Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2179(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A7-0107/2011

Debaty :

PV 10/05/2011 - 4
CRE 10/05/2011 - 4

Głosowanie :

PV 10/05/2011 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0169

Debaty
Wtorek, 10 maja 2011 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

12. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
zapis wideo wystąpień
PV
  

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

 
  
  

Sprawozdanie: Crescenzio Rivellini (A7/0137/2011).

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR) – Pani Przewodnicząca! Miliard tu, miliard tam, i szybko robią się z tego całkiem spore pieniądze. Wydatki krajowe naszych rządów bledną przy kwotach poświęconych przez Unię Europejską na te działania ratunkowe. Sama tylko Wielka Brytania udostępniła jak do tej pory w Irlandii 7 miliardów funtów, a teraz mówi się, że potrzebne będzie kolejne 4,2 miliarda funtów w Portugalii.

Siedem miliardów funtów to więcej niż wszystkie dotychczasowe cięcia poczynione w wydatkach na zabezpieczenie społeczne – i wydajemy tę kwotę na politykę, która ponosi teraz oczywistą klęskę. Gdy po raz pierwszy uzgadnialiśmy ratunek dla Grecji, powiedziano nam, że to wystarczy, by odstraszyć spekulantów, że Grecja będzie teraz pożyczać na rynkach na konkurencyjnych warunkach, i nie będzie już potrzebne więcej. Teraz jednak widzimy, że Grecja otwarcie negocjuje kwestię niewykonania zobowiązań i dalsze kredyty.

Jest oczywiste, że nie zobaczymy już więcej tych pieniędzy. Oczywiste jest też, że łamiemy prawo. Traktaty nie tylko nie przewidują takich działań ratunkowych, lecz wręcz otwarcie ich zabraniają; co gorsza, szkodzą one krajom, do których trafiają środki. To oszustwo – piramida finansowa, w ramach której rządy oraz banki zmawiają się, by przekazać pieniądze europejskim bankierom i obligatariuszom, a spłacić wszystko mają zwykli podatnicy europejscy. Irlandia i Grecja muszą teraz pożyczać więcej pieniędzy, by wysłać je do Portugalii, a jednocześnie Irlandia i Portugalia muszą pożyczać więcej pieniędzy, by wysłać je do Grecji.

Zakończę, cytując mojego rodaka Rudyarda Kiplinga:

„Lepszą polityką rzec będzie:

»Nigdy nie płacimy nikomu haraczu,

choćby drobnostką się zdawał;

Gdyż gra ta kończy się wśród wstydu i płaczu,

A narodowi, który gra w nią, biada!«”

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR) – Pani Przewodnicząca! Głosowaliśmy dzisiaj nad sprawozdaniami za rok 2009, podczas gdy rządy w całej Europie muszą podejmować działania oszczędnościowe: dochodzi do cięć wydatków i podwyżek podatków. Mimo to w Unii Europejskiej Komisja co roku domaga się więcej pieniędzy, a Trybunał Obrachunkowy co roku odpowiada, że nie są one dobrze wydawane.

Zdaniem Trybunału Obrachunkowego sprawozdania za 2009 rok, nad którymi właśnie głosowaliśmy, są obarczone istotnymi błędami; dlatego właśnie bardzo się cieszę, że brytyjscy konserwatyści i nasi dobrzy przyjaciele z frakcji europejskich konserwatystów zagłosowali przeciwko absolutorium w odniesieniu do tych sprawozdań. UE powinna znacznie lepiej dbać o pieniądze podatników.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR) – Pani Przewodnicząca! Gdy moi wyborcy pytają mnie o budżet UE, jedną z rzeczy, których nie rozumieją, zwłaszcza w trudnych czasach, w jakich teraz żyjemy, jest to, dlaczego wydajemy wszystkie te pieniądze. W chwili, gdy nasz rząd musi dokonywać cięć i redukować poziom wydatków publicznych, a rządy całej Unii muszą robić dokładnie to samo, dlaczego UE, po pierwsze, żąda więcej pieniędzy na swoje budżety i perspektywę finansową, a po drugie, nie potrafi efektywnie wydawać tych środków, którymi dysponuje?

Jak powiedział już pan poseł Fox, sprawozdania UE za 2009 rok są obarczone licznymi błędami. Nie uzyskały one skwitowania od 15 lat, a przez cały ten czas wyborcy zadają nam pytanie, dlaczego nie wydajemy ich pieniędzy lepiej. Najwyższa pora zrobić tu porządki. Niezależnie od naszej opinii o Unii Europejskiej pieniądze podatników na pewno należy wydawać mądrze.

 
  
  

Sprawozdanie: Ville Itälä (A7-0094/2011)

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI)(FR) Pani Przewodnicząca! Głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Parlamentu, nie tyle z powodów finansowych, ile z politycznych, gdyż to w ogóle nie jest Parlament. Nie przemawia się w nim i brakuje sposobności do debaty, nawet gdy chodzi o podstawowe prawa jednego z posłów.

Nie chodzi mi tylko o siebie – wstyd mi za naszą instytucję. Jest ona pogrążona w poprawności politycznej. Nie ma konfrontacji idei. Nie ma realnej wolności słowa. Panuje konformizm. Spędzamy godziny, pracując nad rzeczami, z którymi znacznie lepiej poradziłaby sobie techniczna agencja odpowiedzialna za harmonizację norm lub zasad, a w pozostałym czasie udajemy Organizację Narodów Zjednoczonych. Bronicie praw człowieka w Gwatemali i Indonezji – wszędzie na świecie, gdzie nie sięga wasza władza, ale nie potraficie bronić praw jednego z posłów. Wstydzę się za ten Parlament – to bezużyteczna instytucja, w której zasiadają bezużyteczni posłowie.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE) (FI) Pani Przewodnicząca! Pragnę powiedzieć kilka słów o budżecie UE. Po pierwsze, uważam, że zapewnienie przejrzystości i otwartości wydatków Parlamentu Europejskiego jest bardzo ważną kwestią. Teraz, gdy wszystkie państwa członkowskie w Europie muszą dokonywać cięć budżetowych i liczyć każdy grosz, musimy wdrożyć taką samą politykę. Otwartość i przejrzystość muszą odgrywać istotną rolę we wszystkich naszych działaniach.

Jest jednak kilka niewielkich obszarów o małym na oko znaczeniu, gdzie niektórzy domagali się cięć. Moim zdaniem usługi i nagrody związane z kulturą, takie jak nagroda LUX, w przypadku których można poczynić oszczędności sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro, nie są właściwymi miejscami na dokonywanie cięć, gdyż widać, że kultura i przemysł kreatywny są ostatnio źródłem wzrostu. Ważne jest, abyśmy przy dokonywaniu cięć dbali o to, żeby nie dotykały one obszarów będących źródłem wzrostu w Unii Europejskiej, ale biurokracji, która nie przyczynia się do wzrostu.

Wreszcie mam nadzieję, że reformy wynagrodzeń, które dotyczą posłów do PE, i które uchwalono, zostaną jednocześnie wdrożone wszędzie – we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rozumiem bowiem, że reformę tę oparto na założeniu, iż wszyscy posłowie do Parlamentu Europejskiego będą otrzymywać takie samo wynagrodzenie, co poszczególne państwa powinny również wziąć pod uwagę w swoich praktykach dotyczących opodatkowania.

 
  
  

Sprawozdanie: Vital Moreira (A7-0069/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE)(DA) Pani Przewodnicząca! Nie mogliśmy dzisiaj zagłosować w Parlamencie nad ostateczną rezolucją w sprawie Pakistanu, ale pragnę tutaj wskazać, iż moim zdaniem bardzo rozsądne i na czasie byłoby udzielenie Pakistanowi pomocy w wyjściu z bardzo trudnej sytuacji, w jakiej się znajduje. UE przeznaczyła na pomoc nadzwyczajną dla Pakistanu 415 milionów euro, z czego należy się cieszyć. Pozytywnym objawem jest też nasza inicjatywa na rzecz zniesienia opłat celnych na niektóre ważne produkty wywożone z tego kraju, a mianowicie tekstylia i wyroby skórzane. Czynimy to, gdyż nasze doświadczenie wskazuje zasadniczo, że wolny handel jest korzystny. Muszę jednak również powiedzieć, że rzeczą godną pożałowania i pewnym objawem hipokryzji jest składanie zarazem nieokreślonych obietnic i stwierdzenie, iż jeżeli inicjatywy podejmowane w odniesieniu do Pakistanu zadziałają, wycofamy się z nich, ponownie wznosząc bariery celne. Sądzę, że Parlament powinien zrewidować swój pogląd na to, jak należy rozwiązać tę kwestię. Odroczenie głosowania nad rezolucją było więc być może posunięciem bardzo sensownym.

 
  
MPphoto
 

  Claudio Morganti (EFD)(IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Chociaż głosowanie odroczono, nadal zdecydowanie sprzeciwiam się przyjęciu przedmiotowego sprawozdania, gdyż nie chcę być świadkiem upadku branży tekstylnej, która stanowi prawdziwą siłę napędową i kręgosłup gospodarczy mojej rodzinnej Toskanii.

Dziś pozwalamy na zniesienie ceł na produkty tekstylne z Pakistanu; potem może nadejść kolej Indii i kto wie, jakiego jeszcze innego państwa. To rezultat nieszczęsnej polityki handlowej Unii Europejskiej. Po powodziach Europa wspomogła Pakistan kwotą niemal pół miliarda euro. Wydaje się, że pomoc tę przyznaje się między innymi po to, by uniknąć niebezpiecznych tendencji antydemokratycznych. Jeżeli jednak się nie mylę, w Pakistanie ukrywał się najbardziej poszukiwany i najniebezpieczniejszy terrorysta w dziejach. Czy władze Pakistanu naprawdę o tym nie wiedziały? W zeszłym roku region Veneto również dotknęły bardzo poważne powodzie, które rzuciły na kolana wiele lokalnych przedsiębiorstw z branży tekstylnej.

Podpisując tę umowę, możemy uczynić wszystkie wysiłki poczynione na rzecz przywrócenia produkcji zupełnie bezcelowymi. Wydaje się, że Europa pozostawiła producentów tekstyliów, zwłaszcza tych najmniejszych, samym sobie – rządzą wielcy wytwórcy, którzy przenieśli produkcję. Członkowie Ligi Północnej będą jednak walczyć do końca, aby ochronić i rozwijać te wartościowe dla naszych terytoriów zasoby.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy (GUE/NGL) – Pani Przewodnicząca! Sześć miesięcy po powodziach w Pakistanie ONZ mówiła o kryzysie humanitarnym na masową skalę. Po kolejnych trzech miesiącach nadal brakuje jakiejkolwiek adekwatnej reakcji ze strony UE i WTO.

Głosowałem za przyznaniem Pakistanowi w UE nadzwyczajnych preferencji handlowych w odniesieniu do tekstyliów i innych produktów z myślą, by nie stały się one po prostu symbolicznym gestem, który napełni jedynie kieszenie skorumpowanych pakistańskich elit. Wzywam do skutecznej kontroli nad zwiększonymi dochodami ze strony demokratycznych związków zawodowych w celu zagwarantowania, że pieniądze te zostaną przeznaczone na odbudowę szkół i szpitali w obszarach dotkniętych powodziami.

Postępowa Federacja Robotnicza Pakistanu zwróciła moją uwagę na poważne zagrożenie dla interesów zbiorowych wszystkich robotników w Pakistanie. Sprzeciwiam się haniebnym usiłowaniom rządu i jego groźbom, że nie pozwoli już na organizowanie się związków zawodowych na szczeblu krajowym.

 
  
  

Sprawozdanie: Carl Schlyter (A7-0148/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE)(IT) Pani Przewodnicząca! W traktacie lizbońskim wymienia się bezpośrednie inwestycje zagraniczne wśród zagadnień wchodzących w zakres wspólnej polityki handlowej. W istocie, zgodnie z art. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia ma w tej dziedzinie wyłączne kompetencje.

Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego państwa członkowskie utrzymały znaczną liczbę umów o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych z państwami trzecimi. Jeżeli nie chcemy, aby umowy te były sprzeczne z zasadami określonymi w traktacie, musimy przyjąć politykę i działania, które zalecono w sprawozdaniu pana posła Schlytera.

Podjęcie działań na rzecz zastąpienia istniejących umów jest jedynym sposobem zapewnienia wysokiego poziomu ochrony inwestorom oraz zadbania o to, aby ich prawa były uznawane i gwarantowane pewnością prawną zawartych umów. Projekt niewątpliwie zmierza w tym kierunku, w związku z czym głosowałem za jego przyjęciem.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE)(IT) Pani Przewodnicząca! Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż jestem całkowicie przekonany, że w warunkach wielkiego kryzysu i niepewności gospodarczej musimy kontrolować inwestycje europejskie za granicą. W istocie wraz z wejściem w życie nowego traktatu Unia przejmuje od państw członkowskich odpowiedzialność za ochronę inwestycji.

Mam jednak nadzieję, że we wrześniu Komisja przedłoży sprawozdanie przedstawiające strategie związane z tą kwestią. Musimy uregulować fazę przejściową, przy czym konieczne jest poszanowanie zawartych przez państwa członkowskie dwustronnych umów inwestycyjnych w ramach procesu wydawania upoważnień, a państwa członkowskie powinny pod pewnymi warunkami mieć możliwość renegocjacji istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych, ich finalizacji oraz rozpoczynania negocjacji dotyczących nowych umów.

Pewność prawa pozostanie jednak pojęciem względnym, dopóki proces przejścia do systemu ochrony inwestycyjnej nie zostanie zakończony, a terminy wygaśnięcia istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych państw członkowskich nie zostaną określone. W związku z tym konieczny jest okres przejściowy, by zarządzać tymi zmianami. Aby uniknąć próżni prawnej, w omawianym rozporządzeniu zarządzanie umowami pozostawiono państwom członkowskim.

W świetle tego, co powiedziałem, ponownie wyrażam nadzieję, że Komisja wkrótce określi właściwe strategie.

 
  
  

Sprawozdanie: Vital Moreira (A7-0053/2011)

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE)(DA) Pani Przewodnicząca! Głosowaliśmy dzisiaj nad udzieleniem Gruzji pomocy makrofinansowej w kwocie 46 milionów euro. Środki te nie zostaną oczywiście przekazane bez nałożenia warunków dotyczących odpowiedzialnego zarządzania gospodarczego i przejrzystości. Jest to, rzecz jasna, ważne, ale należy też pamiętać, że dostarczenie tej pomocy leży w naszym własnym interesie, gdyż Gruzja jest bardzo istotna z geopolitycznego punktu widzenia. Kraj ten został podwójnie dotknięty nieszczęściami: najpierw wojną z Rosją w sierpniu 2008 roku, a później światowym kryzysem finansowym. Nadal odczuwa on skutki nałożonego przez Rosję embarga handlowego. Dlatego też w interesie Unii Europejskiej jest wspieranie zorientowanego na Zachód rządu, który jest skłonny podjąć reformy; to też uczyniliśmy w dzisiejszym głosowaniu.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR) (PL) Gruzja jest jednym z państw o strategicznym znaczeniu, szczególnie dla krajów położonych we wschodniej części Unii Europejskiej. Dodatkowo objęta jest programem Partnerstwa Wschodniego, które ma na celu zacieśnianie współpracy z krajami Wspólnoty. Jest krajem podkreślającym zdecydowanie pro-euro-atlantycki kierunek polityki.

Niedawny konflikt gruzińsko-rosyjski z sierpnia 2008 roku pokazał jak ważne jest utrzymanie tego państwa w obszarze polityki europejskiej. Realizowany od roku 2009 program pomocy makrofinansowej wzmacniający gospodarkę Gruzji pozostaje więc kluczowy dla dalszego rozwoju pozytywnych relacji polityczno-gospodarczych, a także w kontekście bezpieczeństwa narodowego. W pełni zgadzam się zatem z propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą przeznaczenia dodatkowej puli środków na dotacje i kredyty celem poprawy kondycji finansowej Gruzji.

 
  
  

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

 
  
  

Sprawozdanie: Crescenzio Rivellini (A7-0137/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), na piśmie (PT) Głosuję za przyjęciem przedmiotowego wniosku. Procedury absolutorium uważam za właściwe, gdyż zaproponowano w nich stosowne środki w odniesieniu do poszczególnych działów.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Trybunałowi Sprawiedliwości absolutorium z wykonania jego budżetu na rok budżetowy 2009. Podczas przygotowywania sprawozdania rocznego dotyczącego roku budżetowego 2009 Trybunał Obrachunkowy dokonał dogłębnej analizy systemów nadzoru i kontroli Trybunału Sprawiedliwości, w ramach której zbadano płatności związane z zasobami ludzkimi i innymi wydatkami administracyjnymi. Ocena przyniosła ogólnie pozytywny rezultat, z wyjątkiem uwag dotyczących zawartej umowy o świadczenie usług. Popieram sugestię Trybunału Obrachunkowego, że procedury zamówień Trybunału Sprawiedliwości powinny być lepiej przygotowywane i koordynowane. Trybunał Sprawiedliwości przechodził trudności, jeśli chodzi o rekrutację wykwalifikowanych tłumaczy konferencyjnych i związane z tym ograniczenia, a także konieczność stosowania szeregu technik tłumaczeniowych w celu jakościowego i ilościowego zaspokojenia wszystkich próśb o tłumaczenia ustne. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że biorąc pod uwagę znaczenie tłumaczenia ustnego dla właściwego przebiegu pracy sądu, Trybunał Sprawiedliwości powinien poruszyć tę kwestię w następnych sprawozdaniach rocznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości na 2009 rok, gdyż jestem zdania, iż jego poprawność formalna i merytoryczna są wynikiem niezwykle kompetentnej pracy całego personelu tej instytucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję wyczerpującą analizę dokonaną w omawianym sprawozdaniu przez Trybunał Obrachunkowy i wzywam do dalszej wymiany najlepszych praktyk między instytucjami, jak też do skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie rozwoju i wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania. W sprawozdaniu wskazano pewne kwestie, które należy poddać dalszemu przeglądowi, i mam nadzieję, że zostanie im poświęcona należyta uwaga. Popieram więc i z zadowoleniem przyjmuję wnioski sprawozdawcy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie Europejskim. W dzisiejszym głosowaniu udzielono absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2009. Głosowałem za udzieleniem absolutorium, gdyż kontrole przeprowadzone przez Trybunał Obrachunkowy i Komisję Kontroli Budżetowej dowiodły, że wszystkie transakcje przeprowadzono w sposób w pełni zgodny z prawem i poprawny.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Trybunałowi Sprawiedliwości, odnotowując zarazem niejednoznaczne wyniki, jeżeli chodzi o przyśpieszenie procedur. Z zadowoleniem przyjmuję wzrost liczby spraw zamkniętych przez Trybunał Sprawiedliwości (377 wyroków i 165 decyzji w porównaniu do, odpowiednio, 333 i 161 w 2008 roku), odnotowuję najwyższą jak dotąd liczbę orzeczeń w trybie prejudycjalnym (302) oraz z zadowoleniem przyjmuję spadek liczby spraw będących w toku pod koniec 2009 roku (741 spraw w porównaniu do 768 spraw pod koniec 2008 roku). Zauważam jednak z zaniepokojeniem, że w Sądzie w 2009 roku spadła liczba rozstrzygniętych spraw i wydłużył się czas trwania postępowania, a zatem choć liczba nowych spraw w 2009 roku była niższa (568 nowych spraw w porównaniu do 629 w 2008 roku), zaległości w postaci nierozstrzygniętych spraw nadal rosły (z 1178 w 2008 roku do 1191 w 2009 roku). Z zadowoleniem przyjmuję również fakt, że Sąd do spraw Służby Publicznej rozstrzygnął więcej spraw niż kiedykolwiek przedtem (155) oraz że średnia długość postępowania wyniosła 15,1 miesiąca w porównaniu do 17 miesięcy w 2008 roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, głosowałem za przyjęciem omawianej decyzji o udzieleniu sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Udziela się sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela sekretarzowi Trybunału Sprawiedliwości absolutorium z wykonania budżetu Trybunału Sprawiedliwości za rok budżetowy 2009. Parlament odnotowuje, że podczas przygotowywania sprawozdania rocznego dotyczącego roku budżetowego 2009 Trybunał Obrachunkowy dokonał dogłębnej analizy systemów nadzoru i kontroli Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w ramach której zbadano dodatkową próbę transakcji obejmujących płatności związane z zasobami ludzkimi i innymi wydatkami administracyjnymi.

 
  
  

Sprawozdanie: Crescenzio Rivellini (A7-0116/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją, by udzielić Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2009. Podczas przygotowywania sprawozdania rocznego dotyczącego roku budżetowego 2009 Trybunał Obrachunkowy dokonał dogłębnej analizy systemów nadzoru i kontroli Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, w ramach której zbadano dodatkową próbę transakcji obejmujących płatności związane z zasobami ludzkimi i innymi wydatkami administracyjnymi. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie przyjął ogólnych warunków dotyczących procedur naboru pracowników tymczasowych, chociaż stosowny artykuł warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej nakłada na każdą instytucję taki wymóg. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że to zaniedbanie może dotyczyć znacznej części personelu zatrudnionego przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż większość stanowisk to stanowiska tymczasowe. Rzecznik powinien poinformować o postępach w tej dziedzinie w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności. Trybunał Obrachunkowy zaznaczył w swym sprawozdaniu rocznym, że kontrola nie dała podstaw do żadnych dalszych istotnych uwag w odniesieniu do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za 2009 rok, gdyż pamiętając jego sprawozdanie z działalności i spostrzeżenia, jakie byłam w stanie poczynić w związku z nim, uważam, że procedury rachunkowości były przestrzegane, ogólny poziom zarządzania można uznać za dobry, a w przyszłych latach uda się poprawić aspekty uznawane obecnie za kontrowersyjne.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję wnioski z audytu zawarte w sprawozdaniu rocznym Trybunału Obrachunkowego. Z zadowoleniem przyjmuję też wprowadzenie do rocznego planu zarządzania kluczowych wskaźników wydajności i osiągnięcie celów na 2009 rok, jak też decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie publikowania jego rocznej deklaracji interesów oraz fakt, że jest ona publikowana na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wreszcie, popieram wnioski sprawozdawcy i wyrażam zadowolenie z jakości rocznego sprawozdania z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz z umieszczenia w nim informacji na temat stosowania zaleceń Parlamentu zawartych we wcześniejszych decyzjach o udzieleniu absolutorium.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Po pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Rivelliniemu, za doskonale wykonaną pracę związaną z procedurą udzielenia absolutorium. W dzisiejszym głosowaniu udzieliłem poparcia wnioskowi o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja 8 – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich. Odpowiedzialny za zewnętrzną kontrolę finansową Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że po starannym zbadaniu budżetu uzyskał wystarczającą pewność co do wiarygodności sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2009, jak również zgodności z prawem i prawidłowości operacji leżących u jego podstaw. Z zadowoleniem przyjmuję też decyzję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie publikowania rocznej deklaracji interesów oraz fakt, że jest ona publikowana na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, i przyłączam się do pochwał Trybunału Sprawiedliwości dotyczących jakości rocznego sprawozdania z działalności przedłożonego przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich i stwierdzam z zadowoleniem, że w 2009 roku Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich był w stanie udzielić pomocy w przypadku 77 % wszystkich skarg oraz że 70 % przeprowadzonych dochodzeń trwało krócej niż rok, a także z zadowoleniem przyjmuję fakt, że średni okres trwania dochodzenia uległ skróceniu do 9 miesięcy (13 miesięcy w 2008 roku).

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, głosowałem za przyjęciem omawianej decyzji o udzieleniu Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udzielił Europejskiemu Rzecznikowi Praw Obywatelskich absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2009. Pragnę podkreślić fakt, że Parlament z zadowoleniem stwierdza, iż w 2009 roku Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich był w stanie udzielić pomocy w przypadku 77 % wszystkich skarg oraz że 70 % przeprowadzonych dochodzeń trwało krócej niż rok. Z zadowoleniem przyjmujemy też fakt, że średni okres trwania dochodzenia uległ skróceniu do 9 miesięcy (13 miesięcy w 2008 roku).

 
  
  

Sprawozdanie: Crescenzio Rivellini (A7-0117/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją, by udzielić Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy wskazał w swym sprawozdaniu rocznym, że audyt nie nasunął żadnych znaczących uwag odnośnie do EIOD. Podczas przygotowywania sprawozdania rocznego dotyczącego roku budżetowego 2009 Trybunał Obrachunkowy dokonał dogłębnej analizy systemów nadzoru i kontroli EIOD, która obejmowała przegląd dodatkowej próby transakcji wymagających płatności związanych z zasobami ludzkimi oraz innymi wydatkami administracyjnymi. Trybunał Obrachunkowy ustalił, że w pewnych sytuacjach EIOD może grozić dokonanie nieprawidłowych płatności na rzecz personelu. Popieram sugestię Trybunału Obrachunkowego, by wymagać od pracowników EIOD dostarczania w odpowiednich terminach dokumentów potwierdzających ich sytuację osobistą, oraz zgadzam się, że EIOD powinien poprawić system monitorowania terminowości składania i kontroli tych dokumentów.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu za 2009 rok, gdyż pomimo tego, że część danych budziła kontrowersje i była niewystarczająco przejrzysta, EIOD wykazał zamiar wdrożenia dodatkowych mechanizmów kontroli ex post począwszy od 2011 roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję wnioski z audytu Trybunału Obrachunkowego, w którego sprawozdaniu rocznym stwierdzono, że audyt nie poskutkował żadnymi istotnymi uwagami. Z zadowoleniem przyjmuję też coroczną publikację oświadczeń o korzyściach finansowych wybieranych członków instytucji, zawierających odpowiednie informacje na temat piastowanych stanowisk lub działalności zawodowej, za którą pobierają wynagrodzenie i która podlega zgłoszeniu. Wreszcie, popieram wniosek sprawozdawcy, który wzywa Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, aby w następnym rocznym sprawozdaniu z działalności (za rok budżetowy 2010) zamieścił rozdział zawierający szczegółowe informacje na temat wykonywania w ciągu roku decyzji Parlamentu dotyczących absolutorium.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych, odnotowuję jednak ustalenia poczynione przez Trybunał Obrachunkowy, że EIOD nie wdrożył w stosownych przypadkach wymaganego przez rozporządzenie finansowe systemu kontroli ex post, i że standardy kontroli wewnętrznej przyjęte przez EIOD nie przewidują należytego dokumentowania wyjątków od standardowych procedur finansowych w centralnym rejestrze.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając poświadczenie wiarygodności rozliczeń, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedkładane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, głosowałem za przyjęciem omawianej decyzji o udzieleniu Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udzielił Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2009. Pragnę podkreślić, że Parlament z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż podczas przygotowywania sprawozdania rocznego dotyczącego roku budżetowego 2009 Trybunał Obrachunkowy dokonał dogłębnej analizy systemów nadzoru i kontroli Trybunału Sprawiedliwości.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0149/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Trybunał Obrachunkowy ponownie zwrócił uwagę Parlamentu Europejskiego na wysoki poziom przenoszenia niewykorzystanych środków w niektórych agencjach w roku budżetowym 2009. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że stosowne agencje powinny wzmóc wysiłki, by poprawić finansowe i budżetowe planowanie i programowanie. Moim zdaniem wydatki agencji powinno się dać przewidzieć i należy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli przestrzegać zasady jednoroczności budżetu Unii. Agencje powinny wzmocnić środki kontroli wewnętrznej, aby zapewnić właściwe wykonanie kontraktów i procedur udzielania zamówień publicznych. Ponadto ważne jest zapewnienie pełnej niezależności personelu i ekspertów agencji. Komisja powinna przedstawić Parlamentowi szczegółowy przegląd kryteriów stosowanych w celu zapewnienia niezależności zatrudnianego personelu. Zgadzam się, że każda z agencji powinna stworzyć wieloletni program prac, zgodnie z wieloletnią strategią Unii w sektorze, którym dana agencja się zajmuje. Wieloletni program jest ważny z punktu widzenia umożliwienia agencji lepszej organizacji jej działań, sprawniejszej oceny ryzyka związanego z tymi działaniami i dokonywania skutecznych ustaleń organizacyjnych w celu realizacji jej strategii.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2009 w zakresie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji UE, gdyż uważam sprawozdanie za obiektywne, kompetentne i niezależne. Należycie podkreślono w nim uwagi krytyczne, jak też i aspekty pozytywne.

Dzięki sprawozdaniom na takim poziomie – o ile tylko ich zalecenia będą wdrażane w nadchodzących latach – jakość administracji UE może się jedynie poprawić, odbierając powody do narzekań krytykom Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) W ostatnich kilku latach liczba agencji wzrosła w sposób wcześniej niespotykany, więc międzyinstytucjonalna grupa robocza ds. agencji odgrywa fundamentalną rolę, podobnie jak oczekiwane specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego, w którym zbadane zostaną wyniki tych agencji oraz przeprowadzona zostanie analiza porównawcza ich kosztów. Należy tu wspomnieć o niezliczonych niedociągnięciach wskazanych przez Trybunał Obrachunkowy, których skalę trzeba pilnie zmniejszyć.

Zgadzam się zatem ze sprawozdawcą co do potrzeby zwiększenia przejrzystości szacunków i odpowiedzialności za projekty, usprawnienia procedury udzielania zamówień na szczeblu decyzji w sprawie finansowania i programu działań, usunięcia niedociągnięć w rekrutacji personelu oraz zwiększenia obiektywności i przejrzystości tego procesu, jak też wdrożenia rozporządzenia finansowego, któremu podlegają agencje, i przestrzegania jego przepisów.

Wreszcie, pragnę pogratulować sprawozdawcy jego pracy i wzywam wszystkie agencje do uwzględnienia przyjętych wniosków.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), na piśmie(FR) Parlament Europejski co roku przyjmuje sprawozdanie w sprawie agencji europejskich, które towarzyszy debacie na temat absolutorium budżetowego. Ustalenia są co roku takie same: marnotrawstwo, uchybienia w zakresie rekrutacji i procedur zamówień publicznych, przeniesienia i anulowanie zbyt wielu środków… Nie trzeba wykryć nadużyć, jak w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, by dojść do wniosku, że zarządzanie działa niewłaściwie.

Za każdym razem Parlament udaje jednak, że dostrzega postępy, i udziela absolutorium. Co gorsza, nigdy nie kwestionuje on polityki Komisji polegającej na zlecaniu zadań tym agencjom, co wydaje się mieć na celu nie tyle skuteczne wdrażanie polityki Unii Europejskiej, co zapewnienie, aby każde większe miasto Unii dysponowało własnymi instytucjami europejskimi. Dręczące pytanie, czy te agencje są skuteczne i użyteczne, pozostaje niestety rok po roku bez odpowiedzi.

Nieliczne agencje, które analizują swoje wyniki, czynią to zgodnie z narzuconymi im procedurami i procesami, nie zaś w odniesieniu do konkretnych rezultatów. Agencje są przydatne przede wszystkim …agencjom. Dlatego też odmówiliśmy udzielenia absolutorium wielu spośród nich i wstrzymaliśmy się od głosu w sprawie rezolucji towarzyszących tej procedurze.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), na piśmie Popieram sprawozdanie pana posła Stavrakakisa w sprawie wyników, zarządzania finansami i kontroli agencji UE, gdyż przede wszystkim podkreśla się w nim potrzebę zachęcenia agencji do stworzenia, a następnie regularnej aktualizacji kompleksowego opisu ich obiegów finansowych oraz obowiązków podmiotów finansowych i operacyjnych. Ponadto przypomina się agencjom o znaczeniu zapewnienia pełnej niezależności ich personelu i ekspertów. Ogólnie wzywa się do stworzenia bardziej konstruktywnych i przejrzystych procesów.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Wyrażam pochwałę dla pracy wykonanej przez sprawozdawcę pana posła Stavrakakisa oraz wszystkich, którzy uczestniczyli w opracowywaniu dokumentów związanych z udzieleniem absolutoriów za rok budżetowy 2009. Możemy ogólnie powiedzieć, że wyniki osiągnięte w 2009 roku są lepsze od poprzednich. Jest niemniej prawdą, że nawet w odniesieniu do obecnego roku budżetowego Trybunał Obrachunkowy zwrócił uwagę w licznych agencjach na wysoki poziom przenoszenia i anulowania środków operacyjnych oraz wysoką liczbę przesunięć. W niektórych agencjach wykryto też uchybienia w procedurach udzielania zamówień publicznych. Przy przeglądach i ocenach trzeba niewątpliwie wziąć w pełni pod uwagę obecny kontekst ostrego kryzysu gospodarczego, ale trzeba też podkreślić potrzebę ogólnego usprawnienia zarządzania dotacjami.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), na piśmie Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE w celu wskazania, że funkcjonowanie wszystkich agencji UE trzeba nadal doskonalić. Procedura udzielenia absolutorium za rok 2009 ujawniła, że niezbędne są niezwłoczne działania, jeżeli chodzi o przejrzystość i efektywność. Aby poprawić przejrzystość w agencjach UE, wszystkie 21 agencji oraz Komisja muszą opublikować wykaz wszystkich zamówień udzielonych w ostatnich trzech latach oraz sprawozdania dotyczące pracowników, którzy przenieśli się z jednej agencji do innej; muszą też jak najszybciej wdrożyć ostrzejsze zasady dotyczące konfliktów interesów.

Ponadto w odniesieniu do przyszłych procedur udzielania absolutorium dyrektorzy poszczególnych agencji UE powinni udostępniać Parlamentowi sprawozdania Służby Audytu Zewnętrznego. Aby zwiększyć efektywność funkcjonowania agencji UE i ograniczyć ich wydatki, należy poważnie rozważyć możliwość połączenia zarządów agencji działających w powiązanych dziedzinach. Ponadto Komisja powinna zbadać możliwość połączenia agencji UE o pokrywających się zakresach odpowiedzialności.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za przyjęciem sprawozdania, niepokoją mnie jednak ustalenia Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którymi kilka agencji wykazuje uchybienia w zakresie procedur udzielania zamówień. Wzywam agencje do wzmocnienia środków kontroli wewnętrznej, aby zapewnić właściwe wykonanie kontraktów i procedur udzielania zamówień publicznych. Parlament nie jest gotów zaakceptować permanentnej niezdolności do wprowadzenia systemu kontroli pozwalającego odpowiednio wcześnie uniknąć lub wykryć powtarzające się błędy podważające legalność i prawidłowość transakcji agencji.

W związku z tym wzywam agencje do:

- zwiększenia przejrzystości szacunków i odpowiedzialności za projekty;

- usprawnienia procedury udzielania zamówień na szczeblu decyzji w sprawie finansowania i programu działań;

- zapewnienia, by ujawnienie wyjątków w rocznych sprawozdaniach z działalności odbywało się w sposób kompleksowy;

- zapewnienia odpowiednich działań następczych w przypadku potencjalnych nieprawidłowości;

- rozwoju kontroli ex post i składania z nich sprawozdań.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), na piśmie – (FR) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium za rok 2009: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE. Jeżeli Parlament ma rzeczywiście odgrywać swoją rolę organu udzielającego absolutorium, posłowie do PE muszą uzyskać dostęp do bardziej wyczerpujących i szczegółowych informacji na temat zarządzania budżetowego i finansowego agencji. Dostrzegamy, że odpowiedzialność jest wspólna, ale wydaje się ona też rozwodniona. Tak więc mimo faktu, że jest ona reprezentowana w zarządach, Komisja Europejska przypomina nam, jeżeli chodzi o błędy w rachunkowości popełnione w Europejskim Kolegium Policyjnym (CEPOL), iż agencja jest „odrębną osobą prawną cieszącą się pełną autonomią administracyjną, w tym finansową”. Zarząd deleguje jednak czasem pełną odpowiedzialność za zarządzanie dyrektorowi wykonawczemu. Wreszcie, Parlament Europejski decyduje, czy udzielić agencji absolutorium, czy też nie, na podstawie dość krótkich sprawozdań audytora zewnętrznego, i polega na dobrej woli dyrektora wykonawczego, który może udostępnić dodatkowe informacje. Uważam, że trzeba wypełnić tę lukę dzięki prawodawstwu dotyczącemu sprawozdań Służby Audytu Wewnętrznego (IAS) na temat agencji, oraz zaproponować rozwiązanie, dzięki któremu Parlament zyska realne uprawnienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Zauważam, że Trybunał Obrachunkowy ponownie zwrócił uwagę na wysoki poziom przenoszenia i niewykorzystanych środków operacyjnych w niektórych agencjach w roku budżetowym 2009. Dostrzegam też w niektórych agencjach istnienie niewykorzystanych pozycji budżetowych oraz wysoką liczbę przesunięć; wzywam zatem te agencje do wzmożenia wysiłków, by poprawić finansowe i budżetowe planowanie i programowanie.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0150/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się, że Parlament Europejski powinien odroczyć decyzję o udzieleniu Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania jego budżetu na rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu zgłosił ponownie zastrzeżenia co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw rocznego sprawozdania Kolegium. W Kolegium utrzymuje się brak zgodności z rozporządzeniem finansowym odnośnie do przepisów dotyczących zamówień publicznych. Znaczna część całkowitego budżetu Kolegium zawiera nieprawidłowości. Trybunał Obrachunkowy stwierdził poważne braki w przepisach administracyjnych i finansowych mających zastosowanie do wydatków na organizację kursów i seminariów, które stanowią znaczącą część wydatków operacyjnych Kolegium. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że niedopuszczalne jest, iż zmieniony regulamin finansowy Kolegium w ogóle nie wszedł w życie, w związku z czym wszystkie podpisane umowy o zatrudnieniu były nieważne. W celu poprawy przejrzystości Kolegium powinno zapewnić bezpośredni dostęp do informacji dotyczących jego budżetu, które powinny obejmować wykaz umów i decyzji dotyczących zamówień i które powinny zostać opublikowane na stronie internetowej Kolegium.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Zgodnie z zaleceniem sprawozdawcy głosowałam przeciwko udzieleniu absolutorium Europejskiemu Kolegium Policyjnemu za rok budżetowy 2009, gdyż uznaję procedury stosowane w okresie podlegającym badaniu za nieprawidłowe i niemożliwe do przyjęcia. Uważam, że potrzebujemy więcej szczegółów, by uzyskać wnikliwsze i dokładniejsze wyjaśnienia co do prawidłowości sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), na piśmie(FR) Drugi rok z rzędu nie jesteśmy w stanie udzielić Europejskiemu Kolegium Policyjnemu (CEPOL) absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009. Wieloletniemu planowi opracowanemu po wykryciu problemów z zarządzaniem agencją brakuje jasności, a sprawozdanie z monitorowania nie pozwala w pełni zrozumieć wdrożonych działań. Kolegium rzeczywiście działało sprawniej w 2010 roku po odejściu poprzedniego dyrektora Ulfa Göranssona, któremu Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Trybunał Obrachunkowy zarzucały nieprawidłowe wydatki, a wręcz nadużycia. Nie do przyjęcia jest jednak, aby stworzona w 2006 roku Agencja nadal nie spełniała kryteriów sprawnego zarządzania. Musimy przemyśleć samą strukturę CEPOL, które jest najwyraźniej zbyt małe, by działać autonomicznie z racji złożoności zasad, jakich musi przestrzegać jako agencja. Musimy też zapytać, dlaczego ta agencja, której rolą jest organizowanie seminariów szkoleniowych dla wysokich rangą oficerów policji z państw członkowskich, potrzebuje własnej siedziby, nie może zaś zostać przyłączona do mającej siedzibę w Hadze europejskiej służby policyjnej – Europolu, który wszyscy chwalą za efektywne działanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski postanowił nie udzielić Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania jego budżetu na rok budżetowy 2009, odraczając decyzję. Nasza decyzja wynikała z ustaleń Trybunału Obrachunkowego, który zgłosił zastrzeżenia co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego, stwierdzając, że procedury udzielania zamówień nie były zgodne z przepisami rozporządzenia finansowego. W związku z tym popieram skierowane do Kolegium i jego zarządu wezwanie do poinformowania organu udzielającego absolutorium do dnia 30 czerwca 2011 r. o dokonanych usprawnieniach i przeprowadzonych działaniach w odniesieniu do wszystkich nieprawidłowości lub braków wskazanych w trakcie przeprowadzonej procedury.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), na piśmie W sprawozdaniu w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium za rok 2009 zalecono odroczenie absolutorium. Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, by wskazać problemy strukturalne, z którymi Kolegium boryka się już od wielu lat.

W roku budżetowym 2009 nie wydano niemal połowy pieniędzy przeniesionych na ten rok, a 43 % budżetu na rok 2009 przeniesiono na rok 2010. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w wykonaniu budżetu Kolegium przeszkadzają poważne i stałe uchybienia w programowaniu i monitorowaniu. Ponadto wskazano poważne i powtarzające się naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych: nie było z nimi zgodnych pięć procedur udzielania zamówień opiewających łącznie na 455 111 euro. Przejrzystość nadal stanowi też powód do niepokoju, gdyż utrzymują się nieprawidłowości związane z doborem personelu.

Za niemożliwy do przyjęcia uważam też brak dochodzenia wobec byłego dyrektora w odniesieniu do jego obowiązków związanych ze środkami Kolegium, które wykorzystywano na wydatki prywatne. W związku z tym opowiadam się za połączeniem Kolegium z Europolem, gdyż jest to najlepszy sposób zwiększenia efektywności wydatków oraz uporania się z chronicznymi problemami strukturalnymi Kolegium.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), na piśmie – (FR) Głosowałam za odroczeniem decyzji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2009: Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu dotyczącym sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2009 zgłosił ponownie zastrzeżenia co do zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u jego podstaw. W szczególności Trybunał Obrachunkowy stwierdził poważne braki w przepisach finansowych mających zastosowanie do zamówień publicznych oraz zasadach dotyczących wydatków na organizację kursów. W sprawozdaniu stwierdza się, że środki na płatności odpowiadające 43 % budżetu ogólnego przeniesiono na 2010 rok, co stanowi naruszenie zasady jednoroczności. Wzywamy agencję do poinformowania Parlamentu o dokonanych usprawnieniach i przeprowadzonych działaniach, jak też Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzenia specjalnego audytu badającego wdrożenie planu działania Europejskiego Kolegium Policyjnego. Wraz z innymi posłami i posłankami wnioskuję o przyłączenie Kolegium do mającego siedzibę w Hadze Europolu. Mam wątpliwości dotyczące zdolności Kolegium do przezwyciężenia problemów strukturalnych związanych z jego niewielkim rozmiarem, przeniesienia sekretariatu Kolegium do Bramshill (70 km od Londynu) oraz wysokich kosztów zarządzania.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Kolegium, głosowałem za przedmiotową decyzją, która odracza decyzję dotyczącą udzielenia dyrektorowi Europejskiego Kolegium Policyjnego absolutorium z wykonania budżetu Kolegium za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym odracza się zamknięcie ksiąg Europejskiego Kolegium Policyjnego za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament odroczył decyzję dotyczącą udzielenia dyrektorowi Europejskiego Kolegium Policyjnego absolutorium z wykonania budżetu. Trybunał Obrachunkowy w swoich sprawozdaniach dotyczących absolutorium za 2006 i 2007 zgłosił zastrzeżenia co do legalności i prawidłowości transakcji leżących u podstaw budżetu Europejskiego Kolegium Policyjnego, stwierdzając, że procedury udzielania zamówień nie były zgodne z przepisami rozporządzenia finansowego. W szczególności niepokój Parlamentu budzi fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził poważne braki w przepisach administracyjnych i finansowych mających zastosowanie do wydatków na organizację kursów i seminariów, które stanowią znaczącą część wydatków operacyjnych Kolegium.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie – (DE) Głosowałam za odroczeniem absolutorium. W obliczu niesławnej historii zarządzania finansowego w Europejskim Kolegium Policyjnym konieczne jest przeprowadzenie wnikliwego przeglądu. W związku z tym za godny ubolewania uznaję też fakt, że debata nad – sensownym moim zdaniem – przyłączeniem Kolegium do Europolu ponownie przycichła.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0119/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Centrum planuje dokonać śródokresowego przeglądu swojej strategii na lata 2008–2012. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Centrum powinno dodatkowo usprawnić swój system oceny wyników poprzez udoskonalenie powiązań między jego działaniami strategicznymi a działaniami przewidzianymi w jego programie prac oraz poprzez dokonanie przeglądu wskaźników służących do monitorowania jego wyników w celu spełnienia kryteriów SMART. Centrum powinno też podjąć skuteczniejsze działania związane ze stałym wzrostem wydatków w jego budżecie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009, gdyż przedmiotowe sprawozdanie wskazuje na dokładność w działaniu, przejrzystość oraz godne uwagi ukierunkowanie na rezultaty.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję spostrzeżenia sprawozdawcy i zgadzam się z nimi, gratulując zarazem Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej wykonywanej pracy. Z zadowoleniem przyjmuję też fakt, że Centrum planuje dokonać śródokresowego przeglądu swojej strategii na lata 2008–2012, jak też gratuluję mu doskonałych wyników – zwiększenia ilości usług tłumaczeniowych o 41 % w stosunku do roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Po pierwsze pragnę podziękować sprawozdawcy za doskonałą jakość wykonanej pracy. Jak wiadomo, kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie Europejskim. Dzisiejszym głosowaniem zakończyliśmy procedurę kontroli finansowej, udzielając Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009, gdyż jego sprawozdanie jest zgodne z prawem i prawidłowe. Wreszcie, pragnę pogratulować Centrum przedstawienia Trybunałowi Obrachunkowemu zestawienia porównawczego działań przeprowadzonych w latach 2008 i 2009, aby umożliwić organowi udzielającemu absolutorium dokonanie skuteczniejszej oceny działalności Centrum na przestrzeni dwóch kolejnych lat.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Centrum Tłumaczeń. Zwracam się jednak do Centrum o przyjęcie skuteczniejszych środków celem zaradzenia jego ciągłym wzrostom nadwyżki; odnotowuję, że istotnie od wielu lat Centrum gromadzi nadwyżkę budżetową, co jest sprzeczne z rozporządzeniem (WE) nr 2965/94, oraz że nadwyżka ta w 2009 roku wyniosła 24 000 000 euro, podczas gdy w 2008 roku wyniosła 26 700 000 euro, w 2006 roku – 16 900 000 euro, w 2005 roku – 10 500 000 euro, a w 2004 roku – 3 500 000 euro); odnotowuję, że nadwyżka ta wynika w głównej mierze z braku precyzji w szacunkowych ocenach dotyczących ilości nadsyłanych przez klientów wniosków o tłumaczenia. Z zadowoleniem przyjmuję jednak fakt, że w 2009 roku Centrum zamierzało zwrócić swoim klientom 11 000 000 euro; podkreślam również, że już w 2007 roku Centrum zwróciło im 9 300 000 euro.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament Europejski udzielił dyrektorowi Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009. Parlament Europejski z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum planuje dokonać śródokresowego przeglądu swojej strategii na lata 2008–2012; wzywa jednak Centrum do dalszego usprawnienia swojego systemu oceny wyników poprzez udoskonalenie powiązań między jego działaniami strategicznymi a działaniami przewidzianymi w jego programie prac oraz poprzez dokonanie przeglądu wskaźników służących do monitorowania jego wyników w celu spełnienia kryteriów SMART.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Głosowałam za udzieleniem absolutorium. Centrum Tłumaczeń ustanowiono w 1994 roku, by uporać się z wyzwaniami wynikającymi z wielojęzycznego charakteru UE, który jest jedną z jej podstawowych cech i dowodem różnorodności kulturowej. Agencja samofinansuje się z płatności dokonywanych przez instytucje/organy za świadczone usługi. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok finansowy 2009 jest zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0106/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Centrum za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Centrum ma zamiar udostępnić w roku 2011 wykresy Gantta dla wszystkich najważniejszych działań operacyjnych. Wykresy te przedstawiają w zwięzły sposób ilość czasu spędzonego przez każdego pracownika nad projektem oraz sprzyjają podejściu ukierunkowanemu na osiąganie wyników. W 2009 roku Centrum wprowadziło system pomiaru wyników w dniesieniu do priorytetów średnioterminowych na lata 2009–2011 oraz rocznego programu działalności. Wprowadzenie systemu pomiaru wyników pomoże Centrum zarządzać skutkami, skutecznością, wydajnością i adekwatnością działań. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że instytucja powinna wprowadzać dodatkowe ulepszenia w programowaniu i monitorowaniu oraz szanować zasadę jednoroczności. Ponadto Centrum musi skuteczniej stosować budżetowe zasady specyfikacji i przejrzystości.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok 2009, gdyż Centrum zarządzało swoimi środkami w sposób właściwy i zgodny z wcześniejszymi prognozami.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2009, gdyż wnosi ono wkład w kontrolę wykorzystania środków przez instytucje europejskie. W celu usprawnienia w przyszłości zarządzania finansowego Centrum powinno przedstawiać porównanie działań zrealizowanych podczas bieżącego roku, oraz tych zrealizowanych w poprzednim roku, tak aby umożliwić organowi udzielającemu absolutorium lepszą ocenę wyników Centrum na przestrzeni dwóch lat.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem stwierdzam, że Trybunał Obrachunkowy uznał transakcje leżące u podstaw sprawozdania rocznego Centrum za rok finansowy 2009 za zgodne z prawem i prawidłowe. Gratuluję Centrum wprowadzenia w 2009 roku systemu pomiaru wyników oraz wprowadzenia zmian do procedur naboru w następstwie uwag Trybunału Obrachunkowego zawartych w sprawozdaniu z 2009 roku; przyczyniło się to do poprawy przejrzystości. Z zadowoleniem przyjmuję spostrzeżenia sprawozdawcy i zgadzam się z nimi, gratulując zarazem Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego wykonywanej pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) W dzisiejszym głosowaniu poparłem wniosek o udzielenie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2009. Odpowiedzialny za zewnętrzną kontrolę finansową Trybunał Obrachunkowy po wnikliwej ocenie sprawozdania finansowego Centrum stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie za rok 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Pragnę też pochwalić pracę Europejskiego Centrum, które jako pierwsze poddało się z własnej woli w 2009 roku pilotażowemu audytowi dotyczącemu ram etycznych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Gratuluję Centrum wprowadzenia w 2009 roku systemu pomiaru wyników w odniesieniu do priorytetów średnioterminowych na lata 2009–2011 oraz rocznego programu działalności, a także stworzenia wskaźników wyników umożliwiających monitorowanie postępów oraz ocenę realizacji, wyników i skutków; uważam w szczególności, że wprowadzenie systemu pomiaru wyników pomoże Centrum zarządzać skutkami, skutecznością, wydajnością i adekwatnością działań oraz oceniać je; uważam ponadto, że ten system mógłby obejmować dalszą poprawę budżetu zadaniowego oraz dokładniejsze monitorowanie środków na płatności, aby uniknąć przenoszenia środków.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament Europejski udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009. Parlament Europejski wyraża swoje zadowolenie z faktu, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż transakcje leżące u podstaw sprawozdania rocznego Centrum za rok budżetowy 2009 są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Głosowałam za udzieleniem absolutorium. Europejski Trybunał Obrachunkowy był w stanie ustalić, iż sprawozdanie roczne Centrum za rok 2009 jest zgodne z prawem i prawidłowe. Centrum, które powstało w 1975 roku i przeprowadza analizy systemów kształcenia zawodowego oraz dostarcza informacji na użytek polityki, badań i praktyki w tej dziedzinie, jest szczególnie potrzebne w czasie, gdy pojawiają się obawy o poziom szkolenia oraz groźbę niedoborów wykwalifikowanej siły roboczej. Należy jedynie rozważyć jego odległą lokalizację w Grecji, która czyni koniecznym utrzymywanie biura kontaktowego w Brukseli.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0118/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania jej budżetu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. W 2010 roku Agencja przyjęła wieloletni program prac na lata 2011–2015. Dokument ten jest ważny, gdyż umożliwia Agencji poczynienie skutecznych ustaleń administracyjnych służących wdrożeniu jej strategii i realizacji celów. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych w roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu skuteczniejszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat. Agencja powinna poprawić roczny program prac, tak by uwzględniał on konkretne i wymierne cele na poziomie zarówno polityki, jak i działalności operacyjnej. Powinna też usunąć uchybienia w planowaniu zatrudnienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009 po zapoznaniu się z dokonaną przez Trybunał Obrachunkowy analizą, w której stwierdza się, że jej działania są zgodne z prawem i prawidłowe. Jeżeli chodzi o działania Agencji, podkreślam przyjęcie wieloletniego programu prac.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok 2009, gdyż doceniam poprawność, jasność i przejrzystość jej sprawozdania finansowego, jak też efektywność działania wynikającą ze zrozumiałych i możliwych do wdrożenia planów.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję informacje zawarte w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego świadczące o zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw sprawozdań. Gratuluję Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa przyjęcia wieloletniego programu prac na lata 2011–2015, który umożliwi lepszą organizację i wdrażanie zaproponowanych celów, jak też utworzenia działu audytu wewnętrznego, który zajmuje się udzielaniem wsparcia i doradztwa dyrektorowi wykonawczemu Agencji oraz jej zarządowi.

Z radością przyjmuję spostrzeżenia sprawozdawcy i zgadzam się z nimi, gratulując zarazem Agencji wykonywanej pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), na piśmie (PT) Wdrożenie środków służących kontroli i inspekcjom w zakresie zastosowania wspólnej polityki rybołówstwa we własnych wyłącznych strefach ekonomicznych powinno należeć do kompetencji państw członkowskich; potrzebują one adekwatnego i wystarczającego wsparcia, wkład w które powinna wnieść Unia Europejska.

Nie przeczymy potrzebie współpracy między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz nawiązywania kontaktów i koordynacji działań w celu kontroli i zwalczania nielegalnych połowów, ale sceptycznie odnosiliśmy się do korzyści z utworzenia Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa, gdyż naszym zdaniem część jej kompetencji koliduje z kompetencjami państw członkowskich. Taka centralizacja, pomijając już inne aspekty, nie jest korzystna z punktu widzenia niezbędnej skuteczności działań kontrolnych.

Wyraziliśmy również odmienne zdanie w kwestii reprezentatywności Rady Administracyjnej Agencji, jej modelu działania oraz nadmiernego wpływu wywieranego na nią przez Komisję Europejską w związku z przyjętym systemem głosowania. Ponadto uważamy, że jeżeli Agencji przyznany został budżet w wysokości 10 100 000 euro (na rok budżetowy 2009), państwa członkowskie tracą tym samym możliwość zwiększenia wkładu UE w finansowanie działań kontrolnych zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy niedawno w Parlamencie i który został niestety odrzucony przez większość.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie (PT) Wdrożenie środków służących kontroli i inspekcjom w zakresie zastosowania wspólnej polityki rybołówstwa we własnych wyłącznych strefach ekonomicznych powinno należeć do kompetencji państw członkowskich. Potrzebują one adekwatnego i wystarczającego wsparcia, wkład w które powinna wnieść Unia Europejska.

Nie przeczymy potrzebie współpracy między poszczególnymi państwami członkowskimi oraz nawiązywania kontaktów i koordynacji działań w celu kontroli i zwalczania nielegalnych połowów, ale sceptycznie odnosiliśmy się do korzyści z utworzenia Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa, gdyż naszym zdaniem część jej kompetencji koliduje z kompetencjami państw członkowskich. Taka centralizacja, pomijając już inne aspekty, nie jest korzystna z punktu widzenia niezbędnej skuteczności działań kontrolnych.

Wyraziliśmy również odmienne zdanie w kwestii reprezentatywności Rady Administracyjnej Agencji, jej modelu działania oraz nadmiernego wpływu wywieranego na nią przez Komisję Europejską w związku z przyjętym systemem głosowania.

Ponadto uważamy, że jeżeli Agencji przyznany został budżet w wysokości 10 100 000 euro (na rok budżetowy 2009), państwa członkowskie tracą tym samym możliwość zwiększenia wkładu UE w finansowanie działań kontrolnych zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy niedawno w Parlamencie i który został niestety odrzucony przez większość.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), na piśmie (GA) Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa ustanowiono w 2005 roku w celu zapewnienia, aby państwa członkowskie przestrzegały zasad wspólnej polityki rybołówstwa. Agencja ta, której siedziba mieści się w Vigo w Hiszpanii, ma wielkie znaczenie z punktu widzenia kontroli i koordynacji zadań w zakresie rybołówstwa między państwami członkowskimi. Moim zdaniem należy się cieszyć z faktu przyjęcia przez Agencję wieloletniego programu prac na lata 2011–2015 zgodnie z zaleceniem strategii „Europa 2020”.

Wieloletni program prac przyczyni się do współpracy regionalnej i dzielenia się zasobami w ramach planów rozmieszczenia, co poprawi opłacalność działań Agencji. Z zadowoleniem przyjmuję decyzję Trybunału Obrachunkowego o udzieleniu absolutorium; jest oczywiste, że Komisja Rybołówstwa, która przyjęła moją opinię w tej sprawie, podziela to zdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Agencja powinna jednak zaradzić uchybieniom w programowaniu działań, tak aby w przyszłości procedury sporządzania budżetu były wystarczająco rygorystyczne, co pozwoli uniknąć wzrostów i spadków w tych samych pozycjach budżetowych. Ponadto Agencja nie sporządziła jeszcze wieloletniego programu prac. Uważam zatem, iż należy wziąć pod uwagę poczynione spostrzeżenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Zarówno Trybunał Obrachunkowy, jak i Komisja Kontroli Budżetowej wydały pozytywną opinię na temat wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa. Tak więc Parlament zagłosował dzisiaj za udzieleniem jej absolutorium budżetowego za rok 2009. Przeprowadzona kontrola wykazała, że budżet Agencji jest wiarygodny, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Pragnę jednak wskazać obecność pewnych uchybień dotyczących przede wszystkim planowania zatrudnienia, które – jak mam nadzieję – zostaną wkrótce naprawione w procedurach odnoszących się do kolejnych lat budżetowych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa. Apeluję niemniej do dyrektora wykonawczego Agencji o całkowite wywiązanie się z obowiązku uwzględnienia w swoim sprawozdaniu przedkładanym organowi udzielającemu absolutorium i zawierającym podsumowanie sprawozdania Służby Audytu Wewnętrznego (IAS), wszystkich zaleceń (łącznie z tymi, które Agencja mogłaby ewentualnie odrzucić) i wszystkich działań podjętych odnośnie do tych zaleceń; wzywam zatem dyrektora wykonawczego Agencji do przedstawienia informacji o treści czterech zaleceń służby audytu wewnętrznego określonych mianem „bardzo ważne” oraz o działaniach podjętych przez Agencję.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) W niniejszym sprawozdaniu udziela się absolutorium z wykonania budżetu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa w odniesieniu do jej działalności w roku 2009, przedłużając tym samym absolutorium przyznane przez Parlament Europejski w dniu 5 maja 2010 r. w odniesieniu do wykonania jej budżetu za rok budżetowy 2008.

Ponieważ Trybunał Obrachunkowy uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok finansowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, a delegacja Komisji Rybołówstwa odwiedziła Agencję w czerwcu 2010 roku i była bardzo usatysfakcjonowana ogólnym stanem jej działalności, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji wspólnych planów rozmieszczenia, uważam, iż Parlament powinien przyjąć omawiane sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament Europejski udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament Europejski gratuluje Agencji przyjęcia wieloletniego programu prac na lata 2011–2015; podkreśla też znaczenie takiego dokumentu, który pozwoli Agencji poczynić skuteczne ustalenia administracyjne służące wdrożeniu jej strategii i realizacji celów.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Głosowałam za udzieleniem absolutorium. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok finansowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe; przeprowadzona w 2010 roku rewizja wieloletniego programu prac, jak również uruchomienie przeglądu procedur budżetowych przekonują mnie, że Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa wdraża otrzymane zalecenia. Agencja, którą utworzono w 2005 roku, wykonuje pracę ważną, a wręcz konieczną w obliczu wcześniejszego całkowitego niepowodzenia w realizacji celów uzgodnionych w 2002 roku oraz faktu, że wspólna polityka rybołówstwa jest jak dotąd uważana za nieskuteczną. Agencja będzie w najbliższej przyszłości niezbędna z racji tego, że 88 % zasobów rybnych w UE jest przeławianych, nad czym należy ubolewać.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0123/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), na piśmie (LT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania jej budżetu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna rozważyć wprowadzenie wykresu Gantta do programowania wszystkich działań operacyjnych, aby w zwięzły sposób określić czas, jaki każdy pracownik poświęca danemu projektowi, oraz aby wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie rezultatów. Ponadto Agencja musi wprowadzić zadaniową strukturę budżetu operacyjnego, aby wyraźnie powiązać program prac z prognozami finansowymi i poprawić monitorowanie wyników oraz związaną z tym sprawozdawczość. Agencja powinna przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych podczas roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu skuteczniejszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat. Ponadto do budżetu na każdy rok należy dołączać specjalne sprawozdanie w sprawie nadwyżki budżetowej przeniesionej z poprzednich lat wyjaśniające, dlaczego środki te nie zostały wykorzystane, oraz w jaki sposób i kiedy zostaną wykorzystane. Agencja nadal wykazuje niedociągnięcia w procedurach rekrutacji personelu, które zagrażają przejrzystości tych procedur. Zgadzam się, że Agencja powinna informować Parlament Europejski o działaniach podjętych w celu naprawienia tej sytuacji oraz zwiększenia przejrzystości procedur naboru.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok 2009, gdyż pomimo budzącego najwyraźniej wątpliwości sposobu zarządzania dostępnymi środkami Trybunał Obrachunkowy uznał sprawozdanie za wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw za zgodne z prawem i prawidłowe. Ponadto zgadzam się z potrzebą wdrożenia przez Agencję precyzyjniejszych mechanizmów określania celów i oceny rezultatów.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego świadczące o zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw sprawozdania Agencji. Z radością przyjmuję spostrzeżenia sprawozdawcy i zgadzam się z nimi, gratulując zarazem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego wykonywanej pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wyraził on jednak zaniepokojenie z powodu braku koordynacji między potrzebami, personelem i regulaminem finansowym Agencji, zwłaszcza z powodu faktu, że procedury naboru pracowników utrudniają rekrutację odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Uważam zatem, iż należy wziąć pod uwagę poczynione spostrzeżenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) W dzisiejszym głosowaniu Parlament Europejski udzielił Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009. Kontrola finansowa wykonania budżetu Wspólnoty następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie Europejskim. Jest oczywiste, że każda debata na temat absolutorium ma konkretny kontekst, a dzisiaj udzielamy absolutorium w warunkach kryzysu gospodarczego i finansowego, który stwarza w niektórych państwach członkowskich problemy natury finansowej i budżetowej. Pomimo tych warunków pragnę niemniej wyrazić zadowolenie z rezultatów osiągniętych przez Agencję, dlatego też głosowałem w sposób wnioskowany przez sprawozdawcę.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie (PL) Panie Przewodniczący! Jestem zaniepokojony programem prac Agencji na rok 2010 i jednocześnie uważam, że powinien zostać poprawiony tak, aby zostały wprowadzone cele i istotne wskaźniki dotyczące wyników, jednocześnie ulepszając system planowania zasobów. Zwracam również uwagę na potrzebę udoskonalenia systemu monitorowania projektów certyfikacyjnych, aby uzyskać pewność, że opłaty pobierane przez cały okres trwania projektu nie odbiegają znacząco od rzeczywistych kosztów. Ostatecznie podjąłem decyzję udzielenia poparcia dla absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, wzywam jednak Agencję do wprowadzenia zadaniowej struktury budżetu operacyjnego, aby wyraźnie powiązać program prac z prognozami finansowymi i poprawić monitorowanie wyników oraz związaną z tym sprawozdawczość; zauważam, że Agencja co roku sporządza plan wieloletni – po omówieniu go z wszystkimi zainteresowanymi stronami i zatwierdzeniu przez zarząd – w którym ujęty jest budżet w podziale na rodzaj działalności; przyjmuję też do wiadomości uwagę Trybunału Obrachunkowego, że struktura budżetu operacyjnego Agencji (tytuł III) pozostała częściowo powiązana z nakładami oraz że wprowadzono korekty budżetowe bez aktualizacji programu prac, nawet w sytuacjach, gdy miały one znaczny wpływ na przydział zasobów ludzkich i finansowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Głosowałam za udzieleniem absolutorium. Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne za rok 2009 jest prawidłowe i pozytywnie ocenił jego wiarygodność. Jednocześnie pragnę skorzystać z tej sposobności, by podkreślić zawarte w sprawozdaniu wezwanie do wprowadzenia przejrzystszej procedury rekrutacji. W obliczu odpowiedzialnych zadań wykonywanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego oraz wspomnianych trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego personelu postulat ten należy w pełni uwzględnić.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0107/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2009. Centrum jest instytucją, która może odegrać ważną rolę we wzmacnianiu i rozwijaniu wspólnotowego nadzoru nad chorobami, jak również w szacowaniu dotychczasowych i nowo pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, oraz informowaniu o nich. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Centrum za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Centrum powinno przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych w roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu skuteczniejszą ocenę wyników Centrum na przestrzeni dwóch lat. Zgadzam się też, że należy zwiększyć uprawnienia Centrum, aby Unia dysponowała możliwością dokonania samodzielnej oceny powagi zagrożenia infekcją w razie wystąpienia pandemii i mogła usprawnić koordynację między państwami członkowskimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Budżet Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009 wynosił o 25,3 % więcej w porównaniu z rokiem 2008. Jeżeli podobny wzrost odnotujemy w nadchodzących latach, w jaki sposób uporamy się z kryzysem finansowym, biorąc pod uwagę ciągle rosnące wydatki? Uważam, że te 51 milionów euro można było wydać efektywniej, inwestując je w regionalne systemy monitorowania chorób w poszczególnych państwach członkowskich. Nie tylko pomoże to w walce z chorobami zakaźnymi, ale wzmocni też systemy opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok 2009, gdyż sprawozdawcy udało się zidentyfikować najważniejsze problemy, jeżeli chodzi o przejrzystość i dokładność sprawozdań Centrum, oraz ponieważ mam pewność, że ta ważna i przydatna agencja dołoży wysiłków w celu usprawnienia wskazanych obszarów administracji, nie niwecząc zarazem wykonanej już przez siebie pożytecznej pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2009, gdyż wnosi ono wkład w kontrolę wykorzystania środków przez instytucje europejskie. Centrum jest instytucją, która może odegrać ważną rolę we wzmacnianiu i rozwijaniu wspólnotowego nadzoru nad chorobami, jak również w szacowaniu dotychczasowych i nowo pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, oraz informowaniu o nich. Ubolewam jednak, że Centrum nie zastosowało się do zasady jednoroczności, i doszło do wielu przeniesień.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego świadczące o zgodności z prawem i prawidłowości transakcji leżących u podstaw sprawozdania. Wskazuję też na znaczny wkład Centrum w działania na rzecz zwalczania pandemii grypy H1N1 w 2009 roku, m.in. poprzez wytyczne zawarte w tymczasowym dokumencie w sprawie stosowania szczególnych szczepionek przeciwko grypie podczas pandemii wirusa H1N1 w 2009 roku. Z zadowoleniem przyjmuję spostrzeżenia sprawozdawcy i zgadzam się z nimi, gratulując zarazem Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wykonywanej pracy.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Wobec stwierdzenia Trybunału Obrachunkowego, iż uzyskał on wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009. Jest oczywiste, że każda debata na temat absolutorium ma konkretny kontekst, a kontekstem dzisiejszej debaty jest kryzys gospodarczy i finansowy, który stwarza w niektórych państwach członkowskich problemy natury finansowej i budżetowej. Uważam jednak, że Centrum odegrało bardzo wartościową rolę we wzmacnianiu wspólnotowego nadzoru nad chorobami, jak również w szacowaniu dotychczasowych i nowo pojawiających się zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, jakie niosą ze sobą choroby zakaźne, oraz informowaniu o nich. Wreszcie pragnę pogratulować Centrum jego wkładu w działania na rzecz zwalczania pandemii grypy H1N1 w 2009 roku.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i jestem zdania, że należy zwiększyć uprawnienia Centrum, aby Unia dysponowała możliwością dokonania samodzielnej oceny powagi zagrożenia infekcją w razie wystąpienia pandemii i mogła usprawnić koordynację między państwami członkowskimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009. Parlament zwraca się ponownie do Centrum o przedstawienie, w tabeli załączonej do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, porównania działań zrealizowanych podczas roku, którego dotyczy udzielenie absolutorium, oraz tych zrealizowanych w roku poprzednim, tak aby pozwolić organowi udzielającemu absolutorium na lepszą ocenę wyników Centrum z roku na rok.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Wstrzymałam się od głosu. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wykonuje bardzo ważne zadanie i uzasadniło swoje powstanie działaniami na rzecz zwalczania pandemii H1N1; oczekiwałabym wszakże odroczenia absolutorium do chwili udostępnienia treści zaleceń poczynionych przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS), do czego wezwano w przedmiotowym sprawozdaniu – Służba sformułowała jedno zalecenie „bardzo ważne” i siedem „ważnych” – oraz do chwili, gdy Centrum przedstawi plan wdrożenia tych zaleceń.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0127/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania jej budżetu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja musi zmniejszyć odsetek przeniesień (przeniosła ona 29 % ogółu środków) w celu przestrzegania zasady jednoroczności. Wyrażam zadowolenie z inicjatyw Agencji służących poprawie ukierunkowania na klienta oraz procedur uzyskiwania informacji zwrotnych; w szczególności wyrażam uznanie dla Agencji za przeprowadzenie w 2009 roku badania zainteresowanych podmiotów oraz zwiększenia wsparcia dla przemysłu. Agencja musi w dalszym ciągu usprawniać planowanie oraz monitorowanie procedur przetargowych i wykonywania budżetu, aby zmniejszyć odsetek przenoszonych środków. Odnotowuję zobowiązanie Agencji do ograniczenia przeniesienia niewykorzystanych środków na następny rok oraz do znacznego zmniejszenia kwoty środków przenoszonych w porównaniu z rokiem 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Za co płacimy nieco ponad 70 milionów euro? Za agencję, w której według Trybunału Obrachunkowego opóźnienia w działaniach operacyjnych są spowodowane trudnościami we wprowadzaniu systemu informatycznego oraz brakiem wykwalifikowanego personelu? To dwa aspekty w oczywisty sposób niezbędne dla skutecznego działania agencji, ale dają one do myślenia, czy potrafi sobie ona w ogóle poradzić z postawionymi jej celami. Głosowałem przeciwko udzieleniu absolutorium, gdyż moim zdaniem środki te można wydać efektywniej, nie zaś na działającą w niedoskonały sposób agencję.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok 2009, gdyż wskazano, że pomimo pewnych luk i niedoskonałości w jej sprawozdaniu, wynikających po części z niedawnego ustanowienia Agencji, jej wyniki w zakresie kontroli i zarządzania budżetem stale się poprawiają.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Europejska Agencja Chemikaliów przyczynia się do poprawy jakości życia społeczeństwa europejskiego, gwarantując bezpieczne stosowanie substancji chemicznych i wspierając innowacje. W obliczu rosnącej złożoności i powszechności zastosowania tych substancji oraz badań nad nimi, moim zdaniem Agencja będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę, co uzasadnia jeszcze ściślejszą kontrolę tego, w jaki sposób generuje ona środki.

Trybunał Obrachunkowy potwierdził wiarygodność jej sprawozdania za rok budżetowy 2009 i wydaje się, że Agencja jest na dobrej drodze do przezwyciężenia wszystkich początkowych problemów, które są niemal nieuniknione w przypadku tego rodzaju instytucji. Mam nadzieję, że Agencja będzie realizować cele, dla których ją powołano, jak też poprawi dyscyplinę budżetową i swoje zdolności planowania.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Trybunału wskazał jednak opóźnienia w działaniach operacyjnych spowodowane trudnościami we wprowadzaniu systemu informatycznego oraz brakiem wykwalifikowanego personelu. Uważam zatem, iż należy wziąć pod uwagę poczynione spostrzeżenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie Europejskim. W dzisiejszym głosowaniu udzielono dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009. Głosowałem za udzieleniem absolutorium, gdyż audyty przeprowadzone przez Trybunał Obrachunkowy i Komisję Kontroli Budżetowej dowiodły, że wszystkie transakcje Agencji przeprowadzono w sposób w pełni zgodny z prawem i poprawny. Wreszcie, gratuluję Agencji stworzenia jednostki audytu wewnętrznego, której zadaniem jest prowadzenie audytu wewnętrznego i doradzanie dyrektorowi wykonawczemu na temat zarządzania ryzykiem i systemów kontroli w drodze wydawania niezależnych opinii i zaleceń.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiej Agencji Chemikaliów, ale wzywam Agencję do informowania organu udzielającego absolutorium o krokach podjętych w celu poprawy systemu kontroli poprzez usprawnienie obiegu środków finansowych, przepływu pracy, audytów, planów działania oraz ocen ryzyka.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące końcowego rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Chemikaliów za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Chemikaliów absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament wyraża zadowolenie z inicjatyw Agencji służących poprawie ukierunkowania na klienta oraz procedur uzyskiwania informacji zwrotnych. W szczególności wyraża uznanie dla Agencji za przeprowadzenie w 2009 roku badania zainteresowanych podmiotów oraz zwiększenia wsparcia dla przemysłu.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pana posła Stavrakakisa, w którym wzywa on Europejski Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzania kontroli wyników działającej od niedawna Europejskiej Agencji Chemikaliów. W oparciu o dostępne dane zalecono udzielenie absolutorium Agencji, która przedstawiła już informacje, jakie będą w przyszłości wymagane w odniesieniu do pozostałych agencji (jak na przykład załączoną tabelę z porównaniem liczb za dwa kolejne lata budżetowe).

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0122/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Agencja jest wiarygodnym źródłem niezależnych informacji w zakresie środowiska dla wszystkich instytucji unijnych, państw członkowskich i organów decyzyjnych. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych w roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym. Agencja powinna rozwinąć swoje metody komunikacji, aby zwrócić większą uwagę mediów na wyniki swoich badań, a w ten sposób dać podstawy do publicznej debaty na temat istotnych zagadnień dotyczących środowiska naturalnego. Tego rodzaju działania mogą poprawić przejrzystość zasad działania i zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej pracą Agencji.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Dlaczego mamy finansować agencje, które nie wdrażają zaleceń przedstawionych przez Służbę Audytu Wewnętrznego? W 2006 roku przedstawiono 27 zaleceń, z czego do tej pory wdrożono zaledwie dziewięć. Sądzę zatem, że Europejska Agencja Środowiska nie funkcjonuje poprawnie i należy zakończyć jej finansowanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium Europejskiej Agencji Środowiska na rok 2009, gdyż uważam, że wykonywana przez nią praca ma obecnie wielkie znaczenie. Dlatego też sądzę, że skrytykowane aspekty jej działalności należy usprawnić, nie tracąc jednak z pola widzenia długookresowych celów strategicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009, gdyż wnosi ono wkład w kontrolę wykorzystania środków przez instytucje europejskie. Uważam Agencję za bardzo ważną instytucję, zwłaszcza w odniesieniu do przystosowania się do zmiany klimatu, oceny ekosystemów, zrównoważonego spożycia i produkcji oraz zapobiegania katastrofom i radzenia sobie z nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Celem Europejskiej Agencji Środowiska jest udostępnianie niezależnych i wiarygodnych informacji w zakresie środowiska. Mandat Agencji obejmuje dwa aspekty: po pierwsze, wspieranie państw członkowskich Unii Europejskiej w formułowaniu polityki gospodarczej uwzględniającej zagadnienia środowiskowe i zrównoważonego rozwoju, a po drugie koordynację informacji o środowisku za pośrednictwem Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet).

Wśród zagadnień, do monitorowania których powołano Agencję, znajdują się ocena stanu środowiska, określanie tendencji środowiskowych, w tym czynników społecznych i gospodarczych decydujących o presji środowiskowej, monitorowanie polityki ochrony środowiska i jej skuteczności oraz prognozowanie przyszłych tendencji i problemów.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), na piśmie (PT) Sprawozdawca przedstawia pewne spostrzeżenia i zalecenia, które uważamy za istotne z punktu widzenia procesów budżetowych, i które powinna wziąć pod uwagę Europejska Agencja Środowiska. Jednocześnie wskazuje on istotne niedociągnięcia w procedurach rekrutacyjnych Agencji, które stawiają pod znakiem zapytania przejrzystość tych procedur, w szczególności: w ogłoszeniach o wolnych stanowiskach nie określono maksymalnej liczby kandydatów do wpisania na listy rezerwowe, pytań wykorzystywanych podczas testów pisemnych i rozmów kwalifikacyjnych nie określano przed zbadaniem kandydatur, decyzje komisji rekrutacyjnych były niewystarczająco udokumentowane, nie zostały określone z wyprzedzeniem progi punktowe wymagane do zaproszenia kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną lub do wpisania ich na listę rezerwową, a także brakowało protokołów. To poważne niedociągnięcia, które należy pilnie skorygować.

Europejska Agencja Środowiska może i powinna odgrywać ważną rolę w gromadzeniu obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat środowiska w Europie oraz udostępnianiu ich w dostępny i wyczerpujący sposób. Ważne jest niemniej dołożenie wysiłków, aby zagwarantować lepszą współpracę, kontakty i koordynację z właściwymi instytucjami w państwach członkowskich poprzez działanie na rzecz synergii i usprawnienia obiegu informacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy odnotował, iż procedury sporządzania budżetu nie były dostatecznie rygorystyczne, co doprowadziło do znacznej liczby przesunięć budżetowych dotyczących większości pozycji budżetowych (co odpowiada 8 % budżetu Agencji). Stwierdził w szczególności, że niektóre z tych przesunięć spowodowały następujące po sobie wzrosty i spadki w tych samych działach budżetu, podczas gdy niektóre środki nie zostały wykorzystane i zostały przesunięte do innych pozycji w trakcie roku. Uważam zatem, że procedury opracowywania budżetu powinny być bardziej rygorystyczne, gdyż znacząca część zasobów finansowych pochodzi z dotacji wspólnotowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie. W dzisiejszym głosowaniu udzielono Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009. Głosowałem za udzieleniem absolutorium, gdyż audyty przeprowadzone przez Trybunał Obrachunkowy i Komisję Kontroli Budżetowej dowiodły, że wszystkie transakcje Agencji przeprowadzono w sposób w pełni zgodny z prawem i poprawny. Uważam ponadto, że Agencja wykonuje bardzo ważną pracę i popieram niedawne wysiłki na rzecz większego zaangażowania społeczeństwa w debatę na temat istotnych zagadnień dotyczących środowiska naturalnego, takich jak zmiana klimatu, różnorodność biologiczna oraz gospodarka zasobami naturalnymi.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium budżetowego Europejskiej Agencji Środowiska. Wzywam jednak Agencję do poprawy, do końca roku, dokładności informacji przedkładanych przez departamenty operacyjne dotyczących oszacowania rozliczeń międzyokresowych biernych środków operacyjnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament w szczególności wyraża zadowolenie z faktu, że Agencja jest wiarygodnym źródłem niezależnych i pewnych informacji w zakresie środowiska dla wszystkich instytucji unijnych, państw członkowskich i organów decyzyjnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Głosowałam za udzieleniem absolutorium, gdyż Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok 2009 jest zgodne z prawem i prawidłowe. Europejska Agencja Środowiska wykonuje w ostatnich latach ważne zadanie w zakresie dostarczania niezależnych i wiarygodnych informacji oraz danych na temat środowiska, a dziedzina ta zaprząta uwagę znacznej części obywateli Europy, czego dowodzą sprawozdania roczne Komisji Petycji. Z zadowoleniem stwierdzam też, że w sprawozdaniu wzywa się Europejski Trybunał Obrachunkowy do przeprowadzania kontroli wyników Agencji.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0146/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Urzędu za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Urząd powinien usprawniać planowanie i monitorowanie procesów budżetowych związanych ze środkami zróżnicowanymi. Urząd powinien lepiej zarządzać budżetem w celu ograniczenia przenoszenia wysokich kwot na kolejne lata. Urząd powinien też zapewniać wysoką jakość i niezależność swoich opinii celem zagwarantowania zgodności z normami bezpieczeństwa Unii oraz wysokiego poziomu naukowego i niezależności we wszelkich kwestiach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz oraz ochronę roślin.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, w dniu zaś 5 maja 2010 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2008.

Głosowałam za jego przyjęciem również dlatego, że chociaż Urząd powinien usprawnić planowanie i monitorowanie procesów budżetowych, zgadzam się, iż musi też zapewnić wysoką jakość i niezależność swoich opinii celem zagwarantowania zgodności z normami bezpieczeństwa Unii oraz wysokiego poziomu naukowego i niezależności we wszelkich kwestiach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz oraz ochronę roślin.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Nie można zignorować faktu, że w trzech kolejnych latach (2006, 2007 i 2008) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przenosił na kolejny rok znaczną część zobowiązań przeznaczonych na działania operacyjne. Jeszcze bardziej kontrowersyjny jest fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził trudności w wykonaniu programu prac na 2009 rok. Z tych względów uważam, że tej agencji nie należy udzielić absolutorium z wykonania budżetu, gdyż podatnicy europejscy nie zasługują na to, aby ich pieniądze wydawać na agencję, która nie radzi sobie z powierzonymi jej obowiązkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok 2009 nie tylko dlatego, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, ale również dlatego, że Agencja przeznaczyła część środków ze swojej rezerwy na realizację ważnych projektów na przykład w dziedzinie infrastruktury, rozwoju systemów informatycznych i współpracy naukowej. Uważam jednak, że należy przeprowadzić dodatkowe audyty dotyczące wykorzystania części środków, a zarządzanie budżetem należy usprawnić, aby ograniczyć wysoką liczbę przeniesień.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2009, gdyż wnosi ono wkład w kontrolę wykorzystania środków przez instytucje europejskie. Uważam, że Urząd powinien nadal gwarantować doskonałość i niezależność naukową, co oznacza potrzebę podjęcia środków odnoszących się do oświadczeń o korzyściach ze strony personelu Urzędu i pracujących dla niego ekspertów.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Zadania Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności obejmują wszystkie etapy produkcji i dostaw żywności od produkcji pierwotnej po dostarczenie żywności konsumentom, w tym również bezpieczeństwo pasz zwierzęcych. Urząd gromadzi informacje i analizuje nowe osiągnięcia naukowe, by zidentyfikować oraz ocenić wszelkie potencjalne zagrożenia dla łańcucha pokarmowego. Może on dokonywać oceny naukowej każdej kwestii, która może mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo dostaw żywności, w tym zagadnień dotyczących zdrowia lub dobrostanu zwierząt oraz zdrowia roślin. Jeżeli bezpieczeństwo żywności jest jednym z głównych wymogów i największych problemów rynku liczącego ponad 500 milionów konsumentów, jego ocena i badanie wymaga niezwykle wysokiego profesjonalizmu, wydajności oraz bezstronności. Unia pragnie uzyskać możliwość monitorowania żywności od miejsca produkcji aż po miejsce jej spożycia, ale trzeba pamiętać, że do zrobienia pozostało jeszcze bardzo wiele.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Po pierwsze, pragnę podziękować wszystkim, którzy pracowali nad sprawozdaniem, i pogratulować Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, gdyż zapewnia on wysoką jakość i niezależność swoich opinii celem zagwarantowania zgodności z normami bezpieczeństwa Unii, wysokiego poziomu naukowego i niezależności we wszelkich kwestiach mających bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności. Muszę niestety wskazać kilka problemów zidentyfikowanych przez Trybunał Obrachunkowy w wyniku audytów przeprowadzonych w ramach programu prac na rok 2009. W związku z tym dołączam się do wezwań, aby Urząd podjął niezbędne działania w celu zaradzenia tym uchybieniom, które nie wpłynęły w każdym razie na ogólną prawidłowość i wiarygodność budżetu za rok finansowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, ale z ubolewaniem stwierdzam, że Trybunał Obrachunkowy trzeci rok z rzędu podkreślił, iż przeniesione z poprzedniego roku zobowiązania przeznaczone na działania operacyjne musiały zostać anulowane (19 % zobowiązań na działania operacyjne przeniesionych z roku 2008, 37 % zobowiązań na działania operacyjne przeniesionych z roku 2007 oraz 26 % zobowiązań na działania operacyjne przeniesionych z roku 2006). Parlament wzywa Urząd do zmiany tej sytuacji i poinformowania Trybunału Obrachunkowego o podjętych środkach.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Urzędu, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności absolutorium z wykonania budżetu Urzędu za rok budżetowy 2009. Parlament pochwala Urząd za przedstawienie w tabeli załączonej do sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2009 zestawienia porównawczego działań, które zostały przeprowadzone w latach 2008 i 2009, aby umożliwić organowi udzielającemu absolutorium dokonanie skuteczniejszej oceny działalności Urzędu na przestrzeni dwóch kolejnych lat. Parlament wyraża też zadowolenie z faktu, że Urząd zwiększył liczbę dokumentów tematycznych i publikacji informacyjnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) W przypadku Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie zastosowałam się do zalecenia sprawozdawcy, aby udzielić absolutorium „na podstawie dostępnych danych”; oczywiste uchybienia w zarządzaniu budżetem są po prostu zbyt poważne. Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) przedstawiła 48 zaleceń dotyczących zarządzania dotacjami, z czego 27 zaliczono wręcz do kategorii „kluczowych”. Ponadto występują obawy dotyczące możliwych konfliktów interesów i braku przejrzystości.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0120/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Centrum za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Centrum dotyczącą prowadzenia skomputeryzowanej sieci służącej do gromadzenia i wymiany informacji, zwanej Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Sieć ta jest powiązana z krajowymi sieciami informacji o narkotykach, z wyspecjalizowanymi ośrodkami w państwach członkowskich oraz z systemami informacyjnymi organizacji międzynarodowych współpracujących z Centrum. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna rozważyć wprowadzenie wykresu Gantta do programowania każdego ze swych działań operacyjnych, aby szybko określić czas, jaki każdy pracownik poświęcił danemu projektowi, oraz by wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie wyników. Uważam też, że Centrum powinno usprawnić programowanie i monitorowanie swych działań w celu zmniejszenia liczby przeniesień na kolejny rok. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Centrum dotyczącą przedstawiania Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z audytu wewnętrznego dotyczącego Centrum, przygotowanego przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS), gdyż jest to dowód przejrzystości i najlepszych praktyk.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu obserwatorium za rok budżetowy 2009. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, Trybunał Obrachunkowy uznał jego działania za zgodne z prawem i prawidłowe. Należy też wziąć pod uwagę, że Parlament udzielił mu w maju absolutorium. Bardzo ważną kwestią wydaje mi się zarządzanie centrum, bardzo więc cieszy mnie utworzenie Europejskiej Sieci Informacji o Narkotykach i Narkomanii, która ułatwi kontakty między krajowymi sieciami informacji o narkotykach i wyspecjalizowanymi ośrodkami w państwach członkowskich w celu dzielenia się najlepszymi praktykami. Za pozytywny aspekt uważam przedłożenie zestawienia porównawczego działań przeprowadzonych w latach 2009 i 2008, gdyż ułatwia to analizę rozszerzenia działalności Centrum.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok 2009, gdyż Centrum zarządzało swoimi środkami w sposób rozsądny i zgodny z oczekiwaniami. Jak pokazano w sprawozdaniu, zarządzanie to można jeszcze usprawnić, przede wszystkim jeżeli chodzi o zarządzanie gotówką i analizę przeniesień środków na kolejne lata.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Omawiane centrum monitorowania odgrywa niezwykle ważną rolę w kontekście europejskim. Jego zadaniem jest dostarczenie obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji umożliwiających Unii Europejskiej i jej państwom członkowskim szerokie spojrzenie na zjawisko uzależnienia od narkotyków oraz jego konsekwencje.

Rygoryzm w odniesieniu do przedstawianych informacji skutkuje potrzebą równego rygoryzmu w rachunkowości. Mam nadzieję, że centrum monitorowania nie ustanie w rzetelnym i dokładnym wykonywaniu powierzonej mu misji, a zarazem dołoży wszelkich wysiłków, by jak najlepiej zarządzać budżetem. Mam też nadzieję, że gromadzone przez nie informacje pomogą państwom członkowskim uważnie śledzić przyczyny i skutki tej plagi oraz wskazać drogi i rozwiązania umożliwiające dotkniętym nią Europejczykom uwolnienie się od uzależnienia, które niszczy ich samych oraz ich rodziny.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009. Jednocześnie budżet Centrum był o 2,25 % niższy od jego budżetu na rok 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie. W dzisiejszym głosowaniu udzielono absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009. Głosowałem za udzieleniem absolutorium, gdyż Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wreszcie, z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Centrum dotyczącą prowadzenia skomputeryzowanej sieci służącej do gromadzenia i wymiany informacji, zwanej Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Sieć ta będzie powiązana z krajowymi sieciami informacji o narkotykach, z wyspecjalizowanymi ośrodkami w państwach członkowskich oraz z systemami informacyjnymi organizacji międzynarodowych współpracujących z Centrum.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii; ponadto z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Centrum dodatkowo poprawiło swą roczną prognozę dotyczącą potrzeb finansowych; zauważam, że prognoza ta jest stale aktualizowana i przedstawiana jako dodatkowy dokument właściwym służbom Komisji, aby uzasadnić kwartalne wnioski Centrum o wypłatę następnej raty rocznej dotacji przyznanej mu przez Unię.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Centrum, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii absolutorium z wykonania budżetu Centrum za rok budżetowy 2009. Parlament z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Centrum dotyczącą prowadzenia skomputeryzowanej sieci służącej do gromadzenia i wymiany informacji, zwanej Europejską Siecią Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Parlament zauważa, że sieć ta jest powiązana z krajowymi sieciami informacji o narkotykach, z wyspecjalizowanymi ośrodkami w państwach członkowskich oraz z systemami informacyjnymi organizacji międzynarodowych współpracujących z Centrum.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Głosowałam za udzieleniem absolutorium. Sprawozdanie roczne za 2009 rok uznano za prawidłowe. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii gospodarowało swoim budżetem we wzorcowy sposób. Centrum Monitorowania przedstawiło już tabelę z porównaniem lat budżetowych 2008 i 2009, prezentującą nie tylko liczby (które pokazują, że wielkość środków zmalała o 2,25 % w porównaniu z 2008 roku), ale też wdrożone środki. Aby zapewnić pełną przejrzystość, Centrum pragnie przedstawić kompletne sprawozdanie Służby Audytu Wewnętrznego.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0132/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna rozważyć wprowadzenie wykresu Gantta do programowania wszystkich działań operacyjnych, aby w zwięzły sposób określić czas, jaki każdy pracownik poświęca danemu projektowi, oraz aby wzmocnić ukierunkowanie na osiąganie rezultatów. Agencja powinna przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych podczas roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu skuteczniejszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat. W 2009 roku Trybunał Obrachunkowy ponownie stwierdził dużą liczbę przesunięć budżetowych; w związku z tym Agencja powinna dodatkowo poprawić planowanie i monitorowanie w celu zmniejszenia liczby przesunięć budżetowych. Agencja musi też podjąć kroki w celu zaradzenia niedociągnięciom w procedurach rekrutacji personelu, które zagrażają przejrzystości tych procedur.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie Agencji jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Do mojego stanowiska przyczynił się fakt, że pozytywnie oceniam przyjęcie przez nią pięcioletniego programu prac, choć zgodnie ze stwierdzeniem Trybunału Obrachunkowego powinna ona usprawnić planowanie i zarządzanie budżetowe. Ogólna ocena jej działalności jest jednak korzystna.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok 2009, gdyż pomimo tego, że wcześniej nie posiadała ona wieloletniego programu, a wysoka liczba przesunięć budżetowych w 2008 roku budziła poważne obawy, Agencja poczyniła postępy, a Trybunał Obrachunkowy wyraził ogólnie pozytywną opinię o jej sprawozdaniu rocznym i transakcjach leżących u jego podstaw.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Katastrofy ekologiczne wywołane przez statki „Erika” i „Prestige” jasno wykazały potrzebę większych wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na morzu na szczeblu europejskim. Agencja, której siedziba słusznie znajduje się w Lizbonie, dysponuje znaczącymi kompetencjami w tym zakresie i jej trudną pracę należy wspierać. Powinna ona jednak dołożyć starań na rzecz usprawnienia swojej polityki planowania i monitorowania.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Po pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawcy – panu posłowi Stavrakakisowi – za świetnie wykonaną pracę. Głosowałem dzisiaj za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009. Pragnę jednak wskazać, że w 2009 roku Trybunał Obrachunkowy stwierdził dużą liczbę przesunięć budżetowych, i przyłączyć się do przedłożonego Agencji postulatu, zgodnie z którym powinna ona poprawić w przyszłości planowanie i monitorowanie w celu zmniejszenia liczby przesunięć budżetowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie (PL) Panie Przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję pracę Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu. Uważam również, że postępowym w przypadku jej działań oraz poprawy dalszej pracy będzie przyjęcie w marcu 2010 roku pięcioletniej strategii. Dlatego też postanowiłem zagłosować za absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009, wzywam jednak Agencję do dalszego zmniejszania liczby zobowiązań a posteriori (np. zobowiązań prawnych zaciągniętych przed poczynieniem odpowiadających im zobowiązań budżetowych); przypominam Agencji, że od 2006 roku Trybunał Obrachunkowy zgłaszał naruszenia art. 62 ust. 1 rozporządzenia finansowego; niemniej jednak z zadowoleniem przyjmuję działania Agencji zmierzające do poprawy tej sytuacji poprzez zapewnienie szkoleń ad hoc w celu uniknięcia zobowiązań a posteriori.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) W przedmiotowym sprawozdaniu udziela się absolutorium w związku ze sprawozdaniem rocznym Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009.

Ponieważ Trybunał Obrachunkowy uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, moim zdaniem Parlament powinien przyjąć omawiane sprawozdanie.

Należy jednak podkreślić, że w 2009 roku Trybunał Obrachunkowy ponownie stwierdził dużą liczbę przesunięć budżetowych (49 w 2009 roku, 52 w 2008 roku i 32 w 2007 roku); w związku z tym Agencja powinna poprawić planowanie i monitorowanie w celu zmniejszenia liczby przesunięć.

Agencja powinna też przedstawić, w tabeli załączonej do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, porównanie działań zrealizowanych podczas roku, którego dotyczy udzielenie absolutorium, oraz tych zrealizowanych w roku poprzednim, tak aby pozwolić organowi udzielającemu absolutorium na lepszą ocenę wyników Agencji z roku na rok.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące rocznego sprawozdania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, w której udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009. Parlament z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są ogólnie zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), na piśmie(FR) Głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok 2009, Parlament był w stanie potwierdzić wysoką jakość zarządzania Agencją i wykorzystywanie jej środków w zamierzonym celu. Przyjmuję to głosowanie z zadowoleniem, gdyż potwierdza ono zaangażowanie Parlamentu w działanie Agencji, która odgrywa bardzo ważną rolę w monitorowaniu mórz Europy i nadzorze nad nimi. Jako że presja na nasz obszar morski rośnie, mamy obowiązek zachować najwyższą czujność co do jego wykorzystania. Szczególnie cieszy mnie więc fakt, że wnioski zawarte w moim sprawozdaniu z 2008 roku w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu legły u podstaw prac Agencji. Dotyczą one na przykład inspekcji statków oraz koordynowania przez Agencję poszczególnych krajowych systemów kontroli. Morze jest obszarem należącym do wszystkich Europejczyków i częścią naszej spuścizny. Promując wymianę dobrych praktyk, nieustannie walcząc z zanieczyszczeniem i nielegalnymi działaniami oraz zapobiegając wypadkom, będziemy w stanie korzystać z potencjału wzrostu oferowanego przez morze jeszcze przez długi czas.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Poziom finansowania Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu został również obniżony w 2009 roku o 3,8 %. Zadania Agencji, do których należy też radzenie sobie z katastrofami ekologicznymi na morzu, są szczególnie ważne w obliczu stanu wód w UE. Głosowałam za udzieleniem absolutorium, gdyż wymienione niedociągnięcia dotyczyły głównie procedur udzielania zamówień i doboru personelu, a Europejski Trybunał Obrachunkowy pozytywnie ocenił sprawozdanie roczne za rok 2009. Niedociągnięcia te muszą jednak zostać usunięte w 2010 roku, a określone jako „bardzo ważne” zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego (IAS) muszą bez wyjątku zostać wdrożone, by absolutorium mogło zostać udzielone w roku 2010.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0105/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna wzmocnić środki kontroli wewnętrznej w celu zagwarantowania prawidłowego stosowania umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Agencja powinna też dostarczać regularnie informacji na temat obiegu finansowego i zakresu odpowiedzialności odpowiednich podmiotów finansowych i operacyjnych. Agencja nadal wykazuje niedociągnięcia w procedurach rekrutacji personelu, które zagrażają przejrzystości tych procedur. Agencja powinna naprawić tę sytuację i powiadomić Parlament Europejski o podjętych działaniach. Zgadzam się też, że Agencja powinna przeprowadzić kontrolę ex post z pomocą wyspecjalizowanego podmiotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Uczyniłam tak, gdyż Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, w dniu zaś 5 maja 2010 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok 2008. Zgadzam się jednak, że Agencja powinna zwiększyć przejrzystość w kwestii prognozowania i wyznaczania osób odpowiedzialnych za projekty, usprawnić procedury udzielania zamówień oraz zadbać o monitorowanie potencjalnych nieprawidłowości.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium za 2009 rok Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, ustaliwszy na podstawie szczegółowego sprawozdania, że procedury przyjęte przez nią są prawidłowe, choć w pewnych obszarach wydaje się brakować przejrzystości.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) W związku z dematerializacją kontaktów międzyludzkich i coraz szerszym wykorzystaniem platform internetowych Unia Europejska powinna zaliczyć bezpieczeństwo cybernetyczne do kategorii najważniejszych zagadnień. W istocie w Internecie gromadzonych jest coraz więcej informacji, a ludzie w coraz większym stopniu wykorzystują na co dzień sieć do różnorodnych celów. Pociąga to za sobą wykładniczy wzrost zagrożeń związanych z naruszeniem prywatności i nielegalnym wykorzystaniem danych, informacji, dźwięków lub obrazów przez osoby trzecie. Trybunał Obrachunkowy zaświadczył, że sprawozdanie Agencji jest wiarygodne, wskazując jednak pewną liczbę niezbędnych korekt.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), na piśmie (GA) Od chwili ustanowienia Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu udziela niezwykle ważnego wsparcia Komisji Europejskiej i państwom członkowskim, zwłaszcza jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na morzu oraz zapobieganie zanieczyszczaniu go przez statki.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy zidentyfikował jednak niedociągnięcia związane z procedurami udzielania zamówień, zwłaszcza w odniesieniu do zbyt niskiego oszacowania budżetu umowy ramowej. Budżet Agencji na rok 2009 wyniósł o 3,5 % mniej niż jej budżet na rok 2008. Uważam, że występujące niedociągnięcia trzeba naprawić.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie Europejskim. Dzisiejszym głosowaniem udzielono absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009, zamykając tym samym procedurę za rok 2009. Głosowałem za udzieleniem absolutorium na podstawie oświadczenia Trybunału Obrachunkowego, który potwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji; zauważam jednak z rozczarowaniem brak postępów od ubiegłego roku odnośnie do zwrotu 45 000 euro, która to kwota została zaliczkowo wypłacona przez Agencję z tytułu podatku VAT władzom skarbowym przyjmującego państwa członkowskiego; wzywam w związku z tym Agencję do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wypłaceniu zwrotu podatku przez przyjmujące państwo członkowskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania rocznego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, którą udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie − Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Nie głosowałam za udzieleniem absolutorium. Niedociągnięcia wskazane przez Służbę Audytu Wewnętrznego (IAS) są zbyt liczne i poważne. Aby wskazać tu jedno: po ponownym zbadaniu udzielania zamówień przez Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w obszarze tym znaleziono więcej uchybień. Osiemnaście zaleceń IAS należy wdrożyć kompleksowo i bez opóźnień. Ponieważ jednak Agencja odrzuciła aż pięć z osiemnastu zaleceń, wydaje się, że brakuje jej nawet woli niezbędnej do ich wdrożenia.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0125/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją Parlamentu Europejskiego, by udzielić Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania jej budżetu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy poinformował Parlament Europejski, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że korzystanie przez Agencję z dwóch siedzib (w Lille i Valenciennes) naraża ją na dodatkowe koszty. Uważam w związku z tym, że Rada musi podjąć działania, by zmienić decyzję zobowiązującą Agencję do posiadania dwóch siedzib. Moim zdaniem Agencja powinna przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych podczas roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu skuteczniejszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat. W ślad za uwagami Trybunału Obrachunkowego gratuluję agencji wdrożenia scentralizowanego systemu rejestracji przychodzących faktur. Środek ten jest niezbędny do zapewnienia terminowego katalogowania wszystkich faktur i przyczynia się do unikania opóźnień w realizacji płatności. Pochwalam inicjatywę agencji dotyczącą utworzenia działu audytu wewnętrznego, który zajmuje się udzielaniem wsparcia i doradztwa dyrektorowi i zarządowi agencji w kwestiach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009, gdyż Parlament udzielił jej dyrektorowi absolutorium w maju. Zgadzam się jednak – jak stwierdza się w sprawozdaniu – że konieczne jest usprawnienie zarządzania przenoszeniem środków, gdyż naruszana jest zasada jednoroczności budżetowej. Zgadzam się też ze spostrzeżeniami Trybunału Obrachunkowego dotyczącymi opóźnień w procedurach udzielania zamówień. Pozytywnie oceniam wysiłki na rzecz wdrożenia scentralizowanego systemu rejestracji przychodzących faktur, gdyż jest to niezbędne dla usprawnienia zarządzania nimi.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok 2009, gdyż w sprawozdaniu wskazano, iż Agencja ogólnie dobrze zarządzała swoimi zasobami. Zgadzam się również z potrzebą wprowadzenia pewnych usprawnień w dziedzinie audytu rachunków i zarządzania budżetem w celu zmniejszenia poziomu przenoszenia i anulowania środków, który pozostaje zbyt wysoki.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Bolączką europejskiego sektora kolejowego jest wzajemna niezgodność krajowych rozwiązań technicznych i zasad bezpieczeństwa, co znacząco utrudnia jego rozwój. Zadaniem Agencji jest zmniejszenie tej przepaści i ustanowienie wspólnych celów w dziedzinie bezpieczeństwa. Posiadanie dwóch siedzib pociąga za sobą większe koszty i być może należy to zmienić. Opóźnienie w realizacji pewnych czynności stawia pod znakiem zapytania zasadę jednoroczności budżetowej, co powoduje przenoszenie środków budżetowych.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Wstrzymałem się od głosu w sprawie omawianego dokumentu, chociaż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009. Budżet Agencji na rok 2009 wyniósł o 16,6 % mniej niż jej budżet na rok 2008. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Niepokoi fakt, że w audycie Trybunału Obrachunkowego ujawniono niedociągnięcia związane z udzielaniem zamówień – przypadki anulowania i opóźnień w procedurach przetargowych, powtarzające się przypadki opóźnień w realizacji płatności oraz znaczące zmiany wprowadzone do programu prac w ciągu roku. Trybunał Obrachunkowy wykrył nieprawidłowości w zarządzaniu wykazem aktywów trwałych, odnotowuje jednak zapewnienie ze strony Agencji, że nieprawidłowości te nie pojawią się w sprawozdaniu finansowym za rok 2010. Uważam, że niepewność co do lokalizacji aktywów trwałych ilustruje kolejne problemy i dodatkowe koszty związane z korzystaniem z dwóch siedzib. Dlatego też wstrzymuję się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009. Niestety w procesie audytu wykazano przypadki anulowania i opóźnień w procedurach przetargowych, powtarzające się przypadki opóźnień w realizacji płatności oraz znaczące zmiany wprowadzone do programu prac w ciągu roku. Uważam, że problemów takich należy uniknąć w przyszłych latach. W związku z tym cieszy mnie utworzenie przez Agencję działu audytu wewnętrznego, który ma udzielać wsparcia i doradztwa w kwestiach kontroli wewnętrznej.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie (PL) Panie Przewodniczący! Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009. Niemniej jednak uważam, że Rada powinna podjąć pewne kroki w zakresie likwidacji jednej z siedzib agencji, ponieważ generowane są w ten sposób niepotrzebne dodatkowe koszty. Natomiast do swojego sprawnego działania nie potrzebuje aż dwóch siedzib. Ponadto zaniepokojony jestem faktem złamania regulaminu pracowniczego i jego przepisów wykonawczych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009. Ubolewam jednak nad pojawieniem się wykrytych przez Trybunał Obrachunkowy nieprawidłowości w zarządzaniu wykazem aktywów trwałych, odnotowuję jednak zapewnienie ze strony agencji, że nieprawidłowości te nie pojawią się w sprawozdaniu finansowym za rok 2010; uważam, że niepewność co do lokalizacji aktywów trwałych ilustruje kolejne problemy i dodatkowe koszty związane z korzystaniem z dwóch siedzib.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, którą udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Kolejowej absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament z niepokojem stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy ponownie wskazał przypadki anulowania i opóźnień w procedurach przetargowych, powtarzające się przypadki opóźnień w realizacji płatności oraz znaczące zmiany wprowadzone do programu prac w ciągu roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) W tym przypadku wstrzymałam się od głosu, gdyż wolałabym, aby absolutorium odroczono. W sprawozdaniu wskazano, że sprawozdanie z działalności rocznej agencji zawiera niewystarczające informacje na temat planowania, przydziału i wykorzystania zasobów ludzkich. Ponadto jeżeli sprawozdanie na temat zasobów niewykorzystanych i ich planowanego wykorzystania ma zostać sporządzone dopiero w przyszłym roku, uwzględnia to jedynie w ograniczonym stopniu obawy wyrażone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy dotyczące powtarzających się przypadków anulowania i opóźnień w procedurach przetargowych.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0109/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy poinformował Parlament Europejski, iż sprawozdanie roczne Fundacji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wyrażam zadowolenie, że Fundacja ma zamiar poprawić wyniki osiągane w ramach systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach partnerskich Fundacji oraz opracować wraz z organizacjami międzynarodowymi i bilateralnymi darczyńcami wspólną metodologię dla umocnienia swojej roli. Moim zdaniem Fundacja powinna przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych podczas roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu skuteczniejszą ocenę wyników Fundacji na przestrzeni dwóch lat. Zgadzam się, że Fundacja powinna sprecyzować dokładniej procedury budżetowe. Pomoże to uniknąć dużej liczby przesunięć budżetowych. Przyjmuję też z zadowoleniem inicjatywę Fundacji w zakresie przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu rocznego sprawozdania Służby Audytu Wewnętrznego z audytu wewnętrznego dotyczącego Fundacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania. Uczyniłam tak, gdyż Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, w dniu zaś 5 maja 2010 r. Parlament Europejski udzielił dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok 2008. Zgadzam się z całością sprawozdania, przy czym pragnę podkreślić inicjatywę Fundacji w zakresie przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium rocznego sprawozdania Służby Audytu Wewnętrznego (IAS), gdyż jest to oznaka przejrzystości godnej naśladowania przez wszystkie pozostałe agencje.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok 2009, gdyż w sprawozdaniu wskazano, iż zarządzanie jej rachunkami oraz transakcje były ogólnie zgodne z prawem i prawidłowe. Niepokoi mnie jednak brak przejrzystości w doborze personelu oraz dochodzenie wszczęte przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Mam nadzieję, że Fundacja podejmie stosowne działania w tym zakresie, by poprawić swoje wyniki.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Celem Europejskiej Fundacji Kształcenia jest wniesienie wkładu w rozwój systemów kształcenia zawodowego poprzez doskonalenie współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego i zapewnienie koordynacji pomocy. Fundacja prowadzi działalność w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, w krajach Bałkanów Zachodnich, Europy Wschodniej i Azji Środkowej, jak też w krajach partnerskich z regionu Morza Śródziemnego. Przy wydatkowaniu dostępnych środków na zagadnienia związane ze szkoleniem zawodowym w krajach rozwijających się potrzebna jest zarówno ostrożność, jak i dyscyplina.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie − (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009. Wyrażono jednak, co niepokoi, obawy w związku z ustaleniami Trybunału Obrachunkowego dotyczącymi braku przejrzystości w doborze personelu oraz interwencją Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), który wszczął dochodzenie (OF/2009/0370). Wszystkie niedociągnięcia muszą zostać usunięte w celu osiągnięcia większej przejrzystości i eliminacji wszelkich wątpliwości dotyczących działania Europejskiej Fundacji Kształcenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Wobec stwierdzenia Trybunału Obrachunkowego, iż uzyskał on wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009. Jest oczywiste, że każda debata na temat absolutorium ma konkretny kontekst, a kontekstem dzisiejszej debaty jest kryzys gospodarczy i finansowy, który stwarza w niektórych państwach członkowskich problemy natury finansowej i budżetowej. Mimo tych trudności gwarantuję Fundacji zamiaru poprawienia wyników osiąganych w ramach systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach partnerskich Fundacji (proces z Turynu), a zarazem dokonania wnikliwego przeglądu stosowanych przez nią procedur naboru.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie − Głosowałem za udzieleniem Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009 i przyjmuję z zadowoleniem inicjatywę Fundacji w zakresie przedstawienia organowi udzielającemu absolutorium rocznego sprawozdania Służby Audytu Wewnętrznego z audytu wewnętrznego dotyczącego Fundacji. Parlament uznaje ją za oznakę przejrzystości i najlepszą praktykę godną naśladowania przez pozostałe agencje.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Fundacji, głosowałem za przedmiotową decyzją, którą udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie − Niniejszym udziela się dyrektorowi Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu Fundacji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Udzielono absolutorium. W sprawozdaniu pozytywnie skomentowano fakt, że budżet za rok 2009 ukazuje prawdziwy obraz sytuacji finansowej Fundacji. W porównaniu z rokiem 2008 budżet był niższy o 0,5 %. Dalszych potencjalnych oszczędności można dokonać dzięki ściślejszej współpracy z Europejskim Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Fundacja ma nadzieję rozwiązać kwestię krytykowanego braku przejrzystości w zakresie naboru pracowników poprzez wyczerpujący przegląd tego procesu.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0104/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie − (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania i zgadzam się z decyzją o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy poinformował Parlament Europejski, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna przedstawiać porównanie działań przeprowadzonych w roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym, tak aby umożliwić Parlamentowi Europejskiemu skuteczniejszą ocenę wyników Agencji na przestrzeni dwóch lat. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Agencji dotyczącą zapoczątkowania prognoz na temat wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie innowacji technologicznych w „ekologicznych miejscach pracy” do 2020 roku. Agencja powinna moim zdaniem ograniczyć wysoki wskaźnik anulowania środków i powiadomić Parlament Europejski o podjętych działaniach. Agencja powinna też zwrócić szczególną uwagę na wciąż niezakończone na koniec roku zobowiązania w celu użycia niewykorzystanych kwot do pokrycia późniejszych zobowiązań finansowych i prawnych.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009, gdyż moim zdaniem pomimo pewnych niespójności wskazanych przez Trybunał Obrachunkowy w zarządzaniu częścią środków oraz uchybień dotyczących procedury udzielania zamówień można stwierdzić, że ogólnie była ona dobrze zarządzana. Ponadto popieram uwagi Trybunału Obrachunkowego dotyczące potrzeby usprawnienia programowania i monitorowania działań z myślą o jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009, gdyż wnosi ono wkład w kontrolę wykorzystania środków przez instytucje europejskie. Należy podkreślić efekty finansowania ze strony tej agencji na działania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy kobiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Omawiana agencja jest odpowiedzialna za przedstawianie przydatnych informacji technicznych, naukowych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy władzom Unii, państwom członkowskim oraz zainteresowanym podmiotom. Informacje te są niezbędne, aby umożliwić ocenę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Unii oraz określić obecne najlepsze praktyki europejskie w tej dziedzinie.

Mimo stwierdzenia Trybunału Obrachunkowego, że sprawozdanie Agencji jest wiarygodne, oraz faktu, iż Agencja skutecznie pełniła rolę koordynatora sieci agencji podczas procedury udzielania absolutorium na rok budżetowy 2009, sprawozdawca wskazał, że nie udostępniła ona wystarczających informacji pozwalających porównać prowadzoną przez nią działalność w kolejnych latach. Uznaję takie informacje za istotne; zgodnie z sugestią do przyszłego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego należy załączyć stosowną tabelę.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził nieprawidłowość w odniesieniu do procedury udzielania zamówień publicznych (wykorzystanie umowy ramowej powyżej jej maksymalnej wartości). Budżet Agencji na rok 2009 wyniósł 15 100 000 euro, co oznacza wzrost o 0,6 % w porównaniu z budżetem na rok 2008. Uważam, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy powinna usunąć niedociągnięcia związane z procedurami zamówień publicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Wobec stwierdzenia Trybunału Obrachunkowego, iż uzyskał on wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009. Jest oczywiste, że każda debata na temat absolutorium ma konkretny kontekst, a kontekstem dzisiejszej debaty jest kryzys gospodarczy i finansowy, który stwarza w niektórych państwach członkowskich problemy natury finansowej i budżetowej. Pomimo tych trudności Agencji należy się pochwała za poczynione postępy, choć nie ustrzegła się ona kilku błędów, oraz za skuteczne pełnienie roli koordynatora sieci agencji podczas procedury udzielania absolutorium na rok 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D) , na piśmie − Głosowałem za udzieleniem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Agencji dotyczącą przedstawiania organowi udzielającemu absolutorium rocznego sprawozdania Służby Audytu Wewnętrznego (IAS) z audytu wewnętrznego. Gratuluję Agencji znacznego postępu w tym względzie. Parlament przyznaje, że wszystkie „bardzo ważne” zalecenia wydane przez IAS w odniesieniu do Agencji zostały odpowiednio wdrożone, za wyjątkiem zalecenia dotyczącego zatwierdzenia systemów rachunkowości, które zostało włączone do zaleceń „ważnych” ze względu na jego częściowe zrealizowanie; w związku z tym wzywa księgowego Agencji do opisania metodologii stosowanej do zatwierdzania systemu rachunkowości Agencji; popiera pomysł zacieśniania współpracy w ramach istniejącej międzyagencyjnej sieci księgowych, aby opracować wspólne wymogi i wspólną metodologię zatwierdzania systemów rachunkowości w agencjach.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2009, wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, którą udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie − Niniejszym udziela się dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Agencji dotyczącą zapoczątkowania prognoz na temat wpływu na bezpieczeństwo i zdrowie innowacji technologicznych w „ekologicznych miejscach pracy” do 2020 roku. Zauważa również, że gromadzono dane na temat bezpieczeństwa i higieny pracy kobiet.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Udzielono absolutorium. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, w której reprezentowani są zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, oraz która udziela przedsiębiorstwom porad dotyczących prostych i skutecznych sposobów poprawy warunków pracy, boryka się z nieprawidłowościami w dziedzinie udzielania zamówień publicznych i przestrzegania budżetowej zasady jednoroczności. Z drugiej strony Agencja zapewniła już, że zwróci szczególną uwagę na te problemy; zagwarantowała ponadto maksymalną przejrzystość, przedstawiając roczne sprawozdanie z audytu wewnętrznego.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0144/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie − (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania oraz zgadzam się z decyzją o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Agencji Dostaw Euratomu na rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy poinformował Parlament Europejski, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Ze względu na brak niezależności finansowej Agencja jest w rzeczywistości włączona do struktury Komisji. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że sytuacja ta jest sprzeczna ze statutem Agencji i że powstaje pytanie o celowość dalszego utrzymania obecnej formy i struktury organizacyjnej Agencji.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium Agencji Dostaw Euratomu na rok 2009, gdyż zarządzała ona swoimi finansami poprawnie i starannie. Uważam jednak za konieczną, zgodnie z zaleceniem w sprawozdaniu, rewizję sytuacji prawnej Agencji, gdyż jest ona nadal włączona do struktury Komisji.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) zajmuje się kwestiami związanymi z energią atomową, w szczególności badaniami oraz opracowywaniem wytycznych dotyczących bezpiecznego i pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Celem utworzenia Agencji przez Euratom było zapewnienie regularnych i sprawiedliwych dostaw rud, surowców oraz specjalnych paliw na terytorium Unii Europejskiej. Mimo niedawnych obaw wynikających z wypadku w elektrowni w Fukushimie energia jądrowa stanowi element europejskiego koszyka energetycznego. W związku z tym dostawy materiałów umożliwiających realizację celów Agencji są niezbędne dla dalszego działania Euratomu.

Sprawozdawca potwierdził, że Agencja jest w istocie częścią Euratomu i nie ma własnego budżetu, co nakazuje zastanowienie nad celowością utrzymywania takiego stanu rzeczy. Nie mam wystarczających informacji, by zająć stanowisko w tej sprawie, sądzę jednak, że należy wybrać rozwiązanie pociągające za sobą najniższe koszty dla UE i oferujące największą efektywność oraz przejrzystość.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), na piśmie(FR) W sytuacji, gdy budżet Euratomu wynosi 5,5 miliarda euro w porównaniu z 1,2 miliarda euro na odnawialne źródła energii, odmawiam dla zasady udzielenia absolutorium zarządowi Euratomu. Najwyższa pora, by odwrócić tę tendencję, zatem wstrzymałam się od głosu w sprawie omawianego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Po pierwsze, chciałbym podziękować sprawozdawcy za świetnie wykonaną pracę. Jak wiemy, kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie Europejskim. Dzisiejszym głosowaniem zakończono procedurę kontroli finansowej, udzielając absolutorium z wykonania budżetu za rok 2009 Agencji Dostaw Euratomu, której sprawozdanie uznano za zgodne z prawem i wiarygodne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Agencji Dostaw Euratomu. Zauważam jednocześnie, że w 2009 roku Agencja nie otrzymała żadnych dotacji na działalność operacyjną. Komisja pokryła wszystkie wydatki poniesione przez Agencję w związku z wykonaniem budżetu na rok budżetowy 2009. Sytuacja ta utrzymuje się od czasu utworzenia Agencji w 2008 roku. Ze względu na brak niezależności finansowej Agencja jest w rzeczywistości włączona do struktury Komisji. Moim zdaniem powstaje pytanie o celowość dalszego utrzymania obecnej formy i struktury organizacyjnej Agencji.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Dostaw Euratomu za rok budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami Agencji, głosowałem za przedmiotową decyzją, którą udziela się dyrektorowi wykonawczemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi generalnemu Agencji Dostaw Euratomu absolutorium z wykonania budżetu Agencji na rok budżetowy 2009. Parlament podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Wstrzymałam się od głosu w sprawie absolutorium dla Agencji Dostaw Euratomu, której zadaniem jest zapewnienie Unii Europejskiej materiałów rozszczepialnych (wraz z ewentualnymi zapasami). Zgodnie ze sprawozdaniem występują niespójności dotyczące obecnej struktury organizacyjnej i formy prawnej Agencji. Powstaje w związku z tym pytanie o celowość dalszego utrzymania obecnej formy i struktury organizacyjnej Agencji. Uważam, że kwestię tę należy wyjaśnić, zwłaszcza w obliczu tego, iż cała Europa ponownie przemyśliwuje zagadnienie energetyki jądrowej.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0108/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie − (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy poinformował Parlament Europejski, iż sprawozdanie roczne Fundacji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Z zadowoleniem przyjmuję zamiar Fundacji dotyczący przedstawienia porównania działań przeprowadzonych w roku, którego dotyczy absolutorium, oraz tych przeprowadzonych w poprzednim roku budżetowym. Umożliwi to Parlamentowi Europejskiemu dokonanie lepszej oceny jej działalności na przestrzeni dwóch kolejnych lat. Uważam ocenę ex post programu prac na lata 2005–2008 za bardzo przydatną dla Fundacji. Dzięki niej Fundacja zdobyła pomocne doświadczenia i zalecenia w zakresie wyzwań pojawiających się w związku z jej przyszłym okresem programowania. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Fundacja powinna dalej rozwijać system monitorowania swojej działalności, aby wyniki tego monitorowania były wykorzystywane w dotyczącym zarządzania procesie podejmowania decyzji i planowania. Uważam też, że Fundacja powinna podjąć działania na rzecz usprawnienia procedury oceny i przeglądu w dziedzinie udzielania zamówień w celu uniknięcia powtórzenia się w przyszłości błędów i nieprawidłowości w ocenie ujawnionych przez Trybunał Obrachunkowy. Ponadto Fundacja powinna dopilnować, aby środki udostępniano dopiero po zatwierdzeniu ich przeznaczenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok 2009, gdyż audyt sprawozdania i transakcji leżących u jego podstaw przeprowadzony przez Trybunał Obrachunkowy wykazał, że Fundacja prowadziła działania w prawidłowy, terminowy i przejrzysty sposób. Mimo pewnych niedociągnięć w procedurach rekrutacji i udzielania zamówień jestem przekonana, że perspektywy przyszłej poprawy w tych obszarach są dobre, a Fundacja jest zdecydowana wdrożyć działania naprawcze.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009, gdyż wnosi ono wkład w kontrolę wykorzystania środków przez instytucje europejskie. Chociaż Trybunał Obrachunkowy uznał działalność związaną ze sprawozdaniem rocznym za zgodną z prawem i prawidłową, należy wskazać, że w pierwszym sprawozdaniu przedstawionym przez Fundację występowały poważne luki. W przyszłości Fundacja powinna należycie stosować procedury na koniec roku i dotrzymywać terminów przedstawiania swojego sprawozdania, korzystając z dodatkowych szkoleń i zasobów.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) jest trójdzielną instytucją Unii powołaną w 1975 roku, by wnosić wkład w planowanie oraz projektowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia i pracy w Europie. Fundacja ocenia i analizuje warunki życia oraz pracy, wydaje autoryzowane opinie i zalecenia dla najważniejszych podmiotów w dziedzinie polityki społecznej UE, przyczynia się do podwyższania jakości życia oraz dostarcza informacji o wydarzeniach i tendencjach, zwłaszcza prowadzących do zmian.

Niepokój sprawozdawcy wzbudziła kwestia przejrzystości zarządzania zasobami ludzkimi Fundacji; obawy te zgłaszali też pozostali członkowie Komisji Budżetowej. Sądzę, że korzystne byłoby rozwianie takich obaw.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie − (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009. Budżet Fundacji na rok 2009 wyniósł 20 200 000 euro, a więc był o 3,8 % niższy od budżetu na rok 2008. Trybunał Obrachunkowy ujawnił jednak błędy i nieprawidłowości w ocenie jednej otwartej procedury udzielania zamówień, które to uchybienia wpłynęły na jej jakość. Fundacja powinna zatem podjąć działania na rzecz usprawnienia procedury oceny i przeglądu w celu uniknięcia powtórzenia się takich błędów w przyszłości. Ubolewam, że Trybunał Obrachunkowy był zmuszony do zgłoszenia uwag do sprawozdania budżetowego i finansowego Fundacji, w szczególności dotyczących faktu, że początkowa wstępna wersja sprawozdania przedstawiona przez Fundację zawierała poważne braki, które wskazywały na istotną niewydolność finansowej organizacji Fundacji. Moim zdaniem należy wziąć pod uwagę poczynione spostrzeżenia i wyrażone obawy, a następnie podjąć właściwe działania.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie – (IT) Zarówno Trybunał Obrachunkowy, jak i Komisja Kontroli Budżetowej wydały pozytywną opinię na temat wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2009. Tak więc Parlament zagłosował dzisiaj za udzieleniem jej absolutorium za rok 2009. Uważam jednak, że należy podkreślić obecność ujawnionych przez Trybunał Obrachunkowy błędów i nieprawidłowości w ocenie jednej otwartej procedury udzielania zamówień, które to uchybienia wpłynęły na jej jakość. W związku z tym przyłączam się do wezwania, aby Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy podjęła działania na rzecz usprawnienia procedury oceny i przeglądu.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, wzywam jednak Fundację do dopilnowania, aby środki udostępniano dopiero po otrzymaniu dochodów przeznaczonych na określony cel; stwierdzam, że według Trybunału Obrachunkowego budżet Fundacji nie zawierał specjalnych tytułów dla poszczególnych programów finansowanych z dochodów przeznaczonych na określony cel, co jest sprzeczne z regulaminem finansowym Fundacji (art. 19); odnotowuję ponadto, że w ramach programu finansowanego ze środków przeznaczonych na określony cel zobowiązania Fundacji wyniosły 184 000 euro, mimo iż faktycznie otrzymane dochody przeznaczone na określony cel wyniosły tylko 29 000 euro. Ubolewam, że Trybunał Obrachunkowy był zmuszony do zgłoszenia uwag do sprawozdania budżetowego i finansowego Fundacji, w szczególności dotyczących faktu, że początkowa wstępna wersja sprawozdania przedstawiona przez Fundację zawierała poważne braki, które wskazywały na istotną niewydolność finansowej organizacji Fundacji; z zadowoleniem przyjmuję potwierdzenie Fundacji, że za pomocą dodatkowych szkoleń i zasobów zapewni należyte stosowanie procedur na koniec roku oraz dotrzymywanie terminów przedstawiania swojego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy absolutorium z wykonania budżetu Fundacji za rok budżetowy 2009. Parlament zauważa, że Trybunał Obrachunkowy ujawnił błędy i nieprawidłowości w ocenie jednej otwartej procedury udzielania zamówień, które to uchybienia wpłynęły na jej jakość. Parlament wzywa zatem Fundację do podjęcia działań na rzecz usprawnienia procedury oceny i przeglądu w celu uniknięcia powtórzenia się takich błędów w przyszłości.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Wstrzymałam się od głosu w sprawie absolutorium. W sprawozdaniu wymieniono liczne niedociągnięcia, wspominając jednocześnie o zapewnieniach Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, że zostaną one usunięte. Choć należy się z tego cieszyć, w obliczu charakteru tych niedociągnięć (uchybienia w procedurach rekrutacji znaleziono jeszcze w 2006 roku, a wstępna wersja sprawozdania przedstawiona przez Fundację zawierała poważne braki, które wynikały z niewydolności finansowej organizacji) nie można jednak głosować za udzieleniem absolutorium. W siedzibie Fundacji w Dublinie należy przeprowadzić szczegółowy audyt z udziałem wykwalifikowanego personelu, a nad absolutorium powinniśmy głosować dopiero po wprowadzeniu wynikających z niego niezbędnych zmian.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0133/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania oraz zgadzam się z decyzją o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2009. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdanie roczne Eurojustu za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Agencji dotyczącą włączenia kluczowych wskaźników wykonania do planów jej jednostek na rok 2010. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Agencja powinna informować Parlament Europejski o tych kluczowych wskaźnikach oraz o ich powiązaniach z celami, budżetem i planem pracy Eurojustu. Powiązanie wskaźników z celami, budżetem i planem pracy agencji pozwoli zainteresowanym stronom na lepszą ocenę wykonywania przez Eurojust powierzonych zadań. Odnotowuje się, że Trybunał Obrachunkowy nie zgłosił uwag do poziomu środków przeniesionych i umorzonych w 2009 roku. Gratuluję Agencji wprowadzenia środków służących szacowaniu wartości rynkowej odpowiednich produktów i usług przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówień.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium Eurojustowi na rok 2009, gdyż, jak dowodzi sprawozdanie, Agencja zarządzała swoimi zasobami bardzo dobrze, a dzięki wykorzystaniu do opisu swojej sytuacji finansowej licznych wskaźników czyniła to też wyjątkowo przejrzyście. Z ubolewaniem stwierdzam jednak, że Trybunał Obrachunkowy musiał wielokrotnie zgłaszać uwagi dotyczące problemów z procedurami zamówień publicznych i rekrutacji, które nadal nie doczekały się stosownej odpowiedzi ani rozwiązania.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Eurojust jest organem Unii Europejskiej pomagającym badaczom i przedstawicielom prokuratur z całej UE współpracować w walce z przestępczością transgraniczną. Agencja ta odgrywa kluczową rolę w procesach wymiany informacji i ekstradycji. Ze względu na szczególne znaczenie i wrażliwość tych kwestii Eurojust musi dysponować środkami pozwalającymi na skuteczne działanie, choć środków nigdy nie starcza, jak zawsze w przypadku wymiaru sprawiedliwości i zwalczania przestępczości.

Najważniejszym problemem wydaje się być skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Fakt, że 24 % stanowisk w Agencji pozostaje wolnych, a różne stanowiska kierownicze są zajmowane przez niekompetentne osoby, budzi obawy co do ciągłości i skuteczności działań Eurojustu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Wstrzymałem się od głosu w sprawie omawianego dokumentu, chociaż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Eurojustu za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wstrzymałem się od głosu, gdyż Trybunał Obrachunkowy ponownie zidentyfikował, podobnie jak w poprzednich trzech latach, niedociągnięcia w procedurach udzielania zamówień publicznych. Trybunał Obrachunkowy ponownie odnotował też uchybienia w zakresie planowania i wdrażania procedur naboru, chociaż dotacje dla Agencji w 2009 roku były o 6,4 % wyższe niż w roku 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie. W dzisiejszym głosowaniu udzielono Eurojustowi absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009. Głosowałem za udzieleniem absolutorium, gdyż po audytach przeprowadzonych przez Trybunał Obrachunkowy i Komisję Kontroli Budżetowej Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium Eurojustowi i gratuluję Agencji wprowadzenia środków służących szacowaniu wartości rynkowej odpowiednich produktów i usług przed rozpoczęciem procedury udzielania zamówień. Uznaję tę inicjatywę za ważną praktykę, którą powinny stosować inne agencje. Z zadowoleniem przyjmuję ponadto roczny plan Agencji dotyczący zamówień na 2009 rok, który w znacznym stopniu pomógł jednostkom i służbom Eurojustu w zarządzaniu ofertami. Uważam, że te inicjatywy przyczyniają się do udzielania przez urzędnika zatwierdzającego lepszych wskazówek i sprawowania przezeń skuteczniejszej kontroli.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi administracyjnemu Eurojustu absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu za rok budżetowy 2009. Parlament z zadowoleniem odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy nie zgłasza uwag do poziomu środków przeniesionych i umorzonych w 2009 roku, a absolutorium z wykonania budżetu Agencji powinno w jeszcze większym stopniu opierać się na wynikach jej pracy w ciągu całego roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Nie głosowałam za udzieleniem absolutorium. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zgodnie ze sprawozdaniem wdrożono zaledwie cztery z 26 zaleceń przedstawionych przez Służbę Audytu Wewnętrznego w 2008 roku, a wdrożenie 15 spośród pozostałych zaleceń jest już spóźnione o ponad rok. Problemom tym należy niezwłocznie zaradzić i dopiero wówczas będzie można udzielić absolutorium.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0145/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego dokumentu oraz zgadzam się z decyzją o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Agencji za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. W czerwcu 2009 roku zarząd Agencji przyjął wieloletni plan na lata 2010–2013, co umożliwi agencji lepsze planowanie działalności i ocenę związanego z nią ryzyka. Z zadowoleniem przyjmuję inicjatywę agencji dotyczącą uruchomienia w 2009 roku systemu zarządzania działalnością Agencji („Frontex Performance Management System”), który służy lepszemu informowaniu zarządu Agencji poprzez dostarczanie mu danych na temat skutków działań Agencji. Zgadzam się też ze sprawozdawcą, że Agencja powinna usprawnić zarządzanie finansami w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez państwa członkowskie, poprzez wspólne wskazanie wraz z państwami członkowskimi przyczyn wystąpienia problemu, co pozwoli na wspólne zastosowanie odpowiednich rozwiązań.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok 2009, gdyż w sprawozdaniu stwierdza się, że jej sprawozdanie i transakcje są jako całość właściwe, prawidłowe i zgodne z prawem. Muszę jednak zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w sprawozdaniu, że w związku z pewnymi niespójnościami, niewystarczająco przejrzystymi procedurami i przeniesieniami ujawnionymi w budżecie Agencja powinna usprawnić zarządzanie finansowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Wśród obowiązków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) należy wymienić wspieranie państw członkowskich w szkoleniu strażników granicznych, w tym ustanowienie wspólnych wytycznych co do szkolenia; przeprowadzanie analizy ryzyka; monitorowanie stosownych badań dotyczących kontroli i obserwacji zewnętrznych granic; wspieranie państw członkowskich we wszelkich sytuacjach wymagających zwiększonej pomocy operacyjnej i technicznej na zewnętrznych granicach; oraz zapewnienie państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w obszarach, gdzie prowadzone są operacje związane z masowymi powrotami.

Rosnąca presja migracyjna na granice Unii oraz potrzeba koordynacji między państwami członkowskimi w pełni uzasadniają wyposażenie Agencji w środki niezbędne do wykonywania powierzonych jej zadań. Podzielam jednak niepokój sprawozdawcy związany z faktem zawyżenia o 27 % kosztów zaliczek dla organów granicznych, co wskazał Trybunał Obrachunkowy, oraz wypłaconymi w nadmiarze zaliczkami.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Wstrzymałem się od głosu w sprawie omawianego dokumentu, chociaż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wstrzymałem się od głosu, gdyż Parlament Europejski z zaniepokojeniem zauważa, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził przypadki przenoszenia środków, które zostały już wskazane w jego sprawozdaniach rocznych za lata 2006, 2007 i 2008; w szczególności wyraża ubolewanie z powodu wysokiego poziomu przenoszenia i anulowania środków począwszy od 2006 roku. Trybunał Obrachunkowy zgłosił też drugi rok z rzędu, iż agencja dokonywała wypłat na podstawie jednostronnych decyzji w sprawie przyznania dotacji, podpisanych przez agencję, chociaż obowiązujące przepisy nie przewidują instrumentu tego typu. Trybunał Obrachunkowy stwierdził we wszystkich ośmiu skontrolowanych przypadkach zawyżenie o 27 % kosztów zaliczek dla organów granicznych. W odniesieniu do działań zakończonych w 2009 roku musiano wydać ponad 40 nakazów odzyskania środków, aby odzyskać wypłacone w nadmiarze zaliczki. Budżet Agencji na rok 2009 był o niemal 28 % wyższy niż w roku poprzednim. Moim zdaniem należy wziąć pod uwagę poczynione spostrzeżenia i wyrażone obawy, a następnie podjąć właściwe działania.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Kontrola finansowa wykonania budżetu Unii Europejskiej następuje na trzech szczeblach: kontroli wewnętrznej w ramach każdej instytucji; kontroli zewnętrznej dokonywanej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy; oraz procedury udzielenia absolutorium w Parlamencie. Głosowałem za udzieleniem absolutorium w odniesieniu do wykonania budżetu FRONTEX, gdyż audyty przeprowadzone przez Trybunał Obrachunkowy i Komisję Kontroli Budżetowej dowiodły, że wszystkie transakcje Agencji przeprowadzono w sposób w pełni zgodny z prawem i poprawny.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium FRONTEX, stwierdzam jednak, że Trybunał Obrachunkowy zgłosił drugi rok z rzędu, iż agencja dokonywała wypłat na podstawie jednostronnych decyzji w sprawie przyznania dotacji, podpisanych przez agencję, chociaż obowiązujące przepisy nie przewidują instrumentu tego typu. Zauważam, że kwota wypłacona w 2009 roku wynosiła ponad 28 000 000 euro, a w 2008 roku było to 17 000 000 euro. Z zadowoleniem przyjmuję jednak podjętą w reakcji na uwagi Trybunału inicjatywę Agencji dotyczącą podpisania umowy ramowej o partnerstwie z organami granicznymi państw członkowskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu Agencji za rok budżetowy 2009. Parlament podkreśla, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Parlament wzywa Agencję do usprawnienia zarządzania finansami w zakresie zwrotu kosztów poniesionych przez państwa członkowskie, poprzez wspólne wskazanie wraz z państwami członkowskimi przyczyn wystąpienia problemu, co pozwoli na wspólne zastosowanie rozwiązań.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD), na piśmie (EL) W związku z rosnącą imigracją FRONTEX musi odgrywać aktywną rolę w ochronie granic europejskich. Zgodnie z danymi Agencji 95 % nielegalnych imigrantów przybywających do Europy przekracza granicę w Grecji. Deportacja nielegalnego imigranta kosztuje 6 500 euro, a na mocy rozporządzenia Dublin II odpowiedzialny jest za nią kraj wjazdu. Państwa członkowskie na zewnętrznych granicach UE znajdują się bez wyjątku pod presją imigracji i stały się europejskimi „obozami imigrantów”. Musimy wspierać FRONTEX zarówno finansowo, jak i operacyjnie, czyniąc zewnętrzne granice UE bezpieczniejszymi. Potrzebujemy też mechanizmu rozdysponowywania imigrantów między państwa członkowskie.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Vlasto (PPE), na piśmie(FR) W głosowaniu nad absolutorium budżetowym definitywnie zatwierdzono wzrost nakładów europejskiej agencji FRONTEX na kontrolę zewnętrznych granic UE. Znaczny wzrost budżetu w latach 2006–2009 był niezbędny i usprawiedliwiony. To odpowiedź na potrzebę usprawnienia koordynacji działań państw członkowskich służących zwalczaniu nielegalnej imigracji. Jako symbol polityki migracyjnej Unii FRONTEX musi zapewnić wydatkowanie swojego budżetu na konkretne środki służące kontroli przepływów migrantów. W związku z tym przyjmuję z zadowoleniem uruchomienie systemu zarządzania działalnością, który dostarczy większej ilości informacji na temat działań Agencji. Zorientowany na wyniki system pomaga porównywać działania w czasie, a więc oceniać je. Głosowanie za absolutorium stanowi też moim zdaniem ważne przesłanie polityczne ze strony Parlamentu Europejskiego świadczące o poparciu dla europejskiej polityki imigracyjnej wypracowanej za kadencji francuskiej prezydencji UE. Bezpieczeństwo granic, za które poprzednio suwerennie odpowiadały państwa członkowskie, jest obecnie zapewniane na szczeblu europejskim. Wspólne zarządzanie granicami stanowi bardzo ważne zabezpieczenie umożliwiające pełne korzystanie z jednej z wolności podstawowych UE: swobodnego przepływu osób w ramach strefy Schengen.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), na piśmie (DE) Wstrzymałam się od głosu. Sprawozdanie roczne za 2009 rok zostało określone jako wiarygodne we wszystkich istotnych aspektach. Agencja wdrożyła też nowe inicjatywy służące analizie jej działalności, w tym jej skutków, oraz poprawie przejrzystości i obiektywności doboru personelu. Europejski Trybunał Obrachunkowy ponownie zidentyfikował jednak w 2009 roku niedociągnięcia, które wskazywano corocznie od 2006 roku. Fakt, iż jeszcze nie zaradzono tym uchybieniom i nie wdrożono skutecznych działań naprawczych, jest nie do przyjęcia.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0103/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie roczne Organu za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że większość działań i aktywów związanych z programami EGNOS i Galileo została przekazana w grudniu 2009 roku do Komisji. Zauważam, że ostateczny budżet na 2009 rok nie zawiera informacji o dochodach Organu. Wykryto również niedociągnięcia w procedurach naboru personelu. Agencja powinna naprawić te uchybienia i powiadomić Parlament Europejski o podjętych działaniach.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok 2009, gdyż Organ był zarządzany sprawnie z punktu widzenia rachunkowości, a podane liczby uznano za wiarygodne. Pozostają jednak pewne niedociągnięcia w dziedzinie zasobów ludzkich, zwłaszcza w odniesieniu do procedur naboru personelu, które uznaje się za niewystarczająco przejrzyste. Mam w związku z tym nadzieję, że Organ podejmie wysiłki na rzecz dokonania usprawnień w tym zakresie.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Zadania Organu Nadzoru GNSS polegają na nadzorze nad zarządzaniem interesem publicznym w odniesieniu do powiązanych programów europejskich oraz wykonywaniu w stosunku do nich funkcji organu regulacyjnego. W dniu 1 stycznia 2007 r. Organowi przekazano kompetencje wspólnego przedsiębiorstwa Galileo, które zakończyło działalność 31 grudnia 2006 r. Organ ma tymczasową siedzibę w Brukseli; zgodnie z rozporządzeniem wykonuje on między innymi następujące obowiązki (podlegające obecnie rewizji): zarządzanie kontraktem z operatorem, któremu powierzono zarządzanie europejskim systemem wspomagania satelitarnego (EGNOS) odziedziczonym po wspólnym przedsiębiorstwie Galileo; koordynację działań państw członkowskich związanych z częstotliwościami niezbędnymi do działania systemu; współpracę z Komisją w zakresie opracowywania wniosków związanych z programem; modernizację systemu; zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z ochroną i bezpieczeństwem systemu; spełnianie roli europejskiego organu zatwierdzającego bezpieczeństwo GNSS; oraz zarządzanie działalnością badawczą niezbędną w celu rozwoju i promowania europejskich programów GNSS.

Ta lista kompetencji odzwierciedla znaczenie Organu Nadzoru GNSS i nadaje szczególne znaczenie stawianym mu wymaganiom, aby utrzymywał swoje działania i wydatki w ramach przydzielonego budżetu, jak też przestrzegał zasad wykonywania budżetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Wstrzymałem się od głosu w sprawie omawianego dokumentu, chociaż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Organu Nadzoru Europejskiego GNSS za rok budżetowy 2009. Budżet Organu na rok 2009 wyniósł 44 400 000 euro, a więc był o 64 % niższy od budżetu na rok 2008. Wstrzymałem się od głosu, gdyż Parlament z ubolewaniem wskazuje niedociągnięcia w procedurach naboru personelu, które zagrażają przejrzystości tych procedur. Procedury trzeba uczynić bardziej przejrzystymi, aby w przyszłości wyeliminować niepewność co do działań Organu.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) W dzisiejszym głosowaniu Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Organu za rok budżetowy 2009. Głosowałem za udzieleniem absolutorium na podstawie ocen i sprawozdań sporządzonych przez Trybunał Obrachunkowy oraz Komisję Kontroli Budżetowej, które stwierdziły, iż uzyskały wystarczającą pewność, że sprawozdanie za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie − Głosowałem za udzieleniem absolutorium Organowi Nadzoru Europejskiego GNSS, gdyż Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Organu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Organu Nadzoru Europejskiego GNSS absolutorium z wykonania budżetu Organu za rok budżetowy 2009. Parlament podkreśla niedociągnięcia w procedurach naboru personelu, które często zagrażają przejrzystości tych procedur. Parlament zauważa, że ostateczny budżet opublikowany przez Organ w dniu 31 marca 2010 r. nie pokrywał się z ostatecznym budżetem na rok 2009 zatwierdzonym przez zarząd i nie zawierał dochodów. Parlament wzywa w związku z tym Organ do naprawienia sytuacji i do poinformowania organu udzielającego absolutorium o zmianach.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0126/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego dokumentu oraz poparłem decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2009. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdanie roczne wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wspólne przedsiębiorstwo znajduje się w początkowej fazie i do końca 2009 roku nie stworzyło w pełni systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu informacji finansowej. Systemy te należy pomyślnie wdrożyć i jest to sprawa pilna. W 2009 roku stopień wykorzystania środków na zobowiązania i płatności przez wspólne przedsiębiorstwo wynosił odpowiednio 81 % i 20 %. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że wspólne przedsiębiorstwo znajduje się wciąż w początkowej fazie i dlatego zrozumiały jest stosunkowo niski stopień wykorzystania środków na płatności. Uważam też, że w świetle rozmiaru budżetu i złożoności swych zadań, wspólne przedsiębiorstwo powinno rozważyć ustanowienie komitetu ds. audytu podlegającego bezpośrednio Radzie Zarządzającej.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium wspólnemu przedsiębiorstwu ARTEMIS na rok 2009, gdyż zarządzało ono swoimi finansami wyjątkowo dobrze jak na agencję będącą nadal w początkowej fazie działania. W związku z tym uważam, że w przyszłości można wprowadzić udoskonalenia, a niespójności wykryte w sprawozdaniu za omawiany rok budżetowy można skorygować.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Wspólne przedsiębiorstwo Artemis będzie realizować wspólną inicjatywę technologiczną w zakresie wbudowanych systemów informatycznych. Celem tego partnerstwa publiczno-prywatnego jest zasadniczo wsparcie współfinansowania inicjatyw badawczych na szczeblu europejskim oraz usprawnienie współpracy między poszczególnymi podmiotami w sektorze. Jak słusznie wskazuje sprawozdawca, zostało ono ustanowione w celu definiowania i realizowania programu badań na rzecz rozwoju kluczowych technologii w zakresie systemów wbudowanych w różnych obszarach zastosowań w celu wzmocnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w Europie oraz umożliwienia powstawania nowych rynków i zastosowań społecznych. Przedsiębiorstwo jest wciąż w powijakach, co pozwala żywić wielkie oczekiwania co do jego przyszłych osiągnięć oraz liczyć na spełnienie nadziei dotyczących jego wpływu na inwestycje.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Ostateczny budżet na 2009 rok wspólnego przedsiębiorstwa obejmował środki na zobowiązania w wysokości 46 000 000 euro i środki na płatności w wysokości 8 000 000 euro, a stopień wykorzystania środków na zobowiązania i płatności wynosił odpowiednio 81 % i 20 %. Uważam, że wspólne przedsiębiorstwo znajduje się wciąż w początkowej fazie, i dlatego zrozumiały jest stosunkowo niski stopień wykorzystania środków na płatności.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie – (IT) Zarówno Trybunał Obrachunkowy, jak i Komisja Kontroli Budżetowej wydały pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS na rok budżetowy 2009. Tak więc Parlament zagłosował dzisiaj za udzieleniem mu absolutorium za rok 2009. Przeprowadzone audyty wykazały, że sprawozdanie wspólnego przedsiębiorstwa jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Uważam jednak, że byłoby przydatne, gdyby wspólne przedsiębiorstwo zastosowało się do wezwania do poprawy dokumentacji dotyczącej procesów i działań IT oraz identyfikacji zagrożeń informatycznych, opracowania planu ciągłości działania i opracowania polityki ochrony danych.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium wspólnemu przedsiębiorstwu ARTEMIS, uważam jednak, że w świetle rozmiaru budżetu i złożoności swych zadań, wspólne przedsiębiorstwo powinno rozważyć ustanowienie komitetu ds. audytu podlegającego bezpośrednio Radzie Zarządzającej.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na rok budżetowy 2009. Parlament podkreśla, że wspólne przedsiębiorstwo zostało ustanowione w grudniu 2007 roku w celu definiowania i realizowania programu badań na rzecz rozwoju kluczowych technologii w zakresie systemów wbudowanych w różnych obszarach zastosowań w celu wzmocnienia konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju w Europie oraz umożliwienia powstawania nowych rynków i zastosowań społecznych.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0128/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie oraz decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2009. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdanie roczne wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wspólne przedsiębiorstwo znajduje się w początkowej fazie i do końca 2009 roku nie stworzyło w pełni systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu informacji finansowej. Systemy te należy wdrożyć. Zgadzam się z opinią sprawozdawcy, że w świetle rozmiaru budżetu i złożoności swych zadań, wspólne przedsiębiorstwo powinno rozważyć ustanowienie komitetu ds. audytu podlegającego bezpośrednio Radzie Zarządzającej. Uważam też, że wspólne przedsiębiorstwo powinno dopracować postanowienia dotyczące członkostwa i współfinansowania. Mam nadzieję, że wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” przyśpieszy rozwój, zatwierdzenie i demonstrację w UE czystych technologii transportu lotniczego w celu ich jak najszybszego zastosowania.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie – (BG) Mam kilka uwag dotyczących funkcjonowania wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo”, dlatego też nie głosuję za udzieleniem mu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009. Po pierwsze, od czasu ustanowienia wspólnego przedsiębiorstwa w 2007 roku nie podpisano umowy z Belgią dotyczącej lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia. Jak przedsiębiorstwo może prawidłowo funkcjonować bez zaspokojenia tych podstawowych potrzeb? Nie dziwi fakt, że działalność badawcza prefinansowana w 2008 roku nie została w pełni wdrożona w ciągu 2009 roku oraz wykorzystano jedynie 65 % środków wstępnych. Najbardziej niepokoi mnie jednak fakt, że wspólne przedsiębiorstwo nie wdrożyło jeszcze w pełni swoich systemów kontroli wewnętrznej i sprawozdawczości finansowej, co zagraża przejrzystości w wydatkowaniu pieniędzy pochodzących od podatników europejskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok 2009, gdyż pomimo pewnych uchybień w budżecie przedsiębiorstwa uważam, że możemy być pewni, iż wyniki kontroli w przyszłości poprawią się, jako że przedsiębiorstwo znajduje się nadal w początkowej fazie działalności.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” powstało ze względu na potrzebę działania na rzecz przyspieszenia rozwoju, zatwierdzenia i demonstracji w UE czystych technologii transportu lotniczego w celu ich jak najszybszego zastosowania. Podobnie jak w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa ARTEMIS, znajduje się ono na początkowym etapie działalności. Nie oznacza to jednak, że pewnych procedur i praktyk nie należy już skorygować, zwłaszcza w dziedzinach związanych ze strukturą budżetową, jak słusznie wskazał sprawozdawca.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2009. Wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” powstało w grudniu 2007 roku, aby przyspieszyć rozwój, zatwierdzenie i demonstrację w UE czystych technologii transportu lotniczego w celu ich jak najszybszego zastosowania. Wspólne przedsiębiorstwo znajduje się w początkowej fazie i do końca 2009 roku nie stworzyło w pełni systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu informacji finansowej. Ostateczny budżet na 2009 rok wspólnego przedsiębiorstwa obejmował środki na zobowiązania w wysokości 91 000 000 euro i środki na płatności w wysokości 60 000 000 euro, a stopień wykorzystania środków na zobowiązania i płatności wynosił odpowiednio 98 % i 1 %. Uważam, że wspólne przedsiębiorstwo znajduje się wciąż w początkowej fazie, i dlatego zrozumiały jest stosunkowo niski stopień wykorzystania środków na płatności.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie – (IT) Zarówno Trybunał Obrachunkowy, jak i Komisja Kontroli Budżetowej wydały pozytywną opinię na temat wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” na rok budżetowy 2009. Tak więc Parlament zagłosował dzisiaj za udzieleniem mu absolutorium za rok 2009. Przeprowadzone audyty wykazały, że budżet wspólnego przedsiębiorstwa jest wiarygodny, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Uważam jednak, że byłoby przydatne, gdyby wspólne przedsiębiorstwo zastosowało się do wezwania do zakończenia wdrożenia systemu kontroli wewnętrznej i informacji finansowej, przed wszystkim ze względu na rozmiar swojego budżetu i złożoność stojących przed nim zadań.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie (PL) Panie Przewodniczący! Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” za rok budżetowy 2009. Zdaję sobie sprawę z faktu, że wspólne przedsiębiorstwo w dalszym ciągu znajduje się na etapie rozruchu. Niestety na tym etapie powstały liczne opóźnienia w projektach, przy wykorzystaniu 65 % środków wstępnych. Dodatkowo nie została do tej pory ustalona siedziba w Belgii, co zdecydowanie utrudnia sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa „Czyste niebo”.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium wspólnemu przedsiębiorstwu „Czyste niebo”. Zdaję sobie sprawę, że wspólne przedsiębiorstwo jest nadal na etapie rozruchu. Niepokoi mnie niemniej fakt, że działalność badawcza prefinansowana przez Komisję w 2008 roku na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa nie została w pełni wdrożona w ciągu 2009 roku oraz że ze względu na opóźnienia w projektach wykorzystano jedynie 8 700 000 euro, czyli 65 % środków wstępnych w wysokości 13 600 000 euro. Jestem szczególnie zaniepokojony faktem, że przyjęcie, struktura i prezentacja zatwierdzonego budżetu wspólnego przedsiębiorstwa na 2009 rok były niezgodne z rozporządzeniem (WE) nr 71/2008 ustanawiającym wspólne przedsiębiorstwo „Czyste niebo” i z regulaminem finansowym wspólnego przedsiębiorstwa. Wzywam zatem wspólne przedsiębiorstwo do szybkiego rozwiązania tego poważnego problemu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsiębiorstwa „Czyste niebo” absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009. Parlament jest zdania, że w świetle rozmiaru budżetu i złożoności swych zadań, wspólne przedsiębiorstwo powinno rozważyć ustanowienie komitetu ds. audytu podlegającego bezpośrednio Radzie Zarządzającej.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0129/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania oraz poparłem decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych za rok budżetowy 2009. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdanie roczne Wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wspólne przedsiębiorstwo znajduje się w początkowej fazie i do końca 2009 roku nie stworzyło w pełni systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu informacji finansowej. Systemy te należy wdrożyć. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Wspólne przedsiębiorstwo powinno dopracować przepisy dotyczące członkostwa i współfinansowania oraz dokończyć wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej i systemu informacji finansowej. Mam nadzieję, że w przyszłości Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych poprawi skuteczność i wydajność procesu opracowywania leków, pomagając sektorowi farmaceutycznemu produkować skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Moim zdaniem Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych powinno być w pełni finansowane przez firmy farmaceutyczne lub przez jego pozostałych członków, którzy są najbardziej zainteresowani działaniem tego podmiotu. Z tego powodu nie popieram udzielenia absolutorium z wykonania budżetu tego podmiotu za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie – (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium za 2009 rok Wspólnemu przedsiębiorstwu na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych, gdyż zgodnie ze sprawozdaniem Trybunał Obrachunkowy uznał sprawozdanie przedsiębiorstwa i transakcje leżące u jego podstaw za wiarygodne. Uważam jednak, że choć jest to w pewnym stopniu usprawiedliwione, gdyż znajduje się ono nadal w fazie rozruchu, przedsiębiorstwo powinno dokończyć wdrożenie systemów kontroli oraz działać w nadchodzących latach w staranniejszy i przejrzystszy sposób.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Wspólne przedsiębiorstwo powstało w celu opracowywania skuteczniejszych i efektywniejszych leków, aby sektor farmaceutyczny mógł produkować bezpieczniejsze i skuteczniejsze leki innowacyjne. W związku z tym celem Wspólnego przedsiębiorstwa jest przyczynienie się do realizacji siódmego programu ramowego oraz wspieranie badań i rozwoju w sektorze farmaceutycznym w państwach członkowskich oraz krajach uczestniczących w siódmym programie ramowym. Zachęca ono do udziału w swoich działaniach małe i średnie przedsiębiorstwa, ułatwiając współpracę między sektorem prywatnym a uczelniami. Jest ono nadal w stadium embrionalnym, trudno więc przewidzieć przyszły sposób tworzenia jego budżetu, powinno jednak w szczególności dążyć do pełnego wdrożenia swoich systemów kontroli wewnętrznej i informacji.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg Wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wspólne przedsiębiorstwo na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych zostało ustanowione w lutym 2007 roku w celu znaczącej poprawy skuteczności i wydajności procesu opracowywania leków, co w perspektywie długoterminowej miałoby doprowadzić do tego, aby sektor farmaceutyczny produkował skuteczniejsze i bezpieczniejsze leki innowacyjne. Wspólne przedsiębiorstwo znajduje się w początkowej fazie i do końca 2009 roku nie stworzyło w pełni systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu informacji finansowej. Ostateczny budżet na 2009 rok Wspólnego przedsiębiorstwa obejmował środki na zobowiązania w wysokości 82 000 000 euro i środki na płatności w wysokości 82 000 000 euro, a stopień wykorzystania środków na zobowiązania i płatności wynosił odpowiednio 97 % i 1 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Wobec stwierdzenia Trybunału Obrachunkowego, iż uzyskał on wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe, głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych za rok budżetowy 2009. Jak wiemy, każda debata na temat absolutorium ma konkretny kontekst, a kontekstem dzisiejszej debaty jest kryzys gospodarczy i finansowy, który stwarza w niektórych państwach członkowskich problemy natury finansowej i budżetowej. Dlatego też, również ze względu na to, że wiąże się to ze skuteczniejszą kontrolą, przyłączam się do wezwania, aby Wspólne przedsiębiorstwo włączyło do swoich przepisów finansowych szczególne odniesienie do uprawnień Służby Audytu Wewnętrznego Komisji jako audytora wewnętrznego.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych za rok budżetowy 2009. Wzywam Wspólne przedsiębiorstwo do pilnego dokończenia wdrożenia jego systemów kontroli wewnętrznej i informacji finansowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz realizacji wspólnej inicjatywy technologicznej w zakresie leków innowacyjnych absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego przedsiębiorstwa za rok budżetowy 2009. Parlament wzywa do włączenia do przepisów finansowych wspólnej inicjatywy technologicznej szczególnego odniesienia do uprawnień Służby Audytu Wewnętrznego Komisji jako audytora wewnętrznego na podstawie przepisu znajdującego się w ramowym rozporządzeniu finansowym dotyczącym organów Wspólnoty.

 
  
  

Sprawozdanie: Georgios Stavrakakis (A7-0124/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania oraz poparłem decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdanie roczne wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Wspólne przedsięwzięcie znajduje się w początkowej fazie i do końca 2009 roku nie stworzyło w pełni systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu informacji finansowej. Systemy te należy wdrożyć. Zgadzam się ze sprawozdawcą, że wspólne przedsięwzięcie powinno zacząć wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania pozwalającego na przydzielanie kosztów do poszczególnych pakietów prac i źródeł finansowania kosztów operacyjnych, które mają zostać wskazane. Ponadto ważne jest określenie warunków, pod którymi niewykorzystane środki są przenoszone na kolejny rok.

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Wspólne przedsięwzięcie w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR) jest ważną inicjatywą. W czasach kryzysu finansowego i trudności w wielu państwach członkowskich nie sądzę jednak, aby stosowne było wydawanie milionów euro w ten sposób.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), na piśmie (IT) Głosowałam za udzieleniem absolutorium wspólnemu przedsięwzięciu SESAR na rok 2009, gdyż to niedawno utworzone przedsięwzięcie przekonało Trybunał Obrachunkowy o swojej wiarygodności. Działania omawianej instytucji na rzecz zakończenia wdrożenia systemów kontroli wewnętrznej są dobrze znane, sądzę jednak, że należy dołożyć dodatkowych wysiłków w tej dziedzinie, aby zagwarantować przejrzystość i wiarygodność jej sprawozdań.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Celem wspólnego przedsięwzięcia jest modernizacja europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym; powinno ono połączyć wysiłki państw Unii w zakresie badań i rozwoju w ramach programu badawczego w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Single European Sky Air Traffic Management Research – SESAR).

Zapewnienie bezpieczeństwa Europejczykom, którzy coraz częściej korzystają z usług linii lotniczych, jak też pracownikom tych linii, wymaga pewnego poziomu wyników w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w dziedzinie zarządzania takim ruchem, jak też w monitorowaniu i porównywaniu metodyki stosowanej już w poszczególnych krajach członkowskich tak, aby wszyscy stosowali najlepsze praktyki oraz bezpieczne, oszczędne i innowacyjne rozwiązania.

Podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorstw na wczesnym etapie funkcjonowania, SESAR nie wdrożył jeszcze w pełni systemu kontroli wewnętrznej ani informacji finansowej. Należy to jak najszybciej uczynić.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie − (LT) Poparłem omawiany dokument, gdyż stosowna komisja zatwierdziła zamknięcie ksiąg wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są zgodne z prawem i prawidłowe. Ostateczny budżet na 2009 rok wspólnego przedsięwzięcia obejmował środki na zobowiązania w wysokości 325 000 000 euro i środki na płatności w wysokości 157 000 000 euro, a stopień wykorzystania środków na zobowiązania i płatności wynosił odpowiednio 97,1 % i 43,2 %. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w 2009 roku zostały podjęte istotne kroki w celu ustanowienia systemów kontroli, ale wyraża zaniepokojenie faktem, że zintegrowane narzędzie służące do zarządzania informacjami finansowymi, budżetowymi i operacyjnymi nie zostało wprowadzone przed końcem roku. W odpowiedzi wspólne przedsięwzięcie podało jednak, że systemy finansowe zostały wdrożone do maja 2010 roku. Trzeba wyeliminować przypadki, w których systemy kontroli wewnętrznej nie działają poprawnie.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), na piśmie (IT) Mimo pewnych luk oraz uchybień ujawnionych przez Trybunał Obrachunkowy podczas analizy i oceny budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR głosowałem za udzieleniem mu absolutorium za rok budżetowy 2009. Sądzę jednak, że aby uniknąć popełnienia tych samych błędów przy wdrażaniu procedur w przyszłości, SESAR powinien opracować i wdrożyć systemy kontroli wewnętrznej oraz system informacji finansowej, który umożliwi jak najbardziej wiarygodną i najdokładniejszą ocenę transakcji budżetowych za każdy rok budżetowy.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie − Głosowałem za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2009. Jestem niemniej zaniepokojony, że zintegrowany system zarządzania, pozwalający na przydzielanie kosztów do poszczególnych pakietów prac i źródeł finansowania kosztów operacyjnych, które mają zostać wskazane, nie został wprowadzony do grudnia 2009 roku.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie − Niniejszym udziela się dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia za rok budżetowy 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Dzisiejszą rezolucją Parlament udziela dyrektorowi wykonawczemu wspólnego przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu wspólnego przedsięwzięcia za rok budżetowy 2009. Parlament z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż sprawozdanie wspólnego przedsięwzięcia za rok budżetowy 2009 jest wiarygodne, a transakcje leżące u jego podstaw są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z prawem i prawidłowe.

 
  
  

Sprawozdanie: Bernhard Rapkay (A7-0152/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), na piśmie (RO) Odpowiedzialność za oświadczenia publiczne wygłaszane przez posłów do PE spoczywa przede wszystkim na osobach je wygłaszających. Parlament interweniuje jedynie w wyjątkowych przypadkach, analizując kontekst, okoliczności lub to, czy osoba, która wygłosiła oświadczenie publiczne, była do tego uprawniona czy też nie. Działanie takie jest jednak konieczne, gdy osobę, która wygłosiła oświadczenie, pociąga się do odpowiedzialności za treść wyrażanych idei. Taki właśnie wyjątkowy przypadek, który Parlament Europejski miał obowiązek zbadać, zachodzi w przypadku posła do PE Luigiego de Magistrisa, który został pozwany przed sądem we własnym kraju w związku z wywiadem udzielonym włoskiej gazecie w roli członka partii politycznej reprezentowanej w strukturach europejskich. Pomijając kwestię samego wystąpienia lub jego implikacji w polityce wewnętrznej, prawo posła do PE do wyrażania opinii musi być uznane za przejaw wolności, a tym samym zasługuje na obronę.

Podobnie jak Luigi de Magistris, każdy poseł do PE cieszy się immunitetem chroniącym go przed dochodzeniem lub zatrzymaniem w związku z wygłoszonymi opiniami lub stanowiskiem zajętym w głosowaniu. Jakakolwiek próba powstrzymania posłów do PE od wyrażania opinii na temat kwestii dotyczących interesu publicznego jest nie do przyjęcia w społeczeństwie demokratycznym.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie (PT) Omawiane sprawozdanie dotyczy wniosku pana posła Luigiego de Magistrisa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów na mocy art. 8 i 9 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz art. 68 Konstytucji Republiki Włoskiej zmienionej ustawą konstytucyjną nr 3 z dnia 29 października 1993 r., gdyż Luigi de Magistris został pozwany przed sądem w Benevento przez Clemente Mario Mastellę, posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z wywiadem, jakiego udzielił jednej z włoskich gazet. Biorąc pod uwagę ustaloną praktykę w Parlamencie i uwzględniając fakt, że postępowanie prawne ma charakter cywilny lub administracyjny, jak też mając świadomość opinii Komisji Prawnej, opowiadam się za uchyleniem immunitetu parlamentarnego pana posła de Magistrisa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie − (LT) Poparłem omawiane sprawozdanie, gdyż zdaniem Komisji Prawnej, udzielając rzeczonego wywiadu, Luigi de Magistris wykonywał swoje obowiązki jako poseł do Parlamentu Europejskiego i prowadził działalność polityczną, przedstawiając wyborcom swoją opinię na temat sprawy o znaczeniu publicznym. Dążenie do uniemożliwienia posłom do Parlamentu wyrażania swoich opinii w kwestiach leżących w uzasadnionym interesie publicznym i stanowiących przedmiot zaniepokojenia opinii publicznej oraz do uniemożliwienia krytykowania swoich przeciwników politycznych poprzez wszczynanie postępowań prawnych jest nie do zaakceptowania w demokratycznym społeczeństwie i sprzeczne z art. 8 wymienionego wyżej protokołu, którego celem jest ochrona wolności wyrażania opinii przez posłów w trakcie wykonywania swoich obowiązków w interesie Parlamentu jako instytucji Unii Europejskiej. Wobec powyższego i zgodnie z art. 6 ust. 3 Regulaminu PE, po rozpatrzeniu argumentów za i przeciw w odniesieniu do skorzystania przez posła z immunitetu, Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie − Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż zdaniem odpowiedniej komisji, udzielając rzeczonego wywiadu, Luigi de Magistris wykonywał swoje obowiązki jako poseł do Parlamentu Europejskiego i prowadził działalność polityczną, przedstawiając wyborcom swoją opinię na temat sprawy o znaczeniu publicznym. Dążenie do uniemożliwienia posłom do Parlamentu wyrażania swoich opinii w kwestiach leżących w uzasadnionym interesie publicznym i stanowiących przedmiot zaniepokojenia opinii publicznej oraz do uniemożliwienia krytykowania swoich przeciwników politycznych poprzez wszczynanie postępowań prawnych jest nie do zaakceptowania w demokratycznym społeczeństwie i sprzeczne z art. 8 wymienionego wyżej protokołu, którego celem jest ochrona wolności wyrażania opinii przez posłów w trakcie wykonywania swoich obowiązków w interesie Parlamentu jako instytucji Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), na piśmie − Pana posła de Magistrisa pozwano przed sądem, zarzucając mu pomówienie. W związku z tym zwrócił się on do Parlamentu Europejskiego o ochronę jego immunitetu i przywilejów parlamentarnych. Zgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa. Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Parlament otrzymał wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Luigiego de Magistrisa, który został pozwany przed sądem w Benevento przez Clemente Mario Mastellę, posła do Parlamentu Europejskiego, w związku z wywiadem, jakiego pan poseł de Magistris udzielił jednej z włoskich gazet w dniu 31 października 2009 r.

Komisja Prawna wydała w tej sprawie opinię, przyjmując sprawozdanie, w którym opowiedziała się za odmową uchylenia jego immunitetu parlamentarnego. Uznano, że w chwili wygłoszenia swoich uwag pan poseł de Magistris wykonywał swoje obowiązki posła do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie ze sprawozdaniem wykonywał on swoje obowiązki jako poseł do Parlamentu Europejskiego i prowadził działalność polityczną, przedstawiając wyborcom swoją opinię na temat sprawy o znaczeniu publicznym.

Głosowałam za przyjęciem sprawozdania, gdyż jestem przekonana o konieczności zapewnienia wolności wypowiedzi posłów podczas wykonywania ich obowiązków, jak też w celu obrony interesów Parlamentu Europejskiego jako instytucji. Pragnę jednak dodać, że uważam, iż osoby pełniące funkcje polityczne – w tym posłowie do Parlamentu – powinny nieodmiennie przestrzegać w swoich wypowiedziach zasad prawdomówności i szacunku wobec innych, co nie zawsze ma miejsce.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Głosowałem za zgodą na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez pana posła de Magistrisa, gdyż udzielając rzeczonego wywiadu, wykonywał on swoje obowiązki jako poseł do Parlamentu Europejskiego i prowadził działalność polityczną, przedstawiając wyborcom swoją opinię na temat sprawy o znaczeniu publicznym.

 
  
  

Sprawozdanie: Bernhard Rapkay (A7-0154/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Bronię prawa posła Gollnischa do skorzystania z przywilejów i immunitetu oraz uważam, że prześladowania, jakie go spotykają, mają naturę wyłącznie polityczną. Jego immunitet należy utrzymać, by mógł nadal wykonywać swoje obowiązki jako pełnoprawny poseł do Parlamentu Europejskiego. W takich przypadkach głosowanie nad zgodą na skorzystanie przez posła lub posłankę do PE z immunitetu odbywa się podczas sesji miesięcznej (oczywiście gdy należy on lub ona do dużej grupy politycznej), sądzę więc, że w Parlamencie Europejskim obowiązuje czasem podwójna moralność, co podkopuje zaufanie do całej instytucji.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), na piśmie(FR) Wiedzą Państwo, jak przywiązana jestem do wolności demokratycznych… Bruno Gollnisch, poseł do PE i guru intelektualny Frontu Narodowego, wystąpił z wnioskiem o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w związku ze środkami zastosowanymi przez władze francuskie w ramach postępowania karnego prowadzonego z udziałem pana posła Gollnischa jako przewodniczącego grupy Frontu Narodowego w radzie regionalnej Rodan-Alpy; w sprawie tej roszczenie o odszkodowanie wniosła w styczniu 2009 roku za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym Międzynarodowa Liga przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi.

Zgodnie z art. 8 rozdziału dotyczącego prawa i procedury w odniesieniu do immunitetu posłów do Parlamentu Europejskiego nie można wobec nich prowadzić dochodzenia, postępowania sądowego, ani też ich zatrzymywać z powodu ich opinii lub stanowiska zajętego przez nich w głosowaniu w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych. To samo stwierdza się w art. 26 ust. 2 Konstytucji Republiki Francuskiej.

W chwili, gdy Front Narodowy osiąga wysokie wyniki we francuskich sondażach, i gdy można kwestionować przejście tej partii do głównego nurtu (zarówno na płaszczyźnie medialnej, jak i politycznej), cieszę się, że Parlament Europejski nie wyrazi zgody na skorzystanie przez pana posła Gollnischa z immunitetu parlamentarnego, i wzywam do jego uchylenia, by sądy mogły wykonywać swoją pracę.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie (PT) Omawiane sprawozdanie dotyczy wniosku pana posła Bruno Gollnischa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów. Wniosek złożono, gdy francuska policja usiłowała go aresztować, aby stawił się przed francuską władzą sądowniczą w związku ze sprawą dotyczącą wyrażania opinii politycznych. Sprawa dotyczy oskarżenia o nawoływanie do nienawiści na tle rasowym wniesionego przez Międzynarodową Ligę przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi (LICRA) po publikacji komunikatu prasowego na stronie internetowej grupy Frontu Narodowego, której przewodniczącym był pan poseł Gollnisch, w radzie regionalnej Rodan-Alpy. Biorąc pod uwagę ustaloną praktykę w Parlamencie oraz opinię Komisji Prawnej, zgadzam się ze stanowiskiem sprawozdawcy i głosuję za uchyleniem immunitetu parlamentarnego pana posła Gollnischa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, gdyż wniosek pana posła Gollnischa o skorzystanie z immunitetu nie zawiera odniesienia do art. 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, w związku z czym nie ma on zastosowania. W celu podjęcia decyzji o utrzymaniu lub nieutrzymaniu immunitetu parlamentarnego Parlament stosuje swoje własne spójne zasady. W niniejszej sprawie Komisja nie znalazła dowodów wskazujących na zaistnienie wystarczająco poważnego i precyzyjnego podejrzenia, że sprawę wniesiono z zamiarem zaszkodzenia politycznej działalności posła.

Po drugie, sprawa nie dotyczy działalności politycznej Bruno Gollnischa jako posła do Parlamentu Europejskiego. Dotyczy ona natomiast działalności Bruno Gollnischa o charakterze wyłącznie regionalnym i lokalnym jako radnego rady regionalnej Rodan-Alpy, a więc mandatu odmiennego od mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Po trzecie, Bruno Gollnisch złożył wyjaśnienia w sprawie opublikowania inkryminowanego komunikatu prasowego przez grupę polityczną rady regionalnej Rodan-Alpy, której jest członkiem, twierdząc, że został on napisany przez zespół Frontu Narodowego z tego regionu, w tym przez osobę odpowiedzialną za komunikację. Skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w takiej sytuacji należy uznać za nienależyte rozszerzenie zakresu obowiązywania tych zasad, których celem jest uniknięcie zakłócenia funkcjonowania i niezależności Parlamentu. Ponadto decyzja, w jakim stopniu francuskie prawo dotyczące nawoływania do nienawiści na tle rasowym zostało naruszone i jakie mogą być tego konsekwencje sądowe, nie należy do Parlamentu, lecz do właściwych organów sądowych. Po rozpatrzeniu wszystkich argumentów Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski uchylił immunitet parlamentarny posła Bruno Gollnischa.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Po rozważeniu argumentów za uchyleniem i przeciw uchyleniu immunitetu posła, zgadzam się z zaleceniem Komisji Prawnej, aby Parlament Europejski uchylił immunitet parlamentarny posła Bruno Gollnischa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie (FR) Stygmatyzacja i nawoływanie do nienawiści ze względu na przynależność religijną są uznawane we Francji za przestępstwo, a sytuacja ta jest równoznaczna z flagrante delicto. Pan poseł Gollnisch publicznie poparł oburzający komunikat prasowy, w którym muzułmanów zrównano z bandytami. Mówi się w nim też o „inwazji i niszczeniu naszych wartości kulturowych przez islam”. Pan poseł Gollnisch będzie mógł się bronić; pozwoli na to uchylenie jego immunitetu. Dlatego też głosuję za odrzuceniem jego wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Pan poseł Gollnisch wystąpił z wnioskiem o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w związku ze środkami, które w ocenie posła ograniczają jego wolność, zastosowanymi przez władze francuskie w ramach postępowania sądowego w sprawie skargi z powództwa cywilnego z roszczeniem odszkodowania (plainte avec constitution de partie civile) wniesionej dnia 26 stycznia 2009 r. przez Międzynarodową Ligę przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi przeciwko anonimowej osobie za nawoływanie do nienawiści na tle rasowym. Uznano, że sprawa nie dotyczy działalności politycznej Bruno Gollnischa jako posła do Parlamentu Europejskiego, dotyczy ona natomiast jego działalności o charakterze wyłącznie regionalnym i lokalnym jako radnego regionu Rodan-Alpy, w którym mandat – odmienny od mandatu posła do Parlamentu Europejskiego – uzyskał w wyniku bezpośrednich wyborów powszechnych. Nie znaleziono dowodów wskazujących na zaistnienie fumus persecutionis, czyli zamiaru zaszkodzenia politycznej działalności posła. Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, w którym podjęto decyzję o nieutrzymaniu immunitetu i przywilejów Bruno Gollnischa, pozostawiając właściwym organom sądowym decyzję, przy poszanowaniu wszelkich gwarancji demokratycznych, w jakim stopniu francuskie prawo dotyczące nawoływania do nienawiści na tle rasowym zostało naruszone i jakie mogą być tego konsekwencje sądowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Sprawa nie dotyczy działalności politycznej Bruno Gollnischa jako posła do PE, lecz dotyczy jego działalności o charakterze wyłącznie regionalnym i lokalnym jako radnego regionu Rodan-Alpy. Dlatego też zdecydowaliśmy się nie utrzymywać immunitetu.

 
  
  

Sprawozdanie: Bernhard Rapkay (A7-0155/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Slavi Binev (NI), na piśmie (BG) Bronię prawa posła Gollnischa do skorzystania z przywilejów i immunitetu oraz uważam, że prześladowania, jakie go spotykają, mają naturę wyłącznie polityczną. Jego immunitet należy utrzymać, by mógł nadal wykonywać swoje obowiązki jako pełnoprawny poseł do Parlamentu Europejskiego. Dlatego też głosowałem przeciwko uchyleniu jego immunitetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), na piśmie Głosowałem przeciwko uchyleniu immunitetu parlamentarnego pana posła Gollnischa, ponieważ: 1. Wierzę w wolność słowa, a wypowiedź, której dotyczyła skarga, nie nawoływała do przemocy, ani też nie była obelżywa ani obraźliwa. Uwagi w niej zawarte dotyczyły nietolerancji islamskich reżimów wobec ludzi uznawanych za heretyków. 2. Przed tymi niezwykle ważnymi głosowaniami, które dotyczą podstawowych praw posła do PE, nie dopuszczono do debaty. 3. Wniosek o uchylenie immunitetu Bruno Gollnischa i ostateczna decyzja o jego uchyleniu były niespójne z wnioskiem o utrzymanie immunitetu niemieckiego posła do PE Elmara Broka chroniącego go przed dochodzeniem w sprawie (zarzucanego) przestępstwa finansowego polegającego na uchylaniu się od opodatkowania. Jest oczywiste, że oskarżenie, wniesione przez prywatną organizację, służy nękaniu pana posła Gollnischa oraz pozbawieniu go uzyskanego mandatu i dobrego imienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Philip Claeys (NI), na piśmie (NL) Sam fakt, że posłowi, któremu zagraża utrata immunitetu parlamentarnego, nie dano szansy, by mógł bronić się podczas posiedzenia plenarnego, jest powodem, by zagłosować za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania, w którym opowiedziano się za uchyleniem immunitetu. Skandaliczne i niezgodne z zasadami jest też to, że parlamentarzyści mogą stracić immunitet i trafić przed sąd za wyrażanie opinii. Jeżeli Parlament Europejski pragnie być w przyszłości traktowany poważnie przez wyborców, musi jednoznacznie i bezkompromisowo stanąć w obronie prawa posłów i wszystkich obywateli Europy do wolności wypowiedzi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie (PT) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy wniosku o uchylenie przywilejów i immunitetu posła Bruno Gollnischa skierowanego do Parlamentu Europejskiego przez prokuratora Sądu Apelacyjnego w Lyonie w związku z postępowaniem karnym prowadzonym przez ten sąd dotyczącym skargi z powództwa cywilnego z roszczeniem odszkodowania wniesionej dnia 26 stycznia 2009 r. przez Międzynarodową Ligę przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi (LICRA) w związku z publikacją komunikatu prasowego na stronie internetowej grupy Frontu Narodowego, której przewodniczącym był pan poseł Gollnisch, w radzie regionalnej Rodan-Alpy. Biorąc pod uwagę ustaloną praktykę w Parlamencie, z uwzględnieniem faktu, że wniosek o immunitet parlamentarny jest w tym przypadku nadużywany, oraz opinię Komisji Prawnej, zgadzam się ze stanowiskiem sprawozdawcy i głosuję za uchyleniem immunitetu parlamentarnego pana posła Gollnischa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nick Griffin (NI), na piśmie Głosowałem przeciwko uchyleniu immunitetu parlamentarnego pana posła Gollnischa, ponieważ: 1. Wolność słowa jest podstawową wartością naszego społeczeństwa i kamieniem węgielnym naszej demokracji. Przeciwnicy polityczni nie powinni jej ograniczać. Wypowiedź przypisana panu posłowi Gollnischowi nie nawoływała do przemocy, ani też nie była obelżywa ani obraźliwa. Dotyczyła nietolerancji islamskich reżimów wobec niewiernych. 2. Przed głosowaniami w tej sprawie, które dotyczą podstawowych praw posła do PE, nie dopuszczono do debaty. 3. Wniosek o uchylenie immunitetu Bruno Gollnischa i motywowana politycznie decyzja o jego uchyleniu były niespójne z wnioskiem o utrzymanie immunitetu niemieckiego posła do PE Elmara Broka chroniącego go przed dochodzeniem w sprawie (zarzucanego) przestępstwa finansowego polegającego na uchylaniu się od opodatkowania.

Jest oczywiste, że oskarżenie, wniesione przez prywatną organizację, służy nękaniu pana posła Gollnischa oraz pozbawieniu go uzyskanego mandatu i dobrego imienia. Równie oczywiste jest, że w cechującej się coraz większą nietolerancją atmosferze poprawności politycznej, którą przesiąknięty jest Parlament, niektórzy posłowie do PE są równiejsi od innych.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD) , na piśmie − (LT) Poparłem przedmiotowy dokument, ponieważ, po pierwsze, w niniejszej sprawie stosowna komisja nie znalazła dowodów wskazujących na zaistnienie wystarczająco poważnego i precyzyjnego podejrzenia, że sprawę wniesiono z zamiarem zaszkodzenia politycznej działalności posła.

Po drugie, sprawa nie dotyczy działalności politycznej Bruno Gollnischa jako posła do Parlamentu Europejskiego. Dotyczy ona natomiast działalności Bruno Gollnischa o charakterze wyłącznie regionalnym i lokalnym jako radnego rady regionalnej Rodan-Alpy, a więc mandatu odmiennego od mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

Po trzecie, Bruno Gollnisch złożył wyjaśnienia w sprawie opublikowania inkryminowanego komunikatu prasowego przez grupę polityczną rady regionalnej Rodan-Alpy, której jest członkiem. Skorzystanie z immunitetu parlamentarnego w takiej sytuacji należy uznać za nienależyte rozszerzenie zakresu obowiązywania tych zasad, których celem jest uniknięcie zakłócenia funkcjonowania i niezależności Parlamentu.

Ponadto decyzja, w jakim stopniu francuskie prawo dotyczące nawoływania do nienawiści na tle rasowym zostało naruszone i jakie mogą być tego konsekwencje sądowe, nie należy do Parlamentu, lecz do właściwych organów sądowych. Należy zauważyć, że podejmując decyzję o uchyleniu immunitetu posła, Parlament Europejski pozwala jedynie właściwemu organowi krajowemu na wszczęcie postępowania – przy założeniu, że nie stanowi to zagrożenia dla funkcjonowania ani niezawisłości instytucji – przy czym decyzji takiej nie można uznać za jakiekolwiek orzeczenie o winie posła ani o zasadności wszczęcia postępowania w odniesieniu do popełnionych czynów lub wygłoszonych opinii. Po rozpatrzeniu wszystkich argumentów Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski uchylił immunitet parlamentarny posła Bruno Gollnischa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Marie Le Pen (NI), na piśmie(FR) Moje długoletnie, dwudziestosiedmioletnie doświadczenie jako parlamentarzysty zarówno we francuskim Zgromadzeniu Narodowym, jak i w Parlamencie Europejskim pozwala mi stwierdzić, że postawa tego drugiego przejawiająca się uchyleniem immunitetu parlamentarnego pana posła Gollnischa była szczególnie nikczemna. Posłowi do PE nie pozwolono zabrać głosu, by bronić się przed innymi posłami, którzy nie zadali sobie zresztą trudu, aby zapoznać się ze sprawą. Gdyby to uczynili, dowiedzieliby się, że pan poseł Gollnisch był za całą historię odpowiedzialny tylko pośrednio, i że ma ona związek z jego wolnością wyrażania opinii politycznych. Udzielanie lekcji na temat demokracji i poszanowania praw człowieka to jedno; respektowanie ich we własnej instytucji to drugie.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), na piśmie (FR) Dążenie do uniemożliwienia posłom do Parlamentu wyrażania swoich opinii w kwestiach leżących w uzasadnionym interesie publicznym i stanowiących przedmiot zaniepokojenia opinii publicznej oraz do uniemożliwienia krytykowania swoich przeciwników politycznych poprzez wszczynanie postępowań prawnych jest nie do zaakceptowania w demokratycznym społeczeństwie i sprzeczne z art. 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej, którego celem jest ochrona wolności wyrażania opinii przez posłów. W pełni zgadzam się z tym stwierdzeniem. Zdaniem pana posła Rapkaya ma ono jednak zastosowanie tylko do pana posła de Magistrisa, który jest ścigany za pomówienie, nie zaś do pana posła Gollnischa, którego ściga się za wyrażanie opinii politycznych. To dowód podwójnej moralności. Dlaczego bardziej w interesie publicznym i bardziej demokratyczne jest, abyśmy wiedzieli, co pan poseł de Magistris sądzi o innym pośle, niż abyśmy wiedzieli, co Front Narodowy sądzi o zamieszkach w Romans lub zagrożeniach związanych z masową imigracją? Pan poseł Gollnisch traci immunitet właśnie dlatego, że jego przeciwnikom nie spodobał się ten komunikat prasowy, choć w większym stopniu leży on w interesie publicznym. Wolność wypowiedzi dla wybranych przedstawicieli Parlamentu nie powinna podlegać zmiennym standardom i zależeć od tego, czy dany poseł podoba nam się, czy też nie. Przyjęcie przedmiotowego sprawozdania jest rzeczą haniebną.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Popieram uchylenie immunitetu Bruno Gollnischowi, aby mógł on stanąć przed sądem za przestępstwo nawoływania do nienawiści rasowej.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie (FR) Stygmatyzacja i nawoływanie do nienawiści ze względu na przynależność religijną są uznawane we Francji za przestępstwo, a sytuacja ta jest równoznaczna z flagrante delicto. Pan poseł Gollnisch publicznie poparł oburzający komunikat prasowy, w którym muzułmanów zrównano z bandytami. Mówi się w nim też o „inwazji i niszczeniu naszych wartości kulturowych przez islam”. Pan poseł Gollnisch będzie mógł się bronić; pozwoli na to uchylenie jego immunitetu. Dlatego też głosuję za odrzuceniem jego wniosku o skorzystanie z immunitetu parlamentarnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), na piśmie (DE) Głosowałem przeciwko uchyleniu immunitetu pana posła Gollnischa, gdyż zwięzłe uzasadnienie przedstawione przez Komisję Prawną, w którym zalecono uchylenie immunitetu parlamentarnego na posiedzeniu plenarnym, było całkowicie arbitralne. Jeżeli panu posłowi Gollnischowi stawia się zarzuty w związku z komunikatem prasowym zredagowanym przez biuro polityczne Frontu Narodowego, jest to w oczywisty sposób działalność wchodząca w zakres jego mandatu w strukturach UE. Argument, że miało to miejsce w ramach jego działalności jako radnego regionalnego, nie jest rozstrzygający, gdyż mandatu do PE nie można uznać za działalność na część etatu. Gdyby pan poseł Gollnisch wygłosił tę samą opinię podczas sesji miesięcznej Parlamentu Europejskiego lub w jednej z jego komisji, czy posłużono by się takim samym argumentem? W dodatku treść komunikatu prasowego służącego za podstawę ekstradycji w 100 % podlega zasadzie wolności słowa. Jeżeli niepopularne politycznie stwierdzenia stanowią obecnie podstawę do ekstradycji, dowodzi to ponownie, co Parlament Europejski sądzi o prawdziwej demokracji.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy uchylenia immunitetu parlamentarnego pana posła Gollnischa na wniosek francuskiego prokuratora celem przeprowadzenia dochodzenia w sprawie rzekomego nawoływania do nienawiści na tle rasowym i – w razie potrzeby – umożliwienia sądzenia Bruno Gollnischa przed francuskim sądem pierwszej instancji, sądem apelacyjnym i sądem kasacyjnym. Uchylenie immunitetu Bruno Gollnischa wiąże się z domniemanym przestępstwem nawoływania do nienawiści na tle rasowym wynikającym z opublikowania dnia 3 października 2008 r. przez grupę Frontu Narodowego z regionu Rodan-Alpy, której przewodniczył Bruno Gollnisch, komunikatu prasowego, a więc działalnością o charakterze wyłącznie regionalnym i lokalnym jako radnego regionu Rodan-Alpy, w którym mandat – odmienny od mandatu posła do Parlamentu Europejskiego – Bruno Gollnisch uzyskał w wyniku bezpośrednich wyborów powszechnych. Nie znaleziono dowodów wskazujących na zaistnienie fumus persecutionis, czyli zamiaru zaszkodzenia politycznej działalności posła. Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, w którym podjęto decyzję o nieutrzymaniu immunitetu i przywilejów Bruno Gollnischa, pozostawiając właściwym organom sądowym decyzję, przy poszanowaniu wszelkich gwarancji demokratycznych, w jakim stopniu francuskie prawo dotyczące nawoływania do nienawiści na tle rasowym zostało naruszone i jakie mogą być tego konsekwencje sądowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Chodzi o sprawę identyczną jak poprzednia (zob. A7-0154/2011), ale w tym przypadku władze francuskie przedstawiły wniosek o uchylenie immunitetu.

 
  
  

Zalecenie: Kriton Arsenis (A7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), na piśmie (PT) Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leży na terytorium Grecji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (FYROM) i Albanii. Pierwszy z tych krajów to państwo członkowskie Unii Europejskiej, drugi to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a trzeci to potencjalny kraj kandydujący. Albania i FYROM zawarły ponadto z UE układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Rozwój zrównoważonej gospodarki i zielonej infrastruktury, które z definicji przynoszą miejsca pracy na szczeblu lokalnym, da szerokie możliwości zatrudnienia, przyczyniając się do realizacji strategii Europa 2020. Ponadto racjonalne korzystanie z zasobów, trwały rozwój gospodarczy i ochrona przyrody mogą i powinny iść ze sobą w parze; powinny też wzmocnić współpracę z sąsiednimi krajami na rzecz ich integracji europejskiej. Z tych powodów głosuję za przyjęciem przedmiotowego projektu umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), na piśmie (IT) Opowiadam się za zgodą na udział Unii Europejskiej w projekcie umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa zawartej pomiędzy Grecją, FYROM a Albanią. Pogląd ten wynika z faktu, że obszar parkowy Prespa to strefa przyrodnicza o międzynarodowym znaczeniu ze względu na swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Popieram także cele i zasady opisane we wspomnianej umowie, które propagują zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, skupienie na zachowaniu ekosystemów i różnorodności biologicznej, oraz zapobieganie zanieczyszczeniu wód na tym obszarze, kontrolowanie go i ograniczanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję dążenie państw członkowskich do współpracy z państwami spoza UE na rzecz zrównoważonego korzystania z zasobów. Głosuję zatem za podpisaniem umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa, gdyż wierzę, że jest on ważny dla rozwoju trzech państw-stron: Grecji, FYROM i Albanii. Uważam też, że ten obszar parkowy jest ważny dla środowiska, dla ochrony przyrody i dla całego szeregu pozytywnych efektów domina, jakie mogą wynikać z takiej współpracy, a także dla wzmocnienia dobrych relacji na obszarze Bałkanów.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Z zadowoleniem przyjmuję zawarcie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Unią Europejską, Albanią i FYROM, którego celem jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa. Umowa przyczyni się do pomyślnego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej UE, ochrony środowiska, podniesienia poziomu życia mieszkańców obszaru oraz współpracy między trzema państwami-stronami: Grecją, Albanią i FYROM, zacieśniając stosunki dobrosąsiedzkie między stronami na szczególnie podatnym na zagrożenia obszarze Bałkanów.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie (PT) Przedmiotowe zalecenie dotyczy projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa, który uzyskał swój status w roku 1977, a zgodnie z deklaracją z dnia 2 lutego 2000 r. podpisaną przez Grecję, Albanię i Republikę Macedonii stał się także transgranicznym obszarem chronionym. Unia Europejska dostrzega pilną potrzebę ochrony zasobów naturalnych, dlatego od lat 70. XX wieku przyjmuje stosowny pakiet legislacyjny, czego ostatecznym wyrazem jest ramowa dyrektywa wodna (RDW) z 2000 roku. Celem zaś przedmiotowej umowy jest współpraca UE z ww. państwami zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa, co obejmuje opracowanie kompleksowych planów zarządzania zlewnią. W czasach klęsk żywiołowych wynikających ze zmian klimatu gratuluję Radzie tego projektu i liczę na jego jak najszybsze wdrożenie.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), na piśmie − (PT) Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leży na terytorium Grecji, FYROM i Albanii. Koniecznie trzeba tam stworzyć siedlisko ważne z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji.

Celem omawianej umowy jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa, co obejmuje opracowanie kompleksowych planów zarządzania zlewnią. Dlatego państwa-strony umowy zobowiązują się do przyjmowania niezbędnych środków, indywidualnie lub na zasadzie współpracy w oparciu o suwerenną równość, integralność terytorialną, wzajemne korzyści i zasadę dobrej wiary, by gospodarować wodami obszaru parkowego Prespa, zapobiegać zanieczyszczeniu wód na tym obszarze, kontrolować je i ograniczać, chronić i wspierać różnorodność biologiczną, chronić gleby, rozsądnie korzystać z zasobów naturalnych i zapewniać trwały rozwój.

Głosujemy zatem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie (PT) Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leżąca na terytorium Grecji, FYROM i Albanii jest siedliskiem niezwykle ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji.

Celem umowy jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa, co obejmuje opracowanie kompleksowych planów zarządzania zlewnią.

Z myślą o realizacji tego celu strony zobowiązują się stosować konieczne środki i najlepsze dostępne techniki, indywidualnie lub na zasadzie współpracy w oparciu o suwerenną równość, integralność terytorialną, wzajemne korzyści i zasadę dobrej wiary, by gospodarować wodami obszaru parkowego Prespa, zapobiegać zanieczyszczeniu wód na tym obszarze, kontrolować je i ograniczać, chronić i wspierać różnorodność biologiczną, chronić gleby, rozsądnie korzystać z zasobów naturalnych i zapewniać trwały rozwój.

Głosujemy zatem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), na piśmie W lutym 2010 roku w obecności i przy udziale Unii Europejskiej, Grecja, FYROM i Albania podpisały umową o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa. Celem umowy jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa. Jeziora te bowiem, jak i ich otoczenie, odgrywają ważną rolę ekologiczną. Obszar ten jest jednak wyjątkowy także ze względu na swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Jest siedliskiem ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji. Dlatego ważne było uzyskanie zgody Parlamentu na przyjęcie wspomnianej umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (EFD), na piśmie (IT) Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leżąca na terytorium Grecji, FYROM i Albanii to ważna strefa przyrodnicza. Umowa podpisana przez Unię Europejską przyczyni się do osiągnięcia niektórych ważnych celów ochrony tego obszaru, ochrony ekosystemu i zrównoważonego korzystania z odnawialnych źródeł energii. Dlatego będę głosować za przyjęciem przedmiotowego zalecenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie (LT) Poparłem przedmiotowe sprawozdanie, gdyż celem omawianej umowy jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa, co obejmuje opracowanie kompleksowych planów zarządzania zlewnią, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i standardami Unii Europejskiej. Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leży na terytorium Grecji, FYROM i Albanii. Pierwszy z tych krajów to państwo członkowskie Unii Europejskiej, drugi to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a trzeci to potencjalny kraj kandydujący. Albania i FYROM zawarły ponadto z UE układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Obszar parkowy Prespa to strefa przyrodnicza o międzynarodowym znaczeniu ze względu na swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Jest siedliskiem ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji.

Z tego względu wspomniane trzy państwa w dniu 2 lutego 2010 r. podpisały Umowę o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa, której stroną jest również UE, co wymaga uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Z myślą o realizacji tego celu strony zobowiązują się stosować konieczne środki i najlepsze dostępne techniki, indywidualnie lub na zasadzie współpracy w oparciu o suwerenną równość, integralność terytorialną, wzajemne korzyści i zasadę dobrej wiary.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Z zadowoleniem przyjmuję przedmiotową Umowę o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa. Obszar parkowy Prespa to strefa przyrodnicza o międzynarodowym znaczeniu ze względu na swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Jest siedliskiem ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), na piśmie (ES) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy zlewni jezior Prespa, która jest strefą przyrodniczą o międzynarodowym znaczeniu ze względu na swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Jest siedliskiem ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji. W związku z tym Grecja, Albania i FYROM, na których terytorium leży ten obszar, podpisują umowę zmierzającą do współpracy w zakresie gospodarowania wodami obszaru parkowego Prespa, aby zapobiegać zanieczyszczeniu wód na tym obszarze, kontrolować je i ograniczać; chronić i wspierać różnorodność biologiczną; chronić gleby przed erozją; rozsądnie korzystać z zasobów naturalnych i zapewniać trwały rozwój; zapobiegać wprowadzaniu i hodowli obcych gatunków zwierząt i roślin; regulować działalność, która wywołuje lub może wywoływać ujemne skutki dla obszaru parkowego Prespa. Jestem pewien, że potrzeba większej współpracy w oparciu o suwerenną równość, integralność terytorialną, wzajemne korzyści i zasadę dobrej wiary, by chronić ten obszar o unikalnej wartości. Dlatego głosuję za przyjęciem przedmiotowej umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Podstawą przedmiotowego sprawozdania jest projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa, zlewni Prespa. Prawodawstwo Unii Europejskiej chroniące wody ma długą historię, a jednym z najważniejszych aktów prawnych jest ramowa dyrektywa wodna (RDW) z 2000 roku, ustanawiająca cel, jakim jest ochrona wszystkich wód (rzek, jezior, wód podziemnych i wód przybrzeżnych), oraz zakładająca – z myślą o realizacji tego celu – koordynację wysiłków we wspólnych obszarach dorzeczy przeciętych granicami administracyjnymi i politycznymi. Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leży na terytorium Grecji, FYROM i Albanii. FYROM to kraj ubiegający się o przystąpienie do UE, a Albania to potencjalny kraj kandydujący. Dlatego konieczne jest zawarcie międzynarodowej umowy zmierzającej do wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej, tj. do ochrony różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych. Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, które wcześniej zostało przyjęte jednomyślnie w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Zlewnia jezior Prespa (obszar parkowy Prespa) leży na terytorium Grecji, FYROM i Albanii. Jako źródło różnorodności biologicznej o bezsprzecznym znaczeniu ekologicznym, oraz jako naturalny regulator klimatu, obszar ten zasługuje na działania Unii Europejskiej zgodnie z ramową dyrektywą wodną (2000/60/EC). Zgodnie z tą dyrektywą w przypadku dorzeczy wykraczających poza terytorium Unii państwa członkowskie podejmują starania o koordynację z odpowiednimi krajami trzecimi, na których terytorium leży dorzecze, dlatego w dniu 2 lutego 2010 r. zawarta została umowa o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa, której stroną jest również UE reprezentowana przez Komisję. Jej ostateczne przyjęcie przez Radę wymaga jednak zgody Parlamentu Europejskiego. Z tych powodów glosowałem za przyjęciem przedmiotowej umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Obszar parkowy Prespa to strefa przyrodnicza o międzynarodowym znaczeniu ze względu na swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Jest siedliskiem ważnym z punktu widzenia ochrony licznych rzadkich lub endemicznych gatunków zwierząt i roślin, miejscem gniazdowania ptaków zagrożonych na całym świecie, a ponadto repozytorium ważnego dziedzictwa archeologicznego i tradycji. Z tego względu trzy państwa zawarły umowę o ochronie i zrównoważonym rozwoju obszaru parkowego Prespa w dniu 2 lutego 2010 r., której stroną jest również UE. Celem umowy jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa, co obejmuje opracowanie kompleksowych planów zarządzania zlewnią, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i standardami Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 218 ust. 6 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Rada musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego na zawarcie umowy.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Prawodawstwo Unii Europejskiej chroniące wody ma długą historię, a jednym z najważniejszych aktów prawnych jest ramowa dyrektywa wodna. Zgodnie z RDW w przypadku dorzeczy wykraczających poza terytorium Unii państwa członkowskie podejmują starania o koordynację z odpowiednimi krajami trzecimi, na których terytorium leży dorzecze. Jeżeli koordynacja przybiera formę umowy międzynarodowej dotyczącej spraw podlegających kompetencjom Unii, Unia Europejska musi występować w charakterze strony.

Obszar parkowy Prespa to strefa przyrodnicza o międzynarodowym znaczeniu ze względu na swoją geomorfologię, czynniki ekologiczne, bioróżnorodność i wagę kulturową. Celem przyjętego dziś tekstu jest współpraca zmierzająca do kompleksowej ochrony ekosystemu oraz do trwałego rozwoju obszaru parkowego Prespa, co obejmuje opracowanie kompleksowych planów zarządzania zlewnią, zgodnie ze standardami międzynarodowymi i standardami Unii Europejskiej. Umowa przyczyni się do pomyślnego wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej UE, ochrony środowiska, podniesienia poziomu życia mieszkańców obszaru oraz współpracy między trzema państwami-stronami, zacieśniając stosunki dobrosąsiedzkie między stronami na szczególnie podatnym na zagrożenia obszarze Bałkanów.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), na piśmie − W ubiegłym roku Komisja i inne instytucje UE zwróciły uwagę na fakt, że nie osiągnęliśmy naszych celów dotyczących różnorodności biologicznej. Tę wielce niepokojącą sytuację trzeba zmienić szybko i skutecznie, aby chronić różnorodność biologiczną i bezcenne usługi ekosystemowe. Trzeba jak najbardziej zachęcać do współpracy z państwami trzecimi, gdyż jest to także problem globalny. Dlatego należy przyjąć przedmiotową umowę z wielkim zadowoleniem.

 
  
  

Zalecenie: Carmen Fraga Estévez (A7-0142/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), na piśmie (PT) Głosuję za przyjęciem zalecenia pani poseł Fragi Estévez, która z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji Europejskiej dotyczące przyjęcia przez RFMO rezolucji opartych na porozumieniu FAO o środkach stosowanych przez państwo portu. Podczas posiedzenia plenarnego IOTC (Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim) odbywającego się w marcu 2010 roku w mieście Pusan w Korei Południowej przyjęto rezolucję w sprawie środków stosowanych przez państwo portu złożoną przez UE (rezolucja 2010/11). UE złożyła również podobne propozycje w ramach innych RMFO, aby wzmocnić obowiązujące w tych organizacjach środki stosowane przez państwo portu i dostosować je do wymogów zawartych w przedmiotowym porozumieniu. Niestety w kilku przypadkach propozycje te nie mogły zostać przyjęte z powodu sprzeciwu szeregu krajów, takich jak niektóre państwa południowoamerykańskie i niewielkie kraje położone na wyspach Pacyfiku.

Podobnie jak sprawozdawczyni, zdecydowanie popieram Komisję Europejską i zachęcam ją do dalszych wysiłków na rzecz przyjęcia tych propozycji, gdyż środki przewidziane w przedmiotowym porozumieniu będą faktycznie skutecznie prowadzić do zwalczania połowów NNN, jedynie jeśli będą egzekwowane w skali globalnej oraz w sposób spójny, jednolity i z zachowaniem przejrzystości, tak aby uniknąć luk, które łatwo mogą wykorzystywać podmioty zaangażowane w połowy NNN.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonello Antinoro (PPE), na piśmie (IT) Popieram przedmiotowe zalecenie, gdyż Unia Europejska musi wysłać zdecydowany komunikat przeciwko nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w dziedzinie międzynarodowego rybołówstwa. Zatwierdzenie porozumienia oraz odgrywanie skutecznej roli w procesie jego wdrażania leży zatem w interesie Unii Europejskiej. Pani poseł Fraga Estévez z zadowoleniem przyjmuje starania Komisji Europejskiej dotyczące przyjęcia przez RFMO rezolucji opartych na porozumieniu FAO o środkach stosowanych przez państwo portu. W naszej komisji zdecydowanie popieramy ideę dalszych wysiłków na rzecz przyjęcia tych propozycji. Nielegalne połowy obejmują także legalne statki, dokonujące połowów ryb niewymiarowych oraz połowy dokonywane przez statki nie mające pozwolenia na połowy w obszarach chronionych lub zbyt blisko linii wybrzeża.

Niestety, nielegalne połowy są źródłem około 60 % produktów na naszych rynkach, co powoduje niepewność co do ich jakości i pogarsza ich identyfikowalność. Dlatego uważamy, że UE powinna być przykładem dla innych krajów działających w tym sektorze, które mają przewagę na rynkach międzynarodowych, ponieważ nie muszą przestrzegać żadnego z ograniczeń nakładanych na naszych rybaków.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), na piśmie (ES) Głosowałam za przyjęciem zalecenia pani poseł Fragi w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN). Głosowałam za, gdyż treść przedmiotowej umowy wniesie istotny wkład w toczącą się aktualnie globalną walkę z połowami NNN. Jej treść będzie jednak faktycznie skutecznie prowadzić do zwalczania połowów NNN w skali globalnej, jedynie jeśli będzie egzekwowana w sposób spójny, jednolity i z zachowaniem przejrzystości.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), na piśmie (IT) Niedobór zasobów rybnych na szczeblu globalnym, a nie tylko w naszych morzach, staje się problemem palącym. Wiemy, że żywe zasoby morza są bardzo potrzebne nie tylko jako istotna część naszej diety, ale także jako czynnik ważny dla zdrowia całego ekosystemu. Dlatego rządy wszystkich szczebli – tak samorządy regionalne, jak i rządy centralne oraz sama Unia Europejska – powinny zrobić wszystko, co w ich mocy, by wprowadzić regulacje i środki legislacyjne służące ochronie zasobów rybnych. To jedyna gwarancja długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza.

Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego zalecenia Parlamentu dla Rady, aby Rada mogła w imieniu UE zatwierdzić porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Jeżeli organy krajowe będą wdrażały to międzynarodowe porozumienie prawidłowo, stanie się ono ważnym instrumentem długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), na piśmie − (LT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż wyraża ono zgodę Parlamentu Europejskiego na zatwierdzenie porozumienia Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, które promuje odpowiedzialną eksploatację żywych zasobów morza i ekosystemów morskich. Porozumienie to zapewnia szczególne instrumenty służące skuteczniejszej walce nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami (połowami NNN) na wodach terytorialnych UE. Instrumenty te określają minimalne normy, na których powinny opierać się środki przyjmowane przez państwa w celu monitorowania, kontrolowania oraz przeprowadzania inspekcji statków rybackich obcej bandery, które chcą korzystać z portów tych państw. Porozumienie obejmuje nie tylko statki rybackie, lecz także statki wykorzystywane do „działań związanych z połowami”, takie jak statki transportowe, które mogą być wykorzystywane do przewożenia produktów rybołówstwa. Zwalczanie połowów NNN stanowi kluczowy element wspólnej polityki rybołówstwa, a Unia Europejska powinna mieć możliwość wspierania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie poprzez aktywny i konstruktywny udział w przyjęciu międzynarodowego instrumentu w sprawie środków stosowanych przez państwo portu.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), na piśmie (RO) Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) są jednym z głównych zagrożeń dla zasobów rynku rybołówstwa, na którym Unia Europejska zajmuje ważną pozycję. W związku z tym przyjęcie wspólnej polityki rybołówstwa mającej na celu zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów morza jest całkowicie naturalne i niezbędne. Przedstawione Radzie porozumienie zostało opracowane właśnie w celu sprostania tym międzynarodowym wymogom w sprawie zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (połowom NNN) poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu. Po zatwierdzeniu porozumienia środki te powinny z dobrowolnych i niewiążących instrumentów stać się pakietem określającym minimalne normy, na których powinny opierać się środki przyjmowane przez państwa w celu monitorowania, kontrolowania oraz przeprowadzania inspekcji statków rybackich obcej bandery, które chcą korzystać z portów tych państw.

Korzystny jest fakt, że zestaw środków, których wdrażanie leży w gestii państw portu, określa jednak instrument międzynarodowy. Globalna weryfikacja tej praktyki w zakresie połowów NNN może zapewnić lepszy monitoring połowów ogółem. Jest to bardziej opłacalne narzędzie służące zwalczaniu połowów NNN jeśli chodzi o organizację i wdrażanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), na piśmie (IT) Głosowałem za przyjęciem tekstu przedstawionego przez panią poseł Fragę Estévez, której pragnę podziękować za wykonaną pracę. Uważam, że Unia Europejska powinna wykorzystać wszelkie dostępne instrumenty, by zapobiegać nielegalnemu handlowi i walczyć z nim, a jednocześnie chronić rynek zbytu dla produktów rybołówstwa, który zawsze był ważnym filarem wspólnej polityki rybołówstwa.

Czas najwyższy przyjąć surowe zasady i koniecznie ich przestrzegać. Statkom, które nie przestrzegają europejskich i międzynarodowych zasad dotyczących rybołówstwa należy zakazać połowów. Trzeba też zapewnić dokładniejsze informacje o wszystkich statkach ubiegających się o wstęp do portów. Nie zapominajmy, że Europa, która zajmuje trzecie miejsce na świecie w dziedzinie rybołówstwa, od lat dąży do tego, by państwa członkowskie i kraje trzecie przestrzegały zasad gwarantujących zrównoważony rynek zbytu dla produktów rybołówstwa i chroniących środowisko morskie przed zniszczeniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie (PT) Popieram projekt decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Uważam, że skuteczność takich środków jest warunkiem ochrony i równowagi ekosystemów morskich, a zatem i eksploatacji mórz i związanych z nimi gałęzi przemysłu. Aby tę skuteczność zapewnić, państwa członkowskie muszą w sposób harmonijny stosować przewidziane środki, kontrolując wyładunki i przeładunki produktów rybołówstwa przez statki krajów trzecich w portach Unii. Dlatego pragnę podkreślić znaczenie wniosku dotyczącego mechanizmu wymiany informacji, który musi być sednem wspomnianego porozumienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Nielegalne połowy są zjawiskiem zagrażającym wszelkim działaniom, jakie społeczność międzynarodowa i Unia Europejska podejmuje na rzecz zapewnienia równowagi między prężnymi i dynamicznymi połowami a uzupełnianiem zasobów rybołówstwa.

W 2007 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rybołówstwa FAO postanowiono o stworzeniu międzynarodowego prawnie wiążącego instrumentu dotyczącego środków stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Następnie, w roku 2009, przyjęto w Rzymie porozumienie, które ma obecnie zostać zatwierdzone w imieniu UE.

Wobec wielkiego znaczenia tej sprawy, szczególnie dla krajów morskich takich jak Portugalia, głosuję za zatwierdzeniem wspomnianego porozumienia.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie (PT) W 2001 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opracowała międzynarodowy plan działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. W 2005 roku FAO uchwaliła modelowy program dotyczący środków stosowanych przez państwo portu w celu zwalczania połowów NNN. Ochrona zasobów naturalnych, szczególnie zaś zasobów rybołówstwa, jest stałym celem Unii Europejskiej, która chce zapobiegać nielegalnym połowom przy użyciu wszystkich dostępnych jej środków. Dlatego UE stosuje wszystkie środki przyjęte przez FAO, odgrywając czynną i konstruktywną rolę także w opracowaniu porozumienia przyjętego na trzydziestej szóstej sesji konferencji FAO, która odbyła się w Rzymie w dniach 18-23 listopada 2009 r. Zgadzam się ze sprawozdawczynią co do wezwania Komisji Europejskiej nie tylko do zawarcia wspomnianego porozumienia, ale także do dalszego wywierania presji na agencje międzynarodowe, a zwłaszcza na FAO, celem przyjęcia przewidzianych środków.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), na piśmie (PT) Przedmiotowe porozumienie zostało przyjęte na trzydziestej szóstej sesji konferencji FAO, która odbyła się w Rzymie w dniach 18-23 listopada 2009 r., zakańczającej proces negocjacji poprzedzonych szeregiem innych porozumień i kodeksów przyjętych w ciągu minionych dwóch dekad pod egidą FAO.

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN) pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Dlatego walka z połowami NNN musi być sednem każdej polityki rybołówstwa, jak również ważnym elementem międzynarodowego zarządzania rybołówstwem na odpowiednich szczeblach.

Celem przedmiotowego porozumienia jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich. Doświadczenie pokazuje wartość dobrych relacji, oszczędności oraz środków stosowanych przez państwa portu w połączeniu z innymi instrumentami w walce z połowami NNN. Omawiane porozumienie zawiera również szeroką definicję połowów NNN, obejmującą duży zakres nieuregulowanych czynności połowowychhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0142+0+DOC+XML+V0//PL" \l "_part2_def1#_part2_def1" .

W związku z tym głosowaliśmy za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie (PT) Przedmiotowe porozumienie zostało przyjęte na trzydziestej szóstej sesji konferencji FAO, która odbyła się w Rzymie w dniach 18-23 listopada 2009 r., zakańczającej proces negocjacji poprzedzonych szeregiem innych porozumień i kodeksów przyjętych w ciągu minionych dwóch dekad pod egidą FAO.

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN) pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Dlatego walka z połowami NNN musi być sednem każdej polityki rybołówstwa, jak również ważnym elementem międzynarodowego zarządzania rybołówstwem na odpowiednich szczeblach.

Celem przedmiotowego porozumienia jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich.

Doświadczenie pokazuje wartość dobrych relacji, oszczędności oraz środków stosowanych przez państwa portu w połączeniu z innymi instrumentami w walce z połowami NNN.

W związku z tym głosowaliśmy za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), na piśmie Na trzydziestej szóstej sesji konferencji FAO, która odbyła się w Rzymie w dniach 18-23 listopada 2009 r., zatwierdzone zostało porozumienie o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, które może pomóc ograniczyć takie połowy do minimum i zapewnić długofalową ochronę i zrównoważone wykorzystanie żywych zasobów morza i ekosystemów morskich. Ponieważ Unia Europejska jest jednym z głównych przedstawicieli międzynarodowego rynku zbytu dla produktów rybołówstwa, słuszną i stosowną rzeczą jest poparcie przyjęcia takich wniosków także przez instytucje UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), na piśmie (GA) Celem konferencji FAO, z którą związana jest omawiana decyzja, jest zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom (NNN) poprzez skuteczne stosowanie środków państwa portu. „Środki państwa portu” oznaczają środki, jakie państwa nadbrzeżne mogą stosować w odniesieniu do statków nieuprawnionych do pływania pod banderą tych państw, które ubiegają się o zezwolenie na wejście do portu tego państwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem omawianego dokumentu, gdyż celem przedmiotowego porozumienia jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich.

Porozumienie to będzie stosowane przez strony występujące w charakterze państwa portu w odniesieniu do statków nieuprawnionych do pływania pod banderą tych państw, które ubiegają się o zezwolenie na wejście do portu tego państwa lub które przebywają w tym porcie. Porozumienie obejmuje nie tylko statki rybackie, lecz także statki wykorzystywane do „działań związanych z połowami”, takie jak statki transportowe, które mogą być wykorzystywane do przewożenia produktów rybołówstwa. Porozumienie zawiera również szeroką definicję połowów NNN, obejmującą duży zakres nieuregulowanych czynności połowowychhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0142+0+DOC+XML+V0//PL" \l "_part2_def1#_part2_def1" . Załączniki stanowiące integralną część porozumienia określają informacje, które muszą z wyprzedzeniem dostarczyć statki rybackie składające wniosek o zezwolenie na wejście do portu, jak też wskazówki dotyczące procedur inspekcji, postępowania z wynikami inspekcji, systemów informacji i wymogów szkoleniowych. Strony powinny współpracować w celu utworzenia mechanizmu wymiany informacji, najlepiej koordynowanego przez FAO, w połączeniu z innymi właściwymi inicjatywami wielostronnymi i międzyrządowymi, oraz w celu usprawnienia wymiany informacji z udziałem istniejących baz danych istotnych dla porozumienia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie (PL) Prognozy naukowców zakładają, że w połowie XXI wieku morza i oceany na Ziemi staną się zwyczajnie puste. Będzie to rezultat nierozsądnego gospodarowania bogactwami naturalnymi, jakimi są ryby i owoce morza. Mimo wprowadzanych obostrzeń i zakazów dochodzi do wielu nielegalnych, a wręcz grabieżczych połowów. Dlatego też konieczne jest zwiększenie kontroli, aby zapobiec niszczeniu wodnych ekosystemów, a w rezultacie katastrofie ekologicznej. Racjonalna polityka połowów jest szczególnie istotna w perspektywie zagrożenia kryzysem żywnościowym, a przecież takie ryzyko istnieje w obliczu rosnącej populacji ludności. Dlatego, jako największy rynek zbytu, Unia Europejska powinna poprzeć działania zapobiegające łamaniu prawa w kontekście połowów.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie Z zadowoleniem przyjmuję przedmiotowe porozumienie, którego celem jest zapobieganie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom poprzez skuteczne stosowanie środków państwa portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), na piśmie (ES) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania w sprawie porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, gdyż uważam, że takie połowy pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Rynek jest nienasycony i wyczerpuje zasoby naturalne. Musimy ograniczyć przemysłowe, grabieżcze techniki połowów. Wyczerpanie zasobów ryb jest problemem ekologicznym, ale także społecznym. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję pozytywne sprawozdanie w sprawie porozumienia przyjętego na trzydziestej szóstej sesji konferencji FAO, które zamyka długi okres debat, które doprowadziły już do przyjęcia szeregu kodeksów postępowania. Uważam, że walka z nielegalnymi, nieraportowanymi i nieuregulowanymi połowami musi być kluczowym elementem każdej poważnej polityki rybołówstwa. Dlatego głosuję za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania w sprawie porozumienia, którego celem jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), na piśmie Wiem, że celem omawianego porozumienia jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich. Według stanu na dzień 31 stycznia 2011 r. 23 państwa członkowskie FAO podpisały to porozumienie oraz złożono dwa dokumenty przystąpienia. Unia Europejska odgrywa znaczącą rolę w dziedzinie międzynarodowego rybołówstwa i jest jednym z głównych światowych rynków zbytu dla produktów rybołówstwa. Sprawozdawczyni zdecydowanie popiera Komisję Europejską i zachęca ją do dalszych wysiłków na rzecz przyjęcia tych propozycji. Głosowałem „za”.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), na piśmie (PT) Celem omawianego porozumienia jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich. Omawiane porozumienie obejmuje nie tylko statki rybackie, lecz także statki wykorzystywane do przewożenia produktów rybołówstwa. Porozumienie zawiera również szeroką definicję połowów NNN, obejmującą duży zakres nieuregulowanych czynności połowowychhttp://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2011-0142+0+DOC+XML+V0//PL" \l "_part2_def1#_part2_def1" .

Przedmiotowe porozumienie jest częścią międzynarodowego planu działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania opracowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa w ramach Kodeksu odpowiedzialnego rybołówstwa (FAO).

Ponieważ połowy NNN są największą plagą obecnego rybołówstwa, przedmiotowe porozumienie jest szczególnie ważne, zwłaszcza w czasie, gdy UE pracuje nad nową wspólną polityką rybołówstwa.

Dlatego głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.

 
  
MPphoto
 
 

  Phil Prendergast (S&D), na piśmie Zatwierdzenie porozumienia o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom należy przyjąć z zadowoleniem. Porozumienie to jest ważnym narzędziem zapewniającym, że UE jest dobrze przygotowana do zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN) na naszych wodach. Irlandia, a zwłaszcza Irlandia Południowa, ma kwitnące rybołówstwo, a przedmiotowe porozumienie pomoże jej w walce z połowami NNN jako jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Niezmiernie ważny jest udział UE w tym procesie od samego początku oraz fakt, że UE odgrywa czynną i konstruktywną rolę w opracowywaniu porozumienia, gdyż walka z połowami NNN jest ważnym komponentem wspólnej polityki rybołówstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), na piśmie (PT) Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zawarto porozumienie o środkach stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, które wymaga zatwierdzenia przez Parlament Europejski, by stać się trwale wiążącym dla UE. Głosowałem zatem za przyjęciem tego porozumienia, gdyż jest ono centralnym punktem wspólnej polityki rybołówstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), na piśmie (FR) Przyjmując dziś sprawozdanie pani poseł Fragi Estévez, Parlament zatwierdził zawarcie przez Unię Europejską wiążącego międzynarodowego porozumienia o zwalczaniu nielegalnych połowów, pokazując w ten sposób swe zaangażowanie w odpowiedzialne rybołówstwo. Warto tu przypomnieć, że nielegalne połowy pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza podobnie jak intensywne połowy. Walka z takimi połowami, które wyniszczają biologiczne zasoby morza i ekosystemy morskie, jest ważnym celem Unii Europejskiej. Niedawne ogłoszenie przez panią komisarz Damanaki nowego systemu kontroli rybołówstwa, który oznacza możliwość prześledzenia połowu od miejsca połowu do stołu, jest bardzo zachęcające. Szczególnie ważne jest wprowadzenie nowego systemu punktowego (prowadzącego do zawieszenia licencji) w dniu 1 stycznia 2012 r. System ten ma na celu zapewnienie, że poważne naruszenia będą traktowane tak samo, a grzywny odstraszające będą stanowić minimum pięciokrotność wartości rynkowej nielegalnego połowu. Taki system identyfikowalności w połączeniu z uprawnieniami kontrolnymi i sankcjami inspektorów na całym terytorium UE jest ważnym instrumentem ograniczania nielegalnych połowów.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), na piśmie Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN) pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Zwalczanie połowów NNN stanowi kluczowy element wspólnej polityki rybołówstwa, a Unia Europejska powinna mieć możliwość wspierania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie poprzez aktywny i konstruktywny udział w przyjęciu międzynarodowego instrumentu w sprawie środków stosowanych przez państwo portu.

UE jest członkiem FAO, a także trzynastu regionalnych organizacji ds. rybołówstwa (RFMO). Przyjęte w ramach RFMO mechanizmy dotyczące działań państwa portu zostały wprowadzone do prawa UE, które zawiera ponadto kompleksowe przepisy w zakresie dostępu do usług portowych, wyładunków i przeładunków produktów rybołówstwa przez statki krajów trzecich w portach Unii oraz przepisy dotyczące mechanizmów współpracy i pomocy dotyczących UE i krajów trzecich.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), na piśmie (IT) Połowy NNN pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza. Zwalczanie połowów NNN stanowi kluczowy element wspólnej polityki rybołówstwa, a Unia Europejska powinna mieć możliwość wspierania współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie poprzez aktywny i konstruktywny udział w przyjęciu międzynarodowego instrumentu w sprawie środków stosowanych przez państwo portu.

W 2001 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opracowała międzynarodowy plan działania na rzecz zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. W planie tym przyjęto podejście całościowe, w którym określono działania, jakie powinny podjąć państwa bandery, państwa nadbrzeżne i państwa portu. Celem przyjętego dziś porozumienia jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), na piśmie Środki państwa portu są ważnym instrumentem zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (NNN). Połowy NNN są międzynarodową działalnością kryminalną, która niszczy nasze ekosystemy morskie, zagraża naszemu bezpieczeństwu żywnościowemu i rujnuje życie osób zajmujących się legalnym rybołówstwem. Nasza walka z połowami NNN nie może jednak obejmować tylko środków państwa portu. Musimy też prowadzić kampanię, by położyć kres stosowaniu „wygodnych bander”, które często pozwalają statkom bezkarnie prowadzić nielegalne połowy. Ważnym krokiem mógłby też być światowy rejestr statków oraz identyfikowalność produktów rybołówstwa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), na piśmie (PT) Zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie jest podstawowym priorytetem skutecznej wspólnej polityki rybołówstwa. Celem omawianego porozumienia jest zapobieganie połowom NNN oraz ich powstrzymywanie i eliminowanie poprzez wdrożenie skutecznych środków stosowanych przez państwo portu i jednoczesne zapewnienie długofalowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morza i ekosystemów morskich. Połowy NNN pozostają jednym z najpoważniejszych globalnych zagrożeń dla zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów morza, a UE bierze aktywny i konstruktywny udział w przygotowaniu przedmiotowego projektu umowy.

Dzięki możliwościom związanym z międzynarodowym instrumentem dotyczącym środków państwa portu strony będą mogły odmówić wejścia do ich portu, jeśli mają wystarczające dowody na to, że dany statek ubiegający się o wejście do portu uczestniczył w połowach NNN lub działaniach związanych z tymi połowami. W związku z tym uważam omawiane porozumienie za ważny wkład w obecną międzynarodową walkę z połowami NNN i głosuję za zatwierdzeniem.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), na piśmie (LT) Choć Litwa jest mała, rybołówstwo odgrywa w niej ważną rolę gospodarczą i społeczną wśród małych społeczności. Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy stanowią poważne zagrożenie dla zrównoważonego rybołówstwa Litwy. Zasoby ryb są rabunkowo eksploatowane, środowisko morskie ulega zniszczeniu, a uczciwi rybacy znajdują się w niewygodnej sytuacji. W samym obszarze Morza Bałtyckiego z powodu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów zagrożonych jest 3800 miejsc pracy. Według doniesień Grupy Pew ds. Środowiska Naturalnego, nieraportowane połowy kosztują litewskich rybaków co roku ponad 1,1 miliona euro. To ogromna suma, zważywszy na niewielkie rozmiary mojego kraju oraz na fakt, że problemów tych da się uniknąć. Nieuregulowane połowy są szczególnym zagrożeniem dla połowów dorsza w Morzu Bałtyckim, które już są bardzo skąpe. Dorsz jest najcenniejszą rybą w Morzu Bałtyckim, od której połowów zależy los większości litewskich rybaków. Naszym rybakom zagrażają jednak nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy przekraczające ponad 40 % oficjalnych wyładunków. Gdyby udało się położyć kres nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom, można by było przywrócić równowagę połowów dorsza w Morzu Bałtyckim. Aby jednak uzyskać taki stan, musimy zlikwidować luki umożliwiające nielegalnym podmiotom czerpanie zysków z ich działalności. Musimy nałożyć na nich ostrzejsze kary.

 
  
  

Sprawozdanie: Arlene McCarthy (A7-0147/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), na piśmie (PT) Miliony przedsiębiorstw korzystają z prawa do prowadzenia handlu na rynku wewnętrznym UE. Miliony obywateli korzystają z prawa do mieszkania i pracy w UE oraz podróżowania po jej terytorium. W UE obowiązuje ustawodawstwo umożliwiające dochodzenie roszczeń transgranicznych i wzajemne uznawanie orzeczeń sądów krajowych. Jednak uzyskanie orzeczenia to tylko pierwsza część procesu; obywatele i przedsiębiorstwa muszą mieć prawo do tego, aby orzeczenia wydane w ich sprawach były skutecznie egzekwowane. Jedną z niezbędnych składowych skutecznego egzekwowania jest dopilnowanie, aby sądy były w stanie – w ramach środka przejściowego – działać szybko w celu nakazania ujawnienia informacji o majątku dłużnika oraz zamrożenia jego aktywów. W przeciwnym razie nieuczciwe przedsiębiorstwa handlowe i inni dłużnicy mogą uchylać się od odpowiedzialności po prostu poprzez przeniesienie swojego majątku do innej jurysdykcji, tym samym uniemożliwiając wierzycielowi skuteczne egzekwowanie orzeczenia na rynku wewnętrznym. W związku z tym, aby dochodzić egzekucji orzeczenia sądowego, dany obywatel lub małe przedsiębiorstwo musi wydać pieniądze i poświęcić czas, a następnie i tak jest zmuszony udać się do sądu innego państwa członkowskiego, bez gwarancji powodzenia czy sprawiedliwości. W przedmiotowym sprawozdaniu wskazano na potrzebę stworzenia skutecznego systemu zamrażania i ujawniania aktywów dłużników, dlatego głosuję za jego przyjęciem.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), na piśmie (IT) Rynek wewnętrzny jest bez wątpienia najważniejszym instrumentem Unii Europejskiej stymulującym jej wzrost w obliczu ostatniego kryzysu finansowego. Miliony przedsiębiorstw i obywateli korzystających z rynku wewnętrznego muszą mieć możliwość korzystania z prawa do mieszkania i pracy w UE oraz do podróżowania po jej terytorium. W związku z tym muszą mieć do dyspozycji skuteczne środki na wypadek wystąpienia z roszczeniem wobec innych obywateli czy przedsiębiorstw.

Dziś w UE obowiązuje ustawodawstwo umożliwiające dochodzenie roszczeń transgranicznych i wzajemne uznawanie orzeczeń sądów krajowych. Brak jednak rzeczywistego prawa do tego, by orzeczenia te były skutecznie egzekwowane. Jednym z najlepszych sposobów wypełnienia tych luk jest ustanowienie skutecznego systemu ujawniania informacji o majątku dłużnika i zamrażania jego aktywów oraz zacieśnienie współpracy między organami ścigania państw członkowskich. Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł McCarthy.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Baldassarre (PPE), na piśmie (IT) Jedną z niezbędnych składowych skutecznego egzekwowania jest dopilnowanie, aby sądy były w stanie – w ramach środka przejściowego – działać szybko w celu nakazania ujawnienia informacji o majątku dłużnika oraz zamrożenia jego aktywów. W przeciwnym razie nieuczciwe przedsiębiorstwa handlowe i inni dłużnicy mogą uchylać się od odpowiedzialności po prostu poprzez przeniesienie swojego majątku do innej jurysdykcji, tym samym uniemożliwiając wierzycielowi skuteczne egzekwowanie orzeczenia na rynku wewnętrznym.

Dlatego potrzebny nam prawdziwy 28. system prawny, tj. dodatkowy, autonomiczny europejski mechanizm wspomagający te, którymi dysponują sądy krajowe. Taki środek prewencyjny będzie także dalej zniechęcać do opóźnień płatniczych oraz zmusi do ujawnienia informacji o majątku dłużnika w dochodzeniu roszczeń transgranicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), na piśmie (RO) Przedmiotowe sprawozdanie dotyczy rozszerzenia rynku wewnętrznego o zaliczki transgraniczne. Obecnie działalność ta jest częściowo zablokowana z powodu niechęci wierzycieli z jednego państwa członkowskiego do udzielania kredytów dłużnikom mieszkającym w innym państwie członkowskim. Przykładem może być sytuacja, w której mieszkaniec jednego państwa członkowskiego chce zaciągnąć kredyt hipoteczny w banku działającym w innym państwie członkowskim. Obecnie transakcja taka nie jest możliwa, tj. konsumenci nie mają w rzeczywistości prawa do zakupu produktów (w tym przypadku bankowych) w innym państwie członkowskim. Powodem odmowy udzielenia kredytu hipotecznego przez bank komuś innemu niż mieszkaniec tego samego państwa członkowskiego (nawet jeśli dany bank jest wielonarodowy i ma swe przedstawicielstwa w szeregu państw członkowskich w postaci jednostek zależnych lub oddziałów), jest to, że w przypadku niespłacenia kredytu bank ten ma obowiązek stosować procedurę przymusowej egzekucji zgodnie z lex rei sitae (prawem państwa, w którym umiejscowiona jest nieruchomość, na którą bank udzielił kredytu hipotecznego), a nie z prawem państwa, w którym ma swą siedzibę wierzyciel. Wprowadzenie procedury zgodnej z 28. systemem prawnym proponowanej w przedmiotowym sprawozdaniu ułatwi transgraniczne transakcje kredytowe.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Boulland (PPE), na piśmie (FR) Poziom skuteczności transgranicznego odzyskiwania długów jest obecnie rażąco niski. Dla wielu wierzycieli poważnym problemem jest to, że majątek dłużnika trafia do innego kraju.

Instrument przewidujący niezależne środki pozwalajace na stosowanie środków tymczasowych przed postępowaniem głównym, w trakcie tego postępowania oraz po jego zamknięciu będzie stanowić znaczny postęp w walce obywateli UE z takimi nieuczciwymi dłużnikami.

Większość obywateli UE to pracownicy, którzy w czasie obecnego kryzysu gospodarczego zbyt często uczestniczą w postępowaniach upadłościowych swoich bankrutujących pracodawców.

Jako kontrsprawozdawca projektu opinii pani Girling w sprawie postępowania upadłościowego, uważam, że pracownikom należy się większa ochrona prawna i pewność, która musi być zharmonizowana, a przede wszystkim musi dysponować skutecznymi środkami.

Proponuję, by w czasie wszczynania postępowania upadłościowego przeciwko pracodawcy, który jest zadłużony, syndyk miał sześć miesięcy na zabezpieczenie majątku, ze skutkiem wstecznym, jeżeli firma podjęła kroki, by przenosić swoje aktywa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), na piśmie – (CS) Zgadzam się z tym, że europejski nakaz zabezpieczenia majątku (ENZM) oraz europejski nakaz ujawnienia informacji o majątku (ENIM) powinny być niezależnymi środkami uzupełniającymi środki dostępne na mocy prawa krajowego. Powinny one mieć zastosowanie wyłącznie w sprawach transgranicznych. Wydawanie ENZM przez sąd krajowy powinno mieć charakter uznaniowy. Ponadto ciężar dowodu powinien spoczywać na powodzie – powinien on dostatecznie uzasadnić swój wniosek (fumus boni juris) oraz wykazać, że sprawa ma pilny charakter (periculum in mora). Kryteria te powinny być oceniane przez sądy krajowe na podstawie obowiązującego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Skutek ENZM musi ograniczać się do zajęcia rachunków bankowych i tymczasowego zamrożenia depozytów bankowych. ENZM nie powinien natomiast przyznawać wierzycielowi żadnych praw własności do majątku. Należy ponadto odrębnie rozważyć kwestię, czy nakaz mógłby obejmować inne rodzaje majątku, takie jak nieruchomości czy majątek przyszły (wierzytelność, która w najbliższym czasie stanie się wymagalna lub spadek).

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), na piśmie (RO) Bardzo wiele firm w UE prowadzi swą działalność na rynku wewnętrznym, natomiast obywatele UE korzystają z prawa do swobodnego mieszkania i pracy w UE oraz do podróżowania po jej terytorium. W naszej dyskusji na temat Aktu o jednolitym rynku mającego pogłębiać rynek wewnętrzny i promować transakcje transgraniczne, w tym także handel elektorniczny, potrzebne nam gwarancje transgranicznego odzyskiwania długów. W pełni popieram wniosek zawarty w przedmiotowym sprawozdaniu, by Komisja zaproponowała bardziej skuteczne środki przejściowe dotyczące wdrażania stosownych przepisów, które uzupełnią dotychczasowe przepisy dotyczące roszczeń transgranicznych takie jak rozporządzenie Bruksela I i postępowanie w sprawie drobnych roszczeń. Sądy muszą być zdolne do sprawnego działania, skutkującego zamrażaniem aktywów dłużników lub domniemanych dłużników, choć nie w każdych okolicznościach. Musimy osiągnąć odpowiednią równowagę pomiędzy ochroną wierzycieli a ochroną dłużników, aby uniknąć sytuacji przypadkowych.

Możliwość uzyskania ENZM bez powiadomienia i przesłuchania odpowiedniej strony jest naruszeniem praw dłużnika i jest niezgodna z obowiązującym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przedmiotowym sprawozdaniu brak więc niezbędnej równowagi. Potrzebna jest bowiem lepsza ochrona praw dłużników.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), na piśmie (FR) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł McCarthy, która wzywa Komisję do zaproponowania nakazu zabezpieczenia majątku oraz europejskiego nakazu ujawnienia informacji o majątku. Oba instrumenty powinny być niezależnymi środkami uzupełniającymi środki dostępne na mocy prawa krajowego.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), na piśmie (PT) Potrzebny nam skuteczny system zapobiegania sytuacjom braku zapłaty oraz karania, kiedy sytuacje takie zachodzą między podmiotami, których majątek znajduje się w innym kraju, gdyż w przeciwnym razie swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału w UE podkopywałby pewność prawną obywateli UE. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zalecenia dla Komisji w sprawie zaproponowanych środków dotyczących zamrażania i ujawniania aktywów dłużników w sprawach transgranicznych.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), na piśmie (FR) Opóźnione spłaty i brak spłat długów szkodzi tak firmom, jak i konsumentom. Nawet kiedy sądy wydają orzeczenie, w praktyce często trudno jest wierzycielom odzyskać długi, jeżeli brak informacji o dłużnikach i ich aktywach. Jest to jeszcze trudniejsze, kiedy dłużnik ma siedzibę w innym państwie członkowskim. Obecnie liczba skutecznie odzyskiwanych długów transgranicznych jest szczególnie niska, a koszt transgranicznego odzyskiwania długów jest zaporowy i może powstrzymywać strony od postępowania sądowego. Czas na uproszczenie i przyspieszenie procedury odzyskiwania długów. Aby poprawić ten proces w Unii Europejskiej, skuteczniej chronić konsumentów i stymulować handel pomiędzy państwami członkowskimi, Komisja musi zaproponować nowe środki dotyczące zamrażania i przejrzystości majątku dłużników.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), na piśmie (PT) Głosowałam za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania, gdyż zawiera ono szereg środków, które pomogą zapobiegać uchylaniu się nieuczciwych przedsiębiorstw handlowych i innych dłużników od odpowiedzialności poprzez przeniesienie swojego majątku do innej jurysdykcji, tym samym uniemożliwiając wierzycielowi skuteczne egzekwowanie orzeczenia na rynku wewnętrznym.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), na piśmie (PT) Kiedy przyjmowano program sztokholmski, poproszono Komisję o konkretne propozycje dotyczące prostego i autonomicznego europejskiego systemu zajmowania kont bankowych i tymczasowego zamrażania depozytów bankowych. Obecne ustawodawstwo UE umożliwia dochodzenie roszczeń transgranicznych i wzajemne uznawanie orzeczeń sądów krajowych, ale nadal nie zapewnia skutecznego egzekwowania orzeczeń sądów krajowych.

Wobec tego, po przyjęciu przez Parlament różnych rezolucji na poparcie tego wniosku, w swym sprawozdaniu z własnej inicjatywy sprawozdawczyni prosi Komisję o wprowadzenie dwóch instrumentów – europejskiego nakazu zabezpieczenia majątku (ENZM) oraz europejskiego nakazu ujawnienia informacji o majątku (ENIM) – w prawie krajowym w odniesieniu wyłącznie do spraw transgranicznych. Instrumenty te mają umożliwić sądom szybkie wdrażanie środków związanych z zamrażaniem aktywów dłużników i zapobieganie przenoszeniu ich majątku.

Dlatego gratuluję sprawozdawczyni i wierzę, że są to środki niezbędne, zwiększające pewność prawną i bezpieczeństwo oraz zapewniające lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), na piśmie (PT) Oportunizm i zachłanność obywateli i niektórych biznesmenów każe im korzystać ze swobodnego przepływu osób i dóbr w UE, by szkodzić stronom trzecim. Mimo obowiązujących przepisów takich jak rozporządzenie Bruksela I, europejski tytuł egzekucyjny, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie nakazu zapłaty, nie zawsze da się – a na pewno nie szybko – skutecznie egzekwować orzeczenia sądowe na rynku wewnętrznym. Przedmiotowe sprawozdanie zawiera szereg zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących propozycji w zakresie zamrażania i ujawniania aktywów dłużników w sprawach transgranicznych. W pełni się z tym zgadzam i mam nadzieję, że w czerwcu uzyskamy konkretną propozycję środków, jakie w tym zakresie możemy przyjąć.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), na piśmie (PT) Uznajemy potrzebę obrony praw konsumenta na rynku wewnętrznym UE, szczególnie zaś praw konsumentów najbardziej wrażliwych. W UE obowiązuje ustawodawstwo umożliwiające dochodzenie roszczeń transgranicznych i wzajemne uznawanie orzeczeń sądów krajowych, obejmujące rozporządzenie Bruksela I, europejski tytuł egzekucyjny, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie nakazu zapłaty. Jednak uzyskanie orzeczenia to tylko pierwsza część procesu; obywatele i przedsiębiorstwa muszą mieć prawo do tego, aby orzeczenia wydane w ich sprawach były skutecznie egzekwowane.

Jedną z niezbędnych składowych skutecznego egzekwowania jest dopilnowanie, aby sądy były w stanie – w ramach środka przejściowego – działać szybko w celu nakazania ujawnienia informacji o majątku dłużnika oraz zamrożenia jego aktywów. Potrzebny nam taki środek chroniący prawa osób prywatnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Fakt ten nie zaspokaja jednak naszego sprzeciwu i zastrzeżeń wobec podstawowych aspektów jednolitego rynku, jego charakteru, celów i wpływu.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), na piśmie (PT) Na rynku wewnętrznym UE coraz bardziej trzeba chronić prawa konsumentów, szczególnie tych, którym brak adekwatnych środków.

W UE obowiązuje ustawodawstwo umożliwiające dochodzenie roszczeń transgranicznych i wzajemne uznawanie orzeczeń sądów krajowych, obejmujące rozporządzenie Bruksela I, europejski tytuł egzekucyjny, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie nakazu zapłaty. Jednak uzyskanie orzeczenia to tylko pierwsza część procesu.

Celem sprawozdawczyni jest to, by obywatele i przedsiębiorcy mieli prawo dopilnowania skutecznego egzekwowania orzeczeń w tych sprawach. Jedną z niezbędnych składowych skutecznego egzekwowania jest dopilnowanie, aby sądy były w stanie – w ramach środka przejściowego – działać szybko w celu nakazania ujawnienia informacji o majątku dłużnika oraz zamrożenia jego aktywów.

W przeciwnym razie nieuczciwe przedsiębiorstwa handlowe i inni dłużnicy mogą uchylać się od odpowiedzialności po prostu poprzez przeniesienie swojego majątku do innej jurysdykcji, tym samym uniemożliwiając wierzycielowi skuteczne egzekwowanie orzeczenia na rynku wewnętrznym.

W związku z tym, aby dochodzić egzekucji orzeczenia sądowego, dany obywatel lub małe przedsiębiorstwo musi wydać pieniądze i poświęcić czas, a następnie i tak jest zmuszony udać się do sądu innego państwa członkowskiego, bez gwarancji powodzenia czy sprawiedliwości.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), na piśmie (LT) Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego dokumentu, gdyż w UE obowiązuje ustawodawstwo umożliwiające dochodzenie roszczeń transgranicznych i wzajemne uznawanie orzeczeń sądów krajowych, obejmujące rozporządzenie Bruksela I, europejski tytuł egzekucyjny, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie nakazu zapłaty. Jednak uzyskanie orzeczenia to tylko pierwsza część procesu; obywatele i przedsiębiorstwa muszą mieć prawo do tego, aby orzeczenia wydane w ich sprawach były skutecznie egzekwowane. Jedną z niezbędnych składowych skutecznego egzekwowania jest dopilnowanie, aby sądy były w stanie – w ramach środka przejściowego – działać szybko w celu nakazania ujawnienia informacji o majątku dłużnika oraz zamrożenia jego aktywów. W przeciwnym razie nieuczciwe przedsiębiorstwa handlowe i inni dłużnicy mogą uchylać się od odpowiedzialności po prostu poprzez przeniesienie swojego majątku do innej jurysdykcji, tym samym uniemożliwiając wierzycielowi skuteczne egzekwowanie orzeczenia na rynku wewnętrznym. Europejskie instytucje zwróciły uwagę na potrzebę stworzenia skutecznego systemu zamrażania i ujawniania aktywów dłużników.

 
  
MPphoto
 
 

  Edvard Kožušník (ECR), na piśmie – (CS) Osobiście popieram wprowadzenie do ustawodawstwa UE europejskiego nakazu zabezpieczenia majątku oraz europejskiego nakazu ujawnienia informacji o majątku. Szczególnie zaś popieram ich wprowadzenie w związku z ostatnio wprowadzonymi środkami takimi jak europejski tytuł egzekucyjny, postępowanie w sprawie drobnych roszczeń oraz postępowanie w sprawie nakazu zapłaty, gdyż środków tych nie da się w pełni wykorzystać bez wdrożenia europejskiego nakazu zabezpieczenia majątku oraz europejskiego nakazu ujawnienia informacji o majątku.

Choć popieram wezwanie Komisji do przedstawienia wniosku dotyczącego poprawek legislacyjnych do obu środków, to nie oznacza to automatycznego poparcia dla wniosku Komisji. Oceniając ten wniosek, podkreślam bowiem przede wszystkim jego szczególną formę, nacisk na stosowanie wyłącznie w sprawach transgranicznych, jurysdykcję egzekwowania tych środków, oraz ograniczenie stosowania tych środków tylko do spraw, w których jest to absolutnie niezbędne.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), na piśmie − Z zadowoleniem przyjmuję przedmiotowe sprawozdanie, które w przypadku przyjęcia jego zaleceń przez Komisję, powinno pomóc ofiarom oszustw. Obecny system prawny chroni oszustów, pozostawiając ofiary w gąszczu biurokracji i kosztownego postępowania procesowego. Przedstawione wnioski mogłyby pomóc w odwróceniu tej sytuacji, dając ofiarom większe szanse odzyskania pieniędzy.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), na piśmie (FR) W przedmiotowym sprawozdaniu zajęto się problemem gwarancji spłaty długów bankowych. Banki korzystają z preferencyjnych stóp procentowych, aby zapewnić sobie zyski. Wciąż jednak pobierają nieproporcjonalnie wysokie odsetki od długów państw i obywateli. Musimy pilnie ratować obywateli i państwa, które są ofiarami banków, a nie odwrotnie.

Będę głosować przeciwko przyjęciu przedmiotowego sprawozdania.