Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2147(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0136/2011

Rozpravy :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 10/05/2011 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0199

Rozpravy
Utorok, 10. mája 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

4. Absolutórium za rok 2009 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predseda. − Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

A7-0134/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ktorú predkladá Jorgo Chatzimarkakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0211/2010 – 2010/2142(DEC));

A7-0135/2011 o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s absolutóriom Komisii za rok 2009, ktorú predkladá Jorgo Chatzimarkakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (2010/2204(DEC));

A7-0094/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel I – Európsky parlament, ktorú prekladá Ville Itälä v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0212/2010 – 2010/2143(DEC));

A7-0088/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel II – Rada, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC);

A7-0137/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel IV – Súdny dvor, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0214/2010 – 2010/2145(DEC);

A7-0138/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel V – Dvor audítorov, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0215/2010 – 2010/2146(DEC);

A7-0136/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC));

A7-0139/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VII – Výbor regiónov, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0217/2010 – 2010/2148(DEC));

A7-0116/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel VIII – Európsky ombudsman, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0218/2010 – 2010/2149(DEC));

A7-0117/2011 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2009, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorú predkladá Crescenzio Rivellini v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0219/2010 – 2010/2150(DEC));

A7-0140/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá pán Bart Staes v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (KOM(2010)0402 – C7-0220/2010 – 2010/2151(DEC));

A7-0149/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2009: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (2010/2271(DEC));

A7-0150/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0241/2010 – 2010/2181(DEC));

A7-0153/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0233/2010 – 2010/2173(DEC));

A7-0119/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0232/2010 – 2010/2172(DEC));

A7-0106/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0226/2010 – 2010/2166(DEC));

A7-0118/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0244/2010 – 2010/2184(DEC));

A7-0123/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0237/2010 – 2010/2177(DEC));

A7-0107/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0239/2010 – 2010/2179(DEC));

A7-0127/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0245/2010 – 2010/2185(DEC));

A7-0122/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0230/2010 – 2010/2170(DEC));

A7-0146/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0238/2010 – 2010/2178(DEC));

A7-0120/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0229/2010 – 2010/2169(DEC));

A7-0132/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0236/2010 – 2010/2176(DEC));

A7-0105/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0252/2010 – 2010/2192(DEC));

A7-0125/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0240/2010 – 2010/2180(DEC));

A7-0109/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0235/2010 – 2010/2175(DEC));

A7-0104/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0231/2010 – 2010/2171(DEC));

A7-0144/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0246/2010 – 2010/2186(DEC));

A7-0108/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0227/2010 – 2010/2167(DEC));

A7-0133/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0234/2010 – 2010/2174(DEC));

A7-0130/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0228/2010 – 2010/2168(DEC));

A7-0145/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0242/2010 – 2010/2182(DEC));

A7-0103/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0243/2010 – 2010/2183(DEC));

A7-0126/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0250/2010 – 2010/2190(DEC));

A7-0128/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0249/2010 – 2010/2189(DEC));

A7-0129/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0251/2010 – 2010/2191(DEC));

A7-0131/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0247/2010 – 2010/2187/DEC)) a

A7-0124/2011 o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009, ktorú predkladá Georgios Stavrakakis v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2010)0963 – C7-0248/2010 – 2010/2188(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, spravodajca. (DE) Proces, ktorým sa dnes zaoberáme, teda absolutórium za plnenie rozpočtu Európskej komisie, je veľmi dôležitým procesom. V uplynulých rokoch sa k nemu pristupovalo hádam trocha bezstarostne, ale udelenie absolutória za všetky výdavky Európskej komisie za rok 2009 je v skutočnosti veľmi dôležitou úlohou Európskeho parlamentu.

Uvedomujeme si, že 80 % týchto prostriedkov bolo vynaložených na základe spoločnej zodpovednosti medzi Komisiou a členskými štátmi. Napriek tomu znáša celú zodpovednosť za tento proces Komisia. Preto by som vás chcel osloviť celkom priamo, pán komisár Šemeta. Najprv by som vám chcel poďakovať. To by som chcel uviesť hneď na začiatku. Chcel by som poďakovať aj kolegom poslancom, ktorí veľmi dobre spolupracovali a ktorí veľmi výrazne podporovali stanovisko Parlamentu. Viedli sme však veľmi intenzívne diskusie, pán komisár Šemeta. Za rok 2009 nesiete zodpovednosť len čiastočne, ale aj tak ste sa s vervou pustili do práce. V niektorých prípadoch sme viedli búrlivé diskusie a išli sme skutočne do veľmi veľkých podrobností. Chcel by som však tiež zdôrazniť, že ste absolutórium dali v rámci programu kolégia, Komisie na prvé miesto. Predseda Komisie Barroso s nami rokoval o podrobnostiach vyše hodiny. Vy sám ste zohrávali dôležitú úlohu pri zmene postoja Komisie k absolutóriu a postoja úradníkov Komisie k celému tomuto procesu. Som vám vďačný za to, že ste celkom otvorene povedali, že tlak, ktorý Parlament tento rok vyvíjal, vám v konečnom dôsledku pomôže zvýšiť transparentnosť. Teraz máte prostriedok na vyvíjanie tlaku nielen voči členským štátom, ale aj v rámci svojej vlastnej správy, ktorá sa k týmto veciam doteraz stavala trocha laxne.

Myslím si však tiež, že musíme využiť tento impulz, ktorý sme spolu vytvorili, pán komisár Šemeta – a prosím vás, aby ste vyjadrili našu vďaku pánovi predsedovi Barrosovi –, a túto dynamiku pre ďalšie správy o absolutóriu. Jedna vec nám totiž musí byť jasná, a to, že Európsky dvor audítorov šestnástykrát po sebe nevydal pozitívne vyhlásenie. To nie je nepodstatné. Znamená to, že ste vlastne už 16 rokov po sebe nesplnili kritériá. Napriek tomu sme stanovili hlavné kritériá, ktoré by som chcel krátko spomenúť a ktoré ste splnili. Som rád, že pán Fjellner, budúci spravodajca pre absolutórium za plnenie rozpočtu, je tu pri mne. Dúfam, že bude v tejto práci pokračovať s rovnakým nasadením.

Komisia začala – a to je rozhodujúce, pretože tu koniec koncov hovoríme o 80 % spoločnej zodpovednosti – celkom jasne označovať nesprávne výdavky v účtovnej závierke Európskej únie. Tieto položky otvorene uviedla. Na základe tejto novej transparentnosti sme preto stanovili päť základných požiadaviek. Prvá je dlhodobou záležitosťou, je to starý favorit, ktorým sa Parlament už dlho zaoberá, a to národné vyhlásenia o hospodárení. Ako zástupca Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu som tiež rád, že môžem poukázať na to, že je to zásluha najmä holandských členov tejto politickej skupiny. Hovoríme tu o potvrdení ministrami financií, že finančné prostriedky EÚ boli v ich domovských krajinách vynaložené správne.

Ešte nemáme tieto národné vyhlásenia o hospodárení, ale chceme ich získať. V tejto súvislosti budem v budúcnosti stavať na spolupráci s pánom Fjellnerom. Pán komisár, sľúbili ste, že preskúmame, či možno zaviesť prísnejšie podmienky do nasledujúceho finančného výhľadu v roku 2014. Je dôležité, že ste vypracovali usmernenia – za to sme vám vďační –, že ste ukázali, ktoré krajiny vlastne predložili národné vyhlásenia o hospodárení. Nie je ich veľa: vlastne len Holandsko spĺňa požiadavky v plnom rozsahu – a že ste nariadili generálnym riaditeľstvám, aby v správe o činnosti za rok 2010 po prvýkrát uviedli, ktoré súčasti budú mať v budúcnosti národné vyhlásenia o hospodárení, aj keď sa to uskutoční na pracovnej úrovni.

Druhá základná požiadavka je, že komisári musia tiež prevziať väčšiu zodpovednosť. Navrhli ste, aby boli generálne riaditeľstvá povinné informovať svojich komisárov v prípade nezrovnalostí, a ja vám za to chcem poďakovať.

Tretia a podstatná požiadavka bola, aby sa vo väčšej miere využíval nástroj na zastavenie alebo pozastavenie platieb. Uviedli ste jasné kritériá, kedy tak urobíte. Jasne ste nám ukázali, ako ste to už uskutočňovali počas uplynulých rokov. Ďakujem vám za takú otvorenosť a transparentnosť, ktoré nám pomôžu vyvinúť tlak na členské štáty. Ďakujem vám aj za usmernenia, ktoré pomôžu členským štátom. Okrem toho ste sľúbili, že pri vyhodnocovaní auditu výkonnosti stanovíte jasné normy. To je povinnosť, ktorú aj tak máte podľa Lisabonskej zmluvy. Ďakujem vám aj za to, že nás do značnej miery zapájate do procesu auditu výkonnosti. Sľúbili ste tiež, že vykonáte zjednodušenie, pretože materiál je často taký komplexný, že sa ľudia skrývajú za pravidlá a že dochádza k zneužívaniu. Ďakujem vám aj za to, že stanovujete veľmi konkrétne požiadavky na ďalší finančný výhľad.

Som za to, aby sme pokračovali týmto smerom. Myslím si, že Parlament môže významne prispieť k pozdvihnutiu Komisie na vyššiu úroveň. Pánovi Fjellnerovi želám všetko najlepšie a chcel by som srdečne poďakovať aj svojim spolupracovníkom v Parlamente, predovšetkým však Bentovi Adamsenovi a Dominykasovi Mordasovi.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, spravodajca. (FI) Najprv chcem poďakovať všetkým, s ktorými som s radosťou spolupracoval, najmä tieňovým spravodajcom. Spolupráca s nimi bola vynikajúca. Chcel by som poďakovať aj členom Výboru pre kontrolu rozpočtu, keďže vo výbore bola jasná väčšina za správu a atmosféra bola naozaj veľmi pozitívna. Moja vďaka patrí aj všetkým úradníkom, ktorí nám boli nápomocní. Práca bola náročná, trvala dlhý čas a riešené otázky boli dosť citlivé a chúlostivé, ale aj tak bolo potrebné zaoberať sa nimi a prediskutovať ich.

Hlavná myšlienka tejto správy je, že my v EÚ teraz prechádzame hospodárskou krízou. Členské štáty, podniky a verejnosť vo všeobecnosti musia neustále myslieť na to, ako ušetriť a ako prežiť zo dňa na deň. Parlament musí urobiť to isté a Rada dokonca navrhla, aby Parlament uvažoval v tejto súvislosti o úsporách a že je potrebné ich uskutočniť. To je, samozrejme, problematické, pretože každý z nás má nejaký svoj obľúbený projekt a aj vlastný názor na to, čo by mal Parlament vlastne robiť. Nájsť oblasti, v ktorých by sa dalo ušetriť, je v takom prípade, samozrejme, niekedy veľmi ťažké.

Mnohé veci, ktoré sú tu navrhnuté a ktoré sa týkajú výhod poslancov a spôsobu, ako pracujú, nie sú z hľadiska finančných prostriedkov veľmi podstatné. Hospodárstvo EÚ pre ne nevzrastie ani nepoklesne, ale strata povesti, ktorú by sme mohli spôsobiť, ak nebudeme fungovať racionálnym spôsobom a tak, aby to verejnosť akceptovala, je značná, a preto si naozaj musíme dôkladne premyslieť, čo urobíme.

Podľa môjho názoru by sme sa mali zamerať na hlavné dôvody toho, prečo sme tu. Sme legislatívnym orgánom, navrhujeme rozpočet. To je naša práca a musíme mať prostriedky, aby sme ju mohli vykonávať. Musia byť k dispozícii informačné technológie a všetko ostatné, ale čo sa týka vecí, ktoré idú nad tento rámec, musíme byť veľmi kritickí, aby sme zabezpečili, že to skutočne bude súvisieť s prácou, ktorú vykonávame.

Keďže času je teraz málo, chcel by som poukázať na dve dôležité, ale možno rovnako problematické veci v tejto správe. Prvou je bezpečnosť. Pán predseda, dúfam, že generálny tajomník čoskoro predloží návrh na zvýšenie bezpečnosti. V priebehu približne jedného roka sme mali tri lúpeže: v banke, v jedálni a na pošte. Takto to skutočne nemôže ďalej pokračovať. Vieme, že na svete existuje neprestajná hrozba terorizmu. Ak je bezpečnosť Parlamentu taká biedna, že niekto sem môže vojsť a vylúpiť poštu alebo banku a nikoho ani nechytia, tak je to jasný dôvod na to, aby sa urobili zlepšenia, a to rýchlo. Súvisí s tým množstvo podrobností a sú uvedené v tejto správe. Mali by slúžiť ako základ pre podstatné zlepšenie bezpečnosti.

Ďalšou dôležitou vecou je, že verejnosti nedokážem nijako zdôvodniť skutočnosť, že každé tri týždne meníme miesto výkonu práce. To spôsobuje oveľa viac výdavkov. Nemožno to zdôvodniť, a preto by sme mali mať odvahu otvorene tu o tom diskutovať, či je to rozumný spôsob vynakladania peňazí daňových poplatníkov. Vieme, aké je to ťažké. Ide o naše dejiny a súkromné pohnútky, ale v súčasnej hospodárskej kríze musíme o tejto otázke hovoriť. Nemôžeme stavať múry napríklad medzi rozhodovacími orgánmi a občanmi, ktoré by viedli k odcudzeniu jedných od druhých. Preto musíme túto vec predložiť a hovoriť o nej.

Včera som videl dokument, v ktorom sa uvádzalo, že francúzsky senát navrhol, aby sa Parlament schádzal len na jednom mieste – v Štrasburgu. To by mi vyhovovalo, pretože hlavná vec je, aby sme mali len jedno pracovisko a aby sme nemíňali peniaze na neustále cestovanie sem a tam.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. − Chcel by som hneď odpovedať tým, že generálny tajomník a námestník generálneho tajomníka vynaložili veľké úsilie, aby zabezpečili našu bezpečnosť v Parlamente. Včera sme strávili veľa času diskusiou o tejto veci na schôdzi Predsedníctva. Procesy sa musia zlepšiť, ale chcel by som tiež využiť túto príležitosť a vyzvať všetkých poslancov Európskeho parlamentu, aby pochopili, že sa od nás vyžaduje určitá úroveň disciplíny. Viem, že kontroly sú niekedy záťažou, ale ak chceme, aby bol Parlament bezpečný i otvorený verejnosti, musíme vykonávať kontroly, hoci viem, že poslancov i mňa niekedy rozčuľujú. Verte mi, prosím, keď poviem, že máme len dve možnosti: buď budeme pokračovať v kontrolách, čo znamená, že sa môžeme cítiť bezpečnejšie, alebo sa ich vzdáme a v tom prípade nemôžeme hovoriť o bezpečnosti. Chcel by som ešte raz požiadať poslancov, aby sa k prísnejším kontrolám, ktoré by sa podľa mňa nemali zrušiť, postavili pozitívne. Aj v budúcnosti sa budú naďalej uskutočňovať.

Máme aj ďalšie plány, ako zabezpečiť, že Parlament zostane ústretový, pretože je veľmi dôležité, aby taký bol. Chceme byť Parlamentom, ktorý je otvorený verejnosti, ale zároveň nám bezpečnostné požiadavky nariaďujú, aby sme prijali určité opatrenia, ktoré doteraz neboli potrebné. Týka sa to aj našich asistentov a dozvedel som sa, že naši asistenti sú pobúrení dokonca oveľa viac než poslanci. Preto by som chcel požiadať asistentov, ktorí v Parlamente pracujú veľmi intenzívne, aby chápali potrebu týchto kontrol. Kontrolám sa musia podrobiť nielen poslanci, ale aj asistenti. Som si istý, že prijmeme tieto pravidlá, aby sme sa cítili bezpečnejšie.

 
  
MPphoto
 

  Tamás Deutsch, spravodajca. – (HU) Ako povedal pán predseda, pán Rivellini je spravodajcom siedmich predložených správ. Náš kolega pracoval v uplynulých šiestich mesiacoch výnimočne intenzívne a efektívne, ale, žiaľ, nemohol prísť na túto schôdzu a ja mám tú česť, aby som ho v dnešnej rozprave zastúpil.

Ako som povedal, pán Rivellini je spravodajcom siedmich správ. Dovoľte mi, aby som vám pripomenul kľúčové inštitúcie EÚ, ktorých správy o absolutóriu pripravil pán Rivellini. Pán Rivellini pripravil správy o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej rady, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, Európskeho súdneho dvora, Európskeho dvora audítorov, Európskeho ombudsmana a Európskeho dozorného úradníka na ochranu údajov a ich úradov.

Dovoľte mi, aby som poďakoval pánovi Rivellinimu a osobitne aj Európskemu dvoru audítorov. Práca tejto inštitúcie bola nevyhnutná pre prípravu predložených správ.

Chcel by som tiež poďakovať členom Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu a aj ich kolegom za prácu, ktorá viedla k dnešným výsledkom.

Dámy a páni, chcel by som zdôrazniť dve správy. Prvá je správa o absolutóriu Európskej rade, druhá je správa o absolutóriu Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Absolutórium Európskej rade je vždy komplikované, pretože každý rok sa medzi týmito dvoma inštitúciami – medzi Európskym parlamentom a Európskou radou – rozvinie diskusia o postupe udeľovania absolutória.

Dovoľte mi, aby som to povedal jasne a jednoznačne. Konečné a jasné stanovisko Európskeho parlamentu je také, že má rovnaké právo a právomoc udeliť alebo neudeliť absolutórium týkajúce sa Európskej rady rovnako ako v prípade akejkoľvek inej inštitúcie. Pán Rivellini navrhuje odložiť udelenie absolutória Európskej rade, aby sa vytvoril priestor pre ďalšie konzultácie medzi Radou a Európskym parlamentom o postupe udeľovania absolutória. Minulý a predminulý rok sme postupovali podobným spôsobom. Príslušný výbor Parlamentu odporučil odloženie udelenia absolutória Rade a absolutórium bolo udelené neskôr.

Hoci návrh je tento rok podobný návrhom z minulých rokov v tom zmysle, že sa týka odloženia udelenia absolutória, nepochybne sme dosiahli pokrok vzhľadom na postup udeľovania absolutória Rade, a preto ďakujem maďarskému predsedníctvu Európskej rady a blahoželám mu.

Ako sa uvádza v ôsmom bode správy o absolutóriu, týkajúcej sa Európskej rady, tento pokrok sa dosiahol vďaka pozitívnemu postoju a úsiliu maďarského predsedníctva. Preto blahoželám tým, ktorí sa zapojili do práce maďarského predsedníctva.

Tento pokrok sme zaznamenávali každý rok, ale miera tohto pokroku nedosahuje úroveň, aká by bola potrebná. Považujeme za pozitívny výsledok, že Rada uznala postup udeľovania absolutória a rozpočtový postup ako dva rôzne postupy, ktorými sa treba zaoberať samostatne. Treba tiež privítať, že členovia Rady sú prítomní na súčasnej rozprave o návrhu absolutória a zúčastňujú sa na nej. Zástupcovia Rady, žiaľ, aj tento rok ignorovali pozvánku technického výboru. Nezúčastnili sa na diskusii vo výbore o postupe udeľovania absolutória ani neposkytli prístup k dôležitým dokumentom, ktoré by boli potrebné na udelenie absolutória, a Európska rada ani neodpovedala na otázky parlamentného výboru. Toto sú problémy, ktoré by sa napokon mali prekonať.

Dúfam, že po odložení absolutória bude možné dosiahnuť konečnú a perspektívnu dohodu medzi príslušným parlamentným výborom, Európskym parlamentom a Európskou radou o otázkach týkajúcich sa absolutória Rade.

Dovoľte mi, aby som sa na záver krátko vyjadril k návrhu na udelenie výnimky Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru. Problémy týkajúce sa riadenia rozpočtu tohto výboru nie sú také závažné, aby to odôvodňovalo odloženie absolutória, a preto sme za udelenie absolutória. Problémy, ktoré sa zistili počas práce výboru, okrem toho nesúvisia s rokom nasledujúcim po roku, za ktorý sa udeľuje absolutórium.

Dámy a páni, ako zástupca pána Rivelliniho môžem povedať, že čo sa týka siedmich návrhov, mali by sme predložiť návrh uznesenia Parlamentu, ako sa uvádza v návrhu.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, spravodajca. (NL) Vážený pán úradujúci predseda Rady, zaslúžite si potľapkanie po pleci. Po prvýkrát za posledné roky sa Rada zúčastňuje na rozprave o absolutóriu za plnenie rozpočtu. Gratulujem. Skutočne si to ceníme.

Dámy a páni, 22,6 miliardy EUR – to je suma, ktorú v období rokov 2008 – 2013 minie Európsky rozvojový fond. Tým sa Európsky rozvojový fond stáva najdôležitejším finančným nástrojom EÚ na rozvoj spolupráce s krajinami AKT. Desiaty Európsky rozvojový fond je tiež mimoriadne dôležitý z hľadiska finančných záväzkov a z hľadiska rozsahu je o 64 % väčší než jeho predchodca, teda deviaty Európsky rozvojový fond.

Chcel by som uviesť päť poznámok.

Po prvé, Európsky rozvojový fond doteraz nebol súčasťou bežného rozpočtu EÚ. To je vlastne neprijateľné, pretože je to v rozpore s demokratickým dohľadom, vedie to k nedostatku zodpovednosti a určite to nepomôže transparentnosti financovania. Vo svojej správe pripomínam Komisii, že v priebehu diskusií o budúcom finančnom rámci sa zaviazala zabezpečiť, že Európsky rozvojový fond sa stane skutočne neoddeliteľnou súčasťou európskeho rozpočtu. Dúfam, že sa tak teraz stane, a dúfam, pán úradujúci predseda Rady, že vyšlete Rade a členským štátom signál, že od roku 2014 sa Európsky rozvojový fond musí naozaj stať neoddeliteľnou súčasťou európskeho rozpočtu. To však, samozrejme, nemožno vyložiť tak, že by sa malo dopustiť, aby tento postup viedol ku kráteniu prostriedkov, ktoré sú vo všeobecnosti poskytované na rozvojovú spoluprácu.

Po druhé, kvantita je jedna vec, kvalita je druhá. Čo sa týka bežnej rozvojovej spolupráce, Európska komisia sa zaviazala vynaložiť 20 % pomoci na primárne a sekundárne vzdelávanie a primárnu zdravotnú starostlivosť. V správe žiadam Komisiu, aby urobila to isté, pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond. To znamená, zamerať sa hlavne na primárne a sekundárne vzdelávanie a dokonca zvýšiť túto sumu na 25 % celkových prostriedkov. V tejto súvislosti má mimoriadny význam spolupráca s miestnymi i európskymi mimovládnymi organizáciami.

Po tretie, dovoľte mi uviesť poznámku k finančnému riadeniu. Európsky dvor audítorov vykonal mimoriadne dôkladný prieskum finančného riadenia ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu nielen vo svojej výročnej správe, ale aj v množstve špeciálnych správ a predložil skutočne dobré a naozaj hodnotné pripomienky. Je tu však aj niekoľko dôvodov pre obavy, napríklad nedostatky, ktoré Dvor audítorov objavil v súvislosti s postupmi verejného obstarávania, kontroly ex ante delegácií Európskej komisie a nedostatky systémov vnútornej kontroly v našich partnerských krajinách. Dvor audítorov výslovne uvádza, že nejde o podvody, ale o nedostatky. Myslím si, že to musíme zohľadniť. Vyskytuje sa naozaj príliš veľa nekvantifikovateľných chýb.

Pán komisár, dúfam, že sa tým budete spolu s kolegom zaoberať. V tejto oblasti sa skutočne musí niečo udiať.

Moja štvrtá poznámka má do činenia s rozpočtovou pomocou a hodila by sa viac do širšej diskusie. Pán Charles Goerens je tu s nami. Je spravodajcom Výboru pre rozvojovú spoluprácu pre zelenú knihu o rozpočtovej pomoci. Všetci uznávame, že rozpočtová pomoc môže byť dôležitým prvkom zlepšenia rozvojovej spolupráce. Nemala by sa však považovať za univerzálny liek, pretože má tiež niekoľko nevýhod. Pozitívne je, že transakčné náklady sú nízke, že partnerské krajiny majú viac zodpovednosti za seba a že medzi partnermi a darcami funguje lepší dialóg. Zároveň tu však existuje zrejmé riziko sprenevery, neoprávneného použitia prostriedkov. Myslím si, že táto rozprava sa v tomto Parlamente ešte veľmi často zopakuje.

Moja piata a posledná poznámka sa týka investičného nástroja. Investičný nástroj je nástrojom, ktorý využíva Európska investičná banka na nasmerovanie úverov do našich partnerských krajín. V súčasnosti tento mechanizmus vlastne nepatrí do absolutória ani do vyhlásenia vierohodnosti Dvora audítorov. To je vlastne neprijateľné. Musíme niekoľko vecí napraviť. Pozitívne pri tom všetkom je, že zástupcovia Európskej investičnej banky a členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu viedli mimoriadne konštruktívnu diskusiu. Vôbec po prvýkrát skutočne vypracovali správu. Môžeme sa z toho veľa naučiť. V mojej správe je v súvislosti s tým množstvo dôležitých pripomienok. Niekoľkými úlohami poverujeme aj Európsku investičnú banku a Európsku komisiu. Žiadame o lepšiu koordináciu finančných prostriedkov. Európska investičná banka, Európska komisia, my vlastne žiadame prieskum činnosti Európskej investičnej banky ku koncu septembra tohto roka, aby sme mohli začať budúci postup udeľovania absolutória s príslušnými podkladmi. Žiadame o väčšie zapojenie miestnych partnerov do projektov, ktoré spolufinancuje Európska investičná banka, žiadame priamejšie a menej teoretické správy a žiadame o všeobecný audit všetkých finančných prostriedkov Európskej investičnej banky.

Dámy a páni, moje hodnotenie fungovania Európskeho rozvojového fondu je možno prísne, ale myslím si, že je spravodlivé. Myslím si, že moja správa zohľadňuje množstvo ciest lepšieho riadenia finančných prostriedkov v rámci rozvojovej spolupráce, a preto by som vás chcel naliehavo požiadať, aby ste moju správu prijali veľkou väčšinou.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Stavrakakis, spravodajca. Vážený pán predseda, chcel by som vás informovať, že využijem všetok svoj čas.

Bol som zodpovedný za absolutórium agentúr, v ktorých Výbor pre kontrolu rozpočtu vykonal svoju úlohu kontroly správy významného počtu decentralizovaných agentúr a spoločných podnikov. Úspešné vykonanie tejto dôležitej úlohy by nebolo možné bez pomoci a spolupráce tieňových spravodajcov ani členov výboru, mojej kancelárie a sekretariátu. Chcel by som im za to všetkým poďakovať. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi O’Sheovi z Dvora audítorov za jeho prínos a spoluprácu.

Som jednoznačne presvedčený o tom, že európske agentúry a spoločné podniky prinášajú EÚ pridanú hodnotu a pomáhajú posilňovať európsku identitu s prítomnosťou členských štátov. Zároveň sa ako Parlament zodpovedáme občanom, a preto musíme zabezpečiť, aby sa peniaze daňových poplatníkov využívali riadne, transparentne a efektívne.

Konštruktívny dialóg zahŕňal dlhý monitorovací proces trvajúci niekoľko mesiacov medzi Parlamentom, agentúrami, Komisiou, útvarom pre vnútorný audit a Dvorom audítorov. Spoločná dlhá analytická a prípravná práca podľa môjho názoru viedla k nárastu transparentnosti a prísnejšej disciplíne riadenia.

Dovoľte mi, aby som sa teraz zaoberal dvoma agentúrami, pre ktoré náš výbor navrhuje odloženie absolutória: Európskou policajnou akadémiou (CEPOL) a Európskou agentúrou pre lieky (EMEA). V agentúre CEPOL očakávame, že nájdeme problémy súvisiace so správou z minulého roka. Od vymenovania nového riaditeľa sa zrealizoval akčný plán, ktorý požadoval Parlament, a teraz sa začínajú ukazovať výsledky. Myslím si, že sa všeobecne akceptuje, že od nástupu nového vedenia sú zrejmé zlepšenia v fungovaní agentúry CEPOL. CEPOL však napriek tomu musí zintenzívniť svoje úsilie.

V Európskej agentúre pre lieky (EMEA) sa zistili problémy v oblasti riadenia postupov verejného obstarávania. Vyskytli sa obavy v súvislosti s potenciálnym rizikom nezávislosti odborníkov a aj potenciálne problémy s náborom pracovníkov. EMEA sa vo všeobecnosti považuje za dobre organizovanú a fungujúcu agentúru. Napriek tomu si myslím, že pre agentúru s týmto významom by sme si mali byť absolútne istí tým, že sú zavedené správne postupy a že sa efektívne uplatňujú. Z tohto dôvodu sme požiadali agentúru v spolupráci s útvarom pre vnútorný audit, aby vykonala audit a do konca júna nám predložila jeho výsledky.

Dovoľte mi, aby som na záver uviedol horizontálnu správu. Dúfam, že táto správa poskytuje rozsiahly prehľad všetkých otázok spojených so všetkými agentúrami a spoločnými podnikmi. Táto správa identifikuje množstvo príkladov osvedčených postupov a zahŕňa návrhy na zlepšenie v budúcnosti. Vyzýva na to, aby Komisia vykonala prieskum všetkých agentúr s osobitným dôrazom na najmenšie agentúry a na to, ako možno zlepšiť ich fungovanie. Vyzýva aj Dvor audítorov, aby vykonal rozsiahlu analýzu prístupu agentúr k riadeniu situácií, v ktorých vzniká potenciálny konflikt záujmov. Som veľmi spokojný s tým, že Dvor audítorov je pripravený vykonať ju.

V súčasnej vážnej hospodárskej a finančnej kríze vzrástla dôležitosť monitorovania viac než kedykoľvek predtým. Spoločne – Parlament, agentúry, Komisia a Dvor audítorov – sme povinní zaoberať sa problémami a riešiť ich a dosiahnuť ešte lepšie výsledky. Je výnimočne náročné vyhnúť sa nezrovnalostiam, ale je ešte dôležitejšie identifikovať ich a prechádzať im. Zastávam názor, že sme túto funkciu monitorovania vykonali úspešne.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. − Ďalším rečníkom je pán minister Zsolt László Becsey v mene Rady.

Pán minister, ďakujem vám veľmi pekne, že ste sem dnes predpoludním prišli. Maďarské predsedníctvo je veľmi dobrým príkladom – aj pre nasledujúce predsedníctva – tým, že je prítomné na tejto veľmi dôležitej diskusii. Poviem to, čo pred pár minútami povedal náš kolega Bart Staes: je veľmi dobré, že ste prítomný.

 
  
MPphoto
 

  Zsolt László Becsey, úradujúci predseda Rady. (HU) Najprv budem na úvod hovoriť len po maďarsky a potom budem pokračovať v angličtine, keď budem hovoriť ako člen Rady. Keďže som však ako poslanec EP v tejto sále hovoril vždy po maďarsky, urobím tak aj teraz. Po druhé, chcel by som požiadať pána predsedu, aby mi poskytol dve minúty na konci rozpravy bez ohľadu na to, kedy sa vypne môj prístroj. Dúfam, že Rada dostane dostatok času, ako tomu bolo počas minulých rozpráv.

Táto rozprava prichádza v čase hospodárskej a finančnej krízy, keď mnohé členské štáty museli krátiť národné rozpočty a udržiavať svoje výdavky pod prísnou kontrolou. Európski občania a daňoví poplatníci oprávnene venujú ešte väčšiu pozornosť riadnemu vynakladaniu finančných prostriedkov EÚ. Preto vítam príležitosť predstaviť názory Rady a maďarského predsedníctva v priebehu tejto rozpravy.

Je, samozrejme, správne, že rozpočet každej inštitúcie je súčasťou širšieho systému kontroly a skúmania. Príliš dlho sme fungovali na základe džentlmenskej dohody, pochádzajúcej z roku 1970, na základe ktorej si Parlament a Rada navzájom nekontrolovali administratívne výdavky.

Myslím si, že obe strany uznávajú, že takáto dohoda už nie je primeraná v dnešnej atmosfére po Lisabonskej zmluve. Rada preto navrhla nové usmernenia na riadenie dlhodobej spolupráce medzi našimi dvoma inštitúciami zapojenými do postupu udeľovania absolutória a je ochotná o nich diskutovať. Predložili sme návrh a tešíme sa, že ho s vami prediskutujeme. Som pevne presvedčený o tom, že je v záujme oboch inštitúcií spolupracovať v tejto oblasti, no nemenej dôležité je aj ukázať európskym občanom, že spolupracujeme. Preto vyzývam Parlament, aby sme o tejto otázke začali diskutovať.

Osobne vás žiadam, pán predseda, aby ste urobili všetko, čo bude vo vašich silách, a vymenovali delegáciu, ktorá s nami bude rokovať na politickej úrovni. Sme pripravení na vzájomnú výmenu názorov. Vo všeobecnosti sa stotožňujeme s vaším záujmom, aby bol rozpočet EÚ správne plnený. Podrobne sme preskúmali ročnú účtovnú závierku Komisie a tiež pripomienky Európskeho dvora audítorov v jeho výročnej správe.

Koncom februára som Výboru pre kontrolu rozpočtu predstavil odporúčania Rady o absolutóriu za plnenie rozpočtu pre Komisiu. Vítam skutočnosť, že mnohé body, ktoré Rada zdôraznila, zohľadnila aj vaša inštitúcia. Rada odporučila udelenie absolutória Komisii a uznala celkové zlepšenie, ktoré zistil Dvor audítorov. Toto zlepšenie je súčasťou vítaného trendu a zväčša výsledkom úsilia, ktoré v uplynulých rokov vyvinuli Komisia a členské štáty. No napriek týmto pozitívnym signálom nie je celkový výsledok uspokojivý a Dvor audítorov musel svoje stanovisko k roku 2009 obmedziť.

Chcel by som sa stručne vyjadriť k týmto otázkam. Potrebujeme vážnu diskusiu, potrebujeme dlhodobú spoluprácu a dlhodobú dohodu s vami. Chceli by sme to urobiť v nadväznosti na džentlmenskú dohodu. Podporujeme postup udeľovania absolutória na základe zistení Dvora audítorov, pretože je to pravidlo, je to otázka zmluvy, a očakávame, že Parlament spolu s nami zohľadní zložitosť zjednodušenia existujúcich nariadení a posilnenia ich transparentnosti.

Dúfam, že problémy tohto typu, keď Parlament odložil absolutórium Rady, sa v budúcnosti už nikdy nevyskytnú, a preto žiadam, aby sme ešte v priebehu maďarského predsedníctva začali politickú diskusiu a dosiahli dohodu.

To je moja osobná žiadosť voči vám, voči Parlamentu a voči vám, pán predseda.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. – Dovoľte mi najprv poďakovať Výboru pre kontrolu rozpočtu a predovšetkým pánovi spravodajcovi Chatzimarkakisovi za vynikajúcu spoluprácu a správu, ktorú vypracoval, vrátane odporúčania na udelenie absolutória za rok 2009. Rád by som poďakoval aj pánovi Staesovi za jeho správu o plnení rozpočtu Európskeho rozvojového fondu a pánovi Stavrakakisovi za jeho správu o agentúrach.

Postup udeľovania absolutória za rok 2009 sa teraz chýli ku koncu. Bolo to intenzívne obdobie, v ktorom Parlament a Komisia vytvorili osobitné partnerstvo medzi našimi dvoma inštitúciami. Môžeme si všimnúť, že obe inštitúcie majú veľa spoločného, pokiaľ ide o riadne finančné hospodárenie a európsku pridanú hodnotu.

Počuli ste Dvor audítorov a preskúmali ste jeho správy. Viacerí kolegovia z Komisie viedli plodný dialóg s Výborom pre kontrolu rozpočtu a podelili sa s vami o množstvo informácií. Chcel by som sa zamerať na tri otázky osobitného záujmu.

Po prvé, Komisia a Parlament musia spolu s Radou zvážiť, ako možno lepšie definovať a stanoviť zodpovednosť rôznych finančných aktérov v legislatívnom rámci. Skutočnosť, že väčšinu chýb identifikujú Dvor audítorov a Komisia v projektoch a platbách, za ktoré sú zodpovedné členské štáty, jasne naznačuje, kde treba bezodkladne vyvinúť viac úsilia, keďže spoločné riadenie predstavuje takmer 80 % európskych finančných prostriedkov.

Článok 317 Lisabonskej zmluvy výslovne požaduje spoluprácu členských štátov pri plnení rozpočtu. Komisia preto predložila konzistentné návrhy v kontexte súčasnej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách. Keďže Parlament je teraz na rovnakej úrovni ako Rada, pokiaľ ide o prepracovanie tohto nariadenia, existuje skutočná a jedinečná príležitosť posilniť zodpovednosť členských štátov, ktorá by sa nemala premeškať.

Po druhé, nepochybne sa stotožníte s názorom, že zložitosť pravidiel odrádza potenciálnych príjemcov od podania žiadosti o finančnú podporu EÚ. Táto zložitosť navyše predstavuje významný zdroj chýb, ako to zdôraznil Dvor audítorov vo viacerých správach o audite.

Zjednodušenie pravidiel oprávnenosti a finančných procesov je prioritným cieľom Komisie vzhľadom na budúci viacročný finančný rámec. Komisia preto tiež predložila návrhy na revíziu nariadenia o rozpočtových pravidlách s cieľom objasniť pravidlá, zabezpečiť ich súlad s odvetvovými právnymi predpismi a zjednodušiť finančné procesy.

Po tretie, na základe týchto návrhov sa tiež plánujú diferencované kontrolné stratégie podľa úrovne rizika odhadovaného v závislosti od programu, činnosti a typu príjemcu. Zámerom tohto prístupu je zlepšiť kvalitu kontrol zabezpečením toho, aby ich náklady boli primerané k prínosom, ktoré generujú, a aby zároveň poskytovali primeranú istotu, že rozpočet EÚ bude riadený v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia.

Som rád, že tento prístup je na prvých miestach programu prebiehajúcich diskusií a že návrhy, ktoré boli predložené, skutočne zohľadňujú ambície Komisie.

Postup udeľovania absolutória umožní Komisii, aby sa poučila zo záverov a odporúčaní Európskeho dvora audítorov a uznesenia orgánu udeľujúceho absolutórium v čase, keď uvažujeme o budúcej podobe politík EÚ a ich odzrkadlení v rozpočte EÚ.

Spolu s Radou je teraz našou spoločnou zodpovednosťou preniesť konkrétne toto poučenie do nového súboru moderných a účinných pravidiel a procesov, ktoré Únii umožnia lepšie splniť očakávania našich 500 miliónov občanov primeraným a nákladovo efektívnym spôsobom.

Na záver mi dovoľte vyjadriť osobitnú vďaku Európskemu parlamentu za jeho neustálu, dlhoročnú podporu úsilia Komisie o lepšie finančné hospodárenie s rozpočtom Európskej únie.

 
  
  

PREDSEDÁ: SILVANA KOCH-MEHRIN
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Thijs Berman, spravodajca Výboru pre rozvojovú spoluprácu požiadaného o stanovisko. (NL) V minulosti bol Európsky rozvojový fond terčom kritiky Dvora audítorov, pretože je potrebné investovať viac úsilia do kontroly výdavkov. Túto kontrolu musia vykonať predovšetkým delegácie EÚ v rozvojových krajinách. Sú najbližšie k projektom, o ktorých diskutujeme.

Najmä v posledných rokoch urobila Európska komisia dôležité kroky smerom k zlepšeniu kontroly, predovšetkým pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc a výdavky v nestabilných štátoch. Lepšia spolupráca a koordinácia v oblasti rozvojovej politiky medzi členskými štátmi by nám navyše mohla ušetriť 6 miliárd EUR. Na to, aby sa to dosiahlo, však potrebujeme silné delegácie EÚ, delegácie, ktoré budú schopné ujať sa svojich funkcií a úloh a zabezpečiť kvalitu výdavkov.

Je iróniou, že strany, ktoré najviac kričia o podvodoch, ale odmietajú dať peniaze na posilnenie riadenia delegácií EÚ, sú často tie isté. Ak naozaj chceme, aby tieto delegácie zabránili tomu, že peniaze na rozvoj skončia v nesprávnych rukách alebo že sa minú na neefektívne projekty, potom delegácie EÚ budú potrebovať viac personálu. Preto musíme v rámci rozpočtu našej vonkajšej politiky prijať rozhodnutia na nasledujúce roky. So zvedavosťou očakávam odpoveď Komisie na množstvo pripomienok pána Barta Staesa uvedených v jeho vynikajúcej správe. Naša skupina v plnej miere podporuje jeho závery.

Vychádzajúc z uvedeného, čo sa musí stať, kým sa nezlepšia kontroly ex ante? Ako môžeme zabezpečiť zlepšenie riadenia implementačných organizácií? Čo urobí Komisia, aby ďalej zvýšila kapacitu zvýhodnených krajín a regionálnych organizácií, a čo je potrebné, aby sa tak stalo? V budúcnosti by mala rozvojová politika EÚ vynaložiť viac prostriedkov, ktoré poskytnú prístup k finančným službám, teda prostriedkov na mikrofinancovanie. Ľudia v chudobných krajinách majú dostatok vlastných predstáv a schopností. Treba im poskytnúť príležitosť, aby si pomocou malých úverov vybudovali vlastný život. Európsky rozvojový fond by k tomu mal tiež prispieť.

Na záver chcem uviesť, že Európsky rozvojový fond ako súčasť európskeho rozpočtu, samozrejme, podlieha demokratickej kontrole, ale to nesmie viesť ku kráteniu celkového rozpočtu na rozvojovú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, spravodajca Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. (FR) Absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu ma inšpiruje k predloženiu nasledujúcich pripomienok.

Po prvé, ambíciou Komisie – veľmi odôvodnenou ambíciou – je podporovať regionálny rozvoj v Afrike. Má dva nástroje, vlastne dva mandáty, aby tak konala. Po prvé, má mandát od členských štátov na vykonávanie Európskeho rozvojového fondu, ktorý je vlastne financovaný zo štátnych rozpočtov. Tie isté členské štáty jej dali aj mandát na rokovanie o dohodách o hospodárskom partnerstve. Hovoríme tu teda o otázke súdržnosti politiky. Komisia má v tejto veci navyše veľkú zodpovednosť. Pri poskytovaní potrebných finančných prostriedkov delegáciám však môže rátať s členmi Výboru Európskeho parlamentu pre rozvoj.

Po druhé, vykonávanie Európskeho rozvojového fondu je záležitosťou Afričanov, ktorí sú s Európskou úniou spoluvlastníkmi Európskeho rozvojového fondu. Je v záujme oboch partnerov, aby sa tento fond využil čo najlepšie. Dúfam, že začlenenie Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu, ktoré tiež požadujem – tento ťažko uchopiteľný jav, tento krok, ktorý je vždy prisľúbený, ale ktorý sa nikdy neuskutočnil –, dokáže zachovať pôvodný charakter fondu. Budeme musieť zabezpečiť zachovanie tohto acquis.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Őry, spravodajca Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko. (HU) Ako spravodajca Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného stanovisko by som rád upozornil Výbor pre kontrolu rozpočtu na viaceré návrhy a chcel by som ho požiadať, aby ich zahrnul do svojej správy.

Predovšetkým oceňujeme úsilie Komisie zlepšiť finančné riadenie, ale zároveň vyslovujeme poľutovanie nad tým, že členské štáty napriek finančnej kríze nečerpajú finančné prostriedky Európskeho sociálneho fondu v plnej výške.

Táto miera sa znížila z 54 % v roku 2007 na 36 %. Myslíme si, že je potrebné vynaložiť v tejto oblasti viac úsilia. Naliehame tiež na to, aby sa vynaložilo viac úsilia na zníženie frekvencie vracania neoprávnených výdavkov, a chceli by sme upozorniť Komisiu na potrebu urýchliť rozhodovacie procesy týkajúce sa finančných úprav.

Treba privítať, že Európsky sociálny fond sa zameral na stratégiu zamestnanosti, ale ako som povedal, neboli zahrnuté všetky dostupné finančné prostriedky, a preto je v tejto súvislosti potrebné ďalšie úsilie.

Vyskytli sa menšie problémy s agentúrami. Nemám teraz čas, aby som to rozviedol podrobnejšie, ale vo všeobecnosti musíme povedať, že ich finančné hospodárenie je prijateľné a mali by sme ho podporiť.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.(DE) Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyjadril veľmi pozitívne stanovisko k Výboru pre kontrolu rozpočtu. Boli sme veľmi spokojní s tým, ako útvary Komisie vynaložili finančné prostriedky. Nemáme žiadne kritické pripomienky, a to ani z hľadiska spôsobu vynaloženia prostriedkov, ani z hľadiska úrovne výdavkov. Naopak: plynulé a pozitívne využitie finančných prostriedkov v rámci programu LIFE sme mohli len pochváliť. Komisii sa podarilo vynaložiť dodatočné prostriedky, ktoré sme poskytli, a urobiť tak v prospech veci. Agentúry v oblasti našej pôsobnosti – Európska environmentálna agentúra (EEA), Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európska chemická agentúra (ECA), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA) – tiež spravovali svoje prostriedky zodpovedne.

Na rozdiel od príslušného výboru kritizuje Výbor pre kontrolu rozpočtu vo svojej správe Európsku agentúru pre lieky a dokonca chce odmietnuť udelenie absolutória tejto agentúre. Myslím si, že to zachádza priďaleko, aby som to vyjadrila zdvorilo. Ak by som nebola taká zdvorilá, povedala by som, že Výbor pre kontrolu rozpočtu zasahuje do záležitostí mimo oblasti svojej pôsobnosti. S tým by mal láskavo prestať. Môžem len požiadať Parlament a plénum, aby v tejto súvislosti vykonali zlepšenie.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko. (DE) Na rozdiel od predchádzajúceho výboru nemohol Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyjadriť len pozitívne stanovisko. Napriek tomu sme privítali skutočnosť, že na transeurópske dopravné siete boli poskytnuté podstatné finančné prostriedky a že v roku 2009 mal program Galileo konečne veľmi dobrý rok, čo sa však, žiaľ, nedosiahlo v predchádzajúcich rokoch. Mohli sme tiež konštatovať, že koordinátori vykonávajú dobrú prácu v prípade transeurópskych sietí, pretože významne prispievajú aj k celkovému financovaniu týchto významných projektov.

Vnímame to tak, že v iných oblastiach, ktoré tento Parlament považuje za dôležité, existuje priestor na zlepšenie, napríklad v oblasti bezpečnosti na cestách. V tejto oblasti sa vynaložilo len 73 % finančných prostriedkov. Podľa nášho názoru by mohol najmä tento program vykonať viac a lepšej práce s nižším objemom prostriedkov.

Napokon by som chcel povedať, že by sme radi videli lepšiu koordináciu medzi dopravnou politikou a politikou súdržnosti. Nemôžeme dopustiť, aby jeden výbor stanovil priority a aby ich potom ostatné výbory ignorovali. Táto koordinácia sa však momentálne uskutočňuje v hodnoteniach, ktoré vykonávame. Dúfame, že o tom budeme môcť predložiť lepšie správy za rok 2010.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias, spravodajca Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko.(IT) Výbor pre dopravu a cestovný ruch podporil moje odporúčanie na udelenie absolutória európskym dopravným agentúram, ktoré podporujú Európsku komisiu.

Absolutórium je udelené, pretože podľa názoru Dvora audítorov boli ročné účtovné závierky agentúr v podstate spoľahlivé, hoci musíme zobrať na vedomie a zdôrazniť množstvo kritických otázok. Niektoré z týchto otázok sú spoločné pre všetky agentúry alebo pre niektoré z nich. Sú to napríklad rušenie a meškanie postupov verejného obstarávania, nedodržiavanie služobného poriadku alebo porušovanie zásady ročnej platnosti rozpočtu. Malo by sa však zdôrazniť úsilie týchto agentúr prekonať uvedené problémy.

Vo všeobecnosti by som chcel uviesť dva stručné politické postrehy, konkrétne neexistenciu viacročného programovania, čo je príznačné pre deficit riadenia, a nedostatok razancie v práci niektorých agentúr, napríklad Európskej železničnej agentúry. Rovnako by som chcel poukázať na meškanie, trvajúce asi dva roky po udalosti, pri realizácii postupov na určenie zodpovednosti za nehodu v meste Viareggio.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.(DE) Vážená pani predsedajúca, chcel by som teraz využiť minútu ako spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko a potom by som chcel hovoriť neskôr v rozprave v mene našej skupiny.

Rozpočet regionálnej politiky je naďalej Achillovou pätou všeobecného rozpočtu Európskej únie. Päť percent platieb z Európskeho fondu regionálneho rozvoja obsahuje naďalej chyby, a preto ich treba charakterizovať ako neoprávnené platby. Dokonca aj niektoré platby, ktoré sa zdajú byť správne, v skutočnosti podporujú groteskné projekty. Chcel by som vám pripomenúť, že koncert Eltona Johna v Neapole bol podporený z Európskeho regionálneho fondu. Bolo uvedené, že ide o opatrenie na podporu cestovného ruchu. Možno k tomu prispelo, ale podľa môjho názoru by skutočná regionálna pomoc Neapolu mala mať inú formu.

Dôvodom toho je, že členské štáty ešte stále príliš často považujú finančné prostriedky z Európskeho regionálneho fondu za tzv. mäkké peniaze. Je to zrejmé na základe skutočnosti, že existujú nevyriešené splátky v dôsledku neoprávnených platieb, skutočnosti, že Komisia musí veľmi často využívať nástroj pozastavenia platieb – to ako kontrolóri rozpočtu výslovne vítame –, a skutočnosti, že správy sa nepredkladajú včas. Generálny riaditeľ pre regionálnu politiku nám nemôže poskytnúť žiadnu záruku týkajúcu sa zákonnosti a spoľahlivosti vyše polovice operačných programov, pretože správy členských štátov sú nedostatočné.

Dámy a páni, v tejto súvislosti máme pred sebou ešte veľa práce.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher, spravodajca Výboru pre rybné hospodárstvo požiadaného o stanovisko. Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva bola založená v roku 2005, aby sa zabezpečilo lepšie dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva zo strany členských štátov EÚ. Táto agentúra, ktorá má sídlo vo Vigu v Španielsku, zohráva dôležitú úlohu pri posilňovaní kontroly v oblasti rybného hospodárstva a pri zabezpečovaní koordinácie medzi členskými štátmi EÚ.

Vítam, že agentúra nedávno prijala viacročný pracovný program na obdobie rokov 2011 – 2015 v súlade so stratégiou Európa 2020. Myslím si, že viacročný pracovný program zlepší nákladovú efektívnosť prostredníctvom posilnenej regionálnej spolupráce a združenia prostriedkov na základe spoločných realizačných plánov. Vítam, že Dvor audítorov schválil udelenie absolutória. Toto stanovisko je podporené aj mojím názorom, ktorý prijal Výbor pre rybné hospodárstvo.

Komisia onedlho zverejní legislatívne návrhy reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva. Táto reforma musí štandardizovať režimy dodržiavania a presadzovania predpisov v členských štátoch, pretože v EÚ sa to neuskutočňuje jednotne. V tejto súvislosti dôrazne nalieham na Komisiu, aby zaviedla systém správnych sankcií. To by sa nemalo prenechávať jednotlivým krajinám. Ak máme spoločnú politiku, potom by sa mali uplatňovať spoločné sankcie. Mali by sme mať vlastne správne sankcie za menšie porušenia a nie trestnoprávny systém, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje v našej krajine.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko. (ES) Každý rok sme vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť opakovali, že je potrebné, aby sa vo všetkých fázach rozpočtového procesu zohľadnilo rodové hľadisko, aby sa dosiahol pokrok v politikách v oblasti rovnosti, teda rovnosti medzi mužmi a ženami v Európskej únii.

Preto vítame osobitnú správu, ktorú vypracoval Dvor audítorov o činnosti odbornej prípravy financovanej Európskym sociálnym fondom, a štúdiu, ktorá vyhodnocuje reálnosť začlenenia určitých prvkov rodového hľadiska a možnosti v tejto oblasti. Aj tak je dôležité, aby sa v tejto oblasti ďalej pokročilo.

Máme obavy v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa platieb v programe Daphne zameranom na boj proti rodovo podmienenému násiliu a dúfame, že v priebehu rokov sa zvýši citlivosť a že skutočne zohľadníme rodové hľadisko v každom operačnom programe realizovanom v EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner, v mene poslaneckého klubu PPE. (SV) Chcel by som poďakovať pánovi komisárovi Šemetovi a pánovi spravodajcovi Chatzimarkakisovi za ich skutočne vynikajúcu spoluprácu. Je to dobrá správa a môžem len povedať, že sme vo Výbore pre kontrolu rozpočtu v podstate dospeli k dohode o odporúčaniach, ktoré sme predložili. Napriek tomu je to však už šestnásty rok v poradí, keď Dvor audítorov nevydal jasné vyhlásenie o vierohodnosti. Počet chýb sa nezvyšuje. Naopak: znižuje sa, ale situácia stále nie je prijateľná. Obraz, ktorý každoročne vyplýva z údajov, nepovažujeme za prijateľný.

Komisia nesie za to veľký podiel zodpovednosti, ale povedal by som, že pravdepodobne ešte väčší podiel zodpovednosti nesú členské štáty. Ako uviedol pán komisár, 80 % využívaných financií a prostriedkov sa vynakladá na základe spoločnej zodpovednosti a členské štáty za to nepreberajú svoj podiel tejto zodpovednosti. Práve tu máme najväčšie problémy. Komisia preto musí vyvinúť nátlak na členské štáty EÚ a presvedčiť ich, aby prebrali zodpovednosť za finančné prostriedky, ktoré im EÚ umožní spravovať.

Správa obsahuje tri požiadavky, ktoré by som chcel osobitne zdôrazniť. Prvou je urobiť viac pre to, aby členské štáty predkladali národné vyhlásenia. Momentálne sú štyri krajiny, ktoré ich predkladajú – Holandsko, Švédsko, Dánsko a Spojené kráľovstvo. To ukazuje, že je to možné. Komisia musí týmto krajinám poskytnúť podporu, ale musí ich aj využiť ako príklad, aby ostatné krajiny prinútila konať rovnako.

Druhým bodom je, že Komisia musí lepšie využívať možnosť pozastavenia platieb. V prípade krajín, ktoré majú opakovane problémy so správou finančných prostriedkov, je potrebné platby pozastaviť. Nie je možné pokračovať v zlom spravovaní finančných prostriedkov s tým, že by si toho nik nevšimol.

Tretím bodom je, že musíme mať lepšie systémy na vrátenie prostriedkov, ktoré boli vyplatené neoprávnene. Potrebujeme jasné pravidlá. Je to zvláštna situácia, že krajinám, ktoré majú veľký dlh voči EÚ, možno vyplácať peniaze a že môže trvať neuveriteľne dlhý čas, kým sa peniaze vrátia. To je ďalšia oblasť, v ktorej musí Komisia dosiahnuť zlepšenie.

Som rád, že pán komisár v súvislosti s týmito tromi bodmi vyšiel Parlamentu v ústrety, a teším sa na úzku spoluprácu s pánom komisárom Šemetom na budúci rok, keď budem pôsobiť ako spravodajca. Chcel by som poďakovať pánovi Chatzimarkakisovi. Počas budúceho roka sa budem snažiť pokračovať vo vašej práci čo najlepšie. Teraz dosahujeme pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan, v mene skupiny S&D. (RO) Aj ja chcem poďakovať pánovi spravodajcovi za túto vynikajúcu správu a veľmi produktívnu spoluprácu počas jej vypracovania. Chcel by som poďakovať aj Komisii za dialóg, ktorý medzi nami prebehol, pretože táto správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu nie je len výročnou správou o udelení absolutória, ale stanovuje aj nové usmernenia týkajúce sa spolupráce na nasledujúce obdobie.

Chcel by som uviesť tri veci, ktoré považujem za veľmi dôležité. Po prvé, chcel by som prediskutovať národné vyhlásenia o hospodárení, ktoré by mali opísať, ako sa využívajú peniaze EÚ. Viac než 80 % rozpočtu Európskej únie sa spravuje na vnútroštátnej úrovni, ale takmer celá zodpovednosť za správu týchto prostriedkov je na úrovni EÚ. Národné vyhlásenia o hospodárení by nám mali veľmi pomôcť, aby sme videli, ako vnútroštátne orgány využívajú peniaze EÚ a kto je zodpovedný za využívanie týchto peňazí. Je mimoriadne dôležité, aby zodpovednosť prevzal minister a aby tieto národné vyhlásenia o hospodárení boli podpísané politickým rozhodovacím orgánom.

Po druhé, chcem sa krátko vyjadriť k otázke automatického zablokovania európskych finančných prostriedkov v prípade ich zlého spravovania alebo v prípade, keď existujú náznaky toho, že tieto peniaze by boli zle spravované. Je mimoriadne dôležité, aby sme zasiahli rýchlo, keď mechanizmy riadenia a vykonávania finančných prostriedkov EÚ nefungujú veľmi dobre.

Po tretie, hovoríme o peniazoch daňových poplatníkov, európskych občanov. Je preto mimoriadne dôležité, aby boli opatrenia na vrátenie oveľa účinnejšie, keď dôjde k podvodnému využitiu finančných prostriedkov EÚ, a aby náklady na ne nemusel platiť európsky občan. Toto sú peniaze, ktoré európski občania dávajú Európskej únii. Ak boli použité podvodným spôsobom, vykrývajú stratu európski občania. To nie je spravodlivé. Európski občania utrpeli stratu dvakrát a táto situácia sa musí rýchlo vyriešiť.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE.(NL) Aj ja by som chcel úprimne poďakovať pánovi Chatzimarkakisovi a všetkým ostatným spravodajcom za ich vynikajúcu prácu. Aj ja by som chcel poďakovať najmä Rade a predsedovi Dvora audítorov za to, že sú tu prítomní, hoci je zvláštne, že by sme sa o tom mali osobitne zmieňovať. Napriek tomu vám ďakujem, že ste sem prišli.

Pani predsedajúca, absolutórium za tento rok prichádza v dôležitom momente, a to z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, že všetky členské štáty musia vykonať mimoriadne prísne škrty. Druhým dôvodom je, že by sa mal čoskoro prijať nový viacročný rozpočet. Myslím si, že oba tieto dôvody zdôrazňujú skutočnosť, že musíme toto absolutórium a európske výdavky preskúmať dvojnásobne dôkladne. Čo sa mňa týka, ide o legitimitu a účinnosť európskych výdavkov, pretože európski občania môžu právom očakávať, že európske investície skutočne povedú k nejakým výsledkom.

Pani predsedajúca, politická zodpovednosť za výdavky je podľa mňa celkom jednoduchá vec. Uveďte jeden orgán miestneho, oblastného, regionálneho alebo vnútroštátneho demokratického zastúpenia, ktorý nemá politickú zodpovednosť za výdavky. Prečo potom neplatí to isté na európskej úrovni? Prečo nemajú členské štáty stále zodpovednosť za 80 % výdavkov EÚ? Opäť vyzývam Radu, aby sa konečne začala zaoberať národnými vyhláseniami členských štátov. Podľa môjho názoru nebudú od roku 2014 žiadne viacročné rozpočty, ak nebudú predložené vyhlásenia členských štátov.

Pani predsedajúca, súčasná situácia nás núti, aby sme opätovne preskúmali vlastný rozpočet Parlamentu. Som naozaj rád, že sme dokázali dosiahnuť úspory, aj keď to bol výsledok nášho úsilia o zachovanie našich zdrojov. Teraz budeme využívať aj míle nalietané počas služobných ciest a budeme riešiť spotrebu papiera. Každý jeden z týchto návrhov je vynikajúci. Rád by som zdôraznil ešte jednu vec. Od septembra by sme mohli využívať nielen autá, ale aj bicykle a prostredníctvom vás, pani podpredsedníčka, by som chcel vyzvať pána Buzeka, aby v septembri oficiálne uviedol tento systém využívania bicyklov.

 
  
MPphoto
 

  Andrea Češková, v mene skupiny ECR. – (CS) Táto rozprava sa vzťahuje na veľmi rozsiahlu problematiku, pretože ide o udelenie absolutória celej skupine európskych inštitúcií, z ktorých každá má svoje špecifiká. Je preto veľmi ťažké zhrnúť túto problematiku v rámci jedného príhovoru.

Spolupráca medzi Dvorom audítorov a Výborom pre kontrolu rozpočtu, ktorého som členkou, je vynikajúca a táto spolupráca viedla k určitým odporúčaniam, týkajúcim sa toho, ako má Európsky parlament hlasovať pri udeľovaní absolutória. Napriek tomu sa v hodnotení jednotlivých inštitúcií, predovšetkým európskych agentúr, neustále vyskytujú nedostatky, napríklad v procese prijímania zamestnancov, v oblasti verejného obstarávania, problémy s transparentnosťou alebo problémy s vnútornou kontrolou. Pre celý rad týchto dôvodov je teda veľmi ťažké súhlasiť s udelením absolutória. Mali by sme, naopak, podporiť správy, ktoré navrhujú odloženie udelenia absolutória.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Chcel by som uviesť pripomienky k piatich správam. Na prvom mieste uvediem pripomienku ku Komisii.

Veľmi oceňujem prístup kolegu poslanca pána Chatzimarkakisa. Myslím si, že pri vypracúvaní správy o udeľovaní absolutória vykonal vynikajúcu prácu. Veľmi cielene sa vopred zameral na niekoľko otázok, položil šesť otázok Komisii a musím povedať, že sme dosiahli, o čo žiadal. Musím sa tiež poďakovať Komisii. Toto je moje dvanáste udeľovanie absolutória. Myslím si, že po prvýkrát sme spolupracovali v takom konštruktívnom duchu. Nielen pán komisár Šemeta, ale aj jednotliví komisári zodpovední za vlastné oblasti pôsobnosti skutočne investovali čas do tohto udeľovania absolutória. Pri viacerých príležitostiach sa stretli s tieňovými spravodajcami a hlavným spravodajcom a myslím si, že vďaka ich konštruktívnemu dialógu sme dosiahli veľa.

Vo veľkej miere súhlasím so slovami pána Gerbrandyho. Toto je obdobie šetrenia, a preto musíme byť obozretní pri tom, ako vynakladáme peniaze. Osemdesiat percent európskeho rozpočtu sa vlastne vynakladá v členských štátoch a pod ich správou. Vážený pán úradujúci predseda Rady, musíme konečne presadiť túto politickú zodpovednosť spoločnej správy finančných prostriedkov EÚ. Z tohto dôvodu stále žiadame, aby členské štáty predložili národné vyhlásenie o vierohodnosti. Podľa mňa je to životne dôležitá požiadavka.

Potrebujeme aj lepšiu kontrolu. Myslím si, že členské štáty by mali vykonávať audity finančných prostriedkov, ktoré dostávajú z EÚ, intenzívnejšie než doteraz. Hlavný spravodajca venoval veľa pozornosti aj zisteniu, kde sa finančné prostriedky použili neoprávnene, a ich vráteniu, ako aj zavedeniu kontrolných mechanizmov. Podľa mňa si táto oblasť skutočne zaslúži veľkú pozornosť a pripomienky, ktoré predniesol, by mali tvoriť základ pre nasledujúce udelenie absolutória, keď bude ako spravodajca pôsobiť pán Fjellner.

Prejdem k Európskemu parlamentu. Vidím, že náš generálny tajomník sedí vedľa pani podpredsedníčky. Musím sa výslovne poďakovať pánovi Wellemu. Bol som spravodajcom pre absolutórium za minulé obdobie. Medzi mnou a generálnym tajomníkom bolo určité napätie. V tom čase som však napísal dosť kritickú správu a musím poďakovať pánovi Wellemu, pretože on a jeho pracovníci veľmi usilovne a korektne zodpovedali všetky otázky, ktoré som im predložil, a vynaložili pri tejto práci veľa úsilia. Myslím si, že napätie, ktoré medzi nami hádam existovalo, viedlo napokon k lepšiemu výsledku a pravdepodobne k lepšiemu rozpočtu Európskeho parlamentu.

Keď hovoríme o rozpočte Európskeho parlamentu, chcel by som kolegom poslancom zdôrazniť, že musíme prestať s kultúrou žiadať stále viac a nikdy nie je dosť. Ako inštitúcia by sme mali ísť príkladom, čo znamená, že by sme mali byť tiež dostatočne odvážni a zaviesť úspory. Dovoľte mi však, aby som k tomuto doplnil jednu poznámku. Mám dosť vážne výhrady najmä k Múzeu európskych dejín, a to nie k obsahu samotného projektu, ale k nákladom, ktoré sú s ním spojené. Je, samozrejme, dobré, že budeme mať také múzeum, ale veľmi ma v tejto súvislosti znepokojuje, že sme tu v tejto rokovacej sále nikdy seriózne nediskutovali o tomto projekte. A keď všetko zrátame, vynaložíme približne 136 miliónov EUR na Múzeum európskych dejín. To je veľa peňazí, dámy a páni. Ale nikdy sme o tom seriózne nediskutovali. Nikdy sme nediskutovali o tom, kde by sa toto múzeum malo nachádzať a ako by malo vyzerať. Všetko sa deje za zatvorenými dverami, často v najužšom kruhu Predsedníctva, a ako demokrat to nemôžem akceptovať.

Dovoľte mi teraz prejsť k cene Lux za kinematografiu. Pán Itälä uviedol viacero pripomienok k tejto cene vo svojej správe a ja by som mu, mimochodom, chcel zablahoželať k práci, ktorú vykonal. Musím povedať, že naša skupina prikladá cene Lux veľký význam. Hoci teraz sme, samozrejme, pripravení zohľadniť množstvo kritických pripomienok k významu ceny, považujeme za dôležité, že Európsky parlament podporuje tento projekt, pretože to znamená, že projekty na hodnotné filmy dostanú podporu.

Chcem spomenúť aj pána Stavrakakisa a jednu z jeho správ o Rade. Teraz oslovujem priamo pána úradujúceho predsedu Rady z maďarského predsedníctva. Považujem za neuveriteľné, že Rada, ktorá vždy požadovala, aby ostatní konali transparentne, vystupuje zrejme oveľa rezervovanejšie, keď sa to týka jej samotnej. Naša požiadavka je veľmi jednoduchá, pán úradujúci predseda Rady: ako Parlament, orgán udeľujúci absolutórium, chceme mať prístup ku všetkým dokumentom. Chceme viesť otvorenú diskusiu o rozpočte Rady. Nechceme hovoriť o obsahu rozpočtu Rady a povedať: môžete urobiť toto a nesmiete urobiť tamto, ale chceme transparentnosť vzhľadom na to, ako Rada vynakladá finančné prostriedky, pretože rozpočet Rady je teraz iný než pred 30 rokmi a pozostáva z množstva ďalších vecí, nielen z niekoľkých administratívnych výdavkov.

Na záver by som chcel uviesť pripomienku k Európskej agentúre pre lieky. Máme tu problémy. Odložili sme udelenie absolutória, pretože táto agentúra má jasné problémy pri postupoch verejného obstarávania. Jej postupy verejného obstarávania v prípade viacerých projektov boli plné chýb, čo zodpovedá významnému objemu 30 miliónov EUR. Okrem toho sa vynorili otázky v súvislosti s konfliktom záujmom odborníkov agentúry a jej personálu. Myslím si, že teraz, keď bolo udelenie absolutória odložené, budeme o tom niekedy pred začiatkom jesene diskutovať, a dúfam, že touto diskusiou sa nám podarí ukončiť konflikty záujmov v rámci tejto agentúry.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, v mene skupiny GUE/NGL. – (DA) Ďakujem, pani predsedajúca. Chcel by som začať poďakovaním všetkým, ktorí sa zapojili do vypracovania týchto vynikajúcich a kritických správ o účtovnej závierke inštitúcií EÚ za rok 2009. Niektorí ľudia sa pýtali, či nie sme príliš kritickí. Napríklad keď sme kládli otázky o našej vlastnej metóde vynakladania finančných prostriedkov tu v Európskom parlamente, či už vo vzťahu k oneskorenému otvoreniu návštevníckeho centra, vytvoreniu tajného televízneho kanálu alebo pokračujúcemu cirkusu kočujúcemu medzi Bruselom a Štrasburgom. Nie, nie sme príliš kritickí. Našou prácou je v skutočnosti práve poukazovať v mene európskych daňových poplatníkov na citlivé miesta a pritlačiť na ne. Práve to od nás občania očakávajú a v skutočnosti sme mohli uviesť ešte viac kritiky.

Skutočnosť, že našou prácou je vyšetrovať a byť kritický, je presne tým dôvodom, prečo je konanie Rady neprijateľné. Tento rok urobila Rada opäť všetko preto, aby bránila našej práci ako audítorov. Rada nám odmietla zaslať dôležité materiály, odmietla zodpovedať naše otázky a odmieta sa stretnúť s Výborom pre kontrolu rozpočtu na otvorenej diskusii, ako to robia všetky ostatné inštitúcie.

Som, samozrejme, rád, že maďarské predsedníctvo sa rozhodlo prísť medzi nás. Treba ho za to pochváliť. Keď však hovoríme o džentlmenskej dohode medzi Radou a Parlamentom, musím povedať, že ak takáto dohoda existuje, mohli by sme ju, prosím, vidieť? Rada má dnes príležitosť prečítať ju, ak takáto dohoda existuje. Chceli by sme ju vidieť. Opakovane sme Radu žiadali, aby nám ju predložila, ale nikdy sme ju nedostali. A to preto, lebo neexistuje. Naša skupina preto v plnom rozsahu podporuje návrh, aby sa dnes neudelilo absolutórium Rade. Namiesto toho by sme chceli Radu vyzvať, aby prestala bojkotovať Parlament a aby zodpovedala otázky, ktoré sme položili v súvislosti s jej účtovnou závierkou.

Dnes diskutujeme o účtovnej závierke EÚ za rok 2009. No práve také dôležité, ako je to, čo nám účtovná závierka povie, je tiež dôležité to, čo nám nepovie o veciach, ktoré majú pre hospodárstvo EÚ mimoriadny význam. Pred niekoľkými dňami Europol zverejnil správu o organizovanom zločine v EÚ. Bolo to šokujúce čítanie. Podľa správ v novinách Le Monde stoja len podvody s DPH niekoľko miliárd EUR ročne. Podvody sa robia aj v súvislosti s kvótami CO2 a existujú aj iné typy podvodov. Preto určite existuje dôvod na to, aby sme naďalej viedli a zintenzívnili diskusiu o tom, ako možno hospodárstvo EÚ zorganizovať v záujme daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, v mene skupiny EFD. – Myslím si, že by bolo šialené, keby tento Európsky parlament schválil rozpočet EÚ za rok 2009, keď sa finančné nezrovnalosti alebo možné podvody týkajú sumy vo výške dvoch až vyše piatich percent z celkového objemu. Toto nie sú údaje, ktoré som si vymyslela, aby sa mi hodili do stranícko-politickej propagandy, ale odhady Európskeho dvora audítorov. Úroveň nezrovnalostí za rok 2009 je abnormálne vysoká a rovná sa polovici príspevku Spojeného kráľovstva do rozpočtu EÚ za tento rok, čo je zhruba 6,3 miliardy EUR. Túto situáciu by netolerovali v žiadnom podniku alebo organizácii: padali by hlavy.

Tento Parlament je pripravený udeliť absolutórium 27 agentúram EÚ – drahým a nepotrebným pološtátnym organizáciám –, pričom Európsky dvor audítorov začal rozsiahle vyšetrovanie v súvislosti s ich účtovnými závierkami za rok 2009. To by mal byť varovný signál pred hlasovaním. Opakujem čo najdôraznejšie, že je skutočne šialené odpísať 523 miliónov EUR z peňazí – ešte raz to opakujem, daňových poplatníkov –, zatiaľ čo oficiálna auditová zložka EÚ vyšetruje možný podvod a zlé finančné hospodárenie v týchto agentúrach. Odloženie absolutória Európskej agentúry pre lieky a Európskej policajnej akadémie je nesystematické.

Každoročne počúvame, ako Európska komisia viní členské štáty z nezrovnalostí, ale nerobí s tým absolútne nič, aj keď má právo zablokovať financovanie. Namiesto toho navrhuje prejsť od stratégie nulovej tolerancie k stratégii prípustného rizika, čo sa týka podvodov vo výdavkoch EÚ. Čo je ešte horšie, Komisia a Parlament žiadajú zvýšenie rozpočtu na nasledujúce roky. Väčšina tohto zvýšenia sa žiada v oblastiach s najvyššou úrovňou týchto nezrovnalostí. Bude to absolútna nehanebnosť a urážka daňových poplatníkov, ak tento Parlament udelí absolutórium za účtovnú závierku za rok 2009. Jediný záver, ktorý možno vyvodiť z hlasovania za absolutórium, je ten, že tento Parlament a jeho poslanci otvorene podporujú zlé finančné hospodárenie alebo ešte niečo horšie.

Vyzývam britského premiéra, aby znížil príspevok Spojeného kráľovstva do EÚ v súlade s objemom nezrovnalostí, ak Európsky parlament nebude konať v záujme britských daňových poplatníkov.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi, prosím, predniesť krátku, veľmi všeobecnú výzvu kolegom poslancom, týkajúcu sa postupu udeľovania absolutória. Kontrola rozpočtu – a teda aj postup udeľovania absolutória – je nepochybne dôležitou súčasťou parlamentnej práce, ale podľa môjho názoru je tento postup udeľovania absolutória úplne bezzubý. Aj keď sa udelenie absolutória odmietne, neexistuje žiadna reálna možnosť záväzných sankcií. Jedinú vec, ktorú možno podniknúť, je, že predseda Európskeho parlamentu bude iniciovať konanie vo veci porušenia Zmluvy na Európskom súdnom dvore. V prípade, že by bolo udelenie absolutória odmietnuté Európskemu parlamentu, dostali by sme sa do absurdnej situácie, kedy by predsedníctvo Parlamentu iniciovalo konanie vo veci porušenia predpisov voči sebe samému. Je nepochybné, že v tejto súvislosti je potrebné vykonať reformu.

Skutočnosť, že právny základ postupu udeľovania absolutória bol zameraný najmä na Komisiu a že máme tendenciu udeľovať si absolutórium navzájom s ostatnými inštitúciami, vytvára okrem toho určitú právnu neistotu, ktorej by sme mali predchádzať. V praxi nám zostávajú iné politické páky, ktoré môžeme využiť. To pre tento postup udeľovania absolutória nepostačuje. Spolu s kolegami poslancami by som bol preto rád, keby sme sa snažili presadiť reformu postupu udeľovania absolutória.

 
Posledná úprava: 20. septembra 2011Právne oznámenie