Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2174(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0133/2011

Keskustelut :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Äänestykset :

PV 10/05/2011 - 9.22
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0181

Puheenvuorot
Tiistai 10. toukokuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

4. Vastuuvapaus 2009 (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. − (PL) Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu seuraavista mietinnöistä:

– Jorgo Chatzimarkakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka III – Komissio ja toimeenpanovirastot (SEK(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC)) (A7-0134/2011)

– Jorgo Chatzimarkakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksista komissiota koskevassa varainhoitovuoden 2009 vastuuvapausmenettelyssä (2010/2204(DEC) (A7-0135/2011)

– Ville Itälän talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka I – Euroopan parlamentti (SEK(2010)0963 – C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC)) (A7-0094/2011)

– Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka II – Neuvosto (SEK(2010)0963 – C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC)) (A7-0088/2011)

– Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka IV – Tuomioistuin (SEK(2010)0963 – C7-0214 – 2010/2145(DEC)) (A7-0137/2011)

– Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin (SEK(2010)0963 – C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC)) (A7-0138/2011)

– Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (SEK(2010)0963 – C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC)) (A7-0136/2011)

– Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka VII – Alueiden komitea (SEK(2010)0963 – C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC)) (A7-0139/2011)

– Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuonna 2009, pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies (SEK(2010)0963 – C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC)) (A7-0116/2011)

– Crescenzio Rivellinin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009, pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu (SEK(2010)0963 – C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC)) (A7-0117/2011)

– Bart Staesin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (KOM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC)) (A7-0140/2010)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä varainhoitovuodelta 2009: erillisvirastojen toiminta, varainhoito ja sen valvonta (2010/2271(DEC)) (A7-0149/2010)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan poliisiakatemian talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC)) (A7-0150/2011);

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lääkeviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC)) (A7-0153/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC)) (A7-0119/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC)) (A7-0106/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC)) (A7-0118/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan lentoturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC)) (A7-0123/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalaisen keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC)) (A7-0107/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan kemikaaliviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC)) (A7-0127/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ympäristökeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC)) (A7-0122/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC)) (A7-0146/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC)) (A7-0120/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC)) (A7-0132/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC)) (A7-0105/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan rautatieviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC)) (A7-0125/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan koulutussäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC)) (A7-0109/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC)) (A7-0104/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC)) (A7-0144/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC)) (A7-0108/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Eurojust-yksikön talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC)) (A7-0133/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin perusoikeusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0120/2010 – 2010/2168(DEC)) (A7-0130/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC)) (A7-0145/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (GNSS) Euroopan valvontaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC)) (A7-0103/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ARTEMIS-yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC)) (A7-0126/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö Clean Sky -yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC)) (A7-0128/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö innovatiivisia lääkkeitä koskevan yhteisen teknologia-aloitteen toteuttamisesta vastaavan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC)) (A7-0129/2011)

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaavan eurooppalaisen yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0247/2010 – 2010/2187(DEC)) (A7-0131/2011) ja

– Georgios Stavrakakisin talousarvion valvontavaliokunnan puolesta laatima mietintö uuden sukupolven eurooppalaisen ilmaliikenteen hallintajärjestelmää (SESAR) koskevan yhteisyrityksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009 (SEK(2010)0963 – C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC)) (A7-0124/2011).

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen Šemeta, hyvät kollegat, tänään käsiteltävänämme oleva menettely – eli Euroopan komission talousarvion toteuttamista koskeva vastuuvapauden myöntäminen – on erittäin tärkeä menettely. Siihen on ehkä viime vuosina suhtauduttu jokseenkin kevyesti, mutta itse asiassa Euroopan komission kaikkia kuluja koskevan vastuuvapauden myöntäminen varainhoitovuodelta 2009 on Euroopan parlamentille tärkeä tehtävä.

Tiedämme, että näistä varoista 80:tä prosenttia hallinnoitiin yhdessä komission ja jäsenvaltioiden kanssa. Siitä huolimatta päävastuu tästä menettelystä on komissiolla. Sen vuoksi haluankin puhua teille melko suoraan, komission jäsen Šemeta. Ensinnäkin haluan kiittää teitä. Haluan tehdä tämän selväksi heti aluksi. Haluan kiittää myös kollegojani, jotka ovat tehneet yhdessä hyvää työtä ja jotka ovat tukeneet parlamentin kantaa hyvin vahvasti. Kävimme kuitenkin hyvin kiivaita keskusteluja, komission jäsen Šemeta. Jaettu vastuu koski vain varainhoitovuotta 2009, mutta silti olette omistautunut sille täysin. Joissakin tapauksissa meillä on ollut kovia kiistoja ja olemme menneet todella syvälle yksityiskohtiin. Haluan kuitenkin korostaa, että olette asettaneet vastuuvapauden myöntämisen kollegiossa, komissiossa, ensiarvoisen tärkeään asemaan. Komission puheenjohtaja Barroso neuvotteli kanssamme yksityiskohdista yli tunnin. Te itse teitte hyvin paljon työtä muuttaaksenne komission asennoitumista vastuuvapauden myöntämiseen ja komission virkamiesten asennoitumista koko tähän menettelyyn. Kiitän teitä siitä, että totesitte hyvin avoimesti, että parlamentin tänä vuonna harjoittama painostus auttaa teitä viime kädessä lisäämään avoimuutta. Nyt teillä on käsissänne väline, jolla voitte painostaa paitsi jäsenvaltioita myös omaa hallintoanne – joka on tähän mennessä suhtautunut näihin asioihin hieman leväperäisesti.

Komission jäsen Šemeta, nyt kun olemme yhdessä päässeet vauhtiin, meidän olisi mielestäni hyödynnettävä tätä vauhtia – ja pyydän teitä välittämään kiitoksemme puheenjohtaja Barrosolle – ja tätä dynamiikkaa muita vastuuvapauden myöntämistä koskevia mietintöjä varten. Yhden asian on nimittäin oltava meille selvä: tämä on 16. kerta peräjälkeen, kun Euroopan tilintarkastustuomioistuin ei anna myönteistä tarkastuslausumaa. Asia on tärkeä, koska tämä tarkoittaa sitä, ettette ole täyttäneet vaatimuksia 16 peräkkäiseen vuoteen. Kaikesta huolimatta olemme asettaneet keskeiset perusteet, jotka haluan mainita lyhyesti ja jotka olette täyttäneet. Olen iloinen siitä, että talousarvion toteuttamisesta myönnettävän vastuuvapauden tuleva esittelijä Christofer Fjellner on täällä rinnallani. Toivon, että hän jatkaa työtä samaan tahtiin.

Komissio on alkanut – ja tämä on ensiarvoisen tärkeää, koska kysymys on kuitenkin niistä 80 prosentista, joita hallinnoidaan yhdessä – hyvin selkeästi todeta, että Euroopan unionin varainhoitovuoden 2009 tileissä on virheellisiä menoja. Se on luetellut nämä kohdat avoimesti. Tämän uuden avoimuuden pohjalta olemme esittäneet viisi keskeistä vaatimusta. Ensimmäinen näistä on pitkäaikainen kysymys – vanha lempikysymyksemme – jota parlamentti on käsitellyt pitkään ja joka liittyy kansallisiin hallinnointia koskeviin ilmoituksiin. Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmän edustajana olen myös tyytyväinen voidessani todeta, että kysymyksen ovat tuoneet esiin erityisesti ALDE-ryhmän alankomaalaiset jäsenet. Kysymys on siitä, että valtiovarainministerit vahvistavat, että EU:n varoja on käytetty heidän kotimaassaan asianmukaisella tavalla.

Meillä ei vielä ole näitä kansallisia hallinnointia koskevia ilmoituksia, mutta haluamme saada ne. Tämän osalta tukeudun tulevaisuudessa Christofer Fjellnerin kanssa tekemääni yhteistyöhön. Arvoisa komission jäsen, olette luvannut, että harkitsemme, voidaanko ennen tulevia rahoitusnäkymiä vuonna 2014 ottaa käyttöön tiukemmat ehdot. On tärkeää, että olette laatinut suuntaviivat – kiitämme teitä siitä – että olette osoittanut, mitkä maat ovat todella antaneet kansallisia hallinnointia koskevia ilmoituksia – niitä ei ole monta, käytännössä vain Alankomaat täyttää vaatimukset täysin – ja että olette neuvonut pääosastoja osoittamaan ensimmäistä kertaa vuoden 2010 toimintakertomuksessa, mistä osista kansallinen hallinnointia koskeva ilmoitus tulevaisuudessa koostuu, vaikka tämä tapahtuukin vain työskentelytasolla.

Toinen keskeinen vaatimus on se, että komission jäsenten on myös otettava enemmän vastuuta. Olette ehdottanut, että pääosastojen on ilmoitettava johtajilleen sääntöjenvastaisuuksista, ja kiitän teitä siitä.

Kolmas ja tärkeä vaatimus koskee maksujen lopettamiseen tai keskeyttämiseen tarkoitetun välineen käytön lisäämistä. Olette perustellut selvästi, milloin teette näin. Olette osoittanut meille selvästi, miten olette jo tehneet näin muutaman viime vuoden aikana. Kiitos tästä avoimuudesta, joka auttaa meitä painostamaan jäsenvaltioita. Kiitos myös suuntaviivoista, joista on apua jäsenvaltioille. Lisäksi lupasitte, että arvioidessanne toiminnantarkastusta esitätte selkeät vaatimukset. Lissabonin sopimus velvoittaa teidät joka tapauksessa tähän. Kiitos myös siitä, että olemme voineet osallistua suuressa määrin toiminnantarkastusta koskevaan menettelyyn. Olette myös luvannut yksinkertaistaa asioita, koska usein materiaali on niin monimutkaista, että ihmiset piiloutuvat sääntöjen taakse ja syyllistyvät väärinkäyttöön. Kiitos myös siitä, että asetitte hyvin tarkat vaatimukset seuraaville rahoitusnäkymille.

Suosittelen, että jatkamme tällä linjalla. Mielestäni parlamentti voi selvästi auttaa komissiota pääsemään seuraavalle tasolle. Toivotan Christofer Fjellnerille kaikkea hyvää ja haluan esittää lämpimät kiitokset myös henkilöstölleni parlamentissa, erityisesti Bent Adamsenille ja Dominykas Mordasille.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, esittelijä. (FI) Arvoisa puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat, ensinnäkin haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen työskennellyt. Ennen kaikkea varjoesittelijöitä, joiden kanssa tehty yhteistyö oli erinomaista. Samoin talousarvion valvontavaliokunnan jäseniä, sillä valiokunnassa mietinnölle löytyi selkeä enemmistö ja ilmapiiri oli erinomaisen hyvä, ja kaikkia niitä virkamiehiä, jotka ovat olleet apuna. Työ on ollut vaativaa, sitä on tehty pitkään ja asiat ovat varsin arkaluonteisia ja hankalia, mutta ne täytyy kuitenkin käsitellä ja niistä täytyy keskustella.

Pääajatus mietinnössä on se, että me elämme EU:ssa tällä hetkellä taloudellisessa kriisissä. Jäsenvaltiot, yritykset ja kansalaiset joutuvat jatkuvasti miettimään, miten löydetään säästöjä, miten päästään eteenpäin jokapäiväisessä elämässä. Parlamentin on tehtävä samoin, ja neuvosto onkin esittänyt, että myös tältä osin parlamentin täytyy miettiä säästöjä ja että niitä on löydettävä. Tämä on tietenkin hankalaa, koska meillä jokaisella on aina se oma lempilapsi, ajatus siitä, mitä parlamentin ainakin pitäisi tehdä. Silloin säästökohteiden löytäminen on joskus tietysti hyvin vaikeaa.

Monet asiat, joita täällä esitetään ja jotka liittyvät jäsenten etuuksiin ja toimintatapoihin, eivät rahallisesti ole kovin suuria. EU:n talous ei nouse eikä kaadu niiden mukana, mutta se maineen menetys, jonka me voimme aiheuttaa silloin kun me emme toimi järkevällä tavalla ja kansalaisten näkökulmasta hyväksyttävällä tavalla, on huomattava, ja siksi meidän täytyy todella tarkkaan miettiä, mitä me tulemme tekemään.

Mielestäni meidän pitäisi keskittyä siihen oleelliseen, jonka takia me täällä olemme. Me olemme lainsäädäntöelin, me teemme talousarviota, se on sitä työtä, jota me teemme ja siihen meillä täytyy olla hyvät edellytykset. Tietotekniikan on toimittava ja kaiken muunkin on toimittava, mutta kaiken sen osalta, mikä menee sitä pidemmälle, meidän täytyy olla varsin kriittisiä, että kuuluko se todella siihen työhön, jota meidän pitää tehdä.

Nyt kun aikaa on vähän, niin haluan nostaa esiin kaksi tärkeää mutta ehkä myös hankalaa asiaa tästä mietinnöstä. Ensimmäinen on turvallisuus. Puhemies, toivon, että pääsihteeri mahdollisimman pian tekee ehdotuksen turvallisuuden parantamiseksi. Meillä on noin vuoden sisällä ollut kolme ryöstöä, niin pankki-, kanttiini- kuin postiryöstö. Tilanne ei voi todellakaan jatkua näin. Me tiedämme, että koko maailmassa on jatkuvasti olemassa terrorismin uhka. Jos parlamentin turvallisuus on niin heikko, että tänne voi kävellä sisään ja ryöstää postin tai pankin, eikä ketään edes saada kiinni, on syytä tehdä parannuksia ja nopeasti. Tähän asiaan liittyy paljon yksityiskohtia ja niitä on esitelty tässä mietinnössä, jonka pohjalta turvallisuutta ehdottomasti pitää parantaa.

Seuraava tärkeä asia on se, että minä en mitenkään pysty perustelemaan kansalaisille sitä, että me joka kolmas viikko vaihdamme työpaikkaa. Tästä tulee valtavasti lisää kustannuksia. Se ei ole perusteltavissa ja siksi meidän pitää avoimesti uskaltaa keskustella täällä, onko tämä järkevää veronmaksajien rahojen käyttöä. Me tiedämme, kuinka vaikeaa tämä on, tässä on oma historiansa, omat intohimonsa, mutta nykyisessä talouskriisissä on pakko puhua tämän asian puolesta. Me emme voi rakentaa päättäjien ja kansalaisten välille tällaisia muureja ja etäännyttää kansaa ja päättäjiä näillä asioilla toisistaan, ja siksi tästä asiasta on pakko puhua ja ottaa se esiin.

Näin eilen asiakirjan, jossa kerrottiin, että Ranskan senaatti on tehnyt ehdotuksen, että parlamentti kokoontuisi vain yhdessä paikassa, Strasbourgissa. Tämä sopii minulle hyvin, koska pääasia on, että meillä on vain yksi työpaikka, emmekä käytä rahoja siihen, että jatkuvasti matkustamme.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (PL) Vastaan heti, että pääsihteeri ja apulaispääsihteeri panostavat paljon turvallisuutemme varmistamiseen parlamentissa. Eilisessä puhemiehistön kokouksessa käsittelimme suuren osan ajasta tätä kysymystä. Menettelyjä on parannettava, mutta käytän myös tätä tilaisuutta hyväkseni ja pyydän kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä ymmärtämään, että meiltä vaaditaan tiettyä kurinalaisuutta. Tiedän, että toisinaan tarkastukset ovat rasittavia, mutta mikäli haluamme parlamentin olevan sekä turvallinen että yleisölle avoin, meidän on tehtävä tarkastuksia, vaikka tiedänkin, että ne toisinaan ärsyttävät jäseniä ja myös minua itseäni. Uskokaa minua, kun sanon, että vaihtoehtoja on vain kaksi: joko tarkastuksia jatketaan, mikä tarkoittaa sitä, että voimme tuntea olomme turvalliseksi, tai sitten luovumme niistä, jolloin turvallisuutta ei voida mitenkään taata. Pyytäisin myös jäseniä jälleen kerran suhtautumaan myönteisesti tehostettuihin tarkastuksiin, joista en halua joutua luopumaan. Ne ovat pakollisia myös jatkossa.

Meillä on myös muita suunnitelmia, joilla varmistamme, että parlamentti pysyy avoimena, koska tämä on hyvin tärkeää. Haluamme parlamentin olevan yleisölle avoin, mutta samalla turvallisuusvaatimukset edellyttävät, että meidän on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin, joita ei ole tähän mennessä tarvittu. Tämä koskee myös avustajiamme, ja olen kuullut, että avustajat ovat jopa paljon närkästyneempiä kuin jäsenet. Siksi pyytäisin myös parlamentissa uutterasti työskenteleviä avustajia ymmärtämään näiden tarkastusten tarpeellisuuden. Jäsenten lisäksi tarkastuksiin joutuvat myös avustajat. Olen varma, että hyväksymme nämä säännöt tunteaksemme olomme turvallisemmaksi.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, esittelijä. (HU) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kuten puhemies totesi, Crescenzio Rivellini on seitsemän käsiteltävänä olevan mietinnön esittelijä. Kollegamme on työskennellyt kuluneiden kuuden kuukauden ajan poikkeuksellisen uutterasti ja tehokkaasti, mutta valitettavasti hän ei voi osallistua tähän istuntoon, ja minulla on kunnia olla hänen sijaisensa tämänpäiväisessä keskustelussa.

Kuten totesin, Crescenzio Rivellini on seitsemän mietinnön esittelijä. Muistutan teille, mitkä ovat ne keskeiset EU:n toimielimet, joiden vastuuvapautta koskevat mietinnöt Rivellini on laatinut. Crescenzio Rivellini laati mietinnöt neuvoston, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean, Euroopan unionin tuomioistuimen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan oikeusasiamiehen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä näiden toimistojen talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä.

Kiitän osaltani jäsen Rivelliniä ja kiitän myös erityisesti Euroopan tilintarkastustuomioistuinta. Tämän toimielimen tekemä työ oli välttämätöntä käsiteltävänä olevien mietintöjen laatimiseksi.

Kiitän myös Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan jäseniä sekä heidän kollegojaan heidän tekemästään työstä, joka on johtanut tämänpäiväisiin tuloksiin.

Hyvät kollegat, haluan korostaa kahta mietintöä. Toinen niistä on neuvostolle myönnettävää vastuuvapautta koskea mietintö ja toinen Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle myönnettävää vastuuvapautta koskeva mietintö.

Vastuuvapauden myöntäminen neuvostolle on aina ongelmallista, koska joka vuosi näiden kahden toimielimen, Euroopan parlamentin ja neuvoston välille syntyy aina väittely vastuuvapausmenettelystä.

Puhun selkeästi ja täsmällisesti. Euroopan parlamentin lopullinen ja selkeä kanta on se, että parlamentilla on valta myöntää vastuuvapaus neuvostolle tai kieltäytyä myöntämästä sitä, samoin kuin minkä tahansa toisen toimielimen tapauksessa. Crescenzio Rivellini ehdottaa, että vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle lykätään, jotta neuvoston ja Euroopan parlamentin väliselle vastuuvapausmenettelyä koskevalle kuulemiselle jäisi enemmän aikaa. Noudatimme samaa menettelyä viime vuonna sekä sitä edellisenä vuonna. Asiasta vastaava parlamentin valiokunta suositti, että päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä neuvostolle lykätään, ja vastuuvapaus myönnettiin myöhemmin.

Vaikka tänä vuonna ehdotus on samanlainen kuin edellisvuosina siltä osin, että se koskee vastuuvapauden myöntämisen lykkäämistä, olemme kiistatta edistyneet neuvostoa koskevassa vastuuvapausmenettelyssämme, ja siksi kiitän ja onnittelen EU:n neuvoston puheenjohtajavaltiota Unkaria.

Kuten neuvoston vastuuvapautta koskevan mietinnön 8 kohdassa todetaan, tämä edistys on puheenjohtajavaltio Unkarin myönteisen asenteen ja toiminnan ansiota. Onnittelen näin ollen puheenjohtajavaltio Unkarin työhön osallistuneita.

Tätä edistystä on tapahtunut joka vuosi, mutta sen vauhti ei ole vielä läheskään niin nopea kuin toivomme. Pidämme myönteisenä sitä, että neuvosto on myöntänyt vastuuvapausmenettelyn ja talousarviomenettelyn olevan kaksi eri menettelyä, joita on käsiteltävä toisistaan erillisinä. Myös siihen olemme tyytyväisiä, että neuvoston jäsenet osallistuvat tämänhetkiseen keskusteluun vastuuvapautta koskevasta ehdotuksesta. Valitettavasti neuvoston edustajat jättivät myös tänä vuonna teknisen komitean kutsun huomiotta. He eivät osallistuneet komitean keskusteluun vastuuvapausmenettelystä eivätkä myöskään antaneet tutustuttavaksi tärkeitä asiakirjoja, jotka olisivat olleet vastuuvapauden myöntämisen kannalta välttämättömiä. Neuvosto ei myöskään vastannut parlamentin valiokunnan kysymyksiin. Nämä ovat ongelmia, jotka olisi viimeinkin selvitettävä.

Toivon, että kun vastuuvapauden myöntämistä lykätään, on mahdollista päästä asiasta vastaavan valiokunnan, Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä lopulliseen ja eteenpäin suuntautuvaan sopimukseen neuvoston vastuuvapautta koskevissa kysymyksissä.

Lopuksi puhun vielä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle myönnettävää poikkeusta koskevasta ehdotuksesta. Komitean talousarvion hallinnointiin liittyvät ongelmat eivät ole niin vakavia, että niiden perusteella vastuuvapauden myöntämistä olisi lykättävä, ja sen vuoksi kannatamme vastuuvapauden myöntämistä. Lisäksi valiokunnan työskentelyn aikana havaitut ongelmat eivät liity sitä vuotta seuraavaan vuoteen, jonka osalta vastuuvapaus myönnetään.

Hyvät kollegat, Crescenzio Rivellinin sijaisena voin todeta, että näiden seitsemän ehdotuksen osalta meidän olisi hyväksyttävä päätöslauselmaehdotus, kuten ehdotuksessa esitetään.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, ansaitsette onnittelut. Ensimmäistä kertaa vuosiin neuvosto osallistuu tähän talousarvion toteuttamisesta myönnettävää vastuuvapautta koskevaan keskusteluun. Onnittelut, arvostamme sitä todella.

Hyvät kollegat, vuosina 2008–2013 kymmenes Euroopan kehitysrahasto käyttää 22,6 miljardia euroa. Tämän vuoksi Euroopan kehitysrahasto on EU:n merkittävin AKT-maiden kanssa tehtävän kehitysyhteistyön rahoitusväline. Kymmenes Euroopan kehitysrahasto on äärimmäisen tärkeä myös rahoitussitoumustensa osalta, ja sen edeltäjästä yhdeksännestä kehitysrahastosta kasvua on tapahtunut 64 prosenttia.

Haluan esittää viisi huomiota.

Ensinnäkin tähän asti Euroopan kehitysrahasto ei ole ollut osa EU:n yleistä talousarviota. Tätä ei itse asiassa voida hyväksyä, koska se häiritsee demokraattista valvontaa, vähentää vastuullisuutta eikä se missään tapauksessa paranna rahoitustoiminnan avoimuutta. Muistutan mietinnössäni komissiolle, että tulevia rahoitusnäkymiä koskevien keskustelujen aikana komissio on sitoutunut varmistamaan, että Euroopan kehitysrahasto sisällytetään todellakin täysin EU:n yleiseen talousarvioon. Toivon, että nyt näin tehdään, ja arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toivon, että viette neuvostolle ja jäsenvaltioille viestin, että vuodesta 2014 alkaen Euroopan kehitysrahasto on todella sisällytettävä täysin unionin talousarvioon. Tätä ei tietenkään saa ymmärtää niin että tämän seurauksena yleisesti kehitysyhteistyöhön varattuja varoja voidaan leikata.

Toiseksi, määrä ja laatu ovat kaksi eri asiaa. Tavanomaisen kehitysyhteistyön osalta komissio on sitoutunut käyttämään 20 prosenttia avusta perus- ja keskiasteen koulutukseen sekä perusterveydenhoitoon. Pyydän mietinnössäni komissiota tekemään samoin Euroopan kehitysrahaston osalta. Pyydän komissiota keskittymään ensisijaisesti perus- ja keskiasteen koulutukseen, terveydenhoitoon ja jopa lisäämään tätä määrää 25 prosenttiin koko rahaston varoista. Tässä paikallisten ja eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää.

Kolmanneksi haluan kommentoida varainhoitoa. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tutkinut erittäin tarkasti kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston varainhoitoa paitsi vuosikertomuksessaan myös hyvin monessa erityiskertomuksessa ja esittänyt todella hyviä ja todella arvokkaita huomioita. Tiettyjä huolenaiheita todellakin kuitenkin on, kuten tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat heikkoudet hankintamenettelyissä, Euroopan komission edustustojen ennakkovalvonnassa ja kumppanuusmaiden sisäisissä valvontajärjestelmissä. Tilintarkastustuomioistuin toteaa yksiselitteisesti, ettei kysymys ole petoksesta vaan heikkouksista. Mielestäni tämä on otettava huomioon. Sellaisia virheitä, joita ei voida ilmaista kvantitatiivisesti, on todellakin liian paljon.

Arvoisa komission jäsen, toivon, että otatte tämän puheeksi kolleganne kanssa. Tälle asialle on todella tehtävä jotain.

Neljäs huomioni liittyy talousarviotukeen (ja se sopisi paremmin laajemman keskustelun yhteyteen). Charles Goerens, talousarviotukea koskevan vihreän kirjan esittelijä kehitysyhteistyövaliokunnasta, on täällä kanssamme. Me kaikki myönnämme sen, että talousarviotuki voi olla tärkeä kehitysyhteistyötä parantava tekijä. Sitä ei kuitenkaan saa pitää parannuskeinona kaikkiin ongelmiin, koska siihen sisältyy myös useita epäkohtia. Hyviä puolia ovat alhaiset toimituskulut, vastuullisuuden lisääntyminen kumppanimaissa sekä kumppaneiden ja avunantajien välisen vuoropuhelun lisääntyminen. Samalla siihen liittyy selvä kavallusten, varojen väärinkäytön, riski. Uskon, että tätä keskustelua käydään täällä parlamentissa vielä monta kertaa.

Viides ja viimeinen huomioni liittyy investointikehykseen. Investointikehys on Euroopan investointipankin käyttämä väline, jolla se suuntaa lainoja kumppanimaillemme. Tällä hetkellä mekanismi ei varsinaisesti kuulu vastuuvapauden piiriin eikä se kuulu myöskään tilintarkastustuomioistuimen antaman tarkastuslausuman piiriin. Tätä ei voida hyväksyä. Tiettyjä asioita on korjattava. Myönteistä tässä kaikessa on se, että Euroopan investointipankin edustajat ja talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet ovat käyneet erittäin rakentavaa keskustelua. Itse asiassa he ovat ensimmäistä kertaa laatineet raportin. Voimme oppia tästä paljon. Mietinnössäni on useita tärkeitä tähän liittyviä huomioita. Annamme Euroopan investointipankille ja Euroopan komissiolle myös muutamia tehtäviä. Pyydämme niitä koordinoimaan varoja paremmin. Tarkkaan ottaen pyydämme Euroopan investointipankkia ja Euroopan komissiota tutkimaan Euroopan investointipankin toimintaa tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä, jotta voimme aloittaa seuraavan vastuuvapausmenettelyn asianmukaisten asiakirjojen pohjalta. Pyydämme paikallisia kumppaneita osallistumaan aktiivisemmin niillä alueilla, joilla Euroopan investointipankki yhteisrahoittaa hankkeita, pyydämme suorempaa ja käytännönläheisempää raportointia ja pyydämme tarkastamaan yleisesti kaikki Euroopan investointipankin rahoittamat hankkeet.

Hyvät kollegat, arvioni Euroopan kehitysrahaston toiminnasta voi olla tiukka, mutta mielestäni se on oikeudenmukainen. Mielestäni mietinnössäni otetaan huomioon monia tapoja parantaa kehitysyhteistyöhön suunnatun rahoituksen hallinnointia, ja siksi kehotan teitä hyväksymään mietintöni laajalla enemmistöllä.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis, esittelijä. (EN) Arvoisa puhemies, ilmoitan, että aion hyödyntää koko puheaikani.

Vastasin erillisvirastojen vastuuvapaudesta, jonka osalta talousarvion valvontavaliokunnan tehtävänä on ollut valvoa todella monien erillisvirastojen ja yhteisyritysten hallinnointia. Emme olisi onnistuneet tässä tärkeässä tehtävässä ilman varjoesittelijöideni tai valiokunnan jäsenten, henkilöstöni ja sihteeristön apua ja yhteistyötä. Kiitän tästä heitä kaikkia. Paljon kiitoksia myös tilintarkastustuomioistuimen edustajalle O'Shealle hänen panoksestaan ja yhteistyöstään.

Olen vahvasti sitä mieltä, että Euroopan unionin erillisvirastot ja yhteisyritykset tuovat EU:lle lisäarvoa ja auttavat vahvistamaan Euroopan identiteettiä toimimalla jäsenvaltioissa. Parlamenttina meidän tehtävämme on myös olla vastuuvelvollisia kansalaisille, joten meidän on varmistettava, että veronmaksajien rahoja käytetään asianmukaisesti, avoimesti ja tehokkaasti.

Rakentavaan vuoropuheluun sisältyi useita kuukausia kestänyt pitkä seurantaprosessi parlamentin, erillisvirastojen, komission, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Pitkään kestänyt, analyyttinen ja valmisteleva yhteinen työskentely on mielestäni johtanut avoimuuden lisäämiseen ja hallinnollisen kurinalaisuuden tiukentamiseen.

Käsittelen seuraavaksi kahta erillisvirastoa, joiden osalta valiokuntamme ehdottaa vastuuvapauden myöntämistä koskevan päätöksen lykkäämistä. Ne ovat Euroopan poliisiakatemia ja Euroopan lääkevirasto. Odotimme löytävämme ongelmia Euroopan poliisiakatemian viime vuotta koskevasta kertomuksesta. Uuden johtajan toimikauden alusta lähtien parlamentin pyytämää toimintasuunnitelmaa on toteutettu ja tulokset alkavat juuri nyt näkyä. Käsittääkseni yleisesti ollaan sitä mieltä, että uuden johdon aloitettua toimikautensa Euroopan poliisiakatemian johtamisessa on tapahtunut selviä parannuksia. Euroopan poliisiakatemian on kuitenkin tehostettava toimenpiteitään.

Euroopan lääkevirastossa ongelmia havaittiin hankintamenettelyjen hallinnoinnissa. Huolta aiheuttivat asiantuntijoiden riippumattomuuden mahdollinen vaarantuminen ja työntekijöiden palvelukseenottamiseen liittyvät mahdolliset puutteet. Yleensä Euroopan lääkevirastoa pidetään hyvin järjestelmällisenä ja toimivana erillisvirastona. Näin merkittävän erillisviraston kohdalla meidän on kuitenkin mielestäni oltava ehdottoman varmoja, että virastossa sovelletaan oikeita menettelyjä ja että niitä sovelletaan tehokkaasti. Tästä syystä olemme pyytäneet virastoa suorittamaan tarkastuksen yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa ja esittämään meille sen tulokset kesäkuun loppuun mennessä.

Lopuksi käsittelen vielä yleisiä huomautuksia koskevaa mietintöä. Toivon, että tässä mietinnössä annetaan kattava katsaus kaikkiin erillisvirastoihin ja yhteisyrityksiin liittyviin kysymyksiin. Mietinnössä esitetään monta esimerkkiä hyvistä käytännöistä, ja se sisältää ehdotuksia tulevia parannuksia varten. Mietinnössä kehotetaan komissiota tarkastelemaan uudelleen kaikkia erillisvirastoja kiinnittäen erityistä huomiota pienimpiin virastoihin ja siihen, miten niiden toimintaa voidaan parantaa. Mietinnössä kehotetaan myös tilintarkastustuomioistuinta analysoimaan perusteellisesti virastojen soveltamaa lähestymistapaa sellaisten tilanteiden hallitsemiseen, joissa on kysymys mahdollisesta eturistiriidasta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on tähän valmis.

Nykyisessä vakavassa taloudellisessa ja sosiaalisessa kriisissä seurannan merkitys on tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Olemme yhdessä – parlamentti, erillisvirastot, komissio ja tilintarkastustuomioistuin – sitoutuneet käsittelemään ja ratkomaan ongelmia ja saavuttamaan yhä parempia tuloksia. On erittäin vaikeaa välttää sääntöjenvastaisuuksia, mutta on sitäkin tärkeämpää havaita ne ja ehkäistä niitä ennalta. Mielestäni olemme onnistuneet tässä seurantatehtävässä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − Seuraavan puheenvuoron esittää ministeri Zsolt László Becsey neuvoston puolesta.

Arvoisa ministeri, kiitos paljon, että tulitte tänne tänä aamuna. Puheenjohtajavaltio Unkari näyttää todella hyvää esimerkkiä, myös tuleville puheenjohtajavaltioille, olemalla läsnä tässä erittäin tärkeässä keskustelussa. Toistan sen, mitä kollegamme Bart Staes sanoi hetki sitten: on todella hyvä asia, että olette paikalla.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, neuvoston puheenjohtaja. (HU) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, ensinnäkin puhun unkaria ainoastaan puheenvuoroni alussa, ja sen jälkeen neuvoston puheenjohtajana puhuessani jatkan englannin kielellä. Koska kuitenkin parlamentin jäsenenä puhun tässä salissa aina unkaria, teen niin nytkin. Toiseksi pyydän puhemiestä antamaan minulle kaksi minuuttia puheaikaa keskustelun lopussa riippumatta siitä, milloin laitteeni kytketään pois päältä. Toivon, että neuvosto saa riittävästi aikaa kuten aiemmissakin keskusteluissa.

(EN) Tämä keskustelu käydään talous- ja rahoituskriisin aikana, kun monet jäsenvaltiot ovat joutuneet leikkaamaan julkisia menojaan ja pitämään menonsa tiukasti kurissa. Euroopan unionin kansalaiset ja veronmaksajat kiinnittävät oikeutetusti entistä enemmän huomiota EU:n varojen asianmukaiseen käyttöön. Tämän vuoksi olen iloinen voidessani esittää neuvoston ja puheenjohtajavaltio Unkarin näkemyksiä tässä keskustelussa.

On tietenkin oikein, että jokaisen toimielimen talousarviot ovat osa laajempaa valvontajärjestelmää. Olemme toimineet aivan liian kauan sen vuonna 1970 tehdyn "herrasmiessopimuksen" pohjalta, jonka mukaan parlamentti ja neuvosto eivät ole tarkastaneet toistensa hallintomenoja.

Olemme varmasti kumpikin sitä mieltä, ettei tällainen sopimus ole enää tarkoituksenmukainen nykyisessä Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeisessä ilmapiirissä. Tämän vuoksi neuvosto on ehdottanut uusia järjestelyjä näiden kahden vastuuvapausmenettelyyn osallistuvan toimielimen yhteistyön hallinnoimiseksi pitkällä aikavälillä, ja on valmis keskustelemaan niistä. Olemme esittäneet ehdotuksen, ja odotamme kovasti, että pääsemme keskustelemaan siitä kanssanne. Olen vahvasti sitä mieltä, että on kummankin etujen mukaista tehdä tällä alalla yhteistyötä ja että on aivan yhtä tärkeää osoittaa Euroopan kansalaisille, että teemme yhteistyötä. Siksi pyydän parlamenttia aloittamaan keskustelut tästä aiheesta.

Arvoisa puhemies, pyydän teitä tekemään parhaanne nimittääksenne valtuuskunnan meidän kanssamme käytävää poliittista neuvottelua varten. Olemme valmiita jakamaan ajatuksiamme kanssanne. Pidämme teidän laillanne EU:n talousarvion asianmukaista toteuttamista tärkeänä. Olemme käyneet huolellisesti läpi komission tilinpäätöksen ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksessaan esittämät huomiot.

Esittelin itse helmikuun lopulla talousarvion valvontavaliokunnalle neuvoston suositukset vastuuvapauden myöntämisestä komissiolle talousarvion toteuttamisesta. Olen tyytyväinen siihen, että myös parlamentti on ottanut esille monia neuvoston korostamista näkökohdista. Neuvosto suositti vastuuvapauden myöntämistä komissiolle ja tunnusti tilintarkastustuomioistuimen havaitsemat yleiset parannukset. Nämä ovat osa myönteistä kehityssuuntaa ja ovat pitkälti tulosta sekä komission että jäsenvaltioiden ponnistuksista viime vuosina. Näistä myönteisistä merkeistä huolimatta kokonaistulos ei ole vielä tyydyttävä, ja tilintarkastustuomioistuimen oli vielä sisällytettävä huomautuksia vuotta 2009 koskevaan lausumaansa.

Mainitsen nämä seikat lyhyesti: meidän on käytävä vakavaa keskustelua, meidän on tehtävä kanssanne yhteistyötä pitkällä aikavälillä ja meidän on tehtävä kanssanne pitkän aikavälin sopimus; herrasmiessopimuksen jälkeen haluamme tehdä näin. Seisomme tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin perustuvan vastuuvapausmenettelyn takana, koska säännöissä määrätään näin, tästä määrätään perussopimuksessa. Odotamme myös, että parlamentti ja me itse otamme huomioon, miten monimutkaista voimassa olevien säännösten yksinkertaistaminen ja niiden avoimuuden parantaminen on.

Toivon, että tällainen ongelma, jonka vuoksi parlamentti on lykännyt vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle, ei toistu enää koskaan tulevaisuudessa, joten pyydän, että käymme aiheesta poliittista keskustelua ja pääsemme yhteisymmärrykseen jo Unkarin puheenjohtajakaudella.

Tämä on henkilökohtainen pyyntöni teille, parlamentille ja teille, arvoisa puhemies.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, komission jäsen. Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää talousarvion valvontavaliokuntaa ja erityisesti esittelijä Chatzimarkakisia heidän erinomaisesta yhteistyöstään ja Chatzimarkakisin laatimasta mietinnöstä, jossa suositetaan, että komissiolle olisi myönnettävä vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2009. Kiitän myös Bart Staesia hänen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamista koskevasta mietinnöstään sekä Georgios Stavrakakisia hänen erillisvirastoja käsittelevästä mietinnöstään.

Vuoden 2009 vastuuvapausmenettely on nyt päättymässä. Tämä oli intensiivinen ajanjakso, jonka aikana parlamentti ja komissio antoivat muodon toimielintemme väliselle erityiselle yhteistyölle. Voimme todeta, että näillä kahdella toimielimellä on paljon yhteistä moitteettoman varainhoidon ja Euroopan unionin lisäarvon aloilla.

Olette kuulleet tilintarkastustuomioistuinta ja tarkastelleet sen kertomuksia. Monet kollegoistani ovat käyneet hedelmällistä vuoropuhelua talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, ja olemme jakaneet kanssanne paljon tietoja. Keskityn kolmeen erityisen kiinnostavaan aiheeseen.

Ensinnäkin sekä komission että parlamentin on pohdittava tarkasti yhdessä neuvoston kanssa sitä, miten lainsäädäntökehyksessä voidaan määrittää ja rajata paremmin talousalan eri toimijoiden vastuualueet. Se, että suurimman osan virheistä tilintarkastustuomioistuin ja komissio havaitsevat jäsenvaltioiden hallinnoimissa hankkeissa ja maksuissa, on selvä osoitus siitä, missä tarvitaan viipymättä lisätoimenpiteitä, sillä Euroopan unionin talousarviosta lähes 80 prosenttia toteutetaan yhteistyössä.

Lissabonin sopimuksen 317 artiklassa edellytetään yksiselitteisesti jäsenvaltioiden yhteistyötä talousarvion toteuttamisessa. Tässä tarkoituksessa komissio on esittänyt asiaa koskevia ehdotuksia tämänhetkisen varainhoitoasetuksen tarkistamisen yhteydessä. Koska parlamentti osallistuu nyt tasavertaisena neuvoston kanssa tämän asetuksen tarkistamiseen, meillä on todellinen ja ainutlaatuinen tilaisuus vahvistaa jäsenvaltioiden vastuuvelvollisuutta, eikä tätä tilaisuutta saa heittää hukkaan.

Toiseksi olette varmasti samaa mieltä siitä, että sääntöjen monimutkaisuus estää mahdollisia edunsaajia hakemasta EU:n rahoitusta. Lisäksi tämä monimutkaisuus aiheuttaa myös hyvin paljon virheitä, kuten tilintarkastustuomioistuin on painottanut monissa tarkastuskertomuksissaan.

Tukikelpoisuussääntöjen ja rahoitusmenettelyjen yksinkertaistaminen on komission ensisijaisena tavoitteena seuraavaa monivuotista rahoituskehystä ajatellen. Tämän vuoksi komissio on myös esittänyt varainhoitoasetuksen tarkistamista koskevia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on selventää sääntöjä, varmistaa niiden johdonmukaisuus alakohtaisen lainsäädännön kanssa ja yksinkertaistaa rahoitusmenettelyjä.

Kolmanneksi näissä ehdotuksissa käsitellään valvontastrategioita, jotka on eriytetty ohjelmaan, toimeen ja edunsaajatyyppiin liittyvän arvioidun riskitason mukaan. Tällä lähestymistavalla pyritään parantamaan tarkastusten laatua varmistamalla, että niiden kustannukset vastaavat niiden tuottamaa hyötyä, ja samalla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että EU:n talousarviota hallinnoidaan moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti.

Olen iloinen siitä, että tämä lähestymistapa on asialistan kärkipäässä parhaillaan käytävissä keskusteluissa ja että käsiteltävänä olevat ehdotukset todella vastaavat komission tavoitteita.

Vastuuvapausmenettelyn avulla komissio on voinut ottaa oppia Euroopan tilintarkastustuomioistuimen päätelmistä ja suosituksista sekä vastuuvapauden myöntämisestä vastaavan viranomaisen päätöslauselmasta aikana, jolloin suunnittelemme tulevia EU:n menettelytapoja ja niiden vaikutuksia EU:n talousarvioon.

Nyt meidän ja neuvoston yhteisenä velvollisuutena on siirtää nämä opetukset konkreettisesti uudenaikaisiin ja tehokkaisiin sääntöihin ja menettelyihin, joiden avulla unioni voi vastata paremmin 500 kansalaisemme odotuksiin moitteettomasti ja kustannustehokkaasti.

Lopuksi esitän Euroopan parlamentille erityiskiitokset siitä, että se on vuosien saatossa tukenut keskeytyksettä komission pyrkimyksiä parantaa Euroopan unionin talousarvion varainhoitoa.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. (NL) Arvoisa puhemies, aiemmin Euroopan kehitysrahasto on saanut tilintarkastustuomioistuimelta kritiikkiä siitä, että rahaston olisi valvottava menojaan tehokkaammin. Ennen kaikkea kehitysmaissa olevien EU:n edustustojen on toteutettava tätä valvontaa. Ne ovat lähimpänä niitä hankkeita, joita käsittelemme.

Varsinkin viime vuosina Euroopan komissio on parantanut merkittävästi etenkin hauraiden valtioiden talousarviotuen ja niitä koskevien menojen valvontaa. Lisäksi parantamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia kehitysyhteistyöpolitiikan alalla voidaan säästää 6 miljardia euroa. Tässä onnistuaksemme tarvitsemme kuitenkin vahvoja EU:n edustustoja, jotka pystyvät omaksumaan tämän roolin ja hoitamaan nämä tehtävät sekä varmistamaan menojen laadun.

Ironista kyllä juuri ne osapuolet, jotka nostavat kovan metelin petoksista, usein myös kieltäytyvät käyttämästä lisää rahaa EU:n edustustojen hallinnoinnin parantamiseen. Jos todella haluamme, että nämä edustustot estävät kehitysyhteistyövarojen joutumisen vääriin käsiin ja varojen vuotamisen tehottomiin hankkeisiin, EU:n edustustoihin tarvitaan lisää henkilöstöä. Siksi meidän on tehtävä tämä valinta tulevia vuosia koskevassa ulkopolitiikan talousarviossa. Odotan kiinnostuneena komission vastausta moniin huomioihin, joita Bart Staes esittää tässä erinomaisessa mietinnössä. Ryhmäni kannattaa täysin hänen päätelmiään.

Mitä sitten on tapahduttava ennen kuin ennakkotarkastuksia parannetaan? Miten voimme varmistaa, että täytäntöönpanosta vastaavien elinten hallinnointia parannetaan? Mitä komissio aikoo tehdä lisätäkseen edunsaajamaiden ja alueellisten järjestöjen toimintavalmiuksia, ja mitä tähän tarvitaan? Tulevaisuudessa EU:n kehitysyhteistyöpolitiikassa olisi varoja käytettävä enemmän rahoituspalveluja tarjoaviin rahastoihin eli mikroluottorahastoihin. Köyhissä maissa on ihmisiä, joilla on riittävästi unelmia ja taitoja. Heille on annettava mahdollisuus rakentaa oma elämänsä pienten lainojen avulla. Euroopan kehitysrahastosta olisi tuettava myös tätä.

Lopuksi totean, että Euroopan unionin talousarvion osana Euroopan kehitysrahasto on tietenkin myös demokraattisen valvonnan kohteena, mutta tämä ei saa johtaa siihen, että kehitysyhteistyön kokonaisbudjettia leikataan.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon valmistelija. (FR) Arvoisa puhemies, vastuuvapauden myöntäminen kahdeksannen, yhdeksännen ja kymmenennen Euroopan kehitysrahaston talousarvion toteuttamisesta innoittaa minua esittämään seuraavat huomiot.

Ensinnäkin komission – täysin oikeutettuna – tavoitteena on edistää alueellista kehitystä Afrikassa. Sillä on tätä varten kaksi välinettä, itse asiassa kaksi mandaattia. Ensinnäkin sillä on jäsenvaltioiden antama mandaatti toteuttaa Euroopan kehitysrahastoa, jota itse asiassa rahoitetaan kansallisista talousarvioista. Samat jäsenvaltiot ovat myös antaneet mandaatin neuvotella talouskumppanuussopimuksista. Tässä on siis kysymys politiikan johdonmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi komissiolla on tässä asiassa painava vastuu. Se voi kuitenkin luottaa Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan jäseniin, kun kysymys on tarvittavien varojen tarjoamisesta edustustojen käyttöön.

Toiseksi Euroopan kehitysrahaston toteuttaminen kuuluu afrikkalaisille, jotka ovat Euroopan unionin tavoin Euroopan kehitysrahaston yhteisomistajia. On kummankin osapuolen edun mukaista hyödyntää rahastoa mahdollisimman hyvin. Toivon, että sisällyttämällä Euroopan kehitysrahasto talousarvioon, jota myös pyydän – tätä vaikeasti tavoitettavaa asiaa, jota aina luvataan mutta joka ei ole koskaan toteutunut – voidaan myös säilyttää rahaston alkuperäinen luonne. Meidän on varmistettava, että tämä perintö säilytetään.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija. (HU) Arvoisa puhemies, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelijana haluan kiinnittää talousarvion valvontavaliokunnan huomiota useaan ehdotukseen ja pyytää sitä sisällyttämään nämä mietintöönsä.

Ensinnäkin arvostamme komission pyrkimyksiä parantaa varainhoitoa, mutta samalla pidämme valitettavana sitä, etteivät jäsenvaltiot talouskriisistä huolimatta hyödynnä täysimääräisesti Euroopan sosiaalirahaston varoja.

Hyödynnettyjen varojen osuus väheni vuoden 2007 54 prosentista 36 prosenttiin. Mielestämme tällä alalla on ponnisteltava enemmän. Kehotamme myös ponnistelemaan enemmän tukeen oikeuttamattomien menojen takaisinperintätapausten vähentämiseksi, ja haluamme kiinnittää komission huomiota tarpeeseen nopeuttaa päätöksentekoa rahoitusta koskevien mukautusten alalla.

Olen tyytyväinen siihen, että Euroopan sosiaalirahastossa keskityttiin työllisyysstrategiaan, mutta kuten olen todennut, kaikkia saatavana olevia rahoja ei käytetty, joten tältä osin tarvitaan lisätoimenpiteitä.

Erillisvirastoissa havaittiin pieniä ongelmia. Minulla ei ole aikaa puhua niistä tarkemmin, mutta yleisesti on sanottava, että virastojen varainhoito on hyväksyttävää ja sitä olisi tuettava.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon valmistelija.(DE) Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta on antanut talousarvion valvontavaliokunnalle hyvin myönteisen lausunnon. Olimme hyvin tyytyväisiä siihen, miten komission yksiköt olivat käyttäneet varoja. Meillä ei ole mitään kritisoitavaa varojen käyttötavasta eikä menojen määrästä. Päinvastoin voimme vain kiittää nopeasta ja myönteisestä varojen käytöstä LIFE-ohjelmassa. Komissio on onnistunut käyttämään myöntämämme lisärahoituksen ja vieläpä hyödyllisesti. Meidän alaamme kuuluvat erillisvirastot – Euroopan ympäristökeskus (EYK), Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC), Euroopan kemikaalivirasto (ECHA), Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) ja Euroopan lääkevirasto – ovat myös hallinnoineet varojaan vastuullisesti.

Toisin kuin asiasta vastaava valiokunta, talousarvion valvontavaliokunta kritisoi mietinnössään Euroopan lääkevirastoa ja haluaa jopa olla myöntämättä sille vastuuvapautta. Kohteliaasti sanottuna tämä menee mielestäni liian pitkälle. Jos olisin vähemmän kohtelias, saattaisin sanoa, että talousarvion valvontavaliokunta puuttuu asioihin, jotka eivät kuulu sen toimivaltaan. Sen pitäisi lopettaa tämä. Voin vain pyytää parlamenttia ja täysistuntoa parantamaan tilannetta tältä osin.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija. – (DE) Arvoisa puhemies, edellisestä valiokunnasta poiketen liikenne- ja matkailuvaliokunta ei voinut antaa täysin myönteistä lausuntoa. Olimme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että Euroopan laajuisille liikenneverkoille myönnettiin merkittävästi rahoitusta ja että vuosi 2009 oli Galileo-ohjelmalle vihdoin hyvä vuosi, mitä aiemmat vuodet eivät valitettavasti ole olleet. Pystyimme myös toteamaan, että koordinaattorit tekevät Euroopan laajuisten liikenneverkkojen osalta hyvää työtä, koska ne myös tukevat merkittävällä tavalla näiden tärkeiden hankkeiden kokonaisrahoitusta.

Mielestämme parannettavaa on muilla parlamentin tärkeinä pitämillä aloilla, kuten liikenneturvallisuudessa. Tällä alalla varoista on sidottu vain 73 prosenttia. Mielestämme juuri tässä ohjelmassa voidaan tehdä enemmän ja parempaa työtä vähemmällä rahoituksella.

Lopuksi toivomme, että liikenne- ja koheesiopolitiikan välistä koordinointia lisätään. Ensisijaisia tavoitteita ei voida ensin määritellä yhdessä valiokunnassa ja antaa sitten muiden valiokuntien olla välittämättä niistä. Tällaista koordinointia kuitenkin tapahtuu tällä hetkellä toteuttamissamme uudelleentarkasteluissa. Toivottavasti vuoden 2010 osalta meillä on tästä parempia uutisia kerrottavana.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon valmistelija.(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, liikenne- ja matkailuvaliokunta on kannattanut suositustani vastuuvapauden myöntämiseksi Euroopan liikennealan erillisvirastoille, jotka tukevat Euroopan komissiota.

Vastuuvapaus myönnetään, koska tilintarkastustuomioistuin katsoo, että erillisvirastojen tilinpäätökset olivat olennaisilta osin luotettavia, vaikka onkin pantava merkille ja korostettava useaa kriittistä kysymystä. Osa näistä ongelmista on tyypillisiä kaikille virastoille tai joillekin niistä, esimerkiksi seuraavat: peruutukset tai viivästykset hankintamenettelyissä, henkilöstösääntöjen rikkominen tai talousarvion vuotuisuusperiaatteen noudattamatta jättäminen. On kuitenkin korostettava näiden erillisvirastojen sitoutumista kyseisten ongelmien ratkaisemiseen.

Yleisellä tasolla esitän kaksi lyhyttä poliittista huomiota, nimittäin monivuotisten ohjelmien puuttuminen – mikä on merkki johtajuuden puutteesta – ja leväperäisyys tiettyjen erillisvirastojen, kuten Euroopan rautatieviraston, työskentelyssä. Samalla haluan panna merkille, että menettelyjen käynnistäminen Viareggion onnettomuudesta vastuussa olevien määrittämiseksi on viivästynyt – noin kahdella vuodella siitä, kun onnettomuus tapahtui.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelija.(DE) Arvoisa puhemies, haluan nyt puhua minuutin ajan aluekehitysvaliokunnan lausunnon valmistelijana ja myöhemmin kahden minuutin ajan ryhmäni puolesta.

Arvoisa puhemies, neuvoston puheenjohtaja Becsey, komission jäsen Šemeta, presidentti Caldeira, hyvät kollegat, aluepolitiikan talousarvio pysyy Euroopan unionin yleisen talousarvion akilleenkantapäänä. Viidessä prosentissa Euroopan aluekehitysrahaston maksuista on edelleen virheitä, ja siksi niitä on pidettävä sääntöjenvastaisina maksuina. Jopa osalla niistä maksuista, jotka näyttäisivät olevan virheettömiä, tuetaan irvokkaita hankkeita. Saanen muistuttaa, että Elton Johnin konserttia Napolissa tuettiin Euroopan aluekehitysrahastosta. Tämän sanottiin olevan matkailua edistävä toimenpide. Näin voi olla, mutta mielestäni Napolin olisi saatava todella erilaista aluetukea.

Syynä tähän on se, että aivan liian usein jäsenvaltiot pitävät Euroopan aluekehitysrahastolta saatavaa rahoitusta niin sanottuna pehmeänä rahana. Tämä on selvää sen perusteella, että sääntöjenvastaisten maksujen palautukset ovat ruuhkautuneet, että komission on hyvin usein keskeytettävä maksuja – talousarvion valvojina pidämme tätä erityisen myönteisenä – ja koska raporttien laatimisessa ei olla täsmällisiä. Yli puolessa tapauksista aluepolitiikasta vastaavan pääosaston johtaja ei voi mitenkään taata toimintaohjelmien laillisuutta ja luotettavuutta, koska jäsenvaltioiden raportointi on puutteellista.

Hyvät kollegat, meillä on tässä vielä paljon työtä.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, kalatalousvaliokunnan lausunnon valmistelija. (EN) Arvoisa puhemies, yhteisön kalastuksenvalvontavirasto perustettiin vuonna 2005, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat paremmin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Vigossa Espanjassa sijaitsevalla erillisvirastolla on tärkeä rooli kalastuksenvalvonnan tehostamisessa ja EU:n jäsenvaltioiden välisen koordinoinnin varmistamisessa.

Olen tyytyväinen siihen, että virasto hyväksyi äskettäin monivuotisen työohjelman vuosiksi 2011–2015 Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Uskon, että monivuotinen työohjelma parantaa kustannustehokkuutta paremman alueellisen yhteistyön ja yhteiskäyttösuunnitelmien mahdollistaman resurssien yhteen kokoamisen avulla. Olen tyytyväinen siihen, että tilintarkastustuomioistuin on hyväksynyt vastuuvapauden myöntämisen. Kalatalousvaliokunnan hyväksymässä lausunnossani kannatetaan tätä näkemystä.

Komissio julkaisee piakkoin lainsäädäntöehdotuksensa yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseksi. Uudistuksella on yhdenmukaistettava jäsenvaltioiden säännösten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat järjestelmät, koska ne ovat EU:n alueella epäyhtenäisiä. Tässä tarkoituksessa kehotan komissiota voimakkaasti ottamaan käyttöön hallinnollisen seuraamusjärjestelmän. Tätä ei pitäisi jättää kunkin jäsenvaltion vastuulle. Jos meillä on yhteinen politiikka, myös seuraamuksia on sovellettava kaikkialla. Itse asiassa pienempiä rikkomuksia varten meillä pitäisi olla käytössä hallinnollisia seuraamuksia sen kriminaalijärjestelmän sijasta, jota sovelletaan parhaillaan kotimaassani.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon valmistelija. (ES) Arvoisa puhemies, vuodesta toiseen olemme naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa toistaneet, että sukupuolinäkökulma on sisällytettävä kaikkiin talousarviomenettelyn vaiheisiin, jotta voidaan edistää tasa-arvopolitiikkaa ja näin ollen sukupuolten ja naisten tasa-arvoa Euroopan unionissa.

Siksi olemme tyytyväisiä sekä tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukseen Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavasta ammatillisesta koulutustoiminnasta että tutkimukseen, jossa arvioidaan sukupuolinäkökulman tiettyjen elementtien huomioon ottamisen toteutuskelpoisuutta ja vaihtoehtoja. Silti on tärkeää, että tässä edistytään myös jatkossa.

Olemme huolissamme sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa torjuvan Daphne-ohjelman maksuihin liittyvistä ongelmista, ja toivomme, että vuosien saatossa tietoisuus lisääntyy ja että otamme sukupuolinäkökulman todella huomioon joka ikisessä toimintaohjelmassa, joita EU:ssa toteutetaan.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, PPE-ryhmän puolesta. – (SV) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan kiittää sekä komission jäsentä Šemetaa että esittelijä Chatzimarkakisia heidän todella erinomaisesta yhteistyöstään. Tämä on kunnon mietintö, ja voin vain todeta, että olemme talousarvion valvontavaliokunnassa pääosin yksimielisiä esittämistämme suosituksista. Tämä on kuitenkin 16. peräkkäinen vuosi, kun tilintarkastustuomioistuin ei ole antanut selkeää tarkastuslausumaa. Virheiden määrä ei ole kasvusuunnassa. Päinvastoin se pienenee, mutta tätä ei silti voida hyväksyä. Emme voi pitää hyväksyttävänä sitä kuvaa, jonka luvut antavat vuodesta toiseen.

Komissiolla on tässä suuri vastuu, mutta sanoisin, että jäsenvaltioilla on ehkä vielä suurempi vastuu. Kuten komission jäsen totesi, 80:tä prosenttia varoista hallinnoidaan yhdessä, eivätkä jäsenvaltiot kanna tästä omaa vastuutaan. Tällä alalla ovat myös suurimmat ongelmamme. Sen vuoksi komission on painostettava jäsenvaltioita taivutellakseen ne ottamaan vastuuta niistä varoista, joita EU antaa niiden hallinnoida.

Mietinnössä on kolme vaatimusta, joita haluan erityisesti korostaa. Ensimmäinen niistä on se, että on tehtävä enemmän, jotta jäsenvaltiot saadaan toimittamaan kansalliset hallinnointia koskevat ilmoitukset. Tällä hetkellä neljä maata toimittaa näitä ilmoituksia – Alankomaat, Ruotsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Tämä osoittaa, että se on mahdollista. Komission on tuettava näitä maita, mutta sen on myös käytettävä niitä esimerkkeinä painostaakseen muutkin maat tekemään samoin.

Toinen vaatimus on se, että komission on ryhdyttävä käyttämään tehokkaammin mahdollisuutta keskeyttää maksuja. On keskeytettävä maksut niille maille, joilla on jatkuvasti ongelmia maksujen hallinnoinnissa. Varojen huonoa hallinnointia ei voida jatkaa ilman että se huomataan.

Kolmas vaatimus on se, että meidän on parannettava järjestelmiämme virheellisesti maksettujen rahojen takaisin perimiseksi. Tarvitsemme selkeitä sääntöjä. On omituista, että maat, joilla on paljon velkaa EU:lle, voivat edelleen saada rahaa ja että voi kestää niin käsittämättömän kauan, ennen kuin rahat saadaan takaisin. Tämä on toinen alue, jolla komission on tehtävä parannuksia.

Olen tyytyväinen siihen, että komission jäsen on tullut parlamenttia puolitiehen vastaan näissä kolmessa vaatimuksessa, ja odotan kovasti sitä, että saan ensi vuonna esittelijänä työskennellä tiiviisti komission jäsenen Šemetan kanssa. Kiitän Jorgo Chatzimarkakisia. Pyrin jatkamaan työtänne hyvin ensi vuoden aikana. Nyt saamme edistystä aikaan.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, S&D-ryhmän puolesta. – (RO) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää esittelijää tästä erinomaisesta mietinnöstä ja hyvin tuottavasta yhteistyöstä, jota sain tehdä sitä laadittaessa. Haluan kiittää myös komission jäsentä siitä vuoropuhelusta, jota onnistuimme käymään, sillä tämä vastuuvapauden myöntämistä talousarvion toteuttamisesta koskeva mietintö ei ole vain vuotuinen vastuuvapausmietintö vaan siinä myös annetaan suuntaviivat uudelle yhteistyölle seuraavalla kaudella.

Otan esiin kolme kysymystä, joita pidän erityisen tärkeinä. Ensinnäkin haluan käsitellä kansallisia hallinnointia koskevia ilmoituksia, joissa olisi osoitettava, mihin EU:n rahoja käytetään. Yli 80:tä prosenttia Euroopan unionin talousarviosta hallinnoidaan jäsenvaltioissa, mutta lähes kaikki vastuu näiden rahojen hallinnoinnista on EU:lla. Kansallisten hallinnointia koskevien ilmoitusten avulla voisimme nähdä huomattavasti paremmin, miten kansalliset viranomaiset käyttävät EU:n rahoja ja kuka on vastuussa näiden rahojen käytöstä. On äärimmäisen tärkeää, että tämä vastuu annetaan ministerille ja että näissä kansallisissa hallinnointia koskevissa ilmoituksissa on poliittisen päätöksentekijän allekirjoitus.

Toiseksi haluan käsitellä EU:n varojen myöntämisen automaattista keskeyttämistä silloin kuin EU:n rahoja hallinnoidaan huonosti tai kun on merkkejä siitä, että niitä aiotaan hallinnoidan huonosti. Meidän on äärimmäisen tärkeää puuttua asiaan silloin, kun EU:n varojen hallinnointi- ja täytäntöönpanomekanismit eivät toimi kovin hyvin.

Kolmanneksi kysymys on veronmaksajien rahoista, Euroopan kansalaisten rahoista. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kun EU:n varoja käytetään petollisesti, takaisinperintätoimet ovat paljon tehokkaampia eikä rahoja niiden kustantamiseen oteta Euroopan kansalaisten taskuista. Tämä on rahaa, jota Euroopan kansalaiset antavat Euroopan unionille. Kun näitä rahoja käytetään väärin, Euroopan kansalaiset joutuvat itse maksamaan menetetyt varat. Tämä on epäoikeudenmukaista. Euroopan kansalaiset ovat hävinneet jo kahdesti, ja tämä on tilanne, joka on ratkaistava pikaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, ALDE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää vilpittömästi Jorgo Chatzimarkakisia ja kaikkia esittelijöitä heidän erinomaisesta työstään. Haluaisin kiittää myös neuvostoa ja tilintarkastustuomioistuimen presidenttiä etenkin siitä, että he ovat täällä, vaikka onkin outoa, että meidän täytyy mainita siitä erikseen. Kiitos kuitenkin, että olette täällä.

Arvoisa puhemies, vastuuvapaus myönnetään tänä vuonna tärkeällä hetkellä kahdesta syystä. Ensimmäinen syy on se, että kaikkien jäsenvaltioiden on tehtävä äärimmäisen ankaria leikkauksia. Toinen syy on se, että aiomme pian hyväksyä monivuotisen talousarvion. Mielestäni kumpikin näistä syistä korostaa sitä tosiasiaa, että meidän on tarkasteltava vastuuvapauden myöntämistä ja Euroopan unionin menoja erityisen tarkasti. Mielestäni tässä on kysymys Euroopan unionin menojen laillisuudesta ja tehokkuudesta, koska Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus odottaa, että Euroopan unionin tekemät investoinnit todella tuottavat tuloksia.

Arvoisa puhemies, minä pidän menoja koskevaa poliittista vastuuvelvollisuutta helppona hommana. Nimetkääpä yksikin paikallinen, maakunnallinen, alueellinen tai kansallinen demokraattinen edustuselin, jolla ei ole poliittista vastuuvelvollisuutta menoista. Miksei sama päde sitten myös Euroopan unionissa? Miksi jäsenvaltiot eivät vieläkään kykene kantamaan vastuuta 80 prosentista EU:n menoista? Kehotan jälleen neuvostoa lopultakin ryhtymään töihin jäsenvaltioiden kansallisten hallinnointia koskevien ilmoitusten osalta. Nähdäkseni niin kauan kuin jäsenvaltiot eivät anna näitä ilmoituksia, monivuotisia talousarvioita ei voida laatia vuodesta 2014 alkaen.

Arvoisa puhemies, nykytilanne pakottaa meidät tutkimaan tarkemmin parlamentin omaa talousarviota. Olen todella tyytyväinen niihin säästöihin, joita olemme onnistuneet tekemään, vaikka ne ovatkin tulosta pyrkimyksestämme säilyttää omia varojamme. Nyt aiomme myös käyttää kertyneitä lentokilometrejämme liikelennoilla, ja pyrimme vähentämään paperinkulutusta. Jokainen näistä ehdotuksista on erinomainen. Yhden asian haluan vielä mainita: tämän vuoden syyskuusta alkaen voisimme autojen lisäksi käyttää myös polkupyöriä, ja teidän välityksellänne, arvoisa varapuhemies, pyydän puhemies Buzekia virallisesti käynnistämään tämän pyöräilyohjelman syyskuussa.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, ECR-ryhmän puolesta. – (CS) Arvoisa puhemies, tämä keskustelu koskee hyvin laajaa kysymystä, koska siinä käsitellään vastuuvapauden myöntämistä hyvin monelle Euroopan unionin toimielimelle, joista kullakin on omat erityispiirteensä. Siksi on erittäin vaikeaa tiivistää aihe yhteen puheenvuoroon.

Tilintarkastustuomioistuimen ja talousarvion valvontavaliokunnan, jonka jäsen olen, välinen yhteistyö on erinomaista, ja tämän yhteistyön tuloksena on syntynyt tiettyjä suosituksia siitä, miten Euroopan parlamentin täytyisi äänestää vastuuvapautta myönnettäessä. Yksittäisiä toimielimiä, etenkin Euroopan unionin erillisvirastoja, arvioitaessa tulee kuitenkin jatkuvasti esiin puutteita, jotka liittyvät esimerkiksi palvelukseenottomenettelyihin, julkisiin hankintoihin tai avoimuutta tai sisäistä tarkastusta koskeviin ongelmiin. Kaikkien näiden syiden perusteella vastuuvapautta on siis hyvin vaikea myöntää. Päinvastoin, meidän on kannatettava mietintöjä, joissa ehdotetaan, että vastuuvapauden myöntämistä lykätään.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kommentoida viittä mietintöä. Aivan ensimmäiseksi kommentoin komissiota koskevaa mietintöä.

Arvostan suuresti kollegani Chatzimarkakisin lähestymistapaa. Mielestäni hän on tehnyt loistavaa työtä tässä vastuuvapausmenettelyssä. Hän on etukäteen keskittynyt hyvin tarkasti muutamaan kysymykseen. Hän on esittänyt komissiolle kuusi kysymystä, ja on todettava, että olemme saaneet mitä pyysimme. Minun on kiitettävä myös komissiota. Tämä on minulle 12. vastuuvapausmenettely. Tämä on varmasti ensimmäinen kerta kun olemme työskennelleet yhdessä näin rakentavassa hengessä. Ei pelkästään komission jäsen Šemeta vaan myös muut omasta alastaan vastaavat komission jäsenet ovat todella käyttäneet aikaa tähän vastuuvapausmenettelyyn. He ovat tavanneet sekä varjoesittelijöiden että pääesittelijän kanssa monta kertaa, ja heidän kanssaan käydyn rakentavan vuoropuhelun ansiosta olemme mielestäni saavuttaneet paljon.

Olen pitkälti samaa mieltä siitä, mitä jäsen Gerbrandy totesi. Nyt on aika säästää, ja sen vuoksi meidän on katsottava tarkkaan, miten rahojamme käytämme. Euroopan unionin talousarviosta 80 prosenttia käytetään todellakin jäsenvaltioissa, ja jäsenvaltiot myös vastaavat tämän osan hallinnoinnista. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, meidän on viimeinkin ryhdyttävä kantamaan tätä poliittista vastuuta EU:n varojen yhteisestä hallinnoinnista. Tämän vuoksi pyydämme jälleen kerran jäsenvaltioita toimittamaan kansallista hallinnointia koskevat ilmoitukset. Minulle tämä on erittäin tärkeä vaatimus.

Tarvitaan myös parempaa valvontaa. Mielestäni jäsenvaltioiden olisi tarkastettava EU:lta saamiaan varoja tähänastista tehokkaammin. Pääesittelijä on myös kiinnittänyt paljon huomiota siihen, missä varoja on käytetty epäasianmukaisesti, sekä varojen takaisinperintään ja valvontajärjestelmien käyttöönottoon. Mielestäni näihin seikkoihin kannattaa todella kiinnittää paljon huomiota, ja hänen esittämänsä huomiot on otettava lähtökohdaksi seuraavalle vastuuvapausmenettelylle, jonka esittelijä on Christofer Fjellner.

Seuraavaksi käsittelen Euroopan parlamenttia. Näen, että pääsihteerimme istuu varapuhemiehen vieressä. Haluan kiittää yksiselitteisesti Klaus Welleä. Olin edellisen vastuuvapausmenettelyn esittelijä. Minun ja pääsihteerin välillä oli tiettyjä jännitteitä. Vaikka tuolloin laadinkin melko ankaran mietinnön, minun on kiitettävä Klaus Welleä, koska hän ja hänen hallintonsa ovat vastanneet hyvin ahkerasti ja täsmällisesti kaikkiin heille esittämiini kysymyksiin ja panostaneet todella paljon tähän työhön. Mielestäni välillämme mahdollisesti olleet jännitteet ovat johtaneet parempiin tuloksiin ja mahdollisesti parempaan Euroopan parlamentin talousarvioon.

Kun puhumme Euroopan parlamentin talousarviosta, haluan tähdentää kollegoilleni myös sitä, että meidän on luovuttava tavasta, että haluamme aina vain lisää emmekä koskaan saa tarpeeksi. Toimielimenä meidän on näytettävä esimerkkiä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla myös riittävästi rohkeutta säästää. Lisäisin tähän kuitenkin yhden sivuhuomautuksen. Suhtaudun hyvin suurella varauksella erityisesti Euroopan historian museoon, en niinkään hankkeen sisältöön sinänsä vaan siihen liittyviin kustannuksiin. On tietenkin hyvä asia, että saamme tällaisen museon, mutta minua häiritsee kovasti se, ettemme ole koskaan todella keskustelleet tästä hankkeesta vakavasti täällä istuntosalissa. Lisäksi, jos kaikki lasketaan yhteen, Euroopan historian museon kustannukset ovat suurin piirtein 136 miljoonaa euroa. Se on suuri summa rahaa, hyvät kollegat, mutta emme ole koskaan keskustelleet siitä vakavasti. Emme ole koskaan keskustelleet siitä, mihin tämä museo olisi sijoitettava ja miltä sen pitäisi näyttää. Kaikki tämä tapahtuu suljettujen ovien takana, usein puhemiehistön kaikkein pyhimmässä, enkä demokraattina voi hyväksyä tätä.

Seuraavaksi puhun LUX-elokuvapalkinnosta: Ville Itälä esittää mietinnössään useita tätä palkintoa koskevia huomioita, ja onnittelen häntä muuten hänen tekemästään työstä. On todettava, että ryhmäni arvostaa LUX-elokuvapalkintoa suuresti. Vaikka odotammekin nyt saavamme paljon kritiikkiä palkinnon toimivuudesta, pidämme arvossa sitä, että Euroopan parlamentti tukee tätä hanketta, koska tällä tavoin arvokkaat elokuvaprojektit saavat tukea.

Haluan mainita myös Georgios Stavrakakisin ja hänen neuvostoa koskevan mietintönsä. Osoitan sanani nyt suoraan neuvoston puheenjohtajalle, puheenjohtajavaltio Unkarille. Mielestäni on uskomatonta, että neuvosto, joka on aina vaatinut muita toimimaan avoimesti, on ollut selvästi paljon varautuneempi itseään koskevissa asioissa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, pyyntömme on hyvin yksinkertainen: parlamenttina, vastuuvapauden myöntävänä toimielimenä, haluamme saada kaikki asiakirjat nähtäväksi. Haluamme käydä avointa keskustelua neuvoston talousarviosta. Emme halua puhua neuvoston talousarvion sisällöstä ja sanoa, että näin voitte tehdä ja näin ette voi tehdä. Haluamme kuitenkin avoimuutta sen osalta, miten neuvosto käyttää rahojaan, sillä neuvoston talousarvio on nyt erilainen kuin se oli 30 vuotta sitten ja se sisältää nyt paljon muutakin kuin vain joitakin hallintomenoja.

Lopuksi haluan esittää vielä Euroopan lääkevirastoa koskevan huomion. Tässä meillä on ongelmia. Olemme lykänneet vastuuvapauden myöntämistä, koska Euroopan lääkevirastolla on selvästi ongelmia hankintamenettelyissään. Monissa hankkeissa sen hankintamenettelyt ovat olleet täynnä virheitä, jotka vastaavat huomattavaa 30 miljoonan euron summaa. Lisäksi on havaittu ongelmia, jotka liittyvät Euroopan lääkeviraston asiantuntijoiden ja henkilöstön eturistiriitoihin. Uskon, että nyt kun vastuuvapauden myöntämistä on lykätty, keskustelemme tästä jossain vaiheessa ennen syksyä, ja toivon, että tällä keskustelulla voimme tehdä lopun Euroopan lääkevirastossa ilmenneistä eturistiriidoista.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(DA) Arvoisa puhemies, kiitos. Aluksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet näiden erinomaisten ja kriittisten EU:n toimielinten tilejä varainhoitovuonna 2009 koskevien mietintöjen laatimiseen. Jotkut ovat kysyneet, olemmeko olleet liiankin kriittisiä, esimerkiksi silloin, kun esitämme kysymyksiä omista rahankäyttötavoistamme täällä parlamentissa joko vierailijakeskuksen viivästyneen avaamisen, salaisen televisiokanavan perustamisen tai Brysselin ja Strasbourgin välillä jatkuvan matkustussirkuksen yhteydessä. Ei, me emme ole liian kriittisiä. Itse asiassa meidän tehtävämme on nimenomaan osoittaa veronmaksajien puolesta sormellamme arkaluonteisia asioita ja tuoda ne selvästi esiin. Tätä kansalaiset meiltä odottavat, ja todellisuudessa olisimme voineet ottaa esiin enemmänkin kritisoitavia aiheita.

Juuri siksi, että tehtävämme on tutkia ja olla kriittisiä, emme voi hyväksyä neuvoston käyttäytymistä. Tänä vuonna neuvosto on jälleen kerran tehnyt kaikkensa estääkseen meitä tekemästä tarkastajan työtämme. Se on kieltäytynyt lähettämästä meille tärkeitä asiakirjoja, se on kieltäytynyt vastaamasta kysymyksiimme ja se on kieltäytynyt tapaamasta talousarvion valvontavaliokuntaa käydäkseen sen kanssa avointa keskustelua, kuten kaikki muut toimielimet tekevät.

Olen tietenkin tyytyväinen siihen, että puheenjohtajavaltio Unkari on päättänyt tulla tänne. Se ansaitsee tästä kiitokset. Kun puhumme neuvoston ja parlamentin välisestä "herrasmiessopimuksesta", on kuitenkin todettava, että jos tällainen sopimus on olemassa, voisimmeko saada sen nähtäväksi. Jos sellainen sopimus on olemassa, neuvostolla on tänään mahdollisuus lukea se ääneen. Haluaisimme nähdä sen. Olemme toistuvasti pyytäneet sitä neuvostolta nähtäväksi, mutta emme ole koskaan saaneet sitä. Tämä johtuu sitä, ettei sitä ole olemassa. Siksi ryhmäni voi täysin kannattaa ehdotusta lykätä vastuuvapauden myöntämistä neuvostolle. Sen sijaan pyydämme neuvostoa olemaan boikotoimatta parlamenttia ja vastaamaan kysymyksiin, joita esitämme sen tileistä.

Tänään keskustelemme EU:n tileistä varainhoitovuonna 2009. Kuitenkin aivan yhtä tärkeää kuin se, mitä tilit kertovat meille, on se, mitä ne eivät kerro meille eräästä EU:n taloudelle todella merkittävästä asiasta. Pari päivää sitten Europol julkaisi raportin järjestäytyneestä rikollisuudesta EU:ssa. Se oli järkyttävää luettavaa. Le Monde -sanomalehdessä kerrottiin, että pelkästään arvonlisäveropetokset maksavat vuosittain miljardeja euroja. On havaittu myös päästökiintiöihin liittyviä petoksia ja muunlaisia petoksia. Näin ollen meillä on todella syytä jatkaa ja tehostaa keskusteluamme siitä, miten EU:n talous voidaan järjestää veronmaksajien edun mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, EFD-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, mielestäni on hulluutta, että Euroopan parlamentti hyväksyy EU:n talousarvion toteuttamisen varainhoitovuonna 2009, vaikka taloudellisten väärinkäytösten ja mahdollisten petosten osuus vaihtelee kahden ja yli viiden prosentin välillä kokonaistalousarviosta. En ole itse keksinyt näitä lukuja ja sovittanut niitä puoluepoliittiseen propagandaan, vaan ne ovat Euroopan tilintarkastustuomioistuimen arvioita. Varainhoitovuotta 2009 koskevien sääntöjenvastaisuuksien määrä on poikkeuksellisen suuri, ja se vastaa puolta Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuudesta EU:lle tänä vuonna eli noin 6,3:a miljardia euroa. Tällaista tilannetta ei siedettäisi missään yhtiössä tai organisaatioissa: päitä putoilisi.

Parlamentti on valmis myöntämään vastuuvapauden 27:lle EU:n erillisvirastolle – kalliille ja tarpeettomille EU:n tukemille kansalaisjärjestöille – vaikka Euroopan tilintarkastustuomioistuin on ryhtynyt tutkimaan perusteellisesti niiden tilejä varainhoitovuodelta 2009. Tämän pitäisi saada hälytyskellot soimaan ennen äänestystä. Toistan niin painokkaasti kuin pystyn, että on sulaa hulluutta hyväksyä 523 miljoonaa euroa, jotka ovat – älkäämme unohtako – veronmaksajien rahoja, samalla kun EU:n tilintarkastuselin tutkii mahdollisia petoksia ja huonoa talouden hoitoa näissä erillisvirastoissa. Euroopan lääkeviraston ja Euroopan poliisiakatemian vastuuvapauden lykkääminen on tästä vain osa.

Vuodesta toiseen kuulemme, miten Euroopan komissio syyttää jäsenvaltioita sääntöjenvastaisuuksista, eikä se silti tee asialle yhtään mitään silloin, kun sillä olisi valtuudet keskeyttää rahoittaminen. Sen sijaan, kun kysymys on EU:n menoihin liittyvästä petoksesta, komissio ehdottaa, että siirrytään nollatoleranssista hyväksyttävän virheriskin strategiaan. Asioita pahentaa se, että komissio ja parlamentti pyytävät tulevina vuosina talousarvioon lisäyksiä. Useimmat näistä lisäyksistä liittyvät aloihin, joilla on eniten sääntöjenvastaisuuksia. On todellista veronmaksajien häpäisemistä ja loukkaamista, jos parlamentti myöntää vastuuvapauden varainhoitovuoden 2009 tileistä. Ainoa johtopäätös, jonka vastuuvapauden myöntämistä puoltavasta äänestystuloksesta voi tehdä, on se, että tämä parlamentti ja sen jäsenet tukevat avoimesti virheellistä varainhoidon hallinnointia tai jotain vieläkin pahempaa.

Kehotan Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeriä pienentämään Yhdistyneen kuningaskunnan maksuosuutta EU:lle sääntöjenvastaisuuksia vastaavalla määrällä, mikäli Euroopan parlamentti ei toimi brittiläisten veronmaksajien etujen mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin esittää kollegoilleni lyhyesti yleisen vastuuvapausmenettelyä koskevan pyynnön. Talousarvion valvonta – ja näin ollen myös vastuuvapausmenettely – on kiistatta olennainen osa parlamentin työtä, mutta mielestäni vastuuvapausmenettely on täysin hampaaton. Vaikka vastuuvapautta ei myönnettäisi, sitovia seuraamuksia ei todellisuudessa voida määrätä. Ainoa asia, jonka Euroopan parlamentti voi tehdä, on antaa perussopimuksen määräysten rikkomisesta johtuvat menettelyt Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Siinä tapauksessa, ettei vastuuvapautta myönnettäisi Euroopan parlamentille, olisimme siinä järjettömässä tilanteessa, että parlamentin puhemies käynnistäisi rikkomista koskevan menettelyn itseään vastaan. On selvää, että tässä tarvitaan uudistusta.

Lisäksi se, että vastuuvapausmenettelyn oikeusperusta oli suunnattu enimmäkseen komissiolle, mutta meillä on silti tapana myöntää vastuuvapaus vastavuoroisesti muiden toimielinten kesken, luo eräänlaista oikeudellista epävarmuutta, joka meidän on estettävä. Käytännössä meille jää muita poliittisia keinoja käytettäväksi. Tämä ei riitä vastuuvapausmenettelyssä. Minä ja kollegani haluaisimme tämän vuoksi, että vastuuvapausmenettelyä uudistetaan.

 
Päivitetty viimeksi: 15. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus