Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2176(DEC)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A7-0132/2011

Debatten :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Stemmingen :

PV 10/05/2011 - 9.15
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0174

Debatten
Dinsdag 10 mei 2011 - Straatsburg Uitgave PB

12. Stemverklaringen
Video van de redevoeringen
PV
  

Mondelinge stemverklaringen

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, een miljardje hier, een miljardje daar, en al heel snel gaat het over enorm veel geld. De bedragen die door de Europese Unie zijn uitgeven aan deze reddingsoperaties doen de binnenlandse uitgaven van onze nationale overheden in het niet vallen. Het Verenigd Koninkrijk alleen al heeft tot dusver 7 miljard pond beschikbaar gesteld voor Ierland en zal nu gevraagd worden om daar nog eens 4,2 miljard pond bovenop te doen voor Portugal.

Zeven miljard pond is meer dan de waarde van alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van het Verenigd Koninkrijk samen – en dat alles voor een beleid dat nu zichtbaar faalt. Toen oorspronkelijk werd overeengekomen om Griekenland te redden, werd ons verteld dat het genoeg zou zijn om de speculanten af te schrikken, dat Griekenland nu concurrerend op de markt zou kunnen lenen en dat dit afdoende zou zijn. Maar nu zien we dat Griekenland openlijk over een faillissement en extra leningen onderhandelt.

Het is duidelijk dat we dat geld niet meer zullen terugzien. Ook is het duidelijk dat we de wet overtreden. Deze reddingsoperaties worden niet alleen niet geautoriseerd door de Verdragen, maar ze worden uitdrukkelijk verboden, en erger nog, ze berokkenen de ontvangende landen schade. Dit is een vorm van zwendel – een piramidespel – waarbij regeringen en banken samenspannen om geld te geven aan Europese bankiers en obligatiehouders en de gewone Europese belastingbetaler de rekening kan betalen. Ierland en Griekenland moeten nu meer geld lenen om aan Portugal te geven, terwijl Ierland en Portugal tegelijkertijd geld moeten lenen om aan Griekenland te geven.

Ik wil afsluiten met een citaat van mijn landgenoot Rudyard Kipling:

"U zult zien dat het beter beleid is om te zeggen:

'Nooit zullen we Danegeld betalen,

hoe laag de kosten ook mogen zijn;

want dat eindigt altijd in schade en schande

en de natie die betaalt, eindigt klein'".

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, we hebben vandaag gestemd over de rekeningen over 2009 in een tijd dat regeringen overal in Europa moeten bezuinigen: er wordt gesneden in de uitgaven en de belastingen worden verhoogd. Maar in de Europese Unie vraagt de Commissie elk jaar om meer geld, en elk jaar antwoordt de Europese Rekenkamer dat het geld niet goed wordt besteed.

De Rekenkamer zegt dat de rekeningen over 2009, waarover we zojuist hebben gestemd, een wezenlijk aantal fouten omvat, en daarom doet het me veel genoegen dat de Britse conservatieven en onze goede vrienden in de Fractie Europese Conservatieven en Hervormers tegen het verlenen van kwijting voor deze rekeningen hebben gestemd. De EU moet veel zorgvuldiger met het geld van de belastingbetalers omgaan.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, wanneer mijn kiezers mij vragen over de begroting van de EU stellen, is een van de dingen die ze niet begrijpen, vooral in deze moeilijke tijd, waarom we al dat geld uitgeven. Waarom vraagt de EU, in een periode dat onze regering moet bezuinigen en snijdt in de overheidsuitgaven en regeringen overal in de EU hetzelfde moeten doen, om meer geld voor haar begrotingen? En waarom kan de EU het geld dat ze heeft niet efficiënt besteden?

Zoals mijn collega Fox heeft gezegd, zitten de rekeningen over 2009 vol met fouten. De rekeningen zijn al vijftien jaar niet goedgekeurd door de Rekenkamer, en al die tijd vragen onze kiezers ons waarom we hun geld niet beter besteden. Het is tijd dat we het huis op orde brengen. Hoe je ook mag denken over de Europese Unie, het geld van de belastingbetalers moet goed worden besteed.

 
  
  

Verslag: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - (FR) Mevrouw de Voorzitter, ik heb tegen de begrotingskwijting voor dit Parlement gestemd, niet zozeer om financiële als wel om politieke redenen, omdat dit Parlement allesbehalve een parlement is. Er wordt niet gepraat, er is geen mogelijkheid tot debatteren, zelfs niet wanneer het gaat om de grondrechten van een van zijn leden.

Even los van wat er rond mijn eigen persoon gebeurt, schaam ik me voor onze instelling. Die blijft steken in politieke correctheid. Er is geen enkele vorm van confrontatie van ideeën. Er is op geen enkele manier sprake van échte vrijheid van meningsuiting. Het is een en al conformisme. We besteden onze tijd aan werk dat veel beter gedaan zou kunnen worden door een technisch bureau voor de harmonisatie van normen en voorschriften, en voor de rest spelen we voor de Verenigde Naties. U komt op voor de mensenrechten in Guatemala, in Indonesië of waar ook ter wereld, waar u geen enkele bevoegdheid heeft. Maar u weet niet eens op te komen voor de rechten van een van uw leden. Ik schaam me voor dit Parlement, het is een parlement van niks met leden van niks.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). (FI) Mevrouw de Voorzitter, ik wil enkele woorden kwijt over de Europese begroting. Allereerst denk ik dat het heel belangrijk is om ervoor te zorgen dat de wijze waarop het Europees Parlement zijn geld besteedt transparant en open is. We leven nu in een tijd in Europa waarin alle lidstaten in hun begrotingen moeten snijden en op elke cent moeten letten, en daarom moeten ook wij een dergelijk beleid voeren. Het is zeer belangrijk dat openheid en transparantie een grote rol spelen bij alles wat we doen.

Er zijn echter enkele kleine zaken, met ogenschijnlijk geringe betekenis, waar sommigen op willen bezuinigen. Naar mijn mening zijn culturele diensten en cultuurprijzen, zoals de LUX-prijs, waarvan de bezuinigingen enkele tienduizenden euro's bedragen, niet de juiste zaken om op te bezuinigen, omdat we kunnen zien dat cultuur en creatieve industrie nu juist een bron van groei zijn. Het is in dit verband belangrijk dat als we bezuinigen, we dat niet doen op de bronnen van groei in de Europese Unie, maar eerder op bureaucratie, die geen groei creëert.

Tot slot hoop ik dat de loonhervorming die op de leden van het Parlement betrekking heeft en nu is aangenomen, in elke lidstaat van de Europese Unie op dezelfde wijze wordt uitgevoerd, omdat ik heb begrepen dat deze hervorming is gebaseerd op de gedachte dat alle leden van het Europees Parlement hetzelfde loon krijgen, en daarmee moeten ook de natiestaten rekening houden bij hun eigen praktijken op het gebied van belastingen.

 
  
  

Verslag: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Mevrouw de Voorzitter, we hebben vandaag in het Parlement niet kunnen stemmen over de resolutie betreffende Pakistan, maar ik wil graag aangeven dat het mijns inziens volstrekt redelijk en opportuun is om Pakistan door de zeer moeilijke situatie te helpen waarin het land verkeert. De EU heeft 415 miljoen euro aan noodhulp beschikbaar gesteld voor Pakistan, hetgeen een goede zaak is. Het is ook een goede zaak dat we nu het initiatief nemen om de rechten op enkele belangrijke exportproducten, namelijk textiel en leer, op te schorten. We doen dit omdat uit onze ervaring blijkt dat vrije handel fundamenteel goed is. Ik moet echter zeggen dat ik het tegelijkertijd betreur en enigszins hypocriet vind dat we hiernaast ook vage beloftes doen en zeggen dat we de initiatieven met betrekking tot Pakistan stopzetten als zij effect beginnen te hebben. De douanebelemmeringen worden dan weer opgeworpen. Ik denk dat het Parlement zijn visie betreffende de afhandeling van deze zaak moet herzien. Het is daarom wellicht verstandig dat we de stemming over de resolutie hebben uitgesteld.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD).(IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ondanks dat de stemming is uitgesteld, blijf ik sterk tegenstander van het verslag, omdat ik geen getuige wil zijn van de dood van een industrie – de textielindustrie in dit geval – die eeuwenlang de ware stuwende kracht en economische ruggengraat van mijn thuisland Toscane is geweest.

Vandaag staan we toe dat de douanerechten op textielproducten van Pakistan worden opgeheven; vervolgens is India wellicht aan de beurt en wie weet welk ander land nog meer. Dit is het gevolg van het weerzinwekkende handelsbeleid van de Europese Unie. Na de overstromingen heeft Pakistan voor bijna een half miljard euro aan steun van Europa ontvangen. Het lijkt erop alsof hulp deels wordt verleend om gevaarlijke antidemocratische tendensen te vermijden. Terwijl, als ik me niet vergis, de meest gezochte en gevaarlijke terrorist in de geschiedenis zich in Pakistan schuilhield. Was de Pakistaanse overheid hier werkelijk niet van op de hoogte? Afgelopen jaar kreeg het gewest Veneto ook te maken met extreme overstromingen, waardoor veel lokale textielondernemingen werden platgelegd.

Door deze overeenkomst te ondertekenen, lopen we het risico dat alle inzet die is verricht om de productie weer op gang te krijgen compleet zinloos is geweest. Textielproducenten, vooral de allerkleinste, lijken momenteel in de steek te zijn gelaten door Europa, waar grote producenten – die zijn verhuisd – allesoverheersend zijn. Wij van Lega Nord zullen echter tot het eind strijden om deze kostbare bron voor onze grondgebieden te behouden en ontwikkelen.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL). − (EN) Mevrouw de Voorzitter, zes maanden na de overstromingen in Pakistan spraken de Verenigde Naties van een humanitaire crisis van epische proporties. Dat is drie maanden geleden, en nog steeds is de respons van de EU en de Wereldhandelsorganisatie volslagen onvoldoende.

Ik heb mijn stem gegeven aan het als noodmaatregel verlenen van handelspreferenties voor Pakistan met betrekking tot textiel en andere producten die in de EU worden ingevoerd, om van deze handelspreferenties meer te maken dan alleen een symbolische maatregel waarmee de corrupte elites in Pakistan hun zakken hebben kunnen vullen. Ik vraag om doelmatige controles van het gestegen inkomen door democratische vakbonden om ervoor te zorgen dat het geld wordt besteed aan het herbouwen van scholen en ziekenhuizen in de door de overstromingen getroffen gebieden.

De Progressieve Federatie van arbeiders in Pakistan heeft me attent gemaakt op een belangrijke bedreiging voor de collectieve belangen van alle werknemers in Pakistan. Ik protesteer tegen de schandelijke poging van de Pakistaanse regering om vakbonden niet langer toe te staan om zich op nationaal niveau te organiseren.

 
  
  

Verslag: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Mevrouw de Voorzitter, volgens het Verdrag van Lissabon zijn buitenlandse directe investeringen onder de gemeenschappelijke handelspolitiek komen te vallen. Overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de Unie inderdaad exclusieve bevoegdheid op dit gebied.

Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon hebben de lidstaten een groot aantal overeenkomsten met derde landen gesloten over buitenlandse directe investeringen. Als we willen voorkomen dat deze overeenkomsten botsen met de bepalingen in het Verdrag zullen we het beleid en de maatregelen die in het verslag van de heer Schlyter staan opgenomen moeten aannemen.

Het aannemen van maatregelen om de bestaande overeenkomsten te vervangen is de enige manier om een grote mate van bescherming te kunnen bieden aan investeerders en ervoor te zorgen dat hun rechten worden erkend en gewaarborgd door de rechtszekerheid van deze overeenkomsten. Het verslag sluit hier duidelijk op aan en ik heb daarom vóór gestemd.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE). - (IT) Mevrouw de Voorzitter, ik heb vóór dit verslag gestemd, omdat ik er absoluut van overtuigd ben dat we de Europese investeringen in het buitenland moeten beheren ten tijde van enorme crisis en financiële onzekerheid. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Verdrag verschuift de verantwoordelijkheid voor de bescherming van investeringen zelfs van de lidstaten naar de Unie.

Ik hoop echter dat de Commissie in september een verslag indient waarin strategieën voor dit onderwerp uiteen worden gezet. We moeten de overgangsfase reguleren, en het is belangrijk dat de bilaterale investeringsovereenkomsten die de lidstaten hebben gesloten, middels een machtigingsstelsel, worden gerespecteerd en dat de lidstaten onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid behouden opnieuw te onderhandelen over bestaande bilaterale overeenkomsten of in voorbereiding zijnde overeenkomsten af te werken en onderhandelingen te openen over nieuwe overeenkomsten.

Rechtszekerheid blijft echter een relatief begrip zolang de overgang van het investeringsbeschermingsregime niet is voltooid en er geen geldigheidstermijnen van bestaande bilaterale overeenkomsten van lidstaten zijn vastgesteld. Daarom is er een overgangstermijn nodig om deze verandering te bewerkstelligen, en om een rechtsvacuüm te vermijden, laat deze verordening het beheer van de Verdragen over aan de lidstaten.

In het licht van mijn opmerkingen benadruk ik mijn hoop dat de Commissie op korte termijn gepaste strategieën opstelt.

 
  
  

Verslag: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Mevrouw de Voorzitter, vandaag hebben we gestemd over macrofinanciële bijstand van 46 miljoen euro aan Georgië. Dit geld wordt natuurlijk niet gegeven zonder voorwaarden op het gebied van verantwoordelijk economisch beleid en transparantie. Dat is natuurlijk belangrijk, maar we mogen ook niet vergeten dat deze financiële steun in ons eigen belang is, aangezien Georgië een zeer belangrijke rol speelt in de geopolitiek. Het land heeft twee schokken te verwerken gekregen: eerst de oorlog met Rusland in augustus 2008 en daarna de wereldwijde financiële crisis. Het lijdt nog steeds onder een handelsembargo van Rusland. Het is daarom in het belang van de Europese Unie om een regering te steunen die op het Westen is gericht en bereid is hervormingen door te voeren. Dit hebben we met de stemming van vandaag gedaan.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). - (PL) Mevrouw de Voorzitter, Georgië is een strategisch belangrijk land, in het bijzonder voor de landen die in het oostelijke deel van de Europese Unie gelegen zijn. Bovendien is Georgië opgenomen in het programma van het Oostelijk Partnerschap, dat tot doel heeft de samenwerking met de Europese lidstaten te versterken. Het is een land dat duidelijk een pro-Euro-Atlantisch beleid benadrukt.

Het recente conflict tussen Georgië en Rusland van augustus 2008 heeft aangetoond hoe belangrijk het is om dit land binnen de Europese beleidssfeer te houden. Het programma voor macrofinanciële steun dat sinds 2009 wordt gerealiseerd om de Georgische economie te versterken, blijft van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling van positieve politieke en economische betrekkingen, en ook voor de nationale veiligheid. Daarom ben ik volledig akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om bijkomende middelen voor subsidies en kredieten uit te trekken om de financiële conditie van Georgië te verbeteren.

 
  
  

Schriftelijke stemverklaringen

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk. (PT) Ik stem voor dit voorstel, aangezien ik het eens ben met de kwijtingsprocedures, waarbij gepaste toewijzingen voor elke rubriek worden voorgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Hof van Justitie kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. Bij de voorbereiding van het jaarverslag over het begrotingsjaar 2009 heeft de Rekenkamer een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen in het Hof van Justitie verricht, en daarbij ook het personeelsbeleid en andere administratieve uitgaven onder de loep genomen. Die beoordeling heeft al met al tot positieve resultaten geleid, met uitzondering van een aantal opmerkingen over een contract voor de levering van diensten. Ik sta achter het voorstel van de Rekenkamer om te eisen dat procedures voor het plaatsen van opdrachten door het Hof van Justitie beter worden voorbereid en gecoördineerd. Het Hof van Justitie heeft ook moeite gehad om gekwalificeerde conferentietolken aan te werven, en heeft een reeks tolktechnieken moeten gebruiken om in kwalitatief en kwantitatief opzicht aan de vraag naar tolkdiensten te kunnen voldoen. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Hof van Justitie hier in de komende jaarverslagen op in zou moeten gaan, gezien het belang van vertolking voor de goede werking van de rechtspraak.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb vóór het verlenen van kwijting voor de begroting van 2009 van het Hof van Justitie gestemd, omdat ik denk dat haar formele en substantiële nauwkeurigheid het resultaat is van uitermate kundig verricht werk door het voltallige personeel van deze instellingen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de uitgebreide analyse die door de Rekenkamer werd uitgevoerd in dit verslag, en ik wil oproepen tot een permanente uitwisseling van goede praktijken tussen de instellingen en tot een doeltreffende interinstitutionele samenwerking op het vlak van de ontwikkeling en de ingebruikname van een geïntegreerd beheersysteem. In het verslag wordt gewezen op een aantal situaties die nog bekeken moeten worden, en ik hoop dat daar voldoende rekening mee gehouden zal worden. Ik sluit me dan ook aan bij de conclusies van de rapporteur, waar ik tevens verheugd over ben.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Er vindt op drie niveaus financiële controle van de invoering van de begroting van de Europese Unie plaats: interne controle, binnen iedere instelling; externe controle, uitgevoerd door de Rekenkamer van de EU; en een kwijtingsprocedure die wordt uitgevoerd door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag wordt kwijting verleend voor de invoering van de begroting van het Europees Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb vóór gestemd, omdat controles die door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole zijn uitgevoerd, hebben aangetoond dat alle transacties op volledig wetmatige en regelmatige wijze zijn gedaan.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Hof van Justitie, daarbij nota nemend van de gemengde resultaten bij het sneller afhandelen van procedures. Ik verwelkom de verhoging van het aantal zaken dat het Hof heeft afgesloten (377 arresten en 165 beschikkingen tegen respectievelijk 333 en 161 in 2008), neem er kennis van dat het aantal prejudiciële vragen nog nooit zo groot was (302), en verwelkom dat het aantal hangende zaken eind 2009 licht was gedaald (741 zaken tegen 768 eind 2008). Ik merk echter met bezorgdheid op dat het aantal afgesloten zaken voor het Gerecht in 2009 is afgenomen en dat de procedures langer duurden, waardoor het aantal hangende zaken bleef stijgen (van 1 178 in 2008 tot 1 191 in 2009), hoewel er in 2009 minder nieuwe zaken waren (568 tegen 629 in 2008). Ook verwelkom ik het feit dat het Gerecht voor ambtenarenzaken meer zaken dan ooit heeft afgesloten (155) en dat een procedure gemiddeld 15,1 maanden duurde, tegen 17 maanden in 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heb ik voor dit besluit gestemd, dat de griffier van het Hof van Justitie kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de griffier van het Hof van Justitie kwijting verleend voor de uitvoering van de begroting van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Aan de hand van de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de griffier van het Hof van Justitie voor de invoering van de begroting van het Hof van Justitie voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement stelt vast dat de Rekenkamer tijdens de opstelling van haar jaarverslag over het begrotingsjaar 2009 een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen bij het Hof van Justitie, de Europese Ombudsman en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming verrichtte, waarbij ook een aanvullende steekproef van betalingsverrichtingen in verband met personele middelen en andere administratieve uitgaven werd onderzocht.

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit om de Europese Ombudsman kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. Bij de voorbereiding van het jaarverslag over het begrotingsjaar 2009 heeft de Rekenkamer in het Hof van Justitie, bij de Ombudsman en bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen verricht, waarbij ook een aanvullende steekproef van betalingsverrichtingen in verband met personele middelen en andere administratieve uitgaven werd onderzocht. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat de Ombudsman geen algemene bepalingen met betrekking tot de procedures voor de aanwerving van tijdelijke functionarissen heeft vastgesteld, hoewel iedere instelling hiertoe overeenkomstig het relevante artikel van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, verplicht is. Ik ben het met de rapporteur eens dat deze tekortkoming gevolgen kan hebben voor een groot aantal van de personeelsleden van de Ombudsman, aangezien de meeste posten tijdelijk zijn. De Ombudsman zou in zijn jaarlijkse activiteitenverslag verslag moeten uitbrengen over de in dit verband geboekte voortgang. De Rekenkamer heeft in haar jaarverslag aangegeven dat de audit geen aanleiding heeft gegeven tot verdere bijzondere opmerkingen over de Ombudsman.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb vóór het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VIII – Europese Ombudsman, omdat ik, denkend aan het activiteitenverslag en het commentaar dat ik bij die gelegenheid heb kunnen leveren, van mening ben dat de interne controleprocedures in acht zijn genomen, dat de volledige uitvoering op juiste wijze is gerealiseerd en dat de aspecten die men nu omstreden acht, in de komende jaren zullen worden verbeterd.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de conclusies van de controle van de Rekenkamer in haar jaarverslag. Ik ben ook verheugd over de invulling van de essentiële prestatie-indicatoren in het jaarlijkse beheersplan, alsmede over het feit dat de doelstellingen voor 2009 zijn gehaald en over het besluit van de Ombudsman om de jaarlijkse opgave van de financiële belangen te publiceren op de website. Tot slot wil ik me aansluiten bij de conclusies van de rapporteur: ik complimenteer de Ombudsman met de kwaliteit van zijn jaarlijkse activiteitenverslag en ben verheugd over de vermelding van de stappen die gedurende het jaar naar aanleiding van eerdere kwijtingsbesluiten van het Parlement zijn genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in de eerste plaats wil ik de rapporteur, de heer Rivellini, bedanken voor zijn uitstekende werk in de hele kwijtingsprocedure. Met de resolutie van vandaag steun ik het verzoek voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VIII – Europese Ombudsman. De Rekenkamer, die verantwoordelijk is voor de externe financiële controle, heeft na zorgvuldige beoordeling van de begroting verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ook ben ik verheugd over het besluit van de Ombudsman om de jaarlijkse opgave van de financiële belangen te publiceren en dat deze opgave ook gepubliceerd wordt op de site van de Ombudsman. Ik sluit mij aan bij de complimenten van de Rekenkamer voor de kwaliteit van het door de Ombudsman gepresenteerde jaarlijkse activiteitenverslag.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Ombudsman en merk met tevredenheid op dat de Ombudsman in 2009 kon helpen met bijna 77 procent van alle klachten en dat hij 70 procent van de onderzoeken afhandelde in minder dan een jaar. Ook ben ik tevreden met het feit dat de gemiddelde duur van een onderzoek is teruggebracht tot negen maanden (dertien maanden in 2008).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heb ik voor dit besluit gestemd, dat de Europese Ombudsman kwijting verleent voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de Europese Ombudsman kwijting verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag geeft het Europees Parlement toestemming voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009, afdeling VIII – Europese Ombudsman. Ik benadruk dat het Europees Parlement tevreden is met het feit dat de Ombudsman er in 2009 in is geslaagd om te helpen met bijna 77% van alle klachten en dat hij 70% van de onderzoeken in minder dan een jaar heeft afgehandeld. Wij zijn tevreden met het feit dat de gemiddelde duur van een onderzoek is teruggebracht naar 9 maanden (ten opzichte van 13 maanden in 2008).

 
  
  

Verslag: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit om de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft in haar jaarverslag aangegeven dat de audit geen significante lacunes aan het licht heeft gebracht voor de ETGB. Tijdens de voorbereiding van het jaarverslag voor het begrotingsjaar 2009 heeft de Rekenkamer bij de ETGB een grondige controle van de toezicht- en controlesystemen verricht. Daarbij heeft ze ook een aanvullende steekproef van betalingsverrichtingen in verband met personele middelen en andere administratieve uitgaven onderzocht. De Rekenkamer heeft vastgesteld dat onder bepaalde omstandigheden het risico bestaat dat de ETGB onjuiste betalingen aan personeel verricht. Ik sta achter het voorstel van de Rekenkamer dat personeel van de ETGB zou moeten worden gevraagd om op gezette tijden documenten te verstrekken waaruit hun persoonlijke situatie blijkt en dat de ETGB zijn regeling voor het tijdig monitoren en controleren van deze documenten moet verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb vóór het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, afdeling IX - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, omdat, hoewel sommige gegevens omstreden waren en minder transparant waren dan vereist, de ETGB zich bereid heeft getoond om vanaf 2011 verdere ex-postcontrolesysteemprocedures ten uitvoer te leggen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de conclusies van de controle van de Rekenkamer, die in haar jaarverslag heeft aangegeven dat de controle geen aanleiding heeft gegeven tot verdere bijzondere opmerkingen. Ik ben ook verheugd over de jaarlijkse publicatie van verklaringen inzake de financiële belangen van de verkozen leden van de instellingen, met relevante informatie over betaalde posten of activiteiten en aftrekbare professionele activiteiten. Tot slot wil ik me aansluiten bij de conclusie van de rapporteur, die de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming verzoekt in zijn volgende jaarverslag (begrotingsjaar 2010) een hoofdstuk op te nemen waarin wordt uiteengezet welke maatregelen naar aanleiding van de kwijtingsbesluiten van het Parlement in de loop van het jaar zijn genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB), maar wijs op de opmerkingen van de Rekenkamer dat de ETGB geen ex-postcontrolesysteem waar nodig heeft ingevoerd, zoals geëist in het Financieel Reglement, en dat de door de ETGB aangenomen voorschriften betreffende interne controle er niet in voorzien dat uitzonderingen op financiële standaardprocedures in een centraal register moeten worden opgenomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heb ik voor dit besluit gestemd, dat de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting verleend voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Europees Parlement de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2009. Ik wil benadrukken dat het Europees Parlement verheugd is over het feit dat de Rekenkamer, tijdens de opstelling van haar jaarverslag over de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009, een grondige beoordeling van de toezicht- en controlesystemen heeft verricht bij het Hof van Justitie.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd. De Rekenkamer heeft de aandacht van het Europees Parlement gevestigd op het grote volume aan overdrachten van niet-bestede middelen door een aantal agentschappen in 2009. Ik ben net als de rapporteur van mening dat de betrokken agentschappen hun inspanningen ter verbetering van de financiële en budgettaire planning en programmering moeten opvoeren. Ik ben ook van mening dat de uitgaven van de agentschappen voorspelbaar moeten zijn, en dat een oplossing moet worden gevonden die het jaarperiodiciteitsbeginsel van de Uniebegroting respecteert. De agentschappen moeten hun interne controles versterken om ervoor te zorgen dat contracten en aanbestedingsprocedures correct worden toegepast. Bovendien moeten we de volledige onafhankelijkheid van hun personeel en deskundigen kunnen garanderen. De Commissie zou het Parlement een gedetailleerd overzicht moeten verstrekken van de criteria die worden toegepast om de onafhankelijkheid van aangeworven personeel te verzekeren. Ook ik ben van mening dat ieder agentschap een meerjarig werkprogramma zou moeten opstellen, overeenkomstig de meerjarenstrategie van de Unie voor de sector waarin het actief is. Het meerjarig werkprogramma is belangrijk om een agentschap in staat te stellen zijn activiteiten beter te organiseren, een geoptimaliseerde risicobeoordeling van zijn activiteiten te maken, effectieve organisatorische regelingen te treffen om zijn strategie uit te voeren en zijn doelen te realiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb vóór het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor het begrotingsjaar 2009 voor prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen van de Europese Unie, omdat ik van mening ben dat het verslag objectief, betrouwbaar en onafhankelijk is. Zowel punten van kritiek als positieve punten worden hierin op gelijke wijze benadrukt. Verslagen van dit niveau zullen, mits ze in de komende jaren een vervolg krijgen, de kwaliteit van het beleid van de Europese Unie slechts verbeteren, zodat argumenten voor kritiek op de Europese Unie ontzenuwd worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) De afgelopen jaren is het aantal agentschappen spectaculair toegenomen, waardoor de interinstitutionele werkgroep voor de agentschappen nu van essentieel belang is, net zoals het toekomstig speciaal verslag van de Rekenkamer, dat een studie naar de prestaties van deze agentschappen en kostenbenchmarks zal omvatten. Het is belangrijk om te wijzen op de talloze tekortkomingen die de Rekenkamer heeft geconstateerd en op het feit dat die zo snel mogelijk moeten worden weggewerkt.

Ik ben het dan ook eens met de rapporteur als hij stelt dat de transparantie van schattingen en de verantwoordelijkheid voor projecten verbeterd moet worden, dat de goedkeuringsprocedures op het niveau van financieringsbesluiten en werkprogramma's versterkt moeten worden, dat tekortkomingen opgelost moeten worden, dat de objectiviteit en de transparantie van de personeelsselectie verhoogd moeten worden en dat het Financieel Reglement waaraan de agentschappen onderworpen zijn, moet worden toegepast en nageleefd.

Ik wil tot slot de rapporteur feliciteren met het geleverde werk, en ik wil er bij alle agentschappen op aandringen dat zij de hier goedgekeurde conclusies toepassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), schriftelijk.(FR) Ieder jaar neemt het Europees Parlement een verslag aan over de Europese agentschappen in de marge van de debatten over de begrotingskwijtingen. En ieder jaar opnieuw stellen we weer vast dat er sprake is van wanbeheer, van lacunes in de procedures voor personeelswerving of de gunning van overheidsopdrachten, van te vaak voorkomende overdrachten of schrappingen van kredieten... Voor de conclusie "wanbeheer" hoeft er niet eens fraude te worden vastgesteld, zoals bij het Europees Economisch en Sociaal Comité.

Maar iedere keer weer doet het Parlement net alsof het vooruitgang ziet, en verleent het kwijting. Wat erger is: het zet nooit vraagtekens bij het Commissiebeleid van externalisering naar deze agentschappen, dat er eerder op gericht lijkt elke belangrijke stad binnen de Unie zijn eigen portie Europese instellingen toe te bedelen dan bij te dragen tot de efficiënte uitvoering van het beleid van de Europese Unie. De brandende vraag van de doeltreffendheid en het nut van deze agentschappen blijft helaas jaar op jaar onbeantwoord.

De weinige agentschappen die hun eigen prestaties beoordelen, doen dat in het kader van de opgelegde procedures en processen, niet aan de hand van concrete resultaten. De agentschappen zijn vooral nuttig.... voor de agentschappen. Daarom hebben wij voor de meeste daarvan kwijting geweigerd en ons onthouden van stemming over de bijbehorende resoluties.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), schriftelijk. (EN) Ik steun het verslag van Georgios Stavrakakis over de prestaties, het financieel beheer en de controle van de EU-agentschappen, voornamelijk omdat hierin wordt benadrukt dat de agentschappen moeten worden aangespoord om een uitgebreid schema van hun financiële circuits en de verantwoordelijkheden van de financiële en operationele actoren op te stellen en vervolgens regelmatig bij te werken. Bovendien worden de agentschappen herinnerd aan het belang van een volledig gegarandeerde onafhankelijkheid van hun personeel en deskundigen. In algemene zin wordt in het verslag gepleit voor een constructiever en transparanter proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik complimenteer het werk van de rapporteur en van allen die hebben bijgedragen aan het opstellen van de teksten betreffende het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Over het algemeen kunnen we stellen dat in 2009 geboekte resultaten beter zijn dan de resultaten van de afgelopen jaren. Evengoed is het waar dat, refererend aan dit boekjaar, de Rekenkamer het grote volume aan overdrachten en annuleringen van operationele kredieten door meerdere agentschappen heeft vastgesteld, alswel het grote aantal overschrijvingen. Bij sommige agentschappen is er bovendien sprake van ongebruikte begrotingslijnen in aanbestedingsprocedures. Zeker moet men rekening houden met de ernst van de huidige economische crisis bij het uitvoeren van analyses en beoordelingen, maar het is ook van belang om de noodzaak van een algemene verbetering met betrekking tot het beheer van subsidies te benadrukken.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), schriftelijk. (EN) Ik heb mijn steun gegeven aan het verslag over de "kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen" om daarmee te erkennen dat het functioneren van alle EU-agentschappen verder moet worden verbeterd. In de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 2009 is gebleken dat er onmiddellijk maatregelen moeten worden genomen om de transparantie en de efficiëntie te verbeteren. Om de transparantie van de EU-agentschappen te verbeteren, moeten alle 21 agentschappen en de Commissie een lijst van alle in de afgelopen drie jaar gegunde contracten publiceren, evenals een verslag over de personeelsleden die voor een ander agentschap zijn gaan werken. Ook moeten ze zo snel mogelijk strengere regels voor belangenconflicten invoeren.

Bovendien moet de directeur van elk EU-agentschap, met het oog op toekomstige kwijtingsprocedures, het verslag van de dienst Interne audit over zijn agentschap ter beschikking van het Parlement stellen. Om het functioneren en de uitgaven van de EU-agentschappen efficiënter te maken, moet de mogelijkheid om raden van bestuur van agentschappen die op gerelateerde gebieden actief zijn met elkaar te laten fuseren serieus worden overwogen. Daarnaast moet de Commissie een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar het fuseren van EU-agentschappen met elkaar overlappende activiteiten.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb voor dit verslag gestemd, maar ik maak me zorgen over de bevinding van de Rekenkamer dat de aanbestedingsprocedures van verschillende agentschappen tekortkomingen vertoonden. Ik roep de agentschappen op hun interne controles te versterken om te waarborgen dat contracten correct worden gegund en aanbestedingsprocedures correct worden uitgevoerd. Het Parlement weigert het chronische onvermogen te accepteren om een systeem op te zetten dat in staat is de hardnekkige fouten die de wettigheid en regelmatigheid van transacties van het agentschap ondermijnen te vermijden of op te sporen.

Met het oog hierop dring ik er bij de agentschappen op aan om:

- de transparantie van schattingen en de verantwoordelijkheid voor projecten te verbeteren;

- hun goedkeuringsprocedures op het niveau van financieringsbesluiten en werkprogramma's te versterken;

- ervoor te zorgen dat de openbaarmaking van uitzonderingen in hun jaarlijkse activiteitenverslagen volledig is;

- te zorgen voor een adequate follow-up van potentiële onregelmatigheden;

- controles achteraf te ontwikkelen en hierover verslag uit te brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk.(FR) Ik heb gestemd voor het verslag Kwijting 2009: prestaties, financieel beheer en controle van de agentschappen. Als wij willen dat het Parlement serieus werk maakt van zijn taak als kwijtingsautoriteit, moeten de afgevaardigden kunnen beschikken over uitgebreidere en gedetailleerdere informatie over het begrotings- en financieel beheer van de agentschappen. Wij stellen vast dat er sprake is van gedeelde, maar tegelijkertijd ook verwaterde verantwoordelijkheden. Zo wijst de Europese Commissie, hoewel zij vertegenwoordigd is in de raden van bestuur, ons er naar aanleiding van de boekhoudkundige fouten bij de Europese Politieacademie (EPA) op dat een agentschap een "rechtspersoonlijkheid is met volledige zelfstandigheid op administratief en financieel gebied." De raad van bestuur verwijst op zijn beurt soms de verantwoordelijkheid voor het beheer uitsluitend terug naar de uitvoerend directeur. Het Europees Parlement beslist in laatste instantie om een agentschap al dan niet kwijting te verlenen op basis van de tamelijk beknopte verslagen van de externe auditor en is voor aanvullende informatie afhankelijk van de bereidwilligheid van de uitvoerend directeur. Het is in mijn ogen absoluut noodzakelijk om deze leemte in de wetgeving betreffende de verslagen van de dienst Interne audit (IAS) over de agentschappen op te vullen en voorstellen te doen voor het verlenen van échte bevoegdheden aan het Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Ik neem nota van het feit dat de Rekenkamer opnieuw de aandacht heeft gevestigd op het grote volume aan overdrachten en annuleringen van operationele kredieten door een aantal agentschappen in 2009. Daarnaast stel ik vast dat er sprake is van ongebruikte begrotingslijnen en een groot aantal overschrijvingen door een aantal agentschappen, en ik verzoek de betreffende agentschappen hun inspanningen ter verbetering van de financiële en budgettaire planning en programmering op te voeren.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en ben ook van mening dat het Europees Parlement zijn besluit om de Europese Politieacademie kwijting te verlenen voor de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2009 moet uitstellen. In haar verslag heeft de Rekenkamer eens te meer een kanttekening gemaakt over de beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. De Academie houdt zich keer op keer niet aan het Financieel Reglement in verband met de regels voor overheidsopdrachten. Een significant aandeel van de totale begroting wordt op onregelmatige wijze uitgevoerd. De Rekenkamer heeft ernstige tekortkomingen geconstateerd in de administratieve en financiële regels inzake de uitgaven voor de organisatie van cursussen en studiebijeenkomsten, die een belangrijk deel van de operationele uitgaven van de Academie uitmaken. Ik ben het met de rapporteur eens dat het onaanvaardbaar is dat het herziene Financieel Reglement van de Academie nooit in werking is getreden, en als gevolg daarvan alle gesloten tewerkstellingscontracten illegaal waren. In het belang van een grotere transparantie zou de Academie rechtstreeks inzicht moeten verlenen in haar begroting, waarin een lijst moet zijn opgenomen van de beslissingen op het gebied van overeenkomsten, die gepubliceerd moet worden op de website van de Academie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb tegen het voorstel gestemd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009, zoals is voorgesteld door de rapporteur, omdat de onregelmatige procedures die gevolgd zijn in de betreffende periode mij ook niet overtuigen. Ik ben van mening dat er meer details nodig zijn voor een grondige en gedetailleerde uitleg, die de regelmatigheid van de rekeningen duidelijk maakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), schriftelijk.(FR) Voor het tweede jaar op rij kon geen kwijting worden verleend voor de uitvoering van de begroting van de Europese Politieacademie (EPA) voor 2009. In het meerjarenactieplan dat is opgesteld naar aanleiding van de problemen bij het beheer van het agentschap ontbreekt het aan duidelijkheid, en het verslag van de follow-up schiet tekort om een juist beeld te krijgen van de uitgevoerde maatregelen. De prestaties van de Academie zijn in 2010 zeker verbeterd na het vertrek van directeur Ulf Göransson, die door OLAF en de Europese Rekenkamer is betrapt op onregelmatige, zo niet frauduleuze uitgaven. Maar het blijft onacceptabel dat dit in 2006 opgerichte agentschap nog steeds niet voldoet aan de criteria van goed beheer. Wij moeten gaan nadenken over de structuur van de EPA zelf, die duidelijk te klein is om zelfstandig te kunnen functioneren gezien de complexe regels waaraan de Academie als agentschap moet voldoen. Ook moeten wij ons afvragen waarom dit agentschap, wiens taak bestaat uit het organiseren van opleidingsseminars voor leidinggevenden bij de nationale politie in de lidstaten, zijn eigen zetel moet hebben in plaats van te worden ondergebracht bij Europol, de in Den Haag gevestigde Europese Politiedienst, waarover iedereen zich lovend uitlaat.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. − (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, met deze stemming heeft het Europees Parlement besloten de Europese Politieacademie geen kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009, maar om dit besluit uit te stellen. Ons besluit baseert zich op de overweging van de Rekenkamer die een voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van haar beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen op grond van het feit dat de aanbestedingsprocedures niet in overeenstemming waren met de voorschriften van het Financieel Reglement. Ik steun daarom het verzoek aan de Politieacademie en haar bestuur om de kwijtingsautoriteit vóór 30 juni 2011 in kennis te stellen van de ondernomen acties en de ingevoerde correcties met betrekking tot alle onregelmatige en/of onvolledige punten die aan het licht zijn gekomen tijdens deze procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), schriftelijk. (EN) Het verslag over het verlenen van kwijting aan de Europese Politieacademie voorziet in het uitstellen van de kwijting. Ik heb vóór dit verslag gestemd om daarmee de structurele problemen waar deze Academie nu al jarenlang mee worstelt te erkennen.

Voor het begrotingsjaar 2009 is bijna de helft van het geld dat was overgedragen naar 2009 niet uitgegeven, en 43 procent van de begroting 2009 is overgedragen naar 2010. De Europese Rekenkamer heeft verklaard dat de uitvoering van de begroting van de Politieacademie wordt belemmerd door ernstige en terugkerende tekortkomingen in de programmering van en het toezicht op de begrotingsuitvoering. Bovendien zijn ernstige en herhaalde overtredingen van de openbareaanbestedingsregels geconstateerd: vijf aanbestedingsprocedures – met een waarde van in totaal 455 111 euro – voldeden niet aan de regels. Ook transparantie blijft een punt van zorg, aangezien er nog steeds onregelmatigheden worden vastgesteld bij de aanwerving van personeel.

Ook acht ik het onaanvaardbaar dat er geen onderzoek is gedaan naar de oud-directeur in verband met zijn verantwoordelijkheid voor kredieten van de Politieacademie die zijn gebruikt om privé-uitgaven te financieren. Daarom pleit ik voor de integratie van de Politieacademie in Europol als de beste manier om de bestedingen efficiënter te maken en de structurele en chronische problemen van de Politieacademie aan te pakken.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), schriftelijk.(FR) Ik heb gestemd voor het uitstellen van het kwijtingsbesluit voor het begrotingsjaar 2009: de Rekenkamer heeft opnieuw voorbehouden opgenomen wat betreft de wettigheid en regelmatigheid van de verrichtingen die ten grondslag liggen aan de rekeningen voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer constateert met name ernstige tekortkomingen met betrekking tot de inachtneming van de financiële voorschriften op het gebied van overheidsopdrachten en regels inzake de uitgaven voor de organisatie van cursussen. In het verslag wordt opgemerkt dat betalingskredieten, samen goed voor 43 procent van de totale begroting, zijn overgedragen naar 2010, wat in tegenspraak is met het jaarperiodiciteitsbeginsel. Wij zouden graag zien dat het agentschap het Parlement op de hoogte stelt van de ondernomen acties en verbeteringen en verzoeken de Rekenkamer om een specifieke audit uit te voeren met betrekking tot de uitvoering van het actieplan van de Europese Politieacademie. Samen met mijn collega's stel ik voor om de Europese Politieacademie te fuseren met Europol in Den Haag. Ik heb mijn twijfels bij het vermogen van de Academie om structurele problemen op te lossen die te maken hebben met de beperkte omvang van het agentschap, de verhuizing van het secretariaat naar Bramshill (70 kilometer van Londen) en de buitensporige beheerskosten.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van de Academie, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement zijn besluit tot verlening van kwijting aan de directeur van de Europese Politieacademie voor de uitvoering van de begroting van de Academie voor het begrotingsjaar 2009 uitstelt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de afsluiting van de rekeningen van de Europese Politieacademie voor het begrotingsjaar 2009 uitgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag stelt het Europees Parlement het besluit om kwijting te verlenen aan de directeur van de Europese Politieacademie voor de uitvoering van de begroting van de academie voor het begrotingsjaar 2009 uit. In haar verslagen van de jaarrekeningen van de Academie over de begroting van 2006 en 2007 heeft de Rekenkamer een voorbehoud gemaakt ten aanzien van haar beoordeling van de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende financiële verrichtingen op grond van het feit dat de aanbestedingsprocedures niet in overeenstemming waren met de bepalingen van het Financieel Reglement. In het bijzonder maakt het Europees Parlement zich zorgen over het feit dat de Rekenkamer ernstige tekortkomingen heeft geconstateerd in de administratieve en financiële regels inzake de uitgaven voor de organisatie van cursussen en studiebijeenkomsten, die een belangrijk deel van de operationele uitgaven van de Academie uitmaken.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb het uitstel van de kwijting gesteund. Gezien de roemloze geschiedenis van het financiële gedrag van de Europese Politieacademie is het essentieel dat er een uitgebreide evaluatie wordt uitgevoerd. In dat verband vind ik het ook betreurenswaardig dat het debat over de – in mijn ogen logische – integratie van de Academie in Europol weer is weggeëbd.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik sta achter het plan van het Vertaalbureau om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van zijn Strategie 2008-2012. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Vertaalbureau moet proberen om de evaluatie van zijn prestaties verder te ontwikkelen door de koppelingen te verbeteren tussen zijn strategische acties en de in zijn werkprogramma voorziene acties en door indicatoren voor het volgen van zijn prestaties te beoordelen, teneinde te voldoen aan SMART-criteria. Het Vertaalbureau moet in zijn begroting ook meer aandacht besteden aan de permanente stijging van de uitgaven.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. − (IT) Ik heb vóór het voorstel voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau van de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat ik in dit verslag een hoge mate van accuratesse en transparantie heb geconstateerd en een opmerkelijke gerichtheid op het bereiken van resultaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie feliciteren met het geleverde werk. Voorts wil ik mijn waardering uitspreken voor het plan van het Vertaalbureau om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van zijn Strategie 2008-2012 en voor zijn uitstekende prestaties, die ertoe geleid hebben dat het Vertaalbureau zijn diensten met 41 procent heeft uitgebreid ten opzichte van 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, in de eerste plaats zou ik de rapporteur, de heer Stavrakakis, willen bedanken voor zijn uitstekende verslag. Zoals bekend vindt de financiële controle van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen op drie niveaus plaats: een interne controle binnen iedere instelling van de Europese Unie, een externe controle uitgevoerd door de Europese Rekenkamer en een boekhoudsysteemprocedure door het Europees Parlement. Met de resolutie van vandaag wordt de financiëlecontroleprocedure afgesloten met het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2009 aan het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, wiens rekeningen wettig en betrouwbaar zijn gebleken. Ten slotte ben ik verheugd dat het Vertaalbureau in zijn verslag aan de Rekenkamer een vergelijkend overzicht met de verrichtingen uit 2008 en 2009 heeft opgenomen, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Vertaalbureau door de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Vertaalbureau. Ik verzoek het Vertaalbureau echter om doeltreffender maatregelen te nemen om de continue stijging van zijn overschot tegen te gaan. Ik merk op dat het Vertaalbureau in feite gedurende verschillende jaren een gecumuleerd begrotingsoverschot heeft gehad, in weerwil van Verordening (EG) nr. 2965/94, en dat het overschot in 2009 24 000 000 euro bedroeg, terwijl dit in 2008 26 700 000 euro was, in 2006 16 900 000 euro, in 2005 10 500 000 euro en in 2004 3 500 000 euro. Ik merk op dat dit overschot hoofdzakelijk te wijten is aan het gebrek aan precisie in de ramingen die het van zijn klanten krijgt wat betreft vertaalaanvragen. Ik verwelkom niettemin het initiatief van het Vertaalbureau om in 2009 een bedrag van 11 000 000 euro aan zijn opdrachtgevers terug te betalen, en ik benadruk dat het Vertaalbureau in 2007 ook al 9 300 000 euro aan zijn klanten had terugbetaald.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Vertaalbureau, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Hiermee wordt de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting verleend voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Europees Parlement de directeur van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Vertaalbureau voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement spreekt zijn waardering uit voor het plan van het Vertaalbureau om een tussentijdse evaluatie uit te voeren van zijn Strategie 2008-2012, maar doet niettemin een beroep op het Vertaalbureau om de evaluatie van zijn prestaties verder te ontwikkelen door de koppelingen tussen zijn strategische acties en de in zijn werkprogramma voorziene acties te verbeteren en door de indicatoren voor het volgen van zijn prestaties te beoordelen, teneinde te voldoen aan de SMART-criteria.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. Het Vertaalbureau is in 1994 opgericht om op de uitdagingen berekend te zijn die het meertalige karakter van de EU met zich meebracht; meertaligheid is een van de essentiële kenmerken en het bewijs van de culturele diversiteit van de Unie. Het Vertaalbureau bedruipt zichzelf dankzij de betalingen van de instellingen/instanties waaraan het zijn diensten verleent. De Europese Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 wettig en regelmatig is.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit om het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Het Centrum is van plan om voor het jaar 2011 Gantt-grafieken beschikbaar te stellen voor alle belangrijkste operationele activiteiten. Deze grafieken geven weer hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en stimuleren een meer resultaatgerichte benadering. Het Centrum heeft in 2009 een prestatiemeetsysteem (PMS) ingevoerd voor zijn prioriteiten op middellange termijn in de periode 2009-2011 en voor zijn jaarlijks werkprogramma. De invoering van een PMS helpt het Centrum bij het beheer en de evaluatie van zijn impact, efficiëntie, effectiviteit en relevantie. Ik ben het met de rapporteur eens dat deze instelling moet blijven proberen om de programmering en de monitoring te verbeteren, en het jaarlijks karakter van de begroting moet respecteren. Bovendien moet het Centrum de begrotingsbeginselen van specialiteit en transparantie effectiever toepassen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de beroepsopleiding voor 2009 (CEDEFOP) omdat het Centrum de fondsen uitstekend heeft beheerd en aan de vooraf gestelde verwachtingen heeft voldaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor dit verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen worden besteed. Met het oog op een doeltreffender beheer van de begroting in de toekomst dient het Centrum een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het hier behandelde kwijtingsjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Centrum over de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben erg tevreden dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik wil het Centrum ermee feliciteren dat het een prestatiemeetsysteem (PMS) heeft ingevoerd en dat het veranderingen heeft doorgevoerd in zijn aanwervingsprocedures, na de opmerkingen van de Rekenkamer in zijn kwijtingsverslag 2009, wat heeft bijgedragen tot het verbeteren van de transparantie. Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) In de stemming van vandaag heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer, die verantwoordelijk is voor de externe financiële controle, heeft na een grondige evaluatie van de begroting van het Centrum verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Daarnaast gaan mijn complimenten naar het Europees Centrum, daar het het eerste agentschap is dat in 2009 het ethische kader vrijwillig aan een proefcontrole heeft onderworpen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb ervoor gestemd kwijting te verlenen aan het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding. Ik feliciteer het Centrum ermee dat het in 2009 een prestatiemeetsysteem (PMS) heeft ingevoerd voor zijn prioriteiten op middellange termijn in de periode 2009-2011 en voor zijn jaarlijks werkprogramma, en met het feit dat het een kader heeft opgesteld voor prestatie-indicatoren om de vooruitgang te volgen en prestaties, resultaat en impact te meten; ik ben in het bijzonder van mening dat de invoering van een PMS het Centrum helpt bij het beheer en de evaluatie van zijn impact, efficiëntie, effectiviteit en relevantie; ik meen bovendien dat dit systeem kan zorgen voor verdere verbeteringen van de op activiteiten gebaseerde begrotingsstructuur en voor een betere controle van betalingskredieten, zodat overdrachten vermeden kunnen worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Centrum, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. − (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Europees Parlement kwijting aan de directeur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding, voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is ingenomen met de verklaring van de Rekenkamer dat de jaarrekening van CEDEFOP voor het begrotingsjaar 2009 wettig en regelmatig is.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. De Europese Rekenkamer heeft verklaard dat de jaarrekening voor 2009 wettig en regelmatig is. Het Centrum is in 1975 opgericht en analyseert de systemen voor beroepsopleidingen en verstrekt informatie met het oog op het beleid, onderzoek en praktijkervaringen op dit gebied. Dit Centrum is thans meer nodig dan ooit gezien de twijfels die geuit worden over het niveau van de opleidingen en het dreigende tekort aan geschoolde arbeid. Alleen de afgelegen zetel van het Centrum in Griekenland dient opnieuw in overweging te worden genomen, aangezien hierdoor een verbindingskantoor in Brussel nodig is.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Communautair Bureau voor visserijcontrole kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. In 2010 heeft het Bureau zijn meerjarig werkprogramma voor 2011-2015 vastgesteld. Dit document is van belang om de verwezenlijking van de strategie en doelstellingen van het Bureau op een efficiënte manier te organiseren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Bureau een vergelijkend overzicht zou moeten opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Bureau over de jaren heen beter kan beoordelen. Het Bureau zou zijn jaarlijkse werkprogramma moeten verbeteren door de introductie van specifieke, meetbare doelstellingen op het niveau van beleidsontwikkeling en operationele activiteiten. Het Bureau zou ook een oplossing moeten zoeken voor de tekortkomingen in de planning voor de personeelswerving.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het boekjaar 2009 na het lezen van de analyse van de Rekenkamer, die bevestigt dat haar handelingen wettelijk en regelmatig zijn. Ik wil de aandacht vestigen op de goedkeuring van een meerjarig werkplan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2009, omdat ik de correctheid, de duidelijkheid en de transparantie van de begroting op prijs stel, evenals de doeltreffendheid van de begrijpelijke en uitvoerbare planning.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben erg tevreden met de besluiten in het verslag van de Rekenkamer over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Ik wil het Bureau feliciteren met het uitwerken van zijn meerjarig werkprogramma voor 2011-2015, dat zal bijdragen tot een betere organisatie en tot de verwezenlijking van de strategie en van de doelstellingen van het Bureau en tot de instelling van een interne controlefunctie (IAC) die de directeur en het management van het Bureau ondersteuning en advies moet verlenen.

Ik feliciteer de rapporteur met zijn opmerkingen, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Communautair Bureau voor visserijcontrole feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) De tenuitvoerlegging van de controle- en inspectiemaatregelen voor de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in de eigen exclusieve economische zones moet de bevoegdheid zijn van de lidstaten. Die lidstaten moeten daarom over aangepaste en voldoende middelen beschikken, en de EU moet bijdragen tot die middelen.

We willen het nut van vormen van samenwerking, onderlinge afstemming en coördinatie tussen de verschillende lidstaten op het vlak van controleactiviteiten en het bestrijden van de illegale visserij niet in twijfel trekken, maar we stonden toch enigszins sceptisch tegenover de meerwaarde die het oprichten van dit bureau zou betekenen, omdat wij van mening zijn dat een aantal van zijn bevoegdheden overlappen met de bevoegdheden van de lidstaten. Het gaat hier om een centralisering, die de noodzakelijke doeltreffendheid van de controleactiviteiten bovendien niet ten goede komt.

Wij hebben ook aangegeven dat we het niet eens zijn met de representativiteit van de Raad van Bestuur van het Bureau, met de manier waarop die raad werkt en met het buitensporige gewicht dat de Europese Commissie in die raad heeft, in het bijzonder op het niveau van de stemmingen.

Bovendien stellen we nu vast dat het Bureau een begroting krijgt van 10 100 000 euro (jaarrekeningen 2009), maar dat de lidstaten geweigerd wordt om de communautaire bijdrage tot de financiering van controleactiviteiten te verhogen, in overeenstemming met een voorstel dat wij onlangs in dit Parlement hebben ingediend, maar dat jammer genoeg door de meerderheid werd verworpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) De tenuitvoerlegging van de controle- en inspectiemaatregelen voor de toepassing van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) in de eigen exclusieve economische zones moet de bevoegdheid zijn van de lidstaten. Die lidstaten moeten daarom over aangepaste en voldoende middelen beschikken, en de EU moet bijdragen tot die middelen.

We willen het nut van vormen van samenwerking, onderlinge afstemming en coördinatie tussen de verschillende lidstaten op het vlak van controleactiviteiten en het bestrijden van de illegale visserij niet in twijfel trekken, maar we stonden toch enigszins sceptisch tegenover de meerwaarde die het oprichten van dit bureau zou betekenen, omdat wij van mening zijn dat een aantal van zijn bevoegdheden overlappen met de bevoegdheden van de lidstaten. Het gaat hier om een centralisering, die de noodzakelijke doeltreffendheid van de controleactiviteiten bovendien niet ten goede komt.

Wij hebben ook aangegeven dat we het niet eens zijn met de representativiteit van de Raad van Bestuur van het Bureau, met de manier waarop die raad werkt en met het buitensporige gewicht dat de Europese Commissie in die raad heeft, in het bijzonder op het niveau van de stemmingen.

Bovendien stellen we nu vast dat het Bureau een begroting krijgt van 10 100 000 euro (jaarrekeningen 2009), maar dat de lidstaten geweigerd wordt om de communautaire bijdrage tot de financiering van controleactiviteiten te verhogen, in overeenstemming met een voorstel dat wij onlangs in dit Parlement hebben ingediend, maar dat jammer genoeg door de meerderheid werd verworpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), schriftelijk. (GA) Het Communautair Bureau voor visserijcontrole is in 2005 opgericht om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke regels voor het visserijbeleid door de lidstaten worden nageleefd. Het Bureau, dat in Vigo in Spanje is gevestigd, is van groot belang voor de visserijcontrole en coördinatie van lidstaten. Het is mijns inziens een goede zaak dat het Bureau het meerjarig werkprogramma voor 2011-2015 heeft aangenomen, zoals aanbevolen in de Europa 2020-strategie.

Het meerjarig werkprogramma zal ten goede komen aan de regionale samenwerking en aan de verdeling van rijkdommen in het kader van de invoeringsplannen, wat gunstig zal zijn voor de kosteneffectiviteit. Ik verwelkom het besluit van de Rekenkamer om kwijting te verlenen. Het is duidelijk dat het Comité voor de Visserij, dat een advies van mij over deze kwestie heeft aanvaard, het hiermee eens is.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het Agentschap zou echter de tekortkomingen bij de programmering van de activiteiten moeten verhelpen, zodat de procedures voor het opstellen van de begroting in de toekomst voldoende duidelijk zijn, en de kredieten vergeleken met de begrotingsonderdelen niet meer naar boven of naar beneden hoeven te worden bijgesteld. Bovendien heeft het Agentschap nog geen meerjarenplan opgesteld. Daarom ben ik van mening dat met deze opmerkingen rekening moet worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Zowel de Rekenkamer als de Commissie begrotingscontrole hebben een positief advies gegeven over de uitvoering van de begroting van het Communautair Bureau voor visserijcontrole. Om die reden verleent het Parlement vandaag, met deze stemming, kwijting voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van het Bureau is, in navolging van de uitgevoerde controles, betrouwbaar gebleken, en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. Ik wil echter de aandacht vestigen op enkele tekortkomingen, vooral op het gebied van de planning voor de personeelswerving. Ik hoop dus dat we snel tot een verbetering van de procedures voor de komende begrotingsjaren zullen komen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Communautair Bureau voor visserijcontrole. Desondanks roep ik de directeur van het Bureau op om zijn verplichting na te komen en in zijn verslag aan de kwijtingsautoriteit een samenvatting te geven van het verslag van de dienst Interne audit (IAS) met alle daarin vermelde aanbevelingen (inclusief de aanbevelingen waaraan het Bureau mogelijk geen gehoor zal geven) en op welke wijze gevolg is gegeven aan de aanbevelingen; ik verzoek de directeur van het Bureau derhalve informatie te verstrekken over de inhoud van de vier aanbevelingen die door de IAS als 'zeer belangrijk' worden beschouwd en welke maatregelen het Bureau heeft genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) In dit verslag wordt de afsluiting van de rekeningen van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2009 goedgekeurd, waarmee de kwijting die op 5 mei 2010 door het Europees Parlement werd verleend voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2008 wordt vernieuwd.

Overwegende dat de Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn en gezien het feit dat een delegatie van de Commissie visserij in juni 2010 het Bureau heeft bezocht en zeer tevreden was over de algemene situatie bij het Bureau, met name over de uitvoering van de plannen voor gezamenlijke stationering, ben ik van mening dat het Parlement dit verslag moet aannemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Communautair Bureau voor visserijcontrole voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Bureau, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de directeur van het Communautair Bureau voor visserijcontrole, voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is verheugd dat het Bureau zijn meerjarig werkprogramma voor 2011-2015 heeft vastgesteld, en benadrukt dat dit document van belang is om de verwezenlijking van de strategie en doelstellingen van het Bureau op een efficiënte manier te organiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. De Europese Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor 2009 wettig en regelmatig is. Door de herziening van het meerjarig werkprogramma die in 2010 is uitgevoerd en de start van een initiatief om de eigen begrotingsprocedure te herzien, ben ik ervan overtuigd dat het Communautair Bureau voor visserijcontrole de aanbevelingen die het heeft ontvangen ook daadwerkelijk uitvoert. Wat de activiteiten van het in 2005 opgerichte Bureau betreft, kan opgemerkt worden dat het belangrijk, zelfs essentieel werk verricht na de mislukking om ook maar één van de doelstellingen te realiseren die in 2002 zijn overeengekomen en gezien het feit dat het gemeenschappelijk visserijbeleid tot op heden als een fiasco moet worden aangemerkt. Het Centrum is in de nabije toekomst onmisbaar gezien het rampzalige feit dat 88% van de visbestanden in de EU overbevist wordt.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap moet overwegen om bij de planning van al zijn operationele activiteiten gebruik te maken van een Gantt-diagram, om snel te kunnen natrekken hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en om te komen tot een meer resultaatgerichte benadering. Bovendien moet het Agentschap een op activiteiten gebaseerde structuur van de operationele begroting invoeren om een duidelijk verband tussen het werkprogramma en de financiële prognoses tot stand te brengen en de monitoring en rapportage van de prestaties te verbeteren. Het Agentschap moet een vergelijkend overzicht opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen. Bovendien moet aan de begroting van elk jaar een verslag worden gehecht over de begrotingsoverschotten van de voorafgaande boekjaren, waarin wordt aangegeven waarom die middelen niet zijn gebruikt en hoe en wanneer ze zullen worden aangewend. Het Agentschap heeft tekortkomingen in de procedures voor de personeelsselectie vastgesteld, waardoor de transparantie van die procedures in gevaar komt. Ook ik ben van mening dat het Agentschap het Europees Parlement mee moet delen wat er wordt gedaan om deze situatie te corrigeren en de selectieprocedures transparanter te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009, omdat, ondanks het kennelijk twijfelachtige beheer van de beschikbare middelen, de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen betrouwbaar zijn, en de onderliggende verrichtingen als wettig en regelmatig beschouwt. Verder ben ik het ermee eens dat het Bureau gedetailleerdere mechanismen voor de vaststelling van de doelstellingen en de beoordeling van de resultaten moet invoeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de besluiten in het verslag van de Rekenkamer over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Zij heeft echter haar bezorgdheid uitgesproken over het gebrek aan coördinatie tussen de behoeften, het personeelsbestand en het financieel reglement van het Agentschap, en met name over het feit dat de procedures voor de werving van personeel het moeilijk maakten om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Daarom moet volgens mij met deze opmerkingen rekening worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Met de stemming van vandaag verleent het Parlement kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009. De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context de financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Ondanks deze omstandigheden acht ik de resultaten die het Agentschap heeft bereikt bevredigend, en daarom heb ik gestemd zoals in het verslag wordt voorgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Ik ben verontrust over het werkprogramma van het agentschap voor 2010. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat dit moet worden verbeterd door doelstellingen en belangrijke prestatie-indicatoren vast te leggen en ook het systeem voor de planning van hulpbronnen te verbeteren. Ik wil ook wijzen op de noodzaak om het controlesysteem voor certificeringsprojecten te verbeteren om zo zeker te zijn dat de heffingen die tijdens een project worden geïnd, niet te sterk afwijken van de feitelijke kosten. Uiteindelijk heb ik besloten om de kwijting voor de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009 te steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk.(EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, maar dring er bij het Agentschap op aan een op activiteiten gebaseerde structuur van de operationele begroting in te voeren om een duidelijk verband tussen het werkprogramma en de financiële prognoses tot stand te brengen en de monitoring en rapportage van de prestaties te verbeteren; ik stel vast dat het Agentschap elk jaar een meerjarenplan opstelt, dat met alle belanghebbenden wordt besproken, door de raad van beheer wordt goedgekeurd en de begroting per activiteit bevat; en ik neem kennis van de opvatting van de Rekenkamer dat de structuur van de operationele begroting (Titel III) van het Agentschap gedeeltelijk op de input gebaseerd bleef en dat de begrotingswijzigingen, ondanks de aanzienlijke gevolgen voor de toewijzing van personele en financiële middelen, zijn doorgevoerd zonder het werkprogramma te actualiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen van het Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart voor 2009 betrouwbaar zijn en dat zij de onderliggende verrichtingen op alle materiële punten als wettig en regelmatig beschouwt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. De Europese Rekenkamer heeft verklaard dat de jaarrekening voor 2009 regelmatig is en heeft zich ook positief uitgelaten over de betrouwbaarheid ervan. Tegelijkertijd wil ik deze gelegenheid ook gebruiken om de oproep te benadrukken die in het verslag wordt gedaan voor transparantere procedures voor de werving van personeel. Gezien de verantwoordelijke taken van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de genoemde problemen bij het vinden van gekwalificeerd personeel moet er adequaat aan deze oproep gehoor worden gegeven.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en voor het verlenen van kwijting aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. Het Centrum is een belangrijke instelling die het Europese toezicht op ziekten kan versterken en ontwikkelen en huidige en opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid door besmettelijke ziekten in kaart kan brengen en erover kan berichten. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Centrum een vergelijking moet maken van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Centrum over de jaren heen beter kan beoordelen. Ook ik ben van mening dat de bevoegdheden van het Centrum moeten worden uitgebreid om de Unie eigen capaciteit te geven om, mocht er sprake zijn van een pandemie, de ernst van een infectiegevaar te beoordelen en om de coördinatie tussen de lidstaten te kunnen verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), schriftelijk. (BG) De begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009 is met 25,3 procent gestegen ten opzichte van het begrotingsjaar 2008. Als de begroting de komende jaren ook zo hard groeit, hoe moeten we dan de financiële crisis bestrijden, met onze almaar stijgende uitgaven? Ik denk dat de 51 miljoen euro doelmatiger hadden kunnen worden besteed als ze waren geïnvesteerd in regionale ziektepreventie- en volgsystemen in de afzonderlijke lidstaten. Dat zou niet alleen helpen om infectieziekten te bestrijden, maar zou ook de gezondheidszorgstelsels in de lidstaten zelf versterken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009, omdat de rapporteur goed heeft aangegeven wat de grootste problemen zijn op het gebied van transparantie en juistheid van de rekening, en omdat ik er vertrouwen in heb dat dit belangrijke en nuttige Agentschap op bestuurlijk niveau zal werken aan de verbetering van de benadrukte zaken, zonder dat dit ten koste zal gaan van hetgeen wat al goed is gedaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor dit verslag over de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Dit Centrum is een belangrijke instelling die het Europese toezicht op ziekten kan versterken en ontwikkelen en huidige en opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid door besmettelijke ziekten in kaart kan brengen en erover kan berichten. Ik betreur echter dat het Centrum het jaarperiodiciteitsbeginsel niet in acht heeft genomen en dat er een hoog niveau van overdrachten werd gemeld.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Ik ben verheugd over de besluiten in het verslag van de Rekenkamer over de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen. Ik wil ook wijzen op de belangrijke bijdrage die het Centrum in 2009 heeft geleverd om de H1N1-pandemie te bestrijden, onder meer via de voorlopige leidraad inzake het gebruik van specifieke pandemische influenzavaccins tijdens de H1N1-pandemie in 2009. Ik ben verheugd over de opmerkingen van de rapporteur, waar ik mij bij aansluit, en ik wil tevens het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding feliciteren met het geleverde werk.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE) , schriftelijk. – (IT) Overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, heb ik gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context de financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Desalniettemin ben ik van mening dat het Europees Centrum uitstekend werk heeft verricht met het versterken van het Europees toezicht op ziekten, en het in kaart brengen van en berichten over huidige en opkomende bedreigingen voor de volksgezondheid door besmettelijke ziekten. Tot slot feliciteer ik het Centrum met de bijdrage die het in 2009 heeft geleverd om de H1N1-pandemie te bestrijden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en ben van mening dat de bevoegdheden van het Centrum moeten worden uitgebreid om de Unie eigen capaciteit te geven om, mocht er sprake zijn van een pandemie, de ernst van een infectiegevaar te beoordelen en om de coördinatie tussen de lidstaten te kunnen verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Centrum, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement kwijting aan de directeur van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement verzoekt het Centrum opnieuw in een aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer toe te voegen tabel een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het Centrum over de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding heeft een belangrijke taak en heeft zijn bestaan ook gerechtvaardigd door zijn maatregelen ter bestrijding van de H1N1-pandemie. Ik had echter verwacht dat de kwijting uitgesteld zou worden totdat de inhoud van de aanbevelingen van de dienst Interne audit (IAS) waarom in het verslag wordt gevraagd, beschikbaar is. De IAS heeft één "zeer belangrijke" en zeven "belangrijke" aanbevelingen gedaan, en het Centrum heeft een plan gepresenteerd voor de uitvoering van die aanbevelingen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en stem in met het besluit van het Europees Parlement om het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap de overdrachten moet beperken om het beginsel van jaarperiodiciteit te eerbiedigen (het Agentschap heeft 29 procent van de totale kredieten overgedragen). Ik verheug me over de initiatieven van het Agentschap voor het uitbreiden van zijn klantgerichtheid en terugkoppelingsprocedures en feliciteer het Agentschap met name met het feit dat het in 2009 een belanghebbendenonderzoek heeft uitgevoerd, en met de toegenomen ondersteunende activiteiten voor de industrie. Het Agentschap moet bovendien de planning en monitoring van zijn aanbestedingen en begrotingsuitvoering verder ontwikkelen zodat het aandeel overgedragen kredieten kan worden verminderd. We hebben nota genomen van de toezegging van het Agentschap om de overdracht van vastleggingskredieten naar het volgende jaar te verlagen en die overdracht in aanzienlijke mate te beperken vergeleken met het niveau in 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI) , schriftelijk. (BG) Waar betalen we dit bedrag van iets meer dan zeventig miljoen euro voor? Voor een agentschap waar volgens de Europese Rekenkamer vertragingen van de beleidsactiviteiten worden veroorzaakt door een gebrek aan gekwalificeerd personeel en problemen met de ingebruikname van het IT-systeem? Dat zijn duidelijk twee aspecten die van cruciaal belang zijn voor het doelmatig functioneren van een agentschap, maar ik vraag me af of de algemene doelstellingen die voor het Agentschap zijn vastgesteld niet te hoog gegrepen zijn. Ik heb tegen deze kwijting gestemd omdat dit geld naar mijn mening doelmatiger kan worden besteed dan aan een slecht functionerend agentschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2009, omdat uit het verslag is af te leiden dat het Agentschap, ondanks enkele lacunes en tekortkomingen in de rekening, die ook te wijten zijn aan zijn recente oprichting, een constante verbetering heeft laten zien op het gebied van controles en het beheer van de begroting.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft bijgedragen tot de betere levenskwaliteit van de Europese burgers doordat het een veilig gebruik van chemische stoffen garandeert en innovatie bevordert. Aangezien het gebruik van dit soort stoffen en het onderzoek ernaar steeds ingewikkelder wordt en steeds vaker voorkomt, zal dit agentschap volgens mij steeds belangrijker worden, waardoor het volgens mij gerechtvaardigd is om nog nauwlettender toe te zien op hoe het de middelen die het ter beschikking heeft, genereert.

De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is; de operationele problemen die bij de oprichting van een dergelijk orgaan komen kijken, lijken bijna overwonnen. Ik hoop dat het Agentschap de doelstellingen waarvoor het werd opgericht, zal verwezenlijken en dat het zijn begrotingsdiscipline en planningscapaciteit zal verhogen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De Rekenkamer heeft echter een vertraging gemeld van de beleidsactiviteiten vanwege problemen met de ingebruikname van het IT-systeem en een gebrek aan gekwalificeerd personeel. Daarom moet volgens mij met deze opmerkingen rekening worden gehouden.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven, omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole is gebleken dat alle verrichtingen van het Agentschap wettig en regelmatig waren. Tot slot ben ik verheugd dat het Agentschap een internecontrole-instantie heeft opgezet, met als doel het uitvoeren van interne audits en het adviseren van de uitvoerend directeur ten aanzien van risicobeheer- en controlesystemen door onafhankelijke adviezen en aanbevelingen uit te brengen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen, maar verzoek het Agentschap om de kwijtingsautoriteit te informeren over de genomen maatregelen om het controlesysteem te verbeteren door de financiële circuits, werkstromen, audits, actieplannen en risicobeoordelingen te versterken.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Agentschap voor chemische stoffen voor het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over de initiatieven van het Agentschap voor het uitbreiden van zijn klantgerichtheid en terugkoppelingsprocedures. Het Parlement feliciteert het Agentschap met name met het feit dat het in 2009 een belanghebbendenonderzoek heeft uitgevoerd, en met de toegenomen ondersteunende activiteiten voor de industrie.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb het verslag van de heer Stavrakakis gesteund waarin hij de Europese Rekenkamer oproept om het (operationeel) jonge Europese Agentschap voor chemische stoffen aan doelmatigheidscontroles te onderwerpen. Op grond van de beschikbare gegevens is aanbevolen om het Agentschap kwijting te verlenen aangezien het reeds informatie heeft overgelegd die in de toekomst ook door andere agentschappen overgelegd moet worden (zoals de toevoeging van een tabel met een vergelijkend overzicht van cijfers over twee opeenvolgende jaren).

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, en voor het verlenen van kwijting aan het Europees Milieuagentschap voor de uitvoering van zijn begroting voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer was van mening dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig waren. Het Milieuagentschap is een betrouwbare leverancier van onafhankelijke milieu-informatie voor alle instellingen van de Unie, de lidstaten en beleidsvormingsorganen. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap een vergelijkend overzicht op moet nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten. Het Agentschap moet blijven streven naar verdere verbetering van zijn communicatiemethoden om bij de media meer aandacht te wekken voor zijn bevindingen, en daarmee het openbaar debat over belangrijke milieukwesties stimuleren. Zulke maatregelen kunnen tot een transparantere werkwijze en een grotere belangstelling van het publiek voor de werkzaamheden van het Agentschap leiden.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Waarom zouden we agentschappen financieren die geen uitvoering geven aan de aanbevelingen van de dienst Interne audit? In 2006 zijn 27 aanbevelingen gedaan, waarvan er tot nu toe maar negen zijn uitgevoerd. Daar leid ik uit af dat het Europees Milieuagentschap niet goed functioneert en dat de financiering ervan moet worden gestopt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2009, omdat het werk van het Agentschap naar mijn mening van cruciaal belang is in deze tijd. De aangeduide minpunten moeten dus wel verbeterd worden, maar daarbij mogen de strategische doelstellingen voor de lange termijn niet uit het oog worden verloren.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen worden besteed. Ik ben van mening dat het Agentschap een erg belangrijke instelling is, in het bijzonder op het vlak van de aanpassing aan de klimaatverandering, ecosysteembeoordeling, duurzame consumptie en productie, alsmede rampenpreventie en -beheersing.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het Europees Milieuagentschap (EMA) heeft tot doel onafhankelijke, solide milieu-informatie te leveren. Het mandaat van het Agentschap omvat twee aspecten: enerzijds het ondersteunen van de lidstaten van de Europese Unie bij het opstellen van economische beleidslijnen waarin rekening wordt gehouden met milieukwesties en duurzaamheid; anderzijds het coördineren van milieu-informatie via het Eionet-netwerk.

Het beoordelen van de staat van het milieu; het bepalen van milieutendensen, waarbij rekening gehouden wordt met de economische en sociale factoren die druk leggen op het milieu; het monitoren van de milieubeleidslijnen en hun doeltreffendheid en het voorspellen van toekomstige tendensen en problemen zijn relevantie kwesties die nauwgezet gevolgd moeten worden door het EMA.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk. (PT) De rapporteur maakt een aantal opmerkingen en doet een aantal aanbevelingen die volgens ons relevant zijn voor de begrotingsprocedures waar het Europees Milieuagentschap rekening mee moet houden. Tegelijkertijd wijst hij op belangrijke tekortkomingen in de procedures voor personeelswerving die de transparantie van die procedures in gevaar brengen: op kennisgevingen van vacatures werd bijvoorbeeld niet meegedeeld hoeveel kandidaten maximaal op de reservelijst kwamen te staan, de vragen voor schriftelijke tests en sollicitatiegesprekken werden pas samengesteld na beoordeling van de sollicitaties, de besluiten van de selectiecomités waren onvoldoende gedocumenteerd, de criteria voor uitnodiging voor een gesprek of plaatsing op de reservelijst waren niet vooraf vastgesteld en de notulen waren onvolledig. Het gaat om ernstige fouten die dringend moeten worden rechtgezet.

Dit Agentschap kan een belangrijke rol spelen in het verzamelen van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie over het milieu in Europa en in het op een toegankelijke en grondige manier openbaar maken van die informatie. Het blijft echter belangrijk om een betere samenwerking, onderlinge afstemming en coördinatie tussen de bevoegde instanties in de lidstaten te garanderen via het bevorderen van synergieën en een betere informatie-uitwisseling.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik sta achter dit document. De bevoegde commissie heeft namelijk besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de jaarrekeningen van het Europees Milieuagentschap voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft onvoldoende rigoureuze procedures vastgesteld voor de opstelling van de begroting, met als gevolg een aanzienlijk aantal overschrijvingen voor de meeste begrotingslijnen (totaal 8% van de begroting van het Agentschap). De Rekenkamer heeft met name vastgesteld dat bepaalde overschrijvingen in opeenvolgende verhogingen/verlagingen van dezelfde begrotingsposten resulteerden, terwijl sommige kredieten ongebruikt bleven en in de loop van het jaar naar andere lijnen werden overgeschreven. Daarom ben ik van mening dat er strengere procedures moeten komen voor het opstellen van de begroting, aangezien een groot deel van de financiële middelen afkomstig is uit subsidies van de Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement het Europees Milieuagentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven, omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole is gebleken dat alle verrichtingen van het Agentschap wettig en regelmatig waren. Daarnaast ben ik van mening dat het Agentschap zeer belangrijk werk verricht, en steun ik de recente inspanningen van het Agentschap om de publieke betrokkenheid bij belangrijke milieukwesties zoals klimaatverandering, biodiversiteit en het beheer van natuurlijke rijkdommen te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de begroting van het Europees Milieuagentschap. Ik verzoek het Agentschap echter om ervoor te zorgen dat de operationele afdelingen aan het einde van het jaar betere informatie verstrekken over de raming van de transitorische operationele uitgaven.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Milieuagentschap betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het Agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is ingenomen met de rol die het Agentschap speelt als betrouwbare leverancier van onafhankelijke, solide milieu-informatie voor alle instellingen van de Unie, de lidstaten en beleidsvormingsorganen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund aangezien de Europese Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor 2009 wettig en regelmatig is. Het Europees Milieuagentschap heeft de afgelopen jaren belangrijk werk verricht door onafhankelijke, betrouwbare informatie en gegevens te verstrekken op milieugebied, een onderwerp dat van groot belang is voor veel Europese burgers, zoals blijkt uit de jaarverslagen van de Commissie verzoekschriften. Ik ben ook verheugd over het verzoek dat in het verslag aan de Europese Rekenkamer wordt gedaan om het Milieuagentschap aan doelmatigheidscontroles te onderwerpen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en heb de beslissing van het Europees Parlement bekrachtigd om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat de Autoriteit de planning en monitoring van begrotingsprocessen die verband houden met gedifferentieerde kredieten moet verbeteren. De Autoriteit moet haar begrotingsbeheer verbeteren teneinde de overdracht van zulke hoge bedragen te beperken. De Autoriteit moet er ook voor zorgen dat haar advies kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk is om te garanderen dat voldaan wordt aan de EU-veiligheidsnormen en zorgen voor wetenschappelijke excellentie en onafhankelijkheid met betrekking tot alle vraagstukken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de voedselveiligheid en gewasbescherming.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Aangezien de Rekenkamer verklaarde voldoende garanties te hebben dat de rekeningen van 2009 van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betrouwbaar zijn en dat de verrichtingen wettelijk en regelmatig zijn, en dat het Parlement op 5 mei 2010 de afhandeling in de uitvoering van de begroting van de uitvoerend directeur van die Autoriteit goedkeurde voor het jaar 2008, heb ik dit rapport gesteund.

Ik heb bovendien vóór gestemd omdat ik, hoewel de planning en de supervisie van de begrotingsprocessen geconsolideerd en gesuperviseerd moet worden, het nodig acht dat de Autoriteit toeziet op onafhankelijk en kwalitatief advies om te garanderen dat de veiligheidsnormen van de Unie in alle kwesties met betrekking tot de voedselveiligheid van mensen en dieren en met betrekking tot bescherming van planten onafhankelijk en wetenschappelijk worden nageleefd.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) We kunnen niet om het feit heen dat de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid drie achtereenvolgende jaren – 2006, 2007 en 2008 – kredieten voor beleidsactiviteiten naar het volgende jaar heeft overgedragen. Nog controversiëler is het feit dat de Europese Rekenkamer heeft vastgesteld dat er problemen zijn met de uitvoering van het werkprogramma 2009. Daarom ben ik van mening dat aan dit Agentschap geen kwijting voor de uitvoering van de begroting mag worden verleend. De Europese belastingbetalers verdienen het niet dat hun geld wordt besteed aan een agentschap dat de aan hem opgedragen taken niet aankan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009, niet alleen omdat de Rekenkamer verklaard heeft dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, maar ook omdat het Agentschap een deel van de middelen uit de reserve heeft aangewezen voor de uitvoering van belangrijke infrastructuur-, IT-ontwikkelings- en wetenschappelijkesamenwerkingsprojecten. Ik acht verdere controles op het gebruik van bepaalde rekeningen echter noodzakelijk, evenals de verbetering van het begrotingsbeheer teneinde de overdracht van zulke hoge bedragen te beperken.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk. (PT) Ik heb voor het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Ik ben van mening dat EFSA de wetenschappelijke excellentie en onafhankelijkheid moet blijven garanderen, waarvoor maatregelen nodig zijn met betrekking tot de interne regels inzake de opgave van de belangen van personeel van de autoriteit en deskundigen die voor de autoriteit werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het werk van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid behelst alle stappen van de voedselproductie en -distributie, van de productie van grondstoffen tot de levering van levensmiddelen aan de consument en zelfs de veiligheid van diervoeders. De Autoriteit verzamelt informatie en analyseert nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen om mogelijke risico's voor de voedselketen op te sporen en te beoordelen. Zij kan beslissen om over te gaan tot een wetenschappelijke evaluatie van alle vraagstukken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de voedselveiligheid, met inbegrip van aspecten die verband houden met diergezondheid, dierenwelzijn en gewasbescherming. Voedselveiligheid is een van de belangrijkste vereisten en een van de grootste zorgen op een markt die meer dan 500 miljoen consumenten telt, en de manier waarop deze veiligheid beoordeeld en bestudeerd wordt, vereist dan ook een professionele aanpak, goede prestaties en onpartijdigheid. De Unie pleit steeds voor de mogelijkheid om levensmiddelen te volgen 'van de wei tot op het bord', maar zij moet erkennen dat er nog veel werk aan de winkel is.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb dit document bekrachtigd aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) In de eerste plaats wil ik iedereen die aan deze tekst heeft gewerkt bedanken, en mijn complimenten geven aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, die ervoor heeft gezorgd dat haar advies kwalitatief hoogwaardig en onafhankelijk is om te garanderen dat voldaan wordt aan de veiligheidsnormen en om te zorgen voor wetenschappelijke excellentie en onafhankelijkheid met betrekking tot alle vraagstukken die directe of indirecte gevolgen hebben voor de voedselveiligheid. Helaas moet ik zeggen dat de Rekenkamer tijdens haar analyse ook enkele problemen met de uitvoering van het werkprogramma 2009 heeft vastgesteld. Ik sta dus achter het verzoek aan de Autoriteit om de noodzakelijke stappen te ondernemen om de tekortkomingen te verhelpen. Deze tekortkomingen hebben niets afgedaan aan de algemene correctheid en betrouwbaarheid van de begroting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, maar betreur dat de Rekenkamer voor het derde achtereenvolgende jaar heeft vastgesteld dat er uit het voorgaande jaar overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten moesten worden geannuleerd (19 procent van de uit 2008 overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten, 37 procent van de uit 2007 overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten en 26 procent van de uit 2006 overgedragen vastleggingen voor beleidsactiviteiten). Het Parlement dringt er bij de Autoriteit op aan deze situatie te verbeteren en de Rekenkamer op de hoogte brengen van de genomen maatregelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van de Autoriteit, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd dat de Autoriteit in het verslag aan de Rekenkamer over 2009 een tabel heeft opgenomen met een vergelijkend overzicht van de verrichtingen uit 2008 en 2009 zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van de Autoriteit over de jaren heen beter kan beoordelen. Daarnaast constateert het Parlement met genoegen dat de Autoriteit een groter aantal thematische documenten en beleidsnota's heeft geproduceerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) In het geval van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heb ik de aanbeveling van de rapporteur niet gevolgd om "op grond van de beschikbare gegevens" kwijting te verlenen. De geconstateerde tekortkomingen bij het begrotingsbeheer zijn daarvoor eenvoudigweg te ernstig. De dienst Interne audit (IAS) heeft 48 aanbevelingen inzake subsidiebeheer gedaan waarvan er 27 als "kritiek" worden beschouwd. Daarnaast zijn er nog twijfels over mogelijke belangenconflicten en over het gebrek aan transparantie.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb dit verslag en de kwijting bekrachtigd voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over het initiatief van het Centrum om een computernetwerk in te zetten voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, onder de naam "Europees netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving". Dit netwerk verbindt nationale netwerken met drugsinformatie, specialistische centra in de lidstaten en informatiesystemen van internationale organisaties die met het Centrum samenwerken. Ik ben het ermee eens dat het Centrum moet overwegen een Gantt-diagram te maken voor de planning van al zijn operationele activiteiten om snel te kunnen nagaan hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en zo een meer resultaatgerichte benadering te verwezenlijken. Ik ben ook van mening dat het belangrijk is voor het Centrum om de programmering van en het toezicht op activiteiten te verbeteren met het oog op het terugdringen van naar het volgende jaar overgedragen kredieten. Ik ben verheugd over het initiatief van het Centrum om het Europees Parlement het jaarlijkse verslag van de dienst Interne audit over de interne controle van het Centrum te verstrekken, want dit is een teken van transparantie en een beste praktijk.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor de kwijting van het Waarnemingscentrum voor het boekjaar 2009. Wederom heeft de Rekenkamer bevestigd dat zijn verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat het Parlement in de maand mei kwijting heeft verleend. Volgens mij is het beheer van cruciaal belang, en ik was zeer verheugd over de oprichting van het Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving. Dankzij het Europees Netwerk staan de nationale informatienetwerken en de gespecialiseerde centra beter met elkaar in contact om goede praktijken te delen. Ik vind de vergelijkende tabel van de jaren 2008 en 2009 heel waardevol; deze heeft het onderzoek naar het toenemende aantal activiteiten vereenvoudigd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009, omdat het Centrum zijn middelen op bedachtzame wijze heeft beheerd, en daarmee heeft voldaan aan de verwachtingen. Zoals uit het verslag blijkt, kan het bestuur echter wel op enkele punten worden verbeterd, vooral voor wat betreft het beheer van liquide middelen en de analyse van kredietoverdracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Dit Waarnemingscentrum bekleedt een bijzonder belangrijke functie binnen de Europese context. Het is zijn taak om objectieve, betrouwbare en vergelijkende gegevens te verschaffen die de Europese Unie en de lidstaten een ruime kijk bieden op het fenomeen drugsverslaving en de gevolgen daarvan.

Omdat deze informatie zeer nauwgezet moet worden bijgehouden, moeten ook de rekeningen nauwgezet worden bijgehouden. Ik hoop dat het Waarnemingscentrum de missie die het werd toevertrouwd waarheidsgetrouw en nauwkeurig zal blijven uitvoeren en dat het daarbij de beste criteria voor begrotingsbeheer zal naleven. Ik hoop ook dat de informatie die wordt verzameld de lidstaten kan helpen om de oorzaken en de gevolgen van deze plaag op de voet te volgen en om wegen en oplossingen te vinden om de desbetreffende burgers te verlossen van deze verslaving die hen en hun gezinnen kapotmaakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Ik heb dit document bekrachtigd aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van het Centrum was bovendien 2,25 procent lager dan de begroting voor 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. − (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven op basis van het verslag van de Rekenkamer, waarin zij stelt redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Tot slot acht ik de stichting en het beheer door het Waarnemingscentrum van een computernetwerk voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, met de naam "Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving" zeer nuttig. Dit netwerk is in staat nationale netwerken met drugsinformatie, specialistische centra in de lidstaten en de informatiesystemen van internationale organisaties die met het Centrum samenwerken met elkaar te verbinden.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving en geef hiermee aan verheugd te zijn over het feit dat het Centrum de jaarlijkse prognose van zijn behoefte aan liquide middelen verder heeft verbeterd; ik stel vast dat deze prognose constant wordt aangepast en wordt ingediend als ondersteunend document bij de relevante diensten van de Commissie, ter rechtvaardiging van de driemaandelijkse verzoeken van het Centrum om betaling van de volgende tranche van de jaarlijkse subsidie die door de Unie is toegekend.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het Centrum http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0120+0+DOC+XML+V0//NL" \l "_part1_def1" , heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Centrum voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over het initiatief van het Centrum om een computernetwerk in te zetten voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, met de naam "Europees Netwerk voor informatie over drugs en drugsverslaving". Het Parlement merkt op dat dit netwerk nationale netwerken met drugsinformatie, specialistische centra in de lidstaten en de informatiesystemen van internationale organisaties die met het Centrum samenwerken verbindt.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting gesteund. Geconstateerd is dat het jaarverslag over 2009 regelmatig is. Het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCCDA) is een schoolvoorbeeld voor de wijze waarop de begroting moet worden beheerd. Het Waarnemingscentrum heeft al een tabel overgelegd met een vergelijking tussen de jaren 2008 en 2009. Daarbij zijn niet alleen de cijfers gepresenteerd (waaruit bleek dat de begroting in 2009 2,25% lager was dan in 2008), maar wordt ook een overzicht gegeven van de uitgevoerde maatregelen. Om een optimale transparantie te waarborgen, is het EMCDDA voornemens om het volledige verslag van de dienst Interne audit (IAS) te verstrekken.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de beslissing van het Europees Parlement om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van het Agentschap betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het ermee eens dat het Agentschap moet overwegen een Gantt-diagram te maken voor de planning van al zijn operationele activiteiten, om snel te kunnen nagaan hoeveel tijd een personeelslid aan een bepaald project heeft besteed en zo een meer resultaatgerichte benadering te verwezenlijken. Het Agentschap moet een vergelijkend overzicht opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen. In 2009 heeft de Rekenkamer opnieuw een hoog aantal begrotingsoverschrijvingen vastgesteld; daarom moet het Agentschap zijn planning en toezicht verbeteren teneinde het aantal begrotingsoverschrijvingen te verminderen. Het Agentschap moet bovendien stappen zetten om tekortkomingen te verhelpen in procedures voor de selectie van personeel, die een risico vormen voor de transparantie van deze procedures.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. − (ES) Ik heb voor dit verslag gestemd. De Rekenkamer bevestigt dat de rekeningen van dit Agentschap betrouwbaar zijn, en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Om mijn standpunt te verduidelijken: ik vind de aanneming van haar meerjarenplan voor vijf jaar positief, hoewel – volgens de Rekenkamer – de budgettaire planning en beheer verbeterd kunnen worden. De beoordeling van haar activiteiten was echter positief.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009. Ondanks het eerdere ontbreken van een meerjarig werkprogramma en het verontrustend hoge aantal begrotingsoverschrijvingen in 2008, heeft het Agentschap zijn bestuur verbeterd, en in het geheel genomen heeft de Rekenkamer de jaarrekening en de onderliggende verrichtingen positief beoordeeld.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) De milieurampen met de schepen Erika en Prestige hebben duidelijk aan het licht gebracht dat er meer gedaan moet worden om de maritieme veiligheid op Europees niveau te garanderen. Dit agentschap, dat toepasselijk zijn zetel heeft in Lissabon, heeft belangrijke bevoegdheden op dat gebied en dient ondersteund te worden bij zijn veeleisende taken. Dit agentschap moet zich echter wel inzetten om zijn planning- en toezichtbeleid te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Allereerst wil ik de rapporteur, de heer Stavrakakis, bedanken voor dit uitstekende werk. In de stemming van vandaag heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Ik wil er echter op wijzen dat de Rekenkamer in 2009 een hoog aantal begrotingsoverschrijvingen heeft vastgesteld, en ik schaar mij achter het aan het Agentschap gerichte verzoek om, met het oog op de volgende begrotingen, te werken aan een verbetering van zijn planning en toezicht teneinde het aantal begrotingsoverschrijvingen te verminderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Ik ben verheugd over de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid. Ik ben er ook van overtuigd dat de goedkeuring van de vijfjarenstrategie in maart 2010 een stap vooruit is in de activiteiten van het agentschap en een verbetering voor verdere werkzaamheden. Daarom heb ik besloten om voor de kwijting van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009 te stemmen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor het begrotingsjaar 2009, maar verzoek het Agentschap het aantal verplichtingen achteraf (dat wil zeggen: juridische verbintenissen die zijn aangegaan voordat de dienovereenkomstige begrotingsvastleggingen waren gebeurd) te verminderen. Ik herinner het Agentschap eraan dat de Rekenkamer sinds 2006 schendingen heeft gemeld van artikel 62, lid 1 van het Financieel Reglement, maar ben niettemin verheugd over de inspanningen van het Agentschap om de situatie te verbeteren door incidentele training aan te bieden ter voorkoming van vastleggingen achteraf.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk. (PT) In dit verslag wordt de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor het begrotingsjaar 2009 goedgekeurd.

Aangezien de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, ben ik van mening dat het Parlement dit verslag moet aannemen.

Ik wil echter wel wijzen op het feit dat de Rekenkamer in 2009 opnieuw een hoog aantal begrotingsoverschrijvingen heeft vastgesteld (49 in 2009, 52 in 2008 en 32 in 2007). Het is dus wenselijk dat het agentschap zijn planning en toezicht verbetert teneinde het aantal begrotingsoverschrijvingen te verminderen.

Het is tevens wenselijk dat het agentschap opnieuw in een aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer toe te voegen tabel een vergelijkend overzicht opneemt van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat de kwijtingsautoriteit de prestaties van het agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk. (PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0132+0+DOC+XML+V0//NL" \l "_part1_def1"

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over het feit dat de Rekenkamer tot de conclusie is gekomen dat de rekeningen van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid voor 2009 betrouwbaar zijn en dat zij de onderliggende verrichtingen over het algemeen als wettig en regelmatig beschouwt.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), schriftelijk.(FR) De stemming over de kwijting met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA) voor 2009 heeft ons Parlement in staat gesteld om het goede beheer van dit Agentschap te bekrachtigen, alsook een gebruik van zijn kredieten zoals ze zijn bedoeld. Ik verwelkom deze stemming, waarin bevestigd wordt dat ons Parlement verbonden is met dit Agentschap dat een doorslaggevende rol speelt op het gebied van de bewaking van en controle op de Europese zeeën. Gezien het feit dat de druk op de maritieme ruimte toeneemt, zijn wij verplicht om uitermate waakzaam te zijn wat betreft het gebruik van deze ruimte. Met het oog daarop ben ik zeer verheugd dat de voorstellen uit mijn verslag van 2008 over havenstaatcontrole belangrijke principes zijn geworden binnen het optreden van het EMSA. Die voorstellen hebben bijvoorbeeld betrekking op de inspectie van schepen en de coördinatie tussen de verschillende nationale controleregelingen door het Agentschap. De zee is een ruimte die alle Europeanen met elkaar delen en die deel uitmaakt van ons patrimonium. Door de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen, door voortdurend de vervuiling en illegale activiteiten op zee te bestrijden en door ongelukken te voorkomen kunnen wij nog heel lang profiteren van de groeimogelijkheden van de zee.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ook de begroting van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid is in 2009 lager uitgevallen en wel 3,8 procent. De taken van het Agentschap, waaronder het reageren op milieurampen op zee, zijn van bijzonder belang voor de toestand van de Europese wateren. Ik heb de kwijting gesteund omdat de tekortkomingen voornamelijk betrekking hebben op aanbestedingsprocedures en de selectie van personeel. Ook heeft de Europese Rekenkamer een positieve verklaring afgegeven over de jaarrekening voor 2009. De betreffende tekortkomingen moeten in 2010 echter rechtgezet zijn en de "zeer belangrijke" aanbevelingen van de dienst Interne audit (IAS) moeten allemaal opgevolgd worden, om voor kwijting voor 2010 in aanmerking te komen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer oordeelde dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap zijn interne controles moet versterken om ervoor te zorgen dat contracten en aanbestedingsprocedures correct worden toegepast. Het Agentschap moet bovendien regelmatig informatie verschaffen over zijn financiële circuits en de verantwoordelijkheden van de desbetreffende financiële en operationele actoren. Er zijn nog steeds tekortkomingen in de procedures voor personeelsselectie, waardoor de transparantie van deze procedures in gevaar komt. Het Agentschap moet deze situatie corrigeren en het Europees Parlement op de hoogte houden van de maatregelen die worden genomen. Ik ben het er ook mee eens dat het Agentschap met bijstand van een professionele dienstverlener controles achteraf dient te verrichten.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb voor dit verslag gestemd omdat de Rekenkamer verklaart over voldoende garanties te beschikken dat de jaarrekening voor 2009 van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, en omdat het Parlement op 5 mei 2010 de directeur van dat Agentschap kwijting heeft verleend voor het begrotingsjaar 2008. Ik vind echter ook dat de transparantie moet worden verbeterd, zowel bij ramingen als met betrekking tot wie voor projecten verantwoordelijk is, de procedures voor aanbestedingen en de follow-up van mogelijke onregelmatigheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2009 gestemd na lezing van dit uitvoerige verslag, waarin wordt gewezen op de regelmatigheid van de aangenomen procedures en de specifieke gebieden die onvoldoende transparant lijken te zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk. (PT) Het feit dat mensen steeds minder fysiek met elkaar in contact komen en steeds vaker gebruik maken van de verschillende platformen op het internet betekent dat cyberveiligheid tot de categorie van essentiële kwesties gerekend moet worden in de Europese Unie. Er is steeds meer informatie te vinden op het internet en burgers gebruiken het web steeds vaker voor de meest uiteenlopende doeleinden in hun dagelijkse leven. Die situatie verhoogt het risico op schendingen van de privacy en wederrechtelijk gebruik van gegevens, informatie, geluiden of beelden van derden exponentieel. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening betrouwbaar is, maar wijst op verschillende correcties die moeten worden doorgevoerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), schriftelijk. (GA) Vanaf zijn oprichting heeft het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid uiterst belangrijke steun gegeven aan de Europese Commissie en de lidstaten, vooral op het gebied van maritieme veiligheid en het voorkomen van verontreiniging door schepen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft echter tekortkomingen geconstateerd in de procedures voor aanbestedingen, in het bijzonder wat betreft de te lage inschatting van de voor een bepaald raamcontract toe te wijzen budgetten. De begroting van het Agentschap voor 2009 was 3,5 procent lager dan zijn begroting voor 2008. Ik ben van mening dat de huidige tekortkomingen moeten worden verholpen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009, en sluit daarmee de procedure af. Ik heb mijn steun gegeven op basis van de verklaring van de Rekenkamer, waarin zij stelt redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging en merk hierbij teleurgesteld op dat er sinds het voorgaande jaar geen vooruitgang is geboekt met de terugbetaling van de 45 000 euro aan btw die het Agentschap aan de belastinginstanties van het gastland heeft vooruitbetaald; ik vraag het Agentschap daarom de kwijtingsautoriteit op de hoogte te stellen wanneer het gastland dit bedrag terugbetaalt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement benadrukt dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de kwijting niet gesteund. De tekortkomingen die door de dienst Interne audit (IAS) worden genoemd, zijn te talrijk en te ernstig. Een voorbeeld: bij een hernieuwd onderzoek van de aanbestedingsprocedures van het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging zijn er meer zwakke plekken op dit gebied geconstateerd. De achttien aanbevelingen van de IAS om de diensten van het Agentschap te verbeteren moeten integraal en onverwijld worden uitgevoerd. Aangezien het Agentschap vijf van de achttien aanbevelingen heeft geweigerd, lijkt het erop dat de wil voor de integrale uitvoering van alle aanbevelingen ontbreekt.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de beslissing van het Europees Parlement om kwijting te verlenen voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat er extra kosten ontstaan doordat het Bureau zijn werkzaamheden verricht op twee plaatsen (Lille en Valenciennes). Daarom ben ik van mening dat de Raad maatregelen moet nemen om het besluit te wijzigen dat het Bureau verplicht om een dubbele vestigingsplaats te hebben. Ik ben van mening dat het Bureau een vergelijkend onderzoek dient op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Bureau over de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben verheugd dat het Bureau gevolg heeft gegeven aan de opmerkingen van de Rekenkamer en een centraal systeem voor de registratie van inkomende facturen in gebruik heeft genomen. Deze maatregel is noodzakelijk om de tijdige registratie van alle facturen te waarborgen en helpt vertragingen in de verwerking van betalingen te voorkomen. Ik ben verheugd over het initiatief van het Bureau met betrekking tot het opzetten van een internecontrole-instantie, die ondersteuning en advies moet bieden aan de directeur en het bestuur op het gebied van interne controle, risicobeoordeling en interne audit.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009 omdat het Parlement de directeur in mei kwijting verleende. Ik ben het er echter mee eens dat – zoals vermeld wordt in het verslag –, de overdracht van kredieten beter beheerd moet worden omdat het jaarperiodiciteitsbeginsel niet wordt nageleefd. Ik ben het ook eens met de opmerkingen van de Rekenkamer over de vertragingen bij aanbestedingen. Ik waardeer de inspanningen die sinds september zijn geleverd voor de introductie van een gecentraliseerd systeem voor het registreren van inkomende facturen, dat nodig is voor een beter beheer.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009, omdat de middelen over het algemeen goed zijn beheerd, zoals in het verslag naar voren komt. Ik ben het ook eens met het feit dat het noodzakelijk is de herziening van de jaarrekening en het beheer van de begroting op enkele punten te verbeteren, om het nu te hoge aantal overdrachten en annuleringen te verminderen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese spoorwegsector heeft te lijden onder de incompatibiliteit van de nationale technische en veiligheidsvoorschriften, wat een ernstig nadeel is voor de ontwikkeling van de sector. Het is de taak van het agentschap om die kloof te dichten en gemeenschappelijke veiligheidsdoelstellingen uit te werken. Het feit dat het agentschap twee zetels heeft doet de kosten misschien wel onnodig oplopen. De vertragingen in de uitvoering van activiteiten plaatsen het begrotingsbeginsel van jaarperiodiciteit op de helling, waardoor er kredieten moesten worden overgedragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij stemming over dit document onthouden, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van het Bureau voor 2009 was 16,6 procent lager dan de begroting voor 2008. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het is zorgwekkend dat het Europees Parlement bezorgdheid heeft geuit over de tekortkomingen in de procedures voor het plaatsen van opdrachten die bij de controle door de Rekenkamer aan het licht zijn gekomen – annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen, terugkerende achterstand bij de uitvoering van betalingen en ingrijpende wijzigingen die in de loop van het jaar in het werkprogramma zijn aangebracht. De Rekenkamer heeft tekortkomingen gesignaleerd op het gebied van het beheer van de inventaris van vaste activa, maar heeft nota genomen van de verzekering van het Bureau dat dit probleem bij de rekeningen over 2010 zal worden opgelost. Ik denk dat onzekerheid omtrent de precieze plaats van de goederen eens te meer aantoont dat een dubbele locatie problemen en extra kosten met zich meebrengt. Dit is dan ook de reden van mijn onthouding.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Met de stemming van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009. Helaas bleek tijdens de controle dat er sprake is van annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen, terugkerende achterstand bij de uitvoering van betalingen en ingrijpende wijzigingen die in de loop van het jaar in het werkprogramma zijn aangebracht. Ik ben van mening dat vergelijkbare problemen de komende jaren dienen te worden vermeden. En precies daarom acht ik het zeer positief dat het Agentschap een internecontrole-instantie heeft opgezet, die ondersteuning en advies moet bieden op het gebied van interne controle.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Ik heb voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009 gestemd. Toch ben ik van mening dat de Raad bepaalde stappen moet ondernemen om een van de zetels van het Bureau te sluiten, omdat er op deze manier onnodige kosten worden gemaakt. Het Bureau heeft geen twee zetels nodig om goed te kunnen functioneren. Bovendien ben ik verontrust over het feit dat het statuut en de uitvoeringsbepalingen niet worden nageleefd.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Spoorwegbureau voor het begrotingsjaar 2009. Ik betreur echter de door de Rekenkamer gesignaleerde tekortkomingen op het gebied van het beheer van de inventaris van vaste activa, maar neem nota van de verzekering van het Bureau dat dit probleem bij de rekeningen over 2010 zal worden opgelost; ik ben van mening dat onzekerheid omtrent de precieze plaats van de goederen eens te meer aantoont dat een dubbele locatie problemen en extra kosten met zich meebrengt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van het Europees Spoorwegbureau (ERA) betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het bureau, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Spoorwegbureau kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement acht het zorgwekkend dat de Rekenkamer opnieuw de aandacht vestigt op annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen, terugkerende achterstand bij de uitvoering van betalingen en ingrijpende wijzigingen die in de loop van het jaar in het werkprogramma zijn aangebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij in dit geval van stemming onthouden omdat ik er de voorkeur aan gegeven zou hebben om de kwijting uit te stellen. Uit dit verslag blijkt dat het jaarlijkse activiteitenverslag onvoldoende informatie biedt over de planning, toewijzing en de inzet van personele middelen. Als er bovendien alleen maar een verslag vereist is over het niet benutten en het gebruik van middelen voor het volgende jaar, kan slechts in beperkte mate rekening worden gehouden met de twijfels die de Europese Rekenkamer heeft geuit over de herhaalde annuleringen van en vertragingen bij aanbestedingen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over de intentie van de Stichting om de prestaties van de systemen voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding in de partnerlanden van de Stichting te verbeteren en samen met internationale organisaties en bilaterale donoren een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen om zijn rol te verbeteren. Ik ben van mening dat de Stichting een vergelijking moet opnemen van de verrichtingen tijdens het jaar waarvoor kwijting moet worden verleend en tijdens het voorgaande begrotingsjaar, zodat het Europees Parlement de prestaties van de Stichting door de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben het met de rapporteur eens dat de Stichting de begrotingsprocedures rigoureuzer moet vastleggen. Dit zou het aanzienlijke aantal begrotingsoverschrijvingen helpen voorkomen. Ik ben ook verheugd over het initiatief van de Stichting om het Europees Parlement het jaarlijkse verslag van de dienst Interne audit over de interne controle van de Stichting te verstrekken.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor dit verslag omdat de Rekenkamer verklaard heeft voldoende garanties te hebben dat de jaarrekening voor 2009 van de Europese Stichting voor opleiding betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, en omdat het Parlement de directeur op 5 mei 2010 kwijting heeft verleend voor de uitvoering van de begroting van het begrotingsjaar 2008. Ik ben het eens met de volledige inhoud van het verslag en ik wil de aandacht vestigen op het initiatief van de Stichting om de kwijtingsautoriteit het jaarlijkse verslag over de interne controle van de dienst Interne Controle voor de Stichting te verstrekken, aangezien dit een teken van transparantie is dat door alle andere agentschappen moet worden gevolgd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009, omdat het beheer van de jaarrekening en de verrichtingen wettig en regelmatig zijn, hetgeen in het verslag wordt benadrukt. Ik ben echter bezorgd over het gebrek aan transparantie bij de procedures voor de werving van personeel, en door het onderzoek dat het Europees Bureau voor fraudebestrijding heeft geopend. Ik hoop dat de Stichting de juiste maatregelen weet te nemen op dat gebied, om haar functioneren te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese Stichting voor opleiding (ESO) heeft tot doel om bij te dragen tot de ontwikkeling van stelsels voor beroepsopleiding door de samenwerking op het vlak van beroepsopleiding te versterken en de coördinatie van steun te verzekeren. De activiteiten van de stichting behelzen ook de landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie, landen uit de Westelijke Balkan, Oost-Europa en Centraal-Azië en partnerlanden uit het Middellandse Zeegebied. Men moet voorzichtig en strikt te werk gaan bij het besteden van de beschikbare middelen aan kwesties die verband houden met beroepsopleiding waarbij ontwikkelingslanden betrokken zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009. Het is echter zorgwekkend dat het Europees Parlement zich bezorgd heeft getoond over het feit dat de Rekenkamer een gebrek aan transparantie bij de procedures voor de werving van personeel heeft geconstateerd en over de tussenkomst van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), dat een onderzoek (OF/2009/0370) heeft geopend. Alle tekortkomingen moeten worden verholpen teneinde meer transparantie te verkrijgen en alle onzekerheden betreffende de werkzaamheden van de Europese Stichting voor opleiding uit de weg te ruimen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context de financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Ondanks die problemen ben ik tevreden met de intentie van de Stichting om de prestaties van de systemen voor beroepsonderwijs en beroepsopleiding in de partnerlanden van de Stichting te verbeteren ('Turijnproces'), en tegelijkertijd een grondige evaluatie van haar aanwervingsprocedures te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009 en ben tevreden met het initiatief van de Stichting om de kwijtingsautoriteit het jaarlijkse verslag over de interne controle van de dienst Interne Controle voor de Stichting te verstrekken. Het Parlement beschouwt dit als een teken van transparantie en een beste praktijk die door alle andere agentschappen moet worden gevolgd.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de definitieve jaarrekening van de Europese Stichting voor opleiding voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van de stichting, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van de Europese Stichting voor opleiding kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van de stichting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de Europese Stichting voor opleiding kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk. (DE) Er is kwijting verleend. Als positief aspect is in het verslag vermeld dat de begroting 2009 een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële situatie van de stichting. De begrotingsmiddelen zijn tegenover 2008 met 0,5% verlaagd. Via een sterkere coördinatie met het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) zou nog meer ruimte voor besparingen kunnen worden gevonden. Het bekritiseerde gebrek aan transparantie bij de indienstneming van personeel wil de stichting verhelpen door de procedure aan een grondige toetsing te onderwerpen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van het Agentschap van het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben het met de rapporteur eens dat het Agentschap een vergelijkend overzicht moet opnemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar bereikte resultaten, zodat het Europees Parlement de prestaties van het Agentschap over de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben verheugd over het initiatief van het Agentschap om uiterlijk in 2020 met een prognose te komen over de veiligheids- en gezondheidseffecten van technologische innovaties in groene banen. Ik ben van mening dat het Agentschap het annuleringspercentage moet terugdringen en het Europees Parlement moet informeren over de genomen maatregelen. Het Agentschap dient ook speciale aandacht te besteden aan de verplichtingen die aan het eind van het jaar nog openstaan, zodat de niet benodigde bedragen kunnen worden vrijgemaakt om toekomstige financiële en wettelijke verplichtingen te dekken.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009, omdat ik van mening ben dat het Agentschap zijn begroting in het geheel genomen goed heeft beheerd, ondanks enkele onregelmatigheden die de Rekenkamer heeft vastgesteld bij het beheer van enkele middelen en bij een aanbestedingsprocedure. Verder sluit ik mij aan bij de opmerkingen van de Rekenkamer over de noodzaak om de programmering en controle van activiteiten te verbeteren, teneinde de beschikbare kredieten zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk.(PT) Ik heb voor het verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Ik wil ook wijzen op de invloed die de financiering van dit agentschap voor maatregelen inzake veiligheid en gezondheid van vrouwen op de werkplek gehad heeft.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Dit agentschap is verantwoordelijk voor het leveren van technische, wetenschappelijke en economische informatie over veiligheid en gezondheid op de werkplek aan de autoriteiten van de Europese Unie, de lidstaten en de belanghebbenden. Die informatie is van essentieel belang om na te gaan welke veiligheids- en gezondheidsomstandigheden op de werkplek er heersen in de Unie en wat de beste praktijken zijn die in Europa gehanteerd worden.

Ondanks het feit dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening betrouwbaar is en ondanks de effectieve inspanningen van het agentschap als coördinator van het netwerk van de agentschappen gedurende de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 2009, is de rapporteur in het bijzonder van mening dat het agentschap niet voldoende informatie heeft verschaft om de uitgevoerde activiteiten in de daaropvolgende jaren te vergelijken. Ik ben van mening dat dergelijke informatie relevant is en dat het agentschap aan zijn volgende verslag aan de Rekenkamer een tabel dient toe te voegen, zoals wordt voorgesteld.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft een onregelmatigheid geconstateerd in een aanbestedingsprocedure (gebruikmaking van een kaderovereenkomst met overschrijding van het vastgestelde limietbedrag). De begroting voor 2009 van het Agentschap bedroeg 15 100 000 euro, wat neerkomt op een stijging van 0,6 procent ten opzichte van de begroting van 2008. Ik ben van mening dat het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk de tekortkomingen in de aanbestedingsprocedures dient aan te pakken.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Overwegende dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn, heb ik mijn steun gegeven aan het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009. Het moge duidelijk zijn dat ieder debat over kwijting in een bepaalde context plaatsvindt, en vandaag is die context die financieel-economische crisis, die voor sommige lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Ondanks die moeilijkheden feliciteer ik het Agentschap met zijn geboekte vooruitgang (ondanks enkele fouten) en zijn effectieve inspanningen als coördinator van het netwerk van de agentschappen gedurende de kwijtingsprocedure 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ik ben verheugd over het initiatief van het Agentschap om de kwijtingsautoriteit het jaarlijkse verslag over de interne controle van de dienst Interne audit (IAS) te verstrekken. Ik feliciteer het Agentschap met de aanzienlijke vooruitgang die op dit vlak is geboekt. Het Parlement neemt kennis van het feit dat alle "zeer belangrijke" aanbevelingen die de IAS aan het Agentschap heeft gedaan naar behoren zijn uitgevoerd en afgesloten, met uitzondering van de aanbeveling over de validering van boekhoudsystemen, die is afgezwakt tot "belangrijk" als gevolg van de gedeeltelijke uitvoering ervan. De rekenplichtige van het Agentschap wordt derhalve opgeroepen een beschrijving te geven van de gebruikte methodologie voor het valideren van het boekhoudsysteem. Verder wordt het idee ondersteund om samenwerking te bevorderen binnen het bestaande netwerk van accountants van de agentschappen om met gemeenschappelijke vereisten te komen en een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen voor het valideren van de boekhoudsystemen van agentschappen.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het verslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk voor het begrotingsjaar 2009, tezamen met de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement is verheugd over het initiatief van het Agentschap om uiterlijk in 2020 te komen met een 'prognose' over de veiligheids- en gezondheidseffecten van technologische innovaties in 'groene banen'. Daarnaast merkt het Parlement op dat er gegevens zijn verzameld over de veiligheid en gezondheid van vrouwen op de werkplek.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) De kwijting is verleend. Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk, waarin zowel werkgevers als werknemers zijn vertegenwoordigd en dat ondernemingen adviseert over eenvoudige en effectieve manieren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, heeft problemen met onregelmatigheden op aanbestedingsgebied en met het begrotingsbeginsel van de jaarperiodiciteit. Anderzijds heeft het Agentschap al de verzekering gegeven dat het bijzondere aandacht aan deze problemen zal geven; daarnaast wil het een optimale transparantie waarborgen door het jaarlijkse verslag van de dienst Interne audit te verstrekken.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Aangezien het Agentschap geen eigen begroting heeft, maakt het de facto deel uit van de Commissie. Ik ben het met de rapporteur eens dat deze situatie strijdig is met de statuten van het Agentschap en de vraag doet rijzen of het nodig is het Agentschap in zijn huidige vorm en organisatie in stand te houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Voorzieningsagentschap van Euratom voor het begrotingsjaar 2009, omdat het Agentschap zijn financiën op nauwkeurige en bedachtzame wijze heeft beheerd. Ik ben echter van mening dat het nodig is de juridische positie van het Agentschap te herzien, zoals in het verslag wordt opgemerkt, aangezien het nu nog deel uitmaakt van de Commissie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese Gemeenschap voor atoomenergie (EURATOM) houdt zich bezig met werkgebieden die verband houden met atoomenergie, in het bijzonder onderzoek, en met het uitwerken van voorschriften voor het veilige en vreedzame gebruik van kernenergie. Met de oprichting van dit agentschap wil EURATOM de regelmatige en billijke voorziening van ertsen, grondstoffen en splijtstoffen garanderen in de Europese Unie. Ondanks de recente bezorgdheid naar aanleiding van het ongeluk in de kerncentrale van Fukushima, maakt kernenergie deel uit van de Europese energiemix. De bevoorrading met stoffen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het agentschap is dus van essentieel belang om de activiteit van EURATOM voort te zetten.

De rapporteur neemt er nota van dat het agentschap geen eigen begroting heeft en de facto deel uitmaakt van Euratom, wat de vraag doet rijzen of het nodig is het agentschap in zijn huidige vorm en organisatie in stand te houden. Ik beschik niet over voldoende informatie om een standpunt in te nemen, maar ik denk dat we moeten kiezen voor de oplossing die de communautaire schatkist het minst belast en die zoveel mogelijk doeltreffendheid en transparantie biedt.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), schriftelijk.(FR) Aangezien de begroting voor Euratom 5,5 miljard EUR bedraagt tegenover 1,2 miljard EUR voor hernieuwbare energie, weiger ik uit principe om kwijting te verlenen aan het beheer van Euratom. Het is hoog tijd om deze trend om te buigen, daarom onthoud ik mij van stemming over dit verslag.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) In de eerste plaats wil ik de rapporteur bedanken voor dit uitstekende werk. Zoals bekend gebeurt de financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag sluit het Parlement de procedure van financiële controle af, en verleent het het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap, waarvan de jaarrekening wettig en betrouwbaar is gebleken, voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan het Voorzieningsagentschap van Euratom. Hierbij merk ik op dat het Agentschap in 2009 geen subsidie voor zijn werkzaamheden heeft ontvangen. De Commissie heeft alle uitgaven van het Agentschap ter uitvoering van de begroting 2009 voor haar rekening genomen. Deze situatie is onveranderd sinds de oprichting van het Agentschap in 2008. Aangezien het Agentschap geen eigen begroting heeft, maakt het de facto deel uit van de Commissie. Voor mij doet dit de vraag rijzen of het nodig is het Agentschap in zijn huidige vorm en organisatie in stand te houden.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Gezien het jaarverslag van de Rekenkamer over de jaarrekening van het Voorzieningsagentschap van Euratom (Europese Gemeenschap voor Atoomenergie) betreffende het begrotingsjaar 2009, vergezeld van de antwoorden van het agentschap, heb ik voor dit besluit gestemd, waarin het Parlement de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting verleent voor de uitvoering van de begroting van het agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Bureau voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur-generaal van het Voorzieningsagentschap van Euratom kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Europees Parlement benadrukt dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden over de kwijting voor het Voorzieningsagentschap van Euratom dat tot taak heeft om de Europese Unie van splijtstoffen te voorzien (met inbegrip van eventuele bevoorradingen). Volgens het verslag is er op dit moment sprake van inconsistenties met betrekking tot de huidige organisatie van het Agentschap en zijn rechtsvorm. Dit roept de vraag op of het Agentschap in zijn huidige vorm en met de huidige organisatie in stand gehouden moet worden. Ik had gehoopt dat deze kwestie opgehelderd zou zijn, met name gezien de huidige Europese herbezinning over kernenergie.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. − (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft het Europees Parlement meegedeeld dat de jaarrekening van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over het voornemen van de Stichting om een vergelijkend overzicht op te nemen van de tijdens het onderhavige verslagjaar en het voorgaande begrotingsjaar uitgevoerde activiteiten, zodat het Europees Parlement de prestaties van de Stichting over de jaren heen beter kan beoordelen. Ik ben van mening dat de evaluatie achteraf van het werkprogramma 2005-2008 bijzonder nuttig voor de Stichting is, omdat deze bruikbare lessen en aanbevelingen biedt met betrekking tot uitdagingen voor de toekomstige programmeringsfase. Ik ben het met de rapporteur eens dat de Stichting haar Eurofound-systeem van prestatiebeoordeling verder moet ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de resultaten van de prestatiebeoordeling worden teruggekoppeld naar de beslissings- en planningsprocessen van de directie. Ik ben ook van mening dat de Stichting maatregelen moet nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure op het gebied van aanbesteding te verbeteren teneinde een herhaling van de fouten en inconsistenties bij evaluaties die de Rekenkamer heeft geconstateerd te voorkomen. Verder dient de Stichting ervoor te zorgen dat fondsen alleen worden gebruikt wanneer de kredieten zijn goedgekeurd.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009, omdat uit een analyse van de boekhouding en de onderliggende verrichtingen door de Rekenkamer is gebleken dat de Stichting correct, stipt en transparant werk heeft geleverd. Hoewel enkele zwakke punten op het gebied van de wervings- en aanbestedingsprocedures zijn vastgesteld verandert dat mijn oordeel niet: ik zie ze als goede vooruitzichten voor verbetering in de toekomst en voor de wil van de Stichting om aan deze punten te werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk.(PT) Ik heb voor het verslag inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) voor het begrotingsjaar 2009 gestemd, omdat het bijdraagt tot het toezicht op de manier waarop middelen door de Europese instellingen besteed worden. Ondanks het feit dat de Rekenkamer verklaard heeft dat de onderliggende verrichtingen van de jaarrekening wettig en regelmatig zijn, dient te worden opgemerkt dat de door de stichting gepresenteerde aanvankelijke voorlopige rekeningen ernstige tekortkomingen vertoonden. De stichting moet in de toekomst door middel van aanvullende training en middelen toezien op een correcte uitvoering van de procedures ter afsluiting van het jaar en op de handhaving van de termijnen voor de presentatie van haar rekeningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) is een tripartiet orgaan van de Unie, dat in 1975 werd opgericht om bij te dragen tot het plannen en het tot stand brengen van betere levens- en arbeidsomstandigheden in Europa. Concreet betekent dat dat deze stichting de levens- en arbeidsomstandigheden beoordeelt en analyseert, officiële adviezen en aanbevelingen verstrekt aan de verantwoordelijke instanties en de belangrijkste actoren op het vlak van sociaal beleid, bijdraagt tot de verbetering van de levenskwaliteit en informatie verschaft over ontwikkelingen en tendensen, in het bijzonder wanneer die veranderingen teweegbrengen.

De rapporteur had zijn twijfels bij de transparantie van het beheer van de personele middelen, twijfels die bevestigd werden door de overige leden van de Begrotingscommissie. Ik denk dat we er baat bij kunnen hebben om dergelijke zorgen weg te werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Ik steun dit document aangezien de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009. De begroting van de Stichting voor 2009 bedroeg 20 200 000 euro, een daling van 3,8 procent ten opzichte van het begrotingsjaar 2008. De Rekenkamer heeft echter fouten en anomalieën ontdekt bij de beoordeling van één open aanbestedingsprocedure die de kwaliteit hebben beïnvloed. Derhalve moet de Stichting maatregelen nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure te verbeteren teneinde een herhaling van dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen. Het is betreurenswaardig dat de Rekenkamer commentaar moest leveren op de begrotings- en financiële memoranda van de Stichting, in het bijzonder met betrekking tot het feit dat de door de Stichting gepresenteerde aanvankelijke voorlopige rekeningen ernstige tekortkomingen vertoonden, die wezen op serieuze zwakke plekken in de financiële organisatie van de Stichting. Ik ben van mening dat er naar de geplaatste opmerkingen en geuite bezorgdheden moet worden gekeken en dat er gepaste maatregelen moeten worden genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Zowel de Rekenkamer als de Commissie begrotingscontrole hebben een positief advies gegeven voor de uitvoering van de begroting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden voor het begrotingsjaar 2009. Om die redenen verleent het Parlement vandaag met de stemming kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Ik wil echter benadrukken dat de Rekenkamer enkele fouten en anomalieën heeft ontdekt bij de beoordeling van één open aanbestedingsprocedure, die de kwaliteit van de procedure hebben beïnvloed. Ik schaar mij daarom achter het verzoek aan de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden om maatregelen te nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure te verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden, maar verzoek de Stichting ervoor te zorgen dat de kredieten alleen ter beschikking worden gesteld wanneer de bijbehorende bestemmingsontvangsten zijn ontvangen. Er wordt opgemerkt dat de Rekenkamer in haar verslag stelt dat, in strijd met het Financieel Reglement (artikel 19), de begroting van de Stichting niet voorzag in specifieke posten voor diverse programma's die worden gefinancierd uit de bestemmingsontvangsten. Er wordt bovendien geconstateerd dat de Stichting 184 000 euro heeft toegekend krachtens een programma dat werd gefinancierd uit de bestemmingsontvangsten, hoewel de daadwerkelijk binnengekomen bestemmingsontvangsten slechts 29 000 euro bedroegen. Ik betreur dat de Rekenkamer commentaar moest leveren op de begrotings- en financiële memoranda van de Stichting, in het bijzonder met betrekking tot het feit dat de door de Stichting gepresenteerde aanvankelijke voorlopige rekeningen ernstige tekortkomingen vertoonden, die wezen op serieuze zwakke plekken in de financiële organisatie van de Stichting. Ik verwelkom de bevestiging door de Stichting dat zij door middel van aanvullende training en middelen zal toezien op een correcte uitvoering van de procedures ter afsluiting van het jaar en op de handhaving van de termijnen voor de presentatie van haar rekeningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Stichting voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement constateert dat de Rekenkamer fouten en anomalieën heeft ontdekt bij de beoordeling van één open aanbestedingsprocedure die de kwaliteit hebben beïnvloed. Het Parlement verzoekt de Stichting derhalve om maatregelen te nemen om de evaluatie- en herzieningsprocedure te verbeteren teneinde een herhaling van dergelijke fouten in de toekomst te voorkomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden over de betreffende kwijting. In het verslag wordt een aantal tekortkomingen genoemd, maar wordt tegelijkertijd verwezen naar de verzekering die de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden heeft gegeven dat zij die tekortkomingen op effectieve wijze zal opheffen. Hoewel dat op zich een goede zaak is, kan ik geen steun aan de kwijting geven vanwege de ernst van de tekortkomingen (zo zijn er zelfs tot in 2006 fouten in de wervingsprocedures geconstateerd en bevatten de voorlopige rekeningen die aan de Europese Rekenkamer zijn overgelegd ernstige tekortkomingen als gevolg van serieuze zwakke plekken in de financiële organisatie). De Stichting in Dublin moet door gekwalificeerd personeel aan een uitgebreide audit worden onderworpen. Wij zouden eigenlijk pas over de kwijting moeten stemmen nadat de noodzakelijke veranderingen op basis van die audit zijn doorgevoerd.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. Volgens door de Rekenkamer verstrekte informatie is de jaarrekening van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. Ik ben verheugd over het initiatief van Eurojust om kernprestatie-indicatoren op te nemen in de plannen van zijn eenheden voor 2010. Ik ben het met de rapporteur eens dat Eurojust het Europees Parlement op de hoogte moet houden van deze kernprestatie-indicatoren en hun koppelingen aan de doelstellingen, de begroting en het werkprogramma van Eurojust. Door de indicatoren te koppelen aan de doelstellingen, de begroting en het werkprogramma van Eurojust kunnen belanghebbenden de prestaties van Eurojust beter beoordelen. Er is vastgesteld dat de Rekenkamer geen opmerkingen heeft gemaakt over de omvang van de overdrachten en annuleringen van kredieten over 2009. Ik feliciteer Eurojust met het nemen van maatregelen om de marktwaarde van relevante producten en diensten te ramen alvorens een aanbestedingsprocedure te starten.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009, vanwege zijn uitstekende en transparante beheer van de middelen, met veel indicatoren van de financiële situatie. Ik betreur echter de vele verzoeken die de Rekenkamer heeft moeten doen op het gebied van aanbestedingen en de personeelswervingsprocedures, zonder een antwoord of oplossing te ontvangen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Eurojust is een orgaan van de Europese Unie dat wetenschappers en afgevaardigden van openbare ministeries in heel de EU helpt om samen te werken in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad. Het vervult een fundamentele rol in de uitwisseling van informatie en in de uitwijzingsprocedures. Aangezien dit zo'n belangrijke en gevoelige materie is, dient het agentschap over voldoende middelen te beschikken om zijn doelstellingen te verwezenlijken, ondanks het feit dat de beschikbare middelen voor justitie en misdaadbestrijding natuurlijk nooit toereikend zijn.

Het doeltreffend beheren van de personele middelen lijkt het belangrijkste probleem te zijn voor dit agentschap. Het feit dat 24 procent van de vacante posten in het agentschap onbezet blijft en dat verschillende posten in het middenkader bezet worden door "waarnemende" personeelsleden doet vrezen voor de continuïteit en de doeltreffende voortzetting van de activiteiten van het agentschap.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij onthouden van stemming over dit document, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik heb mij van stemming onthouden omdat de Rekenkamer opnieuw tekortkomingen heeft vastgesteld in de aanbestedingsprocedures, evenals in de drie voorgaande jaren. De Rekenkamer heeft ook opnieuw tekortkomingen gesignaleerd bij het plannen en uitvoeren van wervingsacties, terwijl de subsidie voor Eurojust in 2009 6,4 procent meer bedroeg dan in 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Met de stemming van vandaag verleent het Parlement Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole door de Rekenkamer is verklaard dat zij redelijke zekerheid heeft verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan Eurojust en feliciteer het agentschap dat het maatregelen heeft genomen om de marktwaarde van relevante producten/diensten te ramen alvorens een aanbestedingsprocedure te starten. Ik beschouw dit initiatief als een belangrijke praktijk die navolging verdient door andere agentschappen. Ik ben bovendien verheugd over het jaarlijks aanbestedingsplan voor 2009 van Eurojust dat de eenheden en diensten van Eurojust aanzienlijk geholpen heeft bij het beheer van hun aanbestedingen. Ik ben van mening dat deze initiatieven de sturing en controle door de bevoegde ordonnateur verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de administratief directeur van Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de administratief directeur van Eurojust kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement stelt met tevredenheid vast dat de Rekenkamer geen opmerkingen maakt over de omvang van de overdrachten en annuleringen van kredieten over 2009, en merkt op dat het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Eurojust in de toekomst gebaseerd moet blijven op de werking ervan gedurende het jaar.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb de betreffende kwijting niet gesteund. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat er volgens het verslag slechts 4 van de 26 aanbevelingen die de dienst Interne audit in 2008 heeft gedaan, zijn uitgevoerd. De uitvoering van 15 van de andere aanbevelingen heeft inmiddels al een vertraging van meer dan 12 maanden opgelopen. Deze situatie moet onmiddellijk gecorrigeerd worden voordat er kwijting kan worden verleend.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit document gestemd en steun de kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft gemeld dat de jaarrekening van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De raad van bestuur van het Agentschap heeft in juni 2009 een meerjarig programma voor de periode 2010-2013 vastgesteld, waardoor het Agentschap een betere planning van zijn activiteiten en betere evaluatie van de risico's kan maken. Ik ben verheugd over het initiatief van het Agentschap om in 2009 van start te gaan met het zogenoemde Frontex-prestatiebeheersysteem om de raad van bestuur van het Agentschap beter te informeren door hem gegevens te verstrekken over het effect van de operaties van het Agentschap. Ik ben het ook met de rapporteur eens dat het voor het Agentschap nodig is zijn financiële beheer van de vergoeding van door de lidstaten gemaakte kosten te verbeteren door samen met de lidstaten de tekortkomingen en problemen vast te stellen om vervolgens samen de nodige oplossingen toe te passen.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) voor het begrotingsjaar 2009, omdat de jaarrekening en de verrichtingen in het geheel genomen positief, regelmatig en wettig zijn, zoals uit de analyse in het verslag blijkt. Desalniettemin ben ik het eens met de rapporteur wanneer hij stelt dat, vanwege enkele tegenstrijdigheden, weinig transparante procedures en overdrachten die in de begroting voorkomen, het Agentschap zijn financiële beheer moet verbeteren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) heeft als taak de lidstaten bij te staan bij het opleiden van nationale grenswachten, bijvoorbeeld in de vorm van gemeenschappelijke opleidingsnormen; het uitvoeren van risicoanalyses; het monitoren van de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek die relevant zijn voor de controle en de bewaking van de buitengrenzen; het bijstaan van lidstaten die worden geconfronteerd met omstandigheden die een versterkte operationele en technische bijstand aan de buitengrenzen vergen en het ondersteunen van de lidstaten bij de organisatie van gezamenlijke terugkeeroperaties.

De toenemende migratiedruk op de grenzen van de EU en de behoefte aan coördinatie tussen de lidstaten zijn meer dan reden genoeg om dit agentschap voldoende middelen toe te wijzen om de taken die eraan worden toevertrouwd, te vervullen. Ik ben het echter wel eens met de rapporteur, die bezorgd is over het feit dat de kosten voor de voorfinanciering aan grensautoriteiten in de acht gecontroleerde gevallen volgens de Rekenkamer 27 procent te hoog lagen en over de te hoge voorschotten die teruggevorderd moesten worden.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij onthouden bij de stemming over dit document, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen (Frontex) voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik heb mij onthouden omdat het Europees Parlement bezorgd is over het feit dat de Rekenkamer melding heeft gemaakt van overdrachten waarop zij reeds in haar jaarverslagen voor 2006, 2007 en 2008 had gewezen, en met name het hoge percentage overgedragen en geannuleerde kredieten sinds 2006 betreurt. De Rekenkamer heeft ook voor het tweede jaar op rij gemeld dat het Agentschap bedragen uitbetaalde op grond van alleen door het Agentschap ondertekende subsidiebesluiten, terwijl de geldende regels dit soort instrument niet vermelden. De Rekenkamer heeft gemeld dat de kosten voor de voorfinanciering aan grensautoriteiten in de acht gecontroleerde gevallen 27 procent te hoog lagen. Voor de in 2009 beëindigde activiteiten moesten meer dan veertig terugvorderingsopdrachten worden gegeven om te hoge voorschotten terug te vorderen. De begroting van het Agentschap voor 2009 was bijna 28 procent hoger dan het voorgaande jaar. Ik ben van mening dat er naar de geplaatste opmerkingen en geuite bezorgdheden moet worden gekeken en dat er gepaste maatregelen moeten worden genomen.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) De financiële controle op de uitvoering van de communautaire begroting gebeurt op drie niveaus: een interne controle, binnen elke instelling, een externe controle door de Europese Rekenkamer, en een procedure voor het verlenen van kwijting door het Europees Parlement. Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van Frontex voor het begrotingsjaar 2009, omdat na controle door de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole is gebleken dat alle verrichtingen van het Agentschap wettig en regelmatig waren.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan Frontex, maar merk op dat de Rekenkamer voor het tweede jaar op rij meldt dat het Agentschap bedragen uitbetaalde op grond van alleen door het Agentschap ondertekende subsidiebesluiten, terwijl de geldende regels dit soort instrument niet vermelden. Ik stel vast dat in 2009 ruim 28 000 000 euro en in 2008 17 000 000 euro werd uitbetaald. Ik ben niettemin verheugd over het initiatief van het Agentschap om in reactie op de opmerking van de Rekenkamer een partnerschapskaderovereenkomst met de grensautoriteiten van de lidstaten te sluiten.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Agentschap voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement benadrukt dat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het Parlement verzoekt het Agentschap zijn financiële beheer van de vergoeding van door de lidstaten gemaakte kosten te verbeteren door samen met de lidstaten de oorzaken van de problemen vast te stellen om vervolgens samen de nodige oplossingen toe te passen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), schriftelijk. (EL) Gelet op de toenemende migratiestromen moet Frontex een actieve rol spelen bij de bewaking van de Europese grenzen. Volgens Frontex komt 95 procent van de illegaal in Europa binnenkomende migranten via Griekenland binnen. De uitzetting van een illegale migrant kost 6 500 euro en volgens de Dublin II-verordening is het land van binnenkomst verantwoordelijk voor uitzetting. De landen die zich aan de buitengrenzen van de EU bevinden, moeten heel de migratiedruk opvangen en zijn veranderd in opvangcentra voor heel Europa. Frontex moet financieel en operationeel ondersteund worden opdat het de EU-buitengrenzen beter kan bewaken. Ook moet worden voorzien in een mechanisme voor de verdeling van het totaal aantal migranten over alle Europese landen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), schriftelijk.(FR) De stemming over deze kwijting voor de uitvoering van de begroting is een definitieve goedkeuring van de toenemende uitgaven van het Europese agentschap Frontex voor het uitvoeren van zijn taak als controleur van onze buitengrenzen. Die aanzienlijke stijging van de begroting tussen 2006 en 2009 was nodig en gerechtvaardigd. Het is een weerspiegeling van de behoefte om de coördinatie tussen de lidstaten te versterken in de strijd tegen illegale immigratie. Als boegbeeld van het migratiebeleid van de Unie moet Frontex erop toezien dat zijn begroting wordt besteed aan concrete maatregelen om de migratiestromen te controleren. In verband daarmee ben ik blij met de invoering van een prestatiebeheersysteem dat meer inzicht geeft in de operaties van het Agentschap. Dit op resultaten gebaseerde systeem maakt het gemakkelijker om activiteiten over een bepaalde periode te vergelijken en dus om ze te evalueren. Deze positieve stemming is in mijn ogen ook een duidelijke politieke boodschap van het Europees Parlement ten gunste van het Europees immigratiebeleid dat tot stand is gekomen onder het Franse voorzitterschap van de Unie. De veiligheid van de grenzen was eerst een soevereine verantwoordelijkheid die was voorbehouden aan de lidstaten, maar wordt nu op Europees niveau aangepakt. Deze gemeenschappelijke aanpak van de grenzen is een belangrijke waarborg om het recht op een van de meest fundamentele vrijheden van de Europese Unie ten volle te doen gelden: het vrije verkeer van personen binnen het Schengengebied.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb mij van stemming onthouden. De jaarrekening voor 2009 is weliswaar op alle essentiële punten als betrouwbaar aangemerkt. Frontex heeft daarnaast nieuwe initiatieven in gang gezet om de eigen maatregelen te analyseren, met inbegrip van de impact ervan, en om de transparantie en objectiviteit te verbeteren bij de werving van personeel. De Europese Rekenkamer heeft echter ook in 2009 wederom dezelfde tekortkomingen geconstateerd die sinds 2006 elk jaar opnieuw onder de aandacht moeten worden gebracht. Dit herhaalde omvermogen om die tekortkomingen aan te pakken en adequaat te corrigeren, is onaanvaardbaar.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Dit verslag heeft mijn steun en ik verleen kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese GNSS-toezichtautoriteit voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer is van oordeel dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik ben verheugd over het feit dat de meeste activiteiten en activa met betrekking tot de programma's Egnos en Galileo in december 2009 aan de Commissie zijn overgedragen. Het zij opgemerkt dat de definitieve begroting 2009 geen informatie over de ontvangsten bevatte. Er werden ook onregelmatigheden bij de procedures voor de personeelsselectie gevonden. Het agentschap moet deze tekortkomingen verhelpen en zoals voorgeschreven het Europees Parlement hierover informeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Europese GNSS-toezichtautoriteit voor het begrotingsjaar 2009, omdat de Autoriteit haar boekhouding goed heeft beheerd en betrouwbare gegevens heeft geleverd. Op het gebied van personele middelen bestaan echter nog enkele onregelmatigheden, vooral met betrekking tot de personeelswervingsprocedures, die weinig transparant zijn bevonden. Ik hoop dus dat de Autoriteit zich zal inzetten voor verbeteringen op dit vlak.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De Europese GNSS-toezichtautoriteit heeft als taak het beheer van de algemene belangen met betrekking tot de Europese programma's voor satellietnavigatie (GNSS) te verzekeren en op te treden als regulerende autoriteit voor deze programma's. De bevoegdheden van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, die afliep op 31 december 2006, werden overgedragen aan deze toezichtautoriteit vanaf 1 januari 2007. De autoriteit heeft haar voorlopige zetel in Brussel en in de verordening is vastgelegd dat zij onder meer de volgende taken, die momenteel herzien worden, op zich neemt: het beheer van de overeenkomst met de operator die instaat voor de exploitatie van het Egnos-systeem, een taak die zij heeft overgenomen van de gemeenschappelijke onderneming Galileo; de coördinatie van de programma's van de lidstaten met betrekking tot de frequenties die nodig zijn voor de werking van het systeem; samenwerking met de Commissie om voorstellen uit te werken in verband met het programma; de modernisering van het systeem; het beheer van alle aspecten die verband houden met de beveiliging en de veiligheid van het systeem; optreden als Europese harmonisatieautoriteit voor de veiligheid van GNSS en het beheer van de onderzoeksactiviteiten die nodig zijn om de Europese GNSS-programma's te ontwikkelen en te bevorderen.

Deze reeks bevoegdheden geeft aan hoe belangrijk de Europese GNSS-toezichtautoriteit is en maakt nogmaals duidelijk dat de activiteiten en de kosten van de autoriteit moeten overeenstemmen met de toegewezen begroting en dat de autoriteit de regels voor de respectieve tenuitvoerlegging moet naleven.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb mij bij dit document van stemming onthouden, hoewel de verantwoordelijke commissie heeft besloten om de afsluiting van de rekeningen van de Europese GNSS-toezichtautoriteit voor het begrotingsjaar 2009 goed te keuren. De begroting voor 2009 van de Autoriteit bedroeg 44 400 000 euro, wat neerkomt op een daling van 64 procent ten opzichte van het begrotingsjaar 2008. Ik heb mij van stemming onthouden, omdat het Parlement de tekortkomingen in de procedures voor de personeelsselectie betreurt, waardoor de transparantie van die procedures in gevaar komt. Het is noodzakelijk om de procedures transparanter te maken, zodat in de toekomst onzekerheden over de activiteiten van deze Autoriteit uit de weg kunnen worden geruimd.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Met de stemming van vandaag verleent het Parlement de directeur van de Europese GNSS-toezichtautoriteit kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009. Ik heb mijn steun gegeven op basis van de beoordelingen en de verslagen van de Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole, die hebben verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de Europese GNSS-toezichtautoriteit omdat de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de Europese GNSS-toezichtautoriteit kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van de Europese GNSS-toezichtautoriteit kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Autoriteit voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement betreurt de tekortkomingen in de procedures voor de personeelsselectie, waardoor de transparantie van die procedures in gevaar komt. Het merkt ook op dat de op 31 maart 2010 door de Autoriteit gepubliceerde definitieve begroting niet de definitieve door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting 2009 weergaf en evenmin de ontvangsten daarvan bevatte. Het Parlement verzoekt de Autoriteit derhalve met klem deze situatie te verhelpen en de kwijtingsautoriteit in kennis te stellen van de wijziging.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit document gestemd inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet dringend met succes worden voltooid. De uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten van de gemeenschappelijke onderneming bedroeg in 2009 81 procent, respectievelijk 20 procent. Ik ben het met de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt en heb bijgevolg begrip voor de relatief lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten. Ik vind ook dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken moet overwegen een controlecommissie in te stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009, omdat het, voor een agentschap dat zich nog in de aanloopfase bevindt, zijn financiën voortreffelijk heeft beheerd. Ik geloof dus dat het agentschap in de toekomst nog beter werk zal leveren en de onregelmatigheden die in de begroting voor dit begrotingsjaar zijn geconstateerd zal kunnen corrigeren.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De gemeenschappelijke onderneming Artemis staat in voor de tenuitvoerlegging van een gezamenlijk technologie-initiatief inzake ingebedde computersystemen. Dit publiek-private partnerschap is er in het bijzonder op gericht om de medefinanciering van onderzoeksinitiatieven op Europees niveau te ondersteunen en de samenwerking tussen de verschillende marktdeelnemers in de sector te verbeteren. Zoals de rapporteur terecht opmerkt, werd Artemis opgericht om een onderzoeksagenda vast te stellen en ten uitvoer te leggen voor de ontwikkeling van cruciale technologieën voor ingebedde computersystemen voor verschillende toepassingsgebieden, teneinde het Europese concurrentievermogen en de duurzaamheid van de economie te versterken en het ontstaan van nieuwe markten en maatschappelijke toepassingen te bevorderen. De onderneming bevindt zich momenteel nog in de aanloopfase, maar wij koesteren toch al grote verwachtingen over haar toekomstige verwezenlijkingen en wij hopen dat de investeringen in deze onderneming gerechtvaardigd zullen zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Dit document heeft mijn steun, omdat de verantwoordelijke commissie besloten heeft om de afsluiting van de van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009 goed te keuren. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming heeft voor 2009 46 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 8 miljoen euro aan betalingskredieten omvat, en de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 81 procent, respectievelijk 20 procent. Ik ben van mening dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt, en heb bijgevolg begrip voor de relatief lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. (IT) Zowel de Rekenkamer als de Commissie begrotingscontrole hebben een positief advies gegeven over de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Artemis voor het begrotingsjaar 2009. Om die redenen verleent het Parlement vandaag met de stemming kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Uit de controles is gebleken dat de begroting van de onderneming betrouwbaar is en de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Ik acht het echter nuttig dat de gemeenschappelijke onderneming gehoor geeft aan het verzoek om de documentatie van IT-processen en -activiteiten en het in kaart brengen van IT-risico's te verbeteren, een bedrijfscontinuïteitsplan op te stellen en een gegevensbeschermingsbeleid te ontwikkelen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de gemeenschappelijke onderneming Artemis, maar ben van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken moet overwegen een controlecommissie in te stellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Artemis kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. (IT) Met de resolutie van vandaag verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Artemis kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement benadrukt dat de gemeenschappelijke onderneming Artemis in december 2007 is opgericht om een onderzoeksagenda vast te stellen en ten uitvoer te leggen voor de ontwikkeling van cruciale technologieën voor ingebedde computersystemen voor verschillende toepassingsgebieden, teneinde het Europese concurrentievermogen en de duurzaamheid van de economie te versterken en het ontstaan van nieuwe markten en maatschappelijke toepassingen te bevorderen.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Dit verslag heeft mijn steun en ik verleen kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet worden voltooid. Ik ben het met het advies van de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken een controlecommissie moet instellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur. Ik ben verder van mening dat de gemeenschappelijke onderneming de bepalingen betreffende lidmaatschap en cofinanciering verder moet ontwikkelen. Ik hoop dat de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky in de toekomst de ontwikkeling, validatie en demonstratie van schone luchtvaarttechnologieën in de EU zal versnellen, zodat deze bij de eerste gelegenheid kunnen worden ingevoerd.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Ik heb enkele opmerkingen over het functioneren van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky, reden waarom ik het verlenen van kwijting voor de uitvoering van haar begroting voor het begrotingsjaar 2009 niet steun. In de eerste plaats is sinds de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming in 2007 nog geen overeenkomst met België over de kantoorruimte, voorrechten en immuniteiten en andere ondersteunende maatregelen gesloten. Hoe kan een onderneming goed functioneren zonder dat deze basisbehoeften zijn gegarandeerd? Het komt niet als een verrassing dat de in 2008 voorgefinancierde onderzoeksactiviteiten niet volledig werden uitgevoerd en dat slechts 65 procent van het voorgefinancierde bedrag werd gebruikt. Waar ik me echter het meest zorgen over maak, is dat de gemeenschappelijke onderneming haar interne controles en financiële informatiesysteem nog niet volledig ten uitvoer heeft gelegd, wat een transparante besteding van het geld van de Europese belastingbetalers onmogelijk maakt.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009, omdat ik, ondanks enkele onregelmatigheden in de begroting van de onderneming, er vertrouwen in heb dat de onderneming haar audit in de toekomst zal verbeteren, aangezien deze zich nu nog in de aanloopfase bevindt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De gemeenschappelijke onderneming Clean Sky werd opgericht om de ontwikkeling, validering en demonstratie van schone luchtvaarttechnologieën in de Europese Unie te bevorderen zodat deze zo spoedig mogelijk kunnen worden ingevoerd. Net zoals de gemeenschappelijke onderneming Artemis, bevindt deze onderneming zich nog in de aanloopfase. Dat betekent niet dat er nog geen procedures en praktijken zijn die verbeterd kunnen worden, in het bijzonder met betrekking tot de begrotingsstructuur, zoals de rapporteur terecht opmerkt.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Dit document heeft mijn steun, omdat de verantwoordelijke commissie heeft besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. De gemeenschappelijke onderneming Clean Sky werd in december 2007 opgericht om de ontwikkeling, validering en demonstratie van schone luchtvaarttechnologieën in de EU te versnellen, zodat deze zo spoedig mogelijk kunnen worden ingevoerd. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming omvatte voor 2009 91 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 60 miljoen euro aan betalingskredieten, en de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 98 procent, respectievelijk minder dan 1 procent. Ik ben van mening dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt, en heb bijgevolg begrip voor de relatief lage uitvoeringsgraad van de betalingskredieten.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. – (IT) De Rekenkamer en de Commissie begrotingscontrole hebben zich positief uitgesproken over de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. Om die reden heeft het Parlement vandaag kwijting verleend voor het begrotingsjaar 2009. Uit de controles is gebleken dat de begroting van de onderneming betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Toch lijkt het mij, vooral gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken, wenselijk dat de gemeenschappelijke onderneming de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem voltooit.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), schriftelijk. (PL) Mijnheer de Voorzitter, ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky voor het begrotingsjaar 2009. Ik ben mij ervan bewust dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog steeds in een aanloopfase bevindt. Spijtig genoeg hebben de projecten in deze fase al heel wat vertraging opgelopen, terwijl er al 65 procent van de voorfinanciering is gebruikt. Bovendien is er nog geen beslissing genomen over de zetel in België, wat zonder twijfel de doeltreffende functionering van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky bemoeilijkt.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. − (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky. Ik erken dat de gemeenschappelijke onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt. Ik ben echter bezorgd dat de onderzoeksactiviteiten die de Commissie in 2008 namens de gemeenschappelijke onderneming voorfinancierde, in de loop van 2009 niet volledig werden uitgevoerd, en dat ingevolge vertragingen bij de projecten slechts 8 700 000 euro, ofwel 65 procent van het voorgefinancierde bedrag van 13 600 000 euro werd gebruikt. Ik ben met name bezorgd dat de vaststelling, structuur en presentatie van de goedgekeurde begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor 2009 niet in overeenstemming waren met Verordening (EG) nr. 71/2008 betreffende de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky, noch met haar financieel reglement. Ik verzoek de gemeenschappelijke onderneming dan ook met klem deze ernstige tekortkoming zo snel mogelijk weg te werken.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. − (EN) Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) Met deze resolutie verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Clean Sky kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is van oordeel dat de gemeenschappelijke onderneming gezien de omvang van haar begroting en de complexiteit van haar taken een controlecommissie moet instellen die rechtstreeks verslag uitbrengt aan de raad van bestuur.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit document gestemd en voor de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet worden voltooid. Ik ben het met het advies van de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming de bepalingen betreffende lidmaatschap en cofinanciering verder moet ontwikkelen en de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem dient te voltooien. Ik hoop dat het gezamenlijke initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen in de toekomst de efficiency en effectiviteit van het geneesmiddelenontwikkelingsproces aanzienlijk zal verbeteren, en de farmaceutische sector zal helpen om op de lange termijn doeltreffender en veiliger innovatieve geneesmiddelen te produceren.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Naar mijn mening moet de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen volledig worden gefinancierd door farmaceutische bedrijven of door de andere leden die het meeste belang bij de activiteiten van deze onderneming hebben. Daarom steun ik het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van deze onderneming voor het begrotingsjaar 2009 niet.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting aan de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor 2009, omdat uit het verslag blijkt dat de jaarrekening en de onderliggende verrichtingen van de gemeenschappelijke onderneming volgens de Rekenkamer betrouwbaar zijn. De gemeenschappelijke onderneming moet naar mijn mening de tenuitvoerlegging van haar interne controles voltooien en in volgende begrotingsjaren voorzichtiger en transparanter te werk gaan, al is de huidige situatie deels te verklaren doordat de onderneming zich nog in de aanloopfase bevindt.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) De gemeenschappelijke onderneming is gericht op het proces om efficiëntere en effectievere geneesmiddelen te ontwikkelen, zodat de farmaceutische sector innovatieve geneesmiddelen kan produceren die doeltreffender en veiliger zijn. De gemeenschappelijke onderneming heeft dus ook tot doelstelling om bij te dragen tot de tenuitvoerlegging van het zevende kaderprogramma en om het onderzoek naar en de ontwikkeling van geneesmiddelen in de lidstaten en in de landen die onder het zevende kaderprogramma vallen, te ondersteunen. Zij stimuleert de participatie van kleine en middelgrote ondernemingen aan haar activiteiten en bevordert de samenwerking tussen de privésector en de academische wereld. Deze onderneming bevindt zich nog in de aanloopfase, waardoor we ons nog geen duidelijk beeld kunnen vormen van haar begrotingstoepassingen in de toekomst. Ik wil er echter wel op aandringen dat zij de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem voltooit.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik steun dit document, omdat de verantwoordelijke commissie heeft besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. Het gezamenlijke initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen is in februari 2007 opgezet om de efficiency en effectiviteit van het geneesmiddelenontwikkelingsproces aanzienlijk te verbeteren, om de farmaceutische sector op de lange termijn te helpen doeltreffender en veiliger innovatieve geneesmiddelen te produceren. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. Tegelijkertijd omvatte de definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor 2009 82 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 82 miljoen euro aan betalingskredieten, en de uitvoeringsgraad voor de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 97 procent, respectievelijk 1 procent.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. – (IT) Aangezien de Rekenkamer verklaard heeft redelijke zekerheid te hebben verkregen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, heb ik gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. Zoals bekend wordt elk debat over kwijting gevoerd in een bepaalde context, en het huidige speelt zich af in de context van de economische en financiële crisis, die in enkele lidstaten financiële en begrotingsproblemen heeft veroorzaakt. Daarom sluit ik mij, onder meer om voor efficiëntere controles te zorgen, aan bij het verzoek aan de gemeenschappelijke onderneming om in haar financieel reglement een specifieke verwijzing op te nemen naar de bevoegdheden van de Dienst interne audit van de Commissie als haar interne controleur.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen voor het begrotingsjaar 2009. Ik dring er bij de gemeenschappelijke onderneming op aan de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële informatiesysteem met spoed te voltooien.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) Met deze resolutie verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming voor de uitvoering van het gezamenlijke technologie-initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen kwijting voor de uitvoering van de begroting voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement verzoekt de gemeenschappelijke onderneming in haar financieel reglement een specifieke verwijzing op te nemen naar de bevoegdheden van de Dienst interne audit van de Commissie als haar interne controleur, op basis van de in de financiële kaderregeling van de communautaire organen opgenomen bepaling.

 
  
  

Verslag: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd en voor de kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2009. Volgens de door de Rekenkamer geleverde informatie is de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar en zijn de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig. De gemeenschappelijke onderneming bevindt zich in de aanloopfase en haar interne controles en financiële informatiesysteem waren eind 2009 nog niet volledig opgezet. De invoering van deze systemen moet worden voltooid. Ik ben het met de rapporteur eens dat de gemeenschappelijke onderneming een geïntegreerd beheersinformatiesysteem moet opzetten om de kosten aan specifieke werkpakketten toe te rekenen of de financieringsbron van operationele kosten vast te stellen. Het is verder belangrijk om de voorwaarden vast te leggen waaronder onbenutte middelen naar het volgende jaar kunnen worden overgeboekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) De gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (Sesar) is een belangrijk initiatief. In een tijd van financiële crisis en problemen in veel lidstaten denk ik echter niet dat het goed is dat we op deze manier miljoenen euro's uitgeven.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor 2009, omdat de verrichtingen van deze onlangs opgerichte onderneming volgens de Rekenkamer betrouwbaar zijn. Het is bekend dat deze instelling krachtig werkt aan het voltooien van de interne controlesystemen, maar ik denk dat er verdere stappen moeten worden gezet om te komen tot transparante en betrouwbare rekeningen.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Deze gemeenschappelijke onderneming is gericht op de modernisering van het Europese luchtverkeersbeveiligingssysteem en heeft als taak de onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in verband met het Sesar-project (Europees nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem) binnen de Gemeenschap te bundelen.

Om de veiligheid van de burgers, die steeds vaker een beroep doen op de diensten van luchtvaartmaatschappijen, en van de werknemers van die maatschappijen te garanderen, moeten er bijzondere inspanningen geleverd worden in de zoektocht naar betere beheersoplossingen voor dit soort verkeer en moeten de werkwijzen die nu al in de verschillende lidstaten worden toegepast, bekeken en vergeleken worden, om zo gezamenlijk de beste praktijken en veilige, kostenbesparende en innovatieve oplossingen te hanteren.

Net zoals andere gemeenschappelijke ondernemingen die zich nog in de aanloopfase bevinden, heeft Sesar haar interne controles en financiële informatiesysteem nog niet volledig opgezet. Zij moet dat zo snel mogelijk doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Dit document heeft mijn steun, omdat de verantwoordelijke commissie heeft besloten om akkoord te gaan met de afsluiting van de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2009. De Rekenkamer heeft verklaard redelijke zekerheid te hebben verkregen dat de jaarrekening voor het begrotingsjaar 2009 betrouwbaar is en dat de onderliggende verrichtingen wettig en regelmatig zijn. De definitieve begroting van de gemeenschappelijke onderneming omvatte voor 2009 325 miljoen euro aan vastleggingskredieten en 157 miljoen euro aan betalingskredieten, en de uitvoeringsgraad van de vastleggings- en betalingskredieten bedroeg 97,1 procent, respectievelijk 43,2 procent. De Rekenkamer heeft geconstateerd dat er in 2009 belangrijke stappen zijn gezet om controlesystemen in te voeren, maar acht het zorgwekkend dat er aan het eind van het jaar geen geïntegreerd beheersinstrument was ingevoerd voor financiële, budgettaire en operationele informatie. In haar antwoord vermeldt de gemeenschappelijke onderneming echter dat er in mei 2010 financiële systemen zijn geïnstalleerd. Gevallen waarin interne controles niet correct functioneren moeten uit de weg worden geruimd.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), schriftelijk. – (IT) Ondanks het feit dat de Rekenkamer een aantal tekortkomingen en onregelmatigheden heeft geconstateerd bij het controleren van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar, heb ik gestemd voor het verlenen van kwijting voor het begrotingsjaar 2009. Om te voorkomen dat dezelfde fouten zich herhalen, moet Sesar in mijn ogen de tenuitvoerlegging van haar interne controles en financiële-informatiesysteem voltooien, teneinde voor elk begrotingsjaar een zo betrouwbaar en correct mogelijke evaluatie van de uitvoering van de begroting mogelijk te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb gestemd voor het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming Sesar voor het begrotingsjaar 2009. Ik acht het desondanks zorgwekkend dat er eind 2009 nog geen geïntegreerd beheerssysteem bestond om de kosten aan specifieke werkpakketten toe te rekenen of de financieringsbron van operationele kosten vast te stellen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Dit besluit verleent de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Sesar kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) Met deze resolutie verleent het Parlement de directeur van de gemeenschappelijke onderneming Sesar kwijting voor de uitvoering van de begroting van de gemeenschappelijke onderneming voor het begrotingsjaar 2009. Het Parlement is verheugd dat de Rekenkamer heeft geconcludeerd dat de rekeningen van de gemeenschappelijke onderneming voor 2009 betrouwbaar zijn en dat de onderliggende verrichtingen op alle materiële punten wettig en regelmatig zijn.

 
  
  

Verslag: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. (RO) De verantwoordelijkheid voor publieke uitspraken van leden van het Parlement ligt ten eerste bij degenen die deze uitspraken doet. Ingrijpen van het Parlement door het analyseren van de context, de aanleiding of de vraag of degene die de uitspraak deed hiertoe bevoegd was, is een uitzonderlijk geval. Deze analyse is echter noodzakelijk wanneer degene die de uitspraak heeft gedaan ter verantwoording wordt geroepen voor de geuite gedachte. Een dergelijk uitzonderlijk geval, waarin het Parlement de plicht had om de zaak te onderzoeken, is dat van collega Luigi de Magistris, die in zijn eigen land voor het gerecht is gedaagd in verband met een interview aan een Italiaanse krant, als lid van een in Europese gremia vertegenwoordigde politieke partij. Afgezien van de verklaring zelf of de gevolgen ervan in termen van binnenlandse politiek heeft een lid van het Europees Parlement het recht om zijn of haar mening te uiten, hetgeen als vrijheid moet worden erkend en verdedigd.

Net als Luigi de Magistris genieten alle leden van het Parlement immuniteit voor gerechtelijk onderzoek of detentie als gevolg van uitspraken of stemgedrag. Wat dat betreft mogen pogingen om leden van het Parlement te verhinderen hun mening te geven over zaken van openbaar belang niet worden toegestaan in een democratische samenleving.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) Dit verslag gaat over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Europees parlementslid Luigi de Magistris, dat ingediend werd onder verwijzing naar de artikelen 8 en 9 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, juncto artikel 68 van de Italiaanse grondwet, zoals gewijzigd bij constitutionele wet nr. 3 van 29 oktober 1993, naar aanleiding van de dagvaarding voor de rechtbank van Benevento die aan hem is betekend namens Clemente Mario Mastella, een lid van het Europees Parlement, in verband met een interview dat de heer De Magistris aan een Italiaanse krant heeft gegeven. Overeenkomstig de gangbare praktijk bij het Parlement, overwegende dat het feit dat de gerechtelijke procedure van privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke aard is en met het advies van de Commissie juridische zaken in het achterhoofd, stem ik voor de opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer De Magistris.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Dit verslag heeft mijn steun, omdat de Commissie juridische zaken van mening is dat de heer Luigi de Magistris bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers. Pogingen om door het instellen van rechtsvorderingen te voorkomen dat leden van het Parlement hun mening geven over zaken van legitiem openbaar belang en punten van zorg en hun politieke tegenstanders bekritiseren, zijn in een democratische samenleving onaanvaardbaar en vormen een schending van artikel 8 van het Protocol, dat tot doel heeft de vrijheid van meningsuiting van de leden te beschermen wanneer zij hun taken uitoefenen in het belang van het Parlement als instelling van de Europese Unie. Op grond van bovengenoemde overwegingen en overeenkomstig artikel 6, lid 3, van het Reglement beveelt de Commissie juridische zaken, na de redenen vóór en tegen de verdediging van de immuniteit van het betrokken lid te hebben overwogen, het Europees Parlement aan de parlementaire immuniteit van Luigi De Magistris te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat de verantwoordelijke commissie meent dat Luigi de Magistris bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers. Pogingen om door het instellen van rechtsvorderingen te voorkomen dat leden van het Parlement hun mening geven over zaken van legitiem openbaar belang en punten van zorg en hun politieke tegenstanders bekritiseren zijn onaanvaardbaar in een democratische samenleving en vormen een schending van artikel 8 van het protocol, dat tot doel heeft de vrijheid van meningsuiting van de leden te beschermen wanneer zij hun taken uitoefenen in het belang van het Parlement als instelling van de Europese Unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), schriftelijk. (EN) De heer De Magistris is voor de rechtbank gedaagd op beschuldiging van laster. In verband hiermee heeft hij het Europees Parlement verzocht om verdediging van zijn parlementaire immuniteit en voorrechten. Overeenkomstig het verslag adviseert de Commissie juridische zaken het Europees Parlement om de immuniteit van de heer De Magistris te beschermen. Ik heb voorgestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.(PT) Het Europees Parlement werd verzocht om de parlementaire immuniteit van Europees parlementslid Luigi de Magistris op te heffen naar aanleiding van het feit dat hij voor de rechtbank van Benevento gedagvaard werd door Clemente Mario Mastella, een lid van het Europees Parlement, in verband met een interview dat de heer De Magistris aan een Italiaanse krant heeft gegeven en dat op 31 oktober 2009 is gepubliceerd.

De Commissie juridische zaken heeft zich over dit onderwerp uitgesproken en heeft een verslag goedgekeurd waarin ze besloten heeft om de parlementaire immuniteit niet op te heffen. De commissie is van mening dat Luigi de Magistris bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers.

Ik heb voor het verslag gestemd omdat ik een groot voorstander ben van de vrije meningsuiting van leden van het Parlement tijdens het uitoefenen van hun ambt en bij het verdedigen van het belang van het Europees Parlement als instelling. Toch wil ik daaraan toevoegen dat politici in het algemeen, met inbegrip van de leden van het Parlement, altijd een waardig debat zouden moeten voeren en respectvolle taal zouden moeten hanteren ten opzichte van hun gesprekspartners, wat niet altijd het geval is geweest.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Ik verdedig de immuniteit van de heer De Magistris, omdat hij bij het geven van het interview in kwestie zijn taken als lid van het Europees Parlement uitoefende in het kader van een politieke activiteit door zijn mening te geven over een kwestie van openbaar belang voor zijn kiezers.

 
  
  

Verslag: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Ik verdedig de voorrechten en de immuniteit van Bruno Gollnisch en in mijn ogen is de vervolging waaraan hij wordt onderworpen van zuiver politieke aard. Zijn immuniteit moet worden verdedigd zodat hij zijn taken als volledig lid van het Europees Parlement kan blijven uitvoeren. In dit soort gevallen wordt tijdens een vergaderperiode gestemd over het verdedigen van de immuniteit van een lid van het Europees Parlement (uiteraard wanneer hij of zij lid van een grote fractie is), wat bij mij de gedachte oproept dat er in het Europees Parlement soms met twee maten wordt gemeten, waardoor het vertrouwen in de hele instelling teniet wordt gedaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), schriftelijk.(FR) U weet hoezeer ik hecht aan onze democratische waarden... Bruno Gollnisch, lid van het Europees Parlement en geestelijk leider van het Front National, heeft verzocht om de verdediging van zijn parlementaire immuniteit met betrekking tot de maatregelen die de Franse autoriteiten hebben genomen als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek waarin de heer Gollnisch betrokken was in zijn rol als voorzitter van de Front National-fractie in de regioraad van Rhône-Alpes en waarin de Internationale Liga tegen racisme en antisemitisme in januari 2009 een klacht met civiele eis tot schadeloosstelling heeft ingediend wegens aanzetting tot rassenhaat.

In artikel 8 van het hoofdstuk over het recht en de procedure die van toepassing zijn op de immuniteit van de leden van het Europees Parlement wordt bepaald dat tegen laatstgenoemden geen opsporing kan plaatsvinden, noch dat zij kunnen worden aangehouden of vervolgd op grond van de mening of de stem, die zij in de uitoefening van hun ambt hebben uitgebracht. In de grondwet van de Franse Republiek wordt hetzelfde vastgesteld in artikel 26, lid 2.

Op een moment dat het Front National hoog in de peilingen staat en men zijn vraagtekens kan zetten bij de toenemende populariteit van deze partij (zowel in de media als politiek gezien), ben ik blij dat het Europees Parlement de parlementaire immuniteit van de heer Gollnisch niet verdedigt en heb ik verzocht om opheffing ervan zodat het recht kan zegevieren.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) Dit verslag gaat over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van onze collega-afgevaardigde Bruno Gollnisch, dat ingediend werd nadat de Franse politie hem had proberen aan te houden om hem in verband met een zaak betreffende de uiting van politieke meningen te laten voorgeleiden. Het gerechtelijke onderzoek betreft een klacht die door de Internationale Liga tegen racisme en antisemitisme ("LICRA") tegen onbekenden is ingediend wegens aanzetten tot rassenhaat na een persbericht dat op de website van de Front National-fractie in de regioraad van Rhône-Alpes, waarvan Bruno Gollnisch voorzitter was, gepubliceerd werd. Overeenkomstig de gangbare praktijk bij het Parlement en het advies van de Commissie juridische zaken, ben ik het eens met het standpunt van de rapporteur en stem ik voor het opheffen van de parlementaire immuniteit van onze collega Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Dit verslag heeft mijn steun omdat artikel 8 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie niet door Bruno Gollnisch is aangevoerd in het verzoek om verdediging van de immuniteit en dus niet van toepassing is. Om te beslissen of de parlementaire immuniteit al dan niet wordt verdedigd, hanteert het Parlement zijn eigen vaste beginselen. De verantwoordelijke commissie heeft geen bewijs gevonden voor een voldoende ernstig en precies vermoeden dat de zaak aanhangig is gemaakt met de bedoeling het lid politieke schade toe te brengen.

Ten tweede houdt de zaak geen verband met de politieke activiteiten van Bruno Gollnisch als lid van het Europees Parlement. Het gaat om louter regionale en lokale activiteiten van Bruno Gollnisch als lid van de regioraad van Rhône-Alpes, een mandaat dat verschilt van dat van lid van het Europees Parlement. Ten derde heeft Bruno Gollnisch in een toelichting over de publicatie van het aangeklaagde persbericht van zijn fractie in de regioraad van Rhône-Alpes verklaard dat het is opgesteld door het Front National-team in die regio, waaronder het hoofd communicatie. De toepassing van de parlementaire immuniteit op een dergelijke situatie wordt geacht een ongepaste uitbreiding in te houden van die regels, die bedoeld zijn om te voorkomen dat het Parlement in zijn werking en onafhankelijkheid wordt belemmerd. Ten slotte is het niet aan het Parlement, maar aan de bevoegde gerechtelijke instanties om, met inachtneming van alle democratische garanties, te besluiten in hoeverre de Franse wet inzake aanzetten tot rassenhaat is overtreden en welke gerechtelijke gevolgen daaraan verbonden zijn. Na alle argumenten te hebben overwogen, beveelt de Commissie juridische zaken het Europees Parlement aan de parlementaire immuniteit van Bruno Gollnisch op te heffen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Na de redenen vóór en tegen de verdediging van de immuniteit van het betrokken lid te hebben overwogen, stem ik in met de aanbeveling van de Commissie juridische zaken aan het Europees Parlement om de parlementaire immuniteit van Bruno Gollnisch niet te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk.(FR) Stigmatisering en aanzetting tot haar om religieuze redenen worden in Frankrijk beschouwd als overtredingen en deze situatie is een flagrante delicto. De heer Gollnisch heeft openlijk een standpunt ingenomen door een aanstootgevend persbericht te steunen. In dit persbericht worden moslims met misdadigers vergeleken. Er wordt gesproken over 'invasie en vernietiging van onze culturele waarden door de Islam'. De heer Gollnisch zal zijn middelen van verweer kunnen voordragen. Het opheffen van zijn immuniteit maakt dit mogelijk. Daarom stem ik tegen zijn verzoek om zijn parlementaire immuniteit te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.(PT) Bruno Gollnisch heeft het EP verzocht om zijn parlementaire immuniteit te verdedigen in verband met volgens hem vrijheidsbeperkende maatregelen van de Franse autoriteiten in het kader van een gerechtelijk onderzoek betreffende een klacht met civiele eis tot schadeloosstelling die op 26 januari 2009 door de Internationale Liga tegen racisme en antisemitisme tegen onbekenden is ingediend wegens aanzetten tot rassenhaat. De rapporteur komt tot de conclusie dat de zaak geen verband houdt met de politieke activiteiten van Bruno Gollnisch als lid van het Europees Parlement en dat het daarentegen gaat om louter regionale en lokale activiteiten als lid van de regioraad van Rhône-Alpes, een mandaat waarvoor Bruno Gollnisch via rechtstreekse algemene verkiezingen verkozen is en dat verschilt van dat van lid van het Europees Parlement. Het Parlement heeft in deze zaak geen aanwijzingen gevonden van fumus persecutionis, d.w.z. een voldoende ernstig en precies vermoeden dat de zaak aanhangig is gemaakt met de bedoeling het lid politieke schade toe te brengen. Ik heb voor dit verslag gestemd, waarin besloten wordt om de immuniteit en voorrechten van Bruno Gollnisch niet te verdedigen en om het aan de bevoegde gerechtelijke instanties over te laten om, met inachtneming van alle democratische garanties, te besluiten in hoeverre de Franse wet inzake aanzetten tot rassenhaat is overtreden en welke gerechtelijke gevolgen daaraan verbonden zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) De zaak in kwestie houdt geen verband met de politieke activiteiten van de heer Gollnisch als lid van het Europees Parlement maar heeft betrekking op zijn louter regionale en lokale activiteiten als lid van de regioraad van Rhône-Alpes. Derhalve hebben wij besloten zijn immuniteit niet te verdedigen.

 
  
  

Verslag: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev, schriftelijk. (BG) Ik verdedig de voorrechten en de immuniteit van Bruno Gollnisch en ik denk dat de vervolging waaraan hij wordt onderworpen van zuiver politieke aard is. Zijn immuniteit moet worden verdedigd zodat hij zijn taken als volledig lid van het Europees Parlement kan blijven uitvoeren. Daarom heb ik tegen de opheffing van de immuniteit van Bruno Gollnisch gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), schriftelijk. (EN) Ik heb om de volgende redenen tegen de opheffing van de parlementaire immuniteit van Bruno Gollnisch gestemd. 1. Ik geloof in de vrijheid van meningsuiting en de gewraakte woorden vormden geen oproep tot geweld en waren niet kwetsend of beledigend. De opmerkingen gingen over de tolerantie van islamitische regimes voor mensen die als ketters worden beschouwd. 2. Er was geen debat toegestaan voordat deze hoogst belangrijke stemmingen (over de fundamentele rechten van een lid van het Europees Parlement) plaatsvonden. 3. Het voorstel en het uiteindelijke besluit om de immuniteit van Bruno Gollnisch op te heffen waren niet in lijn met het voorstel om het Duitse EP-lid Elmar Brok zijn immuniteit voor vervolging in verband met een (vermeend) geval van belastingontduiking te laten behouden. Het is duidelijk dat de vervolging een grievend oogmerk heeft, is ingesteld door een particuliere organisatie en erop gericht is de heer Gollnisch te beroven van zijn gekozen positie en goede naam.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), schriftelijk. Het feit alleen dat een collega die zijn parlementaire onschendbaarheid dreigt te verliezen niet de kans krijgt om zich in de plenaire vergadering te verdedigen, is al reden genoeg om tegen het verslag te stemmen dat pleit voor de intrekking van de onschendbaarheid. Het is bovendien ongehoord en een parlement onwaardig dat parlementsleden hun onschendbaarheid verliezen en vervolgd worden voor het uiten van hun mening. Wil het Europees Parlement in de toekomst ernstig genomen worden door de kiezers, dan moet het ondubbelzinnig en compromisloos opkomen voor het recht op vrije meningsuiting van zijn eigen leden en van alle burgers in Europa.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) Dit verslag gaat over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van onze collega-afgevaardigde Bruno Gollnisch, dat bij het Europees Parlement werd ingediend door de openbare aanklager van het Hof van beroep van Lyon in verband met een strafrechtelijk onderzoek betreffende een klacht met civiele eis tot schadeloosstelling die op 26 januari 2009 door de Internationale Liga tegen racisme en antisemitisme (hierna "LICRA") is ingediend wegens aanzetten tot rassenhaat na een persbericht dat op de website van de Front National-fractie in de regioraad van Rhône-Alpes, waarvan Bruno Gollnisch voorzitter was, gepubliceerd werd. Overeenkomstig de gangbare praktijk bij het Parlement, gezien het feit dat de toepassing van de parlementaire immuniteit in dit geval misbruikt werd, en in het licht van het advies van de Commissie juridische zaken, ben ik het eens met het standpunt van de rapporteur en stem ik voor het opheffen van de parlementaire immuniteit van collega Bruno Gollnisch.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), schriftelijk. (EN) Ik heb om de volgende redenen tegen de opheffing van de parlementaire immuniteit van Bruno Gollnisch gestemd. 1. De vrijheid van meningsuiting is een kernwaarde van onze samenleving en de hoeksteen van onze democratie. Zij mag niet worden beknot door politieke tegenstanders. De aan de heer Gollnisch toegeschreven woorden vormden geen oproep tot geweld en waren niet kwetsend of beledigend. De opmerkingen gingen over de intolerantie van islamistische regimes ten opzichte van ongelovigen. 2. Er was geen debat toegestaan voor de stemmingen over deze kwestie, die raken aan de fundamentele rechten van een lid van het Europees Parlement. 3. Het voorstel en het politiek gemotiveerde besluit om de immuniteit van Bruno Gollnisch op te heffen waren niet in lijn met het voorstel om het Duitse EP-lid Elmar Brok zijn immuniteit voor vervolging in verband met een (vermeend) geval van belastingontduiking te laten behouden.

Het is duidelijk dat de vervolging een grievend oogmerk heeft, is ingesteld door een particuliere organisatie en erop gericht is de heer Gollnisch te beroven van zijn gekozen positie en goede naam. Het is evenzeer duidelijk dat in de toenemend intolerante sfeer van politieke correctheid die in dit Parlement heerst, sommige leden gelijker zijn dan andere.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. − (LT) Dit document heeft mijn steun, omdat ten eerste de verantwoordelijke commissie geen bewijs heeft gevonden voor een voldoende ernstig en precies vermoeden dat de zaak aanhangig is gemaakt met de bedoeling het lid politieke schade toe te brengen.

Ten tweede houdt de zaak geen verband met de politieke activiteiten van Bruno Gollnisch als lid van het Europees Parlement. Het gaat om louter regionale en lokale activiteiten van Bruno Gollnisch als lid van de regioraad van Rhône-Alpes, een mandaat dat verschilt van dat van lid van het Europees Parlement.

Ten derde heeft Bruno Gollnisch een verklaring afgegeven over de publicatie van het aangeklaagde persbericht van zijn fractie in de regioraad van Rhône-Alpes. De toepassing van de parlementaire immuniteit op een dergelijke situatie wordt geacht een ongepaste uitbreiding in te houden van die regels, die bedoeld zijn om te voorkomen dat het Parlement in zijn werking en onafhankelijkheid wordt belemmerd.

Ten slotte is het niet aan het Parlement, maar aan de bevoegde gerechtelijke instanties om, met inachtneming van alle democratische garanties, te besluiten in hoeverre de Franse wet inzake aanzetten tot rassenhaat is overtreden en welke gerechtelijke gevolgen daaraan verbonden zijn. Het zij opgemerkt dat het Europees Parlement door het aannemen van een besluit om de immuniteit van een lid op te heffen slechts toestaat dat de bevoegde nationale autoriteit vervolging instelt – aangezien het Parlement niet in zijn werking of onafhankelijkheid wordt belemmerd – zonder dat deze maatregel kan worden beschouwd als een vorm van uitspraak over de vraag of het lid al dan niet schuldig is, noch over de wenselijkheid het lid wegens de handelingen of meningen die het lid worden verweten, strafrechtelijk te vervolgen. Na alle argumenten te hebben overwogen, beveelt de Commissie juridische zaken het Europees Parlement aan de parlementaire immuniteit van Bruno Gollnisch op te heffen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), schriftelijk.(FR) Door mijn lange ervaring als parlementslid in zowel de Franse Nationale Assemblee als het Europees Parlement (27 jaar), kan ik wel zeggen dat het standpunt van laatstgenoemde met betrekking tot de opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Gollnisch werkelijk onverteerbaar was. Het parlementslid kreeg niet de kans om het woord te nemen en zichzelf te verdedigen tegenover zijn medeparlementsleden, die overigens niet de moeite hebben genomen om zich de feiten van deze zaak eigen te maken. Als ze dat wel hadden gedaan, hadden ze geweten dat de heer Gollnisch slechts indirect verantwoordelijk was in deze zaak en dat deze verband houdt met zijn recht op de vrijheid van politieke meningsuiting. Lessen geven in democratie en eerbiediging van de mensenrechten is een ding, deze zaken zelf respecteren binnen zijn eigen instelling is iets heel anders.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), schriftelijk.(FR) Pogingen om door het instellen van rechtsvorderingen te voorkomen dat leden van het Parlement hun mening geven over zaken van legitiem openbaar belang en punten van zorg en hun politieke tegenstanders bekritiseren, zijn onaanvaardbaar in een democratische samenleving en vormen een schending van artikel 8 van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, dat tot doel heeft de vrijheid van meningsuiting van de leden te beschermen. Ik sta hier volledig achter. De heer Rapkay vindt echter dat dit alleen op gaat voor de heer De Magistris, die vervolgd wordt voor laster, en niet voor Bruno Gollnisch, die vervolgd wordt voor het geven van zijn politieke mening. Hier wordt met twee maten gemeten. Waarom is het meer in het openbare belang en democratischer als wij weten hoe de heer De Magistris over een van medeparlementsleden denkt dan om te weten wat het Front National vindt van de rellen in Romans of van de gevaren van massa-immigratie? Welnu, juist omdat het gewraakte persbericht de tegenstanders van Bruno Gollnisch niet aanstaat, hoewel dat van groter openbaar belang is, raakt hij zijn immuniteit kwijt. De vrijheid van meningsuiting van de afgevaardigden van dit Parlement heeft geen verlegbare grenzen en mag niet van de betreffende persoon afhankelijk zijn. Het aannemen van dit verslag siert u niet.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik steun de opheffing van de immuniteit van Bruno Gollnisch zodat hij terecht kan staan voor het aanzetten tot raciale haat.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), schriftelijk.(FR) Stigmatisering en aanzetting tot haat om religieuze redenen worden in Frankrijk beschouwd als overtredingen en deze situatie is een flagrante delicto. De heer Gollnisch heeft openlijk een standpunt ingenomen door een aanstootgevend persbericht te steunen. In dit persbericht worden moslims met misdadigers vergeleken. Er wordt gesproken over 'invasie en vernietiging van onze culturele waarden door de Islam'. De heer Gollnisch zal zijn middelen van verweer kunnen voordragen. Het opheffen van zijn immuniteit maakt dit mogelijk. Daarom stem ik tegen zijn verzoek om zijn parlementaire immuniteit te verdedigen.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftelijk.(DE) Ik heb tegen het opheffen van de immuniteit van Bruno Gollnisch gestemd vanwege de toelichting van de Commissie juridische zaken waarin het Parlement wordt aanbevolen om die opheffing goed te keuren. Die toelichting was namelijk volledig arbitrair. Indien de heer Gollnisch wordt aangeklaagd vanwege een persbericht van het politieke bureau van het Front National, dan valt deze activiteit uiteraard binnen het toepassingsgebied van zijn EU-mandaat. Het argument dat dit gebeurde als onderdeel van zijn activiteiten als lid van de regioraad is niet doorslaggevend, aangezien het EU-mandaat niet als een parttimebaan of iets soortgelijks kan worden beschouwd. Indien de heer Gollnisch eenzelfde verklaring tijdens een zitting van het Europees Parlement had afgelegd of in een van zijn parlementaire commissies, zou dan hetzelfde argument aangevoerd worden? De inhoud van het persbericht dat de basis vormt voor de uitlevering, valt bovendien volledig onder de vrijheid van meningsuiting. Indien verklaringen die politiek gezien niet populair zijn, tegenwoordig een basis voor uitlevering vormen, blijkt hieruit eens te meer hoe het Europees Parlement tegenover echte democratie staat.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.(PT) Ook dit verslag gaat over de opheffing van de parlementaire immuniteit van Bruno Gollnisch, naar aanleiding van een verzoek van een Franse openbare aanklager daartoe, opdat een klacht wegens aanzetten tot rassenhaat kan worden onderzocht en Bruno Gollnisch zo nodig voor het Franse Gerecht van eerste aanleg, het Hof van beroep en het Hof van cassatie kan worden gebracht. De opheffing van de immuniteit van Bruno Gollnisch heeft betrekking op een beschuldiging van aanzetten tot rassenhaat naar aanleiding van een persbericht van 3 oktober 2008 van de Front National-fractie in de regioraad van Rhône-Alpes, waarvan Bruno Gollnisch voorzitter was, dat dus gepubliceerd werd in het kader van zijn activiteiten als lid van de regioraad van Rhône-Alpes, een mandaat waarvoor hij via rechtstreekse algemene verkiezingen verkozen was en dat verschilt van dat van lid van het Europees Parlement. Het Parlement heeft in deze zaak geen aanwijzingen gevonden van fumus persecutionis, d.w.z. een voldoende ernstig en precies vermoeden dat de zaak aanhangig is gemaakt met de bedoeling het lid politieke schade toe te brengen. Ik heb voor dit verslag gestemd, waarin besloten wordt om de immuniteit en voorrechten van Bruno Gollnisch niet te verdedigen en om het aan de bevoegde gerechtelijke instanties over te laten om, met inachtneming van alle democratische garanties, te besluiten in hoeverre de Franse wet inzake aanzetten tot rassenhaat is overtreden en welke gerechtelijke gevolgen daaraan verbonden zijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) De zaak is identiek aan het vorige geval (zie A7-0154/2011), maar hier is het verzoek om opheffing van de immuniteit door de Franse autoriteiten gedaan.

 
  
  

Aanbeveling: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk.(PT) Het stroomgebied van de Prespa-meren (Prespa-park) ligt verspreid over Griekenland, de FYROM en Albanië. Het eerste land is lid van de Europese Unie, het tweede land is kandidaat voor het EU-lidmaatschap en het derde land is een potentiële kandidaat voor het EU-lidmaatschap. Albanië en de FYROM hebben tevens een stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU gesloten. De ontwikkeling van een duurzame economie en een groene infrastructuur die vanwege hun aard lokale arbeidsplaatsen met zich meebrengen, creëert belangrijke mogelijkheden voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de Europa 2020-strategie. Voorts kunnen en moeten efficiëntie op het gebied van hulpbronnen, duurzame economische ontwikkeling en natuurbehoud hand in hand gaan. Dat kan ook bijdragen tot een betere samenwerking tussen de buurlanden en hun integratie in de Europese ruimte. Om al de hier vermelde redenen heb ik voor dit ontwerpbesluit voor een overeenkomst gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) Ik steun de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied in Griekenland, FYROM en Albanië, dat wegens de geomorfologische, ecologische, culturele en biodiversiteitswaarde een natuurgebied van internationaal belang vormt. Voorts ben ik het eens met de doelstellingen en de beginselen van de overeenkomst, die gestoeld zijn op het duurzaam gebruik maken van natuurlijke rijkdommen, het behoud van de biodiversiteit en de ecosystemen en de preventie, controle en bestrijding van watervervuiling in de Prespa-meren.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk.(PT) Ik vind het een goede zaak dat de lidstaten samenwerken met landen die niet tot de Europese Unie behoren om zo een duurzame exploitatie van hulpmiddelen te garanderen. Ik ben het daarom eens met de sluiting van deze overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied, aangezien ik geloof dat dit park heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de drie landen – Griekenland, de FYROM en Albanië – die elk een deel ervan binnen hun grondgebied hebben liggen. Het is ook goed voor het milieu en het behoud van de natuur. Dit soort samenwerking zal daarnaast ook grote positieve gevolgen teweegbrengen, waaronder een verbetering van de betrekkingen in de Balkan-regio.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Ik ben ingenomen met de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie, Albanië, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Het is erop gericht een samenwerking tot stand te brengen tussen al de landen die deel uitmaken van het stroomgebied van de Prespa, om zo een geïntegreerde bescherming van het ecosysteem en een duurzame ontwikkeling van het park te verzekeren. De overeenkomst laat zien dat de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn van de EU betreffende het waterbeleid op een succesvolle wijze kan bijdragen aan de bescherming van het milieu, de verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van het gebied en aan de samenwerking tussen de drie landen (Griekenland, Albanië en de FYROM), zodat de goede nabuurschapsbetrekkingen tussen de deelnemende partijen in de uiterst gevoelige Balkan-regio worden versterkt.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) Deze aanbeveling heeft betrekking op het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied. Dit park is sinds 1977 als zodanig geclassificeerd, en is op basis van de verklaring van 2 februari 2000 van de Prespa-landen (Griekenland, Albanië en de Republiek Macedonië) uitgeroepen tot grensoverschrijdend beschermd gebied. De Europese Unie (EU) is zich vanaf de jaren zeventig bewust geworden van de dringende noodzaak om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen, en heeft voor dat doel een heel wetgevingspakket aangenomen. De belangrijkste van de maatregelen is de uit het jaar 2000 stammende kaderrichtlijn betreffende het waterbeleid (KRW). De overeenkomst die we nu behandelen is erop gericht een samenwerking tussen de EU en voornoemde landen tot stand te brengen, teneinde de duurzame ontwikkeling van de regio in kwestie te bevorderen (in de eerste plaats door middel van een geïntegreerd beheersplan voor het stroomgebied van de Prespa) en het ecosysteem aldaar te beschermen. Ik wil de Raad graag gelukwensen met dit plan, zeker nu het aantal rampen als gevolg van de klimaatverandering toeneemt. Ik hoop daarom dat deze overeenkomst zo spoedig mogelijk zal worden ondertekend.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) Het stroomgebied van de Prespa-meren (Prespa-park) ligt verspreid over Griekenland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië. Dit park is heel belangrijk als vitale habitat voor het voortbestaan van talloze zeldzame en/of endemische flora- en faunasoorten, een broedgebied voor wereldwijd bedreigde vogels en is verder een locatie voor het behoud van belangrijk archeologisch en traditioneel erfgoed.

Het doel van de overeenkomst is samenwerking ten behoeve van de geïntegreerde bescherming van het ecosysteem en de duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied, inclusief de ontwikkeling van integrale beheerplannen voor het stroomgebied. Teneinde dit doel te bereiken, nemen de deelnemende partijen de vereiste maatregelen en passen zij de meest geavanceerde beschikbare technieken toe, individueel of samen, op basis van soevereine gelijkheid, territoriale integriteit, wederzijds voordeel en goed vertrouwen, ten behoeve van het waterbeheer van de Prespa-meren, de preventie, controle en bestrijding van watervervuiling in het gebied, de bescherming en het behoud van de biodiversiteit, de bescherming van de bodem, het verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame ontwikkeling.

Daarom hebben wij vóór dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) Het Prespa-park, ofwel het stroomgebied van de Prespa-meren (Prespa-park) ligt verspreid over Griekenland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië. Dit park is heel belangrijk als vitale habitat voor het voortbestaan van talloze zeldzame en/of endemische flora- en faunasoorten, een broedgebied voor wereldwijd bedreigde vogels en is verder een locatie voor het behoud van belangrijk archeologisch en traditioneel erfgoed.

Het doel van de overeenkomst is samenwerking ten behoeve van de geïntegreerde bescherming van het ecosysteem en de duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied, inclusief de ontwikkeling van integrale beheerplannen voor het stroomgebied.

Teneinde dit doel te bereiken, nemen de deelnemende partijen de vereiste maatregelen en passen zij de meest geavanceerde beschikbare technieken toe, individueel of samen, op basis van soevereine gelijkheid, territoriale integriteit, wederzijds voordeel en goed vertrouwen, ten behoeve van het waterbeheer van de Prespa-meren, de preventie, controle en bestrijding van watervervuiling in het gebied, de bescherming en het behoud van de biodiversiteit, de bescherming van de bodem, het verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame ontwikkeling.

Daarom hebben wij vóór dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), schriftelijk. (EN) In februari 2010 hebben Griekenland, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië in aanwezigheid en met deelname van de Europese Unie de overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is het waarborgen van de bescherming van het Prespa-parkgebied en van een alomvattend ecosysteem. Niet alleen zijn de meren en hun omgeving ecologisch belangrijk, maar ook vormt dit gebied wegens de geomorfologische, ecologische, culturele en biodiversiteitswaarde een natuurgebied van internationaal belang. Het is een vitale habitat voor het voortbestaan van talloze zeldzame en/of endemische flora- en faunasoorten, een broedgebied voor wereldwijd bedreigde vogels en een locatie voor het behoud van belangrijk archeologisch en traditioneel erfgoed. Het was daarom gewenst om de instemming van het Parlement te verkrijgen en zeker te stellen dat de overeenkomst kon worden gesloten.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), schriftelijk. – (IT) Het stroomgebied van de Prespa-meren ligt op de grens van Griekenland met FYROM en Albanië en vormt een belangrijk natuurgebied. Met de overeenkomst die de EU zal sluiten, wordt bijgedragen tot het verwezenlijken van de beschermingsdoelstellingen voor dit gebied, waarbij het ecosysteem beschermd wordt en er op duurzame wijze gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen. Daarom zal ik het voorstel steunen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Dit verslag heeft mijn steun omdat het doel van de overeenkomst de samenwerking ten behoeve van de geïntegreerde bescherming van het ecosysteem en de duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied is, inclusief de ontwikkeling van integrale beheerplannen voor het stroomgebied, op grond van internationale en EU-normen. Het stroomgebied van de Prespa-meren (Prespa-park) ligt verspreid over Griekenland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Albanië. Het eerste land is lid van de Europese Unie, het tweede land is kandidaat voor het EU-lidmaatschap en het derde land is een potentiële kandidaat voor het EU-lidmaatschap. Albanië en FYROM hebben tevens een stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU gesloten. Het Prespa-park vormt wegens de biodiversiteit en de geomorfologische, ecologische en culturele waarde een natuurgebied van internationaal belang. Het is een vitale habitat voor het voortbestaan van talloze zeldzame en/of endemische flora- en faunasoorten, een broedgebied voor wereldwijd bedreigde vogels en een locatie voor het behoud van belangrijk archeologisch en traditioneel erfgoed.

Om deze redenen hebben deze drie landen op 2 februari 2010 de overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied ondertekend waaraan ook de EU deelneemt en die ter goedkeuring aan het Europees Parlement is voorgelegd. Teneinde dit doel te bereiken, nemen de deelnemende partijen de vereiste maatregelen en passen zij de meest geavanceerde beschikbare technieken toe, individueel of samen, op basis van soevereine gelijkheid, territoriale integriteit, wederzijds voordeel en goed vertrouwen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik juich deze overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied toe. Het Prespa-parkgebied vormt wegens de geomorfologische, ecologische, culturele en biodiversiteitswaarde een natuurgebied van internationaal belang. Het is een vitale habitat voor het voortbestaan van talloze zeldzame en/of endemische flora- en faunasoorten, een broedgebied voor wereldwijd bedreigde vogels en een locatie voor het behoud van belangrijk archeologisch en traditioneel erfgoed.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), schriftelijk. (ES) Dit verslag gaat over het stroomgebied van de Prespa-meren, dat wegens de geomorfologische, ecologische, culturele en biodiversiteitswaarde een natuurgebied van internationaal belang vormt. Het is een vitale habitat voor het voortbestaan van talloze zeldzame en/of endemische flora- en faunasoorten, een broedgebied voor wereldwijd bedreigde vogels en een locatie voor het behoud van belangrijk archeologisch en traditioneel erfgoed. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen Griekenland, Albanië en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, die deze natuurlijk omgeving delen, om een samenwerking op te richten om het water van het meer te beheren met het oog op preventie, controle en bestrijding van watervervuiling in het gebied; bescherming en behoud van de biodiversiteit van het gebied en bescherming van de bodem tegen erosie; bevordering van het verstandig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame ontwikkeling; het voorkomen van de invoer en de verspreiding van uitheemse plant- en diersoorten en de regulering van menselijke activiteiten met negatieve gevolgen voor het gebied. Ik ben er van overtuigd dat de samenwerking tussen de betrokken partijen versterkt moet worden, met respect voor het gelijkheidsprincipe, de territoriale integriteit en wederzijds voordeel, om dit gebied van buitengewone waarde te beschermen. Daarom stem ik voor deze overeenkomst.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.(PT) Dit verslag heeft betrekking op het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied, ofwel het stroomgebied van de Prespa-meren. De Europese Unie beschikt reeds lange tijd over wetgeving voor waterbescherming, waarvan de kaderrichtlijn uit 2000 wellicht het belangrijkste onderdeel is, met als doelstelling de bescherming van alle wateren (rivieren, meren, grondwater en kustwateren) en de coördinatie hiertoe, over administratieve en politieke grenzen heen, van gedeelde stroomgebieden. Het stroomgebied van de Prespa-meren (Prespa-park) ligt verspreid over Griekenland, de FYROM en Albanië. Het eerste land is lid van de Europese Unie, het tweede land is kandidaat voor het EU-lidmaatschap en het derde land is een potentiële kandidaat voor het EU-lidmaatschap. Het is daarom zaak dat er een internationale overeenkomst tot stand wordt gebracht om de doelstellingen van de kaderrichtlijn te verwezenlijken, zeker als het gaat om de bescherming van de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten in dit gebied. Ik heb daarom mijn stem uitgebracht vóór dit verslag, dat door de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid unaniem is goedgekeurd.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Het stroomgebied van de Prespa-meren (Prespa-park) ligt verspreid over Griekenland, Albanië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië. Dit gebied is vanwege zijn grote biodiversiteit zonder meer van groot ecologisch belang. Het is ook een natuurlijke klimaatregulator en de EU is daarom overeenkomstig de kaderrichtlijn betreffende het waterbeleid (2000/60/EG) gehouden mee te werken aan de bescherming ervan. Als het gaat om stroomgebieden die zich tot buiten de Gemeenschap uitstrekken, moeten de lidstaten volgens die richtlijn zorgen voor een passende coördinatie met de betrokken derde landen. Daarom is er op 2 februari 2010 een overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied gesloten. De Commissie heeft daar als vertegenwoordiger van de EU aan deelgenomen. De uiteindelijke goedkeuring ervan door de Raad moet nu nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Om bovenstaande redenen heb ik voor de goedkeuring van deze overeenkomst gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Het Prespa-park vormt wegens de geomorfologische, ecologische, culturele en biodiversiteitswaarde een natuurgebied van internationaal belang. Het is een vitale habitat voor het voortbestaan van talloze zeldzame en/of endemische flora- en faunasoorten, een broedgebied voor wereldwijd bedreigde vogels en een locatie voor het behoud van belangrijk archeologisch en traditioneel erfgoed. Om deze redenen hebben de drie betrokken landen op 2 februari 2010 met deelname van de EU de overeenkomst inzake de bescherming en duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied ondertekend. Het doel van de overeenkomst is samenwerking ten behoeve van de geïntegreerde bescherming van het ecosysteem en de duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied, inclusief de ontwikkeling van integrale beheerplannen voor het stroomgebied, op grond van internationale en EU-normen. Alvorens de overeenkomst goed te keuren, dient de Raad hiertoe op grond van artikel 218, lid 6, letter a, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie om toestemming van het Europees Parlement te vragen.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) De Europese Unie beschikt over wetgeving op het gebied van waterbescherming, waarvan het belangrijkste onderdeel de kaderrichtlijn betreffende het waterbeleid (KRW) is. Overeenkomstig de KRW dienen de lidstaten, daar waar stroomgebieden zich tot buiten het grondgebied van de Unie uitstrekken, te streven naar coördinatie met de desbetreffende niet-lidstaten waarmee het stroomgebiedsdistrict wordt gedeeld. Ingeval de coördinatie de vorm aanneemt van een internationale overeenkomst die aspecten bevat die onder de bevoegdheid van de Unie ressorteren, is deelname van de Europese Unie als verdragssluitende partij vereist.

Het Prespa-park vormt wegens de geomorfologische, ecologische, culturele en biodiversiteitswaarde een natuurgebied van internationaal belang. Het doel van het vandaag aangenomen document is samenwerking ten behoeve van de geïntegreerde bescherming van het ecosysteem en de duurzame ontwikkeling van het Prespa-parkgebied, inclusief de ontwikkeling van integrale beheerplannen voor het stroomgebied, op grond van internationale en EU-normen. Met deze overeenkomst zal worden bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de KRW, de bescherming van het milieu, de verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van het gebied en tot het versterken van de nabuurschapsbetrekkingen tussen de deelnemende partijen in de uiterst gevoelige Balkanregio.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), schriftelijk. (EN) Vorig jaar hebben de Commissie en de andere EU-instellingen nagedacht over het feit dat we onze biodiversiteitsdoelen niet hebben gehaald. Dit is een zeer betreurenswaardige situatie, die snel en doeltreffend moet worden veranderd ter bescherming van de biodiversiteit en de onschatbare ecologische diensten die zij ons bewijst. Samenwerking met derde landen moet daarbij zoveel mogelijk worden aangemoedigd, omdat dit ook een mondiaal probleem is, en daarom dient deze overeenkomst van harte te worden toegejuicht.

 
  
  

Aanbeveling: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk.(PT) Ik ben verheugd over de inspanningen die de Commissie zich getroost om te bewerkstelligen dat ROVB's resoluties aannemen die gebaseerd zijn op de FAO-overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen. Tijdens de plenaire bijeenkomst van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) die in maart 2010 is gehouden in Busan, Zuid-Korea, is een door de EU ingediende resolutie inzake havenstaatmaatregelen aangenomen (resolutie 2010/11). De EU heeft in andere ROVB's vergelijkbare voorstellen ingediend, met het oogmerk hun huidige havenstaatmaatregelen te versterken en op één lijn te brengen met de vereisten van de overeenkomst. In een aantal gevallen konden deze voorstellen echter helaas niet worden aangenomen vanwege de weerstand van enkele landen, zoals bepaalde Latijns-Amerikaanse landen en kleine eilandstaten in de Stille Oceaan.

Naar het voorbeeld van de rapporteur, moedig ook ik de Europese Commissie aan te blijven aandringen op de aanneming van deze voorstellen, aangezien de maatregelen waarin de overeenkomst voorziet IOO-visserij alleen dan werkelijk effectief kunnen bestrijden als ze wereldwijd worden gehandhaafd op een alomvattende, uniforme en transparante wijze, zodat voorkomen wordt dat mazen in de wetgeving eenvoudig kunnen worden uitgebuit door IOO-vissers.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor de aanbeveling gestemd omdat de Europese Unie een krachtig signaal moet afgeven tegen de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. De EU is een belangrijke internationale speler in kwesties die het visserijbeheer betreffen, en moet er daarom alles aan doen om ervoor te zorgen dat de internationale regels op het gebied van inbreuken worden nageleefd. Mevrouw Fraga Estévez is verheugd over de inspanningen die de Commissie zich getroost heeft om resoluties aan te nemen die gebaseerd zijn op de FAO-overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen. In de commissie hebben wij er sterk voor gepleit om op deze weg verder te gaan. Er is onder meer sprake van illegale visserij wanneer gemelde boten vissen op ondermaatse vis en wanneer boten zonder toestemming in beschermde gebieden of te dicht voor de kust vissen.

Toch is de illegale visserij goed voor 60 procent van de vis die op onze markten terechtkomt, waardoor de kwaliteit van deze producten ter discussie komt te staan en zij moeilijk traceerbaar zijn. Daarom vinden wij dat Europa als voorbeeld moet dienen voor alle landen die in deze sector actief zijn en die, omdat hun vissers vaak niet hoeven te voldoen aan de beperkingen die wel gelden voor onze vissers, een bevoordeelde positie hebben op de internationale markten.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor de aanbeveling van mevrouw Fraga over het ontwerpbesluit van de Raad over de goedkeuring van de overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Ik heb voorgestemd omdat de inhoud van het initiatief een cruciale bijdrage vormt in de huidige globale strijd tegen illegale visvangst. De overeenkomst kan alleen effectief zijn indien ze compleet, gelijkmatig en transparant wordt toegepast.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), schriftelijk. – (IT) De niet alleen in Europa, maar wereldwijd slinkende visbestanden vormen een steeds ernstiger probleem. Het is bekend dat een groot deel van onze voedselvoorziening en de gezondheid van het ecosysteem afhangen van de zeefauna. Daarom moet men op alle bestuurlijke niveaus, van de regio's tot de nationale regeringen en de Europese Unie, al het mogelijke doen om wetgevende maatregelen en instrumenten in te voeren waarmee wordt bijgedragen aan de bescherming van de visbestanden, hetgeen de enige manier is om de visserij op de lange termijn in stand te houden.

Ik heb voor deze aanbeveling van het Parlement aan de Raad gestemd, omdat de Raad hiermee namens de Europese Unie goedkeuring kan verlenen aan de overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Als de lidstaten deze internationale overeenkomst correct ten uitvoer leggen, dan beschikken we over een belangrijk instrument om de visbestanden op lange termijn in stand te houden en er duurzaam gebruik van te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), schriftelijk. - (LT) Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat het Europees Parlement met dit verslag zijn goedkeuring hecht aan de Overeenkomst van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, die het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen bevordert. Deze overeenkomst levert specifieke instrumenten om de illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO) visserij in de territoriale wateren van de EU doeltreffender aan te pakken. Deze instrumenten zorgen voor minimumnormen die de basis zouden kunnen vormen voor het aannemen van maatregelen door de staten om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen te monitoren, controleren en inspecteren die gebruik willen maken van hun havens. De instrumenten in deze overeenkomst hebben niet alleen betrekking op vissersvaartuigen, maar ook op vaartuigen die worden gebruikt voor aan de visserij verwante activiteiten, bijvoorbeeld transportvaartuigen die gebruikt worden om visserijproducten te vervoeren. De bestrijding van de IOO-visserij is een wezenlijk bestanddeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de EU moet in staat zijn om internationale samenwerking op dit gebied te bevorderen en actief en constructief deelnemen aan de goedkeuring van een internationaal instrument inzake havenstaatsmaatregelen.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. (RO) Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij wordt beschouwd als een van de grootste bedreigingen van de visserij, een markt waar de Europese Unie wereldwijd een belangrijke positie inneemt. Het opstellen van een gemeenschappelijk Europees visserijbeleid, gericht op bescherming van het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen ligt dus voor de hand. De aan de Raad voorgestelde overeenkomst is juist opgesteld om te voldoen aan deze internationale eisen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen door het invoeren van doeltreffende maatregelen door de lidstaat waar de betreffende haven in ligt. Dit zijn maatregelen die, zodra de overeenkomst is aangenomen, niet meer vrijwillig van aard zijn maar veranderen in een pakket verplichte minimumnormen voor havenstaten. Het doel daarvan is om onder buitenlandse vlag varende vissersvaartuigen die hun havens wensen te gebruiken, te onderwerpen aan toezicht, controles en inspecties.

Het feit dat deze maatregelen, waarvan de uitvoering bij de havenstaten ligt, toch voortkomen uit een internationaal instrument, is een bonus. Een wereldwijd inzicht in deze IOO-visserij kan leiden tot beter toezicht op de visserij in het algemeen. Het is kosteneffectiever qua organisatie en uitvoering.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), schriftelijk. – (IT) Ik heb voor de aanbeveling van mevrouw Fraga Estévez gestemd, die ik complimenteer met haar werk. Ik ben van mening dat de EU al het mogelijke moet doen om de illegale handel te voorkomen en bestrijden en de visserij te beschermen, die sinds jaar en dag een solide pijler onder het gemeenschappelijk visserijbeleid vormt.

Het is dan ook tijd om strenge regels in te stellen en na te leven, waarbij schepen die de Europese en internationale visserijregels schenden, moeten worden geweerd en waarbij meer bekend moet worden van alle schepen die een haven willen aandoen. We mogen niet vergeten dat Europa, de derde wereldmacht op visserijgebied, er al jaren voor strijdt dat de lidstaten en de derde landen zich aan de regels houden, teneinde een duurzame vismarkt te waarborgen en het mariene milieu te beschermen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk.(PT) Ik sluit me aan bij dit ontwerpbesluit van de Raad betreffende de goedkeuring, namens de Europese Unie, van de overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Ik geloof dat de doeltreffendheid van dit soort maatregelen van doorslaggevend belang is voor het behoud en de duurzaamheid van de mariene ecosystemen en dus ook voor de visserij en de daarvan afhankelijke industrie. Om deze doeltreffendheid te garanderen, moeten de lidstaten op gelijkvormige wijze te werk gaan met betrekking tot de controlemaatregelen bij het aan land brengen en overladen van vangsten of eender welke andere in hun havens uitgevoerde operaties. Daarom is het in dit voorstel genoemde mechanisme voor het uitwisselen van informatie volgens mij zo belangrijk: het moet deel gaan uitmaken van de overeenkomst.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Het verschijnsel illegale visserij vormt een bedreiging voor al hetgeen de internationale gemeenschap – in het bijzonder de Europese Unie – heeft ondernomen om een evenwicht te vinden tussen een gezonde en dynamische visserijsector en de noodzakelijke aanwas van de visbestanden.

In het visserijcomité van de FAO is in 2007 afgesproken dat een internationaal wettelijk bindend instrument inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, zou worden opgesteld. In 2009 is er in Rome een daarop aansluitende overeenkomst aangenomen. Die overeenkomst moet nu namens de EU worden bekrachtigd.

Gelet op het belang van dit onderwerp – zeker voor een zeevarende natie zoals Portugal – heb ik voor de sluiting van deze overeenkomst gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), schriftelijk.(PT) In 2001 ontwikkelde de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) een internationaal plan om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (hierna IOO-visserij genoemd) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Aansluitend hierop heeft de FAO in 2005 een reeks maatregelen goedgekeurd die havenstaten die worden gebruikt voor het aan land brengen of vervoeren van vangsten moeten aannemen ter bestrijding van illegale visserij. De Europese Unie (EU) heeft zich altijd sterk gemaakt voor het behoud van hulpbronnen, inzonderheid mariene hulpbronnen, en steeds, met alle middelen die tot haar beschikking staan, geprobeerd illegale visserij tegen te gaan. De EU heeft vanaf het begin aan dit proces deelgenomen en daarbij steeds een actieve en constructieve gespeeld rol, en dan vooral bij het opstellen van de overeenkomst die bij de 36ste FAO-conferentie, die van 18 tot en met 23 november 2009 in Rome werd gehouden, is goedgekeurd. Ik steun het standpunt van de rapporteur dat de Europese Commissie deze overeenkomst moet ondertekenen en daarbij druk moet blijven uitoefenen op internationale instanties – in de eerste plaats de FAO – om de voorgestelde maatregelen over te nemen.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) Deze overeenkomst is na een lange reeks discussies in november 2009 bij de 36ste FAO-conferentie in Rome goedgekeurd. Ze bouwt voort op een hele serie andere overeenkomsten en gedragscodes die de afgelopen twee decennia bij de FAO tot stand zijn gekomen.

IOO-visserij blijft een van de ernstigste mondiale bedreigingen voor een duurzaam beheer van de levende aquatische hulpbronnen. Daarom dient de bestrijding van IOO-visserij centraal te staan bij eender welk visserijbeleid, en een essentieel element te vormen bij het internationaal beheer van de visserij op de fora die zich daarmee bezig houden.

Deze overeenkomst heeft tot doel IOO-visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen aan de hand van de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, teneinde te zorgen voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen. De ervaring heeft uitgewezen dat havenstaatmaatregelen een centrale rol spelen bij de bestrijding van IOO-visserij, en dat ze kostenefficiënt zijn, zeker in combinatie met andere instrumenten. In de overeenkomst wordt een ruime definitie van IOO-visserij gehanteerd, teneinde een breed scala aan ongereglementeerde visserijactiviteiten te omvatten.

Daarom hebben wij voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), schriftelijk.(PT) Deze overeenkomst is na een lange reeks discussies in november 2009 bij de 36ste FAO-conferentie in Rome goedgekeurd. Ze bouwt voort op een hele serie andere overeenkomsten en gedragscodes die de afgelopen twee decennia bij de FAO tot stand zijn gekomen.

IOO-visserij blijft een van de ernstigste mondiale bedreigingen voor een duurzaam beheer van de levende aquatische hulpbronnen. Daarom dient de bestrijding van IOO-visserij centraal te staan bij eender welk visserijbeleid, en een essentieel element te vormen bij het internationaal beheer van de visserij op de fora die zich daarmee bezig houden.

Deze overeenkomst heeft tot doel IOO-visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen aan de hand van de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, teneinde te zorgen voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen. De ervaring heeft uitgewezen dat havenstaatmaatregelen een centrale rol spelen bij de bestrijding van IOO-visserij, en dat ze kostenefficiënt zijn, zeker in combinatie met andere instrumenten. In de overeenkomst wordt een ruime definitie van IOO-visserij gehanteerd, teneinde een breed scala aan ongereglementeerde visserijactiviteiten te omvatten.

Daarom hebben wij voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), schriftelijk. (EN) In november 2009 heeft de FAO-conferentie ingestemd met de overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, die kan helpen dit soort visserij tot een minimum te beperken en ook het duurzame behoud en gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen kan bevorderen. Omdat de Europese Unie een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de internationale visserij en een van de grootste markten voor visserijproducten ter wereld is, is het gepast en gerechtvaardigd om ook de goedkeuring van dergelijke voorstellen door de Europese instellingen te stimuleren.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), schriftelijk. (GA) Het doel van de FAO-conferentie, waarop dit besluit betrekking heeft, is om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) door doeltreffende havenstaatmaatregelen te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. In wezen zijn 'havenstaatmaatregelen' maatregelen die kuststaten kunnen treffen tegen vaartuigen die niet de vlag van deze staten in hun havens mogen voeren of om toestemming verzoeken een haven aan te doen.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), schriftelijk. (LT) Ik heb voor dit document gestemd, omdat deze overeenkomst tot doel heeft illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen aan de hand van de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, teneinde te zorgen voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen.

Alle partijen die tevens havenstaat zijn, passen de overeenkomst toe op niet tot het voeren van hun vlag gemachtigde vaartuigen die hun havens willen binnenvaren of een van hun havens zijn binnengelopen. De overeenkomst heeft niet alleen betrekking op vissersvaartuigen, maar ook op vaartuigen die worden gebruikt voor aan de visserij verwante activiteiten, bijvoorbeeld transportvaartuigen die gebruikt worden om visserijproducten te vervoeren. In de overeenkomst wordt ook een ruime definitie van IOO-visserij gehanteerd, teneinde een breed scala aan ongereglementeerde visserijactiviteiten te omvatten. In de bijlagen, die een integraal deel van de overeenkomst vormen, wordt nader beschreven welke informatie vooraf moet worden verstrekt door vaartuigen die om haventoegang verzoeken, en worden richtsnoeren gegeven voor inspectieprocedures, de afhandeling van inspectiebevindingen, informatiesystemen en opleidingsvereisten. De partijen moeten samenwerken om in samenhang met andere ter zake relevante multilaterale en intergouvernementele initiatieven een bij voorkeur door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) gecoördineerd gegevensuitwisselingssysteem op te zetten, en om de uitwisseling van gegevens met bestaande, voor de overeenkomst relevante databanken mogelijk te maken.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), schriftelijk. (PL) Volgens wetenschappelijke voorspellingen zullen de zeeën en oceanen van de aarde halverwege de eenentwintigste eeuw gewoonweg leeg raken als gevolg van onverstandig beheer van de natuurlijke rijkdommen, zoals vis, schaal- en schelpdieren. Ondanks de ingevoerde beperkingen en verboden bestaat er nog heel wat illegale visserij en zelfs roofvisserij. Daarom moet de controle worden aangescherpt om te voorkomen dat de maritieme ecosystemen worden vernield en er hierdoor een ecologische catastrofe ontstaat. Een rationeel visserijbeleid is in het bijzonder belangrijk vanuit het perspectief van de dreigende voedselcrisis, een risico dat immers reëel wordt door de steeds groeiende wereldbevolking. Daarom moet de Europese Unie als grootste afzetmarkt voor zulke producten maatregelen ondersteunen die schending van de visserijwetgeving moet voorkomen.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), schriftelijk. (EN) Ik verwelkom deze overeenkomst, die bedoeld is om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen door de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, zodat het duurzame behoud en gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen wordt gewaarborgd.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), schriftelijk. (ES) Ik heb gestemd voor dit verslag met betrekking tot de overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen, omdat ik vind dat dit soort visserij een globale bedreiging vormt voor de levende mariene rijkdommen. De markt is onverzadigbaar en put de natuurlijke hulpbronnen uit. Er moet een halt worden toegeroepen aan de industriële en plunderende vistechnieken. De uitputting van de visbestanden is een ecologisch, maar ook een sociaal probleem. Daarom ben ik heel tevreden met dit verslag over de overeenkomst die werd goedgekeurd door de 36ste FAO-conferentie, waarmee een einde komt aan een lange reeks debatten die al tot verschillende gedragscodes had geleid. Ik vind dat de strijd tegen de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij een sleutelelement moet zijn in elk visserijbeleid die naam waardig. Daarom stem ik voor dit verslag over de overeenkomst met als doelstelling het voorkomen, tegengaan en beëindigen van illegale visserij aan de hand van de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, teneinde te zorgen voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame en rationele gebruik van de mariene ecosystemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), schriftelijk. (EN) Ik weet dat de overeenkomst bedoeld is om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen door de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, zodat het duurzame behoud en gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen wordt gewaarborgd. Op 31 januari 2011 hadden 23 FAO-leden de overeenkomst ondertekend en waren twee akten van toetreding bij de depositaris neergelegd. Gezien het grote belang van de Europese Unie als speler in de internationale visserij en als een van de voornaamste mondiale markten voor visserijproducten, stelt de rapporteur voor dat het Parlement instemt met de sluiting van de overeenkomst en dat het de Europese Commissie krachtig steunt en aanmoedigt het streven naar goedkeuring van deze voorstellen voort te zetten. Ik heb voorgestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), schriftelijk.(PT) Deze overeenkomst heeft tot doel IOO-visserij (illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij) te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen aan de hand van de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, teneinde te zorgen voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen. De overeenkomst heeft niet alleen betrekking op vissersvaartuigen, maar ook op transportvaartuigen die gebruikt worden om visserijproducten te vervoeren. In de overeenkomst wordt ook een ruime definitie van IOO-visserij gehanteerd, teneinde een breed scala aan ongereglementeerde visserijactiviteiten te omvatten.

Deze overeenkomst vloeit voort uit een internationaal plan om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Dat actieplan was opgezet door de FAO (Food and Agriculture Organization) in het kader van de VN-gedragscode voor een verantwoorde visserij.

Aangezien IOO-visserij thans één van de belangrijkste bedreigingen van de visserij vormt, is dit een heel belangrijke overeenkomst, zeker nu de EU werkt aan een nieuw gemeenschappelijk visserijbeleid.

Daarom heb ik voor dit verslag gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), schriftelijk. (EN) De goedkeuring van de overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen moet worden toegejuicht. De overeenkomst is een cruciaal instrument om te waarborgen dat de EU goed is toegerust voor de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij in onze wateren. Ierland, met name het zuiden van Ierland, heeft een bloeiende visserijsector en deze overeenkomst zal helpen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij, een van de ernstigste mondiale bedreigingen voor de duurzame exploitatie van levende aquatische hulpbronnen, te bestrijden. Het is ongelooflijk belangrijk dat de EU vanaf het begin aan dit proces heeft deelgenomen en een actieve en constructieve rol heeft gespeeld bij het opstellen van de overeenkomst, aangezien de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij een wezenlijk onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid vormt.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), schriftelijk.(PT) Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij vormt een ernstig obstakel voor duurzame ontwikkeling, aangezien dit type visserij een bedreiging inhoudt voor de levende aquatische hulpbronnen. Onder aegis van de FAO is er een overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen tot stand gekomen om – in combinatie met andere maatregelen – illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. Om voor de Unie bindend te zijn, moet deze overeenkomst door het Parlement worden bekrachtigd. Ik heb voor de sluiting van deze overeenkomst gestemd. Het gaat hier om een centraal onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), schriftelijk.(FR) Met het aannemen vanmiddag van het verslag van mevrouw Fraga Estévez, heeft het Parlement ermee ingestemd dat de Europese Unie een bindende internationale overeenkomst sluit om illegale visserij te bestrijden, waarmee het blijk geeft van zijn verbintenis ten aanzien van een verantwoorde visserij. We moeten niet vergeten dat illegale visserij nog altijd een van de grootste bedreigingen vormt voor het duurzame gebruik van mariene biologische rijkdommen en hetzelfde grote gevaar vormt als intensieve visserij. Het bestrijden van deze vorm van visserij, die de mariene biologische rijkdommen en ecosystemen uitput, is een belangrijke doelstelling voor de Europese Unie. De recente aankondiging van commissaris Damanaki over een nieuwe controleregeling voor de visserij, die inhoudt dat vissen traceerbaar blijven, vanaf het moment van de vangst tot bij de consument, is bemoedigend. Met name de invoering op 1 januari 2012 van een nieuw puntensysteem (opbouwend tot de intrekking van een vergunning) is heel belangrijk. Dit systeem is bedoeld om te garanderen dat ernstige overtredingen allemaal op dezelfde manier worden behandeld, met afschrikwekkende boetes van ten minste vijf maal de marktwaarde van de illegaal gevangen vis. Deze traceerbaarheidsregeling is, in combinatie met controle- en sanctiebevoegdheden voor inspecteurs die op het gehele Europese grondgebied worden ingezet, een onmisbaar instrument om illegale visserij tegen te gaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), schriftelijk. (EN) Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij is nog altijd een van de ernstigste mondiale bedreigingen voor de duurzame exploitatie van levende aquatische hulpbronnen. De strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij is een wezenlijk onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de EU moet de internationale samenwerking op dat gebied kunnen bevorderen door actief en constructief deel te nemen aan de totstandbrenging van een internationaal instrument inzake havenstaatmaatregelen.

De EU is lid van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties en van dertien regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB's). Havenstaatregelingen die binnen ROVB's zijn aangenomen, zijn omgezet in communautair recht, dat ook voorziet in uitgebreide regelgeving voor de toegang tot havendiensten, het aanlanden en overladen van visserijproducten door vaartuigen van derde landen in havens van de Unie en voor samenwerkings- en bijstandsregelingen tussen de EU en derde landen.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), schriftelijk. – (IT) Illegale visserij blijft een van de ernstigste mondiale bedreigingen voor een duurzaam beheer van de levende aquatische hulpbronnen. De bestrijding van illegale visserij is een wezenlijk onderdeel van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de EU dient internationale samenwerking op dit gebied te kunnen bevorderen door actief en constructief deel te nemen aan de vaststelling van een internationaal instrument inzake havenstaatmaatregelen.

In 2001 ontwikkelde de FAO een internationaal plan om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen. In dat actieplan, dat een holistische opzet had, werden maatregelen uitgewerkt die moesten worden uitgevoerd door vlaggenstaten, kuststaten en havenstaten. Het vandaag aangenomen document heeft tot doel illegale visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen aan de hand van de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, teneinde te zorgen voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), schriftelijk. (EN) Havenstaatmaatregelen zijn een belangrijk instrument in de strijd tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij is een internationale misdaad die onze mariene ecosystemen schaadt, onze voedselvoorziening bedreigt en de inkomens verwoest van hen die in de rechtmatige visserij werkzaam zijn. Maar ons optreden tegen illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij mag niet alleen bestaan uit havenstaatmaatregelen; we moeten ook campagne voeren voor beëindiging van het varen onder 'gemakkelijke vlaggen', waarmee schepen vaak illegaal en ongestraft actief kunnen zijn. Een wereldwijde registratie van visserijvaartuigen zou ook een belangrijke stap kunnen zijn, evenals de traceerbaarheid van visserijproducten.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), schriftelijk.(PT) Voor het slagen van het visserijbeleid is het tegengaan en beëindigen van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij een absolute prioriteit. Deze overeenkomst heeft tot doel IOO-visserij te voorkomen, tegen te gaan en te beëindigen aan de hand van de tenuitvoerlegging van doeltreffende havenstaatmaatregelen, teneinde te zorgen voor de instandhouding op lange termijn en het duurzame gebruik van levende mariene rijkdommen en mariene ecosystemen. IOO-visserij blijft een van de ernstigste mondiale bedreigingen voor een duurzaam beheer van de levende aquatische hulpbronnen en de EU heeft actief en constructief deelgenomen aan de vaststelling van deze ontwerpovereenkomst.

Op basis van de mogelijkheden die dit internationale instrument inzake maatregelen voor havenstaten biedt kunnen partijen de haventoegang aan een daarom verzoekend vaartuig weigeren, indien zij over voldoende bewijs beschikken dat het betreffende vaartuig is betrokken bij IOO-visserij of daaraan verwante activiteiten. Ik geloof dat deze overeenkomst zo een belangrijke bijdrage kan leveren aan de thans overal ter wereld gevoerde strijd tegen IOO-visserij, en heb daarom vóór gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), schriftelijk. (LT) Alhoewel Litouwen een klein land is, speelt de visserijsector een belangrijke economische rol voor kleine bevolkingsgroepen in mijn land. De illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij vormt een grote bedreiging voor de duurzaamheid van de visserij in Litouwen. De visbestanden zijn opgebruikt, de mariene omgeving is verwoest en eerlijke vissers hebben het moeilijk. Alleen in de regio van de Oostzee worden 3 800 banen bedreigd door de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij. Volgens de Pew Environment Group kost de ongemelde visserij de Litouwse vissers meer dan 1,1 miljoen euro per jaar. Gezien de omvang van mijn land en dat deze problemen kunnen worden vermeden is dit een enorm geldbedrag. De ongereglementeerde visserij is met name desastreus voor de kabeljauwvisserij in de Oostzee, die toch al in een slechte toestand verkeert. Kabeljauw is in de Oostzee de waardevolste vis, en de meerderheid van de Litouwse vissers is afhankelijk van de kabeljauwbestanden. Onze kabeljauwvissers hebben echter te maken met illegale, ongemelde en ongereglementeerde vangsten van 40 procent boven de officiële aanlandingen. Wanneer de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij wordt beëindigd, zou de kabeljauwvisserij in de Oostzee zich kunnen herstellen. We moeten echter om dit te bereiken de mazen in de wetgeving dichten, die door de illegale exploitanten worden uitgebuit. We moeten overtreders hardere straffen opleggen.

 
  
  

Verslag: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), schriftelijk.(PT) Miljoenen burgers maken gebruik van het recht om handel te drijven op de interne markt van de EU en het recht om overal in de EU te wonen, werken en reizen De EU heeft wetgeving ingevoerd die moet kunnen voorzien in grensoverschrijdende verzoeken tot schadevergoeding en de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen van nationale rechtbanken. Een claim toegewezen krijgen is maar een onderdeel van het proces; burgers en ondernemingen moeten het recht hebben op een doeltreffende tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen. Een noodzakelijk onderdeel van een effectieve handhaving is dat rechters snel een voorlopige maatregel af moeten kunnen geven voor beslaglegging op en openbaarmaking van vermogens van schuldenaren. Zonder een dergelijke maatregel kunnen malafide handelaars en andere schuldenaren hun verantwoordelijkheden ontlopen door hun vermogen simpelweg naar een ander rechtsgebied over te brengen, wat zorgt voor niet-effectieve handhaving van de beslissing in de interne markt, waarvan de schuldeiser de dupe is. De burger of kleine onderneming, die tijd en geld heeft gestoken in het verkrijgen van een vonnis, moet zich dan wenden tot de gerechtelijke instanties in een andere lidstaat en maar afwachten of dat iets oplevert en of het recht zijn beloop krijgt. In dit verslag wordt erop gewezen dat er een doeltreffende regeling moet komen voor beslaglegging op en openbaarmaking van vermogens van schuldenaren. Daarom heb ik vóór gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), schriftelijk. – (IT) De interne markt is zonder twijfel het belangrijkste instrument waar de EU over beschikt om groei te bevorderen tijdens de nasleep van de recente financiële crisis. De miljoenen burgers en bedrijven die de voordelen van de interne markt ondervinden, moeten hun rechten kunnen doen gelden en moeten binnen Europa vrij kunnen werken, reizen en leven. Daarom moeten zij gebruik kunnen maken van effectieve hulpmiddelen zodra een andere burger of bedrijf deze rechten met voeten treedt.

De EU beschikt over instrumenten waarmee wordt voorzien in grensoverschrijdende verzoeken tot schadevergoeding en de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen van nationale rechtbanken. Het ontbreekt echter aan het recht op een doeltreffende tenuitvoerlegging van deze beslissingen. Door een doeltreffende regeling voor de beslaglegging op en openbaarmaking van vermogens van schuldenaren vast te stellen en de samenwerking tussen de handhavingsinstanties in de lidstaten te intensiveren, kan in deze leemten worden voorzien. Daarom heb ik voor het verslag van mevrouw McCarthy gestemd.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), schriftelijk. – (IT) Een noodzakelijk onderdeel van een effectieve handhaving is dat rechters snel een voorlopige maatregel af moeten kunnen geven voor beslaglegging op en openbaarmaking van vermogens van schuldenaren. Zonder een dergelijke maatregel kunnen malafide handelaars en andere schuldenaren hun verantwoordelijkheden ontlopen door hun vermogen simpelweg naar een ander rechtsgebied over te brengen, wat zorgt voor niet-effectieve handhaving van de beslissing in de interne markt, waarvan de schuldeiser de dupe is.

Daarom moet er een echte "28e regeling" worden ingevoerd, oftewel een autonoom Europees beschermingsmechanisme in aanvulling op de mechanismen van de nationale rechtbanken. Deze preventieve maatregel is bovendien een afschrikmiddel voor wanbetalers en zal leiden tot transparantie omtrent de vermogens in grensoverschrijdende zaken.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), schriftelijk. (RO) Dit verslag is belangrijk met het oog op de uitbreiding van de interne markt naar het gebied van grensoverschrijdende leningen. Momenteel wordt deze activiteit gehinderd door de terughoudendheid van crediteuren in een lidstaat om leningen te verstrekken aan debiteuren die in een andere lidstaat wonen. Een specifiek voorbeeld is dat van iemand die een hypotheek wil afsluiten bij een bank in een andere lidstaat. Deze transactie is momenteel niet mogelijk, hetgeen betekent dat consumenten in feite niet het recht hebben om bepaalde producten (bancaire producten in dit geval) overal in de EU te kopen. De reden dat een bank alleen aan inwoners van dezelfde lidstaat een lening wil verstrekken (zelfs als het om een multinationale bank gaat met dochters of vestigingen in meerdere lidstaten) is dat de bank bij het niet nakomen van de betalingsverplichting verplicht is om bij de invorderingsprocedure te werk te gaan volgens de lex rei sitae (de wet van de lidstaat waar het met hypotheek bezwaarde goed zich bevindt) en niet de wet van de staat waar de crediteur is gevestigd. Als er een procedure volgens het ´28e stelsel´ wordt ingesteld, in overeenstemming met dit verslag, worden grensoverschrijdende leningen gemakkelijker te organiseren.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), schriftelijk.(FR) De ingestelde schuldinvorderingsprocedures hebben tot dusver opmerkelijk weinig resultaat opgeleverd. Het feit dat schuldenaren hun vermogen overbrengen naar het buitenland is voor veel schuldeisers een groot probleem geworden.

Een verordening waarin losstaande hulpmiddelen worden bepaald die het mogelijk zouden maken om tussentijdse maatregelen op te leggen voor, tijdens en na het hoofdgeding zou een grote stap voorwaarts betekenen voor de Europese burgers in de strijd tegen oneerlijke schuldenaren.

De meeste Europese burgers zijn werknemers, en in deze tijden van economische crisis krijgen zij veel te vaak te maken met insolventieprocedures doordat het bedrijf waarbij zij in dienst zijn failliet gaat.

Als schaduwrapporteur van het ontwerpadvies over insolventieprocedures van mevrouw Girling, ben ik mij ervan bewust geworden dat werknemers over meer en betere rechtsbescherming en rechtszekerheid moeten beschikken, en bovenal over doeltreffende rechtsmiddelen.

Ik stel voor dat als er een hoofdinsolventieprocedure wordt ingesteld tegen een werknemer met schulden, het de curator wordt toegestaan om binnen een periode van zes maanden het bevel te geven tot conservatoire beslaglegging met terugwerkende kracht, in het geval dat de onderneming haar vermogen ergens anders heeft ondergebracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), schriftelijk. (CS) Ik ben het ermee eens dat het Europese bevel tot conservatoire beslaglegging (EBCB) en het Europese vermogensrenseigneringsbevel (EVRB) losstaande hulpmiddelen moeten vormen die een aanvulling vormen op de binnen de wetgeving van de lidstaten beschikbare instrumenten en die enkel gebruikt mogen worden in grensoverschrijdende zaken. De afgifte van een EBCB door een nationale rechtbank dient een discretionaire bevoegdheid te zijn. De bewijslast ligt bij de eiser, die aannemelijk moet maken dat hij een zaak heeft die aanvankelijk gerechtvaardigd voorkomt (fumus boni juris) en die spoedeisend is (periculum in mora). Deze criteria moeten worden getoetst door nationale rechters op basis van de bestaande jurisprudentie van het Hof van Justitie. De gevolgen van een EBCB moeten beperkt blijven tot beslaglegging op bankrekeningen en de tijdelijke bevriezing van banktegoeden en mogen zich niet uitstrekken tot het verlenen van enig eigendomsaandeel in het vermogen aan de schuldeiser. Of het bevel ook betrekking kan hebben op andere vermogenstypes zoals onroerend goed of toekomstig vermogen (zoals uitstaande vorderingen of erfenissen) moet nog nader worden bepaald.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), schriftelijk. (RO) Zeer veel bedrijven in de EU voeren hun activiteiten uit op de interne markt en de Europese burgers hebben het recht om zich te vestigen, te werken of te reizen in de gehele EU. Net als aangegeven bij de bespreking van de Single Market Act, bedoeld om de interne markt te verdiepen en grensoverschrijdende transacties waaronder e-commerce te stimuleren, is er behoefte aan zekerheid voor het invorderen van grensoverschrijdende schulden. Ik geef mijn volledige steun aan het idee in dit verslag om de Commissie te vragen doeltreffender instrumenten voor te stellen voor het invoeren van deze wetgeving, als aanvulling op de bestaande instrumenten voor grensoverschrijdende vorderingen, zoals de Verordening Brussel I of de procedure voor geringe vorderingen. De gerechtelijke instanties moeten de nodige instrumenten hebben om snel te kunnen handelen en het vermogen van (veronderstelde) debiteuren te bevriezen. Dit moet echter niet in alle omstandigheden mogelijk zijn; we moeten een balans vinden tussen de bescherming van crediteuren en de bescherming van de rechten van debiteuren tegen willekeur.

De mogelijkheid om zonder kennisgeving of voorafgaand horen van de betrokken partij een EBCB te verkrijgen is een inbreuk op de rechten van debiteuren en in strijd met de huidige jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het verslag biedt zodoende onvoldoende balans; er is een betere bescherming nodig van de rechten van debiteuren.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), schriftelijk.(FR) Ik heb voor het verslag van mevrouw McCarthy gestemd, waarin de Commissie verzocht wordt om een Europees bevel tot conservatoire beslaglegging en een Europees vermogensrenseigneringsbevel. Beide instrumenten moeten losstaande hulpmiddelen vormen die de binnen de wetgeving van de lidstaten beschikbare instrumenten aanvullen.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), schriftelijk.(PT) Er is een doeltreffend systeem nodig ter voorkoming en bestraffing van wanbetaling als dit zich voordoet tussen personen van wie hun vermogens zich in verschillende landen bevinden, omdat anders het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de EU de rechtszekerheid van de Europese bevolking in gevaar brengt. Daarom verwelkom ik en stem ik in met de aanbevelingen aan de Commissie inzake de voorgenomen maatregelen tot bevriezing en bekendmaking van de vermogens van debiteurs in grensoverschrijdende gevallen.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), schriftelijk.(FR) Te late betalingen en onbetaalde schulden zijn schadelijk voor zowel bedrijven als consumenten. Zelfs als de rechter een uitspraak heeft gedaan, blijkt het voor schuldeisers in de praktijk vaak lastig te zijn om schulden in te vorderen als er geen informatie beschikbaar is over de verblijfplaats van de debiteur of zijn vermogen. Het wordt nog moeilijker als de debiteur in een andere lidstaat is gevestigd. Momenteel ligt het aantal succesvolle grensoverschrijdende schuldinvorderingen bijzonder laag en kunnen de hoge kosten voor grensoverschrijdende schuldinvordering belemmerend werken en partijen ontmoedigen om gerechtelijke stappen te ondernemen. Het wordt tijd dat de invorderingsprocedure vereenvoudigd en versneld wordt. Om schuldinvordering binnen de Europese Unie te verbeteren en zo consumenten beter te beschermen en de handel tussen de lidstaten te bevorderen, moet de Commissie nieuwe wetten voorstellen voor debiteursvermogensrenseignering en -bevriezing.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), schriftelijk.(PT) Ik heb vóór dit verslag gestemd omdat er een reeks maatregelen in wordt voorgesteld die zullen helpen te verhinderen dat malafide handelaars en andere schuldenaars hun verantwoordelijkheden kunnen ontlopen door hun vermogen naar een ander rechtsgebied over te brengen, wat zorgt voor niet-effectieve handhaving van de beslissing in de interne markt, waarvan de schuldeiser de dupe is.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), schriftelijk.(PT) Toen het Stockholmprogramma aangenomen werd, is de Commissie gevraagd om duidelijke voorstellen in te dienen die gericht zijn op een eenvoudig en autonoom Europees systeem voor de inbeslagneming van bankrekeningen en de tijdelijke bevriezing van banktegoeden. De huidige Europese wetgeving staat grensoverschrijdende verzoeken tot schadevergoeding en de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen van nationale rechtbanken toe, maar slaagt nog steeds niet in een doeltreffende tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen die hieruit voortvloeien.

Als zodanig, en in aansluiting op de aanneming door het Parlement van verschillende resoluties die dit idee bekrachtigen, vraagt de rapporteur in dit initiatiefverslag aan de Commissie om twee instrumenten in te voeren – een Europees bevel tot conservatoire beslaglegging (EBCB) en een Europees vermogensrenseigneringsbevel (EVRB) – die moeten worden toegepast binnen de wetgeving van de lidstaten en alleen betrekking hebben op grensoverschrijdende zaken. Deze instrumenten moeten zorgen voor de snelle toepassing van maatregelen door rechtbanken, waardoor het mogelijk wordt om het vermogen van schuldenaren te bevriezen en het verplaatsen of overdragen van hun vermogen wordt voorkomen.

Daarom feliciteer ik de rapporteur en ben ik van mening dat dit noodzakelijke maatregelen zijn die zorgen voor een grotere rechtszekerheid en die daarnaast zorgen voor een betere werking van de interne markt.