Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2185(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0127/2011

Forhandlinger :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Afstemninger :

PV 10/05/2011 - 9.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0170

Forhandlinger
Tirsdag den 10. maj 2011 - Strasbourg EUT-udgave

12. Stemmeforklaringer
Video af indlæg
PV
  

Mundtlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Rivellini (A7/0137/2011).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Fru formand! En milliard her, en milliard der, og temmelig snart taler vi om rigtige penge. De beløb, som er blevet afsat af EU til disse redningsaktioner, får vores statslige regeringers indenlandske udgifter til at se ubetydelige ud. Alene Det Forenede Kongerige har hidtil stillet 7 mia. GBP til rådighed i Irland, og det vil nu snart blive bedt om nye 4,2 mia. GBP i Portugal.

7 mia. GBP er mere end værdien af alle de indenlandske besparelser, vi har foretaget på det sociale sikringsområde, tilsammen – og det hele for en politik, som nu tydeligt slår fejl. Da den græske redningsaktion oprindeligt blev besluttet, fik vi at vide, at det ville være nok til at afholde spekulanterne, at Grækenland nu ville låne til konkurrencedygtige priser på markedet, og at der ikke ville blive brug for mere. Alligevel ser vi nu, at Grækenland åbenlyst forhandler om en misligholdelse og om yderligere lån.

Det er klart, at vi ikke kommer til at se pengene igen. Det er også klart, at vi bryder loven. Disse redningsaktioner er ikke kun uautoriserede i henhold til traktaterne, de er udtrykkeligt forbudt og, værst af alt, de er skadelige for modtagerlandene. Der er en fidus – et svindelforetagende – hvor regeringer og banker ser gennem fingre med at give penge til europæiske banker og obligationsejere, samtidig med at de forventer, at tilbagebetalingen kommer fra almindelige europæiske skatteydere. Irland og Grækenland må nu låne flere penge til at sende til Portugal, mens Irland og Portugal samtidig må låne flere penge til at sende til Grækenland.

Lad mig slutte af med at citere min landsmand Rudyard Kipling.

"You will find it better policy to say:--

"We never pay any-one Dane-geld,

No matter how trifling the cost;

For the end of that game is oppression and shame,

And the nation that plays it is lost!""

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). (EN) Fru formand! Vi har i dag stemt om 2009-regnskaberne i en tid, hvor regeringer over hele Europa er nødt til at træffe restriktive økonomiske foranstaltninger, dvs. at udgifterne reduceres og skatterne øges. Ikke desto mindre kræver Kommissionen, i EU, hvert år flere penge, og hvert år svarer Revisionsretten, at pengene ikke bliver brugt ordentligt.

Revisionsretten siger, at 2009-regnskaberne, som vi netop har stemt om, er behæftet med væsentlige fejl, og det er grunden til, at jeg er godt tilfreds med, at det britiske Konservative parti og vores gode venner i De Europæiske Konservative har stemt imod decharge for disse regnskaber. EU bør tage meget bedre vare på skatteydernes penge.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). (EN) Fru formand! Når mine vælgere spørger mig om EU-budgettet, er en af de ting, de ikke forstår, især i den vanskelige periode, vi gennemlever, hvorfor vi bruger alle disse penge. I en tid, hvor vores regering er nødt til at skære ned og reducere niveauet på offentlige udgifter, og regeringerne over hele EU er nødt til at gøre præcis det samme, hvorfor er det så, for det første, at EU beder om flere penge til sine budgetter og sine finansielle overslag, og, for det andet, at EU ikke kan bruge de penge, det har, effektivt?

Som min kollega hr. Fox sagde tidligere, var EU-regnskaberne for 2009 gennemsyret af fejl. Regnskaberne er ikke blevet afsluttet de sidste 15 år, og al den tid har vores vælgere spurgt os, hvorfor vi ikke anvender deres penge bedre. Det er på tide, at vi bringer orden i vores hus. Hvad man end mener om EU, er det vel rigtigt, at vi bør anvende skatteydernes penge klogt.

 
  
  

Betænkning af Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). (FR) Fru formand! Jeg stemte imod meddelelse af decharge for gennemførelsen af Parlamentets budget, ikke så meget af økonomiske årsager som af politiske årsager, eftersom Parlamentet er alt andet end et parlament. Der er ingen, der taler her, og der er ingen mulighed for at forhandle i det, selv når et af dets medlemmers grundlæggende rettigheder står på spil.

Ud over hvad mig angår, skammer jeg mig på vores institutions vegne. Den sidder fast i politisk korrekthed. Der er ingen idésammenstød. Der er ingen reel ytringsfrihed. Det handler alt sammen om konformisme. Vi tilbringer vores tid med at gøre ting, der ville blive gjort langt bedre af et teknisk agentur, som er ansvarlig for at harmonisere standarder eller bestemmelser, og derudover leger vi, at vi er De Forenede Nationer. De forsvarer menneskerettigheder i Guatemala og Indonesien – hvor som helst i verden, hvor De ikke har nogen jurisdiktion. De er ude af stand til at forsvare et af Deres medlemmers rettigheder. Jeg skammer mig på Parlamentets vegne. Det er et udueligt parlament og et parlament, der består af uduelige mennesker.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Fru formand! Jeg vil gerne sige et par ord om EU-budgettet. Først og fremmest mener jeg, at det er meget vigtigt at sørge for, at den måde, Parlamentet bruger sine penge på, er gennemsigtig og åben. Vi lever faktisk i en tid i Europa, hvor alle medlemsstater er nødt til at foretage budgetnedskæringer og vende hver en mønt, så vi må også føre samme politik. Det er meget vigtigt, at åbenhed og gennemsigtighed spiller en vigtig rolle i alt, hvad vi gør.

Der er imidlertid nogle få, små områder – af tilsyneladende liden betydning – hvor nogle ønskede at skære ned. I mine øjne er disse former for kulturtilbud og kulturpriser såsom LUX-prisen, der ville udgøre besparelser på nogle få titusinder euro, ikke de rigtige områder at spare på, for vi kan se, at kultur og kreativ industri på det seneste har været en kilde til vækst. I den henseende er det vigtigt, at vi, når vi foretager nedskæringer, indtager den holdning, at vi ikke bør gøre det på områder, som er kilder til vækst i EU, men i stedet skærer ned på det bureaukrati, der ikke skaber vækst.

Endelig håber jeg, at de lønreformer, som angår os parlamentsmedlemmer, og som er vedtaget, vil blive gennemført overalt, i alle EU-medlemsstater samtidig. Det gør jeg, fordi jeg forstod, at denne reform var baseret på den idé, at alle medlemmer af Parlamentet skulle have samme løn, og dette bør nationalstaterne også tage hensyn til i deres skattepraksis.

 
  
  

Betænkning af Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Fru formand. Nu fik vi ikke stemt om den endelige beslutning om Pakistan her i dag, men jeg vil godt påpege, at jeg synes, det er fuldt ud rimeligt og betimeligt, at vi hjælper Pakistan igennem den meget vanskelige situation, som landet står i. EU har leveret 415 mio. EUR i nødhjælp til Pakistan, og det er godt. Det er også godt, at vi nu tager initiativ til at fjerne told på nogle vigtige eksportprodukter i områderne, nemlig tekstil og læder. Det gør vi, fordi vi grundlæggende har en erfaring med, at frihandel er godt. Men jeg må sige, at jeg samtidig finder det sørgeligt og en lille smule hyklerisk, at vi så samtidig sælger elastik i metermål og siger, at hvis de initiativer, vi tager over for Pakistan, begynder at hjælpe, så lukker vi af igen. Vi sætter toldmurene op igen. Denne opfattelse af, hvordan dette skal håndteres, synes jeg Parlamentet skal revidere. Derfor er det måske meget fornuftigt, at vi har udsat beslutningen.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD). (IT) Fru formand, mine damer og herrer! Selv om afstemningen er udsat, er jeg fortsat stærkt imod betænkningen, for jeg ønsker ikke at opleve, at en industri – tekstilindustrien – som har været den virkelige drivkraft og økonomiske rygrad for min hjemegn Toscana, dør ud.

I dag tillader vi, at told på tekstilprodukter fra Pakistan fjernes. Derefter kan det blive Indiens tur, og derefter hvem ved hvilken anden stat. Dette er resultatet af EU's jammerlige handelspolitik. Efter oversvømmelserne havde Pakistan allerede modtaget støtte fra Europa på næsten en halv mia. euro. Det virker, som om støtten tildeles delvist for at undgå farlige antidemokratiske tendenser. Hvis jeg imidlertid ikke tager fejl, gemte historiens mest eftersøgte og farlige terrorist sig i Pakistan. Vidste de pakistanske myndigheder virkelig ikke noget om dette? Sidste år blev Veneto-regionen også ramt af ekstremt alvorlige oversvømmelser, som lammede mange lokale tekstilvirksomheder.

Ved at underskrive denne aftale risikerer vi, at alle bestræbelserne på at komme tilbage i produktion gøres fuldkommen meningsløse. Tekstilproducenter, især de allermindste, synes nu at være forladt af Europa, hvor store fabrikanter – som nu er flyttet ud – bestemmer alt. Vi i Lega Nord skal imidlertid kæmpe til det sidste for at bevare og udvikle denne værdifulde ressource for vores territorier.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). (EN) Fru formand! Seks måneder efter oversvømmelserne i Pakistan talte FN om en humanitær krise af episke proportioner. Der er gået yderligere tre måneder, og responsen fra EU og WTO er stadig fuldkommen utilstrækkelig.

Jeg stemte for at indrømme Pakistan hastende handelspræferencer for tekstil og andre produkter i EU, for at disse handelspræferencer ikke kun skal blive en rent symbolsk foranstaltning, der fyldte lommerne på den korrupte elite i Pakistan. Jeg opfordrer til effektiv kontrol med den øgede indtægt, udøvet af demokratiske fagforeninger, for at sikre, at pengene dirigeres mod genopbygning af skoler og hospitaler i de områder, der er berørt af oversvømmelse.

Jeg er gjort opmærksom på en stor trussel mod alle arbejdstageres kollektive interesser i Pakistan af Progressive Workers' Federation of Pakistan. Jeg opponerer mod regeringens skammelige forsøg på og trussel om ikke længere at tillade fagforeninger at organisere sig på nationalt plan.

 
  
  

Betænkning af Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Fru formand! Lissabontraktaten lister direkte udenlandske investeringer blandt de sager, som hører under den fælles handelspolitik. Faktisk har Unionen i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, artikel 3, enekompetence i denne sag.

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden har medlemsstaterne opretholdt et betydeligt antal aftaler med tredjelande om direkte udenlandske investeringer. Hvis vi vil forhindre disse aftaler i at gribe ind i traktatens bestemmelser, kan vi ikke gøre andet end at vedtage de politikker og foranstaltninger, som er indeholdt i Schlyter-betænkningen.

Vedtagelsen af foranstaltninger til erstatning for de eksisterende aftaler er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre en høj grad af beskyttelse for investorer og sikre, at deres rettigheder anerkendes og garanteres ved hjælp af retssikkerheden i sådanne aftaler. Forslaget går absolut i denne retning, og jeg har derfor stemt for det.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). (IT) Fru formand! Jeg stemte for denne betænkning, fordi jeg er absolut overbevist om, at vi er nødt til at kontrollere europæiske investeringer i udlandet i en tid med alvorlig krise og økonomisk usikkerhed. Faktisk overgår ansvaret for beskyttelsen af investeringer fra medlemsstaterne til EU med den nye traktats ikrafttræden.

Jeg håber imidlertid, at Kommissionen vil fremlægge en rapport i september, der opstiller strategier for dette spørgsmål. Vi må regulere overgangsperioden, og det er afgørende, at de bilaterale investeringstraktater (BIT), som er indgået af medlemsstater, respekteres gennem en godkendelsesproces, og at de får tilladelse til på visse betingelser at genforhandle eksisterende BIT's eller afslutte uafsluttede traktater og indgå forhandlinger om yderligere traktater.

Retssikkerhed er imidlertid fortsat et relativt begreb, så længe ændringen af investeringsbeskyttelsesordningen ikke er afsluttet, og medlemsstaternes eksisterende bilaterale investeringstraktater ikke har fået nogen udløbsdato. Det er derfor nødvendigt med en overgangsperiode for at forvalte denne ændring, og for at undgå juridiske tomrum overlader pågældende forordning forvaltningen af traktaterne til medlemsstaterne.

I lyset af ovennævnte gentager jeg mit håb om, at Kommissionen inden længe udarbejder nogle hensigtsmæssige strategier.

 
  
  

Betænkning af Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Fru formand! Vi har i dag stemt om at yde 46 mio. EUR i makrofinansiel støtte til Georgien. Pengene kommer selvfølgelig ikke uden betingelser om økonomisk ansvarlighed og gennemsigtighed. Det er selvfølgelig vigtigt, men det er også vigtigt at huske på, at uddelingen af disse penge er i vores egen interesse, da Georgien har en meget vigtig geopolitisk betydning. Landet blev ramt af dobbeltchok: først krigen med Rusland i august 2008 og så den globale finansielle krise, og man lider fortsat under en handelsembargo fra Rusland. Derfor er det i EU's interesse at støtte en reformvenlig og vestlig orienteret regering, hvilket er, hvad vi har gjort med afstemningen i dag.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - (PL) Fru formand! Georgien er et strategisk vigtigt land, særlig for de lande, der ligger i den østlige del af EU. I tillæg deltager landet i det østlige partnerskabsprogram, som sigter mod at styrke samarbejdet med EU-medlemslandene. Landene lægger stærk vægt på at følge proeuro-atlantiske politikker.

Den nylige russisk-georgiske konflikt i august 2008 viste, hvor vigtigt det er at sørge for, at dette land forbliver inden for EU-politikkens sfære. Det program for makrofinansiel bistand til styrkelse af Georgiens økonomi, som har været gennemført siden 2009, er derfor stadig altafgørende for den yderligere udvikling af positive politiske og økonomiske forbindelser, og også for den nationale sikkerhed. Jeg er derfor helt enig i Kommissionens forslag om øremærkning af yderligere midler til bistand og lån for at fremme Georgiens økonomiske situation.

 
  
  

Skriftlige stemmeforklaringer

 
  
  

Betænkning af Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemmer for dette forslag, eftersom jeg er enig i dechargeprocedurerne, da de foreslår hensigtsmæssige bevillinger for hvert udgiftsområde.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jeg stemte for denne betænkning og var enig i Parlamentets afgørelse om at meddele Domstolen decharge for gennemførelsen af sit budget for regnskabsåret 2009. Under udarbejdelsen af årsberetningen for regnskabsåret 2009 foretog Revisionsretten en grundig vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne i Domstolen, som omfattede undersøgelser vedrørende menneskelige ressourcer og andre administrative udgifter. Denne vurdering indeholdt i vid udstrækning positive konklusioner, med undtagelse af bemærkninger om en kontrakt om levering af tjenesteydelser. Jeg tilslutter mig Revisionsrettens forslag om, at udbudsprocedurerne skal forberedes og samordnes bedre af Domstolen. Domstolen oplevede vanskeligheder i forbindelse med ansættelsen af kvalificerede konferencetolke og begrænsningerne ved såvel som behovet for at benytte en række forskellige tolketeknikker for at være i stand til både kvalitativt og kvantitativt at imødekomme alle anmodninger om tolkning. Jeg er enig med ordføreren i, at Domstolen i betragtning af tolkningens betydning for en behørig udførelse af det juridiske arbejde bør redegøre for dette i sine kommende årsberetninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for at meddele decharge for Domstolens budget for 2009, fordi jeg mener, at dets formelle og indholdsmæssige nøjagtighed er resultatet af yderst kompetent arbejde, udført af hele staben i denne institution.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jeg hilser den udtømmende analyse, som Revisionsretten har gennemført i denne betænkning, og jeg opfordrer til fortsat udveksling af bedste praksis mellem institutionerne samt til effektivt interinstitutionelt samarbejde om udvikling og gennemførelse af et integreret forvaltningssystem. Betænkningen fremhæver visse situationer, som stadig skal redegøres for, og jeg håber, at disse overvejes behørigt. Jeg støtter derfor ordførerens konklusioner og hilser dem velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Finanskontrol ved gennemførelsen af EU-budgettet finder sted på tre niveauer, nemlig intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol, foretaget af Revisionsretten, og en dechargeprocedure, som foretages af Parlamentet. Med dagens afstemning er der meddelt decharge for gennemførelsen af Domstolens budget for regnskabsåret 2009. Jeg stemte for, fordi kontroller foretaget af Revisionsretten og Budgetkontroludvalget viste, at alle transaktioner blev gennemført på en fuldt lovlig og formelt rigtig måde.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for at meddele decharge til Domstolen, selv om jeg bemærkede de blandede resultater præget af en fremskyndelse af procedurerne. Jeg glæder mig over det øgede antal sager, som Domstolen har færdigbehandlet (377 domme og 165 kendelser i forhold til henholdsvis 333 og 161 i 2008), bemærker, at antallet af præjudicielle sager var det højeste nogensinde (302), og glæder mig over, at antallet af verserende sager ved udgangen af 2009 var faldet (741 sager mod 768 sager ved udgangen af 2008). Jeg bemærker imidlertid med bekymring, at Retten i 2009 fremviste et fald i antallet af afsluttede sager og en stigning i sagsbehandlingstiden, og som følge heraf fortsatte antallet af forsinkede verserende sager med at stige (fra 1178 i 2008 til 1191 i 2009), trods det lavere antal nye sager i 2009 (568 nye sager mod 629 i 2008). Jeg glæder mig også over, at EU-Personaleretten afsluttede flere sager end nogensinde før (155 sager), og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var 15,1 måneder sammenlignet med 17 måneder i 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) I betragtning af Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Domstolens budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Meddeler Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Domstolens budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet Domstolens justitssekretær decharge for gennemførelsen af Domstolens budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet bemærker, at Revisionsretten i forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen for regnskabsåret 2009 foretog en grundig vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne i Domstolen, Ombudsmanden og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der omfattede en gennemgang af en supplerende stikprøve af transaktioner, der omfattede betalinger vedrørende menneskelige ressourcer og andre administrative udgifter.

 
  
  

Betænkning af Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og støttede afgørelsen om at meddele decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Ombudsmands budget for regnskabsåret 2009. I forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen for regnskabsåret 2009 foretog Revisionsretten en grundig vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne i Domstolen, Ombudsmanden og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der omfattede en gennemgang af en supplerende stikprøve af transaktioner, der omfattede betalinger vedrørende menneskelige ressourcer og andre administrative udgifter. Revisionsretten konstaterede, at Ombudsmanden ikke har vedtaget almindelige bestemmelser for ansættelsesprocedurerne for midlertidigt ansatte, selv om dette i henhold til artikel 12, stk. 5, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i EU kræves af hver enkelt institution. Jeg er enig med ordføreren i, at denne udeladelse kan have følger for en stor del af Ombudsmandens ansatte, idet hovedparten af de stillinger, der er tildelt, er midlertidige stillinger. Ombudsmanden bør rapportere om fremskridt på dette område i sin årsberetning. Det fremgik af Revisionsrettens årsberetning, at revisionen ikke gav anledning til yderligere væsentlige bemærkninger, hvad angår Ombudsmanden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for at meddele decharge for Den Europæiske Ombudsmands budget for 2009, eftersom jeg med tanke på årsberetningen og de observationer, jeg var i stand til at gøre om den, mener, at regnskabsprocedurerne er blevet overholdt, at den samlede forvaltning kan betragtes som god, og at vi i de kommende år vil kunne forbedre de aspekter, som nu betragtes som kontroversielle.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Jeg glæder mig over konklusionerne på revisionen i Revisionsrettens årsberetning. Jeg glæder mig også over gennemførelsen af nøgleresultatindikatorer i den årlige forvaltningsplan såvel som over, at målene for 2009 blev nået, og over Ombudsmandens beslutning om at offentliggøre sin årlige erklæring om interesser på sit websted. Endelig støtter jeg ordførerens konklusioner og påskønner kvaliteten af Ombudsmandens årsberetning, og jeg glæder mig over, at den indeholder en opfølgning på Parlamentets tidligere dechargeafgørelser i løbet af året.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Først vil jeg gerne takke ordføreren, hr. Rivellini, for hans fremragende arbejde gennem hele dechargeprocessen. I dagens afstemning bakkede jeg op om anmodningen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion VIII – Den Europæiske Ombudsmand. Revisionsretten, som er ansvarlig for ekstern økonomisk kontrol, sagde, at den efter omhyggelig vurdering af EU's almindelige budget for regnskabsåret 2009 havde fået rimelige erklæringer om årsregnskabernes rigtighed for regnskabsåret 2009 og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Jeg bifalder også Ombudsmandens beslutning om at offentliggøre sin årlige erklæring om interesser, herunder på Ombudsmandens eget websted, og jeg vil gerne tilslutte mig Revisionsrettens påskønnelse af kvaliteten af Ombudsmandens årsberetning.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for at meddele decharge til Ombudsmanden og bemærker med tilfredshed, at Ombudsmanden i 2009 var i stand til at hjælpe i næsten 77 % af alle klager, og at han behandlede 70 % af undersøgelserne på mindre end et år, og jeg glæder mig over, at den gennemsnitlige varighed af undersøgelserne blev reduceret til ni måneder (13 måneder i 2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) I betragtning af Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Ombudsmands budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Dette meddeler decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Ombudsmands budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Ombudsmands budget for regnskabsåret 2009. Jeg vil gerne understrege, at Parlamentet glæder sig over den kendsgerning, at Ombudsmanden i 2009 var i stand til at hjælpe i næsten 77 % af alle klager, og at han behandlede 70 % af undersøgelserne på mindre end et år. Vi glæder os over, at den gennemsnitlige varighed af undersøgelserne blev reduceret til ni måneder (sammenlignet med 13 måneder i 2008).

 
  
  

Betænkning af Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og støtter afgørelsen om at meddele decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses budget for regnskabsåret 2009. Revisionsretten angav i sin årsberetning, at revisionen ikke fandt nogen væsentlige huller, hvad EDPS angår. I forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen for regnskabsåret 2009 foretog Revisionsretten en grundig vurdering af tilsyns- og kontrolsystemerne i EDPS. Den indeholdt en gennemgang af en supplerende stikprøve af transaktioner, der omfattede betalinger vedrørende menneskelige ressourcer og andre administrative udgifter. Revisionsretten fandt, at EDPS under visse omstændigheder kan risikere at foretage ukorrekte udbetalinger til de ansatte. Jeg støtter Revisionsrettens forslag om, at EDPS' personale med passende mellemrum skal fremlægge dokumentation for deres personlige situation, og at EDPS bør forbedre sit system til sikring af rettidig overvågning og kontrol med denne dokumentation.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for at meddele decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses budget for regnskabsåret 2009, eftersom EDPS trods den kendsgerning, at nogle oplysninger var kontroversielle og mindre gennemsigtige end krævet, har vist villighed til at forpligte sig til yderligere procedurer til efterfølgende kontrol fra og med 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jeg glæder mig over konklusionerne i revisionen fra Revisionsretten. Det fremgår af dennes årsberetning, at revisionen ikke gav anledning til nogen væsentlige bemærkninger. Jeg glæder mig også over den årlige offentliggørelse af erklæringer om institutionens valgte medlemmers økonomiske interesser, som indeholder relevante oplysninger om lønnede hverv og aktiviteter, eller oplysningspligtige erhvervsaktiviteter. Endelig glæder jeg mig over ordførerens konklusion om anmodningen om, at EDPS i sin næste årsberetning (for regnskabsåret 2010) indføjer et afsnit med en redegørelse for opfølgningen i løbet af året på Parlamentets dechargeafgørelser.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for at meddele decharge til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS), men jeg tager Revisionsrettens undersøgelsesresultater til efterretning, hvoraf det fremgår, at EDPS ikke har etableret et system til efterfølgende kontrol i hensigtsmæssige tilfælde, som påkrævet i finansforordningen, og at de standarder for intern kontrol, som EDPS har indført, ikke foreskriver behørig registrering af undtagelser fra de ordinære finansielle procedurer i et centralt register.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) I betragtning af Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Dette meddeler decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses budget for regnskabsåret 2009. Jeg vil understrege, at Parlamentet glæder sig over den kendsgerning, at Revisionsretten i forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen for regnskabsåret 2009 foretog en grundig vurdering af tilsyns- og kontrolsystemerne i Domstolen.

 
  
  

Betænkning af Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jeg stemte for denne betænkning. Revisionsretten har for flere agenturers vedkommende atter henledt Parlamentets opmærksomhed på et højt niveau for fremførsel af ubrugte midler i regnskabsåret 2009. Jeg er enig med ordføreren i, at de pågældende agenturer bør intensivere deres bestræbelser på at forbedre den finansielle og budgetmæssige planlægning og programmering. Jeg mener også, det bør være muligt at forudse agenturernes udgifter, og at der bør findes en løsning, der overholder princippet om EU-budgettets etårighed. Agenturerne bør styrke deres interne kontroller for at sikre, at kontrakter og udbudsprocedurer forvaltes korrekt. Det er endvidere vigtigt for agenturerne at give fuld garanti for deres personales og eksperters uafhængighed. Kommissionen bør forelægge Parlamentet en detaljeret oversigt over de kriterier, der anvendes for at sikre de ansattes uafhængighed. Jeg er enig i, at hvert agentur bør opstille et flerårigt arbejdsprogram i overensstemmelse med EU-strategien for den pågældende sektor. Det flerårige arbejdsprogram har betydning for at sætte et agentur i stand til at forbedre planlægningen af sine aktiviteter, udarbejde en forbedret risikovurdering af disse og træffe effektive organisatoriske foranstaltninger til gennemførelse af sin strategi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for at meddele decharge for regnskabsåret 2009 for præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer, eftersom jeg anser betænkningen for at være objektiv, seriøs og uafhængig. De kritiske punkter, såvel som de positive elementer, fremhæves i tilstrækkelig grad.

Med betænkninger af denne standard kan EU-forvaltningens kvalitet ikke andet end stige og gøre grundene til EU-kritikernes klager til skamme, forudsat at indholdet følges op i løbet af de kommende år.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Der har i de seneste par år været en hidtil uset forøgelse i antallet af agenturer, så den interinstitutionelle arbejdsgruppe om agenturer er af afgørende betydning, ligesom Revisionsrettens forestående særberetning med en undersøgelse af disse agenturers arbejdsresultater og en sammenlignende analyse af deres udgifter er det. Det er vigtigt at nævne de utallige svagheder, som Revisionsretten har fundet, og at deres omfang hurtigt reduceres.

Jeg er derfor enig med ordføreren om behovet for at forbedre gennemsigtigheden for så vidt angår overslag og projektansvar, at styrke deres procedurer for godkendelse af indkøbskontrakter, både i forbindelse med finansieringsbeslutninger og arbejdsprogrammer, at rette op på mangler i ansættelsen af personale og øge dens objektivitet og gennemsigtighed og at gennemføre og overholde den finansforordning, som de er underlagt.

Endelig vil jeg gerne lykønske ordføreren med hans arbejde, og jeg opfordrer alle agenturerne til at indlemme de konklusioner, der er vedtaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), skriftlig. – (FR) Hvert år vedtager Parlamentet en betænkning om EU-agenturerne, som skal ledsage forhandlingerne om budgetdecharge. Og hvert år er det det samme undersøgelsesresultat, nemlig spild, mangler i ansættelser og offentlige udbudsprocedurer, fremførsler og bortfald af for mange bevillinger ... Det er ikke nødvendigt at afdække svindel, som i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, for at afsige en dom om dårlig forvaltning.

Hver gang foregiver Parlamentet imidlertid at se fremskridt og meddeler decharge. Hvad værre er, det sætter aldrig spørgsmålstegn ved Kommissionens politik om udlicitering til disse agenturer, som synes at være rettet mindre mod en effektiv gennemførelse af EU's politikker end mod at give enhver større by i EU sin egen lille andel af EU-institutioner. Det nagende spørgsmål om, hvorvidt disse agenturer er effektive og nyttige, forbliver desværre ubesvaret, år efter år.

De få agenturer, som analyserer deres præstation, gør det i overensstemmelse med de procedurer og processer, de er blevet pålagt, og ikke i relation til konkrete resultater. Agenturerne er først og fremmest nyttige ... for agenturerne. Det er derfor, vi nægtede at meddele decharge til en række af dem og undlod at stemme om de afgørelser, som ledsagede dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg støtter Stavrakakis-betænkningen om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer, fordi den hovedsageligt understreger behovet for at opfordre agenturerne til at opstille og derefter regelmæssigt opdatere en omfattende oversigt over deres finansielle kredsløb og de relevante finansielle og operative aktørers ansvar. I tillæg minder den agenturerne om betydningen af at give fuld garanti for deres personales og eksperters uafhængighed. Den argumenterer samlet set for en mere konstruktiv og gennemsigtig proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Jeg anbefaler den betænkning, som er udarbejdet af ordføreren hr. Stavrakakis og alle dem, der deltog i udarbejdelsen af teksterne vedrørende meddelelse af decharge for regnskabsåret 2009. Vi kan i generelle vendinger sige, at de resultater, der blev opnået i 2009, er bedre end de tidligere resultater. Det er ikke desto mindre sandt, at Revisionsretten selv med hensyn til det nuværende regnskabsår for flere agenturers vedkommende har bemærket et højt niveau af fremførsler og bortfald af aktionsbevillinger og et højt antal overførsler. Nogle agenturer har også vist en række svagheder i udbudsprocedurerne. Der skal naturligvis tages fuldt hensyn til den nuværende situation med alvorlig økonomisk krise, når der foretages revideringer og vurderinger, men det er også vigtigt at fremhæve behovet for en generel forbedring i forvaltningen af tilskud.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for betænkningen "om decharge for regnskabsåret 2009: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer" for at bekræfte, at driften af alle EU-agenturer skal forbedres yderligere. Dechargeproceduren for regnskabsåret 2009 afslørede, at der kræves øjeblikkelige foranstaltninger med henblik på gennemsigtighed og effektivitet. For at gennemsigtigheden i EU-agenturerne skal blive forbedret, må alle 21 agenturer og Kommissionen offentliggøre en liste over alle de kontrakter, der er indgået gennem de seneste tre år, samt en rapport over de ansatte, som har ændret arbejdssted fra ét agentur til et andet, og de må hurtigst muligt vedtage strengere regler vedrørende interessekonflikter.

Direktøren for hvert EU-agentur bør i de kommende dechargeprocedurer desuden stille sin beretning fra den interne revisionstjeneste til rådighed for Parlamentet. For at fremme større effektivitet i EU-agenturernes drift og pengeanvendelse må man omhyggeligt overveje muligheden af at sammenlægge bestyrelserne for agenturer, der beskæftiger sig med beslægtede områder. Kommissionen bør endvidere vurdere gennemførligheden af at sammenlægge EU-agenturer med overlappende arbejdsområder.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for denne betænkning, men er bekymret over, at Revisionsretten har konstateret mangler i en række agenturers udbudsprocedurer. Jeg opfordrer agenturerne til at styrke deres interne kontroller og sikre, at kontrakter og udbudsprocedurer forvaltes korrekt. Parlamentet er ikke rede til at acceptere den kronisk manglende evne til at etablere et kontrolsystem, der i tide kan afværge eller opdage vedvarende fejl, som undergraver legaliteten og lovformeligheden af et agenturs transaktioner.

Jeg opfordrer i denne henseende indtrængende agenturerne til at:

– forbedre gennemsigtigheden for så vidt angår overslag og projektansvar

– styrke deres procedurer for godkendelse af indkøbskontrakter, både i forbindelse med finansieringsbeslutninger og arbejdsprogrammer

– sikre, at redegørelser for undtagelser i årsberetningen om deres aktiviteter er udtømmende

– sikre tilstrækkelig opfølgning af mulige uregelmæssigheder

– udvikle og rapportere om efterfølgende kontroller.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for betænkningen om decharge for regnskabsåret 2009: præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer. Hvis vi vil have, at Parlamentet skal tage sin rolle som dechargemyndighed alvorligt, må parlamentsmedlemmerne få adgang til mere omfattende og detaljeret information om agenturernes forvaltning af budgetter og økonomi. Vi bemærker, at ansvarsområderne er fælles, men de synes også at være udvandede. Således minder Kommissionen, hvad angår Det Europæiske Politiakademis (Cepol) regnskabsfejl, trods det, at den er repræsenteret i bestyrelserne, os om, at et agentur er "en enhed, der har egen status som juridisk person og er fuldstændig selvstændig på det administrative plan, herunder ud fra en finansiel synsvinkel." Og dog uddelegerer bestyrelsen af og til eneansvaret for administrationen til den administrerende direktør. Endelig afgør Parlamentet på grundlag af de temmelig kortfattede beretninger fra den eksterne revisor, om det vil eller ikke vil meddele decharge til et agentur, og er afhængig af den administrerende direktørs goodwill for at få yderligere oplysninger. Jeg mener, det er bydende nødvendigt at stoppe dette hul i lovgivningen om den interne revisionstjenestes (IAS) beretninger om agenturerne og foreslå en løsning, som giver Parlamentet reelle beføjelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Jeg bemærker, at Revisionsretten endnu en gang har henledt opmærksomheden på et højt niveau af fremførsler og bortfald af aktionsbevillinger hos flere agenturer i regnskabsåret 2009. Jeg bemærker også de uudnyttede budgetposter og det høje antal overførsler i nogle af agenturerne, og jeg vil opfordre de pågældende agenturer til at intensivere deres bestræbelser på at forbedre den finansielle og budgetmæssige planlægning og programmering.

 
  
  

Betænkning af Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i, at Parlamentet bør udsætte sin afgørelse om at meddele decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009. Revisionsretten afgav i sin beretning en erklæring med forbehold, for så vidt angår de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Akademiet fortsætter med at tilsidesætte finansforordningens bestemmelser, hvad angår bestemmelserne om offentlige indkøb. Et betydeligt beløb ud af akademiets samlede budget indeholder uregelmæssigheder. Revisionsretten har afdækket alvorlige mangler i de gældende administrative og finansielle bestemmelser for udgifter til afholdelse af kurser og seminarer, der tegner sig for en væsentlig del af akademiets driftsudgifter. Jeg er enig med ordføreren i, at det er uacceptabelt, at akademiets reviderede finansforordning aldrig er trådt i kraft, og at alle ansættelseskontrakter som følge heraf var ulovlige. Akademiet bør af hensyn til at fremme gennemsigtigheden give direkte adgang til sit budget, som bør omfatte en liste over dets kontrakter og indkøbsbeslutninger og skal offentliggøres på akademiets websted.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg har stemt imod at meddele decharge for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009, som foreslået af ordføreren, for selv ikke jeg er overbevist af de uregelmæssige procedurer, der blev vedtaget i den pågældende periode. Jeg mener, at der er brug for flere detaljer for at give en dybere og mere detaljeret forklaring, som viser regnskabernes formelle rigtighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. – (FR) For andet år i træk har vi været ude af stand til at meddele decharge for Det Europæiske Politiakademi (Cepol) for regnskabsåret 2009. Den flerårige handlingsplan, som blev udtænkt efter identificeringen af agenturets forvaltningsproblemer, mangler klarhed, og overvågningsrapporten giver os ikke nogen ordentlig forståelse af de foranstaltninger, der er truffet. Akademiet opnåede ganske vist bedre resultater i 2010, efter dets tidligere direktør Ulf Göranssons afgang, en mand, som har stået skoleret for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Revisionsretten for sine uregelmæssige og absolut svigagtige udgifter. Det er imidlertid stadig uacceptabelt, at dette agentur, som blev grundlagt i 2006, stadig ikke har opfyldt kriterierne for god forvaltningsskik. Vi må tænke over selve strukturen i Cepol, som tydeligvis er for lille til at fungere selvstændigt i betragtning af de komplekse regler, det skal overholde som agentur. Vi må også sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor dette agentur, hvis rolle det er at arrangere uddannelsesseminarer for ledende politipersonale på nationalt niveau, skulle have brug for sit eget hovedkvarter i stedet for at være knyttet til Europol, Den Europæiske Politienhed, som ligger i Haag, og som alle roser for dens effektive tjenester.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. (IT) Parlamentet har med denne afstemning besluttet ikke at meddele decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009, men at udsætte afgørelsen. Faktisk er vores afgørelse baseret på overvejelserne i Revisionsretten, som afgav en erklæring med forbehold, for så vidt angår lovligheden og den formelle rigtighed af de transaktioner, der lå til grund for Det Europæiske Politiakademis budget, med den begrundelse, at udbudsprocedurerne ikke var i overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser. Jeg støtter derfor anmodningen om, at akademiet og dets bestyrelse senest den 30. juni skal informere dechargemyndigheden om de foranstaltninger, det har truffet, og de forbedringer, det har foretaget i henhold til alle de uregelmæssige og/eller ufuldstændige punkter, der er nævnt i løbet af denne procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), skriftlig. − (EN) Betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009 omhandler en udsættelse af afgørelsen om decharge. Jeg stemte for denne betænkning i erkendelse af de strukturelle problemer, der har præget akademiet i efterhånden mange år.

I regnskabsåret 2009 er næsten halvdelen af de midler, der var fremført til 2009, ikke blevet anvendt, og 43 % af budgettet for 2009 er fremført til 2010. Revisionsretten har tilkendegivet, at gennemførelsen af akademiets budget hæmmes af alvorlige og tilbagevendende svagheder ved programmeringen og overvågningen. Endvidere er der konstateret alvorlige og gentagne overtrædelser af bestemmelserne om offentlige indkøb. Fem udbudsprocedurer til en samlet værdi af 455 111 EUR overholdt ikke bestemmelserne. Gennemsigtighed vækker også stadig bekymring, idet der stadig forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med personaleudvælgelsesprocedurerne.

Den manglende undersøgelse af den tidligere direktør med hensyn til hans ansvar for anvendelsen af akademiets bevillinger til private formål er ligeledes uacceptabel. Jeg mener derfor, at akademiet bør inkorporeres i Europol, idet en sådan inkorporering vil sikre bedre udgiftseffektivitet og løse akademiets strukturelle og kroniske problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), skriftlig. – (FR) Jeg stemte for udsættelsen af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har igen afgivet en revisionserklæring med forbehold, for så vidt angår regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har navnlig afdækket alvorlige mangler i håndhævelsen af de finansielle bestemmelser om offentlige indkøb og udgifter til afholdelse af kurser. I betænkningen bemærkes det, at betalingsbevillinger, svarende til 43 % af det samlede budget, blev fremført til 2010, hvilket er i strid med princippet om etårighed. Vi opfordrer akademiet til at informere Parlamentet om de tiltag og forbedringer, der er gennemført, og vi opfordrer Revisionsretten til at gennemføre en specifik revision af gennemførelsen af Det Europæiske Politiakademis handlingsplan. Sammen med mine kolleger foreslår jeg, at akademiet inkorporeres i Europol i Haag. Jeg nærer en vis tvivl med hensyn til akademiets evne til at løse de strukturelle problemer, der er knyttet til dets beskedne størrelse, placeringen af dets sekretariat i Bramshill (70 km fra London) og dets høje ledelsesudgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009 med akademiets svar stemte jeg for denne afgørelse, som udsætter meddelelsen af decharge til direktøren for Det Europæiske Politiakademi for gennemførelsen af akademiets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse udsætter afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. − (IT) Med dagens afgørelse har Parlamentet udsat meddelelsen af decharge til direktøren for Det Europæiske Politiakademi for gennemførelsen af akademiets budget. I sine beretninger om decharge for 2006 og 2007 afgav Revisionsretten en revisionserklæring med forbehold, for så vidt angår regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, fordi Det Europæiske Politiakademis udbudsprocedurer ikke overholdt bestemmelserne i finansforordningen. Parlamentet er navnlig bekymret over de alvorlige mangler, som Revisionsretten har afdækket, i de gældende administrative og finansielle bestemmelser for udgifter til afholdelse af kurser og seminarer, der tegner sig for en væsentlig del akademiets driftsudgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg stemte for udsættelsen af afgørelsen om decharge. I lyset af Det Europæiske Politiakademis tidligere kritisable handlemåde på det finansielle område er det afgørende, at der gennemføres en detaljeret revision. I den forbindelse er det beklageligt, at forhandlingen om den efter min mening fornuftige inkorporering af akademiet i Europol igen er forstummet.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg bifalder centrets plan om at foretage en midtvejsevaluering af strategien for 2008-2012. Jeg er enig med ordføreren i, at centret bør videreudvikle evalueringen af resultaterne ved at forbedre sammenhængen mellem de strategiske foranstaltninger og foranstaltningerne i centrets arbejdsprogram og ved at gennemgå indikatorerne for overvågning af resultaterne, så SMART-kriterierne bliver opfyldt. Centret skal også træffe mere effektive foranstaltninger med henblik på at standse den konstante vækst af udgifterne i sit budget.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2009, fordi det i henhold til denne betænkning er præget af stor præcision, betydelig gennemsigtighed og bemærkelsesværdigt fokus på resultater.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Jeg bifalder og er enig i ordførerens bemærkninger, og jeg lykønsker Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer med det arbejde, det udfører. Jeg glæder mig også over centrets beslutning om at gennemføre en midtvejsevaluering af strategien for 2008-2012 og lykønsker det med dets fremragende resultater, herunder en forøgelse af ydelserne på 41 % i forhold til 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. − (IT) Jeg lykønsker først og fremmest ordføreren med det fremragende arbejde. Den finansielle kontrol med gennemførelsen af Fællesskabets budget finder som bekendt sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Med dagens afstemning afsluttes den finansielle kontrol ved afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2009, idet centrets årsregnskab er lovligt og formelt rigtigt. Endelig glæder det mig, at centret har udarbejdet en sammenligning af transaktionerne gennemført i løbet af 2008 og 2009 til Revisionsretten, så dechargemyndigheden bedre kan vurdere centrets præstationer fra år til år.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer. Jeg opfordrer dog centret til at træffe mere effektive foranstaltninger med henblik på at afhjælpe den fortsatte stigning i overskuddet. Jeg noterer mig, at centret i flere år har haft et akkumuleret budgetoverskud i strid med forordning (EF) nr. 2965/94, og at overskuddet var på 24 000 000 EUR i 2009 mod 26 700 000 EUR i 2008, 16 900 000 EUR i 2006, 10 500 000 EUR i 2005 og 3 500 000 EUR i 2004. Jeg bemærker, at dette overskud hovedsagelig er knyttet til manglende præcision i overslagene over anmodninger om oversættelser, der modtages fra kunderne. Jeg bifalder dog centrets initiativ med hensyn til at tilbagebetale 11 000 000 EUR til sine kunder i 2009 og understreger endvidere, at centret i 2007 allerede havde refunderet 9 300 000 EUR til kunderne.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2009 med centrets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. − (IT) Med dagens afgørelse har Parlamentet meddelt decharge til direktøren for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for gennemførelsen af centrets budget. Parlamentet bifalder centrets plan om at foretage en midtvejsevaluering af strategien for 2008-2012, men opfordrer dog centret til at videreudvikle evalueringen af resultaterne ved at forbedre sammenhængen mellem de strategiske foranstaltninger og foranstaltningerne i centrets arbejdsprogram og ved at gennemgå indikatorerne for overvågning af resultaterne, så SMART-kriterierne bliver opfyldt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jeg stemte for afgørelsen om decharge. Oversættelsescentret blev etableret i 1994 for at imødegå de udfordringer, der opstår i medfør af EU's flersprogede karakter – ét af EU's grundlæggende træk og bevis for dets kulturelle mangfoldighed. Centret finansierer sig selv via betalinger fra institutioner/organer for leverede ydelser. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. I 2011 har centret til hensigt at udarbejde Gantt-diagrammer for alle vigtige operationelle aktiviteter. Disse diagrammer viser på en kortfattet måde, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og fremmer en resultatorienteret tilgang. I 2009 indførte centret et målesystem for præstationer (PMS) i forbindelse med dets prioriteringer på mellem lang sigt for 2009-2011 og dets årlige arbejdsprogram. Indførelsen af PMS hjælper centret med at forvalte og vurdere dets effekt, ydeevne, effektivitet og relevans. Jeg er enig med ordføreren i, at centret fortsat bør forbedre programmeringen og overvågningen og respektere princippet om etårighed. Centret skal endvidere mere effektivt anvende budgetprincipperne om specificering og gennemsigtighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2009, fordi centret har forvaltet sine midler på en sund måde og i overensstemmelse med de tidligere prognoser.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2009, eftersom den bidrager til granskningen af den måde, som de europæiske institutioner bruger deres midler på. Med henblik på at opnå mere effektiv økonomisk forvaltning i fremtiden skal centret foretage en sammenligning af de tiltag, der blev gennemført i det indeværende regnskabsår, og tiltagene i det forudgående regnskabsår, således at dechargemyndigheden bedre kan vurdere centrets resultater fra år til år.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det glæder mig, at Revisionsretten har fastslået, at de transaktioner, der ligger til grund for centrets årsregnskab for regnskabsåret 2009, er lovlige og formelt rigtige. Jeg lykønsker centret med indførelsen af et målesystem for præstationer (PMS) i 2009 og med gennemførelsen af ændringer i dets ansættelsesprocedurer efter Revisionsrettens bemærkninger i dens beretning for 2009, idet de har bidraget til øget gennemsigtighed. Jeg bifalder og er enig i ordførerens bemærkninger, og jeg lykønsker Det Europæiske Center for Erhvervsuddannelse med det arbejde, det udfører.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. − (IT) I dagens afstemning støttede jeg anmodningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse. Revisionsretten, som er ansvarlig for den eksterne finansielle kontrol, har efter en grundig revision af centrets regnskab fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Det glæder mig endvidere, at centret er det første agentur, der frivilligt har ladet sig underkaste en pilotrevision af den etiske ramme i 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse. Jeg lykønsker centret med at have indført et målesystem for præstationer (PMS) i 2009 i forbindelse med dets prioriteringer på mellemlang sigt for 2009-2011, og dets årlige arbejdsprogram, og med at have indført en ramme af præstationsindikatorer for at overvåge fremskridt og måle output, resultater og effekt. Jeg mener navnlig, at indførelsen af PMS hjælper centret med at forvalte og vurdere dets effekt, ydeevne, effektivitet og relevans. Jeg mener desuden, at dette system kunne indeholde yderligere forbedringer til den aktivitetsbaserede budgettering og nøjere overvågning af betalingsbevillinger for at undgå fremførsler.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2009 med centrets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. − (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet bifalder, at Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jeg stemte for afgørelsen om decharge. Den Europæiske Revisionsret har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt. Centret, som blev etableret i 1975 og analyserer erhvervsuddannelsessystemer og tilvejebringer oplysninger information til brug for politikker, forskning og praksis på området, er mere nødvendigt end nogensinde før i en tid med stigende bekymring over uddannelsesniveauet og den truende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Kun dets fjerne beliggenhed i Grækenland, som gør det nødvendigt at have et kontaktkontor i Bruxelles, bør genovervejes.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. I 2010 vedtog agenturet sit flerårige arbejdsprogram for 2011-2015. Dette dokument er vigtigt, således at agenturet kan træffe effektive organisatoriske foranstaltninger med henblik på at gennemføre sin strategi og nå sine mål. Jeg er enig med ordføreren i, at agenturet bør redegøre for de ting, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, i sammenligning med det forudgående regnskabsår, således at Parlamentet bedre kan vurdere agenturets præstationer fra år til år. Agenturet bør forbedre sit årlige arbejdsprogram ved at inkludere specifikke og målbare mål både for politikområdet og for de operationelle aktiviteter. Agenturet opfordres endvidere til at rette op på sine svagheder i forbindelse med rekrutteringsplanlægningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. − (ES) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2009, efter at jeg havde set Revisionsrettens analyse, som fastslår, at transaktionerne er lovlige og formelt rigtige. Blandt agenturets aktiviteter vil jeg understrege vedtagelsen af dets flerårige arbejdsprogram.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2009, fordi jeg påskynder regnskabernes korrekthed, klarhed og gennemsigtighed og den effektivitet, som grundig og realistisk planlægning sikrer.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det glæder mig, at Revisionsretten i sin beretning har fastslået, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg lykønsker agenturet med at have vedtaget dets flerårige arbejdsprogram for 2011-2015, som vil muliggøre bedre organisering og opfyldelse af fastlagte mål, og etableringen af den interne revisionstjeneste (IAS), som er en intern revisionsfunktion, hvis opgave er at yde støtte og bistand til agenturets administrerende direktør og ledelse.

Jeg bifalder og er enig i ordførerens bemærkninger, og jeg lykønsker EF-Fiskerikontrolagenturet med det arbejde, det udfører.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Kontrol- og inspektionsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik inden for en medlemsstats eksklusive økonomiske område hører ind under medlemsstaternes kompetence, og de skal derfor have tilstrækkelig og nødvendig støtte, som EU skal bidrage til.

Vi afviser ikke, at de forskellige medlemsstater skal kunne samarbejde, afstemme og koordinere deres aktiviteter med henblik på at kontrollere og bekæmpe ulovligt fiskeri, men vi er skeptiske med hensyn til fordelene ved at oprette EF-Fiskerikontrolagenturet, fordi nogle af dets kompetencer efter vores mening er i modsætning til medlemsstaternes kompetencer. Dette er centralisering, der – bortset fra alt andet – ikke vil sikre nogen fordele med hensyn til kontrolforanstaltningernes effektivitet.

Vi er også uenige med hensyn til repræsentanterne i agenturets bestyrelse, driftsmodel og Kommissionens uforholdsmæssige vægt i det, dvs. dets afstemningssystem. Hvis agenturet bevilges et budget på 10 100 000 EUR (regnskabsåret 2009), nægtes medlemsstaterne allerede nu mulighed for, at EU-bidraget til finansiering af kontrolaktiviteter kan øges i overensstemmelse med det forslag, vi for nylig har fremsat i Parlamentet, som desværre blev forkastet af flertallet.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Kontrol- og inspektionsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik inden for en medlemsstats eksklusive økonomiske område hører ind under medlemsstaternes kompetence. De skal derfor have tilstrækkelig og nødvendig støtte, som EU skal bidrage til.

Vi afviser ikke, at de forskellige medlemsstater skal kunne samarbejde, afstemme og koordinere deres aktiviteter med henblik på at kontrollere og bekæmpe ulovligt fiskeri, men vi er skeptiske med hensyn til fordelene ved at oprette EF-Fiskerikontrolagenturet, fordi nogle af dets kompetencer efter vores mening er i modsætning til medlemsstaternes kompetencer. Dette er centralisering, der – bortset fra alt andet – ikke vil sikre nogen fordele med hensyn til kontrolforanstaltningernes effektivitet.

Vi er også uenige med hensyn til repræsentanterne i agenturets bestyrelse, driftsmodel og Kommissionens uforholdsmæssige vægt i det, dvs. dets afstemningssystem.

Hvis agenturet bevilges et budget på 10 100 000 EUR (regnskabsåret 2009), nægtes medlemsstaterne allerede nu mulighed for, at EU-bidraget til finansiering af kontrolaktiviteter kan øges i overensstemmelse med det forslag, vi for nylig har fremsat i Parlamentet, som desværre blev forkastet af flertallet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. – (GA) EF-Fiskerikontrolagenturet blev etableret i 2005 for at sikre, at medlemsstaterne overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik. Agenturet, som er beliggende i Vigo i Spanien, er meget vigtigt med hensyn til fiskerikontrol og koordinering mellem medlemsstaterne. Det er efter min mening godt, at agenturet har vedtaget det flerårige arbejdsprogram for 2011-2015 som anbefalet i Europa 2020-strategien.

Det flerårige arbejdsprogram vil bidrage til det regionale samarbejde og deling af ressourcer under de fælles planer for ressourceanvendelse, hvilket kan forbedre omkostningseffektiviteten. Jeg bifalder Revisionsrettens afgørelse om at meddele decharge, og det er klart, at Fiskeriudvalget, som har vedtaget en udtalelse fra mig om dette spørgsmål, er af samme holdning.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Center for Erhvervsuddannelse for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Agenturet skal dog håndtere svaghederne i programmeringen af sine aktiviteter, så det sikres, at procedurerne for opstilling af budgettet i fremtiden er tilstrækkeligt strikse og ikke medfører, at budgetposterne bliver forhøjet og/eller formindsket. Endvidere har agenturet endnu ikke udarbejdet et flerårigt arbejdsprogram. Det er derfor nødvendigt at tage de nuværende bemærkninger i betragtning.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. − (IT) Både Revisionsretten og Budgetkontroludvalget har udtalt sig positivt om gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet. Parlamentet har derfor i dag stemt om afgørelsen om decharge for 2009. De gennemførte kontroller har vist, at agenturets budget er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg vil dog understrege, at der forekommer visse svagheder først og fremmest i forbindelse med rekrutteringsplanlægningen. Jeg håber i den henseende, at procedurerne vedrørende kommende regnskabsår hurtigt kan rettes op.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til EF-Fiskerikontrolagenturet. Jeg opfordrer dog den administrerende direktør for agenturet til fuldt ud at overholde sin pligt til i sin rapport til dechargemyndigheden, der opsummerer betænkningen vedrørende den interne revisionstjeneste (IAS), at medtage alle henstillinger (herunder de henstillinger, der evt. kunne blive afvist af agenturet) og alle foranstaltninger, der træffes i henhold til disse henstillinger. Jeg opfordrer derfor den administrerende direktør for agenturet til at give oplysninger om indholdet af de fire "meget vigtige" henstillinger vedrørende IAS og de foranstaltninger, som agenturet har truffet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. − (PT) Denne betænkning meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2009 og fornyr dermed den decharge, som Parlamentet meddelte den 5. maj 2010 for gennemførelsen af budgettet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2008.

Eftersom Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, og eftersom en delegation fra Fiskeriudvalget, der besøgte agenturet i juni 2010, var meget tilfreds med den generelle tilstand af agenturets anliggender, navnlig gennemførelsen af de fælles planer for ressourceanvendelse, mener jeg, at Parlamentet bør vedtage denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for EF-Fiskerikontrolagenturet for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for EF-Fiskerikontrolagenturet for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. − (IT) Med dagens afgørelse har Parlamentet meddelt decharge til direktøren for EF-Fiskerikontrolagenturet for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet lykønsker agenturet med at have vedtaget dets flerårige arbejdsprogram for 2011-2015 og understreger betydningen af et sådant dokument, således at agenturet kan træffe effektive organisatoriske foranstaltninger med henblik på at gennemføre sin strategi og nå sine mål.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jeg stemte for afgørelsen om decharge. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, og en revision af et flerårligt arbejdsprogram, som blev gennemført i 2010, og iværksættelsen af et initiativ, der har til formål at revidere agenturets budgetprocedure, har overbevist mig om, at EF-Fiskerikontrolagenturet gennemfører de henstillinger, det har modtaget. Med hensyn til dets aktiviteter løser agenturet – som blev etableret i 2005 – en vigtig og endda afgørende opgave, efter at det ikke var lykkedes at opfylde nogle af de mål, der var fastlagt i 2002, og eftersom den fælles fiskeripolitik indtil videre må betragtes som en fiasko. Agenturet vil være uundværligt i den umiddelbare fremtid, idet det er en grufuld kendsgerning, at 88 % af fiskebestandene i EU udsættes for overfiskeri.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig med ordføreren i, at agenturet skal overveje at indføre et Gantt-diagram som del af programmeringen af hver af sine operationelle aktiviteter med henblik på at få en klar indikation af, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og for at fremme en resultatorienteret tilgang. Agenturet skal endvidere indføre en aktivitetsbaseret struktur for aktionsbudgettet for at skabe en klar sammenhæng mellem arbejdsprogrammet og de finansielle overslag og forbedre resultatovervågningen og -rapporteringen. Agenturet bør foretage en sammenligning mellem de tiltag, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, og de tiltag, der er gennemført i det forudgående regnskabsår, således at Parlamentet mere effektivt kan vurdere agenturets resultater fra år til år. Hvert års budget bør desuden vedføjes en rapport om uudnyttede bevillinger fremført fra tidligere år, og der bør heri gøres rede for, hvorfor disse bevillinger ikke er udnyttet, samt hvordan og hvornår de vil blive det. Der er stadig mangler i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgør en risiko for ansættelsesprocedurernes gennemsigtighed. Agenturet skal informere Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet for at rette op på denne situation og gøre udvælgelsesprocedurerne mere gennemsigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. − (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2009, fordi Revisionsretten har fastslået, at regnskabet – trods tilsyneladende tvivlsom forvaltning af de tilgængelige midler – er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er endvidere enig i, at agenturet bør indføre mere præcise mekanismer for fastlæggelse af mål og evaluering af resultater.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det glæder mig, at Revisionsretten i sin beretning har fastslået, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg bifalder og er enig i ordførerens bemærkninger, og jeg lykønsker Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur med det arbejde, det udfører.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Den udtrykte dog bekymring over den manglende koordinering mellem agenturets behov, personale- og finansforordningen, og navnlig over at personaleudvælgelsesprocedurerne gjorde det vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt kvalificeret personale. Det er derfor nødvendigt at tage de nuværende bemærkninger i betragtning.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. − (IT) Med dagens afstemning meddeles Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009. Den finansielle kontrol med gennemførelsen af Fællesskabets budget finder sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Hver forhandling om decharge finder sted inden for sine specifikke rammer, og dagens forhandling om decharge gennemføres i en tid med økonomisk og finansiel krise, som har skabt både finansielle og budgetmæssige problemer for visse medlemsstater. Trods disse betingelser vil jeg dog udtrykke min tilfredshed med de resultater, agenturet har opnået, og jeg har derfor stemt, således som ordføreren har foreslået.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. − (PL) Agenturets arbejdsprogram for 2010 vækker bekymring hos mig. Samtidig mener jeg, at det skal forbedres ved at udarbejde målsætninger og nøglepræstationsindikatorer og et bedre ressourceplanlægningssystem. Jeg vil også understrege behovet for at forbedre systemet for overvågning af certificeringen af projekter for at sikre, at gebyrerne i hele projektets varighed ikke afviger væsentligt fra de faktiske omkostninger. Jeg valgte i sidste ende at støtte afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, men opfordrer indtrængende agenturet til at indføre en aktivitetsbaseret struktur for aktionsbudgettet for at skabe en klar sammenhæng mellem arbejdsprogrammet og de finansielle overslag og forbedre resultatovervågningen og -rapporteringen. Jeg bemærker, at agenturet hvert år udarbejder en flerårig plan, som drøftes med alle interessenter og godkendes af bestyrelsen, hvori budgettet for hver aktivitet er præsenteret, og jeg anerkender Revisionsrettens holdning om, at strukturen i agenturets aktionsbudget (afsnit III) fortsat til dels var input-relateret, og at der blev foretaget budgetændringer, uden at arbejdsprogrammet blev opdateret, selv når ændringerne havde stor indflydelse på fordelingen af menneskelige og finansielle ressourcer.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet bifalder, at Revisionsretten har fastslået, at agenturets årsregnskab for 2009 var korrekt, og at de underliggende transaktioner i alt væsentligt var lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jeg stemte for afgørelsen om decharge. Revisionsretten har fastslået, at agenturets årsregnskab for 2009 var korrekt, og udtalte sig positivt om regnskabets lovlighed. Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at understrege opfordringen i betænkningen til mere gennemsigtige personaleudvælgelsesprocedurer. I lyset af de vigtige opgaver, som Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur varetager, og de angivne problemer med at finde kvalificeret personale, skal dette overvejes nøje.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2009. Centret er en vigtig institution, som kan styrke og udvikle EU's kontrol med sygdomme samt vurdere og oplyse om eksisterende og nye trusler mod sundheden i form af smitsomme sygdomme. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig med ordføreren i, at centret bør redegøre for de aktiviteter, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, i sammenligning med det forudgående regnskabsår, således at Parlamentet mere effektivt kan vurdere centrets præstationer fra år til år. Jeg er også enig i, at centrets beføjelser skal styrkes, således at EU råder over en selvstændig kapacitet til evaluering af infektionsrisikoens alvor, og således at koordinationen mellem medlemsstaterne kan forbedres.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2009 er steget med 25,3 % i forhold til regnskabsåret 2008. Hvis budgettet stiger tilsvarende i de kommende år, hvordan skal vi så kunne håndtere den finansielle krise, når udgifterne stiger konstant? De 51 mio. EUR kunne efter min mening have været anvendt mere effektivt, hvis de var blevet investeret i regionale sygdomsovervågningssystemer i de enkelte medlemsstater. Dette ville ikke kun hjælpe med at bekæmpe smitsomme sygdomme, men ville også styrke sundhedssystemerne i medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, fordi ordføreren har identificeret de væsentligste problemer med hensyn til regnskabernes gennemsigtighed og nøjagtighed, og fordi jeg er sikker på, at dette vigtige og nyttige center vil arbejde med sin forvaltning med henblik på at forbedre de fremhævede punkter uden at tilbageføre den gode indsats, der allerede er ydet.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2009, eftersom den bidrager til granskningen af den måde, som de europæiske institutioner bruger deres midler på. Centret er en vigtig institution, som kan styrke og udvikle EU's kontrol med sygdomme samt vurdere og oplyse om eksisterende og nye trusler mod sundheden i form af smitsomme sygdomme. Jeg beklager dog, at princippet om etårighed ikke er blevet respekteret, og at der var et stort antal fremførsler.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det glæder mig, at Revisionsretten i sin beretning har fastslået, at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg henviser også til centrets vigtige bidrag til foranstaltningerne til bekæmpelse af H1N1-pandemien i 2009, bl.a. i form af den foreløbige vejledning om anvendelsen af bestemte influenzavacciner under H1N1-pandemien i 2009. Jeg bifalder og er enig i ordførerens bemærkninger, og jeg lykønsker Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme med det arbejde, det udfører.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Eftersom Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, stemte jeg for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2009. Hver forhandling om decharge finder sted inden for sine specifikke rammer, og dagens forhandling om decharge gennemføres i en tid med økonomisk og finansiel krise, som har skabt både finansielle og budgetmæssige problemer for visse medlemsstater. Centret har dog efter min mening ydet en fremragende indsats for at styrke og udvikle EU's kontrol med sygdomme samt vurdere og oplyse om eksisterende og nye trusler mod sundheden i form af smitsomme sygdomme. Endelig vil jeg lykønske centret med dets vigtige bidrag til indsatsen for at bekæmpe H1N1-pandemien i 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og mener, at centrets beføjelser skal styrkes, således at EU råder over en selvstændig kapacitet til evaluering af infektionsrisikoens alvor, og således at koordinationen mellem medlemsstaterne kan forbedres.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2009 med centrets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet opfordrer igen centret til i en oversigt, der vedføjes næste årsberetning fra Revisionsretten, at redegøre for de aktiviteter, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, i sammenligning med det forudgående regnskabsår, således at dechargemyndigheden mere effektivt kan vurdere centrets præstationer fra år til år.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg undlod at stemme. Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme udfører en meget vigtig opgave og har også vist sig at være berettiget gennem centrets foranstaltninger til bekæmpelse af H1N1-pandemien i 2009. Jeg forventede dog, at afgørelsen om decharge ville blive udsat, indtil indholdet af henstillingerne fra den interne revisionstjeneste (IAS), der kræves i beretningen, foreligger – IAS har fremsat en "meget vigtig" henstilling og syv "vigtige" henstillinger – og indtil centret har fremlagt en plan for gennemførelsen af disse henstillinger.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig med ordføreren i, at agenturet skal reducere andelen af fremførsler i overensstemmelse med princippet om etårighed (agenturet har fremført 29 % af de samlede bevillinger). Jeg hilser agenturets initiativer med henblik på at styrke dets kundefokus og tilbagemeldingsprocedurer velkommen og lykønsker agenturet, fordi det har foretaget en interessentundersøgelse i 2009 og øget støtteaktiviteterne for industrien. Agenturet skal også yderligere udvikle planlægningen og overvågningen af sine offentlige aftaler og sin budgetgennemførelse for at reducere andelen af fremførte bevillinger. Det bemærkes, at agenturet har forpligtet sig til at reducere fremførslen af ikkeanvendte midler til det efterfølgende år og til at begrænse disse fremførsler til et væsentlig lavere niveau sammenlignet med 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Hvad er det, vi betaler dette beløb på godt 70 mio. EUR til? Til et agentur, der i henhold til Revisionsretten er præget af forsinkelser i de operationelle aktiviteter, som skyldtes vanskeligheder med at implementere it-systemet og mangel på kvalificeret personale? Disse to forhold er naturligvis afgørende for effektiv drift af et agentur, men det får mig til at overveje, om agenturet overhovedet kan håndtere de mål, der generelt er fastlagt for det. Jeg stemte imod denne decharge, fordi disse penge efter min mening kan bruges mere effektivt end til et agentur, der fungerer utilfredsstillende.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for budgettet for 2009 for Det Europæiske Kemikalieagentur, eftersom det i betænkningen fastslås, at agenturet, trods adskillige fejl og mangler i regnskaberne, som til dels kan tilskrives den nylige oprettelse af dette agentur, støt har forbedret sine resultater med hensyn til kontrol og budgetstyring.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) bidrager til forbedringen af europæernes livskvalitet ved at garantere sikker brug af kemikalier og fremme af innovation. I lyset af den voksende kompleksitet og intensitet af anvendelsen af og forskningen i disse stoffer, vil ECHA efter min mening få større betydning, hvilket begrunder en endnu nøjere granskning af den måde, som agenturet bruger de bevilgede midler på.

Revisionsretten har fastslået, at dets regnskab for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og agenturet er tilsyneladende ved at have overvundet alle de børnesygdomme, der er uundgåelige for sådanne agenturer. Jeg håber, at ECHA vil opfylde de mål, det er oprettet til, og vil forbedre sine budgetprocedurer og sin planlægningskapacitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Revisionsretten har dog påpeget forsinkelser i de operationelle aktiviteter, som skyldtes vanskeligheder med at implementere it-systemet og mangel på kvalificeret personale. Det er derfor nødvendigt at tage de nuværende bemærkninger i betragtning.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Den finansielle kontrol med gennemførelsen af EU's budget finder sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Med dagens afstemning meddeles direktøren for Det Europæiske Kemikalieagentur decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009. Jeg stemte for, fordi Revisionsrettens og Budgetkontroludvalgets revision har vist, at alle agenturets transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Endelig lykønsker jeg agenturet med at have oprettet en intern revisionsfunktion (IAC) med det formål at foretage intern revision og rådgive den administrerende direktør om risikohåndtering og kontrolsystemer ved at give uafhængige udtalelser og anbefalinger.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Det Europæiske Kemikalieagentur, men anmoder agenturet om at oplyse dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet til forbedring af kontrolsystemet ved at forstærke de finansielle kredsløb, arbejdsstrømme, revisioner, handlingsplaner og risikovurderinger.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for ECHA for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Kemikalieagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Kemikalieagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet hilser agenturets initiativer med henblik på at styrke dets kundefokus og tilbagemeldingsprocedurer velkommen. Parlamentet lykønsker især agenturet for at have foretaget en interessentundersøgelse i 2009 og for at have øget støtteaktiviteterne for industrien.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg stemte for hr. Stavrakakis' betænkning, hvori han anmoder Revisionsretten om at gennemføre resultatrevisioner af det (driftsmæssigt) unge agentur ECHA. Ud fra de tilgængelige data anbefales det at meddele decharge til dette agentur, idet agenturet allerede har indgivet oplysninger, som kræves af de øvrige agenturer i fremtiden (f.eks. en vedlagt tabel med en sammenligning af tallene fra to fortløbende regnskabsår).

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Agenturet er en pålidelig leverandør af uafhængige og pålidelige miljøoplysninger til alle EU-institutioner, medlemsstaterne og politiske organer. Jeg er enig med ordføreren i, at agenturet skal redegøre for de aktiviteter, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, i sammenligning med det forudgående regnskabsår. Agenturet skal udvikle sine kommunikationsmetoder yderligere med henblik på at opnå større mediedækning af agenturets resultater og dermed bidrage til den offentlige debat om vigtige miljøspørgsmål. Sådanne foranstaltninger kan føre til en mere gennemsigtig måde at arbejde på og en større offentlig interesse for agenturets arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Hvorfor skal vi finansiere agenturer, der ikke gennemfører henstillingerne fra den interne revisionstjeneste (IAS)? I 2006 blev der fremsat 27 henstillinger, og heraf er der indtil videre kun gennemført ni. Dette får mig til at mene, at Det Europæiske Miljøagentur ikke fungerer tilfredsstillende, og at dets bevillinger skal indstilles.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for Det Europæiske Miljøagentur, fordi det efter min mening varetager en vigtig opgave i vores tid. Jeg mener derfor, at de vigtige forhold, der er påpeget, skal udbedres uden at tabe de langsigtede strategiske mål af syne.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2009, eftersom den bidrager til granskningen af den måde, som de europæiske institutioner bruger deres midler på. Dette er efter min mening en meget vigtig institution, specifikt i forbindelse med tilpasning til klimaændringer, vurdering af økosystemet, bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion samt forebyggelse og forvaltning af katastrofer.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Målet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er at tilvejebringe troværdige og uafhængige oplysninger om miljøet. EEA's mandat omfatter to aspekter: for det første støtte til EU's medlemsstater i forbindelse med fastlæggelsen af økonomiske politikker, der inddrager miljøspørgsmål og bæredygtighed, og dernæst koordinering af miljøoplysninger via Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet).

Relevante forhold, der nøje skal overvåges af EEA, omfatter vurdering af miljøsituationen, kortlægning af miljøtendenser, herunder de sociale og økonomiske faktorer, som miljømæssige belastninger er baseret på, overvågning af miljøpolitikker og deres effektivitet samt forudsigelse af fremtidige tendenser og problemer.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. − (PT) Ordføreren fremsætter nogle bemærkninger og henstillinger, som efter vores mening skal inddrages i overvejelserne om budgetprocesserne for Det Europæiske Miljøagentur (EEA). Samtidig rapporteres væsentlige mangler i forbindelse med EEA's ansættelsesprocedurer, som bringer disse procedurers gennemsigtighed i fare. Det maksimale antal ansøgere, der kunne opføres på reservelisterne, blev ikke præciseret i stillingsopslagene, der blev ikke truffet beslutning om de spørgsmål, som blev stillet i forbindelse med de skriftlige prøver og samtalerne, inden behandlingen af ansøgningerne, dokumentationen for udvælgelseskomitéernes beslutninger var utilstrækkelig, kriterierne for at blive indkaldt til samtale eller blive opført på reservelisten var ikke fastsat på forhånd, og referaterne var ikke fuldstændige. Dette er alvorlige mangler, som omgående skal udbedres.

EEA kan og skal spille en vigtig rolle i indsatsen for at indsamle objektive, troværdige og sammenlignelige oplysninger om miljøet i Europa og for at stille dem til rådighed på en tilgængelig og grundig måde. Det er dog vigtigt, at der ydes en særlig indsats for at garantere bedre samarbejde, sammenhæng og koordinering med de kompetente institutioner i medlemsstaterne ved at fremme synergier og bedre udbredelse af oplysninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har rapporteret, at procedurerne for opstilling af budgettet ikke er tilstrækkeligt strenge, hvilket resulterer i et anseligt antal budgetoverførsler, som indvirker på de fleste budgetposter (svarende til 8 % af agenturets budget). Det bemærkes især, at nogle af disse overførsler medførte, at de samme budgetposter skiftevis blev forhøjet og formindsket, mens nogle bevillinger ikke blev udnyttet og blev overført til andre poster i årets løb. Procedurerne for opstilling af budgettet skal derfor gøres strengere, fordi en stor andel af de finansielle ressourcer kommer fra EU-tilskud.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Den finansielle kontrol med gennemførelsen af EU's budget finder sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Med dagens afstemning meddeles direktøren for Det Europæiske Miljøagentur decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009. Jeg stemte for, fordi Revisionsrettens og Budgetkontroludvalgets revision har vist, at alle agenturets transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg mener endvidere, at agenturet løser en meget vigtig opgave, og jeg støtter den seneste indsats for i højere grad at inddrage offentligheden i vigtige miljøspørgsmål, som f.eks. klimaændringer, biodiversitet og forvaltning af naturressourcer.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til Det Europæiske Miljøagentur. Jeg opfordrer dog agenturet til inden årets udgang at forbedre nøjagtigheden af de oplysninger, som de operationelle afdelinger forelægger vedrørende de anslåede driftsudgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for EEA for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet glæder sig specifikt over agenturet som en pålidelig leverandør af uafhængige og pålidelige miljøoplysninger til alle EU-institutioner, medlemsstaterne og politiske organer.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg stemte for meddelelsen af decharge, fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er lovligt og formelt rigtigt. Det Europæiske Miljøagentur har ydet en vigtig indsats i de seneste år i indsatsen for at levere uafhængige og pålidelige oplysninger og data på miljøområdet, som er et vigtigt område for en stor del af EU's borgere, hvilket dokumenteres af årsberetningerne fra Udvalget for Andragender. Det glæder mig, at Revisionsretten i betænkningen opfordres til at gennemføre resultatrevisioner af agenturet.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig med ordføreren i, at autoriteten skal styrke planlægningen og overvågningen af budgetprocesser i forbindelse med opdelte bevillinger. Autoriteten skal forbedre sin budgetstyring med henblik på at reducere de store fremførsler. Autoriteten skal endvidere sikre, at dens rådgivning er af høj kvalitet med henblik på at sikre overholdelse af EU's sikkerhedsnormer, videnskabelig kvalitet og uafhængighed i alle spørgsmål med en direkte eller indirekte indvirkning på fødevare- og fodersikkerhed samt plantebeskyttelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. − (ES) Jeg stemte for denne betænkning, fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets årsregnskab for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, og fordi Parlamentet den 5. maj 2010 meddelte decharge til direktøren for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for gennemførelsen af autoritetens budget for 2008.

Jeg stemte endvidere for, fordi – selv om autoriteten bør styrke planlægningen og overvågningen af budgetprocesser – jeg mener, at den skal sikre, at dens rådgivning er af høj kvalitet med henblik på at sikre overholdelse af EU's sikkerhedsnormer, videnskabelig kvalitet og uafhængighed i alle spørgsmål med en direkte eller indirekte indvirkning på fødevare- og fodersikkerhed samt plantebeskyttelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Vi kan ikke ignorere, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i tre år i træk – 2006, 2007 og 2008 – har fremført en stor del af sine forpligtelser til aktionsudgifter. Endnu mere kontroversielt er det, at Revisionsretten har rapporteret om vanskeligheder i gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2009. Jeg mener derfor, at der ikke skal meddeles decharge til denne autoritet for gennemførelsen af dens budget, fordi de europæiske skatteydere ikke kan være tjent med, at deres penge bruges på en autoritet, der ikke kan håndtere de midler, den bevilges.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for budgettet for 2009 for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, ikke kun fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, men også fordi autoriteten har tildelt midler fra sin reserve til gennemførelsen af en række vigtige projekter inden for f.eks. infrastruktur, it, it-udvikling og videnskabeligt samarbejde. Jeg mener dog, at der bør gennemføres yderligere revision af anvendelsen af visse midler, og at budgetstyringen bør forbedres med henblik på at reducere de store fremførsler.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2009, eftersom den bidrager til granskningen af den måde, som de europæiske institutioner bruger deres midler på. Jeg mener, at autoriteten fortsat skal sikre videnskabelig kvalitet og uafhængighed, og der skal derfor gennemføres foranstaltninger vedrørende interesseerklæringer fra EFSA's ansatte og eksperter, som arbejder for EFSA.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets arbejde omfatter alle faser af fødevareproduktion og -forsyning lige fra primær produktion til forsyning af forbrugerne med fødevarer, herunder dyrefodersikkerhed. Den indsamler oplysninger og analyserer nye videnskabelige resultater med henblik på at identificere og vurdere alle potentielle risici mod fødevarekæden. Den kan iværksætte en videnskabelig vurdering af ethvert forhold, der kan have direkte eller indirekte indvirkning på fødevareforsyningens sikkerhed, herunder forhold vedrørende dyresundhed eller -velfærd og plantesundhed. Hvis fødevaresikkerhed er et af hovedkravene og en af de største bekymringer på et marked med over 500 mio. forbrugere, kræver vurderingen og undersøgelsen heraf særdeles høje niveauer af professionalisme, effektivitet og upartiskhed. EU har ydet en indsats for at styrke overvågning af fødevarer fra jord til bord, men vi må erkende, at der stadig er meget at gøre.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg vil først takke alle, der har arbejdet med betænkningen, og lykønske Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, som har respekteret behovet for at levere rådgivning af høj kvalitet med henblik på at sikre overholdelse af EU's sikkerhedsnormer, videnskabelig kvalitet og uafhængighed i alle spørgsmål med en direkte eller indirekte indvirkning på fødevare- og fodersikkerhed. Jeg må desværre påpege nogle problemer, som Revisionsretten har rapporteret efter revisionerne i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2009. Jeg tilslutter mig derfor opfordringerne til autoriteten om, at den skal gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe disse mangler, der under ingen omstændigheder har ophævet den almene lovlighed og rigtighed af budgettet for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, men beklager, at Revisionsretten for tredje år i træk noterer sig, at forpligtelser til aktionsudgifter fremført fra det foregående år er blevet annulleret (dvs. 19 % af forpligtelserne til aktionsudgifter fremført fra 2008, 37 % af forpligtelserne til aktionsudgifter fremført fra 2007 og 26 % af forpligtelserne til aktionsudgifter fremført fra 2006). Parlamentet opfordrer indtrængende autoriteten til at ændre denne situation og give Revisionsretten meddelelse om de trufne foranstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2009 med autoritetens svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for gennemførelsen af autoritetens budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet lykønsker autoriteten med, at den i en oversigt vedlagt Revisionsrettens beretning for 2009 har udarbejdet en sammenligning af transaktioner gennemført i løbet af 2008 og 2009 for at give dechargemyndigheden mulighed for mere effektivt at vurdere autoritetens præstationer fra år til år. Parlamentet bifalder endvidere, at autoriteten har øget antallet af temadokumenter og strategidokumenter.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Med hensyn til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har jeg ikke fulgt ordførerens henstilling om at meddele decharge "på grundlag af de foreliggende oplysninger". De iøjnefaldende mangler i budgetstyringen er simpelthen for alvorlige. Den interne revisionstjeneste (IAS) har fremsat 48 henstillinger om styring af bevillinger, hvoraf 27 endda er i kategorien "kritisk". Der er desuden problemer med hensyn til mulige interessekonflikter og manglende gennemsigtighed.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg glæder mig over centrets initiativ til at drive et elektronisk informationsnet til indsamling og udveksling af information benævnt "europæisk informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug". Dette net forbinder de nationale narkotikainformationsnet, de specialiserede centre i medlemsstaterne og informationssystemerne under de internationale organisationer, der samarbejder med centret. Jeg er enig i, at centret skal overveje at indføre et Gantt-diagram som del af programmeringen af hver af sine operationelle aktiviteter med henblik på at få en klar indikation af, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og for at fremme en resultatorienteret tilgang. Jeg anser det også for vigtigt, at agenturet forbedrer programmeringen og overvågningen af aktiviteterne for at reducere fremførslerne til det følgende år. Jeg glæder mig over centrets initiativ til at forelægge Parlamentet den årlige interne revisionsberetning om centret fra den interne revisionstjeneste (IAS), fordi dette er et udtryk for åbenhed og bedste praksis.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. − (ES) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2009. Som i de tidligere sager har Revisionsretten fastslået, at transaktionerne er lovlige og formelt rigtige. Det skal tages i betragtning, at Parlamentet meddelte centret decharge i maj. Dets ledelse er afgørende for mig, og jeg glæder mig over oprettelsen af det europæiske informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug (REITOX), som forbinder de nationale narkotikainformationsnet og de specialiserede centre med henblik på deling af bedste praksis. Jeg bifalder fremlæggelsen af en ramme for sammenligning af 2009 og 2008, da dette har lettet analysen af stigningen i centrets aktiviteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for 2009, fordi centret har forvaltet sine midler på en sund måde og i overensstemmelse med de tidligere prognoser. Som det fremgår af betænkningen kan styringen dog forbedres, først og fremmest med hensyn til likviditetsstyring og analyse af fremførsler.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Dette overvågningscenter spiller en særdeles vigtig rolle i europæisk sammenhæng. Dets opgave er at levere objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger, der giver EU og medlemsstaterne et bredt billede af fænomenet narkotikamisbrug og dets konsekvenser.

Fasthed i forbindelse med oplysninger betyder, at der skal være tilsvarende fasthed i forbindelse med regnskabet. Jeg håber, at centret fortsat med omhu og fokus vil arbejde for at gennemføre den mission, det har fået overdraget, og at det samtidig vil forvalte sit budget bedst muligt. Jeg håber også, at alle oplysninger, det indsamler, vil hjælpe medlemsstaterne med nøje at følge årsagerne til og konsekvenserne af denne plage og med at finde frem til metoder og løsninger, der kan hjælpe de berørte europæere med at undslippe den afhængighed, der ødelægger dem og deres familier.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2009. Samtidig var centrets budget 2,25 % mindre end budgettet for 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Den finansielle kontrol med gennemførelsen af EU's budget finder sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Med dagens afstemning meddeles direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009. Jeg stemte for, fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Endelig glæder jeg mig over centrets initiativ til at opbygge og drive et elektronisk informationsnet til indsamling og udveksling af information benævnt europæisk informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug. Dette net vil forbinde de nationale narkotikainformationsnet, de specialiserede centre i medlemsstaterne og informationssystemerne under de internationale organisationer, der samarbejder med centret.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug og finder det glædeligt, at centret har forbedret det årlige overslag over likviditetsbehov. Jeg noterer mig, at dette overslag opdateres løbende og fremsendes til Kommissionens relevante tjenestegrene som støttedokument til begrundelse af centrets kvartalsvise anmodning om udbetaling af næste rate af dets årlige tilskud fra EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2009 med centrets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for gennemførelsen af centrets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet glæder sig over centrets initiativ til at drive et elektronisk informationsnet til indsamling og udveksling af information benævnt europæisk informationsnet for narkotika og narkotikamisbrug. Parlamentet noterer sig, at dette net forbinder de nationale narkotikainformationsnet, de specialiserede centre i medlemsstaterne og informationssystemerne under de internationale organisationer, der samarbejder med centret.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jeg stemte for afgørelsen om decharge. Det er fastslået, at årsregnskabet for 2009 er rigtigt. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug har administreret sit budget på en eksemplarisk måde. Centret har allerede fremlagt en tabel, der sammenligner regnskabsårene 2008 og 2009 – ikke kun tallene (som viser, at midlerne er reduceret med 2,25 % sammenlignet med 2008), men også de gennemførte foranstaltninger. For at sikre fuld gennemsigtighed ønsker centret at fremlægge hele beretningen fra den interne revisionstjeneste (IAS).

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig i, at agenturet skal overveje at indføre et Gantt-diagram som del af programmeringen af hver af sine operationelle aktiviteter med henblik på at få en klar indikation af, hvor lang tid den enkelte medarbejder har brugt på et projekt, og for at fremme en resultatorienteret tilgang. Agenturet bør foretage en sammenligning mellem de tiltag, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, og de tiltag, der er gennemført i det forudgående regnskabsår, således at Parlamentet mere effektivt kan vurdere agenturets resultater fra år til år. I 2009 bemærkede Revisionsretten endnu en gang et højt antal overførsler. Agenturet skal derfor fortsat forbedre sin planlægning og overvågning for at reducere antallet af budgetoverførsler. Agenturet skal endvidere iværksætte foranstaltninger for at afhjælpe mangler i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgør en risiko for ansættelsesprocedurernes gennemsigtighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. − (ES) Jeg stemte for denne betænkning. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Det er efter min mening positivt, at agenturet har vedtaget sit femårige flerårige arbejdsprogram, selv om det skal forbedre sin budgetplanlægning og styring, som Revisionsretten har fastslået. Vurderingen af agenturets aktiviteter er dog positiv.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for budgettet for 2009 for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, fordi agenturet – trods tidligere mangel på et flerårigt program og betydelig bekymring over det høje antal budgetoverførsler i 2008 – har forbedret sin styring, og fordi Revisionsretten som helhed udtalte sig positivt om årsregnskabet og de underliggende transaktioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Miljøkatastroferne i forbindelse med fartøjerne Erika og Prestige har afsløret behovet for øget søfartssikkerhed på europæisk plan. Agenturet, som meget passende har hjemsted i Lissabon, har vigtige beføjelser på dette område og bør støttes i sit krævende arbejde. Agenturet skal dog bestræbe sig på at forbedre sin planlægning og overvågning.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg vil først takke ordføreren, hr. Stavrakakis, for det fremragende arbejde. Jeg stemte i dag for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2009. Jeg vil dog påpege, at Revisionsretten endnu en gang havde bemærket et højt antal overførsler i 2009 og er enig i opfordringen til agenturet om, at det skal forbedre sin planlægning og overvågning for at reducere antallet af budgetoverførsler.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. − (PL) Jeg bifalder det arbejde, som Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed udfører. Jeg mener også, at vedtagelsen af en femårig strategi i marts 2010 er et fremskridt med hensyn til agenturets indsats og forbedringer af det fremtidige arbejde. Jeg valgte derfor at støtte meddelelsen af decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for gennemførelsen af budgettet for 2009, men opfordrer agenturet til yderligere at reducere antallet af efterfølgende forpligtelser (dvs. retlige forpligtelser, der var indgået, før de tilsvarende budgetforpligtelser var indgået). Jeg minder agenturet om, at Revisionsretten siden 2006 har konstateret overtrædelser af finansforordningens artikel 62, stk. 1, men jeg glæder mig ikke desto mindre over agenturets indsats for at rette op på denne situation ved at tilbyde ad hoc-undervisning for at undgå efterfølgende forpligtelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. − (PT) Denne betænkning meddeler decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2009.

Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, og derfor mener jeg, at Parlamentet skal vedtage denne betænkning.

Det skal dog understreges, at Revisionsretten endnu en gang har bemærket et højt antal overførsler i 2009 (49 i 2009, 52 i 2008 og 32 i 2007), og agenturet bør derfor forbedre sin planlægning og overvågning for at reducere antallet af budgetoverførsler.

Agenturet bør i en oversigt, der vedføjes Revisionsrettens næste beretning, foretage en sammenligning mellem de tiltag, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, og de tiltag, der er gennemført i det foregående regnskabsår, således at dechargemyndigheden mere effektivt kan vurdere agenturets resultater fra år til år.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet bifalder, at Revisionsretten har fastslået, at agenturets årsregnskab for 2009 var korrekt, og at de underliggende transaktioner i alt væsentligt var lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), skriftlig. – (FR) Med afstemningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for 2009 har Parlamentet bekræftet, at agenturet forvaltes effektivt og anvender sine bevillinger til det fastsatte formål. Jeg glæder mig over denne afstemning, da den bekræfter Parlamentets forpligtelse over for agenturet, som spiller en vigtig rolle i overvågningen af og tilsynet med Europas have. Eftersom presset på vores havområder stiger, har vi pligt til at være særdeles årvågne med hensyn til deres anvendelse. Det glæder mig derfor især, at forslagene fra min betænkning om havnestatskontrol fra 2008 er blevet centrale principper i agenturets arbejde. De vedrører f.eks. agenturets skibsinspektioner og koordinering af de forskellige nationale kontrolsystemer. Havet er et område, der tilhører alle europæere, og det er en del af vores arv. Ved at fremme udveksling af god praksis, ved uophørligt at bekæmpe forurening og ulovlige aktiviteter til søs og ved at forebygge ulykker kan vi i lang tid fremover udnytte havets vækstpotentiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Bevillingerne til Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed blev også beskåret i 2009 – med 3,8 %. Agenturets opgaver, som omfatter miljøkatastrofer til søs, er af særlig betydning på grund af EU-farvandenes tilstand. Jeg stemte for meddelelsen af decharge, idet de anførte mangler primært vedrører udbuds- og personaleudvælgelsesprocedurer, mens Revisionsretten har udtalt sig positivt om årsregnskabet for 2009. Disse mangler skal udbedres i 2010, og de "meget vigtige" henstillinger fra den interne revisionstjeneste (IAS) skal alle gennemføres, hvis decharge skal sikres i 2010.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig med ordføreren i, at agenturet skal styrke sine interne kontroller og sikre, at kontrakterne og procedurerne for indgåelse af offentlige aftaler anvendes korrekt. Agenturet skal også fremlægge regelmæssige oplysninger om sine finansielle kredsløb og de relevante finansielle og operative aktørers ansvar. Der er stadig mangler i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgør en risiko for ansættelsesprocedurernes gennemsigtighed. Agenturet skal rette op på denne situation og informere Parlamentet om de iværksatte foranstaltninger. Jeg er også enig i, at agenturet skal gennemføre efterfølgende kontroller med bistand fra en professionel udbyder.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. − (ES) Jeg stemte for denne betænkning, fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, og fordi Parlamentet den 5. maj 2010 meddelte decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for 2008. Jeg mener dog, at det skal forbedre gennemsigtigheden, både hvad angår overslagene, og hvad angår, hvem der er ansvarlige for projekterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for 2009 til Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, efter at jeg havde læst om de vedtagne procedurer og de specifikke områder med manglende gennemsigtighed i denne detaljerede betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Dematerialiseringen af kontakten mellem mennesker og den stigende udbredelse af webbaserede platforme betyder, at EU skal placere cybersikkerhed i kategorien "afgørende". Stadig større mænger oplysninger akkumuleres på internettet, og borgerne bruger i stigende grad internettet til en lang række dagligdagsaktiviteter. En sådan situation medfører en eksponentiel stigning i risiciene for krænkelse af privatlivets fred og ulovlig tredjepartsanvendelse af data, oplysninger, lyd og billeder. Revisionsretten har fastslået, at regnskabet er rigtigt, men fremhæver en række forhold, der skal udbedres.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. – (GA) Siden Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed blev etableret, har det ydet særdeles vigtig støtte til Kommissionen og medlemsstaterne, navnlig med hensyn til søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har dog påvist svagheder i udbudsprocedurerne, navnlig hvad angår de for lave budgetter for en rammekontrakt. Agenturets budget for 2009 var 3,5 % mindre end budgettet for 2008. Jeg mener, at agenturet skal rette op på de aktuelle mangler.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Den finansielle kontrol med gennemførelsen af EU's budget finder sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Med dagens afstemning meddeles direktøren for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009. Jeg stemte for, fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed, og i den forbindelse konstaterer jeg med skuffelse, at der siden det foregående år ikke er sket fremskridt, for så vidt angår tilbagebetalingen af 45 000 EUR, som er det beløb, agenturet har forudbetalt i moms til værtsmedlemsstatens skattemyndigheder. Jeg opfordrer derfor agenturet til at informere dechargemyndigheden, når denne tilbagebetaling fra værtsmedlemsstaten er foretaget.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet understreger, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jeg stemte ikke for afgørelsen om decharge. De mangler, som den interne revisionstjeneste (IAS) har konstateret, er for talrige og alvorlige. Jeg vil nævne en enkelt. Efter en fornyet undersøgelse af udbudsprocedurerne for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed blev der konstateret flere svagheder på dette område. De 18 henstillinger fra IAS med henblik på at forbedre agenturets tjenester skal gennemføres i detaljer og omgående. Eftersom agenturet har afvist i alt fem af de 18 henstillinger, har det tilsyneladende end ikke viljen til at gøre dette.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og er enig i Parlamentets afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig med ordføreren i, at anvendelsen af to placeringer (Lille og Valenciennes) til udførelse af aktiviteterne pålægger agenturet ekstra omkostninger. Jeg mener derfor, at Rådet skal træffe foranstaltninger for at ændre afgørelsen, der forpligter agenturet til at have to sæder. Jeg mener, at agenturet bør redegøre for de transaktioner, der var blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, i sammenligning med det forudgående regnskabsår, således at dechargemyndigheden bedre kan vurdere agenturets resultater fra år til år. Jeg lykønsker agenturet efter Revisionsrettens bemærkninger med at gennemføre et centraliseret system til registrering af indkommende fakturaer. Denne foranstaltning er nødvendig til sikring af en rettidig registrering af alle fakturaer og bidrager til at undgå forsinkelser i gennemførelsen af betalingerne. Jeg hilser agenturets initiativ om at oprette en intern revisionsfunktion med det formål at yde støtte og rådgivning til dets administrerende direktør og ledelse om intern kontrol, risikovurdering og intern revision velkommen.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. − (ES) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for 2009, fordi Parlamentet meddelte decharge til dets direktør i maj. Jeg er dog enig i – som det anføres i betænkningen – at bevillingsfremførsler skal styres mere effektivt, da de udgør et brud på reglen om budgettets etårighed. Jeg er også enig i Revisionsrettens betragtninger om forsinkelser i procedurerne for offentlige indkøb. Jeg bifalder indsatsen for at gennemføre et centraliseret system til registrering af indkommende fakturaer, som er nødvendigt for at forbedre administrationen heraf.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for 2009, fordi agenturet generelt har forvaltet sine midler på en sund måde, som det fremgår af betænkningen. Jeg er også enig i behovet for at gennemføre en række forbedringer med hensyn til revision af regnskaberne og styring af budgettet med henblik på at reducere antallet af fremførsler og annulleringer, som stadig er for højt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Den europæiske jernbanesektor er præget af uforenelighed mellem nationale tekniske og sikkerhedsmæssige bestemmelser, som i alvorlig grad hæmmer sektorens udvikling. Det er agenturets opgave at mindske denne kløft og fastlægge fælles sikkerhedsmål. Anvendelsen af to placeringer medfører ekstra omkostninger, hvilket måske ikke burde være tilfældet. Forsinkelsen i gennemførelsen af en række aktiviteter skaber tvivl om reglen om budgettets etårighed og har forårsaget fremførsel af bevillinger.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg undlod at stemme i afstemningen om denne betænkning, selv om det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2009. Agenturets budget for 2009 var 16,6 % mindre end budgettet for 2008. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Det er foruroligende, at der er udtrykt bekymring med hensyn til de svagheder, Revisionsretten har konstateret ved udbudsprocedurerne – annulleringer af og forsinkelser i procedurerne for offentlige indkøb, tilbagevendende forsinkelser i afholdelsen af betalinger og væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram i løbet af året. Revisionsretten har påpeget mangelfuldheder i forvaltningen af opgørelsen over anlægsaktiver, men bemærker agenturets forsikring om, at dette vil blive afhjulpet i regnskabet for 2010. Jeg mener, at usikkerheden med hensyn til placering af anlægsaktiverne er endnu en belysning af problemerne og de ekstra omkostninger ved brugen af to placeringer. Jeg undlod derfor at stemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Jernbaneagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Revisionen har desværre afsløret annulleringer af og forsinkelser i procedurerne for offentlige indkøb, tilbagevendende forsinkelser i afholdelsen af betalinger og væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram i løbet af året. Sådanne problemer bør efter min mening undgås i fremtiden. Jeg glæder mig i den forbindelse over agenturets oprettelse af en intern revisionsfunktion (IAC) med det formål at yde støtte og rådgivning om intern kontrol.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. − (PL) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2009. Jeg mener dog, at Rådet skal iværksætte foranstaltninger for at afskaffe en af agenturets placeringer, da dette forårsager unødvendige ekstraomkostninger, og da agenturet ikke har brug for to placeringer for at yde en effektiv indsats. Jeg er endvidere bekymret over den manglende overholdelse af personalevedtægterne og deres gennemførelsesbestemmelser.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til Det Europæiske Jernbaneagentur. Jeg beklager dog mangelfuldhederne i forvaltningen af opgørelsen over anlægsaktiver, som er påpeget af Revisionsretten, men bemærker agenturets forsikring om, at dette vil blive afhjulpet i regnskabet for 2010. Jeg mener, at usikkerheden med hensyn til placering af anlægsaktiverne er endnu en belysning af problemerne og de ekstra omkostninger ved brugen af to placeringer.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for agenturet for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Jernbaneagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Jernbaneagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet er bekymret over, at Revisionsretten på ny har fremhævet annulleringer af og forsinkelser i procedurerne for offentlige indkøb, tilbagevendende forsinkelser i afholdelsen af betalinger og væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram i løbet af året.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg undlod at stemme i dette tilfælde, fordi jeg havde foretrukket, at meddelelsen af decharge var blevet udsat. I henhold til betænkningen indeholder agenturets årsberetning om dets aktiviteter utilstrækkelige oplysninger om planlægningen, tildelingen og brugen af menneskelige ressourcer. Hvis en beretning om ikkeanvendelse og planlagt anvendelse af ressourcer kun kræves for næste år, tages der ikke behørigt hensyn til Revisionsrettens bekymringer med hensyn til de gentagne annulleringer af og forsinkelser i procedurerne for offentlige indkøb.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg glæder mig over instituttets intention om at forbedre resultaterne af det erhvervsrettede uddannelsessystem VET i instituttets partnerlande og udvikle en fælles metodologi med internationale organisationer og bilaterale donorer for at styrke dets rolle. Jeg mener, at instituttet bør redegøre for de transaktioner, der var blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, i sammenligning med det forudgående regnskabsår, således at dechargemyndigheden bedre kan vurdere instituttets resultater fra år til år. Jeg er enig med ordføreren i, at instituttet skal være mere nøjagtigt i udarbejdelsen af budgetprocedurer. Det ville hjælpe med at undgå det store antal budgetoverførsler. Jeg glæder mig over instituttets initiativ til at forelægge den interne revisionstjenestes årlige interne revisionsberetning om instituttet for Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. − (ES) Jeg stemte for denne betænkning, fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, og fordi Parlamentet den 5. maj 2010 meddelte decharge til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for gennemførelsen af instituttets budget for 2008. Jeg er enig i hele betænkningens indhold, og jeg vil også fremhæve instituttets initiativ til at forelægge den interne revisionstjenestes årlige interne revisionsberetning om instituttet for dechargemyndigheden, da det er et tegn på gennemsigtighed og en bedste praksis, der bør følges af alle de andre agenturer.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for 2009 til Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, da regnskabet var korrekt, og transaktionerne i alt væsentligt var lovlige og formelt rigtige. Jeg er dog bekymret over den manglende gennemsigtighed i forbindelse med personaleudvælgelsesprocedurerne og over indgriben fra Kontoret for Bekæmpelse af Svig (OLAF). Jeg håber, at instituttet vil iværksætte passende foranstaltninger i denne henseende for at forbedre sin indsats.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut har til formål at bidrage til udviklingen af erhvervsuddannelsessystemer ved at styrke samarbejdet om erhvervsuddannelse og koordinere støtten. Instituttets aktiviteter omfatter kandidatlandene til tiltrædelse til EU, landene i Vestbalkan, Østeuropa og Centralasien samt partnerlandene i Middelhavsområdet. Der er behov for forsigtighed og fasthed, når de tilgængelige midler bruges til formål vedrørende erhvervsuddannelse i udviklingslande.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2009. Det er dog foruroligende, at der udtrykkes bekymring over Revisionsrettens bemærkninger vedrørende den manglende gennemsigtighed i forbindelse med personaleudvælgelsesprocedurerne og over indgriben fra Kontoret for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der har indledt en undersøgelse (OF/2009/0370). Der skal rettes op på alle mangler for at opnå større gennemsigtighed og udrydde enhver usikkerhed med hensyn til Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts arbejde.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Eftersom Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, stemte jeg for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2009. Hver forhandling om decharge finder sted inden for sine specifikke rammer, og dagens forhandling om decharge gennemføres i en tid med økonomisk og finansiel krise, som har skabt både finansielle og budgetmæssige problemer for visse medlemsstater. Trods disse vanskeligheder glæder jeg mig over instituttets intention om at forbedre resultaterne af det erhvervsrettede uddannelsessystem VET i instituttets partnerlande (Torinoprocessen) og udvikle en fælles metodologi med internationale organisationer og bilaterale donorer for at styrke sin rolle.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for dets budget for 2009 og glæder mig over instituttets initiativ til at forelægge IAS's årlige interne revisionsberetning om instituttet for dechargemyndigheden. Parlamentet anser dette for et tegn på gennemsigtighed og en bedste praksis, der bør følges af alle de andre agenturer.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2009 med instituttets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for instituttet for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Der er meddelt decharge. Betænkningen indeholder positive kommentarer om, at 2009-budgettet giver et sandt billede af erhvervsuddannelsesinstituttets økonomiske situation. Budgettet blev reduceret med 0,5 % i forhold til 2008. Der kan opnås yderligere besparelser gennem øget samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop). Erhvervsuddannelsesinstituttet håber ved en grundig gennemgang af procedurerne at få løst problemet med manglende gennemsigtighed i rekrutteringen af personale.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg er enig med ordføreren i, at agenturet bør foretage en sammenligning af de tiltag, der blev gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, og i det forudgående regnskabsår, således at Parlamentet mere effektivt kan vurdere agenturets resultater fra år til år. Jeg glæder mig over agenturets initiativ til at iværksætte "fremtidsforskning" i den arbejdsmiljømæssige effekt af teknologiske opfindelser i "grønne job" omkring 2020. Jeg mener, at agenturet skal reducere den højere procentsats for annullering og oplyse Parlamentet om de trufne foranstaltninger. Agenturet skal også rette særlig opmærksomhed mod de forpligtelser, som stadig er åbne ved årets udgang, med henblik på at bruge ikkeanvendte midler til at dække efterfølgende finansielle og retlige forpligtelser.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, fordi forvaltningen som helhed har været god, selv om Revisionsretten har konstateret inkonsekvens med hensyn til forvaltningen af visse midler og uregelmæssigheder i én udbudsprocedure. Jeg støtter endvidere Revisionsrettens bemærkninger vedrørende behovet for forbedringer i programmeringen og overvågningen af aktiviteter med henblik på at sikre, at de disponible bevillinger udnyttes så effektivt som muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2009, eftersom den bidrager til granskningen af den måde, som de europæiske institutioner bruger deres midler på. Virkningerne af finansiering fra dette agentur for foranstaltninger vedrørende kvinders sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen skal også fremhæves.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Dette agentur er ansvarligt for at levere brugbare tekniske, videnskabelige og økonomiske oplysninger om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen til EU-institutioner, medlemsstaterne og berørte parter. Disse oplysninger er nødvendige for at kunne vurdere arbejdsmiljøforholdene i EU og finde frem til den bedste praksis i dag i Europa.

Selv om Revisionsretten har fastslået, at agenturets regnskab er rigtigt, og selv om agenturet effektivt har koordineret agenturernes netværk i løbet af dechargeproceduren for 2009, har ordføreren påpeget, at det ikke har fremlagt tilstrækkelige oplysninger til at sammenligne af de gennemførte tiltag med efterfølgende år. Sådanne oplysninger er efter min mening relevante, og en oversigt bør vedføjes den næste beretning til Revisionsretten, som det foreslås.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har påvist en uregelmæssighed i én udbudsprocedure (anvendelse af en rammekontrakt ud over dens maksimale værdi). Agenturets budget for 2009 var 15 100 000 EUR, hvilket er en stigning på 0,6 % i forhold til budgettet for 2008. Jeg mener, at Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur skal rette op på svaghederne i udbudsprocedurerne.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Eftersom Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, stemte jeg for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2009. Hver forhandling om decharge finder sted inden for sine specifikke rammer, og dagens forhandling om decharge gennemføres i en tid med økonomisk og finansiel krise, som har skabt både finansielle og budgetmæssige problemer for visse medlemsstater. Uanset disse vanskeligheder lykønsker jeg agenturet med dets effektive arbejde som koordinator for agenturernes netværk i løbet af dechargeproceduren for 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Jeg glæder mig over agenturets initiativ til at forelægge den interne revisionstjenestes årlige interne revisionsberetning om instituttet for Parlamentet. Jeg lykønsker agenturet med dets betydelige fremskridt i denne forbindelse. Parlamentet anerkender, at alle de "meget vigtige" anbefalinger, som IAS har fremsat over for agenturet, blev tilstrækkeligt gennemført og afsluttet undtagen anbefalingen om godkendelse af regnskabssystemerne, der blev nedjusteret til "vigtig", fordi den delvist var gennemført. Det opfordrer derfor agenturets regnskabsfører til at beskrive den anvendte metodologi for godkendelse af agenturets regnskabssystem og støtter tanken om at udvikle samarbejdsmekanismer inden for det eksisterende netværk af regnskabsførere i agenturer for at udforme fælles krav og udarbejde en fælles metodologi for godkendelse af regnskabssystemer i agenturer.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet glæder sig over agenturets initiativ til at iværksætte "fremtidsforskning" i den arbejdsmiljømæssige effekt af teknologiske opfindelser i "grønne job" omkring 2020. Parlamentet bemærker også, at der blev indsamlet data om kvinders sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Decharge er blevet meddelt. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, hvor både arbejdsgivere og arbejdstagere er repræsenteret, og som rådgiver virksomheder om simple og effektive metoder til at forbedre arbejdsforholdene, kæmper med uregelmæssigheder i forbindelse med udbud og med reglen om budgettets etårighed. På den anden side har agenturet allerede forsikret, at det vil lægge særlig vægt på disse vanskeligheder, og det har sikret maksimal gennemsigtighed ved at fremlægge den årlige interne revisionsberetning.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. I mangel af et selvstændigt budget er agenturet reelt integreret i Kommissionen. Jeg er enig med ordføreren i, at dette forhold ikke harmonerer med agenturets vedtægt, og det rejser spørgsmålet om nødvendigheden af at bevare agenturet i dets nuværende form og opbygning.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for Euratoms Forsyningsagentur, fordi det har forvaltet sine midler nøjagtigt og omhyggeligt. Som det anføres i betænkningen, bør agenturets retlige position dog revideres, da det stadig er integreret i Kommissionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) arbejder med forhold vedrørende atomenergi, herunder specifikt forskning, og udformning af retningslinjer for sikker og fredelig anvendelse af atomenergi. Med oprettelsen af dette agentur søgte Euratom at sikre en regelmæssig og rimelig forsyning af malm, råvarer og særlige brændbare materialer i EU. Trods de nylige bekymringer som følge af ulykken på Fukushimaværket udgør atomenergi en del af det europæiske "energimiks". Forsyningen af diverse materialer, som gør det muligt at opfylde agenturets mål, er derfor afgørende, hvis Euratom skal forblive aktivt.

Ordføreren har bekræftet, at agenturet faktisk er en del af Euratom og ikke har et selvstændigt budget, hvilket gør det nødvendigt at overveje, om den nuværende organisation er hensigtsmæssig. Jeg har ikke tilstrækkelige oplysninger til at træffe en beslutning, men jeg mener, at vi skal vælge den løsning, som koster EU mindst, og som sikrer den største effektivitet og gennemsigtighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), skriftlig. – (FR) Når budgettet for Euratom er 5,5 mia. EUR sammenlignet med 1,2 mia. EUR til vedvarende energikilder, nægter jeg principielt at meddele decharge til Euratoms ledelse. Det er på tide, at vi vender denne udvikling, og derfor undlod jeg at stemme.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg vil først takke ordføreren for det fremragende arbejde. Den finansielle kontrol med gennemførelsen af EU's budget finder som bekendt sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Med dagens afstemning afsluttes den finansielle kontrol ved afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2009, idet agenturets årsregnskab er lovligt og formelt rigtigt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til Euratoms Forsyningsagentur. I den forbindelse bemærker jeg, at agenturet i 2009 ikke modtog noget tilskud til at dække sine transaktioner. Kommissionen afholdt alle agenturets udgifter i forbindelse med gennemførelsen af 2009-budgettet. Dette forhold har været gældende lige siden agenturets oprettelse i 2008. I mangel af et selvstændigt budget er agenturet reelt integreret i Kommissionen. Det rejser efter min mening spørgsmålet om nødvendigheden af at bevare agenturet i dets nuværende form og opbygning.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. − (PT) På baggrund af Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Euratoms Forsyningsagentur for regnskabsåret 2009 med agenturets svar stemte jeg for denne afgørelse, som meddeler decharge til direktøren for Euratoms Forsyningsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Euratoms Forsyningsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Euratoms Forsyningsagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet understreger, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg undlod at stemme om decharge til Euratoms Forsyningsagentur, som har til opgave at sikre, at EU forsynes med fissile materialer (herunder lagre). I henhold til denne betænkning er der inkonsekvens med hensyn til agenturets nuværende organisation og retlige form. Det rejser spørgsmålet om nødvendigheden af at bevare agenturet i dets nuværende form og opbygning. Jeg ville gerne have haft en afklaring af dette spørgsmål, navnlig i lyset af de aktuelle fornyede overvejelser omkring atomkraft i hele Europa.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg glæder mig over, at instituttet har til hensigt at sammenligne de transaktioner, der er blevet gennemført i det regnskabsår, der er under dechargebehandling, med transaktionerne i det forudgående regnskabsår. Dermed kan Parlamentet bedre vurdere instituttets præstationer fra år til år. Jeg mener, at den efterfølgende evaluering af instituttets arbejdsprogram for 2005-2008 er overordentlig effektiv for instituttet. Denne evaluering giver instituttet nyttige erfaringer og anbefalinger med henblik på de udfordringer, det står over for ved den fremtidige programmeringsfase. Jeg er enig med ordføreren i, at instituttet skal videreudvikle sit resultatovervågningssystem (Eurofound Performance Monitoring System (EPMS)) for at sikre, at resultaterne af resultatovervågningen indgår i ledelsens beslutningstagning og planlægning. Jeg mener også, at instituttet skal træffe foranstaltninger til at forbedre sin evaluerings- og revisionsprocedure for at undgå en fremtidig gentagelse af de fejl og uoverensstemmelser, som Revisionsretten har konstateret. Instituttet skal endvidere sørge for, at midler først bruges, når bevillingerne er blevet godkendt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, fordi Revisionsrettens revision af regnskabet og de underliggende transaktioner viser, at instituttet har ydet en korrekt, rettidig og gennemsigtig indsats. Uanset visse svagheder i ansættelses- og udbudsprocedurer er jeg overbevist om, at der er gode udsigter til fremtidig forbedring, og at instituttet ønsker at omsætte dem til handling.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. − (PT) Jeg stemte for betænkningen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) for regnskabsåret 2009, eftersom den bidrager til granskningen af den måde, som de europæiske institutioner bruger deres midler på. Selv om Revisionsretten har fastslået, at instituttets aktiviteter i forbindelse med årsregnskabet er lovlige og formelt rigtige, skal det fremhæves, at der var betydelige mangler i instituttets første regnskab. I fremtiden skal instituttet gennem supplerende uddannelsestiltag og bevillinger sikre, at gennemførelsen af procedurer ved årets udgang og overholdelsen af frister for forelæggelse af regnskaber er korrekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) er et europæisk trepartsorgan, der blev oprettet i 1975 med det formål at bidrage til planlægningen og sikringen af bedre leve- og arbejdsvilkår i Europa. Det vurderer og analyserer mere specifikt arbejds- og levevilkår, giver autoriserede udtalelser og rådgivning til centrale aktører i forbindelse med EU's socialpolitik, bidrager til forbedring af livskvaliteten og tilvejebringer information om udviklingen og tendenser, navnlig tendenser, der fører til forandring.

Ordføreren var bekymret over instituttets personaleforvaltning, og disse bekymringer blev gengivet af andre medlemmer af Budgetudvalget. Jeg mener, at disse bekymringer bør imødegås.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2009. Instituttets budget for 2009 var 20 200 000 EUR, hvilket er en stigning på 3,8 % i forhold til regnskabsåret 2008. Revisionsretten konstaterede dog fejl og anomalier i evalueringen af et åbent udbud, som indvirkede på kvaliteten af proceduren. Instituttet skal derfor træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre sin evaluerings- og revisionsprocedure for at undgå en gentagelse af sådanne fejl i fremtiden. Det er beklageligt, at Revisionsretten var tvunget til at kritisere instituttets årsregnskab og budget, navnlig på baggrund af at de foreløbige regnskaber, som instituttet forelagde, indeholdt alvorlige mangler, der var tegn på væsentlige svagheder i instituttets finansielle organisation. Jeg mener, at de fremsatte bemærkninger og bekymringer skal overvejes, og at de nødvendige foranstaltninger skal iværksættes.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Både Revisionsretten og Budgetkontroludvalget har udtalt sig positivt om gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2009. Parlamentet stemmer derfor i dag for at meddele decharge for regnskabsåret 2009. Det er dog vigtigt, at vi fremhæver fejl og anomalier i evalueringen af et åbent udbud, som indvirkede på kvaliteten af proceduren, som Revisionsretten konstaterede. Jeg tilslutter mig derfor opfordringen til instituttet om at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre dets evaluerings- og revisionsprocedure.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, men opfordrer instituttet til at sørge for, at bevillinger kun stilles til rådighed, når den tilsvarende formålsbestemte indtægt er modtaget. Jeg noterer mig endog, at Revisionsretten påpegede, at instituttets budget, i strid med instituttets finansforordning (artikel 19), ikke omfattede specifikke rubrikker for de forskellige programmer, der blev finansieret af formålsbestemte indtægter, og jeg noterer mig desuden, at under et program finansieret af formålsbestemte indtægter forpligtede instituttet sig til at yde 184 000 EUR, selv om de formålsbestemte indtægter, der rent faktisk blev modtaget, kun var på 29 000 EUR. Jeg beklager, at Revisionsretten var tvunget til at kritisere instituttets årsregnskab og budget, navnlig på baggrund af at de foreløbige regnskaber, som instituttet forelagde, indeholdt alvorlige mangler, der var tegn på væsentlige svagheder i instituttets finansielle organisation. Jeg glæder mig over instituttets bekræftelse af, at det gennem supplerende uddannelsestiltag og bevillinger vil sikre, at gennemførelsen af procedurer ved årets udgang og overholdelsen af frister for forelæggelse af regnskaber er korrekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for gennemførelsen af instituttets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet noterer sig, at Revisionsretten konstaterede fejl og anomalier i evalueringen af et åbent udbud, som indvirkede på kvaliteten af proceduren. Parlamentet opfordrer derfor instituttet til at træffe foranstaltninger med henblik på at forbedre dets evaluerings- og revisionsprocedure for at undgå en gentagelse af sådanne fejl i fremtiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg undlod at stemme om denne decharge. I betænkningen anføres en række mangler, men samtidig henvises der til forsikringerne fra Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene om, at det effektivt vil rette op på disse. Dette bør hilses velkommen i lyset af manglernes karakter (mangler i forbindelse med ansættelsesprocedurer blev konstateret så langt tilbage som i 2006, og de foreløbige regnskaber, som instituttet forelagde Revisionsretten, indeholdt alvorlige mangler som følge af svagheder i instituttets finansielle organisation), men det er ikke muligt at stemme for meddelelsen af decharge. Kvalificerede medarbejdere bør underkaste instituttet i Dublin en detaljeret revision, og vi skal først stemme om decharge, når de nødvendige ændringer som følge heraf er gennemført.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Eurojust for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Det glæder mig, at Eurojust har taget initiativ til at anvende nøgleindikatorer i sine 2010-enhedsplaner. Jeg er enig med ordføreren i, at agenturet skal underrette Parlamentet om disse nøgleindikatorer og deres forbindelser til Eurojusts målsætninger, budget og arbejdsprogram. Hvis der skabes forbindelse mellem indikatorerne og agenturets målsætninger, budget og arbejdsprogram, så ville det give aktørerne bedre mulighed for at evaluere Eurojusts resultater. Det bemærkes, at Revisionsretten ikke har noget at bemærke vedrørende omfanget af bevillingsfremførsler og bortfaldne bevillinger for 2009. Jeg bifalder, at Eurojust har iværksat foranstaltninger med henblik på at vurdere markedsværdien af relevante produkter og tjenester forud for indledningen af en udbudsprocedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for 2009 til Eurojust, da agenturet, som det fremgår af betænkningen, har forvaltet sine ressourcer særdeles effektivt og har gjort det på en særdeles gennemsigtig måde ved at bruge mange indikatorer til at forklare sin finansielle situation. Jeg beklager dog de gentagne anmodninger, Revisionsretten måtte fremsætte vedrørende udbuds- og ansættelsesprocedurer, som stadig ikke er blevet besvaret eller løst på tilfredsstillende vis.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Eurojust er et EU-organ, der hjælper efterforskere og repræsentanter for de offentlige anklagere i EU med at samarbejde i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet. Det spiller en central rolle i udvekslingen af information og i udleveringsprocedurer. Den særlige betydning og følsomhed af disse sager kræver, at Eurojust har midler til at forfølge dem effektivt, selv om de nødvendige midler aldrig er tilstrækkelige, når det handler om retfærdighed og bekæmpelse af kriminalitet.

Effektiv personaleforvaltning er tilsyneladende det største problem for Eurojust. Den kendsgerning, at 24 % af stillingerne i Eurojust er ledige, og at forskellige lederposter varetages af ineffektivt personale vækker bekymring med hensyn til kontinuiteten og den effektive gennemførelse af Eurojusts aktiviteter.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg undlod at stemme om denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Eurojust for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg undlod at stemme, fordi Revisionsretten, som i de tre foregående år, igen fandt svagheder i udbudsprocedurerne. Revisionsretten har igen konstateret svagheder i planlægningen og iværksættelsen af ansættelsesprocedurerne mens bevillingerne til agenturet i 2009 var 6,4 % højere end i 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Den finansielle kontrol med gennemførelsen af EU's budget finder sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Med dagens afstemning meddeles direktøren for Eurojust decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009. Jeg stemte for, fordi Revisionsretten – efter revisioner gennemført af Revisionsretten og Budgetkontroludvalget – har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Eurojust og bifalder, at Eurojust har iværksat foranstaltninger med henblik på at vurdere markedsværdien af relevante produkter/tjenester forud for indledningen af en udbudsprocedure. Dette initiativ udgør en vigtig praksis, som bør følges af andre agenturer. Jeg glæder mig desuden over Eurojusts årlige indkøbsplan for 2009, som i høj grad har hjulpet Eurojusts enheder og tjenester i forbindelse med forvaltningen af deres udbud. Disse initiativer forbedrer den anvisningsberettigedes vejledning og kontrol.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Eurojust for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Eurojust for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet bemærker med tilfredshed, at Revisionsretten ikke har noget at bemærke vedrørende omfanget af bevillingsfremførsler og bortfaldne bevillinger for 2009, og at dechargen for gennemførelsen af agenturets budget i yderligere omfang bør baseres på agenturets resultater i løbet af året.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. − (DE) Jeg stemte ikke for afgørelsen om decharge. Dette skyldes primært, at kun fire af de 26 henstillinger fra den interne revisionstjeneste i 2008 i henhold til betænkningen er blevet gennemført, og at gennemførelsen af 15 af de resterende henstillinger er forsinket i mere end 12 måneder. Agenturet skal omgående løse dette problem, inden yderligere decharge kan meddeles.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Agenturets bestyrelse vedtog i juni 2009 en flerårig plan for perioden 2010-2013, som gør det muligt for agenturet at planlægge sine aktiviteter bedre og evaluere de risici, der er forbundet hermed. Jeg glæder mig over agenturets initiativ til i 2009 at iværksætte det såkaldte "Frontex-resultatstyringssystem" med henblik på bedre information til agenturets bestyrelse gennem forelæggelse af data om virkningen af agenturets operationer. Jeg er også enig med ordføreren i, at agenturet skal forbedre sin finansielle forvaltning vedrørende godtgørelse af medlemsstaternes omkostninger ved sammen med medlemsstaterne at klarlægge problemets årsag og iværksætte passende løsninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT)Jeg stemte for afgørelsen om decharge for 2009 til Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) da de gennemførte revisioner har vist, at agenturets regnskab og transaktioner, som det anføres i betænkningen, som helhed er positive, lovlige og formelt rigtige. Jeg tilslutter mig dog betænkningens opfordring til, at agenturet skal forbedre sin forbedre finansielle forvaltning som følge af en række uoverensstemmelser, procedurer uden gennemsigtighed og fremførsler i budgettet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) har til opgave at støtte medlemsstaterne i uddannelsen af grænsevagter, herunder fastlæggelse af fælles retningslinjer for uddannelse; gennemføre risikoanalyser; overvåge udviklingen af relevant forskning indenfor kontrol med og observation af ydre grænser; støtte medlemsstaterne i alle forhold, der kræver øget operationel og teknisk assistance ved de ydre grænser; og sikre medlemsstaterne den nødvendige støtte i forbindelse med massehjemsendelser.

Det stigende migrationspres på EU's grænser og behovet for koordinering mellem medlemsstaterne er rigelig begrundelse for, at Frontex bevilges tilstrækkelige midler til at varetage de opgaver, det har fået betroet. Det bekymrer mig dog ligesom ordføreren, at Revisionsretten har påpeget, at omkostningerne ved forudbetalingerne til grænsemyndigheder var ansat 27 % for højt, og at der på forhånd var udbetalt for meget.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg undlod at stemme om denne betænkning, selv om det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg undlod at stemme, fordi Parlamentet er foruroliget over, at Revisionsretten har fundet fremførsler, som den allerede gjorde opmærksom på i sine årsberetninger for 2006, 2007 og 2008, og i særdeleshed beklager det høje antal fremførsler og bortfald siden 2006. Revisionsretten har for andet år i træk påpeget, at agenturet har foretaget udbetalinger på basis af unilaterale beslutninger om tilskud, som var underskrevet af agenturet, mens denne type instrument ikke omtales i de gældende bestemmelser. Revisionsretten har påpeget, at omkostningerne ved forudbetalingerne til grænsemyndigheder i de otte sager, der blev underkastet revision, var ansat 27 % for højt. For de aktiviteter, der afsluttedes i 2009, var det nødvendigt at udstede over 40 indtægtsordrer for at tilbagesøge forskud, hvor der var udbetalt for meget. Agenturets budget for 2009 var næsten 28 % højere end det foregående år. Jeg mener, at de fremsatte bemærkninger og bekymringer skal overvejes, og at de nødvendige foranstaltninger skal iværksættes.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Den finansielle kontrol med gennemførelsen af EU's budget finder sted på tre niveauer: intern kontrol inden for hver institution, ekstern kontrol udført af Den Europæiske Revisionsret og decharge meddelt af Parlamentet. Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for Frontex, fordi Revisionsrettens og Budgetkontroludvalgets revision har vist, at alle agenturets transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Frontex, men bemærker, at Revisionsretten for andet år i træk har påpeget, at agenturet har foretaget udbetalinger på basis af unilaterale beslutninger om tilskud, som var underskrevet af agenturet, mens denne type instrument ikke omtales i de gældende bestemmelser. Jeg bemærker, at det udbetalte beløb i 2009 var på mere end 28 000 000 EUR, og at det i 2008 var på 17 000 000 EUR. Det glæder mig dog, at agenturet som reaktion på Revisionsrettens bemærkninger har indgået en rammeaftale om partnerskab med medlemsstaternes grænsemyndigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet understreger, at Revisionsretten har fastslået, at agenturets årsregnskab for 2009 var korrekt, og at de underliggende transaktioner i alt væsentligt var lovlige og formelt rigtige. Parlamentet opfordrer agenturet til at forbedre dets finansielle forvaltning vedrørende godtgørelse af medlemsstaternes omkostninger ved sammen med medlemsstaterne at klarlægge problemets årsag og iværksætte passende løsninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), skriftlig. – (EL) På grund af de øgede immigrationsstrømme skal Frontex spille en aktiv rolle i beskyttelsen af de europæiske grænser. I henhold til Frontex kommer 95 % af de illegale indvandrere til Europa gennem Grækenland. Deportation af en illegal indvandrer koster 6 500 EUR, og i henhold til Dublin II er indrejselandet ansvarligt for deportationen. Medlemsstaterne ved EU's ydre grænser er alle udsat for et indvandringspres og er blevet til Europas "indvandringslejre". Vi skal støtte Frontex både økonomisk og operationelt, og vi skal gøre EU's ydre grænser mere sikre. Vi har også brug for en ordning, der kan fordele det samlede antal indvandrere mellem alle medlemsstaterne.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), skriftlig. – (FR) Ved afstemningen om denne budgetdecharge godkendes stigningen i udgifterne til det europæiske agentur Frontex, så det kan udfylde sin opgave med at kontrollere vores ydre grænser. Den betydelige stigning i budgettet mellem 2006 og 2009 var både nødvendig og legitim. Den opfylder et behov for at styrke koordineringen mellem medlemsstaterne i bekæmpelsen af illegal indvandring. Som symbolet på EU's migrationspolitik skal Frontex sikre, at dets budget bruges på konkrete foranstaltninger, der kan kontrollere migrationsstrømmene. Jeg glæder mig i den forbindelse over indførelsen af et resultatstyringssystem, der kan øge synligheden af agenturets operationer. Dette resultatorienterede system hjælper med at sammenligne operationer over tid og dermed med at evaluere dem. Denne stemme for er efter min mening også et stærkt politisk budskab fra Parlamentet til fordel for den europæiske indvandringspolitik, der blev udviklet under det franske EU-formandskab. Et suverænt ansvar, der tidligere hørte ind under medlemsstaterne, nemlig grænsesikkerhed, håndteres nu på europæisk plan. Denne delte forvaltning af grænserne er en grundlæggende beskyttelse, som sikrer fuld udøvelse af en af EU's grundlæggende frihedsrettigheder, nemlig den frie bevægelighed for personer i Schengenområdet.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), skriftlig. – (DE) Jeg undlod at stemme. Årsregnskabet for 2009 er blevet erklæret rigtigt i alle væsentlige henseender. Frontex har også iværksat nye initiativer for at analysere sine foranstaltninger, herunder deres indvirkning, og øge ansættelsesprocedurens objektivitet og gennemskuelighed. Revisionsretten har dog i 2009 igen konstateret mangler, som er blevet påpeget hvert år siden 2006. Det er uacceptabelt, at der fortsat ikke er rettet op på disse mangler.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Det glæder mig, at de fleste aktiviteter og aktiver med relation til EGNOS- og Galileoprogrammerne blev overført til Kommissionen i december 2009. Det bemærkes, at det endelige budget for 2009 ikke indeholdt oplysninger om myndighedens indtægter. Der blev også konstateret uregelmæssigheder i personaleudvælgelsesprocedurerne. Myndigheden skal rette op på disse mangler situation og informere Parlamentet om de iværksatte foranstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for 2009, fordi myndigheden har forvaltet sine midler på en sund måde, og de opgivne tal anses for rigtige. Der er dog stadig visse uregelmæssigheder på personaleområdet, navnlig med hensyn til personaleudvælgelsesprocedurerne, som tilsyneladende ikke er tilstrækkelig gennemsigtige. Jeg håber derfor, at myndigheden vil arbejde for at opnå forbedringer på dette område.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) GNSS-Tilsynsmyndigheden (globalt navigationssatellitsystem) har til opgave at føre tilsyn med forvaltningen af offentlighedens interesse med hensyn til relaterede europæiske programmer og fungere som deres tilsynsorgan. Kompetencerne fra fællesforetagendet Galileo, som blev afsluttet den 31. december 2006, blev overført til myndigheden fra den 1. januar 2007. Med midlertidig base i Bruxelles skal myndigheden i henhold til forordningen bl.a. varetage følgende opgaver, som i øjeblikket revideres: forvaltning af kontrakten med den operatør, der er ansvarlig for driften af EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service), som er overtaget fra fællesforetagendet Galileo; koordinering af medlemsstaternes indsats i forbindelse med de frekvenser, systemet skal bruge for at fungere; koordinering med Kommissionen i forbindelse med udformningen af forslag vedrørende programmer; modernisering af systemet; forvaltning af alle aspekter i forbindelse med systemets beskyttelse og sikkerhed; aktiviteter som europæisk myndighed for GNSS-sikkerhedsgodkendelse og forvaltning af forskningsaktiviteter, der er nødvendige for udvikling og fremme af europæiske GNSS-programmer.

Listen over kompetencer viser den betydning, der tillægges GNSS-Tilsynsmyndigheden, og forstærker de krav, der stilles til den for at holde aktiviteterne og udgifterne inden for det tildelte budget og for at overholde reglerne for budgettets gennemførelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg undlod at stemme om denne betænkning, selv om det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for regnskabsåret 2009. Myndighedens budget for 2009 var 44 400 000 EUR, hvilket er et fald på 64 % i forhold til regnskabsåret 2008. Jeg undlod at stemme, fordi Parlamentet beklager manglerne i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgør en risiko for procedurernes gennemsigtighed. Procedurerne skal gøres mere gennemsigtige, så usikkerhed med hensyn til denne myndigheds aktiviteter kan elimineres.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afstemning meddeles direktøren for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009. Jeg stemte for på grundlag af de evalueringer og beretninger, som Revisionsretten og Budgetkontroludvalget har udarbejdet, og som fastslår, at de har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed, fordi Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for gennemførelsen af myndighedens budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet beklager manglerne i personaleudvælgelsesprocedurerne, som udgør en risiko for procedurernes gennemsigtighed. Parlamentet noterer sig endvidere, at det endelige budget, som myndigheden offentliggjorde den 31. marts 2010, ikke afspejlede det endelige budget for 2009, som administrationsrådet havde godkendt, og at indtægterne ikke var medregnet. Parlamentet opfordrer derfor indtrængende tilsynsmyndigheden til at afhjælpe situationen og informere dechargemyndigheden om ændringen.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Fællesforetagendet befinder sig i opstartfasen og havde ikke fuldt ud implementeret sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger i løbet af regnskabsåret 2009. Disse systemer skal omgående implementeres. I 2009 var fællesforetagendets udnyttelsesgrad for forpligtelses- og betalingsbevillinger på henholdsvis 81 % og 20 %. Jeg mener ligesom ordføreren, at fællesforetagendet stadig befinder sig i opstartfasen, og har derfor forståelse for den forholdsvis lave udnyttelsesgrad for betalingsbevillingernes vedkommende. Jeg mener endvidere, at fællesforetagendet i betragtning af størrelsen af sit budget og kompleksiteten af sine opgaver bør overveje at nedsætte et revisionsudvalg, der rapporterer direkte til bestyrelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for fællesforetagendet Artemis, fordi det har forvaltet sine midler særdeles effektivt for et agentur, som stadig er i opstartsfasen. Der kan derfor gennemføres forbedringer i fremtiden, og de mangler, der rapporteres i regnskabet for dette regnskabsår, kan udbedres.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Fællesforetagendet Artemis gennemfører et fælles teknologisk initiativ på området for integrerede informationsteknologisystemer. Dette offentlig-private partnerskab har grundlæggende til formål at støtte samfinansieringen af forskningsinitiativer på europæisk plan og forbedre samarbejdet mellem de forskellige operatører i sektoren. Som ordføreren korrekt fremhæver, blev det oprettet med henblik på at fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål. Foretagendet er stadig meget ungt og giver os store forhåbninger med hensyn til dets fremtidige resultater og håb om, at investeringen vil vise sig nyttig.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. På fællesforetagendets endelige budget for 2009 var opført 46 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 8 000 000 EUR i betalingsbevillinger, og udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger var på henholdsvis 81 % og 20 %. Jeg mener, at fællesforetagendet stadig befinder sig i opstartfasen, og har derfor forståelse for den forholdsvis lave udnyttelsesgrad for betalingsbevillingernes vedkommende.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Både Revisionsretten og Budgetkontroludvalget har udtalt sig positivt om gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2009. Parlamentet stemmer derfor i dag for at meddele decharge for regnskabsåret 2009. De gennemførte revisioner viste, at fællesforetagendets regnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg mener dog, det vil være nyttigt, hvis fællesforetagendet imødekommer opfordringen til at forbedre dokumentationen for it-processer og -aktiviteter og kortlægningen af it-risicidokumentationen og til at udvikle en forretningskontinuitetsplan og en databeskyttelsespolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for meddelelsen af decharge til fællesforetagendet Artemis, men jeg mener, at fællesforetagendet i betragtning af størrelsen af sit budget og kompleksiteten af sine opgaver bør overveje at nedsætte et revisionsudvalg, der rapporterer direkte til bestyrelsen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for fællesforetagendet Artemis for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for fællesforetagendet Artemis for gennemførelsen af foretagendets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet understreger, at fællesforetagendet blev oprettet i december 2007 med henblik på at fastlægge og gennemføre en forskningsdagsorden for udviklingen af vigtige teknologiområder vedrørende indlejrede computersystemer på tværs af forskellige anvendelsesområder med henblik på at styrke europæisk konkurrenceevne og bæredygtighed og skabe plads til helt nye markeder og samfundsnyttige anvendelsesformål.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Fællesforetagendet befinder sig i opstartfasen og havde ikke fuldt ud implementeret sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger i løbet af regnskabsåret 2009. Indførelsen af disse systemer skal afsluttes. Jeg mener ligesom ordføreren, at fællesforetagendet i betragtning af størrelsen af sit budget og kompleksiteten af sine opgaver bør overveje at nedsætte et revisionsudvalg, der rapporterer direkte til bestyrelsen. Jeg mener endvidere, at fællesforetagendet skal udbygge bestemmelserne om medlemskab og medfinansiering. Jeg håber, at fællesforetagendet Clean Sky i fremtiden vil fremskynde udvikling, validering og demonstration i EU af rene lufttransportteknologier med henblik på anvendelse snarest muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Jeg har enkelte bemærkninger til driften af fællesforetagendet Clean Sky, og derfor støtter jeg ikke meddelelsen af decharge for gennemførelsen af dets budget for regnskabsåret 2009. Først og fremmest er der, siden fællesforetagendet blev etableret i 2007, ikke indgået aftale med Belgien om kontorlokaler, privilegier og immuniteter og anden støtte. Hvordan kan et foretagende fungere effektivt uden garanti for sådanne grundlæggende forhold? Det kommer ikke som en overraskelse, at de forskningsaktiviteter, der blev forfinansieret i 2008, ikke blev gennemført i fuldt omfang i løbet af 2009, og at 65 % af forfinansieringen blev anvendt. Det, der bekymrer mig mest, er dog, at fællesforetagendet ikke fuldt ud havde implementeret sine systemer for intern kontrol og finansiel rapportering, hvilket bringer gennemsigtigheden i anvendelsen af de europæiske skatteyderes penge i fare.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky Joint, fordi vi – trods en række mangler i foretagendets budget – efter min mening kan være sikre på fremtidige forbedringer af dets revisionsresultater, eftersom det stadig er i opstartsfasen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Fællesforetagendet Clean Sky blev oprettet for at fremskynde udvikling, validering og demonstration i EU af rene lufttransportteknologier med henblik på anvendelse snarest muligt. Ligesom fællesforetagendet Artemis er det lige begyndt. Det betyder ikke, at der ikke allerede er procedurer og fremgangsmåder, som skal rettes op, navnlig i forbindelse med budgetstruktur, som ordføreren med rette fremhæver.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2009. Fællesforetagendet Clean Sky blev oprettet i december 2007 for at fremskynde udvikling, validering og demonstration i EU af rene lufttransportteknologier med henblik på anvendelse snarest muligt. Fællesforetagendet befinder sig i opstartfasen og havde ikke fuldt ud implementeret sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger ved udgangen af 2009. På fællesforetagendets endelige budget for 2009 var opført 91 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 60 000 000 EUR i betalingsbevillinger, og udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger var på henholdsvis 98 % og 1 %. Jeg mener, at fællesforetagendet stadig befinder sig i opstartfasen, og har derfor forståelse for den forholdsvis lave udnyttelsesgrad for betalingsbevillingernes vedkommende.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Både Revisionsretten og Budgetkontroludvalget har udtalt sig positivt om gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2009. Parlamentet stemte derfor i dag for at meddele decharge for regnskabsåret 2009. De gennemførte revisioner viste, at fællesforetagendets regnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Jeg mener dog, det vil være nyttigt, hvis fællesforetagendet imødekommer opfordringen til at afslutte implementeringen af dets systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger først og fremmest i betragtning af størrelsen af dets budget og kompleksiteten af dets opgaver.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), skriftlig. − (PL) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2009. Jeg erkender, at fællesforetagendet stadig er i opstartsfasen. Der har desværre været mange forsinkelser i projekterne i denne fase, og kun 65 % af forfinansieringen er blevet anvendt. Der er desuden endnu ikke truffet beslutning om hovedkvarteret i Belgien, og det gør det betydelig vanskeligere for fællesforetagendet Clean Sky at fungere effektivt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge til fællesforetagendet Clean Sky. Jeg erkender, at fællesforetagendet stadig er i opstartsfasen. Jeg finder det dog foruroligende, at de forskningsaktiviteter, som Kommissionen forfinansierede i 2008 på vegne af fællesforetagendet, ikke blev gennemført i fuldt omfang i løbet af 2009, og at der som følge af projekternes forsinkelse kun var anvendt 8 700 000 EUR eller 65 % af forfinansieringen på 13 600 000 EUR. Jeg er især foruroliget over, at vedtagelsen, strukturen og udformningen af fællesforetagendets budget for 2009 ikke var i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 71/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Clean Sky eller fællesforetagendets finansielle bestemmelser. Jeg opfordrer derfor indtrængende fællesforetagendet til hurtigt at udbedre disse alvorlige mangler.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for fællesforetagendet Clean Sky for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for fællesforetagendet Clean Sky for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet finder, at fællesforetagendet i betragtning af størrelsen af sit budget og kompleksiteten af sine opgaver bør overveje at nedsætte et revisionsudvalg, der rapporterer direkte til bestyrelsen.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har oplyst Parlamentet, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Fællesforetagendet befinder sig i opstartfasen og havde ikke fuldt ud implementeret sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger i løbet af regnskabsåret 2009. Indførelsen af disse systemer skal afsluttes. Jeg er enig med ordføreren i, at fællesforetagendet skal udbygge bestemmelserne om medlemskab og medfinansiering og afslutte gennemførelsen af dets systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger. Jeg håber, at fællesforetagendet i fremtiden vil forbedre produktivitet og effektivitet i forbindelse med lægemiddeludviklingsprocessen, idet det langsigtede mål skulle være, at lægemiddelsektoren skulle kunne producere mere effektive og sikre innovative lægemidler.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Efter min mening burde fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler alene finansieres af lægemiddelindustrien eller af fællesforetagendets medlemmer, som har den største interesse i dette foretagendes aktiviteter. Jeg støtter derfor ikke meddelelsen af decharge for gennemførelsen af dette foretagendes budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for 2009 til fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler, fordi Revisionsretten, som det fremgår af betænkningen, har vurderet, at foretagendets regnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er rigtige. Selv om det i en vis grad er begrundet, eftersom foretagendet stadig er i opstartsfasen, mener jeg dog, at det skal afslutte implementeringen af sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger og arbejde mere omhyggeligt og gennemsigtigt i de kommende år.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Fællesforetagendet arbejder med processen for udvikling af lægemidler, der er mere effektive, så lægemiddelsektoren kan producere mere effektive og sikre innovative lægemidler. Fællesforetagendets mål er derfor at bidrage til gennemførelsen af det syvende rammeprogram og at støtte lægemiddelforskningen og -udviklingen i medlemsstaterne og i lande, der er tilknyttet det syvende rammeprogram. Det opfordrer små og mellemstore virksomheder til at deltage i sine aktiviteter og fremmer samarbejdet mellem den private sektor og universiteterne. Det er stadig i opstartsfasen, så vi kan ikke klart forudsige, hvordan dets budgetter gennemføres i fremtiden. Det skal dog fortsætte med at gennemføre sine interne kontrol- og informationssystemer.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler blev oprettet i februar 2007 med det formål i betydelig grad at forbedre produktivitet og effektivitet i forbindelse med lægemiddeludviklingsprocessen, idet det langsigtede mål skulle være, at lægemiddelsektoren skulle kunne producere mere effektive og sikre innovative lægemidler. Fællesforetagendet befinder sig i opstartfasen og havde ikke fuldt ud implementeret sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger ved udgangen af 2009. På fællesforetagendets endelige budget for 2009 var opført 82 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 82 000 000 EUR i betalingsbevillinger, og udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger var på henholdsvis 97 % og 1 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Eftersom Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige, stemte jeg for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2009. Hver forhandling om decharge finder sted inden for sine specifikke rammer, og dagens forhandling om decharge gennemføres i en tid med økonomisk og finansiel krise, som har skabt både finansielle og budgetmæssige problemer for visse medlemsstater. I lyset af de mere effektive kontroller tilslutter jeg mig opfordringen til fællesforetagendet om, at det skal indarbejde en særlig henvisning til de beføjelser, der tillægges Kommissionens interne revisionstjeneste i dennes egenskab af intern revisor.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2009. Jeg opfordrer indtrængende fællesforetagendet til omgående at afslutte implementeringen af dets systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for fællesforetagendet med henblik på gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ om innovative lægemidler for regnskabsåret 2009. Parlamentet opfordrer fællesforetagendet til at indarbejde en særlig henvisning til de beføjelser, der tillægges Kommissionens interne revisionstjeneste i dennes egenskab af intern revisor for fællesforetagendet, i sine finansielle bestemmelser på grundlag af bestemmelserne i rammefinansforordningen for fællesskabsorganer.

 
  
  

Betænkning: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning og afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet. Revisionsretten har fastslået, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. Fællesforetagendet befinder sig i opstartfasen og havde ikke fuldt ud implementeret sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger i løbet af regnskabsåret 2009. Indførelsen af disse systemer skal afsluttes. Jeg er enig med ordføreren i, at fællesforetagendet skal begynde at indføre et integreret ledelsesinformationssystem, som gør det muligt at fordele omkostningerne på specifikke arbejdspakker eller finde frem til driftsomkostningernes finansieringskilde. Det er endvidere vigtigt at fastlægge, hvordan ikkeanvendte midler overføres til det efterfølgende år.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Fællesforetagendet til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) er et vigtigt initiativ. I en tid med finanskrise og vanskeligheder i mange medlemsstater er det dog efter min mening ikke passende, at vi bruger flere millioner euro til dette formål.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. – (IT) Jeg stemte for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af budgettet for 2009 for SESAR-fællesforetagendet, fordi det nyoprettede fællesforetagende har overbevist Revisionsretten om dets rigtighed. Fællesforetagendets indsats for at afslutte implementeringen af systemet for intern kontrol er allerede velkendt, men jeg mener, at der skal ydes en yderligere indsats på dette område med henblik på at garantere regnskabets gennemsigtighed og rigtighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. − (PT) Dette fællesforetagende har til formål at modernisere det europæiske lufttrafikstyringssystem, og det skal samle EU's forsknings- og udviklingsindsats inden for rammerne af SESAR-projektet (Single European Sky Air Traffic Management Research).

Sikkerheden for europæere, der i stigende grad bruger luftfartsselskabernes tjenester, og luftfartsmedarbejderne kræver en særlig indsats med henblik på at finde de bedste løsninger til styring af denne type trafik samt overvågning og sammenligning af de metoder, der allerede anvendes i de forskellige medlemsstater, således at alle indfører bedste praksis samt sikre, økonomiske og innovative løsninger.

Som med andre foretagender i opstartsfasen har SESAR endnu ikke afsluttet implementeringen af sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger. Det skal det gøre så hurtigt som muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, da det ansvarlige udvalg har besluttet at godkende afslutningen af regnskabet for SESAR-fællesforetagendet for regnskabsåret 2009. Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at årsregnskabet for regnskabsåret 2009 er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige. På fællesforetagendets endelige budget for 2009 var opført 325 000 000 EUR i forpligtelsesbevillinger og 157 000 000 EUR i betalingsbevillinger, og udnyttelsesgraden for forpligtelses- og betalingsbevillinger var på henholdsvis 97,1 % og 43,2 %. Revisionsretten mente, at der blev taget vigtige skridt i 2009 for at indføre kontrolsystemer, men er bekymret over, at et integreret værktøj til forvaltning af finansielle, budgetmæssige og operationelle oplysninger ikke var etableret ved årets udgang. Fællesforetagendet har dog svaret, at de finansielle systemer var indført i maj 2010. Tilfælde, hvor de interne kontrolsystemer ikke fungerer korrekt, skal omgående elimineres.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), skriftlig. – (IT) Uanset enkelte mangler og uregelmæssigheder, som Revisionsretten konstaterede under sin analyse og vurdering af budgettet for SESAR-fællesforetagendet, stemte jeg for meddelelsen af decharge for regnskabsåret 2009. For at undgå de samme fejl i fremtidige procedurer bør SESAR dog afslutte gennemførelsen af sine systemer for intern kontrol og finansielle oplysninger, så der kan foretages en korrekt og nøjagtig vurdering af budgettransaktionerne for hvert regnskabsår.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for SESAR-fællesforetagendet regnskabsåret 2009. Det bekymrer mig dog, at et integreret ledelsesinformationssystem, som gør det muligt at fordele omkostningerne på specifikke arbejdspakker eller finde frem til driftsomkostningernes finansieringskilde, ikke var indført i december 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne afgørelse meddeler decharge til direktøren for SESAR-fællesforetagendet for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. – (IT) Med dagens afgørelse meddeler Parlamentet decharge til direktøren for SESAR-fællesforetagendet for gennemførelsen af fællesforetagendets budget for regnskabsåret 2009. Parlamentet bifalder, at Revisionsretten har fastslået, at fællesforetagendets årsregnskab for 2009 var korrekt, og at de underliggende transaktioner i alt væsentligt var lovlige og formelt rigtige.

 
  
  

Betænkning: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. – (RO) Ansvaret for parlamentsmedlemmers offentlige udtalelser bæres først og fremmest af de personer, der fremsætter dem. Parlamentet blander sig kun i særlige tilfælde med hensyn til at analysere konteksten eller situationen eller med hensyn til at afgøre, om den person, der fremsatte den offentlige udtalelse, havde ret til at gøre det. Dette er dog obligatorisk, når den person, der fremsatte udtalelsen, drages til ansvar for indholdet af den fremlagte idé. Et sådant særligt tilfælde, som Parlamentet har pligt til at undersøge, omfatter Luigi de Magistris, medlem af Parlamentet, som er blevet stævnet for retten i sit hjemland i anledning af et interview, som han har givet til en italiensk avis som medlem af et politisk parti, der er repræsenteret på europæisk plan. Hvis vi ser bort fra udtalelsen og dens indenrigspolitiske betydning, skal et parlamentsmedlems ret til at udtrykke sig anerkendes som en frihedsrettighed, som derfor skal forsvares.

Ligesom Luigi de Magistris kan alle andre medlemmer af Parlamentet hverken eftersøges eller tilbageholdes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser. Ethvert forsøg på at forhindre medlemmer af Parlamentet i at udtrykke deres holdninger til spørgsmål af offentlig interesse er uacceptabelt i et demokratisk samfund.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. − (PT) Denne betænkning omhandler anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier fremsat i henhold til artikel 8 og 9 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og artikel 68 i Den Italienske Republiks forfatning, som ændret ved forfatningslov nr. 3 af 29. oktober 1993, fordi han er blevet stævnet for retten i Benevento af Clemente Mario Mastella, et medlem af Parlamentet, i anledning af et interview, som han har givet til en italiensk avis. På baggrund af Parlamentets faste praksis, og eftersom sagen indeholder visse aspekter, der henhører under det civilretlige eller forvaltningsretlige område, og i betragtning af udtalelsen fra Retsudvalget stemmer jeg for ophævelsen af immuniteten for vores kollega, hr. de Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi Retsudvalget mener, at Luigi de Magistris, da han gav det pågældende interview, udøvede sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og udførte politisk virksomhed ved at tilkendegive sin mening om et spørgsmål, der var af offentlig interesse for vælgerne i hans valgkreds. I et demokratisk samfund er det uacceptabelt at forsøge at hindre medlemmer af Parlamentet i at give udtryk for deres synspunkter vedrørende spørgsmål af legitim offentlig interesse og relevans og i at kritisere deres politiske modstandere ved at anlægge sag. Det er desuden i modstrid med artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, som har til formål at beskytte medlemmernes ytringsfrihed ved udøvelsen af deres hverv af hensyn til Parlamentet, der er en af Den Europæiske Unions institutioner. På grundlag af ovenstående betragtninger, i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og efter at have overvejet argumenterne for og imod beskyttelse af medlemmets immunitet anbefaler Retsudvalget, at Parlamentet beskytter Luigi de Magistris' parlamentariske immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg stemte for denne betænkning, fordi Retsudvalget mener, at Luigi de Magistris, da han gav det pågældende interview, udøvede sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og udførte politisk virksomhed ved at tilkendegive sin mening om et spørgsmål, der var af offentlig interesse for vælgerne i hans valgkreds. I et demokratisk samfund er det uacceptabelt at forsøge at hindre medlemmer af Parlamentet i at give udtryk for deres synspunkter vedrørende spørgsmål af legitim offentlig interesse og relevans og i at kritisere deres politiske modstandere ved at anlægge sag. Det er desuden i modstrid med artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, som har til formål at beskytte medlemmernes ytringsfrihed ved udøvelsen af deres hverv af hensyn til Parlamentet, der er en af Den Europæiske Unions institutioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), skriftlig. − (EN) Hr. de Magistris er blevet stævnet for retten med beskyldning for bagvaskelse. I forbindelse hermed har han anmodet Parlamentet om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet og sine parlamentariske privilegier. I overensstemmelse med betænkningen anbefaler Retsudvalget, at Parlamentet beskytter hr. de Magistris' parlamentariske immunitet. Jeg stemte for.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. − (PT) Parlamentet har modtaget en anmodning om at ophæve den parlamentariske immunitet for vores kollega, hr. de Magistris, som er blevet stævnet for retten i Benevento af Clemente Mario Mastella, et medlem af Parlamentet, i anledning af et interview, som hr. de Magistris gav til en italiensk avis den 31. oktober 2009.

Retsudvalget har udtalt sig om spørgsmålet ved at vedtage en betænkning, der anbefaler ikke at ophæve hans parlamentariske immunitet. Udvalget mente, at hr. de Magistris handlede som medlem af Parlamentet, da han fremsatte sine udtalelser. I henhold til betænkningen udøvede han sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og udførte politisk virksomhed ved at tilkendegive sin mening om et spørgsmål, der var af offentlig interesse for vælgerne i hans valgkreds.

Jeg stemte for, fordi jeg er fortaler for ytringsfrihed for medlemmer, der udfører deres opgave, og for at forsvare Parlamentets interesser som institution. Jeg vil dog tilføje, at alle med politisk ansvar generelt – herunder medlemmer af Parlamentet – altid skal tale sandt og respektfuldt om andre involverede parter, hvilket ikke altid overholdes.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. − (EN) Denne betænkning har til formål at beskytte hr. de Magistris' immunitet, da hr. de Magistris, da han gav det pågældende interview, udøvede sit hverv som medlem af Europa-Parlamentet og udførte politisk virksomhed ved at tilkendegive sin mening om et spørgsmål, der var af offentlig interesse for vælgerne i hans valgkreds.

 
  
  

Betænkning: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. – (BG) Jeg forsvarer Bruno Gollnischs immunitet og parlamentariske privilegier, og jeg mener, at den forfølgelse, han er udsat for, alene er af politisk karakter. Hans immunitet skal beskyttes, så han fortsat kan udøve sit hverv som fuldgyldigt medlem af Europa-Parlamentet. I sådanne tilfælde stemmes der om beskyttelse af et parlamentsmedlems immunitet i en mødeperiode (naturligvis når han eller hun tilhører en stor politisk gruppe), hvilket får mig til at mene, at der til tider hersker dobbeltmoral i Parlamentet, som ødelægger enhver tillid til hele institutionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), skriftlig. – (FR) De ved, hvor stor betydning de demokratiske værdier har for mig … Bruno Gollnisch, medlem af Parlamentet og intellektuel guru for Front National, har anmodet om, at hans parlamentariske immunitet beskyttes i forbindelse med foranstaltninger, som de franske myndigheder har anvendt over for ham som led i en politimæssig efterforskning, der involverer hr. Gollnisch som formand for Front Nationals regionalforsamling for Rhônes-Alpes, på grundlag af en klagesag med påstand om erstatning, som Den Internationale Liga mod Racisme og Antisemitisme den 26. januar 2009 har anlagt for opfordring til racehad.

I henhold til artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter kan Europa-Parlamentets medlemmer hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv. Det samme anføres i artikel 26, stk. 2, i Den Franske Republiks forfatning.

Eftersom Front National klarer sig godt i de franske meningsmålinger, og eftersom der både i medierne og politisk er tegn på, at partiet er ved at blive mainstream, glæder det mig, at Europa-Parlamentet ikke vil beskytte hr. Gollnischs parlamentariske immunitet og har opfordret til, at den ophæves, så domstolene kan løse deres opgave.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. − (PT) Denne betænkning omhandler anmodning om beskyttelse af Bruno Gollnischs immunitet og privilegier. Anmodningen blev fremsat, da det franske politi forsøgte at tilbageholde ham med henblik på fremmøde for en fransk domstol i en sag vedrørende tilkendegivelse af politiske holdninger. Sagen vedrører en påstand om opfordring til racehad, som er fremsat af Den Internationale Liga mod Racisme og Antisemitisme (LICRA) efter offentliggørelsen af en pressemeddelelse på webstedet for Front Nationals regionalforsamling for Rhônes-Alpes, som hr. Gollnisch var formand for. På baggrund af Parlamentets faste praksis og udtalelsen fra Retsudvalget er jeg enig i ordførerens holdning, og jeg stemmer for ophævelsen af immuniteten for vores kollega, hr. Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, fordi Bruno Gollnisch ikke har påberåbt sig artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter i sin anmodning om beskyttelse af sin immunitet, og fordi den gælder ikke i dette tilfælde. Ved afgørelsen af, om den parlamentariske immunitet skal beskyttes, anvender Parlamentet sine egne ensartede principper. Udvalget har ikke fundet noget bevis på en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed.

For det andet henhører sagen ikke under Bruno Gollnischs politiske virksomhed som medlem af Europa-Parlamentet. Sagen angår i stedet Bruno Gollnischs rent lokale og regionale virksomhed, som medlem af regionalforsamlingen for regionen Rhônes-Alpes, et hverv, som er forskelligt fra hvervet som medlem af Europa-Parlamentet. For det tredje har Bruno Gollnisch afgivet en forklaring om offentliggørelsen af den påtalte pressemeddelelse fra sin politiske gruppe i regionalforsamlingen for regionen Rhônes-Alpes, idet han har anført, at den var blevet affattet af Front Nationals lokalforening, herunder af pressechefen. Anvendelsen af den parlamentariske immunitet i en sådan situation må anses at udgøre en uberettiget udvidelse af disse bestemmelser, hvis formål er at undgå indgreb i Parlamentets virke og uafhængighed. Endelig er det ikke Parlamentet, men de kompetente retslige myndigheder, der skal beslutte – under overholdelse af alle demokratiske garantier – hvorvidt den franske lovgivning om tilskyndelse til racehad er overtrådt, og hvilke retslige konsekvenser dette måtte få. På grundlag af alle argumenterne anbefaler Retsudvalget, at Europa-Parlamentet ophæver Bruno Gollnischs parlamentariske immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Efter at have overvejet begrundelserne for og imod et forsvar af medlemmets parlamentariske immunitet, er jeg enig i anbefalingen fra Retsudvalget om, at Parlamentet ikke skal beskytte Bruno Gollnischs immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Stigmatisering og tilskyndelse til had på grund af religiøse tilhørsforhold anses for at være en forbrydelse i Frankrig, og denne situation svarer til at være blevet grebet på fersk gerning. Hr. Gollnisch støttede offentligt en skandaløs pressemeddelelse. Ifølge denne pressemeddelelse er muslimer banditter. Der henvises til en "invasion og ødelæggelse af vores kulturelle værdier gennem islam". Hr. Gollnisch vil kunne fremlægge sit forsvar. En ophævelse af hans immunitet vil gøre dette muligt. Derfor stemmer jeg imod hans anmodning om at beskytte hans parlamentariske immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Hr. Gollnisch har anmodet om, at hans parlamentariske immunitet beskyttes i forbindelse med foranstaltninger, som han anser for frihedsbegrænsende, og som de franske myndigheder har anvendt over for ham som led i en politimæssig efterforskning mod en unavngiven person på grundlag af en klagesag med påstand om erstatning, som Den Internationale Liga mod Racisme og Antisemitisme den 26. januar 2009 har anlagt for opfordring til racehad. Det blev fastslået, at sagen ikke henhører under hr. Gollnischs politiske virksomhed som medlem af Parlamentet, og at sagen i stedet angår hr. Gollnischs rent lokale og regionale virksomhed, som medlem af regionalforsamlingen for regionen Rhônes-Alpes, et hverv, hvortil han blev valgt ved almindeligt direkte valg, og som er forskelligt fra hvervet som medlem af Parlamentet. Der er i efterforskningen ikke fundet bevis på fumus persecutionis, dvs. hensigt om at skade medlemmets politiske virksomhed. Jeg stemte for denne betænkning, hvori det besluttes ikke at beskytte hr. Gollnischs privilegier og immunitet og lade de kompetente retlige myndigheder beslutte – under overholdelse af alle demokratiske garantier – hvorvidt den franske lovgivning om opfordring til racehad er overtrådt, og hvilke retlige konsekvenser dette måtte få.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Den pågældende sag hører ikke ind under hr. Gollnischs politiske aktiviteter som medlem af Parlamentet, men den vedrører hans rent regionale og lokale egenskab som medlem af regionalforsamlingen for regionen Rhône-Alpes. Derfor har vi besluttet ikke at beskytte hans immunitet.

 
  
  

Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), skriftlig. (BG) Jeg beskytter Bruno Gollnischs privilegier og immunitet, og jeg mener, at den forfølgelse, han udsættes for, er rent politisk. Hans immunitet skal beskyttes, så han kan fortsætte med at udføre sine pligter som fuldgyldigt medlem af Parlamentet. Derfor stemte jeg imod ophævelsen af hans immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), skriftlig. (EN) Jeg stemte imod ophævelsen af Bruno Gollnischs parlamentariske immunitet, fordi: 1. Jeg tror på ytringsfrihed, og de ord, som der blev klaget over, var ikke tilskyndelser til vold, og de var ikke grove eller fornærmende. Bemærkningerne drejede sig om islamiske regimers intolerance over for folk, som anses for at være kættere. 2. Der blev ikke givet mulighed for en forhandling, inden de vigtigste afstemninger (håndtering af et parlamentsmedlems grundlæggende rettigheder) blev afholdt. 3. Forslaget om at ophæve Bruno Gollnischs immunitet (og den eventuelle beslutning om at ophæve den) stemte ikke overens med forslaget om at lade det tyske parlamentsmedlem Elmar Brok bevare sin immunitet i forbindelse med retsforfølgelse for en (påstået) skatteunddragelse. Det er tydeligt, at der er tale om en besværlig retsforfølgelse via en privat organisation, som har til formål at fratage hr. Gollnisch hans medlemsstatus og gode navn.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), skriftlig. (NL) Den simple kendsgerning, at en af vores kolleger, som risikerer at miste sin parlamentariske immunitet, ikke har fået en chance for at forsvare sig selv på plenarmødet, er grund nok til at stemme imod denne betænkning, hvori der argumenteres for ophævelse af denne immunitet. Det er desuden skandaløst og unaturligt, at medlemmer af Parlamentet skal miste deres immunitet og retsforfølges for at udtrykke deres meninger. Hvis Parlamentet vil tages alvorligt af vælgerne fremover, skal det utvetydigt og kompromisløst forsvare sine egne medlemmers og alle europæiske borgeres ret til ytringsfrihed.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Denne betænkning drejer sig om anmodningen om at ophæve vores kollega hr. Gollnischs privilegier og immunitet, som blev indsendt til Parlamentet af den offentlige anklager ved appelretten i Lyon i forbindelse med en forundersøgelse på grundlag af en klagesag med nedlæggelse af påstand om erstatning, som Den Internationale Liga mod Racisme og Antisemitisme (LICRA) anlagde den 26. januar 2009 i forbindelse med offentliggørelsen af en pressemeddelelse på webstedet for Front National-Gruppen i regionalforsamlingen for Rhône-Alpes, som hr. Gollnisch var formand for. Under hensyntagen til fast praksis her i Parlamentet og til, at anvendelsen af parlamentarisk immunitet er blevet misbrugt i denne sag, og i lyset af udtalelsen fra Retsudvalget er jeg enig med ordføreren og stemmer for en ophævelse af vores kollega hr. Gollnischs parlamentariske immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), skriftlig. (EN) Jeg stemte imod ophævelsen af Bruno Gollnischs parlamentariske immunitet, fordi: 1. Ytringsfriheden er en af kerneværdierne i vores samfund og hjørnestenen i vores demokrati. Den skal ikke begrænses af politiske modstandere. De bemærkninger, som er blevet tilskrevet hr. Gollnisch, var ikke tilskyndelser til vold, og de var ikke grove eller fornærmende. Bemærkningerne drejede sig om islamistiske regimers intolerance over for ikketroende. 2. Der blev ikke givet mulighed for en forhandling inden afstemningerne om dette spørgsmål, som vedrører et parlamentsmedlems grundlæggende rettigheder. 3. Forslaget om at ophæve Bruno Gollnischs immunitet (og den eventuelle beslutning om at ophæve den) stemte ikke overens med forslaget om at lade det tyske parlamentsmedlem Elmar Brok bevare sin immunitet i forbindelse med retsforfølgelse for en (påstået) skatteunddragelse.

Det er tydeligt, at der er tale om en besværlig retsforfølgelse via en privat organisation, som har til formål at fratage hr. Gollnisch hans medlemsstatus og gode navn. Det er ligeledes tydeligt, at nogle parlamentsmedlemmer er mere lige end andre i den mere og mere intolerante atmosfære af politisk korrekthed, som gennemsyrer Parlamentet.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. − (LT) Jeg støttede dette dokument, fordi det ansvarlige udvalg for det første ikke har fundet beviser på en tilstrækkelig alvorlig og præcis mistanke om, at sagen er blevet anlagt med den hensigt at skade medlemmets politiske virksomhed.

For det andet vedrører sagen ikke Bruno Gollnischs politiske virksomhed som medlem af Parlamentet. Den angår derimod Bruno Gollnischs rent lokale og regionale virksomhed som medlem af regionalforsamlingen for regionen Rhône-Alpes, et hverv, som er forskelligt fra hvervet som medlem af Parlamentet.

For det tredje har Bruno Gollnisch givet en forklaring på offentliggørelse af den påtalte pressemeddelelse fra sin politiske gruppe i regionalforsamlingen for regionen Rhône-Alpes. Anvendelsen af den parlamentariske immunitet i en sådan situation må anses at udgøre en uberettiget udvidelse af disse bestemmelser, hvis formål er at undgå indgreb i Parlamentets virke og uafhængighed.

Endelig er det ikke Parlamentet, men de kompetente retlige myndigheder, der skal beslutte – under overholdelse af alle demokratiske garantier – hvorvidt den franske lovgivning om tilskyndelse til racehad er overtrådt, og hvilke retlige konsekvenser dette måtte få. Det bemærkes, at Parlamentet ved en afgørelse om at ophæve et medlems immunitet giver tilladelse til, at den kompetente nationale myndighed stiller personen til ansvar – ud fra den betragtning, at der ikke sker indgreb i Parlamentets virke eller uafhængighed – og at en sådan afgørelse på ingen måde bekræfter medlemmets skyld eller kan betragtes som en stillingtagen til, om bestemte handlinger eller udtalelser retfærdiggør en retsforfølgelse. Efter at have taget højde for alle disse argumenter anbefaler Retsudvalget, at Parlamentet skal ophæve Bruno Gollnischs parlamentariske immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), skriftlig.(FR) Min lange periode som parlamentsmedlem både i den franske nationalforsamling og i Parlamentet (27 år) giver mig mulighed for at sige, at sidstnævntes holdning i forhold til at ophæve hr. Gollnischs parlamentariske immunitet var særlig afskyelig. Parlamentsmedlemmet fik ikke mulighed for selv at tage ordet før sine kolleger, som i øvrigt ikke gjorde sig den ulejlighed at læse op på sagens kendsgerninger. Hvis de havde gjort det, ville de have fundet ud af, at hr. Gollnisch kun indirekte var ansvarlig for denne affære, og at den vedrørte hans politiske ytringsfrihed. At belære andre om demokrati og respekt for menneskerettigheder er en ting, at respektere dem i sin egen institution en helt anden.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), skriftlig. (FR) Det er uacceptabelt at anvende en retlig procedure til at forsøge at forhindre parlamentsmedlemmer i at udtrykke deres synspunkt om spørgsmål af legitim offentlig interesse og kritisere deres politiske modstandere i et demokratisk samfund, og det er et brud på artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, som har til formål at beskytte medlemmernes ytringsfrihed. Jeg støtter dette koncept fuldt ud. Men hvad angår hr. Rapkay angår, gælder det kun hr. De Magistris, som retsforfølges for injurier, og ikke Bruno Gollnisch, som retsforfølges for at udtrykke sine politiske holdninger. Det er et tilfælde af dobbeltmoral. Hvordan kan det være mere i offentlighedens interesse og mere demokratisk for os at vide, hvad hr. De Magistris mener om en kollega, end hvad Front National mener om urolighederne i Romans eller farerne ved masseindvandring? Det er netop, fordi Bruno Gollnischs modstandere ikke kunne lide den pågældende pressemeddelelse, selv om det er mere i offentlighedens interesse, at han mister sin immunitet. Ytringsfriheden for Parlamentets valgte repræsentanter bør ikke være en flytbar målstang og bør ikke afhænge af, om en persons ansigt passer. Det er uværdigt af Dem at vedtage denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jeg støtter ophævelsen af Bruno Gollnischs immunitet, så han kan blive retsforfulgt for at have opfordret til racehad.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Stigmatisering og tilskyndelse til had på grund af religiøse tilhørsforhold anses for at være en forbrydelse i Frankrig, og denne situation svarer til at være blevet grebet på fersk gerning. Hr. Gollnisch støttede offentligt en skandaløs pressemeddelelse. Ifølge denne pressemeddelelse er muslimer banditter. Der henvises til en "invasion og ødelæggelse af vores kulturelle værdier gennem islam". Hr. Gollnisch vil kunne fremlægge sit forsvar. En ophævelse af hans immunitet vil gøre dette muligt. Derfor stemmer jeg imod hans anmodning om at beskytte hans parlamentariske immunitet.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), skriftlig. (DE) Jeg stemte imod ophævelsen af Bruno Gollnischs immunitet, fordi begrundelsen fra Retsudvalget, som anbefalede plenarforsamlingen at vedtage ophævelsen, var fuldstændig vilkårlig. Hvis hr. Gollnisch retsforfølges på grund af en pressemeddelelse udfærdiget af Front Nationals politiske kontor, så skal denne aktivitet naturligvis anses for at henhøre under hans EU-mandat. Argumentet om, at dette skete som en del af hans aktiviteter som medlem af regionalforsamlingen, er ikke afgørende, for EU-mandatet må ikke ses som en deltidsbeskæftigelse eller noget i den stil. Ville det samme argument blive fremført, hvis hr. Gollnisch kom med den samme erklæring under et af Parlamentets plenarmøder eller i et af sine udvalg? Pressemeddelelsens indhold som grundlag for udlevering er desuden 100 % omfattet af ytringsfriheden. Hvis politisk upopulære erklæringer nu skal danne grundlag for udleveringer, viser det endnu en gang, hvad Parlamentet mener om reelt demokrati.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Denne betænkning vedrører ophævelsen af vores kollega hr. Gollnischs parlamentariske immunitet, efter anmodning fra en fransk offentlig anklager, for at gøre det muligt at undersøge en klage over påstået opfordring til racehad og, hvis der er grundlag herfor, retsforfølge hr. Gollnisch ved den franske ret i første instans, appelretten og kassationsretten. Ophævelsen af hr. Gollnischs immunitet vedrører en påstået opfordring til racehad som følge af en pressemeddelelse, der blev udsendt den 3. oktober 2008 af regionen Rhône-Alpes' Front National-gruppe, som hr. Gollnisch var formand for, så det angår hans rent regionale og lokale virksomhed som medlem af regionalforsamlingen for regionen Rhône-Alpes, et hverv, hvortil han blev valgt ved almindeligt direkte valg, og som er forskelligt fra hvervet som medlem af Parlamentet. Der er i efterforskningen ikke fundet bevis på fumus persecutionis, dvs. hensigt om at skade medlemmets politiske virksomhed. Jeg stemte for denne betænkning, hvori det besluttes ikke at beskytte hr. Gollnischs privilegier og immunitet og lade de kompetente retlige myndigheder beslutte – under overholdelse af alle demokratiske garantier – hvorvidt den franske lovgivning om opfordring til racehad er overtrådt, og hvilke retlige konsekvenser dette måtte få.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Sagen er identisk med den foregående (se A7-0154/2011), men her blev anmodningen om ophævelse af immunitet fremsat af de franske myndigheder.

 
  
  

Henstilling: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Prespa-søområdet (Prespa Park) er delt mellem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien. Det første land er medlem af EU, det andet er et kandidatland til optagelse i EU, og det tredje et potentielt kandidatland til optagelse i EU. Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale med EU, og udvikling af en bæredygtig økonomi og grøn infrastruktur, der automatisk vil føre til jobskabelse på lokalt plan, vil skabe betydelige beskæftigelsesmuligheder og dermed bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Ressourceeffektivitet, bæredygtig økonomisk udvikling og naturbeskyttelse kan og skal desuden gå hånd i hånd og styrke samarbejdet med nabolandene i forbindelse med deres integration i Europa. Af alle de førnævnte årsager stemme jeg for dette udkast til aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. (IT) Jeg går ind for at godkende EU's deltagelse i aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området mellem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien. Det gør jeg, fordi parken er et naturområde, hvis biodiversitet samt geomorfologiske, økologiske og kulturelle betydning er af international vigtighed. Jeg støtter også målsætningerne og principperne i aftalen, som er baseret på bæredygtig anvendelse af naturressourcerne, fokus på bevaring af økosystemer og biodiversitet og forebyggelse, kontrol og nedbringelse af forureningen af vandet i Prespa-søområderne.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Jeg glæder mig over medlemsstaternes indsats for at arbejde sammen med ikke-EU-lande om at gøre brugen af ressourcer mere bæredygtig. Derfor stemmer jeg for at indgå aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området, da jeg mener, den er vigtig for udviklingen af de tre lande, der deler det, nemlig Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien. Jeg mener også, at denne park er vigtig for miljøet, for naturbeskyttelsen og for en lang række positive dominoeffekter, der kan opstå som følge af denne type samarbejde, ikke mindst styrkelsen af de gode forbindelser i Balkanregionen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Jeg glæder mig over indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som har til formål at etablere et samarbejde mellem alle dem, der deler Prespa-søområdet, med henblik på at sikre en integreret beskyttelse af økosystemet og den bæredygtige udvikling af parken. Denne aftale bidrager til en vellykket gennemførelse af EU's vandrammedirektiv, til beskyttelse af miljøet, forbedring af den lokale befolknings levestandard og fremme af samarbejdet mellem de tre lande, Grækenland, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Dette vil styrke de gode naboskabsforbindelser mellem parterne i dette yderst følsomme område på Balkan.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Denne henstilling vedrører udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området, der i 1977 blev klassificeret som sådan og med erklæringen af 2. februar 2000, som blev udstedt af Prespa-landene Grækenland, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, blev udnævnt til et beskyttet grænseoverskridende område. EU er opmærksom på det presserende behov for at beskytte og sikre naturressourcerne, så det har siden starten af 1970'erne vedtaget en lovpakke, som er kulmineret i vandrammedirektivet fra 2000. Formålet med den pågældende aftale er at etablere et samarbejde mellem EU og de ovennævnte lande med henblik på at fremme den bæredygtige udvikling af området og beskytte dets økosystem, særlig via integrerede forvaltningsplaner for Prespa-vandløbsoplandet. I en tid hvor antallet af katastrofer som følge af klimaforandringer stiger, lykønsker jeg Rådet med dette projekt, og jeg ønsker at se det afsluttet så hurtigt som muligt.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Prespa-søområdet (Prespa Park) er delt mellem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien. Det er overordentlig vigtigt at etablere et levested for bevarelse af mange sjældne og/eller endemiske planter og dyr, også som redeplads for globalt truede fugle og som et sted med en markant kulturel og traditionel arv.

Aftalens formål er at etablere et samarbejde med henblik på at sikre en integreret beskyttelse af økosystemet og den bæredygtige udvikling af Prespa Park-området, herunder udvikling af integrerede forvaltningsplaner for vandløbsoplandet. For at nå dette mål har de lande, der er involveret i aftalen, forpligtet sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger både hver for sig og i fællesskab med afsæt i principperne om suveræn lighed, territorial integritet, gensidig fordel og god tro med henblik på at forvalte Prespa-søernes vand, forebygge, kontrollere og nedbringe forureningen, beskytte og bevare biodiversiteten, beskytte jorden, sikre forsvarlig brug af naturressourcerne og bæredygtig udvikling.

Derfor stemmer vi for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Prespa Park, eller Prespa-vandløbsoplandet, som er delt mellem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien, er overordentlig vigtigt for at etablere et levested for bevarelse af adskillige sjældne og/eller endemiske planter og dyr, også som redeplads for globalt truede fugle og som et sted med en markant kulturel og traditionel arv.

Aftalens formål er at etablere et samarbejde med henblik på at sikre en integreret beskyttelse af økosystemet og den bæredygtige udvikling af Prespa Park-området, herunder udvikling af integrerede forvaltningsplaner for vandløbsoplandet.

For at nå dette mål har de lande, der er involveret i aftalen, forpligtet sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger både hver for sig og i fællesskab med afsæt i principperne om suveræn lighed, territorial integritet, gensidig fordel og god tro med henblik på at forvalte Prespa-søernes vand, forebygge, kontrollere og nedbringe forureningen, beskytte og bevare biodiversiteten, beskytte jorden, sikre forsvarlig brug af naturressourcerne og bæredygtig udvikling.

Derfor stemmer vi for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), skriftlig. (EN) I februar 2010 underskrev Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien under tilstedeværelse og med deltagelse af EU aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området. Aftalens formål er at sikre beskyttelsen af Prespa Park-området og en omfattende beskyttelse af dets økosystem. Det er ikke blot søer og deres omgivelser, som er af økologisk betydning, dette område er også unikt på grund af sin biodiversitet samt geomorfologiske, økologiske og kulturelle betydning. Det er et betydningsfuldt levested for bevarelse af adskillige sjældne dyr og planter, som redeplads for globalt truede fugle og som et område med en markant arkæologisk og traditionel arv. Det var derfor ønskværdigt at opnå Parlamentets samtykke for at sikre, at aftalen kunne vedtages.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), skriftlig. (IT) Prespa-vandløbsoplandet på grænsen mellem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien er et vigtigt naturområde. Den aftale, som skal underskrives af EU, vil bidrage til at nå nogle af de vigtige mål for beskyttelse af dette område, beskytte økosystemet og indføre bæredygtig brug af vedvarende energi. Derfor stemmer jeg for henstillingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jeg støttede denne betænkning, fordi aftalens formål er at etablere et samarbejde med henblik på at sikre en integreret beskyttelse af økosystemet og den bæredygtige udvikling af Prespa Park-området, herunder udvikling af integrerede forvaltningsplaner for vandløbsopland i henhold til internationale og EU's standarder. Prespa-søområdet (Prespa Park-området) er delt mellem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien. Det første land er medlem af EU, det andet er et kandidatland til optagelse i EU, og det tredje et potentielt kandidatland til optagelse i EU. Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har også indgået en stabiliserings- og associeringsaftale med EU. Prespa Park-området er et naturområde, hvis biodiversitet og geomorfologiske, økologiske og kulturelle betydning er af international vigtighed. Det er dels et betydningsfuldt levested for bevarelse af adskillige sjældne og/eller endemiske dyr og planter, dels som redeplads for globalt truede fugle, og er et område med en markant arkæologisk og traditionel arv.

Derfor underskrev disse tre lande den 2. februar 2010 aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området med deltagelse af EU, hvilket også kræver Parlamentets godkendelse. For at nå dette mål har parterne forpligtet sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger og anvende de bedst mulige teknikker både hver for sig og i fællesskab med afsæt i principperne om suveræn lighed, territorial integritet, gensidig fordel og god tro.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jeg glæder mig over denne aftale om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park. Prespa Park-området er et naturområde, hvis biodiversitet og geomorfologiske, økologiske og kulturelle betydning er af international vigtighed. Det er dels et betydningsfuldt levested for bevarelse af adskillige sjældne og/eller endemiske dyr og planter, dels som redeplads for globalt truede fugle, og er et område med en markant arkæologisk og traditionel arv.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Denne betænkning vedrører Prespa-søområdet, hvis biodiversitet og geomorfologiske, økologiske og kulturelle betydning gør det til et naturområde af international betydning. Det er dels et betydningsfuldt levested for bevarelse af adskillige eller endemiske planter og dyr, dels som redeplads for globalt truede fugle, og er et område med en værdifuld arkæologisk og traditionel arv. Derfor indgås der en aftale mellem Grækenland, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som deler dette naturområde, om at etablere et samarbejde om forvaltning af disse vandområder med henblik på at forebygge, kontrollere og nedbringe forureningen, beskytte og bevare områdets biodiversitet og beskytte jorden mod erosion, sikre forsvarlig brug af naturressourcerne og bæredygtig udvikling, forhindre indførsel af fremmede dyre- og plantearter og regulere aktiviteter, som medfører negative virkninger i området. Jeg er overbevist om, at der er behov for at øge samarbejdet mellem de involverede parter, altid med afsæt i principperne om lighed, territorial integritet og gensidig fordel, med henblik på at beskytte dette usædvanlig værdifulde område. Jeg stemmer derfor for denne aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Grundlaget for denne betænkning er udkastet til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området – Prespa-vandløbsoplandet. EU har i mange år beskyttet sine vandområder i sin lovgivning, nemlig vandrammedirektivet fra 2000, hvori der fastsættes en målsætning for beskyttelse af alle vandområder – floder, søer, grundvand og kystfarvende – og hvori indsatsen i forbindelse med fælles vandløbsoplande samordnes på tværs af administrative og politiske grænser for at nå denne målsætning. Prespa-vandløbsoplandet er delt mellem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Albanien. Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er kandidatland til optagelse i EU, og Albanien er et potentielt kandidatland. Det er derfor blevet nødvendigt at etablere en international aftale for at nå målene i vandrammedirektivet og beskytte biodiversiteten og økosystemet i dette område. Jeg stemte for denne betænkning, som tidligere blev vedtaget enstemmigt af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Prespa-vandløbsoplandet er delt mellem Grækenland, Albanien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Som en biodiversitetskilde af ubestridelig økologisk interesse og derfor også som en naturlig klimaregulator er det værd for EU at beskytte i henhold til vandrammedirektivet (2000/60/EF). I henhold til dette direktiv er det i forbindelse med et vandløbsopland, som rækker ud over EU's territorium, nødvendigt at gennemføre en samordningsindsats mellem de involverede lande, og derfor blev aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området indgået den 2. februar 2010. Kommissionen var også involveret som repræsentant for EU. En endelig vedtagelse i Rådet kræver imidlertid Parlamentets samtykke. Af disse årsager stemte jeg for denne aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. Prespa Park-området er et naturområde, hvis biodiversitet og geomorfologiske, økologiske og kulturelle betydning er af international vigtighed. Det er dels et betydningsfuldt levested for bevarelse af adskillige sjældne og/eller endemiske dyr og planter, dels som redeplads for globalt truede fugle, og er et område med en markant arkæologisk og traditionel arv. Derfor undertegnede de tre involverede lande den 2. februar 2010 under medvirken af EU aftalen om beskyttelse og bæredygtig udvikling af Prespa Park-området. Aftalens formål er at etablere et samarbejde med henblik på at sikre en integreret beskyttelse af økosystemet og den bæredygtige udvikling af Prespa Park-området, herunder udvikling af integrerede forvaltningsplaner for vandløbsopland i henhold til internationale og EU's standarder. I henhold til artikel 218, stk. 6, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal Rådet indhente Parlamentets godkendelse for at kunne indgå aftalen.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) EU har i mange år beskyttet sine vandområder i sin lovgivning, hvoraf den vigtigste del er vandrammedirektivet. I tilfælde, hvor vandløbsoplandet strækker sig ud over EU's område, skal medlemsstaterne i henhold til vandrammedirektivet sørge for at etablere samordning med de tredjelande, der deler vandløbsoplandet. I tilfælde, hvor denne samordning tager form af en international aftale, skal EU deltage som en aktiv part i den udstrækning, aftalen omfatter emner, der hører ind under EU's kompetenceområde.

Prespa Park-området er et naturområde, hvis biodiversitet samt geomorfologiske, økologiske og kulturelle betydning er af international vigtighed. Aftalens formål er at etablere et samarbejde med henblik på at sikre en integreret beskyttelse af økosystemet og den bæredygtige udvikling af Prespa Park-området, herunder udvikling af integrerede forvaltningsplaner for vandløbsopland i henhold til internationale og EU's standarder. Aftalen vil bidrage til en vellykket gennemførelse af vandrammedirektivet, til beskyttelse af miljøet, forbedring af den lokale befolknings levestandard og styrkelse af gode naboskabsforbindelser på Balkan, der er et yderst følsomt område.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. − (EN) Sidste år var Kommissionen og de andre EU-institutioner inde på, at vi ikke har nået vores biodiversitetsmål. Dette er en yderst beklagelig situation, som skal ændres hurtigt og effektivt med henblik på at beskytte biodiversiteten og de uvurderlige økosystemer, den giver os. Samarbejdet med tredjelande skal fremmes så meget som muligt, da der er tale om et globalt problem, så denne aftale skal hilses varmt velkommen.

 
  
  

Henstilling: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemmer for fru Fraga Estévez' henstilling, hvori Kommissionens bestræbelser på at få regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er) til at vedtage henstillinger på grundlag af aftalen om havnestatsforanstaltninger hilses velkommen. På plenarmødet i Kommissionen for Tunfisk i Det Indiske Ocean (IOTC), som blev afholdt i marts 2010 i Busan, Sydkorea, blev der vedtaget en henstilling om havnestatsforanstaltninger, som var blevet foreslået af EU (henstilling 2010/11). EU har også fremsat lignende forslag i andre RFFO'er med henblik på at styrke og bringe de havnestatsforanstaltninger, der for øjeblikket er i kraft, i overensstemmelse med kravene i aftalen. I flere tilfælde blev disse desværre ikke vedtaget på grund af modstand fra en række lande som f.eks. visse latinamerikanske lande og små østater i Stillehavet.

Som fremhævet af ordføreren opfordrer også jeg Kommissionen til fortsat at slå til lyd for vedtagelsen af disse forslag, da foranstaltningerne i aftalen kun vil bidrage effektivt til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), hvis og når de håndhæves internationalt på en omfattende, ensartet og gennemsigtig måde, så smuthuller, der nemt kan udnyttes af IUU-fiskere, undgås.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), skriftlig. (IT) Jeg støttede henstillingen, fordi EU skal sende et stærkt budskab imod ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri. EU er en stor international aktør i forhold til spørgsmål om fiskeriforvaltning. Derfor skal det støtte alt, hvad der vedrører håndhævelsen af internationale regler om overtrædelser. Fru Fraga Estévez glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at få vedtaget henstillinger på grundlag af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations aftale om havneforanstaltninger. I udvalget bakkede vi kraftigt op om idéen om fortsat at slå til lyd for vedtagelsen af disse forslag. Ulovligt fiskeri omfatter anmeldte skibe, der fisker efter undermålsarter, samt fiskeri af uautoriserede både i beskyttede områder eller for tæt på kystlinjer.

Desværre tegner det ulovlige fiskeri sig for ca. 60 % af de produkter, der lander på vores markeder, hvilket skaber usikkerhed omkring deres kvalitet og gør dem svære at spore. Derfor mener vi, at Europa skal sætte et eksempel for alle de andre lande, der arbejder inden for denne sektor, og som ender med at have en fordel på de internationale markeder, fordi de ikke respekterer nogen af de grænser, vores fiskere får pålagt.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), skriftlig. (ES) Jeg stemte for fru Fragas henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Jeg stemte for, fordi indholdet af initiativet er et væsentligt bidrag til den aktuelle globale kamp mod ulovligt fiskeri. Dets indhold vil være effektivt, hvis det anvendes på en omfattende, ensartet og gennemsigtig måde.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), skriftlig. (IT) Svindet i fiskebestandene på globalt plan og dermed ikke blot i vores egne have er gradvist ved at blive et presserende problem. Vi ved, at fiskebestandene er væsentlige, ikke blot for en betydelig del af menneskets kost, men også for hele økosystemets sundhed. Det er derfor vigtigt, at alle forvaltningsniveauer – lige fra regionerne og centralregeringerne til EU – gør alt, hvad de kan, for at indføre lovgivningsmæssige foranstaltninger og instrumenter, der kan bidrage til at beskytte fiskebestandene, hvilket er den eneste garanti for en langsigtet bæredygtighed af fiskeriaktiviteterne.

Jeg stemte for denne henstilling fra Parlamentet til Rådet om, at Rådet på vegne af EU skal godkende aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Hvis den bliver gennemført korrekt af de nationale organer, bliver denne internationale aftale et vigtigt instrument til at sikre en langsigtet beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), skriftlig. − (LT) Jeg stemte for denne betænkning, for via den gav Parlamentet sit samtykke til godkendelsen af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations aftale, som fremmer ansvarlig udnyttelse af fiskeriressourcerne og de marine økosystemer. Denne aftale indebærer specifikke instrumenter til mere effektiv bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) i EU's territorialfarvande. Disse instrumenter indeholder de minimumsstandarder, der bør danne grundlag for landenes vedtagelse af foranstaltninger til overvågning, kontrol og inspektion af fiskerfartøjer, som sejler under fremmed flag og ønsker at benytte deres havne. Instrumenterne i aftalen kan ikke kun anvendes på fiskerfartøjer, men også på fartøjer, der udøver fiskerirelaterede aktiviteter, som f.eks. transportfartøjer, som anvendes til transport af fiskevarer. Bekæmpelse af IUU-fiskeri er en vigtig del af den fælles fiskeripolitik, og EU bør derfor bestræbe sig på at fremme internationalt samarbejde om dette anliggende ved at deltage aktivt og konstruktivt i vedtagelsen af et internationalt instrument for havnestatsforanstaltninger.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er en af de alvorligste trusler mod ressourcerne på fiskerimarkedet, hvor EU har en vigtig global position. Derfor er det helt naturligt at udarbejde en fælles fiskeripolitik på EU-plan, som har til formål at beskytte den bæredygtige udnyttelse af levende marine ressourcer. Den aftale, som Rådet foreslås at godkende, er blevet udarbejdet netop for at opfylde disse internationale krav om forebyggelse, afværgelse og standsning af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) via gennemførelse af effektive foranstaltninger i det land, hvor havnen er placeret. Der er tale om foranstaltninger, som, når aftalen er blevet godkendt, skal gå fra at være en frivillig model til at være en pakke af obligatoriske minimumsstandarder for havnestater med det formål at overvåge, kontrollere og inspicere fiskerfartøjer, der sejler under fremmed flag og ønsker at benytte deres havne.

Det er en bonus, at det sæt foranstaltninger, hvis gennemførelse hører under havnestaternes regi, beror på et internationalt instrument. Den globale oversigt over dette IUU-fiskeri kan resultere i bedre overvågning af fiskeriaktiviteterne generelt. Det er mere omkostningseffektivt, hvad angår organisation og gennemførelse.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for den tekst, der blev fremlagt af fru Fraga Estévez, som jeg gerne vil takke for det arbejde, hun har udført. Jeg mener, at EU skal bruge alle de instrumenter, det har til sin rådighed, for at forebygge og bekæmpe ulovlig handel, samtidig med at det bevarer fiskerimarkedet, som altid har været en robust søjle i den fælles fiskeripolitik.

Det er derfor på høje tid, at der vedtages strenge regler, og frem for alt at disse overholdes. Skibe, der ikke overholder europæiske og internationale regler for fiskeri, skal forbydes, og der skal sikres flere oplysninger om alle skibe, som anmoder om adgang til havne. Lad os ikke glemme, at Europa – der er den tredjestørste fiskerimagt i verden – i årevis har arbejdet for at sikre, at medlemsstaterne og tredjelandene overholder reglerne, med henblik på at sikre et bæredygtigt fiskerimarked og beskytte havmiljøet mod eventuelle skader.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Jeg er enig i udkastet til Rådets afgørelse på vegne af EU om godkendelse af aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Jeg mener, at effektiviteten af disse foranstaltninger er afgørende for at sikre bevarelsen og bæredygtigheden af de marine økosystemer og dermed for udnyttelsen af havene og de tilhørende industrier. For at sikre denne effektivitet er det nødvendigt, at medlemsstaterne anvender disse foranstaltninger harmonisk ved at kontrollere aflæsning af skibe, omladninger og andre aktiviteter, som udføres i deres havne. Derfor ønsker jeg at understrege betydningen af det foreslåede punkt om en mekanisme for udveksling af oplysninger, som skal underbygge denne aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Ulovligt fiskeri er et fænomen, der er til fare for alle de foranstaltninger, som det internationale samfund og især EU har truffet for at sikre robuste og dynamiske fiskeriaktiviteter, der er afbalancerede i forhold til den nødvendige reproduktion af fiskebestandene.

I 2007 blev De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) enige om at udarbejde et juridisk bindende internationalt instrument for havnestatsforanstaltninger for at afværge ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Senere blev der i 2009 godkendt en aftale i Rom, og nu er det hensigten at godkende den på vegne af EU.

I lyset af dette spørgsmåls betydning, særlig for en søfartsnation såsom Portugal, stemmer jeg for en godkendelse af denne aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) I 2001 udviklede De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) en international handlingsplan for at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. I 2005 vedtog FAO en række havnestatsforanstaltninger til bekæmpelse af fiskerfartøjers eller fisketransportfartøjers ulovlige fiskeri. Bevarelsen af naturressourcerne, særlig de marine ressourcer, er konstant aktuelt for EU, som søger at forhindre ulovligt fiskeri med alle de midler, der står til dets rådighed. Det har derfor fulgt alle de foranstaltninger, som FAO har godkendt, tæt og spillet en aktiv og konstruktiv rolle, ikke mindst i forbindelse med udarbejdelsen af den aftale, der blev godkendt på FAO's 36. konference i Rom den 18.-23. november 2009. Jeg er enig med ordføreren, for så vidt angår opfordringen til Kommissionen til ikke blot at indgå denne aftale, men også til fortsat at slå til lyd for vedtagelsen af de planlagte foranstaltninger over for internationale agenturer, særlig FAO.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Denne aftale blev godkendt på De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO) 36. konference i Rom i november 2009 som afrunding på en forhandlingsproces, der efterfulgte et sæt andre aftaler og adfærdskodekser, som var blevet vedtaget i løbet af de sidste to årtier under FAO.

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) udgør en global trussel mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine ressourcer. Derfor skal kampen mod IUU-fiskeri udgøre et centralt element i enhver fiskeripolitik samt i den internationale fiskeriforvaltning i kompetente fora.

Formålet med denne aftale er at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri ved at gennemføre effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt. Erfaringen viser det gode og omkostningseffektive forhold mellem havnestatsforanstaltningerne og den afgørende rolle, som disse spiller i sammenhæng med andre instrumenter i bekæmpelsen af IUU-fiskeri. Denne aftale støtter også en udvidet definition af IUU-fiskeri med henblik på at medtage en lang række uregulerede fiskeriaktiviteter.

Derfor stemte vi for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Denne aftale blev godkendt på De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO) 36. konference i Rom i november 2009 som afrunding på en forhandlingsproces, der efterfulgte et sæt andre aftaler og adfærdskodekser, som var blevet vedtaget i løbet af de sidste to årtier under FAO.

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) udgør en global trussel mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine ressourcer. Derfor skal kampen mod IUU-fiskeri udgøre et centralt element i enhver fiskeripolitik samt i den internationale fiskeriforvaltning i kompetente fora.

Formålet med denne aftale er at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri ved at gennemføre effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt.

Erfaringen viser det gode og omkostningseffektive forhold mellem havnestatsforanstaltningerne og den afgørende rolle, som disse spiller i sammenhæng med andre instrumenter i bekæmpelsen af IUU-fiskeri.

Derfor stemte vi for betænkningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), skriftlig. (EN) I november 2009 godkendte FAO på sin konference aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, som kan bidrage til at minimere denne type fiskeri og sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt. Da EU er en af de vigtigste repræsentanter for det internationale fiskeri og et af de vigtigste globale markeder for fiskevarer, er det hensigtsmæssigt og passende, at de europæiske institutioner fremmer vedtagelsen af sådanne forslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), skriftlig. (GA) Formålet med FAO's konference, som denne afgørelse vedrører, er at forebygge, afværge og standse ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri (IUU-fiskeri) via effektive havnestatsforanstaltninger. "Havnestatsforanstaltninger" er i bund og grund de foranstaltninger, som kyststater kan anvende på fartøjer, der ikke har tilladelse til at føre deres flag i havnen eller anmoder om tilladelse til at anløbe en havn.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jeg stemte for dette dokument, fordi aftalens formål er at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) via gennemførelse af effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt.

Aftalen vil blive anvendt af parterne i deres egenskab af havnestater på fartøjer, som ikke har tilladelse til at føre deres flag, når de anmoder om tilladelse til at anløbe en havn, eller når de ligger i havn. Den omfatter ikke kun fiskerfartøjer, men også fartøjer, der udøver fiskerirelaterede aktiviteter, som f.eks. transportfartøjer, der anvendes til transport af fiskevarer. Den indeholder desuden en bred definition af IUU-fiskeri med henblik på at dække et bredt udsnit af uregulerede fiskeriaktiviteter. I bilagene, der udgør en integreret del af aftalen, fastlægges det, hvilke oplysninger et fartøj skal levere, inden det anløber parternes havne, samt retningslinjerne for inspektionsprocedurer, håndtering af inspektionsresultater, informationssystemer og uddannelseskrav. Parterne bør samarbejde om at indføre en relevant mekanisme for udveksling af oplysninger, om muligt koordineret af FAO, sammen med andre relevante multilaterale og mellemstatslige initiativer, og om at lette udvekslingen af oplysninger med eksisterende databaser, der er relevante for denne aftale.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), skriftlig. (PL) Ifølge videnskabelige prognoser vil det i midten af det 21. århundrede være almindeligt, at jordens have og oceaner er tomme som følge af vores ukloge forvaltning af naturressourcerne i form af fisk og skaldyr. På trods af de restriktioner og forbud, som er blevet indført, finder der en masse ulovligt fiskeri sted eller endda fiskeri, der kan anses for at være udplyndring. Det er derfor nødvendigt at øge overvågningen for at forhindre ødelæggelsen af marine økosystemer og en efterfølgende økologisk katastrofe. En rationel fiskeripolitik er særlig vigtig i lyset af fødevarekrisen, en trussel, vi står over for, samtidig med at menneskeheden vokser. Som det største marked for sådanne varer bør EU derfor støtte foranstaltninger, som er rettet mod at forhindre overtrædelser af fiskerilovgivningen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. (EN) Jeg glæder mig over denne aftale, hvis formål er at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri ved at gennemføre effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) Jeg stemte for denne betænkning om aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, fordi jeg mener, at denne type fiskeri udgør en alvorlig global trussel mod levende marine ressourcer. Markedet er umætteligt, og naturressourcerne udpines. Vi skal begrænse industrielle, udplyndrende fiskeriteknikker. Udpiningen af fiskebestandene er et miljøproblem, men også et socialt problem. Derfor glæder jeg mig over denne positive betænkning om den aftale, der blev godkendt på De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisations (FAO) 36. konference, som afslutter en lang forhandlingsperiode, der allerede havde medført godkendelsen af en række adfærdskodekser. Jeg mener, at bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri skal være et centralt element i enhver fiskeripolitik, som lever op til sit navn. Derfor stemmer jeg for denne betænkning om en aftale, hvis fastsatte mål er at forebygge, afværge og standse ulovligt fiskeri ved at anvende effektive foranstaltninger i havnestater og på den måde muliggøre, at de marine økosystemer bevares og udnyttes rationelt og bæredygtigt på lang sigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), skriftlig. (EN) Jeg ved, at formålet med denne aftale er at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri ved at gennemføre effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt. Per 31. januar 2011 har 23 FAO-medlemmer undertegnet aftalen, og to tiltrædelsesinstrumenter er blevet deponeret. Eftersom EU er en vigtig aktør i internationalt fiskeri og et af de største globale markeder for fiskevarer, foreslår ordføreren, at Parlamentet giver sit samtykke til at indgå aftalen og ansporer og støtter Kommissionen i fortsat at slå til lyd for vedtagelsen af disse forslag. Jeg stemte for.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) Formålet med denne aftale er at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) ved at gennemføre effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt, herunder ikke blot fiskerfartøjer, men også fartøjer, der f.eks. anvendes til transport af fiskevarer. Den støtter også en udvidet definition af IUU-fiskeri med henblik på at medtage en lang række uregulerede fiskeriaktiviteter.

Denne aftale er en del af den internationale handlingsplan for at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, der er udviklet af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) som en del af FN's adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri.

Eftersom IUU-fiskeri er en af de største plager i den nuværende fiskeindustri, er denne aftale særlig vigtig, især i en tid, hvor EU arbejder på den nye fælles fiskeripolitik (FFP).

Derfor stemte jeg for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), skriftlig. (EN) Jeg glæder mig over godkendelsen af aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (aftalen). Aftalen er vigtigt redskab for at sikre, at EU er godt rustet til at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) i vores farvande. Irland, og især Sydirland, har en velfungerende fiskeindustri, og denne aftale skal bidrage til bekæmpelsen af IUU-fiskeri som en af de alvorligste globale trusler mod en bæredygtig udnyttelse af levende marine ressourcer. Det er utrolig vigtigt, at EU har deltaget i denne proces lige fra starten og har spillet en aktiv og konstruktiv rolle i udarbejdelsen af aftalen, idet bekæmpelsen af IUU-fiskeri er en væsentlig del af den fælles fiskeripolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri udgør en alvorlig forhindring for den bæredygtige udvikling, da det kan påvirke "levende marine ressourcer". Aftalen om havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, er blevet indgået inden for rammerne af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO), og den kræver Parlamentets godkendelse for at blive permanent bindende for EU, så jeg stemte for en indgåelse af aftalen, da den er et centralt element i den fælles fiskeripolitik.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), skriftlig. (FR) Ved at vedtage fru Fraga Estévez' betænkning ved frokosttid i dag har Parlamentet godkendt, at EU indgår en bindende international aftale om bekæmpelse af ulovligt fiskeri, og derved også vist engagement i ansvarligt fiskeri. Det er værd at minde os selv om, at ulovligt fiskeri stadig er en af de største trusler mod bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og er en lige så stor trussel som intensivt fiskeri. Det er et afgørende mål for EU at bekæmpe denne type fiskeri, som nedbryder havets biologiske ressourcer og økosystemer. Kommissær Damanakis nylige bekendtgørelse af et nyt fiskerikontrolsystem, som betyder, at fisk kan spores fra deres fangststed til middagsbordet, er opmuntrende. Indførelsen af et nyt pointsystem (som lægger op til ophævelse af en licens) den 1. januar 2012 er særlig vigtig. Dette system har til formål at sikre, at alvorlige overtrædelser behandles på samme måde i form af afskrækkende bøder, som er minimum fem gange markedsværdien af de ulovligt fangede fisk. Dette sporbarhedssystem er sammen med kontrol- og sanktionsbeføjelser for inspektører på hele EU's område et afgørende instrument til begrænsning af ulovligt fiskeri.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) er fortsat en af de mest alvorlige globale trusler mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine ressourcer. Bekæmpelse af IUU-fiskeri er en vigtig del af den fælles fiskeripolitik, og EU bør bestræbe sig på at fremme internationalt samarbejde om dette anliggende ved at deltage aktivt og konstruktivt i vedtagelsen af et internationalt instrument for havnestatsforanstaltninger.

EU er medlem af De Forenede Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation og af 13 regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er). Havnestatsforanstaltninger vedtaget af RFFO'er er blevet gennemført via EU-lovgivningen, som også indeholder omfattende bestemmelser om adgang til havnetjenester, landinger og omladninger af fiskevarer via fartøjer fra tredjelande i EU-havne og samarbejds- og hjælpeforanstaltninger mellem EU og tredjelande.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Ulovligt fiskeri er en af de mest alvorlige globale trusler mod den bæredygtige udnyttelse af levende marine ressourcer. Bekæmpelse af denne form for udnyttelse er en vigtig del af den fælles fiskeripolitik, og EU bør derfor bestræbe sig på at fremme internationalt samarbejde om dette anliggende ved at deltage aktivt og konstruktivt i vedtagelsen af et internationalt instrument for havnestatsforanstaltninger.

I 2001 udviklede Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationen en international handlingsplan for at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Handlingsplanen anvendte en helhedstilgang ved at udvikle foranstaltninger, der skal gennemføres af flag-, kyst- og havnestater. Formålet med det dokument, der er blevet vedtaget i dag, er at forebygge, afværge og standse ulovligt fiskeri ved at gennemføre effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), skriftlig. (EN) Havnestatsforanstaltninger er et vigtigt instrument i bekæmpelsen af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri). IUU-fiskeri er en international forbrydelse, som skader vores marine økosystemer, truer vores fødevaresikkerhed og ødelægger levebrødet for dem i den lovlige fiskeindustri. Vores foranstaltninger imod IUU-fiskeri skal imidlertid ikke blot omfatte havnestatsforanstaltninger. Vi skal også slå til lyd for at afslutte brugen af "bekvemmelighedsflag", som ofte gør det muligt for fartøjer at foretage ulovlige aktiviteter under straffrihed. Et globalt register over fiskerfartøjer kunne også være et vigtigt skridt ligesom sporbarhed af fiskevarer.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), skriftlig. (PT) Forebyggelse, afværgelse og standsning af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri er en grundlæggende prioritet for, at den fælles fiskeripolitik (FFP) kan blive en succes. Formålet med denne aftale er at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri ved at gennemføre effektive havnestatsforanstaltninger og derved sikre, at de levende marine ressourcer og marine økosystemer bevares og udnyttes bæredygtigt på lang sigt. IUU-fiskeri er fortsat en af de alvorligste globale trusler mod en bæredygtig udnyttelse af de levende marine ressourcer, og EU har spillet en aktiv og konstruktiv rolle i udarbejdelsen af dette udkast til aftale.

Via den facilitet vedrørende havnestatsforanstaltninger, som er omfattet af det internationale instrument, skal parterne, hvis de har tilstrækkeligt bevis for, at et fartøj, der ønsker at anløbe deres havne, har udøvet IUU-fiskeri eller fiskerirelaterede aktiviteter, nægte det pågældende fartøj at anløbe deres havne. Set i lyset heraf anser jeg denne aftale for at være et vigtigt bidrag til den aktuelle internationale bekæmpelse af IUU-fiskeri, og jeg stemmer for en godkendelse heraf.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), skriftlig. (LT) Selv om Litauen er et lille land, spiller fiskeindustrien en vigtig økonomisk og social rolle for de små samfund i mit land. Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri er en stor trussel for bæredygtigheden af fiskeriet i Litauen. Fiskebestandene går til spilde, havmiljøet bliver ødelagt, og ærlige fiskere befinder sig i en ubehagelig position. Bare i Østersøen er 3 800 job truet på grund af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri. Ifølge miljøgruppen PEW koster urapporteret fiskeri litauiske fiskere over 1,1 mio. EUR hvert år. Dette er et enormt beløb i betragtning af mit lands størrelse og af, at disse problemer kan undgås. Ureguleret fiskeri er særlig ødelæggende for torskefiskeriet i Østersøen, som allerede er ringe stillet. Torsk er den mest værdifulde fisk i Østersøen, og størstedelen af de litauiske fiskere er afhængige af torskebestandene. Vores torskefiskere står imidlertid over for ulovlige, urapporterede og uregulerede fangster i en størrelsesorden på 40 % over de officielle fangster. Hvis der blev sat en stopper for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, kunne torskefiskeriet i Østersøen komme på fode igen. Hvis det skal ske, skal vi imidlertid udfylde de huller, der gør det muligt for illegale aktører at drage fordel af deres aktiviteter. Vi skal pålægge lovovertræderne strengere sanktioner.

 
  
  

Betænkning: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Millioner af europæere gør brug af det indre marked og retten til at bo, arbejde og rejse overalt i EU. EU har en lovgivning, der giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme. Men at opnå dom er kun en del af processen. Borgere og virksomheder skal have ret til at få deres domme effektivt fuldbyrdet. En nødvendig komponent af effektiv fuldbyrdelse er, at domstole som en midlertidig foranstaltning skal være i stand til at handle hurtigt for at forlange offentliggørelse af en skyldners aktiver og indefryse dem. Uden en sådan foranstaltning kan lyssky erhvervsdrivende og andre skyldnere unddrage sig deres ansvar ved ganske enkelt at flytte deres aktiver til en anden jurisdiktion, hvorved kreditoren nægtes effektiv håndhævelse af dommen i det indre marked. Borgere eller små virksomheder vil have brugt både penge og tid på at sikre en retsafgørelse blot for at være nødt til at kontakte en anden medlemsstats domstole uden garanti for succes eller retfærdighed. Det fremgår derfor af denne betænkning, at der er behov for en effektiv ordning til indefrysning og offentliggørelse af skyldneres aktiver, og derfor stemmer jeg for den.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), skriftlig. (IT) Det indre marked er uden tvivl det vigtigste instrument, som EU har til at fremme væksten efter den seneste finanskrise. De millioner af borgere og virksomheder, der høster fordelene af det indre marked, skal kunne gøre brug af deres rettigheder og rejse, arbejde og bo overalt i Europa. Derfor skal de også have adgang til effektive retsmidler, i tilfælde af at de har et krav mod en anden borger eller virksomhed, som skader disse rettigheder.

I dag har EU instrumenter, der giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme. Den faktiske ret til at få domme fuldbyrdet mangler imidlertid stadig. Den bedste måde at udfylde disse huller er at etablere en effektiv ordning til indefrysning og offentliggørelse af skyldneres aktiver og forstærke samarbejdet mellem medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder. Derfor stemte jeg for fru McCarthys betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), skriftlig. (IT) En nødvendig komponent af effektiv fuldbyrdelse er, at domstole som en midlertidig foranstaltning skal være i stand til at handle hurtigt for at forlange offentliggørelse af en skyldners aktiver og indefryse dem. Uden en sådan foranstaltning kan lyssky erhvervsdrivende og andre skyldnere unddrage sig deres ansvar ved ganske enkelt at flytte deres aktiver til en anden jurisdiktion, hvorved kreditoren nægtes effektiv håndhævelse af dommen i det indre marked.

Derfor skal vi etablere en reel 28. ordning, og her tænker jeg på en yderligere, selvstændig europæisk beskyttelsesmekanisme på linje med dem, der er tilgængelige ved de nationale domstole. Denne forebyggende foranstaltning vil også virke afskrækkende i forhold til forsinkede betalinger og vil gennemtvinge en offentliggørelse af aktiver i grænseoverskridende sager.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), skriftlig. (RO) Denne betænkning er vigtig, for så vidt angår en udvidelse af det indre marked til grænseoverskridende forfinansiering. For øjeblikket blokeres denne aktivitet delvist, fordi kreditorerne i én medlemsstat kun modstræbende bevilger lån til skyldnere, som bor i en anden medlemsstat. Et specifikt eksempel herpå er en borger i én medlemsstat, som ønsker at optage et realkreditlån i en bank i en anden medlemsstat. For øjeblikket er denne transaktion ikke mulig, hvilket betyder, at forbrugere faktisk ikke har ret til at købe varer (bankydelser i dette tilfælde) fra alle EU-medlemsstater. Årsagen til, at en bank nægter at yde realkreditlån til andre end borgerne i den samme medlemsstat (selv om den pågældende bank er multinational og repræsenteret af datterselskaber eller filialer i en række medlemsstater), er, at banken i tilfælde af misligholdelse af lånet er forpligtet til at gå videre med en tvangsfuldbyrdelse i overensstemmelse med lex rei sitae (loven i det land, hvor den ejendom, som udlånsbanken har ydet realkreditlån i forbindelse med, er placeret) og ikke loven i det land, hvor kreditoren har hjemsted. Hvis der indføres en 28. ordning i overensstemmelse med denne betænkning, fremmer det de grænseoverskridende kredittransaktioner.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), skriftlig. (FR) Succesraten i forhold til at inddrive ikkeindfriet gæld er yderst lav. Overførslen af skyldnerens aktiver til et andet land er blevet et stort problem for mange kreditorer.

En forordning i form af fritstående retsmidler, som gør det muligt at afgive kendelse om midlertidige foranstaltninger før, under og efter hovedsagen, vil være et betydeligt fremskridt for de europæiske borgere i kampen mod disse uærlige skyldnere.

Størstedelen af de europæiske borgere er arbejdstagere, og i disse økonomiske krisetider involveres de alt for ofte i insolvenssager, da de virksomheder, som de arbejder for, går konkurs.

Som skyggeordfører for fru Girlings forslag til beslutning om insolvenssager mener jeg, at der er behov for, at arbejdstagerne i højere grad er omfattet af juridisk beskyttelse og retssikkerhed, som skal harmoniseres, og frem for alt effektive retsmidler.

Jeg foreslår, at når der indledes hovedsager om insolvens mod en arbejdsgiver, som skylder penge, så skal modtageren inden for en periode på seks måneder kunne anmode om en kendelse for bevarelse af aktiver, med tilbagevirkende kraft, hvis virksomheden har truffet foranstaltninger til at flytte sine midler.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), skriftlig. – (CS) Jeg er enig i, at den europæiske kendelse for bevarelse af aktiver (European order for the preservation of assets – EOPA) og den europæiske kendelse for offentliggørelse af aktiver (European order for the disclosure of assets – EODA) skal være fritstående korrigerende ressourcer, der supplerer de ressourcer, som er tilgængelige i henhold til den nationale lovgivning, og kun skal anvendes i grænseoverskridende sager. Tildelingen af en EOPA bør fuldt ud bero på den nationale domstols skøn. Bevisbyrden bør endvidere påhvile sagsøgeren, som bør fremlægge bevis for, at der er tale om en god prima facie-sag (fumus boni juris), og at sagen er uopsættelig (periculum in mora). Disse kriterier skal vurderes af de nationale domstole på basis af Domstolens eksisterende retspraksis. Retsvirkningerne af en EOPA skal begrænses til indefrysning af bankkonti og midlertidig indefrysning af bankindeståender og bør ikke give kreditor nogen form for ejerskab af skyldnerens aktiver. Det bør endvidere overvejes, om kendelsen kunne omfatte andre slags aktiver såsom fast ejendom eller fremtidige aktiver (et krav, der snart skal udbetales, eller en arv).

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), skriftlig. (RO) Et meget stort antal virksomheder i EU gennemfører deres aktiviteter i det indre marked, mens de europæiske borgere har ret til at bo, arbejde og rejse frit i hele EU. Som vi også påpegede, da vi drøftede akten for det indre marked, der har til formål at uddybe det indre marked og fremme grænseoverskridende transaktioner, herunder e-handel, har vi brug for garantier for at kunne inddrive grænseoverskridende gæld. Jeg støtter fuldt ud opfordringen til Kommissionen i denne betænkning til at fremsætte forslag om mere effektive instrumenter til gennemførelse af lovgivningen, til at supplere den allerede eksisterende lovgivning for behandling af grænseoverskridende krav såsom Bruxelles I-forordningen eller småkravsproceduren. Domstolene skal være i stand til at reagere hurtigt og indefryse en skyldners eller påstået skyldners aktiver, dog ikke i ethvert tilfælde. Vi skal finde balancen mellem at beskytte kreditorerne og beskytte skyldnerne, så vi undgår vilkårlige situationer.

Muligheden for at få tildelt en EOPA uden varsel og forudgående høring af den relevante part er en krænkelse af skyldnerens rettigheder og strider imod Domstolens retspraksis. Betænkningen tilvejebringer derfor ikke den nødvendige balance, da der er brug for bedre beskyttelse af skyldnernes rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), skriftlig. (FR) Jeg stemte for fru McCarthys betænkning, hvori Kommissionen anmodes om at fremsætte forslag til en europæisk kendelse for bevarelse af aktiver og en europæisk kendelse for offentliggørelse af aktiver. Begge instrumenter bør være fritstående retsmidler i tillæg til dem, der findes i henhold til national ret.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), skriftlig. (PT) Der er behov for en effektiv ordning til at forhindre situationer med manglende betaling og uddele sanktioner i forbindelse med disse, når de finder sted mellem statsborgere, hvis aktiver befinder sig i forskellige lande, for ellers bringer den frie bevægelighed for personer, varer, tjenester og kapital i EU den europæiske befolknings retssikkerhed i fare. Derfor glæder jeg mig over og støtter henstillingerne til Kommissionen om de foreløbige foranstaltninger til indefrysning og offentliggørelse af skyldneres aktiver i grænseoverskridende sager.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. (FR) Forsinkede betalinger og ikkeindfriet gæld er både til skade for virksomhederne og forbrugerne. Selv når domstolene har truffet en retsafgørelse, er det i praksis ofte svært for kreditorer at inddrive gæld, hvis der ikke findes oplysninger om, hvor skyldneren og dennes aktiver befinder sig. Det er endnu mere svært, hvis skyldneren er hjemmehørende i en anden medlemsstat. For øjeblikket er den grænseoverskridende gæld, som det er lykkedes at inddrive, særlig lav, og omkostningerne til grænseoverskridende gældsinddrivelse kan være en hindring og afskrække parterne fra at involvere sig i en retssag. Det er på tide, at vi forenkler og fremskynder inddrivelsesproceduren. For at forbedre gældsinddrivelsen i EU og derved beskytte forbrugerne mere effektivt og opmuntre til handel mellem medlemsstaterne skal Kommissionen fremsætte forslag til ny lovgivning om indefrysning og gennemsigtighed af skyldneres aktiver.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemte for denne betænkning, for den omfatter en lang række foranstaltninger, som vil bidrage til at forhindre lyssky erhvervsdrivende og andre skyldnere i at unddrage sig deres ansvar ved at flytte deres aktiver til en anden jurisdiktion, hvorved kreditoren nægtes effektiv håndhævelse af dommen i det indre marked.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), skriftlig. (PT) Dengang Stockholmprogrammet blev vedtaget, blev Kommissionen bedt om at fremsætte specifikke forslag om et enkelt og selvstændigt europæisk system for udlæg i og andre former for foreløbig sikring af bankindeståender. Den nuværende EU-lovgivning giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme, men mangler stadig at sikre, at dommene bliver effektivt fuldbyrdet.

Derfor og efter Parlamentets vedtagelse af forskellige beslutninger, som understøtter denne idé, anmoder ordføreren i denne initiativbetænkning Kommissionen om at indføre to instrumenter – en europæisk kendelse for bevarelse af aktiver (European order for the preservation of assets – EOPA) og en europæisk kendelse for offentliggørelse af aktiver (European order for the disclosure of assets – EODA) – som skal gennemføres i national lovgivning, og som kun skal vedrøre grænseoverskridende sager. Disse instrumenter har til formål at sikre, at domstolene kan gennemføre foranstaltninger hurtigt og gøre det muligt at indefryse skyldneres aktiver og forhindre dem i at flytte eller overføre deres aktiver.

Derfor lykønsker jeg ordføreren, og jeg mener, at der er tale om nødvendige foranstaltninger, som sikrer større retssikkerhed og sikkerhed, og som sikrer et bedre fungerende indre marked.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), skriftlig. (PT) Opportunismen og grådigheden hos visse borgere og forretningsfolk får dem til at udnytte den frie bevægelighed for personer og varer i hele EU til at skade tredjeparter. På trods af nuværende regler såsom Bruxelles I-forordningen, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, småkravsproceduren og betalingspåkravsproceduren er det ikke altid muligt – og slet ikke i en fart – at opnå en effektiv håndhævelse af en retsafgørelse i det indre marked. Denne betænkning, som indeholder en række henstillinger til Kommissionen vedrørende de fremsatte forslag om indefrysning og offentliggørelse af skyldneres aktiver i grænseoverskridende sager, fortjener min fulde støtte, og jeg håber, at vi i juni har et specifikt forslag med de foranstaltninger, der skal vedtages i denne sammenhæng.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), skriftlig. (PT) Vi anerkender behovet for at beskytte forbrugerrettighederne på EU's indre marked, særlig hos dem, der er mest sårbare. EU har for øjeblikket allerede lovgivning, der giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme, herunder Bruxelles I-forordningen, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, småkravsproceduren og betalingspåkravsproceduren. Men at opnå dom er kun én del af processen. Formålet med denne betænkning er, at borgere og virksomheder skal have ret til at få deres domme effektivt fuldbyrdet.

En nødvendig komponent af effektiv fuldbyrdelse er, at domstole som en midlertidig foranstaltning skal være i stand til at handle hurtigt for at forlange offentliggørelse af en skyldners aktiver og indefryse dem. Der er behov for denne foranstaltning for at sikre den enkeltes og de små og mellemstore virksomheders rettigheder. Dette bringer naturligvis ikke vores modstand mod og forbehold over for de grundlæggende aspekter af det indre marked, dets karakter, målsætninger og virkning til ophør.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), skriftlig. (PT) I det indre marked, som EU har oprettet, bliver det i stigende grad nødvendigt at beskytte forbrugernes rettigheder, særlig hos dem, der ikke har tilstrækkelige ressourcer.

EU har en lovgivning, der giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme, herunder Bruxelles I-forordningen, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, småkravsproceduren og betalingspåkravsproceduren. Men at opnå dom er kun én del af processen.

Ordførerens formål med denne betænkning er, at borgere og virksomheder skal have ret til at få deres domme effektivt fuldbyrdet. En nødvendig komponent af effektiv fuldbyrdelse er, at domstole som en midlertidig foranstaltning skal være i stand til at handle hurtigt for at forlange offentliggørelse af en skyldners aktiver og indefryse dem.

Uden en sådan foranstaltning kan lyssky erhvervsdrivende og andre skyldnere unddrage sig deres ansvar ved ganske enkelt at flytte deres aktiver til en anden jurisdiktion, hvorved kreditoren nægtes effektiv håndhævelse af dommen i det indre marked.

Borgere eller små virksomheder vil have brugt både penge og tid på at sikre en retsafgørelse blot for at være nødt til at kontakte en anden medlemsstats domstole uden garanti for succes eller retfærdighed.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), skriftlig. (LT) Jeg stemte for dette dokument, fordi EU har en lovgivning, der giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme, herunder Bruxelles I-forordningen, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, småkravsproceduren og betalingspåkravsproceduren. Men at opnå dom er kun én del af processen – borgere og virksomheder skal have ret til at få deres domme effektivt fuldbyrdet. En nødvendig komponent af effektiv fuldbyrdelse er, at domstole som en midlertidig foranstaltning skal være i stand til at handle hurtigt for at forlange offentliggørelse af en skyldners aktiver og indefryse dem. Uden en sådan foranstaltning kan lyssky erhvervsdrivende og andre skyldnere unddrage sig deres ansvar ved ganske enkelt at flytte deres aktiver til en anden jurisdiktion, hvorved kreditoren nægtes effektiv håndhævelse af dommen i det indre marked. De europæiske institutioner har henledt opmærksomheden på, at der er behov for en effektiv ordning til indefrysning og offentliggørelse af skyldneres aktiver.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), skriftlig. – (CS) Jeg går personligt ind for, at den europæiske kendelse for bevarelse af aktiver og den europæiske kendelse for offentliggørelse af aktiver bliver en del af EU-lovgivningen. Dette gælder især på baggrund af den lovgivningsmæssige udvikling i de seneste år, hvor foranstaltninger såsom det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, småkravsproceduren og betalingspåkravsproceduren blev gennemført i EU-lovgivningen, for disse foranstaltninger kan ikke realiseres fuldt ud uden en gennemførelse af den europæiske kendelse for bevarelse af aktiver og den europæiske kendelse for offentliggørelse af aktiver.

Selv om jeg støtter opfordringen til Kommissionen om at fremsætte et forslag til lovgivningsmæssige ændringer af begge foranstaltninger, betyder det ikke, at jeg automatisk støtter Kommissionens forslag. Når jeg vurderer dette forslag, vil jeg frem for alt lægge vægt på dets specifikke form, hvori det understreges, at det udelukkende anvendes i grænseoverskridende sager, og at jurisdiktionen samt begrænsningerne for udøvelsen af disse foranstaltninger kun gælder i sager, hvor det er absolut nødvendigt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), skriftlig. − (EN) Jeg glæder mig over denne betænkning, som, hvis den bliver gennemført af Kommissionen, skal hjælpe ofre for svindel. Den nuværende juridiske struktur beskytter svindleren og efterlader ofret i et morads af papirarbejde og dyre retssager. Disse forslag vil vende denne uretfærdige situation og give ofrene en bedre chance for at få deres penge tilbage.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), skriftlig. (FR) Denne betænkning vedrører problemet med bankernes garantier for tilbagebetaling af gæld. Bankerne udnytter prioriterede rentesatser til at sikre deres profit. De pålægger imidlertid fortsat uforholdsmæssigt høje renter på medlemsstaternes og borgernes gæld. Der er et presserende behov for at redde de borgere og stater, som er ofre for bankerne, ikke omvendt.

Jeg stemmer imod denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), skriftlig. (ES) I den nuværende situation på EU's indre marked er det stadig vigtigere at beskytte forbrugernes rettigheder, især hos dem, der er mindre velstillede. EU's lovgivning giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme, men den nuværende procedure for grænseoverskridende gældsinddrivelse er vanskelig og uoverkommeligt dyr. Formålet med betænkningen med henstillinger om foreløbige foranstaltninger til indefrysning og offentliggørelse af skyldneres aktiver i grænseoverskridende sager er, at de europæiske borgere og virksomheder skal have ret til at få disse domme fuldbyrdet. Manglen på denne type foranstaltninger sender et signal om straffrihed til genstridige skyldnere og gør det lettere for lyssky erhvervsdrivende at unddrage sig deres ansvar, eftersom de bare kan flytte deres aktiver til en anden jurisdiktion for at undgå, at en dom fuldbyrdes. Dette tvinger medlemsstaterne til at gå til en anden medlemsstats domstole uden garanti for, at denne dyre proces vil få et gunstigt resultat. Jeg har derfor ikke kunnet stemme imod denne betænkning, som omfatter foranstaltninger til beskyttelse af disse rettigheder.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), skriftlig. (EL) Fri handel og et velfungerende indre marked i EU er forbundet med rettigheder og forpligtelser. En af borgernes grundlæggende rettigheder er egnede retsmidler i tilfælde af, at de har et krav mod en person eller en virksomhed, som er skyld i, at de har lidt et tab.

Derudover skal vi sikre, at alle retsafgørelser bliver fuldbyrdet i en fart, så de personer eller virksomheder, som er erstatningspligtige, ikke har noget spillerum til at unddrage sig deres ansvar ved blot at overføre deres aktiver til en anden jurisdiktion, hvorved kreditoren nægtes en effektiv håndhævelse af dommen over skyldneren i det indre marked. Dette praktiske, men vigtige smuthul er angivet i initiativbetænkningen, som jeg stemte for.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), skriftlig. (PT) EU's vigtigste instrument til fremme af vækst midt i finanskrisen er det indre marked. For øjeblikket anvendes EU-lovgivningen ikke effektivt, særlig på det civilretlige område. Faktisk er det nuværende niveau for betaling af grænseoverskridende gæld meget lavt, både hvad angår privatpersoners og virksomheders aktiver. Dette modvirker i sig selv den grænseoverskridende handel, idet det sender et budskab om straffrihed til skyldnerne og skader EU's økonomiske resultater. Faktisk er omkostningerne til grænseoverskridende afvikling af gæld for øjeblikket uoverkommelige for kreditorer i sager, hvor skyldneren har aktiver i andre medlemsstater. Det forhindrer det indre marked i at fungere ordentligt. EU-foranstaltninger er af afgørende betydning for at bringe denne situation til ophør og give EU-borgerne et effektivt retsmiddel, hvis de har krav mod andre borgere eller virksomheder – foranstaltninger, som forenkler og fremskynder denne betalingsproces. Derfor stemte jeg for denne betænkning, hvor Parlamentet anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag til retsakt om foranstaltninger til indefrysning og offentliggørelse af skyldneres og påståede skyldneres aktiver i grænseoverskridende sager.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), skriftlig. (PT) For at oprette et indre marked skal parterne have adgang til de mekanismer, der gør det muligt at afvikle deres gæld i hele EU. Dette koncept gav f.eks. anledning til Bruxelles I-forordningen med det formål at etablere et enkelt system til anerkendelse af retsafgørelser i EU. Det er imidlertid fortsat overordentlig svært for en kreditor at inddrive gæld, hvis skyldneres aktiver er fordelt mellem adskillige medlemsstater, hvilket – der er ikke noget galt i at gentage dette – skaber alvorlige problemer for gennemførelsen af et reelt indre marked. Den europæiske kendelse for bevarelse af aktiver (European order for the preservation of assets – EOPA) og den europæiske kendelse for offentliggørelse af aktiver (European order for the disclosure of assets – EODA) kan vise sig at være gode instrumenter i forhold til dette krav. Derfor stemte jeg for denne betænkning.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), skriftlig. (DE) Jeg stemte for betænkningen, fordi millioner af borgere i EU's indre marked har brug for effektive retsmidler til at gøre deres krav mod andre borgere eller virksomheder gældende. Personer, som udøver deres ret til at bo, arbejde og rejse i EU, må i fremtiden ikke blive ofre for skrupelløse profitmagere og andre skyldnere, der unddrager sig deres ansvar ved ganske enkelt at flytte deres aktiver til et andet land. I sådanne tilfælde nægtes kreditorerne ofte håndhævelse af dommen i det indre marked, hvilket resulterer i, at borgere eller små virksomheder mister penge og tid, fordi de henvises til domstole i andre medlemsstater, efter at retssagerne allerede er blevet iværksat. Desuden skal domstolene for at garantere en effektiv håndhævelse kunne beordre offentliggørelse og indefrysning af skyldneres aktiver inden for rammerne af foranstaltninger til midlertidig retsbeskyttelse.

De nuværende retsbestemmelser i EU, som giver mulighed for gensidig anerkendelse af domme fra nationale domstole og grænseoverskridende krav, er ikke tilstrækkelige. Borgere og virksomheder skal også have ret til at få disse domme effektivt fuldbyrdet. Denne betænkning markerer et vigtigt skridt mod svindlere og for borgere og virksomheder i EU's indre marked.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), skriftlig. (EN) Millioner af virksomheder gør brug af deres ret til at handle på EU's indre marked. Millioner af borgere gør brug af retten til at bo, arbejde og rejse i hele EU. Det er af afgørende betydning, at borgerne på det indre marked har effektive retsmidler i tilfælde af, at de har et krav mod andre borgere eller virksomheder.

EU har en lovgivning, der giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme, herunder Bruxelles I-forordningen, det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument, småkravsproceduren og betalingspåkravsproceduren. Men at opnå dom er kun én del af processen – borgere og virksomheder skal have ret til at få deres domme effektivt fuldbyrdet. En nødvendig komponent af effektiv fuldbyrdelse er, at domstole som en midlertidig foranstaltning skal være i stand til at handle hurtigt for at forlange offentliggørelse af en skyldners aktiver og indefryse dem.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), skriftlig. (IT) Millioner af virksomheder handler på EU's indre marked, og millioner af borgere gør brug af deres ret til at bo, arbejde og rejse i alle medlemsstaterne. Det er derfor af afgørende betydning, at borgerne på det indre marked har adgang til nødvendige og effektive retsmidler i tilfælde af, at de har et krav mod andre borgere eller virksomheder.

I dag har EU instrumenter, der giver mulighed for grænseoverskridende krav og gensidig anerkendelse af nationale domstoles domme. Men at opnå dom er kun én del af processen. De over 500 mio. europæiske borgere og deres virksomheder skal have ret til at få deres domme effektivt fuldbyrdet. En nødvendig komponent af effektiv fuldbyrdelse er, at domstole som en midlertidig foranstaltning skal være i stand til at handle hurtigt for at forlange offentliggørelse af en skyldners aktiver og indefryse dem. Formålet med den betænkning, som vi vedtager i dag, er at anmode Kommissionen om hurtigt at fremsætte forslag til retsakt om foranstaltninger til indefrysning og offentliggørelse af skyldneres aktiver i grænseoverskridende sager.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), skriftlig. (EN) Jeg støtter denne initiativbetænkning, fordi den støtter oprettelsen af en europæisk kendelse for bevarelse af aktiver og en europæisk kendelse for offentliggørelse af aktiver.

 
  
  

Betænkning: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), skriftlig. (PT) Jeg stemmer for dette forslag, fordi jeg støtter dechargeprocedurerne og de passende bevillinger, som foreslås for hver enkelt post.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), skriftlig. (NL) Jeg kan ikke støtte meddelelsen om decharge til Kommissionen eller de andre institutioner og organer. Den vigtigste årsag til dette er, at fejlprocenten fortsat er for høj. I betænkningen om Kommissionen beskriver ordføreren hr. Chatzimarkakis på forbilledlig vis problemområderne. Budgetkontroludvalget har imidlertid ikke konkluderet, at meddelelsen om decharge bør udskydes, på trods af at det er netop dette instrument, vi skal bruge til at lægge pres på Kommissionen og medlemsstaterne, så de foretager forbedringer. F.eks. de nationale revisionserklæringer. De bidrager til at forbedre den fælles forvaltning, og det vil også sige strukturfondene.

De mange komplicerede regler, som er forbundet med strukturfondene og forskningstilskuddene, er et andet stort problem. Derfor har jeg fremsat et ændringsforslag til betænkningen fra hr. Garriga Polledo fra Det Særlige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i en Bæredygtig Europæisk Union efter 2013. I mit ændringsforslag anmoder jeg Kommissionen om at sikre, at alle forslag ledsages af en konsekvensvurdering. Denne konsekvensvurdering skal foretages uafhængigt, ikke af Kommissionen selv. Til sidst vil jeg sige, at en reduktion af den lovgivningsmæssige byrde og de nationale revisionserklæringer bør medføre færre fejl i den økonomiske forvaltning. Ved at meddele decharge smider Parlamentet det vigtigste instrument, som det nogensinde har haft, væk. Chatzimarkakis-betænkningen fortjente en bedre skæbne.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), skriftlig. (IT) Jeg stemte for at meddele Kommissionen decharge for 2009, fordi de resultater, som Revisionsretten har opnået, på trods af problemerne med forvaltningen af disse midler viser objektive forbedringer. Den større regnskabsmæssige gennemsigtighed og de forbedrede resultater, som udvises af alle, der er involveret i forvaltningen af europæiske midler, er de to primære årsager til, at jeg støtter denne decharge.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), skriftlig. (FR) Afstemningen om at meddele Kommissionen decharge for regnskabsåret 2009 kommer politisk set på et meget afgørende tidspunkt, da forhandlingerne om den næste flerårige finansielle ramme vil blive præget af en revision af finansforordningen. Dette gav derfor Parlamentet en mulighed for at sætte fornyet skub og skabe dynamik i en procedure, som ikke altid bliver taget alvorligt. Parlamentet har godkendt Kommissionens budgetudgifter for 2009, idet den har påtaget sig forpligtelser, som har til formål at give medlemsstaterne mere ansvar og forbedre de nationale myndigheders kontrol med EU's udgifter. Der skal etableres mere effektive forvaltnings- og kontrolsystemer. I fremtiden vil de nationale politiske organer være forpligtet til at underskrive nationale forvaltningserklæringer, der gør dem ansvarlige for den måde, som EU's midler er blevet brugt på i deres lande. Den finanskrise, der for øjeblikket ryster Europa, har også konsekvenser for EU's budget. Vi kan ikke tolerere skandaler eller dårlig forvaltning af udgifter.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog og Åsa Westlund (S&D), skriftlig. (SV) De svenske socialdemokrater har valgt at meddele Kommissionen decharge for regnskabsåret 2009.

Vi valgte imidlertid ikke at støtte de punkter, der vedrører EU's tjenestemandsvedtægt. Vi mener, at der kan være behov for, at Kommissionens personale har yderligere rejsedage – nogle skal måske rejse langt og har evt. brug for at skifte fly eller andre former for transportmiddel flere gange. Derudover kan der kun foretages ændringer i EU's tjenestemandsvedtægt inden for rammerne af en fælles beslutningsprocedure mellem Parlamentet og Rådet. Derfor er dechargeprocessen ikke det rette forum for disse spørgsmål. Reformen af tjenestemandsvedtægten vil blive behandlet senere i Retsudvalget.