Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2292(REG)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0173/2011

Συζήτηση :

PV 10/05/2011 - 16
CRE 10/05/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 11/05/2011 - 5.14
CRE 11/05/2011 - 5.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0221

Συζητήσεις
Τρίτη 10 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

16. Διοργανική συμφωνία σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας - Τροποποίηση του Κανονισμού σε συνέχεια της δημιουργίας κοινού μητρώου διαφάνειας
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση επί

– της έκθεσης του κ. Carlo Casini, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό Μητρώο Διαφάνειας (2010/2291(ACI)) (A7-0174/2011), και

– της έκθεσης του κ. Carlo Casini, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε συνέχεια της δημιουργίας κοινού μητρώου διαφάνειας μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής (2010/2292(REG)) (A7-0173/2011).

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini, εισηγητής.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα κάνω μία δήλωση η οποία θα καλύψει και τα δύο ζητήματα, που αφορούν το ίδιο θέμα.

Με αυτήν τη συζήτηση και την ψηφοφορία που θα ακολουθήσει, θα ολοκληρώσουμε μια εργασία και μια περίοδο διαπραγματεύσεων της ομάδας εργασίας η οποία είχε πρόεδρο την κ. Wallis και μέλη συναδέλφους βουλευτές από όλες τις πολιτικές Ομάδες, με μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής με επικεφαλής τον κ. Šefčovič, που οδήγησε στην εκπόνηση συμφωνίας για τη δημιουργία ενός κοινού μητρώου διαφάνειας. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) συνέταξε τη συγκεκριμένη έκθεση σε διάστημα λίγων μηνών και ολοκλήρωσε επίσης μια έκθεση σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

Προσωπικά, με εξέπληξε ιδιαιτέρως ο βαθμός της προσοχής της κοινής γνώμης που συγκέντρωσε αυτή η συμφωνία για τη διαφάνεια. Φοβάμαι ότι οι πολίτες πιστεύουν πως τα αποτελέσματα θα έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο απ’°ό,τι επιδιώχθηκε πραγματικά. Η διαφάνεια είναι η άμυνα της ορθής πολιτικής δράσης, αλλά δεν είναι το κατάλληλο μέσο για να φτάσουμε στην καρδιά της διαφθοράς. Τα πρόσφατα περιστατικά δημοσιογράφων που επιχείρησαν να διαφθείρουν ορισμένους βουλευτές του ΕΚ θα μπορούσαν να συμβούν και εκτός των κοινοβουλευτικών κτιρίων. Επιπλέον, οι επίδοξοι διαφθορείς γνωρίζουν πώς να μην εντοπίζονται και, ως εκ τούτου, τα μητρώα δεν είναι πανάκεια.

Το κατάλληλο μέσο είναι το ποινικό δίκαιο. Ωστόσο, εάν το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών δεν είναι επαρκές, θα πρέπει να διαβάσουμε εκ νέου τα άρθρα 82 έως 86 της Συνθήκης της Λισαβόνας, να εξετάσουμε κατά πόσον μπορούμε να θεωρήσουμε τη διαφθορά των βουλευτών του ΕΚ διασυνοριακό έγκλημα ή μια πράξη κατά τα άλλα επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να αποφασίσουμε κατά πόσον πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα αποτελούσε, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα στην πορεία προς την ενότητα.

Το μητρώο διαφάνειας έχει ένα πιο μετριοπαθές καθήκον. Σε ορισμένες χώρες ο όρος «εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων» έχει αρνητική χροιά, ενώ σε άλλες η εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων θεωρείται σχεδόν δημόσια υπηρεσία, επειδή ενημερώνει τους φορείς λήψης αποφάσεων για θέματα που διαφορετικά ενδεχομένως να μην γνώριζαν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επειδή συχνά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι βουλευτές του ΕΚ είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και τεχνικής φύσης και σχεδόν πάντα πρέπει να επιτυγχάνουμε μια ισορροπία μεταξύ επιχειρήσεων και χωρών με αποκλίνοντα συμφέροντα.

Εδώ είναι που οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων γίνονται ιδιαίτερα χρήσιμοι. Γι’ αυτό δεν θα τους αποκαλούμε πλέον εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, αλλά ενδιαφερόμενα μέρη. Φυσικά, τα συμφέροντα μπορεί να είναι αντικρουόμενα και ορθώς είναι. Ήμουν δικαστής και μπορώ να πω ότι η κατ’°αντιπαράθεση εξέταση των αντιμαχόμενων πλευρών θεωρείται προϋπόθεση για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή δικαιοσύνης. Επομένως, η ύπαρξη εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων ή ενδιαφερόμενων μερών με αντικρουόμενα συμφέροντα είναι κάτι θετικό: αυτό που είναι σημαντικό είναι ο δικαστής –και συνεπώς και ο βουλευτής του ΕΚ– να διατηρεί την ελευθερία σκέψης του, την ανεξαρτησία του και την ειλικρινή αναζήτηση για το κοινό καλό. Ως εκ τούτου, δημιουργήσαμε το μητρώο διαφάνειας, με αμοιβαία συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και με την ελπίδα ότι το Συμβούλιο θα υπογράψει σύντομα τη συμφωνία.

Όσοι επιθυμούν να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντά τους είναι ελεύθεροι να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις μας, αλλά πρέπει να αναγράφονται στο μητρώο, όπου θα καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της νομικής και οικονομικής κατάστασής τους. Το μητρώο είναι δημόσιο. Υπάρχουν επίσης οργανισμοί που δεν εξυπηρετούν ίδια συμφέροντα, αλλά προσπαθούν να συνεργαστούν επί των ευρωπαϊκών πολιτικών στο όνομα γενικών αξιών, όπως εκκλησίες, πολιτικά κόμματα και περιφέρειες. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν χρειάζεται να προστεθούν στο συγκεκριμένο μητρώο: αλλά εάν διαθέτουν ξεχωριστές υπηρεσίες αποκλειστικά επιφορτισμένες με το καθήκον της διατήρησης επαφών με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο μητρώο τους, αν και υπόκεινται σε διαφορετικό νομικό καθεστώς από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το νέο μητρώο περιλαμβάνει επίσης μια τροποποίηση του Κανονισμού. Συνεπώς, εκπονήθηκαν δύο εκθέσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη πληρέστερης διαφάνειας. Ορισμένες υποθέσεις έχουν ήδη διερευνηθεί και θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κανόνες μετά από περαιτέρω εξέταση και γι’°αυτό συγκεκριμένα το σημείο 9 του εγγράφου έγκρισης της συμφωνίας αναφέρει τη δυνατότητα οι εκθέσεις να αναφέρουν τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων μερών που συναντήθηκαν με τους βουλευτές του ΕΚ κατά την εκπόνηση της εκάστοτε έκθεσης.

Αυτή η ευρεία δυνατότητα για πιθανές τροποποιήσεις με οδηγεί να εκφράσω αρνητική γνώμη για τις τροπολογίες που θα θέσουν όρια σε μελλοντικές διαβουλεύσεις αυτού του είδους. Ωστόσο, ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα συμμετάσχει σε αυτήν τη συμφωνία σύντομα και ότι επίσης θα επιτευχθεί άμεση και ευρεία συναίνεση στο Σώμα, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα για την υποχρέωση της διαφάνειας αλλά και μια έκκληση για δράση. Ελπίζω η ψηφοφορία να είναι σχεδόν ομόφωνη.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (HU) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η διαφάνεια είναι μια ιδιαίτερα σημαντική αρχή των δημοκρατικών θεσμών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διότι –όπως είναι ευρέως γνωστό– συχνά κατηγορούνται για αποκλεισμό και αδιαφανή λειτουργία. Το Συμβούλιο έχει δεσμευθεί να καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο διαφάνειας μεταξύ των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο γνωρίζει επίσης ότι οι πολίτες αναμένουν από όσους έχουν θέσει ως επικεφαλής για τη διαχείριση των υποθέσεών τους να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα· ως εκ τούτου, το Συμβούλιο επικροτεί την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τη δημιουργία μητρώου διαφάνειας.

Επικροτώ ιδιαιτέρως τις εκθέσεις του κ. Carlo Casini. Αν το Σώμα τις εγκρίνει, θα είναι δυνατή η δημιουργία του μητρώου διαφάνειας τους προσεχείς μήνες, βάσει των εκθέσεων. Μέσω αυτού, μπορούμε να αποδείξουμε και πάλι ότι η ΕΕ δεσμεύεται ως προς τη διαφάνεια όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να τονίσω ότι γνωρίζω πως το Συμβούλιο έχει κληθεί να συμμετάσχει στο μητρώο διαφάνειας. Το Συμβούλιο δεν είχε μέχρι τώρα την πρόθεση να συμμετάσχει πλήρως στη διαδικασία διότι, σε αντίθεση με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, το Συμβούλιο εκ φύσεως δεν επηρεάζεται από τη δραστηριότητα των εκπροσώπων συμφερόντων. Σε γενικές γραμμές, δεν έχουν επαφές με το Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο, αλλά επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους στα κράτη μέλη. Ωστόσο, έχω ήδη εξηγήσει ότι το Συμβούλιο είναι πρόθυμο να συμμετάσχει στο μητρώο και να παρακολουθήσει τη δράση του. Είμαστε επίσης πρόθυμοι να συζητήσουμε τις πτυχές του ενδεχόμενου ρόλου του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, χωρίς φυσικά αυτό να καθυστερήσει τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας μεταξύ των δύο αυτών θεσμικών οργάνων.

Κυρίες και κύριοι, με βάση την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου, εξετάζουμε τώρα το ενδεχόμενο να προβούμε σε πολιτική δήλωση για έναρξη λειτουργίας του μητρώου τον Ιούνιο.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η διαφάνεια είναι ένα θέμα που προκαλεί ενδιαφέρον και ανησυχίες στους πολίτες και είναι σημαντικό να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι ήδη σήμερα έχουμε πάνω από 3.800 εγγεγραμμένους στο μητρώο της Επιτροπής.

Ως εκ τούτου, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι η έγκριση ενός κοινού μητρώου διαφάνειας θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου για την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, δίνοντας μια άμεση απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών.

Θα ήθελα να επαινέσω το ιδιαίτερα εποικοδομητικό έργο της κοινής ομάδας εργασίας μας. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αποδώσω εύσημα στην κ. Wallis, την Πρόεδρό μας στη σημερινή συνεδρίαση, τον κ. Casini, τον εισηγητή μας, καθώς και στον κ. Leinen και την κ. Durant. Ήταν μια εξαιρετική ομάδα και η συνεργασία μας ήταν πραγματική απόλαυση.

Το αποτέλεσμα των εργασιών μας είναι ένα πολύ ισορροπημένο και ρεαλιστικό σχέδιο διοργανικής συμφωνίας, το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα στο Κοινοβούλιο προς εξέταση και συζήτηση.

Μια θετική ψηφοφορία αύριο θα επιτρέψει την από κοινού έναρξη λειτουργίας του μητρώου από τα δύο θεσμικά μας όργανα τον Ιούνιο. Αυτό θα στείλει αναμφίβολα ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά μας να εφαρμόσουμε διαφανείς και ηθικές πρακτικές στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Το μητρώο αποσκοπεί να προσφέρει στους πολίτες περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις οργανώσεις και τους αυτοαπασχολούμενους που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ ή προσπαθούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Αντιλαμβάνομαι ότι διατυπώθηκαν ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τους περιφερειακούς δημόσιους φορείς, επομένως θα ήθελα να αποσαφηνίσω ορισμένα σημεία. Η ερώτηση ήταν αν θα πρέπει να καταχωριστούν στο μητρώο. Πιστεύω ότι εάν διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο θα διαπιστώσουμε ότι δεν θα αντικατοπτρίζεται η πραγματική τους ταυτότητα και το γεγονός ότι διασφαλίζουν την άμεση εκπροσώπηση των πολιτών τους, όπως ορίζεται από τα συνταγματικά συστήματά τους.

Μια προσεκτική ανάγνωση του περιεχομένου της συμφωνίας πρέπει να παράσχει πλήρεις διαβεβαιώσεις εν προκειμένω. Πράγματι, το κείμενο αναφέρει ρητά ότι οι τοπικές, περιφερειακές και δημοτικές αρχές δεν αναμένεται να εγγραφούν στο μητρώο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται επίσης από το παράρτημα Ι, το οποίο αναφέρει ότι οι ίδιες οι δημόσιες αρχές δεν αναμένεται να καταχωριστούν.

Υπηρεσίες που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διοίκησης και στελεχώνονται από τοπικούς, περιφερειακούς και δημοτικούς υπαλλήλους και ασχολούνται με δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε θεσμικά ή συνταγματικά καθήκοντα επίσης δεν αναμένεται να καταχωριστούν. Ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει να διευκρινιστούν οι ανησυχίες που κατέγραψα τις τελευταίες ημέρες.

Μια τελευταία λέξη για τη διοργανική διάσταση. Πιστεύω ότι όλοι συμμεριζόμαστε την άποψη ότι η επίτευξη κοινής συνεργασίας με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο με τη συμμετοχή του Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω και ευχαριστώ ολόψυχα την ουγγρική Προεδρία για την αλλαγή της στάσης του Συμβουλίου και για τη θετική διάθεση και θετική νοοτροπία του Συμβουλίου ώστε να αναζητήσει τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαχείριση του μητρώου, επειδή το πολιτικό μήνυμα ότι τα τρία θεσμικά όργανα λαμβάνουν τόσο σοβαρά υπόψη αυτό το θέμα και ότι τα τρία θεσμικά όργανα πρόκειται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της διαφάνειας από κοινού θα είναι ισχυρό. Είμαι βέβαιος ότι, με αυτήν την πολιτική υποστήριξη και από τα τρία θεσμικά όργανα, θα φτάσουμε σύντομα το όριο των 4.000 εγγεγραμμένων.

 
  
MPphoto
 

  Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, η διαφάνεια αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιος ασκεί επιρροή και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις. Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύ μεγαλύτερη εξουσία. Γι’°αυτό είναι ορθό ο τρόπος λειτουργίας μας να είναι πάντα ανοικτός προς συζήτηση και θα πρέπει να αυτό-ελεγχόμαστε.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το μητρώο διαφάνειας αποτελούν επιτυχία και έχουμε επιτύχει τώρα ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω για ακόμη μία φορά ότι είναι θετικό που έχουμε βρει σαφείς κανονισμούς για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ακόμη και για τις εκκλησίες, που αντανακλούν τα συμφέροντά τους.

Θα ήθελα επίσης να δηλώσω ότι δεν θεωρούμε την άσκηση πιέσεων από ομάδες συμφερόντων ως κάτι που είναι αρνητικό καθαυτό. Χρειαζόμαστε τις γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και πρέπει να είμαστε σε θέση να καλούμε εμπειρογνώμονες για το έργο μας. Εντέλει, είναι σημαντικό εμείς, ως βουλευτές, να είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τα θέματα ελεύθερα και να λαμβάνουμε αποφάσεις ανεξάρτητα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δηλώσω ότι εμείς οι βουλευτές μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για πολλά πράγματα. Κάνοντας μια σύγκριση σε εθνικό επίπεδο, θα διαπιστώσουμε ότι λίγα μόνο κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δημιουργήσει μητρώο διαφάνειας σε αυτό το επίπεδο. Στην πρωτεύουσα της χώρας μου, το Βερολίνο, όπου επίσης κατοικώ, δεν υπάρχει παρόμοιο μητρώο διαφάνειας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για ένα πραγματικά σημαντικό βήμα προόδου.

Προς το Συμβούλιο θα ήθελα να δηλώσω το εξής: εάν αυτό το ζήτημα δεν αποτελεί πρόβλημα για το Συμβούλιο, διότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων ασκούν πολύ μικρή επιρροή εκεί, τότε θα είναι ευκολότερο να προσυπογράψετε το μητρώο διαφάνειας. Έτσι, το Συμβούλιο μπορεί να κατορθώσει να ξεπεράσει τις εσωτερικές αντιστάσεις του.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω ότι, εάν στο Κοινοβούλιο επιθυμούμε να απαλλαγούμε από την επιρροή των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων σε μεγαλύτερο βαθμό στο μέλλον, τότε θα χρειαστούμε μεγαλύτερη υποστήριξη και περισσότερο προσωπικό, κάτι που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε περισσότερα για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, καθώς αύριο, μετά την ψηφοφορία, θα ολοκληρωθεί εντέλει μια μακρά περίοδος σκληρής εργασίας. Πρόκειται για μια καλή ημέρα για την Ευρώπη, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο και για την Επιτροπή, γιατί κατορθώσαμε να δρομολογήσουμε ένα κοινό μητρώο διαφάνειας. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην όλη πορεία, αλλά χρειάζεται να γίνουν πολλά περισσότερα.

Θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι το μητρώο δεν είναι πραγματικά υποχρεωτικό. Αυτό πρέπει να δηλωθεί με σαφήνεια σε αυτό το σημείο. Έχω μια ερώτηση για τον Επίτροπο εν προκειμένω: η Επιτροπή ισχυριζόταν ανέκαθεν ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο γι’°αυτό. Είναι η Επιτροπή έτοιμη να θεσπίσει αυτό το νομικό πλαίσιο, ώστε να αποκτήσουμε ένα υποχρεωτικό μητρώο μετά την αναθεώρηση;

Με χαροποίησε ιδιαιτέρως η δήλωση του Συμβουλίου, ότι δεν προβλέπει να υπάρξουν δυσκολίες όσον αφορά τη συμμετοχή του στο μητρώο μας, όπως επεσήμανε ο κ. Weber προ ολίγου. Είμαι αισιόδοξος ότι το Συμβούλιο θα διατηρήσει την ίδια στάση, επειδή το μητρώο θα είναι πραγματικά πλήρες μόνο εάν και τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν σε αυτό και εάν επίσης καταστεί υποχρεωτικό. Ως Ομάδα, τασσόμαστε υπέρ της τροπολογίας που κατέθεσε μια άλλη Ομάδα, ήτοι να απαιτείται να αναγράφονται επίσης στο μητρώο διαφάνειας τα χρήματα που δαπανώνται στην εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων· σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε αυτήν την τροπολογία.

Σε ό,τι αφορά τις διάφορες εθνικές ομάδες συμφερόντων, έχει δηλωθεί σαφώς ότι δεν θα περιλαμβάνονται στο μητρώο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την προθυμία τους να επιτευχθεί συμβιβασμός επί του ζητήματος αυτού. Πραγματικά θα αποτελούσε μελανό σημείο σε μια συμφωνία αυτού του είδους οι εθνικές ομάδες συμφερόντων να αντιμετωπίζονταν κατά τον ίδιο τρόπο με τους εκπροσώπους συμφερόντων της βιομηχανίας ή άλλων επαγγελματικών ενώσεων.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, τα πρόσφατα σκάνδαλα κατέδειξαν αναμφίβολα την εξουσία που οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων μπορούν να ασκήσουν στο Κοινοβούλιο· γι’°αυτόν τον λόγο, η Ομάδα των Φιλελευθέρων επικροτεί θερμά τον εξορθολογισμό του μητρώου των εκπροσώπων συμφερόντων, το οποίο δημιουργεί ουσιαστικά ένα απλό υποχρεωτικό σύστημα που οφείλει να οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιωμένες διαδικασίες διαβούλευσης.

Επικροτώ ιδιαιτέρως την παράγραφο 9 της έκθεσης, η οποία καλεί το Προεδρείο να δημιουργήσει ένα σύστημα νομοθετικών αποτυπωμάτων όπου οι εισηγητές μπορούν να καταγράφουν όσους εκπροσωπούν ομάδες συμφερόντων κατά την ανάπτυξη ενός σχεδίου νόμου. Πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ένα ακόμη βήμα προς τη βελτίωση της λαϊκής νομιμοποίησης του Κοινοβουλίου και της ποιότητας των νομοθετικών διαδικασιών μας. Το σύστημα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί μόνο όταν συμμετάσχει το Συμβούλιο –το δεύτερο σκέλος του νομοθετικού μας σώματος – αλλά επικροτώ τα επιφυλακτικά βήματα προόδου που γίνονται και ευχαριστώ την Προεδρία για τη δήλωσή της σήμερα το απόγευμα.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Duff που ανέφερε το ζήτημα του νομοθετικού αποτυπώματος. Πιστεύετε ότι ένα νομοθετικό αποτύπωμα, η έκταση του οποίου δεν έχει καθοριστεί ακόμη, θα μπορούσε επίσης να περιορίσει το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; Επίσης: πόσο εκτεταμένες αναμένετε να είναι οι επιπτώσεις του νομοθετικού αποτυπώματος;

 
  
MPphoto
 

  Andrew Duff (ALDE). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα πείραμα. Όπως συμβαίνει με όλα τα πειράματα, έτσι και αυτό εάν στεφθεί με επιτυχία, η πρακτική του θα διαδοθεί. Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να περιορίζεται σε εισηγητές οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη σύνταξη ενός νόμου εξ ονόματος του Κοινοβουλίου. Αυτοί πρέπει να δημοσιεύουν τα ονόματα των ανθρώπων με τους οποίους συναντήθηκαν επισήμως κατά τη διάρκεια των εργασιών τους.

Νομίζω ότι θα ενθαρρύνει την ευφυή και ενημερωμένη εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων στο Κοινοβούλιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι βασιζόμαστε στις ειδικές γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών εκτός του Σώματος αυτού για τη σύνταξη νόμων κορυφαίου επιπέδου.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. – (EN) Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κ. Casini για την εργασία του στην προετοιμασία αυτής της διοργανικής συμφωνίας. Τα μέλη της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής συνεργάστηκαν σκληρά για να συντάξουν μια ουσιαστική και πρακτική έκθεση, η οποία θα προσδώσει περισσότερη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία. Κυρία Πρόεδρε, είναι καλό που η σημερινή συνεδρίαση διεξάγεται υπό την προεδρία σας· σας ευχαριστώ για το έργο σας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Η προσέγγιση αυτής της έκθεσης είναι αναλογική· πρόκειται για μια χρήσιμη έκθεση και πιστεύω ότι θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα. Αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των εκπροσώπων συμφερόντων και των τοπικών και περιφερειακών κυβερνητικών υπαλλήλων.

Παρότι η έκθεση αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, υπάρχουν ακόμη πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν. Ελπίζω ότι το μητρώο αυτό –εάν στεφθεί με επιτυχία– θα εξελιχθεί σε ένα υποχρεωτικό μητρώο καταγραφής των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Duff ότι οι εισηγητές πρέπει να αναφέρουν τα ονόματα των εκπροσώπων συμφερόντων με τους οποίους έχουν έρθει σε επαφή κατά τη σύνταξη ενός νόμου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι πολίτες των εκλογικών περιφερειών μας αναφέρονται σε εμάς, τους παριστάμενους σε αυτήν την Αίθουσα, με αρκετή καχυποψία. Όσο περισσότερη διαφάνεια και όσο πιο ανοικτό πνεύμα υπάρχει, τόσο το καλύτερο.

Με αυτό κατά νου, θα ήθελα απλώς να αναφέρω ότι ένα πρόβλημα αυτής της συμφωνίας είναι ότι λείπει ένα θεσμικό όργανο. Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν την έχει υπογράψει. Ως συννομοθέτες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν και να εγκρίνουν το μητρώο, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πραγματικά διαφανή νομοθετική διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η πολιτική βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν εκλεγεί με ελεύθερη και μυστική ψηφοφορία από τους πολίτες των κρατών μελών μας, οι οποίοι δικαίως αναμένουν από εμάς να σεβαστούμε τα συμφέροντά τους, με άλλα λόγια το κοινό συμφέρον, σε όλες τις ομιλίες και τις αποφάσεις μας, αντί να επιδιώκουμε την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων ή συμφερόντων τρίτων μερών, είτε επιχειρήσεων ή άλλων ομάδων συμφερόντων.

Ωστόσο, γνωρίζουμε επίσης ότι στις Βρυξέλλες, για παράδειγμα, είμαστε περικυκλωμένοι από περισσότερους από 10.000 επαγγελματίες εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων, οι οποίοι πράττουν ακριβώς ό,τι αναφέρεται στην περιγραφή της θέσης εργασίας τους, δηλαδή προσπαθούν να ασκήσουν επιρροή στους βουλευτές του Κοινοβουλίου και στα μέλη της Επιτροπής. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό – ζούμε σε μια ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία· ωστόσο, πρέπει να ακούγεται η άποψή μας στο πλαίσιο αυτής της δομής και να διατηρήσουμε την ανεξαρτησία μας. Δεν το επιτυγχάνουμε πάντα αυτό και υπήρξαν βουλευτές που καταπάτησαν αυτούς τους κανόνες· αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους επιθυμούμε να βελτιώσουμε τον Κανονισμό μας.

Η διαφάνεια είναι μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ακριβώς πάνω σε αυτό εργαζόμαστε επί του παρόντος. Μετά από εξαιρετικά παρατεταμένες διαπραγματεύσεις, κατορθώσαμε να συμφωνήσουμε επ’°αυτού του μητρώου διαφάνειας με την Επιτροπή. Ομολογουμένως, θα προτιμούσα να συμμετείχε και το Συμβούλιο.

Η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία ζητεί εδώ και καιρό αυτό το μητρώο. Είμαστε ευχαριστημένοι που αυτό επιτεύχθηκε και επίσης είμαστε πολύ υπερήφανοι για το αποτέλεσμα· ωστόσο, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι με όλες τις πτυχές. Θα προτιμούσαμε το μητρώο να είναι υποχρεωτικό, όχι μόνο για όσους εργάζονται στα κτίρια της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, αλλά και για όσους ασκούν το επάγγελμά τους αλλού, για παράδειγμα συνοδεία ενός ποτηριού κρασιού σε ένα από τα πολλά μπαρ των Βρυξελλών. Επιθυμούμε το μητρώο να ισχύει όχι μόνο για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και για το Συμβούλιο. Επιθυμούμε τα οικονομικά στοιχεία που διατίθενται να είναι πιο ακριβή και ουσιώδη. Πιστεύουμε ότι τα σχετικά χρηματικά ποσά πρέπει να μετρώνται κατά τον ίδιο τρόπο και όχι όπως προτείνεται τώρα, δηλαδή οι μικρότερες επιχειρήσεις να μετρώνται με προσαυξήσεις των 50.000 ευρώ, ενώ οι μεγαλύτερες να μετρώνται με μεγαλύτερες προσαυξήσεις, γεγονός που καθιστά δύσκολο να γνωρίζουμε ακριβώς πόσα χρήματα εμπλέκονται. Υποστηρίζουμε, επίσης, τη διενέργεια τακτικών ελέγχων από μια κοινή γραμματεία.

Παρ’°όλα αυτά, η σημερινή είναι μια καλή ημέρα για την Ευρώπη, διότι μας φέρνει περισσότερη διαφάνεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό που επιτεύχθηκε.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DA) Κυρία Πρόεδρε, η έκθεση αυτή αποτελεί ένα βήμα προς την αύξηση της διαφάνειας και τη δημιουργία ενός υποχρεωτικού μητρώου εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων για οποιονδήποτε επιχειρεί να ασκήσει επιρροή στην ΕΕ. Ωστόσο, χρειάζεται να διανύσουμε ακόμη πολύ δρόμο προτού επιτύχουμε τον στόχο μας. Επιπλέον, καθώς αποκαλύφθηκε η διαφθορά ορισμένων βουλευτών του ΕΚ, πρέπει επίσης να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας. Πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν είναι αποδεκτό οι βουλευτές του ΕΚ να ασκούν οποιαδήποτε μορφή αμειβόμενης παράπλευρης εργασίας που μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητά μας. Επιπλέον, πρέπει να διαθέτουμε αποτελεσματικά μέσα ελέγχου και κανόνες προκειμένου να καθορίζονται οι συνέπειες της παραβίασης των κανόνων. Πρέπει επίσης να καταρτίσουμε σαφείς κανόνες για την προστασία των καταγγελλόντων, ώστε να μην πυροβολείται τελικά ο αγγελιαφόρος. Αναμένουμε με ανυπομονησία την έκθεση από την ειδική επιτροπή και, εν προκειμένω, περιμένουμε την ταχεία αναθεώρηση της συμφωνίας που συζητάμε εδώ σήμερα και του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Søndergaard, ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για την προσέγγιση σχετικά με το νομοθετικό αποτύπωμα και τι σημαίνει για εσάς το γεγονός ότι το μητρώο διαφάνειας θα συνεχίσει να είναι μη υποχρεωτικό, με άλλα λόγια ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν τεράστια κενά.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL).(DA) Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω το σημείο που έχω ήδη θέσει, ότι πρέπει δηλαδή να διανύσουμε ακόμη πολύ δρόμο για να επιτύχουμε τον στόχο μας. Δεν πιστεύουμε ότι έχουμε ήδη επιτύχει τον στόχο μας. Πιστεύουμε ότι λείπει κάτι ακόμη. Είναι σαφές ότι το ζήτημα του υποχρεωτικού χαρακτήρα του μητρώου είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πιστεύουμε ότι η ιδέα ενός ψηφιακού αποτυπώματος στα νομοθετικά κείμενα είναι καλή και ότι είναι κάτι που πρέπει να εφαρμόσουμε, αλλά φυσικά, πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει καταστεί υποχρεωτικό προκειμένου να λειτουργήσει. Ωστόσο, όπως προείπα, πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, και ελπίζουμε ότι όταν λάβουμε την έκθεση από την ειδική επιτροπή και όταν το κείμενο αυτό πρόκειται να αναθεωρηθεί –επειδή πρέπει να αναθεωρηθεί μέσα σε δύο έτη– θα έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε πλήρως τον στόχο μας, καθώς πρέπει να επιτύχουμε πλήρως τον στόχο μας σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). - (EN) Κυρία Πρόεδρε, πρόκειται, λοιπόν, να αποκτήσουμε ένα μητρώο διαφάνειας! Χωρίς να προκαλεί έκπληξη, αυτό συνέβη μόνο επειδή δραστήριοι βρετανοί δημοσιογράφοι μπόρεσαν να καταδείξουν την ευκολία με την οποία ορισμένοι βουλευτές του ΕΚ υπέκυψαν στο δέλεαρ του χρήματος. Σε αυτό το σημείο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακριβώς όπως ο αστυνομικός στην ταινία «Καζαμπλάνκα», ομολόγησε ότι είναι σοκαρισμένο, πραγματικά σοκαρισμένο επειδή ανακάλυψε ότι διεφθαρμένοι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων δρούσαν κάτω από την ίδια τη μύτη του.

Αυτό το μητρώο έχει όλα τα χαρακτηριστικά της ανάληψης δράσης μετά από ένα ήδη τετελεσμένο γεγονός. Το μητρώο θα αλλάξει ελάχιστα πράγματα· οι εκπρόσωποι συμφερόντων πάντα θα το παρακάμπτουν. Θεσπίστηκε ένα εθελοντικό σύστημα εγγραφής· ήταν αρκετά αναποτελεσματικό. Θα ρίξουμε τώρα λίγο φως σε ό,τι συμβαίνει, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του θα χαθεί στα σκοτεινά βάθη της στάσιμης λίμνης· θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση.

Ως συνήθως, οι νομοταγείς θα επωμιστούν το βάρος της γραφειοκρατίας και οι παραβάτες θα βρουν απλά έναν τρόπο να συνεχίσουν τη δράση τους. Ενώ τα χρήματα των φορολογουμένων σπαταλιούνται στις Βρυξέλλες στον βαθμό που σπαταλιούνται, θα υπάρχουν πάντα αδίστακτοι εκπρόσωποι συμφερόντων, ακριβώς όπως όπου υπάρχει ένα κουφάρι υπάρχουν πάντα γύπες.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Agnew, παρότι τάσσομαι απολύτως υπέρ μιας καλοσυντονισμένης ανταλλαγής απόψεων κατά τη διάρκεια συζητήσεων, είμαι λιγότερο ικανοποιημένος όταν τα θέματα παρουσιάζονται με λανθασμένο τρόπο. Για τον λόγο αυτόν, θα ήθελα να σας ζητήσω να διορθώσετε την τελευταία δήλωσή σας. Μόλις ισχυριστήκατε ότι το Κοινοβούλιο συζητά το ζήτημα του μητρώου διαφάνειας απλώς επειδή μια σειρά από βρετανικές εφημερίδες επέστησε πρόσφατα την προσοχή του κοινού σε μια συγκεκριμένη υπόθεση. Ως εκ τούτου, σας ζητώ να διευκρινίσετε στο Κοινοβούλιο και στους πολίτες γενικά ότι αρχίσαμε να συζητάμε αυτό το θέμα πριν από αρκετό καιρό και ότι το εν λόγω μητρώο διαφάνειας είχε ήδη συμφωνηθεί πριν ακόμη συμβούν τα γεγονότα στα οποία αναφέρεστε.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό φαίνεται να είναι ο καταλύτης που ξεκίνησε το όλο θέμα. Δεν επιθυμώ κανένας βρετανός βουλευτής του ΕΚ να βρίσκεται εδώ ούτως ή άλλως. Δεν κατανοώ γιατί πρέπει να ανεχόμαστε ξένα θεσμικά όργανα όπως αυτό να διαχειρίζονται τις υποθέσεις μας. Όσο πιο νότια και ανατολικά πηγαίνουμε, τόσο εντονότερη είναι η νοοτροπία της διαφθοράς. Δεν μου αρέσει αυτό, και δεν θέλω η χώρα μου να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, όλοι γνωρίζουμε ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ταλανίζεται από ένα τεράστιο πρόβλημα αξιοπιστίας. Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι κάτι που ο κ. Häfner δεν θα θέλει να ακούσει· ωστόσο, παρότι το Κοινοβούλιο κατέληξε τελικά σε συμφωνία σχετικά με το εν λόγω μητρώο διαφάνειας, υποκύπτοντας χωρίς καμία αμφιβολία στις πιέσεις λόγω του πρόσφατου σκανδάλου με τους εκπροσώπους συμφερόντων, κατά τη γνώμη μου το μητρώο αυτό δεν θα είναι αποτελεσματικό.

Πιστεύω ότι ένα εθελοντικό μητρώο είναι απλά μια απάτη και δεν θα προσφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια ή δεν θα μας φέρει σε ένα σημείο όπου το Συμβούλιο των Υπουργών θα είναι πρόθυμο να συμμετάσχει· έτσι δεν θα επιτύχουμε καν τη συμμετοχή όλων των βασικών νομοθετικών οργάνων. Ακόμη και εάν το Συμβούλιο συμμετάσχει, θα εξακολουθεί να υπάρχει μια ολόκληρη σειρά νομικών κενών. Προφανώς εκατοντάδες ομάδες εμπειρογνωμόνων εργάζονται επί των επισήμων εγγράφων που δημοσιεύει η Επιτροπή, ωστόσο η ταυτότητα των μελών των εν λόγω συμβουλευτικών οργάνων που συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών παραμένει επτασφράγιστο μυστικό.

Κατά τη γνώμη μου, χρειαζόμαστε μια καταγραφή όχι μόνο όλων των εργασιών που έχουν αναληφθεί για επιχειρηματικούς λόγους ή για διεθνή ζητήματα, αλλά και κάθε αμειβόμενης εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων όπως επαγγελματικές οργανώσεις και συνδικάτα. Οι πολίτες μας έχουν δικαίωμα να αναμένουν πραγματική διαφάνεια και εδώ.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Συγχαρητήρια στον κύριο Casini για την έκθεσή του, η οποία είναι πολύ σωστή. Βέβαια, η υπόθεση της διαφάνειας επαφίεται, κύριε Πρόεδρε, στην αξιοπρέπεια των βουλευτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά, όσο περισσότερα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα παίρνουμε, τόσο προωθούμε ουσιαστικότερα τη διαφάνεια και τη λειτουργική σχέση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις ομάδες συμφερόντων.

Το νέο Μητρώο, όπως προτείνεται, διασφαλίζει διαφάνεια για το ευρύ φάσμα επαφών των θεσμικών οργάνων και συγκεκριμένα συγκεντρώνει σε χωριστά κεφάλαια εκπροσώπους ειδικών συμφερόντων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους των δημοσίων αρχών. Και με αυτό τον τρόπο διακρίνει τους διαφορετικούς ρόλους των ομάδων συμφερόντων και των επισήμων συνομιλητών των θεσμικών οργάνων.

Η πρόσκληση για καταχώρηση στο Μητρώο διασφαλίζει την ίδια την ταυτότητα των ομάδων συμφερόντων και των lobbyistes, καθώς τους αναγνωρίζει αυτοτέλεια και τους θέτει σε επίπεδο άμεσης και απευθείας συνομιλίας με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ενισχυμένες και προσελκύουν κατά συνέπεια, όλο και μεγαλύτερο αριθμό εκπροσώπων συμφερόντων που αναζητούν παρεμβάσεις.

Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, το Μητρώο Διαφάνειας υπηρετεί κατά κύριο λόγο τη διαφάνεια και τη δημοκρατική και πλουραλιστική διάδραση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, στους εντολείς των βουλευτών που είναι οι πολίτες, ο λαός, και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εξυπακούεται βέβαια ότι σε ένα τέτοιο Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικά πρέπει να έχουν θέση όλα τα όργανα και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Casini για τις εκθέσεις του σχετικά με αυτό το μητρώο διαφάνειας.

Ζούμε μια κρίση ασυνήθιστης κλίμακας, η οποία διαρκεί πολύ καιρό και απειλεί να διαρκέσει ακόμη περισσότερο. Μια κρίση όπως αυτή επιδεινώνει τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και μειώνει τις προσδοκίες τους για το μέλλον.

Όταν οι οικονομικές κρίσεις μάς εμποδίζουν να νομιμοποιούμε την πολιτική με τα θετικά αποτελέσματα που προσφέρουμε στους πολίτες, πρέπει να συμβάλουμε σε αυτήν τη νομιμοποίηση τηρώντας αυστηρά τις πολιτικές αξίες που υπερασπιζόμαστε: λιτότητα, εντιμότητα, εγγύτητα προς τους πολίτες και διαφάνεια.

Αυτό το μητρώο είναι ένα βήμα προς τη διαφάνεια, αλλά μόνο ένα βήμα. Τάσσομαι στο πλευρό των συναδέλφων βουλευτών οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη το εν λόγω μητρώο να είναι υποχρεωτικό, να περιλαμβάνει το Συμβούλιο, και να προβλέπει αυστηρότερες ποινές όταν διαπιστώνεται παράτυπη συμπεριφορά.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση εάν εγκρίνουμε το μητρώο διαφάνειας αύριο, αλλά χωρίς αμφιβολία αυτή δεν θα είναι η τελευταία λέξη για το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, χαίρομαι που επιλέξαμε ένα νέο όνομα για το μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο χρονολογείται από το 1996 και το οποίο θα αποκαλείται πλέον «μητρώο διαφάνειας». Θεωρώ λυπηρό ότι πρέπει να εξετάσουμε ποιος θα πρέπει να εγγραφεί για να αποκτήσει κάρτα εισόδου ενός έτους στις εγκαταστάσεις μας – ο κατάλογος περιλαμβάνει δημόσιους οργανισμούς και φορείς. Όπως δήλωσα και πριν, μπορώ να καταλάβω γιατί είναι αναγκαίο να εγγραφεί στο μητρώο ένας δικηγορικός σύλλογος, αλλά είναι δυσκολότερο να κατανοήσω γιατί δημόσιοι φορείς που δεν ήταν ποτέ ενεργοί σε κομματικό επίπεδο, ούτε πρόκειται να γίνουν, απαιτείται επίσης να εγγραφούν.

Σε τελική ανάλυση, ανεξάρτητα από τη διαφάνεια που θα επιτευχθεί, όλα καταλήγουν στην ηθική πυξίδα του κάθε βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς αυτή υπαγορεύει τι θεωρεί ορθό, ποιον συναντά και ποιον αποφασίζει να μην συναντήσει, ποιον ακούει και ποιον αποφασίζει να μην ακούσει. Εξάλλου, οι άνθρωποι επικοινωνούν μαζί μας χρησιμοποιώντας πολλούς άλλους διαφορετικούς διαύλους επικοινωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, το να υπακούει κάποιος στην ηθική πυξίδα του μπορεί να είναι δύσκολη υπόθεση. Νομίζω ότι όλα είναι θέμα της ανεξαρτησίας των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φυσικά, η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων γίνεται πρόβλημα όταν κάποιος προσπαθήσει να αλλάξει τις πεποιθήσεις σας, χρησιμοποιώντας όποια επιχειρήματα μπορεί, ιδιαίτερα εάν αυτά τα επιχειρήματα είναι ανέντιμα.

Το γεγονός είναι ότι ακόμη και σήμερα το μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων καλύπτει μόλις 2.800 από τους 20.000 εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες. Το γεγονός είναι επίσης ότι εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε ελάχιστες ευκαιρίες να αναπτύξουμε επαρκώς εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη· αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα μέσω επαναπροσανατολισμού της χρηματοδότησης και είναι κάτι που θα υποστηρίξω με ιδιαίτερο σθένος. Αυτό το μητρώο διαφάνειας μπορεί να είναι μόνο μια μικρή νίκη, ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί μια κίνηση προς την ίδια κατεύθυνση με αυτήν της Ουάσινγκτον, όπου ο νόμος για τη γνωστοποίηση της εκπροσώπησης ομάδων συμφερόντων εφαρμόζεται εδώ και αρκετό καιρό. Αυτός ο νόμος λειτουργεί καλύτερα από οτιδήποτε διαθέτουμε εδώ.

Από την πλευρά μου, πιστεύω ότι πρέπει να εισαγάγουμε όχι μόνο την έννοια του νομοθετικού αποτυπώματος το συντομότερο δυνατό, αλλά και την έννοια ενός νομοθετικού δακτυλικού αποτυπώματος, με άλλα λόγια θα πρέπει να δημοσιοποιούμε τα ονόματα όλων των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή και να αναφέρουμε την επιχειρηματική σχέση μας μαζί τους. Σας καλώ να ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα μου, όπου έχω δημιουργήσει έναν κατάλογο εκπροσώπων συμφερόντων όπου καταγράφεται κάθε επαφή μου με εκπροσώπους συμφερόντων, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι εργάζομαι επί του παρόντος για μια νομοθετική πρωτοβουλία.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή είναι σημαντική, καθώς αφορά τον πυρήνα των εργασιών που επιτελούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: την προετοιμασία και την εφαρμογή των κανόνων και των νόμων.

(EN) Όπως δήλωσε ο κ. Cassini, ο όρος «εκπρόσωπος ομάδας συμφερόντων» είναι κάπως ατυχής επειδή δημιουργείται η εντύπωση ενός προνομίου ή της διαφθοράς ή και τα δύο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για εμπειρογνώμονες στον τομέα τους που συμβάλλουν στην ενημέρωσή μας για τις περιπλοκότητες και τις διαφοροποιήσεις των διαφόρων νομοθετημάτων που προτείνουμε.

Εγώ ο ίδιος συμμετέχω επί του παρόντος σε μια γνωμοδότηση για την προστασία των δεδομένων και ο αριθμός των ομάδων που έχουν επικοινωνήσει μαζί μου εκθέτοντάς μου τις απόψεις τους με εκπλήσσει. Θα ήθελα, αν ήμουν υποχρεωμένος να τηρώ μητρώο, να καταγράψω αυτούς που ήρθαν σε εμένα, επειδή με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να επιτύχουμε πραγματική διαφάνεια. Ένα μητρώο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων επίσημα, αλλά και μια καταγραφή όσων μας ασκούν πιέσεις. Αυτό θα δημιουργήσει πραγματική διαφάνεια, μεγαλύτερη αξιοπιστία και, εντέλει, περισσότερη εμπιστοσύνη.

 
  
MPphoto
 

  Σταύρος Λαμπρινίδης (S&D). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, έχει ειπωθεί επανειλημμένα ότι οι πολίτες μας δεν γνωρίζουν τις μεγαλύτερες αρμοδιότητες που απέκτησε το Κοινοβούλιο μετά τη Λισαβόνα. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια και είναι πολύ λυπηρό, γιατί, και να είστε σίγουροι γι’°αυτό, οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων –ή όσοι προσποιούνται ότι είναι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα– γνωρίζουν πολύ καλά τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συναποφασίζουμε σε όλες σχεδόν τις σημαντικές νομοθεσίες στην ΕΕ, και αυτό είναι θετικό, γιατί εκπροσωπούμε τους πολίτες της ΕΕ. Είμαστε το μοναδικό όργανο που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες.

Ωστόσο, παρότι το Κοινοβούλιο είναι και θα παραμείνει ένα από τα πιο διαφανή θεσμικά όργανα της Ένωσης, εξακολουθώ να πιστεύω ότι η μεγαλύτερη εξουσία συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη, και αυτό ακριβώς πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους προσεχείς μήνες. Η σημερινή συμφωνία με την Επιτροπή δεν είναι κακή, αλλά οι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν τα ονόματά τους και τα πραγματικά συμφέροντά τους σε ένα μητρώο. Και αυτό ακριβώς το Κοινοβούλιο απαιτεί ήδη από τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων που έρχονται εδώ σε εμάς. Ελπίζω ότι τα άλλα θεσμικά όργανα θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Ολοκληρώνω δηλώνοντας το εξής. Όπως αναφέρατε, είμαι συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας που συστήσαμε. Δεν μπορώ να πω πολλά για το τι συζητάμε λεπτομερώς. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω, ωστόσο, ότι θα διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα είναι από τους πιο διαφανείς και θα είναι κανόνες που θα μπορούν να κάνουν τους πολίτες μας και εμάς τους ίδιους υπερήφανους που είμαστε μέλη αυτού του εκπληκτικού θεσμικού οργάνου.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – (SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω επικροτώντας το γεγονός ότι η υποβληθείσα συμφωνία θα βελτιώσει την κατάσταση στον τομέα της διαφάνειας της ΕΕ, αλλά, για να είμαι ειλικρινής, απέχει πολύ ακόμα από την ιδανική συμφωνία.

Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων έχουν πλέον περισσότερα κίνητρα να εγγραφούν στο μητρώο, καθώς διαφορετικά δεν θα εισέρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει επίσης βελτιωμένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων των ονοματεπωνύμων τους, και πρέπει να επικροτήσουμε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι συμφερόντων που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες θα αντιμετωπίζουν ποικίλες κυρώσεις, όπως για παράδειγμα τον αποκλεισμό τους από το μητρώο, το οποίο θα σημαίνει τη συμπερίληψή τους στη μαύρη λίστα. Το ερώτημα είναι εάν αυτά τα μέτρα είναι αρκετά. Για παράδειγμα, δεν μπορώ να συμφωνήσω ότι η εγγραφή είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωτική επειδή μόνο οι εγγεγραμμένοι εκπρόσωποι συμφερόντων έχουν πρόσβαση στο Κοινοβούλιο. Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, είναι απαραίτητο η εγγραφή να είναι στην πραγματικότητα εκ του νόμου υποχρεωτική, και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε αυτό κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τους κανόνες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων από εταιρείες εκπροσώπων συμφερόντων αναφορικά με τις δαπάνες τους στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Η τρέχουσα ρύθμιση επιτρέπει στους εκπροσώπους συμφερόντων να αναφέρουν πολύ λιγότερα από όσα έχουν πραγματικά δαπανήσει. Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με τις οικονομικές πηγές από τις οποίες προέρχονται τα έσοδα των εκπροσώπων συμφερόντων και των γραφείων συμβούλων.

Θα ήθελα να ολοκληρώσω προσθέτοντας ότι θα εκτιμούσα ιδιαιτέρως να μην προκληθεί σύγχυση στους βουλευτές του ΕΚ σχετικά με το θέμα του «μητρώου διαφάνειας» και αυτό του «κώδικα δεοντολογίας», καθώς πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Οι βουλευτές που έχουν πέσει θύματα με οποιονδήποτε τρόπο –ακόμη και με δικό τους φταίξιμο– σε εικονικές εταιρείες εκπροσώπησης συμφερόντων δεν θα πρέπει να έχουν αυτήν την εμπειρία ως οδηγό κατά τη θέσπιση των κανόνων του «μητρώου διαφάνειας».

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog (S&D).(SV) Κύριε Πρόεδρε, έχουν ήδη ειπωθεί πολλά, αλλά αξίζει να τα επαναλάβουμε. Είναι θετικό ότι επιτέλους συμφωνήσαμε για τη δημιουργία μητρώου εκπροσώπων συμφερόντων. Πολλοί από εμάς αγωνίζονται γι’°αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια πολύ επιφυλακτική πρόταση. Εντούτοις, επιλέγω να την θεωρώ ένα πρώτο βήμα που μπορεί να εξελιχθεί σε μια γενική αρχή πρόσβασης του κοινού σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σημερινά σχόλια από το Συμβούλιο και από τον Επίτροπο Šefčovič είναι πολύ θετικά.

Η αρχή της δημοσιοποίησης και της διαφάνειας είναι από τα λίγα πραγματικά αποτελεσματικά μέσα για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων παραβάσεων και απάτης. Αποτελεί επίσης έναν σημαντικό τρόπο να αυξηθεί η εμπιστοσύνη προς όσους από εμάς λειτουργούν σε αυτό το πολιτικό σύστημα και στην πολιτική γενικότερα. Τα επόμενα βήματα θα πρέπει να είναι να περιληφθούν όλα τα θεσμικά όργανα, να καταστεί το μητρώο υποχρεωτικό και, όπως υπαγορεύει η προσέγγιση που ακολουθείται σε ορισμένες σκανδιναβικές χώρες, να συμπληρωθεί αυτό με μια μορφή προστασίας των πληροφοριοδοτών, οι οποίοι διαδραματίζουν επίσης εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο ανοιχτό πνεύμα και στη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ και υποστηρίζω πλήρως τη δημιουργία μητρώου διαφάνειας και ενός καταλόγου εκπροσώπων συμφερόντων που αφορά τόσο τους οργανισμούς όσο και τους ανεξάρτητους εκπροσώπους συμφερόντων που συμμετέχουν στη δημιουργία και την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ, γιατί το να καταστούν πιο αυστηρές οι προδιαγραφές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της σταθερότητας και της ακεραιότητας της δημόσιας διοίκησης της ΕΕ και στην ενίσχυση των θεσμικών κανονισμών αποτελεί εγγύηση για τη δημοκρατική λειτουργία της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά, το μητρώο δεν πρέπει, βεβαίως, να εμποδίζει τους βουλευτές να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους που απορρέουν από την εντολή τους και να συναντιούνται με πολίτες των εκλογικών περιφερειών τους ή εκπροσώπους δημοσίων φορέων εξ ονόματος κρατών μελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρχουν, ωστόσο, σαφείς κανόνες που να ισχύουν για τους εκπροσώπους των ομάδων ειδικών συμφερόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί ανοικτός, διαφανής και ορθός διάλογος με όσους επιδιώκουν να συμμετέχουν με κάποιον τρόπο στη δημιουργία του δικαίου της ΕΕ και να ασκήσουν επιρροή σε αυτήν τη διαδικασία.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - (EN) Κύριε Πρόεδρε, ομιλώ ως ο εισηγητής σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα και, σύμφωνα με το πνεύμα της ευθύτητας και της διαφάνειας που κατοχυρώνονται στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού, επικροτώ τη συγκεκριμένη συμφωνία. Πρόκειται για άλλο ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί η ευθύτητα και η διαφάνεια αποτελούν τον πυρήνα της δημοκρατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και θα πρέπει να γνωρίζουμε όλους αυτούς που επηρεάζουν και μερικές φορές ασκούν αδικαιολόγητη επιρροή στην πολιτική, τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. Ωστόσο, πρέπει να εργαστούμε περισσότερο, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το επίπεδο της διαφάνειας και της ακεραιότητας του έργου των εκπροσώπων συμφερόντων στην ΕΕ είναι από τα υψηλότερα. Επιπλέον, πρέπει να καταστήσουμε το νέο μητρώο λειτουργικό το συντομότερο δυνατό και, μόλις το επιτύχουμε αυτό, όλα τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρέπει να παρέχουν σωστές, ενημερωμένες πληροφορίες ώστε να μπορούμε να διαπιστώνουμε ποιος επηρεάζει τι.

Τέλος, επιτρέψτε μου να παραθέσω τα λόγια της Jana Mittermaier του οργανισμού «Διεθνής Διαφάνεια»: «Το νέο μητρώο θα είναι μια δοκιμασία για τη δέσμευση για μεγαλύτερη διαφάνεια όλων των μερών που συμμετέχουν στην εκπροσώπηση συμφερόντων». Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο ακριβής και συνοπτική διατύπωση.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω ότι ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας του Διαδικτύου, ο αιώνας του WikiLeaks και ο αιώνας της θεσμικής διαφάνειας. Αυτό σημαίνει διαφάνεια και συμμετοχή του κοινού, και πρέπει να είμαστε εν μέρει υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση των αποφάσεών μας.

Πρέπει να αποφασίζουμε από κοινού. Επομένως, η φύση της εργασίας μας πρέπει να είναι προληπτική. Δεν μπορούμε απλά να περιμένουμε τις ομάδες πίεσης και τις ομάδες συμφερόντων να μας ασκήσουν πιέσεις: πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες να προσεγγίσουμε τους πολίτες· να τους ακούσουμε. Συνεπώς, πιστεύω ότι το μητρώο διαφάνειας και οι αλγόριθμοι δακτυλικών αποτυπωμάτων θα είναι αποτελεσματικά και, απέχοντας πολύ από τον περιορισμό και την πρόκληση φόβου, αποτελούν μια ευκαιρία να βελτιώσουμε τις εκθέσεις μας και να μετρήσουμε τα αποτελέσματα μας.

Πιστεύω ότι αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου κοινοβουλίου. Ήμουν υπεύθυνη για μία έκθεση και στην αιτιολογική έκθεση ανέφερα όλους τους παράγοντες με τους οποίους συνεργάστηκα, καθώς πρόκειται για έναν τρόπο εργασίας και μια συμπεριφορά που θα πρέπει σαφώς να διαχωρίσουμε από όλες τις ανεύθυνες πράξεις που έχουμε δει στο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου γι’°αυτό το κείμενο, το οποίο θα χαρώ να υπερψηφίσω αύριο. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι τα πρόσφατα σκάνδαλα που ξέσπασαν είναι απόπειρες δωροδοκίας και τίποτε άλλο. Παρότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα, πρόκειται για πρόσφατες εξελίξεις. Αρχίσαμε το έργο μας πολύ πριν από αυτές τις τελευταίες σοβαρές εξελίξεις, οι οποίες καλύπτονται σε άλλο κομμάτι της εργασίας. Πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις και για μια πολύ καλή δουλειά.

Ωστόσο, διαπιστώνουμε ότι πολλές ομάδες χρησιμοποιούν σημαντικούς πόρους και κάνουν ό,τι μπορούν για να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων όσο το δυνατόν περισσότερο. Το μητρώο αυτό είναι, ως εκ τούτου, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συνεισέφερα στην ανάπτυξή του και είμαι επίσης εξαιρετικά ικανοποιημένη με το έργο που έχει γίνει.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Το μητρώο αυτό πρέπει να αποτελέσει ένα δυναμικό όργανο, το οποίο θα αξιολογείται σε ετήσια βάση. Πρέπει να είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από άκαμπτο. Εξάλλου, πιστεύω ότι οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκπρόσωποι συμφερόντων θα μας αναγκάσουν να επανεξετάζουμε συνεχώς το μέσο προκειμένου να διασφαλίζουμε την αποτελεσματικότητά του και να εντοπίζουμε, μέσω μιας οδηγίας, ποιος εκτελεί δραστηριότητα εκπροσώπου συμφερόντων, για πόσα χρήματα και με ποιον τρόπο. Τάσσομαι επίσης απολύτως υπέρ των οικολογικών αποτυπωμάτων –εννοώ των νομοθετικών αποτυπωμάτων– που θα μπορούσε να παράσχει η δημοσιοποίηση του αριθμού των εκπροσώπων συμφερόντων και των ονομάτων των ανθρώπων με τους οποίους συναντιούνται στο πλαίσιο εκπόνησης μιας έκθεσης, και τάσσομαι υπέρ του να μπορούμε να μαθαίνουμε ακριβώς ποιος είπε τι και ποιος επηρέασε ποιον.

Τέλος, η δημοσιοποίηση του μητρώου είναι ένα πράγμα, η επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας του είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Πρέπει επίσης να δοθούν στους πολίτες τα μέσα για να συμβουλεύονται τα μητρώα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν με ουσιώδη τρόπο τις παρεχόμενες πληροφορίες όταν προσπαθούν να κατανοήσουν πώς λαμβάνουμε αποφάσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ομάδα μας θα υπερψηφίσει ανεπιφύλακτα το συγκεκριμένο κείμενο.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων αποτελεί ένα βασικό μέσο για τη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή, και γι’°αυτό είναι σημαντικό να αποφεύγεται η κακή χρήση του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μητρώο διαφάνειας για όλα τα θεσμικά όργανα, όχι μόνο για το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή, αλλά και για το Συμβούλιο· εξάλλου, εκεί λαμβάνονται οι πραγματικές αποφάσεις. Για να επαναδιατυπώσω το σημείο, η εγγραφή πρέπει να είναι υποχρεωτική, και όχι μόνο όσον αφορά την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, καθώς οι εκπρόσωποι συμφερόντων δεν αναζητούν τις επαφές τους μόνο στο ίδιο το κτίριο του Κοινοβουλίου, αλλά συχνότερα στα εστιατόρια, στα κοκτέιλ ή στα γυμναστήρια.

Θα ήθελα επίσης να πω δυο λόγια για το θέμα της διαφάνειας σε σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Ακόμη και αν αυτά είναι κόμματα του ενός ατόμου και λειτουργούν ως επιχείρηση ενός ατόμου, προσπαθώντας να παρουσιαστούν ως λευκότερα από το λευκό, αυτά τα κόμματα και τα πρόσωπα πρέπει να επιδείξουν το απαιτούμενο επίπεδο διαφάνειας. Πρέπει να διασφαλίσουν διαφάνεια σε σχέση με τα περιουσιακά τους στοιχεία, τους ισχυρισμούς τους για τους δημόσιους πόρους και την επιστροφή των προεκλογικών εξόδων, με άλλα λόγια σε σχέση με τα πραγματικά χρήματα που έχουν λάβει από δημόσιους φορείς των χωρών τους κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών τους. Οι δαπάνες αυτές πρέπει να τεκμηριώνονται με διαφανή τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Władysław Zemke (S&D).(PL) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω τον λόγο. Όπως και η πλειονότητα σε αυτήν την Αίθουσα, συμφωνώ ότι το μητρώο θα αποτελέσει πρόοδο όσον αφορά τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, αλλά κατά τη γνώμη μου πρόκειται μόνο για ένα πρώτο βήμα. Πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά και άλλα μέτρα και λύσεις.

Κατά την άποψή μου, αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι το ζήτημα του τι επιτρέπεται να πράττουν οι βουλευτές του ΕΚ. Επιτρέπεται οι βουλευτές να εργάζονται με την επαγγελματική τους ιδιότητα μόνο εδώ στο Κοινοβούλιο ή επιτρέπεται επίσης να αναλαμβάνουν άλλες δραστηριότητες εκτός της εργασίας τους στο Κοινοβούλιο; Προσωπικά πιστεύω ότι αυτές οι άλλες δραστηριότητες πρέπει να οριστούν πολύ στενά και πρέπει να περιορίζονται σε επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις. Οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες σε διάφορα διοικητικά συμβούλια θα εγείρουν πάντα ερωτηματικά και αμφιβολίες.

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, η Συνθήκη της Λισαβόνας εκχώρησε αυξημένες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι οποίες συνεπάγονται μεγαλύτερη ευθύνη. Η διαφάνεια στην εργασία μας είναι, ως εκ τούτου, εξαιρετικά σημαντική λόγω του γεγονότος ότι το έργο μας σχετίζεται με τη νομοθεσία 500 εκατομμυρίων ανθρώπων και, συχνά, με πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το μητρώο για τους εκπροσώπους συμφερόντων που έχει πλέον αποφασιστεί με τη διαδικασία του συμβιβασμού είναι, φυσικά, πολύ αξιόλογο, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο παρέχοντας προστασία στους πληροφοριοδότες. Ελπίζω επίσης ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω και να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο για ενδεχόμενες οικονομικές υποχρεώσεις ή την κυριότητα θα καταστούν υποχρεωτικές και όχι προαιρετικές όπως είναι αυτήν τη στιγμή. Ελπίζω επίσης ότι θα πραγματοποιήσουμε μια συζήτηση σχετικά με το ποιες δευτερεύουσες δραστηριότητες είναι κατάλληλες από δεοντολογική άποψη όταν πρέπει να επιτελέσουμε ένα έργο ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επικροτώ τον συμβιβασμό και τον θεωρώ ένα βήμα προόδου, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα σε αυτόν τον δρόμο προς τη διαφάνεια, το ανοιχτό πνεύμα και τη μεγαλύτερη δημοκρατική εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι ο κ. Weber ανέφερε πολύ σωστά ότι η από κοινού διαχείριση του μητρώου διαφάνειας είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι καθώς, με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τον Καναδά, δεν γνωρίζω καμία άλλη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία να λειτουργεί παρόμοιο μητρώο εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων με παρόμοιες παραμέτρους όπως αυτό που πρόκειται να δημιουργήσουμε. Αναφέρομαι εδώ επίσης στις πρωτεύουσες των κρατών μελών.

Το ζήτημα που τέθηκε από αρκετούς ομιλητές, με πρώτο τον κ. Groote και στη συνέχεια τον κ. Häfner, αφορά την υποχρεωτική εγγραφή. Εμείς, στην ομάδα εργασίας, συζητάμε αυτό το θέμα επί μακρόν. Το πρόβλημα είναι ότι επί του παρόντος δεν βλέπουμε τη νομική βάση που θα μας επιτρέψει να υποχρεώσουμε τις εταιρείες, τους πολίτες ή τους εκπροσώπους συμφερόντων να εγγραφούν προκειμένου να ασκήσουν το επάγγελμά τους.

Εμείς, ως διοίκηση της ΕΕ, δεν μπορούμε να αρνηθούμε να ασχοληθούμε με μια οντότητα ή οντότητες αυτού του είδους επί της συγκεκριμένης βάσης. Επομένως, ψάχναμε τρόπους με τους οποίους θα μπορέσουμε να παράσχουμε θετικά κίνητρα στις εταιρείες, τους οργανισμούς και τους εκπροσώπους συμφερόντων για να εγγραφούν. Νομίζω ότι επιτύχαμε πολλά επειδή, με τη συμφωνία του Κοινοβουλίου, μετατρέπουμε πράγματι αυτό το σύστημα σε υποχρεωτικό. Με τις κοινές δράσεις μας, μαζί με το Συμβούλιο, θα αυξήσουμε τη φήμη και την πίεση τόσο πολύ ώστε να διαπιστώσουμε την επόμενη διετία πώς θα λειτουργήσει αυτό και θα εμπλουτίσει τις εμπειρίες μας προκειμένου να διεξαγάγουμε μια υψηλής ποιότητας αναθεώρηση και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε περαιτέρω τη λειτουργία του συστήματος.

Σχετικά με τα αιτήματα για κατάλληλο έλεγχο όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών που εγγράφονται: εδώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Επιτροπή διενεργεί ήδη δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλους τους εγγεγραμμένους που περιλαμβάνονται ήδη στο μητρώο και είμαι βέβαιος ότι αυτές οι δραστηριότητες θα ενταθούν μετά την από κοινού διαχείριση του μητρώου. Όλοι όσοι περιλαμβάνονται στο μητρώο πρέπει να είναι βέβαιοι ότι εάν υπάρχει κάτι ανάρμοστο εμείς θα το βρούμε, θα το επικρίνουμε, θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε και δεν θα φοβηθούμε να εκθέσουμε τους υπεύθυνους.

Χάρηκα ιδιαιτέρως –επανέρχομαι σε αυτό διότι πολλοί ομιλητές ανάφεραν τη σημασία του– που και τα τρία θεσμικά όργανα σημειώνουν πρόοδο σε αυτό το έργο. Είμαι βέβαιος ότι μετά από αυτό το πολύ σημαντικό ξεκίνημα της ουγγρικής Προεδρίας, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό και θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε τις διοργανικές συνομιλίες με το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό ώστε να μπορέσουμε να βρούμε, και είμαι σίγουρος γι’°αυτό, έναν ιδιαίτερα εξυπηρετικό τρόπο με τον οποίο θα διαχειριζόμαστε από κοινού το μητρώο, με τη συνεργασία των τριών θεσμικών οργάνων για το θέμα αυτό με τον ίδιο στόχο, ήτοι την αύξηση της διαφάνειας της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το τελευταίο σημείο μου αφορά ένα ζήτημα που τέθηκε από αρκετούς ομιλητές και το οποίο περιέγραψε ο κ. Casini: το μητρώο διαφάνειας σίγουρα δεν είναι πανάκεια ή μια μαγική λύση για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα υψηλά ηθικά πρότυπα, η δεοντολογία, η αξιοπρέπεια και οι σαφείς κανόνες είναι το κλειδί. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει ένα πολύ καλό μέσο και καλό δείκτη ότι οι εγγεγραμμένοι είναι πρόθυμοι να τηρούν τους κανόνες και να είναι διαφανείς, ότι δεν έχουν τίποτα να κρύψουν και –αυτό πρέπει να είναι ο βασικός δείκτης για όλους μας– ότι θα πρέπει να είναι πραγματικοί εταίροι για να συνεργαστούν μαζί μας και να ανταλλάξουν πληροφορίες με εμάς και ότι εμπιστεύονται τη μελλοντική επικοινωνία μας.

 
  
MPphoto
 

  Enikő Győri, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ επιτρέψτε μου, ως εκπρόσωπος ενός κράτους μέλους το οποίο διαθέτει από το 2006 νόμο για την εκπροσώπηση ομάδων συμφερόντων, να επικροτήσω τη σημερινή συζήτηση και το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή κατόρθωσαν να συμφωνήσουν για το θέμα του μητρώου διαφάνειας.

Η διαφάνεια ήταν πάντα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το Συμβούλιο. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι, ενώ δεν καταφέραμε να σημειώσουμε πρόοδο το 2008 και το 2009, πλέον επιτύχαμε κάτι κατά τη διάρκεια της ουγγρικής Προεδρίας, καθώς το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να παρακολουθήσει τις διαδικασίες και, στο μέτρο του δυνατού, να συμμετάσχει σε αυτήν τη δραστηριότητα – θα δούμε σε ποιον βαθμό, θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις.

Επομένως, είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνεισφορά μας και, όπως επεσήμανα στην εισαγωγική μου ομιλία, πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιώσουμε την πρόθεση αυτήν σε μια πολιτική δήλωση που θα δημοσιευτεί τον Ιούνιο. Επομένως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσχωρήσουμε στη διοργανική συμφωνία.

Ο λόγος για τον οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να δεχθούν αυτήν τη διευθέτηση προς το παρόν –το οποίο, πρέπει να τονίσω για άλλη μία φορά, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη–είναι ότι οι οργανώσεις εκπροσώπων συμφερόντων δεν προσεγγίζουν το Συμβούλιο ως ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο, και τα σχετικά παραδείγματα είναι πολύ σποραδικά. Στόχος των δραστηριοτήτων των εκπροσώπων συμφερόντων είναι μάλλον τα κράτη μέλη, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και οι κυβερνητικές υπηρεσίες. Επομένως, το Συμβούλιο δεν εκτίθεται στις δράσεις των εκπροσώπων συμφερόντων στο βαθμό που εκτίθεται η Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, ελπίζω ότι η συνεργασία θα είναι αποτελεσματική και θα είμαστε σε θέση να προβούμε σε αυτήν την πολιτική δήλωση μετά τις εν λόγω διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Casini, εισηγητής.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω ιδιαίτερα ότι η συμφωνία αυτή συνήφθη πολύ πριν από την έναρξη του επεισοδίου με τους βρετανούς δημοσιογράφους. Δυστυχώς, αυτός είναι ένας τρόπος διάδοσης ψευδών πληροφοριών μέσω των μέσων ενημέρωσης. Για παράδειγμα, μια μεγάλη ιταλική εφημερίδα, η Corriere della Sera, διακωμωδεί σήμερα την Ευρώπη λέγοντας ότι ενήργησε πολύ αργά και μόνο αφού συνέβησαν αυτά τα περιστατικά με τους δημοσιογράφους. Αυτό δεν αληθεύει. Ενθαρρύνει άδικα τη δυσπιστία κατά της Ευρώπης.

Η συμφωνία είχε επιτευχθεί πολύ νωρίτερα. Αν μη τι άλλο, αυτή η συζήτηση προέκυψε με κάποια καθυστέρηση διότι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο αναρωτηθήκαμε αν θα μπορούσαμε να επιχειρήσουμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τη συμφωνία. Ωστόσο, το κείμενο παρέμεινε αμετάβλητο. Αυτή είναι η πρώτη διευκρίνιση.

Η δεύτερη αφορά το θέμα της υποχρέωσης. Το μητρώο είναι ήδη υποχρεωτικό. Όσοι θέλουν να ασκήσουν δραστηριότητες εκπροσώπων συμφερόντων πρέπει εγγραφούν στο μητρώο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει «υποχρεωτικό»: δεν μπορεί να σημαίνει ότι όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις και όλοι οι πολίτες πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο αυτό. Αυτό είναι αδύνατο. Αν μη τι άλλο, το ζήτημα αυτό επαφίεται στους μεμονωμένους βουλευτές του ΕΚ, οι οποίοι, όταν τους πλησιάσει κάποιος που θέλει να τους ασκήσει πίεση, πρέπει να του ζητήσουν να εγγραφεί πριν από την πραγματοποίηση επαφών.

Το τρίτο σημείο αφορά πιθανές μελλοντικές τροποποιήσεις. Υπάρχει μια ομάδα εργασίας για τον σκοπό αυτόν, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να προσδιορίσουμε τους εκπροσώπους συμφερόντων που συναντήσαμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν γνωρίζω εάν την ευθύνη για την εργασία αυτήν την έχει μόνο ο εισηγητής ή εάν πρέπει να επεκταθεί και στον Πρόεδρο. Παρείχαμε στην ομάδα εργασίας την ελευθερία να υποβάλει τυχόν αναγκαίες συστάσεις.

Τέλος, επιθυμώ και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τόσο τον κ. Šefčovič, η συνεισφορά του οποίου ήταν εξαιρετικά μεγάλη στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, όσο και την εκπρόσωπο της ουγγρικής κυβέρνησης, για τη διαβεβαίωση, μεταξύ άλλων, ότι το Συμβούλιο θα συμμετάσχει σύντομα στη συμφωνία, η οποία χωρίς αμφιβολία έχει τη δικές της αβεβαιότητες καθώς το Συμβούλιο αποτελεί σίγουρα στην προκειμένη περίπτωση το δεύτερο νομοθετικό σκέλος. Μέσω της συμμετοχής του Συμβουλίου στο μητρώο, θα υπογραμμιστεί πιο αποτελεσματικά ότι η δομή της Ευρώπης συνίσταται σε μια κυβέρνηση –την Επιτροπή– και ένα νομοθετικό σώμα, που αποτελείται από εκπροσώπους των πολιτών και των κρατών.

Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ακόμη αναπάντητα ερωτήματα, δεδομένου ότι το Συμβούλιο των Υπουργών εκπροσωπεί τα κράτη. Είμαι, εντούτοις, βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό συμπέρασμα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Zita Gurmai (S&D) , γραπτώς. (EN) Υπερηφανευόμαστε πάντα ότι είμαστε το πιο διαφανές από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ωστόσο, το πρόσφατο παρελθόν κατέδειξε ότι, ανεξάρτητα από τα πλεονεκτήματα που αυτό παρέχει, το σύστημα έχει επίσης τα μειονεκτήματά του. Όλοι γνωρίζουμε πως οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν χάσει και συνεχίζουν να χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς την Ευρώπη και, ας είμαστε ειλικρινείς, προς εμάς, τους βουλευτές του ΕΚ. Ένας σημαντικός τρόπος να ανακτήσουμε αυτήν την εμπιστοσύνη είναι να είμαστε διαφανείς για ό,τι κάνουμε και για τις επιρροές που διαμορφώνουν το έργο μας. Το κοινό μητρώο διαφάνειας που θα εγκρίνουμε σήμερα ψηφίζοντας «ναι» στις δύο υποβληθείσες εκθέσεις είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα «πρώτο βήμα», καθώς δεν θα να λύσει όλα τα προβλήματά μας. Ακόμη και εάν είναι δύσκολο να το πράξουμε τώρα, στο μέλλον θα προχωρήσουμε προς την υποχρεωτική εγγραφή των εκπροσώπων συμφερόντων. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι αυτό το μητρώο δεν αντικαθιστά τις ατομικές προσπάθειές μας για διαφάνεια και την ανάγκη για επανεξέταση του έργου μας εν προκειμένω.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), γραπτώς. – (CS) Επικροτώ το κοινό μητρώο διαφάνειας της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον σε αυτήν τη μορφή. Ωστόσο, πρέπει να είναι μόνο ένα από μια σειρά ουσιώδη βήματα προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία, η οποία θα πρέπει να ισχύει και για τα τρία ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σαφώς πρόθυμο να συζητήσει σοβαρά την εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων και τους κανόνες για την εν λόγω δράση. Αυτό θα αποτελέσει επίσης παράδειγμα για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε ένα τέτοιο βήμα. Πιστεύω ότι το μητρώο διαφάνειας θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της αξιοπιστίας του πολιτικού περιβάλλοντος. Ο πραγματικός αντίκτυπός του, ωστόσο, θα εξαρτηθεί κυρίως από τη βούληση του καθενός να σεβαστεί πιο αυστηρούς κανόνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Marianne Thyssen (PPE) , γραπτώς.(NL) Δεν μπορώ παρά να επικροτήσω το γεγονός ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα κοινό «μητρώο διαφάνειας» για τους εκπροσώπους συμφερόντων, τις ομάδες προβληματισμού και άλλες οργανώσεις συμφερόντων. Εξάλλου, για κάθε φάκελο στην ημερήσια διάταξή μας, πρέπει να είμαστε σε θέση να εξετάζουμε τις διάφορες ομάδες συμφερόντων και να το κάνουμε με απολύτως ανοικτό τρόπο. Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στις οργανώσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους, εφόσον το πράττουν κατά τρόπο ανοικτό και ισορροπημένο. Η αρχή του «νομοθετικού αποτυπώματος», σύμφωνα με την οποία οι εισηγητές πρέπει να δηλώνουν με ποιους ήρθαν σε επαφή κατά τη διαδικασία εκπόνησης των προτάσεών τους, είναι μια καλή πολιτική. Έχω πράγματι ασχοληθεί ήδη με αυτό στην έκθεσή μου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Οι σαφείς ρυθμίσεις για να καταστεί η αρχή αυτή εφαρμοστέα γενικά θα αυξήσουν τη διαφάνεια. Αυτό είναι επίσης ένα κατάλληλο μέσο για να καταρριφθούν οι μύθοι για την εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων που κυκλοφορούν στο ευρύ κοινό, του οποίου το κοινό συμφέρον εμείς, ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προωθούμε. Το γεγονός ότι και το Συμβούλιο εξέφρασε τελικά την επιθυμία του να συμμετάσχει στο εν λόγω μητρώο σημαίνει ότι πρόκειται να αποκτήσουμε ένα ενιαίο μητρώο για όλους τους εκπροσώπους συμφερόντων στην ΕΕ, κάτι που εμείς, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθούμε να επιτύχουμε εδώ και χρόνια. Συνεπώς, υποστηρίζω αυτήν την προσέγγιση.

 
Τελευταία ενημέρωση: 26 Σεπτεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου