Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2680(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0295/2011

Συζήτηση :

PV 11/05/2011 - 17
CRE 11/05/2011 - 17

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

17. Ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης του κ. Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, προς της Επιτροπή, σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά (O-000048/2011 – B7-0304/2011).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, συντάκτης. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σήμερα μας παρέχεται μια πολύ σημαντική ευκαιρία να καταπολεμήσουμε το ογκούμενο πρόβλημα της μικροβιακής αντοχής στα ζώα με υπεύθυνο τρόπο και δέσμευση. Πρόκειται για ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τον γεωργικό τομέα, ειδικότερα δε για το μέλλον του ευρωπαϊκού συστήματος κτηνοτροφίας.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι περίπου το 50% των αντιβιοτικών στην Ευρώπη συνταγογραφούνται για χρήση στα ζώα. Εάν χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο, τα αντιβιοτικά αποτελούν χρήσιμο εργαλείο που συνδράμει τους κτηνοτρόφους να διατηρούν το ζωικό τους κεφάλαιο υγιές και παραγωγικό και να εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση των ζώων. Κατά συνέπεια, δεν βρισκόμαστε εδώ για να καταφερθούμε κατά της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, αλλά για να ζητήσουμε από την Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένη απάντηση επί της αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης χρήσης των αντιβιοτικών, με στόχο τη μείωση της μικροβιακής αντοχής στα ζώα.

Στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010, το παρόν Σώμα υπογράμμισε τη σύνδεση μεταξύ καλής μεταχείρισης των ζώων, υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας, και κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν με υπεύθυνο τρόπο το δύσκολο πρόβλημα της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά στην περίπτωση των ζώων. Ειδικότερα, καλέσαμε την Επιτροπή να συλλέξει και να αναλύσει δεδομένα σχετικά με τη χρήση όλων των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική χρήση των προϊόντων αυτών. Μετά την παρέλευση ενός έτους, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω, βρίσκεται εδώ για να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή όλες τις συναφείς πρωτοβουλίες για την επίλυση αυτού του μακροχρόνιου προβλήματος, το οποίο ενδέχεται να έχει επιπτώσεις και στην ανθρώπινη υγεία.

Αυτό που απαιτείται, κυρία Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, είναι η ανάληψη απτής δέσμευσης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα χρησιμοποιήσει τα συλλεχθέντα δεδομένα για να θέσει σε πρακτική εφαρμογή τα σχετικά συμπεράσματα, όχι μόνο ενθαρρύνοντας την έρευνα και την παρακολούθηση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, αλλά διασφαλίζοντας επίσης την αποδοτικότερη χρήση των αντιβιοτικών ως σημαντικού μέσου για την καταπολέμηση των ζωονόσων.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επισημάνω πως ορισμένες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι ζωοτροφές χαμηλής ενεργειακής αξίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση του ποσοστού εμφάνισης νόσων και, επομένως, στην ευρύτερη χρήση αντιβιοτικών. Θα ήταν, λοιπόν, επιθυμητό να επανεξετασθεί η απαγόρευση της χρήσης ζωικού αλεύρου από μη μηρυκαστικά ζώα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κτηνιατρικής Επιστημονικής Επιτροπής. Αυτά είναι τα αιτήματα που διατυπώνονται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στις 12 Απριλίου του τρέχοντος έτους και θα τεθεί αύριο σε ψηφοφορία ενώπιον του παρόντος Σώματος.

Κατά τους τελευταίους μήνες έχει επιτελεστεί επίπονο έργο, και για τον λόγο αυτόν θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά την κ. Paulsen, τους σκιώδεις εισηγητές και όλες τις κοινοβουλευτικές Ομάδες για την ανεκτίμητη συμβολή τους στη σύνταξη ενός κοινού κειμένου επί του συγκεκριμένου θέματος. Είναι πιθανόν το μέλλον της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας να εξαρτηθεί από τον τρόπο αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος, και ο διαθεματικός χαρακτήρας του απαιτεί την ανάληψη δέσμευσης και ευθύνης, μέσω συντονισμένης προσέγγισης και κοινής πολιτικής βούλησης.

 
  
MPphoto
 

  Laszlo Andor, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να τονίσω ότι η Επιτροπή είναι απολύτως ενήμερη, και εκφράζει συναφώς την ανησυχία της, για τον κίνδυνο που συνιστά για τη δημόσια υγεία η μικροβιακή αντοχή (AMR).

Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, το 2009, η Επιτροπή ζήτησε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) να αναλάβει την πρωτοβουλία για τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με τη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα. Το σχετικό πρόγραμμα, ήτοι η Ευρωπαϊκή Εποπτεία Κτηνιατρικής Αντιμικροβιακής Κατανάλωσης (ESVAC), ξεκίνησε το τρίτο τρίμηνο του 2009. Ο EMA συνεργάστηκε με τα κράτη μέλη, τους οργανισμούς της ΕΕ και τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη του συστήματος. Τα συμπεράσματα από τα διαθέσιμα δεδομένα από δέκα κράτη μέλη θα δημοσιευθούν το συντομότερο δυνατόν. Δώδεκα επιπλέον κράτη μέλη ξεκινούν επί του παρόντος τη συλλογή ανάλογων δεδομένων σε προαιρετική βάση. Στόχος είναι η διεύρυνση του συστήματος ώστε να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Ο απώτερος σκοπός είναι η διάθεση λεπτομερέστερων δεδομένων –σε επίπεδο διαφόρων ειδών ζώων, επί παραδείγματι.

Για ποιον λόγο χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα; Τα χρειαζόμαστε για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης σε επιστημονική βάση: μόνον επί τη βάσει αυτού του τύπου δεδομένων μπορούν οι επιστήμονες να προβούν σε ορθή αξιολόγηση του πραγματικού κινδύνου της μικροβιακής αντοχής που αποδίδεται στη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα.

Περνώντας στο δεύτερο ερώτημα, μπορώ να διαβεβαιώσω τους αξιότιμους βουλευτές πως η Επιτροπή έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο έλεγχος της μικροβιακής αντοχής απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμβουλεύεται σε μόνιμη βάση τις υπηρεσίες της, τους αρμόδιους οργανισμούς των κρατών μελών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, για παράδειγμα, μέσω συναντήσεων και δημόσιων διαβουλεύσεων. Η Επιτροπή εργάζεται επί της μικροβιακής αντοχής σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της, ειδικότερα δε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το Εργαστήριο Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μικροβιακή αντοχή.

Απαντώντας στο τρίτο και τελευταίο ερώτημα, θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η Επιτροπή αναπτύσσει μια πενταετή στρατηγική για τη μικροβιακή αντοχή. Η στρατηγική αυτή θα υιοθετεί ολιστική προσέγγιση και θα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάληψη περαιτέρω δράσης, με στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος της μικροβιακής αντοχής σε σχέση με τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Η εν λόγω στρατηγική θα βασίζεται στα συμπεράσματα και τις συστάσεις του Συμβουλίου σχετικά με την αντιμικροβιακή αντοχή, καθώς και στα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που έχω ήδη αναφέρει.

Βρίσκονται δε σε εξέλιξη οι εργασίες επί της αναθεώρησης των κανόνων της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές. Εξετάζονται επίσης νέα εργαλεία και μέσα για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, επί παραδείγματι, ως εναλλακτικές δυνατότητες στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων.

Βάσει των στοιχείων που θα συλλεχθούν, η Επιτροπή θα αποφανθεί επί των λεπτομερειών της νομοθετικής της πρότασης. Ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε αυτήν τη στρατηγική της Επιτροπής στις 18 Νοεμβρίου 2011, ημερομηνία που έχει ανακηρυχθεί «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά».

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Andor, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, κ. De Castro, για την πρωτοβουλία του και για την ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το παρόν σημαντικό ζήτημα. Κύριε Andor, αφού άκουσα την ομιλία σας, θα ήθελα πρωτίστως να σας ζητήσω να περάσετε από τη θεωρία στην πράξη, διότι πρέπει να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση.

Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, και στο οποίο έχουμε αφιερώσει μέχρι στιγμής ελάχιστη προσοχή στο πλαίσιο της κτηνοτροφίας. Οι αντιμικροβιακοί παράγοντες είναι αδιαφιλονίκητα εξαιρετικά χρήσιμοι όταν χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο. Βοηθούν τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν υγιή και παραγωγικά τα ζώα τους, αλλά και να εξασφαλίσουν την καλή διαβίωση των ζώων. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διατήρηση της αποτελεσματικότητας των αντιβιοτικών για την καταπολέμηση των νόσων σε ανθρώπους και ζώα, οφείλουμε να υιοθετήσουμε συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.

Κατά τις τελευταίες εβδομάδες, πραγματοποιήσαμε εντατικές συζητήσεις επί του θέματος αυτού στο πλαίσιο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και εξετάσαμε το ζήτημα ενδελεχώς. Το κοινό ψήφισμα εγκρίθηκε από την επιτροπή στις 12 Απριλίου με ευρεία πλειοψηφία: 34 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά. Η άριστη συνεργασία με όλους τους σκιώδεις εισηγητές από τις διάφορες Ομάδες οδήγησε στη σύνταξη ενός ιδιαίτερα ισορροπημένου και επιμελούς κειμένου, το οποίο πρέπει να εγκριθεί, και θα ήθελα να σας ζητήσω να το πράξετε κατά τη διάρκεια της αυριανής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Η έκθεση είναι ισορροπημένη, διότι εστιάζεται στην καλή διαβίωση των ζώων, στα προβλήματα της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και στην οικονομική απόδοση από την πλευρά των κτηνοτρόφων.

Κατά συνέπεια, θα ήθελα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συμμετείχαν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, καθώς και στην κ. Paulsen για την εποικοδομητική συνεργασία της. Προσβλέπω πλέον στην ανάληψη δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (PT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, οι επιπτώσεις της χρήσης αντιβιοτικών για τη θεραπεία ζωονόσων είναι ευρέως γνωστές και καθίστανται ολοένα πιο ανησυχητικές. Πρόκειται για έναν τομέα που υπόκειται ήδη σε ιδιαίτερα απαιτητικά πρότυπα, στα οποία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιέρωσε προσοχή, και επί των οποίων υλοποιούνται πολλές θετικές πρωτοβουλίες, όπως το δίκτυο συλλογής δεδομένων σχετικά με την αντιμικροβιακή αντοχή. Ωστόσο, οι εν λόγω πρωτοβουλίες εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς.

Για τον λόγο αυτόν, απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να μην προβεί μόνο στη βελτίωση των μηχανισμών παρακολούθησης, αλλά και να εγκρίνει τα απαραίτητα μέτρα για τη συλλογή δεδομένων ευρύτερου φάσματος, καθώς και για τη συμπερίληψη της σειράς των κινήτρων που ενθαρρύνουν την άσκηση βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα στη δέσμη νομοθετικών μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της κατάρτισης.

Το κείμενο του ψηφίσματος που κατέθεσε η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, οι σημαντικότερες συστάσεις του οποίου έτυχαν ευρείας υποστήριξης, όπως επιβεβαίωσε μόλις η συνάδελφος βουλευτής κ. Jeggle, αξίζει διεξοδική ανάλυση εκ μέρους της Επιτροπής. Πάνω από όλα, οι συστάσεις πρέπει να μεταφρασθούν σε απτά μέτρα για την καλύτερη προστασία της δημόσιας υγείας και της εικόνας της ποιότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων ζωικής προέλευσης.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (SV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θεωρώ ότι έχουμε επιτελέσει θαυμάσιο έργο στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Σπανίως επιτυγχάνεται τόσο ευρεία συναίνεση σε μια πολιτικά ετερόκλητη συγκέντρωση όπως στην προκειμένη περίπτωση.

Στην πραγματικότητα, η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά συνιστά τη σοβαρότερη απειλή για την υγεία και των ζώων και των ανθρώπων με την οποία βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Κάποτε, οι λοιμώδεις νόσοι αποτελούσαν τη συνηθέστερη αιτία θανάτου σε παιδιά, νέους και νεαρά ζώα. Σε αυτό το πλαίσιο, ας μην λησμονούμε ότι τόσο τα ζώα όσο και οι άνθρωποι είναι θηλαστικά. Διαθέτουμε τις ίδιες άμυνες ανοσοποιητικού και παρουσιάζουμε την ίδια ευαισθησία στην ένταση, πράγμα που σημαίνει ότι, εάν δεν αισθανόμαστε καλά, οι άμυνες του ανοσοποιητικού μας συστήματος εξασθενούν και χρειαζόμαστε αντιβιοτικά, διότι κινδυνεύουμε περισσότερο από σοβαρές λοιμώξεις.

Εξετάσαμε το στοιχείο αυτό σε σχέση με την ιατρική. Λάβαμε μέτρα, επιχειρήσαμε να θέσουμε αυστηρότερους όρους στη χρήση των αντιβιοτικών και να κατανοήσουμε τι θα μπορούσε να συμβεί. Ας μην ξεχνούμε ότι, εάν χάσουμε τα αντιβιοτικά ως όπλο, θα επιστρέψουμε στην εποχή των προγιαγιάδων μας, όπου αυτό που θεωρούμε σήμερα κοινή λοιμώδη νόσο, όπως μια ελαφρά παιδική ωτίτιδα, θα μπορούσε να αποτελέσει εκ νέου θανατηφόρα ασθένεια. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν καθόλου εύκολο να το διαχειριστούμε εν προκειμένω, και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Όπως προείπα, είμαι εξαιρετικά ευτυχής.

Υπάρχουν, βεβαίως, στο παρόν ψήφισμα ορισμένα επιμέρους στοιχεία τα οποία θα προτιμούσα να είχαν αναπτυχθεί περισσότερο ή να ήταν διαφορετικά, αλλά το ζητούμενο δεν είναι εάν όλα τα κόμματα έχουν τοποθετηθεί στα σωστά σημεία· το σημαντικό είναι η συλλογική μας βούληση για την έναρξη της διαδικασίας. Αυτό ακριβώς ευελπιστώ να λάβει υπόψη η Επιτροπή, διότι εκτιμώ ότι αύριο θα επιτύχουμε σχεδόν ομόφωνα θετική ψήφο. Το ελπίζω, και ελπίζω ότι τούτο θα αποστείλει ένα ηχηρό μήνυμα, το οποίο θα εισακουστεί από εσάς. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, διότι έθιξε το παρόν ζήτημα.

Συμμερίζομαι τις ανησυχίες του όσον αφορά τα επίπεδα μικροβιακής αντοχής που παρατηρούνται στις βακτηριδιακές λοιμώξεις των ζώων. Συμφωνώ με την άποψή του ότι θα πρέπει να ενταθούν οι ανησυχίες λόγω των στοιχείων που υπάρχουν σχετικά με την εξάπλωσή τους και στον ανθρώπινο πληθυσμό, στον οποίο διαπιστώνεται σημαντική μείωση της δραστικότητας πολλών αντιβιοτικών που ήταν κάποτε αξιόπιστα, θέτοντας, συνεπώς, σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου, στηρίζω τον σκοπό της παρούσας συζήτησης. Συμφωνώ επίσης ότι το σημαντικό πρώτο βήμα πρέπει να είναι η στενή συνεργασία με τους διάφορους οργανισμούς και τον φαρμακευτικό κλάδο, ούτως ώστε να τεθεί το πρόβλημα υπό παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Θα ήθελα, εντούτοις, να δηλώσω, σε αντίθεση με την άποψη της κρατούσας γνώμης, ότι δεν πρόκειται αποκλειστικά για πρόβλημα το οποίο προκλήθηκε από την εντατική γεωργία. Η τυχαία χρήση αντιβιοτικών στη γεωργία αποτελεί –ή αποτελούσε– κοινή πρακτική σε ολόκληρο τον γεωργικό τομέα, είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη κλίμακα. Πράγματι, θα ήθελα να επεκταθώ περαιτέρω και να επισημάνω ότι σήμερα, οι παραγωγοί μεγάλης κλίμακας υπόκεινται κατά κανόνα καθέτως σε συμβατικούς όρους με τον μεταποιητικό τομέα, και ότι η προληπτική χρήση αντιβιοτικών απαγορεύεται εν γένει ή περιορίζεται δυνάμει διαφόρων συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

Ωστόσο, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέτρο ελέγχου, και περιμένω να πληροφορηθώ εν ευθέτω χρόνω τις λεπτομέρειες της στρατηγικής της Επιτροπής. Θα ήθελα να προβώ σε τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, όλα τα μέτρα που θα ληφθούν πρέπει να βασίζονται σε αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία· δεύτερον, πρέπει να είναι αναλογικά· και τρίτον, δεν πρέπει να επιβάλλουν πρόσθετο ρυθμιστικό φόρτο και, επομένως, κόστος, για τον γεωργικό και κτηνιατρικό τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Martin Hausling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρόκειται για ένα ζήτημα μείζονος σοβαρότητας, διότι δεν είναι άκρως σημαντικό μόνο για την κτηνοτροφία στο μέλλον, αλλά, πρωτίστως, για την ανθρώπινη υγεία. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Δεν πρόκειται εντέλει για πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει μόνο η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Ωστόσο, όπως κατέστη για μία ακόμα φορά σαφές, δεν έχουμε στη διάθεσή μας αρκετά δεδομένα. Μόνο δέκα κράτη μέλη έχουν παράσχει πληροφορίες, και αυτές είναι υπερβολικά περιορισμένες. Πρέπει μάλλον να εξετάσουμε το θέμα ταχύτερα, και πρέπει να διενεργήσουμε ακριβείς ελέγχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποδίδουμε ελάχιστη προσοχή σε έναν παράγοντα, ήτοι στην εντατική γεωργία, τόσο σε μονάδες μεγάλης κλίμακας όσο και σε ορισμένες περιφέρειες. Οφείλουμε να εξετάσουμε αυτό το θέμα, και μπορούμε να κάνουμε κάτι για την πρόληψή του. Αναδιαρθρώνοντας τη γεωργική πολιτική μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το ενδιαφέρον μας θα εστιάζεται στην καλή διαβίωση των ζώων, ότι τα ζώα θα ζουν υπό κατάλληλες συνθήκες για κάθε είδος και ότι τα ζώα θα είναι υγιή και εύρωστα, σύμφωνα με την αρχή ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.

Αυτό που επίσης χρειαζόμαστε, και αποτελεί καθήκον της Επιτροπής, είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στη γεωργία. Ο βασικός αντίκτυπος της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά αφορά τους εργαζόμενους στον γεωργικό τομέα, με άλλα λόγια, τους αγρότες και το προσωπικό τους. Τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν ήδη τεράστια προβλήματα στον εν λόγω τομέα. Άλλη πηγή ανησυχίας αποτελεί η υποψία ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά μεταβιβάζεται άμεσα μέσω των τροφίμων. Πρέπει να μελετήσουμε διεξοδικά αυτό το στοιχείο προς όφελος της υγείας του ευρωπαϊκού πληθυσμού. Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εν προκειμένω να αναληφθεί δράση.

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι το 50% του συνολικού αριθμού των αντιβιοτικών χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία, ποσοστό που είναι ασφαλώς υπερβολικά υψηλό. Κατά συνέπεια, πρέπει να μεριμνήσουμε για τη μείωση του εν λόγω ποσοστού, προς το συμφέρον της γεωργίας και της δημόσιας υγείας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). (RO) Κυρία Πρόεδρε, το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, που εορτάζεται στις 7 Απριλίου, είναι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, η οποία θεωρείται παγκόσμια απειλή για τη δημόσια υγεία. Κάθε χρόνο, 25.000 άνθρωποι πεθαίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη από αίτια που συνδέονται με την αντιμικροβιακή αντοχή. Τα ζώα και τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ενδέχεται να διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στην ανάπτυξη αντιμικροβιακής αντοχής στους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ψήφισμα που συζητείται σήμερα αποτελεί σημαντικό έγγραφο.

Η σημαντικότερη λέξη σε οιαδήποτε συζήτηση επί αυτού του θέματος είναι η «σύνεση». Δεν είναι επικίνδυνα τα αντιβιοτικά αυτά καθαυτά· επικίνδυνη είναι η αλόγιστη και υπέρμετρη χρήση τους. Δεν πρέπει να καταφερόμαστε κατά των αντιβιοτικών, αλλά να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση τόσο στους ανθρώπους όσο και στα ζώα. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που προτείνονται στο παρόν ψήφισμα για την παροχή περισσότερων πληροφοριών σε κτηνιάτρους και αγρότες πρέπει να εφαρμοστούν με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. Όσον αφορά την επιβολή απαγόρευσης της χρήσης των αντιβιοτικών ως πρόσθετων ζωοτροφών, πρέπει να υπαχθεί απαραιτήτως σε σχετική διεθνή συμφωνία.

Πρόσφατη μελέτη επισημαίνει ότι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν το ήμισυ των δειγμάτων κρέατος από καταστήματα που υποβλήθηκαν σε δοκιμές περιείχαν χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus), το δε 50% από αυτούς ήταν ανθεκτικό τουλάχιστον σε τρεις κατηγορίες αντιβιοτικών. Αυτό καταδεικνύει την ευρέως διαδεδομένη χρήση των αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία, και οφείλω να δηλώσω ότι οι ευρωπαίοι αγρότες έχουν απαυδήσει να είναι οι μοναδικοί παραγωγοί που αποδέχονται και τηρούν τους σχετικούς κανόνες με κίνδυνο τη μείωση των εισοδημάτων τους.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Andor, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναχαιτίσουμε την εξάπλωση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Συμφωνούμε απολύτως εν προκειμένω. Η επίτευξη του στόχου αυτού συνεπάγεται την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών στην ιατρική και την κτηνοτροφία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει αποφασιστική δράση. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχίζουν να πεθαίνουν κάθε χρόνο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 25.000 άνθρωποι από λοιμώξεις που οφείλονται σε ανθεκτικά βακτήρια. Τα αντιβιοτικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε τακτική ή προληπτική βάση. Πρέπει να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών σε όλα τα κράτη μέλη.

Είναι υψίστης σημασίας η καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για τη διατήρηση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου από τα πρώτα στάδια εκτροφής και εξής, έως την πλήρη ανάπτυξή του. Η διασφάλιση της υγείας των ζώων αποτελεί το βέλτιστο μέσο για την αποφυγή των λοιμώξεων και της χρήσης αντιβιοτικών. Ο τρόπος σίτισης των ζώων είναι καθοριστικής σημασίας εν προκειμένω, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η ζωοτεχνία.

Θα πρέπει επίσης να είμαστε θετικοί στην ενδεχόμενη χρήση εναλλακτικών μεθόδων στην κτηνοτροφία, όπως στη χρήση της ομοιοπαθητικής και της φυτοθεραπείας. Χρειαζόμαστε περαιτέρω έρευνες και ενημέρωση στην Ευρώπη σχετικά με τις εν λόγω εναλλακτικές προσεγγίσεις.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). (NL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η γενέτειρά μου, οι Κάτω Χώρες, αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια. Όχι στο ποδόσφαιρο –χάσαμε αυτήν την ευκαιρία πέρυσι– αλλά στη χρήση αντιβιοτικών στην εκτροφή βοοειδών. Καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν χρησιμοποιεί τόσο μεγάλο αριθμό αντιβιοτικών στην εκτροφή βοοειδών όσο οι Κάτω Χώρες. Οι συνέπειες αυτής της πρακτικής είναι εξαιρετικά σοβαρές, και δεν περιορίζονται μόνο στην εν λόγω χρήση στις Κάτω Χώρες, διότι, όπως ανέφεραν και άλλοι βουλευτές, κάθε χρόνο πεθαίνουν στην Ευρώπη 25.000 άνθρωποι εξαιτίας βακτηριδιακών λοιμώξεων. Οι τελευταίες προσβάλλουν τον άνθρωπο μέσω της κατανάλωσης κρέατος. Το 90% του κρέατος πουλερικών στις Κάτω Χώρες περιέχει ανθεκτικά βακτηρίδια στην ουσία ESBL (β-λακταμάση ευρέος φάσματος), ενώ τον προηγούμενο μήνα αποκαλύφθηκε ότι ανθεκτικά βακτηρίδια είχαν εντοπιστεί και σε λαχανικά, στα οποία πέρασαν μέσω της κοπριάς και του εδάφους. Κυρία Πρόεδρε, αυτή η κατάσταση πρέπει πραγματικά να αλλάξει. Η Δανία απέδειξε ότι τα πράγματα μπορούν όντως να αλλάξουν και ότι, χάρη στη λήψη ορθών, αυστηρών μέτρων, είναι δυνατή η διατήρηση εύρωστου και υγιούς κλάδου εκτροφής βοοειδών, με ταυτόχρονη χρήση πολύ λιγότερων αντιβιοτικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει, και το επανέλαβε και απόψε, ότι θα παρουσιάσει τον Νοέμβριο εκτενέστερα μέτρα, τα οποία αναμένεται να συγκεκριμενοποιηθούν το 2012. Θα ήθελα να παροτρύνω την Επιτροπή να δώσει πραγματικά κορυφαία προτεραιότητα σε αυτά τα μέτρα και να μην επιτρέψει την εξάρτησή τους από τα κράτη μέλη, τα οποία καθυστερούν υπερβολικά να θέσουν σε εφαρμογή τα σωστά μέτρα.

 
  
MPphoto
 

  Mairead McGuinness (PPE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, είναι απολύτως σαφές ότι όλα τα κόμματα συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Εντούτοις, δεδομένης της παρατήρησης που μόλις διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή –ότι δέκα κράτη μέλη έχουν παράσχει δεδομένα, τα οποία μάλιστα δεν έχουν τεθεί ακόμα στη διάθεσή μας– συζητούμε ουσιαστικά για ανησυχίες για τις οποίες δεν έχουμε σε λεπτομερή στοιχεία. Χρειαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

Θα ήθελα να καταρτιστεί ένας πίνακας κατάταξης των κρατών μελών σχετικά με την κατά κεφαλήν χρήση φαρμάκων στον ζωικό πληθυσμό, ούτως ώστε να είμαστε πράγματι σε θέση να εξετάσουμε τις χώρες οι οποίες υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές και να τις ορίσουμε ως χώρες αναφοράς έναντι άλλων χωρών που δεν πράττουν το ίδιο. Δεν εννοώ να επιρρίψουμε εν προκειμένω ευθύνες, αλλά να επιτρέψουμε, αντιθέτως, σε αυτά τα κράτη μέλη, που κάνουν ενδεχομένως κατάχρηση αντιβιοτικών, να βελτιώσουν τις πρακτικές τους στον κλάδο της κτηνοτροφίας.

Είναι επίσης σωστό να παρατηρηθεί ότι οι αγρότες δεν χρησιμοποιούν συλλήβδην και αθρόα τα αντιβιοτικά· τα χρησιμοποιούν όταν τα ζώα τους νοσούν. Τα αντιβιοτικά κοστίζουν και, επομένως, οι αγρότες δεν τα χρησιμοποιούν απλώς κατά τον ίδιο τρόπο που θα παρείχαν τροφή και νερό στα ζώα τους.

Πρέπει να διατηρήσουμε κάποια ισορροπία στην παρούσα συζήτηση. Ας λάβουμε πρώτα τις πληροφορίες. Προσβλέπουμε στην παρουσίαση της στρατηγικής τον Νοέμβριο, η οποία θα μας επιτρέψει να αποφύγουμε αυτό το ογκούμενο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ζωικό πληθυσμό της, αλλά και για τους πολίτες της.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον συντάκτη της ερώτησης, τον πρόεδρο της επιτροπής μας, διότι έθεσε το παρόν θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η χρήση αντιβιοτικών σε ζώα συνεπάγεται άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Εάν δεν χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο, τα φάρμακα που συνδράμουν στη διατήρηση της υγείας των ζώων ενδέχεται να ενέχουν μείζονες κινδύνους για τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, πρέπει να υιοθετήσουμε συντονισμένη, ολοκληρωμένη και, πάνω από όλα, επιστημονική προσέγγιση, διότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αντιβιοτικά για τη θεραπεία των ζώων στο μέλλον. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να μειώσουμε και τους κινδύνους για τον άνθρωπο.

Η έκθεση ανταποκρίνεται σε αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις. Ευελπιστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στις συστάσεις, τις επιθυμίες και τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Όπως δήλωσαν και πολλοί προηγούμενοι ομιλητές, το σημαντικότερο είναι να εξασφαλίσουμε την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης από όλα τα κράτη μέλη, και τούτο προς όφελος των ζώων, της ευρωπαϊκής γεωργίας και, ιδίως, των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolasik (PPE). (SK) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε ένα γεγονός το οποίο συνδέει την κτηνιατρική με την ιατρική. Κατά τις αναφορές στην αντιμικροβιακή αντοχή στον άνθρωπο, σε όλα τα ευρωπαϊκά συνέδρια μικροβιολόγων γίνεται λόγος για τον αποκαλούμενο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο (Staphylococcus aureus). Αποτελεί πραγματική μάστιγα, για την οποία εμείς οι γιατροί δεν έχουμε πλέον δραστικό αντιβιοτικό: δεν ξέρουμε πώς να την θεραπεύσουμε. Κάθε χρόνο πεθαίνουν από αυτό το μικρόβιο έως και 25.000 άνθρωποι.

Γνωρίζετε πώς προέκυψε; Απλούστατα, από την ανεύθυνη χρήση αντιβιοτικών στην κτηνιατρική. Τα ζώα τροφοδοτούνται κυριολεκτικά με τόνους αντιβιοτικών. Στην περίπτωση των ζώων στα οποία χορηγούνται προληπτικές δόσεις, τα αντιβιοτικά προστίθενται στην τροφή τους, πρακτική που εξασθενεί, κατά τον τρόπο αυτόν, και τον άνθρωπο, καθώς και την ικανότητά του να καταπολεμά τις λοιμώξεις από τις οποίες προσβάλλεται, παρά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο, μέσω ενδονοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών.

Θα ήθελα να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τη συγκέντρωση ερευνητικών ευρημάτων από όλα τα κράτη μέλη, αλλά και να στηρίξει τη διεξαγωγή νέων ερευνών για αντιβιοτικά που θα μπορούσαν να αποβούν δραστικά για τον άνθρωπο και σωτήρια για την ανθρώπινη ζωή.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paska (EFD). (SK) Κυρία Πρόεδρε, η διείσδυση στην τροφική αλυσίδα προϊόντων που προέρχονται από τη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της εντατικοποίησης της γεωργικής παραγωγής. Επομένως, ο ανθρώπινος οργανισμός γίνεται το φυσικό θύμα των προσπαθειών που καταβάλλουν οι παραγωγοί τροφίμων για τη μέγιστη παραγωγή τροφίμων με τον πλέον οικονομικό και αποδοτικό τρόπο.

Ως εκ τούτου, πρέπει να αρχίσουμε να παρακολουθούμε πολύ στενά τη χρήση των σύγχρονων χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων στη γεωργία, αλλά και να αξιολογούμε, χάριν της προστασίας της υγείας των πολιτών μας, τις επιπτώσεις της χρήσης αυτών των ουσιών με ιδιαίτερα προσεκτικό, συστηματικό και συνεχή τρόπο. Μόνον η υψηλής ποιότητας συνεχής παρακολούθηση των προϊόντων διατροφής θα μας επιτρέψει να αναγνωρίζουμε εγκαίρως τους κινδύνους ή τις απειλές που συνιστούν οι νέες τεχνολογίες για τον υφιστάμενο πληθυσμό.

Μπορεί σήμερα να διεξάγουμε συζητήσεις κυρίως σχετικά με τα αντιβιοτικά και την αυξανόμενη ανθεκτικότητα σε αυτά, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη το ζήτημα αυτό και να το αξιολογήσουμε με πιο εμπεριστατωμένο τρόπο. Ελπίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αντιμετωπίσει τη μέριμνα για την ασφάλεια των τροφίμων υπό τη μορφή μιας συνεκτικής στρατηγικής.

 
  
MPphoto
 

  Laszlo Andor, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική της Επιτροπής για την αντιμικροβιακή αντοχή (AMR), την οποία σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε τον Νοέμβριο, θα παράσχει περισσότερες ιδέες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αντιμικροβιακής αντοχής σε όλους τους ενεχόμενους τομείς. Ορισμένες από τις συναφείς δράσεις ενδέχεται να απαιτούν τροποποιήσεις στη νομοθεσία. Κάποιες άλλες όχι. Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί η επιλογή των σωστών εργαλείων για το καθήκον που καλούμαστε να επιτελέσουμε.

Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι δεν πρόκειται αμιγώς, ή κυρίως, για ζήτημα του κτηνοτροφικού κλάδου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο στόχος μας συνίσταται στη μείωση της ανάπτυξης της αντιμικροβιακής αντοχής που αποδίδεται στη χρήση των αντιμικροβιακών στα ζώα.

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία εν προκειμένω: εκπαίδευση, εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ούτω καθεξής. Στο ίδιο πνεύμα, κρίνουμε αναγκαία τη συλλογή δεδομένων για την προώθηση της καλύτερης κατανόησης του προβλήματος. Τα κράτη μέλη επιδεικνύουν πραγματικό ενδιαφέρον για την παροχή δεδομένων, στοιχείο που είναι ενθαρρυντικό.

Και ναι, διαθέτουμε χρονοδιάγραμμα δράσης. Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη προπαρασκευαστικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης επιπτώσεων, της αναθεώρησης των κανόνων για τα κτηνιατρικά προϊόντα και ούτω καθεξής. Όπως έχω ήδη αναφέρει, νομοθετικές προτάσεις θα ακολουθήσουν κατά το έτος 2012.

Η Επιτροπή επικροτεί θερμότατα την πολύτιμη συμβολή του Σώματος και προσβλέπει στη συνέχιση της συνεργασίας της με το Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς από όλους τους τομείς, με κοινό στόχο την προστασία της υγείας των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος(1)για την περάτωση της συζήτησης.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαϊου, στις 12.00 το μεσημέρι.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Τα τελευταία έτη, η αντιμικροβιακή αντοχή των ζώων εκτροφής και των κατοικιδίων έχει μετατραπεί σε πρόβλημα. Για την καταπολέμηση αυτού του ογκούμενου προβλήματος, απευθύνω έκκληση για την ενίσχυση της συναφούς έρευνας και τη διεξαγωγή βελτιωμένων ελέγχων επί των επιπτώσεών του στην τροφική αλυσίδα. Εάν χρησιμοποιούνται σωστά, τα αντιβιοτικά συνιστούν αποτελεσματικό εργαλείο, αλλά θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα για την αποτελεσματικότερη χρήση τους, ούτως ώστε να μειωθεί η ανθεκτικότητα των ζώων στα αντιβιοτικά, διότι πρόκειται για ένα πρόβλημα που έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Ειδικότερα, επηρεάζει τα επίπεδα της αντιμικροβιακής αντοχής και έχει, συνεπώς, επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των Τροφίμων (EFSA) οι απαιτούμενοι πόροι για την ενίσχυση του έργου που συντελείται επιτόπου και για την αποτελεσματική παρακολούθηση του εν λόγω προβλήματος. Τέλος, δεδομένης της σοβαρότητας του προβλήματος, απευθύνω έκκληση στην Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο για την εξάλειψή του σε επίπεδο ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις πλήρεις διαστάσεις του προβλήματος της καταπολέμησης της αντιμικροβιακής αντοχής και, πάνω από όλα, τη σύνδεση μεταξύ καλής διαβίωσης των ζώων και της χρήσης αντιβιοτικών, καθώς και τη σύνδεση μεταξύ καλής διαβίωσης των ζώων και ανθρώπινης υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ismail Ertug (S&D), γραπτώς. (DE) Μέσω των τροφίμων που καταναλώνουμε, απορροφούμε αντιβιοτικά, στοιχείο το οποίο οδηγεί σε αυξημένη ανθεκτικότητα. Πρόκειται για μια πτυχή της ιατρικής προόδου που είναι καταδικασμένη σε σταδιακή καταστροφή, και τούτο το γνωρίζουμε εδώ και καιρό. Ο κ. De Castro αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί. Τάσσομαι υπέρ των προτάσεων που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα. Υπάρχουν δύο πτυχές του στις οποίες θα ήθελα να επικεντρωθώ.

Δεν αρκούν μόνον οι κανονισμοί. Το σκάνδαλο της διοξίνης μάς αποκάλυψε την ευκολία με την οποία μπορούν να υπονομευθούν, εάν μεμονωμένα «μαύρα πρόβατα» συμπεριφέρονται με εξαιρετικά αμελή τρόπο. Φυσικά, πρέπει να διαθέτουμε κανονισμούς, και πρέπει να θεσπίσουμε συστήματα παρακολούθησης, αλλά αυτό δεν συνιστά ολοκληρωμένη λύση.

Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η λύση είναι να καταστεί σε μεγάλο βαθμό περιττή η χρήση των αντιβιοτικών. Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει, πρώτον, να επενδύσουμε στην έρευνα και τη δικτύωση των γνώσεων των εμπειρογνωμόνων, δεύτερον, να μεταδώσουμε αυτές τις γνώσεις στους αγρότες και τους κτηνιάτρους και, τρίτον, να παράσχουμε ενημέρωση στους καταναλωτές.

Οφείλουμε να κάνουμε έξυπνη χρήση των δυνάμεων της αγοράς, διότι οι καταναλωτές αποφασίζουν εντέλει, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με ποιον τρόπο θα παράγονται τα προϊόντα διατροφής τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), γραπτώς. (CS) Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, στην Ευρώπη υπάρχουν 400.000 ασθενείς που έχουν προσβληθεί από πολυανθεκτικά βακτηριακά στελέχη. Ως εκ τούτου, επικροτώ το ψήφισμα της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, στο οποίο υποστηρίζω, κατεξοχήν, το αίτημα για την ορθή συλλογή και ανάλυση συγκρίσιμων δεδομένων σχετικά με την πώληση παρασκευασμάτων κτηνιατρικής χρήσης και την επακόλουθη χορήγησή τους στα ζώα. Η συλλογή αυτών των δεδομένων θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Εάν η ΕΕ εγκρίνει αυστηρά μέτρα για τη χρήση αντιβιοτικών σε ζώα του γεωργικού τομέα, θα μπορούμε να αναμένουμε τροποποιήσεις και στη νομοθεσία τρίτων χωρών, ιδίως λόγω της οικονομικής ζημίας που θα προκαλούσε η επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές κρέατος προς την Ευρώπη. Για παράδειγμα, το 74% του συνόλου των αντιβιοτικών που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ απορροφώνται από τον κτηνοτροφικό κλάδο, με στόχο την πρόληψη νόσων ή την επιτάχυνση της ανάπτυξης υγιών ζώων. Το ήμισυ όλων των προϊόντων κρέατος που ελέγχονται σε καταστήματα των ΗΠΑ περιέχουν επικίνδυνα βακτήρια (ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο). Αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό στις ΗΠΑ από το 2008, και μέχρι στιγμής δεν έχει εξευρεθεί ουσιαστική λύση. Τα μη παθογόνα πολυανθεκτικά βακτηριακά στελέχη είναι επίσης επικίνδυνα, λόγω της πιθανότητας διαγονιδιακών μεταφορών και, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, της ανάπτυξης κοινής ανθεκτικότητας. Η εμφάνιση νέων, πολυανθεκτικών βακτηριακών στελεχών ενδέχεται να στερήσει από τις μελλοντικές γενιές τη δυνατότητά τους να κάνουν αποτελεσματική χρήση των αντιβιοτικών. Αυτή η ενδεχόμενη εξέλιξη θα μπορούσε να έχει ολέθριες επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία. Η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά αποτελεί πρόβλημα τεράστιας σοβαρότητας, το οποίο χρήζει άμεσης και αποτελεσματικής επίλυσης.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Σεπτεμβρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου