Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0318(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0041/2011

Ingivna texter :

A7-0041/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/03/2011 - 6.1
CRE 24/03/2011 - 6.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0104

Debatter
Torsdagen den 24 mars 2011 - Bryssel EUT-utgåva

6.1. Ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma handelsförmåner för Republiken Moldavien (A7-0041/2011, Vital Moreira) (omröstning)
PV
 

- Före omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Herr talman! Jag vill ta till orda helt kort med hänvisning till artikel 15.6 d i EU-fördraget, enligt vilken Europeiska rådets ordförande ska lägga fram en rapport efter varje möte i Europeiska rådet.

Ett extra möte i Europeiska rådet hölls den 11 mars. Jag beklagar att någon sådan rapport inte har lagts fram.

 
  
MPphoto
 
 

  Talmannen. − Jean-Pierre Audy, jag noterar din synpunkt men om jag minns rätt var rådets ordförande i parlamentet efter det extra rådsmötet den 11 mars, vid en extra talmanskonferens som var öppen för alla ledamöter. Skulle vi kunna gå vidare med omröstningen nu?

- Efter omröstningen:

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Herr talman, mina damer och herrar! Jag har bara en kommentar. I går nekades jag möjlighet att svara Martin Schulz direkt. Jag har skickat ett e-postmeddelande till er alla – till att börja med på tyska, men de engelska och franska versionerna kommer – med ett uttalande om detta, och jag kommer också att tillbakavisa anklagelserna.

 
Senaste uppdatering: 11 juli 2011Rättsligt meddelande