Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2713(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0362/2011

Debatter :

PV 09/06/2011 - 12.2
CRE 09/06/2011 - 12.2

Omröstningar :

PV 09/06/2011 - 13.2

Antagna texter :


Debatter
Torsdagen den 9 juni 2011 - Strasbourg EUT-utgåva

12.2. Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Talmannen. - Nästa punkt är en debatt om sex resolutionsförslag om Guantánamo: det förestående beslutet om dödsstraff(1).

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, författare. (EN) Herr talman! ECR-gruppen anser att dödstraffet är en personlig samvetsfråga för varje ledamot, och även om vi erkänner EU:s gemensamma ståndpunkt mot avrättningar under alla omständigheter, är det ändå så att många miljoner EU-medborgare, våra väljare, fortfarande är för dödsstraff.

Dessutom handlar den här resolutionen om ett eventuellt dödsstraff för några av världens farligaste terrorister, som inte tvekade att konspirera för att mörda tusentals oskyldiga människor. När jag läste resolutionen tänkte jag på mina egna väljare, som skoningslöst sprängdes i luften av al-Qaida-inspirerade terrorister i London för sex år sedan. Kampen mot den globala islamiska terrorismen är ett asymmetriskt krig med oförutsedda resultat och exempellösa konsekvenser, och nu behövs det en ny internationell jurisprudens för att hantera dessa frågor.

Interneringsanläggningen i Guantánamo Bay är en spegling av denna tragiska situation. Den är också en spegling av det faktum att Förenta staterna bär en oproportionerligt stor del av bördan för det globala kriget mot terrorn. Alla sådana rättegångar som genomförs av de amerikanska myndigheterna – Förenta staterna är ju trots allt en demokrati som delar våra gemensamma värderingar – måste naturligtvis genomföras på ett rättvist sätt med alla tillämpliga processgarantier, och helst i civila domstolar.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, författare. (EN) Herr talman! EU motsätter sig radikalt dödsstraff. Dödsstraffet bör avskaffas och EU, särskilt vice ordföranden/höga representanten, det kommande polska ordförandeskapet och samtliga medlemsstater, måste i starka ordalag kräva att Förenta staterna inte överväger dödsstraff som ett alternativ vid militärkommissionens första rättegång mot en Guantánamofånge. Fallet med den saudiarabiske medborgaren Abd al-Rahim al-Nashiri måste bli vägledande.

Det skulle inte bara vara en skamfläck för Förenta staternas människorättssituation att sätta honom i dödscell, utan det skulle även kunna bli fullständigt kontraproduktivt i kampen mot terrorismen. President Barack Obama är fast besluten att göra upp med president George Bushs skandalösa arv när det gäller att nonchalera internationell rätt i den nationella säkerhetens namn. President Barack Obama har ännu inte infriat sitt löfte om att stänga Guantánamo – en fråga där EU-medlemsstaterna både kunde och borde ha hjälpt honom mer. Men kongressen kan också hjälpa honom och utöva påtryckningar för att återkalla detta beslut om att återinrätta systemet med militärkommissioner, eftersom det inte ger några garantier för rättvisa rättegångar, och måste också återkalla beslutet om att kvarhålla interner på obestämd tid, mot vilka inga anklagelser riktas.

EU måste vara mycket tydligt på den här punkten: åtala dem eller släpp dem. Abd al-Rahim al-Nashiri har hållits i förvar av Förenta staterna i nio år och han hävdar att han har internerats i hemlighet av CIA och kvarhållits i en hemlig interneringsanläggning i Polen. Det kommande polska EU-ordförandeskapet har därför ett särskilt ansvar att skipa rättvisa för en man som har utsatts för tortyr och olaglig internering, och som nu står inför en orättvis rättegång i en militärdomstol. Det är dags att ställa saker och ting till rätta.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Herr talman! Jag vill ställa en fråga: var har Ana Gomes fått informationen om hemliga interneringsanläggningar i Polen ifrån? Det pågår en utredning om den här frågan i Polen, och hittills har det inte framkommit några bevis för att sådana anläggningar har existerat. De kanske fanns, men det finns inga bevis för det. Så jag vill gärna få reda på informationskällan.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, författare. (EN) Herr talman! Parlamentet genomförde en undersökning av det så kallade programmet för överlämnanden och reste till Polen och två andra länder, bl.a. Rumänien, där det påstods ha funnits hemliga fängelser. Vi vet nu att man fann något i Litauen, och en parlamentarisk undersökningskommitté har inrättats i landet.

Vi förväntar oss inget annat av det kommande polska ordförandeskapet än en ordentlig utredning för att ta reda på sanningshalten i dessa allvarliga anklagelser.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, författare. (FR) Herr talman! Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster fattade beslutet att inte ansluta sig till denna resolution om Guantánamo. Vi beklagar inte innehållet, utan finner det snarare halvhjärtat. För min del beklagar jag vårt arbetssätt när vi tog fram den här resolutionen.

Vi har talat i mycket försiktiga ordalag om att fördöma de människorättskränkningar som begås av ett land som säger sig vara världens största demokrati och som fortfarande tillämpar dödsstraffet. Guantánamo visar dock världen hur landet begår människorättskränkningar och kränker den internationella rätten i terrorismbekämpningens namn.

Män har internerats i nästan tio år på denna del av det kubanska territoriet av det enda skälet att kringgå den amerikanska jurisdiktionen och trots att det inte finns bevis mot några av dem. För dessa män är detta ett fall av godtycklig internering. Ännu värre, vissa av dem har torterats, även på europeisk mark, i Rumänien, Litauen och Polen. Men det får man inte tala om. Vi kan predika om mänskliga rättigheter för hela världen, men vi är inte förmögna att upprätthålla dem på vårt eget territorium.

Det får vi inte ens tala om i dag, i denna resolution! Jag beklagar detta djupt och jag anser inte att det här är det rätta sättet att främja respekten för de mänskliga rättigheterna i världen.

Ja, det är viktigt att förhindra att Abd al-Rahim al-Nashiri och många andra döms till döden, men vi borde ha fördömt Förenta staternas ståndpunkt mycket starkare i det här avseendet, och det minsta vi kunde ha gjort var att åtminstone uttrycka vårt beklagande över president Barack Obamas förändrade inställning, särskilt när det gäller militärdomstolar.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, författare. – (RO) Herr talman! Jag har en fråga till Marie-Christine Vergiat och jag beklagar att jag inte kunde ställa en fråga Ana Gomes också. När det gäller dessa anklagelser mot Rumänien, precis som de anklagelser som Ana Gomes framförde mot Polen, anser du, Marie-Christine Vergiat, att detta hjälper Abd al-Rahim al-Nashiris fall? Hur hjälper hänvisningar till dessa anklagelser oss att finna sätt att förhindra dödsstraff? Eller handlar vår resolution inte om dödsstraffet, utan i stället om dessa anklagelser?

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, författare. (FR) Cristian Dan Preda, vi satt med på samma sammanträde, men vi har inte samma uppfattning om dessa torsdagssammanträden. Jag är emot att dubbla måttstockar tillämpas på mänskliga rättigheter. När det gäller vissa länder överdriver vi, vi kommer med storslagna uttalanden, och för andra länder och dessutom på ett ganska godtyckligt sätt, tar vi bara hänsyn till specifika situationer. Det sammanträde som jag talar om, som hölls för att utarbeta den här resolutionen, var rena farsen ur den synvinkeln, och det var därför jag lämnade det.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - (EN) Herr talman! Jag vill fråga Marie-Christine Vergiat om det inte är så att hennes hat snarare är riktat mot Förenta staternas krig mot terrorn än frågan om dödsstraff? Jag har aldrig hört hennes grupp fördöma avrättningarna av människor i länder som Kuba, eller ens i Kina, där detta tyvärr är vanligt förekommande.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, författare. (FR) Charles Tannock, jag hänvisar till mina uttalanden om Kuba. Jag sade att jag fördömer människorättskränkningar i hela världen, på Kuba och på andra håll.

Jag behöver ingen föreläsning från dig i den här frågan. Jag försvarar inte de kristna mot muslimerna. Jag försvarar alla människor som lever på vår jord, så att de kan vara fria och likvärdiga – varenda en!

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, författare.(RO) Herr talman! Jag föreslår att vi inriktar oss specifikt på al-Nashiri-fallet. Det finns en risk för att militärkommissionen dömer Abd al-Rahim al-Nashiri till döden under rättegången. Precis som Charles Tannock vill jag påminna er om att Abd al-Rahim al-Nashiri har anklagats för mycket allvarliga brott, bl.a. för delaktighet i attackerna mot ett amerikanskt hangarfartyg och oljetankern MV Limburg. Eftersom vi principiellt är mot dödsstraffet måste vi uppmana de amerikanska myndigheterna att inte döma honom till dödsstraff.

Jag vill dock påpeka att Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) alltid har sett starka transatlantiska förbindelser som en prioritering, och det gör vi fortfarande, eftersom vi är övertygade om att vi delar gemensamma värderingar och respekten för de mänskliga rättigheterna. Här i parlamentet är vi eniga i vårt starka fördömande av terrorhandlingar och i vårt stöd till offren för dessa attacker. Jag beklagar dock att en demokrati som Förenta staterna och diktaturer som dem som Marie-Christine försvarar uttryckligen eller underförstått grupperas tillsammans.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, författare. (EN) Herr talman! Jag vill fråga Cristian Dan Preda om vad han har att säga om att många kolleger, däribland jag själv, i morse här i parlamentet tydligt hörde Thomas Hammarberg, Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, besvara en fråga om detta och säga att han faktiskt har bekräftelser på de allvarliga misstankarna om existensen av hemliga interneringsanläggningar i Polen, Litauen och Rumänien, och att han förväntar sig att dessa frågor utreds.

Jag vill klargöra att jag personligen inte har något emot Förenta staterna. Jag kan bara känna beundran för ett Förenta staterna som försvarar rättstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna och därmed skiljer sig från de terrorister vars mål är att förringa rättstatsprincipen och kränka demokratin och de mänskliga rättigheterna.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, författare.(RO) Jag vill ta tillfället i akt för att säga att jag djupt beklagar att du under hela den här diskussionen aldrig har trott på de rumänska myndigheternas ståndpunkt. Jag måste påminna dig om att Rumänien är en EU-medlem och jag tycker att vi åtminstone borde kunna lita på våra partner. Jag vill dessutom påminna dig om att de rumänska myndigheterna alltid har lämnat den information som efterfrågats i dessa internationella utredningar. Samtliga utredare gavs tillträde till flygplatserna i Otopeni, Bukarest och Constanţa samt till satellitcentrumet vid Torrejón. Det rådde en atmosfär av samarbete under hela utredningen, och det finns inga möjligheter att bekräfta dessa åtgärder på ett trovärdigt sätt. I detta spel, där alla kommer med kommer med samma motbeskyllningar hela tiden, förstår jag faktiskt inte varför du aldrig tror på en partnerstats myndigheter. Ana Gomes, Rumänien är EU-medlem och ska inte sammanblandas med de länder som vi diskuterar här i parlamentet varje torsdag.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, författare. (FR) Jag konstaterar att Cristian Dan Preda kommer långt bort ifrån det ämne vi diskuterar för att skynda till Rumäniens hjälp, men det var inte det jag ville få sagt.

Jag beklagar att han kommer med påståenden som jag anser vara förolämpningar mot mig. Cristian Dan Preda, jag är ledsen, men jag har aldrig, varken här i parlamentet eller någon annan gång i mitt liv, försvarat en enda diktatur någonstans i världen. Jag har alltid påtalat alla människorättskränkningar, var de än begås.

Jag ber honom därför att ta tillbaka de kommentarer han fällde om mig och tackar honom på förhand.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, författare.(RO) Herr talman! Som jag förstod det hade en fråga ställts, men den ställdes inte till mig. Det jag vill säga är att jag fortfarande tycker att det är fel att vi sätter alla demokratier i samma båt och likställer dem, demokratier som Förenta staterna eller EU-medlemsstater, med länder och samhällen där makten utövas på ett auktoritärt eller totalitärt sätt och medborgarna utsätts för överdrivna kränkningar. Det var vad jag ville säga. Om Marie-Christine Vergiat tog illa upp för det, är jag väldigt ledsen.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, författare. (EN) Herr talman! Jag vet inte om vi ska rösta om resolutionen nu, men vi kommer hur som helst att göra det i slutet av denna debatt. Jag anser att den här frågan är ett bra exempel på vad det innebär att agera konsekvent med våra principer och värderingar, eftersom parlamentet har yttrat sig mot dödsstraffet vid många tillfällen, var det än tillämpas. Parlamentet har även talat om vad processgarantier betyder, och dessa två grundläggande människorättsfrågor står på spel i fallet Abd al-Rahim al-Nashiri.

Rättssäkerheten utesluter militärkommissioner. Vi har redan kritiserat detta system, eftersom det inte i något avseende uppfyller de internationella normerna för rättvisa rättegångar. I detta fall riskerar denne saudiarabiske medborgare dessutom att dömas till döden av en militärkommission, trots att FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska eller godtyckliga avrättningar 2009 uppmanade Förenta staterna att inte genomföra åtal inför militärkommissioner i mål som kan leda till dödsstraff.

Den liberala gruppen här i parlamentet står fullständigt fast vid sitt åtagande att bekämpa terrorism, men utan några eftergifter när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, författare.(DE) Herr talman, herr Oettinger! Den sittande amerikanska regeringen uttalade sig i början tydligt för att stänga interneringsanläggningen i Guantánamo.

Tyvärr lyckades den amerikanska regeringen inte följa upp sitt uttalande. Åtagandet var bland annat att avskaffa de militärkommissioner som inrättats på Guantánamo eftersom de inte uppfyller normerna för rättvisa rättegångsförhandlingar. Detta gör det förestående beslutet om dödsstraff och hotet om avrättning ännu mer dramatiskt. I vår resolution uppmanar vi därför alla EU-institutioner och medlemsstater att brådskande göra allt de kan för att förhindra att Abd al-Rahim al-Nashiri blir avrättad.

Vi uppmanar därför än en gång Förenta staterna att införa ett moratorium mot dödsstraff och därmed ansluta sig till en världsomspännande rörelse där 96 stater har fattat ett oåterkalleligt beslut om att avskaffa dödsstraffet. Det antal stater som har valt att behålla dödstraffet och fortfarande tillämpar har minskat till 58. Det är en positiv utveckling.

Abd al-Rahim al-Nashiri internerades i Polen i ett hemligt fängelse som inrättats av CIA, där han utsattes för intensiv tortyr. Vi européer måste slutligen acceptera vårt gemensamma ansvar för dessa allvarliga människorättskränkningar. Att lägga locket på och sopa det under mattan och låta de skyldiga i stort sett vara immuna mot åtal får inte fortsätta. Dagens debatt visar även att det inte hjälper att tala ytligt om antiamerikanska eller antieuropeiska känslor. I stället måste vi ta itu med fakta, även de källor som Ana Gomez hänvisade till. Dessutom lade FN:s särskilda rapportör om tortyr fram ett användbart dokument under det senaste utskottssammanträdet, som visar att fängelser av det här slaget faktiskt inrättades av CIA i Polen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, för PPE-gruppen.(DE) Herr talman! Förenta staterna är inte världens största demokrati, som en annan talare sade. Det är den tredje största. Hur som helst tror jag inte att Förenta staterna kommer att bli särskilt imponerat när världens näst största demokrati efter Indien – EU – förlorar sig i interna meningsstrider i den här viktiga frågan.

Frågan är alldeles för allvarlig, och det har helt riktigt påpekats att vårt partnerskap med Förenta staterna grundas på mänskliga rättigheter. Vi kämpar för att den internationella rätten ska råda. Guantánamo är ett område där nationell och internationell rätt inte tillämpas, och därför strider det mot de internationella rättsprinciperna. Vi kämpar mot militär jurisdiktion och för rättsstatsprincipen, som inte är förenlig med militär jurisdiktion. Vi kämpar för rätten till liv, och det är inte förenligt med dödsstraffet. Vi kämpar för mänskliga rättigheter, och de mänskliga rättigheterna kränks i Guantánamo. Därför måste vi klargöra för en viktig allierad som Förenta staterna att vi inte tänker godta detta. Detta har varit parlamentets ståndpunkt ända från början och bland samtliga grupper. Det har också varit den ståndpunkt som Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater) hyser. Guantánamo måste stängas. Även terrorister har mänskliga rättigheter, men de måste naturligtvis få ett rättmätigt straff i offrens intresse. Detta måste emellertid ske enligt en korrekt rättsprocess.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - (EN) Herr talman! Jag har en enorm respekt för Bernd Posselt. Världens största demokrati är naturligtvis Indien. Jag har dock aldrig hört EU beskrivas som ett land tidigare. Kan Bernd Posselt bekräfta om detta är den åsikt hans grupp hyser nu, dvs. att EU är ett land precis som Indien, Brasilien, Förenta staterna, de stora demokratierna i världen, som det var förut?

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, (PPE).(DE) Herr talman! Jag följer Winston Churchills tradition, som sade: ”Vi måste bygga upp ett slags Europas förenta stater.”

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis, för S&D-gruppen. (EN) Herr talman! Det faktum att dödsstraffet fortsätter att tillämpas i Förenta staterna och den rådande situationen i Guantánamo Bay undergräver Förenta staternas legitimitet som vår partner i kampen för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna. Jag uppskattar varmt president Barack Obamas tidigare uppmaningar om att stänga Guantánamo, men vi har inte sett några avgörande åtgärder från den amerikanska regeringens sida för att förverkliga detta eller vidta åtgärder för att reformera sitt system för hantering av internerade personer, särskilt i fallet Abd al-Rahim al-Nashiri.

Det är omöjligt att förklara för folket i Europa eller i världen varför dödsstraffet, som har avskaffats i Ukraina, Ryssland, Azerbajdzjan och överallt annars i Europa, utom i Vitryssland, fortfarande finns kvar i Förenta staterna. Jag tror inte att det kommer att dröja alltför länge innan vi får goda nyheter om den här frågan från Förenta staterna.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, för ALDE-gruppen. (EN) Herr talman! Det finns ingen som inte håller med om att terrorismen måste förhindras och att misstänkta personer måste ställas till svars inför en rättvis domstol, men i den så kallade kampen mot terrorn riskerar vi att kompromissa med just de friheter och värderingar som vi påstår oss försvara mot terrorismens förstörelse. Om vi tillåter att de grundläggande rättigheterna och principerna undergrävs kommer vi att tillåta att terroristerna vinner. Om vi inte handlar rättvist blir vi mindre trovärdiga och till och med svaga.

President Obamas tillkännagivande av att kampen mot terrorn var över var ett av hans första landmärken. Att Guantánamolägret inte har stängts är en besvikelse, och vi måste även se på oss själva i Europa, där vi inte är beredda att ta emot kvarvarande fångar. Vi måste få klarhet i den medverkan till överlämnanden och utomrättsliga handlingar, bland annat tortyr, som skett på europeisk mark. Ja, vi måste hålla fast vid de högsta normerna och granska dessa mörka sidor i EU:s moderna historia. Detta innebär att vi öppet måste kunna tala om de länder som är inblandade. Till och med i parlamentet tycks det vara svårt.

EU och Förenta staterna måste samarbeta, inte för att kränka mänskliga rättigheter, utan för att ta itu med de mest akuta hoten i vår värld. Vi delar i allmänhet centrala värderingar, men våra olika inställningar till dödsstraff, som jag stolt kan säga att hela Europa har förbjudit, gör att vi vår gemensamma röst blir mindre effektiv och mindre trovärdig i världen. Låt oss föregå med gott exempel i den fria världen och låt oss bli kända för vår respekt för mänskliga rättigheter, oavsett huruvida vi har att göra med vänner eller fiender.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen. (EN) Herr talman! Jag vill tacka alla kolleger som har påmint mig om att funderingar kring mänskliga rättigheter bara kan bygga på en icke-diskriminerande behandling av alla kränkningar av mänskliga rättigheter, oavsett var de sker. Detta gäller även om de sker inom EU eller utanför EU. Jag anser att tiden är inne för parlamentet att ta sig en andra titt på den möjliga inblandningen av EU-medlemsstater i dessa överlämnanden och hemliga fångläger.

Jag anser inte att någon bör vara rädd för att möta sanningen. Genom ett nytt betänkande skulle parlamentet säkerligen kunna kasta ljus över frågan och även göra upp med orättfärdiga påståenden och misstankar.

Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, som jag beundrar väldigt mycket, har som tidigare nämnts i dag förklarat att det här inte är något avslutat kapitel, utan att det fortfarande pågår, och att han innerligt önskar att parlamentet ska samarbeta med Europarådet i denna viktiga fråga.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy, för GUE/NGL-gruppen. – (EN) Herr talman! De imperialistiska makternas hyckleri och dubbelmoral kring mänskliga rättigheter har visat sig mycket tydligt bakom taggtråden i Guantánamo. Filer från WikiLeaks har nu gett oss en ännu tydligare bild av de grövsta kränkningarna av mänskliga rättigheter som har ägt rum där, till exempel den omfattande användningen av skendränkning och andra former av brutal tortyr för att få fram bekännelser och information, och de har även avslöjat att hundratals människor har hållits fångna i Guantánamo utan att det funnits några verkliga bevis mot dem.

Hittills har Barack Obama inte bara övergett sitt löfte att stänga detta fruktansvärda fängelse, utan han har nu även samtyckt till att militärrättegångar för fångar återupptas. Detta helvetesläger måste stängas omedelbart och alla nuvarande fångar måste få en rättvis rättegång inför en civil domstol, alla CIA:s hemliga tortyrfängelser måste stängas, användningen av Shannon-flygplatsen på Irland för CIA:s militärflyg och överlämnanden måste stoppas och det barbariska dödsstraffet måste få ett slut.

(Talaren godtog att besvara en fråga (blått kort) i enlighet med artikel 149.8 i arbetsordningen.)

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). (RO) Herr talman! Jag vill fråga Paul Murphy om han mycket snabbt även kan beskriva hur politiska fångar torteras i Kuba.

 
  
MPphoto
 

  Paul Murphy, (GUE/NGL).(EN) Herr talman! I likhet med Marie-Christine Vergiat stöder jag inte tortyr. Jag stöder inte kränkningar av mänskliga rättigheter någonstans. Här anser jag dock att vi talar om Guantánamo. Jag anser att vi talar om hemliga fångar. Jag anser att vi talar om grova kränkningar av mänskliga rättigheter och jag anser att de äger rum i den största imperialistiska makten i världen – Förenta staterna – och att de bör där fördömas.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, för EFD-gruppen. (EN) Herr talman! Guantánamofrågan är viktig, men vi bör sätta den i rätt perspektiv. Det sammanlagda antalet fångar i Guantánamo är 775 sedan fängelset öppnade. Om man ser sig omkring här i kammaren nu skulle det finnas plats för alla de 775 personer som har suttit fängslade i Guantánamo.

Naturligtvis är parlamentet starkt övertygat om individens frihet och om rättssäkerheten, och detta med rätta, men vi bör samtidigt erkänna att vissa fångar utgör ett problem. Till exempel förklarade en brittisk medborgare när han häktades på slagfältet i Afghanistan med vapen och iförd en svart talibansk turban att han var i Afghanistan för att gå en datorkurs.

Parlamentets engagemang för att rättsförfarandet i Guantánamo ska ha absolut prioritet är imponerande. Jag vill hävda att individens frihet i enlighet med lagen skulle gynnas mer världen över om parlamentet intresserade sig mer för verksamhet som rör den europeiska arresteringsordern. Den europeiska arresteringsordern innebär till sin beskaffenhet att rättsligt skydd mot godtyckliga frihetsberövanden kringgås och undviks, samtidigt som 500 miljoner människor i Europa omfattas av den, medan det i nuläget bara finns 171 fångar i Guantánamo.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). (IT) Herr talman! För fem dagar sedan rapporterades det att fem av de personer som förmodas ha stått bakom attentaten den 11 september mot de så kallade Twin Towers formellt har ställts inför rätta för andra gången. Därigenom har Barack Obamas administration formellt öppnat upp för att dessa personer ska ställas inför rätta av militärkommissioner i fängelset i Guantánamo.

Trots att min vrede mot och fördömelse av alla terroristangrepp och av fundamentalistisk terrorism är orubblig anser jag att man måste kräva att dödsstraffet avskaffas i alla lägen och under alla omständigheter. Jag säger detta eftersom vi är emot varje kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, alltid och oavsett var de inträffar.

Vi har faktiskt redan fördömt kränkningen av Guillermo Fariñas rättighet att komma hit till Strasbourg för att ta emot Sacharovpriset. Vi talar om Guillermo Fariñas, en man som ledamöterna i gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster inte vill att Sacharovpriset skulle gå till, eftersom utnämningen hade utnyttjats av politiska skäl.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin (GUE/NGL). - (FR) Herr talman! Här har vi ett praktexempel på hur EU använder frågan om mänskliga rättigheter för sina egna ändamål! Vi vägrar att tydligt fördöma Förenta staterna för den brottsliga inställning landet visar i Guantánamo. Vi vägrar att erkänna EU-medlemsstaternas ansvar för att tillåta fängslanden och tortyr i CIA:s hemliga fängelser.

Vi vägrar att tala om de minderåriga personer som har fängslats och torteras av Förenta staterna i Guantánamo trots att de enligt Unicef anses vara barnsoldater som har häktats, medan vi däremot inte skulle tveka att kritisera hemska diktaturer och rösta för sanktioner i andra länder. När det handlar om oss själva och om Förenta staterna tycks mänskliga rättigheter vara ett mindre problem.

Vi ber från vår sida att mänskliga rättigheter ska gälla överallt. Vi ber även att vår inställning enbart ska vägledas av en önskan att tjäna folket och att Förenta staterna ställs inför rätta för kränkningar av mänskliga rättigheter samt att de EU-medlemsstater ställs inför rätta som visar sig vara skyldiga till medverkan till brott. Internationell rätt måste efterlevas i alla tider, och tortyr och mord som begås i kampen mot terrorism måste stoppas.

Sist med inte minst måste denna bas vid Guantánamo stängas och Kuba måste återfå kontrollen över hela sitt territorium, vilket är värt att upprepa.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE). (EN) Herr talman! Lika väl som rätten till liv har en mycket speciell plats bland de mänskliga rättigheterna saknas det plats för dödsstraff i ett demokratiskt samhälle. I dag är Europa den enda region i världen som har övergett dödsstraffet, med ett beklagligt undantag för Vitryssland. Jag vill betona att EU fortfarande har ett stort engagemang för att dödsstraffet ska avskaffas överallt.

Det råder inget tvivel om att de transatlantiska förbindelserna är ovärderliga för EU, precis som vårt ömsesidiga samarbete i kampen mot terrorismen. Jag vill ändå ta tillfället i akt och stödja kravet på att myndigheterna i Förenta staterna inte ska ge Abd al-Rahim al-Nashiri dödsstraff.

Sammanfattningsvis instämmer jag med alla kolleger som uppmanar de länder som fortfarande har kvar dödsstraffet att följa den europeiska modellen, förbjuda dödsstraffet och göra det allmänt godtagbart att avskaffa det. Alla avrättningar, oavsett var de äger rum, bör fördömas.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). (EN) Herr talman! Jag instämmer med de kolleger som säger att vi måste vara säkra på att vi har all nödvändig information när vi riktar en sådan allvarlig anklagelse mot ett land. Jag anser inte att det här handlar om dubbelmoral. Det handlar om uppriktighet och om att vara professionellt informerad.

I denna fråga har Förenta staterna ansvar för fångarnas rättigheter och en moralisk skyldighet att avskaffa dödsstraff. Med tanke på att de transatlantiska förbindelserna i första hand bygger på gemensamma värderingar hoppas jag att de amerikanska myndigheterna kommer att vara mer mottagliga för EU:s åtagande att avskaffa dödsstraffet världen över.

– (RO) I ett annat sammanhang vill jag svara Cristian Dan Preda. Det faktum att vi stöder att dödsstraffet avskaffas innebär inte att vi underskattar det strategiska partnerskap som vi har med Förenta staterna och som vi vill ha både för EU och våra länder. Förbindelserna med Förenta staterna är inte bara en prioritering för din grupp, Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater), utan även för Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet, och så kommer det hädanefter också att förbli.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE). (EN) Herr talman! Jag vill lyfta fram fallet Abd al-Nashiri. Abd al-Nashiri är inte bara symbolisk på grund av Guantánamo och dödsstraff, utan även på grund av att han är en av de två namngivna personer som fallit offer för hemliga häktningar i Europa. Han har faktiskt fått offerstatus i polska rättsliga undersökningar, tillsammans med Abu Zubaydah, och ingetts vissa konkreta förhoppningar om att ansvarighetsprocessen kan flyttas till Europa.

Jag anser att det därför är mycket viktigt att den slutliga resolutionen innehåller ett tydligt krav på en fullständig och effektiv undersökning av EU-medlemsstaternas medverkan till brott och deras överlämnanden och hemliga häktningsprogram. Precis som Amnesty har föreslagit är det viktigt att koppla dessa till betänkandet om CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och olaglig internering av fångar, som utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har beslutat att ta upp i ett nytt initiativbetänkande. Arbetet i Europaparlamentet på ansvarighetsområdet är definitivt rätt sätt att behålla dessa frågor på EU:s dagordning.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Herr talman! Här har vi ytterligare ett beklagligt exempel på den dubbelmoral som så ofta visar sig här i parlamentet. I den här debatten handlar det om kränkningar av mänskliga rättigheter genom de amerikanska myndigheterna, godtyckliga och olagliga frihetsberövanden, nekad rätt till en rättvis rättegång samt användning av tortyr och dödsstraff.

Vissa av dessa kränkningar har begåtts med bevisad medverkan av EU-medlemsstater, som har gjort sina territorier tillgängliga för CIA. I den gemensamma resolutionen finns beklagligt nog dock inte ett enda ord om fördömelse av de amerikanska myndigheterna eller de europeiska länder som har medverkat till denna verksamhet. Sådana ord råder det aldrig brist på när det handlar om att fördöma vissa andra länder! I detta fall har kraven mildrats och man föredrar att i resolutionens första punkt betona det nära transatlantiska förhållande som bygger på en gemensam värdegrund och på respekt för mänskliga rättigheter. Ni ser själva vad denna respekt leder till. Det är beklagligt, men mycket avslöjande.

Jag skulle vilja avsluta med att säga att det i stället för att vädja om att Guantánamobasen ska stängas vore mer ändamålsenligt att kräva att Kubas självständighet återupprättas i denna del av dess territorium, som olagligen har ockuperats av Förenta staterna.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). (FI) Herr talman! Vi är utan tvivel ense om en sak, nämligen att EU måste fortsätta sitt nära samarbete för att utrota internationell terrorism. Vi måste dock vara mycket tydligare med att kampen mot terrorism inte kan föras på bekostnad av mänskliga rättigheter och andra grundläggande värderingar.

EU har varit emot tortyr och dödsstraff under en lång tid nu, och detta gäller även i fallet al-Nashiri. Man måste ha två viktiga principer i åtanke: den ena är att vi säger ett ovillkorligt ”nej” till dödsstraff och den andra att kampen mot terrorism även måste vara en kamp mot orsakerna till terrorism. Som ni vet bygger våra transatlantiska förbindelser på värderingar som vi har delat under en lång tid, t.ex. universella mänskliga rättigheter och rätten till en rättvis rättegång. Därför måste Förenta staterna granska sina militärdomstolar, stänga Guantánamo och avstå från tortyr under alla omständigheter.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE). (PL) Herr talman! Många av mina kolleger har talat om bevis för att det finns interneringsanläggningar i Polen och Rumänien och bevis för att tortyr används. Jag vill innerligt vädja om att dessa bevis ska överlämnas till den polska åklagarmyndigheten, eftersom en utredning av frågan är på väg att genomföras i Polen. Åklagarmyndigheten är en oberoende enhet, även oberoende av regeringen, och utredningen övervakas av Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter. I utredningen deltar advokater som företräder två Guantánamofångar, så om det finns bevis bör dessa överlämnas till den polska åklagarmyndigheten, så att de kan undersökas. Under förra valperioden fanns det en parlamentskommitté som undersökte den här frågan. En av dem som ingick i denna kommitté säger att det i dag finns bevis i Polen i form av ett dokument som undertecknats av en före detta polsk socialdemokratisk premiärminister och som reglerar ärendet med en interneringsanläggning. På frågan om han hade sett detta dokument svarade han att han inte hade sett det, men hört talas om det. Så jag hoppas att de personer som har bevis och dokument kommer att överlämna dessa och inte bara tala om dem.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Herr talman! Man måste säga att den här debatten och det politiska käbbel som pågår mellan oss inte enbart har tjänat syftet att utforma resolutionen på bästa sätt eller visat att vi här i parlamentet, och enhälligt inom EU i allmänhet, engagerar oss för att försvara varje individs rätt till en opartisk rättegång och att vi dessutom är emot dödsstraff.

Vi är kategoriskt mot dödsstraff, oavsett vilka brott som den anklagade personen kan ha gjort sig skyldig till. Precis som många talare har tydliggjort här i dag är anklagelserna mot al-Nashiri mycket allvarliga. Han anklagas för terroristhandlingar som har lett till att flera dussintals människor har mist livet. Följaktligen vill vi med den här resolutionen säga att vi sannerligen inte godtar vad han har gjort. Vi stöder inte terrorism, men vi vill försvara principen att alla individer har rätt till en opartisk rättegång och vi vädjar om att dödsstraffet ska avskaffas.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, ledamot av kommissionen. (DE) Herr talman, ärade ledamöter! EU samarbetar nära med Förenta staterna i kampen mot terrorism. Vi fäster dock stor vikt vid att skydda mänskliga rättigheter som en del av arbetet för att motverka terrorism. I juni förra året utarbetade vi, EU och Förenta staterna, en gemensam förklaring om bekämpning av terrorism, i vilken det fastställs att kriget mot terrorism måste vara förenligt med grundläggande värderingar och rättsstatsprinciper. Det fastställs även att alla rättegångsförfaranden mot misstänkta terrorister måste ske inom en lämplig rättslig ram som garanterar att korrekt processrätt följs och att en rättvis rättegång äger rum, som i största möjliga mån är öppen för allmänheten och genomförs effektivt.

EU har under många år krävt att interneringslägret i Guantánamo ska stängas. Vi anser att en lång fängelsetid utan rättegång inte är förenlig med internationell rätt. EU välkomnade därför att president Barack Obama för över två år sedan förkunnade och organiserade en nedläggning av lägret inom ett år. Vi har enats om en gemensam ram med Förenta staterna som utgör grunden för att vissa av de före detta fångarna ska friges och få tillåtelse att komma till EU-medlemsstaterna. Vi är fortfarande beredda att samarbeta nära med Förenta staterna om ytterligare åtgärder för att stänga interneringslägret.

Trots det påbud som utfärdades av presidenten i mars i år, i vilket han officiellt godkänner att vissa fångar stannar längre i Guantánamo, hoppas unionen – nej, förväntar sig faktiskt unionen – att Förenta staternas regering ska fortsätta att diskutera frågan i kongressen och att arbeta för en nedläggning av interneringslägret så snart som möjligt.

EU och medlemsstaterna motsätter sig bestämt dödsstraff under alla omständigheter. Vi står upp för denna åsikt i våra förbindelser med alla världens länder. I enlighet med EU:s riktlinjer om dödsstraff utövar vi kraftiga påtryckningar på Förenta staterna att avskaffa dödsstraffet på nationell och federal nivå och vi kräver en benådning i enskilda fall. Vi oroar oss därför för de fångar som kan ställas inför ett dödsstraff.

Vi utgår från att de amerikanska myndigheterna ännu inte har beslutat huruvida Muhammed al-Nashiri och de fem personer som har anklagats för medverkan till terroristangreppen för tio år sedan kan dömas till döden av domstolen. Jag kan försäkra er om att EU övervakar rättegångsförfarandet noggrant och regelbundet kommer att ta upp frågan om dödsstraff och en rättvis rättegång med de amerikanska myndigheterna på ett lämpligt sätt.

 
  
MPphoto
 

  Talmannen. – Debatten är härmed avslutad.

Omröstningen kommer att äga rum omedelbart.

Skriftliga förklaringar (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), skriftlig. (RO) Den saudiske medborgaren Abd al-Rahim al-Nashiri häktades 2002 av Förenta staterna och överlämnades till Guantánamobasen 2006, anklagad för krigsförbrytelser och terrorism. Den amerikanska statsåklagaren efterlyste dödsstraff. De amerikanska myndigheterna kommer senast den 30 juni 2011 att besluta om man ska stödja detta straff eller inte inför en militärkommission som ska utfärda en dom. Terrorism måste fördömas och de skyldiga till terroristbrott måste straffas utan undantag. Alla svaranden måste dock ha rätt till en rättvis rättegång. Dödsstraff hör inte hemma i ett land som försvarar mänsklig värdighet, själva kärnan för de mänskliga rättigheterna. Jag instämmer med dem som kräver att kommissionen och rådet ska yrka på att de amerikanska myndigheterna ska avskaffa dödsstraffet och se till att denna saudiske medborgare får en rättvis rättegång.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), skriftlig. – (EN) Förenta staternas försvarsdepartement och dess organ har rent ut ignorerat internationell rätt, särskilt Genèvekonventionerna, när det gäller interneringslägret i Guantánamobukten. Det är inte godtagbart att Förenta staterna, som anses gå i spetsen för mänskliga rättigheter och demokrati, har medverkat till misshandel och tortyr av fångar i lägret. EU måste insistera på att Förenta staterna stänger lägret omedelbart och genomför en oberoende och opartisk utredning av de påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter som har ägt rum i lägret. Dödsstraff bör inte användas i något demokratiskt land. Därför uppmanar vi de amerikanska myndigheterna att inte tillämpa det i fallet Abd al-Rahim al-Nashiri eller i några andra fall. EU och dess medlemsstater bör övertyga Förenta staterna om att införa ett moratorium för dödsstraff. För EU:s trovärdighets skull måste vi till varje pris undvika dubbelmoral i principfrågor som denna.

 
  

(1) Se protokollet.

Senaste uppdatering: 20 oktober 2011Rättsligt meddelande