Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Torstai 9. kesäkuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

12.3. Ukraina: Julija Tymošenkon ja muiden entisen hallituksen jäsenten oikeusjutut (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu viidestä päätöslauselmaesityksestä, joiden aiheena on "Ukraina: Julija Tymošenkon ja muiden entisen hallituksen jäsenten oikeusjutut"(1).

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, laatija.(BG) Arvoisa puhemies, totean Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä, että Ukrainan demokraattinen kehitys on kannaltamme painopisteala, josta emme voi tinkiä. Ukrainan kansan saavutuksia ei ole syytä kiistää sen enempää sisäisten kuin ulkoisten tekijöiden perusteella.

Nykyinen hallitus pyrkii monin aloittein parantamaan sekä lahjonnan torjumisen lainsäädännöllistä perustaa että sen tehokkuutta. Siksi sitä on kannustettava. Poistamalla Ukrainan eliitin käsitys, jonka mukaan se luulee voivansa toimia rankaisematta, voi olla mahdollista toteuttaa hyödyllisiä uudistuksia kyseisen valtion ja Euroopan unionin lähentämiseksi ja tulevaisuudennäkymien tarjoamiseksi valtion kansalaisille.

Tällä hetkellä on kuitenkin riskinä, että meitä syytetään edellisen hallituksen johtohahmojen – entinen pääministeri Tymošenko mukaan luettuna – suojelemisesta unionin poliittisella "suojakilvellä". Mikäli odotamme pohjimmiltamme, että Ukrainan hallitus ei puutu riippumattoman tuomioistuimen ja syyttäjänviraston toimintaan, mikä oikeus Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmällä on nyt vaatia Euroopan parlamenttia toteuttamaan tämänsuuntaisia poliittisia toimia? En voi hyväksyä sitä, että meidän olisi hyväksyttävä kaikki Ukrainan edellisen hallituksen tekemät päätökset. Juuri tätä vaaditaan tarkasteltavana olevassa asiakirjassa, jossa käytännössä salaamaan yksittäiset valta-asemaan liittyvät väärinkäytökset yhteisen syyllisyyden periaatetta noudattamalla.

Tasapainoisemman lähestymistavan ansiosta voimme nyt laatia rakentavan yhteisen päätöslauselmaesityksen, jossa tarkastellaan Ukrainan ja Euroopan unionin välisen yhteistyön tiivistämistä, samalla kun valtiossa toteutetaan oikeudellinen uudistus ja pannaan täytäntöön lahjonnan vastaisia toimia. Sen perustana on tosin ollut ideologinen ja vastakkainasetteluja ruokkiva lähestymistapa.

Kehotan hylkäämään niin sanotun "yhteisen päätöslauselmaesityksen" ja kannattamaan S&D-ryhmän ehdotusta.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan vain kysyä kollegaltani, mitä tarkoitetaan jatkuvilla ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta koskevilla julistuksilla, kun asiassa on Ukrainan tapauksessa yhtäkkiä ainoastaan kyse sisäisistä asioista. Lausuma, jonka mukaan kenenkään ei pitäisi puuttua valtioiden sisäisiin asioihin, on vanha neuvostoliittolainen sanonta. Puutumme aina ihmisoikeuksia koskeviin tapauksiin, erityisesti Ukrainan kaltaisen tärkeän kumppanin kohdalla.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, laatija.(BG) Arvoisa puhemies, totean, että emme puhu puuttumisesta Ukrainan sisäisiin asioihin, vaan siitä, ettei pidä puuttua Ukrainan riippumattoman tuomioistuinlaitoksen ja syyttäjänviraston toimintaan. Siinä on mielestäni selvä ero. Emme kannata sen enempää Ukrainan hallituksen kuin Euroopan parlamentin poliittista puuttumista asioihin. Juuri niin me kuitenkin teemme teksteissä, jotka on esitetty niin sanotussa "yhteisessä päätöslauselmaesityksessä".

Mikäli puhumme yleismaailmallisuudesta – arvoisa puhemies, en tiedä, montako minuuttia minulla on käytettävänäni – huomaamme, että vastaavia tapauksia on havaittu myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Hyvä jäsen Posselt, uskon, että kannatatte periaatteita ja haluatte meidän panevan ihmisoikeudet täytäntöön kaikkialla, niin Euroopan unionissa kuin Ukrainassakin, mikäli esitätte tällaisen päätöslauselman myös Bulgariasta, jossa pääministereitä ja entisiä ministereitä vastaan on nostettu järjettömiä syytteitä.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, laatija. (CS) Arvoisa puhemies, olen hetkittäin enemmän kuin ällistynyt. Koin tällaisen hetken saadessani tilaisuuden lukea Ukrainaa koskevan päätöslauselmaesityksen. En sitä ennen tiennyt, että joidenkin valtioiden ministereillä ja pääministereillä on erityinen elinikäinen koskemattomuus.

On kieltämättä merkillistä, että Euroopan parlamentti vaatii yhtäältä johdonmukaisten toimien toteuttamista lahjontaa vastaan, mutta toisaalta, kun entistä hallituksen jäsentä Danilishinia vastaan nostetaan syytteitä, hänelle myönnetään turvapaikka, vieläpä kotimaassani Tšekin tasavallassa, tutkimatta asiaa etukäteen. Sivumennen sanottuna Danilishin ei ole milloinkaan kuulunut mihinkään poliittiseen puolueeseen, joten häntä vastaan nostettu syyte on täysin taloudellinen luonteeltaan.

Lahjonnan johdosta on pyrittävä määräämään johdonmukaisia rangaistuksia sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella. Se on täysin asianmukaista, joskin meidän olisi luettava kyseisen valtion perustuslaki ja yritettävä tehdä tosiasiat selviksi. Vasta kun lahjonta on todella saatu poistettua Euroopan valtioista, meidän olisi yritettävä ottaa uudelleen puheeksi eri valtioille osoitetut määräilevät suositukset, jotka sisältyvät valitettavasti hyväksymiimme päätöslauselmiin.

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto yhtyy päätöslauselman yleisiin osiin, mutta suhtautuu hyvin epäilevästi erityisesti mainittuihin kohtiin eikä siitä syystä kannata päätöslauselmaa.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, meidän on valitettavasti syytä arvostella voimakkaasti Ukrainan poliittista tilannetta ja erityisesti keinoja, joita on käytetty oppositiopoliitikkojen perustuslaillisten oikeuksien rajoittamiseksi.

Oppositiojohtaja Tymošenkon ja muiden nimekkäiden henkilöiden ihmisoikeuksia on rikottu ja heitä on estetty hoitamasta poliittista työtään käynnistämällä heitä vastaan rikosoikeudellisia menettelyjä ja noudattamalla vanhentuneen menettelyoikeuden määräyksiä. Ne, jotka kääntävät syytetyn henkilön perustuslaillisen oikeuden päästä omiin asiakirjoihinsa täysin päinvastaiseksi eli toisin sanoen asiakirjoihin pääsyä koskevaksi pakkomielteeksi, ja ne, jotka tekevät näin, kuten Juri Lutšenkon tapauksessa vangitsemalla hänet ja Julija Tymošenkon tapauksessa haastamalla hänet – tähän mennessä – 44 kertaa oikeuteen, osoittavat selvästi, millaisista henkilöistä on kyse ja että he käyttävät hyväkseen oikeudellista järjestelmää vanhanaikaisella tavalla poliittisten kiistojen synnyttämiseksi.

Presidentti Janukovitšin ja hänen viranomaistensa on tehtävä loppu tällaisesta vainoamisesta. Hän vastaa henkilökohtaisesti Julija Tymošenkon, Juri Lutšenkon ja heidän kollegojensa ja kannattajiensa hyvinvoinnista.

Se, miten presidentti Janukovitš käyttäytyy näissä tapauksissa, on koetinkivi, jolla testataan hänen uskottavuuttaan ja sitoutumistaan eurooppalaisten arvojen toimeenpanoon Ukrainassa.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, yhdyn kollegani kantaan monessa asiassa. Tiedämme kaikki, miten tärkeää demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamisen kannalta oli, että Keski- ja Itä-Euroopan valtiot pystyivät liittymään unioniin ja että niille tarjottiin sitä ennen liittymistä koskevia näkymiä. Haluaisin kysyä jäsen Gahlerilta, haluaako hän julistaa kannattavansa tällaisten näkymien tarjoamista Ukrainan yhteiskunnalle ja kaikkia poliittisia ryhmiä edustaville poliitikoille ja että tie Euroopan unioniin on avoinna niille? Entä kannattaako hän tällaisia julistuksia Euroopan parlamentissa?

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, Ukrainan hallituksen nykyinen käytös ei todellakaan helpota valtion siirtymistä unioniin.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, laatija. (EN) Arvoisa puhemies, emme ole täällä tänään päättämässä Julija Tymošenkon syyttömyydestä tai syyllisyydestä. Olemme jo ohittaneet sen vaiheen, koska Ukrainan viranomaiset ovat jättäneet noudattamatta asianmukaisia oikeudellisia menettelyjä ja toteuttaneet oikeusvaltion vastaisia toimia.

Vastustamme poliittisten vastustajien eliminoimista Ukrainassa oikeudellisen järjestelmän avulla. On taattava syytettyjen lailliset oikeudet, sellaisina kuin ne on vahvistettu lainsäädännössä, ja heitä vastaan toteutettujen toimien on oltava oikeasuhteisia niiden rikoksien, joista heitä syytetään, luonteeseen ja vakavuuteen nähden.

Päätöslauselman tarkoituksena on kiinnittää Ukrainan viranomaisten huomio oikeusvaltioperiaatteen vastaisiin ilmeisiin rikkomuksiin, joiden vuoksi Ukraina on etääntynyt eurooppalaisista arvoista ja jotka mahdollisesti yleistyessään vahingoittavat valtion suunnitelmia tulevasta liittymisestä Euroopan unioniin.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, laatija. (EN) Arvoisa puhemies, syy, jonka vuoksi vihreä ryhmä kannattaa tätä yhteistä päätöslauselmaa, on, että pidämme lahjonnan torjumista keskeisenä tekijänä pyrittäessä ottamaan käyttöön oikeusvaltioperiaate ja vahvistamaan sitä Ukrainassa, juuri siksi, että olisi mahdollista syventää sen suhteita Euroopan unioniin ja edistää sen yhdentymistä EU:n politiikkoihin.

Tästä syystä painotamme, että kyseiset pyrkimykset edellyttävät oikeudenmukaisia, puolueettomia ja riippumattomia oikeudenkäyntejä. Tästä syystä panemme huolestuneina merkille yleistyneen kannan, jonka mukaan Julija Tymošenkoa ja joitakin hallituksen jäseniä vastaan äskettäin nostettu kanne on poliittisesti perusteltu, ja varoitamme rikoslain mahdollisesta käyttämisestä poliittisten päämäärien saavuttamisen välineenä. Kehotamme myös tästä syystä Ukrainan viranomaisia varmistamaan, että oikeustoimia ei käytetä valikoivasti ja että taataan tutkinnan, syytteeseenpanon ja oikeudenkäynnin äärimmäinen avoimuus.

Lopuksi tämä on myös syy, jonka vuoksi kehotamme Ukrainan viranomaisia välttämään vaaraa, että syntyy minkäänlaista käsitystä siitä, että oikeustoimia käytetään valikoivasti, ja vaadimme, että varmistetaan tutkinnan, syytteeseenpanon ja oikeudenkäynnin äärimmäinen avoimuus. Kehotamme myös komissiota avustamaan Ukrainan oikeuslaitoksen uudistamisessa käyttämällä paremmin hyväksi EU:n valmiuksien kehittämistä koskevaa ohjelmaa ja harkitsemaan EU:n korkean tason neuvontaryhmän perustamista avustamaan Ukrainaa sen pyrkiessä sopusointuun EU:n lainsäädännön kanssa, mukaan luettuna oikeuslaitosta koskeva lainsäädäntö.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, PPE-ryhmän puolesta.(RO) Arvoisa puhemies, Julija Tymošenkoa vastaan kohdistetut rajoittavat toimet ovat jatkoa nykyisen hallituksen toteuttamille toimille, jotka on suunnattu edellisen hallituksen jäseniä vastaan ja joiden tavoitteena on pelotella ja heikentää oppositiota. Olemme hyvin huolestuneita siitä, että oikeusjärjestelmää käytetään poliittisiin tarkoituksiin toteuttamalla valikoivia toimia, jotka kohdistuvat yksinomaan opposition jäseniin. Ne vaarantavat oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian vahvistamisen Ukrainassa.

Kehotamme Kiovan viranomaisia varmistamaan, että oikeusjärjestelmän toiminta on puolueetonta, riippumatonta ja avointa ja että syytetyille taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Samalla kehotamme viranomaisia noudattamaan demokraattisen valtion sääntöjä ja varmistamaan ihmisoikeuksien kunnioittamisen – velvoitteet, joihin ne sitoutuivat osana itäistä kumppanuutta. On syytä korostaa, että näiden periaatteiden kunnioittaminen on olennaisen tärkeää, jotta edistetään EU:n ja Ukrainan välistä yhteistyötä, myös assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseen liittyen.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, S&D-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, itäisen kumppanuuden vahvistaminen on yksi Puolan tulevan puheenjohtajakauden painopistealoista. Ukraina on Puolan lähimpänä naapurina yksi tärkeimmistä kumppaneista ja pystyy hyödyntämään tilannetta muita kumppaneita paremmin. Vaikka olenkin samaa mieltä tarpeesta lähentää Ukrainaa ja unionia, katson myös, että se edellyttää, että Ukraina hyväksyy eurooppalaiset normit oikeusvaltion ja julkisen elämän avoimuuden alalla. Olen hyvin huolestuneena seurannut Ukrainan lahjontaskandaaleja ja poliitikkojen oikeudenkäyntejä; heitä syytetään tavalla, joka on toisinaan järjetön. Unioni ottaa hyvin varovasti kantaa Ukrainan tapahtumiin. Myös ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan lausunto Julija Tymošenkosta oli poikkeuksellisen pidättyväinen.

Katson kuitenkin, että osana unionin ja Ukrainan tulevaa yhteistyötä olisi luotava välineitä, joilla edistettäisiin pitkällä aikavälillä oikeusvaltion vahvistamista Ukrainassa. Tarkoitan tällä esimerkiksi neuvoa-antavan ryhmän perustamista, jotta autetaan lähentämään Ukrainan lainsäädäntöä eurooppalaisiin normeihin nähden, ja eri oikeudellisilla aloilla, kuten tuomareiden koulutuksen alalla, annettavaa apua. Katson, että Ukrainan eurooppalaisten pyrkimyksien, jotka on yhtäältä ympäröity monenlaisilla ehdoilla, olisi toisaalta osoitettava halukkuutta auttaa tässä. Toivon, että Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Puola omaksuu kyseisen kannan.

 
  
MPphoto
 

  Leonidas Donskis, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, Ukraina on demokratia. Tästä syystä esitämme huolenaiheemme kumppanille, liittolaiselle ja ystävälle. Kuten kaikki tiedämme, kukaan ei ole täydellinen tässä maailmassa, mutta on unionin poliittisten standardien ja normien sekä demokraattisten ajatusmallien ja arvojen mukaista, että odotamme, että Ukrainan viranomaiset eivät käytä väärin valtaansa kannustamalla ja järjestämällä oikeudenkäyntejä poliittisin perustein, vaan että epäillyille taataan sen sijaan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin poliittisten kostotoimien toteuttamisen sijaan.

Julija Tymošenkon ja muiden Ukrainan edellisen hallituksen jäsenien, jotka ovat presidentti Janukovitšin pitkäaikaisia kilpailijoita, ei pitäisi katsoa yhteisesti tai läheisyyden perusteella syyllistyneen sellaiseen ja vastaavan sellaisesta, mitä pidetään vastuunalaisuutena poliittisessa käytännössä. He ovat ennen kaikkea demokraattisen valtion kansalaisia. Tämä ei missään tapauksessa ole puolustuspuhe. Muistutamme sen sijaan vain ystäviämme siitä, miten demokratia toimii.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, kuusi vuotta oranssin vallankumouksen jälkeen kilpailuasetelmat ja jännitteet ovat edelleen ominaisia Ukrainan politiikalle. Entistä pääministeriä Julija Tymošenkoa ja joitakin hänen johtamansa entisen hallituksen jäseniä syytetään nyt tuomioistuimissa rikoksista, joihin he ovat väitetysti syyllistyneet kyseisissä viroissa toimiessaan. Syytökset haiskahtavat poliittisesti perustelluilta. Pelkään, että presidentti Janukovitš pyrkii tekemään vaarattomaksi ainoan ukrainalaisen poliittisen hahmon, jolla on riittävästi arvoa, rohkeutta ja suosiota hänen auktoriteettinsa haastamiseksi. On muistettava, että oranssi vallankumous oli suora vastaus presidentti Janukovitšin huijausyritykseen vuoden 2004 presidentinvaaleissa. Häntä ei milloinkaan syytetty tästä rikoksesta.

Julija Tymošenko on hyvin suosittu Länsi-Ukrainassa ja ylläpitää miljoonien maanmiehiensä toivoa. On hyvin omituista, että viimeisimpiä syytöksiä, jotka koskevat lääkealan talousarvioon liittyviä petoksia, ei nostettu silloista varaterveysministeriä Zinovii Mytnykiä vastaan, joka varmisti sopimuksen allekirjoituksellaan, koska hän on nyt noussut, omituista kyllä, uudelleen esille presidentti Janukovitšin hallituksen uutena terveysministerinä.

Mikäli presidentti Janukovitš haluaa heikentää Julija Tymošenkon poliittista potentiaalia, hänen olisi tehtävä niin keskustelemalla ajatuksista avoimesti ja demokraattisesti, ei manipuloimalla poliittisesti oikeudellista järjestelmää. Kysyn jäsen Vigeniniltä, koska sosialistiryhmällä on yhteyksiä presidentti Janukovitšin alueiden puolueeseen: luotatteko Ukrainan valtakunnansyyttäjän poliittiseen puolueettomuuteen? Hyvä jäsen Vigenin, voitteko vastata tähän?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, EFD-ryhmän puolesta. (SK) Arvoisa puhemies, kuvernöörimäinen johtamistyyli on ominainen Ukrainan poliittiselle ilmapiirille ja juontaa juurensa kaukaa entisistä neuvostoajoista. Jopa oranssin vallankumouksen johtohahmot, presidentti Juštšenko ja pääministeri Tymošenko, osoittivat omituista poliittista käytöstä.

On nimittäin julkinen salaisuus Ukrainassa ja muualla, että todellinen syy meihin alkuvuodesta 2009 kohdistuneeseen kaasualan kriisiin olivat pääministeri Tymošenkon ja presidentti Juštšenkon klaanien väliset erimielisyydet niiden kiistellessä siitä, kuka pääsisi hallitsemaan kaasukuljetuksista aiheutuvia hyötyä. Olen samaa mieltä siitä, että on mahdoton hyväksyä poliittisten vastustajien perusteetonta syyttämistä opposition tukahduttamiseksi, mutta mielestäni on varsin ylimielistä väittää, että yksikään Julija Tymošenkon hallitusryhmän jäsenistä ei tehnyt virheitä heidän kaoottisen hallituskautensa aikana.

Julija Tymošenkon hallitusryhmä hävisi vaalit juuri siitä syystä, että tavalliset ihmiset olivat saaneet tarpeekseen laajamittaisesta lahjonnasta ja siitä, että jotkut julkiset viranomaiset varastivat julkista omaisuutta.

Niinpä mikäli haluamme todella auttaa Ukrainaa kehittämään avointa ja demokraattista yhteiskuntaa, meidän olisi keskityttävä esittämään järjestelmää koskevia suosituksia, sen sijaan, että toteamme heille, että kyseisiä korkeampia virkamiehiä, joita jotkut teistä saattavat pitää herttaisina tai jotka saattavat olla ystäviänne, olisi kohdeltava jotenkin eri tavoin kuin muita rikoksista epäiltyjä henkilöitä. Täällä Euroopan unionissa kaikki ovat nimittäin yhdenvertaisia, myös oikeuden edessä.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Arvoisa puhemies, menettelyt, joita on noudatettu Julija Tymošenkon ja muiden oppositiopoliitikkojen väitetysti lainvastaisten toimien tutkimiseksi, ovat olleet häpeäksi Ukrainan oikeuslaitokselle, poliisille ja nykyiselle hallitukselle. Tällainen vainoaminen kuului viime vuosisadan totalitaaristen kommunististen järjestelmien arsenaaliin, mihin niiden vallan alla eläneet EU:n kansalaiset suhtautuvat erityisen herkkätunteisesti. Pidämme tätä jälleen eräänlaisena julkisen vallan väärinkäyttönä poliittisten vastustajien saattamiseksi huonoon valoon, mitä on täysin mahdoton hyväksyä demokraattisessa yhteiskunnassa. Kiinnitän huomiota siihen, että näin kyseenalaistetaan pohjimmiltaan Ukrainan oikeuslaitoksen riippumattomuus maailman silmissä.

Näissä oloissa kehotan EU:n jäsenvaltioita yhtymään Tšekin tasavaltaan, jotta valmistaudumme myöntämään poliittisia turvapaikkoja vainotuille Ukrainan oppositiopoliitikoille ja harkitsemme pakotteiden käyttöön ottamista Ukrainaa vastaan kansainvälisen oikeuden vastaisten rikkeiden johdosta, mikäli Ukrainan tilanne ei muutu.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, ihmettelemme, mikä on olennaista siinä, mitä tarkastelemme, koska tosiasiathan ovat yleisesti selvillä; puolustamme niitä, joilla on nyt ongelmia ja jotka ovat joutuneet viranomaisten väärinkäytöksien kohteiksi. Tilanteesta on kuitenkin otettava opiksi, ennen kaikkea Ukrainan viranomaisten. Opposition oikeuksien kunnioittaminen on normaalin demokraattisen järjestelmän luomisen edellytys Ukrainassa, mikä meidän on täällä tänään tehtävä hyvin selväksi. Meidän on tässä parlamentissa kuitenkin tehtävä jotakin hyvin selväksi myös itsellemme. Tässä on kyse siitä, mitä Tšekin tasavallassa, Slovakiassa ja myös Itä-Saksassa on koettu. Tätä Euroopan osaa on mahdoton nykyaikaistaa aidosti, mikäli emme voi luvata ukrainalaisille, eikä pelkästään sille ja sille viranomaiselle, paikkaa Euroopassa. Siinä ei välttämättä onnistuta nyt eikä moneen vuoteen, mutta näkymä on olemassa. Jollemme nimittäin puhu siitä selvästi – ja osoitan sanani kaikista Euroopan osista kotoisin oleville ystäville – teemme yhteistyötä ylläpitääksemme huonosti toimivia demokraattisia järjestelmiä Itä-Euroopassa. Tästä ei pidä elätellä harhaluuloja. Asia on hyvin yksinkertainen. Niinpä keskustelun käymiseksi meidän on tehtävä muutakin. Meidän on todettava selvästi: ovi on auki, älkää huolehtiko.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa tarkastelemalla jäsen Donskisin sanoja; hän kutsui ukrainalaisia ystäviksemme ja liittolaisiksemme. Se pitää tosiaan paikkansa ja näin meidän olisi kohdeltava ystäviämme Kiovassa. Haluaisin esittää kaikille kysymyksen. Esitän vastaavia kommentteja ja jaan saman pulmatilanteen useimpien tänään puheenvuoron käyttäneiden jäsenien kanssa. Minäkään en ole tyytyväinen siihen, miten ihmisoikeuksia noudatetaan ja miten demokratia toimii Kiovassa, mutta mitä te olette tehneet – mitä parlamentti on tehnyt ja mitä kaikki ne ovat tehneet, jotka ovat tänään ylevine periaatteineen tuominneet Julija Tymošenkon tilanteen – lähettääksenne Kiovaan ja muihin Ukrainan kaupunkeihin selvän merkin siitä, että olemme heidän ystäviään ja liittolaisiaan, että odotamme heitä ja että parlamentin olisi jonakin päivänä laajennuttava ukrainalaisilla jäsenillä? Esitän tämän kysymyksen, koska ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittaminen Ukrainassa riippuvat suurelta osin meistä itsestämme. Pyydän teitä ymmärtämään asian.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin vain kysyä kollegaltani, onko hän tietoinen siitä, että olemme hyväksyneet parlamentissa suurella äänten enemmistöllä päätöslauselman, jossa korostimme selkeästi Ukrainan unioniin liittymistä koskevia näkymiä ja jonka puolesta äänestin itsekin. Olemme tehneet näin useasti, emme vain yhtä kertaa.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Arvoisa puhemies, hyvä jäsen Posselt, olen ensinnäkin tietoinen asiasta ja esitän toiseksi kiitokseni päätöslauselman johdosta. Kysyn kuitenkin, onko tässä kaikki, mitä oli mahdollista toteuttaa? Onko tässä tosiaan kaikki, mitä voimme tästä parlamentista ja EU:n toimielimistä lähettää ukrainalaisille, jotka taistelevat nyt samoista asioista kuin puolalaiset ja tšekkiläiset taannoin? Kysyn lopuksi, kuinka monta myönteistä merkkiä Euroopan unionin jäsenyydestä on ukrainalaisille lähetetty, esimerkiksi Saksan hallituksesta?

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Arvoisa puhemies, tie kohti demokratiaa on usein hidas ja vaikea. Jotkin valtiot ovat muita nopeampia, mikä käy ilmi entisen Neuvostoliiton valtioista, jotka ovat nyt täysivaltaisia kollegojamme täällä Euroopan parlamentissa.

Toiset valtiot ovat hieman hitaampia, kuten kenties esimerkiksi Ukraina. On kuitenkin tärkeää tunnustaa, että se on saavuttanut edistystä, mutta että sen on mentävä pidemmälle. Todellisen demokratian luominen edellyttää ensinnäkin kansalaisyhteiskunnan edistämistä, toiseksi valtion valvonnan lakkauttamista erityisesti kansalaisjärjestöihin nähden, kolmanneksi aidosti riippumatonta oikeuslaitosta ja neljänneksi vapaata ja vahvaa oppositiota.

Todellinen demokratia edellyttää vapaata, vahvaa ja virkeää oppositiota. Meidän on Euroopan unionissa tehtävä kaikkemme kannustaaksemme Ukrainaa kulkemaan tie loppuun ja vakiinnuttamaan todellisen demokratian. Se on saavuttanut edistystä, mutta hiukan olisi vielä tehtävää.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Arvoisa puhemies, todellakin nämä Tymošenkoa vastaan nostetut kolme rikossyytettä ovat sellaisia, että hän on itse todennut, että ne ovat puhtaasti poliittisilla tarkoitusperillä nostettuja. Täytyy muistuttaa myös siitä, että Tymošenkon lisäksi useita muitakin hänen kabinettinsa entisiä jäseniä on myös syytetty tai epäilty korruptiosta.

Aivan niin kuin täällä muistaakseni Ojuland aikaisemmin totesi, me emme ole tuomioistuin. Me emme päätä siitä, ovatko nämä henkilöt syyllisiä vai syyttömiä, mutta sen sijaan me haluamme olla muistuttamassa siitä, kuinka tärkeää on, että nämä oikeuskäsittelyt eivät voi missään tapauksessa olla valikoivia ja oikeustoimien on tapahduttava avoimesti ja niiden on oltava syrjimättömiä.

Voin sanoa, että haluan kiittää Lady Ashtonia, joka on ilmaissut jo toukokuussa huolensa näistä Ukrainan opposition johtoa vastaan nostetuista syytteistä ja niiden mahdollisista poliittisista tarkoitusperistä. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja valvoa sitä, että todellakin oikeuskäsittelyt eivät saa muuttua Ukrainassa valikoiviksi eivätkä opposition vastaisiksi.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, Ukraina on demokratia, ystävällismielinen valtio ja Euroopan unionin kumppani. Ukrainan on kuitenkin omaksuttava eurooppalaiset normit myös tuomiovallan käyttämiseen nähden, koska sille ovat ominaisia poliittisin perustein toimeenpannut oikeudenkäynnit, joissa syytetyillä ei ole kaikkia tarvittavia oikeuksia ja keinoja voidakseen puolustautua toisinaan puhtaasti poliittisessa oikeudenkäynnissä. Näin on mahdollista leimata vallassa olevan hallituksen poliittiset vastustajat rikollisiksi, yksinomaan opposition eliminoimiseksi ja hiljentämiseksi. Entistä pääministeriä Julija Tymošenkoa ja hänen ministereitään vastaan hyökätään näytösoikeudenkäynneissä sen sijaan, että järjestettäisiin poliittisia väittelyjä, jotka olisivat kiivaudestaan huolimatta vakavia ja avoimia. Ukrainan hallituksen on kunnioitettava oppositiota uhkailematta sitä tuomiovallalla ja noudatettava demokraattista valtiota ja ihmisoikeuksia koskevia sääntöjä, joihin se on sitoutunut itäistä kumppanuutta koskevissa sopimuksissa.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Arvoisa puhemies, Ukrainan entinen pääministeri Julia Tymošenko on saanut vastata useisiin korruptiosyytteisiin kevään aikana, ja helmikuussa matkustuskielto esti hänen tulonsa Brysseliin meitä tapaamaan. Mikäli Tymošenko tuomitaan lopullisesti syylliseksi, häntä uhkaa jopa kymmenen vuoden vankeustuomio.

Taustat ja asiayhteys herättävät kuitenkin kiusallisia kysymyksiä ja huolta syytteiden osin poliittisesti motivoituneesta luonteesta. Päätöslauselmamme nostaa oikeutetusti esiin yhä valikoidummalta näyttävät poliittisen opposition johtohahmoihin kohdistuvat syytteet ja painottaa tutkimusten ja oikeudenkäyntiprosessin läpinäkyvyyden takaamista.

Korruption vastainen taistelu ja oikeusvaltioperiaatteiden vahvistaminen ovat paitsi edellytyksiä EU:n ja Ukrainan suhteiden syventämiselle, myös välttämättömyys Ukrainan demokraattisen kehityksen lujittamiselle. Ukrainan tuoreen poliittisen johdon on osoitettava myös vastuullisuutta ja ryhdyttävä toteuttamaan uudistuksia, jotka jäivät oranssin vallankumouksen jälkeen keskeneräisiksi.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Arvoisa puhemies, Ukrainan entisen hallituksen jäsenten tapaukseen liittyvää päätöslauselmaesitystä tarvitaan, jotta taataan Euroopan unionin perusperiaatteiden kunnioittaminen ihmisoikeuksista alkaen. Suurimpana huolenaiheena ei ole Ukrainan oikeusjärjestelmä vaan se, että tuomiovallan käyttämiseen puututaan mahdollisesti poliittisin keinoin. Euroopan unionin on oikeudellisena yhteisönä ja arvoyhteisönä tuettava Ukrainan entisen hallituksen jäseniä, jotta taataan syyttömyysolettamaa koskevan periaatteen ja Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen kunnioittaminen.

Korostan tarvetta jatkaa ja nopeuttaa Ukrainassa toteutettavia uudistuksia sekä mukauttaa Ukrainan lainsäädäntöä EU:n määräyksiä ja velvoitteita vastaavaksi; ne ovat keskeisiä tekijöitä, joiden tavoitteena on lähentää Ukrainaa ja Euroopan unionia. Ukrainan käynnistämän uudistusprosessin onnistuminen riippuu demokraattisten periaatteiden, oikeusvaltion ja avoimuuden edistämisestä ja kunnioittamisesta. Todettakoon Julija Tymošenkoa ja muita entisen hallituksen jäseniä vastaan esitetyistä syytteistä, että virka-aseman väärinkäytön perusteella ei voida toteuttaa toimia virka-aseman väärinkäyttöä koskevaa syytettä vastaan. Demokratiaa on edistettävä Ukrainassa ja me voimme tukea tätä prosessia.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, komission jäsen. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, komissio seuraa parlamentin ja parlamentin ryhmien tavoin tiiviisti Ukrainan tapahtumia, jotka liittyvät Ukrainan entisen hallituksen jäseniin, Julija Tymošenkoon, Juri Lutšenkoon ja muihin. Olemme vuoden alusta asti tehneet selväksi, että olemme huolestuneita näihin tapauksiin liittyvistä mahdollisista poliittisista perusteista. EU on lähettänyt valtuuskunnan valtioon ja seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä.

Ukrainaa koskevassa edistymiskertomuksessa, jonka julkaisimme muutama päivä sitten, annetaan kattava kuva valtiossa viime vuonna vallinneesta tilanteesta. Tilannearviomme, joka ei ole muuttunut, osoittaa, että on tarpeen uudistaa kattavasti oikeudellista järjestelmää ja toteuttaa toimia lahjonnan torjumiseksi. Mietinnössä painotetaan, että on taattava oikeusvaltion kunnioittaminen rikosoikeudellisessa tutkinnassa ja syytteeseenpanossa sekä oikeudenmukaiset, puolueettomat ja riippumattomat oikeudenkäynnit, jotta varmistetaan, että rikoslakia ei käytetä väärin poliittisten päämäärien saavuttamiseksi.

Tapauksissa, joihin liittyy entisiä hallituksen jäseniä, on tehtävä selvä ero rikosoikeudellisen ja poliittisen vastuun välillä. Huolenaiheet, jotka koskevat pidätys- ja vangitsemistoimien sekä matkustusrajoituksien kohtuutonta käyttöä, antavat myös ymmärtää, että oikeusasioihin suhtaudutaan mielivaltaisesti.

Samalla suuri osa Ukrainan kansalaisyhteiskunnasta, asiantuntijat kaikkialla maailmassa ja Ukrainassa työskentelevät ulkomaalaiset liikemiehet ovat lujasti vakuuttuneita siitä, että ukrainalaisia tuomioistuimia painostetaan voimakkaasti eri puolilta. Toivomme, että tulevissa muutoksissa, joita on tarkoitus tehdä oikeudellisen järjestelmän uudistamista koskevaan lakiin, otetaan huomioon Euroopan neuvoston Venetsian komission antama julkilausuma ja hälvennetään näitä huolia.

Painotan, että kiinnitämme suurta huomiota oikeusvaltioperiaatteen suojelemiseen Ukrainassa, valtiossa, jonka kanssa haluamme luoda tiiviimmän sopimussuhteen assosiaatioon ja taloudelliseen yhdentymiseen perustuen. Tämä edellyttää moitteettomasti toimivaa, riippumatonta ja avointa oikeudellista järjestelmää.

Emme halua ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin, mutta odotamme Ukrainan tekevän järjestelmäänsä perusteellisia muutoksia, jotta taataan oikeudenmukaiset, puolueettomat ja riippumattomat oikeudenkäynnit. Olemme vakuuttuneita siitä, että Ukrainan vakaus ja sen kansalaisten luottamus valtion julkisiin elimiin ovat riippuvaisia tällä alalla saavutetusta edistyksestä.

Ukrainan ja EU:n välisen yhdentymisen nopeus ja ulottuvuus riippuvat siitä, voiko Ukraina taata täysimääräisesti kunnioittavansa ihmisoikeuksia, demokratiaperiaatteita ja oikeusvaltioperiaatteita. Näitä periaatteita ei pidä millään tavalla kyseenalaistaa. Tämä päätelmä on Euroopan naapuruuspolitiikan arvioinnin tuloksien mukainen.

Lähiviikkojen aikana järjestettävässä EU:n ja Ukrainan yhteistyöneuvoston kokouksessa saamme tilaisuuden keskustella lukuisista kysymyksistä, jotka ovat tärkeitä suhteemme kannalta, ja lähettää Ukrainalle samoja selkeitä merkkejä kuin joita te lähetätte alan uudistamistarpeeseen liittyen.

Olemme tyytyväisiä siihen, että Ukraina on päättänyt saattaa assosiaatiosopimusta koskevat neuvottelut päätökseen ennen vuoden loppua. Toistaiseksi kaikki on hyvin. Ukrainan on kuitenkin pantava täytäntöön tarvittavat, erityisesti oikeudellista järjestelmää, vaalijärjestelmää ja perustuslakia koskevat kauaskantoiset uudistukset, jotta se voi hyödyntää tilaisuuksia, joita sopimus voi tarjota ja jotka liittyvät assosiaatioon ja taloudellisen yhdentymiseen EU:n kanssa. Valtion on myös pyrittävä päättäväisemmin torjumaan lahjontaa.

Ukraina ei ole tältä osin yksin, mutta sen on osoitettava, että se pyrkii ehdottoman määrätietoisesti toteuttamaan kattavampia ja laajempia uudistuksia, mikäli se haluaa lähentyä EU:ta. Tuemme Ukrainaa jatkossakin merkittävästi sen pyrkiessä toteuttamaan sisäisiä uudistuksia.

Totean lopuksi, että teemme selväksi, että kunnioitamme pidemmittä puheitta ehdottomasti asianmukaisia oikeudenkäyntejä. Luotamme siihen, että voimme jatkaa avointa vuoropuheluamme Kiovassa ja Brysselissä Ukrainan sisäisistä uudistuksista ja valtion tiiviimmästä yhdentymisestä EU:hun, sekä Ukrainan viranomaisten että opposition kanssa. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan piakkoin.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), kirjallinen. (EN) Arvoisa puhemies, olin hämmästynyt huomatessani, että jotkin Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät halusivat tukea Ukrainan entisiä johtajia sekä moraalisesti että poliittisesti. On tunnettua, että Euroopan kansanpuolue on tehnyt yhteistyösopimuksen Julija Tymošenkoa kannattavan ryhmittymän kanssa. Olisi kiinnostavaa tietää, kattaako sopimus oikeudellisen suojelun ja asianajajapalvelujen tarjoamisen?

Tämänpäiväinen päätöslauselma vaikuttaa enemmän vetoomukselta kuin Euroopan parlamentin asiakirjalta. Katson tarpeelliseksi ilmoittaa, että kellään ei ole oikeutta puuttua oikeudellisiin menettelyihin ja syyttämistoimiin. Arvioimalla syyttäjän toimintaa etukäteen, ennen tutkimuksen päättymistä, estämme oikeutta tapahtumasta.

Euroopan parlamentti ei ole asianajotoimisto. Tällaisissa tapauksissa olisi odotettava tutkimuksen päättymistä. Syytettyjä olisi kehotettava tekemään yhteistyötä tutkimusta toteuttavien elimien kanssa. Meillä ei ole oikeutta painostaa Ukrainan oikeudellista järjestelmää, koska sitä voidaan pitää puuttumisena sisäisiin asioihin.

Vastustan ehdottomasti päätöslauselmaa P7_TA-PROV(2011)0272, koska katson, että sen myötä painostetaan ankarasti Ukrainan hallitusta.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), kirjallinen.(PL) Ukrainan ensisijaiset tavoitteet puheenjohtajana Euroopan neuvoston ministerikomiteassa käsittävät muun muassa ihmisoikeusrikkomusten estämisen sekä oikeusvaltioperiaatteiden vaalimisen. Ukraina on aloittanut myös paikallisdemokratian rakentamisen ja paikallisen itsehallinnon vahvistamisen. Toisaalta Helsinki-komitea on varoittanut, että Ukraina rikkoo Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta. Ennaltaehkäisevät pidättämiset ja maastapoistumiskielto, joita on määrätty opposition tärkeimmille jäsenille ja hallituksen entisille jäsenille, kyseenalaistavat Ukrainan syyttäjäviraston objektiivisuuden. Euroopan parlamentin mielestä tutkimukset eivät ole avoimia, ja valitut menettelytavat ovat suhteettomia. Euroopan parlamentin olisi vaadittava Ukrainan valtakunnansyyttäjää poistamaan maastapoistumiskielto.

Todellinen ongelma on kuitenkin demokraattisen uudistuksen jatkuva puute Ukrainassa. Maaliskuussa 2011 pidetyssä Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressissa Ukrainan edustajat kertoivat, että kommunistisesta menneisyydestä irtaantuminen vaatii lisää aikaa. Demokratian saavuttaminen ei minustakaan ole helppoa, vaan se edellyttää halua tehdä muutoksia ja ryhtyä vankkoihin toimenpiteisiin. Neuvostoliiton hajoamisesta on kulunut jo tarpeeksi aikaa, ja muissa entisissä kommunistisissa maissa on saatu aikaan huomattavaa edistystä. Moniarvoisen järjestelmän ja oikeusvaltion luominen edellyttää, että Ukraina ryhtyy muuttamaan tehokkaasti vaalilainsäädäntöään ja rikoslainsäädäntöään. Euroopan unionin on kuitenkin vaadittava, että unionin vaatimukset täytetään pääasiassa siksi, että sillä itsellään on paljon annettavaa itäisen kumppanuuden ja naapuruuspolitiikan yhteydessä.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 20. lokakuuta 2011Oikeudellinen huomautus