Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2716(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0348/2011

Rozpravy :

PV 08/06/2011 - 13
CRE 08/06/2011 - 13

Hlasovanie :

PV 09/06/2011 - 8.2
CRE 09/06/2011 - 8.2

Prijaté texty :


Rozpravy
Streda, 8. júna 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

13. Samit EÚ – Rusko (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie Komisie v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o záveroch samitu EÚ – Rusko.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Som rád, že mám príležitosť s vami diskutovať o ďalšom samite EÚ – Rusko, ktorý sa začne zajtra v Nižnom Novgorode. Európsku úniu bude zastupovať predseda Európskej rady a predseda Komisie. Na samite sa zúčastní podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka pani Ashtonová, ako aj pán komisár De Gucht.

Samit dôkladne pripravila služba pre vonkajšiu činnosť v úzkej spolupráci s Komisiou a dvomi predsedami. Prípravy vychádzajú z diskusií o Rusku ako o strategickom partnerovi, ktoré sa konali v Európskej rade a Rade koncom roka 2010 a v januári 2011, z výsledkov predchádzajúceho samitu EÚ – Rusko, ako aj z návštevy ruskej vlády, ktorá sa uskutočnila v Komisii vo februári.

Celkovo sa naše vzťahy za posledné dva roky zlepšili. Ukončili sme dvojstranné rokovania o vstupe Ruska do WTO, dohodli sme sa na prístupe k prípadnému budúcemu zrušeniu režimu vízovej povinnosti a schválili sme partnerstvo pre modernizáciu, ktoré je teraz v realizačnej fáze.

Práca tiež pokračuje v pravidelnom rámci štyroch spoločných priestorov a všetkých jeho technických dialógov. Naša spolupráca je pomerne intenzívna. Dovoľte mi pripomenúť, že Rusko je jediný vonkajší partner, s ktorým má Európska únia každý rok dva samity. Návšteva premiéra Putina a bezprecedentne veľkej delegácie ruskej vlády v Komisii 24. februára bola jasným signálom odhodlania Ruska snažiť sa o dosiahnutie bližších vzťahov a užšej spolupráce.

Napriek tomu veľa významných dvojstranných otázok zostáva nevyriešených. Osobitne nás znepokojuje situácia v oblasti demokratického vývoja a ľudských práv v Rusku. Osobitná pozornosť sa bude venovať štandardom volebného procesu v rámci nadchádzajúcich volieb do dumy a prezidentských volieb.

Teraz by som rád upriamil vašu pozornosť na naše hlavné ciele samitu, ktorými sú:

po prvé, Európska únia sa bude snažiť podporiť Rusko v tom, aby vyriešilo posledné mnohostranné otázky, ktoré stále nie sú doriešené, s cieľom uľahčiť vstup Ruska do WTO do konca roka 2011 a pritom bude vychádzať z dvojstrannej dohody, ktorú EÚ a Rusko dosiahli v roku 2004 a v decembri minulého roka. Rusko ešte môže dosiahnuť vstup do WTO do konca roku 2011, ak dokáže prijať rozhodnutia potrebné na vyriešenie niekoľkých nedoriešených otázok na mnohostrannej úrovni. Samit nemôže nahradiť rokovania v Ženeve, ale môže naliehavo vyzvať Rusko, aby prijalo konštruktívne opatrenia;

po druhé, Európska únia bude presviedčať Rusko, že v novej dohode medzi EÚ a Ruskom je potrebné dosiahnuť väčší pokrok v súvislosti s dohodnutím dôležitých ustanovení týkajúcich sa obchodu a investícií vrátane energetiky, aby sa v nasledujúcich rokoch zabezpečil pevný právny základ na prehĺbenie hospodárskej spolupráce. Nevylučujeme možnosť predloženia otázky neodôvodneného zákazu Ruska týkajúceho sa dovozu zeleniny z Európskej únie na úrovni samitu, hoci dúfame, že vedecké dôkazy umožnia rýchle vyriešenie tejto otázky na odbornej úrovni;

po tretie, naďalej budeme podporovať na najvyššej úrovni partnerstvo pre modernizáciu ako dôležitý nástroj pre záväzky Ruska týkajúce sa reforiem;

po štvrté, budeme podporovať ľudské práva a zásady právneho štátu v Rusku a

po piate, budeme podporovať Rusko v prehĺbení spolupráce s našimi spoločnými susedmi a pokračovaní dialógu o iných aktuálnych medzinárodných otázkach, ako je napríklad Blízky východ alebo severná Afrika. Pokrok v otázke Moldavska a Podnesterska poslúži v podstate ako dôležitá skúška užšej spolupráce v oblasti zahraničnej politiky.

Napokon by sme mali samit využiť aj na opätovné potvrdenie nášho politického záväzku dosiahnuť pokrok v spolupráci v oblasti krízového riadenia – za predpokladu, že nijako nebude ovplyvnená nezávislosť nášho rozhodovania.

Energetika je tiež významnou súčasťou našich rokovaní s Moskvou. S cieľom vytvoriť rovnaké podmienky zdôrazníme potrebu ďalších reforiem v ruskom odvetví elektrickej energie a plynárenstva. Tiež zdôrazníme potrebu spolupráce v boji proti zmene klímy.

Na dosiahnutí našich cieľov týkajúcich sa zaistenia najprísnejších noriem jadrovej bezpečnosti spolupracujeme s Ruskom na dvojstrannej úrovni aj na medzinárodných fórach, ako napríklad v rámci Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a skupiny G8.

Opakovane vyzveme Rusko, aby sa zapojilo do rokovaní o komplexnej dohode medzi Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu (Euratom) a Ruskom, ktorá by mala podporovať najprísnejšie normy pre jadrovú bezpečnosť. V súvislosti s nehodou vo Fukušime bude Európska únia požadovať rovnocennosť prístupov týkajúcich sa záťažových testov existujúcich aj plánovaných jadrových elektrární.

V neposlednom rade sme sa zapojili do jasného procesu týkajúceho sa bezvízového styku. Európska únia v marci pripravila a odsúhlasila svoj návrh zoznamu spoločných krokov smerom k možnému zavedeniu bezvízového styku a rokovania sme skutočne začali v apríli. Odvtedy sa uskutočnilo zasadnutie Stálej partnerskej rady pre spravodlivosť a vnútorné veci a dosiahol sa jasný pokrok. Rokovania o našich spoločných krokoch na odbornej úrovni však doteraz neskončili. Na samite musíme byť jednoznační v tom, že sa nedajú politicky urýchliť.

Pokiaľ ide o Rusko, dá sa očakávať, že jeho hlavné ciele v rámci samitu budú zamerané na víza, WTO, energetiku – vrátane jadrovej bezpečnosti – a spoluprácu v oblasti bezpečnosti. Rusko by sa mohlo vrátiť k myšlienke nového Politického a bezpečnostného výboru na ministerskej úrovni. Sme presvedčení, že už máme potrebné štruktúry spolupráce, potrebujeme však politickú vôľu na dosiahnutie pokroku v podstatných veciach.

Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vaše pripomienky.

 
  
MPphoto
 

  Ria Oomen-Ruijten, v mene poslaneckého klubu PPE.(NL) Pán komisár, ďakujem vám za dobrú spoluprácu, ktorú ste preukázali pri vypracovaní návrhu uznesenia. Nebudem hovoriť viac o bodoch, ktoré spomenul pán komisár, lebo sú zahrnuté v uznesení. Čo sa týka Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov), záverečné vyhlásenia samitu na budúci týždeň musia byť viac než len pekné slová. Rusko je náš veľký sused; Rusko je dôležitý partner. Sme vzájomne závislí a úroveň tejto závislosti je veľká, takže teraz očakávame skutočné dohody, ktoré budú viesť k výsledkom.

Čo sú naše priority? V prvom rade je to dohoda o partnerstve. Musíme začať rokovania. Očakávam, že EÚ presvedčí prezidenta Medvedeva, aby udelil rokovaciemu tímu právomoc prijať konkrétne záväzky. Je najvyšší čas, aby sme znovu dali do pohybu veci týkajúce sa obchodnej a investičnej činnosti. Rokovania o kapitole o energetike tiež zaostávajú za časovým plánom. Potrebujeme dohody o spoľahlivom a transparentnom partnerstve v oblasti energetiky, ktoré sa zakladá na pravidlách.

Tiež by som chcela počuť, kde sa nachádzame v súvislosti s odsekom týkajúcim sa ľudských práv. Pre nás, pre Parlament, je to veľmi dôležitá súčasť partnerstva. Modernizačný pakt vnímam ako doplnkovú záležitosť rovnako ako spoločné oblasti. Je to druhoradá vec, ale pomohlo by, keby sme prijali pravidlá WTO. Pomohlo by to vytvoriť rovnaké podmienky a zároveň zjednodušiť investičné prostredie.

Prezident Medvedev sa osobne angažuje v zlepšení zásad právneho štátu, ale to nestačí, ako ste práve sami povedali. Musíme si byť istí, že v nadchádzajúcich voľbách Rusko splní záväzky, ku ktorým sa zaviazalo v rámci Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Voľby budú skúškou ohňom. To teda tiež znamená, že sa musí umožniť registrácia nových strán. Pre Rusko by malo byť cťou, že volební pozorovatelia boli pozvaní v dostatočnom predstihu. A napokon, zákaz dovozu európskej zeleniny (...)

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, v mene skupiny S&D. (DE) Rusko je nepochybne veľmi dôležitým partnerom Európskej únie, ale – ako už povedal pán komisár – aj veľmi náročným. Dúfam, že rokovania nebudú trvať príliš dlho. Neskončia však, bohužiaľ, tak rýchlo, ako si to pani Oomenová-Ruijtenová predstavuje. V priebehu procesu musíme viesť dialóg s oficiálne zvolenými zástupcami aj so zástupcami občianskej spoločnosti, ktorí sú k nám často bližšie vo veciach demokracie a ľudských práv.

Myšlienka partnerstva pre modernizáciu medzi Európskou úniou a Ruskom je dobrá. Rusko však tiež musí zohrať svoju úlohu. Potrebujeme viac demokracie a menej korupcie. Stále počúvame sťažnosti mnohých investorov na právnu neistotu, najmä v súvislosti s daňami. Predovšetkým – ako už spomenul pán komisár – musíme rýchlo pripraviť vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a členstvo vo WTO. V oblasti energetickej politiky chceme, aby Rusko bolo povinné uznať zásady transparentnej a spravodlivej energetickej politiky. Je toho veľa, čo môže urobiť samotné Rusko, najmä pokiaľ ide o energetickú účinnosť, kde stále pretrvávajú mnohé nedostatky.

Pokiaľ ide o energetiku, tiež by som chcel upozorniť na niečo, čo spôsobuje obavy jeho susedovi – vlastne nášmu spoločnému susedovi – Ukrajine. Rusko sa práve teraz opäť pokúša použiť otázku energetiky a ceny energie ako politickú zbraň. Musíme to rozhodne odmietnuť. Podporujeme právo Ukrajiny slobodne sa rozhodnúť, na ktorých trhoch chce byť prítomná a kde chce pôsobiť. Koniec koncov, chceme obchodné vzťahy a obchodnú dohodu s Ukrajinou. Rusko by nemalo vyvíjať tlak na Ukrajinu v tejto oblasti tým, že jej dáva dve možnosti: buď vstúpi do colnej únie s Kazachstanom a Bieloruskom, alebo bude platiť vysokú cenu energie. To odmietame.

Znovu, pokiaľ ide o susedov, očakávame, že Rusko tiež dodrží dohody týkajúce sa Gruzínska uvedené v zmluvách a že stiahne svoje vojská späť do tých oblastí, kde boli pred začatím konfliktu. Dúfame tiež, že Rusko pozitívne prispeje k vyriešeniu konfliktu v Náhornom Karabachu. Na oboch stranách tu nejde o dodávky zbraní, ale skôr o mierové rozhovory medzi oboma stranami.

Pán komisár už spomenul význam liberalizácie vízového režimu. Pre vzťahy medzi jednotlivcami je osobitne dôležité, aby mali ľudia čo najväčšiu slobodu pohybu medzi Ruskom a Európskou úniou. Dúfam, že čoskoro dosiahneme v tejto oblasti určitý pokrok.

Kľúčovou otázkou však bude to, ako sa budú konať nasledujúce voľby. Rusko si musí uvedomiť, že svet, a najmä demokratický svet v Európe, bude pozorne sledovať, ako sa vykonávajú tieto voľby, či sú strany správne a spravodlivo zaregistrované a tiež to, či sú niektorí jednotlivci alebo strany vylúčení z volieb na začiatku. To by sa malo Rusku jasne vysvetliť na samite. Tiež chceme vidieť riadne, spravodlivé voľby v Rusku.

Rusko musí ešte veľa dohnať z hľadiska svojho hospodárstva. Rusko je však pripravené na demokraciu. V Rusku chceme vidieť demokraciu práve tak, ako to chcú obyvatelia Ruska. To je naša túžba a naša predstava. Rusko si musí uvedomiť, že demokracia bude dobrá tiež pre Rusko.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, v mene skupiny ALDE. – Dúfame, že na samite v Nižnom Novgorode sa dosiahne ďalší pokrok v súvislosti s novou a komplexnou dohodou o partnerstve a spolupráci.

EÚ aj Rusko musia mať na pamäti, že skutočným partnerstvom môže byť len priamy vzťah. V mene skupiny ALDE by som chcela vyzvať zástupcov EÚ, aby so svojimi ruskými partnermi riešili všetky obavy, ktoré vyjadril Európsky parlament.

Európska únia bude čeliť veľkým problémom vo vzťahu s Ruskom, ak sa obaja partneri nebudú spoliehať na rovnaké hodnoty a zásady. Ak sa Kremeľ ešte viac odkloní od demokracie a princípov právneho štátu, Rusko stratí všetku legitimitu ako partner EÚ.

Kremeľ napríklad z procedurálnych dôvodov neumožnil registráciu mnohých politických strán do volieb do Štátnej dumy a zoznam sa pravdepodobne rozšíri o Ľudovú stranu slobody vedenú Michailom Kasjanovom, Vladimirom Milovom, Borisom Nemcovom a Vladimirom Ryžkovom. Na problém čoraz väčšieho potláčania opozície treba upozorniť na samite a opozičným stranám sa musí umožniť registrácia.

Dámy a páni, Rusko nie je Čína. Rusko je členom Rady Európy a OBSE, preto musí plniť svoje medzinárodné záväzky a povinnosti. Rusko musí okrem toho dodržiavať vlastnú ústavu.

Rusko musí rešpektovať zvrchovanosť a územnú celistvosť svojich susedov. Trváme na tom, aby Rusko prestalo vyvíjať tlak na Ukrajinu – ako práve povedal môj kolega –, ako to napríklad včera urobil premiér Putin na stretnutí s premiérom Ukrajiny, keď naliehal, aby Ukrajina vstúpila do colnej únie s Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom. Nemôžeme s tým súhlasiť. Očakávame, že Rusko okamžite stiahne svoje vojská z Gruzínska na stanoviská, kde boli pred začatím konfliktu.

Nakoniec chcem povedať, že skupina ALDE je veľmi sklamaná, že Rusko v predvečer samitu zaviedlo neprimeraný zákaz dovozu zeleniny z EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny ECR. – Rusko je dôležitým partnerom EÚ v mnohých ohľadoch. Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN má potenciálne veľký vplyv na medzinárodné záležitosti, od našich vzťahov s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou po svoju účasť v kvartete OSN. Tiež vítam nedávne výzvy prezidenta Medvedeva, aby sa líbyjský tyran Muammar Kaddáfí vzdal moci. Tiež dúfam, že sa Kremeľ znovu pripojí k zvyšnej časti medzinárodného spoločenstva v súvislosti so zastavením šírenia jadrových zbraní zo strany Iránu.

Tiež uznávam, že Rusko má hospodárske záujmy v republikách bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorých sa teraz niektoré – našťastie – odkláňajú od Moskvy smerom k EÚ. EÚ by však mala naďalej trvať na tom, že bude podporovať tieto teraz nezávislé krajiny, ako je Ukrajina, a spolupracovať s nimi, a zabezpečí, aby v súvislosti s euroatlantickými ambíciami pre ne zostali dvere otvorené. V tomto smere dúfam, že pani podpredsedníčka a vysoká predstaviteľka upozorní na otázku Gruzínska, ktorého časti územia zostávajú anektované a nezákonne okupované ruskými vojakmi, a tiež pomôže vyvinúť tlak na Rusko, aby vyriešilo otázku Podnesterska v Moldavsku. Súhlasím s tým, že Komisia teraz predkladá návrh, aby sa samit EÚ – Rusko uskutočňoval raz ročne a nie každých šesť mesiacov, čo je dobrá myšlienka a cesta vpred.

Rusko nie je vyspelou liberálnou demokraciou. Nie je to ani krajina, ktorá má nezávislé súdnictvo. Ale či sa nám to páči, alebo nie, s medveďom sa ešte musíme zblížiť.

 
  
MPphoto
 

  Werner Schulz, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať pochopiteľné, že sa Rusko chráni pred rozšírením infekcie enterohemoragickej baktérie Escherichia coli (EHEC) na svoje územie, úplný zákaz dovozu európskej zeleniny nie je to, čo očakávame od krajiny, ktorá sa usiluje o vstup do Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Aj o tom budeme musieť hovoriť v Nižnom Novgorode. Dôležitejšie sú však politické mikróby alebo semená, ktoré sú skutočne prítomné – slabé náznaky demokracie a právneho štátu. Z tohto hľadiska by sme mali urobiť všetko, čo sa dá, v rámci partnerstva pre modernizáciu, aby sme pomohli šíriť ich korene po celom Rusku a rozvíjať ich.

Prezident Medvedev uznal, že hospodárska a technická modernizácia sa nedá dosiahnuť bez zásadnej modernizácie spoločnosti. Zatiaľ sme však videli málo činov, ktoré by sprevádzali tieto pekné slová. Zástupcovia EÚ by preto mali prezidentovi Medvedevovi jasne vysvetliť, že blížiace sa voľby do dumy budú skúškou dôveryhodnosti jeho reformnej politiky.

Skutočné a riadne voľby tvoria časť základov demokracie. Každý, kto chce pluralitu a politickú súťaž, by mal zabezpečiť, aby sa dodržiavali volebné normy, ktoré vyhlásila Rada Európy, a v prvej etape by mal umožniť Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) dlhodobé pozorovanie volieb.

Spravodlivé voľby začínajú umožnením registrácie strán. Predbežné informácie, bohužiaľ, naznačujú, že ruské vedenie sa nepoučilo z rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, že rozpustenie Republikánskej strany nebolo odôvodnené, a zjavne nechce umožniť novovzniknutej Ľudovej strane slobody, aby sa zaregistrovala.

Navyše strany podporované Kremľom a Ruský národný front, ktorý vznikol na podnet premiéra Putina, nás len vedú do politickej slepej uličky. Toto zdanlivé súperenie priviedlo krajinu do politickej apatie a znehodnotilo dumu. Prezident Medvedev tu mohol dosiahnuť zásadný zlom a ukončiť svoje prezidentské obdobie aspoň s jedným preukázateľným úspechom.

V konkrétnych prípadoch pána Chodorkovského a pána Magnického treba zastaviť svojvoľnosť súdov a nie čakať na rozhodnutie zo Štrasburgu. Preskúmanie týchto prípadov Fedotovou komisiou je prvý dobrý krok. Výsledky preskúmania by sa mali zverejniť čo najskôr.

Budúca účasť fóra občianskej spoločnosti, ktoré bolo nedávno založené v Prahe, by malo byť dôležitou témou diskusie počas rozhovorov a rokovaní medzi EÚ a Ruskom. Koniec koncov, udalosti v severnej Afrike dokazujú, že na uskutočnenie účinnej reformy je potrebná aktívna občianska spoločnosť. Ruská vláda by preto mala pracovať na tom, aby to docielila vo svojej krajine, a mala by sa snažiť dosiahnuť partnerstvo pre modernizáciu s občianskou spoločnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Vladimír Remek, v mene skupiny GUE/NGL. (CS) Márne hľadám odpoveď na otázku, prečo diskutujeme o uznesení o samite s Ruskom v predvečer samitu a hlasovať o ňom budeme v deň konania samitu v Nižnom Novgorode. Táto téma navyše nebola ešte začiatkom minulého týždňa zaradená do programu plenárnej schôdze. To všetko zaváňa zlým plánovaním a z môjho pohľadu ide teraz o formalitu. Navyše namiesto toho, aby sme sa principiálnym postupom snažili o dosiahnutie novej zmluvy o vzťahoch s Ruskom, ktoré považujeme za dôležitého partnera, notoricky opakujeme prehlásenia a požiadavky, ktoré očividne nemajú nádej na úspech.

Mali by sme predovšetkým stavať na otázkach, v ktorých sa dá dosiahnuť pokrok. Príkladom je pokrok v dohodách o plánovanom zmiernení a nakoniec možnom odstránení vzájomného vízového režimu s Ruskom. Namiesto toho kritizujeme postoj Ruska v prípade dovozu zeleniny z EÚ. Ako sa však na naše správanie dívajú zvonka Únie? Pri hľadaní zdroja smrtiacej baktérie sa bez nesporných dôkazov vzájomne obviňujeme, obmedzujeme dovozy a vývozy komodít a vymáhame kompenzácie. Určite si sami dokážeme odpovedať na otázku, akú mieru dôvery vzbudzujeme, a to nielen v Rusku.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, v mene skupiny EFD.(IT) Dialóg medzi Európskou úniou a Ruskom sa musí čo najviac rozšíriť v rôznych oblastiach, od hospodárstva po ľudské práva, lebo dialóg nemá žiadne alternatívy. Európa a Rusko sú v podstate vzájomne závislé hospodársky aj politicky.

Myslím na nevyriešené medzinárodné otázky, ako je energetická bezpečnosť, Maghreb, iránsky jadrový potenciál, terorizmus, Kaukaz, Náhorný Karabach, zmena klímy a iné. Rusko je pre Európu strategickým partnerom, a to nielen pre synergie, ktoré sa môžu v budúcnosti vybudovať. Ako sa to už do určitej miery deje, Moskva nám môže dodávať nerastné zdroje a zdroje energie a tiež môže spolupracovať v oblasti vojenskej bezpečnosti a v boji proti terorizmu a organizovanému zločinu. Európa môže prispieť finančnými zdrojmi, vedeckými a technologickými možnosťami a našimi dlhodobými skúsenosťami v oblasti demokracie a ľudských práv.

Budúcnosť Ruska je spojená s budúcnosťou Európy a musí sa vyvíjať s vytrvalosťou, bez samoľúbosti a napriek mnohým ťažkostiam, ktoré v súčasnosti existujú. Z tohto hľadiska má uzatvorenie dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a Ruskom veľký význam pre našu spoločnú budúcnosť.

 
  
MPphoto
 

  Béla Kovács (NI) . – (HU) V súvislosti s nadchádzajúcim samitom by som chcel upozorniť delegáciu, ktorá sa zúčastní na rokovaniach, na dve veci. Po prvé ich chcem podporiť v tom, aby znovu zvážili význam dovozu energie z Ruska, a po druhé, aby rozšírili dohodu o partnerstve tak, aby sa zástupcovia EÚ mohli zúčastniť ako pozorovatelia na voľbách, ktoré sa budú konať tento rok v decembri, a na prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia v marci 2013. Ako vidíme, dovoz energie z Ruska sa pravdepodobne zvýši vzhľadom na to, že po uskutočnení záťažových testov sa zatvorí mnoho európskych jadrových elektrární.

Takže sa opäť začíname obávať, že budeme v budúcnosti znovu závislejší od Ruska. Rád by som vám však pripomenul, že minca má dve strany. Rusko je rovnako závislé od Európskej únie, lebo väčšinu svojich produktov predáva nám. Ak nebudeme kupovať ich energetické produkty, ruské hospodárstvo bude mať v budúcnosti vážne problémy so stabilitou.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok (PPE).(DE) Rusko a Európska únia sú partneri, lebo majú spoločné záujmy, ako aj pre svoju zemepisnú polohu. Je to tak, či sa nám to páči, alebo nie. Toto partnerstvo musíme urobiť pozitívnym a konštruktívnym. Musíme preto dosiahnuť pokrok v súvislosti s dohodou o partnerstve a zjednodušení vízového režimu, rozšíriť partnerstvo pre modernizáciu, aby sme splnili tento cieľ.

Musíme si však uvedomiť, že z toho pre obidve strany vyplývajú záväzky vrátane tých, ktoré sa týkajú členstva v Svetovej obchodnej organizácii (WTO), kde už nemôžete konať len podľa vlastnej ľubovôle; naopak, tieto dohodnuté zmluvné alebo medzinárodné pravidlá sú záväzné pre každého a vo vzájomných obchodoch svojvoľnosť nemá miesto. Tiež to napríklad vylučuje používanie energie ako politickej zbrane.

K týmto vzájomným záujmom sa musí pristupovať pozitívne a konštruktívne, a pokiaľ ide o vonkajšiu politiku, prirodzene to znamená, že Rusko tiež musí prevziať určitú zodpovednosť. V súčasnosti Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov rieši prípad Sýrie. V takýchto prípadoch musí Rusko konštruktívne prispieť k vytvoreniu mierového medzinárodného spoločenstva. To však tiež znamená uznanie zvrchovaných práv susedných štátov a ich rozhodnutí týkajúcich sa vstupu do aliancií, do ktorých chcú vstúpiť. Rusko musí okrem toho pozitívne prispieť v prípade zmrazených konfliktov a musí teraz skoncovať s nezákonnou situáciou v Abcházsku a Južnom Osetsku.

Máme spoločnú povinnosť v globálnom svete. Je jasné, že Rusko a Európska únia majú významné spoločné záujmy v tomto globálnom systéme, a pri definovaní týchto záujmov musíme zaistiť, aby si Rusko uvedomilo, že demokracia a právny štát sú tiež veľmi dôležité pre vnútorný rozvoj. Určitý stupeň podmienenosti sa nepožaduje len vo vzťahu s nami; krajina, v ktorej neexistujú zásady právneho štátu, nie je vhodná ani pre investície, lebo tam nie je právna istota. Krajina bez demokracie a zásad právneho štátu nemôže z dlhodobého hľadiska dosiahnuť skutočný pokrok v prospech svojich občanov. Dúfajme, že partnerstvo pre modernizáciu a ostatné veci nám pomôžu nájsť spoločnú a pozitívnu cestu vpred.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Chcel by som spomenúť len dve veci, lebo pán Swoboda už uviedol viacero vecí v mene našej skupiny. Rusko je naozaj na dôležitej križovatke. Vnútorná politická situácia v krajine bude podmienená decembrovými voľbami do dumy a otázkou, kto bude pokračovať v modernizácii, ktorú začne prezident v roku 2012.

Dá sa na to pozrieť aj z pozitívneho uhla. Niet lepšej príležitosti na posilnenie medzinárodnej dôvery v rozvoj Ruska. Je to podmienené uskutočnením spravodlivých volieb, zaistením spravodlivých možností registrácie a prístupu kandidátov k médiám, aby sa zabezpečil aspoň základ rovnakých príležitostí.

Druhá vec sa týka partnerstva pre modernizáciu medzi EÚ a Ruskom. To prináša nové príležitosti na efektívnu spoluprácu. Mali by sme preto využiť príležitosť a dôrazne podporiť Rusko v tejto modernizácii – nielen investíciami do modernizácie hospodárstva, ale aj jeho spoločnosti. Vlády dávajú veci na papier, a ako všetci vieme, papier znesie veľa. Občania sa ale veľmi znepokoja, ak sa nevykoná to, čo sa uviedlo na papieri.

Účasť verejnosti a zapojenie občianskej spoločnosti, podnikateľov, výskumníkov, mladých ľudí a umelcov sú veľmi dôležité pre sebaurčujúcu spoločnosť solidarity. Túto modernizáciu však môžeme úspešne podporovať len vtedy, ak sa ľudia dokážu ľahko zblížiť, aby sa navzájom poučili a vymenili si skúsenosti. Z tohto dôvodu by EÚ a Rusko mali nakoniec dosiahnuť dohodu o spoločných krokoch, ktoré je potrebné podniknúť na dosiahnutie bezvízového styku, a o tom, ako sa to dá zrealizovať, aby sa výsledky dosiahli čo najskôr.

Hovorili sme o ľuďoch v Kaliningradskej oblasti a uvažovali sme o zjednodušení. Pred mesiacom tento Parlament rozhodol, že by sa malo umožniť zjednodušenie vízového režimu na kultúrne účely. Hovorili sme o tom, či by sa azda nemala venovať osobitná pozornosť mladým ľuďom v tejto oblasti. Sú to všetko dobré návrhy na uvedenie vecí do pohybu, ale nenahrádzajú celkové riešenie problému. Preto by som chcel naliehavo vyzvať Komisiu, aby zvýšila tempo. V každom prípade sa môžete spoľahnúť na našu podporu, aj pokiaľ ide o niektoré váhavejšie členské štáty.

(potlesk)

 
  
  

PREDSEDÁ: DIANA WALLIS
podpredsedníčka

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Ťažko si možno predstaviť, že naše vzťahy s Ruskom sú založené na dohode z roku 1994. Odvtedy sa nám nepodarilo vyriešiť nič nové. V našich vzťahoch s Ruskom sa strieda spolupráca s konfliktmi. Pokiaľ ide o susedstvo, odsudzujeme vojnu s Gruzínskom, tlak vyvíjaný na Ukrajinu, uznanie prezidenta Lukašenka v Bielorusku a rozdelenie v Moldavskej republike, ktoré spôsobil konflikt v Podnestersku. Zároveň je potešujúca naša spolupráca s Ruskom v Bezpečnostnej rade OSN týkajúca sa otázky Líbye alebo iránskeho jadrového programu.

Pokiaľ ide o samotné Rusko, novým modelom je to, čo je známe ako partnerstvo pre modernizáciu. Čo je však modernosť bez demokracie? Na zozname priorít, ktorý ste, pán komisár Füle, práve poskytli, nasledujú ľudské práva za uhorkami a zásady právneho štátu za paradajkami. Je to to najlepšie, čo môžeme v tejto oblasti očakávať? Neočakávame nič viac od demokratizácie Ruska? Som presvedčený, že ako Parlament musíme jasne povedať, že niečo očakávame; napríklad spravodlivé voľby – tu sa musí dosiahnuť pokrok.

Rád by som však dosť jasne povedal jednu vec: takýto pokrok je často potrebné dosiahnuť na odbornej úrovni. Dva samity ročne je priveľa. Dohodnime sa na jednom samite, ako je to v prípade Ameriky. Dosť výmen s Ruskom máme v odborných oblastiach. Inak budú naše samity bez skutočného obsahu a ani to by nebolo dobré.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR). (PL) Politika v oblasti energetiky a ľudské práva sú podľa môjho názoru najvýznamnejšie aspekty vzťahov s Ruskom. Rusko presadzuje strategický cieľ, ktorým je získanie kontroly nad jednotlivými krajinami zneužitím otázky plynu pri vykonávaní zahraničnej politiky. Len v priebehu niekoľkých posledných dní ruské orgány použili vydieranie, aby vyvinuli tlak na Ukrajinu, pričom zmeny ceny plynu podmienili vstupom krajiny do colnej únie s Ruskom alebo zlúčením spoločností Gazprom a Naftogaz. Uvedené kroky celkom zreteľne zastavujú diskusie o vytvorení zóny voľného obchodu medzi EÚ a Ukrajinou. Dlhodobé dohody o dodávkach plynu sú tiež spôsob, ako ovplyvniť politiky členských štátov EÚ. Mali by sme preto pochváliť stanovisko Európskej komisie, ktorá priznala, že dohoda uzatvorená poľskou vládou nie je v súlade s právnymi predpismi EÚ. Ceny ruského plynu v strednej Európe sú už takmer dvakrát vyššie ako ceny ponúkané západoeurópskym krajinám. Znevažovanie projektov ťažby bridlicového plynu zo strany Ruska spôsobuje ďalšie obavy.

Problém ľudských práv je najzreteľnejší v prípade Michaila Chodorkovského. Niet pochýb o tom, že tento problém sa musí predložiť na samite s ohľadom na rozhodnutie, ktoré vyniesol Európsky súd pre ľudské práva, o nezákonnosti zatknutia a zadržiavania ruského podnikateľa.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Chcela by som pripomenúť komisárovi Fülemu jeho veľmi vysoko ocenené oznámenie o európskej susedskej politike; počujem, pán komisár, že ste v podstate uznali, že by sme mali rovnakú zásadu uplatňovať aj na Rusko, aj keď Rusko nie je súčasťou východného susedstva.

Mali by sme však naozaj požadovať to, čo ste nazvali hlbokou demokraciou, a musíme seriózne pracovať na podpore občianskej spoločnosti v Rusku. Chcela by som zdôrazniť niektoré body v spoločnom uznesení, ktoré Európsky parlament zajtra prijme. Zdôrazňujeme potrebu udržiavať blízke kontakty a podporovať programy rozvoja občianskej spoločnosti v Rusku. Chcela by som vás informovať, pán komisár, že sme dnes dostali veľmi znepokojujúce správy z Nižného Novgorodu, kde práve začne samit.

Tamojšie organizácie občianskej spoločnosti ma informovali, že orgány činné v trestnom konaní prijali preventívne opatrenia. Pokúsili sa spochybniť ľudí, ktorí môžu komunikovať so zástupcami EÚ, čo je absolútne neprijateľné. Aj ľudia, ktorí pracujú v oblasti práv detí, boli varovaní, aby nešli do Nižného Novgorodu. Boli zablokované kreditné karty hlavnej miestnej organizátorky udalosti občianskej spoločnosti – ktorá je, mimochodom, vôbec prvou, ktorá súvisí so samitom EÚ – Rusko (samozrejme, z technických dôvodov) – a evidenčné čísla z jej vozidla záhadne zmizli.

Žiadam vás, pán komisár, aby ste zabezpečili, že zástupcovia EÚ na samite v Nižnom Novgorode uznajú a podporia organizácie občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti sme spolu s kolegom pánom Schulzom, podpredsedom spoločného parlamentného výboru EÚ – Rusko, poslali list pánovi predsedovi Barrosovi, pani podpredsedníčke a vysokej predstaviteľke Ashtonovej a pánovi predsedovi Von Rompuyovi.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos (EFD).(EL) Predovšetkým vám želám veľa úspechov na zajtrajšom samite, ktorého program zahŕňa globálne riadenie, globálne hospodárstvo, vstup Ruska do WTO a medzinárodné otázky vrátane vývoja situácie v severnej Afrike a na Blízkom východe.

Rusko je tretím najväčším obchodným partnerom EÚ. Celkový vývoz EÚ do Ruska predstavuje sumu 65,6 miliardy EUR. Podľa oficiálnych štatistík sa úroveň ruského hospodárstva napriek hospodárskej situácii zvyšuje o 4 % a predpokladá sa, že toto tempo bude v budúcnosti dlho pokračovať. Vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie vytvorí mnohé príležitosti v hospodárskych vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskom. Zároveň to však spôsobí inovačné zmeny v energetike, jadrovej energetike a medzinárodnej bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Uvedomujeme si, že Rusko je pre EÚ významné, a to nielen pokiaľ ide o hospodárske záležitosti, ale tiež ako strategický partner. Zákaz dovozu zeleniny z EÚ, ktorý zaviedla Moskva, je nepochybne problematický pred začiatkom rokovaní o vstupe Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a mali by sme zabezpečiť, aby sa Rusko v budúcnosti nedostalo do konfliktu s pravidlami WTO.

Tiež sú však problémy v súvislosti s dohodou z roku 2006, ktorá sa stále neuplatňuje, pokiaľ ide o letecké spoločnosti EÚ. Vzťahy medzi EÚ a Ruskom sú naďalej napäté pre plánovanú americkú protiraketovú obranu v Rumunsku. Ak to EÚ myslí vážne so svojimi stratégiami na zlepšenie vzťahov s Ruskom, musí v prvom rade vyriešiť tieto problémy a po druhé musí vziať do úvahy citlivosť Ruska v súvislosti s historickou sférou vplyvu, ktorá nepochybne existuje alebo ktorá existuje, pokiaľ ide o Rusko. To je jediný spôsob, ako môžeme dosiahnuť pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE). (PL) Partnerstvo medzi Európskou úniou a Ruskom znamená zodpovednosť vrátane zodpovednosti voči tretím krajinám. Chcem upozorniť Komisiu na odsek uznesenia, v ktorom sa Rusko vyzýva, aby nepoužilo dodávky zdrojov energie ako nástroj na ovplyvnenie politiky svojich susedov. To sa stalo v prípade Ukrajiny, keď ruský premiér pán Putin na svojom poslednom stretnutí s premiérom Ukrajiny pánom Azarovom povedal celkom otvorene, že ponúkne nižšie ceny a bude znovu rokovať o zmluve o dodávkach plynu len vtedy, ak Ukrajina vstúpi do colnej únie s Ruskom, Bieloruskom a Kazachstanom, čo by pre Ukrajinu znamenalo vzdať sa svojich európskych plánov a ambícií. Nie je to nič iné ako vydieranie. Ak sa o zmluve znova nebude rokovať, ceny plynu na rusko-ukrajinskej hranici môžu dosiahnuť 500 EUR za 1 000 m3. Ukrajina už platí najvyššie ceny v Európe za ruský plyn, hoci je najbližšie k zdrojom tohto plynu.

Táto situácia môže spôsobiť veľmi vážne zhoršenie hospodárskej a sociálnej krízy na Ukrajine. Chcel by som jasne povedať, že Európska únia má voči Ukrajine záväzky, keďže v súčasnosti úspešne rokujeme o vstupe tejto krajiny do zóny voľného obchodu alebo o vytvorení tejto zóny a v blízkej budúcnosti s ňou nadviažeme vzťahy ako so spojencom Európskej únie. Chcem vyzvať Komisiu, aby celkom otvorene požiadala Rusko, aby sa vzdalo všetkých týchto praktík a prestalo ich používať.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D). – Ďalší samit EÚ – Rusko sa uskutoční tento týždeň. Od posledného samitu sa vo svete udiali veľké zmeny. Dovoľte mi spomedzi nich uviesť predovšetkým arabské revolúcie, proces hlbokej transformácie, ktorý prakticky ovplyvňuje celý arabský svet. Katastrofa v jadrovej elektrárni Fukušima zmenila budúcnosť jadrovej energie najmä s ohľadom na bezpečnosť. Zmena klímy prináša stále viac nebezpečných následkov. Usáma je mŕtvy, ale terorizmus žije a jeho cieľom sú nevinní ľudia na celom svete.

Zoznam udalostí je dlhý a všetky z nich sa týkajú EÚ aj Ruska, dvoch susediacich globálnych aktérov, ktorí majú prevažne podobné alebo vzájomne sa dopĺňajúce dlhodobé záujmy. Ich vzťahy sa v budúcnosti môžu rozvíjať len vtedy, ak budú založené na vzájomnom rešpekte, otvorenosti a transparentnosti. Akýkoľvek skrytý program môže tieto vzťahy narušiť alebo dokonca zničiť.

EÚ a Európsky parlament vždy dávali jasne najavo očakávania európskych občanov. Rád by som teraz v súvislosti s nadchádzajúcim samitom zdôraznil štyri otázky. Samit by mal v prvom rade priniesť rozhodujúci pokrok vo všetkých zostávajúcich prekážkach súvisiacich so vstupom Ruska do WTO. Tento dôležitý krok vytvorí lepšie príležitosti pre obchodné spoločenstvá na oboch stranách a prinesie ďalšiu globálnu liberalizáciu obchodných a hospodárskych vzťahov. V tejto súvislosti je uplatňovanie protekcionistických opatrení kontraproduktívne a dúfame, že nebudú skryté za zveličeným ohrozením zdravia, čo je podľa nášho názoru posledný prípad týkajúci sa zákazu dovozu zeleniny z EÚ.

Dúfame, že plán bezvízového styku oznámený v máji ešte viac urýchli zjednodušenie vízového režimu a priblíži okamih, keď bude vízový režim medzi EÚ a Ruskom úplne liberalizovaný. V tejto súvislosti Parlament očakáva, že ruské orgány budú primerane riešiť niektoré politicky citlivé otázky, predovšetkým že prestanú vydávať ruské pasy obyvateľom Južného Osetska a Abcházska.

Uvítal by som konštruktívnejšie zapojenie Ruska do nášho úsilia o podporu demokratizácie, hospodárstva a sociálneho pokroku a stability v šiestich krajinách Východného partnerstva. Posledné dva roky jasne dokázali, že táto iniciatíva EÚ nie je zameraná na hospodársku súťaž, ale skôr na spoluprácu s Ruskom, keďže stabilné a sebaisté spoločné susedstvo je v záujme EÚ aj Ruska. V tejto súvislosti naliehavo žiadame Rusko, aby zintenzívnilo svoje úsilie zamerané na uľahčenie mierového riešenia konfliktov v Podnestersku a v čoraz znepokojujúcejšej oblasti Náhorného Karabachu.

Nakoniec by som chcel povedať, že po udalostiach v Japonsku by EÚ a Rusko mali plne spolupracovať na preskúmaní a vypracovaní prísnejších noriem jadrovej bezpečnosti. Očakávame, že sa budú dodržiavať prísnejšie normy nielen v novovybudovaných jadrových elektrárňach, ale aj v tých, ktoré sú už v prevádzke. Dúfam, že táto otázka môže byť súčasťou diskusií v Nižnom Novgorode.

 
  
MPphoto
 

  Graham Watson (ALDE). – Kanadský premiér Pierre Trudeau prirovnal spoločnú hranicu s USA k spoločnej posteli so slonom. Naša Únia sa musí deliť o posteľ s medveďom.

Musíme sa ďalej pokúšať rozvíjať vzťahy v súvislosti so štyrmi spoločnými priestormi a na základe partnerstva pre modernizáciu dohodnutého minulý rok. Ako povedal pán komisár, za posledné dva roky sa dosiahli zlepšenia. Patrí medzi ne dohoda o poradnom výbore pre zemný plyn a zdokonalený mechanizmus včasného varovania. Dosiahnutie pokroku v riešení konfliktu v Podnestersku tento mesiac by bolo ďalším pozitívnym krokom.

Ako však minulý mesiac po vynesení rozsudku v prípade Chodorkovského a Lebedeva povedala pani barónka Ashtonová a podľa záverov, k akým pri viacerých príležitostiach dospel Európsky súd pre ľudské práva, skutočný pokrok si vyžaduje dodržiavanie demokracie a ľudských práv a stabilný a spravodlivý právny rámec pre obchod, ktoré v Rusku príliš často chýbajú. Pomohol by štruktúrovaný dialóg s občianskou spoločnosťou; spoločné opatrenia na boj proti zmene klímy by pomohli vybudovať dôveru. Ale ruský medveď je stále nevrlý a radím Komisii, aby do Nižného Novgorodu nepriniesla len džbán medu, ale aj veľkú sieť.

 
  
MPphoto
 

  Edvard Kožušník (ECR). (CS) Ako iste viete, Rusko je sebavedomý štát a Rusi sú sebavedomý národ. Vzťah medzi Európskou úniou a Ruskom musí mať podobu skutočného a nielen predstieraného partnerstva. Keďže máme výborné vzťahy s krajinami Východného partnerstva, vzťahy Európskej únie s Ruskom musia byť prinajmenšom na takej istej úrovni. Som preto veľmi rád, že ste vo svojom vystúpení nezabudli spomenúť význam zrušenia vízovej povinnosti s Ruskom, pretože vzťahy medzi partnermi musia byť postavené na dôvere a úprimnosti. Mali by sme Rusku jasne a vážne povedať, aký je časový plán na zrušenie víz a aké sú podmienky, ktoré je preto potrebné splniť.

Pán komisár, ďakujem vám za to, že ste pri príprave spoločného samitu EÚ – Rusko nezabudli na žiadnu z agend, ktoré sú pre partnerstvo Európskej únie s Ruskom dôležité.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Najprv mi dovoľte povedať veľmi naliehavú vec. Verím, že sa tento samit EÚ – Rusko bude dôrazne zaoberať veľmi škodlivým a absolútne neprimeraným zákazom dovozu našej európskej zeleniny. Trh v odvetví zeleninárstva očakáva, že tento zákaz bude zrušený, a zaslúži si, aby sa to stalo. Pán komisár Füle, môžete potvrdiť, že delegácia EÚ sa v plnej miere zaviaže vyriešiť túto situáciu v Nižnom Novgorode? Je to veľmi dôležitá otázka, na ktorú sa ma teraz často pýtajú v našej krajine, keď hovorím o samite EÚ – Rusko.

Chcel som povedať niekoľko slov najmä o problematickom vstupe Ruska do WTO. Ešte jedna stručná otázka. Gruzínsko tu v skutočnosti zohráva hlavnú úlohu. Gruzínsko má de facto právo veta. Prezident Saakašvili zvyšuje nároky. Chce transparentné hranice – v podstate chce späť Abcházsko a Južné Osetsko – a, samozrejme, do programu rokovania tiež zaradil zákaz dovozu gruzínskeho vína a minerálnej vody. Vôbec sa však nezdá, že by Rusko ustupovalo. Stručne povedané, nie je to tak, že v tomto máme zviazané ruky? Naozaj to tak vyzerá. Okrem toho ruské hospodárstvo, ktorého hlavnou hybnou silou je ropa a plyn, v skutočnosti nepotrebuje vstúpiť do WTO.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). (LT) Vyzývam vedúcich predstaviteľov inštitúcií EÚ, aby na samite EÚ – Rusko, ktorý sa začne zajtra, nezabudli na ľudské práva. Je jasné, že rešpektovanie ľudských práv je cenný základ, bez ktorého by strategické partnerstvo a modernizácia vzťahov medzi EÚ a Ruskom neboli možné.

Musíme diskutovať o konkrétnom prípade týkajúcom sa rozhodnutia moskovského mestského súdu z 24. mája, ktorým zamietol odvolanie Michaila Chodorkovského a Platona Lebedeva proti novému trestu odňatia slobody v trvaní sedem rokov. V 21. storočí sa priamo pred našimi očami koná hanebný súdny proces a rozsudky nevynáša súd. Toto sa deje v krajine, ktorá je s EÚ spojená prostredníctvom takzvaného strategického partnerstva. Rozhodnutie moskovského súdu opäť odhalilo vážne nedostatky v ruskom súdnom systéme a posilnilo názor, že v Rusku trestá tých, ktorí majú politické ambície, ale ktorých názory sa nestotožňujú s názormi Kremľa.

Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva z 31. mája a porušenia Európskeho dohovoru o ľudských právach v Rusku sú skutočnosti, o ktorých sa tiež musí diskutovať.

My v Európskom parlamente by sme mali jasne povedať, že ak chce ruský prezident Dmitrij Medvedev prísť do Európskeho parlamentu, mal by prísť spolu s väzňom svedomia Michailom Chodorkovským, čo by bola najúčinnejšia stratégia a taktika pre modernizáciu Ruska. Prezident Medvedev a väzeň svedomia Michail Chodorkovský spolu v Európskom parlamente – ten pohľad by stál nielen za pozornosť svetových médií, ale aj za úprimnú podporu demokratickej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Tento samit je osobitný, lebo sa koná na pozadí blížiacich sa volieb v Rusku. Očakávame od Bruselu, že vyšle Rusku jasný signál o voľbách dodržiavajúcich demokratické normy, ktoré by zaručili rozmanitosť názorov v Štátnej dume. Otázka jadrovej bezpečnosti má mimoriadny význam po katastrofe vo Fukušime. Som rád, že pán komisár povedal, že táto otázka sa predloží na samite a že sa budú požadovať najprísnejšie medzinárodné bezpečnostné normy v jadrových elektrárňach, ktoré sú už v prevádzke, ako aj v tých, ktoré sa plánujú v Rusku a, samozrejme, aj v Európskej únii.

Domnievam sa, že by sa malo diskutovať aj o vzťahoch EÚ a Ruska s Bieloruskom. Zbližovanie stanovísk by pomohlo otvoriť brány väznice tým, ktorí nedávno kandidovali vo voľbách v Bielorusku, a zastavilo by to zjavné porušovanie ľudských práv. Veľmi podporujem tých kolegov poslancov, ktorí povedali, že potrebujeme premeniť slová na činy v oblasti zjednodušenia vízového režimu, a to nielen s Ruskom, ale so všetkými východnými susedmi Európskej únie.

Keďže predpokladom na to je predsedníctvo EÚ, Poľsko už našlo cesty k plodnejšiemu dialógu s Ruskom, takže môžeme očakávať, že sa vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom v nasledujúcich šiestich mesiacoch podniknú konkrétne kroky.

 
  
MPphoto
 

  Jacek Olgierd Kurski (ECR). (PL) Našimi najvážnejšími zlyhaniami vo vzťahoch medzi EÚ a Ruskom sú nedôslednosť, slabosť a nedostatočné uvedomenie si vlastnej sily. Problém projektu Nord Stream je z tohto hľadiska typickým príkladom. Najprv energetickú solidaritu urobíme jednou z hlavných zásad v Lisabonskej zmluve a potom EÚ odsúhlasí projekt Nord Stream, ktorý z geopolitického hľadiska škodí Poľsku a ostatným novým členským štátom. Nemali by sme preto ustupovať v diskusiách o žiadnej z otázok, ktoré sú na programe blížiaceho sa samitu, ako uviedol pán komisár.

Rusko musí dodržiavať určité pravidlá v súvislosti s WTO. Skôr, ako začnú snívať o členstve vo WTO, by mali umožniť prístup gruzínskeho vína na svoj trh.

Čo sa týka víz, Rusku treba povedať, že vízový režim sa bude liberalizovať najprv pre krajiny zapojené do Východného partnerstva a až potom pre Rusko. Kaliningradská oblasť môže byť výnimkou z tohto pravidla.

Pokiaľ ide o odvetvie energetiky, Rusku treba povedať, že sme proti opakovanému vydieraniu Ukrajiny a že sme proti opatreniam, ktoré prijali vplyvné ruské agentúry pokúšajúce sa znížiť ťažbu bridlicového plynu v Poľsku a v Európe. Je to veľká príležitosť získať nezávislosť od Ruska.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Rusko vyhlásilo program modernizácie a niektorí pozorovatelia hovoria o novej perestrojke. Žiaľ, doposiaľ nenastal skutočný pokrok. Analytici dospeli k záveru, že prioritou súčasných ruských elít je udržať súčasný systém a snažiť sa zabrániť vonkajším vzťahom, aby mali akýkoľvek vplyv na domácu situáciu.

Preto je na EÚ, aby veľmi jasne povedala jednu vec. Úspech partnerstva pre modernizáciu bude závisieť od ochoty a schopnosti ruskej vlády zabezpečiť skutočne nezávislé súdnictvo a uplatňovať základné princípy právneho štátu, transparentnosti a reciprocity. Ak EÚ nebude riešiť túto kľúčovú otázku principiálnym spôsobom, sotva sa dá očakávať nejaký pokrok.

Denník International Herald Tribune dnes píše: „Rusko nemôže mať moderné hospodárstvo, kým nebude mať skutočný právny štát.“ Miestom konania samitu bude Nižný Novgorod, v časoch Sovietskeho zväzu Gorkij, kde strávil roky vo vyhnanstve Andrej Sacharov, kľúčová postava sovietskeho svedomia. Vyzývam Komisiu a našich vyjednávačov, aby pokračovali v duchu Andreja Sacharova a nezabudli na odkaz držiteľa Sacharovovej ceny Sergeja Kovaľova, ktorý nám zanechal v tejto rokovacej sále pred dvomi rokmi.

Nakoniec by EÚ mala povzbudiť Rusko a pomôcť mu vyrovnať sa s totalitným dedičstvom. Po 20 rokoch aj pán Medvedev musí priznať, že nemožno ignorovať strašné a kriminálne dedičstvo ruskej moci. Pripomínam slová nášho kolegu pána Swobodu, ktorý včera žiadal úplné objasnenie ruskej histórie, najmä zverstiev Stalinovej éry. Môžeme pomôcť Rusku vyrovnať sa s minulosťou.

 
  
MPphoto
 

  Boris Zala (S&D).(SK) Vážení kolegovia, pán Komisár, Rusko si stále vyžaduje dvojaký prístup. Na jednej strane tvrdé vyžadovanie plnenia demokratických princípov, ale súbežne aj odmietnutie Bushovsky ladenej protiruskej politiky.

Rusko iste nemá právo na žiadne sféry vplyvu. Všetky bývalé sovietske republiky majú právo sa slobodne rozhodovať kam chcú patriť. Ale iste má právo na bezpečnosť a medzinárodné istoty. Tento pocit by iste uvoľnil aj vnútornú situáciu v Rusku.

Je potrebné vtiahnuť Rusko do svetovej politiky na strane Európy, aby Rusko malo pocit, že je akceptovaným partnerom pri tvorbe medzinárodného, ale demokratického poriadku. Partnerstvo pre modernizáciu nesmie spĺňať iba štátno-monopolistické predstavy ruskej vlády, ale otvoriť priestor slobodným, priemyselno-vedeckým aktivitám, ako to spomenul a rozobral tu môj kolega Fleckenstein.

Pokiaľ by sme pristúpili k takémuto zmenenému prístupu k samotnému Rusku, môžeme mať vnútornú nádej, že aj v Rusku samotnom sa uvoľnia v oveľa väčšej miere demokratické procesy s tou istotou a dôverou, ktorú môžu vkladať práve do európskej politiky. Držím palce, aby to v nasledujúcom rokovaní vyšlo.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR). (PL) V predvečer samitu EÚ – Rusko a v súvislosti s rokovaniami o novej dohode o partnerstve a spolupráci je dôležité, aby EÚ nielen hovorila jedným hlasom, ale aby ukázala Rusku svoju jednotu a solidaritu v praxi. Energetická solidarita je zakotvená v Lisabonskej zmluve, ale Rusko neakceptuje túto zásadu a jasným príkladom tohto postoja je projekt Nord Stream. Nesmieme súhlasiť s pokusmi izolovať niektorý z nových členských štátov EÚ použitím odvetvia energetiky ako deliaceho klina a to by sa malo počas samitu jasne zdôrazniť. Mali by sme tiež očakávať uznanie európskych ambícií Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny, ako aj to, že Rusko bude vyzvané na zastavenie politického tlaku, ktorý vyvíja na tieto krajiny. Okrem toho by sme nemali zabudnúť, že Rusko je špecifickou demokraciou s veľmi vysokou mierou úplatkárstva.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Nová dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Ruskom musí byť konkrétna a právne záväzná vo všetkých oblastiach spolupráce. Je to oprávnená požiadavka, lebo nemôžeme dopustiť, aby bola dohoda zbierkou všeobecných fráz. Európska únia a Rusko sú vzájomne závislé. Európsky trh nie je menej dôležitý pre Rusko ako ruský plyn pre nás a plány modernizácie ruského hospodárstva priamo závisia od našich technológií a odborných znalostí. Preto by naša spolupráca mala byť úzko spojená so zlepšeniami v oblasti ľudských práv a právneho štátu. Európska únia je najväčším obchodným partnerom Ruska a hlavným investorom v tejto krajine. Z tohto dôvodu musí nová dohoda obsahovať právne záväzné podmienky týkajúce sa investícií. Je potrebné trvať na odstránení jednostranných a neodôvodnených obchodných prekážok. Týka sa to colnej únie Rusko – Kazachstan – Bielorusko, ako aj súčasného embarga na dovoz zeleniny z Európskej únie. Rusku nesmieme dovoliť, aby pokračovalo v používaní energetickej politiky na realizáciu svojich geopolitických záujmov diskrimináciou niektorých členských štátov, napríklad v oblasti taríf za plyn.

Pán komisár, v rámci ďalšej práce na vytvorení bezvízovej zóny s Ruskom musíme tiež pracovať na vytvorení bezvízovej zóny s ostatnými štátmi nášho Východného partnerstva. Na samite musíme opakovane zdôrazniť, že šesťbodová dohoda týkajúca sa Gruzínska sa stále nevykonáva. Vzhľadom na blížiace sa parlamentné a prezidentské voľby sa musia odstrániť obmedzenia uplatňované na členov opozície v súvislosti s registráciou do volieb a vystupovaním v masmédiách. Už sme potvrdili svoju pripravenosť zúčastniť sa všetkých etáp volebného procesu, Rusko však musí ukázať ochotu prijať dlhodobých pozorovateľov, ako aj uskutočniť naozaj spravodlivé voľby. Na záver by som chcela zdôrazniť, že tieto kritické poznámky nie sú žiadnym spôsobom namierené proti Rusku či jeho obyvateľom, ale naopak – sú namierené proti súčasnej vláde s cieľom zlepšiť situáciu v Rusku a dosiahnuť plodnejšiu vzájomnú spoluprácu.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Globálne otepľovanie, obchodovanie s drogami, nešírenie zbraní a energetická bezpečnosť sú spoločné úlohy, ktoré si vyžadujú globálne riešenia. Z tohto dôvodu musíme vybudovať spoľahlivé partnerstvo s Ruskom, ktoré bude založené na vzájomnej dôvere.

S radosťou vítam obnovenie rokovaní o novej ambicióznej dohode o partnerstve ako pokus o prekonanie napätých vzťahov v poslednom období. Myslím si, že Európska únia musí podporovať Rusko v jeho úsilí o vstup do WTO, pretože to oživí obchodné a hospodárske vzťahy medzi týmito dvomi partnermi a podporí investície.

Vysoká predstaviteľka musí počas zajtrajšieho samitu zároveň naliehavo vyzvať Rusko, aby ratifikovalo energetickú chartu, lebo korektná spolupráca v oblasti energetiky medzi Európskou úniou a Ruskom nemôže existovať, kým sa nedodržujú zásady transparentnosti, reciprocity, konkurencieschopnosti a nediskriminácie.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). (PL) Očakávam, že modernizácia bude jednou z tém, o ktorých sa bude počas samitu diskutovať. Chcem vás len upozorniť, že modernizácia Ruska nezahŕňa len otázky týkajúce sa hospodárstva a energetiky, ale aj otázky politickej modernizácie a vzťahov medzi orgánmi a spoločnosťou. Chcel by som vás požiadať, aby ste sa zaoberali touto otázkou. Týka sa to aj vzťahov medzi Ruskom a jeho susedmi a sféry vplyvu Ruska. Keďže máte také veľmi úspešné vzťahy s Ukrajinou, chcel by som vás naliehavo vyzvať, aby ste jasne povedali, že dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Ukrajinou bude veľmi prínosná aj pre Rusko a že nás veľmi znepokojujú prejavy mimoriadne silného politického tlaku vyvíjaného na Ukrajinu v predvečer ukončenia rokovaní, zatiaľ čo sú tieto rokovania v záverečnej etape. Prosím vás, aby ste to v našom mene veľmi jasne povedali ruskej strane. Tieto veľmi dôležité faktory prispievajú k vzájomnej dôvere medzi inštitúciami Európskej únie a členskými štátmi na jednej strane a Ruskom na strane druhej.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Predovšetkým by som chcel povedať, že ma udivilo, keď som počul niekoho, ako je pán Mölzer, ktorý je taký vzdelaný v histórii, hovoriť, že v Európe sú historické zóny ruského vplyvu a že zahŕňajú také časti Európskej únie, ako je Rumunsko. Doba paktu medzi Hitlerom a Stalinom dávno skončila a v demokratickom svete by sme mali uplatňovať istý druh európskej Monroeovej doktríny; inými slovami, že o osude a politikách Európy rozhodujú Európania. Neznamená to, že nechceme politiku dobrého susedstva a dialógu. Nižný Novgorod – miesto konania nášho stretnutia – by však tiež mal slúžiť ako varovanie, lebo nám pripomína slávny príbeh nižnonovgorodských obchodníkov, ktorí verili, že si môžu kúpiť slobodu a bezpečnosť, a potom ich obesili.

Musíme si uvedomiť, že bezpečnosť si nemôžeme kúpiť za peniaze alebo prehliadaním skutočnosti; dá sa dosiahnuť jedine prostredníctvom poctivého partnerstva. Potrebujeme spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Potrebujeme energetickú nezávislosť a energetickú bezpečnosť a menšiu závislosť od ruskej energetickej politiky, ktorá sa stále používa na účely zahraničnej politiky. Musíme tiež jasne hovoriť o ľudských právach. Nemôžeme si tu dovoliť robiť kompromisy. Čo sa týka Michaila Chodorkovského a Platona Lebedeva, chcem povedať, že tieto osoby musia byť nakoniec oslobodené – inak sa nad oficiálnou návštevou ruského prezidenta v Európskom parlamente bude vznášať veľký mrak.

Chceme partnerstvo s Ruskom, ktoré je v procese demokratizácie, ale aby sa to dosiahlo, Rusko musí uskutočniť demokratizáciu – v skutočnosti a nielen v našich zbožných prianiach. Preto si myslím, že pán Swoboda má pravdu: nadchádzajúce voľby budú rozhodujúce. Potom uvidíme, či sa naše partnerstvo s ruským národom – ktoré veľmi podporujeme – môže rozvinúť do skutočného partnerstva s ruským štátom.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo (S&D).(FI) Ako tiež povedal pán Posselt, Európa potrebuje Rusko a Rusko potrebuje Európu. Spolupráca medzi Európou a Ruskom je dôležitá na podporu politickej, sociálnej a hospodárskej stability nielen v Európe, ale na celom svete.

Je poľutovaniahodné, že dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Ruskom nespĺňa dnešné potreby spolupráce. Mali by sme uzavrieť strategické partnerstvo, ktoré bude užšie, hlbšie a širšie. Základom všetkých vzťahov medzi EÚ a Ruskom v budúcnosti však musí byť podpora mieru a bezpečnosti, ako aj podpora demokratických hodnôt a politickej a hospodárskej slobody.

Partnerstvo pre modernizáciu by sa malo prehĺbiť a malo by byť cielenejšie, ale len politický dialóg medzi diplomatmi jednoducho nestačí. Musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme ľuďom uľahčili stretnutia a zintenzívnili spoluprácu v oblasti vedy, umenia, kultúry, vzdelávania a podnikania.

 
  
MPphoto
 

  Konrad Szymański (ECR).(PL) Počas samitu EÚ – Rusko sa nepochybne bude riešiť veľmi veľa otázok, ale očakáva sa, že jednou z najdôležitejších bude otázka energetickej bezpečnosti. Rusko viedlo niekoľko mesiacov veľmi intenzívnu kampaň zameranú na získanie výnimiek z pravidiel uvedených v treťom energetickom balíku pre svoju plynárenskú infraštruktúru, inými slovami, z pravidiel nášho protimonopolného zákona, ktoré zakazujú súčasné a paralelné riadenie zdrojov energie a prepravných sietí. Pán Šmatko, ruský minister energetiky, pán Kramer, generálny riaditeľ projektu South Stream, a pán Miller, generálny riaditeľ spoločnosti Gazprom, navštívili Brusel v súvislosti s touto záležitosťou. Je to veľká kampaň. Stanovisko Európskej únie v tejto záležitosti sa musí Rusku veľmi jasne vysvetliť; konkrétne, že nemáme v úmysle udeliť Rusku znížené sadzby. Naopak, záleží nám na tom, aby sa trh s plynom v strednej Európe stal konkurencieschopnejším a menej monopolizovaným. Pán komisár, chcem vás požiadať, aby ste nám otvorene povedali, či je Európska komisia pripravená vydať vyhlásenia v tejto súvislosti počas samitu.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR). (PL) V predvečer nadchádzajúceho samitu skutočne môžeme povedať, že Európskej únii chýba jednotná premyslená stratégia, pokiaľ ide o Rusko, a že súčasná politika pragmatickej spolupráce založenej na stratégii malých krokov sa môže veľmi ľahko rozpadnúť pri vzniku akejkoľvek ďalšej krízy, ako napríklad v roku 2008 počas vojny s Gruzínskom alebo v roku 2009 po zastavení dodávok plynu.

V súvislosti s druhou uvedenou udalosťou je veľmi dôležité zdôrazniť definíciu slova „diverzifikácia“, ktorá je v Európe často synonymom stavby veľkého počtu rôznych plynovodov z Ruska. Diverzifikácia sa napríklad používa vo význame stavby plynovodov South Stream a Nord Stream. Naopak, Európska únia by sa mala sústrediť na zabezpečenie dodávok plynu zo zdrojov, ktoré nepochádzajú z Ruska: mala by viac urobiť na podporu plynovodu Nabucco z Azerbajdžanu a mala by investovať do terminálov zemného plynu a výskumu ťažby bridlicového plynu.

Tiež je veľmi dôležité, aby sa naďalej vyvíjal tlak na ruské orgány na rôznych úrovniach s cieľom zlepšiť v Rusku situáciu v oblasti ľudských práv. Okrem diskusie v rámci samitov EÚ – Rusko by sme mali zabezpečiť, aby sa rozhodne zintenzívnili konzultácie, ktoré sa konajú dvakrát ročne so zástupcami Európskej únie a diplomatmi z ruského ministerstva zahraničných vecí.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Lisek (PPE). (PL) Myslím si, že ruským orgánom treba povedať, že od nich očakávame zodpovedné správanie. Rusko je pre Európsku úniu potenciálne veľmi dôležitým partnerom, napríklad pri hľadaní riešenia určitých zmrazených konfliktov v Európe, ktoré zostávajú nevyriešené. Som presvedčený, že ruským orgánom treba povedať, že hoci zelenina a plyn sú dôležité, musia prestať podporovať podnesterských separatistov, že od nich očakávame zastavenie dodávok zbraní do Azerbajdžanu a Arménska, pretože to predstavuje veľké riziko pre budúcnosť tohto regiónu, a že od Ruska tiež očakávame, že bude plniť svoje záväzky vyplývajúce z dohody týkajúcej sa Gruzínska, ktorá bola uzatvorená v roku 2008. Očakávame, že ruské ozbrojené sily budú stiahnuté z Abcházska a Južného Osetska, a očakávame, že Rusko bude rešpektovať právo Gruzínska uvažovať a rozhodovať o svojej budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE). (PL) Hoci súhlasím s vyhláseniami pána Liseka o Gruzínsku a nezabúdam na to, čo povedali mnohí poslanci Európskeho parlamentu o Ukrajine, zdá sa mi, že na zajtrajšom samite si musíme tiež vyhradiť pár slov – alebo veľmi veľa slov – pre Bielorusko. Chcem všetkých požiadať, aby mali na pamäti, že sa už celé mesiace zaoberáme skutočne ďalekosiahlou politickou krízou v tejto krajine a že sa prinajmenšom niekoľko mesiacov zaoberáme ďalekosiahlou hospodárskou krízou. Tiež sa zaoberáme situáciou, v ktorej Rusko vyvíja tlak na Bielorusko pravdepodobne oveľa energickejšie a účinnejšie, ako je to v súčasnosti v prípade Ukrajiny. Rusko sa v podstate pokúša prevziať celé hospodárstvo alebo skôr strategické odvetvia hospodárstva tým, že využíva dramatickú situáciu, v akej sa bieloruské hospodárstvo nachádza. Mám jednu požiadavku. Ak sa Rusko rozhodne poskytnúť pomoc, a vieme, že sa rozhodlo poskytnúť pomoc Bielorusku, Európska únia by mala zabezpečiť, aby Rusko túto pomoc podmienilo dodržiavaním ľudských práv. Sú to spoločné hodnoty, ktoré máme podľa všetkého spoločné s Ruskom; túto skutočnosť Rusi často opakujú, a tak by nám mali pomôcť zaviesť tieto hodnoty v Bielorusku. V opačnom prípade, financovaním Lukašenkovho režimu, budeme za to zodpovední my.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Pre rokovania s Ruskom máme vždy pripravené viaceré problémové témy, ako sú napríklad úroveň občianskych práv, nezmyselný zákaz dovozu zeleniny z Európskej únie, protiraketový štít umiestnený v Európskej únii či problematická angažovanosť Ruska vo viacerých bývalých sovietskych republikách.

Nechcem tvrdiť, že sa máme vyhýbať rokovaniam v týchto zložitých témach, ale som presvedčený, že nemôžme zotrvávať iba pri nich.

Mali by sme prinášať aj nové námety pre obojstranne výhodnú spoluprácu. Európski výrobcovia potrebujú nové možnosti odbytu pre svoje výrobky. Rusko je rozsiahly obchodný priestor, ktorého kúpna sila neustále rastie. Preto treba intenzívnejšie pracovať na odstraňovaní prekážok, ktoré brzdia obchodnú spoluprácu a spoločne podporiť také projekty, ako je napríklad predĺženie širokorozchodnej železnice vedúcej od Pacifiku čo najhlbšie do vnútra Európskej únie.

Veď takýmito projektmi môže vytvoriť nové impulzy pre spoluprácu, ktorých realizácia prinesie úžitok nielen Európe, ale aj Ukrajine, Rusku a mnohým ázijským krajinám.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). (PL) Medzi Európskou úniou a Ruskom sa uskutočňujú rozhovory o budúcnosti odvetvia energetiky, ale podľa toho, čo som pochopila, sa v súčasnosti vytvára nová skupina, ktorá bude diskutovať o treťom energetickom balíku v súvislosti s bezpečnosťou dodávok plynu. Chcem vyzvať pána komisára Füleho a pána komisára Oettingera, aby poskytli Európskemu parlamentu informácie týkajúce sa pokroku, ktorý sa dosiahol v týchto rozhovoroch, a o výsledku rokovaní tejto skupiny. Chceli by sme tiež zoznam členov skupiny, ktorá sa zúčastní na rokovaniach. Od zástupcu ruského energetického koncernu som sa dozvedela, že táto spoločnosť sa zúčastní na týchto rokovaniach. Chcela by som vedieť, či je to pravda a či sa na rokovaniach zúčastnia zástupcovia veľkých spoločností za ruskú stranu.

Pre Európsky parlament je tiež veľmi dôležitou vecou dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej súťaže v oblasti energetiky bez udeľovania akýchkoľvek výnimiek. Počas posledných prezentácií investičných plánov projektu South Stream v Bruseli bolo evidentné, že Rusko a spoločnosť Gazprom chcú výsady a osobitné postavenie. S tým nemôžeme súhlasiť.

 
  
MPphoto
 

  Vytautas Landsbergis (PPE). – Uznesenie Parlamentu vnímam ako ruku Európy podávanú Rusku dneška, ktoré napriek celej svojej neopodstatnenej pýche a zdedenej arogancii potrebuje skutočne priateľskú radu a akčný plán. Keďže konzultačné služby v oblasti ľudských práv poskytujúce poradenstvo prezidentovi Medvedevovi vyzvali na zásadnú a kompletnú obnovu národného parlamentu, náš Parlament neprichádza s prázdnymi slovami útechy, ale s poskytnutím konštruktívnej spolupráce.

Najväčšia príležitosť tam bude vtedy, ak bude Rusko otvorené a bude sa snažiť vybudovať otvorenú spoločnosť, nie takú, ktorá je uzavretá v spiatočníckom stalinizme.

Tlak, ktorý vyvíja Rusko na zvyšnú časť skupiny G8, aby uznala okupované územia Gruzínska v systéme WTO na strane Ruska, bohužiaľ, nepotvrdzuje skutočne dobrú vôľu z ich strany.

Ak je pravda, že Západ s tým súhlasil, dokazuje tým, bohužiaľ, svoju slabosť tesne pred začiatkom samitu v Nižnom Novgorode.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Niet pochýb o tom, že Rusko je dôležitým partnerom Európskej únie, ale veľmi náročným. Vstup do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) je pre Rusko nepochybne veľmi dôležitý. Chcela by som však otvorene vyzvať na demokratický proces na politickej úrovni aj na úrovni občianskej spoločnosti. Je absolútne nevyhnutné, aby sa rešpektovali a dodržiavali ľudské práva.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Samit EÚ – Rusko sa koná na pozadí regionálneho rozvoja, ktorý ovplyvňuje toto partnerstvo. Reforma európskej susedskej politiky môže pomôcť vyriešiť konflikt v Podnestersku. Rusko naozaj ukázalo záujem o vytvorenie spoločného politického výboru. O štruktúre a termíne vytvorenia tohto orgánu sa však musí diskutovať.

Potravinová kríza, ktorá v súčasnosti zasahuje Európu, zastavila obchod s Ruskom. Nové rokovania o súčasných hygienických predpisoch by mohli túto situáciu zlepšiť. Členstvo Ruska vo WTO bude mať dlhodobý vplyv na hospodárske vzťahy s EÚ. Z tohto dôvodu je potrebné zrevidovať všetky príslušné dohody.

Problematika energetiky je ďalšou témou záujmu, ktorá vyplýva zo začatia projektu AGRI. Tým by sa ponúkol alternatívny zdroj k zdroju, ktorý poskytuje projekt Nabucco.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Je dobré, aby sa Európska únia usilovala o čo najlepšie vzťahy so všetkými svojimi susedmi a, samozrejme, so všetkými krajinami sveta. Niekedy to môže byť ťažké – predpokladám, že najmä pokiaľ ide o Rusko, pretože má veľmi pestrú históriu. Od pádu železnej opony pred viac ako 20 rokmi sa jeho správanie voči niektorým krajinám, najmä voči susedom ako je napríklad Gruzínsko, určite nedá obdivovať.

Všetky rokovania s Ruskom treba, samozrejme, podoprieť uznaním významných hodnôt dodržiavania ľudských práv a rešpektovania susedov. Poskytujú však veľkú príležitosť na riešenie globálnych otázok, ako je zmena klímy, a samozrejme aj veľkú príležitosť na rozvoj oboch našich hospodárstiev. Rusko je rastúca a rozvíjajúca sa krajina, pokiaľ ide o bohatstvo. Ak sa položia správne základy, z dlhodobého hľadiska tu určite existujú veľké príležitosti pre Európsku úniu aj Rusko.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Dnešná výmena názorov bola skutočne veľmi užitočná, lebo doplnila posledné detaily k našim prípravám samitu, a môžete si byť istí, že kľúčové posolstvá odovzdám pani podpredsedníčke a vysokej predstaviteľke Ashtonovej, ktorá bude informovať predsedov a pána komisára Karla De Guchta.

Počul som, ako mnohí z vás požadovali ďalšie rokovania s Ruskom, žiadali, aby sa ďalej rozvíjali vzťahy a koordinácia s Ruskou federáciou, ale tiež som počul žiadosti o viac demokracie a menej úplatkárstva. Tiež som počul výzvu na zastavenie prenasledovania, ktoré bolo hlásené v Nižnom Novgorode, hoci uznávam úlohu Ruskej federácie pri zaisťovaní bezpečnosti samitu.

Videli sme, že naše názory na mnohé veci sa zhodujú. Zhodujeme sa na kľúčovom význame našich vzťahov s Ruskom v dvojstrannom aj mnohostrannom kontexte, či už regionálnom, alebo globálnom. Súhlasíme, že je to všestranný vzťah, v ktorom majú prvoradý význam všetky otázky: hospodárske, sociálne a environmentálne, otázky ľudských práv a právneho štátu, bezpečnostných aspektov a politickej spolupráce.

Nemali by sme očakávať, že sa na tomto samite vyriešia všetky nevyriešené problémy – a áno, upozorníme na otázku zeleniny. Mali by sme sa však zamerať na dosiahnutie výrazného pokroku vo viacerých oblastiach.

Dovoľte mi vyjadriť sa k niektorým z týchto oblastí. Po prvé, voľby. Ruské orgány si dobre uvedomujú, že Európska únia bude veľmi pozorne sledovať volebné procesy v roku 2011 a v roku 2012. Ak sa v nadchádzajúcich voľbách zistí protiprávne konanie, tieto otázky sa budú musieť riešiť. Práve teraz vyzývame Rusko, aby dodržiavalo záväzky, ku ktorým sa zaviazalo v rámci Rady Európy, Organizácie Spojených národov a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v súvislosti so slobodnými a spravodlivými voľbami, a dobre spolupracovalo s Úradom OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ÚDIĽP), aby sa zaistilo primerané monitorovanie. Osobitný dôraz budeme klásť na otázku registrácie nových strán a prístupu k volebnému procesu.

Po druhé, vzal som na vedomie obavy Parlamentu týkajúce sa situácie v oblasti ľudských práv v Rusku; s väčšinou z nich súhlasíme a tieto otázky predložíme na rokovaní s ruským prezidentom na samite. Hlavným fórom na riešenie otázok týkajúcich sa ľudských práv a právneho štátu sú konzultácie o otázkach ľudských práv medzi zástupcami Európskej únie a Ruska. Je to dôležitý nástroj a jeho potenciál treba naplno využiť. Bohužiaľ, zatiaľ sa to nedeje a Európska únia preto zdôrazní potrebu priameho a užitočného dialógu, ktorý si vyžaduje revíziu postupov konzultácií.

Po tretie, partnerstvo pre modernizáciu. Plne súhlasím s váženými poslancami, že partnerstvo pre modernizáciu by malo mať všeobecný základ. Koordinátori predložia v Nižnom Novgorode druhú správu programu týkajúceho sa realizácie partnerstva, a ako uvidíte, princípy právneho štátu sú podstatou tejto iniciatívy a máme konkrétne projekty v tejto oblasti.

Po štvrté, Rusko je susedom našich susedov a myslím si, že Nižný Novgorod bude výbornou príležitosťou vyjadriť sa k nedávno prijatému dokumentu o revízii európskej susedskej politiky (ESP) a s ohľadom na tento dokument zabezpečiť našu transparentnosť v politike uplatňovanej voči našim spoločným susedom s Ruskom. Je to príležitosť – založená okrem iného na tejto transparentnosti –, aby sme upozornili na to, že starostlivosť o blaho spoločných susedov je proces, ktorý je prospešný pre všetkých. Myslím si, že to tiež bude dobrá príležitosť, založená na určitých nových myšlienkach v tejto revízii ESP, hovoriť o posilnenej spolupráci pri riešení dlhotrvajúcich konfliktov v našom susedstve.

Po piate, na samite sa bude riešiť otázka spolupráce v oblasti energetiky. Potrebujeme transparentné, spravodlivé a konkurencieschopné vzťahy v oblasti energetiky a naše záujmy prednesieme v rámci rozhovorov s ruským prezidentom. Ako som zdôraznil na úvod, budeme klásť dôraz na potrebu ďalších reforiem v ruskom odvetví elektrickej energie a plynárenstva s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých.

Európska únia a Rusko sú partneri. Partneri by mali často spolu hovoriť, mali by sa snažiť podľa možnosti dosiahnuť konsenzus, ale nemali by sa zdráhať otvorene riešiť problematickejšie aspekty. Hovorili sme dnes o niektorých z týchto problematických aspektov. Mali by sa riešiť na samite, a ak to bude možné, mali by sme hľadať riešenia alebo aspoň zlepšenie.

Už som spomínal revíziu ESP. Pevne verím, že jednou z pridaných hodnôt tejto zrevidovanej susedskej politiky je, že všeobecne uplatniteľné hodnoty a zásady, ktoré sú v nej zohľadnené, sa nebudú uplatňovať len na malé a stredne veľké susedné krajiny.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúca. – V súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku som dostala šesť návrhov uznesenia.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční zajtra (9. júna 2011).

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), písomne. (RO) Som rád, že patrím medzi tých, ktorí podpísali toto uznesenie, ktoré znovu potvrdzuje význam rešpektovania demokracie a ľudských práv vo vzťahoch medzi Európskou úniou a Ruskom. Počnúc dialógom o ľudských právach medzi Ruskom a EÚ a pokračujúc samitmi si myslím, že je potrebný systematický a čestný prístup v prípadoch, keď sa nedodržujú normy spravodlivých súdnych procesov alebo keď sú aktivisti v oblasti ľudských práv alebo novinári prenasledovaní a bránia im vykonávať prácu.

Okrem toho je potrebné zaviesť jasné referenčné kritériá v súvislosti s dodržiavaním demokratických noriem zo strany Ruska, ktoré pomôžu prehĺbiť vzťahy s EÚ. A napokon nesmieme zabudnúť ani na podporu, ktorú je potrebné poskytnúť v rozvíjajúcej sa občianskej spoločnosti ako ručiteľ demokracie, ktorý nebude len dodržiavať postupy, ale bude aj skutočne otvorený.

 
Posledná úprava: 18. októbra 2011Právne oznámenie