Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2186(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0144/2011

Debatai :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Balsavimas :

PV 10/05/2011 - 9.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0179

Diskusijos
Antradienis, 2011 m. gegužės 10 d. - Strasbūras Tekstas OL

12. Paaiškinimai dėl balsavimo
Kalbų vaizdo įrašas
PV
  

Žodiniai balsavimo paaiškinimai

 
  
  

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). - Ponia pirmininke, milijardas čia, milijardas ten, o juk gana greitai imsime kalbėti apie realius pinigus. Europos Sąjungos skirtos sumos šiai finansinei pagalbai užgožia mūsų nacionalinių vyriausybių išlaidas. Vien tik Jungtinė Karalystė iki šiol suteikė 7 mlrd. GBP Airijoje, ir dabar dar ketinama prašyti 4,2 mlrd. GBP Portugalijoje.

7 mlrd. GBP yra daugiau negu visų šalies išlaidų sumažinimų, kuriuos padarėme socialinės apsaugos srityje, vertė kartu sudėjus – ir viskas dėl politikos, kuri dabar akivaizdžiai žlunga. Kai iš pradžių buvo susitarta dėl finansinės pagalbos Graikijai, mums buvo pasakyta, kad jos pakaks spekuliantams atbaidyti, kad dabar Graikija skolinsis konkurencingos rinkos sąlygomis ir kad daugiau nieko nereikės. Tačiau dabar matome, kad Graikija atvirai derasi dėl įsipareigojimų nevykdymo ir papildomų paskolų.

Aišku, kad pinigų vėl nepamatysime. Taip pat aišku, kad pažeidžiame teisės aktus. Pagal sutartis ši finansinė pagalba nėra tiktai neteisėta, ji yra aiškiai uždrausta ir, blogiausia, ji kenkia ją gaunančioms šalims. Tai yra reketas – Ponzio sistema – pagal kurią vyriausybės ir bankai nuolaidžiauja dalydami pinigus Europos bankininkams ir obligacijų turėtojams, tikėdamiesi, kad jie bus grąžinti iš paprastų Europos mokesčių mokėtojų. Airija ir Graikija dabar turi skolintis daugiau pinigų, kad nusiųstų į Portugaliją, o Airija ir Portugalija turi skolintis daugiau pinigų, kad nusiųstų į Graikiją.

Leiskite man baigiant pacituoti savo tautietį Rudyardą Kiplingą.

„Jūs suprasite, kad geresnė politika yra sakyti:--

„Mes niekada niekam nemokam Dane-geld,

Kad ir kokia nedidelė būtų kaina;

To žaidimo pabaigoje laukia priespauda ir gėda,

Ir tauta, kuri žaidžia, yra prarasta!“

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). - Ponia pirmininke, šiandien balsavome dėl 2009 m. finansinių ataskaitų tuo metu, kai Europos vyriausybės turi imtis griežtų taupymo priemonių: išlaidos mažinamos, o mokesčiai didinami. Tačiau kiekvienais metais Europos Sąjungoje Komisija reikalauja daugiau pinigų, ir kiekvienais metais Audito Rūmai pateikia atsakymą, kad pinigai leidžiami netinkamai.

Anot Audito Rūmų, 2009 m. finansinės ataskaitos, dėl kurių ką tik balsavome, iš esmės yra paveiktos klaidų, tai štai kodėl labai džiaugiuosi, kad Didžiosios Britanijos konservatoriai ir mūsų geri draugai tarp Europos konservatorių balsavo prieš šių finansinių ataskaitų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. ES turi daug labiau rūpintis mokesčių mokėtojų pinigais.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). - Ponia pirmininke, kai mano rinkėjai klausia manęs apie ES biudžetą, vienas iš dalykų, kurio jie nesupranta šiuo ypač sunkiu laikotarpiu, kurį išgyvename, yra tai, kodėl leidžiame visus šiuos pinigus. Tuo metu, kai mūsų vyriausybė turi sumažinti išlaidas ir sumažinti viešųjų išlaidų lygį, o vyriausybės visoje Europoje yra priverstos daryti lygiai tą patį, kodėl, visų pirma, ES prašo daugiau pinigų savo biudžetui ir savo finansinei perspektyvai, ir, antra, kodėl ji negali išleisti turimų pinigų veiksmingiau?

Kaip mano kolegė A. Fox minėjo anksčiau, 2009 m. ES finansinėse ataskaitose knibždėte knibžda klaidų. Ataskaitos nebuvo pasirašytos 15 metų, ir visą laiką mūsų rinkėjai klausia mūsų, kodėl neleidžiame jų pinigų veiksmingiau. Jau pats laikas mums padaryti savo namuose tvarką. Kad ir ką manote apie Europos Sąjungą, tikrai teisinga, kad mokesčių mokėtojų pinigus turime leisti protingai.

 
  
  

Pranešimas: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Ponia pirmininke, balsavau prieš tai, kad būtų suteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, susijęs su Parlamento biudžeto įvykdymu, ne tiek dėl finansinių, kiek dėl politinių priežasčių, nes šie Rūmai yra visai ne Parlamentas. Juose nėra diskusijų, juose nėra galimybės diskutuoti, net tada, kai kyla pavojus vieno iš narių pagrindinėms teisėms.

Be to, man gėda dėl mūsų institucijos. Ji įklimpusi į politinį korektiškumą. Idėjos nėra sugretinamos. Nėra tikros saviraiškos laisvės. Viskas susiję su konformizmu. Mes gaištame savo laiką darydami darbą, kurį techninė agentūra, atsakinga už standartų arba taisyklių derinimą, galėtų atlikti daug geriau ir, išskyrus tai, dedamės esą Jungtinės Tautos. Jūs ginate žmogaus teises Gvatemaloje ir Indonezijoje – bet kur pasaulyje, kur neturite jurisdikcijos. Jūs esate nepajėgūs apginti vieno iš savo narių teisių. Man gėda už šį Parlamentą; tai yra niekam tikęs Parlamentas ir niekam tikusių žmonių Parlamentas.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) Ponia pirmininke, norėčiau pasakyti keletą žodžių apie ES biudžetą. Pirmiausia, manau, kad labai svarbu užtikrinti, kad būdas, kuriuo Europos Parlamentas išleidžia savo pinigus, būtų skaidrus ir atviras. Mes iš tikrųjų išgyvename Europoje laiką, kai visos valstybės narės turi sumažinti savo biudžetus ir saugoti kiekvieną centą, todėl mes turime taikyti tokią pat politiką. Labai svarbu, kad atvirumas ir skaidrumas būtų svarbus viskam, ką darome.

Vis dėlto yra kelios nedidelės sritys – regis, turinčios nedidelių pasekmių – kuriose kai kurie norėjo sumažinti išlaidas. Mano nuomone, šie kultūros paslaugų ir apdovanojimų tipai, tokie kaip LUX kino apdovanojimai, kurie leistų sutaupyti kelias dešimtis tūkstančių eurų, nėra tinkamos sritys, kuriose būtų galima taupyti, nes matome, kad kultūra ir kūrybos pramonė pastaruoju metu buvo ekonomikos augimo šaltinis. Šiuo požiūriu svarbu, jog, mažindami išlaidas, laikytumės nuomonės, kad neturėtume to daryti tose srityse, kurios yra Europos Sąjungos ekonomikos augimo šaltinis, o užuot tai darę, mažintume biurokratizmą, kuris neskatina augimo.

Galiausiai tikiuosi, kad darbo užmokesčio reformos, kurios taikomos mums, Parlamento nariams, ir kurios buvo priimtos, tuo pat metu bus įgyvendintos visur, kiekvienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Tai yra, aš supratau, jog ši reforma buvo pagrįsta požiūriu, kad visi Europos Parlamento nariai gaus vienodą atlyginimą, ir valstybės taip pat turėtų į tai atsižvelgti laikydamosi savo mokesčių praktikos.

 
  
  

Pranešimas: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Ponia pirmininke, šiandien mes šiame Parlamente negalėjome balsuoti dėl galutinės rezoliucijos dėl Pakistano, tačiau labai norėčiau pabrėžti, jog manau, kad mums būtų visiškai tinkama ir laiku padėti Pakistanui šalyje susidarius labai sudėtingai padėčiai. ES Pakistanui skyrė 415 mln. EUR skubios paramos, ir tai yra geras dalykas. Be to, gerai, kad dabar imamės iniciatyvos panaikinti kai kurių svarbių eksporto produktų muitus šiose srityse, būtent tekstilės ir odos. Tai darome dėl to, kad mūsų patirtis iš tikrųjų rodo, jog laisvoji prekyba yra geras dalykas. Vis dėlto, turiu pasakyti, kad kartu manau, jog liūdna ir šiek tiek veidmainiška, kad taip pat dalijame neapibrėžtus pažadus ir sakome, kad, jei iniciatyvos, kurių imamės dėl Pakistano bus pradėtos įgyvendinti, mes jas nutrauksime. Mes vėl nustatysime muitų kliūtis. Manau, kad Parlamentas turi persvarstyti savo požiūrį, kaip turi būti sprendžiamas šis klausimas. Taigi galbūt būtų protinga mums atidėti balsavimą dėl rezoliucijos.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Ponia pirmininke, ponios ir ponai, nors balsavimas buvo atidėtas, aš vis dar griežtai nepritariu pranešimui, nes nenoriu matyti pramonės – tekstilės pramonės – mano tėvynės, Toskanos, varomosios jėgos ir ekonomikos stuburo, žlugimo.

Šiandien sutinkame, kad tekstilės produktams iš Pakistano taikomi muitai būtų pašalinti: paskui galėtų būti Indijos eilė, o tada, kas žino, kurios kitos valstybės. Tai yra apgailėtinos Europos Sąjungos prekybos politikos rezultatas. Po potvynių Europa jau padėjo Pakistanui skirdama beveik pusę milijardo eurų. Atrodo, kad pagalba teikiama iš dalies siekiant išvengti pavojingų antidemokratinių tendencijų. Tačiau, jei neklystu, per visą istoriją labiausiai ieškomas ir pavojingiausias teroristas slėpėsi Pakistane. Ar Pakistano valdžios institucijos tikrai apie tai nežinojo? Praėjusiais metais Venecijos regionas taip pat buvo nuniokotas labai didelių potvynių, o tai pakenkė daugeliui vietinių tekstilės įmonių.

Pasirašydami šį susitarimą rizikuojame visomis įdėtomis pastangomis grįžti prie gamybos, kuri tampa visiškai beprasmiška. Tekstilės gamintojai, pirmiausia smulkiausieji, dabar, atrodo, palikti Europos, o stambieji gamintojai – kurie pakeitė vietą – valdo viską. Vis dėlto mes Lega Nord turime kovoti iki pabaigos, kad išsaugotume ir plėtotume šį vertingą savo teritorijų išteklių.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). - Ponia pirmininke, šešis mėnesius po potvynių Pakistane JT kalbėjo apie didžiulę humanitarinę krizę. Praėjo dar trys mėnesiai, o ES ir PPO atsakas vis dar yra visiškai nepakankamas.

Balsavau už prekybos tekstilės ir kitais produktais ES lengvatų suteikimą Pakistanui dėl ekstremalios padėties, kad šios prekybos lengvatos nebūtų vien tik simbolinė priemonė, kuri papildytų korumpuoto Pakistano elito kišenes. Raginu veiksmingai kontroliuoti padidėjusias demokratinių profesinių sąjungų pajamas ir tuo užtikrinti, kad pinigai būtų skirti mokykloms ir ligoninėms nuo potvynių nukentėjusiuose regionuose atstatyti.

Didelė grėsmė visų Pakistano darbuotojų kolektyviniams interesams, sukelta Pakistano pažangiosios darbuotojų federacijos, patraukė mano dėmesį. Nepritariu gėdingam vyriausybės mėginimui ir grasinimui nebeleisti profesinėms sąjungoms burtis nacionaliniu lygmeniu.

 
  
  

Pranešimas: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Ponia pirmininke, Lisabonos sutartyje be kitų klausimų, susijusių su bendrąja prekybos politika, pateiktas tiesioginių užsienio investicijų klausimas. Iš tikrųjų, remiantis sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 3 straipsniu, Europos Sąjunga turi išimtinę kompetenciją šiuo klausimu.

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, valstybės narės išlaikė daug susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl tiesioginių užsienio investicijų. Jei norime užkirsti kelią šių susitarimų prieštaravimui sutartyje nustatytoms taisyklėms, negalime nepriimti C. Schlyterio pranešime pateiktų politikos krypčių ir priemonių.

Priemonių, skirtų galiojantiems susitarimams pakeisti, priėmimas yra vienintelis būdas užtikrinti aukšto lygio investuotojų apsaugą bei užtikrinti, kad jų teisės būtų pripažįstamos ir garantuojamos tokių susitarimų teisinio tikrumo. Projektas tikrai juda šia kryptimi, todėl balsavau už.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). - (IT) Ponia pirmininke, balsavau už šį pranešimą, nes esu visiškai įsitikinęs, kad didžiosios krizės ir netikrumo laikotarpiu mums reikia kontroliuoti Europos investicijas užsienyje. Iš tiesų, įsigaliojus naujajai sutarčiai, atsakomybė už investicijų apsaugą perkeliama iš valstybių narių Europos Sąjungai.

Vis dėlto tikiuosi, kad rugsėjo mėn. Komisija pateiks pranešimą, kuriame bus pateiktos strategijos šiuo klausimu. Turime reglamentuoti pereinamąjį laikotarpį, todėl svarbu, kad taikant leidimų teikimo procesą būtų atsižvelgta į valstybių narių sudarytus dvišalius investavimo susitarimus ir kad tam tikromis sąlygomis jie būtų leidžiami, siekiant persvarstyti galiojančius dvišalius investavimo susitarimus arba užbaigti nebaigtus ir pradėti derybas dėl kitų.

Vis dėlto teisinis tikrumas išlieka kaip reliatyvus terminas, kol nebus baigtas perėjimas prie investicijų apsaugos režimo ir nebus nustatytos valstybių narių galiojančių dvišalių investavimo susitarimų galiojimo datos. Todėl reikalingas pereinamasis laikotarpis siekiant valdyti šiuos pokyčius, o tam, kad būtų išvengta teisinių spragų, svarstomu reglamentu sutarčių valdymas paliekamas valstybėms narėms.

Atsižvelgdamas į tai, ką išdėsčiau, pakartosiu, jog tikiuosi, kad Komisija greitai nustatys atitinkamas strategijas.

 
  
  

Pranešimas: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Ponia pirmininke, šiandien balsavome dėl 46 mln. eurų makrofinansinės pagalbos skyrimo Gruzijai. Aišku, šios lėšos nebus skirtos nenustačius atsakingo ekonominio valdymo ir skaidrumo sąlygų. Tai yra neabejotinai svarbu, tačiau taip pat svarbu nepamiršti, kad šių pinigų skyrimas yra mūsų pačių labui, nes Gruzija yra labai svarbi geopolitiniu požiūriu. Šaliai buvo suduotas dvigubas smūgis: pirmasis buvo karas su Rusija 2008 m. rugpjūčio mėnesį, o tada – finansų krizė. Šalis vis dar kenčia dėl Rusijos nustatyto prekybos embargo. Todėl Europos Sąjunga yra suinteresuota paremti į Vakarus orientuotą vyriausybę, kuri yra pasirengusi imtis reformų, taigi tai mes ir padarėme šiandien balsuodami.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Ponia pirmininke, Gruzija yra labai svarbi šalis strateginiu požiūriu, visų pirma šalims, įsikūrusioms rytinėje Europos Sąjungos dalyje. Be to, ji yra Rytų partnerystės programos, kuria siekiama stiprinti bendradarbiavimą su ES valstybėmis narėmis, dalyvė. Šalis skiria didelį dėmesį šioms euroatlantinėms politikos kryptims.

Pastarasis 2008 m. rugpjūčio mėn. Rusijos ir Gruzijos konfliktas parodė, kaip svarbu išlaikyti šią šalį Europos politikos įtakoje. Todėl nuo 2009 m. įgyvendinama makrofinansinės pagalbos programa yra vis dar labai svarbi siekiant toliau plėtoti pozityvius politinius ir ekonominius santykius, taip pat ir nacionalinio saugumo požiūriu. Todėl visiškai sutinku su Europos Komisijos pasiūlymu, susijusiu su papildomų lėšų skyrimu dotacijoms ir paskoloms siekiant pagerinti Gruzijos finansinę padėtį.

 
  
  

Raštiški paaiškinimai dėl balsavimo

 
  
  

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), raštu. (PT) Balsuoju už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroms, kadangi jose pateikti atitinkami asignavimai pagal kiekvieną išlaidų kategoriją.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Teisingumo Teismo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai, rengdami kasmetinę 2009 finansinių metų ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios taikomos Teisingume Teisme, vertinimą, įskaitant ir patikrinimus susijusius su žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinių išlaidų sandoriais. Apskritai šio vertinimo rezultatai teigiami, išskyrus pastabas dėl vienos paslaugų teikimo sutarties. Pritariu Audito Rūmų siūlymui, jog Teismas turėtų tobulinti ir geriau koordinuoti viešųjų pirkimų procedūras. Teisingumo Teismas susidūrė su sunkumais siekdamas įdarbinti kvalifikuotus konferencijų vertėjus žodžiu, taip pat su apribojimais ir būtinybe naudoti įvairius vertimo žodžiu metodus siekiant atitikti visus kokybinius ir kiekybinius vertimo žodžiu reikalavimus. Pritariu pranešėjui, jog Teisingumo Teismas savo tolesnėse metinėse ataskaitose turi informuoti apie tai, kaip sprendžiamas šis klausimas, kadangi vertimas žodžiu yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą Teismo darbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Teisingumo Teismo 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes manau, kad jo formalus ir didelis tikslumas yra visų šios institucijos darbuotojų labai kompetentingo darbo rezultatas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Palankiai vertinu šiame pranešime pateiktą Audito Rūmų atliktą išsamią analizę, ir raginu toliau keistis geriausia tarpinstitucine, taip pat veiksmingo institucijų bendradarbiavimo, susijusio su integruotos valdymo sistemos plėtojimu ir įgyvendinimu, praktika. Pranešime išskiriamos tam tikros aplinkybės, kurias vis dar reikia peržiūrėti, ir tikiuosi, kad joms bus skirtas tinkamas dėmesys. Taigi palaikau ir palankiai vertinu pranešėjo išvadas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Finansų kontrolė dėl Europos Sąjungos biudžeto įgyvendinimo vykdoma trimis lygmenimis: vidaus kontrolė kiekvienoje institucijoje; išorės kontrolė, atliekama ES Audito Rūmų; ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, atliekama Europos Parlamento. Šios dienos balsavimu suteikiamas 2009 finansinių metų Europos Teisingumo Teismo biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Balsavau už, nes Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atlikta kontrolė parodė, kad visi sandoriai buvo atlikti visiškai teisėtai ir tvarkingai.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Teisingumo Teismui būtų suteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, tačiau pažymiu, kad procedūrų paspartinimo rezultatai yra nevienodi. Palankiai vertinu Teisingumo Teismo baigtų nagrinėti bylų skaičiaus didėjimą (377 sprendimai ir 165 įsakymai, palyginti su 333 ir 161 atitinkamai 2008 m.), noriu atkreipti dėmesį į tai, kad prejudicinių sprendimų bylų skaičius yra didžiausias kada nors buvęs (302), ir palankiai vertinu nebaigtų nagrinėti bylų skaičiaus mažėjimą 2009 m. pabaigoje (741 byla, palyginti su 768 bylomis 2008 m. pabaigoje). Vis dėlto su susirūpinimu noriu atkreipti dėmesį į tai, kad 2009 m. Bendrojo Teismo išnagrinėtų bylų skaičius sumažėjo, o teismo procesų trukmė pailgėjo ir dėl to, nors naujų bylų skaičius 2009 m. buvo mažesnis (568 naujos bylos, palyginti su 629 bylomis 2008 m.), susikaupusių neišnagrinėtų bylų skaičius toliau didėjo (nuo 1178 bylų 2008 m. iki 1191 bylos 2009 m.). Be to, palankiai vertinu tai, kad Tarnautojų teismas išnagrinėjo daugiau bylų negu bet kada anksčiau (155 bylas), ir kad vidutinė procedūros trukmė buvo 15,1 mėnesio, palyginti su 17 mėnesių 2008 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą, pateiktą Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Teisingumo Teismo sekretoriui suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, susijęs su 2009 finansinių metų Teisingumo Teismo biudžeto įvykdymu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Teisingumo Teismo sekretoriui suteikiamas 2009 finansinių metų Teisingumo Teismo biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Teisingumo Teismo sekretoriui suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą už 2009 finansinių metų Teisingumo Teismo biudžeto įvykdymą. Parlamentas pažymi, kad rengdami 2009 finansinių metų metinę ataskaitą, Audito Rūmai atliko išsamų Teisingumo Teismo, Europos ombudsmeno ir Europos duomenų apsaugos pareigūno priežiūros ir kontrolės sistemų vertinimą, kuris apėmė papildomų sandorių, įtraukiant mokėjimus, susijusius su žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis administracinėmis išlaidomis, tyrimą.

 
  
  

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau patvirtinimui, kad Europos Ombudsmeno 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai, rengdami 2009 finansinių metų metinę ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, taikomų Audito Rūmuose, Ombudsmeno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno biuruose, vertinimą, kuris apėmė papildomų mokėjimų, susijusių su žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis administracinėmis išlaidomis, sandorių vertinimą. Audito Rūmai nustatė, kad Ombudsmenas nepriėmė bendrųjų nuostatų dėl laikinųjų darbuotojų įdarbinimo tvarkos, nors pagal Europos Sąjungos kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų atitinkamą straipsnį yra reikalaujama, kad kiekviena institucija jas patvirtintų. Pritariu pranešėjui, kad nuostatų nepatvirtinimas gali turėti neigiamos įtakos daugumai Ombudsmeno tarnybos darbuotojų, kadangi didžioji dalis įsteigtų pareigybių yra laikinos. Ombudsmenas savo metinėje veiklos ataskaitoje turi pranešti apie pažangą šioje srityje. Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nurodyta, kad atlikus Ombudsmeno institucijos auditą nebuvo pateikta jokių kitų esminių pastabų.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Europos ombudsmeno 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, turėdama omenyje pranešimą dėl jo veiklos ir pastabas, kurias sugebėjau dėl to pateikti, manau, kad buvo laikomasi apskaitos procedūrų, kad bendras valdymas gali būti laikytinas geru ir kad ateinančiais metais sugebėsime pagerinti tuos aspektus, kurie dabar laikomi itin prieštaringais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų metinėje ataskaitoje pateiktas audito išvadas. Be to, palankiai vertinu pagrindinių veiklos rodiklių įgyvendinimą pagal metinį valdymo planą, taip pat tai, kad 2009 m. tikslai buvo pasiekti, ir Ombudsmeno sprendimą savo svetainėje paskelbti metinę interesų deklaraciją. Galiausiai palaikau pranešėjo išvadas ir galiu pagirti Ombudsmeno metinės veiklos ataskaitos kokybę bei palankiai vertinu tolesnių veiksmų per metus įtrauktį į Parlamento ankstesnius biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjui C. Rivellini už jo puikų darbą per biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą. Šios dienos balsavime savo paramą atidaviau prašymui dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, susijusio su 2009 finansinių metų bendrojo Europos Sąjungos biudžeto įvykdymu, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas. Audito Teismas, kuris atsakingas už išorės finansų kontrolę, pareiškė, kad atlikęs kruopštų biudžeto vertinimą, jis gavo pagrįstus metinių sąskaitų už 2009 finansinius metus patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimus. Taip pat pritariu Ombudsmeno sprendimui paskelbti savo metinę interesų deklaraciją, įskaitant paties Ombudsmeno svetainėje, ir norėčiau prisijungti prie Audito Rūmų pagirdamas Ombudsmeno pateiktos metinės veiklos ataskaitos kokybę.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau, kad Ombudsmenui būtų suteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, ir su pasitenkinimu noriu pažymėti, kad 2009 m. mažiau nei per metus Ombudsmenas sugebėjo pagelbėti beveik 77 proc. visų skundų atvejų ir atlikti 70 proc. tyrimų, ir palankiai vertinu tai, kad vidutinė tyrimo trukmė buvo sumažinta iki 9 mėnesių (nuo 13 mėnesių 2008 m.).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą, pateiktą Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos ombudsmenui suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, susijęs su jo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Europos ombudsmenui suteikiamas 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos ombudsmenui suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą už 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Norėčiau pabrėžti, jog Parlamentas palankiai vertina tai, kad 2009 m. mažiau nei per metus Ombudsmenas sugebėjo pagelbėti beveik 77 proc. skundų atvejų ir atlikti 70 proc. tyrimų. Palankiai vertiname tai, kad vidutinė tyrimo trukmė buvo sumažinta iki devynių mėnesių (palyginti su 13 mėnesių 2008 m.).

 
  
  

Pranešimas: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui bei patvirtinimui Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, kad 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje pažymėjo, kad atlikus auditą jokių reikšmingų su EDAP veikla susijusių trūkumų nenustatyta. Audito Rūmai, rengdami metinę 2009 finansinių metų ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios taikomos EDAP biure, vertinimą. Buvo patikrinti ir keli mokėjimų, susijusių su žmogiškaisiais ištekliais ir kitomis administracinėmis išlaidomis, sandorių pavyzdžiai. Audito Rūmai nustatė, kad tam tikromis aplinkybėmis EDAP gali atsirasti rizika dėl išmokų personalui teisingumo. Pritariu Audito Rūmų siūlymui reikalauti EDAP darbuotojų periodiškai pateikti dokumentus apie jų asmeninę padėtį, o EDAP – patobulinti savo sistemą, kad šie dokumentai būtų tikrinami ir tvarkomi laiku.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Europos duomenų apsaugos pareigūnui būtų suteiktas 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas, nors kai kurie duomenys buvo prieštaringi ir ne tokie skaidrūs kaip reikalaujama, EDPS parodė norą įsipareigoti nuo 2011 m. toliau imtis ex-post patikrinimo procesų.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų, kurių metiniame pranešime pažymima, kad atlikus auditą jokių reikšmingų pastabų teikti nereikėjo, pateiktas audito išvadas. Be to, palankiai vertinu institucijų išrinktų narių finansinių interesų deklaracijų skelbimą pateikiant atitinkamą informaciją apie atlygintinas užduotis ir veiklą arba profesinę veiklą, susijusią su deklaracija. Galiausiai palankiai vertinu pranešėjo išvadą dėl Europos duomenų apsaugos pareigūnui pateikto prašymo įtraukti skirsnį į savo kitą – 2010 finansinių metų – metinę veiklos ataskaitą, įskaitant išsamią informaciją apie tolesnius veiksmus per metus, susijusius su Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo sprendimais.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDPS) būtų suteiktas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, tačiau pabrėžiu Audito Rūmų išvadas, kad, kur tinkama, EDPS neįdiegė ex-post patikrinimo sistemos, kaip reikalaujama pagal finansinį reglamentą, ir kad EDPS priimtais vidaus kontrolės standartais nenustatoma standartinių finansinių procedūrų, kurios turi būti tinkamai registruojamos centriniame registre, išimčių.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą, pateiktą Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos duomenų apsaugos pareigūnui suteikiamas biudžeto įvykdymo patvirtinimas, susijęs su jo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Europos duomenų apsaugos pareigūnui suteikiamas 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos duomenų apsaugos pareigūnui suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimą už 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Norėčiau pabrėžti, kad Parlamentas palankiai vertina tai, kad rengdami 2009 finansinių metų metinę ataskaitą, Audito Rūmai atliko išsamų Teisingumo Teismo priežiūros ir kontrolės sistemų vertinimą.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog 2009 m. finansiniais metais keliose agentūrose buvo perkelta į kitus metus daug nepanaudotų lėšų. Pritariu pranešėjui, jog atitinkamos agentūros turėtų didinti pastangas pagerinti finansinį ir biudžetinį planavimą ir programavimą. Taip pat manau, kad agentūrų išlaidos turėtų būti prognozuojamos ir reikėtų rasti sprendimą, pagal kurį atsižvelgiama į Sąjungos biudžeto metinio periodiškumo principą. Agentūros turėtų sustiprinti savo vidaus kontrolės priemones ir užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendinamos sutartys ir taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Be to, svarbu visapusiškai užtikrinti agentūrų darbuotojų ir ekspertų nepriklausomumą. Komisija turėtų pateikti Parlamentui išsamius kriterijus, kurių taikymas užtikrintų įdarbinamo personalo nepriklausomumą. Pritariu, jog kiekviena agentūra turėtų savo atstovaujamose srityse sukurti daugiametes darbo programas, remiantis Sąjungos strategija, už kurią ji atsakinga. Tokia darbo programa yra svarbi sudarant agentūrai sąlygas geriau organizuoti savo veiklą, pateikti pagrįstą savo veiklos rizikos vertinimą, efektyviau organizuoti savo strategijos įgyvendinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes manau, kad pranešimas yra objektyvus, rimtas ir nepriklausomas. Opūs klausimai, kaip ir teigiami elementai, yra tinkamai pabrėžti.

Su tokio lygio pranešimais, jeigu tik jo turinys per ateinančius metus bus papildomas, ES administravimo kokybė gali tik gerėti, paneigiant Europos Sąjungos kritikų skundų pagrindą.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Pastaraisiais metais pastebėtas beprecedentis agentūrų skaičiaus augimas, todėl tarpinstitucinė darbo grupė agentūrų klausimais, kaip ir būsima specialioji Audito Rūmų ataskaita bei tyrimas dėl šių agentūrų veiklos ir lyginamoji jų išlaidų analizė, yra labai svarbūs. Svarbu paminėti daugybę Audito Rūmų nustatytų trūkumų ir tai, kad pagal savo mastą jie turi būti greitai sumažinti.

Todėl sutinku su pranešėju dėl būtinybės didinti skaičiavimų skaidrumą ir projektų atskaitomybę; stiprinti jų viešųjų pirkimų įgaliojimų suteikimą finansavimo sprendimų ir darbo programos lygmeniu; ištaisyti trūkumus įdarbinant darbuotojus bei padidinti to objektyvumą ir skaidrumą; įgyvendinti finansinį reglamentą ir jo laikytis tiems, kam jis yra taikomas.

Galiausiai norėčiau pasveikinti pranešėją atlikus šį darbą ir paraginti visas agentūras įtraukti išvadas, kurios buvo priimtos.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), raštu.(FR) Kiekvienais metais Europos Parlamentas priima pranešimą dėl Europos agentūrų, susijusį su diskusijomis dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir kiekvienais metais išvada yra ta pati: švaistymas, įdarbinimo ir viešųjų pirkimų procedūrų trūkumai, per didelio skaičiaus asignavimų perkėlimai ir atšaukimai … Nebūtina atskleisti sukčiavimo atvejį kaip Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete tam, kad būtų padaryta išvada apie netinkamą valdymą.

Vis dėlto kiekvieną kartą Parlamentas apsimeta matąs pažangą ir suteikia biudžeto įvykdymo patvirtinimus. Dar blogiau yra tai, kad jis niekada neragina abejoti Komisijos vykdoma užsakomųjų paslaugų politika, susijusia su šiomis agentūromis, kuri, atrodo, į veiksmingą Europos Sąjungos politikos krypčių įgyvendinimą orientuota mažiau negu į visų didžiausių Europos Sąjungos miestų aprūpinimą jos pačios nedidele Europos institucijų dalimi. Į ramybės neduodantį klausimą, ar šios agentūros dirbs veiksmingai ir bus naudingos, deja, metai po metų lieka neatsakyta.

Kelios agentūros, kurios analizuoja savo veiklos rezultatus, daro tai remdamosi procedūromis ir procesais, kurie joms nustatyti ir nėra susiję su konkrečiais rezultatais. Agentūros visų pirma yra naudingos…agentūroms. Štai kodėl mes atsisakėme suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą kelioms iš jų ir susilaikėme dėl su tuo susijusių rezoliucijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), raštu. Palaikau Georgio Stavrakakio pranešimą dėl ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės, nes daugiausia jame pabrėžiama būtinybė skatinti agentūras plėtoti, o vėliau reguliariai atnaujinti visapusę padėtį, nurodant savo finansines procedūras bei finansų ir verslo sričių veikėjų atsakomybę. Be to, jame agentūroms primenama apie visiško jų darbuotojų ir ekspertų nepriklausomumo užtikrinimo svarbą. Apskritai jame pasisakoma už konstruktyvesnį ir skaidresnį procesą.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Gerai vertinu pranešėjo G. Stavrakakio ir visų tų, kurie dalyvavo rengiant tekstus, susijusius su 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo suteikimu, atliktą darbą. Apskritai galime pasakyti, kad 2009 m. pasiekti rezultatai yra geresni negu ankstesni rezultatai. Nepaisant to, tiesa tokia, kad netgi atsižvelgiant į einamuosius finansinius metus, Audito Rūmai daugiau negu vienoje agentūroje atkreipė dėmesį į aukštą veiklos asignavimų perkėlimų ir atšaukimų lygį bei didelį perkėlimų skaičių. Kai kurios agentūros taip pat atskleidė nemažai viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų. Žinoma, šiomis aplinkybėmis turi būti visapusiškai atsižvelgta į gilią ekonomikos krizę, kai atliekamos apžvalgos ir vertinimai, tačiau taip pat labai svarbu pabrėžti bendrą subsidijų valdymo tobulinimo poreikį.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), raštu. Balsavau už pranešimą „2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė siekiant pripažinti, kad reikia toliau gerinti visų ES agentūrų veikimą. 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra parodė, kad reikia imtis neatidėliotinų veiksmų, susijusių su skaidrumu ir veiksmingumu. Tam, kad būtų padidintas ES agentūrų skaidrumas, 21 agentūra ir Komisija privalo paskelbti visų susitarimų, sudarytų per pastaruosius trejus metus, sąrašą ir personalo narių, pereinančių dirbti iš vienos agentūros į kitą, ataskaitą, ir jos turi kuo greičiau priimti griežtesnes taisykles dėl interesų konflikto.

Be to, dėl būsimų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrų kiekvienos ES agentūros direktorius turės pateikti Parlamentui savo ataskaitą iš Vidaus audito tarnybos. Siekiant didesnio ES agentūrų veikimo ir išlaidų panaudojimo veiksmingumo, tikrai reikia apsvarstyti galimybę sujungti tų agentūrų valdančiąsias tarybas, kurios dirba susijusiose srityse. Be to, Komisija turi pateikti ES agentūrų, kurių veikla dubliuojama, sujungimo įgyvendinimo vertinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už šį pranešimą, tačiau esu susirūpinęs dėl Audito Rūmų išvadų, kad keliose agentūrose nustatyta viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų. Raginu agentūras stiprinti savo vidaus kontrolę, siekiant užtikrinti, kad susitarimų ir viešųjų pirkimų procedūros būtų taikomos teisingai. Parlamentas nėra pasirengęs priimti amžino nesugebėjimo įdiegti kontrolės sistemą, kurį padėtų išvengti nuolatinių klaidų, kenkiančių agentūros sandorių teisėtumui ir tvarkingumui, arba jas laiku nustatyti.

Šiuo požiūriu raginu agentūras:

– pagerinti skaičiavimų skaidrumą ir projektų atskaitomybę;

– stiprinti savo viešųjų pirkimų įgaliojimų suteikimą finansavimo sprendimų ir darbo programų lygmeniu;

– užtikrinti, kad išimtys būtų visapusiškai atskleistos jų metinėje veiklos ataskaitoje;

– užtikrinti atitinkamus veiksmus dėl galimų pažeidimų;

– plėtoti ex-post kontrolę ir teikti ataskaitas.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), raštu.(FR) Balsavau už pranešimą dėl 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo: ES agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės. Jei norime, kad Parlamentas rimtai atliktų savo biudžeto įvykdymo patvirtinimo vaidmenį, Europos Parlamento nariams turi būti suteikta daugiau išsamesnės informacijos dėl agentūrų biudžeto ir finansų valdymo. Mes atkreipėme dėmesį į tai, kad atsakomybė yra bendra, tačiau ji taip pat, atrodo, sumenkinta. Taigi Europos Komisija, nors ir yra atstovaujama valdybose, mums primena apskaitos klaidų, padarytų Europos policijos koledžo, klausimą, kad agentūra yra „subjektas, turintis savo teisinį subjektiškumą, ir turi visišką administracinę autonomiją, kuri apima finansinę autonomiją.“ Tačiau valdyba kartais paskiria vienintelę administracinę atsakomybę vykdomajam direktoriui. Galiausiai Europos Parlamentas nusprendžia, suteikti ar ne biudžeto įvykdymo patvirtinimą agentūrai remdamasis gana glaustomis išorės auditoriaus ataskaitomis, o papildomos informacijos pateikimas priklauso nuo vykdomojo direktoriaus geranoriškumo. Manau, jog būtina užpildyti šią teisės aktų dėl Vidaus audito tarnybos ataskaitų dėl agentūrų spragą ir pasiūlyti sprendimą, kad Parlamentui būtų suteikta realių galių.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Norėčiau pažymėti, kad Audito Rūmai dar kartą atkreipė dėmesį į didelį kelių agentūrų veiklos asignavimų perkėlimų ir atšaukimų skaičių 2009 finansiniais metais. Be to, norėčiau atkreipti dėmesį į nepanaudotas biudžeto eilutes ir didelį perkėlimų skaičių kai kuriose agentūrose, taigi raginčiau susijusias agentūras dėti pastangas siekiant pagerinti finansų ir biudžeto planavimą bei programavimą.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau, kad Europos Parlamentas atidėtų savo sprendimą dėl Europos policijos koledžo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Audito Rūmai savo ataskaitoje vėl pateikė neigiamą nuomonę dėl vykdytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Koledžas nuolat neatitinka Finansinio reglamento reikalavimų, susijusių su viešųjų pirkimų taisyklėmis. Su didele Koledžo bendro biudžeto dalimi susiję nemaža pažeidimų. Audito Rūmai nustatė esminius administracinių ir finansinių taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos išlaidos, sudarančios didžiąją dalį Koledžo veiklos išlaidų skirtų kursams ir seminarams organizuoti, trūkumus. Pritariu pranešėjui, kad nepriimtina, jog dar neįsigaliojo persvarstytas Koledžo finansinis reglamentas, ir todėl visos pasirašytos darbo sutartys buvo neteisėtos. Koledžas siekdamas didesnio skaidrumo turėtų suteikti tiesioginę prieigą prie jo biudžeto, į kurį turėtų būti įtrauktas jo sprendimų dėl sutarčių ir viešųjų pirkimų sąrašas ir kuris turėtų būti viešai paskelbtas Koledžo tinklapyje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu.(IT) Balsavau prieš Europos policijos koledžo 2009 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kaip siūlė pranešėjas, nes apžvelgiamu laikotarpiu patvirtintos neteisėtos procedūros neįtikino net ir manęs. Manau, kad reikia daugiau duomenų siekiant pateikti nuodugnesnį ir išsamesnį paaiškinimą, iš kurio matytųsi, kad sąskaitos tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), raštu.(FR) Antrus metus iš eilės negalime patvirtinti, kad Europos policijos koledžo (CEPOL) 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Daugiamečiame veiksmų plane, kuris buvo parengtas nustačius agentūros valdymo problemas, trūksta aiškumo, o iš stebėsenos ataskaitos negalime tinkamai suprasti įgyvendintų priemonių. Reikia pripažinti, kad Koledžas geriau dirbo 2010 m., pasitraukus jo buvusiam direktoriui Ulfui Göranssonui, kurį Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) ir Audito Rūmai kritikavo dėl jo neteisėtų ir išties nesąžiningų išlaidų. Tačiau vis tiek nepriimtina tai, kad ši, 2006 m. įsteigta agentūra, vis dar neatitinka gero administravimo kriterijų. Turime apsvarstyti pačią CEPOL, kuris yra akivaizdžiai per mažas, kad galėtų veikti savarankiškai, struktūrą, atsižvelgdami į sudėtingas taisykles, kurių jis, kaip agentūra, turi laikytis. Taip pat turime kelti klausimą, kodėl ši agentūra, kurios užduotis – rengti mokomuosius seminarus nacionaliniams vyresniesiems policijos pareigūnams, turėtų reikalauti atskiros būstinės, o ne būti prijungta prie Europolo, Hagoje įsikūrusio Europos policijos biuro, kurį dėl jo veiksmingų paslaugų visi giria.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Šiuo balsavimu Europos Parlamentas nusprendė nepatvirtinti Europos policijos koledžo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo, o sprendimą atidėti. Iš tiesų mūsų sprendimas grindžiamas išvadomis, parengtomis Audito Rūmų, kurie pateikė nuomonę su išlyga dėl Europos policijos koledžo biudžete numatytų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, nes viešųjų pirkimų procedūros neatitiko Finansinio reglamento nuostatų. Todėl pritariu prašymui, kad Koledžas ir jo valdyba iki 2011 m. birželio 30 d. turi informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi, ir atliktus patobulinimus, susijusius su visais neįprastais ir (arba) neužbaigtais klausimais, iškilusiais per šią procedūrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), raštu. Pranešime dėl 2009 m. Europos policijos koledžo biudžeto patvirtinimo nurodoma, kad biudžeto patvirtinimas atidedamas. Balsavau už šį pranešimą siekdama pripažinti struktūrines problemas, su kuriomis Koledžas susiduria jau daug metų.

2009 finansiniais metais nebuvo panaudota beveik pusė į 2009 m. perkeltų lėšų, o 43 proc. 2009 m. biudžeto lėšų perkelta į 2010 m. Europos Audito Rūmai nurodė, kad Koledžo biudžeto įgyvendinimą apsunkina dideli ir dažni planavimo ir stebėsenos trūkumai. Be to, nustatyta rimtų ir pasikartojančių viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų: taisyklių neatitiko penkios viešųjų pirkimų procedūros, kurių vertė – 455 111 EUR. Susirūpinimą tebekelia skaidrumas, nes pažeidimai ir toliau turi įtakos darbuotojų atrankai.

Be to, man nepriimtina tai, kad nepakankamai ištirta buvusio direktoriaus atsakomybė, susijusi su Koledžo asignavimais, panaudotais asmeninėms išlaidoms finansuoti. Todėl Koledžo prijungimą prie Europolo laikau geriausiu būdu siekiant didesnio išlaidų veiksmingumo ir sprendžiant struktūrines ir nuolatines Koledžo problemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), raštu.(FR) Balsavau už tai, kad sprendimas dėl 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo būtų atidėtas. Audito Rūmai vėl pateikė nuomonę su išlyga dėl pagal 2009 finansinių metų ataskaitas vykdytų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Visų pirma Audito Rūmai nustatė didelių finansinių taisyklių, susijusių su viešaisiais pirkimais, ir taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos kursams organizuoti skirtos išlaidos, reikalavimų vykdymo trūkumų. Ataskaitoje pažymima, kad 43 proc. visą biudžetą sudarančių mokėjimų asignavimų buvo perkelta į 2010 m., o tai neatitinka metinio periodiškumo principo. Norėtume, kad agentūra informuotų Parlamentą apie veiksmus, kurių buvo imtasi, ir atliktus patobulinimus, ir raginame Audito Rūmus atlikti specialų Europos policijos koledžo veiksmų plano įgyvendinimo auditą. Kartu su kolegomis siūlau Koledžą prijungti prie Hagoje veikiančio Europolo. Abejonių man kelia Koledžo gebėjimai spręsti su jo menku dydžiu susijusias struktūrines problemas, jo sekretoriato perkėlimas į Bramshilą (70 km nuo Londono) ir didelės valdymo išlaidos.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos policijos koledžo (CEPOL) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Koledžo atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo atidedamas patvirtinimas CEPOL direktoriui, kad CEPOL 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos policijos koledžo 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymas atidedamas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas atidėjo savo sprendimą patvirtinti Europos policijos koledžo direktoriui, kad biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai savo ataskaitose dėl 2006 m. ir 2007 m. metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo pateikė nuomonę su išlyga dėl Europos policijos koledžo biudžete numatytų finansinių operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, nes viešųjų pirkimų procedūros neatitiko Finansinio reglamento nuostatų. Visų pirma Parlamentas yra susirūpinęs dėl to, kad Audito Rūmai nurodė didelių administracinių ir finansinių taisyklių, pagal kurias reglamentuojamos išlaidos, sudarančios didelę dalį Koledžo veiklos išlaidų ir skirtos kursams ir seminarams organizuoti, trūkumų.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas būtų atidėtas. Būtina atlikti išsamią peržiūrą, atsižvelgiant į gėdingą Europos policijos koledžo finansinio elgesio istoriją. Be to, taip pat apgailestauju, kad diskusijos (mano manymu, pagrįstos) dėl Koledžo prijungimo prie Europolo vėl nurimo.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Centro 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu Centro ketinimą atlikti savo 2008–2012 m. strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą. Pritariu pranešėjui, jog Centras turėtų toliau gerinti savo veiklos vertinimą, tobulinti strateginių veiksmų, numatytų veiklos programoje, sąsajas bei peržiūrėti veiklos stebėsenos rodiklius, kad būtų laikomasi SMART kriterijų. Centras taip pat turėtų imtis efektyvesnių priemonių dėl nuolatinio jo biudžeto išlaidų augimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes šiame pranešime įžvelgiau didelį tikslumą, daug skaidrumo ir tai, kad daug dėmesio skiriama rezultatams.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro atliekamu darbu. Palankiai vertinu ir Centro sprendimą atlikti savo 2008–2012 m. strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą, taip pat džiaugiuosi jo puikia veikla, nes vertimo paslaugų, palyginti su 2008 m., padaugėjo 41 proc.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Visų pirma noriu padėkoti pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Kaip žinoma, Bendrijos biudžeto vykdymo finansų kontrolė atliekama trimis lygmenimis: kiekvienos institucijos vidaus kontrolė, Europos Audito Rūmų išorės kontrolė ir Europos Parlamento biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Šiandienos balsavimu finansų kontrolės procedūrą baigiame patvirtindami, kad Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro, kurio ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos, 2009 m. biudžetas įvykdytas. Galiausiai norėčiau pasidžiaugti, kad Centras Audito Rūmams pateikė 2008 m. ir 2009 m. atliktų operacijų palyginimą, suteikdamas galimybę biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai geriau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Vertimo centro biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Tačiau raginu Centrą imtis veiksmingesnių priemonių nuolatiniam savo biudžeto perviršio augimui sustabdyti; atkreipiu dėmesį į tai, kad ne vienus metus Centras, pažeisdamas Reglamentą (EB) Nr. 2965/94, kaupė biudžeto perviršį, kuris 2009 m. sudarė 24 000 000 EUR (2008 m. jis buvo 26 700 000 EUR, 2006 m. – 16 900 000 EUR, 2005 m. – 10 500 000 EUR, o 2004 m. – 3 500 000 EUR); pažymiu, kad šis perviršis iš esmės atsiranda dėl netikslių užsakovų pateiktų vertimo užsakymų skaičiaus prognozių. Vis dėlto palankiai vertinu Centro iniciatyvą 2009 m. užsakovams grąžinti 11 000 000 EUR; pabrėžiu, kad 2007 m. Centras užsakovams jau grąžino 9 300 000 EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas patvirtino Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro direktorei, kad 2009 m. biudžetas įvykdytas. Europos Parlamentas palankiai vertina tai, kad Centras ketina atlikti savo 2008–2012 m. strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą; tačiau ragina Centrą toliau gerinti savo veiklos vertinimą tobulinant strateginių veiksmų ir veiksmų, numatytų veiklos programoje, sąsajas ir peržiūrint veiklos stebėsenos rodiklius, kad būtų laikomasi SMART kriterijų.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Vertimo centras buvo įsteigtas 1994 m. siekiant spręsti dėl daugiakalbės ES prigimties, kaip vieno iš svarbiausių ES kultūrų įvairovės ypatumų ir įrodymų, kylančius uždavinius. Agentūra pati finansuoja savo veiklą iš užmokesčio, kurį už suteiktas paslaugas gauna iš institucijų ir (arba) įstaigų. Europos Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 m. metinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas. Centras 2011 m. planuoja pateikti H. Gantto lenteles su duomenimis apie visas pagrindines veiklos sritis. Naudojant šias lenteles galima nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu principu. 2009 m. Centras pradėjo taikyti veiklos vertinimo sistemą 2009–2011 m. vidutinės trukmės tikslams ir savo metinei veiklos programai vertinti. Įdiegus šią sistemą Centrui bus lengviau valdyti ir vertinti savo veiksmingumą, efektyvumą ir svarbą. Pritariu pranešėjui, jog institucija ir toliau turi gerinti veiklos programavimą ir stebėseną bei laikytis metinio periodiškumo principo. Be to, Centras turėtų veiksmingiau laikytis biudžeto konkretumo ir skaidrumo principų.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes Centras savo lėšas tvarkė patikimai ir pagal ankstesnes prognozes.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), raštu. (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes šis pranešimas padeda tikrinti, kaip Europos institucijos naudoja lėšas. Siekdamas veiksmingesnio finansų valdymo ateityje, Centras turėtų pateikti einamaisiais ir ankstesniais metais atliktų operacijų palyginimą, kad už biudžeto įvykdymo tvirtinimą atsakinga institucija galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Džiaugiuosi, kad Audito Rūmai paskelbė, jog pagal Centro 2009 finansinių metų metines ataskaitas vykdytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Norėčiau pasidžiaugti, kad 2009 m. Centras pradėjo taikyti veiklos vertinimo sistemą (VVS) ir, atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2009 m. ataskaitoje pateiktas pastabas, atliko įdarbinimo procedūrų pakeitimų; tai padėjo padidinti skaidrumą. Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi Europos profesinio mokymo plėtros centro atliekamu darbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Šiandienos balsavimu pritariau prašymui patvirtinti, kad Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 m. biudžetas įvykdytas. Audito Rūmai, kurie atsakingi už išorės finansų kontrolę, išsamiai įvertinę Centro ataskaitas, paskelbė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 m. ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Taip pat Europos Centrą noriu pagirti už atliktą darbą, kaip pirmąją agentūrą, kuri 2009 m. savanoriškai atliko bandomąjį etinės aplinkos auditą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Europos profesinio mokymo plėtros centro biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Džiaugiuosi, kad 2009 m. Centras pradėjo taikyti veiklos vertinimo sistemą (VVS) 2009–2011 m. vidutinės trukmės tikslams ir savo metinei veiklos programai vertinti, taip pat džiaugiuosi, kad jis parengė veiklos rodiklių gaires siekdamas stebėti pažangą ir įvertinti našumą, rezultatus ir poveikį; manau, kad įdiegus VVS Centrui bus lengviau valdyti ir vertinti savo poveikį, veiksmingumą, efektyvumą ir svarbą; be to, manau, kad taikant šią sistemą būtų galima dar labiau pagerinti biudžeto pagal veiklos sritis sudarymą ir atidžiau stebėti mokėjimų asignavimus siekiant išvengti perkėlimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro 2009 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Centro atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šiandienos rezoliucija Europos Parlamentas patvirtina Europos profesinio mokymo plėtros centro direktoriui, kad Centro 2009 m. biudžetas įvykdytas. Europos Parlamentas džiaugiasi, kad Audito Rūmai pareiškė, jog pagal Centro 2009 finansinių metų metines ataskaitas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Europos Audito Rūmai galėjo patikinti, kad 2009 m. metinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos. Centras, kuris buvo įsteigtas 1975 m. ir kuris analizuoja mokymo programų sistemas ir šioje srityje teikia informaciją politikos, mokslinių tyrimų ir praktikos tikslais, yra ypač reikalingas būtent dabar, kai susirūpinimą kelia mokymo lygis ir gresiantis kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas. Vis dėlto reikėtų persvarstyti jo atokią būstinės vietą Graikijoje, nes dėl to būtina, kad kontaktinė įstaiga veiktų Briuselyje.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūra 2010 m. patvirtino savo 2011–2015 m. daugiametę darbo programą. Šis dokumentas yra svarbus siekiant, kad Agentūra galėtų veiksmingai organizuoti savo strategijos įgyvendinimą ir siekti tikslų. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turėtų pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. Agentūra turėtų tobulinti savo metinę darbo programą ir į ją įtraukti konkrečius ir įvertinamus tikslus tiek politikos srities lygmeniu, tiek pagrindinės veiklos lygmeniu. Taip pat Agentūra turėtų ištaisyti įdarbinimo planavimo trūkumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Peržiūrėjusi Audito Rūmų analizę, kurioje tvirtinama, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros veiksmai teisėti ir tvarkingi, balsavau už tai, kad šios Agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Iš visų šios Agentūros veiksmų ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į jos daugiametės darbo programos patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes vertinu ataskaitų teisingumą, aiškumą ir skaidrumą, taip pat veiksmingumą, kurį lėmė aiškus ir įgyvendinamas planavimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Esu patenkintas Audito Rūmų ataskaitoje išsamiai pateiktais sprendimais, kad vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Džiaugiuosi, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra (CFCA) patvirtino 2011–2015 m. daugiametę darbo programą, galėsiančią suteikti galimybių geriau organizuoti ir įgyvendinti siūlomus tikslus ir sukurti vidaus audito sistemą, kuri yra vidaus audito mechanizmas, pritaikytas CFCA vykdomajam direktoriui ir jos vadovybei teikti paramą ir patarimus.

Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi CFCA atliekamu darbu.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), raštu. (PT) Su bendros žuvininkystės politikos (BŽP) taikymu išskirtinėje ekonominėje zonoje susijusių kontrolės ir tikrinimo priemonių įgyvendinimas turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai ir dėl to šioms priemonėms turėtų būti skiriama tinkama ir pakankama parama, prie kurios turėtų prisidėti Europos Sąjunga.

Neneigiame, jog svarbu, kad būtų būdų, kaip įvairios valstybės narės galėtų bendradarbiauti, susieti savo veiklą ir ją koordinuoti, siekdamos kontroliuoti neteisėtą žvejybą ir su ja kovoti, tačiau buvome skeptiški dėl naudos, kurią duotų Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (CFCA) įsteigimas, nes esame įsitikinę, kad kai kurios Agentūros kompetencijos sritys sutampa su valstybių narių kompetencijų sritimis. Be to, tai – centralizavimas, kuris nėra naudingas būtino kontrolės veiklos veiksmingumo atžvilgiu.

Taip pat pareiškėme nepritarimą dėl atstovavimo CFCA administracinei valdybai, dėl jos veiklos modelio ir per didelės Europos Komisijos įtakos joje, visų pirma balsavimo sistemos atžvilgiu. Be to, dabar teigiame, kad jei CFCA biudžetui bus skirta 10 100 000 EUR (2009 finansiniai metai), jau dabar valstybėms narėms nesuteikiama galimybė padidinti ES indėlį finansuojant kontrolės veiklą pagal pasiūlymą, kurį neseniai pateikėme Parlamente ir kurį, deja, dauguma atmetė.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Su bendros žuvininkystės politikos (BŽP) taikymu išskirtinėje ekonominėje zonoje susijusių kontrolės ir tikrinimo priemonių įgyvendinimas turėtų priklausyti valstybių narių kompetencijai. Dėl to šioms priemonėms turėtų būti skiriama tinkama ir pakankama parama, prie kurios turėtų prisidėti Europos Sąjunga.

Neneigiame, jog svarbu, kad būtų būdų, kaip įvairios valstybės narės galėtų bendradarbiauti, susieti savo veiklą ir ją koordinuoti, siekdamos kontroliuoti neteisėtą žvejybą ir su ja kovoti, tačiau buvome skeptiški dėl naudos, kurią duotų Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (CFCA) įsteigimas, nes esame įsitikinę, kad kai kurios Agentūros kompetencijos sritys sutampa su valstybių narių kompetencijų sritimis. Be to, tai – centralizavimas, kuris nėra naudingas būtino kontrolės veiklos veiksmingumo atžvilgiu.

Taip pat pareiškėme nepritarimą dėl atstovavimo CFCA administracinei valdybai, dėl jos veiklos modelio ir per didelės Europos Komisijos įtakos joje, visų pirma balsavimo sistemos atžvilgiu.

Be to, dabar teigiame, kad jei CFCA biudžetui bus skirta 10 100 000 EUR (2009 finansiniai metai), jau dabar valstybėms narėms nesuteikiama galimybė padidinti ES indėlį finansuojant kontrolės veiklą pagal pasiūlymą, kurį neseniai pateikėme Parlamente ir kurį, deja, dauguma atmetė.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), raštu. (GA) Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra įsteigta 2005 m. siekiant užtikrinti, kad visos valstybės narės laikytųsi bendros žuvininkystės politikos taisyklių. Vige (Ispanija) įsikūrusi Agentūra yra labai svarbi valstybių narių žuvininkystės kontrolės ir koordinavimo atžvilgiu. Mano nuomone, gerai tai, kad Agentūra patvirtino daugiametę 2011–2015 m. darbo programą, kaip rekomenduota strategijoje „Europa 2020“.

Daugiametė darbo programa padės gerinti regionų bendradarbiavimą ir dalytis ištekliais pagal veiklos planus, kurie padidins išlaidų veiksmingumą. Palankiai vertinu Audito Rūmų sprendimą patvirtinti biudžeto įvykdymą. Taip pat aišku, kad Žuvininkystės komitetas, kuris priėmė mano nuomonę šiuo klausimu, laikosi tos pat nuomonės.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Tačiau Agentūra turėtų pašalinti savo veiklos planavimo trūkumus tam, jog ateityje biudžeto sudarymo procedūros būtų pakankamai griežtos ir nereikėtų didinti ir (arba) mažinti į jos biudžeto eilutes įrašytų asignavimų kiekio. Taip pat Agentūra yra dar neparengusi daugiametės darbo programos. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Audito Rūmai ir Biudžeto kontrolės komitetas pateikė teigiamą nuomonę dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros biudžeto įvykdymo. Dėl šios priežasties šiandien Parlamentas balsavo už tai, kad 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Iš atliktos kontrolės matyti, kad Agentūros biudžetas patikimas, o vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Tačiau noriu nurodyti, kad yra keletas trūkumų, visų pirma įdarbinimo planavimo srityje, kurioje, tikiuosi, galima nedelsiant tobulinti procedūras, susijusias su ateinančiais finansiniais metais.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Tačiau raginu Agentūros vykdomąjį direktorių iki galo įvykdyti savo įsipareigojimą ir į savo ataskaitą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kurioje apibendrintai pateikiama Vidaus audito tarnybos (VAT) ataskaita, įtraukti visas rekomendacijas (įskaitant tas, kurias Agentūra gali atmesti) ir visus veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į šias rekomendacijas; todėl raginu Agentūros vykdomąjį direktorių pateikti informaciją apie VAT pateiktas keturias labai svarbias rekomendacijas ir veiksmus, kurių ėmėsi Agentūra.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Šiame pranešime patvirtinama, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (CFCA) ataskaitos dėl jos 2009 m. veiklos uždaromos, taip atnaujinant CFCA 2008 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kurį Europos Parlamentas suteikė 2010 m. gegužės 5 d.

Kadangi Audito Rūmams pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos ir kadangi Žuvininkystės komiteto delegacija 2010 m. birželio mėn. lankėsi Agentūroje ir liko labai patenkinta bendra Agentūros reikalų padėtimi, ypač jungtinių veiklos planų vykdymu, esu įsitikinusi, kad Parlamentas turėtų patvirtinti šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros (CFCA) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais, balsavau už sprendimą, kuriuo CFCA vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad CFCA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomajam direktoriui patvirtina, kad 2009 m. metų biudžetas įvykdytas. Europos Parlamentas palankiai vertina tai, kad Agentūra patvirtino savo 2011–2015 m. daugiametę darbo programą ir pabrėžia šio dokumento svarbą siekiant, kad Agentūra galėtų veiksmingai organizuoti savo strategijos įgyvendinimą ir siekti savo tikslų.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Europos Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 m. metinės ataskaitos yra teisėtos ir tvarkingos, o 2010 m. atlikta daugiametės darbo programos peržiūra ir pradėta biudžeto procedūros peržiūros iniciatyva mane įtikina, kad Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra įgyvendina jai pateiktas rekomendacijas. Dėl jos veiklos vertėtų pažymėti, kad 2005 m. įsteigta Agentūra atlieka svarbų, netgi būtiną darbą, nepavykus pasiekti nė vieno iš tikslų, dėl kurių buvo susitarta 2002 m., ir dėl to, kad bendra žuvininkystės politika iki šiol laikoma nesėkme. Agentūra bus labai reikalinga artimiausioje ateityje, atsižvelgiant į pasibaisėtiną faktą, kad Europos Sąjungoje pereikvojama 88 proc. žuvų išteklių.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Tarnybos 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turėtų svarstyti galimybę planuojant kiekvieną savo operaciją taikyti H. Gantto diagramą, kad būtų galima greitai nustatyti, kiek laiko kiekvienas darbuotojas skyrė konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu principu. Taip pat, sudarant veiklos biudžetą, Agentūra turi taikyti veikla grindžiamą struktūrą siekiant aiškiai susieti darbo programą ir finansines prognozes bei pagerinti veiklos stebėseną ir ataskaitų teikimą. Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais. Be to, prie kiekvienų metų biudžeto Agentūra turi pridėti ataskaitą dėl nepanaudotų asignavimų, perkeltų iš ankstesnių metų, kurioje būtų paaiškinta, kodėl minėtosios lėšos nebuvo panaudotos, bei kaip ir kada jos bus panaudotos. Agentūroje vis dar yra trūkumų darbuotojų atrankos procedūrose, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Pritariu, kad Agentūra turi informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių ji ėmėsi siekdama ištaisyti šią padėtį ir siekdama padaryti atrankos procedūras skaidresnes.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Europos aviacijos saugos agentūros 2009 m. metinio bendrojo biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes, nors ir turimų lėšų valdymas yra akivaizdžiai abejotinas, Audito Rūmai laikėsi nuomonės, kad ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Be to, pritariu, jog būtina, kad, nustatydama savo tikslus ir vertindama rezultatus, Agentūra taikytų konkretesnius mechanizmus.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų ataskaitoje pateiktus sprendimus, kad vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi Europos aviacijos saugos agentūros atliekamu darbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Tačiau išreiškia susirūpinimą dėl to, kad buvo nepakankamai tarpusavyje derinami agentūros poreikiai, darbuotojai ir finansinis reguliavimas, ir ypač dėl to, kad darbuotojų atrankos procedūros trukdė įdarbinti tinkamos kvalifikacijos darbuotojus. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Šios dienos balsavimu patvirtinta, kad Europos aviacijos saugos agentūros 2009 m. biudžetas įvykdytas. Bendrijos biudžeto įvykdymo finansų kontrolė atliekama trimis lygmenimis: kiekvienos institucijos vidaus kontrolė, išorės kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kurią atlieka Europos Parlamentas. Akivaizdu, kad kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta konkrečiomis aplinkybėmis ir šiandien biudžeto įvykdymas patvirtintas tebesitęsiant ekonomikos ir finansų krizei, kuri kai kurioms valstybėms narėms sukėlė finansinių ir biudžeto problemų. Vis dėlto, nepaisydamas šių aplinkybių, noriu pareikšti, kad esu patenkintas Agentūros pasiektais rezultatais ir dėl to balsavau taip, kaip siūlė pranešėjas.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), raštu. − (PL) Esu šiek tiek susirūpinęs dėl Agentūros 2010 m. darbo programos. Be to, manau, kad ją reikėtų tobulinti nustatant tikslus ir pagrindinius veiklos rodiklius ir sukuriant geresnę išteklių planavimo sistemą. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog būtina gerinti sertifikavimo projektų stebėsenos sistemą siekiant užtikrinti, kad per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį surinktų mokesčių suma labai nesiskirtų nuo faktinių išlaidų. Galiausiai nusprendžiau pritarti, kad Europos aviacijos saugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Europos aviacijos saugos agentūros biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, bet primygtinai raginu Agentūrą sudarant veiklos biudžetą taikyti veikla grindžiamą struktūrą siekiant aiškiai susieti darbo programą ir finansines prognozes bei gerinti veiklos stebėseną ir ataskaitų teikimą; pažymiu, kad Agentūra kasmet rengia daugiametį planą, kurį aptaria su visais suinteresuotaisiais asmenimis ir kurį tvirtina valdyba ir kuriame taip pat atskirai pateikiamas kiekvienos veiklos srities biudžetas; pripažįstu, kad, Audito Rūmų nuomone, Agentūros veiklos biudžeto struktūra (III antraštinė dalis) išliko iš dalies pagrįsta ištekliais ir kad biudžeto pakeitimai buvo padaryti neatnaujinant darbo programos, net jei šie pakeitimai turėjo reikšmingos įtakos paskirstant žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo EASA vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad EASA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos aviacijos saugos agentūros vykdomajam direktoriui patvirtina, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog Agentūros 2009 finansinių metų ataskaitos patikimos, o vykdytos finansinės operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. − (DE) Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Europos Audito Rūmai pranešė, kad 2009 m. metinės ataskaitos tvarkingos, ir teigiamai įvertino ataskaitų patikimumą. Kartu norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir atkreipti dėmesį į šiame pranešime pateiktą raginimą personalo atranką padaryti skaidresnę. Tam turėtų būti skiriama daug dėmesio, atsižvelgiant į Europos aviacijos saugos agentūros vykdomas atsakingas užduotis ir nurodytus sunkumus ieškant kvalifikuotų darbuotojų.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Centras yra svarbi institucija, gerinanti ir plėtojanti Europos ligų stebėjimą, vertinanti esamus ir atsirandančius infekcinių ligų keliamus pavojus žmonių sveikatai bei apie šiuos pavojus pranešanti. Audito Rūmai Centro 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos, – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu pranešėjui, jog Centras turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais. Taip pat pritariu, jog reiktų padidinti Centro įgaliojimus, kad Sąjunga turėtų nepriklausomą infekcijos rizikos pavojingumo vertinimo instituciją pandemijų atvejais ir kad būtų pagerintas valstybių narių veiksmų koordinavimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžetas buvo 25,3 proc. didesnis nei 2008 m. Jei panašus augimas bus užregistruotas ir ateinančiais metais, kaip ketiname įveikti finansų krizę, vis didindami išlaidas? Manau, kad 51 mln. EUR galėjo būti panaudota veiksmingiau, kiekvienoje valstybėje narėje investavus į regionines ligų stebėsenos sistemas. Tai ne tik padėtų kovoti su infekcinėmis ligomis, bet ir sustiprintų sveikatos apsaugos sistemas pačiose valstybėse narėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 m. biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes pranešėjui pavyko nustatyti didžiausias problemas ataskaitų skaidrumo ir tikslumo srityje, ir todėl, kad esu įsitikinusi, jog ši svarbi ir naudinga Agentūra gerins administravimą, siekdama tobulinti nurodytas sritis ir toliau tęsdama savo iki šiol padarytą gerą darbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), raštu. (PT) Balsavau už šį pranešimą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, nes jis padeda tikrinti, kaip Europos institucijos naudoja lėšas. Esu įsitikinusi, kad Centras yra svarbi institucija, gerinanti ir plėtojanti Europos ligų stebėjimą, vertinanti esamus ir atsirandančius infekcinių ligų keliamus pavojus žmonių sveikatai bei apie šiuos pavojus pranešanti. Tačiau apgailestauju, kad nebuvo laikomasi metinio periodiškumo principo ir daug asignavimų perkelta į kitus metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Palankiai vertinu Audito Rūmų ataskaitoje pateiktus sprendimus, kad vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Taip pat norėčiau paminėti svarbų Centro indėlį 2009 m. taikant kovos su H1N1 viruso pandemija priemones, ypač paskelbiant laikinas gaires dėl specialių vakcinų nuo gripo naudojimo per 2009 m. H1N1 viruso pandemiją. Palankiai vertinu pranešėjo pastabas ir joms pritariu, taip pat džiaugiuosi Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro atliekamu darbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos, o pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos, balsavau už tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas. Akivaizdu, kad kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta konkrečiomis aplinkybėmis ir šiandien biudžeto įvykdymas patvirtintas tebesitęsiant ekonomikos ir finansų krizei, kuri nemažai valstybių narių sukėlė finansinių ir biudžeto problemų. Tačiau manau, kad Centras atliko puikų darbą gerindamas Europos ligų stebėjimą, vertindamas esamus ir atsirandančius infekcinių ligų keliamus pavojus žmonių sveikatai ir apie šiuos pavojus pranešdamas. Galiausiai norėčiau pasidžiaugti Centro indėliu 2009 m. taikant kovos su H1N1 viruso pandemija priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, ir manau, jog būtina didinti Centro įgaliojimus, kad Europos Sąjunga turėtų nepriklausomą infekcijos rizikos pavojingumo vertinimo instituciją pandemijų atvejais ir kad būtų pagerintas valstybių narių veiksmų koordinavimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Centro atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo ECDC vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad ECDC 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui patvirtinama, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šiandienos rezoliucija Parlamentas Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro direktoriui patvirtina, kad Centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas dar kartą ragina Centrą lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija galėtų veiksmingiau įvertinti Centro veiklą skirtingais metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Susilaikiau nuo balsavimo. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras atlieka labai svarbų vaidmenį ir savo buvimą taip pat pateisino taikydamas kovos su H1N1 pandemija priemones; tačiau tikėjausi, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas bus atidėtas iki bus pateiktas ataskaitoje prašomų Vidaus audito tarnybos (VAT) rekomendacijų turinys: VAT pateikė vieną labai svarbią rekomendaciją ir septynias svarbias rekomendacijas, o Centras pateikė planą, kaip šias rekomendacijas įgyvendinti.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Tarnybos 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi sumažinti perkeltų asignavimų dalį (perkėlė 29 proc. visų asignavimų) siekiant laikytis metinio periodiškumo principo. Palankiai vertinu Agentūros iniciatyvas, susijusias su orientacijos į klientus ir atsiliepimų rinkimo procedūrų stiprinimu bei tai, kad Agentūra 2009 m. atliko suinteresuotųjų šalių apklausą ir padidino paramą įmonėms. Agentūra taip pat turi toliau tobulinti savo viešųjų pirkimų ir biudžeto vykdymo planavimą ir stebėseną siekiant sumažinti perkeltų asignavimų dalį. Pažymėtina, kad Agentūra įsipareigojo sumažinti nepanaudotų lėšų perkėlimą į kitus metus ir pasiekti, kad tų perkėlimų būtų daug mažiau negu 2008 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Kam mes mokame šiek tiek daugiau nei 70 mln. EUR? Agentūrai, kurioje, pasak Audito Rūmų, dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo ir sunkumų, su kuriais susidurta diegiant informacinių technologijų sistemą, vėluojama vykdyti pagrindinę veiklą? Akivaizdu, jog abu aspektai yra itin svarbūs, kad Agentūra galėtų dirbti veiksmingai, tačiau tai mane verčia susimąstyti, ar Agentūra gali pasiekti bendrais bruožais nustatytus tikslus. Balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes, mano nuomone, šias lėšas galima panaudoti veiksmingiau nei prastai veikiančioje Agentūroje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad Europos cheminių medžiagų agentūros 2009 m. bendrasis biudžetas būtų patvirtintas, nes iš ataskaitos matyti, kad nors ir šios Agentūros ataskaitose yra keletas spragų ir trūkumų, iš dalies dėl to, kad ši Agentūra įsteigta neseniai, su kontrole ir biudžeto valdymu susijusi jos veikla nuolat gerėjo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) padeda gerinti Europos visuomenės gyvenimo kokybę užtikrindama saugų cheminių medžiagų naudojimą ir skatindama naujoves. Šiuo metu, kai šių medžiagų naudojimas ir jų moksliniai tyrimai darosi sudėtingesni ir intensyvesni, esu įsitikinęs, kad dėl to ECHA taps dar svarbesnė, ir tai pateisina dar atidesnį tikrinimą, kaip ši Agentūra valdo turimas lėšas.

Audito Rūmai patvirtino, kad Agentūros 2009 finansinių metų ataskaitos yra patikimos ir, atrodo, kad jos padės įveikti visus kylančius sunkumus, kurie tokio tipo institucijoms beveik neišvengtini. Tikiuosi, kad ECHA įgyvendins visus tikslus, dėl kurių ji buvo sukurta, ir sustiprins savo biudžeto drausmę bei tobulins gebėjimus planuoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Tačiau Audito Rūmai atkreipia dėmesį į tai, kad dėl sunkumų, su kuriais susidurta diegiant informacinių technologijų sistemą, ir dėl kvalifikuotų darbuotojų trūkumo buvo vėluojama vykdyti pagrindinę veiklą. Todėl manau, kad į esamas pastabas yra būtina atsižvelgti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo finansų kontrolė atliekama trimis lygmenimis: kiekvienos institucijos vidaus kontrolė, išorės kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra, kurią atlieka Europos Parlamentas. Šios dienos balsavimu Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Balsavau už tai, kad biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, nes iš Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atliktų auditų matyti, kad visos Agentūros vykdytos finansinės operacijos yra visiškai teisėtos ir tvarkingos. Galiausiai džiaugiuosi, kad Agentūra sukūrė vidaus audito struktūrą, kurios tikslas – atlikti vidaus auditus ir rengiant nepriklausomas nuomones ir rekomendacijas teikti patarimus vykdomajam direktoriui rizikos valdymo ir vidaus kontrolės sistemos klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad Europos cheminių medžiagų agentūros biudžeto įvykdymas būtų patvirtintas, tačiau raginu Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant gerinti Agentūros kontrolės sistemą tobulinant finansines procedūras, darbų srautą, auditus, veiksmų planus ir rizikos vertinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 2009 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Agentūros atsakymais, balsavau už šį sprendimą, kuriuo ECHA vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad ECHA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Tuo Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas Europos cheminių medžiagų agentūros vykdomajam direktoriui patvirtina, kad Agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina Agentūros iniciatyvas, susijusias su orientavimosi į klientus ir atsiliepimų rinkimo procedūrų stiprinimu. Parlamentas ypač džiaugiasi, kad Agentūra 2009 m. atliko suinteresuotųjų šalių apklausą ir padidino paramą įmonėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Balsavau už G. Stavrakakio pranešimą, kuriame jis Europos Audito Rūmus ragina atlikti jaunos Europos cheminių medžiagų agentūros veiklos auditus. Remiantis turimais duomenimis, rekomenduota patvirtinti, kad Agentūros biudžetas įvykdytas, šiai Agentūrai jau pateikus informaciją, kurios ateityje bus reikalaujama iš kitų agentūrų (pvz., pridėta lentelė, kurioje pateikiamas dviejų iš eilės einančių finansinių metų duomenų palyginimas).

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D) , raštu. − Pritariau šiam pranešimui bei Europos aplinkos agentūra 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Agentūra patikimai teikia nepriklausomą informaciją aplinkosaugos klausimais visoms Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir politikos formavimo įstaigoms. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis. Agentūra turi tobulinti komunikacijos metodus siekiant, kad jos padarytos išvados būtų dažniau pateikiamos per visuomenės informavimo priemones ir visuomenė būtų skatinama diskutuoti svarbiais aplinkos klausimais. Tokios priemonės gali padėti didinti Agentūros veiklos skaidrumą ir visuomenės susidomėjimą jos darbu.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Kodėl turėtume finansuoti agentūras, kurios nesugeba įgyvendinti Vidaus audito tarnybos rekomendacijų? 2006 m. buvo pateiktos 27 rekomendacijos, iš kurių iki šiol įgyvendintos tik devynios. Tai verčia manyti, kad Europos aplinkos agentūra netinkamai vykdo veiklą ir jos finansavimą reikia nutraukti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas, nes manau, kad šiais laikais šios agentūros vykdomas darbas būtinas. Todėl manau, kad turi būti ištaisytos nurodytos kritinės problemos, tačiau nenukreipiant dėmesio nuo ilgalaikių strateginių tikslų.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), raštu. (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadangi juo prisidedama prie Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo. Manau, kad ši institucija svarbi, ypač prisitaikymo prie klimato kaitos, ekosistemų įvertinimo, tvaraus vartojimo ir gamybos bei nelaimių prevencijos ir valdymo srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos aplinkos agentūros (EAA) tikslas – teikti patikimą ir nepriklausomą informaciją apie aplinką. EAA įgaliojimai apima du aspektus: visų pirma, ji turi padėti Europos Sąjungos valstybėms narėms formuoti ekonomikos politiką atsižvelgiant į aplinkosaugos problemas ir siekiant darnaus vystymosi; antra, koordinuoti Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklą („Eionet“).

EAA tenka atidžiai kontroliuoti svarbius klausimus, susijusius su aplinkos būkle; nustatyti aplinkos tendencijas, įskaitant socialinius ir ekonominius veiksnius, dėl kurių atsiranda aplinkosauginis spaudimas; kontroliuoti aplinkosaugos politikos kryptis ir jų veiksmingumą; taip pat prognozuoti būsimas tendencijas ir problemas.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), raštu. (PT) Mūsų vertinimu, Europos aplinkos agentūra (EAA) turėtų atsižvelgti į tam tikras pranešėjo pastabas ir rekomendacijas, kurios yra svarbios biudžeto procesų atžvilgiu. Pranešėjas taip pat pabrėžia svarbius trūkumus EAA įdarbinimo procese, dėl kurių kyla abejonių dėl šio proceso skaidrumo, konkrečiai: pranešimuose apie laisvas darbo vietas nebuvo nurodomas didžiausias į rezervo sąrašus įtrauktinų kandidatų skaičius, klausimai, naudoti testo raštu ir pokalbių metu, nebuvo sudaryti prieš paraiškų nagrinėjimą, atrankos komisijų sprendimai nebuvo patvirtinti pakankama dokumentacija, iš anksto nebuvo nustatyti mažiausi balai, kuriuos kandidatai turėjo surinkti, kad būtų pakviesti į pokalbį ar patektų į rezervo sąrašą, taip pat protokolai nebuvo išsamūs. Tai rimti trūkumai, kuriuos reikia skubiai ištaisyti.

EAA gali ir turėtų atlikti svarbų vaidmenį rinkdama objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie aplinkosaugą Europoje, taip pat užtikrindama, kad ši informacija būtų lengvai pasiekiama. Vis dėlto svarbu iš visų jėgų stengtis užtikrinti geresnį bendradarbiavimą, susižinojimą ir koordinavimą su kompetentingomis valstybių narių institucijomis remiant sąveiką ir geresnį informacijos judėjimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai praneša, kad biudžeto sudarymo procedūros nebuvo pakankamai griežtos, todėl buvo atlikta daug biudžetinių perkėlimų, kurie turėjo įtakos daugeliui biudžeto eilučių (atitinkamai 8 proc. Agentūros biudžeto); ypač atkreipia dėmesį į tai, kad dėl kai kurių iš šių perkėlimų periodiškai didėjo ir mažėjo sumos, esančios tose pačiose biudžeto eilutėse, o kai kurie per metus nepanaudoti asignavimai buvo perkelti į kitas eilutes. Todėl manau, kad biudžeto sudarymo procedūros turėtų būti griežtesnės, kadangi didelę finansinių išteklių dalį sudaro Sąjungos subsidijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu buvo pritarta Europos aplinkos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Balsavau už, nes Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atlikto audito rezultatai parodė, kad visos agentūros vykdytos operacijos buvo teisėtos ir tvarkingos. Be to, manau, kad agentūra vykdo labai svarbų darbą, ir remiu naujausias jos pastangas labiau įtraukti visuomenę į svarbius aplinkosaugos klausimus, pvz., klimato kaitos, biologinės įvairovės ir gamtos išteklių valdymo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos aplinkos agentūros biudžeto įvykdymas. Vis dėlto raginu agentūrą iki metų pabaigos pagerinti veiklos departamentų teikiamos informacijos apie sukauptų veiklos išlaidų vertinimą tikslumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos aplinkos agentūros (EAA) 2009 finansinių metų ataskaitų ir į EAA atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo EAA vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas Europos aplinkos agentūros vykdomajam direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas ypač palankiai vertina agentūrą, nes ji patikimai teikia nepriklausomą ir tikrą informaciją aplinkosaugos klausimais visoms Europos Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir politikos formavimo įstaigoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Balsavau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą atsižvelgdama į tai, jog Europos Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos teisėtos ir tvarkingos. Europos aplinkos agentūra pastaraisiais metais vykdė svarbų darbą teikdama nepriklausomą ir patikimą aplinkosaugos srities informaciją ir duomenis. Ši sritis aktuali didelei daliai Europos gyventojų, kaip tai įrodo kasmetinės Peticijų komiteto ataskaitos. Taip pat palankiai vertinu pranešime įvardytą prašymą, kad Europos Audito Rūmai atliktų agentūros veiklos auditą.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Teisingumo Teismo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai, rengdami kasmetinę 2009 finansinių metų ataskaitą, atliko išsamų stebėsenos ir kontrolės sistemų, kurios taikomos Teisingume Teisme, vertinimą, įskaitant ir patikrinimus susijusius su žmogiškųjų išteklių ir kitų administracinių išlaidų sandoriais. Apskritai šio vertinimo rezultatai teigiami, išskyrus pastabas dėl vienos paslaugų teikimo sutarties. Pritariu Audito Rūmų siūlymui, jog Teismas turėtų tobulinti ir geriau koordinuoti viešųjų pirkimų procedūras. Teisingumo Teismas susidūrė su sunkumais siekdamas įdarbinti kvalifikuotus konferencijų vertėjus žodžiu, taip pat su apribojimais ir būtinybe naudoti įvairius vertimo žodžiu metodus siekiant atitikti visus kokybinius ir kiekybinius vertimo žodžiu reikalavimus. Pritariu pranešėjui, jog Teisingumo Teisimas savo tolesnėse metinėse ataskaitose turi informuoti apie tai, kaip sprendžiamas šis klausimas, kadangi vertimas žodžiu yra labai svarbus norint užtikrinti tinkamą Teismo darbą.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Balsavau už šį pranešimą, nes Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų Europos maisto saugos tarnybos metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, ir todėl, kad 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas suteikė patvirtinimą Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui, kad tarnybos 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

Balsavau už ir todėl, kad nors Europos maisto saugos tarnyba ir turėtų stiprinti biudžeto procesų planavimą ir stebėseną, sutinku, kad tarnybai reikėtų užtikrinti, kad jos konsultacijos būtų geros kokybės ir nepriklausomos siekiant užtikrinti atitiktį Europos Sąjungos saugos standartams, taip pat užtikrinti aukštą mokslinių tyrimų lygį ir nepriklausomumą sprendžiant visas problemas, kurios daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį maistui ir maisto saugai bei augalų apsaugai.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Negalime ignoruoti fakto, kad trejus metus iš eilės – 2006, 2007 ir 2008 m. – Europos maisto saugos tarnyba perkėlė didelę dalį savo einamajai veiklai skirtų asignavimų. Dar prieštaringesnis yra faktas, kad Audito Rūmai pranešė apie sunkumus įgyvendinant agentūros 2009 m. veiklos programą. Dėl šių priežasčių, manau, kad šiai agentūrai neturėtų būti leista patvirtinti biudžeto įvykdymo, nes Europos mokesčių mokėtojai nenusipelno, kad jų pinigai būtų leidžiami institucijai, kuri nesusitvarko su jai patikėtais asignavimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už Europos maisto saugos tarnybos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą ne tik todėl, kad Audito Rūmai paskelbė, jog ataskaitos patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, bet ir todėl, kad ši institucija paskyrė dalį savo lėšų iš rezervo, kad, pvz., užbaigtų kelis svarbius infrastruktūros, informacinių technologijų plėtros ir mokslinio bendradarbiavimo projektus. Vis dėlto, manau, kad reikėtų atlikti dar vieną auditą, kad būtų išsiaiškinta, kaip buvo panaudotos tam tikros lėšos, ir reikėtų pagerinti biudžeto valdymą, kad būtų išvengta didelio skaičiaus asignavimų perkėlimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), raštu. (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos maisto saugos tarnybos (EMSA) 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadangi juo prisidedama prie Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo. Manau, kad EMSA turėtų toliau užtikrinti aukštą mokslinių tyrimų lygį ir nepriklausomumą, ir tai reiškia, kad reikalingos priemonės, susijusios su EMSA darbuotojų ir EMSA dirbančių ekspertų interesų deklaravimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos maisto saugos tarnyba (EMSA) imasi visų maisto gamybos ir tiekimo etapų, nuo pirminės gamybos iki vartotojų aprūpinimo maistu, įskaitant gyvūnų pašaro saugą. Ji renka informaciją ir analizuoja naujus mokslo laimėjimus, kad nustatytų ir įvertintų visus galimus pavojus maisto grandinei. Ji gali pradėti bet kurių klausimų, kurie galėtų turėti tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto tiekimo saugai, įskaitant su gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata susijusių klausimų, mokslinį vertinimą. Kadangi maisto sauga yra vienas iš pagrindinių reikalavimų ir vienas iš labiausiai rūpimų klausimų daugiau kaip 500 mln. vartotojų turinčiai rinkai, jai įvertinti ir tirti reikalingas ypač aukšto lygio profesionalumas, veikla ir nešališkumas. Europos Sąjunga remia gebėjimus maisto stebėsenos tipams „nuo lauko iki šakutės“, bet svarbiausia pripažinti, kad dar reikia daug nuveikti.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Visų pirma norėčiau padėkoti kiekvienam, kuris dirbo prie šio pranešimo, ir pasveikinti pačią Europos maisto saugos tarnybą, kuri gerbė poreikį teikti aukštos kokybės, nepriklausomas konsultacijas, kad užtikrintų saugos standartų laikymąsi bei aukštą mokslinių tyrimų lygį ir nepriklausomumą sprendžiant visus klausimus, kurie daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto saugai. Deja, turiu pažymėti kelis sunkumus, apie kuriuos pranešė Audito Rūmai po audito, atlikto įgyvendinant 2009 m. veiklos programą. Todėl prisidedu prie raginimų tarnybai imtis visų reikalingų priemonių ištaisyti šiuos trūkumus, kurie bet kokiu atveju nepaneigia fakto, kad apskritai 2009 finansinių metų biudžetas tvarkingas ir patikimas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos maisto saugos tarnybos biudžeto įvykdymas, bet apgailestauju, kad trečius metus iš eilės Audito Rūmai nurodė, kad reikėjo panaikinti iš ankstesnių metų perkeltus einamajai veiklai skirtus asignavimus (19 proc. iš 2008 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų, 37 proc. iš 2007 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų ir 26 proc. iš 2006 m. perkeltų einamajai veiklai skirtų asignavimų). Parlamentas ragina tarnybą keisti šią padėtį ir informuoti Audito Rūmus apie priemones, kurių buvo imtasi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos maisto saugos tarnybos (EMSA) 2009 finansinių metų sąskaitų ir į EMSA atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo EMSA vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad EMSA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad tarnybos 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Balsuodamas už šiandieninę rezoliuciją Parlamentas suteikia Europos maisto saugos tarnybos vykdomajam direktoriui patvirtinimą, kad tarnybos 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas džiaugiasi, kad tarnyba lentelėje, pridėtoje prie Audito Rūmų 2009 m. ataskaitos, pateikė operacijų, atliktų 2009 m. ir 2008 m., palyginimą, kad biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija galėtų veiksmingiau įvertinti tarnybos veiklą skirtingais metais. Parlamentas taip pat džiaugiasi tuo, kad išaugo tarnybos teminių leidinių skaičius ir politikos apžvalgos apimtis.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Europos maisto saugumo tarnybos atveju nesutikau su pranešėjo rekomendacija patvirtinti biudžeto įvykdymą „remiantis turimais duomenimis“; akivaizdūs biudžeto valdymo trūkumai tiesiog per rimti. Vidaus audito tarnyba pateikė 48 rekomendacijas dėl subsidijų valdymo, 27 rekomendacijos patenka į „kritinių“ kategoriją. Be to, kelia susirūpinimą galimi interesų konfliktai ir skaidrumo stoka.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Centro 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu Centro iniciatyvai valdyti kompiuterizuotą „Europos narkotikų ir narkomanijos informacinį tinklą“, skirtą informacijai rinkti ir ja keistis. Šis tinklas sujungia nacionalinius narkotikų informacinius tinklus, specializuotus centrus valstybėse narėse ir tarptautinių organizacijų, bendradarbiaujančių su Centru, informacines sistemas. Pritariu, jog Centras turi apsvarstyti galimybę planuojant visą savo veiklą naudoti H. Gantto diagramą tam, kad būtų galima greitai nustatyti laiką, kurį kiekvienas darbuotojas skiria konkrečiam projektui, ir skatinti naudoti į rezultatus orientuotą metodą. Taip pat manau, kad svarbu užtikrinti, jog Centras gerintų veiklos programavimą ir stebėseną siekdamas sumažinti asignavimų perkėlimą į sekančius metus. Sveikintina Centro iniciatyva Europos Parlamentui pateikti Vidaus audito tarnybos metinę Centro vidaus audito ataskaitą, nes tai yra pažangi praktika bei skaidrumo užtikrinimo požymis.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Balsavau už stebėsenos centro 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kaip ir ankstesniais atvejais, Audito Rūmai pareiškė, kad centro veiksmai buvo teisėti ir tvarkingi. Reikėtų atsižvelgti, kad gegužės mėn. Parlamentas patvirtino centro biudžeto įvykdymą. Man svarbiausias atrodo jo valdymas, todėl labai džiaugiuosi galėdama palankiai įvertinti sukurtą Europos narkotikų ir narkomanijos informacinio tinklą, kurį naudojant pagerės nacionalinių narkotikų informacinių tinklų ir specializuotų centrų ryšiai, kad būtų galima dalytis geriausia patirtimi. Teigiamai vertinu struktūrą 2009 ir 2008 metams palyginti, nes ją naudojant lengviau išanalizuoti išaugusią centro veiklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nes šis centras valdė savo išteklius išmintingai ir atitikdamas lūkesčius. Kaip matyti iš pranešimo, valdymą vis dar galima pagerinti, visų pirma pinigų valdymo ir perkėlimo analizės atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Šis stebėsenos centras atlieka nepaprastai svarbų vaidmenį Europoje. Į jo pareigas įeina objektyvios, patikimos ir palyginamos informacijos teikimas, kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės galėtų susidaryti plataus spektro požiūrį į priklausomybės nuo narkotikų reiškinį ir jo padarinius.

Tikslumas informacijos atžvilgiu reiškia, kad reikalingas lygiai toks pat tikslumas ir apskaitos atžvilgiu. Tikiuosi, kad Stebėsenos centras nesiliaus sąžiningai ir tiksliai vykdyti jam patikėtą misiją ir darys tai kuo geriau valdydamas savo biudžetą. Taip pat tikiuosi, kad bet kokia šio centro surinkta informacija padės valstybėms narėms atidžiai stebėti šios bėdos priežastis ir padarinius ir padės rasti būdus ir sprendimus, kad į narkotikų liūną įklimpę europiečiai galėtų išsilaisvinti nuo juos ir jų šeimas žlugdančios priklausomybės.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti centro 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Tuo tarpu 2009 m. Centro biudžetas buvo 2,25 proc. mažesnis negu 2008 m. biudžetas.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu buvo patvirtinta, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Balsavau už, remdamasis Audito Rūmų ataskaita, kurioje pranešama, kad jie gavo pagrįstą patikinimą, jog centro ataskaitos patikimos ir pagrindinės finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Galiausiai palankiai vertinu centro sprendimą kurti ir valdyti kompiuterizuotą tinklą, skirtą informacijai rinkti ir ja keistis, vadinamą Europos narkotikų ir narkomanijos informaciniu tinklu. Šis tinklas sujungs nacionalinius narkotikų informacinius tinklus, specializuotus centrus valstybėse narėse ir tarptautinių organizacijų, bendradarbiaujančių su centru, informacines sistemas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtinta, jog Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras įvykdė biudžetą, ir tai darydamas palankiai įvertinu faktą, kad centras toliau pagrindė savo metinę prognozę dėl grynųjų pinigų poreikio; pažymi, kad ši prognozė nuolat atnaujinama ir pateikiama kaip patvirtinamasis dokumentas atitinkamoms Komisijos tarnyboms siekiant pagrįsti centro kas ketvirtį pateikiamus prašymus dėl metinės subsidijos, kurią skiria Europos Sąjunga, kitos dalies mokėjimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) 2009 finansinių metų sąskaitų ir į EMCDDA atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo EMCDDA vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad EMCDDA 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas patvirtina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro vykdomajam direktoriui, kad centro 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina centro iniciatyvą valdyti kompiuterizuotą tinklą, skirtą informacijai rinkti ir ja keistis, vadinamą Europos narkotikų ir narkomanijos informaciniu tinklu. Parlamentas pažymi, kad šis tinklas sujungia nacionalinius narkotikų informacinius tinklus, specializuotus centrus valstybėse narėse ir tarptautinių organizacijų, bendradarbiaujančių su centru, informacines sistemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. − (DE) Balsavau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Buvo nustatyta, kad 2009 metinės ataskaitos tvarkingos. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) pavyzdingai tvarko savo biudžetą. Stebėsenos centras jau pateikė lentelę, kurioje palyginami finansiniai 2008 ir 2009 metai. Joje pateikiami ne tik skaičiai (iš kurių matyti, kad lėšos sumažėjo 2,25 proc., palyginti su 2008 m.), bet ir įgyvendintos priemonės. Siekdama užtikrinti visišką skaidrumą EMCDDA nori pateikti visą Vidaus audito tarnybos ataskaitą.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai įvertino, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu, kad Agentūra turėtų svarstyti galimybę programuojant kiekvieną savo operaciją taikyti H. Gantto diagramą, kad būtų galima glaustai nurodyti, kiek laiko kiekvienas darbuotojas skyrė konkrečiam projektui, ir skatinti vadovautis į rezultatus orientuotu požiūriu. Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. 2009 m. Audito Rūmai vėl nustatė daug asignavimų perkėlimų, todėl Agentūra turi toliau siekti gerinti savo biudžeto planavimą ir stebėseną, kad biudžeto perkėlimų būtų kuo mažiau. Taip pat Agentūra turi imtis priemonių ir pašalinti esamus trūkumus darbuotojų atrankos procedūrose, nes dėl šių trūkumų kyla pavojus procedūrų skaidrumui.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Balsavau už šį pranešimą. Audito Rūmai pranešė, kad 2009 finansinių metų agentūros metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Priimdama savo sprendimą teigiamai vertinu šio penkerių metų plano patvirtinimą, nors, kaip teigia Audito Rūmai, agentūra turėtų geriau planuoti ir valdyti biudžetą. Vis dėlto jos veikla buvo įvertinta teigiamai.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nors seniau ir nebuvo parengta daugiametė darbo programa ir didelį susirūpinimą kelia daug asignavimų perkėlimų 2008 m., nes vis dėlto pagerėjo agentūros valdymas ir, apskritai, Audito Rūmai teigiamai vertina metines ataskaitas ir pagal jas vykdytas finansines operacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Laivų Erika ir Prestige aplinkosaugos nelaimės atskleidė, kad reikia geresnės jūrų saugos Europos lygmeniu. Agentūra, kuri labai tinkamai įsikūrusi Lisabonoje, turi svarbių gebėjimų šioje srityje ir nusipelno paramos sunkiame savo darbe. Tačiau ši agentūra turėtų stengtis gerinti savo planavimo ir kontrolės politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui G. Stavrakakiui už jo puikų darbą. Šiandien balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Audito Rūmai pažymėjo didelį skaičių biudžeto asignavimų perkėlimų 2009 m., ir prisidedu prie raginimų agentūrai stengtis ateityje gerinti savo biudžeto planavimą ir kontrolę, kad biudžeto asignavimų būtų perkeliama mažiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), raštu. (PL) Palankiai vertinu Europos jūrų saugumo agentūros atliktą darbą. Taip pat manau, kad 2010 m. kovo mėn. priimta penkerių metų daugiametė darbo programa parodo pažangą veiklos ir patobulinimų būsimam darbui atžvilgiu. Todėl nusprendžiau balsuoti už tai, kad būtų patvirtintas Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos jūrų saugumo agentūros 2009 metų biudžeto įvykdymas, bet raginu agentūrą toliau mažinti įsipareigojimų posteriori apimtį (tai teisiniai įsipareigojimai, prisiimti, kai dar nepatvirtinti atitinkami biudžeto įsipareigojimai); primenu agentūrai, kad nuo 2006 m. Audito Rūmai praneša apie Finansų reglamento 62 straipsnio 1 dalies pažeidimus; tačiau palankiai vertinu agentūros pastangas pagerinti šią padėtį organizuojant ad hoc mokymus, kaip išvengti įsipareigojimų posteriori.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Šiuo pranešimu patvirtinamas Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų metinių ataskaitų įvykdymas.

Kadangi Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, manau, kad Parlamentas turi patvirtinti šį pranešimą.

Vis dėlto reikėtų pabrėžti, kad Audito Rūmai 2009 m. vėl nustatė daug asignavimų perkėlimų (2009 m. – 49, 2008 m. – 52 ir 2007 m. – 32); todėl pageidaujama, kad agentūra pagerintų planavimą ir stebėseną, kad biudžeto perkėlimų būtų kuo mažiau.

Taip pat pageidaujama, kad agentūros lentelėje, kuri turi būti pridėta prie kitos Audito Rūmų ataskaitos, būtų pateiktas operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimas su ankstesnių finansinių metų operacijomis, siekiant biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai suteikti galimybę geriau įvertinti agentūros veiklą skirtingais metais.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų ataskaitų ir į agentūros atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją Parlamentas suteikia patvirtinimą Europos jūrų saugumo agentūros vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina faktą, kad Audito Rūmai nustatė, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir apskritai pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), raštu.(FR) Balsuodamas už Europos jūrų saugumo agentūros 2009 finansinių metų metinių ataskaitų įvykdymo patvirtinimą Parlamentas galėjo patvirtinti, kad agentūra valdoma gerai ir jos asignavimai naudojami pagal paskirtį. Palankiai vertinu šį balsavimą, nes juo dar kartą parodomas Parlamento įsipareigojimas agentūrai, kuri atlieka svarbų vaidmenį stebėdama ir prižiūrėdama Europos jūras. Žinodami, kad spaudimas mūsų jūrų teritorijoms auga, turime pareigą būti nepaprastai budrūs jos naudojimo atžvilgiu. Todėl man ypač malonu, kad mano 2008 m. pranešime dėl uostų valstybės kontrolės pateikti pasiūlymai tapo esminiais Europos jūrų saugumo agentūros darbo principais. Pvz., jie susiję su agentūros vykdomomis laivų inspekcijomis ir įvairių nacionalinių sistemų koordinavimu. Jūra priklauso visiems europiečiams, ji yra mūsų paveldo dalis. Remdami dalijimąsi gera praktika, nepailsdami kovodami su tarša bei nelegalia veikla jūroje ir užkirsdami kelią nelaimėms, sugebėsime dar ilgai naudotis jūros tiekiamomis augimo galimybėmis.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) 2009 m. 3,8 proc. buvo sumažintas ir Europos jūrų saugumo agentūros finansavimas Šios agentūros užduotys, kurios apima aplinkosaugos nelaimes jūroje, ypač svarbios ES vandenų būklės atžvilgiu. Balsavau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą, kadangi išvardyti trūkumai daugiausia susiję su pirkimais ir darbuotojų atrankos procedūromis, o Europos Audito Rūmai priėmė teigiamą sprendimą dėl 2009 m. metinių ataskaitų. Vis dėlto norint, kad būtų patvirtintas 2010 m. biudžeto įvykdymas, 2010 m. šie trūkumai turi būti ištaisyti ir turi būti įgyvendintos visos „labai svarbios“ Vidaus audito tarnybos rekomendacijos.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. Pritariau šiam pranešimui bei Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Pritariu pranešėjui, kad Agentūra turi sustiprinti savo vidaus kontrolės priemones siekiant užtikrinti, kad būtų teisingai įgyvendinamos sutartys ir taikomos viešųjų pirkimų procedūros. Taip pat Agentūra turi reguliariai informuoti apie jos finansines procedūras ir atitinkamų finansų pareigūnų ir veiklos subjektų pareigas. Vis dar esama trūkumų vykdant Agentūros darbuotojų atrankos procedūras, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Agentūra turi ištaisyti šią padėtį ir informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių ji ėmėsi. Taip pat pritariu, jog Agentūra ex post kontrolę turi vykdyti naudojantis profesionalių darbuotojų paslaugomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Balsavau už šį pranešimą. Tokį mano sprendimą lėmė Audito Rūmų pareiškimas, kad jie pakankamai įsitikinę, jog 2009 finansinių metų Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, ir todėl, kad 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas suteikė patvirtinimą Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2008 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Vis dėlto pritariu, kad ji turėtų gerinti su sąmatomis ir klausimu, kas atsakingas už projektus, pirkimo procedūras ir tolesnius veiksmus, kurių imamasi atsižvelgiant į galimus pažeidimus, susijusį skaidrumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Šiame išsamiame pranešime perskaičiusi apie tvarkingai taikytas procedūras ir tam tikras sritis, kurioms trūko skaidrumo, balsavau už tai, kad būtų patvirtintas 2009 m. Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros biudžeto įvykdymas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Dėl nykstančio materialaus žmonių kontakto ir vis plačiau naudojamų interneto platformų būtų patartina Europos Sąjungai įtraukti kibernetinį saugumą į „esminių klausimų“ kategoriją. Išties internete kaupiama vis daugiau informacijos, žmonės naudoja internetą vis platesniems kasdienės veiklos tikslams. Dėl tokių aplinkybių vis labiau auga privatumo pažeidimo ir neteisėto trečiųjų šalių vykdomo duomenų, informacijos ar vaizdų panaudojimo pavojus. Audito Rūmai patvirtino agentūros ataskaitų patikimumą, bet pažymi nemažai būtinų atlikti pataisymų.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), raštu. (GA) Nuo pat Europos jūrų saugumo agentūros įsteigimo ši institucija teikia nepapratai svarbią paramą Europos Komisijai ir valstybėms narėms, ypač jūrų saugos ir taršos iš laivų prevencijos atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Nors Audito Rūmai ir nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, ypač susijusių su nepakankamu pagrindų sutarties biudžeto įvertinimu. 2009 m. Agentūros biudžetas buvo 3,5 proc. mažesnis negu 2008 m. biudžetas. Manau, kad esamus trūkumus reikia taisyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Europos Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu buvo pritarta patvirtinti, kad Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų biudžetas buvo įvykdytas. Balsavau už, remdamasis Audito Rūmų pareiškimais, kad jie galėjo gauti pagrįstą patikinimą, jog agentūros metinės ataskaitos patikimos ir pagrindinės finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros biudžeto įvykdymas ir tai darydamas su nusivylimu turiu pažymėti, kad nuo praėjusių metų nebuvo padaryta pažangos, susijusios su 45 000 EUR sumos, kuri atitinka agentūros priimančiosios valstybės narės mokesčių inspekcijai iš anksto sumokėtą PVM sumą, sugrąžinimu; taigi primygtinai raginu agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją, kai priimančioji valstybė narė įvykdys šį grąžinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų ir į agentūros atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. − Šiuo balsavimu Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. − (DE) Balsavau prieš biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Vidaus audito tarnybos išvardytų trūkumų yra per daug ir jie pernelyg rimti. Pavyzdžiui, išanalizavus Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros viešąjį pirkimą šioje srityje buvo rasta daugiau trūkumų. 18 Vidaus audito tarnybos pateiktų rekomendacijų agentūros tarnybų darbui pagerinti turi būti įvykdytos visapusiškai ir neatidėliojant. Kadangi agentūra atmetė net penkias iš 18 rekomendacijų, atrodo, kad ji net nenori tokių pokyčių vykdyti.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos Parlamento sprendimui patvirtinti Europos geležinkelių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymą. Audito Rūmai pranešė Europos Parlamentui, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog dėl to, kad Agentūros veikla vykdoma dviejose vietose (Lilyje ir Valansjene) kyla papildomų išlaidų. Dėl to manau, kad Taryba turi imtis veiksmų, kad būtų pakeistas sprendimas, kuriuo Agentūra įpareigojama turėti dvi būstines. Manau, jog Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų geriau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. Palankiai vertinu, kad Agentūra, atsižvelgdama į Audito Rūmų pastabas, įdiegė centralizuotą gaunamų sąskaitų faktūrų registravimo sistemą. Ši priemonė yra būtina siekiant užtikrinti visų sąskaitų faktūrų savalaikį registravimą ir ją taikant išvengiama mokėjimų vėlavimų. Sveikintina Agentūros iniciatyva sukurti vidaus audito struktūrą, kurios paskirtis – teikti paramą ir patarimus direktoriui ir administracijai vidaus kontrolės, rizikos vertinimo ir vidaus audito klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos geležinkelių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas, kadangi Parlamentas gegužės mėn. agentūros direktoriui patvirtino, kad biudžetas įvykdytas. Vis dėlto sutinku su pranešime išsakyta nuomone, kad turėtų būti geriau valdomi asignavimų perkėlimai į kitus metus, nes pažeidžiamas biudžeto metinio periodiškumo principas. Taip pat sutinku su Audito Rūmų pastabomis dėl viešųjų pirkimų procedūrų atidėjimo. Teigiamai vertinu pastangas diegti centralizuotą gaunamų sąskaitų faktūrų registravimo sistemą, kuri būtina siekiant pagerinti jų valdymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos geležinkelių agentūros 2009 metų bendro biudžeto įvykdymas, nes, kaip matyti iš pranešimo, apskritai agentūra savo išteklius valdė gerai. Taip pat sutinku, kad reikia dar kelių patobulinimų sąskaitų audito ir biudžeto valdymo srityje, kad būtų perkeliama ir atšaukiama mažiau biudžeto asignavimų, nes šiuo metu tai vyksta per dažnai.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos geležinkelio sektorius kenčia dėl nacionalinių techninių ir saugos taisyklių nesuderinamumo, ir tai stipriai trukdo jo plėtrai. Agentūra turi sumažinti šią prarają ir nustatyti bendrus saugos tikslus. Įstaiga turi dvi buveines, todėl patiria didesnių išlaidų – manau, to būtų galima išvengti. Kelių veiklos sričių vykdymo atidėjimas verčia abejoti biudžeto metinio periodiškumo principu, dėl kurio buvo perkelti biudžeto asignavimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Agentūros 2009 m. biudžetas buvo 16,6 proc. didesnis nei 2008 finansiniais metais. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Nerimą kelia tai, kad yra išreikštas susirūpinimas dėl Audito Rūmams atlikus auditą nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų trūkumų - per šiuos metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių darbų programos pakeitimų. Audito Rūmai nustatė, jog pasitaikė trūkumų vykdant ilgalaikio turto inventorizaciją, tačiau pažymi, kad Agentūra užtikrino, jog jie bus ištaisyti 2010 m. ataskaitose. Manau, kad tai, jog ne visada žinoma ilgalaikio turto buvimo vieta, dar kartą įrodo, kad dalis problemų ir papildomų išlaidų kyla dėl to, jog dirbama dviejose būstinėse. Tai ir nulėmė mano balsavimo motyvus.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas Europos geležinkelių agentūros direktoriui suteikė patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Deja, vykdant auditą paaiškėjo, kad per šiuos metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių darbų programos pakeitimų. Manau, kad ateityje tokių problemų reikėtų išvengti. Todėl esu labai patenkintas, kad agentūra įkūrė vidaus audito struktūrą, kurios paskirtis – teikti paramą ir patarimus vidaus kontrolės klausimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), raštu. − (PL) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos geležinkelių agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Vis dėlto manau, kad Taryba turėtų imtis veiksmų, kad panaikintų vieną iš agentūros buveinių, nes tai yra bereikalingų papildomų išlaidų šaltinis, o agentūrai nereikia dviejų buveinių, kad ji galėtų efektyviai veikti. Nerimą kelią ir tai, kad nebuvo laikomasi agentūros tarnybos nuostatų ir jų įgyvendinimo taisyklių.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos geležinkelių agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas. Tačiau apgailestauju, kad Audito Rūmai nustatė, jog pasitaikė trūkumų vykdant ilgalaikio turto inventorizaciją, tačiau pažymi, kad agentūra užtikrino, kad jie bus ištaisyti 2010 m. ataskaitose; mano, kad tai, jog ne visada žinoma ilgalaikio turto buvimo vieta, dar kartą įrodo, kad dalis problemų ir papildomų išlaidų kyla dėl to, jog dirbama dviejose būstinėse.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos geležinkelių agentūros (EGA) 2009 finansinių metų sąskaitų ir į EGA atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo EGA vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos geležinkelių agentūros direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas Europos geležinkelių agentūros direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas susirūpinęs, kad Audito Rūmai dar kartą atkreipė dėmesį į tai, jog per šiuos metus pasitaikė viešųjų pirkimų atšaukimo ir atidėjimo, taip pat pasikartojančių mokėjimo vykdymo vėlavimo atvejų ir esminių darbų programos pakeitimų.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Šiuo atveju balsuodama susilaikiau, nes norėčiau, kad biudžeto įvykdymo patvirtinimas būtų atidėtas. Pranešime teigiama, kad metinėje veiklos ataskaitoje nepakanka informacijos apie žmogiškųjų išteklių planavimą, skyrimą ir naudojimą. Be to, jei pranešimas dėl nepaskirstymo ir planuojamo išteklių panaudojimo būtinas tik kitiems metams, bus ribotai atsižvelgiama į Europos Audito Rūmų išsakytą susirūpinimą dėl pasikartojančių viešojo pirkimo procedūrų atšaukimų ir atidėliojimų.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog Fondo 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertina Fondo ketinimą pagerinti profesinio švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumą Fondo šalyse partnerėse ir parengti bendrą metodiką su tarptautinėmis organizacijomis ir dvišaliais donorais siekiant sustiprinti Fondo atliekamą vaidmenį. Manau, jog Fondas turi pateikti operacijų, atliktų tais metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau vertinti Fondo veiklą skirtingais metais. Pritariu pranešėjui, kad Fondas turi laikytis didesnio tikslumo rengiant biudžeto procedūras. Tokiu būdu būtų galima išvengti nemažo biudžeto lėšų perkėlimo skaičiaus. Taip pat palankiai vertinu Fondo iniciatyvą pateikti Europos Parlamentui Vidaus audito tarnybos metinę Fondo vidaus audito ataskaitą.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Balsavau už šį pranešimą. Tokį mano sprendimą lėmė Audito Rūmų pareiškimas, kad jie yra pakankamai įsitikinę, jog 2009 m. Europos mokymo fondo metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, ir todėl, kad 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas suteikė patvirtinimą Europos mokymo fondo vykdomajam direktoriui, kad fondo 2008 m. biudžetas įvykdytas. Sutinku su visu pranešimo turiniu ir pažymėčiau fondo iniciatyvą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai Vidaus audito tarnybos (VAT) metinę fondo vidaus audito ataskaitą, nes tai rodo skaidrumą ir tokią praktiką turėtų taikyti ir visos kitos agentūros.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos mokymo fondo 2009 m. biudžeto įvykdymas, kadangi, kaip pažymima pranešime, apskritai sąskaitos ir operacijos buvo valdomos teisėtai ir tvarkingai. Tačiau manau, kad nepakankamai skaidrios įdarbinimo procedūros ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) pradėtas tyrimas kelia nerimą. Tikiuosi, fondas imsis reikiamų veiksmų šiuo klausimu, kad pagerintų savo veiklą.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos mokymo fondo tikslas – prisidėti prie profesinio mokymo sistemų plėtojimo stiprinant bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje ir užtikrinant pagalbos koordinavimą. Fondas veikia Europos Sąjungos šalyse kandidatėse, Vakarų Balkanų šalyse, Rytų Europos, Vidurio Azijos ir Viduržemio jūros regiono partnerių šalyse. Leidžiant gaunamas lėšas klausimams, susijusiems su profesiniu mokymu, apimančiu besivystančio pasaulio šalis, reikalingas ir atsargumas, ir tikslumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Tačiau nerimą kelia tai, kad yra išreikštas susirūpinimas dėl Audito Rūmų išvadų, susijusių su nepakankamai skaidriomis įdarbinimo procedūromis ir dėl tyrimą (OF/2009/0370) pradėjusios Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) intervencijos. Būtina šalinti visus trūkumus, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas ir nekiltų abejonių dėl Europos mokymo fondo veiklos.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Be abejo, kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta konkrečiomis aplinkybėmis, ir šiandieninė diskusija vyksta ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis, dėl kurių ne vienai valstybei narei kilo finansinių ir biudžeto problemų. Nepaisant šių sunkumų, sveikinu fondą už jo ketinimus pagerinti profesinio švietimo ir mokymo sistemų veiksmingumą fondo šalyse partnerėse (Turino procesas) ir kartu išsamiai peržiūrėti savo įdarbinimo procedūras.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos mokymo fondo 2009 metų biudžeto įvykdymas ir palankiai vertinu fondo iniciatyvą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai VAT metinę fondo vidaus audito ataskaitą. Parlamentas mano, kad tai rodo skaidrumą ir priskirtina geriausiai praktikai, kurią turėtų taikyti ir visos kitos agentūros.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos mokymo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų ir į fondo atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo fondo vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. − Šiuo balsavimu Europos mokymo fondo direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad fondo 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Biudžeto įvykdymas patvirtintas. Pranešime išreiškiama teigiama nuomonė, kad 2009 m. biudžete parodoma tikroji Fondo finansinė padėtis. Palyginti su 2008 m., biudžetas sumažintas 0,5 proc. Glaudžiau bendradarbiaujant su Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP) būtų galima sutaupyti daugiau. Fondas tikisi išspręsti nepakankamo personalo įdarbinimo skaidrumo, dėl kurio sulaukia kritikos, problemą nuodugniai persvarstęs šį procesą.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − (LT) Balsavau už šį pranešimą bei pritariau Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai pranešė Europos Parlamentui, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi pateikti operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių finansinių metų operacijomis, kad Europos Parlamentas galėtų veiksmingiau įvertinti Agentūros veiklą skirtingais metais. Palankiai vertinu, kad Agentūra ėmėsi iniciatyvos iki 2020 m. parengti technologinių naujovių ekologiškose darbo vietose poveikio saugai ir sveikatai prognozes. Manau, jog Agentūrą turi sumažinti padidėjusį panaikinamų asignavimų lygį ir informuoti Europos Parlamentą apie veiksmus, kurių buvo imtasi. Agentūra turi ypač didelį dėmesį skirti metų pabaigoje vis dar nepanaudotiems asignavimams, siekiant numatyti galimybę nepanaudotas lėšas naudoti tolesniems finansiniams ir teisiniams įsipareigojimams vykdyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes manau, kad nors Audito Rūmai nustatė tam tikrą kai kurių lėšų valdymo nesuderinamumą ir netvarkingumą viešojo pirkimo procedūrų atžvilgiu, apskritai galima pasakyti, kad agentūra valdoma gerai. Taip pat pritariu Audito Rūmų pastaboms, kad reikia pagerinti veiklos programavimą ir stebėseną siekiant kuo efektyviau panaudoti turimus asignavimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), raštu. (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadangi juo prisidedama prie Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo. Reikėtų pažymėti šios agentūros finansuojamų priemonių dirbančių moterų sveikatai ir saugai rezultatus.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Ši agentūra atsakinga už naudingos techninės, mokslinės ir ekonominės informacijos apie sveikatą ir saugą darbo vietoje teikimą Europos Sąjungos institucijoms, valstybėms narėms ir suinteresuotosioms šalims. Ši informacija būtina norint įvertinti sveikatos ir saugos sąlygas darbo vietoje Europos Sąjungoje ir sužinoti, kokia geriausia praktika taikoma Europoje šioje srityje.

Nors Audito Rūmai pareiškė, kad agentūros sąskaitos patikimos ir agentūra vykdydama 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procesą veiksmingai koordinavo savo agentūrų tinklą, pranešėjas atkreipė dėmesį, kad agentūra nepateikė pakankamai informacijos, kad būtų galima palyginti jos veiksmus su paskesniais metais. Manau, kad tokia informacija svarbi ir, kaip siūloma, prie kitos Audito Rūmų ataskaitos turėtų būti pridėta lentelė.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai padarė pastabą dėl viešųjų pirkimų procedūros trūkumo (išlaidos pagal bendrąją viešųjų pirkimų sutartį viršijo maksimalią nustatytą ribą).Agentūros 2009 m. biudžetas buvo 15 100 000 EUR, kuris, palyginti su 2008 m. biudžetu, padidėjo 0,6 proc. Manau, kad būtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūrai pašalinti viešųjų pirkimų procedūrų trūkumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Be abejo, kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta konkrečiomis aplinkybėmis, ir šiandieninė diskusija vyksta ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis, dėl kurių ne vienai valstybei narei kilo finansinių ir biudžeto problemų. Nepaisant visų šių sunkumų, giriu agentūrą už jos pasiektą pažangą, nors ir buvo keletas klaidų, ir jos veiksmingą darbą koordinuojant agentūrų tinklą 2009 m. biudžeto įvykdymo procedūros metu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros biudžeto įvykdymas. Palankiai vertinu agentūros iniciatyvą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai pateikti Vidaus audito tarnybos (VAT) metinę agentūros vidaus audito ataskaitą. Sveikinu agentūrą dėl jos pastebimos pažangos šiuo atžvilgiu. Parlamentas pripažįsta, kad visos labai svarbios VAT rekomendacijos agentūrai buvo tinkamai įgyvendintos ir baigtos, išskyrus rekomendaciją dėl apskaitos sistemų patvirtinimo, kuri dėl dalinio įgyvendinimo buvo priskirta svarbioms rekomendacijoms; taigi ragina agentūros apskaitos pareigūną apibrėžti apskaitos sistemos patvirtinimo metodiką; remia didesnio bendradarbiavimo egzistuojančiame agentūrų apskaitos pareigūnų tinkle idėją, kad būtų apibrėžti bendri reikalavimai ir parengta bendra agentūrų apskaitos sistemų patvirtinimo metodika.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų ir į agentūros atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. − Šiuo balsavimu Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas patvirtina Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros direktoriui, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina agentūros iniciatyvą iki 2020 m. parengti technologinių naujovių ekologiškose darbo vietose poveikio saugai ir sveikatai prognozes. Parlamentas taip pat pažymi, kad buvo renkami duomenys apie dirbančių moterų saugą ir sveikatą.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Biudžeto įvykdymas patvirtintas. Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, atstovaujanti ir darbdaviams, ir darbuotojams ir konsultuojanti įmones apie tai, kaip paprastai ir veiksmingai pagerinti darbo sąlygas, sunkiai įveikia netvarką viešojo pirkimo srityje ir biudžeto metinio periodiškumo principo nesilaikymą. Kita vertus, agentūra jau patikino, kad skirs ypatingą dėmesį šiems sunkumams įveikti; be to, ji užtikrino didžiausią skaidrumą pateikdama metinę agentūros vidaus audito ataskaitą.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − (LT) Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Euratomo tiekimo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog Agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūra neturi savo atskiro biudžeto ir iš tiesų yra integruota į Komisijos sudėtį. Pritariu pranešėjui, kad tokia padėtis gali būti nesuderinama su Agentūros statutu ir kad kyla klausimas, ar reikia išlaikyti dabartinę Agentūros formą ir organizaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Euratomo tiekimo agentūros 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes ši agentūra tiksliai ir kruopščiai tvarkė savo finansus. Vis dėlto manau, kad būtina, kaip teigiama pranešime, peržiūrėti teisinę agentūros padėtį, kadangi ji vis dar integruota į Komisiją.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos atominės energijos bendrija (Euratomas) dirba su branduoline energija susijusiose srityse, ypač mokslinių tyrimų srityje, ir brėžia gaires saugiam ir taikiam branduolinės energijos naudojimui. Kurdamas šią agentūrą Euratomas siekė užtikrinti tvarkingą ir teisingą rūdos, žaliavų ir specialių degių medžiagų tiekimą Europos Sąjungoje. Nepaisant neseniai kilusio nerimo, kurį sukėlė avarija Fukušimos elektrinėje, branduolinė energija tebėra Europos energijos rūšių derinio dalis. Todėl norint, kad Euratomas liktų aktyvus, reikia užtikrinti medžiagų tiekimą, kad būtų pasiekti agentūros tikslai.

Pranešėjas patvirtino, kad agentūra faktiškai yra Euratomo dalis ir neturi savo biudžeto ir todėl kyla abejonių, ar naudinga toliau išlaikyti tokią šios agentūros organizavimo formą. Neturiu pakankamai informacijos, kad galėčiau susidaryti tvirtą nuomonę, bet manau, kad reikėtų pasirinkti tokį sprendimą, kuris ES kainuotų mažiausiai, bet garantuotų didžiausią veiksmingumą ir skaidrumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), raštu.(FR) Kai Euratomo biudžetas yra 5,5 mlrd. EUR, palyginti su 1,2 mlrd. EUR skiriamų atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, iš principo atsisakau pritarti Euratomo valdymo biudžeto įvykdymui. Laikas keisti tendencijas, todėl susilaikiau balsuodama dėl šio pranešimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui už jo puikų darbą. Kaip žinome, finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Europos Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Šiandieniniu balsavimu užbaigiama finansinės kontrolės procedūra patvirtinant Euratomo tiekimo agentūros, kurios sąskaitos buvo teisėtos ir tvarkingos, 2009 metų biudžeto įvykdymą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Euratomo tiekimo agentūros biudžeto įvykdymas. Tai darydamas noriu pažymėti, kad 2009 m. agentūra negavo subsidijų savo operacijoms padengti. Komisija padengė visas išlaidas, kurias agentūra turėjo vykdydama 2009 m. biudžetą. Ši padėtis nesikeičia nuo 2008 m., t. y. nuo agentūros įsteigimo metų. Agentūra neturi savo atskiro biudžeto ir iš tiesų yra integruota į Komisijos sudėtį. Man kyla klausimas, ar reikia išlaikyti dabartinę agentūros formą ir organizaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Euratomo (Europos atominės energijos bendrijos) tiekimo agentūros 2009 finansinių metų ataskaitų ir į agentūros atsakymus, balsavau už šį sprendimą, kuriuo agentūros vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas Euratomo tiekimo agentūros generaliniam direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Susilaikiau balsuodama dėl Euratomo tiekimo agentūros, kurios užduotis yra užtikrinti Europos Sąjungos aprūpinimą iškastinėmis medžiagomis (įskaitant bet kokias atsargas) biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Remiantis šiuo pranešimu, šiuo metu yra neatitikimų dėl dabartinės agentūros organizacijos ir jos teisinės formos. Kyla klausimas, ar turi likti dabartinė agentūros forma ir organizacija. Norėčiau, kad šis klausimas būtų išsiaiškintas, ypač atsižvelgiant į dabartinį visoje Europoje vystantį permąstymą branduolinės energijos atžvilgiu.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai informavo Europos Parlamentą, jog Fondo 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu Fondo ketinimą pateikti operacijų, atliktų metais, kurių biudžeto įvykdymas tvirtinamas, palyginimą su ankstesnių metų operacijomis. Tai padės Europos Parlamentui veiksmingiau įvertinti Fondo veiklą skirtingais metais. Manau, kad Fondo 2005–2008 m. veiklos programos ex post vertinimas Fondui yra labai naudingas. Šis vertinimas Fondui suteikia naudingos patirties ir rekomendacijų, susijusių su jo būsimo planavimo etapo užduotimis. Pritariu pranešėjui, jog Fondas turi toliau plėtoti jo naudojamą veiklos rezultatų stebėsenos sistemą „Eurofound“ siekiant užtikrinti, kad į jo veiklos stebėsenos rezultatus būtų atsižvelgiama priimant su valdymu susijusius sprendimus bei rengiant planus. Taip pat manau, jog Fondas turi imtis veiksmų siekiant pagerinti savo vertinimo ir atrankos procedūrą viešųjų pirkimų srityje bei išvengti vertinimo klaidų ir neatitikimų, kurias nustatė Audito Rūmai, kartojimosi ateityje. Be to, Fondas turi pasirūpinti, kad lėšos būtų naudojamos tik esant asignavimų patvirtinimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 biudžeto įvykdymas, nes Audito Rūmų atliktas sąskaitų ir pagal jas vykdytų finansinių operacijų auditas rodo, kad fondo darbas vyko tinkamai, laiku ir skaidriai. Nors buvo tam tikrų trūkumų įdarbinimo ir viešojo pirkimo procedūrose, esu tvirtai įsitikinusi, kad yra gerų perspektyvų tobulėti ateityje ir kad fondas yra įsipareigojęs tas perspektyvas išnaudoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), raštu. (PT) Balsavau už pranešimą dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (angl. Eurofound) 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kadangi juo prisidedama prie Europos institucijų leidžiamų lėšų tikrinimo. Nors Audito Rūmai paskelbė, kad fondo veikla jo metinių ataskaitų atžvilgiu teisėta ir tvarkinga, reikėtų pažymėti, kad yra didelių spragų pirmose „Eurofound“ pateiktose sąskaitose. Ateityje „Eurofound“ turėtų numatyti papildomų mokymų ir išteklių, kad tinkamai vykdytų metų pabaigos procedūras ir laikytųsi ataskaitų pridavimo terminų.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas yra trišalė Europos Sąjungos organizacija, įkurta 1975 m. siekiant prisidėti prie geresnių darbo ir gyvenimo sąlygų planavimo ir kūrimo Europoje. Konkrečiau jis vertina ir analizuoja darbo ir gyvenimo sąlygas, teikia įgaliotą nuomonę ir patarimus pagrindiniams veikėjams ES socialinės politikos srityje, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo ir teikia informaciją apie įvykius ir tendencijas, ypač apie tokias, kurios sukelia pokyčius.

Pranešėjas buvo susirūpinęs dėl fondo žmogiškųjų išteklių valdymo skaidrumo, šiuos nuogąstavimus pakartojo ir kiti Biudžeto komiteto nariai. Manau, būtų gerai, jei šie nuogąstavimai būtų išsklaidyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Fondo 2009 m. biudžetas buvo 20 200 000 EUR, t. y. 3,8 proc. mažesnis nei 2008 finansiniais metais. Tačiau atlikę vienos atviros viešųjų pirkimų procedūros auditą Audito Rūmai nustatė vertinimo klaidų ir anomalijų, kurios turėjo įtakos procedūros kokybei. Todėl Fondas turi imtis veiksmų siekiant pagerinti savo vertinimo ir apžvalgos procedūrą siekiant išvengti tokių klaidų kartojimosi ateityje. Yra apgailestaujama dėl to, kad Audito Rūmai turėjo pateikti pastabų dėl Fondo biudžeto ir finansų ataskaitos, ypač dėl to, kad Fondo pateiktose pirminėse preliminariose ataskaitose buvo rimtų trūkumų, pagal kuriuos galima spręsti apie Fondo finansinės organizacijos spragas. Manau, kad į išreikštas pastabas ir susirūpinimą būtina atsižvelgti ir imtis atitinkamų priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Ir Audito Rūmai, ir Biudžeto kontrolės komitetas išsakė teigiamą nuomonę dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo. Todėl šiandien Parlamentas balsavo už tai, kad būtų patvirtintas 2009 m. finansinių metų biudžeto įvykdymas. Vis dėlto, manau, kad svarbu pažymėti tam tikras klaidas ir netikslumus, kuriuos Audito Rūmai atskleidė vertindami vieną viešojo pirkimo procedūrą, kuri turėjo įtakos jo kokybei. Todėl prisidedu prie raginimų, kad Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas imtųsi veiksmų gerinti savo vertinimo ir peržiūros procedūrą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2009 m. biudžeto įvykdymas, bet raginu fondą pasirūpinti, kad asignavimai būtų suteikiami tik tuomet, kai gaunama atitinkama asignuotųjų pajamų suma; Parlamentas iš esmės pažymi, kad Audito Rūmai pranešė, jog fondo biudžete nebuvo numatytos iš asignuotųjų pajamų finansuojamoms įvairioms programoms skirtos konkrečios antraštinės dalys, o tai prieštarauja fondo finansiniam reglamentui (jo 19 straipsniui); be to, pažymi, kad pagal vieną iš asignuotųjų pajamų finansuojamą programą fondas prisiėmė 184 000 EUR įsipareigojimus, nors faktiškai gautos asignuotosios pajamos sudarė tik 29 000 EUR. Apgailestauju, kad Audito Rūmai turėjo pateikti pastabų dėl fondo biudžeto ir finansų ataskaitos, ypač dėl to, kad fondo pateiktose pirminėse preliminariose ataskaitose buvo rimtų trūkumų, pagal kuriuos galima spręsti apie fondo finansinės organizacijos spragas; džiaugiasi, kad fondas patvirtino, jog numatydamas papildomus mokymus ir išteklius užtikrins, kad būtų tinkamai vykdomos metų pabaigos procedūros ir laikomasi ataskaitų teikimo terminų.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad fondo 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Parlamentas patvirtina Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo direktoriui, kad fondo 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pažymi, kad Audito Rūmai atskleidė tam tikrų klaidų ir netikslumų vertindami vieną viešojo pirkimo procedūrą, kuri turėjo įtakos jo kokybei. Todėl Parlamentas ragina fondą imtis veiksmų siekiant pagerinti savo vertinimo ir apžvalgos procedūrą siekiant išvengti tokių klaidų kartojimosi ateityje.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Balsuodama dėl šio biudžeto įvykdymo patvirtinimo susilaikiau. Pranešime išvardijama nemažai trūkumų, bet kartu minimas Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo patikinimas, kad jis veiksmingai juos ištaisys. Nors tai sveikintina, atsižvelgiant į trūkumų specifiką (jau 2006 m. nustatyti įdarbinimo procedūros trūkumai, pateiktose pirminėse preliminariose ataskaitose buvo rimtų trūkumų, pagal kuriuos galima spręsti apie fondo finansinės organizacijos spragas) neįmanoma balsuoti už tai, kad būtų patvirtintas biudžeto įvykdymas. Kvalifikuoti darbuotojai turėtų atlikti išsamų fondo Dubline auditą, ir turėtume balsuoti už biudžeto įvykdymą tik tada, kai po tokio audito bus atlikti reikalingi pakeitimai.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Eurojusto 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Pagal Audito Rūmų pateiktą informaciją, Eurojusto 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Palankiai vertinu Agentūros iniciatyvą įtraukti pagrindinius veiklos rodiklius į savo 2010 m. skyriaus planus. Pritariu pranešėjui, jog Agentūra turi informuoti Europos Parlamentą apie šiuos pagrindinius rodiklius ir jų sąsajas su Eurojusto tikslais, biudžetu ir veiklos programa. Susiejus rodiklius su tikslais, biudžetu ir Agentūros veiklos programa suinteresuotos šalys galės geriau įvertinti Eurojusto veiklą. Pažymėtina, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2009 m. perkeltų asignavimų ir panaikintų asignavimų lygio. Teigiamai vertinu, kad Agentūra nustatė priemones, kurias taikant bus galima įvertinti atitinkamų produktų ir paslaugų rinkos vertę prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Eurojusto 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes, kaip matyti iš pranešimo, Eurojustas nepaprastai gerai valdė savo išteklius ir naudodamas daug rodiklių savo finansinei padėčiai paaiškinti darė tai nepaprastai skaidriai. Tačiau apgailestauju, kad Audito Rūmams vis dar tenka kelti reikalavimus dėl viešojo pirkimo ir įdarbinimo procedūrų, kurie dar nesulaukė tinkamo atsakymo ar sprendimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Eurojustas yra Europos Sąjungos institucija, padedanti tyrėjams ir valstybės kaltintojų atstovams visoje ES bendradarbiauti kovojant su tarptautine baudžiamąja veikla. Jis atlieka svarbų vaidmenį dalijimosi informacija ir ekstradicijos procesuose. Ypatinga šių klausimų svarba ir jautrumas reiškia, kad Eurojustas privalo turėti priemonių, leidžiančių veiksmingai vykdyti savo pareigas, nors akivaizdu, kad kovojant su nusikaltimais ir sprendžiant teisingumo klausimus reikalingų priemonių niekada negana.

Atrodo, kad pagrindinė Eurojusto problema yra veiksmingas žmogiškųjų išteklių valdymas. Tai, kad agentūroje yra 24 proc. laisvų darbo vietų ir įvairias vadovaujamąsias pareigas užima neefektyviai dirbantys asmenys, kelia nerimą dėl Eurojusto veiklos tęstinumo ir veiksmingo užduočių vykdymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Eurojusto 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Susilaikiau, kadangi Audito Rūmai vėl, kaip ir trejais ankstesniais finansiniais metais, nustatė viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų, taip pat Audito Rūmai vėl nustatė įdarbinimo procedūrų planavimo ir vykdymo trūkumų, o 2009 m. Agentūrai skirta subsidija siekė 6,4 proc. daugiau nei 2008 m.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorinė kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Šios dienos balsavimu patvirtinta, kad Eurojustas įvykdė savo 2009 finansinių metų biudžetą. Balsavau už, nes po Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atlikto audito Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Eurojusto biudžeto įvykdymas ir agentūra pasveikinta už tai, kad nustatė priemones, kurias taikant bus galima įvertinti atitinkamų produktų ir (arba) paslaugų rinkos vertę prieš pradedant viešųjų pirkimų procedūrą. Manau, kad ši iniciatyva svarbi ir ją taip pat turėtų taikyti kitos agentūros. Be to, palankiai vertinu agentūros 2009 m. viešųjų pirkimų planą, kuriuo vadovaujantis Eurojusto skyriams ir tarnyboms buvo daug lengviau tvarkyti savo konkursus. Manau, kad šios iniciatyvos gerina leidimus duodančio pareigūno vadovavimą ir kontrolę.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu suteikiamas patvirtinimas Eurojusto direktoriui, kad Eurojusto 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas Eurojusto direktoriui patvirtina, kad Eurojusto 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas su džiaugsmu pažymi, kad Audito Rūmai nepateikė pastabų dėl 2009 m. perkeltų asignavimų ir panaikintų asignavimų lygio ir kad agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimas ir toliau turėtų būti pagrįstas agentūros visų metų darbo rezultatais.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. − (DE) Nebalsavau už biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Tokį mano sprendimą daugiausia nulėmė tai, kad remiantis pranešimu iš 26 rekomendacijų, kurias 2008 m. gruodžio 31 d. pateikė Vidaus audito tarnyba, įgyvendintos tik keturios ir kad 15 kitų rekomendacijų vėluojama įgyvendinti daugiau nei 12 mėnesių. Šią aplinkybę reikia nedelsiant ištaisyti prieš toliau tvirtinant biudžeto įvykdymą.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį dokumentą bei pritariau Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai pranešė, jog agentūros 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Agentūros valdančioji taryba 2009 m. birželio mėn. priėmė daugiametį 2010–2013 m. planą, kuris padės jai geriau planuoti savo veiklą ir įvertinti riziką. Pritariu Agentūros iniciatyvai 2009 m. pradėti naudoti „Frontex veiklos valdymo sistemą“ siekiant geriau informuoti Agentūros valdančiąją tarybą suteikiant jai duomenis apie Agentūros veiklos poveikį. Taip pat pritariu pranešėjui, jog reikalinga, kad Agentūra gerintų finansų valdymą, susijusį su valstybių narių patirtų išlaidų kompensavimu, kartu su tomis valstybėmis narėmis nustatant trūkumus ir sunkumus, kad bendradarbiaujant su jomis būtų surasti tinkami sprendimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes, kaip teigiama pranešime, jos sąskaitų ir operacijų analizė parodė, kad apskritai jos yra teigiamos, tvarkingos ir teisėtos. Tačiau turiu sutikti su pranešėjo teiginiu, kad dėl kelių nesutapimų, procedūrų, kurioms stinga skaidrumo, ir biudžete atskleistų asignavimų perkėlimų reikėtų pagerinti agentūros finansinį valdymą.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) pareigos – remti valstybes nares joms vykdant pasienio apsaugos mokymus, įskaitant bendrų mokymo rekomendacijų nustatymą; atlikti rizikos analizę; stebėti atitinkamų mokslinių tyrimų apie išorės sienų kontrolę ir stebėseną plėtrą; bet kokiomis aplinkybėmis remti valstybes nares, kurioms reikalinga didesnė operatyvinė ar techninė pagalba prie išorės sienų; ir teikti valstybėms narėms reikalingą paramą masinio grąžinimo operacijų srityje.

Didėjantis migracijos spaudimas ES sienoms ir poreikis koordinuoti valstybių narių veiksmus pateisina FRONTEX poreikį turėti visas reikiamas priemones jai patikėtoms pareigoms vykdyti. Vis dėlto pritariu pranešėjo išsakytam susirūpinimui, kad, kaip pažymėjo Audito Rūmai, 27 proc. išankstinio finansavimo pasienio tarnyboms išlaidų yra pervertintos ir sumokėti per dideli avansai.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti agentūros 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Susilaikiau, kadangi yra reiškiamas susirūpinimas tuo, kad Audito Rūmai pranešė apie asignavimų perkėlimus, apie kuriuos jie jau pranešė savo 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. metinėse ataskaitose ir ypač apgailestaujama dėl didelio asignavimų perkėlimų į kitus laikotarpius ir panaikinimų lygio nuo 2006 m. Taip pat antrais metais iš eilės Audito Rūmai praneša, jog Agentūra vykdė mokėjimus remdamasi vienašaliais sprendimais dėl dotacijų, kuriuos pasirašė Agentūra, nors galiojančiose taisyklėse nenumatyta tokio pobūdžio priemonė. Patikrinus 8 išankstinio finansavimo pasienio tarnyboms atvejus paaiškėjo, kad 27 proc. išlaidų yra pervertintos. 2009 m. užbaigtų veiksmų atveju turėjo būti išduoti daugiau kaip 40 susigrąžinimo pavedimų, siekiant atgauti sumokėtus per didelius avansus. O pats Agentūros 2009 m. biudžetas buvo beveik 28 proc. didesnis nei praėjusiais metais. Manau, kad į išreikštas pastabas ir susirūpinimą būtina atsižvelgti ir imtis atitinkamų priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Finansinė Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo kontrolė vyksta trimis lygmenimis: vidinė kontrolė kiekvienoje institucijoje, išorės kontrolė, kurią atlieka Europos Audito Rūmai, ir Parlamento vykdoma biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas FRONTEX 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas, nes Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto atliktas auditas parodė, kad agentūros operacijos buvo visiškai teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas FRONTEX biudžeto įvykdymas, bet noriu atkreipti dėmesį, kad antrais metais iš eilės Audito Rūmai pranešė, jog agentūra vykdė mokėjimus remdamasi vienašaliais sprendimais dėl dotacijų, kuriuos pati ir pasirašė, nors galiojančiose taisyklėse tokio pobūdžio priemonė nenumatyta. Noriu pažymėti, kad 2009 m. išmokėta suma siekė daugiau kaip 28 000 000 EUR ir kad 2008 m. ji siekė 17 000 000 EUR. Vis dėlto palankiai vertinu agentūros iniciatyvą pasirašyti partnerystės pagrindų susitarimą su valstybių narių sienų apsaugos tarnybomis, kuria ji reaguoja į Audito Rūmų pastabas.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu suteikiamas patvirtinimas Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros vykdomajam direktoriui, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Patvirtindamas šios dienos rezoliuciją, Parlamentas Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros direktoriui suteikia patvirtinimą, kad agentūros 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad Audito Rūmai pranešė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Parlamentas ragina agentūrą gerinti finansų valdymą, susijusį su valstybių narių patirtų išlaidų kompensavimu, kartu su tomis valstybėmis narėmis nustatant problemos priežastis, kad bendradarbiaujant su jomis būtų surasti tinkami sprendimai.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), raštu. (EL) Dėl išaugusių imigracijos srautų FRONTEX turi atlikti aktyvų vaidmenį saugodama Europos sienas. FRONTEX duomenimis, 95 proc. nelegalių imigrantų patenka į Europą per Graikiją. Nelegalaus imigranto deportacija kainuoja 6 500 EUR, ir, remiantis Dublino II reglamentu, už nelegalių imigrantų deportaciją atsako šalis, į kurią imigrantas atvyko. Visos prie ES išorės sienų esančios valstybės narės patiria spaudimą dėl imigracijos, jos pavirto Europos „imigrantų stovyklomis“. Turime remti FRONTEX finansinėmis ir operatyvinėmis priemonėmis ir užtikrinti didesnį ES išorės sienų saugumą. Mums taip pat reikalingas mechanizmas bendram imigrantų srautui po visas valstybes nares paskirstyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), raštu.(FR) Šiuo balsavimu dėl biudžeto įvykdymo neabejotinai patvirtinamos didesnės Europos agentūros FRONTEX išlaidos išorės sienų kontrolei. Ryškus biudžeto padidėjimas 2006–2009 m. buvo reikalingas ir teisėtas. Jis atitinka poreikį stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą kovoje su nelegalia imigracija. Kaip ES migracijos politikos simbolis FRONTEX turi užtikrinti, kad jos biudžetas būtų leidžiamas konkrečioms migracijos srautų valdymo priemonėms. Todėl palankiai vertinu veiklos valdymo sistemos įvedimą, kad būtų geriau informuojama apie agentūros operacijas. Į rezultatus orientuota sistema padeda palyginti operacijas laiko atžvilgiu ir jas įvertinti. Todėl šis teigiamas Europos Parlamento balsavimas, mano požiūriu, kartu yra stiprus palankus politinis Europos imigracijos politikos, kuri buvo sukurta, kai Tarybai pirmininkavo Prancūzija, įvertinimas. Atsakomybė už sienų apsaugą, kuria anksčiau suvereniai dalijosi valstybės narės, dabar valdoma Europos lygmeniu. Bendras sienų valdymas yra būtina apsaugos priemonė, dėl kurios galime visiškai įgyvendinti vieną iš pagrindinių ES laisvių – laisvą asmenų judėjimą Šengeno erdvėje.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), raštu. – (DE) Balsuodama susilaikiau. 2009 finansinių metų metinės ataskaitos visais esminiais aspektais buvo paskelbtos kaip patikimos. FRONTEX taip pat inicijavo naujas iniciatyvas priemonėms ir jų poveikiui analizuoti ir darbuotojų atrankos skaidrumui bei objektyvumui gerinti. Vis dėlto 2009 m. Europos Audito Rūmai vėl aptiko trūkumų, kurie pažymimi kiekvienais metais jau nuo 2006 m. Toks pasikartojantis nesugebėjimas spręsti ir ištaisyti šių trūkumų nepriimtinas.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui bei Europos GNSS priežiūros institucijos 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Audito Rūmai Agentūros 2009 m. finansines ataskaitas įvertino kaip patikimas, o finansines operacijas, kuriomis jos pagrįstos – kaip teisėtas ir tvarkingas. Palankiai vertinu, jog didžioji dalis su programomis EGNOS ir „Galileo“ susijusios veiklos ir turto 2009 m. gruodžio mėn. buvo perduota Komisijai. Pažymėtina, jog duomenys apie Institucijos pajamas nebuvo įtraukti į galutinį 2009 m. biudžetą. Nustatyta ir darbuotojų atrankos procedūrų taikymų pažeidimų. Agentūra turėtų ištaisyti šiuos trūkumus ir informuoti Europos Parlamentą nustatyta tvarka.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtinta, jog Europos GNSS priežiūros institucijos 2009 m. biudžetas įvykdytas, nes apskaitos požiūriu jis buvo gerai valdomas ir pateikti skaičiai buvo įvertinti kaip patikimi. Vis dėlto išlieka tam tikrų pažeidimų personalo srityje, ypač kalbant apie darbuotojų atrankos procedūras, kurioms, manoma, trūksta skaidrumo. Todėl tikiuosi, kad minėtoji institucija dės pastangas tobulinti šią sritį.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų (GNSS) priežiūros institucijos pareiga – prižiūrėti visuomenės interesų valdymą Europos programų atžvilgiu ir veikti kaip jas reguliuojančiai institucijai. Nuo 2007 m. sausio 1 d. jai buvo perduotos „Galileo“ bendrosios įmonės, kuri baigė veiklą 2006 m. gruodžio 31 d., kompetencijos. Jai, laikinai įsikūrusiai Briuselyje, pagal reglamentus, inter alia, priskiriamos tokios šiuo metu peržiūrimos pareigos: valdyti sutarties su operatoriumi, kuris yra įgaliotas valdyti Europos geostacionarinę navigacinę tinklo sistemą (EGNOS), perimtą iš „Galileo“ bendrosios įmonės; taip dažnai, kaip reikia, koordinuoti valstybes nares valdant šią sistemą; bendradarbiauti su Komisija dėl su programa susijusių pasiūlymų rengimo; valdyti visus su sistemos apsauga ir sauga susijusius aspektus; vykdyti veiklą, susijusią su jos, kaip Europos GNSS saugos patvirtinimo institucijos, pareigomis; valdyti mokslinių tyrimų veiklą, reikalingą Europos GNSS programoms plėtoti ir remti.

Iš šio kompetencijų sąrašo paaiškėja GNSS priežiūros institucijos svarba ir dar labiau sustiprėja jai keliami reikalavimai, kad jos veikla ir išlaidos neviršytų paskirto biudžeto ir kad ji laikytųsi biudžeto vykdymo taisyklių.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Susilaikiau balsuodamas už šį dokumentą, nors atsakingas Komitetas ir nusprendė pritarti Europos GNSS priežiūros institucijos 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Institucijos 2009 m. biudžetas buvo 44 400 000 EUR, t. y. 64 proc. mažesnis negu 2008 finansiniais metais. Susilaikiau, kadangi yra apgailestaujama dėl to, kad esama darbuotojų atrankos procedūrų trūkumų, dėl kurių kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Procedūras yra būtina skaidrinti, kad ateityje nekiltų abejonių šių agentūrų veikla.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Šios dienos balsavimu Europos Parlamentas suteikė patvirtinimą Europos GNSS priežiūros institucijos vykdomajam direktoriui, kad institucijos 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Balsavau už remdamasis Audito Rūmų ir Biudžeto kontrolės komiteto, kurie pareiškė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, įvertinimais ir ataskaitomis.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas Europos GNSS priežiūros institucijos biudžeto įvykdymas, nes Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu Europos GNSS priežiūros institucijos vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad institucijos 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia patvirtinimą Europos GNSS priežiūros institucijos vykdomajam direktoriui, kad institucijos 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad esama darbuotojų atrankos procedūrų trūkumų, dėl kurių dažnai kyla pavojus šių procedūrų skaidrumui. Parlamentas taip pat pažymi, kad galutiniame biudžete, kurį institucija paskelbė 2010 m. kovo 31 d., neatsispindėjo galutinis 2009 m. biudžetas, kurį patvirtino administracinė valdyba, ir nebuvo įtrauktos jos pajamos. Todėl Parlamentas primygtinai ragina instituciją ištaisyti šią padėtį ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie pasikeitimus.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį dokumentą bei bendrosios įmonės Artemis 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Pagal Audito Rūmų pateiktą informaciją, įmonės 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendroji įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009 m. pabaigoje dar buvo nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemų. Būtina nedelsiant sėkmingai užbaigti šių sistemų įdiegimą. Įmonės 2009 m. įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo rodikliai atitinkamai buvo 81 proc. ir 20 proc. Pritariu pranešėjui, kad įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis. Taip pat manau, jog atsižvelgiant į bendros įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turi apsvarstyti audito komiteto, kuris teiktų ataskaitas tiesiogiai valdančiajai tarybai, įsteigimo klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes, kaip pradedančioji agentūra, ji labai gerai tvarkė savo finansus. Todėl manau, kad ateityje ji galės patobulėti ir ataskaitoje nurodyti šių finansinių metų ataskaitų trūkumai bus ištaisyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Bendroji įmonė ARTEMIS įgyvendins įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą. Pagrindinis šios viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės tikslas – Europos lygmeniu remti bendrą mokslinių tyrimų iniciatyvų finansavimą ir gerinti įvairių šio sektoriaus operatorių bendradarbiavimą. Kaip teisingai pažymi pranešėjas, ji buvo sukurta siekiant apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, plėtros mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas atsirasti naujoms rinkoms ir taikyti visuomenei naudingas technologijas. Įmonė dar tik pradeda savo veiklą, todėl turime daug lūkesčių dėl jos būsimų laimėjimų ir tikimės, kad investicijos į ją pasiteisins.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendrosios įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 46 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 8 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo rodikliai atitinkamai buvo 81 proc. ir 20 proc. Manau, kas bendroji įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Ir Audito Rūmai, ir Biudžeto kontrolės komitetas išsakė teigiamą nuomonę dėl bendrosios įmonės ARTEMIS 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo. Todėl Parlamentas šiandien balsavo, kad patvirtintų 2009 m. finansinių metų biudžeto įvykdymą. Atliktas auditas parodė, kad bendrosios įmonės ataskaitos patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Vis dėlto manau, kad būtų naudinga, jei bendroji įmonė atkreiptų dėmesį į reikalavimą gerinti IT procesų ir veiklos dokumentaciją ir IT rizikos analizę, parengti verslo tęstinumo planą ir plėtoti duomenų apsaugos politiką.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės ARTEMIS biudžeto įvykdymas, bet manau, kad atsižvelgiant į jos biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą ji turėtų apsvarstyti audito komiteto, kuris teiktų ataskaitas tiesiogiai valdančiajai tarybai, įsteigimo klausimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu bendrosios įmonės ARTEMIS vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia patvirtinimą bendrosios įmonės ARTEMIS vykdomajam direktoriui, kad įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas pabrėžia, kad 2007 m. gruodžio mėn. įsteigtos bendrosios įmonės ARTEMIS paskirtis – apibrėžti ir įgyvendinti pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, kūrimo mokslinių tyrimų darbotvarkę siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą ir sudaryti sąlygas atsirasti naujoms rinkoms ir taikyti visuomenei naudingas technologijas.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui ir bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Kaip informavo Audito Rūmai, 2009 finansinių metų SESAR metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009 m. pabaigoje dar nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjo nuomonei, kad atsižvelgiant į bendrosios įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turi įsteigti audito komitetą, kuris atsiskaitytų tiesiogiai valdybai. Taip pat manau, kad įmonė turi toliau gerinti nuostatas dėl narystės ir bendro finansavimo. Tikiuosi, kad bendroji įmonė „Švarus dangus“ ateityje paspartins aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Turiu kelias pastabas dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“, dėl kurių nesutinku, kad būtų patvirtintas jos 2009 m. finansinių metų biudžeto įvykdymas. Visų pirma, nuo pat 2007 m., kai buvo įsteigta ši bendroji įmonė, nebuvo pasirašytas joks susitarimas su Belgija dėl biuro patalpų, privilegijų, imunitetų ir kitos paramos. Kaip bendrovė gali tinkamai veikti, kai nėra užtikrinti šie pagrindiniai poreikiai? Nenuostabu, kad 2008 m. iš anksto finansuota mokslinių tyrimų veikla 2009 m. nebuvo įvykdyta iki galo ir kad vėluojant įgyvendinti projektus buvo panaudota tik 65 proc. išankstinio finansavimo. Vis dėlto labiausiai nerimą kelia tai, kad bendroji įmonė dar nėra visiškai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemų, o tai trukdo skaidriai leisti Europos mokesčių mokėtojų pinigus.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 m. biudžeto įvykdymas, nors įmonės biudžete ir buvo nemažai trūkumų. Manau, kad galime būti ramūs, jog ateityje jos audito veikla pagerės, nes ši įmonė dar labai jauna.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Bendroji įmonė „Švarus dangus“ įsteigta siekiant skatinti aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti. Kaip ir bendroji įmonė ARTEMIS, ši įmonė irgi dar tik pradeda savo veiklą. Bet tai nereiškia, kad jau nėra taisytinų procedūrų ir praktikos, ypač, kaip teisingai paminėjo pranešėjas, su biudžeto struktūra susijusiose srityse.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Bendroji įmonė „Švarus dangus“ įsteigta 2007 m. gruodžio mėn. siekiant paspartinti aplinkos neteršiančių oro susisiekimo technologijų kūrimą, patvirtinimą ir demonstravimą ES, siekiant jas kuo greičiau pradėti naudoti. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir 2009 m. pabaigoje dar nevisiškai buvo įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas. Bendrosios įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 91 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 60 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 98 % ir mažiau nei 1 %. Manau, kas bendroji įmonė tebėra pradiniame veiklos etape ir dėl šios priežasties suprantamas palyginti mažas mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Ir Audito Rūmai, ir Biudžeto kontrolės komitetas išsakė teigiamą nuomonę dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo. Todėl Parlamentas šiandien balsavo, kad patvirtintų 2009 m. finansinių metų biudžeto įvykdymą. Atliktas auditas parodė, kad bendrosios įmonės biudžetas patikimas ir pagal jį atliktos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos. Vis dėlto manau, kad būtų naudinga, jei bendroji įmonė atkreiptų dėmesį į raginimą užbaigti diegti savo vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemą, ypač atsižvelgiant į jos biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), raštu. (PL) Pone pirmininke, balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės „Švarus dangus“ 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Žinau, kad ši bendroji įmonė dar neseniai pradėjo savo veiklą. Deja, šiuo metu vėluojama su daugeliu projektų, panaudota tik 65 proc. išankstinio finansavimo lėšų. Be to, dar nepriimta jokių sprendimų dėl buveinės Belgijoje, todėl bendrajai įmonei „Švarus dangus“ yra dar sunkiau efektyviai dirbti.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės „Švarus dangus“ biudžeto įvykdymas. Pripažįstu, kad ši bendroji įmonė dar neseniai pradėjo savo veiklą. Tačiau man kelia nerimą, kad 2008 m. bendrosios įmonės vardu Komisijos iš anksto finansuota mokslinių tyrimų veikla 2009 m. nebuvo įvykdyta iki galo ir kad vėluojant įgyvendinti projektus buvo panaudota tik 8 700 000 EUR arba 65 proc. išankstinio finansavimo, kuris siekė 13 600 000 EUR. Ypač didelį nerimą kelia tai, kad 2009 metams patvirtinto bendrosios įmonės biudžeto priėmimas, struktūra ir pateikimas neatitiko Reglamento (EB) Nr. 71/2008 dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus“ įsteigimo ar bendrosios įmonės finansinių taisyklių. Todėl raginu bendrąją įmonę nedelsiant imtis priemonių šiam didžiuliam trūkumui pašalinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu bendrosios įmonės „Švarus dangus“ vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia patvirtinimą bendrosios įmonės „Švarus dangus“ vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į bendrosios įmonės biudžeto dydį ir užduočių sudėtingumą, ji turėtų įsteigti audito komitetą, kuris atsiskaitytų tiesiogiai valdybai.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį dokumentą ir bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai" 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Kaip informavo Audito Rūmai, įmonės 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą, ir 2009 m. pabaigoje dar nebuvo pilnai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemų. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjui, kad įmonė turi toliau gerinti nuostatas dėl narystės ir bendro finansavimo bei užbaigti diegti savo vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemą. Tikiuosi, kad ateityje bendroji įmonė „Naujoviški vaistai" pagerins vaistų kūrimo proceso veiksmingumą ir rezultatyvumą bei prisidės prie farmacijos sektoriaus gaminamų veiksmingesnių ir saugesnių naujoviškų vaistų.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Mano nuomone, bendrąją įmonę, įsteigtą siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, turėtų visiškai finansuoti farmacijos įmonės arba kiti jos nariai, kurie labiau suinteresuoti šios įmonės darbu. Todėl nepritariu, kad būtų patvirtinta, jog šios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes, kaip matyti iš pranešimo, Audito Rūmai mano, kad įmonės ataskaitos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos patikimos. Vis dėlto manau, kad nors tam tikra prasme kai ką galima pateisinti tuo, kad ši įmonė dar tik pradėjusi veiklą, ji turėtų užbaigti savo kontrolės sistemų įgyvendinimą ir ateityje atidžiau bei skaidriau jas naudoti.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Šios bendrosios įmonės tikslas – skatinti vykdyti veiksmingesnių ir efektyvesnių vaistų kūrimą, kad farmacijos sektorius galėtų gaminti naujoviškesnius vaistus, kurie būtų saugesni ir veiksmingesni. Todėl bendrosios įmonės užduotys yra prisidėti prie Septintosios bendrosios programos įgyvendinimo ir remti farmacijos mokslinius tyrimus ir plėtrą valstybėse narėse bei šalyse, prisijungusiose prie Septintosios bendrosios programos. Ji skatina dalyvauti mažąsias ir vidutines įmones savo veikloje, taip pat bendradarbiauti privatųjį sektorių ir universitetus. Ši įmonė dar yra pradinėje veiklos stadijoje, todėl negalime aiškiai prognozuoti, kaip jos biudžetas bus vykdomas ateityje. Vis dėlto ji ypač turėtų stengtis užbaigti savo vidinių kontrolės ir informacinių sistemų diegimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti bendrosios įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė buvo įsteigta 2007 m. vasario mėn. siekiant reikšmingai pagerinti vaistų kūrimo proceso veiksmingumą ir rezultatyvumą, įgyvendinant ilgalaikį tikslą, kad farmacijos sektorius gamintų veiksmingesnius ir saugesnius naujoviškus vaistus. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą, ir 2009 m. pabaigoje dar buvo nevisiškai įdiegusi savo vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemas. Tuo tarpu bendros įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 82 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 82 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97 proc. ir 1 proc.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Atsižvelgdamas į Audito Rūmų pareiškimą, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės finansinės ataskaitos patikimos ir pagal jas vykdytos finansinės operacijos teisėtos ir tvarkingos, balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Kaip žinome, kiekviena diskusija dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo vyksta konkrečiomis aplinkybėmis, ir šiandieninė diskusija vyksta ekonomikos ir finansų krizės sąlygomis, dėl kurių ne vienai valstybei narei kilo finansinių ir biudžeto problemų. Todėl dėl veiksmingesnės kontrolės prisijungiu prie raginimo bendrajai įmonei į savo finansines taisykles įtraukti konkrečią nuorodą apie Komisijos vidaus audito tarnybos, kaip savo vidaus auditoriaus, įgaliojimus.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Raginu bendrąją įmonę skubiai užbaigti diegti savo vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemą.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šiuo balsavimu bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija bendrosios įmonės, įsteigtos siekiant įgyvendinti jungtinę technologijų iniciatyvą „Naujoviški vaistai“, vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas ragina jungtinę technologijų iniciatyvą į savo finansines taisykles įtraukti konkrečią nuorodą apie Komisijos vidaus audito tarnybos, kaip savo vidaus auditoriaus, įgaliojimus remiantis atitinkama Bendrijos įstaigoms skirto finansinio pagrindų reglamento nuostata.

 
  
  

Pranešimas: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. (LT) Balsavau už šį pranešimą ir bendros įmonės SESAR biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Audito Rūmai informavo, jog 2009 finansinių metų SESAR metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendra įmonė dar tik pradeda veiklą ir iki 2009 m. pabaigos dar nebuvo pilnai įdiegtos jos vidaus kontrolės ir finansinės atskaitomybės sistemos. Būtina užbaigti šių sistemų įdiegimą. Pritariu pranešėjui, kad bendroji įmonė turi pradėti taikyti integruotą valdymo sistemą, kurią naudojant būtų galima priskirti išlaidas konkretiems darbams ir nustatyti, iš kokių šaltinių padengiamos veiklos išlaidos. Be to, svarbu nustatyti sąlygas, kurioms esant nepanaudotos lėšos būtų perkeliamos į sekančius metus.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Bendroji įmonė naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) plėtoti yra svarbi iniciatyva. Tačiau esant finansų krizei ir daugeliui valstybių narių patiriant sunkumų, nemanau, kad mums derėtų tokiu būdu leisti milijonus eurų.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), raštu. (IT) Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės SESAR 2009 m. biudžeto įvykdymas, nes ši naujai įsteigta įmonė įtikino Audito Rūmus, kad yra patikima. Gerai žinoma, kad ši institucija stengiasi užbaigti diegti savo vidaus kontrolės sistemas, bet manau, kad reikia toliau dėti pastangas šioje srityje, kad būtų užtikrintas ataskaitų skaidrumas ir patikimumas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Ši bendroji įmonė siekia modernizuoti Europos oro eismo valdymo sistemą ir turėtų suvienyti Europos Sąjungos pastangas siekiant mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros įgyvendinant Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programą (SESAR).

Europiečių, kurie vis dažniau naudojasi oro linijų paslaugomis, ir oro linijų darbuotojų saugumui reikalingas tam tikras veiklos lygis siekiant geriausių sprendimų šio tipo eismui valdyti ir įvairiems valstybėse narėse naudojamiems metodams stebėti ir palyginti, kad visi naudotų geriausią praktiką ir saugius, taupius bei naujoviškus sprendimus.

Kaip ir kitos neseniai veiklą pradėjusios įmonės SESAR dar ne iki galo užbaigė savo vidinių kontrolės ir informacijos sistemų įgyvendinimą, kad galėtų jas visiškai panaudoti darbui. Ji turi tai padaryti kuo greičiau.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi atsakingas Komitetas nusprendė pritarti įmonės 2009 finansinių metų sąskaitų uždarymui. Audito Rūmai pranešė, kad jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, jog 2009 finansinių metų metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos yra teisėtos ir tvarkingos. Bendros įmonės galutiniame 2009 m. biudžete buvo numatyta 325 000 000 EUR įsipareigojimų asignavimų ir 157 000 000 EUR mokėjimų asignavimų, o įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis atitinkamai buvo 97,1 proc. ir 43,2 proc. Audito Rūmai patvirtino, jog 2009 m. buvo imtasi svarbių veiksmų kuriant kontrolės sistemas, bet reiškia susirūpinimą tuo, kad iki metų pabaigos nebuvo sukurta integruota finansinės, biudžeto ir veiklos informacijos valdymo priemonė. Tačiau Agentūra informavo, jog parengtos ir nuo 2010 m. gegužės mėn. taikomos finansinės sistemos. Pasitaikančius atvejus, kai vidaus kontrolė neveikė tinkamai, būtina šalinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), raštu. (IT) Nors vykdydami bendrosios įmonės SESAR biudžeto analizę ir vertinimą Audito Rūmai atskleidė keletą spragų ir trūkumų, balsavau už tai, kad būtų patvirtintas jos 2009 m. finansinių metų biudžeto įvykdymas. Vis dėlto manau, kad siekiant išvengti tų pačių klaidų būsimose procedūrose SESAR turėtų užbaigti diegti savo vidaus kontrolės ir finansinės informacijos sistemas, kuriomis naudojantis būtų galima kuo patikimiau ir tiksliau įvertinti kiekvienų finansinių metų biudžeto operacijas.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. − Balsavau už tai, kad būtų patvirtintas bendrosios įmonės SESAR 2009 finansinių metų biudžeto įvykdymas. Vis dėlto man kelia nerimą tai, kad integruota valdymo sistema, kurią naudojant būtų galima priskirti išlaidas konkretiems darbams ir nustatyti, iš kokių šaltinių padengiamos veiklos išlaidos, 2009 m. gruodžio mėn. dar nebuvo taikoma.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. − Šiuo balsavimu bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui suteikiamas patvirtinimas, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Šios dienos rezoliucija Europos Parlamentas suteikia patvirtinimą bendrosios įmonės SESAR vykdomajam direktoriui, kad bendrosios įmonės 2009 finansinių metų biudžetas įvykdytas. Parlamentas palankiai vertina tai, kad Audito Rūmai nustatė, jog 2009 m. bendrosios įmonės metinės ataskaitos patikimos ir pagal jas atliktos finansinės operacijos visais reikšmingais aspektais teisėtos ir tvarkingos.

 
  
  

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), raštu. (RO) Atsakomybė už Europos Parlamento narių daromus viešus pareiškimus tenka, visų pirma, juos darantiems asmenims. Parlamentas tik išimtiniais atvejais dalyvauja analizuojant susijusias aplinkybes, konkretų atvejį arba tai, ar viešą pareiškimą padaręs asmuo turėjo tam teisę ar ne. Tačiau šis veiksmas yra privalomas, kai viešą pareiškimą padaręs asmuo yra laikomas atskaitingu už išreikštos minties turinį. Toks išimtinis atvejis, kurį ištirti yra Europos Parlamento pareiga, susijęs su Europos Parlamento nariu Luigi de Magistrisui, kuris savo šalyje buvo paduotas į teismą dėl Italijos laikraščiui duoto interviu, kurį davė būdamas politinės partijos, kuriai atstovaujama Europos valdžios struktūrose, nariu. Į daromą pareiškimą arba į jo poveikį vidaus politikai žvelgiant plačiau, Europos Parlamento narių teisė reikšti savo mintis turi būti pripažįstama kaip laisvė ir todėl ginama.

Kaip ir Luigi de Magistris, visi kiti EP nariai naudojasi imunitetu nuo bet kokio tyrimo ar sulaikymo dėl pareikštos nuomonės arba balsavimo. Šiuo atžvilgiu bet koks siekis užkirsti kelią Europos Parlamento nariui pareikšti savo nuomonę viešojo intereso klausimais demokratinėje visuomenėje yra neleistinas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), raštu. (PT) Šis pranešimas yra dėl mūsų kolegos Parlamento nario L. de Magistriso prašymo ginti jo imunitetą ir privilegijas, pagal Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius ir pagal Italijos Respublikos Konstitucijos su pakeitimais, padarytais 1993 m. spalio 29 d. konstituciniu įsakymu Nr. 3, 68 straipsnį, kadangi jis gavo šaukimą į Benevento teismą, nes šio Parlamento narys C. M. Mastella iškėlė jam bylą dėl Italijos laikraščiui duoto interviu. Turint omeny šio Parlamento nusistovėjusią tvarką, atsižvelgiant į tai, kad teisinės procedūros yra civilinės arba administracinės teisės pobūdžio, ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę, balsuoju už mūsų kolegos L. de Magistriso parlamentinio imuniteto panaikinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − (LT) Pritariau šiam pranešimui, kadangi Komitetas mano, kad Luigi de Magistris, duodamas minėtą interviu, vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams visuomenės susidomėjimą keliančiu klausimu. Siekti Parlamento nariams neleisti išreikšti savo nuomonės teisėtą visuomenės susidomėjimą ir susirūpinimą keliančiais klausimais ir kritikuoti savo politinius oponentus iškeliant jiems bylą yra nepriimtina demokratinėje visuomenėje ir tai pažeidžia protokolo 8 straipsnį, kuriuos siekiama ginti narių saviraiškos laisvę jiems vykdant savo pareigas Parlamento kaip Europos Sąjungos institucijos labui. Taip pat remdamasis minėtomis pastabomis ir Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, apsvarstęs priežastis ginti nario imunitetą ar jo neginti, Teisės reikalų komitetas rekomenduoja Europos Parlamentui ginti Luigi de Magistriso kaip Parlamento nario imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. − Balsavau už šį pranešimą, kadangi atsakingas komitetas mano, kad Luigi de Magistris, duodamas minėtą interviu, vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams visuomenės susidomėjimą keliančiu klausimu. Siekti Parlamento nariams neleisti išreikšti savo nuomonės teisėtą visuomenės susidomėjimą ir susirūpinimą keliančiais klausimais ir kritikuoti savo politinius oponentus iškeliant jiems bylą yra nepriimtina demokratinėje visuomenėje ir tai pažeidžia protokolo 8 straipsnį, kuriuo siekiama ginti narių saviraiškos laisvę jiems vykdant savo pareigas Parlamento kaip Europos Sąjungos institucijos labui.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), raštu. − L. De Magistrisui buvo iškelta byla dėl šmeižto. Dėl to jis paprašė Europos Parlamento apsaugoti jo parlamentinį imunitetą ir privilegijas. Pagal šį pranešimą Teisės reikalų komitetas siūlo, kad Europos Parlamentas turėtų apsaugoti L. de Magistriso imunitetą. Balsavau „už“.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Parlamentas gavo prašymą panaikinti mūsų kolegos L. de Magistriso parlamentinį imunitetą, kadangi jis gavo šaukimą į Benevento teismą, nes Europos Parlamento narys C. M. Mastella padavė jį į teismą dėl L. de Magistriso interviu 2009 m. spalio 31 d. Italijos laikraščiui.

Priėmęs pranešimą, kuriame nuspręsta neatšaukti parlamentinio imuniteto, Teisės reikalų komitetas šiuo klausimu paskelbė pranešimą. Iš tiesų manoma, kad L. de Magistris, pareikšdamas savo nuomonę, vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas. Šiame pranešime teigiama, kad jis vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams visuomenės susidomėjimą keliančiu klausimu.

Balsavau „už“, kadangi remiu Parlamento narių žodžio laisvę jiems vykdant savo pareigas ir noriu apginti Europos Parlamento, kaip institucijos, interesus. Tačiau norėčiau pridurti, kad, mano manymu, apskritai, turintys politinę atsakomybę asmenys, įskaitant Parlamento narius, turėtų visada sakyti tiesą ir pagarbiai kalbėti apie savo pašnekovus, o taip būna ne visada.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Čia siekiama apginti L. de Magistriso imunitetą, kadangi duodamas aptariamą interviu, L. de Magistris vykdė savo kaip Europos Parlamento nario pareigas ir politinę veiklą išreikšdamas savo nuomonę savo rinkėjams visuomenės susidomėjimą keliančiu klausimu.

 
  
  

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Ginu Bruno Gollnischo privilegijas ir imunitetą ir manau, kad jam teikiami kaltinimai yra grynai politinio pobūdžio. Turi būti apgintas jo imunitetas, kad jis galėtų toliau vykdyti savo pareigas kaip visas garantijas turintis Europos Parlamento narys. Tokiais atvejais balsavimas dėl Europos Parlamento nario imuniteto gynimo vykdomas per dalinę sesiją (be abejo, kai jis arba ji priklauso didelei frakcijai), todėl man kyla minčių, kad kartais Europos Parlamente taikomi dvejopi standartai ir taip dingsta pasitikėjimas visa institucija.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), raštu.(FR) Žinote, kaip gerbiu demokratines vertybes… Europos Parlamento narys ir Nacionalinio fronto partijos guru Bruno Gollnisch paprašė ginti jo parlamentinį imunitetą, nes Prancūzijos valdžios institucijos taikė priemones atliekant baudžiamąjį tyrimą B. Gollnischo ir jo vaidmens einant Nacionalinio fronto partijos pirmininko pareigas Ronos-Alpių regiono taryboje atžvilgiu, kai Tarptautinė kovos su rasizmu ir antisemitizmu lyga 2009 m. pateikė ieškinį kartu su reikalavimu dėl kompensacijos dėl rasinės neapykantos kurstymo.

Skyriaus dėl Europos Parlamento narių imunitetą reglamentuojančių teisės aktų ir procedūrų 8 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo. Prancūzijos Respublikos konstitucijos 26 straipsnio 2 dalyje nustatytas tas pats dalykas.

Kai Prancūzijoje atliekamos apklausos rodo didelį Nacionalinio fronto partijos populiarumą ir kai gali kilti klausimų dėl šios partijos tapimo vyraujančia (žiniasklaidoje ir politikoje), esu patenkinta, kad Europos Parlamentas negins B. Gollnischo parlamentinio imuniteto ir pareikalavo jį panaikinti, kad teismai galėtų dirbti savo darbą.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), raštu. (PT) Šis pranešimas yra dėl prašymo ginti mūsų kolegos Parlamento nario B. Gollnischo privilegijas ir imunitetą. Prašymas pateiktas, kai Prancūzijos policija bandė jį suimti, kad jis atvyktų į Prancūzijos teismines institucijas dėl bylos, susijusios su politinės nuomonės pareiškimu. Byloje Tarptautinė kovos su rasizmu ir antisemitizmu lyga po spaudos pranešimo Ronos-Alpių regiono tarybos Nacionalinio fronto partijos grupės, kurios pirmininkas buvo Bruno Gollnisch, tinklalapyje pateikė kaltinimą dėl politinės neapykantos kurstymo. Atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką šiame Parlamente ir Teisės reikalų komiteto nuomonę, pritariu pranešėjo pozicijai ir balsuoju už mūsų kolegos parlamento nario B. Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui, kadangi Bruno Gollnischo prašyme ginti imunitetą nesivadovaujama Protokolo dėl ES privilegijų ir imunitetų 8 str. ir jis šiuo atveju nėra taikytinas. Parlamentas, siekdamas nuspręsti ginti parlamento nario imunitetą ar jį atšaukti, taiko savo nuoseklius principus. Atsakingas komitetas neaptiko pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti nario politinei reputacijai.

Antra, šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip EP nario, politinės veiklos sričiai. Šis atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo EP nario veiklos. Trečia, Bruno Gollnisch pateikė paaiškinimą dėl spaudoje skelbto jo frakcijos, veikiančios Ronos-Alpių regiono taryboje, pranešimo, dėl kurio pateikti kaltinimai, nurodydamas, kad šį pranešimą parengė to regiono Nacionalinio fronto grupė, įskaitant jo ryšių vadovą. Parlamento nario imuniteto taikymas tokiai situacijai laikomas netinkamu, nes tai reikštų per daug platų taisyklių, kuriomis siekiama vengti kištis į Parlamento veiklą ir nepriklausomumą, taikymą. Taigi kompetentingos teismo institucijos, o ne Parlamentas turi nuspręsti, kartu laikantis visų demokratinių garantijų, kokiu mastu buvo pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės. Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus ir rekomenduoja EP neginti Bruno Gollnischo parlamentinio imuniteto.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Apsvarstęs visus argumentus „už“ ir „prieš“ dėl Parlamento nario parlamentinio imuniteto gynimo, pritariu Teisės reikalų komiteto rekomendacijai, kad Parlamentas neturėtų ginti Bruno Gollnischo imuniteto.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), raštu. (FR) Su religiniais įsitikinimais susijęs niekinimas ir neapykantos kurstymas Prancūzijoje laikomi nusikaltimu ir tokia padėtis prilyginama flagrante delicto. B. Gollnisch viešai pareiškė paramą įžeidžiamam spaudos pranešimui. Šiame pranešime musulmonai įvardijami kaip galvažudžiai. Pranešime kalbama apie „Islamo invaziją ir mūsų kultūrinių vertybių naikinimą“. B. Gollnisch galės gintis. Panaikinus jo imunitetą, bus sudarytos tam sąlygos. Todėl balsuoju prieš jo prašymą apsaugoti jo parlamentinį imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Europos Parlamento narys Bruno Gollnisch pateikė prašymą ginti jo parlamentinį imunitetą dėl to, kad Prancūzijos valdžios institucijos taikė jo laisvę ribojančias priemones, kurios sudarė teisminio ieškinio, kurį kartu su reikalavimu dėl kompensacijos (pranc. plainte avec constitution de partie civile) 2009 m. sausio 26 d. pateikė Tarptautinė kovos su rasizmu ir antisemitizmu lyga prieš neįvardytą asmenį dėl rasinės neapykantos kurstymo, nagrinėjimo veiksmų dalį. Padaryta išvada, kad šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip Europos Parlamento nario, politinės veiklos sričiai, o iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario, išrinkto remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo Europos Parlamento nario veiklos. Neaptikta jokių fumus persecutionis prielaidos įrodymų, t. y. įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti nario politinei reputacijai. Balsavau už šį pranešimą, kuriuo nutarta neginti B. Gollnischo privilegijų ir imuniteto ir nustatyta, kad kompetentingos teismo institucijos turi nuspręsti, kartu laikantis visų demokratinių garantijų, kokiu mastu pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip Europos Parlamento nario, politinės veiklos sričiai ir susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario, regioninio ir vietos pobūdžio veikla. Todėl nusprendėme neginti jo imuniteto.

 
  
  

Pranešimas: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), raštu. – (BG) Ginu Bruno Gollnischo privilegijas ir imunitetą ir manau, kad jam teikiami kaltinimai yra grynai politinio pobūdžio. Turi būti apgintas jo imunitetas, kad jis galėtų toliau vykdyti savo pareigas kaip visas garantijas turintis Europos Parlamento narys. Todėl balsavau prieš jo imuniteto panaikinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), raštu. Balsavau prieš Bruno Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą nes: 1) tikiu žodžio laisve ir žodžiai, dėl kurių pateiktas ieškinys, nėra smurto kurstymas ir jie nėra užgaulūs ar įžeidžiami. Buvo pateiktos pastabos apie Islamo režimų netoleranciją asmenims, kurie laikomi eretikais; 2) nebuvo sudarytos sąlygos jokioms diskusijoms prieš šiuos svarbius balsavimus (dėl Europos Parlamento nario pagrindinių teisių); 3) pasiūlymas panaikinti Bruno Gollnischo imunitetą (ir po to priimtas sprendimas jį panaikinti) neatitiko pasiūlymo leisti Europos Parlamento nariui Elmarui Brokui iš Vokietijos išlaikyti savo imunitetą kaltinimų dėl (įtariamo) su mokesčių vengimu susijusio turtinio nusikaltimo atžvilgiu. Aišku, kad kaltinimas pateiktas be tinkamų įrodymų, privačiai organizacijai siekiant, kad B. Gollnisch netektų savo pareigų, į kurias buvo išrinktas, ir gero vardo.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), raštu. (NL) Vien tai, kad mūsų kolegai nariui, kuris rizikuoja netekti savo imuniteto, nebuvo suteikta galimybė apginti save plenarinėje sesijoje, yra paknakama priežastis balsuoti prieš šį pranešimą, kuriame įrodinėjama, kad reikia panaikinti šį imunitetą. Be to, piktina ir esmės neatitinka tai, kad Parlamento nariai gali prarasti savo imunitetą ir būti duodami į teismą už savo nuomonės pareiškimą. Jei Europos Parlamentas nori, kad ateityje rinkėjai į jį žiūrėtų rimtai, jis privalo nedviprasmiškai ir be jokių kompromisų ginti savo paties narių ir visų Europos piliečių teisę į žodžio laisvę.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), raštu. (PT) Šis pranešimas yra dėl prašymo panaikinti mūsų kolegos Parlamento nario B. Gollnischo privilegijas ir imunitetą; prašymą Europos Parlamentui pateikė Lijono apeliacinio teismo prokuroras dėl tyrimo, susijusio su ieškiniu, kurį kartu su reikalavimu dėl kompensacijos 2009 m. sausio 26 d. pateikė Tarptautinė kovos su rasizmu ir antisemitizmu lyga (toliau – LICRA) dėl Ronos-Alpių regiono tarybos Nacionalinio fronto partijos grupės, kurios pirmininkas buvo Bruno Gollnisch, internete paskelbto spaudos pranešimo. Atsižvelgiant į nusistovėjusią praktiką šiame Parlamente, į tai, kad parlamentinis imunitetas šiuo atveju taikomas netinkamai, ir į Teisės reikalų komiteto nuomonę, pritariu pranešėjo pozicijai ir balsuoju už mūsų kolegos Parlamento nario B. Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), raštu. Balsavau prieš Bruno Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą, nes: 1) žodžio laisvė yra pamatinė mūsų visuomenės vertybė ir mūsų demokratijos pagrindas. Jos neturėtų varžyti politiniai oponentai. B. Gollnischui priskiriami teiginiai nėra smurto kurstymas ir jie nėra užgaulūs ar įžeidžiami. Buvo pateiktos pastabos apie Islamo režimų netoleranciją netikintiesiems; 2) nebuvo sudarytos sąlygos jokioms diskusijoms prieš balsavimą dėl šio klausimo, kuris daro poveikį Europos Parlamento nario pagrindinėms teisėms; 3) pasiūlymas panaikinti Bruno Gollnischo imunitetą (ir politiškai pagrįstas sprendimas jį panaikinti) neatitiko pasiūlymo leisti Europos Parlamento nariui Elmarui Brokui iš Vokietijos išlaikyti savo imunitetą kaltinimų dėl (įtariamo) su mokesčių vengimu susijusio turtinio nusikaltimo atžvilgiu.

Aišku, kad kaltinimas pateiktas be tinkamų įrodymų, privačiai organizacijai siekiant, kad B. Gollnisch netektų savo pareigų, į kurias buvo išrinktas, ir gero vardo. Taip pat aišku, kad Parlamente vis labiau plintant politinio korektiškumo netoleravimo atmosferai, kai kurie Europos Parlamento nariai yra lygesni už kitus.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − (LT) Pritariau šiam dokumentui, kadangi pirma, atsakingas komitetas neaptiko pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti nario politinei reputacijai.

Antra, šis atvejis nepriklauso Bruno Gollnischo, kaip Europos Parlamento nario, politinės veiklos sričiai. Šis atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo EP nario veiklos.

Trečia, Bruno Gollnisch pateikė paaiškinimą dėl spaudoje skelbto jo frakcijos, veikiančios Ronos-Alpių regiono taryboje, pranešimo, dėl kurio pateikti kaltinimai. Parlamento nario imuniteto taikymas tokiai situacijai laikomas netinkamu, nes tai reikštų per daug platų taisyklių, kuriomis siekiama vengti kištis į Parlamento veiklą ir nepriklausomumą, taikymą.

Taigi kompetentingos teismo institucijos, o ne Parlamentas turi nuspręsti, kartu laikantis visų demokratinių garantijų, kokiu mastu buvo pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės. Pažymėtina, kad EP, priimdamas sprendimą atšaukti nario imunitetą, tiesiog leidžia atsakingai nacionalinei valdžios institucijai patraukti asmenį atsakomybėn (atsižvelgiant į tai, kad nepažeidžiama Institucijos veikla ir nepriklausomumas) ir tokiu sprendimu niekaip nėra patvirtinama nario kaltė ar išreiškiama nuomonė dėl to, ar tam tikri veiksmai ar požiūriai pateisina tyrimą. Taip pat Teisės reikalų komitetas apsvarstė visus argumentus ir rekomenduoja EP atšaukti Bruno Gollnischo parlamentinį imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), raštu.(FR) Atsižvelgdamas į savo ilgą (27 metų) parlamento nario veiklą Prancūzijos Nacionalinėje asamblėjoje ir Europos Parlamente galiu pasakyti, kad Europos Parlamento požiūris į B. Gollnischo parlamentinio imuniteto panaikinimą buvo ypač netinkamas. Europos Parlamento nariui nebuvo suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir apginti save prieš savo kolegas narius, kurie, beje, nesivargino ir neįsigilino į bylos faktus. Jei jie būtų tai padarę, būtų sužinoję, kad B. Gollnisch tik netiesiogiai atsakingas dėl šio klausimo ir kad šis klausimas susijęs su jo politinės nuomonės laisve. Mokyti demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms yra viena; jas gerbti savo pačių institucijoje – visiškai kita.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), raštu. (FR) Teisminių procedūrų taikymas bandant užkirsti kelią Parlamento nariams reikšti savo nuomonę su teisėtais visuomenės interesais ir reikalais susijusiais klausimais ir kritikuoti savo politinius oponentus demokratinėje visuomenėje yra nepriimtinas ir tai pažeidžia Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų 8 straipsnį, kuriuo siekiama apsaugoti narių žodžio laisvę. Visapusiškai pritariu šiai koncepcijai. Tačiau, B. Rapkay manymu, tai taikoma tik L. De Magistrisui, kuris kaltinamas šmeižtu, ir netaikoma Bruno Gollnischui, kuris kaltinamas dėl savo politinės nuomonės pareiškimo. Tai dvejopų standartų atvejis. Kaip gali būti, kad mūsų žinojimas, ką L. De Magistris mano apie savo kolegą Parlamento narį labiau atitinka visuomenės interesus ir yra demokratiškesnis dalykas nei žinojimas, ką Nacionalinio fronto partija mano apie romų riaušes ar masinės imigracijos pavojus? Akivaizdu, kad Bruno Gollnisch imuniteto praradimo priežastis ta, jog Bruno Gollnischo politiniams oponentams nepatiko aptariamas spaudos pareiškimas, nors jis labiau atitinka visuomenės interesus. Šio Parlamento išrinktų atstovų žodžio laisvė negali būti kintamas dalykas ir neturėtų priklausyti nuo to, ar asmens veidas patinka, ar ne. Šio pranešimo patvirtinimas jums nedaro garbės.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Pritariu Bruno Gollnischo imuniteto atšaukimui, kad jis galėtų stoti prieš teismą dėl nusikaltimo dėl rasinės neapykantos kurstymo.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), raštu. (FR) Su religiniais įsitikinimai susijęs niekinimas ir neapykantos kurstymas Prancūzijoje laikomi nusikaltimu ir tokia padėtis prilyginama flagrante delicto. B. Gollnisch viešai pareiškė paramą įžeidžiamam spaudos pranešimui. Šiame pranešime musulmonai įvardijami kaip galvažudžiai. Pranešime kalbama apie „Islamo invaziją ir mūsų kultūrinių vertybių naikinimą“. B. Gollnisch galės gintis. Panaikinus jo imunitetą, bus sudarytos tam sąlygos. Todėl balsuoju prieš jo prašymą apsaugoti jo parlamentinį imunitetą.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), raštu. (DE) Balsavau prieš Bruno Gollnischo imuniteto atšaukimą, nes Teisės reikalų komiteto pateikta aiškinamoji dalis yra visiškai savavališka. Jei B. Gollnisch kaltinamas dėl spaudos pranešimo, kurį parašė Nacionalinio fronto partijos politinis biuras, ši veikla neabejotinai turi būti vertinama kaip patenkanti į B. Gollnischo ES įgaliojimų apimtį. Argumentas, kad atvejis iš tikrųjų susijęs tik su Bruno Gollnischo, kaip regiono tarybos nario, veikla, nieko nelemia, nes ES įgaliojimai negali būti vertinami kaip ne visos darbo dienos veikla ar panašiai. Jei B. Gollnisch būtų padaręs tokį patį pareiškimą per Europos Parlamento dalinę sesiją ar viename savo komitetų, ar būtų pateiktas toks pat argumentas? Spaudos pranešimo, kuris tapo ekstradicijos pagrindu, turinys 100 proc. atitinka žodžio laisvės principą. Jei politiškai nepopuliarūs pareiškimai dabar tampa ekstradicijos pagrindu, tai dar kartą prarodo, ką Europos Parlamentas galvoja apie tikrąją demokratiją.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Tai pranešimas dėl Prancūzijos generalinio prokuroro pateikto prašymo atšaukti mūsų kolegos nario Bruno Gollnischo imunitetą, kad būtų galima vykdyti ieškinio dėl tariamo rasinės neapykantos kurstymo tyrimą ir, jei to reikėtų, kviesti Bruną Gollnischą į Prancūzijos pirmosios instancijos teismą, apeliacinį teismą ir kasacinį teismą. Bruno Gollnischo imuniteto atšaukimas susijęs su įtarimais įvykdžius rasinės neapykantos kurstymo baudžiamąjį nusižengimą, kai Ronos-Alpių regiono tarybos Nacionalinio fronto partijos grupė, kurios pirmininkas buvo Bruno Gollnisch, 2008 m. spalio 3 d. paskelbė spaudos pranešimą, taigi veiksmai iš tikrųjų susiję tik su Bruno Gollnischo, kaip Ronos-Alpių regiono tarybos nario, išrinkto remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise, regioninio ir vietos pobūdžio veikla, kuri skiriasi nuo Europos Parlamento nario veiklos. Neaptikta jokių fumus persecutionis prielaidos įrodymų, t. y. įtarimų, kad ieškinys buvo pateiktas siekiant pakenkti politinei nario reputacijai. Balsavau už šį pranešimą, kuriuo nutarta neginti B. Gollnischo privilegijų ir imuniteto ir nustatyta, kad kompetentingos teismo institucijos turi nuspręsti, kartu laikantis visų demokratinių garantijų, kokiu mastu pažeisti Prancūzijos įstatymai, reglamentuojantys rasinės neapykantos kurstymą, ir kokios galėtų būti teisinės pasekmės.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Atvejis nesiskiria nuo ankstesniojo (žr. A7-0154/2011), tik čia prašymą dėl imuniteto atšaukimo pateikė Prancūzijos valdžios institucijos.

 
  
  

Rekomendacija: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), raštu. (PT) Prespos ežerų baseinas (Prespos parko teritorija) išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos teritorijose. Pirmoji šių šalių yra Europos Sąjungos valstybė narė, antroji turi ES šalies kandidatės statusą, o trečioji – potencialios ES šalies kandidatės statusą. Albanija ir BJRM su ES yra sudariusios stabilizacijos ir asociacijos susitarimą ir plėtojant tvarią ekonomiką ir ekologiškas infrastruktūras, kurios savaime lemia darbo vietų kūrimą vietos lygmeniu, bus sukurtas didelis užimtumo potencialas taip prisidedant prie strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimo. Be to, geriau naudojant išteklius, tvari ekonomikos plėtra ir gamtos apsauga gali ir turi būti suderintos ir taip turėtų būti sustiprintas bendradarbiavimas su kaimyninėmis šalimis joms siekiant integracijos į Europą. Dėl visų šių minėtų priežasčių balsuoju už šį projektą dėl susitarimo.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), raštu. (IT) Pritariu Europos Sąjungos dalyvavimui pasirašant Susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo, kurį sudarė Graikija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM) ir Albanija. Laikausi tokio požiūrio, nes parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Taip pat pritariu susitarime nustatytiems tikslams ir principams, kurie grindžiami tausiu gamtinių išteklių naudojimu, dėmesiu biologinės įvairovės saugojimui ir išlaikymui ir kova su vandenų tarša ir jos kontrole ir mažinimu Prespos ežerų teritorijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. (PT) Teigiamai vertinu valstybių narių pastangas dirbti kartu su ne ES valstybėmis siekiant tausesnio išteklių naudojimo. Todėl balsuoju už Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo sudarymą, nes manau, kad šis susitarimas svarbus trijų valstybių, kurių teritorijoje išsidėstęs parkas, t. y. Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos vystymuisi. Taip pat manau, kad šis parkas svarbus aplinkai, gamtos išsaugojimui ir įvairaus netiesioginio teigiamo poveikio, kuris gali kilti iš tokio tipo bendradarbiavimo, ypač gerų santykių stiprėjimo Balkanų regione, atžvilgiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Teigiamai vertinu Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo tarp Europos Sąjungos, Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublika Makedonijos (BJRM) sudarymą, kuriuo siekiama įtvirtinti šių trijų šalių, kurių teritorijoje išsidėstęs Prespos baseinas, bendradarbiavimą ir užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą. Šis susitarimas rodo sėkmingą ES Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimą, siekiant saugoti aplinką, užtikrinti geresnes regiono gyventojų gyvenimo sąlygas ir skatinti trijų šalių – Graikijos, Albanijos ir BJRM – bendradarbiavimą. Tai stiprins gerus kaimyninius susitariančiųjų šalių santykius Balkanuose, kurie yra ypač jautrus regionas.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), raštu. − (PT) Ši rekomendacija yra dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo sudarymo Europos Sąjungos vardu; Prespos parkas įkurtas 1977 m., ir 2000 m. vasario 2 d. deklaracijoje, kurią pasirašė Prespos šalys – Graikija, Albanija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (BJRM) – ši teritorija paskelbta tarpvalstybiniu mastu saugoma zona. Europos Sąjunga supranta, kad būtina skubiai apsaugoti ir puoselėti gamtinius išteklius, taigi nuo aštuntojo dešimtmečio ji patvirtino teisės aktų paketą, kurio vienas pagrindinių elementų – 2000 m. priimta Vandens pagrindų direktyva. Šio susitarimo tikslas – įtvirtinti ES ir minėtų valstybių bendradarbiavimą siekiant užtikrinti tvarų regiono vystymą ir apsaugoti jo ekosistemą, ypač rengiant kompleksinius Prespos hidrografinio baseino valdymo planus. Kai vis daugėja nelaimių, kylančių dėl klimato kaitos, sveikinu Tarybą dėl šio projekto ir norėčiau, kad jis būtų užbaigtas kiek galima greičiau.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), raštu. − (PT) Prespos ežerų baseinas (Prespos parko teritorija) išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos teritorijose. Labai svarbu sukurti gyvenamąją buveinę saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vietą ir zoną, turtingą kultūra ir paveldu.

Susitarimo tikslas – įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių hidrografinio baseino valdymo planų rengimą. Kad įgyvendintų šį tikslą, susitariančiosios šalys, vadovaudamosi suverenios lygybės, teritorinio vientisumo, savitarpio naudos ir geros valios principais, įsipareigojo atskirai ir bendradarbiaudamos imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti Prespos ežerų vandenų valdymą, kovoti su tarša, ją kontroliuoti ir mažinti, saugoti ir išlaikyti teritorijos biologinę įvairovę, saugoti dirvožemį, užtikrinti apdairų gamtos išteklių naudojimą ir tvarų vystymą.

Todėl balsuojame už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. − (PT) Prespos ežerų baseinas (Prespos parko teritorija) išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos teritorijose ir yra labai svarbus kuriant gyvenamąją buveinę saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vietą ir zoną, turtingą kultūra ir paveldu.

Susitarimo tikslas – įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių hidrografinio baseino valdymo planų rengimą.

Kad įgyvendintų šį tikslą, susitariančiosios šalys, vadovaudamosi suverenios lygybės, teritorinio vientisumo, savitarpio naudos ir geros valios principais, įsipareigojo atskirai ir bendradarbiaudamos imtis būtinų priemonių siekiant užtikrinti Prespos ežerų vandenų valdymą, kovoti su tarša, ją kontroliuoti ir mažinti, saugoti ir išlaikyti teritorijos biologinę įvairovę, saugoti dirvožemį, užtikrinti apdairų gamtos išteklių naudojimą ir tvarų vystymą.

Todėl balsuojame už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), raštu. 2010 m. vasario mėn. dalyvaujant Europos Sąjungai, Graikija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Albanija pasirašė susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus jo vystymo. Šio susitarimo tikslas – užtikrinti Prespos parko apsaugą ir visapusišką ekosistemos apsaugą. Ežerai ir jų aplinka yra svarbi ekologijos požiūriu, bet to, ši zona unikali dėl geomorfologinės, ekologinės, biologinės įvairovės ir kultūrinės svarbos. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant daugelį retų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas. Todėl reikėtų gauti Parlamento pritarimą, kad būtų sudarytos sąlygos susitarimui patvirtinti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), raštu. (IT) Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos pasienio teritorijose išsidėstęs Prespos upės baseinas yra svarbi gamtinė zona. Susitarimas, kurį pasirašys Europos Sąjunga, prisidės prie kai kurių svarbių tikslų saugant šią zoną, ekosistemą ir diegiant tvarų atsinaujinančiosios energijos naudojimą, siekimo. Būtent todėl balsuosiu už šią rekomendaciją.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Pritariau šiam pranešimui, nes šio Susitarimo tikslas – įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių upių baseinų valdymo planų rengimą pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus. Prespos ežerų baseinas (Prespos parko teritorija) išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos teritorijose. Pirmoji šių šalių yra Europos Sąjungos valstybė narė, antroji turi ES šalies kandidatės statusą, o trečioji – potencialios ES šalies kandidatės statusą. Albanija ir BJRM su ES yra sudariusios stabilizacijos ir asociacijos susitarimą. Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas.

Dėl šių priežasčių šios trys šalys 2010 m. vasario 2 d., dalyvaujant ES, pasirašė Susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo, kuriam taip pat reikalingas Europos Parlamento pritarimas. Kad įgyvendintų šį tikslą, susitariančios šalys, vadovaudamosi suverenios lygybės, teritorinio vientisumo, savitarpio naudos ir geros valios principais, įsipareigojo atskirai ir bendradarbiaudamos imtis būtinų priemonių ir taikyti geriausius turimus metodus.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Teigiamai vertinu šį susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo. Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), raštu. (ES) Tai pranešimas dėl Prespos ežerų baseino, kuris dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas. Patį susitarimą sudaro Graikija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Albanija, kurių teritorijose išsidėsčiusi ši gamtinė zona, norėdamos: įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti šių ežerų vandenų valdymą, kad būtų kovojama su vandenų tarša, ji būtų kontroliuojama ir mažinama; saugoti ir išlaikyti teritorijos biologinę įvairovę ir saugoti teritorijos dirvožemį nuo erozijos; užtikrinti apdairų gamtos išteklių naudojimą ir tvarų vystymą; užkirsti kelią svetimų gyvūnų ir augalų rūšių įvežimui ir veisimui; reguliuoti žmogaus veiklą, kuri daro neigiamą poveikį šiai teritorijai. Esu įsitikinęs, kad reikia didinti visų dalyvaujančių šalių bendradarbiavimą visuomet laikantis lygybės, teritorinio vientisumo ir savitarpio naudos principų, kad būtų saugoma ši išskirtinės vertės zona. Todėl balsuoju už šį susitarimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. − (PT) Šio pranešimo pagrindas – Tarybos sprendimo projektas dėl susitarimo dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo pasirašymo; dėl Prespos hidrografinio baseino. Europos Sąjungoje nuo seno galioja teisės aktai, skirti jos vandenims apsaugoti, t. y. 2000 m. priimta Vandens pagrindų direktyva (2000/60/EB), kurioje nustatytas tikslas saugoti visus vandenis (upes, ežerus, požeminius ir pakrančių vandenis) ir siekiant šio tikslo numatyta koordinuoti pastangas valdant bendrus hidrografinius baseinus, kurie driekiasi per administracines ir politines sienas. Prespos hidrografinis baseinas išsidėstęs Graikijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) ir Albanijos teritorijose. BJRM turi ES šalies kandidatės statusą, o Albanija – potencialios ES šalies kandidatės statusą. Todėl būtina sudaryti tarptautinį susitarimą siekiant vandens pagrindų direktyvos tikslų, t. y. gerinti paslaugas, susijusias su šios teritorijos biologine įvairove ir ekosistemomis. Balsavau už šį pranešimą, kurį anksčiau vienbalsiai patvirtinto Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. − (PT) Prespos hidrografinis baseinas išsidėstęs Graikijos, Albanijos ir Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) teritorijose. Kadangi ši teritorija yra neginčijamą ekologinę naudą teikiantis biologinės įvairovės ir gamtinio klimato reguliavimo šaltinis, ją verta saugoti Europos Sąjungos pastangomis pagal Vandens pagrindų direktyvą (2000/60/EB). Pagal šią direktyvą, kai upių baseinai driekiasi už ES teritorijos ribų, būtina koordinuoti veiksmus su susijusiomis šalimis ir dėl šios priežasties 2010 m. vasario 2 d. buvo sudarytas susitarimas dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo; atstovaudama ES taip pat dalyvavo Komisija. Tačiau galutiniam susitarimo patvirtinimui Taryboje reikalingas Europos Parlamento pritarimas. Dėl šių išvardytų priežasčių balsuoju už šio susitarimo patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Ji yra gyvybiškai svarbi buveinė saugant daugelį retų ir (arba) tai vietovei būdingų faunos ir floros rūšių, taip pat paukščių, kuriems pasaulio mastu gresia išnykti, perėjimo vieta ir zona, kurioje saugomas svarbus archeologinis ir tradicinis paveldas. Dėl šių priežasčių trys susijusios šalys 2010 m. vasario 2 d., dalyvaujant ES, pasirašė Susitarimą dėl Prespos parko teritorijos apsaugos ir tvaraus vystymo. Susitarimo tikslas – įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių upių baseinų valdymo planų rengimą pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus. Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punktu, Tarybai norint pasirašyti šį susitarimą reikalingas Europos Parlamento pritarimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Europos Sąjungoje nuo seno galioja teisės aktai, skirti jos vandenims apsaugoti, iš jų, turbūt, svarbiausia – 2000 m. priimta Vandens pagrindų direktyva (VPD). Pagal šį teisės aktą, kai upių baseinai driekiasi už ES teritorijos ribų, valstybės narės stengiasi užtikrinti deramą koordinavimą su atitinkamomis ES nepriklausančiomis valstybėmis, kuriose yra tas pats upės baseino rajonas. Jei koordinavimas vykdomas pagal tarptautinį susitarimą, būtina, kad Europos Sąjunga kaip susitariančioji šalis dalyvautų svarstant į susitarimą įtrauktus klausimus, kurie priskiriami ES kompetencijai.

Prespos parko teritorija dėl geomorfologinės, ekologinės ir kultūrinės svarbos bei svarbos biologinės įvairovės srityje yra tarptautinės reikšmės gamtinė zona. Šiandien patvirtintu tekstu norima įtvirtinti bendradarbiavimą siekiant užtikrinti integruotą ekosistemos apsaugą ir tvarų Prespos parko teritorijos vystymą, įskaitant kompleksinių upių baseinų valdymo planų rengimą pagal tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus. Susitarimas padės sėkmingai įgyvendinti ES Vandens pagrindų direktyvą, saugoti aplinką, užtikrinti geresnes vietos gyventojų gyvenimo sąlygas ir stiprins gerus kaimyninius šalių santykius ypač jautrioje teritorijoje Balkanuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), raštu. − Praėjusiais metais Komisija ir kitos ES institucijos atkreipė dėmesį į tai, kad nesilaikome savo su biologine įvairove susijusių tikslų. Tai labai apgailėtina padėtis, kurią būtina skubiai ir veiksmingai keisti, kad būtų apsaugota biologinė įvairovė ir neįkainojamos paslaugos, kurias ji teikia ekologijos požiūriu. Reikia kiek galima skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, nes ši problema yra pasaulinio lygmens, taigi šį susitarimą reikia vertinti labai teigiamai.

 
  
  

Rekomendacija: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), raštu. − (PT) Balsuoju už C. Fragos Estévez rekomendaciją palankiai vertinti Europos Komisijos dedamas pastangas siekiant, kad būtų priimtos regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų (RŽVO) rezoliucijos, pagrįstos uostų valstybių priemonių susitarimu. Per Indijos vandenyno tunų komisijos plenarinį posėdį, vykusį 2010 m. kovo mėn. Busane (Pietų Korėja), priimta ES pateikta rezoliucija dėl uostų valstybių priemonių (rezoliucija 2010/11). Panašius pasiūlymus ES pateikė kitose RŽVO siekdama, kad būtų sustiprintos jų šiuo metu galiojančios uostų valstybių priemonės ir suderintos su Susitarimo reikalavimais. Deja, keletą kartų šie pasiūlymai negalėjo būti priimti, kadangi tam paprieštaravo daug šalių, kaip antai Lotynų Amerikos ir mažos Ramiojo vandenyno salų valstybės.

Kaip siūlo pranešėja, aš irgi raginu Europos Komisiją ir toliau stengtis, kad būtų priimti šie pasiūlymai, nes kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba Susitarime numatytos priemonės bus tik tuomet iš tiesų veiksmingos, jei ir kai jos bus vykdomos nuodugniai, vienodu būdu ir skaidriai, siekiant, kad būtų išvengta spragų, kuriomis lengvai galėtų pasinaudoti NNN žvejybos vykdytojai.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), raštu. (IT) Pritariau rekomendacijai, nes Europos Sąjunga turi aiškiai parodyti savo poziciją, nukreiptą prieš neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą. Europos Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo tarptautiniu lygmeniu sprendžiant su žvejybos valdymu susijusius klausimus. Todėl ES turi remti viską, kas susiję su tarptautinių taisyklių dėl pažeidimų vykdymo užtikrinimu. C. Fraga Estévez palankiai vertina Europos Komisijos dedamas pastangas siekiant, kad būtų priimtos rezoliucijos, pagrįstos FAO uostų valstybių priemonių susitarimu. Komitete tvirtai pritarėme minčiai, kad reikia toliau daryti spaudimą dėl šių pasiūlymų. Tiesą pasakius, neteisėta žvejyba apima deklaruojamus laivus, kurie žvejoja negausias rūšis, ir leidimų neturinčių laivų žvejybą saugomose zonose ar per arti kranto.

Deja, apie 60 proc. į mūsų rinkas patenkančių žvejybos produktų tenka neteisėtai žvejybai ir dėl to sudėtinga nustatyti tokių produktų kokybę ir juos atsekti. Būtent todėl manome, kad Europa turėtų rodyti pavyzdį visoms kitoms šiame sektoriuje veikiančioms šalims, kurios galiausiai patenka į palankesnę padėtį tarptautinėse rinkose, nes joms nereikia laikytis jokių apribojimų, kurie taikomi mūsų žvejams.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), raštu. (ES) Balsavau už C. Fragos rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, patvirtinimo projekto. Balsavau „už“, nes iniciatyvos turinys sudarys sąlygas svariai prisidėti prie pasaulinės kovos su neteisėta žvejyba. Iniciatyvos turinys bus veiksmingas tik tuomet, jei bus taikomas nuodugniai, vienodu būdu ir skaidriai.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), raštu. (IT) Pamažu vis didesne problema tampa žuvų išteklių trūkumas ne tik mūsų jūrose, bet ir pasauliniu lygmeniu. Žinome, kad gyvieji jūrų ištekliai būtini ne tik kaip svarbi žmogaus mitybos dalis, bet ir kaip svarbus visos ekosistemos sveikatos aspektas. Todėl būtina, kad visų lygių vyriausybės – nuo regionų iki centrinių vyriausybių ir iki pat Europos Sąjungos – dėtų kiek gali daugiau pastangų, kad būtų sukurtos reguliavimo ir teisėkūros priemonės, padedančios apsaugoti žuvų telkinius, nes tai yra vienintelė ilgalaikio žvejybos veiklos tvarumo garantija.

Balsavau už Parlamento rekomendaciją Tarybai, kad Taryba galėtų ES vardu tęsti Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, patvirtinimą. Jei nacionalinės institucijos teisingai įgyvendins šį tarptautinį susitarimą, jis taps svarbia ilgalaikės jūrų gyvybės apsaugos ir tausaus žuvų telkinių naudojimo priemone.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − (LT) Balsavau dėl šio pranešimo, nes juo Europos Parlamentas pritarė Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos susitarimo sudarymui, kuriuo remiantis būtų skatinamas atsakingas žuvininkystės išteklių bei jūrų ekosistemų naudojimas. Šiame susitarime yra numatomos konkrečios priemonės, kaip būtų galima efektyviau kovoti su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba ES teritoriniuose vandenyse. Šios priemonės tai yra standartai, kuriais remiantis valstybės narės turėtų remtis priimdamos su užsienio vėliava plaukiojančių laivų bei norinčių pasinaudoti jų uostais, stebėjimo, kontrolės ir tikrinimo priemones. Šio susitarimo priemonės galėtų būti taikomos ne tik žvejybiniams, bet ir su žvejyba susijusiems laivams (pavyzdžiui, transporto laivus, pervežančius žvejybos produktus). Kova su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis, ir reikėtų, kad ES turėtų galimybę skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje, aktyviai ir konstruktyviai dalyvaudama priimant tarptautinį dokumentą dėl uosto valstybės priemonių.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), raštu. (RO) Neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba laikoma viena didžiausių grėsmių žuvininkystės rinkos, kurioje Europos Sąjungai tenka svarbus pasaulinis vaidmuo, ištekliams. Šiuo atveju neabejotinai reikia persvarstyti bendrąją ES lygmens žuvininkystės politiką, skirtą apsaugoti tausų gyvųjų vandenų išteklių naudojimą. Tarybos patvirtinimui siūlomas susitarimas buvo parengtas būtent tam, kad būtų laikomasi šių tarptautinių reikalavimų siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, uosto valstybėms įgyvendinant veiksmingas priemones. Patvirtinus susitarimą, šios priemonės iš savanoriškų turėtų tapti privalomais būtinaisiais standartais, kuriuos uostų valstybės turėtų taikyti siekdamos stebėti, kontroliuoti ir tikrinti su užsienio vėliava plaukiojančių laivus, norinčius pasinaudoti jų uostais.

Tai, kad priemonių, kurių įgyvendinimas patenka į uostų valstybių atsakomybės sritį, rinkinys vis tik rengiamas pagal tarptautinę priemonę, yra privalumas. Pasaulinė šios NNN žvejybos veiklos priežiūra gali lemti bendrą geresnį žvejybos veiklos stebėjimą. Tokiu atveju organizavimo ir įgyvendinimo sąnaudos būtų mažesnės.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), raštu. (IT) Balsavau už C. Fragos Estévez pateiktą tekstą, kuriai norėčiau pareikšti padėką už nuveiktą darbą. Tiesą pasakius manau, kad Europos Sąjunga turėtų panaudoti visas savo turimas priemones, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai prekybai ir su ja būtų kovojama ir kartu būtų išsaugota žvejybos rinka, kuri visuomet yra tvirtas bendros žuvininkystės politikos ramstis.

Todėl pats laikas patvirtinti griežtesnes taisykles ir, svarbiausia, jų laikytis. Europos ir tarptautinių žvejybos taisyklių nesilaikantiems laivams turėtų būti uždrausta vykdyti veiklą ir reikėtų užtikrinti, kad bus gaunama daugiau informacijos apie visus laivus, prašančius leidimo įplaukti į uostus. Nepamirškime, kad Europa, kuri pasaulyje pagal žvejybos pajėgumus užima trečiąją vietą, metų metus dirba siekdama užtikrinti, kad valstybės narės ir trečiosios šalys laikytųsi taisyklių, siekiant tausios žvejybos rinkos ir jūrų aplinkos apsaugos nuo galimos žalos.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. − (PT) Pritariu Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projektui. Manau, kad tokių priemonių veiksmingumas yra esminis dalykas norint užtikrinti jūrų ekosistemų, taigi ir jūrų naudojimo bei atitinkamų pramonės šakų apsaugą ir tvarumą. Norint užtikrinti minėtą veiksmingumą, reikia, kad valstybės narės visas šias priemones taikytų suderintai, kontroliuodamos laivų iškrovimą, perkrovimus ir kitas jų uostuose atliekamas operacijas. Todėl noriu pabrėžti su keitimosi informacija priemone susijusio aspekto svarbą, kuriuo turi būti sustiprintas šis susitarimas.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. − (PT) Neteisėta žvejyba yra reiškinys, keliantis pavojų visoms priemonėms, kurių tarptautinė bendruomenė ir Europos Sąjunga imasi, siekdamos sudaryti sąlygas suderinti stabilią ir dinamišką žvejybos veiklą su būtinu žuvų išteklių papildymu.

2007 m. FAO Žuvininkystės komitetas nutarė, kad reikėtų parengti tarptautinį teisiškai privalomą dokumentą dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama atgrasyti nuo neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos. Vėliau 2009 m. susitarimas buvo priimtas Romoje ir dabar ketinama jį patvirtinti ES vardu.

Atsižvelgiant į šio klausimo svarbą, ypač tokiai jūrinei valstybei kaip Portugalija, balsuoju už šio susitarimo patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), raštu. (PT) JT Maisto ir žemės ūkio organizacija (angl. FAO) 2001 m. parengė tarptautinį veiksmų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (angl. IPOA-IUU). 2005 m. FAO patvirtino priemonių rinkinį, kurį žvejybos ir žuvų produktų vežimo laivų uostų valstybės turi patvirtinti siekdamos kovoti su neteisėta žvejyba. Gamtinių išteklių, ypač jūrų išteklių, išsaugojimas yra nuolatinis Europos Sąjungos, kuri visomis savo turimomis priemonėmis siekia užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, rūpestis. Todėl veikdama aktyviai ir konstruktyviai ES griežtai laikėsi visų FAO patvirtintų priemonių, ypač rengdama susitarimą, kuris buvo patvirtintas 2009 m. lapkričio 18–23 d. Romoje vykusioje Maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijos trisdešimt šeštojoje sesijoje. Pritariu pranešėjos pozicijai, kad reikia ne tik raginti Europos Komisiją sudaryti šį dabartinį susitarimą, bet ir toliau daryti spaudimą tarptautinėms agentūroms, ypač FAO, siekiant patvirtinti numatytas priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), raštu. (PT) Pasibaigus diskusijų procesui, prieš kurį per ankstesnius du dešimtmečius vadovaujant Maisto ir žemės ūkio organizacijai (FAO) buvo patvirtinta nemažai kitų susitarimų ir elgesio kodeksų, 2009 m. lapkričio 18–23 d. Romoje vykusioje FAO konferencijos trisdešimt šeštojoje sesijoje buvo patvirtintas šis susitarimas.

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba kelia pasaulinio masto grėsmę tausiam jūros išteklių naudojimui. Todėl kova su NNN žvejyba turi būti pagrindinis bendros žuvininkystės politikos aspektas ir svarbiausias tarptautinio žuvininkystės valdymo kompetentinguose forumuose valdymo elementas.

Šio Susitarimo tikslas – užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą. Patirtis rodo, kad, kovojant su NNN žvejyba, uostų valstybių priemonės kartu su kitomis priemonėmis yra ekonomiškos ir joms tenka labai svarbus vaidmuo. Susitarime taip pat įtvirtinta plati NNN žvejybos apibrėžtis siekiant apimti kuo platesnį nereguliuojamos žvejybos veiklos spektrą.

Todėl balsavome už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Pasibaigus diskusijų procesui, prieš kurį per ankstesnius du dešimtmečius vadovaujant Maisto ir žemės ūkio organizacijai (FAO) buvo patvirtinta nemažai kitų susitarimų ir elgesio kodeksų, 2009 m. lapkričio 18–23 d. Romoje vykusioje FAO konferencijos trisdešimt šeštojoje sesijoje buvo patvirtintas šis susitarimas.

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba kelia pasaulinio masto grėsmę tausiam jūros išteklių naudojimui. Todėl kova su NNN žvejyba turi būti pagrindinis bendros žuvininkystės politikos aspektas ir svarbiausias tarptautinio žuvininkystės valdymo kompetentinguose forumuose valdymo elementas.

Šio Susitarimo tikslas – užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą.

Patirtis rodo, kad, kovojant su NNN žvejyba, uostų valstybių priemonės kartu su kitomis priemonėmis yra ekonomiškos ir joms tenka labai svarbus vaidmuo. Susitarime taip pat įtvirtinta plati NNN žvejybos apibrėžtis siekiant apimti kuo platesnį nereguliuojamos žvejybos veiklos spektrą.

Todėl balsavome už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), raštu. 2009 m. lapkričio mėn. Maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijoje buvo patvirtintas Susitarimas dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, kuris gali padėti sumažinti tokio tipo žvejybą ir užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą. Kadangi Europos Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo tarptautinės žuvininkystės srityje ir ji yra viena iš svarbiausių pasaulyje žuvininkystės produktų rinkų, dera ir reikia skatinti, kad tokius pasiūlymus patvirtintų ir Europos institucijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), raštu. (GA) FAO konferencijos, su kuria susijęs šis sprendimas, tikslas – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones. Iš esmės, „uosto valstybės priemonės“ – tai priemonės, kurias uosto valstybės gali taikyti laivams, neturintiems teisės uoste plaukioti su jos vėliava, ar laivams, kurie siekia įplaukti į uostą.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi šio Susitarimo tikslas – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą.

Susitariančiosios šalys, kurios yra uosto valstybės, taiko šį Susitarimą teisės plaukioti su jos vėliava neturintiems laivams, kurie siekia įplaukti į jos uostus arba yra viename iš jos uostų. Jis apima ne tik žvejybinius laivus, bet ir laivus, skirtus su žvejyba susijusiai veiklai vykdyti, pvz., transporto laivus, kuriais gali būti naudojamasi pervežant žuvų produktus. Jame taip pat įtvirtinta plati neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos žvejybos apibrėžtis siekiant apimti kuo platesnį nereguliuojamos žvejybos veiklos spektrą. Prieduose, kurie yra sudėtinė Susitarimo dalis, nurodoma, kokią informaciją į susitariančiosios šalys uostą norintis įplaukti laivas turi pateikti iš anksto, taip pat pateikiamos tikrinimo procedūrų, tikrinimo rezultatų tvarkymo gairės, su informacinėmis sistemomis ir mokymu susiję reikalavimai. Susitariančiosios šalys turėtų bendradarbiauti, kad, imdamosi ir kitų susijusių daugiašalių ir tarpvyriausybinių iniciatyvų, sukurtų keitimosi informacija sistemą, kurią galėtų koordinuoti Maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), ir palengvintų keitimąsi informacija su esamomis duomenų bazėmis, susijusiomis su šiuo Susitarimu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), ratu. (PL) pagal mokslines prognozes bus įprasta, kad XXI amžiaus viduryje žemės jūros ir vandenynai bus tušti dėl mūsų neprotingo žuvų ir jūros produktų gamtinių išteklių valdymo. Nepaisant mūsų įdiegtų apribojimų ir draudimų, plačiai vyksta neteisėta žvejyba ar netgi žvejyba, kurią galima vadinti plėšikavimu. Todėl būtina pagerinti stebėseną, kad būtų užkirstas kelias vandens ekosistemų naikinimui ir daromai ekologinei žalai. Pagrįsta žuvininkystės politika ypač svarbi atsižvelgiant į maisto krizę, nes su šia grėsme susiduriame augant žmonių skaičiui žemėje. Didžiausia tokių produktų rinka, Europos Sąjunga, turėtų remti priemones, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią žuvininkystės teisės aktų pažeidimams.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Pritariu šiam susitarimui, kurio tikslas – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), raštu. (ES) Balsavau už šį pranešimą dėl Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, nes manau, kad tokios rūšies žvejyba kelia rimtą grėsmę pasauliniu mastu jūrų ištekliams. Rinka yra nepasotinama ir dėl to nyksta gamtiniai ištekliai. Privalome pažaboti pramoninius grobikiškus žvejybos metodus. Žuvininkystės išteklių išnaudojimas yra ir aplinkosaugos, ir socialinė problema. Todėl palankiai vertinu šį JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos konferencijos trisdešimt šeštojoje sesijoje patvirtintą susitarimą, kuriuo užbaigtas ilgas diskusijų laikotarpis, per kurį buvo patvirtinta daug elgesio kodeksų. Manau, kad kova su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba turi tapti bet kokios žuvininkystės politikos, kuri verta savo vardo, esminiu elementu. Todėl pritariu šiam susitarimui, kurio nustatyti tikslai – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir protingą ir tausų naudojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), raštu. Žinau, kad susitarimo tikslas – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą. 2011 m. sausio 31 d. 23 FAO nariai pasirašė Susitarimą ir du prisijungimo dokumentai buvo deponuoti. Kadangi Europos Sąjungai tenka labai svarbus vaidmuo tarptautinės žuvininkystės srityje ir ji yra viena iš svarbiausių žuvininkystės produktų rinkų pasaulyje, pranešėja siūlo Parlamentui duoti sutikimą sudaryti šį Susitarimą ir aktyviai remia ir ragina Europos Komisiją ir toliau stengtis, kad būtų priimti šie pasiūlymai. Balsavau „už“.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Šio Susitarimo tikslas – užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą; susitarimas apima ne tik žvejybinius laivus, bet ir laivus, kuriais gali būti naudojamasi pervežant žuvų produktus. Susitarime taip pat įtvirtinta plati NNN žvejybos apibrėžtis siekiant apimti kuo platesnį nereguliuojamos žvejybos veiklos spektrą.

Šis susitarimas yra Jungtinių Tautų (JT) Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) pagal JT atsakingos žuvininkystės kodeksą parengto tarptautinio veiksmų plano, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (angl. IPOA-IUU), dalis.

Kadangi NNN žvejyba yra viena didžiausių dabartinės žvejybos pramonės rykščių, šis susitarimas labai svarbus, ypač atsižvelgiant į tai, kad dabar ES dirba ties nauja bendra žuvininkystės politika (BŽP).

Todėl balsavau už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), raštu. Reikia palankiai vertinti Susitarimo dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti (toliau – Susitarimas), patvirtinimą. Susitarimas – gyvybiškai svarbi priemonė užtikrinant ES tinkamą pasirengimą kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba mūsų vandenyse. Airija, ir ypač pietinė Airijos dalis, turi klestinčią žvejybos pramonę ir šis Susitarimas padės kovoti su NNN žvejyba, kaip viena didžiausių grėsmių pasauliniu mastu tausiam jūros išteklių naudojimui. Nepaprastai svarbu, kad ES šiame procese dalyvavo nuo pat pradžios ir aktyviai bei konstruktyviai prisidėjo rengiant Susitarimo projektą, nes kova su NNN žvejyba yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba yra rimta kliūtis tvariam vystymuisi, nes ji gali padaryti poveikį jūros ištekliams. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) iniciatyva sudarytas susitarimas dėl uosto valstybės priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, ir šiam susitarimui turi pritarti Europos Parlamentas, kad jis taptų visam laikui privalomu Sąjungoje; todėl balsavau už šio susitarimo sudarymą, nes jis yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), raštu. (FR) Šiandien per pietus patvirtinęs C. Fragos Estévez pranešimą, Europos Parlamentas pritarė, kad Europos Sąjunga imtų laikytis privalomo tarptautinio susitarimo dėl kovos su neteisėta žvejyba ir taip rodytų savo pasiryžimą laikytis atsakingos žvejybos. Verta prisiminti, kad neteisėta žvejyba vis dar yra viena didžiausių grėsmių tvariam jūrų biologinių išteklių naudojimui ir tokia pat grėsmė, kaip intensyvi žvejyba. Kova su tokios rūšies žvejyba, dėl kurios nyksta biologiniai jūrų ištekliai ir ekosistemos, yra gyvybiškai svarbus Europos Sąjungos uždavinys. Komisijos narės M. Damanaki neseniai pateiktas pranešimas dėl naujos žvejybos kontrolės sistemos, kuri reiškia, kad žuvį bus galima atsekti nuo pagavimo vietos iki pietų stalo, teikia vilčių. Ypač svarbus naujos taškų (kuriuos surinkus sustabdoma licencija) sistemos įdiegimas nuo 2012 m. sausio 1 d. Šia sistema siekiama užtikrinti, kad rimti pažeidimai būtų vertinami tokiu pat būdu, t. y. taikant atgrasančias ne mažiau nei penkis kartus už neteisėtai sugautos žuvies rinkos vertę didesnes baudas. Ši atsekamumo sistema kartu su visoje Europos teritorijoje veikiantiems inspektoriams suteiktomis kontrolės ir sankcijų galiomis yra gyvybiškai svarbi priemonė neteisėtai žvejybai pažaboti.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba tebėra didžiulė grėsmė pasauliniu mastu tausiam jūros išteklių naudojimui. Kova su NNN žvejyba yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis, ir reikėtų, kad ES turėtų galimybę skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje, aktyviai ir konstruktyviai dalyvaudama priimant tarptautinį dokumentą dėl uosto valstybės priemonių.

ES yra JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos ir 13-os regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų narė. Regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose priimtos uosto valstybių procedūros perkeltos į ES teisės aktus, kuriuose taip pat numatytos išsamios taisyklės, taikomos siekiant pasinaudoti uostų paslaugomis, ES uostuose iškraunant ir perkraunant žuvininkystės produktus iš trečiųjų valstybių laivų, ES ir trečiosioms šalims bendradarbiaujant ir vykdant pagalbos procedūras.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba yra viena didžiausių grėsmių pasauliniu mastu tausiam jūros išteklių naudojimui. Kova su tokios rūšies naudojimu yra esminė bendros žuvininkystės politikos dalis ir reikėtų, kad ES turėtų galimybę skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje, aktyviai ir konstruktyviai dalyvaudama priimant tarptautinį dokumentą dėl uosto valstybės priemonių.

Maisto ir žemės ūkio organizacija 2001 m. parengė tarptautinį veiksmų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti. Šiame plane pateikiamas visapusiškas požiūris, numatomi veiksmai, kurių turėtų imtis vėliavos, pakrantės ir uosto valstybės. Šiandien priimtu dokumentu siekiama užkirsti kelią neteisėtai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), raštu. Uosto valstybės priemonės yra svarbi priemonė kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba. NNN žvejyba yra tarptautinė nusikalstama veikla, daranti žalą mūsų jūrų ekosistemoms, kelianti grėsmę mūsų maisto saugumui ir žlugdanti teisėtai žvejybos pramonėje dirbančiųjų pragyvenimo šaltinius. Tačiau mūsų veiksmai prieš NNN žvejybą turėtų apimti ne tik uosto valstybės priemones; taip pat privalome imtis žygių, kad būtų sustabdytas „patogios valstybės vėliavos“ naudojimas, dėl kurio dažnai laivai gali veikti neteisėtai ir nebaudžiami. Pasaulinis žvejybos laivų registras ir žvejybos produktų atsekamumo sistema irgi galėtų būti svarbūs žingsniai.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), raštu. − (PT) Kelio užkirtimas neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasymas nuo jos ir jos panaikinimas yra esminiai prioritetai kuriant sėkmingą bendrą žuvininkystės politiką (BŽP). Šio susitarimo tikslas – užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti įgyvendinant veiksmingas uosto valstybės priemones ir taip užtikrinti gyvųjų jūrų išteklių ir jūrų ekosistemų ilgalaikį išsaugojimą ir tausų naudojimą. NNN žvejyba tebėra didžiulė grėsmė pasauliniu mastu tausiam jūros išteklių naudojimui ir ES aktyviai bei konstruktyviai prisidėjo rengiant susitarimo projektą.

Taikydamos su uosto valstybės priemonėmis susijusią tarptautinę priemonę, susitariančiosios šalys, jei turi pakankamų įrodymų, kad į jos uostą norintis įplaukti laivas vykdė NNN žvejybą arba susijusią veiklą, uždraudžia tam laivui įplaukti į jų uostus. Atsižvelgiant į šiuos svarstymus, manau, kad minimas susitarimas yra svarbus indėlis į dabartinę tarptautinę kovą su NNN žvejyba ir balsuoju už jo patvirtinimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. (LT) Gerbiami kolegos, nors Lietuva nėra didelė, žuvininkystės sektorius vaidina svarbų ekonominį ir socialinį vaidmenį nedidelėms mano šalies bendruomenėms. Neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuota žvejyba kelia didelę grėsmę Lietuvos žuvininkystės tvarumui. Ją vykdant eikvojami žuvų ištekliai, naikinama jūrinė aplinka, o sąžiningi žvejai patenka į nepatogią padėtį. Vien tik Baltijos jūroje kasmet iškyla grėsmė 3800 darbo vietų dėl neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos. Anot „Pew Environment Group“, Lietuvos žvejams nedeklaruota žvejyba kasmet atsieina daugiau nei 1,1 mln. eurų. Tai yra labai dideli pinigai atsižvelgiant į mano valstybės dydį ir tą faktą, jog šios problemos galima išvengti. Nereglamentuota žvejyba ypač pragaištinga menkių žvejybai Baltijos jūroje, kurios būklė ir taip bloga. Menkė – vertingiausia žuvis Baltijos jūroje ir dauguma Lietuvos žvejų yra priklausomi nuo menkių išteklių. Deja, mūsų menkes gaudantiems žvejams tenka susidurti su 40 proc. dydžio neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos rodikliu. Jei neliktų neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuotos žvejybos, menkių žvejyba Baltijos jūroje galėtų atsigauti. Tačiau tam reikia užlopyti spragas, leidžiančias neteisėtiems veikėjams pasipelnyti iš savo veiklos. Mes turime imtis griežtesnių sankcijų prieš įstatymų pažeidėjus.

 
  
  

Pranešimas: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), raštu. (PT) Milijonai piliečių naudojasi prekybos ES vidaus rinkoje teise ir teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje ES. ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis: piliečiams ir įmonėms turi būti suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti. Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi prekybininkai ir kiti skolininkai gali vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams taptų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus. Piliečiai arba mažos įmonės investuotų lėšų ir laiko tam, kad būtų priimtas teismo sprendimas, ir tai būtų padaryta tik tam, kad turėtų kreiptis į kitos valstybės narės teismus be jokios sėkmės ar teisingumo garantijos. Todėl šiame pranešime pabrėžiama, kad reikalinga veiksminga skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo tvarka, už kurią aš ir balsuoju.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), raštu. (IT) Vidaus rinka neabejotinai yra pati svarbiausia Europos Sąjungos priemonė siekiant skatinti augimą atsižvelgiant į paskutinės finansinės krizės pasekmes. Milijonai verslo įmonių ir piliečių, kurie naudojasi vidaus rinka, privalo turėti galimybę naudotis savo teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje ES. Būtent todėl jie taip pat privalo turėti veiksmingų teisės gynimo priemonių tuo atveju, jeigu reikėtų iškelti ieškinį kitam piliečiui arba verslo įmonei.

Šiuo metu Europos Sąjungoje yra parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus. Tačiau vis dar trūksta tikros teisės siekti, kad teismų sprendimai būtų įgyvendinami. Skolininko turto įšaldymo ir atskleidimo efektyvios sistemos sukūrimas ir valstybių narių teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo intensyvinimas yra geriausi šios problemos sprendimo būdai. Todėl balsavau už A. McCarthy pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), raštu. (IT) Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti. Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi prekybininkai ir kiti skolininkai gali vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams taptų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus.

Būtent todėl turime sukurti tikrą 28-ąją sistemą – turiu omenyje papildomą sistemą – t. y. nepriklausomą Europos apsaugos priemonę, veikiančią kartu su nacionalinių teismų turimomis priemonėmis. Be to, tokia apsaugine priemone bus dar labiau atgrasoma nuo mokėjimų vėlavimų ir verčiama atskleisti turtą tarpvalstybinėse bylose.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), raštu. (RO) Šis pranešimas yra svarbus todėl, kad juo išplečiama bendroji rinka siekiant, kad į ją patektų išankstinio tarpvalstybinio finansavimo sritis. Šiuo metu ši veikla iš dalies sustabdyta dėl vienoje valstybėje narėje esančių kreditorių nenoro teikti paskolas kitoje valstybėje narėje gyvenantiems skolininkams. Konkretus pavyzdys – vienos valstybės narės gyventojo noras paimti paskolą iš banko, esančio kitoje valstybėje narėje. Šiuo metu toks sandoris neįmanomas ir tai reiškia, kad vartotojai iš tikrųjų neturi teisės įsigyti produktų (šiuo atveju bankininkystės paslaugų) bet kurioje ES valstybėje narėje. Priežastis, dėl kurios bankas atsisako išduoti paskolas ne tos pačios valstybės narės gyventojams (net tuo atveju, kai minimas bankas yra tarptautinis ir turi patronuojamųjų bendrovių bei filialų daugelyje valstybių narių) yra ta, kad paskolos įsipareigojimų neįvykdymo atveju bankas privalo pradėti priverstinio vykdymo procedūrą pagal lex rei sitae (valstybės, kurioje yra turtas, dėl kurio skolinantis bankas išdavė paskolą, įstatymą), o ne pagal tos valstybės, kurioje yra kreditoriaus registruota būstinė, įstatymą. Vadovaujantis šiuo pranešimu įvedus 28-osios sistemos procedūrą, būtų palengvinta paskolų sandorių tvarka tarpvalstybiniu lygiu.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), raštu. (FR) Išieškotų nesumokėtų skolų skaičius yra nepaprastai mažas. Skolininko turto perkėlimas į kitą šalį daugeliui kreditorių tapo didžiule problema.

Patvirtinus reglamentą, nustatantį atskiras teisės gynimo priemones, pagal kurias būtų galima užsakyti laikinąsias teisines priemones nagrinėjant pagrindinę bylą, taip pat prieš ją ir po jos, bus padaryta didelė pažanga Europos piliečiams kovojant su šiais nesąžiningais skolininkais.

Dauguma Europos piliečių yra darbuotojai ir per šią ekonomikos krizę jiems vis dažniau tenka susidurti su nemokumo bylomis, nes bendrovės, kuriose jie dirba, bankrutuoja.

Būdamas J. Girling nuomonės projekto dėl nemokumo bylų šešėliniu pranešėju manau, kad darbuotojams turi būti suteikta didesnė tarpusavyje suderinta teisinė apsauga ir tikrumas ir, svarbiausia, veiksmingos teisės gynimo priemonės.

Siūlau, kad prasidėjus pagrindiniam nemokumo bylos nagrinėjimui prieš įsiskolinusį darbdavį, gavėjui būtų leidžiama per šešis mėnesius atgaline data užsakyti turto išsaugojimą procesą, tuo atveju, kai įmonė ėmėsi veiksmų siekdama perkelti savo lėšas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), raštu. – (CS) Pritariu, kad Europos orderis dėl turto išsaugojimo ir Europos orderis dėl turto atskleidimo turėtų būti atskiros teisės gynimo priemonės, papildančios pagal nacionalinę teisę taikomas priemones ir turėtų būti taikomos tik tarpvalstybinėse bylose. Sprendimą dėl Europos orderio dėl turto išsaugojimo nacionalinis teismas turėtų priimti savo nuožiūra. Be to, įrodymus turėtų pateikti ieškovas, kuris turėtų tinkamai įrodyti pagrįstos priemonės reikalingumą (fumus boni juris) ir skubumą lemiančias aplinkybes (periculum in mora). Nacionaliniai teismai šiuos kriterijus turėtų įvertinti remdamiesi galiojančia Teisingumo Teismo praktika. Europos orderis dėl turto išsaugojimo turėtų būti išduodamas tik siekiant įšaldyti banko sąskaitas arba laikinai įšaldyti banko indėlius ir juo kreditoriui neturėtų būti suteikiama jokių nuosavybės teisių į turtą. Taip pat reikėtų svarstyti, ar pagal šį orderį turėtų būti išsaugomas kitokio pobūdžio turtas, pvz., nekilnojamasis turtas arba būsimas turtas (netrukus gautinos sumos arba paveldėjimas).

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), raštu. (RO) Labai daug bendrovių ES vykdo savo verslo veiklas vidaus rinkoje ir Europos piliečiai naudojasi laisvo įsikūrimo, darbo ar keliavimo teise visoje ES. Kaip jau pabrėžėme diskusijoje, Bendrosios rinkos aktu ketinama išplėsti vidaus rinką ir skatinti tarptautinius sandorius, įskaitant elektroninę prekybą, todėl mums reikia garantijų, kad bus galima atgauti visus tarptautinius įsiskolinimus. Visapusiškai pritariu šiame pranešime pateiktam raginimui Komisijai pasiūlyti veiksmingesnes priemones, skirtas įgyvendinti teisės aktus, papildyti jau parengtus teisės aktus, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, įskaitant I Briuselio reglamentą ar ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Teismams turi būti sudarytos sąlygos veikti greitai siekiant įšaldyti skolininko ar tariamo skolininko turtą, tačiau ne bet kokiomis sąlygomis. Turime rasti tinkamą kreditorių ir skolininkų teisių apsaugos pusiausvyrą, kad išvengtume savavališkos padėties.

Galimybė gauti Europos orderį dėl turto išsaugojimo be jokio perspėjimo ir išankstinio atitinkamos šalies išklausymo yra skolininko teisių pažeidimas ir prieštarauja dabartinei Teisingumo Teismo praktikai. Taigi susitarime nenustatyta tinkama pusiausvyra, reikia geriau apsaugoti skolininkų teises.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), raštu. (FR) Balsavau už A. McCarthy pranešimą, kuriuo Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl Europos orderio dėl turto išsaugojimo ir Europos orderio dėl turto atskleidimo. Abi priemonės turėtų būti atskiros teisės gynimo priemonės, papildančios pagal nacionalinę teisę taikomas priemones.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), raštu. (PT) Reikia veiksmingos sistemos, skirtos užkirsti kelią nemokėjimo, kuris pasitaiko tarp skirtingose šalyse įsikūrusių subjektų, atvejams ir už juos bausti, nes antraip laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas ES pakenks Europos visuomenės teisiniam tikrumui. Todėl palankiai vertinu rekomendacijas Komisijai dėl pasiūlytų priemonių, susijusių su skolininkų turto įšaldymu ir atskleidimu tarpvalstybinio bylinėjimosi atvejais ir pritariu šioms rekomendacijoms.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), raštu. (FR) Vėluojantys mokėjimai ir nesumokėti įsiskolinimai kenkia verslui ir vartotojams. Netgi teismui priėmus nuosprendį, tikrovėje dažnai kreditoriams sudėtinga atgauti įsiskolinimus, jei nėra jokios informacijos apie skolininko buvimo vietą ir jo turtą. Dar sudėtingiau, kai skolininkas įsikūręs kitoje valstybėje narėje. Šiuo metu sėkmingai išieškotų tarpvalstybinių skolų skaičius yra labai nedidelis ir tarpvalstybinių skolų išieškojimo kaina gali atgrasyti ir atbaidyti šalis nuo teisinių procedūrų pradėjimo. Atėjo laikas supaprastinti ir paspartinti išieškojimo procedūrą. Siekiant pagerinti skolų išieškojimą Europos Sąjungoje ir taip veiksmingiau saugoti vartotojus ir skatinti prekybą tarp valstybių narių, Komisija privalo pasiūlyti naujus teisės aktus dėl skolininko turto įšaldymo ir skaidrumo.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), raštu. − (PT) Balsavau už šį pranešimą, nes jame pateikiama daug priemonių, padėsiančių užkirsti kelią nesąžiningiems prekybininkams ir kitiems skolininkams vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeliant savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą, trukdant kreditoriams bendrojoje rinkoje veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), raštu. (PT) Tvirtinant Stokholmo programą Komisija buvo raginama pateikti pasiūlymus dėl paprastos ir autonominės Europos banko sąskaitų arešto ir laikino banke laikomų lėšų įšaldymo sistemos. Dabartiniuose Europos teisės aktuose nustatytos galimybės teikti tarpvalstybinius ieškinius ir abipusiai pripažinti nacionalinių teismų sprendimus, tačiau vis dar neužtikrinta, kad susiję teisiniai sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami.

Po to, kai Parlamentas priėmė įvairių rezoliucijų, kuriose gvildenama ši mintis, pranešėja šiame pranešime savo iniciatyva prašo Komisijos nustatyti dvi priemones – Europos orderį dėl turto išsaugojimo ir Europos orderį dėl turto atskleidimo – kurios turėtų būti įgyvendinamos nacionalinėje teisėje ir taikomos tik tarpvalstybinėse bylose. Šiomis priemonėmis siekiama užtikrinti spartų teismų priemonių įgyvendinimą, kad būtų sudarytos sąlygos įšaldyti skolininkų lėšas ir užkirsti kelią skolininkams perkelti ar pervesti savo turtą.

Todėl sveikinu pranešėją ir manau, kad reikia šių priemonių norint užtikrinti didesnį teisinį tikrumą ir saugumą ir apsaugoti geresnį vidaus rinkos veikimą.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), raštu. (PT) Dėl savo oportunizmo ir godumo visuomenės nariai ir tam tikri verslininkai naudojasi asmenų ir prekių laisvu judėjimu Europos Sąjungoje, siekdami pakenkti trečiosioms šalims. Nepaisant dabartinių reglamentų, įskaitant I Briuselio reglamentą, Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, mokėjimo įsakymo procedūrą, ne visuomet įmanoma – ir neabejotinai tai užtrunka – pasiekti, kad būtų veiksmingai įgyvendinti teismo sprendimai bendrojoje rinkoje. Visapusiškai pritariu šiam pranešimui, kuriame pateikiamos rekomendacijos Europos Komisijai dėl pateiktų pasiūlymų dėl skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo ir tikiuosi, kad birželio mėn. turėsime specialų pasiūlymą dėl tokių priemonių priėmimo.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), raštu. (PT) Pripažįstame, kad reikia ginti vartotojų teises ES vidaus rinkoje, ypač pažeidžiamiausių vartotojų. ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą, Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis. Šio pranešimo tikslas, kad piliečiai ir įmonės turėtų teisę užtikrinti, kad tokie sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami.

Svarbi veiksmingo įgyvendinimo prielaida yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti. Šios priemonės reikia, kad būtų užtikrintos asmenų ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) teisės. Be abejo, dėl to nedingsta mūsų prieštaravimas ir abejonės dėl pagrindinių bendrosios rinkos aspektų, jos pobūdžio, tikslų ir poveikio.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), raštu. (PT) Europos Sąjungos sukurtoje vidaus rinkoje vis labiau reikia ginti vartotojų, ypač turinčių nepakankamai išteklių, teises.

ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą, Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis.

Pranešėja šiuo pranešimu siekia, kad piliečiams ir įmonėms būtų suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti.

Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi prekybininkai ir kiti skolininkai gali vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams taptų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus.

Asmenys arba mažos įmonės investuotų lėšų ir laiko tam, kad būtų priimtas teismo sprendimas, ir po to vis tiek turėtų kreiptis į kitos valstybės narės teismus be jokios sėkmės ar teisingumo garantijos.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), raštu. (LT) Balsavau už šį dokumentą, kadangi ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą, Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis; piliečiams ir įmonėms turi būti suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti. Jeigu tokia priemonė netaikoma, nesąžiningi prekybininkai ir kiti skolininkai gali vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą, taigi bendrojoje rinkoje kreditoriams taptų neįmanoma veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus. ES institucijos atkreipė dėmesį į tai, kad reikalinga veiksminga skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo tvarka.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), raštu. – (CS) Asmeniškai esu už tai, kad Europos orderis dėl turto išsaugojimo ir Europos orderis dėl turto atskleidimo taptų ES teisės dalimi. To ypač reikia atsižvelgiant į pastarųjų metų pokyčius teisės aktuose, kai į Sąjungos teisę buvo įtrauktos tokios priemonės kaip Europos vykdomasis raštas, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra, Europos mokėjimo įsakymo procedūra, nes šių priemonių negalima visapusiškai išnaudoti ir taikyti, jei nebus įgyvendinti Europos orderis dėl turto išsaugojimo ir Europos orderis dėl turto atskleidimo.

Nors pritariu raginimui Komisijai teikti teisėkūros pakeitimus dėl abiejų priemonių, tai nereiškia, kad automatiškai pritarsiu Komisijos pasiūlymui. Vertindamas šį pasiūlymą, pirmiausia pabrėšiu jo specialią formą, t. y. tai, kad jis turi būti taikomas išimtinai tarpvalstybiniais atvejais, jurisdikciją, kurioje galima vykdyti šias priemones, ir šių priemonių vykdymo apribojimus, jas taikant tik tais atvejais, kai tai visiškai būtina.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), raštu. Palankiai vertinu šį pranešimą, kuris, jei jo tinkamai laikysis Komisija, turėtų padėti sukčiavimo aukoms. Dabartiniai teisės aktai palankūs sukčiautojams, o aukai tenka tvarkyti kalnus dokumentų ir imtis brangių teisinių veiksmų. Šiais pasiūlymais būtų pakeista tokia nesąžininga padėtis, suteikiant aukoms daugiau galimybių atgauti savo pinigus.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), raštu. (FR) Šiuo pranešimu keliama bankų skolų kompensavimo garantijų problema. Bankai gauna naudos iš lengvatinių palūkanų normų ir taip užsitikrina savo pelnus. Tačiau bankai ir toliau nustato neproporcingai didelius procentus valstybių ir piliečių skoloms. Skubiai reikia gelbėti piliečius ir valstybes, kurie yra bankų aukos, o ne atvirkščiai.

Balsuosiu prieš šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), raštu. (ES) Dabartinėmis Europos vidaus rinkos sąlygomis vis svarbiau apginti vartotojų, ypač mažiau pasiturinčiųjų, teises. ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, tačiau dabartinė tarpvalstybinių skolų išieškojimo procedūra yra sudėtinga ir pernelyg brangi. Pranešimo su rekomendacijomis dėl siūlomų laikinų priemonių, skirtų atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti tarpvalstybiniais atvejais, tikslas – piliečiams ir įmonėms suteikti teisę siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Jei nėra tokios priemonės, siunčiamas signalas apie nebaudžiamumą nuolat įsipareigojimų nevykdantiems skolininkams ir nesąžiningiems prekybininkams lengviau vengti vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeliant savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą ir užkertant kelią veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus. Dėl to piliečiai yra priversti kreiptis į kitų valstybių narių teismus, neturint jokios garantijos, kad toks brangus procesas baigsis teigiamai. Todėl negalėjau balsuoti prieš šį pranešimą, kuriame nustatomos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti tokias teises.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), raštu. (EL) Su prekyba ES vidaus rinkoje ir jos sklandžiu veikimu yra susijusios teisės ir pareigos. Viena pagrindinių visuomenės teisių yra tinkama regreso teisė, jei teikiamas ieškinys prieš asmenį ar bendrovę, dėl kurios buvo patirtas nuostolis.

Be to, reikia atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad visi teismo sprendimai būtų įgyvendinami greitai, kad atsakingi asmenys ir bendrovės, turintys sumokėti kompensaciją, neišvengtų įsipareigojimų paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitos šalies jurisdikcijos sferą ir užkirsdami kelią veiksmingam teismų sprendimų įgyvendinimui bendrojoje rinkoje. Ši praktinė ir labai svarbi spraga paryškinta pranešime savo iniciatyva, už kurį balsavau.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), raštu. (PT) Pati svarbiausia ES priemonė siekiant skatinti augimą atsižvelgiant į finansų krizės pasekmes yra jos vidaus rinka. ES teisė, ypač civilinės teisenos srityje, šiuo metu taikoma neveiksmingai. Tiesą pasakius, šiandien sėkmingų tarpvalstybinio skolų išieškojimo atvejų, turint mintyje tiek fizinių asmenų, tiek įmonių turtą, yra labai mažai. Dėl tokios padėties varžoma tarpvalstybinė prekyba, siunčiamas signalas apie nebaudžiamumą nuolat įsipareigojimų nevykdantiems skolininkams ir trukdoma ES ekonominei veiklai. Tiesą pasakius, šiandien kreditoriams per daug brangu išieškoti skolas kitoje valstybėje tuo atveju, kai skolininkas turi turto keliose valstybėse narėse. Tai užkerta kelią sėkmingam vidaus rinkos veikimui. Europos Sąjungos priemonės būtinos, siekiant pakeisti tokią padėtį ir ES piliečiams suteikti veiksmingas regreso teises, jei jie teikia ieškinį prieš kitą pilietį ar bendrovę; reikia priemonių, kuriomis būtų supaprastintas ir paspartintas šis mokėjimo procesas. Todėl balsavau už šį pranešimą, kuriame Europos Parlamentas ragina Komisiją pateikti teisėkūros pasiūlymus dėl skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo priemonių tarpvalstybinėse bylose.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), raštu. (PT) Norint sukurti bendrąją rinką, šalims turi būti suteiktos būtinos priemonės, sudarančios sąlygas atgauti skolas visoje Sąjungoje. Remiantis šia prielaida buvo, pvz., patvirtintas I Briuselio reglamentas, kuriuo siekiama sukurti bendrą sistemą, skirtą pripažinti teismų sprendimus ES. Tačiau kreditoriui vis dar labai sudėtinga išieškoti skolą, jei skolininko turtas yra keliose valstybėse narėse ir dėl to – nepakenks tai pakartoti – sudaromos rimtos kliūtys tikros bendrosios rinkos įgyvendinimui. Europos orderis dėl turto išsaugojimo ir Europos orderis dėl turto atskleidimo gali tapti geromis priemonėmis šiuo požiūriu. Todėl balsavau už šį pranešimą.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), raštu. – (DE) Balsavau už šį pranešimą, nes milijonams piliečių ES vidaus rinkoje reikia veiksmingų teisinių priemonių tuo atveju, jeigu jie iškeltų ieškinį kitam piliečiui ar įmonei. Asmenys, kurie naudojasi teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje ES, nebeturėtų ateityje tapti nesąžiningų spekuliantų ir kitų skolininkų, kurie vengia vykdyti savo įsipareigojimus paprasčiausiai perkeldami savo turtą į kitą šalį, aukomis. Tokiais atvejais bendrojoje rinkoje kreditoriams dažnai būna neįmanoma veiksmingai įgyvendinti teismų sprendimus ir dėl to piliečiai ar mažosios įmonės praranda pinigus ir laiką, nes jie po teisminių procedūrų pradėjimo siunčiami į kitų valstybių narių teismus. Be to, norint užtikrinti veiksmingą teismų sprendimų įgyvendinimą, teismai turi turėti galimybę nurodyti atskleisti ir įšaldyti skolininko lėšas, taikant priemones, skirtas suteikti laikiną teisinę apsaugą.

Nepakanka dabartinių Europos Sąjungos teisinių nuostatų, kuriomis sudarytos sąlygos abipusiškai pripažinti nacionalinių teisimų sprendimus ir tarpvalstybinius ieškinius. Piliečiams ir įmonėms taip pat reikia turėti teisę į veiksmingą tokių sprendimų įgyvendinimo užtikrinimą. Šis pranešimas yra svarbus žingsnis kovojant su apgavikais ir Europos vidaus rinkoje kuriant palankesnes sąlygas piliečiams ir įmonėms.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), raštu. Milijonai įmonių naudojasi prekybos ES vidaus rinkoje teise. Milijonai piliečių naudojasi teise gyventi, dirbti ir keliauti visoje ES. Itin svarbu, kad vidaus rinkoje piliečiai turėtų galimybę pasinaudoti veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis tuo atveju, jeigu jie iškeltų ieškinį kitam piliečiui ar įmonei.

ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus, įskaitant I Briuselio reglamentą, Europos vykdomąjį raštą, ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, Europos mokėjimo įsakymo procedūrą. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis; piliečiams ir įmonėms turi būti suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), raštu. (IT) Milijonai įmonių veikia ES vidaus rinkoje ir milijonai piliečių naudojasi teise gyventi, dirbti ir keliauti visose valstybėse narėse. Itin svarbu, kad vidaus rinkoje piliečiai turėtų galimybę pasinaudoti būtinomis ir veiksmingomis teisių gynimo priemonėmis tuo atveju, jeigu jie iškeltų ieškinį kitam piliečiui ar įmonei.

ES parengti teisės aktai, pagal kuriuos ieškinius galima pateikti kitose valstybėse, ir šalys tarpusavyje pripažįsta nacionalinių teismų sprendimus. Tačiau sprendimo priėmimas yra tik viena proceso dalis. Daugiau nei 500 milijonų Europos piliečių ir jų įmonėms turi būti suteikta teisė siekti, kad jų teismų sprendimai būtų veiksmingai įgyvendinami. Viena iš veiksmingo įgyvendinimo prielaidų yra ta, kad teismams kaip laikina priemonė turi būti suteikta galimybė veikti operatyviai ir nurodyti atskleisti skolininko turtą ir jį įšaldyti. Pranešimo, kurį šiandien tvirtiname, tikslas –paraginti Komisiją nedelsiant pateikti pasiūlymus dėl skolininkų turto įšaldymo ir atskleidimo laikinų priemonių tarpvalstybinėse bylose.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), raštu. Pritariu šiam pranešimui savo iniciatyva, nes juo pritariama Europos orderio dėl turto išsaugojimo ir Europos orderio dėl turto atskleidimo sukūrimui.

 
  
  

Pranešimas: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0134/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), raštu. (PT) Balsuoju už šį pasiūlymą, nes pritariu biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroms su siūlomais tinkamais asignavimais kiekvienai išlaidų kategorijai.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), raštu. (NL) Negaliu pritarti Europos Komisijos ar kitų įstaigų ir institucijų biudžeto įvykdymo patvirtinimui. Svarbiausia to priežastis vis dar per didelis klaidų procentas. J. Chatzimarkakio pranešime dėl Europos Komisijos puikiai pabrėžiamos nerimą keliančios sritys. Tačiau Biudžeto kontrolės komitetas nesugebėjo nutarti, kad reikėtų atidėti biudžeto įvykdymo patvirtinimą, nepaisant to, kad būtent šią priemonę turėtume naudoti, norėdami spausti Europos Komisiją ir valstybes nares, kad jos padarytų pažangą. Imkime pavyzdžiu nacionalines garantijų deklaracijas. Jos padeda pagerinti bendrą valdymą – k