Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2168(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A7-0130/2011

Rozpravy :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Hlasování :

PV 10/05/2011 - 11.10
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0203

Rozpravy
Úterý 10. května 2011 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12. Vysvětlení hlasování
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Ústní vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Paní předsedající, miliarda sem, miliarda tam a za chvíli budeme mluvit o skutečných penězích. Částky věnované Evropskou unií na záchranu ohrožených ekonomik převyšují domácí výdaje našich národních vlád. Spojené království samotné dosud vyčlenilo 7 miliard liber pro Irsko a nyní by mělo být požádáno o dalších 4,2 miliardy pro Portugalsko.

Sedm miliard liber převyšuje hodnotu všech domácích škrtů dohromady, které jsme provedli v oblasti sociálního zabezpečení – a to vše na podporu politiky, která teď viditelně selhává. Po schválení řeckého záchranného balíčku nám bylo řečeno, že k odrazení spekulantů bude dostačující, že si Řecko další půjčky opatří na volném trhu a že další balíček už nebude potřeba. Nicméně nyní sledujeme, jak Řecko otevřeně vyjednává o odkladu splátek a o dalších půjčkách.

Je jasné, že tyto peníze už nikdy neuvidíme. Je rovněž jasné, že porušujeme zákon. Tyto záchranné balíčky nejsou podle Smluv pouze nedovolené, nýbrž jsou výslovně zakázané a co je nejhorší, jsou škodlivé pro země, které je přijímají. Existuje zde trik – Ponziho schéma, jistý druh pyramidové hry – kdy vlády a banky zavírají oči nad vyplácením evropských bankéřů a držitelů dluhopisů, přičemž očekávají, že se jim splátky vrátí od běžných evropských daňových poplatníků. Irsko a Řecko si nyní musí půjčovat další peníze, aby je mohly poslat Portugalsku, přičemž Irsko a Portugalsko si zase musí půjčovat, aby mohly poslat peníze Řecku.

Dovolte mi na závěr ocitovat mého krajana Rudyarda Kiplinga.

“Zjistíte, že lepší politika je říci:--

„Nikdy neplatíme ničí daň,

nehledě na to, jak bezvýznamná je její výše,

neboť na konci této hry čeká jen útlak a hanba

a země, jež na ni přistoupí, je ztracena!“

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Paní předsedající, dnes jsme hlasovali o vyúčtování za rok 2009 a to v době, kdy jsou vlády napříč Evropou nuceny přijímat úsporná opatření: dochází k omezování výdajů a zvyšování daní. Oproti tomu v Evropské unii požaduje Komise každý rok více peněz a Evropský účetní dvůr každý rok odpovídá, že peníze nejsou dobře vynakládány.

Evropský účetní dvůr uvádí, že vyúčtování za rok 2009, o nichž jsme právě hlasovali, významně ovlivňují chyby, a proto mě těší, že britští konzervativci a naši dobří přátelé mezi evropskými konzervativci hlasovali proti udělení absolutoria těmto vyúčtováním. O peníze daňových poplatníků by se EU měla starat mnohem lépe.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Paní předsedající, když se mě moji voliči ptají na rozpočet Evropské unie, jedna z věcí, které nechápou, a to zejména v tomto složitém období, kterým procházíme, je, proč utrácíme tolik peněz. V době, kdy naše vláda, i ostatní vlády napříč EU, musí dělat škrty a omezovat veřejné výdaje, proč EU za prvé žádá další peníze do svých rozpočtů a finančních výhledů, a za druhé nedokáže peníze, které má k dispozici, využít efektivně?

Jak můj kolega, poslanec Fox, již dříve prohlásil, vyúčtování EU za rok 2009 byla plná chyb. Vyúčtování nebylo schváleno 15 let a po celou tu dobu se nás naši voliči ptají, proč neutrácíme jejich peníze lépe. Je na čase zamést si před vlastním prahem. Ať už si o Evropské unii myslíte cokoliv, je zcela v pořádku, že bychom měli s penězi daňových poplatníků zacházet rozumně.

 
  
  

Zpráva: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Paní předsedající, hlasoval jsem proti udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského parlamentu, ani ne tolik z finančních, jako z politických důvodů, jelikož tato komora je všechno, jen ne Parlament. Neprobíhají tu žádná jednání, neexistují zde příležitosti k diskusi, dokonce ani tehdy, kdy jsou v sázce základní práva jednoho z poslanců.

Odhlédnu-li od sebe, stydím se za naši instituci. Utápí se v politické korektnosti. Nedochází tu k žádným střetům myšlenek. Neexistuje zde skutečná svoboda projevu. Všechno je o konformismu. Trávíme svůj čas prací, kterou by mnohem lépe zvládla technická agentura odpovědná za harmonizaci norem a pravidel a kromě toho si hrajeme na Organizaci spojených národů. Snažíte se chránit lidská práva v Guatemale a Indonésii – kdekoliv na světě, kde nemáte žádnou pravomoc. Nejste však schopni ochránit práva jednoho z poslanců. Stydím se za tento Parlament; je k ničemu a plný zbytečných lidí.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Paní předsedající, rád bych řekl pár slov o rozpočtu Evropské unie. Za prvé se domnívám, že je velmi důležité zajistit, aby způsob, kterým Evropský parlament utrácí své peníze, byl transparentní a otevřený. V Evropě procházíme obdobím, kdy jsou všechny členské státy nuceny škrtat ve svých rozpočtech a obracet každý haléř, a proto bychom i my měli uplatňovat stejnou politiku. Je velmi důležité, aby otevřenost a transparentnost hrály důležitou úlohu ve všech našich činnostech.

Existuje však několik nevelkých oblastí – které mají zdánlivě malý význam – v nichž někteří prosazovali škrty. Podle mého názoru není správné, aby se v tomto druhu kulturních služeb a cen, které by představovaly úspory v řádu desítek tisíc eur a k nimž patří například cena LUX, měly hledat úspory, protože z našich současných zkušeností můžeme doložit, že kultura a kreativní odvětví byly zdrojem růstu. V této souvislosti je důležité přistoupit ke škrtům s názorem, že bychom neměli škrtat v oblastech, které jsou v Evropské unii zdrojem růstu, ale místo toho snížit byrokratickou zátěž, která nevytváří žádný růst.

Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že schválené reformy platů, které se týkají nás poslanců Evropského parlamentu, budou zároveň zavedeny ve všech členských státech Evropské unie. Chápal jsem to totiž tak, že reforma vycházela z představy, že všichni poslanci Evropského parlamentu dostanou stejný plat, což by měly národní státy vzít v úvahu v rámci své daňové praxe.

 
  
  

Zpráva: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Paní předsedající, dnes jsme v Parlamentu nebyli schopni hlasovat o konečném usnesení o Pákistánu, ale velmi rád bych zdůraznil, že je dle mého názoru naprosto rozumné a příhodné, abychom poskytli pomoc Pákistánu ve velmi složité situaci, ve které se nachází. Evropská unie poskytla Pákistánu 415 milionů EUR ve formě mimořádné pomoci, což považuji za správnou věc. Je rovněž pozitivní, že se nyní chápeme iniciativy k odstranění cel na některé důležité produkty určené na export v těchto oblastech, zejména textilu a kůže. Děláme to z toho důvodu, že naše zkušenost v podstatě ukazuje, že volný obchod je dobrá věc. Nicméně musím říct, že zároveň považuji za politováníhodné a do určité míry pokrytecké, že dáváme neurčité sliby a říkáme, že budou-li iniciativy, které v souvislosti s Pákistánem podnikáme, fungovat, zrušíme je. Znovu postavíme celní bariéry. Domnívám se, že Parlament by měl přehodnotit svůj názor na způsob řešení této záležitosti. Z toho důvodu je zřejmě velmi rozumné, že jsme hlasování o tomto usnesení odložili.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Paní předsedající, dámy a pánové, přestože hlasování bylo odloženo, rozhodně odmítám přijetí zprávy, protože nechci být svědkem smrti textilního průmyslu, jenž byl hybnou silou a hospodářskou páteří mojí vlasti, Toskánska.

Dnes jsme umožnili odstranění cel na textilní produkty z Pákistánu: dalším v řadě může být Indie a potom, kdo ví jaký další stát. Je to výsledek nešťastné obchodní politiky Evropské unie. Pákistán dostal od Evropy pomoc ve výši téměř půl miliardy eur již po povodních. Zdá se, že pomoc je poskytována částečně ve snaze zabránit nebezpečným antidemokratickým tendencím. Přesto, pokud se nemýlím, se nejhledanější a nejnebezpečnější terorista v dějinách skrýval v Pákistánu. Skutečně o tom pákistánské orgány nevěděly? Region Veneto v loňském roce rovněž zasáhly mimořádně rozsáhlé povodně, které ochromily mnoho místních textilních firem.

Podpisem této dohody riskujeme, že veškeré úsilí, které bylo vyvinuto s cílem pomoci těmto firmám vrátit se k výrobě, bude naprosto zbytečné. Zdá se, že textilní výrobce, zejména ty nejmenší, Evropa zcela opustila a všemu zde vládnou velcí výrobci – kteří svou výrobu přestěhovali. My v Lize severu však budeme bojovat za zachování a rozvoj tohoto cenného odvětví až do konce.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Paní předsedající, šest měsíců po záplavách v Pákistánu hovořila OSN o humanitární krizi obrovských rozměrů. Uběhly další tři měsíce a reakce Evropské unie i Světové obchodní organizace je stále naprosto nedostatečná.

Hlasoval jsem pro udělení mimořádných obchodních preferencí Pákistánu pro textilní a jiné výrobky v Evropské unii, aby se tyto obchodní preference nestaly čistě symbolickým opatřením, které by plnilo kapsy zkorumpovaných elit v Pákistánu. Vyzývám k účinné kontrole zvýšených příjmů ze strany demokratických odborů s cílem zajistit, aby peníze byly použity na obnovu škol a nemocnic v oblastech postižených záplavami.

Progresivní federace pracovníků v Pákistánu mě upozornila na velkou hrozbu kolektivním zájmům všech pracujících v této zemi. Odmítám hanebný pokus vlády zakázat organizaci odborů na národní úrovni.

 
  
  

Zpráva: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Paní předsedající, Lisabonská smlouva uvádí přímé zahraniční investice mezi záležitostmi spadajícími pod společnou obchodní politiku. Skutečně podle článku 3 Smlouvy o fungování Evropské unie má Unie v této záležitosti výlučnou pravomoc.

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost zachovaly členské státy významný počet dohod se třetími zeměmi o přímých zahraničních investicích. Chceme-li zabránit zasahování těchto dohod do pravidel stanovených Smlouvou, musíme přijmout politiky a opatření obsažené ve zprávě poslance Schlytera.

Přijetí opatření, která nahradí stávající dohody, je jediným možným způsobem, jak zabezpečit vysoký stupeň ochrany investorů a zajistit, aby jejich práva byla uznána a zaručena právní jistotou dohod. Návrh rozhodně míří tímto směrem a z toho důvodu jsem hlasoval pro jeho přijetí.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). - (IT) Paní předsedající, hlasoval jsem pro přijetí zprávy, protože jsem zcela přesvědčen, že v této době velké krize a hospodářské nejistoty musíme kontrolovat evropské investice v zahraničí. Ve skutečnosti se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost přechází odpovědnost za ochranu investic z členských států na Evropskou unii.

Nicméně doufám, že Komise v září předloží zprávu, která určí naši strategii v této oblasti. Musíme regulovat přechodné období a je nezbytné, aby prostřednictvím postupu autorizace bylo respektováno a umožněno uzavírání dvoustranných smluv o investicích členskými státy a za určitých podmínek opětovné sjednání stávajících smluv nebo uzavření rozjednaných smluv a zahájení jednání o smlouvách budoucích.

Právní jistota však zůstane relativním pojmem, dokud nebude dokončena transformace režimu ochrany investic a dokud nebudou stanoveny termíny, kdy vyprší platnost dvoustranných smluv o investicích uzavřených členskými státy. Pro zvládnutí této změny je proto nutné přechodné období a k odstranění rizika vzniku právního vakua nechává projednávané nařízení správu smluv na členských státech.

Ve světle toho, co jsem řekl, musím podtrhnout svoji naději, že Komise brzy určí patřičné strategie.

 
  
  

Zpráva: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Paní předsedající, dnes jsme hlasovali o poskytnutí 46 milionů eur na makrofinanční pomoc Gruzii. Je zřejmé, že poskytnutí těchto finančních prostředků bude podmíněno zodpovědným hospodářským řízením a transparentností. To je samozřejmě důležité, ale stejně důležité je uvědomit si, že poskytnutí těchto peněz je v našem vlastním zájmu, jelikož Gruzie má důležité postavení z geopolitického hlediska. Byla zasažena dvakrát: poprvé válkou s Ruskem v srpnu 2008 a podruhé globální finanční krizí. Stále trpí v důsledku obchodního embarga, které na ni uvalilo Rusko. Z toho důvodu je v zájmu Evropské unie podporovat prozápadně orientovanou vládu, která je ochotná k reformám, což jsme dnešním hlasováním učinili.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Paní předsedající, Gruzie představuje strategicky významnou zemi, zejména pro státy nacházející se ve východní části Evropské unie. Kromě toho se účastní programu Východního partnerství, jehož cílem je posílení spolupráce s členskými státy EU. Země klade velký důraz na „proeuroatlantické“ politiky.

Nedávný rusko-gruzínský konflikt ze srpna 2008 ukázal, jak je důležité udržet tuto zemi ve sféře evropské politiky. Program makrofinanční pomoci k posílení gruzínského hospodářství, který je realizován od roku 2009, je proto stále rozhodující pro další rozvoj pozitivních politických a hospodářských vztahů a také s ohledem na národní bezpečnost. Z toho důvodu zcela souhlasím s návrhem Evropské komise vyčlenit dodatečné finanční prostředky na granty a půjčky s cílem zlepšit finanční situaci Gruzie.

 
  
  

Písemná vysvětlení hlasování

 
  
  

Zpráva: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasuji pro přijetí návrhu, jelikož souhlasím s postupem udělení absolutoria, protože navrhuje pro každý okruh přidělení odpovídajících prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy a souhlasil s rozhodnutím Evropského parlamentu udělit Evropskému soudnímu dvoru absolutorium za plnění svého rozpočtu na rozpočtový rok 2009. V rámci přípravy výroční zprávy týkající se rozpočtového roku 2009 provedl Evropský účetní dvůr důkladné posouzení systémů dohledu a kontroly u Evropského soudního dvora, které zahrnovalo prověrku oblasti lidských zdrojů a dalších administrativních výdajů. Hodnocení přineslo převážně pozitivní výsledky s výjimkou připomínky k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Podporuji návrh Evropského účetního dvora, že by Evropský soudní dvůr měl lépe připravit a koordinovat postup zadávání veřejných zakázek. Evropský soudní dvůr se potýkal s problémy co se týče náboru kvalifikovaných konferenčních tlumočníků, různých omezení a nutnosti využívat celou škálu interpretačních technik, aby byl schopen kvalitativně i kvantitativně uspokojit veškeré žádosti o tlumočení. Souhlasím se zpravodajem, že by se Evropský soudní dvůr měl této otázce věnovat v nadcházející výroční zprávě, jelikož tlumočení má velký význam pro řádné fungování soudní práce.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. – (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria Evropskému soudnímu dvoru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009, protože jsem přesvědčena, že jeho formální a obsahová přesnost je výsledkem nesmírně kompetentní práce všech úředníků této instituce.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vítám vyčerpávající analýzu provedenou Evropským účetním dvorem v rámci této zprávy a vyzývám k dalšímu pokračování výměny osvědčených postupů mezi orgány i účinné spolupráce mezi institucemi v oblasti rozvoje a zavádění integrovaného systému řízení. Zpráva poukazuje na konkrétní situace, které musí být ještě přezkoumány, a já věřím, že se jim dostane patřičné pozornosti. Z toho důvodu vítám a podporuji závěry, ke kterým dospěl zpravodaj.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. – (IT) Finanční kontrola plnění rozpočtu Evropské unie se odehrává na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každé instituce; vnější kontrola prováděná Evropským účetním dvorem; a postup udělení absolutoria ze strany Evropského parlamentu. Na základě dnešního hlasování bylo uděleno absolutorium Evropskému soudnímu dvoru za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria, protože kontrola provedená Evropským účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu ukázala, že veškeré operace proběhly zcela legálním a řádným způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropskému soudnímu dvoru, přičemž jsem zaznamenal smíšené výsledky, pokud jde o urychlení soudních řízení. Oceňuji zvýšení počtu případů, které Evropský soudní dvůr dokončil (377 rozhodnutí a 165 příkazů ve srovnání s 333 rozhodnutími a 161 příkazy v roce 2008), beru na vědomí, že počet rozhodnutí o předběžné otázce byl v dosavadní historii nejvyšší (302) a vítám snížení počtu neuzavřených případů na konci roku 2009 (741 případů oproti 768 na konci roku 2008). Nicméně se znepokojením konstatuji, že tribunál v roce 2009 zaznamenal snížení počtu případů a že se prodloužila délka řízení, takže ačkoli je počet nových případů v roce 2009 nižší (568 nových případů ve srovnání s 629 v roce 2008), počet neuzavřených případů se nadále zvyšuje (z 1178 v roce 2008 na 1191 v roce 2009). Rovněž vítám skutečnost, že Soudu pro veřejnou službu se podařilo uzavřít více případů než kdykoli předtím (155 případů) a že průměrná délka řízení byla 15,1 měsíců ve srovnání se 17 měsíci v roce 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na prohlášení o věrohodnosti účtů a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Evropský účetní dvůr podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, jsem hlasoval pro přijetí rozhodnutí, kterým se kancléři Evropského soudního dvora uděluje absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Uděluji kancléři Evropského soudního dvora absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. – (IT) Prostřednictvím dnešního usnesení uděluje Parlament absolutorium kancléři Evropského soudního dvora za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Parlament konstatuje, že během přípravy výroční zprávy za rozpočtový rok 2009 provedl Evropský účetní dvůr důkladné posouzení systémů dohledu a kontroly u Evropského soudního dvora, Evropského veřejného ochránce práv a Evropského inspektora ochrany údajů, které zahrnovalo prověrku vzorku dalších operací týkajících se plateb v oblasti lidských zdrojů a ostatních administrativních výdajů.

 
  
  

Zpráva: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro přijetí zprávy a podpořil jsem rozhodnutí udělit Evropskému veřejnému ochránci práv absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Během přípravy výroční zprávy za rozpočtový rok 2009 provedl Evropský účetní dvůr důkladné posouzení systémů dohledu a kontroly u Evropského soudního dvora, Evropského veřejného ochránce práv a Evropského inspektora ochrany údajů, které zahrnovalo prověrku vzorku dalších operací týkajících se plateb v oblasti lidských zdrojů a ostatních administrativních výdajů. Evropský účetní dvůr shledal, že Evropský veřejný ochránce práv nepřijal obecná ustanovení o výběrových řízeních pro dočasné zaměstnance, ačkoli to všem institucím ukládá příslušný článek pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Souhlasím se zpravodajem, že toto opomenutí se může dotknout většiny zaměstnanců Evropského veřejného ochránce práv, protože většina pracovních míst, která byla obsazena, je dočasných. Evropský veřejný ochránce práv by se měl pokroku v této problematice věnovat ve své příští výroční zprávě o činnosti. Evropský účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že na základě auditu úřadu Evropského veřejného ochránce práv nebylo nutné vznést žádné další závažnější připomínky.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně .(IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria Evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009, neboť s ohledem na zprávu o jeho činnosti a na své vlastní zkušenosti s tímto úřadem jsem přesvědčena, že respektoval účetní postupy, že celkově jeho řízení můžeme považovat za řádné a že v dalších letech se nám podaří zlepšit ty aspekty, které jsou považovány za sporné.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vítám závěry auditu ve výroční zprávě Evropského účetního dvora. Rovněž vítám zavádění klíčových ukazatelů výkonnosti do ročního plánu řízení, stejně jako skutečnost, že se podařilo dosáhnout cílů na rok 2009 a že se Evropský veřejný ochránce práv rozhodl na svých internetových stránkách zveřejnit každoroční prohlášení o zájmech. Na závěr chci vyjádřit podporu závěrům zpravodaje, vyzdvihnout kvalitu výroční zprávy o činnosti Evropského veřejného ochránce práv a ocenit začlenění návazných kroků na dřívější rozhodnutí Parlamentu o udělení absolutoria v průběhu roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. – (IT) Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji, poslanci Rivellinimu, za jeho vynikající práci v průběhu celého procesu udělení absolutoria. V rámci dnešního hlasování jsem vyjádřil podporu žádosti o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2009, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv. Evropský účetní dvůr, který je odpovědný za vnější finanční kontrolu, prohlásil, že po pečlivém vyhodnocení rozpočtu získal dostatečné záruky týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky za rozpočtový rok 2009 i legálnosti a řádnosti veškerých příslušných operací. Rovněž vítám rozhodnutí Evropského veřejného ochránce práv zveřejnit svoje každoroční prohlášení o zájmech, a to i na internetových stránkách úřadu, a rád bych se připojil k Evropskému účetnímu dvoru v ocenění kvality výroční zprávy o činnosti předložené Evropským veřejným ochráncem práv.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropskému veřejnému ochránci práv a s uspokojením konstatuji, že v roce 2009 byl ochránce práv s to nabídnout pomoc ve věcech téměř 77 % stížností a že 70 % případů uzavřel do jednoho roku, a vítám skutečnost, že průměrná doba šetření byla snížena na 9 měsíců (v roce 2008 to bylo 13 měsíců).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Evropský účetní dvůr podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, jsem hlasoval pro přijetí rozhodnutí, kterým se Evropskému veřejnému ochránci práv uděluje absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto se Evropskému veřejnému ochránci lidských práv uděluje absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Prostřednictvím dnešního usnesení uděluje Parlament absolutorium Evropskému veřejnému ochránci práv za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Chtěla bych zdůraznit, že Parlament vítá skutečnost, že v roce 2009 byl ochránce práv s to nabídnout pomoc ve věcech téměř 77 % stížností a že 70 % případů uzavřel do jednoho roku. Oceňujeme i skutečnost, že průměrná doba šetření byla snížena na 9 měsíců (v roce 2008 to bylo 13 měsíců).

 
  
  

Zpráva: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a schválil jsem rozhodnutí udělit evropskému inspektorovi ochrany údajů absolutorium za plnění jeho rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr ve své výroční zprávě uvedl, že audit nezjistil žádné významné nedostatky, pokud jde o EIOÚ. V rámci přípravy výroční zprávy za rozpočtový rok 2009 provedl Účetní dvůr hloubkovou analýzu dozorčích a kontrolních systémů EIOÚ. Tato analýza zahrnovala šetření dodatečného vzorku transakcí, při nichž byly provedeny platby týkající se lidských zdrojů a jiných administrativních výdajů. Účetní dvůr zjistil, že za určitých okolností může EIOÚ hrozit, že provede nesprávné platby zaměstnancům. Podporuji návrh Účetního dvora, aby zaměstnanci EIOÚ museli v příslušných intervalech předkládat dokumenty prokazující jejich osobní situaci a aby EIOÚ zlepšil svůj systém pro včasné sledování a kontrolu těchto dokumentů.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria evropskému inspektorovi ochrany údajů za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009 z toho důvodu, že ačkoli některé údaje byly sporné a méně transparentní, než je vyžadováno, projevil EIOÚ ochotu zavázat se od roku 2011 dále k provádění dalších ověřovacích postupů ex-post.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vítám závěry auditu, který provedl Účetní dvůr, jehož výroční zpráva uvádí, že audit nedal podnět k žádným dalším významným připomínkám. Rovněž vítám každoroční zveřejňování prohlášení o finančních zájmech volených členů této instituce, jež obsahují příslušné informace o placených postech či profesních činnostech, které podléhají zveřejnění. A konečně vítám závěr zpravodaje týkající se žádosti EIOÚ, aby do své příští výroční zprávy o činnosti (za rozpočtový rok 2010) začlenil kapitolu, která bude obsahovat podrobné informace o návazných opatřeních přijatých během daného roku ve vztahu k rozhodnutím Parlamentu o absolutoriu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria evropskému inspektorovi ochrany údajů (EDPS), ale upozorňuji na zjištění Účetního dvora, že EIOÚ nezavedl systém ověřování ex-post, jak požaduje finanční nařízení, a že standardy vnitřní kontroly, které přijal EIOÚ, nestanoví, aby byly výjimky ze standardních finančních postupů náležitě evidovány v centrálním rejstříku.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a řádnosti podkladových operací, které předložil Účetní dvůr v souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie, jsem hlasoval pro toto rozhodnutíhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0117+0+DOC+XML+V0//CS" \l "_part1_def4" , které uděluje evropskému inspektorovi ochrany údajů absolutorium za plnění jeho rozpočtu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se evropskému inspektorovi ochrany údajů uděluje absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením uděluje Parlament evropskému inspektorovi ochrany údajů absolutorium za plnění jeho rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Chci zdůraznit, že Parlament vítá, že v rámci přípravy výroční zprávy za rozpočtový rok 2009 provedl Účetní dvůr hloubkovou analýzu dozorčích a kontrolních systémů Soudního dvora.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu. Účetní dvůr opět upozornil Evropský parlament na skutečnost, že u několika agentur došlo v rozpočtovém roce 2009 k přenosu značného objemu nevyužitých provozních prostředků. Souhlasím se zpravodajem, že dotyčné agentury by měly zintenzivnit své úsilí o zdokonalení finančního a rozpočtového plánování a programování. Rovněž jsem přesvědčen, že výdaje agentury by měly být předvídatelné a že by mělo být nalezeno řešení, které bude dodržovat zásadu ročního rozpočtu Unie. Agentury by měly posílit svou vnitřní kontrolu, aby měly jistotu, že se řádně uplatňují smlouvy a postupy zadávání zakázek. Dále je důležité plně zaručit nezávislost zaměstnanců a odborníků agentur. Komise by měla Parlamentu poskytnout podrobný přehled kritérií, jež jsou uplatňována s cílem zajistit nezávislost najatých zaměstnanců. Souhlasím s tím, že každá agentura by měla vypracovat víceletý pracovní program v souladu se strategií Unie v daném sektoru. Víceletý pracovní program je důležitý, aby daná agentura mohla lépe organizovat své činnosti, poskytovala kvalitnější posouzení rizik u svých činností a činila účinné organizační kroky s cílem uplatnit svou strategii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro schválení absolutoria pro rozpočet na rok 2009 týkající se výkonnosti, finančního řízení a kontroly agentur EU, protože zpráva je podle mého názoru objektivní, seriózní a nezávislá. Kritické prvky jsou vhodným způsobem zdůrazněny, stejně jako prvky kladné.

Se zprávami této úrovně, pokud bude v nadcházejících letech dodržován obsah zprávy, se kvalita správy EU může jen zvyšovat a může tak vyvrátit stížnosti kritiků Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) V posledních několika letech došlo k bezprecedentnímu nárůstu počtu agentur, interinstitucionální pracovní skupina pro agentury má tedy zásadní význam, stejně jako nadcházející zvláštní zpráva, kterou vypracuje Účetní dvůr a která bude obsahovat studii výkonnosti těchto agentur a srovnávací analýzu jejich nákladů. Je důležité zmínit nesčetné nedostatky, které Účetní dvůr zjistil, a je třeba rychle omezit jejich rozsah.

Proto souhlasím se zpravodajem, že je nezbytné zvýšit transparentnost, pokud jde o odhady a o to, kdo odpovídá za projekty; posílit schvalování zadávání zakázek agentur na úrovni rozhodování o uvolnění finančních prostředků i na úrovni pracovního programu; napravit nedostatky při náboru zaměstnanců a zvýšit jeho objektivitu a transparentnost; a provádět a dodržovat finanční nařízení, které platí pro agentury.

Závěrem bych chtěl poblahopřát zpravodaji k jeho práci a vyzvat všechny agentury, aby zohlednily přijaté závěry.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) Evropský parlament každoročně přijímá zprávu o evropských agenturách, která doplňuje rozpravy o udělení rozpočtového absolutoria. A každoročně je zjišťováno to samé: plýtvání, nedostatky v náboru a postupech zadávání veřejných zakázek, přenosy a zrušení příliš mnoha přidělených položek… K tomu, abychom došli k výroku o špatném řízení, není nutné odhalovat podvody jako v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Parlament však pokaždé předstírá, že vidí pokrok, a uděluje absolutorium. A co hůř, nikdy nezpochybní politiku Komise spočívající v zadávání úkolů těmto agenturám, která je zřejmě méně zaměřena na účinné provádění politik Evropské unie než na to, aby byl každému velkému městu v Unii zajištěn jeho malý podíl na evropských orgánech. Palčivá otázka, zda jsou tyto agentury efektivní a užitečné, bohužel rok za rokem zůstává nezodpovězena.

Těch několik málo agentur, které analyzují svou výkonnost, tak činí v souladu s postupy a procesy, které jim jsou nařízeny, a nikoli ve vztahu ke konkrétním výsledkům. Agentury jsou užitečné především … pro agentury. Proto jsme odmítli udělit absolutorium řadě z nich a zdrželi jsme se hlasování o usneseních, která se jich týkala.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), písemně. Podporuji zprávu Georgiose Stavrakakise o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur EU, protože zpráva zejména zdůrazňuje, že je nutné povzbuzovat agentury k tomu, aby vytvořily a následně pravidelně aktualizovaly komplexní přehled znázorňující jejich finanční okruhy a odpovědnost příslušných finančních a provozních aktérů. Kromě toho agenturám připomíná význam plného zaručení nezávislosti jejich zaměstnanců a odborníků. Celkově se vyslovuje pro konstruktivnější a transparentnější proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Oceňuji práci, kterou odvedl zpravodaj, pan Stavrakakis, a všichni, kdo se podíleli na přípravě textů týkajících se udělení absolutoria za rozpočtový rok 2009. Obecně můžeme říci, že výsledky dosažené v roce 2009 jsou lepší než výsledky předchozí. Nicméně je pravda, že i ohledně aktuálního rozpočtového roku Účetní dvůr u více než jedné agentury konstatoval vysokou míru přenosů a zrušení objemu provozních prostředků a vysoký počet převodů. Některé agentury také vykázaly nedostatky v zadávání veřejných zakázek. Při provádění přezkumů a hodnocení je jistě třeba plně zohlednit současný kontext závažné hospodářské krize, je však také důležité upozornit na nutnost obecného zlepšení správy dotací.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písemně. Hlasovala jsem pro zprávu „Udělování absolutoria za rok 2009: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“ s cílem potvrdit, že fungování všech agentur EU je třeba dále zlepšit. Postup udělování absolutoria na rozpočtový rok 2009 odhalil, že jsou nezbytná okamžitá opatření v oblasti transparentnosti a účinnosti. Aby se zlepšila transparentnost agentur EU, musí všech 21 agentur a Komise zveřejňovat seznam všech zakázek zadaných v období alespoň posledních tří let i zprávu o pracovnících, kteří přešli z jedné agentury do druhé, a musí co nejdříve přijmout přísnější předpisy týkající se střetu zájmů.

Kromě toho, pro budoucí postupy udělování absolutoria by měl ředitel každé agentury EU dát Parlamentu k dispozici svou zprávu od útvaru interního auditu. Pro zvýšení účinnosti fungování a výdajů agentur EU je třeba skutečně zvážit možnost sloučení správních rad agentur, které se zabývají příbuznými oblastmi. Kromě toho by Komise měla předložit posouzení proveditelnosti sloučení agentur EU s překrývajícími se činnostmi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, ale jsem znepokojen zjištěními Účetního dvora, který u několika agentur konstatoval nedostatky v zadávání veřejných zakázek. Vyzývám agentury, aby posílily svou vnitřní kontrolu, aby měly jistotu, že se řádně uplatňují smlouvy a postupy zadávání zakázek. Parlament nehodlá přijmout chronickou neschopnost zavést kontrolní systém, který by zabraňoval opakovaným pochybením podkopávajícím legalitu a řádnost transakcí dané agentury, nebo by je včas odhaloval.

V tomto ohledu naléhavě vyzývám agentury, aby:

- zvýšily transparentnost, pokud jde o odhady a o to, kdo odpovídá za projekty;

- zdokonalily své schvalování zadávání zakázek jak na úrovni rozhodování o uvolnění finančních prostředků, tak na úrovni pracovního programu;

- zajistily, aby výjimky byly uváděny v jejich výroční zprávě o činnosti podrobně a v úplnosti;

- zajistily odpovídající sledování možných nesrovnalostí;

- vytvořily kontroly ex-post a podávaly o nich zprávy.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně.(FR) Hlasovala jsem pro zprávu o udělování absolutoria za rok 2009: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU. Chceme-li, aby Parlament hrál svou úlohu orgánu příslušného pro udělení absolutoria vážně, musí poslanci Evropského parlamentu získat přístup ke komplexnějším a podrobnějším informacím o rozpočtovém a finančním řízení agentur. Zjišťujeme, že odpovědnosti jsou sdíleny, ale zřejmě jsou i oslabovány. Evropská komise, přestože je zastoupena ve správních radách, nám tak ve věci účetních chyb Evropské policejní akademie (CEPOL) připomíná, že agentura je „subjekt s vlastní plnou právní subjektivitou, který má úplnou správní autonomii, jež zahrnuje i autonomii finanční“. Správní rada však někdy deleguje výhradní správní odpovědnosti na výkonného ředitele. Evropský parlament nakonec o tom, zda agentuře udělit absolutorium či nikoli, rozhoduje na základě poměrně stručných zpráv externího auditora a je závislý na dobré vůli výkonného ředitele, zda poskytne dodatečné informace. Jsem přesvědčena, že je naprosto nezbytné vyplnit tuto mezeru v právních předpisech o zprávách útvaru interního auditu (IAS) o agenturách a navrhnout řešení, kterým budou Parlamentu uděleny skutečné pravomoci.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Konstatuji, že Účetní dvůr opět upozornil na velký objem přenosů a rušení provozních prostředků v několika agenturách v rozpočtovém roce 2009. Rovněž konstatuji, že existují nevyužité rozpočtové položky a že v některých agenturách došlo k vysokému počtu převodů, a chci vyzvat dotyčné agentury, aby posílily úsilí o zdokonalení finančního a rozpočtového plánování a programování.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a souhlasím s tím, že Evropský parlament by měl odložit své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2009. Ve své zprávě Účetní dvůr opět ve svém stanovisku vyjádřil výhrady ohledně legálnosti a správnosti uskutečněných transakcí. Akademie soustavně neplní ustanovení finančního nařízení týkající se zadávání veřejných zakázek. Značná část celkového rozpočtu akademie obsahuje nedostatky. Účetní dvůr odhalil vážné nedostatky v dodržování administrativních a finančních pravidel pro výdaje na organizaci kurzů a seminářů, které představují významnou část provozních výdajů akademie. Souhlasím se zpravodajem v tom, že je nepřijatelné, že příčinou hlavních nedostatků je skutečnost, že revidované finanční nařízení akademie nikdy nevstoupilo v platnost, a v důsledku toho byly všechny uzavřené pracovní smlouvy nelegální. Akademie by v zájmu rozvoje transparentnosti měla poskytnout přímý přístup ke svému rozpočtu, a to včetně seznamu smluv a svých rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek, a tyto údaje by měly být zveřejněny na jejích internetových stránkách.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně.(IT) Hlasovala jsem proti udělení absolutoria Evropské policejní akademii za rok 2009 dle návrhu zpravodaje, protože ani mě nepřesvědčily nesprávné postupy přijaté v předmětném období. Domnívám se, že jsou potřeba další podrobnosti, které by poskytly hlubší a podrobnější vysvětlení prokazující správnost účetní závěrky.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně.(FR) Už druhý rok po sobě nemůžeme udělit absolutorium Evropské policejní akademii (CEPOL) na rozpočtový rok 2009. Víceletý akční plán, který byl vypracován po zjištění problémů v řízení agentury, není jasný a monitorovací zpráva nám neposkytuje řádné vysvětlení zavedených opatření. Akademie měla nesporně lepší výsledky v roce 2010 po odchodu bývalého ředitele Ulfa Göranssona, kterého pokáral Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Účetní dvůr za jeho nesprávné a skutečně podvodné výdaje. Je však stále nepřijatelné, že tato agentura, která byla zřízena v roce 2006, ještě nesplnila kritéria řádné správy. Musíme se zamyslet nad vlastní strukturou akademie CEPOL, která je zjevně příliš malá na autonomní fungování vzhledem ke složitým pravidlům, které musí jako agentura dodržovat. Rovněž se musíme ptát, proč by tato agentura, jejíž úlohou je organizovat vzdělávací semináře pro národní vyšší policejní důstojníky, měla vyžadovat své vlastní ústředí a neměla být připojena k Europolu, Evropskému policejnímu úřadu se sídlem v Haagu, který všichni chválí za efektivní služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Tímto hlasováním se Evropský parlament rozhodl neudělit Evropské policejní akademii absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009, ale rozhodnutí odložit. Naše rozhodnutí vychází zejména z úvah Účetního dvora, který vydal stanovisko vyjadřující výhrady vůči legalitě a správnosti uskutečněných operací, na nichž je založen rozpočet Evropské policejní akademie, s odůvodněním, že postupy zadávání veřejných zakázek nebyly v souladu s ustanoveními finančního nařízení. Proto podporuji žádost určenou akademii a její správní radě, aby orgánu udělujícímu absolutorium poskytla do 30. června 2011 informace o přijatých opatřeních a o zlepšeních, jichž bylo dosaženo v souvislosti se všemi nesrovnalostmi nebo neúplnými záležitostmi zjištěnými během tohoto řízení.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písemně. Zpráva o udělení absolutoria Evropské policejní akademii za rozpočtový rok uvádí odklad udělení absolutoria. Hlasovala jsem pro tuto zprávu s cílem potvrdit strukturální problémy, s nimiž se akademie již mnoho let potýká.

V rozpočtovém roce 2009 nebyla vynaložena téměř polovina peněz přenesených do roku 2009 a 43 % rozpočtu na rok 2009 bylo přeneseno do roku 2010. Evropský účetní dvůr uvedl, že plnění rozpočtu akademie narušují vážné a opakované nedostatky ve způsobu, jakým akademie plánuje a sleduje svou činnost. Kromě toho byla zjištěna závažná a opakovaná porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek: pět postupů zadávání zakázek – v celkové hodnotě 455 111 EUR – pravidla nedodrželo. Problémem zůstává i transparentnost, protože nedostatky nadále postihují i výběr zaměstnanců.

Stejně tak považuji za nepřijatelné nedostatečné vyšetřování bývalého ředitele ve věci jeho povinností týkajících se prostředků pro akademii, které byly použity k financování soukromých výdajů. Proto jsem pro začlenění akademie do Europolu, představovalo by to nejlepší způsob jak dosáhnout větší účinnosti výdajů a vyřešit strukturální a setrvalé problémy akademie.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), písemně. (FR) Hlasovala jsem pro odklad rozhodnutí o udělení absolutoria na rozpočtový rok 2009: Účetní dvůr opět ve svém stanovisku vyjádřil výhrady ve věci legálnosti a správnosti transakcí, na nichž je založena roční závěrka na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr zejména zjistil několik nedostatků při vymáhání finančních pravidel pro zadávání veřejných zakázek a pravidel upravujících výdaje na organizaci kurzů. Zpráva konstatuje, že do roku 2010 byly přeneseny prostředky na platby odpovídající 43 % celkového rozpočtu, což je v rozporu se zásadou ročního rozpočtu. Chtěli bychom, aby agentura informovala Parlament o přijatých opatřeních a provedených zlepšeních, a vyzýváme Účetní dvůr, aby provedl zvláštní audit plnění akčního plánu Evropské policejní akademie. Spolu se svými kolegy navrhuji, aby byla akademie začleněna do Europolu v Haagu. Mám pochyby o schopnosti akademie vyřešit strukturální problémy spojené s její malou velikostí, přesídlením jejího sekretariátu do Bramshillu (70 km od Londýna) a vysokými správními náklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské policejní akademie (EPC) na rozpočtový rok 2009 a na odpovědi akademie jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, které odkládá udělení absolutoria řediteli EPC za plnění rozpočtu EPC na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Toto usnesení odkládá uzavření účtů Evropské policejní akademie na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Evropský parlament odkládá rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu řediteli Evropské policejní akademie. Ve svých zprávách o absolutoriu za roky 2006 a 2007 Účetní dvůr vznesl ve svém stanovisku výhrady vůči legalitě a správnosti operací v rámci rozpočtu Evropské policejní akademie s odůvodněním, že postupy zadávání veřejných zakázek nebyly v souladu s ustanoveními finančního nařízení. Parlament je zejména znepokojen tím, že Účetní dvůr poukázal na závažné nedostatky administrativních a finančních pravidel pro výdaje na organizaci kurzů a seminářů, které představují významnou část provozních výdajů akademie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Hlasovala jsem pro odklad udělení absolutoria. S ohledem na neslavnou historii finančních kroků Evropské policejní akademie je nezbytné provést podrobný přezkum. V této souvislosti mám rovněž za to, že je politováníhodné, že rozprava o (podle mě rozumném) začlenění akademie do Europolu znovu utichla.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a souhlasím s rozhodnutím Evropského parlamentu udělit absolutorium za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vítám plán střediska vykonat přezkum v polovině období týkající se jeho strategie na období 2008–2012. Souhlasím se zpravodajem, že středisko by mělo dále rozvíjet hodnocení své výkonnosti zlepšováním vazeb mezi svými strategickými činnostmi a činnostmi plánovanými v pracovním programu a přezkumem ukazatelů pro sledování své výkonnosti s cílem s cílem splnit kritéria SMART. Středisko by mělo také přijmout účinnější opatření ve věci trvalého růstu výdajů v jeho rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelskému středisku pro instituce Evropské unie za rok 2009, protože v této zprávě jsem nalezla vysokou přesnost, velkou transparentnost a zjevné zaměření na výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vítám zjištění zpravodaje a souhlasím s nimi a blahopřeji Překladatelskému středisku pro instituce Evropské unie k jeho práci. Rovněž vítám rozhodnutí střediska vykonat přezkum v polovině období týkající se jeho strategie na období 2008–2012 a blahopřeji mu k vynikajícím výsledkům při nárůstu jeho překladatelských služeb o 41 % ve srovnání s rokem 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Nejprve chci poděkovat zpravodaji za vynikající práci. Jak je známo, finanční kontrola rozpočtu Společenství probíhá na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každého orgánu; vnější kontrola Evropským účetním dvorem a postup udělování absolutoria Evropského parlamentu. Při dnešním hlasováním se postup finanční kontroly uzavírá udělením absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2009, jehož účetní závěrka je legální a správná. A konečně bych rád středisku poděkoval za to, že Účetnímu dvoru předložilo srovnání operací, které byly uskutečněny v letech 2008 a 2009, a umožnilo tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria lépe vyhodnotit jeho meziroční výkonnost.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Překladatelskému středisku. Vyzývám však středisko, aby přijalo účinnější opatření s cílem řešit stále se navyšující přebytek rozpočtu; upozorňuji, že středisko má ve skutečnosti po několik let kumulovaný přebytek rozpočtu v rozporu s nařízením (ES) č. 2965/94 a že v roce 2009 činil tento přebytek 24 000 000 EUR, zatímco v roce 2008 to bylo 26 700 000 EUR, v roce 2006 16 900 000 EUR, v roce 2005 10 500 000 EUR a v roce 2004 3 500 000 EUR; beru na vědomí, že tento přebytek vyplývá především z nepřesných odhadů u požadavků na překlady poskytnutých klienty. Vítám však iniciativu střediska vrátit svým klientům v roce 2009 částku 11 000 000 EUR a zdůrazňuji, že v roce 2007 již středisko svým klientům obdobně vrátilo 9 300 000 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi střediska, jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, které uděluje ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesení uděluje Evropský parlament ředitelce Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2009. Evropský parlament vítá, že středisko provede přezkum v polovině období týkající se jeho strategie na období 2008–2012; vyzývá však středisko, aby s cílem splnit kritéria SMART dále rozvíjelo hodnocení své výkonnosti prostřednictvím lepších vazeb mezi svými strategickými činnostmi a činnostmi plánovanými v pracovním programu a přezkumem ukazatelů pro sledování své výkonnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. − (DE) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria. Překladatelské středisko bylo zřízeno v roce 1994 s cílem vypořádat se s náročnými úkoly vyplývajícími z mnohojazyčné povahy EU – jednoho z jejích základních rysů a dokladu její kulturní rozmanitosti. Agentura se financuje sama z plateb orgánů/institucí za poskytované služby. Evropský účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je legální a správná.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − (LT) Schválil jsem tuto zprávu a rozhodnutí udělit absolutorium za plnění rozpočtu Evropskému středisku pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. V roce 2011 hodlá středisko poskytnout Ganttovy diagramy pro všechny své klíčové provozní činnosti. Tyto diagramy uvádějí přehled počtu hodin, které stráví každý zaměstnanec na jednotlivých projektech, a motivují k přijetí přístupu zaměřeného na dosažení výsledků. V roce 2009 středisko zavedlo systém měření výkonnosti (PMS) pro posouzení svých střednědobých priorit na období 2009–2011 a ročního plánu práce. Zavedení systému měření výkonnosti pomáhá středisku při řízení a hodnocení jeho dopadu, účinnosti, efektivnosti a relevance. Souhlasím se zpravodajem, že instituce by měla nadále zlepšovat plánování a sledování a respektovat zásadu ročního rozpočtu. Kromě toho musí středisko účinnějším způsobem uplatňovat rozpočtové zásady specifikace a transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rok 2009, protože středisko své finanční zdroje spravovalo řádně a v souladu s předešlými prognózami.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009, protože přispívá ke kontrole způsobu využívání finančních prostředků v evropských orgánech. S cílem dosáhnout účinnějšího finančního řízení v budoucnosti by středisko mělo překládat srovnání činností běžného roku a činností roku předchozího, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnilo účinněji vyhodnotit jeho meziroční výkonnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem potěšen tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž je založena roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2009, za legální a správné. Chci středisku poblahopřát k tomu, že v roce 2009 zavedlo systém měření výkonnosti (PMS) a že zavedlo změny v postupech přijímání pracovníků v návaznosti na připomínky Účetního dvora, které uvedl ve své zprávě z roku 2009; tato opatření přispěla ke zlepšené transparentnosti. Vítám připomínky zpravodaje a souhlasím s nimi a blahopřeji Evropskému středisku pro rozvoj odborného vzdělávání k jeho práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Při dnešním hlasování jsem podpořil žádost o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rok 2009. Účetní dvůr, který odpovídá za externí finanční kontrolu, po důkladném posouzení účetní závěrky střediska prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. Rovněž chci ocenit činnost Evropského střediska, které se jako první v roce 2009 rozhodlo postoupit pilotní audit svého etického rámce.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropskému středisku pro rozvoj odborného vzdělávání. Blahopřeji středisku k tomu, že v roce 2009 zavedlo systém měření výkonnosti (PMS) pro své střednědobé priority na období 2009–2011 a roční plán práce, a že zavedlo rámcové ukazatele výkonnosti pro sledování dosaženého pokroku a výstupů, výsledků a dopadů opatření; domnívám se, že konkrétně zavedení systému měření výkonnosti pomůže středisku při řízení a hodnocení jeho dopadu, účinnosti, efektivnosti a relevance; dále věřím, že tento systém by mohl přinést další zlepšení, pokud jde o sestavování rozpočtu podle činností a užší sledování prostředků na platby s cílem zabránit přenášení prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi střediska, jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání uděluje absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Evropský parlament uděluje řediteli Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání absolutorium za plnění rozpočtu střediska za rozpočtový rok 2009. Evropský parlament vyjadřuje svou spokojenost s tím, že Účetní dvůr prohlásil operace, na nichž je založena roční závěrka za rozpočtový rok 2009 za legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. − (DE) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria. Evropský účetní dvůr potvrdil, že roční účetní závěrka za rok 2009 je legální a správná. Středisko, které bylo zřízeno v roce 1975 a které provádí analýzy systémů odborného vzdělávání a rovněž poskytuje informace pro politiku, výzkum a praxi v této oblasti, je dnes víc než kdykoli předtím potřebné, protože se objevují obavy ohledně úrovně odborné přípravy a hrozícího nedostatku kvalifikovaných pracovních sil. Pouze by mělo být znovu zváženo jeho odlehlé sídlo v Řecku, kvůli němuž je obtížné zřídit kontaktní místo v Bruselu.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a souhlasil jsem s rozhodnutím Evropského parlamentu udělit absolutorium za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. V roce 2010 agentura přijala víceletý pracovní program na období 2011–2015. Tento dokument je důležitý k zajištění toho, aby mohla agentura účinně organizovat provádění strategie a plnění svých cílů. Souhlasím se zpravodajem, že agentura by měla provést srovnání mezi činnostmi uskutečněnými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a činnostmi během předchozího rozpočtového roku, aby tak Evropskému parlamentu umožnila účinněji vyhodnotit meziroční výkonnost agentury. Agentura by měla zlepšit svůj roční pracovní program tím, že do něho začlení konkrétní a měřitelné cíle jak na úrovni oblastí politiky, tak i provozních činností. Agentura by také měla provést nápravu svých nedostatků v plánování náboru.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2009 poté, co jsem viděla analýzu, kterou provádí Účetní dvůr a která uvádí, že její činnosti jsou legální a správné. Z činností agentury bych zdůraznila přijetí jejího víceletého pracovního programu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu na rozpočtový rok 2009, protože oceňuji správnost, jasnost a transparentnost účetní závěrky a účinnost vyplývající ze srozumitelného a proveditelného plánování.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Jsem potěšen rozhodnutími, která upřesňuje zpráva Účetního dvora, podle níž jsou uskutečněné operace legální a správné. Chtěl bych Agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA) poblahopřát k přijetí víceletého pracovního programu na období 2011–2015, který umožní lepší organizaci a uskutečňování navrhovaných cílů, i zřízení útvaru interního auditu (IAS), což je mechanismus vnitřního auditu zaměřený na poskytování podpory a poradenství výkonnému řediteli agentury CFCA a jejímu vedení.

Vítám připomínky zpravodaje a souhlasím s nimi a blahopřeji agentuře CFCA k její práci.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Provádět kontrolní a inspekční opatření ve vztahu k uplatňování společné rybářské politiky (SRP) ve své vlastní výlučné hospodářské zóně by mělo být pravomocí členských států a jako takovým by jim měla být zajištěna odpovídající a dostatečná podpora, ke které by měla Evropská unie přispívat.

Nepopíráme, že je nutné, aby existovaly možnosti, jak mohou jednotlivé členské státy spolupracovat, propojovat a koordinovat své činnosti v oblasti kontroly a boje proti nelegálnímu rybolovu, byli jsme však skeptičtí ohledně výhod zřízení Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA), protože jsme přesvědčeni, že některé z jejích pravomocí kolidují s pravomocemi členských států. Jde o centralizaci, která kromě všeho jiného není z hlediska potřebné účinnosti kontrolní činnosti přínosná.

Rovněž jsme vyjádřili svůj nesouhlas z hlediska reprezentativnosti správní rady CFCA, její provozní struktury a nadměrné váhy, kterou v ní má Evropská komise, jmenovitě pokud jde o systém hlasování. Dále bychom nyní chtěli uvést, že je-li agentuře CFCA přidělen rozpočet ve výši 10 100 000 EUR (rozpočtový rok 2009), je již členským státům upírána možnost případného navýšení příspěvku EU na financování kontrolní činnosti v souladu s návrhem, který jsme nedávno v Parlamentu předložili a který byl bohužel většinou hlasů odmítnut.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. (PT) Provádět kontrolní a inspekční opatření ve vztahu k uplatňování společné rybářské politiky (SRP) ve své vlastní výlučné hospodářské zóně by mělo být pravomocí členských států a jako takovým by jim měla být zajištěna odpovídající a dostatečná podpora, na kterou by měla Evropská unie přispívat.

Nepopíráme, že je nutné, aby existovaly možnosti, jak mohou jednotlivé členské státy spolupracovat, propojovat a koordinovat své činnosti v oblasti kontroly a boje proti nelegálnímu rybolovu, byli jsme však skeptičtí ohledně výhod zřízení Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA), protože jsme přesvědčeni, že některé z jejích pravomocí kolidují s pravomocemi členských států. Jde o centralizaci, která kromě všeho jiného není z hlediska potřebné účinnosti kontrolní činnosti přínosná.

Rovněž jsme vyjádřili svůj nesouhlas z hlediska reprezentativnosti správní rady CFCA, její provozní struktury a nadměrné váhy, kterou v ní má Evropská komise, jmenovitě pokud jde o systém hlasování.

Dále bychom nyní chtěli uvést, že je-li agentuře CFCA přidělen rozpočet ve výši 10 100 000 EUR (rozpočtový rok 2009), je již členským státům upírána možnost případného navýšení příspěvku EU na financování kontrolní činnosti v souladu s návrhem, který jsme nedávno v Parlamentu předložili a který byl bohužel většinou hlasů odmítnut.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písemně. (GA) Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu byla zřízena v roce 2005, aby zajistila, že členské státy budou dodržovat pravidla společné rybářské politiky. Agentura, která má sídlo ve Vigu ve Španělsku, je velmi důležitá z hlediska kontroly rybolovu a koordinace členských států. Podle mého názoru je dobré, že agentura přijala víceletý pracovní program na období 2011–2015, jak doporučuje strategie Evropa 2020.

Víceletý pracovní program přispěje k regionální spolupráci a ke sdílení zdrojů v rámci plánů nasazení, což zvýší účinnost nákladů. Vítám rozhodnutí Účetního dvora udělit absolutorium a je jasné, že Výbor pro rybolov, který ode mě přijal v této věci stanovisko, je téhož názoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Agentura by však měla napravit nedostatky v plánování svých činností, aby byly v budoucnosti postupy pro přípravu rozpočtu dostatečně přísné a bránily jakékoli potřebě zvyšovat nebo snižovat prostředky oproti rozpočtovým položkám. Kromě toho agentura dosud nevypracovala víceletý pracovní program. Proto jsem přesvědčen, že je třeba vzít aktuální připomínky v úvahu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Účetní dvůr i Výbor pro rozpočtovou kontrolu vydaly kladné stanovisko k plnění rozpočtu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu. Z těchto důvodů dnes Parlament hlasoval pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2009. Provedené kontroly ukázaly, že rozpočet agentury je spolehlivý a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Chci však upozornit na existenci určitých nedostatků, především v oblasti plánování náboru. Doufám, že v této oblasti bude možné dosáhnout rychlého zlepšení ve věci postupů týkajících se budoucích rozpočtových let.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Agentuře Společenství pro kontrolu rybolovu. Naléhavě však vyzývám výkonného ředitele agentury, aby splnil svou povinnost zahrnout do své zprávy orgánu udělujícímu absolutorium, které shrnuje obsah doporučení Útvaru interního auditu (IAS), všechna doporučení (včetně těch, která by agentura mohla případně odmítnout) a všechna opatření, které agentura v návaznosti na tato doporučení přijala; proto vyzývám výkonného ředitele agentury, aby poskytl informace o obsahu těchto čtyř „velmi důležitých“ doporučení IAS a opatřeních přijatých agenturou.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Tato zpráva uděluje absolutorium za účetní závěrku Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA) týkající se její činnost v roce 2009, čímž obnovuje absolutorium, které udělil Evropský parlament dne 5. května 2010 za plnění rozpočtu CFCA na rozpočtový rok 2008.

Protože Účetní dvůr získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a protože delegace Výboru pro rybolov navštívila agenturu v červnu 2010 a byla s celkovým stavem činnosti této agentury velmi spokojena, obzvláště s prováděním plánů společného nasazení, jsem přesvědčena, že Parlament by měl tuto zprávu přijmout.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi agentury, jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli CFCA uděluje absolutorium za plnění rozpočtu CFCA na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje výkonnému řediteli Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Evropský parlament uděluje výkonnému řediteli Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Evropský parlament blahopřeje agentuře k přijetí víceletého pracovního programu na období 2011–2015 a zdůrazňuje, jak je tento dokument pro agenturu důležitý k zajištění toho, aby mohla přijmout účinná organizační opatření s cílem provádět svou strategii a dosahovat svých cílů.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. − (DE) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria. Evropský účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je legální a správná, a revize víceletého pracovního programu provedená v roce 2010 i zahájení iniciativy směřující k přezkumu rozpočtového procesu agentury mě přesvědčily, že Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu provádí doporučení, která obdržela. Z hlediska své činnosti agentura – která byla zřízena v roce 2005 – vykonává důležitou, dokonce zásadní práci, poté, co se nepodařilo dosáhnout žádného z cílů dohodnutých v roce 2002, a vzhledem k tomu, že společná rybářská politika je dosud považována za neúspěch. Agentura bude v budoucnosti nepostradatelná, vzhledem k otřesné skutečnosti, že 88 % populací ryb v Evropské unii je zdecimováno nadměrným rybolovem.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu a schválila jsem rozhodnutí Evropského parlamentu udělit absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím se zpravodajem, že agentura by měla zvážit možnost zavést v rámci plánování každé z  operačních činností Ganttův diagram s cílem rychle získat přehled o tom, kolik času stráví jednotliví pracovníci na konkrétním projektu, a aby upřednostňovala přístup zaměřený na dosažení výsledků. Dále musí agentura zavést strukturu provozního rozpočtu podle jednotlivých činností s cílem vytvořit jednoznačnou vazbu mezi pracovním programem a finančními prognózami a zlepšit sledování výkonnosti a výkaznictví. Agentura by měla provést srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi v předchozím rozpočtovém roce, aby tak Evropskému parlamentu umožnila účinněji vyhodnotit její meziroční výkonnost. Kromě toho musí být k rozpočtu na každý rok připojena zpráva o nevyužitých prostředcích přenesených z předchozích roků s vysvětlením, proč nebyly dané prostředky využity a jak a kdy budou využity. Agentura stále vykazuje nedostatky u výběrových řízení při náboru zaměstnanců, které ohrožují transparentnost těchto řízení. Souhlasím s tím, že agentura musí informovat Evropský parlament o krocích, které učinila pro nápravu tohoto nedostatku, a zvýšit transparentnosti výběrových řízení.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2009, protože i přes zdánlivě pochybnou správu dostupných finančních prostředků Účetní dvůr považoval účetní závěrku za spolehlivou a uskutečněné operace za legální a správné. Kromě toho souhlasím s tím, že agentura musí zavést přesnější mechanismy pro stanovování cílů a vyhodnocování výsledků.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vítám rozhodnutí uvedené ve zprávě Účetního dvora, podle něhož jsou uskutečněné operace legální a správné. Vítám a schvaluji připomínky zpravodaje a blahopřeji Evropské agentuře pro bezpečnost letectví k její práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Podpořil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vyjádřil však znepokojení nad tím, že chybí koordinace mezi potřebami, zaměstnanci a finančním řízením agentury, a zejména nad tím, že při současných postupech výběru zaměstnanců je obtížné přijmout zaměstnance s odpovídající kvalifikací. Proto jsem přesvědčen, že je nutné aktuální připomínky zohlednit.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Dnešním hlasováním bylo uděleno absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2009. Finanční kontrola plnění rozpočtu Společenství probíhá na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každého orgánu, vnější kontrola Evropským účetním dvorem a postup udělování absolutoria Evropského parlamentu. Každá rozprava o udělení absolutoria má samozřejmě svůj vlastní konkrétní kontext a dnešní absolutorium bylo uděleno v době hospodářské a finanční krize, která některým členským státům způsobila finanční i rozpočtové problémy. I přesto chci vyjádřit uspokojení nad výsledky, kterých agentura dosáhla, a proto jsem hlasoval tak, jak navrhl zpravodaj.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písemně. − (PL) Pracovní program agentury na rok 2010 ve mně vyvolává jisté obavy. Současně jsem přesvědčen, že by měl být zlepšen stanovením cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti a lepším systémem plánování zdrojů. Rovněž bych chtěl upozornit na potřebu zlepšit systém monitorování certifikačních projektů, aby bylo zajištěno, že během celého trvání projektu se výše vybíraných poplatků nebude výrazně odchylovat od skutečných nákladů. Nakonec jsem se rozhodl podpořit udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro bezpečnost letectví, ale naléhavě tuto agenturu vyzývám, aby zavedla strukturu provozního rozpočtu podle jednotlivých činností s cílem vytvořit jednoznačnou vazbu mezi pracovním programem a finančními prognózami a zlepšit sledování výkonnosti a výkaznictví; konstatuji, že agentura připravuje každý rok víceletý plán, který je projednán se všemi zainteresovanými stranami a schválen správní radou a který obsahuje rozpočet podle činností; a beru na vědomí názor Účetního dvora, že struktura provozního rozpočtu agentury (hlava III) i nadále vycházela ze vstupů a že se prováděly změny rozpočtu, aniž by se zároveň aktualizoval pracovní program, a to i v případech, kdy změny měly podstatný dopad na přidělování lidských a finančních zdrojů.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) na rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se uděluje výkonnému řediteli agentury EASA absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2009. Parlament vítá skutečnost, že Účetní dvůr shledal účetní závěrku za rozpočtový rok 2009 jako spolehlivou a uskutečněné operace ve všech podstatných ohledech za legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. − (DE) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria. Evropský účetní dvůr prohlásil, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je řádná, a kladně se vyjádřil k její spolehlivosti. Současně bych chtěla využít této příležitosti a upozornit na to, že tato zpráva požaduje transparentnější proces výběru zaměstnanců. S ohledem na odpovědné úkoly, které Evropská agentura pro bezpečnost letectví plní, a na uvedené problémy s hledáním kvalifikovaných zaměstnanců je této věci třeba věnovat plnou pozornost.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Schválil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009. Toto středisko je důležitou institucí, která může posílit a rozvíjet celoevropské sledování nemocí, posuzovat současné a vznikající hrozby pro lidské zdraví, které představují nakažlivé nemoci, a informovat o nich. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka střediska za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím se zpravodajem, že středisko musí provést srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi v předchozím rozpočtovém roce, aby tak Evropskému parlamentu umožnilo účinněji vyhodnotit jeho meziroční výkonnost. Rovněž souhlasím s tím, že je třeba posílit pravomoci střediska, aby Unie disponovala nezávislou kapacitou pro vyhodnocování závažnosti infekčních rizik pro případ pandemie a aby se tak mohla zlepšit koordinace mezi členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. – (BG) Rozpočet Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009 se oproti roku 2008 zvýšil o 25,3 %. Bude-li podobný nárůst zaznamenán i v nadcházejících letech, jak s našimi stále rostoucími výdaji zvládneme finanční krizi? Myslím si, že 51 milionů EUR by bylo možné vynaložit efektivněji, kdyby byly investovány do regionálních systémů sledování nemocí v každém jednotlivém členském státě. Pomůže to nejen v boji s infekčními nemocemi, ale také to posílí systémy zdravotní péče v samotných členských státech.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009, protože zpravodaji se podařilo určit nejzávažnější problémy z hlediska transparentnosti a přesnosti účetní závěrky a protože pevně věřím, že tato důležitá a užitečná agentura bude na své správě pracovat, aby zlepšila oblasti, na něž bylo poukázáno, aniž by zmařila dobrou práci, kterou již odvedla.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009, protože přispívá ke kontrole způsobu využívání finančních prostředků v evropských institucích. Jsem přesvědčena, že se jedná o velmi důležitou instituci, která může posílit a rozvíjet celoevropské sledování nemocí, posuzovat současné a vznikající hrozby pro lidské zdraví, které představují nakažlivé nemoci, a informovat o nich. Vyjadřuji však politování nad tím, že nebyla dodržena zásada ročního rozpočtu a že došlo k vysokému počtu přenosů.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vítám rozhodnutí uvedená ve zprávě Účetního dvora, že uskutečněné operace jsou legální a správné. Chtěl bych také zmínit důležitý přínos střediska k opatřením pro boj proti pandemii chřipky typu H1N1 v roce 2009, mimo jiné zveřejněním prozatímních pokynů o využití specifických očkovacích látek proti pandemické chřipce během období pandemie chřipky typu H1N1 v roce 2009. Vítám a schvaluji připomínky zpravodaje a blahopřeji Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí k jeho práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) S ohledem na prohlášení Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, jsem hlasoval pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2009. Každá rozprava o udělení absolutoria má samozřejmě svůj vlastní konkrétní kontext a dnešní rozprava probíhá v situaci hospodářské a finanční krize, která řadě členských států způsobila finanční i rozpočtové problémy. Myslím si však, že středisko odvádí vynikající práci týkající se posilování celoevropského sledování nemocí, posuzování současných a vznikajících hrozeb pro lidské zdraví, které představují nakažlivé nemoci, a informování o nich. A v neposlední řadě bych rád středisku poděkoval za jeho přínos k opatřením pro boj proti pandemii chřipky typu H1N1 v roce 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropskému středisku pro prevenci a kontrolu nemocí a zastávám názor, že pravomoci střediska je třeba posílit, aby Unie disponovala nezávislou kapacitou pro vyhodnocování závažnosti infekčních rizik a aby se tak mohla zlepšit koordinace mezi členskými státy.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi tohoto střediska jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se uděluje výkonnému řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu této agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu této agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje řediteli Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí absolutorium za plnění rozpočtu střediska na rozpočtový rok 2009. Parlament znovu žádá středisko, aby v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedlo srovnání mezi operacemi provedenými během zkoumaného roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi provedenými během předchozího rozpočtového období, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnilo účinněji vyhodnotit jeho meziroční výkonnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Zdržela jsem se hlasování. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí plní velmi důležitý úkol a svou existenci zdůvodnilo i opatřeními pro boj proti pandemii chřipky typu H1N1; očekávala bych však odklad udělení absolutoria do doby, než bude k dispozici obsah doporučení útvaru interního auditu (IAS), jež zpráva požaduje – útvar IAS vydal jedno „velmi důležité“ a dalších sedm „důležitých“ doporučení – a než středisko předloží plán provádění těchto doporučení.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a schválil jsem rozhodnutí Evropského parlamentu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím se zpravodajem, že agentura musí snížit míru přenosů, aby byla dodržena zásada ročního rozpočtu (agentura přenesla 29 % celkových prostředků). Vítám snahu agentury více se zaměřit na potřeby zákazníků a posílit postupy zpětné vazby a blahopřeji agentuře k tomu, že v roce 2009 provedla průzkum zúčastněných stran a že posílila svou činnost zaměřenou na pomoc průmyslu. Agentura musí také dále rozvíjet plánování a monitorování svých veřejných zakázek a plnění rozpočtu s cílem snížit podíl přenášených prostředků. Konstatuje se, že agentura se zavázala snížit přenos nevyužitých prostředků do následujícího roku a omezit tyto přenosy na podstatně nižší úroveň oproti roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. – (BG) Na co platíme tuto částku, která překračuje 70 milionů EUR? Na agenturu, v níž jsou podle Účetního dvora zpoždění způsobena nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a obtížemi při zavádění systému IT? Tyto dva aspekty jsou pro efektivní činnost agentury nepochybně zásadní, vede mě to však k úvahám o tom, zda je agentura obecně schopna zvládnout cíle, které si stanovila. Hlasoval jsem proti udělení absolutoria, protože podle mého názoru lze tyto peníze vynaložit účinněji než na špatně fungující agenturu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky, protože zpráva ukazuje, že i přes mezery a nedostatky v účetní závěrce, které jsou zčásti způsobeny tím, že agentura vznikla nedávno, se výkon agentury z hlediska kontrolních mechanismů a rozpočtového řízení trvale zlepšuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) přispívá ke zlepšování kvality života evropské veřejnosti tím, že zaručuje bezpečné používání chemických látek a podporuje inovace. Při stále větší složitosti a intenzitě používání a výzkumu těchto druhů látek jsem přesvědčen, že význam agentury ECHA bude narůstat , což proto odůvodňuje ještě pečlivější kontrolu toho, jak generuje finanční prostředky, které má k dispozici.

Účetní dvůr osvědčil spolehlivost účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2009 a zdá se, že agentura je na cestě k překonání všech prvotních problémů, které jsou u institucí tohoto druhu téměř nevyhnutelné. Doufám, že agentura ECHA naplní účel, pro který byla zřízena, a zlepší svou rozpočtovou kázeň a schopnost plánování.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Účetní dvůr však upozorňuje na zpoždění v provozní činnosti způsobená problémy při zavádění systému IT a nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců. Proto jsem přesvědčen, že je nutné aktuální připomínky zohlednit.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Finanční kontrola plnění rozpočtu Společenství probíhá na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každého orgánu, vnější kontrola, kterou provádí Evropský účetní dvůr, a postup udělování absolutoria, který provádí Evropský parlament. Dnešním hlasováním se výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Hlasoval jsem pro vzhledem k tomu, že audity, které provedl Účetní dvůr a Výbor pro rozpočtovou kontrolu, prokázaly, že všechny operace agentury byly naprosto legální a správné. Závěrem bych rád poblahopřál agentuře k tomu, že zřídila útvar interního auditu, jehož úkolem je provádět interní audity a poskytovat výkonnému řediteli poradenství v otázkách řízení rizik a vnitřních kontrolních systémů tím, že vydává nezávislá stanoviska a doporučení.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro chemické látky, ale vyzývám agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních, která přijala ke zlepšení svého kontrolního systému posílením finančních toků, zkvalitněním pracovních postupů, auditů, akčních plánů a hodnocení rizik.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury ECHA na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro chemické látky absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament vítá snahu agentury více se zaměřit na potřeby zákazníků a posílit postupy zpětné vazby. Parlament blahopřeje agentuře zejména k tomu, že v roce 2009 provedla průzkum zúčastněných stran a že posílila svou činnost zaměřenou na pomoc průmyslu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Hlasovala jsem pro zprávu pana Stavrakakise, v níž žádá Evropský účetní dvůr, aby v této (provozně) nové Evropské agentuře pro chemické látky provedl audity výkonnosti. Na základě dostupných údajů bylo doporučeno udělit této agentuře absolutorium, protože agentura již předložila informace, které budou v budoucnosti vyžadovány od ostatních agentur (například přílohu v podobě tabulky porovnávající číselné údaje za dva po sobě jdoucí rozpočtové roky).

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Schválil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Agentura je spolehlivým poskytovatelem nezávislých a ověřených informací o životním prostředí pro všechny orgány Unie, členské státy a subjekty, které se zabývají tvorbou politiky. Souhlasím se zpravodajem, že agentura musí provést srovnání mezi činnostmi prováděnými během roku, za který se uděluje absolutorium, a činnostmi prováděnými během předchozího rozpočtového roku. Agentura také musí dále rozvíjet své komunikační metody, aby její poznatky získaly větší pozornost sdělovacích prostředků, a stimulovaly tak veřejnou diskusi o závažných otázkách v oblasti životního prostředí. Taková opatření mohou vést k transparentnějším pracovním postupům a ke zvýšenému zájmu veřejnosti o činnost agentury.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. – (BG) Proč bychom měli financovat agentury, které neprovádějí doporučení útvaru interního auditu? V roce 2006 bylo poskytnuto 27 doporučení, z nich bylo dosud provedeno jen devět. To mě vede k názoru, že Evropská agentura pro životní prostředí nefunguje řádně a její financování je třeba ukončit.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro životní prostředí za rozpočtový rok 2009, protože si myslím, že její práce je dnes a v této době nepostradatelná. Proto si myslím, že je skutečně nezbytné napravit zásadní problémy, na které bylo poukázáno, ale je třeba to provést tak, aniž bychom ztráceli ze zřetele dlouhodobé strategické cíle.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2009, protože přispívá ke kontrole způsobu využívání finančních prostředků v evropských institucích. Agenturu považuji za velice důležitou instituci, zvláště v oblasti přizpůsobování se změně klimatu, hodnocení ekosystémů, udržitelné spotřeby a výroby a také v oblasti prevence a zvládání katastrof.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Cílem Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) je poskytovat důvěryhodné a nezávislé informace o životním prostředí. Mandát EEA zahrnuje dva aspekty: za prvé, podporu pro členské státy Evropské unie při formulování hospodářské politiky, která začleňuje i otázky ochrany životního prostředí a udržitelnosti; za druhé, koordinaci informací o životním prostředí prostřednictvím Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet).

K relevantním problémům, jež odůvodňují pečlivé sledování ze strany agentury EEA, patří hodnocení stavu životního prostředí, zjišťování environmentálních trendů včetně sociálních a ekonomických faktorů, které jsou základem tlaku na životní prostředí; sledování environmentálních politik a jejich účinnosti a předpovídání budoucích trendů a problémů.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. (PT) Zpravodaj uvádí určitá zjištění a doporučení, která by podle nás měla Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vzít z hlediska rozpočtových procesů na vědomí. Současně upozorňuje na důležité nedostatky agentury EEA při náboru zaměstnanců, které zpochybňují transparentnost těchto postupů, konkrétně na tyto nedostatky: oznámení o volných pracovních místech nespecifikovala maximální počet uchazečů, kteří budou zařazeni na rezervní seznam, o otázkách kladených v písemných testech a při pohovorech nebylo rozhodnuto před posouzením žádostí, rozhodnutí výběrových komisí nebyla dostatečně zdokumentována, standardy, jež musí uchazeči splnit, aby mohli být pozváni na pohovor nebo zařazeni na rezervní seznam, nebyly stanoveny předem a zápisy byly neúplné. To jsou závažné nedostatky, které je třeba urychleně napravit.

Agentura EEA může a měla by mít důležitou úlohu při shromažďování objektivních, důvěryhodných a srovnatelných informací o životním prostředí v Evropě a při zajišťování snadného a podrobného přístupu k takovým informacím. Je nicméně důležité snažit se zaručit lepší spolupráci, propojení a koordinaci s příslušnými orgány členských států podporováním součinnosti a lepšího oběhu informací.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr upozornil na nedostatečně striktní postupy pro sestavování rozpočtu, což vedlo k vysokému počtu rozpočtových převodů a ovlivnilo to většinu rozpočtových položek (v rozsahu odpovídajícím 8 % rozpočtu agentury). Účetní dvůr zvláště poukazuje na to, že některé tyto převody způsobily, že se střídavě zvyšoval a zase snižoval objem týchž rozpočtových položek, zatímco některé prostředky nebyly čerpány a byly v průběhu daného roku převedeny do jiných položek. Proto jsem přesvědčen, že postupy pro sestavování rozpočtu musí být důslednější, protože velká část finančních zdrojů plyne z dotací poskytovaných Unií.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Finanční kontrola plnění rozpočtu Společenství probíhá na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každého orgánu, vnější kontrola, kterou provádí Evropský účetní dvůr, a postup udělování absolutoria, který provádí Parlament. Při dnešním hlasování bylo uděleno absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2009. Hlasoval jsem pro vzhledem k tomu, že audity, které provedl Účetní dvůr a Výbor pro rozpočtovou kontrolu, prokázaly, že všechny operace agentury byly naprosto legální a správné. Kromě toho si myslím, že agentura vykonává velmi důležitou práci, a podporuji nedávné snahy o větší zapojení veřejnosti do tak závažných otázek v oblasti životního prostředí, jakými jsou změna klimatu, biologická rozmanitost a hospodaření s přírodními zdroji.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí. Vyzývám však agenturu, aby do konce roku zlepšila přesnost informací týkajících se odhadů provozních výdajů příštích období, které poskytují provozní oddělení.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli agentury EEA uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se výkonnému řediteli Evropské agentury pro životní prostředí uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje řediteli Evropské agentury pro životní prostředí absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament obzvláště vítá skutečnost, že agentura je spolehlivým poskytovatelem nezávislých a ověřených informací o životním prostředí pro všechny orgány Unie, členské státy a subjekty, které se zabývají tvorbou politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria neboť Evropský účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je legální a správná. Evropská agentura pro životní prostředí v posledních letech odváděla důležitou práci při poskytování nezávislých a spolehlivých informací a údajů v oblasti životního prostředí, které je významnou oblastí zájmu velké části občanů Evropy, jak dokládají výroční zprávy Petičního výboru. Rovněž vítám požadavek uvedený ve zprávě, aby Evropský účetní dvůr provedl audity výkonnosti agentury.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a schválil jsem rozhodnutí Evropského parlamentu udělit absolutorium za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka tohoto úřadu za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím se zpravodajem, že úřad by měl posílit plánování a monitorování rozpočtových procesů souvisejících s rozlišenými prostředky. Úřad musí zlepšit svou správu rozpočtu s cílem snížit vysoké částky převáděné do dalších období. Rovněž musí zajistit poskytování vysoce kvalitního a nezávislého vědeckého poradenství s cílem zaručit dodržování bezpečnostních standardů Unie a špičkovou vědeckou úroveň a nezávislost ve všech záležitostech, jež přímo či nepřímo souvisejí s bezpečností potravin a krmiv a s ochranou rostlin.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a protože dne 5. května 2010 Parlament udělil výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu této agentury za rozpočtový rok 2008.

Pro tuto zprávu jsem hlasovala také proto, že ačkoli by úřad EFSA měl posílit plánování a monitorování rozpočtových procesů, souhlasím s tím, že musí zajistit poskytování vysoce kvalitního a nezávislého poradenství s cílem zaručit dodržování bezpečnostních standardů Unie a špičkovou vědeckou úroveň a nezávislost ve všech záležitostech, jež přímo či nepřímo souvisejí s bezpečností potravin a krmiv a s ochranou rostlin.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. – (BG) Nemůžeme přehlížet skutečnost, že tři roky po sobě – v letech 2006, 2007 a 2008 – prováděl Evropský úřad pro bezpečnost potravin přenosy velké části svých závazků na provozní činnosti. A ještě více diskutabilní je skutečnost, že Účetní dvůr oznámil obtíže při plnění pracovního programu této agentury na rok 2009. Z těchto důvodů si myslím, že by této agentuře nemělo být uděleno absolutorium za plnění rozpočtu, protože evropští daňoví poplatníci si nezaslouží, aby byly jejich peníze utráceny na agenturu, které se nedaří zvládat závazky, jež jí byly svěřeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok nejen proto, že Účetní dvůr uvedl, že účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou správné a legální, ale také proto, že agentura uvolnila určité prostředky ze své rezervy na dokončení důležitých projektů například v oblasti infrastruktury, rozvoje informačních technologií a vědecké spolupráce. Myslím si však, že by měly být provedeny další audity využití některých finančních prostředků a mělo by se zlepšit rozpočtové řízení s cílem snížit vysoký počet přenosů.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) na rozpočtový rok 2009, protože přispívá ke kontrole způsobu využívání finančních prostředků v evropských institucích. Jsem přesvědčena, že úřad EFSA by měl nadála zaručovat špičkovou vědeckou úroveň a nezávislost, což znamená, že jsou nutná opatření týkající se prohlášení o zájmech zaměstnanců úřadu EFSA a odborníků, kteří pro tento úřad pracují.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Činnost Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) zahrnuje všechny fáze produkce a dodávek potravin od primární produkce po dodání potravin spotřebitelům včetně bezpečnosti krmiv. Úřad shromažďuje informace a analyzuje nové vědecké pokroky, aby rozpoznal a posoudil veškerá potenciální rizika v potravinovém řetězci. Může provádět vědecké posouzení jakékoli problematiky, která by mohla mít přímý nebo nepřímý dopad na bezpečnost dodávek potravin včetně otázek souvisejících se zdravím nebo dobrými životními podmínkami zvířat a se zdravím rostlin. Je-li bezpečnost potravin jedním z hlavních požadavků a předmětem velkého zájmu trhu s více než 500 miliony spotřebitelů, vyžaduje způsob jejího posuzování a studování mimořádně vysokou míru odbornosti, výkonnosti a nestrannosti. Unie podporovala kapacitu pro sledování potravin typu „z pole na stůl“, je však nezbytné uznat, že hodně práce je ještě před námi.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Především bych chtěl poděkovat všem, kdo na zprávě pracovali, a poblahopřát samotnému Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, který respektoval potřebu poskytování vysoce kvalitního a nezávislého poradenství s cílem zaručit dodržování bezpečnostních standardů Unie a špičkovou vědeckou úroveň a nezávislost ve všech záležitostech, jež přímo či nepřímo souvisejí s bezpečností potravin. Bohužel musím poukázat na několik problémů, které uvedl Účetní dvůr po auditech provedených během plnění pracovního programu na rok 2009. Proto se připojuji k žádostem, aby úřad přijal potřebná opatření k nápravě těchto nedostatků, které v žádném případě nesnížily obecnou správnost a spolehlivost rozpočtu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, ale vyjadřuji politování nad tím, že již třetí rok po sobě poukázal Účetní dvůr na to, že závazky na provozní činnosti přenesené z předchozího roku musely být zrušeny (19 % závazků na provozní činnosti přenesených z roku 2008, 37 % závazků na provozní činnosti přenesených z roku 2007 a 26 % závazků na provozní činnosti přenesených z roku 2006). Parlament naléhavě vyzývá úřad, aby tuto situaci napravil a informoval Účetní dvůr o přijatých opatřeních.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) za rozpočtový rok 2009, spolu s odpověďmi úřadu, jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli úřadu EFSA uděluje absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Evropského úřadu pro bezpečnost potravin absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2009. Parlament úřadu blahopřeje k tomu, že v tabulce přiložené ke zprávě Účetního dvora z roku 2009 uvedl srovnání operací provedených během let 2008 a 2009, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnil účinněji vyhodnotit meziroční výkonnost úřadu. Parlament rovněž vítá skutečnost, že úřad zvýšil počet svých tematických dokumentů a krátkých zpráv z oblasti jeho politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) V případě Evropského úřadu pro bezpečnost potravin jsem se neřídila doporučením zpravodaje udělit absolutorium „na základě dostupných údajů“; zjevné nedostatky v rozpočtovém řízení jsou prostě příliš závažné. Útvar interního auditu (IAS) vydal 48 doporučení ve věci řízení grantů, z nichž 27 dokonce spadá do „kritické“ kategorie. Kromě toho existují obavy týkající se možných střetů zájmů a nedostatečné transparentnosti.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Schválil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka centra za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vítám iniciativu tohoto centra provozovat počítačovou síť pro sběr a výměnu informací, která se jmenuje „Evropská informační síť o drogách a drogové závislosti“. Tato síť propojuje vnitrostátní sítě věnované informacím o drogách, odborná centra členských států a informační systémy mezinárodních organizací fungujících v rámci střediska. Souhlasím s tím, že by centrum mělo zvážit zavedení Ganttova diagramu do plánování jeho jednotlivých provozních činností, aby bylo možné výstižnou formou vyjádřit dobu, kterou každý z pracovníků stráví na určitém projektu, a podporovat přístup orientovaný na výsledky. Rovněž jsem přesvědčen, že je pro centrum také důležité, aby zlepšilo plánování a monitorování činností s cílem snížit přenosy do následujícího roku. Vítám iniciativu centra poskytnout Evropskému parlamentu výroční zprávu útvaru interního auditu (IAS) o interním auditu týkajícím se centra, protože je to známka transparentnosti a příklad osvědčeného postupu.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu monitorovacího centra na rozpočtový rok 2009. Stejně jako v předchozích případech Účetní dvůr prohlásil, že činnosti centra jsou legální a správné. Je třeba přihlédnout k tomu, že mu Parlament v květnu udělil absolutorium. Řízení centra se mi zdá zásadní a s potěšením vítám zřízení Evropské informační sítě o drogách a drogové závislosti (REITOX), která umožňuje posílení kontaktů mezi vnitrostátními sítěmi věnovanými informacím o drogám a odbornými centry členských států pro sdílení osvědčených postupů. Přínos rámce pro srovnávání s roky 2009 a 2008 vnímám kladně, protože usnadnil analýzu nárůstu činností centra.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, protože své zdroje spravuje obezřetně a v souladu s očekáváními. Jak zpráva ukazuje, řízení lze dále zlepšovat, především z hlediska řízení hotovostních prostředků a analýzy přenosů.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Toto monitorovací centrum má v evropském kontextu mimořádně důležitou úlohu. Jeho úkolem je poskytovat objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace umožňující Evropské unii a členským státům získat široký pohled na jev drogové závislosti a jejích důsledků.

Přísnost z hlediska informací znamená nutnost stejné přísnosti i v účetnictví. Doufám, že monitorovací centrum neupustí od pravdivého a přesného plnění jemu svěřených úkolů a že přitom bude současně co možná nejlépe také řídit svůj rozpočet. Rovněž doufám, že veškeré informace, které shromáždí, pomohou členským státům pozorně sledovat příčiny a důsledky tohoto palčivého problému a upozorňovat na cesty a řešení, jež postiženým Evropanům umožní osvobodit se od závislosti, která ničí je i jejich rodiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2009. Současně byl rozpočet tohoto střediska o 2,25 % nižší než jeho rozpočet na rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Finanční kontrola plnění rozpočtu Společenství probíhá na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každého orgánu, vnější kontrola, kterou provádí Evropský účetní dvůr, a postup udělování absolutoria, který provádí Parlament. Dnešním hlasováním se uděluje absolutorium za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2009. Hlasoval jsem pro na základě zprávy Účetního dvora, který prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vítám též rozhodnutí střediska vybudovat a provozovat počítačovou síť pro sběr a výměnu informací, která se jmenuje Evropská informační síť o drogách a drogové závislosti. Tato síť propojí vnitrostátní sítě věnované informacím o drogám, odborná centra členských států a informační systémy mezinárodních organizací, která se střediskem spolupracují.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost a vítám tím skutečnost, že centrum dále posílilo roční odhady svých potřeb, pokud jde o hotovost; konstatuji, že tyto odhady jsou neustále aktualizovány a předkládány jako podklady příslušným útvarům Komise, přičemž slouží jako odůvodnění pro čtvrtletní žádosti centra o další část roční dotace, kterou mu poskytuje Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi střediska EMCDDA jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost uděluje absolutorium za plnění rozpočtu centra EMCDDA na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se výkonnému řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost uděluje absolutorium za plnění rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost absolutorium za plnění rozpočtu centra za rozpočtový rok 2009. Parlament vítá iniciativu centra provozovat počítačovou síť pro sběr a výměnu informací, která se jmenuje Evropská informační síť o drogách a drogové závislosti. Parlament konstatuje, že tato síť propojuje vnitrostátní sítě věnované informacím o drogám, odborná centra členských států a informační systémy mezinárodních organizací spolupracujících s centrem.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. − (DE) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria. Roční účetní závěrka za rok 2009 byla vyhodnocena jako správná. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) svůj rozpočet řídilo příkladným způsobem. Monitorovací centrum již předložilo tabulku porovnávající rozpočtové roky 2008 a 2009 – nikoli jen čísla (která oproti roku 2008 ukazují snížení finančních prostředků o 2,25 % ), ale i prováděná opatření. Aby centrum EMCDDA plně zajistilo transparentnost, hodlá předložit úplnou zprávu útvaru interního auditu.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a schválil jsem rozhodnutí Evropského parlamentu udělit absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím s tím, že agentura by měla zvážit možnost zavést pro plánování každé ze svých provozních činností Ganttův diagram s cílem rychle získat přehled o tom, kolik času stráví jednotliví pracovníci na konkrétním projektu, a podporovat přístup zaměřený na dosažení výsledků. Agentura by měla provést srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi v předchozím rozpočtovém roce, aby tak Evropskému parlamentu umožnila účinněji vyhodnotit její meziroční výkonnost. V roce 2009 Účetní dvůr opět zaznamenal vysoký počet rozpočtových převodů, agentura proto musí nadále zlepšovat své plánování a sledování s cílem omezit počet převodů. Agentura musí rovněž přijmout opatření pro překonání nedostatků v postupech náboru zaměstnanců, které ohrožují transparentnost těchto postupů.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro tuto zprávu. Účetní dvůr prohlašuje, že účetní závěrka této agentury je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Při přijímání svého stanoviska jsem kladně hodnotila přijetí pětiletého plánu agentury, ačkoli – jak uvádí Účetní dvůr – by agentura měla zlepšit své rozpočtové plánování a řízení. Hodnocení činností agentury je však kladné.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2009, protože i přes to, že dříve neexistoval víceletý pracovní program a že panuje znepokojení ohledně vysokého počtu rozpočtových převodů v roce 2008, agentura vykázala zlepšení svého řízení a Účetní dvůr obecně zaujal kladné stanovisko k roční účetní závěrce a souvisejícím operacím.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Environmentální katastrofy lodí Erika a Prestige jasně ukázaly potřebu učinit pro námořní bezpečnost na evropské úrovni více. Agentura, která má sídlo příhodně v Lisabonu, má v této oblasti významné pravomoci a zasluhuje si při své náročné práci podporu. Tato agentura by se však měla snažit zlepšit své politiky plánování a sledování.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Především bych chtěl poděkovat zpravodaji, panu Stavrakakisovi, za jeho vynikající práci. Dnes jsem hlasoval pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro námořní bezpečnost za plnění jejího rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Chtěl bych však upozornit na to, že Účetní dvůr v roce 2009 zaznamenal vysoký počet rozpočtových převodů, a připojuji se k žádosti, aby se agentura snažila zlepšovat své rozpočtové plánování a sledování s cílem počet těchto převodů omezit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písemně. (PL) Vítám práci, kterou odvádí Evropská agentura pro námořní bezpečnost. Rovněž jsem přesvědčen, že přijetí pětileté strategie v březnu 2010 znamená pokrok z hlediska její činnosti a zlepšení budoucí práce. Proto jsem se rozhodl hlasovat pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro námořní bezpečnost za plnění jejího rozpočtu na rok 2009, ale vyzývám agenturu, aby dále snížila počet následných rozpočtových závazků (tj. právních závazků, které byly přijaty předtím, než byly vyčleněny odpovídající prostředky na závazky); připomínám agentuře, že od roku 2006 Evropský účetní dvůr podává zprávy o porušení čl. 62 odst. 1 finančního nařízení; vítám nicméně úsilí agentury o zlepšení této situace prostřednictvím ad hoc školení, které má zabránit následným rozpočtovým závazkům.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Tato zpráva uděluje absolutorium účetní závěrky Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2009.

Protože Účetní dvůr získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, jsem přesvědčena, že Parlament by měl tuto zprávu přijmout.

Je však třeba zdůraznit, že Účetní dvůr v roce 2009 opět zaznamenal vysoký počet rozpočtových převodů (49 v roce 2009, 52 v roce 2008 a 32 v roce 2007), je tedy žádoucí, aby agentura EMSA zlepšila své plánování a sledování s cílem počet převodů omezit.

Bylo by také vhodné, aby agentura EMSA v tabulce, kterou přiloží k příští zprávě Účetního dvora, uvedla srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi v předchozím rozpočtovém roce, aby tak orgánu příslušnému k udělení absolutoria umožnila účinněji vyhodnotit její meziroční výkonnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury EMSA jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli agentury EMSA uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje řediteli Evropské agentury pro námořní bezpečnost absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament vítá, že Účetní dvůr shledal, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou jako celek legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písemně.(FR) Hlasování o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) na rozpočtový rok 2009 umožnilo Parlamentu potvrdit řádnou správu této agentury a využití jejích prostředků k zamýšlenému účelu. Vítám toto hlasování, protože znovu potvrzuje zájem Parlamentu o tuto agenturu, která hraje zásadní úlohu při sledování evropských moří a dohledu nad nimi. Vzhledem k tomu, že tlak na naši námořní oblast roste, jsme povinni sledovat její využití s mimořádnou bdělostí. Proto mě zvláště těší, že návrhy obsažené v mé zprávě z roku 2008 o státní přístavní inspekci se staly hlavními zásadami, na nichž je činnost agentury EMSA založena. Týkají se například inspekcí lodí a koordinace jednotlivých vnitrostátních systémů kontroly ze strany agentury. Moře je prostor, který náleží všem Evropanům a je součástí našeho dědictví. Při prosazování výměny osvědčených postupů, neúnavném boji proti znečišťování a nezákonným činnostem na moři a při prevenci nehod budeme moci růstového potenciálu moře ještě dlouho využívat.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Financování Evropské agentury pro námořní bezpečnost bylo též v roce 2009 sníženo, o 3,8 %. Úkoly agentury, k nimž patří environmentální katastrofy na moři, jsou z hlediska stavu vod Evropské unie mimořádně důležité. Hlasovala jsem pro udělení absolutoria, protože uvedené nedostatky se týkaly zejména postupů zadávání veřejných zakázek a výběru zaměstnanců, přičemž ve věci roční účetní závěrky za rok 2009 vydal Evropský účetní dvůr kladné rozhodnutí. Tyto nedostatky však musí být v roce 2010 odstraněny a „velice důležitá“ doporučení útvaru interního auditu (IAS) musí být provedena, má-li být uděleno absolutorium v roce 2010.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Schválil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr rozhodl, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím se zpravodajem, že agentura by měla zlepšit své vnitřní kontroly, aby měla jistotu, že se smlouvy a postupy zadávání zakázek provádějí správně. Agentura musí rovněž poskytovat pravidelné informace o svých finanční okruzích a odpovědnostech příslušných aktérů finančních a provozních operací. Stále přetrvávají nedostatky u výběrových řízení při náboru zaměstnanců agentury, které ohrožují transparentnost těchto řízení. Agentura musí tuto situaci napravit a informovat Evropský parlament o přijatých opatřeních. Rovněž souhlasím s tím, že agentura by s pomocí profesionálního dodavatele měla zavést kontroly ex post.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro tuto zprávu. Učinila jsem tak, protože Účetní dvůr uvádí, že má přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (CSISA) za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, a protože dne 5. května 2010 Parlament udělil výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2008. Uznávám však, že by agentura měla zlepšit transparentnost, pokud jde o odhady a o to, kdo za projekty odpovídá, zlepšit zadávání zakázek a sledování možných nesrovnalostí.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací za rok 2009 poté, co jsem si přečetla tuto podrobnou zprávu o přijatých postupech a konkrétních oblastech, v nichž podle všeho existuje nedostatek transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Kvůli úbytku osobních kontaktů mezi lidmi a narůstajícímu využívání internetových platforem je žádoucí, aby Evropská unie zařadila kybernetickou bezpečnost do kategorie „nejdůležitější“. Na internetu se hromadí stále větší množství informací a lidé jej čím dál více využívají při nejrůznějších každodenních činnostech. Takové okolnosti přinášejí exponenciální nárůst rizik narušování soukromí a nezákonného používání údajů, informací, zvukových nebo obrazových informací třetími osobami. Účetní dvůr osvědčil spolehlivost účetní závěrky agentury, upozorňuje však na řadu nápravných opatření, která je třeba provést.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písemně. (GA) Od svého založení poskytuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost mimořádně důležitou podporu Evropské komisi i členským státům, zvláště z hlediska námořní bezpečnosti a prevence znečištění z lodí.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr však zjistil nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek, zejména pokud jde o podhodnocování rozpočtů u rámcových smluv. Rozpočet agentury na rok 2009 byl o 3,5 % nižší než rozpočet na rok 2008. Jsem přesvědčen, že tyto nedostatky je třeba odstranit.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Finanční kontrola plnění rozpočtu Společenství probíhá na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každého orgánu, vnější kontrola, kterou provádí Evropský účetní dvůr, a postup udělování absolutoria, který provádí Evropský parlament. Při dnešním hlasování bylo uděleno absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací na rozpočtový rok 2009, a tím byl uzavřen postup pro rok 2009. Hlasoval jsem pro na základě prohlášení Účetního dvora, který uvedl, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. − Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací, přičemž se zklamáním konstatuji, že od loňského roku nenastal žádný pokrok ve věci vrácení částky 45 000 EUR, která odpovídá výši DPH, kterou agentura zaplatila daňové správě hostitelského členského státu; proto naléhavě žádám agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria, jakmile hostitelský stát tyto prostředky vrátí.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (CSISA) na rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury CSISA jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli agentury CSISA uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Tímto usnesením se výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament zdůrazňuje, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. − (DE) Nehlasovala jsem pro udělení absolutoria. Nedostatky, které uvedl útvar interního auditu (IAS), jsou příliš četné a příliš závažné. Zmíním jen jeden z nich: po přezkoumání zadávání zakázek Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací byly v této oblasti zjištěny víceré nedostatky. Osmnáct doporučení IAS ke zlepšení služeb agentury musí být provedeno komplexně a neprodleně. Protože agentura však odmítla celých pět z osmnácti doporučení, zdá se, že jí k jejich provedení schází potřebná vůle.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a schválil jsem rozhodnutí Evropského parlamentu udělit absolutorium za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr informoval Evropský parlament o tom, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím se zpravodajem, že využívání dvou míst (Lille a Valenciennes) k provádění činností agentury s sebou přináší dodatečné náklady. Proto jsem přesvědčen, že Rada musí přijmout opatření ke změně rozhodnutí, které agenturu zavazuje ke dvojímu sídlu. Domnívám se, že agentura by měla provést srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi v předchozím rozpočtovém roce, aby tak Evropskému parlamentu umožnila účinněji vyhodnotit její meziroční výkonnost. Blahopřeji agentuře k tomu, že v návaznosti na připomínky Účetního dvora zavedla centralizovaný registrační systém přijímaných faktur. Toto opatření je nezbytné k zajištění včasné registrace všech faktur a pomáhá předcházet prodlevám při zpracovávání plateb. Vítám iniciativu agentury zřídit funkci interního auditora, která má poskytovat podporu a poradenství jejímu řediteli a vedení v otázkách vnitřní kontroly, hodnocení rizik a interního auditu.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009, protože Parlament udělil v květnu jejímu řediteli absolutorium. Souhlasím však s tím, jak je uvedeno ve zprávě, že převody prostředků je třeba lépe řídit, protože porušují zásadu ročního rozpočtu. Rovněž souhlasím s připomínkami Účetního dvora ohledně zpoždění při zadávání veřejných zakázek. Kladně hodnotím snahu zavést centralizovaný registrační systém přijímaných faktur, který je nezbytný k jejich správě.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009, protože, jak zpráva uvádí, celkově spravovala agentura své prostředky dobře. Rovněž souhlasím s tím, že je třeba provést řadu zlepšení v oblasti auditu účetní závěrky a řízení rozpočtu s cílem snížit míru přenesených a zrušených prostředků, která je stále příliš vysoká.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) V evropském odvětví železnic je problém s nesouladem vnitrostátních technických a bezpečnostních předpisů, což pro jeho rozvoj znamená závažnou nevýhodu. Je na agentuře, aby tyto rozdíly omezila a zavedla společné bezpečnostní cíle. Existence dvou samostatných sídel má za následek zvýšení nákladů, jak by to patrně být nemělo. Zpoždění při provádění řady činností vyvolává pochyby ohledně zásady ročního rozpočtu, což způsobilo přenosy rozpočtových prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Zdržel jsem se hlasování o tomto dokumentu, ačkoli se odpovědný výbor rozhodl schválit účetní závěrku Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2009. Rozpočet agentury na rok 2009 byl o 16,6 % nižší než její rozpočet na rok 2008. Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Je znepokojivé, že byly vyjádřeny obavy týkající se nedostatků v postupech zadávání veřejných zakázek, které odhalil audit Účetního dvora – rušení a zpoždění postupů zadávání veřejných zakázek, opakovaně opožděné platby a zásadní změny ročního pracovního programu prováděné v průběhu roku. Účetní dvůr zjistil nedostatky ve správě soupisu dlouhodobých aktiv, bere však na vědomí ujištění agentury, že v tomto ohledu dojde k nápravě v účetní závěrce za rok 2010. Mám pocit, že nejistota ve věci toho, kde se nacházejí dlouhodobá aktiva, je dalším dokladem problémů a dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že agentura má dvě pracovní místa. To je také důvod, proč jsem se zdržel hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Při auditu bylo bohužel odhaleno rušení a zpoždění postupů zadávání veřejných zakázek, opakovaně opožděné platby a zásadní změny ročního pracovního programu prováděné v průběhu roku. Jsem přesvědčen, že těmto problémům je třeba se v budoucích letech vyhnout. Proto jsem velmi rád, že agentura vytvořila funkci interního auditora, která má poskytovat podporu a poradenství v otázkách vnitřní kontroly.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písemně. − (PL) Hlasoval jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový rok 2009. Jsem nicméně přesvědčen, že Rada by měla přijmout opatření, aby zrušila jedno ze sídel agentury, protože se jedná o zdroj zbytečných dodatečných nákladů a agentura k účinné činnosti dvě sídla nepotřebuje. Kromě toho mne znepokojuje, že nebyl dodržován služební řád agentury a jeho prováděcí pravidla.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro železnice za její rozpočet na rok 2009. Vyjadřuji však politování nad nedostatky ve správě soupisu dlouhodobých aktiv, které zjistil Účetní dvůr, beru však na vědomí ujištění agentury, že v tomto ohledu dojde k nápravě v účetní závěrce za rok 2010; domnívám se, že nejistota v tom, kde se nacházejí dlouhodobá aktiva, je dalším dokladem problémů a dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že agentura má dvě pracovní místa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro železnice (ERA) za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury ERA jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli agentury ERA uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje řediteli Evropské agentury pro železnice absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament je znepokojen tím, že Účetní dvůr znovu upozornil na rušení a zpoždění postupů zadávání veřejných zakázek, opakovaně opožděné platby a zásadní změny ročního pracovního programu prováděné v průběhu roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Zdržela jsem se v tomto případě hlasování, protože bych dala přednost odkladu udělení absolutoria. Tato zpráva uvádí, že výroční zpráva o činnosti obsahuje nedostatečné informace o plánování, přidělování a využívání lidských zdrojů. Kromě toho, je-li pro příští rok požadována pouze zpráva o nevyužitých prostředcích a plánovaném využití zdrojů, znamená to jen omezené zohlednění obav, které vyjádřil Evropský účetní dvůr ve věci opakovaných rušení a zpoždění postupů zadávání veřejných zakázek.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Schválil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr informoval Evropský parlament, že roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vítám záměr nadace zlepšit výkonnost systémů odborného vzdělávání a přípravy v partnerských zemích nadace a rozvinout spolu s mezinárodními organizacemi a bilaterálními dárci společnou metodiku na zkvalitnění její úlohy. Domnívám se, že nadace musí uvést srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi v předchozím rozpočtovém roce, aby tak Evropskému parlamentu umožnila účinněji vyhodnotit její meziroční výkonnost. Souhlasím se zpravodajem, že nadace musí pečlivěji připravovat rozpočtové procesy. To by pomohlo vyhnout se vysokému počtu rozpočtových převodů. Rovněž vítám snahu nadace poskytnout Evropskému parlamentu výroční zprávu útvaru interního auditu o interním auditu nadace.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro tuto zprávu. Učinila jsem tak, protože Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) za rok 2009 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné, a protože dne 5. května 2010 udělil Parlament výkonnému řediteli ETF absolutorium za plnění rozpočtu nadace za rozpočtový rok 2008. Souhlasím s celým obsahem zprávy a chtěla bych upozornit na snahu nadace poskytnout orgánu příslušnému k udělení absolutoria výroční zprávu útvaru interního auditu (IAS) o interním auditu, protože to je známka transparentnosti, kterou by měly všechny ostatní agentury následovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009, protože, jak zpráva zdůrazňuje, správa účetní závěrky a operací byla celkově legální a správná. Domnívám se ale, že nedostatečná transparentnost přijímacích řízení a šetření zahájené Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), jsou znepokojivé. Doufám, že nadace přijme v této věci vhodná opatření, aby zlepšila své výsledky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Cílem Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) je přispět k rozvoji systémů odborného vzdělávání posilováním spolupráce v oblasti odborné přípravy a zajišťováním koordinace pomoci. Činnosti nadace ETF zahrnují kandidátské země na přistoupení k Evropské unii, země západní části Balkánského poloostrova, země východní Evropy a střední Asie a středomořské partnerské země. Při vynakládání dostupných prostředků na problematiku týkající se odborné přípravy zahrnující země rozvojového světa je zapotřebí obezřetnosti i přísnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. − (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2009. Je však znepokojivé, že byly vyjádřeny obavy ohledně zjištění Účetního dvora, pokud jde o nedostatek transparentnosti přijímacích řízení a zásah Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), který zahájil šetření (OF/2009/0370). Je nutné napravit všechny nedostatky, aby bylo dosaženo větší transparentnosti a aby byla odstraněna jakákoli nejistota týkající se činnosti Evropské nadace odborného vzdělávání.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) S ohledem na prohlášení Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, jsem hlasoval pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2009. Každá rozprava o udělení absolutoria má samozřejmě svůj vlastní konkrétní kontext a dnešní rozprava probíhá v situaci hospodářské a finanční krize, která řadě členských států způsobuje finanční i rozpočtové problémy. I přes tyto obtíže chci poblahopřát nadaci k jejímu záměru zlepšit výkonnost odborného vzdělávání a přípravy v partnerských zemích nadace (tzv. turínský proces) a současně provést důkladný přezkum přijímací řízení.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. − Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské nadaci odborného vzdělávání za plnění jejího rozpočtu na rozpočtový rok 2009 a vítám iniciativu nadace poskytnout orgánu příslušnému k udělení absolutoria výroční zprávu útvaru IAS o interním auditu nadace. To Parlament považuje za známku transparentnosti a příklad vhodného postupu, který by měly ostatní agentury následovat.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF) za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi nadace ETF jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli nadace ETF uděluje absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Tímto usnesením se řediteli Evropské nadace odborného vzdělávání uděluje absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Bylo uděleno absolutorium. Zpravodaj se ve své zprávě kladně zmiňuje o tom, že rozpočet na rok 2009 zachycuje skutečnou finanční situaci nadace. Rozpočet se ve srovnání s rokem 2008 snížil o 0,5 %. Dalších možných úspor lze dosáhnout intenzivnější spoluprací s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP). Nadace se bude zabývat kritizovaným nedostatkem transparentnosti přijímacích řízení, a to tak, že řízení důkladně přezkoumá.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a schválil jsem udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr informoval Evropský parlament, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné. Souhlasím se zpravodajem, že agentura musí provést srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi v předchozím rozpočtovém roce, aby tak Evropskému parlamentu umožnila účinněji vyhodnotit její meziroční výkonnost. Vítám iniciativu agentury, pokud jde o zahájení prognostických průzkumů zaměřených na bezpečnostní a zdravotní dopady technologických inovací u „zelených pracovních míst“ do roku 2020. Domnívám se, že agentura musí snížit míru rušení prostředků a informovat Evropský parlament o opatřeních, která přijala. Agentura musí rovněž věnovat zvláštní pozornost závazkům, které zůstávají na konci roku stále nesplněny, s cílem zrušit částky, které nejsou nezbytné k pokrytí následných finančních a právních závazků.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protože se domnívám, že i přes určité nesrovnalosti, které zjistil Účetní dvůr při správě některých finančních prostředků, a přes nedostatky postupu zadávání veřejných zakázek lze říci, že řízení jako celek bylo dobré. Kromě toho podporuji připomínky Účetního dvora ohledně nutnosti zlepšit plánování a monitorování činností s cílem využívat disponibilní prostředky co nejefektivněji.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2009, protože přispívá ke kontrole způsobu využívání finančních prostředků v evropských institucích. Je třeba zdůraznit účinky financování této agentury spojené s ochranou zdraví a bezpečností pracujících žen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Tato agentura je povinna poskytovat užitečné technické, vědecké a ekonomické informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci orgánům Unie, členským státům a zainteresovaným subjektům. Tyto informace jsou nezbytné pro posuzování podmínek bezpečnosti a ochranu zdraví na pracovišti v Unii a určování aktuálních osvědčených postupů v této oblasti v Evropě.

Přestože Účetní dvůr prohlásil, že účetní závěrka agentury je spolehlivá, a přestože agentura efektivně koordinovala síť agentur v průběhu postupu udělování absolutoria za plnění rozpočtu na rok 2009, zpravodaj speciálně upozornil na to, že agentura neposkytla dostatečné informace pro porovnání provedených činností s nadcházejícími lety. Považuji tyto informace za významné a jak je navrhováno, měla by být k příští zprávě Účetního dvora přiložena doplňující tabulka.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr zjistil u postupu zadávání veřejných zakázek pochybení (překročení maximální hodnoty stanovené rámcovou smlouvou). Rozpočet agentury na rok 2009 činil 15 100 000 EUR, což představuje zvýšení o 0,6 % oproti rozpočtu agentury na rok 2008. Jsem přesvědčen, že je nutné, aby se Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zabývala nedostatky postupů zadávání veřejných zakázek.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) S ohledem na prohlášení Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné, jsem hlasoval pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2009. Každá rozprava o udělení absolutoria má samozřejmě svůj vlastní konkrétní kontext a dnešní rozprava probíhá v situaci hospodářské a finanční krize, která řadě členských států způsobila finanční i rozpočtové problémy. Nehledě na tyto obtíže chválím agenturu za pokrok, kterého dosáhla, i přes několik málo chyb, a za její efektivní práci v roli koordinátora sítě agentur v průběhu postupu udělování absolutoria za rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vítám snahu agentury poskytnout orgánu příslušnému k udělení absolutoria výroční zprávu útvaru interního auditu (IAS) o interním auditu. Blahopřeji agentuře ke značnému pokroku v této oblasti. Parlament oceňuje, že všechna „velmi důležitá“ doporučení, která útvar IAS pro agenturu vydal, byla odpovídajícím způsobem provedena a uzavřena, s výjimkou doporučení o ověřování účetních systémů, jež bylo v důsledku částečného provedení přeřazeno na stupeň „důležité“; Parlament proto vyzývá účetního agentury, aby popsal metodiku používanou pro ověřování jejích účetních systémů, a podporuje myšlenku rozvíjení spolupráce v rámci stávající sítě účetních v jednotlivých agenturách s cílem předložit společné požadavky a vypracovat společnou metodiku pro ověřování účetních systémů v agenturách.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. − Tímto usnesením se uděluje řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje řediteli Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci absolutorium za plnění rozpočtu agentury za rozpočtový rok 2009. Parlament vítá iniciativu agentury, pokud jde o zahájení prognostických průzkumů zaměřených na bezpečnostní a zdravotní dopady technologických inovací u „zelených pracovních míst“ do roku 2020. Parlament rovněž konstatuje, že byly shromážděny údaje týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví žen při práci.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Absolutorium bylo uděleno. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v níž jsou zastoupeni zaměstnavatelé i zaměstnanci a která poskytuje společnostem poradenství týkající se snadných a účinných způsobů zlepšování pracovních podmínek, bojuje s nedostatky v oblasti zadávání veřejných zakázek i s dodržováním zásady ročního rozpočtu. Na druhé straně již agentura ujistila, že bude těmto problémům věnovat zvláštní pozornost, a navíc zajistila maximální transparentnost poskytnutím výroční zprávy o interním auditu.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a schválil jsem udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr informoval Evropský parlament, že účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vzhledem k tomu, že agentura nemá samostatný rozpočet, je v podstatě součástí Komise. Souhlasím se zpravodajem, že tato situace neodpovídá stanovám agentury a že vyvolává otázku, zda je nezbytné, aby si agentura uchovala svou současnou formu a organizační strukturu.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria Zásobovací agentuře Euratomu za rozpočtový rok 2009, protože agentura své finanční prostředky spravovala přesným a obezřetným způsobem. Myslím si však, že je nezbytné, jak zpráva uvádí, revidovat právní postavení agentury, protože agentura je stále součástí Komise.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) je činné v oblastech spojených s atomovou energií, konkrétně na poli výzkumu a přípravy pokynů pro bezpečné a mírové využívání jaderné energie. Zřízením této agentury hodlal Euratom zajistit pravidelné a rovnoměrné dodávky rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů v Evropské unii. I přes nedávné obavy vyplývající z nehody v jaderné elektrárně Fukušima je jaderná energie součástí evropské „skladby zdrojů energií“. Má-li Euratom zůstat činný, jsou nezbytné dodávky veškerých materiálů umožňující plnění cílů agentury.

Zpravodaj potvrdil, že agentura je v podstatě součástí Euratomu a nemá vlastní rozpočet, což je důvodem uvažovat o tom, zda je užitečné, aby si agentura uchovala svou současnou organizační strukturu. Nemám dostatek informací, abych v této věci zaujal stanovisko, myslím si však, že by mělo být zvoleno řešení, které bude stát Evropskou unii nejméně a bude nabízet nejvyšší účinnost a transparentnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), písemně.(FR) Jestliže rozpočet Euratomu činí 5,5 miliardy EUR a srovnáme-li to s částkou 1,2 miliardy EUR na obnovitelné zdroje energie, ze zásady odmítám udělit vedení Euratomu absolutorium. Je čas tento trend zvrátit, proto jsem se u této zprávy zdržela hlasování.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Nejprve bych chtěl poděkovat zpravodaji za práci, kterou odvedl. Jak víme, finanční kontrola plnění rozpočtu Společenství probíhá na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každého orgánu, vnější kontrola, kterou provádí Evropský účetní dvůr, a postup udělování absolutoria, který provádí Evropský parlament. Dnešním hlasováním se postup finanční kontroly uzavírá udělením absolutoria za plnění rozpočtu na rok 2009 Zásobovací agentury Euratomu, jejíž účetní závěrka byla shledána jako legální a spolehlivá.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Zásobovací agentuře Euratomu. Přitom konstatuji, že agentura neobdržela v roce 2009 žádnou dotaci na své provozní činnosti. Komise hradila veškeré výdaje agentury v rámci plnění rozpočtu na rok 2009. Tato situace zůstává stejná od založení agentury v roce 2008. Protože agentura nemá samostatný rozpočet, je v podstatě součástí Komise. Pokud jde o mě, vyvolává tato situace otázku, zda je nezbytné, aby si agentura uchovala svou současnou formu a organizační strukturu.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) S ohledem na zprávu Účetního dvora o roční účetní závěrce Zásobovací agentury Euratomu (Evropského společenství pro atomovou energii) za rozpočtový rok 2009 a na odpovědi agentury jsem hlasoval pro toto rozhodnutí, kterým se výkonnému řediteli Zásobovací agentury Euratomu uděluje absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje generálnímu řediteli Zásobovací agentury Euratomu absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament zdůrazňuje prohlášení Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Zdržela jsem se hlasování o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu, jejímž úkolem je zajišťovat zásobování Evropské unie štěpnými materiály (včetně skladů). Podle této zprávy v současné době neexistují nesrovnalosti týkající se stávající organizace agentury a její právní formy. To vyvolává otázku, zda je nezbytné, aby si agentura uchovala svou současnou formu a organizační strukturu. Chtěla bych, aby se tato otázka vyjasnila, zvláště s ohledem na současné přehodnocování problematiky jaderné energie v celé Evropě.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. − (LT) Schválil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr informoval Evropský parlament, že roční účetní závěrka nadace za rozpočtový rok 2009 je spolehlivá a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vítám záměr nadace provést srovnání mezi operacemi provedenými během roku, za který má být uděleno absolutorium, a operacemi provedenými během předchozího rozpočtového roku. To Evropskému parlamentu umožní účinněji vyhodnotit meziroční výkonnost nadace. Jsem přesvědčen, že hodnocení ex-post pracovního programu nadace na období 2005–2008 je pro nadaci mimořádně užitečné. Toto hodnocení poskytuje nadaci cenné zkušenosti a doporučení, pokud jde o výzvy, kterým bude nadace čelit v budoucnosti v další fázi plánování. Souhlasím se zpravodajem, že nadace musí dále rozvíjet svůj monitorovací systém výkonnosti nadace Eurofound s cílem zajistit, aby se výsledky monitorování její výkonnosti promítaly do rozhodování a plánování vedení nadace. Rovněž jsem přesvědčen, že nadace musí přijmout opatření ke zlepšení postupu hodnocení a přezkumu zadávání veřejných zakázek, aby v budoucnu předešla opakování chyb při hodnocení a nedostatkům, jež zjistil Účetní dvůr. Dále musí nadace zajistit, aby byly finanční prostředky používány až po schválení přidělených prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2009, protože audit, který provedl Účetní dvůr ve věci účetní závěrky a uskutečněných operací, ukázal, že nadace pracovala správně, včasně a transparentně. I přes určité nedostatky v postupech přijímání zaměstnanců a zadávání veřejných zakázek jsem nadále pevně přesvědčena, že vyhlídky na budoucí zlepšení jsou dobré a že nadace usiluje o jejich realizaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro zprávu o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) na rozpočtový rok 2009, protože přispívá ke kontrole způsobu využívání finančních prostředků v evropských institucích. Ačkoli Účetní dvůr prohlásil, že činnosti týkající se účetní závěrky nadace byly legální a správné, je třeba upozornit, že v první účetní závěrce, kterou nadace Eurofound předložila, byly závažné nedostatky. V budoucnu by nadace Eurofound měla řádně provádět postupy na konci roku a dodržovat lhůty pro předložení účetní závěrky nadace pomocí dodatečného proškolení a poskytnutí dalších zdrojů.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) je tripartitní instituce Unie zřízená v roce 1975 s cílem přispívat k plánování a zajišťování lepších pracovních a životních podmínek v Evropě. Konkrétněji řečeno, nadace posuzuje a analyzuje pracovní a životní podmínky, vydává autorizovaná stanoviska a doporučení klíčovým aktérům v oblasti sociální politiky EU, přispívá ke zlepšování kvality života a poskytuje informace o vývoji a trendech, zvláště o těch, které s sebou přinášejí změny.

Zpravodaj vyjádřil znepokojení ve věci transparentnosti řízení lidských zdrojů nadace Eurofound a tyto obavy sdíleli i další členové Rozpočtového výboru. Myslím, že by bylo přínosné, pokud by tyto obavy byly vyvráceny.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. − (LT) Schválil jsem tento dokument, protože odpovědný výbor se rozhodl schválit účetní závěrku Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2009. Rozpočet nadace na rok 2009 činil 20 200 000 EUR, což znamená snížení o 3,8 % ve srovnání s rozpočtovým rokem 2008. Účetní dvůr však odhalil chyby a nesrovnalosti v hodnocení jednoho otevřeného zadávacího řízení, které měly dopad na jeho kvalitu. Nadace proto musí přijmout opatření ke zlepšení postupu hodnocení a přezkumu, aby v budoucnu předešla opakování těchto chyb. Je politováníhodné, že Účetní dvůr byl nucen vyjádřit se k účetní závěrce a rozpočtu nadace, a to zejména v tom smyslu, že v první předběžné závěrce, kterou nadace předložila, byla shledána vážná pochybení svědčící o značných slabinách ve finanční organizaci nadace. Jsem přesvědčen, že vyjádřené připomínky a obavy musí být zohledněny a musí být přijata odpovídající opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Účetní dvůr i Výbor pro rozpočtovou kontrolu vydaly kladné stanovisko ve věci plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2009. Z těchto důvodů dnes Parlament hlasoval pro udělení absolutoria za rozpočtový rok 2009. Podle mého názoru je však důležité upozornit na existenci určitých chyb a nesrovnalostí, které Účetní dvůr odhalil v hodnocení jednoho otevřeného zadávacího řízení a měly dopad na jeho kvalitu. Proto se připojuji k výzvě, aby Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek přijala opatření ke zlepšení postupu hodnocení a přezkumu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Evropské nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek, ale vyzývám nadaci, aby zajistila, že rozpočtové prostředky budou zpřístupněny až po obdržení odpovídajících účelově vázaných příjmů; konstatuji, že Účetní dvůr uvedl, že rozpočet nadace nemá pro různé programy financované z účelově vázaných příjmů specifické rozpočtové položky, což je v rozporu s finančním nařízením nadace (článek 19); dále konstatuji, že nadace v rámci programu financovaného z účelově vázaných příjmů přijala závazky ve výši 184 000 EUR, ačkoliv ve skutečnosti obdržela účelově vázané příjmy jen ve výši 29 000 EUR. Vyjadřuji politování nad tím, že Účetní dvůr byl nucen vyjádřit se k účetní závěrce a rozpočtu nadace, a to zejména v tom smyslu, že v první předběžné závěrce, kterou nadace předložila, byla shledána vážná pochybení svědčící o značných slabinách ve finanční organizaci nadace; vítám ujištění nadace, že formou dodatečného proškolení a poskytnutím dalších zdrojů zajistí, aby postupy na konci roku byly řádně provedeny a aby byla dodržena lhůta pro předložení závěrky nadace.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tímto usnesením se řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek uděluje absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje řediteli Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek absolutorium za plnění rozpočtu nadace na rozpočtový rok 2009. Parlament konstatuje, že Účetní dvůr zjistil chyby a nesrovnalosti v hodnocení jednoho otevřeného zadávacího řízení, což mělo dopad na jeho kvalitu. Parlament proto vyzývá nadaci, aby přijala opatření ke zlepšení postupu hodnocení a přezkumu, aby v budoucnu předešla opakování těchto chyb.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Zdržela jsem se hlasování o tomto udělení absolutoria. Zpráva uvádí výčet řady nedostatků, současně však zmiňuje ujištění Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, že tyto nedostatky účinně napraví. To je sice třeba přivítat, avšak s ohledem na povahu uvedených nedostatků (zjištěné nesrovnalosti při v postupech přijímání zaměstnanců sahají až do roku 2006, předběžná účetní závěrka předložená Evropskému účetnímu dvoru obsahovala vážná pochybení vyplývající ze slabin ve finanční organizaci) nelze hlasovat pro udělení absolutoria. Kvalifikovaní pracovníci by měli nadaci v Dublinu podrobit pečlivému auditu a my bychom měli o udělení absolutoria hlasovat až poté, co budou provedeny všechny potřebné změny vyplývající z takového auditu.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a podpořil udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury Eurojust na rozpočtový rok 2009. Podle informací poskytnutých Účetním dvorem je roční účetní závěrka agentury Eurojust za rozpočtový rok 2009 hodnověrná a uskutečněné operace jsou legální a správné. Vítám iniciativu agentury v souvislosti se zahrnutím klíčových ukazatelů výkonnosti do plánů své účetní jednotky v roce 2010. Souhlasím s panem zpravodajem, že agentura musí o těchto klíčových ukazatelích a jejich vazbě na cíle, rozpočet a pracovní program agentury Eurojust podat zprávu Evropskému parlamentu. Propojení ukazatelů s cíli, rozpočtem a pracovním programem agentury umožní zúčastněným stranám přesněji vyhodnotit výkonnost agentury Eurojust. Konstatuje se, že Účetní dvůr neměl žádné připomínky k rozsahu přenosů a rušení prostředků v roce 2009. Blahopřeji agentuře k přijetí opatření, jejichž cílem je odhadnout tržní hodnotu příslušných produktů a služeb, a to ještě před zahájením postupu zadávání veřejných zakázek.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria agentuře Eurojust za rok 2009, neboť - jak zpráva ukazuje - dokázala velmi dobře hospodařit se svými zdroji a díky tomu, že k vysvětlení své finanční situace použila množství ukazatelů, provedla to také nadmíru transparentně. Vyslovuji však politování nad trvajícími připomínkami, které byl Účetní dvůr nucen vznést k postupu zadávání veřejných zakázek a postupů přijímání zaměstnanců a na něž dosud nebylo přiměřené reagováno, ani nebyly řešeny.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Agentura Eurojust je orgánem Evropské unie, který napomáhá spolupráci badatelů a představitelů státních zastupitelství v celé EU v boji proti přeshraniční trestné činnosti. Hraje klíčovou úlohu ve výměně informací a v postupech pro vydávání osob. Vzhledem k mimořádnému významu a citlivosti těchto otázek je nezbytné, aby měla agentura Eurojust prostředky, které jí umožní se jim efektivně věnovat, i když potřebných prostředků není nikdy dost, jak je jasně vidět, zabýváme-li se spravedlností a bojem proti kriminalitě.

Hlavním problémem agentury Eurojust, jak se zdá, je efektivní řízení lidských zdrojů. Skutečnost, že v agentuře Eurojust je 24 % neobsazených míst a různá místa managementu jsou obsazena nevýkonnými osobami, vyvolává obavy ohledně kontinuity a efektivního provádění činností agentury.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Zdržel jsem se hlasování o tomto dokumentu, a to i přesto, že příslušný výbor rozhodl, že účetní závěrku Eurojustu za rozpočtový rok 2009 schválí. Zdržel jsem se proto, že Účetní dvůr opět zjistil stejně jako ve třech předchozích rozpočtových rocích nedostatky v postupech zadávání veřejných zakázek. Účetní dvůr také opět konstatoval nedostatky v plánování a provádění náboru zaměstnanců, přičemž dotace pro agenturu v roce 2009 byla o 6,4 % vyšší než v roce 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Finanční kontrola plnění rozpočtu Evropské unie je prováděna na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každé instituce; vnější kontrola prováděná Evropským účetním dvorem; a postup udělování absolutoria Parlamentem. Dnešním hlasováním se uděluje agentuře Eurojust absolutorium za plnění jejího rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Hlasoval jsem pro, protože po auditech provedených Účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu Účetní dvůr konstatoval, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria agentuře Eurojust a blahopřeji agentuře k tomu, že přijala opatření, jejichž cílem je odhadnout tržní hodnotu příslušných produktů/služeb, a to ještě před zahájením postupu zadávání veřejných zakázek. Domnívám se, že tato iniciativa je důležitým postupem, který by měly používat i ostatní agentury. Vítám dále roční plán veřejných zakázek agentury pro rok 2009, který výrazně napomohl oddělením a útvarům agentury Eurojust při řízení jejích veřejných zakázek. Domnívám se, že tato opatření zlepšují řízení a kontrolu ze strany schvalující osoby.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Tímto se uděluje správnímu řediteli agentury Eurojust absolutorium za plnění rozpočtu agentury Eurojust na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje správnímu řediteli agentury Eurojust absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament s uspokojením konstatuje, že Účetní dvůr neměl žádné připomínky k rozsahu přenosů a rušení prostředků v roce 2009 a že udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury by mělo vycházet ve větší míře z hodnocení výsledků její činnosti v průběhu celého roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. − (DE) Nehlasovala jsem pro udělení absolutoria. A to hlavně proto, že podle zprávy byla realizována pouze 4 z 26 doporučení, která vydal útvar vnitřního auditu v roce 2008, a že realizace dalších 15 doporučení má již více než 12 měsíců zpoždění. Tato situace musí být napravena ještě dříve, než bude možné udělit případné další absolutorium.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument a podpořil udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr informoval, že roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Správní rada agentury přijala v červnu 2009 víceletý plán pro období 2010–2013, který umožní agentuře lépe plánovat její činnosti a efektivněji posuzovat související rizika. Vítám iniciativu agentury, která v roce 2009 zahájila tzv. „systém řízení výkonnosti Frontex“, aby mohla lépe informovat správní radu agentury tím, že jí bude poskytovat údaje o dopadech své činnosti. Souhlasím také se zpravodajem, že je nutné, aby agentura zlepšila své finanční řízení, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých členským státům, a spolu s těmito členskými státy identifikovala nedostatky a problémy, aby byla společně přijata odpovídající řešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) za rok 2009, protože, jak uvádí zpráva, její účty a operace jsou ve svém souhrnu v analýze označeny za pozitivní, správné a legální. Musím však souhlasit se zprávou tam, kde uvádí, že vzhledem k četným rozporům, nedostatečné transparentnosti postupů a přenesených prostředků zjištěných v rozpočtu musí agentura zlepšit správu svých finančních prostředků.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Úkolem Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) je pomáhat členským státům při odborné přípravě pohraniční stráže, včetně vypracování společných zásad odborné přípravy, provádět analýzy rizik, sledovat rozvoj příslušného výzkumu, týkajícího se kontroly a ostrahy vnějších hranic, poskytovat členským státům podporu v situacích, které vyžadují zvýšenou technickou a operativní pomoc na vnějších hranicích, a poskytoat nezbytnou podporu členským státům v oblasti hromadného navracení osob.

Narůstající migrační tlak na hranicích Unie a potřeba koordinace mezi členskými státy jsou dostatečným důvodem pro to, aby byla agentura Frontex vybavena adekvátními prostředky pro plnění úkolů, které jí byly svěřeny. Sdílím však zpravodajovy obavy z nadhodnocení nákladů na předběžné financování hraničních orgánů, na něž poukázal Účetní dvůr, a z přehnaných záloh.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Zdržel jsem se hlasování o tomto dokumentu, přestože příslušný výbor rozhodl, že účetní závěrku Evropské agentuře pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2009 schválí. Účetní dvůr konstatoval, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Zdržel jsem se proto, že Evropský parlament je znepokojen tím, že Účetní dvůr znovu podal zprávu o přenosech, o nichž informoval již ve výročních zprávách za roky 2006, 2007 a 2008, a vyslovuje politování zejména nad vysokou mírou přenesených a zrušených prostředků od roku 2006. Účetní dvůr také již druhým rokem informoval, že agentura vyplatila částky na základě jednostranných rozhodnutí o grantu podepsaných pouze agenturou, přestože se s tímto typem nástroje v platných předpisech nepočítá. Účetní dvůr uvedl, že 27 % nákladů na předběžné financování hraničních orgánů bylo v osmi kontrolovaných případech nadhodnoceno. V souvislosti s činnostmi ukončenými v roce 2009 bylo vydáno více než 40 příkazů k navrácení přebytečných záloh. Rozpočet agentury na rok byl o téměř 28 % vyšší než v předchozím roce. Domnívám se, že vznesené připomínky a vyjádřené znepokojení musí být vzaty v úvahu a musí být přijata vhodná opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Finanční kontrola plnění rozpočtu Evropské unie je prováděna na třech úrovních: vnitřní kontrola v rámci každé instituce, vnější kontrola prováděná Evropským účetním dvorem a postup udělování absolutoria Parlamentem. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury Frontex na rozpočtový rok 2009, protože audity provedené Účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu ukázaly, že operace agentury byly naprosto legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria agentuře Frontex, ale konstatuji, že Účetní dvůr již druhým rokem informoval, že agentura vyplatila částky na základě jednostranných rozhodnutí o grantu podepsaných pouze agenturou, přestože se s tímto typem nástroje v platných předpisech nepočítá. Konstatuji, že částka vyplacená v roce 2009 přesáhla 28 000 000 EUR a v roce 2008 dosáhla 17 000 000 EUR. Vítám však snahu agentury, která v návaznosti na připomínky Účetního dvora podepsala rámcovou dohodu o partnerství s hraničními orgány členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Tímto se uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením uděluje Parlament řediteli Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2009. Parlament zdůrazňuje, že Účetní dvůr prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Parlament vyzývá agenturu, aby zlepšila své finanční řízení, pokud jde o úhradu nákladů vzniklých členským státům, a spolu s těmito členskými státy identifikovala kořeny problému, aby byla společně přijata společná řešení.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), písemně. (EL) V důsledku větších migračních toků má agentura Frontex hrát aktivní roli při ostraze evropských hranic. Podle agentury Frontex prochází 95% nelegálních přistěhovalců do Evropy přes Řecko. Vyhoštění nelegálního přistěhovalce stojí 6 500 EUR a podle nařízení Dublin II je za jejich vyhoštění odpovědná země vstupu. Všechny členské státy na vnějších hranicích EU čelí tlaku způsobenému přílivem přistěhovalců a změnily se v „přistěhovalecké tábory” Evropy. Musíme agenturu Frontex podpořit jak finančně, tak operačně a zajistit, aby vnější hranice EU byly bezpečnější. Potřebujeme také mechanismus pro rozmístění celkového počtu přistěhovalců do všech členských států.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), písemně.(FR) Hlasování o tomto rozpočtovém absolutoriu definitivně schvaluje zvýšení výdajů evropské agentury Frontex na plnění jejího úkolu zajišťovat kontrolu našich vnějších hranic. Tento výrazný růst rozpočtu mezi roky 2006 a 2009 byl nezbytný a legitimní. Odpovídá potřebě posilovat koordinaci mezi členskými státy v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví. Jako symbol přistěhovalecké politiky EU musí agentura Frontex zajistit, aby její rozpočet byl využíván na konkrétní opatření zaměřená na kontrolu migračních toků. V této souvislosti vítám zahájení systému řízení výkonnosti, který agentuře umožní, aby více zviditelnila své operace. Tento systém, který je více zaměřen na výsledky, napomáhá při porovnávání operací v čase, a tedy při jejich hodnocení. Hlasování „pro” je podle mého názoru také silným politickým signálem, jímž Evropský parlament vyjadřuje podporu evropské přistěhovalecké politice, vypracované za francouzského předsednictví Unie. Bezpečnost hranic, která dříve byla svrchovanou odpovědností členských států, je nyní řešena na evropské úrovni. Tato společná správa hranic je základní zárukou, jež umožňuje plně využívat jedné ze základních svobod EU: volného pohybu osob v rámci schengenského prostoru.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písemně. – (DE) Zdržela jsem se hlasování. Konstatuje se, že roční účetní závěrka za rok 2009 je ve všech hmotných aspektech hodnověrná. Agentura Frontex také iniciativně zavedla nová opatření, jež mají umožnit analýzu jejích činností včetně jejich dopadu, a zlepšit transparentnost a objektivitu při výběru nových pracovníků. Evropský účetní dvůr však v roce 2009 opět zjistil nedostatky, na které bylo každoročně poukazováno již od roku 2006. To, že se tyto nedostatky opakovaně neřeší a není zjednána náprava, je nepřijatelné.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Podpořil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu pro dohled nad evropským GNSS na rozpočtový rok 2009. Účetní dvůr konstatoval, že účetní závěrka úřadu za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Vítám skutečnost, že většina činností a aktiv souvisejících s programy EGNOS a Galileo byla v prosinci 2009 převedena na Komisi. Je konstatováno, že konečný rozpočet na rok 2009 nezahrnoval příjmy úřadu. Byly také zjištěny nesrovnalosti v postupech přijímání zaměstnanců. Agentura musí tyto nedostatky napravit a informovat Evropský parlament, jak je stanoveno.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtutu Úřadu pro dohled nad evropským GNSS za rok 2009, protože byl z účetního hledska dobře řízen a údaje, které poskytl, jsou považovány za hodnověrné. Přetrvávají však určité nesrovnatelnosti v oblasti lidských zdrojů, zejména pokud jde o postupy přijímání zaměstnanců, které jsou považovány za nedostatečně transparentní. Doufám proto, že výše uvedený úřad bude usilovat o zlepšení v této oblasti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Úkolem Úřadu pro dohled nad globálními družicovými navigačními systémy (GNSS) je kontrolovat, jak je spravován veřejný zájem ve vztahu k příslušným evropským programům, a vystupovat jako jejich regulační orgán. Počínaje 1. ledna 2007 na něj byly přeneseny pravomoci společného podniku Galileo, který byl ke konci 31. prosince 2006 ukončen. Dočasně má sídlo v Bruselu a nařízení mu stanoví mimo jiné plnění následujících úkolů, které se v současné době revidují: řízení smlouvy se subjektem pověřeným provozovat Evropskou navigační službu prostřednictvím využívání geostacionárních družic (EGNOS) zděděnou po společném podniku Galileo, koordinace opatření členských států týkajících se frekvencí nezbytných pro fungování systému, spolupráce s Komisí při vypracování návrhů souvisejících s programem, modernizace systému, řízení všech aspektů souvisejících s ochranou systému a jeho bezpečností, činnosti evropského orgánu pro schvalování bezpečnosti GNSS a řízení výzkumných činností nezbytných pro rozvoj a propagaci programů evropského GNSS.

Tento přehled pravomocí naznačuje význam Úřadu pro dohled nad GNSS a zvýrazňuje požadavky, které jsou na něj kladeny, aby své činnosti a výdaje udržoval v rámci přiděleného rozpočtu a dodržoval pravidla upravující plnění rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Zdržel jsem se hlasování o tomto dokumentu i přesto, že příslušný výbor rozhodl, že účetní závěrku Úřadu pro dohled nad evropským GNSS za rozpočtový rok 2009 schválí. Zdržel jsem se, protože Parlament vyslovil politování nad nedostatky v postupech přijímání zaměstnanců, které ohrožují transparentnost těchto postupů. Je třeba zajistit větší transparentnost postupů, aby nejistota v souvislosti s činnostmi tohoto úřadu v budoucnu odpadla.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Tímto dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Úřadu pro dohled nad evropským GNSS absolutorium za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Hlasoval jsem pro na základě hodnocení a zpráv předložených Účetním dvorem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu, jež prohlásily, že získaly přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria Úřadu pro dohled nad evropským GNSS, protože Účetní dvůr konstatoval, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Tímto se uděluje výkonnému řediteli Úřadu pro dohled nad evropským GNSS absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Úřadu pro dohled nad evropským GNSS absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2009. Parlament zdůrazňuje nedostatky v postupech přijímání zaměstnanců, které často ohrožují transparentnost těchto postupů. Parlament také konstatuje, že konečný rozpočet, který úřad zveřejnil dne 31. března 2010, neodpovídal konečnému rozpočtu na rok 2009 schválenému správní radou a nezahrnoval jeho příjmy. Parlament proto naléhavě vyzývá úřad, aby tuto situaci napravil a o změně informoval orgán udělující absolutorium

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument a pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Artemis na rozpočtový rok 2009. Podle informací poskytnutých Účetním dvorem je roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2009 hodnověrná a uskutečněné operace jsou legální a správné. Společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a do roku 2009 ještě plně nezavedl vlastní systém vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Tyto systémy musí být bezodkladně zavedeny do praxe. V roce 2009 míra čerpání prostředků na závazky společným podnikem činila 81 % a míra čerpání prostředků na platby 20 %. Souhlasím se zpravodajem, že společný podnik se stále nachází v počáteční fázi své existence, a proto chápu relativně nízkou míru čerpání prostředků na platby. Domnívám se také, že vzhledem k velikosti rozpočtu a složitosti úkolů by měl společný podnik zvážit možnost zřízení výboru pro audit, který by byl odpovědný přímo správní radě.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za rok 2009 společnému podniku Artemis, protože řídil své finance velmi dobře na to, že se agentura nachází v počátečním stadiu své existence. Proto si myslím, že v budoucnu lze dosáhnout zlepšení a že zjištěné nesrovnalosti v účetní závěrce za tento rozpočtový rok mohou být napraveny.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Společný podnik Artemis bude provádět společné technologické iniciativy v oblasti vestavěných počítačových systémů. Toto partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem se zaměřuje hlavně na podporu společného financování výzkumných iniciativ na evropské úrovni, jakož i na zlepšování spolupráce mezi různými subjekty, jež v tomto odvětví působí. Jak zpravodaj oprávněně podotýká, byl zřízen, aby vymezil a prováděl program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití s cílem posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací. Společnost je dosud ve svých počátcích a vzbuzuje velká očekávání, pokud jde o její budoucí výsledky a v naději, že investice do ní vkládané prokážou svoji oprávněnost.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Podpořil jsem tento dokument, protože příslušný výbor rozhodl, že účetní závěrku společného podniku Artemis za rozpočtový rok 2009 schválí. Účetní dvůr konstatoval, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Konečný rozpočet společného podniku na rok 2009 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 46 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 8 000 000 EUR, přičemž míra čerpání prostředků na závazky činila 81 % a míra čerpání prostředků na platby 20 %. Domnívám se, že společný podnik se stále nachází v počátečním období své existence, a proto chápu relativně nízkou míru čerpání prostředků na platby.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Účetní dvůr i Výbor pro rozpočtovou kontrolu vydaly k plnění rozpočtu společného podniku Artemis na rozpočtový rok 2009 kladné stanovisko. Z těchto důvodů Parlament dnes odhlasoval udělení absolutoria za rozpočtový rok 2009. Provedené audity ukázaly, že účetní závěrka společného podniku je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Myslím si však, že by bylo užitečné, aby společný podnik dbal výzvy ke zlepšení dokumentace postupů a činností v oblasti informačních technologií a mapování rizik v této oblasti a dále k vypracování plánu zajištění provozu v mimořádných situacích a politiky na ochranu údajů.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria společnému podniku Artemis, ale domnívám se, že vzhledem k velikosti rozpočtu a složitosti úkolů by měl společný podnik zvážit možnost zřízení výboru pro audit, který by byl odpovědný přímo správní radě.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Tímto se uděluje výkonnému řediteli společného podniku Artemis absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli společného podniku Artemis absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2009. Parlament zdůrazňuje, že společný podnik byl zřízen v prosinci 2007, aby vymezil a prováděl program výzkumu pro rozvoj klíčových technologií v oblasti vestavěných počítačových systémů v různých oblastech využití s cílem posílit evropskou konkurenceschopnost a udržitelnost a umožnit vznik nových trhů a společenských aplikací.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Podpořil jsem tuto zprávu a udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2009. Podle informací poskytnutých Účetním dvorem je roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2009 hodnověrná a uskutečněné operace jsou legální a správné. Společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a do roku 2009 ještě plně nezavedl vlastní systém vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Zavádění těchto systémů musí být dokončeno. Souhlasím se zpravodajovým názorem, že vzhledem k velikosti rozpočtu a složitosti úkolů by měl společný podnik zvážit možnost zřízení výboru pro audit, který by byl odpovědný přímo správní radě. Domnívám se také, že společný podnik musí dále rozvinout ustanovení o členství a spolufinancování. Doufám, že společný podnik Clean Sky v budoucnu urychlí vývoj, ověřování a demonstrace čistých technologií letecké dopravy v EU, aby mohly být uvedeny co nejdříve do praxe.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. (BG) Mám některé připomínky k činnosti společného podniku Clean Sky, kvůli kterým nepodporuji udělení absolutoria za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Předně za celé období od založení společného podniku v roce 2007 dosud nebyla uzavřena dohoda s Belgií o umístění kancelářských prostor, výsadách a imunitách a další podpoře. Jak může společnost řádně fungovat, aniž má zajištěny tyto základní potřeby? Není divu, že činnosti v oblasti výzkumu, jejichž předběžné financování začalo již v roce 2008, nebyly v průběhu roku 2009 v plném rozsahu splněny a že bylo využito pouze 65 % z předběžného financování. Nejvíce mne však znepokojuje, že společný podnik dosud nemá plně zavedeny systémy vnitřních kontrol a finančního výkaznictví, což ohrožuje transparentnost ve výdajích peněžních prostředků pocházejících od evropských daňových poplatníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria společnému podniku Clean Sky za rok 2009, protože si myslím, že i přes některé nesrovnalosti v rozpočtu podniku můžeme být přesvědčeni o budoucím zlepšení auditních činností, neboť se dosud nachází v počáteční fázi své existence.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Společný podnik Clean Air byl vytvořen vzhledem k potřebě podpořit vývoj, ověřování a demonstrace čistých technologií letecké dopravy v EU, aby mohly být co nejdříve uvedeny do praxe. Stejně jako společný podnik Artemis, je teprve v počátcích. To neznamená, že zde již neexistují postupy a praktiky, které, jak zpravodaj správně poukazuje, je třeba napravit, zejména v oblastech týkajících se struktury rozpočtu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Podpořil jsem tento dokument, protože příslušný výbor rozhodl uzavření účtů společného podniku Clean Sky za rozpočtový rok 2009 schválit. Společný podnik Clean Sky byl vytvořen v prosinci 2007 s cílem urychlit vývoj, ověřování a demonstrace čistých technologií letecké dopravy v EU, aby mohly být co nejdříve uvedeny do praxe. Společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a do roku 2009 ještě plně nezavedl vlastní systém vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Konečný rozpočet společného podniku na rok 2009 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 91 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 60 000 000 EUR; a míra čerpání prostředků na závazky činila 98 % a míra čerpání prostředků na platby 1 %. Domnívám se, že společný podnik se stále nachází v počátečním období své existence, a proto chápu relativně nízkou míru čerpání prostředků na platby.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Účetní dvůr i Výbor pro rozpočtovou kontrolu vydaly k plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2009 kladné stanovisko. Z těchto důvodů Parlament dnes odhlasoval udělení absolutoria za rozpočtový rok 2009. Provedené audity ukázaly, že rozpočet společného podniku je hodnověrný a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Myslím si však, že by bylo užitečné, aby společný podnik dbal výzvy k dokončení zavádění systémů vnitřních kontrol a finančního výkaznictví, především vzhledem k velikosti rozpočtu a složitosti svých úkolů.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), písemně. (PL) Pane předsedající, hlasoval jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok 2009. Jsem si vědom, že společný podnik je stále v počátečním období své existence. Bohužel došlo ke zpoždění řady projektů a bylo využito pouze 65 % z předběžného financování. Kromá toho dosud nebyla přijata rozhodnutí ohledně sídla v Belgii, což výrazně ztěžuje efektivní fungování společného podniku Clean Sky.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria společnému podniku Clean Sky. Uznávám, že společný podnik je stále v počátečním období své existence. Vyjadřuji nicméně obavy nad skutečností, že činnosti v oblasti výzkumu, jejichž předběžné financování Komisí začalo jménem společného podniku již v roce 2008, nebyly v průběhu roku 2009 v plném rozsahu splněny a že v důsledku zpoždění těchto projektů bylo z předběžného financování využito pouze 8 700 000 EUR, což představuje pouze 65 % z částky 13 600 000 EUR. Vyjadřuji především obavy nad tím, že přijetí, struktura a prezentace schváleného rozpočtu společného podniku na rok 2009 nebyly v souladu s nařízením (ES) č. 71/2008 o založení společného podniku Clean Sky ani finančními předpisy společného podniku. Naléhavě proto vyzývám společný podnik, aby tento závažný nedostatek urychleně napravil.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Tímto se uděluje výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli společného podniku Clean Sky absolutorium za plnění jeho rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Parlament je toho názoru, že vzhledem k velikosti rozpočtu a složitosti by měl společný podnik zřídit výbor pro audit, který by byl odpovědný přímo správní radě.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument a pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2009. Podle informací poskytnutých Účetním dvorem je roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2009 hodnověrná a uskutečněné operace jsou legální a správné. Společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a do roku 2009 ještě plně nezavedl vlastní systém vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Zavádění těchto systémů musí být dokončeno. Souhlasím se zpravodajem, že společný podnik by měl dále rozvinout ustanovení o členství a spolufinancování a dokončit zavádění systémů vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Doufám, že Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva v budoucnu zlepší účelnost a účinnost procesu vývoje léčiv a pomůže farmaceutickému odvětví vyrábět účinnější a bezpečnější inovativní léčiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. (BG) Podle mého názoru by Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva měl být plně financován farmaceutickými společnostmi nebo jinými jeho členy, kteří mají největší zájem na činnosti tohoto společného podniku. Z tohoto důvodu udělení absolutoria za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2009 nepodporuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2009, protože, jak ukazuje zpráva, Účetní dvůr považuje účetní závěrku podniku a uskutečněné operace za spolehlivé. Myslím si však, že ačkoli je to v současnosti do určité míry ospravedlnitelné, neboť se podnik stále nachází v počáteční fázi své existence, měl by v příštích letech dokončit zavádění svých kontrolních systémů a pracovat pečlivěji a transparentněji.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Tento společný podnik se zaměřuje na proces vývoje léčiv, která jsou účelnější a účinnější, aby farmaceutické odvětví mohlo vyrábět inovativní léčiva, která jsou bezpečnější a účinnější. Cíle společného podniku proto mají přispět ke splnění sedmého rámcového programu a podporovat farmaceutický výzkum a vývoj v členských státech a v zemích zapojených do sedmého rámcového programu. Podporuje účast malých a středních podniků v jeho činnostech a spolupráci mezi soukromým sektorem a vysokými školami. Je stále v zárodečné fázi, a proto nemůžeme jednoznačně předvídat, jak bude probíhat sestavování jeho rozpočtu v budoucnu. Zejména by však měl dokončit zavádění svých systémů vnitřní kontroly a informačních systémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Podpořil jsem tento dokument, protože příslušný výbor rozhodl účetní závěrku společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2009 schválit. Účetní dvůr konstatoval, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva byl založen v únoru 2007 s cílem výrazně zlepšit účelnost a účinnost procesu vývoje léčiv s dlouhodobým zaměřením na to, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva. Společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a do roku 2009 ještě plně nezavedl vlastní systém vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Zároveň však konečný rozpočet společného podniku na rok 2009 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 82 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 82 000 000 EUR, přičemž míra čerpání prostředků na závazky činila 97% a míra čerpání prostředků na platby 1 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. Vzhledem ke konstatování Účetního dvora, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné, hlasoval jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2009. Jak víme, každá rozprava o udělení absolutoria má svůj konkrétní kontext a kontextem dnešní rozpravy je hospodářská a finanční krize, která vyvolala v řadě členských států finanční a rozpočtové problémy. Proto, a také s ohledem na účinnější kontroly, se připojuji k požadavku, aby tento společný podnik ve svých finančních předpisech uvedl výslovný odkaz na pravomoci útvaru interního auditu Komise jakožto svého interního auditora.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu Společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva na rozpočtový rok 2009. Naléhavě vyzývám společný podnik, aby urychleně dokončil zavádění systémů vnitřních kontrol a finančního výkaznictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Tímto se uděluje výkonnému řediteli společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli Společného podniku pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2009. Parlament vyzývá Společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro inovativní léčiva, aby ve svých finančních předpisech uvedl výslovný odkaz na pravomoci útvaru interního auditu Komise jakožto svého interního auditora na základě ustanovení uvedeného v rámcovém finančním nařízení pro subjekty Společenství.

 
  
  

Zpráva: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tuto zprávu a pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR. Podle informací poskytnutých Účetním dvorem je roční účetní závěrka společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009 hodnověrná a uskutečněné operace jsou legální a správné. Společný podnik se nachází v počáteční fázi své existence a do roku 2009 ještě plně nezavedl vlastní systém vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Zavádění těchto systémů musí být dokončeno. Souhlasím se zpravodajem, že společný podnik musí začít zavádět integrovaný systém řízení, který by umožňoval identifikaci prostředků přidělených na konkrétní soubory prací a zdrojů financování u provozních nákladů. Dále je důležité stanovit podmínky, za kterých budou nevyužité prostředky převáděny do následujícího roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. (BG) Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) je důležitou iniciativou. Nemyslím si však, že v době finanční krize a potíží v mnoha členských státech je vhodné, abychom utráceli miliony eur tímto způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), písemně. (IT) Hlasovala jsem pro udělení absolutoria za rok 2009 společnému podniku SESAR, protože tento nedávno zřízený podnik přesvědčil Účetní dvůr o své spolehlivosti. Úsilí, které tato instituce vyvíjí za účelem dokončení zavedení systémů vnitřní kontroly, je již dobře známo, ale myslím si, že by mělo být v této oblasti vynaloženo další úsilí s cílem zajistit transparentnost a spolehlivost účetní závěrky.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Cílem tohoto společného podniku je modernizovat evropský systém pro uspořádání letového provozu a měl by sjednotit úsilí Unie v oblasti výzkumu a vývoje v rámci výzkumného programu v oblasti řízení letového provozu Jednotné evropské nebe (SESAR).

Bezpečnost Evropanů, kteří služeb leteckých společností stále více využívají, jakož i zaměstnanců leteckých společností vyžaduje obzvláštní výkonnost při hledání nejlepších řešení pro řízení tohoto druhu dopravy, a také sledování a porovnávání metodik používaných v různých členských státech, s cílem dosáhnout toho, že všichni budou přejímat osvědčené praktiky a bezpečná, ekonomická a inovativní řešení.

Stejně jako jiné společnosti na počátku své činnosti, nemá společný podnik SESAR dosud plně zavedeny naprosto funkční systémy vnitřní kontroly a finančního výkaznictví. Bude je muset zavést co nejdříve.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. − (LT) Podpořil jsem tento dokument, protože příslušný výbor rozhodl uzavření účtů společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2009 schválit. Účetní dvůr konstatoval, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné. Konečný rozpočet společného podniku na rok 2009 zahrnoval prostředky na závazky ve výši 325 000 000 EUR a prostředky na platby ve výši 157 000 000 EUR; míra čerpání prostředků na závazky činila 97,1 % a míra čerpání prostředků na platby 43,2 %. Účetní dvůr zjistil, že v roce 2009 byly učiněny důležité kroky k zavedení systémů kontroly, ale je znepokojen tím, že na konci roku nebyl dosud zřízen integrovaný nástroj, jenž by spravoval informace finančního, rozpočtového a provozního charakteru. Společný podnik však ve své odpovědi uvedl, že do května 2010 byly finanční systémy zavedeny. Případům, kdy řádně nefunguje vnitřní kontrola, musí být zamezeno.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písemně. (IT) Nehledě na některé nedostatky a nesrovnalosti zjištěné Účetním dvorem během jeho analýzy a hodnocení rozpočtu společného podniku SESAR, hlasoval jsem pro udělení absolutoria za rozpočtový rok 2009. Abychom se však vyhnuli opakování stejných chyb při budoucích postupech, společný podnik SESAR by měl dokončit zavedení systémů vnitřní kontroly a finančního informačního systému, který by umožnil provádět co nejspolehlivější a co nejpřesnější hodnocení rozpočtových operací za každý rozpočtový rok.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2009. Vyjadřuji však znepokojení nad tím, že do prosince 2009 nebyl zaveden integrovaný systém řízení, který by umožňoval identifikaci prostředků přidělených na konkrétní soubory prací a zdrojů financování u provozních nákladů.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Tímto se uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Dnešním usnesením Parlament uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění jeho rozpočtu na rozpočtový rok 2009. Parlament vítá skutečnost, že Účetní dvůr dospěl k názoru, že roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2009 je hodnověrná a že uskutečněné operace jsou legální a správné.

 
  
  

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Za veřejná prohlášení poslanců EP jsou odpovědny především osoby, které je činí. K zásahu Parlamentu, tj. ke zkoumání kontextu, konkrétních okolností nebo toho, zda osoba, která veřejné prohlášení učinila, k tomu byla oprávněna či nikoli, dochází pouze ve výjimečných případech. Pokud je však osoba, která prohlášení učinila, volána k odpovědnosti za obsah vyjádřené myšlenky, je takový zákrok povinný. Takovým výjimečným případem, který byl Evropský parlament povinen vyšetřit, je případ poslance EP Luigiho de Magistrise, který byl předvolán před soud ve své vlastní zemi v souvislosti s rozhovorem, který jako člen politické strany zastoupené v evropských strukturách poskytl italskému listu. Ponecháme-li stranou učinění tohoto prohlášení nebo jeho důsledky z hlediska vnitřní politiky, právo každého poslance EP projevovat se musí být uznáno za jednu ze svobod, a tedy ochráněno.

Stejně jako pan Luigi de Magistris, i všichni ostatní poslanci EP požívají imunity a nemohou být vyšetřováni nebo zadrženi pro své názory či hlasování. S ohledem na to jakékoli snahy zabránit poslancům EP ve vyjadřování názorů na otázky veřejného zájmu nelze v demokratické společnosti schvalovat.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. Tato zpráva se týká žádosti o ochranu imunity a výsad, které požívá náš kolega poslanec pan de Magistris, podané v souladu s články 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie a článku 68 Ústavy Italské republiky ve znění ústavního zákona č. 3 ze dne 29. října 1993, protože byl předvolán před soud v Beneventu ve věci řízení zahájeného z podnětu poslance této sněmovny pana Mastelly v návaznosti na rozhovor poskytnutý italskému listu. S ohledem na ustálenou praxi tohoto parlamentu, vzhledem k tomu, že soudní řízení je občanskoprávní či správněprávní povahy a u vědomí stanoviska Výboru pro právní záležitosti hlasuji pro zbavení našeho kolegy poslance pana de Magistrise poslanecké imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. − (LT) Tuto zprávu jsem podpořil, protože Výbor pro právní záležitosti se domnnívá, že při poskytování dotčeného rozhovoru pan Luigi de Magistris vykonával svou funkci poslance Evropského parlamentu a prováděl politickou činnost, neboť před svými voliči vyjadřoval názory na otázku veřejného zájmu. Snažit se prostřednictvím soudního řízení zabránit poslancům EP ve vyjádření názorů na otázky legitimního veřejného zájmu a znepokojení a v kritizování jejich politických protivníků je v demokratické společnosti nepřijatelné a je porušením článku 8 Protokolu, jehož účelem je v zájmu Parlamentu jakožto orgánu Evropské unie chránit svobodu projevu poslanců během výkonu jejich funkce. Na základě předchozích úvah a podle čl. 6 odst. 3 jednacího řádu, po zvážení důvodů pro a proti zbavení poslance imunity, Výbor pro právní záležitosti doporučuje, aby Evropský parlament ochránil poslaneckou imunitu, které požívá pan Luigi de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, protože příslušný výbor se domnnívá, že při poskytování dotčeného rozhovoru pan Luigi de Magistris vykonával svou funkci poslance Evropského parlamentu a prováděl politickou činnost, neboť před svými voliči vyjadřoval názory na otázku veřejného zájmu. Snažit se prostřednictvím soudního řízení zabránit poslancům EP ve vyjádření názorů na otázky legitimního veřejného zájmu a znepokojení a v kritizování jejich politických protivníků je v demokratické společnosti nepřijatelné a jedná se o porušení článku 8 Protokolu, jehož účelem je v zájmu Parlamentu jakožto orgánu Evropské unie chránit svobodu projevu poslanců během výkonu jejich funkce.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. − Pan de Magistris byl předvolán před soud na základě obvinění z pomluvy. V souvislosti s tím požádal Evropský parlament o ochranu své poslanecké imunity a výsad. Výbor pro právní záležitosti v souladu se zprávou doporučuje, aby Evropský parlament ochránil imunitu, kterou požívá pan de Magistris. Hlasoval jsem „pro“.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně. (PT) Parlament obdržel žádost zbavit poslanecké imunity našeho kolegu poslance pana de Magistrise, který byl předvolán před soud v Beneventu na základě podnětu poslance Evropského parlamentu Clementa Maria Mastelly vycházejícího z rozhovoru, který pan de Magistris poskytl italskému tisku dne 31. října 2009.

Výbor pro právní záležitosti vydal k této otázce prohlášení a přijal zprávu, ve které bylo rozhodnuto poslaneckou imunitu nezrušit. Bylo totiž vyjádřeno přesvědčení, že při poskytování svých komentářů pan de Magistris plnil svou funkci poslance Evropského parlamentu. Podle zprávy vykonával svou funkci poslance Evropského parlamentu a prováděl politickou činnost, neboť před svými voliči vyjadřoval názory na otázku veřejného zájmu.

Hlasovala jsem pro, protože hájím svobodu projevu poslanců během výkonu své funkce a s cílem chránit zájmy Evropského parlamentu jakožto orgánu. Chtěla bych však dodat, že se domnívám, že zejména ti, kdo mají politickou odpovědnost, včetně poslanců, by měli vždy říkat pravdu a vyjadřovat se zdvořile o ostatních účastnících dialogu, což se ne vždy děje.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Jedná se o ochranu imunity pana de Magistrise, protože při poskytování dotčeného rozhovoru pan de Magistris vykonával svou funkci poslance EP a prováděl politickou činnost, neboť před svými voliči vyjadřoval názory na otázku veřejného zájmu.

 
  
  

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. (BG) Hájím výsady a imunitu Bruna Gollnische a myslím si, že stíhání, kterému je vystaven, je čistě politické povahy. Jeho imunita musí být ochráněna, aby mohl i nadále vykonávat svou funkci plnoprávného poslance Evropského parlamentu. V takových případech se o ochraně imunity poslance EP hlasuje na dílčím zasedání (přirozeně pokud patří do velké politické skupiny), což mne vede k domněnce, že v Evropském parlamentu je občas uplatňován dvojí přístup, což narušuje důvěru v celou tuto instituci.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písemně. – (FR) Víte, jak jsem oddána demokratickým hodnotám... Bruno Gollnisch, poslanec EP a intelektuální guru Národní fronty, požádal o ochranu své poslanecké imunity v souvislosti s opatřeními, která přijaly francouzské orgány v rámci trestního vyšetřování, které je vedeno proti panu Gollnischovi v jeho funkci předsedy skupiny Národní fronty v zastupitelstvu regionu Rhône-Alpes na základě trestního oznámení spojeného se subsidiární žalobou, které v lednu 2009 podala Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu pro podněcování k rasové nesnášenlivosti.

Článek 8 v kapitole o právních předpisech a postupu v oblasti imunity poslanců Evropského parlamentu stanoví, že členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce. Totéž stanoví čl. 26 odst. 2 Ústavy Francouzské republiky.

V době, kdy si Národní fronta vede dobře v průzkumech veřejného mínění ve Francii a kdy si lze klást otázku o přechodu této strany do hlavního proudu (ve sdělovacích prostředcích i politicky), uspokojuje mne, že Evropský parlament neochrání poslaneckou imunitu, kterou požívá pan Gollnisch, a že vyzval k jejímu odnětí, aby soudy mohly konat svou práci.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Tato zpráva se týká žádosti o ochranu výsad a imunity, kterých požívá náš kolega poslanec pan Gollnisch. Žádost byla podána poté, co se ho francouzská policie pokusila zatknout a předvést před francouzské soudní orgány v souvislosti s případem, týkajícím se vyjádření politických názorů. V tomto případě se jedná o obvinění z podněcování k rasové nesnášenlivosti vznesené Mezinárodní ligou proti rasismu a antisemitismu (LICRA) na základě zveřejnění tiskové zprávy na stránkách politické skupiny Národní fronta v zastupitelstvu regionu Rhône-Alpes, jejímž předsedou byl pan Gollnisch. S ohledem na zavedenou praxi parlamentu a na stanovisko Výboru pro právní záležitosti souhlasím se zpravodajovým postojem a hlasuji pro zbavení našeho kolegy poslance pana Gollnische poslanecké imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Podpořil jsem tuto zprávu, protože Bruno Gollnisch se ve své žádosti o ochranu imunity neodvolává na článek 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, a tento článek se tedy v tomto případě nepoužije. Parlament při rozhodování o tom, zda ochránit poslaneckou imunitu či nikoli, uplatňuje vlastní konzistentní zásady. Příslušný výbor neobjevil žádné důkazy, jež by nasvědčovaly dostatečně závažnému a konkrétnímu podezření, že případ se zakládá na záměru politicky poškodit daného poslance.

Daný případ se navíc netýká oblasti působnosti politických aktivit Bruna Gollnische jakožto poslance Evropského parlamentu. Týká se naopak aktivit Bruna Gollnische, jež jsou čistě regionální a místní povahy, konkrétně jeho činnosti jakožto člena zastupitelstva regionu Rhône-Alpes, a jedná se tedy o mandát odlišný od mandátu poslance Evropského parlamentu. Za třetí Bruno Gollnisch poskytl vysvětlení tohoto zveřejnění inkriminované tiskové zprávy ze strany své politické skupiny v zastupitelstvu regionu Rhône-Alpes, které uvádí, že tato zpráva byla napsána skupinou lidí z Národní fronty v tomto regionu, včetně jejího vedoucího pro komunikaci. Uplatnění poslanecké imunity na takovou situaci by podle našeho názoru představovalo nepřiměřené rozšíření působnosti pravidel, jejichž účelem je zabránit zasahování do fungování a nezávislosti Parlamentu. Není úkolem Parlamentu, ale příslušných justičních orgánů rozhodnout při dodržení veškerých demokratických záruk o tom, do jaké míry byly porušeny francouzské právní předpisy zakazující podněcování k rasové nesnášenlivosti a jaké by měly být právní následky tohoto porušení. Po zvážení všech argumentů Výbor pro právní záležitosti doporučuje, aby Evropský parlament zbavil Bruna Gollnische poslanecké imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Po zvážení důvodů pro a proti zbavení poslance poslanecké imunity souhlasím s doporučením Výboru pro právní záležitosti, aby Parlament neochránil poslaneckou imunitu, které požívá Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. – (FR) Stigmatizace a podněcování k nesnášenlivosti na základě náboženského přesvědčení jsou považovány ve Francii za trestné činy a tato situace je rovnocenná „přistižení při činu”. Pan Gollnisch veřejně vyjádřil podporu nehorázné tiskové zprávě. Tato tisková zpráva staví muslimy na roveň násilníkům. Hovoří o „invazi a ničení našich kulturních hodnot ze strany islámu”. Pan Gollnisch bude moci přednést svou obhajobu. Zbavení imunity umožní, aby se tak stalo. Proto hlasuji proti jeho žádosti o ochranu poslanecké imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně. (PT) Pan Gollnisch požádal Evropský parlament o ochranu své poslanecké imunity v souvislosti s opatřeními, která podle jeho názoru omezují jeho svobodu a která přijaly francouzské orgány v rámci soudního vyšetřování, týkajícího se trestního oznámení spojeného se subsidiární žalobou (plainte avec constitution de partie civile), které dne 26. ledna 2009 podala na nejmenovanou osobu Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu pro podněcování k rasové nesnášenlivosti. Parlament došel k závěru, že tento případ se netýká oblasti působnosti politických aktivit pana Gollnische jakožto poslance Evropského parlamentu, týká se naopak aktivit čistě regionální a místní povahy, konkrétně jeho činnosti jakožto člena zastupitelstva regionu Rhône-Alpes, do nějž byl pan Gollnisch zvolen v přímých všeobecných volbách, a jedná se tedy o mandát odlišný od mandátu poslance Evropského parlamentu. Provedené šetření neobjevilo žádné důkazy o fumus persecutionis: tj. o záměru politicky poškodit daného poslance. Hlasoval jsem pro tuto zprávu, která dochází k rozhodnutí neochránit výsady a imunity, které požívá pan Gollnisch, a ponechat na příslušných justičních orgánech, aby při dodržení veškerých demokratických záruk rozhodly o tom, do jaké míry byly porušeny francouzské právní předpisy zakazující podněcování k rasové nesnášenlivosti a jaké by měly být právní následky tohoto porušení.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Daný případ nespadá do oblasti působnosti politických aktivit pana Gollnische jakožto poslance EP, ale týká se jeho čistě regionálních a místních aktivit jakožto člena zastupitelstva regionu Rhône-Alpes. Proto jsme rozhodli neochránit imunitu, které požívá.

 
  
  

Zpráva: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), písemně. (BG) Hájím výsady a imunitu, které požívá Bruno Gollnisch, a myslím si, že stíhání, kterému je vystaven, je čistě politické povahy. Jeho imunita musí být ochráněna, aby mohl i nadále vykonávat svou funkci plnohodnotného poslance Evropského parlamentu. Proto jsem hlasoval proti tomu, aby byl zbaven imunity, které požívá.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), písemně. Hlasoval jsem proti odnětí poslanecké imunity Brunovi Gollnischovi, protože: 1. Věřím ve svobodu slova a slova, která jsou předmětem stížnosti, nebyla podněcováním k násilí a nebyla hrubá, ani urážlivá. Poznámky se týkaly netolerance islámských režimů vůči lidem, kteří jsou považováni za kacíře. 2. Před těmito nejdůležitějšími hlasováními (jež se týkají základních práv poslance EP) nebyla umožněna žádná rozprava. 3. Návrh zbavit Bruna Gollnische imunity (a eventuální rozhodnutí o zbavení) by byly neslučitelné s návrhem umožnit německému poslanci EP Elmaru Brokovi ponechat si svou imunitu, díky níž nemůže být stíhán v souvislosti s (údajným) zištným přečinem daňového úniku. Je jasné, že stíhání z podnětu soukromé organizace, jehož cílem je připravit pana Gollnische o funkci, do které byl zvolen, a o jeho dobré jméno, je nepříjemné.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), písemně. (NL) Již pouhá skutečnost, že našemu kolegovi poslanci, kterému hrozí ztráta poslanecké imunity, nebyla poskytnuta možnost se hájt na plenárním zasedání, je dostatečným důvodem hlasovat proti této zprávě, která se vyslovuje pro zrušení takové imunity. Je navíc zcela nepřijatelné a proti přírodě, aby poslanci parlamentu byli zbavováni imunity a byli posíláni přes soud za vyjádření svých názorů. Pokud Evropský parlament chce, aby ho voliči v budoucnu brali vážně, pak se musí jednoznačně a bez jakéhokoli kompromisu postavit za právo svých vlastních poslanců a všech občanů Evropy na svobodu projevu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE) , písemně. (PT) Tato zpráva se týká žádosti o zbavení výsad a imunity našeho kolegy poslance pana Gollnische, kterou Evropskému parlamentu předložil státní zástupce při odvolačním soudu v Lyonu v souvislosti s vyšetřováním, jež se týká trestního oznámení spojeného s žádostí o odškodnění (plainte avec constitution de partie civile), kterou dne 26. ledna 2009 podala Mezinárodní liga proti rasismu a antisemitismu (LICRA) kvůli zveřejnění tiskové zprávy on-line politickou skupinou Národní fronta v zastupitelstvu regionu Rhône-Alpes, jejímž předsedou byl pan Gollnisch. S ohledem na zavedenou praxi tohoto parlamentu, jelikož žádosti o ochranu poslanecké imunity bylo v daném případě zneužito a vzhledem ke stanovisku Výboru pro právní záležitosti souhlasím se zpravodajovým postojem a hlasuji pro zbavení našeho kolegy poslance pana Gollnische poslanecké imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), písemně. Hlasoval jsem proti odnětí poslanecké imunity Brunovi Gollnischovi, protože: 1. Svoboda slova je jednou ze základních hodnot naší společnosti a úhelným kamenem naší demokracie. Neměla by být politickými oponenty omezována. Poznámky připisované panu Gollnischovi nebyly podněcováním k násilí a nebyly hrubé, ani urážlivé. Poznámky se týkaly netolerance islámských režimů k nevěřícím. 2. Před hlasováním o této otázce, která se dotýká základních práv poslance EP, nebyla umožněna žádná rozprava. 3. Návrh zbavit Bruna Gollnische imunity (a politicky motivované rozhodnutí o zbavení imunity) byly neslučitelné s návrhem umožnit německému poslanci EP Elmaru Brokovi ponechat si svou imunitu, díky níž nemůže být stíhán v souvislosti s (údajným) zištným přečinem daňového úniku.

Je jasné, že stíhání z podnětu soukromé organizace, jehož cílem je připravit pana Gollnische o funkci, do níž byl zvolen, a o jeho dobré jméno, je nepříjemné. Stejně tak je jasné, že ve stále netolerantnějším ovzduší politické korektnosti, jež prostupuje Parlamentem, jsou si někteří poslanci EP rovnější než druzí.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. − (LT) Podpořil jsem tento dokument, protože za prvé příslušný výbor neobjevil žádné důkazy pro dostatečně závažné a konkrétní podezření, že případ se zakládá na záměru politicky poškodit daného poslance.

Daný případ se navíc netýká oblasti působnosti politických aktivit Bruna Gollnische jakožto poslance Evropského parlamentu. Týká se naopak aktivit Bruna Gollnische, jež jsou čistě regionální a místní povahy, konkrétně jeho činnosti jakožto člena zastupitelstva regionu Rhône-Alpes, a jedná se tedy o mandát odlišný od mandátu poslance Evropského parlamentu.

Za třetí Bruno Gollnisch poskytl vysvětlení tohoto zveřejnění inkriminované tiskové zprávy ze strany své politické skupiny v zastupitelstvu regionu Rhône-Alpes. Uplatnění poslanecké imunity na takovou situaci by podle našeho názoru představovalo nepřiměřené rozšíření působnosti pravidel, jejichž účelem je zabránit zasahování do fungování a nezávislosti Parlamentu.

Není úkolem Parlamentu, ale příslušných justičních orgánů rozhodnout za dodržení veškerých demokratických záruk o tom, do jaké míry byly porušeny francouzské právní předpisy zakazující podněcování k rasové nesnášenlivosti a jaké by měly být právní následky tohoto porušení. Konstatuje se, že rozhodnutí Evropského parlamentu zbavit poslance imunity pouze umožňuje příslušnému vnitrostátnímu orgánu zahájit stíhání (přičemž nedochází k zásahu do fungování či nezávislosti Parlamentu), a toto rozhodnutí v žádném případě nepotvrzuje vinu poslance, ani se nevyjadřuje k tomu, zda určité skutky nebo názory ospravedlňují vyšetřování. Po zvážení všech argumentů Výbor pro právní záležitosti doporučuje, aby Evropský parlament zbavil Bruna Gollnische poslanecké imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), písemně.(FR) Dlouhá doba, kterou jsem strávil jako poslanec ve francouzském Národním shromáždění a v Evropském parlamentu (27 let), mi umožňuje říci, že přístup, kterým posledně jmenovaný zbavuje pana Gollnische poslanecké imunity, je odporný. Poslanci EP nebylo umožněno vystoupit s obhajobou před kolegy poslanci, kteří se mimochodem nezatěžovali tím, aby si prostudovali fakta o tomto případu. Pokud by tak učinili, zjistili by, že pan Gollnisch byl za tuto záležitost jen nepřímo odpovědný a že souvisí s jeho svobodou politického projevu. Dávat lekce z demokracie a úcty k lidským právům je jedna věc; dodržovat obojí ve své vlastní instituci je věc zcela jiná.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), písemně. (FR) Pokoušet se soudními postupy zabránit poslancům Parlamentu ve vyjadřování jejich stanovisek k otázkám legitimního veřejného zájmu a obav a v kritizování politických oponentů je v demokratické společnosti nepřijatelné a představuje porušení článku 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, jehož cílem je chránit svobodu projevu jeho poslanců. Toto pojetí plně podporuji. Avšak v pojetí pana Rapkaye to platí pouze o panu de Magistrisovi, který je trestně stíhán za křivé nařčení, a nikoli o Brunovi Gollnischovi, který je trestně stíhán za vyjádření politických názorů. Toto je případ dvojího přístupu. Oč je více ve veřejném zájmu a demokratičtější, abychom se dozvěděli, co si myslí pan de Magistris o kolegovi poslanci, než abychom se dozvěděli, co si Národní fronta myslí o vzpourách v Romans nebo o nebezpečích masového přistěhovalectví? Je to právě proto, že oponentům Bruna Gollnische se nelíbí dotyčné tiskové prohlášení, ač je ve větším veřejném zájmu, a proto ztrácí svou imunitu. Svoboda projevu zvolených představitelů tohoto parlamentu by neměla být jakousi pohyblivou brankovou tyčí a neměla by záviset na tom, zda se někdo někomu líbí, či nikoli. Přijmout takovou zprávu je pod vaši důstojnost.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Podporuji zbavení Bruna Gollnische imunity, aby mohl být souzen v souvislosti s obviněním ze spáchání trestného činu podněcování k rasové nesnášenlivosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně. – (FR) Stigmatizace a podněcování k nesnášenlivosti na základě náboženského přesvědčení jsou považovány ve Francii za trestné činy a tato situace je rovnocenná „přistižení při činu”. Pan Gollnisch veřejně vyjádřil podporu nehorázné tiskové zprávě. Tato tisková zpráva staví muslimy na roveň násilníků. Hovoří o „invazi a ničení našich kulturních hodnot ze strany islámu”. Pan Gollnisch bude moci přednést svou obhajobu. Zbavení imunity umožní, aby se tak stalo. Proto hlasuji proti jeho žádosti o ochranu poslanecké imunity.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písemně. (DE) Hlasoval jsem proti zbavení Bruna Gollnische imunity, protože vysvětlující prohlášení předložené Výborem pro právní záležitosti, které doporučilo plenárnímu zasedání odnětí imunity, bylo naprosto svévolné. Je-li pan Gollnisch obviněn v souvislosti s tiskovým prohlášením, jehož autorem je politická kancelář Národní fronty, pak by tato aktivita samozřejmě měla být považována za spadající do oblasti působnosti jeho mandátu EU. Argument, že se tak stalo v rámci jeho aktivit jakožto člena zastupitelstva regionu, není rozhodující, protože mandát EU nelze považovat za zaměstnání na částečný úvazek nebo něco podobného. Kdyby byl pan Gollnisch stejné prohlášení učinil na dílčím zasedání Evropského parlamentu nebo v jednom z jeho výborů, byl by uplatňován stejný argument? Skutečnost, aby obsah tiskového prohlášení sloužil jako základ pro vydání k trestnímu stíhání, je navíc stoprocentně pokryta svobodou projevu. Mají-li nyní nepopulární politická prohlášení tvořit základ pro vydání k trestnímu stíhání, pak to znovu ukazuje, co si Evropský parlament myslí o skutečné demokracii.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrăo Neves (PPE), písemně. (PT) Tato zpráva se týká zbavení našeho kolegy poslance pana Gollnische poslanecké imunity na žádost francouzského veřejného žalobce, aby tak bylo možné vyšetřit trestní oznámení týkající se údajného podněcování k rasové nesnášenlivosti a eventuálně pana Gollnische obžalovat před francouzským prvoinstančním soudem, odvolacím soudem a nejvyšším soudem (kasační soud). Žádost o zbavení Bruna Gollnische imunity se týká údajného spáchání trestného činu podněcování k rasové nesnášenlivosti, který měl být spáchán tiskovou zprávou vydanou dne 3. října 2008 politickou skupinou Národní fronta v zastupitelstvu regionu Rhône-Alpes, jejímž předsedou byl Bruno Gollnisch, takže se jednalo o aktivity čistě regionální a místní povahy, konkrétně jeho činnosti jakožto člena zastupitelstva regionu Rhône-Alpes, do nějž byl pan Gollnisch zvolen na základě přímých všeobecných voleb, a jedná se tedy o mandát odlišný od mandátu poslance Evropského parlamentu. Provedené šetření neobjevilo žádné důkazy o fumus persecutionis: tj. o záměru politicky poškodit daného poslance. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která dochází k názoru neochránit výsady a imunity, které požívá pan Gollnisch, a ponechat na příslušných justičních orgánech, aby při dodržení veškerých demokratických záruk rozhodly o tom, do jaké míry byly porušeny francouzské právní předpisy zakazující podněcování k rasové nesnášenlivosti a jaké by měly být právní následky tohoto porušení.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písemně. Tento případ je totožný s předchozím případem (viz A7-0154/2011); zde však žádost o zbavení imunity byla předložena francouzskými orgány.

 
  
  

Doporučení: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) O povodí Prespanských jezer (Prespanský park) se dělí Řecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM) a Albánie. První z uvedených zemí je členským státem Evropské unie, druhá je kandidátskou zemí na přistoupení k EU a třetí je potenciální kandidátskou zemí na přistoupení k EU. Albánie a FYROM uzavřely také dohodu o stabilizaci a přidružení s EU. Rozvoj udržitelného hospodářství a zelené infrastruktury, které s ohledem na svůj charakter vedou k vytváření pracovních míst na místní úrovni, přináší významné pracovní příležitosti, a přispívá tak ke strategii Evropa 2020. Účinné využívání zdrojů, udržitelný hospodářský rozvoj a ochrana přírody navíc mohou a musí jít ruku v ruce a měly by rovněž dále podpořit spolupráci se sousedními zeměmi v zájmu jejich integrace do Evropy. Ze všech uvedených důvodů hlasuji pro tento návrh dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písemně. (IT) Jsem pro udělení souhlasu s účastí Evropské unie na dohodě o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku, kterou uzavřely Řecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie. Tento názor zastávám proto, že tento park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologická a ekologická důležitost, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam. Podporuji také cíle a zásady vytyčené v této dohodě, které jsou založeny na udržitelném využívání přírodních zdrojů s důrazem na zachování ekosystémů a biologické rozmanitosti a na předcházení, kontrole a omezování znečištění vody v Prespanských jezerech.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Vítám úsilí členských států spolupracovat se třetími zeměmi, a zajistit tak udržitelnější využívání zdrojů. Proto hlasuji pro uzavření dohody o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku, neboť se domnívám, že je důležitá pro rozvoj tří zemí, které se o něj dělí: Řecka, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Albánie. Domnívám se také, že tento park je důležitý z hlediska životního prostředí, ochrany přírody a celé řady pozitivních řetězově působících efektů, jež může spolupráce tohoto typu přinést, a v neposlední řadě i z hlediska upevňování dobrých vztahů v oblasti Balkánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Vítám uzavření dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií, Albánií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií (FYROM), jejímž cílem je spoluráce všech, kdo se dělí o povodí Prespanských jezer, s cílem zajistit integrovanou ochranu ekosystému a udržitelný rozvoj tohoto parku. Tato dohoda demonstruje úspěšné uplatnění rámcové směrnice o vodě Unie s cílem chránit životní prostředí, zvýšovat životní úroveň obyvatel této oblasti a napomáhat spolupráci mezi třemi zeměmi: Řeckem, Albánií a FYROM. Tím se upevní duch dobrého sousedství mezi zúčastněnými stranami v této obzvláště citlivé oblasti Balkánu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně (PT) Toto doporučení se týká návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku, který byl vyhlášen v roce 1977 a na základě prohlášení tří zemí – Řecka, Albánie a Republiky Makedonie – ze dne 2. února 2000 byl vyhlášen chráněnou přeshraniční oblastí. Evropská unie si uvědomuje naléhavou potřebu chránit a zachovat přírodní zdroje, a proto od počátku 70. let dvacátého století přijala soubor právních předpisů, jehož zatím posledním výrazem je rámcová směrnice o vodě z roku 2000. Účelem této dohody je spolupráce mezi EU a uvedenými zeměmi s cílem podpořit udržitelný rozvoj této oblasti a chránit jeji ekosystém, zejména prostřednictvím plánů integrovaného řízení povodí Prespanských jezer. V době narůstajících pohrom vyplývajících ze změny klimatu blahopřeji Radě k tomuto projektu a byl bych rád, aby byl co nejrychleji doveden do konce.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. − (PT) O povodí Prespanských jezer (Prespanský park) se dělí Řecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie. Je mimořádně důležité zachovat toto přírodní prostředí pro ochranu mnoha vzácných a/nebo endemických druhů rostlin a živočichů, jako hnízdiště celosvětově ohrožených druhů ptáků i jako místo, kde se nachází bohatství významných kulturních a tradičních památek.

Záměrem dohody je spolupráce, která si klade za cíl zajistit integrovanou ochranu ekosystému a udržitelný rozvoj Prespanského parku, včetně vypracování integrovaných plánů povodí. Za tímto účelem se účastnické země dohody zavazují. že přijmou nezbytná opatření, individuálně i společně, na základě zásady svrchované rovnosti, územní celistvosti, vzájemného prospěchu a dobré víry, zaměřená na správu vodního systému Prespanských jezer, předcházení, kontrolu a omezování znečištění, ochranu a zachování biologické rozmanitosti, ochranu půdy, uvážlivé využívání přírodních zdrojů a udržitelný rozvoj.

Proto hlasujeme pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písemně. − (PT) Prespanský park, tj. povodí Prespanských jezer, o který se dělí Řecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie, je mimořádně důležitý z hlediska zachování tohoto přirozeného prostředí pro ochranu mnoha vzácných a/nebo endemických druhů rostlin a živočichů, jako hnízdiště celosvětově ohrožených druhů ptáků i jako místo, kde se nachází bohatství významných kulturních a tradičních památek.

Záměrem dohody je spolupráce, která si klade za cíl zajistit integrovanou ochranu ekosystému a udržitelný rozvoj oblasti Prespanského parku, včetně vypracování integrovaných plánů povodí.

Za tímto účelem se účastnické země dohody zavazují. že přijmou nezbytná opatření, individuálně i společně, na základě zásady svrchované rovnosti, územní celistvosti, vzájemného prospěchu a dobré víry, zaměřená na správu vodního systému Prespanských jezer, předcházení, kontrolu a omezování znečištění, ochranu a zachování biologické rozmanitosti, ochranu půdy, uvážlivé využívání přírodních zdrojů a udržitelný rozvoj.

Proto hlasujeme pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písemně. V únoru 2010 za přítomnosti a účasti Evropské unie podepsaly Řecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie dohodu o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku. Cílem této dohody je zajistit ochranu Prespanského parku a také ochranu celého jeho ekosystému. Jezera a jejich okolí nemají jen ekologický význam, ale tato oblast je také přírodně jedinečná díky svému geomorfologickému a ekologickému významu, biologické rozmanitosti i kulturní hodnotě. Je důležitým přirozeným prostředím pro ochranu mnoha vzácných druhů živočichů a rostlin, hnízdištěm celosvětově ohrožených druhů ptáků i místem, kde se nachází významné archeologické i folklórní dědictví. Bylo proto důležité získat souhlas Parlamentu, a zajistit tak, aby dohoda mohla být přijata.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), písemně. (IT) Povodí Prespanských jezer na hranicích mezi Řeckem, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Albánií je důležitou přírodní rezervací. Dohoda, kterou má Evropská unie podepsat, přispěje k dosažení některých důležitých cílů v oblasti ochrany této oblasti, ochrany ekosystému a k zahájení udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie. Proto budu hlasovat pro toto doporučení.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Podpořil jsem tuto zprávu, protože záměrem této dohody je spolupráce, jež má zajistit integrovanou ochranu ekosystému a udržitelný rozvoj Prespanského parku, včetně vypracování integrovaných plánů správy povodí, podle mezinárodních norem a norem Evropské unie. O povodí Prespanských jezer (Prespanský park) se dělí Řecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie a Albánie. První z uvedených zemí je členským státem Evropské unie, druhá je kandidátskou zemí na členství v EU a třetí je potenciální kandidátskou zemí na členství v EU. Albánie a FYROM uzavřely také dohodu o stabilizaci a přidružení s EU. Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž biologická rozmanitost, geomorfologická a ekologická důležitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam. Je důležitým přirozeným prostředím pro ochranu mnoha vzácných a/nebo endemických druhů rostlin a živočichů, hnízdištěm celosvětově ohrožených druhů ptáků a místem, kde se nachází významné archeologické a folklórní dědictví.

Z uvedených důvodů tyto tři země dne 2. února 2010 podepsaly za účasti EU dohodu o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku, která byla předložena ke schválení Evropskému parlamentu. Pro naplnění tohoto účelu se smluvní strany zavazují, že přijmou nezbytná opatření a použijí nejlepší dostupné metody, individuálně i společně, na základě zásady svrchované rovnosti, územní celistvosti, vzájemného prospěchu a dobré víry.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Tuto dohodu o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku vítám. Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologická a ekologická důležitost, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam. Je důležitým přirozeným prostředím pro ochranu mnoha vzácných a/nebo endemických druhů živočichů a rostlin, hnízdištěm celosvětově ohrožených druhů ptáků a místem, kde se nachází významné archeologické a folklórní dědictví.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. − (ES) Tato zpráva se týká povodí Prespanských jezer, jehož geomorfologická a ekologická důležitost, biologická rozmanitost i kulturní hodnota z něj činí přírodní rezervaci mezinárodního významu. Je důležitým přirozeným prostředím pro ochranu mnoha vzácných nebo endemických druhů rostlin a živočichů, hnízdištěm celosvětově ohrožených druhů ptáků a místem, kde se nachází cenné archeologické a folklórní dědictví. Uzavírá se dohoda mezi Řeckem, Albánií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, které se dělí o tuto přírodní rezervaci, s cílem spolupracovat při správě vodního systému těchto jezer, předcházet, kontrolovat a omezovat jejich znečištění, chránit a zachovat biologickou rozmanitost oblasti a chránit její půdu před erozí, podporovat citlivé využívání přírodních zdrojů a udržitelný rozvoj, předcházet zavádění cizích druhů živočichů a rostlin a regulovat lidské činnosti, mající na tuto oblast negativní dopad. Jsem přesvědčen, že je třeba zvýšit spolupráci mezi zúčastněnými stranami, a to vždy na základě dodržování zásady rovnosti, územní celistvosti a vzájemné výhodnosti, zaměřenou na ochranu této mimořádně cenné oblasti. Hlasuji proto pro tuto dohodu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. − (PT) Základem této zprávy je návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku, tzn. povodí Prespanských jezer. Evropská unie má již dlouhou dobu právní předpisy na ochranu svých vod, a sice rámcovou směrnici o vodě z roku 2000, která stanoví cíl ochrany všech vod – řek, jezer, podzemních a pobřežních vod – a která za účelem dosažení tohoto cíle zajišťuje koordinaci úsilí v rámci společných povodí , přesahujících správní i politické hranice. O povodí Prespanských jezer se dělí Řecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM) a Albánie. FYROM je kandidátskou zemí na přistoupení k EU a Albánie je potenciální kandidátskou zemí. Bylo proto nezbytné uzavřít mezinárodní dohodu, jež zajistí dosažení cílů rámcové směrnice o vodě, tj. ochrany biologické rozmanitosti a funkcí ekosystému v této oblasti. Hlasovala jsem pro tuto zprávu, která byla předtím jednomyslně přijata Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) O povodí Prespanských jezer se dělí Řecko, Albánie a Bývalá jugoslávská republika Makedonie. Jde o zdroj biologické rozmanitosti nesporného ekologického významu, a tedy i přírodní regulátor klimatu, jehož ochrana v souladu s rámcovou směrnicí o vodě (2000/60/ES) zasluhuje úsilí Evropské unie. Podle této směrnice, pokud oblast povodí přesahuje území Unie, je třeba zajistit koordinaci s příslušnými zeměmi, a z tohoto důvodu byla dne 2. února 2010 podepsána dohoda o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku. Zapojila se i Komise zastupující EU. Před konečným schválením Radou je však nezbytný souhlas Evropského parlamentu. Z uvedených důvodů jsem hlasoval pro přijetí této dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologická a ekologická důležitost, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam. Je důležitým přirozeným prostředím pro ochranu mnoha vzácných a/nebo endemických druhů živočichů a rostlin, hnízdištěm celosvětově ohrožených druhů ptáků a místem, kde se nachází významné archeologické a folklórní dědictví. Z uvedených důvodů tyto tři země dne 2. února 2010 podepsaly za účasti EU dohodu o ochraně a udržitelném rozvoji Prespanského parku. Záměrem této dohody je spolupráce s cílem zajistit integrovanou ochranu ekosystému a udržitelný rozvoj Prespanského parku, včetně vypracování integrovaných plánů správy povodí, podle mezinárodních norem a norem Evropské unie. Ke schválení dohody musí Rada v souladu s čl. 218 odst. 6 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie získat souhlas Evropského parlamentu.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Evropská unie má již dlouhou dobu zavedeny právní předpisy na ochranu svých vod, z nichž nejdůležitější je rámcová směrnice o vodě. Podle tohoto právního předpisu, pokud oblast povodí přesahuje území Unie, usilují dotyčné členské státy o zajištění koordinace s příslušnými třetími zeměmi, s nimiž se o tuto oblast dělí. Má-li koordinace podobu mezinárodní dohody, která se vztahuje na otázky spadající do působnosti Unie, je nezbytná účast Evropské unie jako smluvní strany této dohody.

Prespanský park je přírodní rezervací, jejíž geomorfologie, ekologie, biologická rozmanitost i kulturní hodnota mají mezinárodní význam. Záměrem textu, který jsme dnes přijali, je spolupráce s cílem zajistit integrovanou ochranu ekosystému a udržitelný rozvoj Prespanského parku, včetně vypracování integrovaných plánů správy povodí, podle mezinárodních norem a norem Evropské unie. Dohoda přispěje k úspěšnému provádění rámcové směrnice o vodě, k ochraně životního prostředí, ke zlepšení životní úrovně obyvatel této oblasti a ke spolupráci mezi všemi třemi zeměmi, a k posílení dobrých sousedských vztahů v obzvláště citlivé oblasti Balkánu.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně. Komise a ostatní instituce EU se v loňském roce zamýšlely nad skutečností, že neplníme své cíle v oblasti biologické rozmanitosti. Tato velice politováníhodná situace musí být urychleně a účinně změněna, abychom chránili biologickou rozmanitost a neocenitelné ekologické služby, jež nám poskytuje. Spolupráci se třetími zeměmi je nutné co nejvíce podporovat, neboť se jedná i o celosvětový problém, a proto je třeba tuto dohodu velmi uvítat.

 
  
  

Doporučení: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Hlasuji pro doporučení paní Fraga Estévezové, které vítá úsilí Evropské komise o to, aby regionální organizace pro řízení rybolovu přijaly usnesení, které vychází z dohody o opatřeních přístavních států. V průběhu plenárního zasedání Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC), které se konalo v březnu 2010 v jihokorejském Busanu, bylo přijato usnesení o opatřeních přístavních států, které předložila EU (usnesení 2010/11). Podobné návrhy předložila EU také v dalších regionálních organizacích pro řízení rybolovu, a to s cílem posílit již platná opatření přístavních států a sladit je s požadavky dohody. V několika případech bohužel nebylo možné tyto návrhy přijmout, jelikož se proti nim postavila řada zemí, jako např. některé latinskoamerické země a malé tichomořské ostrovní státy.

Připojuji se ke stanovisku zpravodajky a naléhavě vyzývám Komisi, aby nadále usilovala o přijetí těchto návrhů, jelikož opatření stanovená dohodou budou v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu skutečně účinná pouze tehdy, budou-li prosazována komplexním, jednotným a transparentním způsobem, čímž se předejde vzniku právních mezer, jichž mohou snadno zneužít provozovatelé rybářských plavidel zapojení do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), písemně. (IT) Doporučení jsem podpořil, protože Evropská unie se musí důrazně postavit proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Evropská unie je důležitým mezinárodním aktérem v otázkách, které se týkají řízení rybolovu. Jako taková musí podpořit vše, co souvisí s posílením mezinárodních pravidel boje proti porušování. Paní Fraga Estévezová uvítala úsilí Evropské komise o přijetí usnesení, jež vycházejí z dohody Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství o opatřeních přístavních států. Ve Výboru jsme myšlenku pokračovat v prosazování těchto návrhů podpořili. Vždyť nezákonný rybolov zahrnuje registrovaná plavidla, jež loví ryby nedosahující předepsané velikosti, ale také rybolov prováděný plavidly bez příslušného povolení v chráněných oblastech nebo v přílišné blízkosti od pobřeží.

Přibližně 60 % produktů, které přicházejí na naše trhy, bohužel pochází z nezákonného rybolovu, což vytváří nejistoty, pokud jde o jejich kvalitu, a lze jen těžko vysledovat jejich původ. Proto se domníváme, že Evropa by měla jít příkladem všem ostatním zemím, které v tomto odvětví působí a které jsou v konečném důsledku zvýhodněny na mezinárodních trzích, protože nemusí dodržovat žádná z omezení, která byla uvalena na naše rybáře.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), písemně. (ES) Hlasovala jsem pro doporučení paní Fraga Estévezové k návrhu rozhodnutí Rady o schválení dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Pro zprávu jsem hlasovala proto, že obsah této iniciativy bude zásadním přínosem pro současný celosvětový boj proti nezákonnému rybolovu. Její opatření budou účinná pouze tehdy, budou-li uplatňována komplexním, jednotným a transparentním způsobem.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písemně. (IT) Nedostatek populací ryb v celosvětovém měřítku, a tedy nejen v našich vlastních mořích, se postupně stává naléhavým problémem. Víme, že mořský život je nezbytný nejen jako důležitá součást výživy lidí, ale také pro zdraví celých ekosystémů. Proto je důležité, aby všechny úrovně vlád – od regionů a ústředních vlád až po Evropskou unii – dělaly vše, co je v jejich silách pro zavedení regulačních opatření a legislativních nástrojů, které pomohou chránit populace ryb, což je jediná záruka dlouhodobé udržitelnosti rybolovných činností.

Hlasovala jsem pro toto parlamentní doporučení Radě, aby Komise mohla jménem EU dále prosazovat schválení dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Bude-li vnitrostátními subjekty řádně plněna, bude tato mezinárodní dohoda důležitým nástrojem k zajištění dlouhodobé ochrany mořského života a udržitelného využívání populací ryb.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písemně. − (LT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože jejím prostřednictvím Evropský parlament vyslovil souhlas s dohodou Organizace OSN pro výživu a zemědělství, což by podpořilo zodpovědné využívání rybolovných zdrojů a mořských ekosystémů. Tato dohoda poskytuje konkrétní nástroje pro účinnější boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v teritoriálních vodách EU. Tyto nástroje stanoví minimální normy, ze kterých by státy měly vycházet při přijímání opatření s cílem sledovat a kontrolovat rybářská plavidla, jež plují pod zahraniční vlajkou a chtějí použít jejich přístavy, a podrobovat je inspekci. Nástroje obsažené v této dohodě mohou být uplatňovány nejen vůči rybářským plavidlům, ale i vůči plavidlům využívaným k činnostem spojeným s rybolovem, jako jsou např. přepravní plavidla, která mohou být použita při přepravě produktů rybolovu. Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu je zásadní součástí společné rybářské politiky a EU by měla být schopna podpořit mezinárodní spolupráci v této záležitosti svou aktivní a konstruktivní účastí na příjímání mezinárodního nástroje pro přijímání opatření přístavních států.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je považován za jedno z hlavních nebezpečí ohrožujících zdroje trhů v oblasti rybolovu, kde Evropská unie zaujímá celosvětově významnou pozici. Za této situace je vypracování společné rybářské politiky na úrovni EU zaměřené na ochranu udržitelného využívání živých vodních zdrojů zcela přirozeným zájmem. Tato dohoda, která se předkládá Radě ke schválení, byla navržena právě proto, aby splňovala tyto mezinárodní požadavky na předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu prostřednictvím zavedení účinných opatření ze strany států, kde se nacházejí přístavy. Jde o opatření, která by po schválení této dohody měla představovat dobrovolný model, který stanoví soubor povinných minimálních norem pro přístavní státy s cílem sledovat a kontrolovat rybářská plavidla, jež plují pod zahraniční vlajkou a chtějí použít jejich přístavy, a podrobovat je inspekci.

Výhodné je navíc i to, že tento soubor opatření, jejichž provádění bude v pravomoci přístavních států, je zaváděn jako mezinárodní nástroj. Celosvětová revize těchto praktik nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu může vést k lepšímu monitorování veškerých rybolovných činností. Je nákladově efektivnější, pokud jde o organizaci i provádění.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písemně. (IT) Hlasoval jsem pro text předložený paní Fraga Estévezovou, které bych chtěl vyjádřit ocenění za odvedenou práci. Skutečně se domnívám, že Evropská unie by měla využít každého nástroje, který má k dispozici, aby předcházela nezákonnému obchodu a bojovala proti němu a současně zachovala trh v oblasti rybolovu, což bylo vždy pevným pilířem společné rybářské politiky.

Je proto nejvyšší čas přijmout přísná opatření, a především je dodržovat. Lodím, které nedodržují evropská a mezinárodní pravidla rybolovu, by měla být zakázána činnost a mělo by být zajištěno více informací o všech lodích, které žádají o vstup do přístavů. Nezapomínejme, že Evropa – která zaujímá třetí místo mezi světovými rybářskými velmocemi – se po léta snaží dosáhnout toho, aby členské státy a třetí země dodržovaly pravidla, s cílem zajistit udržitelný trh v oblasti rybolovu a chránit mořské prostředí před možným poškozením.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Souhlasím s návrhem rozhodnutí Rady o schválení dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu jménem Evropské unie. Domnívám se, že taková opatření musí být účinná a musí zajistit ochranu a udržitelnost mořských ekosystémů, a potažmo využívání moří a příslušných odvětví. K zajištění této efektivity je nezbytné harmonické provádění těchto opatření členskými státy, tím že budou kontrolovat vykládku člunů, překládku a další operace prováděné v jejich přístavech. Proto chci zdůraznit význam navrhovaného bodu, který se týká mechanismu pro sdílení informací, z něhož musí tato dohoda vycházet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) Nezákonný rybolov je jev, který ohrožuje veškerá opatření, která přijímá mezinárodní společenství, a zejména Evropská unie, aby umožnila sladit intenzivní a dynamickou rybolovnou činnost s nezbytným obnovováním populací ryb.

Na zasedání výboru pro rybolov Organizace OSN pro výživu a zemědělství v roce 2007 bylo dohodnuto vypracování právně závazného mezinárodního nástroje pro opatření přijímaná přístavními státy k potírání nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Později, v roce 2009, byla v Římě přijata dohoda, která má být nyní schválena jménem EU.

Vzhledem k důležitosti této otázky, zejména pro námořní zemí jako Portugalsko, hlasuji pro schválení této dohody.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) V roce 2001 vypracovala Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) Mezinárodní akční plán pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. V roce 2005 schválila FAO řadu opatření, která musí přijmout přístavní státy vůči rybářským plavidlům a plavidlům pro přepravu ryb v rámci boje proti nezákonnému rybolovu. Ochrana přírodních, a zejména mořských zdrojů je trvale předmětem zájmu Evropské unie, která se snaží předcházet nezákonnému rybolovu všemi prostředky, které má k dispozici. Proto se pečlivě řídila všemi opatřeními schválenými FAO a hrála aktivní a konstruktivní úlohu, v neposlední řadě při vypracování dohody přijaté na 36. konferenci FAO, která se konala v Římě ve dnech 18.–23. listopadu 2009. Souhlasím s postojem, který zaujala zpravodajka, když vyzývá Komisi, aby nejen uzavřela stávající smlouvu, ale aby nadále vyvíjela tlak na mezinárodní agentury, zejména na FAO, s cílem dosáhnout schválení zmíněných opatření.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. − Předložení této dohody bylo schváleno na 36. konferenci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), která se konala v listopadu 2009 v Římě, což ukončilo proces diskuzí, jimž předcházela řada dalších dohod a kodexů chování přijatých za poslední dvě desetiletí pod záštitou FAO.

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje celosvětovou hrozbu pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů. Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu proto musí být jedním z hlavních cílů každé rybářské politiky a také nezbytným prvkem mezinárodního řízení rybolovu na příslušných fórech.

Cílem této dohody je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prováděním účinných opatření přístavních států, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů. Zkušenosti potvrzují dobrou nákladovou efektivitu a klíčový význam, jaký mají pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu opatření přijímaná pobřežními státy ve spojení s jinými nástroji. Tato dohoda také zahrnuje širokou definici nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, aby mohla upravovat širokou škálu činností spojených s neregulovaným rybolovem.

Proto jsme hlasovali pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. − Předložení této dohody bylo schváleno na 36. konferenci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), která se konala v listopadu 2009 v Římě, což ukončilo proces diskuzí, jimž předcházela řada dalších dohod a kodexů chování přijatých pod záštitou FAO v posledních dvou desetiletích.

Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje celosvětovou hrozbu pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů. Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu proto musí být jedním z hlavních cílů každé rybářské politiky a také nezbytným prvkem mezinárodního řízení rybolovu na příslušných fórech.

Cílem této dohody je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prováděním účinných opatření přístavních států, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů.

Zkušenosti potvrzují dobrou nákladovou efektivitu a klíčový význam, jaký mají pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu opatření přijímaná pobřežními státy ve spojení s jinými nástroji.

Proto jsme hlasovali pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písemně. Konference FAO v listopadu 2009 schválila předložení dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, což může pomoci tento druh rybolovu minimalizovat, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů i mořských ekosystémů. Jelikož je Evropská unie jedním z hlavních představitelů mezinárodního rybolovu a jedním z hlavních celosvětových trhů produktů rybolovu, je vhodné a přiměřené prosazovat, aby takové návrhy přijaly i evropské instituce.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písemně. (GA) Cílem konference FAO, ke které se toho rozhodnutí vztahuje, je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prostřednictvím opatření přístavních států. „Opatření přístavních států” v podstatě znamená opatření, která přístavní státy mohou uplatňovat vůči plavidlům, která nemají povolení plout pod jejich vlajkou a nacházejí se v přístavu nebo žádají o vstup do přístavu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument, protože cílem této dohody je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prováděním účinných opatření přístavních států, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů.

Dohodu budou uplatňovat strany v postavení přístavních států vůči plavidlům, která nejsou oprávněna plout pod jejich vlajkou a žádají o vstup do přístavů nebo se nacházejí v přístavech. Vztahuje se nejen na rybářská plavidla, ale i na plavidla využívaná k činnostem spojeným s rybolovem, jako jsou např. přepravní plavidla, která mohou být použita při přepravě produktů rybolovu. Rovněž zahrnuje širokou definici nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, aby mohla upravovat širokou škálu činností spojených s neregulovaným rybolovem. Nedílnou součástí dohody jsou přílohy, které obsahují upřesnění informací, které musí plavidla žádající o vstup do přístavu dané strany předem poskytnout, pokynů pro postupy při inspekci a pro nakládání s výsledky inspekce, informačních systémů a požadavků na školení. Strany by měly spolupracovat na zřízení mechanismu pro sdílení informací, který by pokud možno koordinovala FAO a jenž by fungoval ve spojení s jinými příslušnými mnohostrannými a mezivládními iniciativami, a na usnadnění výměny informací v rámci stávajících databází, které s touto dohodou souvisejí.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písemně. (PL) Podle vědeckých prognóz bude do poloviny 21. století normální, že moře a oceány na Zemi budou prázdné v důsledku našeho neracionálního řízení přírodních zdrojů ryb a mořských produktů. Navzdory omezením a zákazům, které byly zavedeny, pokračuje častý nezákonný rybolov, nebo dokonce rybolov, který lze považovat za drancování. Je proto nutné zlepšit monitorování, aby se zabránilo ničení vodních ekosystémů a následující ekologické katastrofě. Rozumná rybářská politika je obzvláště důležitá vzhledem k potravinové krizi, což je hrozba, které čelíme současně s rostoucí lidskou populací. Evropská unie jako největší trh pro takové produkty by proto měla opatření zaměřená na předcházení porušování právních předpisů v oblasti rybolovu podporovat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Vítám tuto dohodu, jejímž cílem je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prováděním účinných opatření přístavních států, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. − (ES) Hlasoval jsem pro tuto zprávu o dohodě o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, protože se domnívám, že tento druh rybolovu představuje vážnou hrozbu pro živé vodní zdroje na celém světě. Trh je nenasytný a vyčerpává světové zdroje. Průmyslové, plenitelské techniky rybolovu musíme zastavit. Vyčerpávání rybolovných zdrojů je problémem životního prostředí, ale i problémem sociálním. Proto vítám tuto pozitivní zprávu o dohodě přijaté na 36. konferenci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), která uzavírá dlouhé období diskuzí, které již vedly k přijetí řady kodexů chování. Domnívám se, že boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu musí být klíčovým prvkem každé rybářské politiky hodné toho jména. Proto hlasuji pro tuto zprávu o dohodě, která si klade za cíl předcházení, potírání a odstranění nezákonného rybolovu uplatňováním účinných opatření v přístavních státech, což umožní dlouhodobé zachování a rozumné a udržitelné využívání mořských ekosystémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písemně. Vím, že cílem této dohody je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prováděním účinných opatření přístavních států, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů. Dne 31. ledna 2011 podepsalo dohodu dvacet tři členů organizace FAO a do depozitáře byly uloženy dvě přístupové listiny. Jelikož Evropská unie je jedním z hlavních aktérů v oblasti mezinárodního rybolovu a jedním z hlavních celosvětových trhů s produkty rybolovu, zpravodajka navrhuje, aby Parlament s uzavřením dohody vyslovil souhlas, plně podporuje Evropskou komisi a vyzývá ji, aby přijetí těchto návrhů i nadále prosazovala. Hlasoval jsem „pro“.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. − Cílem uvedené dohody je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu pomocí účinných opatření přístavních států vůči rybářským plavidlům, ale i vůči lodím, které mohou být používány při přepravě produktů rybolovu, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů. Rovněž zahrnuje širokou definici nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, aby mohla upravovat širokou škálu činností spojených s neregulovaným rybolovem.

Tato dohoda tvoří součást Mezinárodního akčního plánu pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, který vypracovala Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) v rámci Kodexu chování OSN pro odpovědný rybolov.

Jelikož nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je jednou z největších pohrom současného odvětví rybolovu, je tato dohoda obzvláště důležitá, zejména v době, kdy EU připravuje přijetí nové společné rybářské politiky.

Proto jsem hlasovala pro tuto zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), písemně. Schválení dohody o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu je třeba uvítat. Dohoda představuje velmi důležitý nástroj, který má umožnit, aby byla EU dobře vybavena pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v našich vodách. Irsko, a zejména jižní část Irska, má prospívající odvětví rybolovu, a tato dohoda pomůže bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu jako jedné z nejzávažnějších celosvětových hrozeb pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů. Je nesmírně důležité, že se EU na tomto procesu podílí již od začátku a při vypracování návrhu této dohody sehrála aktivní a konstruktivní úlohu, neboť boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu je zásadní součástí společné rybářské politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), písemně. (PT) Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je vážnou překážkou udržitelného rozvoje, jelikož může ovlivnit „živé vodní zdroje”. Dohoda o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu byla uzavřena pod záštitou Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a k tomu, aby mohla být pro Unii trvale závazná, je zapotřebí souhlas Evropského parlamentu, a proto jsem hlasoval pro schválení této smlouvy, která je jádrem společné rybářské politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písemně. (FR) Přijetím zprávy, kterou předložila paní Fraga Estévezová, dnes v poledne Parlament udělil souhlas s přistoupením Evropské unie k této závazné mezinárodní dohodě pro boj proti nezákonnému rybolovu, čímž také stvrzuje svůj závazek usilovat o zodpovědný rybolov. Stojí za to si připomenout, že nelegální rybolov je stále jednou z největších hrozeb pro udržitelné využívání mořských biologických zdrojů a je stejně velkou hrozbou jako intenzívní rybolov. Pro Evropskou unii je velmi důležitým cílem bojovat proti rybolovu tohoto druhu, který vyčerpává mořské biologické zdroje a mořské ekosystémy. Nedávné prohlášení komisařky Damanakiové k novému kontrolnímu systému v oblasti rybolovu, což bude znamenat, že rybu bude možné sledovat od místa jejího výlovu až po jídelní stůl, je povzbudivé. Zvlášť důležité je zavedení nového bodového systému (až po pozastavení licence) od 1. ledna 2012. Cílem tohoto systému je zajistit, aby závažná porušení byla postihována stejně, a to včetně odstrašujících finančních pokut ve výši minimálně pětinásobku tržní ceny nezákonně ulovených ryb. Tento systém vysledovatelnosti spojený s kontrolními a sankčními pravomocemi inspektorů rozmístěných na celém území Evropy je mimořádně důležitým nástrojem k zastavení nezákonného rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) , písemně. Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je i nadále jednou z nejzávažnějších celosvětových hrozeb pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů. Boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu je zásadní součástí společné rybářské politiky a EU by měla být schopna podpořit mezinárodní spolupráci v této věci svou aktivní a konstruktivní účastí na příjímání mezinárodního nástroje pro opatření určená pro přístavní státy.

EU je členem Organizace OSN pro výživu a zemědělství a třinácti regionálních organizací pro řízení rybolovu. Mechanismy přístavních států přijaté regionálními organizacemi pro řízení rybolovu byly provedeny v právních předpisech EU, které též stanoví obecná pravidla pro využití služeb přístavů, vykládky a překládky produktů rybolovu z plavidel třetích zemí v přístavech Unie a mechanismy spolupráce EU se třetími zeměmi a pomoci těmto zemím.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písemně. (IT) Nezákonný rybolov je jednou z nejzávažnějších celosvětových hrozeb pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů. Boj proti této formě využívání je zásadní součástí společné rybářské politiky a EU by měla být schopna podpořit mezinárodní spolupráci v této věci svou aktivní a konstruktivní účastí na příjímání mezinárodního nástroje pro opatření určená pro přístavní státy.

V roce 2001 vypracovala Organizace pro výživu a zemědělství Mezinárodní akční plán pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu. Plán problematiku pojal komplexně a podrobně stanovil opatření, která mají přijmout státy vlajky a přímořské a přístavní státy. Cílem dokumentu, který byl dnes přijat, je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prováděním účinných opatření přístavních států, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písemně. − Opatření přístavních států jsou důležitým nástrojem v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je mezinárodní trestnou činností, která poškozuje naše mořské ekosystémy, ohrožuje naši potravinovou bezpečnost a ničí živobytí těch, kdo se zabývají legitimním rybolovem. Naše opatření proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu se však nesmějí omezit na opatření přístavních států; musíme také prosazovat konec využívání tzv. „výhodných vlajek”, které často umožňují plavidlům beztrestně se dopouštět nezákonné činnosti. Důležitým krokem by mohl být také celosvětový rejstřík rybářských plavidel a rovněž sledovatelnost produktů rybolovu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písemně. (PT) Předcházení nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a jeho potírání a odstranění je jednou ze hlavních priorit, na kterých závisí úspěch společné rybářské politiky. Cílem této dohody je potírat a odstranit nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a předcházet mu prováděním účinných opatření přístavních států, a zajistit tak dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů a mořských ekosystémů. Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je i nadále jednou z nejzávažnějších celosvětových hrozeb pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů, a EU při vypracování předkládaného návrhu dohody sehrála aktivní a konstruktivní úlohu.

Prostřednictvím tohoto mezinárodního nástroje pro opatření přijímaná přístavními státy, má-li strana dostatečné důkazy o tom, že plavidlo usilující o vstup je zapojeno do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu nebo do činností s ním spojených, odepře mu vstup do svého přístavu. S ohledem na tyto úvahy považuji zmíněnou dohodu za důležitý příspěvek k současnému mezinárodnímu boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a hlasuji pro její schválení.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písemně. (LT) Ačkoliv je Litva malá, pro nevelká společenství v mé zemi má odvětví rybolovu velký hospodářský a sociální význam. Nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje značnou hrozbu pro udržitelnost rybolovu v Litvě. Rybí populace jsou zdevastované, mořské prostředí je zničené a poctiví rybáři se ocitají v nezáviděníhodné situaci. Jen v Baltském moři je v důsledku nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ohroženo 3 800 pracovních míst. Podle Pewovy skupiny pro životní prostředí neohlášený rybolov stojí litevské rybáře každoročně více než 1,1 milionu EUR. To je velká částka s ohledem na velikost mé země a na to, že je možné se těmto problémům vyhnout. Obzvláště zničující důsledky má neregulovaný rybolov pro lov tresky v Baltském moři, který je již nyní ve špatném stavu. Treska je nejcennější rybou Baltského moře a většina litevských rybářů je závislá na populacích tresky. Naši rybáři lovící tresku však čelí nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému výlovu, který dosahuje 40 % výše uvedených oficiálních vykládek. Pokud nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov skončí, lov tresky v Baltském moři by se mohl vzpamatovat. Aby se to však mohlo stát, musíme ucpat mezery, jež umožňují provozovatelům rybářských plavidel zapojených do nezákonného rybolovu ze svých činností dosahovat zisků. Musíme zavést tvrdší postih pachatelů.

 
  
  

Zpráva: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písemně. (PT) Miliony Evropanů využívají práva obchodovat na vnitřním trhu EU a žít, pracovat a cestovat po celé EU. EU má právní předpisy, které umožňují přeshraniční nároky a vzájemné uznávání rozsudků vnitrostátních soudů. Vydání soudního rozsudku je však jen částí celého řízení: občané a podniky musí mít právo na to, aby tyto rozsudky byly účinně vymáhány. Nezbytnou součástí účinného vymáhání je to, aby soudy mohly reagovat rychle a jako prozatímní opatření nařídit zpřístupnění majetku dlužníků a jeho zmrazení. Bez takového opatření se mohou nepoctiví obchodníci a další dlužníci vyhýbat svým povinnostem jednoduše tak, že převedou svůj majetek do působnosti jiného soudu, a tak znemožní věřiteli účinné vymáhání rozsudku na jednotném trhu. Občan nebo malý podnik musel vynaložit čas a peníze a zajistit si rozsudek soudu jen proto, aby se následně musel obrátit na soudy jiného členského státu bez záruky úspěchu nebo spravedlnosti. Tato zpráva proto poukazuje na to, že je třeba zavést účinný postup pro zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků, a proto pro ni hlasuji.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), písemně. (IT) Nejdůležitějším nástrojem, který má Evropská unie k podpoření růstu po nedávné finanční krizi, je bezpochyby vnitřní trh. Miliony občanů a podniků, které využívají výhod vnitřního trhu, musí mít možnost využívat svých práv a volně žít, pracovat a cestovat po celé EU. Proto také musí mít přístup k účinným prostředkům nápravy, pokud hodlají vznést nárok vůči jinému občanovi nebo podniku, který tato práva ohrožuje.

EU dnes má právní předpisy, které umožňují přeshraniční nároky a vzájemné uznávání rozsudků vnitrostátních soudů. Avšak skutečné právo vymáhat rozsudky dosud chybí. Nejlepším způsobem, jak tyto mezery překonat, je zavedení účinného systému pro zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků a posilování spolupráce mezi donucovacími orgány členských států. Proto jsem hlasoval pro zprávu paní McCarthyové.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), písemně. (IT) Nezbytnou součástí účinného vymáhání rozsudků je skutečnost, že soudy musí být schopny reagovat rychle a jako prozatímní opatření nařídit zpřístupnění majetku dlužníků a jeho zmrazení. Bez takového opatření se mohou nepoctiví obchodníci a další dlužníci vyhýbat svým povinnostem jednoduše tak, že převedou svůj majetek do působnosti jiného soudu, a tak znemožní věřiteli účinné vymáhání rozsudku na jednotném trhu.

Proto musíme zavést skutečný 28. systém, pod čímž mám na mysli další, samostatný evropský ochranný mechanismus, který bude fungovat vedle mechanismů, které jsou k dispozici v rámci vnitrostátních soudů. Toto preventivní opatření poskytne také další odstrašení před opožděnými platbami a vynutí si zpřístupnění majetku při přeshraničních nárocích.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písemně. (RO) Tato zpráva je důležitá, neboť rozšiřuje působnost jednotného trhu na oblast přeshraničního předběžného financování. V současné době je tato činnost částečně zablokována v důsledku nechuti věřitelů v jednom členském státě poskytovat půjčky dlužníkům, kteří žijí v jiném členském státě. Jedním konkrétním příkladem je to, když osoba s pobytem v jednom členském státě si chce vzít hypotéční úvěr u banky umístěné v jiném členském státě. V současné době taková operace není možná, což znamená, že spotřebitelé ve skutečnosti nemají právo nakupovat produkty (v daném případě bankovní produkty) z jiného členského státu EU. Důvodem odmítání banky poskytovat hypotéční úvěry komukoli jinému než osobám s pobytem ve stejném členském (dokonce i když je příslušná banka nadnárodní a je v řadě členských států zastoupena svými dceřinými společnostmi nebo pobočkami) je to, že v případě úvěrového podvodu je banka povinna uplatnit postup nucené exekuce v souladu s lex rei sitae (právem státu, kde se nachází nemovitost, jež slouží jako zástava pro poskytnutí hypotéčního úvěru věřitelskou bankou), a nikoli právem státu, kde má sídlo věřitel. Bude-li na základě této zprávy zaveden postup 28. režimu, usnadnilo by to přeshraniční úvěrové operace.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), in writing. (FR) Míra úspěšnosti přeshraničního vymáhání dluhů je mimořádně nízká. Pro mnohé věřitele je závažným problémem přesun dlužníkova majetku do jiné země.

Nařízení poskytující samostatné opravné prostředky, které by umožnily nařídit prozatímní opatření před hlavním řízením, během něj i po něm budou znamenat pro evropské občany velký pokrok v boji proti těmto nepoctivým dlužníkům.

Většina evropských občanů jsou zaměstnanci, a v tomto období hospodářské krize jsou až příliš často vehnáni do insolvenčního řízení, když společnosti, pro které pracují, končí v úpadku.

Jako stínový zpravodaj pro návrh stanoviska o insolvenčním řízení vypracovaný paní Girlingovou se domnívám, že je třeba, aby byla zaměstnancům poskytnuta větší právní ochrana a jistota, což by mělo být harmonizováno, a především aby byla zjednána účinná náprava.

Navrhuji, aby v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení vůči zaměstnavateli, který je zadlužen, a pokud společnost přijala opatření směřující k přesunu svých prostředků, bylo příjemci umožněno nařídit ochranu majetku se zpětnou platností.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písemně. – (CS) Souhlasím s tím, že evropský příkaz k zachování majetku (EOPA) a evropský příkaz ke zpřístupnění majetku (EODA) by měly být samostatnými opravnými prostředky, které doplňují prostředky dostupné podle vnitrostátního práva, a měly by se uplatňovat pouze v přeshraničních případech. Vydání příkazu EOPA by mělo být zcela na uvážení vnitrostátního soudu. Důkazní břemeno by navíc mělo být na žadateli, který by měl předložit náležité důkazy zjevnosti (fumus boni juris) a naléhavosti (periculum in mora) případu. Tato kritéria by měla být posouzena vnitrostátními soudy na základě stávající judikatury Evropského soudního dvora. Účinek příkazu EOPA se musí týkat pouze obstavení bankovních účtů a dočasného zmrazení bankovních vkladů a neměl by věřiteli udělovat jakoukoli formu vlastnických práv na majetek dlužníka. Mělo by být hlouběji uváženo, zda se příkaz může vztahovat na další druhy majetku, jako je nemovitý majetek nebo budoucí majetek (zanedlouho splatná pohledávka nebo dědictví).

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE) , písemně. – (RO) Velmi mnoho společností v EU provádí své obchodní činnosti v rámci vnitřního trhu a evropští občané mají právo se usadit, pracovat nebo se volně pohybovat po celé EU. Jak jsme poukázali také při projednávání Aktu o jednotném trhu, který má prohloubit vnitřní trh a podpořit přeshraniční operace včetně internetového obchodu, potřebujeme záruky, že budeme schopni vymoci veškeré přeshraniční dluhy. Plně podporuji pasáž této zprávy, která žádá, aby Komise navrhla účinnější nástroje pro provedení tohoto právního předpisu, jež by doplnily již existující nástroje pro řešení přeshraničních dluhů, jako je nařízení Brusel I nebo řízení o drobných nárocích. Soudy by měly mít k dispozici nezbytné nástroje, aby mohly rychle reagovat a zmrazit majetek dlužníka nebo údajného dlužníka, avšak ne za všech okolností. Musíme nastolit rovnováhu mezi ochranou věřitelů a ochranou práv dlužníků, abychom se vyhnuli nahodilým situacím.

Možnost vydat EOPA bez předchozího vyrozumění a před slyšením příslušné strany je porušením práv dlužníka a je v rozporu se současnou judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Zpráva proto neposkytuje potřebnou vyváženost, neboť práva dlužníka vyžadují lepší ochranu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písemně. (FR) Hlasoval jsem pro zprávu paní McCarthyové, která žádá, aby Komise předložila návrh evropského příkazu k zachování majetku a evropského příkazu ke zpřístupnění majetku. Oba nástroje by měly být samostatnými opravnými prostředky, které doplňují prostředky dostupné podle vnitrostátního práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písemně. (PT) Potřebujeme účinný systém, který by zabránil vzniku situací s neplacením, které vzniknou mezi subjekty, jejichž majetek se nachází v různých zemích, a tyto situace trestal, protože jinak by volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu v rámci EU zpochybnil právní jistotu evropské veřejnosti. Proto vítám doporučení Komisi k navrhovaným opatřením ke zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků v přeshraničních případech.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), písemně. (FR) Opožděné platby a nesplácené dluhy poškozují podniky i spotřebitele. Pro věřitele je i po vynesení soudního rozsudku v praxi často obtížné vymoci dluhy, pokud není dostupná informace o místě pobytu dlužníka a místě, kde se nachází jeho majetek. Ještě obtížnější to je, pokud má dlužník pobyt v jiném členském státě. Míra úspěšnosti přeshraničního vymáhání dluhů je v současnosti mimořádně nízká, a náklady na přeshraniční vymáhání dluhů mohou být neúnosné a mohou odrazovat strany od řešení soudní cestou. Je načase tento postup vymáhání zjednodušit a zrychlit. S cílem zlepšit vymáhání dluhů v rámci Evropské unie a účinněji tak chránit spotřebitele a podpořit obchod mezi členskými státy musí Komise předložit návrh nového právního předpisu o zmrazení a transparentnosti majetku dlužníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písemně. (PT) Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože navrhuje řadu opatření, která pomohou předejít tomu, aby se nepoctiví obchodníci a další dlužníci mohli vyhýbat svým povinnostem tak, že převedou svůj majetek do působnosti jiného soudu, a znemožní tak věřiteli účinné vymáhání rozsudku na jednotném trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písemně. (PT) V době přijetí Stockholmského programu byla Komise vyzvána, aby předložila konkrétní návrhy na zavedení jednoduchého a autonomního evropského systému pro obstavení bankovních účtů a dočasné zmrazení bankovních vkladů. Platné evropské právní předpisy umožňují přeshraniční nároky a vzájemné uznávání rozsudků vnitrostátních soudů, ale dosud nezaručují, že výsledné soudní rozsudky budou účinně vymáhány.

Poté co Parlament přijal různá usnesení prosazující tuto myšlenku, zpravodajka ve zprávě z vlastního podnětu vyzývá Komisi k zavedení dvou nástrojů – evropského příkazu k zachování majetku (EOPA) a evropského příkazu ke zpřístupnění majetku (EODA), které by byly provedeny ve vnitrostátním právu a týkaly by se pouze přeshraničních případů. Cílem těchto nástrojů je zajistit urychlené provedení soudních opatření, jež umožní majetek dlužníků zmrazit a předejít přemístění nebo převodu jejich majetků.

Proto zpravodajce blahopřeji a domnívám se, že jde o nezbytná opatření, jež poskytují větší právní jistotu a bezpečnost a rovněž chrání lepší fungování vnitřního trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písemně. (PT) Oportunismus a nenasytnost příslušníků veřejnosti a určitých podnikatelů je vedou ke zneužívání svobody pohybu osob a zboží po celé Evropské unii ke škodě třetích stran. Navzdory platným nařízením, jako je nařízení Brusel I, evropský exekuční titul, evropské řízení o drobných nárocích a evropský platební rozkaz, není vždy možné – a už vůbec ne rychlé – domoci se účinného vymáhání rozsudků na jednotném trhu. Tato zpráva, která obsahuje soubor doporučení Evropské komisi k předloženým návrhům ke zmrazení a zpřístupnění majetků dlužníků v přeshraničních případech, má mou plnou podporu a doufám, že v červnu budeme mít konkrétní návrh s opatřeními, které je třeba v této souvislosti přijmout.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písemně. − (PT) Uznáváme, že je třeba hájit práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU, a zejména těch nejzranitelnějších. EU v současnosti již má právní předpisy, které umožňují přeshraniční nároky a vzájemné uznávání rozsudků vnitrostátních soudů, včetně nařízení Brusel I, evropského exekučního titulu, evropského řízení o drobných nárocích a evropského platebního rozkazu. Vydání soudního rozsudku je však jen částí celého řízení. Cílem této zprávy je, aby příslušníci veřejnosti a podniky měly právo na to, aby tyto rozsudky byly účinně vymáhány.

Nezbytnou součástí účinného vymáhání je to, aby soudy mohly reagovat rychle a jako prozatímní opatření nařídit zpřístupnění majetku dlužníků a jeho zmrazení. Toto opatření je nezbytné pro to, aby zaručilo práva fyzických osob a malých a středních podniků. Přirozeně to neznamená konec naší opozice a výhrad vůči zásadním aspektům jednotného trhu, jeho povahy, cílů a dopadu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL) , písemně. − (PT) Na vnitřním trhu vytvořeném Evropskou unií je stále víc nezbytné hájit práva spotřebitelů, a zejména těch, kdo nedisponují přiměřenými zdroji.

EU má právní předpisy, které umožňují přeshraniční nároky a vzájemné uznávání rozsudků vnitrostátních soudů, včetně nařízení Brusel I, evropského exekučního titulu, evropského řízení o drobných nárocích a evropského platebního rozkazu. Vydání rozsudku je však jen částí celého řízení.

Zpravodajčiným cílem v této zprávě je, aby příslušníci veřejnosti a podniky měli právo na to, aby tyto rozsudky byly účinně vymáhány. Nezbytnou součástí účinného vymáhání je to, aby soudy mohly reagovat rychle a mohly jako prozatímní opatření nařídit zpřístupnění majetku dlužníků a jeho zmrazení.

Bez takového opatření se mohou nepoctiví obchodníci a další dlužníci vyhýbat svým povinnostem jednoduše tak, že převedou svůj majetek do působnosti jiného soudu, a tak znemožní věřiteli účinné vymáhání rozsudku na jednotném trhu.

Fyzická osoba nebo malý podnik budou muset vynaložit čas a peníze a zajistit si rozsudek soudu jen proto, aby se následně musely obrátit na soudy jiného členského státu bez záruky úspěchu nebo spravedlnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písemně. (LT) Hlasoval jsem pro tento dokument, protože EU má právní předpisy, které umožňují přeshraniční nároky a vzájemné uznávání rozsudků vnitrostátních soudů, včetně nařízení Brusel I, evropského exekučního titulu, evropského řízení o drobných nárocích a evropského platebního rozkazu. Vydání rozsudku je však jen jednou částí celého řízení; občané a podniky musí mít právo na to, aby rozsudky byly účinně vymáhány. Nezbytnou součástí účinného vymáhání plnění rozsudků je skutečnost, že soudy musí být schopny reagovat rychle a jako prozatímní opatření nařídit zpřístupnění majetku dlužníka a jeho zmrazení. Bez takového opatření se mohou nepoctiví obchodníci a další dlužníci vyhýbat svým povinnostem jednoduše tak, že převedou svůj majetek do působnosti jiného soudu, a tak znemožní věřiteli účinné vymáhání rozsudku na jednotném trhu. Evropské instituce upozornily na potřebu účinného postupu pro zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), písemně. – (CS) Osobně jsem nakloněn tomu, aby se součástí právního řádu EU stal institut evropského příkazu k zachování majetku a institut evropského příkazu ke zpřístupnění majetku. A to zejména s ohledem na legislativní vývoj v posledních letech, kdy byly do právního řádu Unie zasazeny instituty, jako je evropský exekuční titul, řízení o drobných nárocích a evropský platební rozkaz, protože tyto instituty nelze plnohodnotně naplňovat bez zavedení institutu evropského příkazu k zachování majetku a evropského příkazu ke zpřístupnění majetku.

Přestože podporuji výzvu Komisi k předložení návrhu legislativní úpravy obou institutů, neznamená to automatickou podporu návrhu Komise. Při posuzování návrhu budu především klást důraz na jeho konkrétní podobu s akcentem na výlučné použití pro přeshraniční případy, soudní příslušnost pro použití těchto institutů stejně jako omezené použití těchto institutů jen pro nezbytně nutné případy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písemně. Vítám tuto zprávu, která, bude-li se jí Komise řídit, by měla pomoci obětem podvodů. Dosud platné právní uspořádání chrání podvodníky a nechává oběť bloudit v začarovaném kruhu papírování a nákladných soudních sporů. Tyto návrhy by tuto nespravedlivou situaci zvrátily a poskytly by obětem větší naději na to, že dostanou své peníze zpět.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písemně.(FR) Tato zpráva nastoluje problém záruk splácení bankovních dluhů. Banky těží ze zvýhodněných úrokových sazeb, aby si zajistily zisky. I nadále však stanoví nepřiměřeně vysoké sazby pro dluhy států a občanů. Naléhavou potřebou je chránit občany a státy, kteří jsou oběťmi bank, a ne naopak.

Budu hlasovat proti této zprávě.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písemně. − (ES) Za současné situace na evropském vnitřním trhu je stále důležitější hájit práva spotřebitelů, a zejména těch, kteří na tom nejsou tak dobře. Evropské právní předpisy umožňují přeshraniční nároky i vzájemné uznávání rozhodnutí vnitrostátních soudů, ale stávající postup pro přeshraniční vymáhání dluhů je namáhavý a příliš nákladný. Cílem této zprávy s doporučeními k navrhovaným prozatímním opatřením pro zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků v přeshraničních případech je to, aby evropští občané a podniky měli právo na to, že tyto rozsudky skutečně budou vymáhány. Situace, kdy chybí takováto opatření, vysílá vzdorovitým dlužníkům signál o beztrestnosti a usnadňuje nepoctivým obchodníkům vyhýbat se odpovědnosti, neboť mohou prostě převést svůj majetek do působnosti jiného soudu, a zabránit tak tomu, aby soudní rozsudek byl skutečně vymáhán. To nutí občany, aby se obraceli k soudům jiného členského státu bez jakékoli záruky, že tento nákladný postup povede k příznivému výsledku. Nemohu proto hlasovat proti této zprávě, která stanoví opatření zaměřená na ochranu těchto práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písemně. – (EL) Svoboda obchodu a hladké fungování vnitřního trhu EU jsou spojeny s právy a povinnostmi. Jedním ze základních veřejných práv je právo na přiměřené opravné prostředky v případě, že vznášejí nárok vůči jednotlivci nebo vůči společnosti, která mu způsobila ztrátu.

Je také třeba dbát na rychlé vynucení veškerých soudních rozsudků, tak aby jednotlivci nebo společnosti, které nesou odpovědnost a mají povinnost náhrady škody, neměli možnost se této odpovědnosti vyhnout prostě tím, že převedou své majetky do působnosti jiného soudu, a tím znemožní účinné vymáhání rozsudků nad dlužníkem v rámci jednotného trhu. Tato praktická, avšak důležitá možnost úniku je v této zprávě z vlastního podnětu podchycena, a proto hlasuji pro zprávu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písemně. (PT) Vnitřní trh je nejdůležitějším nástrojem na podporu růstu, který má EU uprostřed finanční krize. V současné době právo EU, zejména v oblasti občanského práva, není účinně uplatňováno. Současná úroveň plateb přeshraničních dluhů je velmi nízká, a to pokud jde o majetek soukromých osob i podniků. Tato skutečnost sama o sobě odrazuje od přeshraničního obchodu, neboť vysílá dlužníkům signál o beztrestnosti a poškozuje hospodářskou výkonnost EU. Náklady na přeshraniční vymáhání dluhů v případech, kdy má dlužník majetek v různých členských státech, jsou v současnosti pro věřitele neúnosné. To brání v řádném fungování vnitřní