Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Разисквания
четвъртък, 9 юни 2011 г. - Страсбург Версия ОВ

12.3. Украйна: случаите на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. - Следващата точка е разискването по пет предложения за резолюция относно Украйна: случаят на Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство(1).

 
  
MPphoto
 

  Кристиан Вигенин, автор. − От името на групата на социалистите и демократите искам да заявя, че за нас демократичното развитие на Украйна е приоритет, по който не може да има компромиси. Достиженията на украинския народ не бива да бъдат поставяни под съмнение нито от вътрешни, нито от външни фактори.

Днешната власт в поредица инициативи се опитва да подобри както законодателната основа, така и ефективността на борбата с корупцията. Затова тя трябва да получи насърчение. Премахването на чувството за безнаказаност у украинския елит може да даде шанс на полезните реформи, които да приближат страната до Евросъюза и да дадат перспектива на гражданите.

Днес обаче рискуваме да бъдем обвинени, че разтваряме европейски политически чадър над водещи фигури от предишното правителство и персонално над бившия премиер Тимошенко. Ако основателно очакваме украинското правителство да не се намесва в работата на независимите съд и прокуратура, с какво право Европейската народна партия иска днес да вкара в подобна политическа намеса самия Европейски парламент. Не мога да приема, че трябва да издадем индулгенция за всички решения, приети от предишните управляващи в Украйна. Точно това е смисълът на предложения текст, който на практика призовава зад колективната вина да се скрият индивидуалните злоупотреби с власт.

Един по-балансиран подход можеше да позволи днес да имаме обща резолюция, която да бъде конструктивна и ориентирана към възможностите за по-тясно сътрудничество между Украйна и Евросъюза при провеждането на съдебната реформа в страната, при прилагането на мерките за борба с корупцията. Заложи се обаче на един идеологизиран и конфронтационен подход.

Призовавам така наречената "обща резолюция" да бъде отхвърлена и да се консолидираме около предложението на групата на социалистите и демократите.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Г-н председател, бих искал само да попитам моя колега какво означават непрекъснатите изявления относно всеобщия характер на правата на човека, след като в случая на Украйна въпросът изведнъж започва да засяга само вътрешните работи. Да се казва, че никой не трябва да се намесва във вътрешните работи на дадена държава, е старият съветски аргумент. В случаи, в които се засягат правата на човека, ние винаги ще се намесваме, особено по отношение на важни партньори като Украйна.

 
  
MPphoto
 

  Кристиан Вигенин, автор. Искам да кажа, че не говорим за намеса във вътрешните работи на Украйна, а за ненамеса в дейността на независимия съд и прокуратура на Украйна. Мисля, че има известна разлика. Политическата намеса не е желателна както от страна на управляващите в Украйна, така и от страна на Европейския парламент. Защото точно това правим с текстовете, които са предложени в така наречената "обща резолюция".

Ако говорим за универсалност, не знам колко минути имам, г-н Председател, но ако погледнем, има страни членки на Европейския съюз, в които можем да видим много сходни случаи. Ще Ви повярвам, г-н Posselt, че спазвате принципите и искате да прилагаме правата на човека навсякъде (и в Европейския съюз, и в Украйна), ако предложите подобна резолюция и за България, където премиери и бивши министри са разследвани по абсурдни обвинения.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, автор. (CS) Г-н председател, има моменти, когато удивлението ми надхвърля обикновените граници. Такъв момент дойде за мен, когато имах възможността да прочета предложението за резолюция относно Украйна. Дотогава нямах представа, че министрите и министър-председателите на някои държави се радват на специален имунитет през целия си живот.

Безспорно е забележително, че от една страна, Европейският парламент изисква последователни действия срещу корупцията, но от друга страна, когато срещу члена на бившето правителство, г-н Данилишин, са отправени обвинения, на него му се предлага политическо убежище, и то в Чешката република – собствената ми страна – без никакво предварително разследване на случая. Между другото, г-н Данилишин никога не е бил член на политическа партия, така че повдигнатото срещу него обвинение е изцяло от икономически характер.

Нека се стремим към последователни санкции за корумпирано поведение както вътре в Европейския съюз, така и извън него. Това е напълно правилно, но ние следва да се запознаем с конституцията на съответната държава и да установим фактите. Едва когато корупцията наистина бъде изкоренена от европейските държави, ще можем да пробваме отново със заповедническите препоръки, отправени към различни държави в резолюциите, приети, за съжаление, от нас.

Конфедеративната група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица е съгласна с общите части на резолюцията, но изпитва сериозни съмнения относно конкретните параграфи и затова няма да подкрепи резолюцията.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, автор. – (DE) Г-н председател, за съжаление, ние имаме основание да подложим на строга критика политическата обстановка в Украйна, и по-специално средствата, използвани за орязване на конституционните права на политиците от опозицията.

Човешките права на лидера на опозицията, г-жа Тимошенко, и на други известни фигури са нарушени, като им се пречи да вършат политическата си работа чрез политически мотивирани наказателни производства и остаряло процесуално право. Всеки, който превърне конституционното право на обвиняем на достъп до неговото досие в точната противоположност, с други думи, в принуда за достъп до досие, и всеки, който извърши това, както в случая на г-н Луценко чрез мярката задържане и в случая на г-жа Тимошенко чрез 44 призовавания за разпит до този момент, ясно показва какъв човек е и че злоупотребява със съдебната система по стария начин, за целите на политическите спорове.

Президентът Янукович и органите на неговата власт трябва да сложат край на това преследване. Той е лично отговорен за доброто състояние на г-жа Тимошенко, г-н Луценко и техните колеги и поддръжници.

Г-н Янукович, Вашето поведение в тези случаи е лакмусовият тест за доверието във Вашата решителност да въведете европейските ценности в Украйна.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Г-н председател, аз съм съгласен с моя колега по много въпроси. Всички ние знаем колко важно беше това за укрепването на демокрацията и правата на човека в държавите от Централна и Източна Европа, за да могат да стигнат до присъединяване към Съюза, а преди това да имат перспективата за присъединяване. Бих искал да попитам г-н Gahler дали той е съгласен да заяви, че подкрепя даването на такава политическа перспектива на украинското общество и на политици с всякакви убеждения, и че пътят към Европейския съюз е отворен за тях, и дали той ще одобри такъв вид изявления в Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, автор. – (DE) Г-н председател, определено сегашното поведение на правителството на Украйна изобщо няма да улесни придвижването на страната към Европа.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, автор. (EN) Г-н председател, днес не сме тук, за да съдим действителната невинност или вина на Юлия Тимошенко. Нещата са отишли много по-далеч, защото украинските органи са пренебрегнали правилните правни процедури и са предприели мерки, които нарушават принципа на правовата държава.

Ние протестираме срещу отстраняването на политическите опоненти в Украйна с помощта на съдебната система. На обвиняемите трябва да бъдат дадени законните им права, както е записано в закона, а предприетите срещу тях мерки трябва да бъдат съразмерни с характера и сериозността на престъпленията, за които са обвинени.

Целта на настоящата резолюция е да се обърне внимание на украинските органи на някои очевидни нарушения на принципа на правовата държава, които отдалечават Украйна от европейските ценности и които, ако се превърнат във всекидневни, ще намалят перспективите на тяхната страна за бъдеща европейска интеграция.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, автор. (EN) Г-н председател, причината, поради която ние, Зелените, подкрепяме настоящата резолюция, е, че ние считаме борбата срещу корупцията за основен фактор в установяването и укрепването на правовата държава в Украйна и в засилване на нейната интеграция в политиките на ЕС.

Затова ние подчертаваме, че тези усилия изискват справедливи, безпристрастни и независими съдебни производства. Ето защо отбелязваме със загриженост широко разпространеното мнение, че последните дела, заведени срещу г-жа Тимошенко и някои членове на правителството, са политически мотивирани, и предупреждаваме срещу възможното използване на наказателния закон като инструмент за постигане на политически цели. Това е също и причината, поради която ние призоваваме украинските органи да гарантират, че съдебните мерки няма да се използват избирателно и че разследванията, производствата и съдебните процеси ще се водят при най-висока степен на прозрачност.

Накрая ще кажа, че това също е и причината, поради която ние призоваваме украинските органи да избягват създаването на каквото и да било усещане, че съдебните мерки се използват избирателно, и настояваме да се гарантира най-висока степен на прозрачност на разследванията, производствата и съдебните процеси. Ние също така призоваваме Комисията да подкрепи реформата на съдебната система в Украйна, като използва по-ефективно програмите на ЕС за изграждане на капацитет, и да разгледа възможността за създаване на консултативна група на ЕС на високо равнище за Украйна, която да подпомага усилията на страната за постигане на съответствие със законодателството на ЕС, включително по отношение на съдебната власт.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, от името на групата PPE.(RO) Г-н председател, рестриктивните мерки, приложени срещу Юлия Тимошенко, бележат продължението от страна на настоящото правителство на серия от действия, насочени срещу членове на бившето правителство, с цел сплашване и отслабване на опозицията. Ние сме дълбоко загрижени от използването на съдебната система за политически цели чрез избирателни действия, насочени единствено към членове на опозицията. Те излагат на опасност укрепването на принципите на правовата държава и демокрацията в Украйна.

Ние призоваваме органите в Киев да гарантират, че съдебната система ще действа на основата на безпристрастност, независимост и прозрачност чрез осигуряване на справедлив съдебен процес на обвиняемите. Същевременно ги призоваваме да спазват правилата на демократичната държава и да гарантират зачитане на правата на човека. Ние трябва да подчертаем, че спазването на тези принципи е от първостепенно значение за насърчаване на сътрудничеството между ЕС и Украйна, включително с оглед на подписване на споразумение за асоцииране.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D.(PL) Г-н председател, един от приоритетите на предстоящото полско председателство е да засили Източното партньорство. Като най-близък съсед на Полша, Украйна е един от най-важните партньори и има възможност да спечели повече от другите партньори от това положение. Въпреки че споделям мнението за необходимостта от доближаване на Украйна до Съюза, аз също така считам, че това трябва да включва приемане от страна на Украйна на европейските стандарти в областта на правовата държава и прозрачността на обществения живот. Аз следих с голяма загриженост корупционните скандали в Украйна и съдебните процеси на политици, обвинени по начини, които на моменти са комични. Съюзът е много внимателен по отношение на начина, по който коментира събитията в Украйна. Освен това изявлението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Юлия Тимошенко беше изключително предпазливо.

Въпреки това аз считам, че като част от бъдещото сътрудничество между Съюза и Украйна е необходимо да се създадат инструменти, които в дългосрочен план биха допринесли за засилване на принципа на правовата държава в Украйна. Тук имам предвид например създаването на консултативна група, която да помогне за доближаване на украинското право до европейските стандарти и да съдейства в различни области на правото, включително обучение на съдии например. Считам, че европейските стремежи на Украйна, които, от една страна, са затруднени от условията, следва, от друга страна, да разкрият готовност за оказване на помощ за постигане на всичко това. Надявам се, че полското председателство на Съвета ще приеме такава позиция.

 
  
MPphoto
 

  Leonidas Donskis, от името на групата ALDE. (EN) Г-н председател, Украйна е държава с демократично управление. Следователно ние сигнализираме за своята тревога на партньор, съюзник и приятел. Както знаем, никой на този свят не е перфектен, но това, което очакваме от украинските органи, в съответствие с политическите стандарти и норми на Европа и също така в съответствие с логиката и ценностите на демокрацията, е да не злоупотребяват с тяхната власт чрез насърчаване и провеждане на политически мотивирани съдебни процеси, и вместо това да дават на заподозрените право на справедлив процес, а не политическо отмъщение.

Юлия Тимошенко и други членове на бившето правителство на Украйна, които дълго време бяха съперници на президента Янукович, не следва да бъдат считани за колективно, или по презумпция, виновни и отговорни за това, което се възприема като отговорност в политическата практика. Всички те са преди всичко граждани на демократична държава. Ние тук по никакъв начин не предлагаме защитна реч, а само напомняме на нашите приятели как работи демокрацията.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, от името на групата ECR. (EN) Г-н председател, шест години след Оранжевата революция украинската политика продължава да се характеризира със съперничество и напрежение. Бившият министър-председател Тимошенко и някои членове на бившето правителство, ръководено от нея, сега са преследвани чрез съдилищата за предполагаеми криминални деяния, извършени, докато са били на власт. На мен тези обвинения ми изглеждат политически мотивирани. Страхувам се, че президентът Янукович се опитва да неутрализира единствената украинска политическа фигура с рационалност, кураж и известност, достатъчни да оспорят неговата власт. Ние не трябва да забравяме, че Оранжевата революция беше пряк отговор на опита на Янукович да спечели чрез измама президентските избори през 2004 г. Той не беше даден под съд за това престъпление.

Г-жа Тимошенко има значителна народна подкрепа в западните части на Украйна и е носител на надеждите на милиони нейни сънародници. Много любопитно е, че последните обвинения, свързани с измама срещу бюджета за лекарства, не бяха насочени срещу Зиновий Митник – заместник-министър на здравеопазването по това време, който се подписа за сделката, защото сега той се появи отново, и което е любопитно, като нов министър на здравеопазването в правителството на Янукович.

Ако Янукович иска да намали политическата сила на г-жа Тимошенко, той трябва да се опита да направи това в открита и демократична битка на идеи, а не чрез политически манипулации на системата на правосъдие. Моят въпрос към г-н Вигенин, тъй като социалистическата група има връзки с Партията на регионите на Янукович, е: имате ли доверие в политическата безпристрастност на Главната прокуратура на Украйна? Г-н Вигенин, бихте ли отговорили на този въпрос?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, от името на групата EFD. (SK) Г-н председател, политическата сцена на Украйна се характеризира с губернаторски стил на ръководство, който има дълбоки корени в бившата съветска ера. Дори тези, които ръководеха Оранжевата революция – президентът Юшченко и министър-председателят Тимошенко, показаха особено политическо поведение.

Действително е публична тайна в Украйна и в чужбина, че истинската причина за газовата криза, която ни се стовари в началото на 2009 г., беше раздорът между семейните кланове на министър-председателя Тимошенко и президента Юшченко, тъй като те се бореха за контрол на печалбите от преноса на газа. Съгласен съм, че неоснователното инкриминиране на дейността на политическите опоненти, с оглед потискане на опозиционните сили, е неприемливо, но считам, че е крайно самонадеяно да се твърди, че никой от екипа на Тимошенко не е грешил по време на хаотичното им управление.

Групата на Тимошенко загуби изборите точно защото на обикновените хора им беше дошло до гуша от ширещата се корупция и кражбата на обществена собственост от страна на определени длъжностни лица.

Ето защо, ако ние наистина искаме да помогнем на Украйна да развие отворено демократично общество, трябва да се концентрираме върху системните препоръки, а не да им казваме, че онези висши длъжностни лица, които може да са симпатични на някои от вас или с които може би сте приятели, трябва да бъдат третирани различно от другите заподозрени в престъпления. Наистина ние тук, в Европейския съюз, също казваме, че всички са равни, а това включва равенство пред закона.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Г-н председател, методите, използвани за провеждане на разследването на предполагаемите нарушения на закона от страна на г-жа Тимошенко и други политици от опозицията напълно дискредитират украинската съдебна система, полицията и настоящото управление. Такива практики, свързани с преследване, принадлежат на арсенала на тоталитарните комунистически режими през миналия век, а онези граждани на ЕС, които са живели при такива режими, са особено чувствителни към този въпрос. Ние приемаме това като още една злоупотреба с обществена власт за дискредитиране на политическите опоненти, което е абсолютно неприемливо в една демократично общество. Обръщам внимание към факта, че това принципно поставя под съмнение независимостта на украинската съдебна система в очите на света.

При тези обстоятелства аз призовавам държавите-членки на ЕС да се присъединят към Чешката република в готовността да дадат политическо убежище на преследваните от украинската опозиция политици и да обмислят налагането на санкции на Украйна за нарушаване на международното право, в случай че положението в Украйна не се промени.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Г-н председател, ние се питаме каква е същността на това, за което разговаряме, защото фактите в крайна сметка са общоизвестни, а ние взимаме решение в подкрепа на тези, които днес имат проблеми, и на тези, които страдат от злоупотребата с властта. Въпреки това трябва да се поучим от тази ситуация и трябва да се направят изводи, преди всичко от страна на органите на Украйна. Условие за изграждането на нормална демократична система в Украйна е зачитането на правата на опозицията и днес ние тук трябва съвсем ясно да заявим това. Същевременно трябва да кажем нещо много ясно и на нас самите в тази зала. Това е опитът на Чешката република, Словакия и също така Източна Германия. Не може да има истинско модернизиране в тази част на Европа, ако не можем да кажем, че за украинците, а не за един или друг орган на власт, има място в Европа. Може би не днес, може би не след няколко години, но перспективата наистина съществува. Без да говорим ясно за тази перспектива, а аз се обръщам към всички приятели от всяка част на Европа, ние всъщност ще работим заедно за поддържането на лошо функционираща демократична система на Изтока. Не се поддавайте на никакви илюзии по този въпрос. Нещата са прости. Така че, като провеждаме настоящото разискване, ние ще трябва да направим и още нещо, да заявим ясно: вратата е отворена, не се тревожете.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Г-н председател, бих искал да започна с думите на г-н Donskis, който нарече украинците наши приятели и съюзници. Наистина е така и това е начинът, по който трябва да третираме нашите приятели в Киев. Бих искал също така да задам на всички въпрос. Моите коментари са подобни и аз споделям недоумението на повечето от вас, които се изказаха днес. Аз също не съм удовлетворен от начина, по който се спазват правата на човека и от това как функционира демокрацията в Киев, но какво направихте вие – какво направи Парламентът и всички тези, които днес толкова принципно осъдиха положението, в което се намира г-жа Тимошенко – какво направихте, за да изпратите ясен сигнал до Киев и други градове на Украйна, с които ние сме приятели и съюзници, че ние ги очакваме и че в този Парламент един ден ще има и членове от Украйна? Задавам този въпрос, защото зачитането на правата на човека и спазването на демокрацията в Украйна до голяма степен зависят от нас. Искам от вас да разберете това.

(Ораторът приема да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта съгласно член 149, параграф 8 от Правилника за дейността)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Г-н председател, аз само бих искал да попитам моя колега не знае ли, че ние в Парламента приехме резолюция с голямо мнозинство – аз самият гласувах в подкрепа на резолюцията – в която ясно подчертахме европейската перспектива за Украйна. Правили сме това не един, а много пъти.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Г-н председател, г-н Posselt, първо, аз наистина знам това и второ, благодаря Ви за резолюцията. Питам обаче дали това е всичко, което бихме могли да направим. Наистина ли това е всичко, което може да бъде изпратено от Парламента и от институциите на ЕС до украинците, които днес се борят за същите неща, както някога поляците и чехите? Накрая, колко такива положителни сигнали относно членството в Европейския съюз са изпратени до украинците от германското правителство например?

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Г-н председател, пътят към демокрацията често е бавен и мъчителен. Някои държави се придвижват по-бързо от други и ние виждаме това при страните от бившия Съветски съюз, които сега са наши законни колеги тук, в Европейския парламент.

Други държави се придвижват някак по-бавно – може би Украйна е пример за такава държава. Независимо от това е важно да се признае, че тя е осъществила напредък, но трябва да продължи по-нататък. По-специално, за да установи истинска демокрация, Украйна трябва преди всичко да насърчава гражданското общество; второ, да приключи с държавния контрол, особено върху НПО; трето, да има истински независима съдебна система; и четвърто, да има свободна и силна опозиция.

Не може да има истинска демокрация без свободна, силна и енергична опозиция. Ние в Европейския съюз трябва да използваме всички средства, за да насърчим Украйна да измине целия път и да установи истинска демокрация. Тя е осъществила напредък, но трябва да продължи малко по-нататък.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Г-н председател, обвиненията, повдигнати срещу Тимошенко, са, както тя самата каза, от чисто политически характер. Ние трябва също така да си припомним, че още няколко бивши членове на нейното правителство също са обвинени или заподозрени в корупция.

Считам, че както г-жа Ojuland спомена по-рано, ние не сме съд. Не сме тук, за да решаваме дали тези хора са виновни, или невинни. Вместо това искаме да напомним на всички колко важно е, че разглеждането на тези дела не може в никакво отношение да бъде избирателно и че съдебното производство трябва да бъде открито и недискриминационно.

Мога ли да кажа, че искам да благодаря на г-жа Аштън за това, че още през май тя изрази своята загриженост относно обвиненията, повдигнати срещу лидерите на украинската опозиция, и възможните политически цели зад тях. Ние трябва да продължим по този път и да гарантираме, че разглеждането на въпросните дела в Украйна наистина няма да се превърне в избирателно по характер или да бъде насочено срещу опозицията.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Г-н председател, Украйна е демократична, приятелска държава, партньор на Европейския съюз. Въпреки това Украйна трябва да приеме европейските стандарти и в управлението на съдебната власт, което се характеризира с политически съдебни процеси. Обвиняемите в тези процеси не се радват на всички права и средства, необходими, за да се изправят на процес, който в много случаи е чисто политически. Това представлява инкриминиране на политическите опоненти на управляващото правителство, насочени единствено към отстраняване и заглушаване на опозицията. Бившият министър-председател, Юлия Тимошенко, и нейните министри са атакувани чрез манипулирани процеси, преследващи политически цели, а не чрез политическа конфронтация, която, макар и разгорещена, би била сериозна и прозрачна. Украинското правителство трябва да уважава опозицията, без да размахва оръжието на политическата власт, и да зачита принципите на една демократична държава и правата на човека, както е записано в споразуменията във връзка с Източното партньорство.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Г-н председател, тази пролет бившият украински министър-председател, Юлия Тимошенко, трябваше да отговори на няколко обвинения в корупция, а забраната, наложена й за пътуване през февруари, й попречи да дойде в Брюксел, за да се срещне с нас. Ако Тимошенко евентуално бъде призната за виновна, ще я очаква присъда от до десет години лишаване от свобода.

Обстановката и контекстът обаче поставят някои неудобни въпроси и будят тревога относно частично политически мотивирания характер на обвиненията. Нашата резолюция с право повдига въпроса за обвиненията срещу лидерите на политическата опозиция – обвинения, които изглеждат дори по-избирателни по характер – и настоява за гаранция за прозрачността на разследванията и на съдебния процес.

Борбата срещу корупцията и утвърждаването на принципа на правовата държава не са само предпоставки за задълбочаване на отношенията между ЕС и Украйна. Те също така са решаващи за подсилване на демократичното развитие на Украйна. Новите политически ръководители на Украйна трябва също да покажат чувство за отговорност и да започнат да изпълняват реформите, които са останали недовършени след Оранжевата революция.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Г-н председател, предложението за резолюция относно случая на членовете на бившето украинско правителство е необходимо, за да се гарантира зачитане на основните принципи на Европейския съюз, като се започне със зачитането на правата на човека. Не е съдебната система на Украйна тази, която предизвиква най-голяма тревога, а възможната намеса на политиката в правораздаването. Европейският съюз, като общност на право и ценности, трябва да подкрепи членовете на бившето украинско правителство, за да гарантира спазване на принципа на презумпцията за невинност и на Европейската конвенция за защита на правата на човека.

Бих искал да наблегна на необходимостта да се продължат и ускорят реформите, провеждани в Украйна, и нейното законодателство да бъде приведено в съответствие с разпоредбите и задълженията на ЕС като ключови елементи за доближаването й до Европейския съюз. Успехът на процеса на реформи, предприет от Украйна, ще зависи от насърчаването и зачитането на принципите на демокрацията, правовата държава и прозрачността. По отношение на обвиненията, повдигнати срещу Юлия Тимошенко и членовете на бившето правителство, злоупотребата с власт не може да се използва за предприемане на действия срещу обвинение в злоупотреба с власт. Демокрацията трябва да отбележи напредък в Украйна и ние можем да подкрепим този процес.

 
  
MPphoto
 

  Гюнтер Йотингер, член на Комисията. (DE) Г-н председател, уважаеми колеги, Комисията много внимателно следи събитията в Украйна по отношение на членовете на бившето правителство на Украйна – г-жа Тимошенко, г-н Луценко и други, както правят също Парламентът и парламентарните групи. От началото на годината ние постоянно обяснявахме тревогите си относно възможната политическа мотивация, която стои зад тези случаи. ЕС има в страната своя делегация, която внимателно наблюдава събитията.

Докладът за напредъка на Украйна, който публикувахме преди няколко дни, дава обхватна картина на положението в страната през миналата година. Нашата оценка на положението, което не се е променило, показва необходимостта от цялостна реформа на съдебната система и от мерки за борба с корупцията. В доклада се подчертава, че е необходимо да се гарантира зачитане на принципа на правовата държава в наказателните разследвания и производства, и на справедливи, безпристрастни и независими съдебни производства, за да се гарантира, че няма да има злоупотреби с наказателното право за постигане на политически цели.

В случаите, когато става дума за бивши членове на правителството, трябва да се прави ясно разграничение между наказателна и политическа отговорност. Тревогите относно прекомерното използване на мерките на задържане и ограничения за пътуване също създават впечатление за произволен подход към правосъдието.

Същевременно голяма част от украинското гражданско общество, експерти от целия свят и чуждестранни лица, занимаващи се със стопанска дейност в Украйна, са твърдо убедени, че съдилищата в Украйна са подложени на силен натиск от различни страни. Ние се надяваме, че при бъдещите изменения на закона за реформата на съдебната система ще се вземе под внимание изявлението на Венецианската комисия на Съвета на Европа и тези тревоги ще се разсеят.

Бих искал да подчертая, че отдаваме голямо значение на гарантиране на принципите на правовата държава в Украйна – държава, с която искаме да влезем в по-тесни договорни отношения на основата на асоцииране и икономическа интеграция. Гладко функциониращата, независима и прозрачна съдебна система е решаваща за постигането на това.

Ние не искаме да взимаме страни във всеки отделен случай, но очакваме Украйна да осъществи основни промени в своята система, за да гарантира безпристрастно, справедливо и прозрачно съдебно производство. Убедени сме, че стабилността на Украйна и доверието на нейните граждани в публичните органи на държавата ще зависи от напредъка, осъществен в тази област.

Скоростта и обхватът на нашата интеграция с Украйна, и обратно, ще зависи от това дали Украйна може напълно да гарантира зачитане на правата на човека, принципите на демокрацията и правовата държава. Споменатите принципи по никакъв начин не трябва да бъдат поставяни под съмнение. Това заключение е в съответствие с резултатите от прегледа на европейската политика на съседство.

Срещата на Съвета за сътрудничество между ЕС и Украйна, която ще се проведе през следващите няколко седмици, ще ни даде възможност да обсъдим многобройните въпроси, които са важни за нашите отношения, и да изпратим ясни сигнали до Украйна – същите като тези, които вие изпращате относно значението на реформата в тази област.

Ние сме доволни от решителността на Украйна да приключи преговорите за асоцииране до края на тази година. Дотук всичко е добре. Украйна обаче трябва да изпълни необходимите важни реформи, и по-специално реформата на съдебната система, изборната система и конституцията, за да се възползва от възможностите, които може да предложи това споразумение по отношение на асоциирането и икономическата интеграция с ЕС. Освен това страната трябва да положи по-решителни усилия в борбата с корупцията.

В това отношение Украйна не е сама, но трябва да демонстрира своята безусловна решимост да въведе по-комплексни и всеобхватни реформи, ако иска да се доближи до ЕС. Ние ще продължим да предоставяме значителна подкрепа на Украйна във всичките й усилия за осъществяване на вътрешните реформи.

Накрая бих искал да кажа, че ние ще покажем ясно своето пълно зачитане на съдебното производство, без да правим коментари. Ние разчитаме на възможността да продължим своя открит и прозрачен диалог с Киев и в Брюксел относно вътрешните реформи в Украйна и за по-тясната интеграция на страната с ЕС, както с украинските органи, така и с опозицията. Много ви благодаря.

 
  
MPphoto
 

  Председател. - Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе след малко.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , в писмена форма. (EN) Аз бях изненадан от желанието на някои политически сили в Европейския парламент да подкрепят бившите лидери на Украйна както морално, така и политически. Известно е, че Европейската народна партия има споразумение за сътрудничество с блока на Юлия Тимошенко. Би било интересно да се разбере дали в споразумението има точка относно правна защита и разпоредба за адвокатски услуги.

Днешната резолюция прилича повече на призив, отколкото на документ на Европейския парламент. Аз считам за необходимо да заявя, че не е допустимо който и да било да се намесва в съдебните производства и дейностите по съдебното преследване. Чрез предварително оценяване на работата на прокурора, преди края на разследването, ние пречим на правораздаването.

Европейският парламент не е адвокатска кантора. В такива случаи ние трябва да изчакаме до приключване на разследването. Следва да препоръчаме на обвиняемите да сътрудничат на разследващите органи. Нямаме никакво право да оказваме натиск върху съдебната система на Украйна, тъй като това може да бъде квалифицирано като намеса във вътрешните работи.

Аз съм категорично против резолюция P7_TA-PROV(2011)0272, защото считам, че оказва груб натиск върху правителството на Украйна.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), в писмена форма.(PL) Приоритетите на украинското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа са, наред с другото, да се предотвратят нарушения на правата на човека и да се спазват принципите на правовата държава. Украйна съща така се е ангажирала да изгражда демокрация на местно равнище и да укрепва местното самоуправление. Същевременно Хелзинкският комитет предупреждава, че Украйна нарушава Европейската конвенция за правата на човека. Превантивното задържане и забраната за напускане на страната, наложена на най-важните членове на опозицията и бивши членове на правителството, хвърлят съмнение върху обективността на украинската прокуратура. По мнението на Европейския парламент съществува липса на прозрачност при разследването и приетите процедурни методи са непропорционални. Европейският парламент следва да поиска от украинския главен прокурор да вдигне тази забрана.

Истинският проблем обаче е в трайната липса на демократични реформи в Украйна. По време на Конгреса на местните и регионалните органи на Съвета на Европа през март 2011 г. украинските представители са обяснили, че има нужда от повече време за отърсване от комунистическото минало. И аз считам, че не е лесно да се постигне демокрация, но че това изисква воля за извършване на промени и за предприемане на енергични стъпки. Вече е минало достатъчно време от разпадането на СССР и други посткомунистически страни са постигнали значителен напредък. За да създаде плуралистична система на правова държава, Украйна трябва да започне, като ефективно промени избирателния си закон и наказателното законодателство. Европейският съюз обаче трябва да настоява да се изпълнят исканията, които отправя, най-вече защото той самият предлага много сериозни възможности чрез Източното партньорство и политиката на съседство.

 
  

(1)Вж. протокола.

Последно осъвременяване: 21 октомври 2011 г.Правна информация