Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2613(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0184/2011

Keskustelut :

OJ 10/03/2011 - 119

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 14.2
PV 10/03/2011 - 15.2
CRE 10/03/2011 - 14.2

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Torstai 10. maaliskuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

14.2. Valko-Venäjä, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapaukset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Valko-Venäjää, erityisesti Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapauksia, koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, laatija. – (ES) Arvoisa puhemies, mielestäni on syytä muistaa, ettemme keskustele täällä parlamentissa ensimmäistä kertaa Valko-Venäjästä. Sikäli päätöslauselma on tärkeä, koska siinä tuomitaan selkeästi opposition edustajien pidätykset ja vangitsemiset sekä heidän perusoikeuksiensa loukkaaminen.

Sananvapauden, kokoontumisvapauden ja liikkumisvapauden olisi oltava Valko-Venäjän kaltaisissa maissa ensisijainen tavoite. Tämän vuoksi on vaadittava, että nämä henkilöt, jotka ovat selvästi poliittisia vankeja, vapautetaan välittömästi ja ehdoitta.

Toiseksi mielestäni on tärkeää tuomita, kuten päätöslauselmassa tehdäänkin, kidutus näissä ja muissakin maissa mahdollisimman ankarasti, tiukasti, selkeästi ja lujasti, vaikka kidutusta käytettäisiin Euroopan unionissa, kuten valitettavasti toisinaan tapahtuu. Maassa, jonka kanssa kehitämme edelleen naapuruussuhteitamme ja lujitamme suhdettamme, vankien kiduttaminen on kuitenkin torjuttava ja tuomittava täydellisesti, varsinkin kun kiduttamisen taustalla ovat poliittiset syyt.

Lopuksi haluaisin aivan avoimesti tuomita tuomion, joka langetettiin nuorelle oppositioaktivistille pelkästään sillä perusteella, että hän osallistui 19. syyskuuta 2010 pidettyihin mielenosoituksiin. On mielestäni aivan oikein, että parlamentti vastustaa näitä toimia selkeästi. Vaadin, että sen mielipidettä kuunnellaan.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, suuri määrä opposition edustajia, muun muassa entisiä presidenttiehdokkaita, toimittajia ja ihmisoikeuksien puolustajia, pidätettiin Minskin joulukuun 19. päivän tapahtumien jälkeen, ja he ovat edelleen vangittuina KGB:n pidätyskeskuksissa. On kerrottu, että KGB:n edustajat ovat kiduttaneet vankeja ja pakottaneet heitä tunnustuksiin. Nämä tapahtumat ovat osa oppositioaktivistien ja ihmisoikeuksien puolustajien sekä kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden edustajien vastaisia tukahduttamistoimia ja poliittisia oikeudenkäyntejä, jotka jatkuvat edelleen.

Kehotamme Valko-Venäjän viranomaisia kiireellisesti sallimaan poliittisen opposition, kansalaisyhteiskunnan, sananvapauden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden. Oikeusvaltioperiaatetta on noudatettava. Valko-Venäjän viranomaisten uskottavuus vahvistuisi, jos maassa aloitettaisiin heti kansainvälisten vaatimusten mukaiset tutkimukset kansainvälisten asiantuntijoiden avustuksella. Olisi harkittava rajoituksia, myös Valko-Venäjän valtion omistamiin yrityksiin kohdennettavia talouspakotteita. Toivomme kuitenkin, etteivät ne olisi tarpeen. Mielestämme olisi hyvä, jos kansainvälisen yhteisön muutkin maat vaatisivat tällaisia toimia, koska vallitsevaa tilannetta ei voida hyväksyä.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, Valko-Venäjä on usein esityslistallamme, koska välitämme ja koska haluamme nähdä demokraattisen Valko-Venäjän, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei meidän usein Valko-Venäjän viranomaisille lähettämiämme viestejä kuulla – ei Euroopan parlamentin eikä Eurooppa-neuvostonkaan viestejä. Neuvoston päätöksillä ei ole toistaiseksi ollut mitään vaikutusta Valko-Venäjän tilanteeseen.

Vuoden ajan jatkuneen hyvin vaatimattoman edistyksen jälkeen 19. joulukuuta 2010 oli Valko-Venäjälle käännekohta. Sen jälkeen maa on eristäytynyt muusta maailmasta. Näin maan hallinto voi saada hieman lisäaikaa, mutta Valko-Venäjän kansan tulevaisuuden kustannuksella. Tämä asia on ymmärrettävä, joten aiomme edelleen muistuttaa Lukašenkaa lähipiireineen siitä. Toivottavasti presidentti Lukašenka panee hyvin merkille eteläisen naapurialueen tapahtumat ja ymmärtää, että vastuullinen käyttäytyminen edellyttää maan demokratisoitumista sekä sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia.

Me Euroopan parlamentin jäsenet emme luovuta, vaan vaadimme vapauttamaan kaikki pidätetyt mielenosoittajat välittömästi ja ehdoitta ja luopumaan kaikista heitä vastaan poliittisin perustein nostetuista syytteistä. Uskomme kuitenkin myös, että Valko-Venäjällä on vielä aikaa muuttua. Yhdessä viiden muun itäisen naapurin kanssa pyrimme löytämään ratkaisun, joka johtaa Valko-Venäjän demokratisoitumiseen ja tilanteeseen, jossa vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit olisivat mahdolliset tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Protasiewicz, laatija. (PL) Arvoisa puhemies, Ales Mihalevitšin lähes kaksi viikkoa sitten antama vilpitön ja liikuttava lausunto, jossa hän kertoi Valko-Venäjän KGB:n käyttämistä Aljaksandr Lukašenkan poliittisten vastustajien vastaisista kidutusmenetelmistä, aiheutti sokin. On tyrmistyttävää, että vielä 2000-luvulla maassa, joka on aloittanut yhteistyön Euroopan unionin kanssa osallistumalla itäiseen kumppanuuteen, käytetään natseille ja stalinisteille luonteenomaisia menetelmiä.

Päätöslauselma ilmaisee tyrmistystämme ja suuttumustamme sekä vainottuja kohtaan tuntemaamme solidaarisuutta. Haluan tänään lähettää täältä kolme viestiä. Ensimmäinen viesti on Ales Mihalevitšille, mutta myös vankilassa oleville Anatoli Lebedkolle ja Mikalai Statkevitšille: "Ihailemme rohkeuttanne, olemme tukenanne emmekä unohda teitä."

Toinen viesti on Aljaksandr Lukašenkalle: "Teidän on alettava kunnioittaa kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka maanne on ratifioinut, myös itäistä kumppanuutta koskevaa Prahan huippukokouksen yhteistä julkilausumaa, ja lopetettava kansalaistenne vainoaminen."

Kolmas viesti on Catherine Ashtonille: "On aika ottaa käyttöön talouspakotteet, sillä vain niiden avulla voidaan muuttaa opposition kohtelua Valko-Venäjällä."

Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, laatija.(PL) Arvoisa puhemies, Valko-Venäjä on Euroopan unionin rajanaapuri, mutta maa näyttää kuitenkin olevan tuhannen valovuoden päässä meistä. Vaikuttaa aivan siltä, että Valko-Venäjän asukkaat noudattaisivat eri sääntöjä kuin me. Asia ei kuitenkaan ole näin. Sielläkin asuu eurooppalaisia – ihmisiä, jotka haluavat tuntea asuvansa yhteisessä Euroopassa. Ongelmana on maan presidentti Lukašenka, joka käyttää vuosikymmenten takaisia Neuvostoliiton aikaisia menetelmiä. Hän tarjoaa meille yhdensuuntaisen matkan menneisyyteen. Toisin kuin äsken puhunut jäsen Vigenin, olen sitä mieltä, että meidän olisi luotettava Euroopan vaikutusvaltaan ja siihen, että Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni pystyvät painostamaan Valko-Venäjän viranomaisia kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Tässä ei ole kyse niinkään toimintalinjasta, vaan moraalista ja etiikasta. Meidän olisi todettava valkovenäläisille veljillemme tänään, että he eivät ole yksin.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, laatija.(PT) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Euroopan unionin ulkopuolella on aina todettu ihmisoikeuksia loukkaavia tapauksia, joten rohkenen aloittaa puheenvuoroni tässä kiireellisessä keskustelussa tämänpäiväisellä äänestyksellämme, joka koski lehdistönvapautta Unkarissa tai pikemminkin Euroopan unionissa, koska perusoikeuksien kunnioittaminen parlamentissa ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen Euroopan unionin ulkopuolella liittyvät erottamattomasti toisiinsa.

Koska pystyimme käsittelemään Euroopan unionissa esiintyviä ongelmia äänestyksessä, joka jakoi parlamentin kahtia ja joka on aiheuttanut meille paljon työtä kahden viime kuukauden aikana, voimme nyt käydä Valko-Venäjän presidenttiä Lukašenkaa vastaan pystyssä päin. Voimme todeta presidentti Lukašenkalle, että hänen on lopetettava mielenosoitusten tukahduttaminen sekä vastustajiensa ja lehdistön edustajien vainoaminen maassaan. Hän edustaa hallitusta, joka katsoo, että sillä on yksinoikeus päättää, mikä on oikein ja mikä on väärin, mikä on tasapuolista, mikä on neutraalia ja mikä on puolueetonta, paitsi omien lausumiensa myös opposition ja ulkomaisen lehdistön lausumien osalta. Näimme presidentti Lukašenkan jopa suhtautuvan erittäin ylimielisesti kansainvälisiin tiedotusvälineisiin joulukuisten mielenosoitusten tukahduttamisen jälkeen.

Tämän vuoksi meillä on mielestäni toiveita siitä, että Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston mielipiteet otetaan huomioon Valko-Venäjällä ja että meillä on enemmän moraalista vaikutusvaltaa kuin tarvitsemme näyttääksemme täällä esimerkkiä.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan, PPE-ryhmän puolesta. (SK) Arvoisa puhemies, viime viikolla Bratislavassa järjestetyn Visegrad-ryhmän maiden kokouksen aikana ryhmän puheenjohtajana toimiva Slovakian ulkoasiainministeri lähetti selkeän viestin Valko-Venäjän presidentille Lukašenkalle. Niin kauan kuin Valko-Venäjän vankiloissa on yksikin poliittinen vanki, maa voi odottaa olevansa täysin eristetty muusta Euroopasta.

Valitettavasti vielä nytkin, kolme kuukautta presidentinvaalien jälkeen, maan tilanne on edelleen kriittinen. Demokraattismielisiä ihmisiä tutkitaan, pidätetään, vangitaan ja pidetään epäinhimillisissä oloissa, kuten tämänpäiväisessä keskustelussa on kuultu, eivätkä he saa oikeusapua eivätkä mahdollisuutta tavata sukulaisiaan.

Tämän vuoksi on tärkeää, että EU suhtautuu entistä tiukemmin Euroopan viimeiseen diktaattoriin. Myös nyt sovellettavien talouspakotteiden soveltamisalan laajentaminen saattaa olla tarpeen, koska vaikuttaa siltä, etteivät sanat, olivatpa ne kuinka voimakkaita tahansa, paranna Valko-Venäjän kansan tilannetta.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, S&D-ryhmän puolesta.(LT) Arvoisa puhemies, tämä päätöslauselma on selkeä signaali Valko-Venäjän viranomaisille siitä, että Euroopan unioni ei voi eikä aio sietää rajoituksia, jotka koskevat oikeutta osoittaa mieltä, ja ettei EU hyväksy maan poliittisia vankeja eikä varsinkaan kidutusta pidätyskeskuksissa. Euroopan unioni lisää apuaan Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle, kansalaisjärjestöille, riippumattomille tiedotusvälineille ja opiskelijoille. Lisäksi on kiireesti poistettava kalliit viisumit, jotka estävät Valko-Venäjän kansalaisia matkustamasta Euroopan unioniin, pienennettävä maksua ja neuvoteltava viisumijärjestelyjen lieventämisestä. Mielestäni tässä tilanteessa olisi kuitenkin esteistä huolimatta hyödyllistä lähettää Euroopan parlamentin valtuuskunta Valko-Venäjälle. Jos kokonaisen valtuuskunnan matkustaminen maahan ei ole mahdollista, Euroopan parlamentin jäsenten olisi matkustettava sinne yksin, jotta voisimme paremmin ymmärtää maan tilannetta ja vaikuttaa siihen.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, hyväksyimme Valko-Venäjää koskevan päätöslauselman viimeksi tammikuussa. Ei ole ollenkaan hyvä merkki, että meidän on ilmaistava huolestuneisuutemme maan tilanteesta yhä uudelleen ilman minkäänlaista positiivista reaktiota Valko-Venäjän viranomaisilta.

Vaikka Euroopan unioni on ottanut uudelleen käyttöön pakotteita ja noudattanut tiukkaa linjaa Lukašenkan hallintoa kohtaan, perusoikeuksia, kuten kokoontumis- ja sananvapautta, poljetaan ja loukataan edelleen. Lisäksi poliittisten vankien lausunnot jatkuvasta henkisestä ja fyysisestä kidutuksesta sekä yrityksistä värvätä heitä KGB:n tietolähteiksi antavat Euroopan unionille selvän signaalin siitä, ettei Lukašenkan hallinto kuullut viimekertaista viestiämme.

Ehkäpä meidän olisi korotettava ääntämme ja tehtävä entistäkin selvemmäksi, ettei Valko-Venäjän tilannetta voida hyväksyä. Pyytäisin komissiota kertomaan uusista toimenpiteistä, joita voitaisiin toteuttaa Lukašenkan hallintoa vastaan.

Haluan myös kehottaa eurooppalaisia yrityksiä ja sijoittajia vetäytymään Valko-Venäjältä, jos ne eivät halua käsitellä verirahaa ja suoraan tai välillisesti tukea Lukašenkan rikollista hallintoa.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski, ECR-ryhmän puolesta.(PL) Arvoisa puhemies, jäsen Ojuland on oikeassa, kun hän toteaa, että hänen mielestään puhumme aina samasta asiasta, mutta emme koskaan näe toivottuja tuloksia. Valitettavasti hän on kuitenkin väärässä, kun hän toteaa, että olemme asiasta yksimielisiä. Haluan pyytää meitä kaikkia puhumaan yhdellä äänellä ja yhtä voimakkaasti kuin jäsen Protasiewicz, joka antoi selkeän signaalin kaikille Valko-Venäjällä vapauden ja demokratian puolesta taisteleville, että olemme heidän tukenaan, ja selkeän varoituksen Valko-Venäjän hallinnolle, ettei sen toimintaa voida hyväksyä. Tämän mielipiteen ohella, jota kaikkien olisi tuettava, on kuitenkin esitetty muita mielipiteitä. Valitettavasti yksi päätöslauselman laatijoista on todennut, että kidutusta esiintyy Valko-Venäjällä aivan samoin kuin joissakin muissakin Euroopan maissa ja joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Tätä ei voida hyväksyä. Jäsen Ojuland on oikeassa siinä, että meitä kuunnellaan. Me emme kuuntele täällä vain toisiamme, vaan meitä kuuntelevat myös muut. Jos mielipiteemme eroavat tällä tavalla, toimemme jäävät mielestäni tehottomiksi myös vastaisuudessa. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Arvoisa puhemies, Euroopan viimeinen diktaattori Lukašenka on hallinnut Valko-Venäjää kovaotteisesti jo yli 16 vuotta. Maan media ja oikeuslaitos ovat suvereenisti hänen valvonnassaan, eikä hän kaihda käyttää näitä myöskin poliittisen opposition nujertamiseen, kuten nytkin joulukuisten vilpillisten presidentinvaalien jälkeen. Erikoisjoukot ja poliisihan tuolloin hajottivat mielenosoitukset väkivaltaisesti ja pidättivät satoja, mukana lähestulkoon kaikki opposition presidenttiehdokkaat.

EU:n vaatimukset vapauttaa poliittiset vangit ja lopettaa väkivalta kansalaisia kohtaan ovat jääneet täysin vaille huomiota Lukašenkan hallinnossa. EU:n on nyt ehdottomasti otettava käyttöön järeämmät talouspakotteet, sillä Lukašenka on vain hyväksikäyttänyt itäistä kumppanuusohjelmaa ja kaikkia naapuruuspolitiikan etuja. Me emme voi hyväksyä tällaisia brutaaleja ihmisoikeusrikkomuksia missään päin maailmaa, mutta kaikkein vähiten Euroopan sydänmailla.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Arvoisa puhemies, meidän ei todellakaan tarvitse lähteä Euroopan rajojen ulkopuolelle löytääksemme perusoikeuksia loukkaavia valtioita. Valko-Venäjällä voi saada rikossyytteen ja joutua vankilaan pelkästä osallistumisesta mielenilmaisuun, asettumalla ehdolle vaaleissa tai kertomalla oman mielipiteensä. Kansalaisten poliittinen valveutuneisuus ja kansalaisaktivismi ei ole yhteiskunnalle rasite, vaan sen pitäisi olla rikkaus.

On vaikeaa kuitenkin uskoa, että demokratiaa voitaisiin vahvistaa Valko-Venäjällä vain EU:n pakkotoimin, vaan tarvitaan lisäksi myös ruohonjuuritason vuoropuhelua ja kansalaisyhteiskuntaan osallistamista. EU:n tulee tukea Valko-Venäjän demokratiakehitystä sekä jatkaa kulttuuri- ja koulutusprojekteja sen kanssa. Euroopan ulkosuhdehallinnon tulee seurata Valko-Venäjän tilanteen kehittymistä aktiivisesti ja tukea valkovenäläisiä niin, että eurooppalainen arvomaailma myös siellä sisäistettäisiin.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, kaksi päivää sitten, 8. maaliskuuta eli kansainvälisenä naisten päivänä, Natalia Radina ei voinut osallistua päivän juhlintaan, koska hän oli kotiarestissa. Samana päivänä Ales Mihalevitš vietti 53-vuotispäiväänsä vankilassa. Tähän oli syynä vain se, että hän on vapaa mies, mies, joka uskalsi osallistua presidentinvaaleihin. Valko-Venäjän kaltaisessa diktatuurissa rangaistus tällaisesta vapauksien käyttämisestä on liikkumisen rajoittaminen ja vankilaan joutuminen. Haluan tuoda esiin päätöslauselmastamme kaksi asiaa, joita pidän erittäin tärkeinä. Mielestäni meidän on tuettava Euroopan unionin asettamien rajoitusten ulottamista koskemaan syyttäjiä, tuomareita ja salaisen poliisin edustajia, jotka on yhdistetty Valko-Venäjän viimeaikaisiin ihmisoikeusloukkauksiin. Toiseksi meidän on tehtävä kaikkemme maan kansalaisyhteiskunnan tukemiseksi. Näin meillä olisi toiveita paremmasta tulevaisuudesta.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, haluan aloittaa puheenvuoroni vetoamalla Valko-Venäjän viranomaisiin, jotta he lopettaisivat demokraattisiin voimiin ja riippumattomaan lehdistöön kohdistuvan sensuurin. Ehdotan myös, että Valko-Venäjällä avataan uudelleen Etyjin toimisto.

Ihmisoikeudet saivat kovan iskun joulukuun 2010 presidentinvaalien aikaan. Turvallisuusjoukot tukahduttivat opposition järjestämät vilpillisiä vaaleja vastustavat mielenosoitukset. Pidätettyjen joukossa oli muun muassa yksi presidenttiehdokkaista, Ales Mihalevitš. Hän kertoi vankilassa kokemastaan kidutuksesta, jonka viranomaiset ovat kuitenkin kiistäneet. Myös oppositiota lähellä oleviin toimittajiin kohdistui toimia samaan aikaan. Vaikka lausuntojen antaminen oli kiellettyä, he vahvistivat Mihalevitšin väitteet ja toivoivat, että EU kiinnittäisi huomiota Valko-Venäjän kriittiseen tilanteeseen. Pidätykset tehtiin epämääräisissä oloissa, mutta lausuntojen mukaan pidätettyjen kohtelussa loukattiin ihmisoikeuksia vakavasti.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan esittää vilpittömät kiitokseni siitä, että sain mahdollisuuden puhua. Lupasin nimittäin useita päiviä sitten Ales Mihalevitšille, joka minulla on ollut ilo ja kunnia tuntea ja joka on kuulunut ystäviini jo yli vuosikymmenen ajan, että teen kaikkeni, jotta voin käyttää tänään puheenvuoron. Vaikka tätä paikkaa ei ole tarkoitettu henkilökohtaisten viestien lähettämiseen, haluan sanoa: "Ales, olemme tukenasi, kuten jäsen Protasiewicz sanoi."

Mielestäni on hyvin tärkeää todeta tänään opposition edustajille, että aiomme olla heidän tukenaan – eikä vain heille. On tärkeää todeta sama asia myös niille, jotka ovat mukana vainon toteuttamisessa – syyttäjille, jotka suorittavat tutkimuksia saamiensa määräysten mukaisesti, tuomareille, jotka antavat epäoikeudenmukaisia tuomioita, johtajille, jotka erottavat työntekijöitä näiden poliittisen toiminnan takia, yliopistojen rehtoreille, jotka erottavat mielenosoituksiin osallistuneita opiskelijoita. Meidän on todettava heille kaikille: "Muistamme tämän. Muistamme, mitä te teette ja miten te toimitte nyt. Tulee vielä aika, jolloin saatte ansaitsemanne rangaistuksen."

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, minäkin haluan liittyä niihin, jotka kehottavat neuvostoa, komissiota ja kansainvälistä yhteisöä lisäämään apuaan Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle ja demokraattiselle oppositiolle joulukuun 2010 jälkeisten tapahtumien vuoksi.

Yli 600 kansalaisyhteiskunta-aktivistin, toimittajan, opettajan ja opiskelijan sekä useimpien presidenttiehdokkaiden ja demokraattisen opposition johtajien pidättäminen ja vangitseminen sekä kohtuuton voimankäyttö Lukašenkan valinnan vastalauseeksi järjestettyjen mielenosoitusten jälkeen ovat diktatuurille luonteenomaisia piirteitä ja osoituksia ihmisoikeuksien kunnioittamisen syvästä halveksunnasta. Presidentti Lukašenkan yhden vastustajan, tutkintavankeuden aikana kidutetun Ales Mihalevitšin, ja toimittaja Natalia Radinan tapaukset ovat nykyisen tilanteen kannalta merkittäviä. Meidän velvollisuutemme on niiden vastapainoksi tukea Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan, riippumattoman lehdistön ja opposition toimia demokratian edistämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, se, että Valko-Venäjän presidentin Lukašenkan salaista poliisia kutsutaan edelleen KGB:ksi, kertoo kaiken hänen ajattelutavastaan ja menetelmistään. Vielä 20 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen hän on homo sovieticusin perikuva, voimakas mies, jonka vallanhimo on yhtä voimakas kuin hänen vaistonsa murskata toisinajattelijat.

Lukašenka käytti tai käyttää KGB:tä poliittisena välineenä, jolla hän vaientaa kansan vastalauseet, jotka seurasivat viime vuoden joulukuussa järjestettyjä, ikävä kyllä jälleen kerran vilpillisiä, presidentinvaaleja, myös Ales Mihalevitšin ja Natalia Radinan tapauksissa. Yli 700 ihmistä pidätettiin. Olemme kuulleet runsaasti kertomuksia siitä, miten KGB on siepannut ja pidättänyt ilman oikeudenkäyntiä oppositioaktivisteja ja sitten kohdistanut heihin henkistä kidutusta ja psykologista painostusta.

Valko-Venäjä on meille erityisen tärkeä, koska se on Euroopan valtio ja siitä on tullut lähialueemme Kuuba. Jos EU haluaa, että sillä on maailmassa moraalista valtaa demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen edistäjänä, EU:n on tietenkin toimittava ensimmäiseksi Euroopassa, omalla mantereellaan. En kiistä tarvetta pitää yhteyttä Lukašenkan hallintoon. Tyhjän tuolin politiikka vaikuttaisi EU:n kannalta kielteisesti. On kuitenkin tarpeen lisätä apua Valko-Venäjän oppositiolle ja tiukentaa EU:n asettamia Lukašenkan ja KGB:n edustajien vastaisia ankaria pakotteita.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, laatija.(FI) Arvoisa puhemies, viime kuukausien tapahtumat Valko-Venäjällä paljastavat selvästi, kuinka kansalais- ja poliittisia oikeuksia loukataan edelleen systemaattisesti hallituksen toimesta. Joulukuiset opposition kannattajien pidätykset kertovat, että Lukašenkan vastustajia yritetään vaientaa rajuin keinoin.

Ales Mihalevitšin ja muiden kuuden opposition presidenttiehdokkaan vangitseminen sillä perusteettomalla verukkeella, että he olisivat yllyttäneet väkivaltaisia mielenosoituksia, rikkoo poliittisia oikeuksia. Samoin toimittaja Natalia Radinan vangitseminen yli kuukaudeksi kutistaa entisestään mahdollisuuksia vapaaseen mielipiteen ilmaisuun Valko-Venäjällä.

Mihalevitšin, Radinan ja muiden ilmaisemat syytökset poliittisten vankien epäinhimillisestä kohtelusta ja kidutuksesta KGB:n vankiloissa on otettava vakavasti ja tutkittava puolueettoman tahon toimesta. Haluan muistuttaa Valko-Venäjää sen kansainvälisistä velvoitteista, joihin se on sitoutunut ratifioimalla YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen sekä YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen, ja vastuusta, joka näistä seuraa sekä kansainvälistä yhteisöä että erityisesti Valko-Venäjän omia kansalaisia kohtaan.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, olemme huolissamme Valko-Venäjän pahenevasta tilanteesta, joka ei valitettavasti ole meille mikään yllätys. Vaalien jälkeiset yleiset kansalaisyhteiskunta-aktivistien pidätykset ja syytteeseenpanot, jotka koskivat myös presidenttiehdokkaita, antoivat aihetta odottaa myös ankaria tuomioita. Nyt tiedämme jo neljä tapausta, joissa henkilöt on tuomittu useaksi vuodeksi vankeuteen. Pelkäämme, että vastaavia tuomioita, jotka koskevat jopa 40:tä nyt syytettynä olevaa ihmistä, on tulossa tulevina kuukausina. Lisäksi meitä ovat kauhistuttaneet lausunnot presidenttiehdokas Mihalevitšin ja muiden poliittisin perustein pidätettyjen kidutuksesta ja huonosta kohtelusta.

Kaikki nämä halveksittavat tapahtumat saattavat edellyttää EU:n toimien päivittämistä. Nyt tilanne on seuraavanlainen. Kuten tiedätte, EU reagoi joulukuun 19. päivän vilpillisiin vaaleihin ja niitä seuranneisiin tukahduttamistoimiin kohdentamalla pakotteita lähes 160 ihmiseen. Tämä oli hyvin selkeä ja voimakas tuomitseva viesti viranomaisille. Samaan aikaan komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto ovat nopeasti kehittäneet uusia kohdennettuja tukivälineitä, joilla voidaan antaa jopa 1,7 miljoonaa euroa kiireellistä apua vainon uhreille, heidän perheilleen ja kansalaisyhteiskunnalle. Tätä tukea annetaan aluksi etenkin oikeusavun saamiseksi vainon uhreille sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja kampanjoiden tukemiseksi.

Viimeistelemme parhaillaan myös Valko-Venäjälle keskipitkällä aikavälillä annettavan avun uudelleenkohdentamista, jotta voimme lisätä apua kansalaisyhteiskunnalle. Komissio nelinkertaistaa apunsa Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle vuosina 2011–2013 yhteensä 15,6 miljoonaan euroon. Erityistä huomiota kiinnitetään riippumattomien tiedotusvälineiden vahvistamiseen ja opiskelijoiden tukemiseen, esimerkiksi jatkamalla Valko-Venäjän eurooppalaisen humanistisen yliopiston rahoitusta.

Nyt on aika pohtia, olisivatko lisätoimet tarpeen. EU:n korkea edustaja antoi välittömästi 18. helmikuuta tuomitsevan julkilausuman ensimmäisen tuomion jälkeen. Hän muistutti, ettei poliittisille perusteille ole sijaa oikeudenkäynneissä. Lisäksi EU tuomitsi voimakkaasti Etyjissä ankarat tuomiot ja väitetyn kidutuksen ja keskustelee asiasta YK:n ihmisoikeusneuvostossa.

Lisäksi Euroopan unioni aikoo harkita, olisiko pakotteet viimeaikaisten tapahtumien vuoksi ulotettava koskemaan myös muita henkilöitä, kuten niitä, jotka ovat antaneet viimeisimmät tuomiot ja johtaneet viimeaikaisia iskuja. EU on valmis harkitsemaan kohdennettuja lisätoimenpiteitä kaikilla yhteistyöaloilla tarpeen mukaan.

Parlamentin päätöslauselma on varmasti hyödyllinen ja hyvin ajoitettu lisä pohdintoihimme ja keskusteluihimme. Kiitos tarkkaavaisuudestanne.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaehdotusta(2).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskustelujen jälkeen.

 
  

(1) Ks. pöytäkirja.
(2) Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 20. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus