Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forhandlinger
Torsdag den 12. maj 2011 - Strasbourg EUT-udgave

11. Cleanup in Europe og Let's do it World 2012 (skriftlig erklæring)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Mine damer og herrer! Skriftlig erklæring 0003/2011, som er indgivet af fru Jordan Cizelj, fru Gomes, fru Lepage, fru Morkūnaitė-Mikulėnienė og hr. Tarand, om Cleanup in Europe og Let's do it World 2012 er blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer. Jf. artikel 123 vil den blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde. Så vidt jeg ved, ønskede fru Jordan Cizelj at sige noget om dette. Fru Jordan Cizelj har ordet.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Hr. formand, mine damer og herrer! Først vil jeg takke for den opbakning, der har været til denne skriftlige erklæring. Med denne erklæring har vi i dette europæiske år for frivilligt arbejde vist vores vilje til at engagere os i arbejdet for et rent miljø. Jeg vil dog opfordre til, at det ikke kun bliver til denne underskrift, men at det sikres, at dette tiltag til næste år, i 2012, dvs. endagsaktiviteterne med oprydning af omgivelserne, bliver en succes i så mange lande som muligt – i endnu flere lande, end det har været tilfældet indtil nu, og at miljøgrupper i medlemsstaterne på den måde støttes.

 
  
MPphoto
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE). (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne takke alle for deres støtte til dette initiativ. Jeg vil gøre det meget kort. Det har været en fornøjelse at arbejde under ledelse af fru Jordan Cizelj og i samarbejde med fru Gomes, fru Morkūnaitė-Mikulėnienė og fru Lepage. Dette er et ægte borgerinitiativ, og det vil blive en demonstration af, hvordan borgere kan lede Europa til en bedre fremtid.

På baggrund af kontroverserne omkring skriftlige erklæringer og de forskellige meninger om, hvor nyttige de er, vil jeg imidlertid gerne undskylde over for de medlemmer, som har følt sig krænket af vores kampagne, og jeg vil gentage det løfte, jeg gav formanden for mit underudvalg, hr. Danjean, nemlig at jeg lover, at jeg ikke igen igangsætter en skriftlig erklæring i denne valgperiode.

Jeg håber på hjælp til at holde mit løfte, og jeg håber, vi alle ses igen til aktivitetsdagen i 2012.

 
Seneste opdatering: 12. september 2011Juridisk meddelelse