Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 6. apríla 2011 - ŠtrasburgVerzia Úradného vestníka
 1.Otvorenie rokovania
 2. – Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 4.Správa a partnerstvo na jednotnom trhu – Jednotný trh pre Európanov – Jednotný trh pre podniky a rast – Verejné obstarávanie (rozprava)
 5.Oznámenie predsedníctva
 6.Správa a partnerstvo na jednotnom trhu – Jednotný trh pre Európanov – Jednotný trh pre podniky a rast – Verejné obstarávanie (pokračovanie rozpravy)
 7.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Návrh opravného rozpočtu č. 1/2011 – oddiel III – Komisia (A7-0115/2011, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (hlasovanie)
  8.2.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ – Záplavy v roku 2010 v Poľsku, na Slovensku, v Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku a Rumunsku (A7-0114/2011, Reimer Böge) (hlasovanie)
  8.3.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi ES a Komorami (A7-0056/2011, Luis Manuel Capoulas Santos) (hlasovanie)
  8.4.Mechanizmus urovnávania sporov uplatniteľný na spory podľa obchodných ustanovení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi ES a Jordánskom (A7-0067/2011, Emilio Menéndez del Valle) (hlasovanie)
  8.5.Dohoda medzi EÚ a Marokom, ktorou sa zriaďuje mechanizmus urovnávania sporov (A7-0066/2011, George Sabin Cutaş) (hlasovanie)
  8.6.Mechanizmus urovnávania sporov podľa ustanovení Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi ES a Egyptom (A7-0068/2011, Gianluca Susta) (hlasovanie)
  8.7.Účasť Ukrajiny na programoch Únie (A7-0063/2011, Ryszard Antoni Legutko) (hlasovanie)
  8.8.Dovoz produktov rybolovu z Grónska (A7-0057/2011, Carmen Fraga Estévez) (hlasovanie)
  8.9.Priznávanie a odnímanie medzinárodnej ochrany (A7-0085/2011, Sylvie Guillaume) (hlasovanie)
  8.10.Európska štatistika cestovného ruchu (A7-0329/2010, Brian Simpson) (hlasovanie)
  8.11.Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a finančné opatrenia v oblasti morského práva (A7-0017/2011, João Ferreira) (hlasovanie)
  8.12.Rybné hospodárstvo – prechodné technické opatrenia (A7-0024/2011, Estelle Grelier) (hlasovanie)
  8.13.Odhad príjmov a výdavkov na rok 2012 – oddiel I – Európsky parlament (A7-0087/2011, José Manuel Fernandes) (hlasovanie)
  8.14.Povolenie a zamietnutie povolenia určitých zdravotných tvrdení o potravinách, ktoré odkazujú na vývoj a zdravie detí (B7-0227/2011) (hlasovanie)
  8.15.Európska medzinárodná investičná politika (A7-0070/2011, Kader Arif) (hlasovanie)
  8.16.Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev – Boj proti podvodom (A7-0050/2011, Cătălin Sorin Ivan) (hlasovanie)
  8.17.Štatút a financovanie politických strán na európskej úrovni (A7-0062/2011, Marietta Giannakou) (hlasovanie)
  8.18.Správa a partnerstvo na jednotnom trhu (A7-0083/2011, Sandra Kalniete) (hlasovanie)
  8.19.Jednotný trh pre Európanov (A7-0072/2011, António Fernando Correia De Campos) (hlasovanie)
  8.20.Jednotný trh pre podniky a rast (A7-0071/2011, Cristian Silviu Buşoi) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 12.Ponaučenia v oblasti jadrovej bezpečnosti v Európe vyplývajúce z jadrovej havárie v Japonsku
 13.Situácia v Sýrii, Bahrajne a Jemene
 14.Štvrtá konferencia Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách
 15.Správa o pokroku Islandu za rok 2010
 16.Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2010
 17.Situácia na Pobreží Slonoviny
 18.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity: pozri zápisnicu
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Revízia európskej susedskej politiky – východný rozmer – Revízia európskej susedskej politiky – južný rozmer
 21.Používanie sexuálneho násilia v konfliktoch v severnej Afrike a na Blízkom východe
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (1543 kb)
 
Rozpravy
Verzia Úradného vestníka (5750 kb)
Posledná úprava: 7. septembra 2011Právne oznámenie