Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

B7-0368/2011

Debates :

PV 09/06/2011 - 12.3
CRE 09/06/2011 - 12.3

Balsojumi :

PV 09/06/2011 - 13.3

Pieņemtie teksti :


Debates
Ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnija - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

12.3.  Ukraina — Jūlijas Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. - Nākamais darba kārtības punkts ir debates par pieciem rezolūcijas priekšlikumiem par Ukrainu: Jūlija Timošenko un citu bijušo valdības locekļu lietas.(1)

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, autors.(BG) Priekšsēdētāja kungs! Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas vārdā es vēlos norādīt, ka demokrātijas attīstība Ukrainā ir mūsu prioritāte, attiecībā uz kuru mēs nevaram pieļaut kompromisus. Ne ārējiem, ne iekšējiem faktoriem nevajadzētu izraisīt šaubas par Ukrainas tautas sasniegumiem.

Pašreizējā valdība ar daudzu iniciatīvu palīdzību cenšas uzlabot gan likumdošanas pamatus, gan efektivitāti korupcijas apkarošanā. Tāpēc tā ir jāatbalsta. Nesodāmības sajūtas atņemšana Ukrainas elitei var pavērt iespēju labvēlīgām reformām, kas tuvinātu valsti Eiropas Savienībai un nodrošinātu Ukrainas iedzīvotājiem nākotnes izredzes.

Taču šobrīd mēs riskējam tikt apvainoti iepriekšējās valdības vadošo amatpersonu, kā arī bijušās premjerministres J. Timošenko aizsargāšanā, izmantojot Eiropas politisko „aizsegu”. Ja mēs būtībā gaidām, ka Ukrainas valdība neiejauksies neatkarīgas tiesas procesā un Ģenerālprokuratūras darbā, kādas gan ir tiesības Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) grupai šodien mudināt pašu Eiropas Parlamentu uz šādu politisku iejaukšanos? Es nevaru pieņemt to, ka mums ir jāattaisno visi lēmumi, kurus pieņēmusi iepriekšējā Ukrainas valdība. Tieši tāda ir iesniegtā teksta būtība, kas faktiski aicina atsevišķu personu varas ļaunprātīgu izmantošanu slēpt aiz kolektīvās atbildības.

Līdzsvarotāka pieeja ļāva mums šodien izvirzīt kopīgu rezolūcijas priekšlikumu, kas būs konstruktīvs un vērsts uz ciešākas sadarbības iespējām starp Ukrainu un Eiropas Savienību laikā, pirms valstī tiek veikta tiesu sistēmas reforma un īstenoti pretkorupcijas pasākumi. Taču tās pamatā ir ideoloģiska, konfrontējoša pieeja.

Es aicinu noraidīt tā saukto „kopīgas rezolūcijas priekšlikumu” un apvienot mūsu atbalstu S&D grupas priekšlikumam.

(Runātājs piekrita atbildēt uz zilās kartītes jautājumu saskaņā ar Reglamenta 149. panta 8. punktu)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Es vienkārši gribu pajautāt savam kolēģim, kāda nozīme ir nemitīgajām deklarācijām par cilvēktiesību universālumu, ja Ukrainas gadījumā šis jautājums pēkšņi attiecas tikai uz iekšējām lietām. Apgalvot, ka neviens nedrīkst iejaukties valsts iekšējās lietās, ir vecs padomju ideoloģijas arguments. Gadījumos, kas attiecas uz cilvēktiesībām, mēs vienmēr iejauksimies, jo īpaši attiecībā uz tik svarīgu partneri kā Ukraina.

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin, autors.(BG) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlos pateikt, ka mēs nerunājam par iejaukšanos Ukrainas iekšējās lietās, bet gan par neiejaukšanos neatkarīgas tiesas procesā un Ukrainas Ģenerālprokuratūras darbībā. Manuprāt, šeit ir skaidra atšķirība. Mēs negribam ne Ukrainas valdības, ne Eiropas Parlamenta politisku iejaukšanos. Taču tieši to mēs darām ar tekstiem, kas ir iesniegti tā sauktajam „kopīgās rezolūcijas priekšlikumam”.

Ja mēs runājam par universālumu — es nezinu, cik minūtes man atlikušas, priekšsēdētāja kungs — taču, ja mēs paskatāmies apkārt, ir tādas Eiropas Savienības dalībvalstis, kurās mēs varam novērot ļoti līdzīgus gadījumus. Es jums ticēšu, Posselt kungs, ka jūs ievērojat šos principus un gribat, lai mēs nodrošinām cilvēktiesības it visur — gan Eiropas Savienībā, gan Ukrainā —, ja jūs iesniegsiet šādu rezolūciju arī attiecībā uz Bulgāriju, kur notiek premjerministru un bijušo ministru lietu izmeklēšana saistībā ar absurdām apsūdzībām.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, autors. (CS) Priekšsēdētāja kungs! Ir brīži, kad es jūtos vairāk nekā vienkārši izbrīnīts. Vienu šādu brīdi es piedzīvoju, izlasot rezolūciju par Ukrainu. Līdz tam man nebija ne jausmas, ka dažu valstu ministri un premjerministri bauda īpašu neaizskaramību visa mūža garumā.

Tas ir neapšaubāmi vērā ņemami, ka Eiropas Parlaments, no vienas puses, prasa konsekventi vērsties pret korupciju, taču, no otras puses, kad bijušais valdības loceklis Danilishin kungs tiek apsūdzēts, piešķir viņam politisko patvērumu un turklāt Čehijā — manā valstī — bez jebkādas iepriekšējas lietas izmeklēšanas. Starp citu, Danilishin kungs nekad nav bijis nevienas politiskās partijas biedrs, tāpēc apsūdzības pret viņu ir tikai un vienīgi ekonomiska rakstura.

Es aicinu sekmēt sankciju konsekventu piemērošanu korumpētai rīcībai kā Eiropas Savienībā, tā ārpus tās. Tas ir pilnīgi pareizi, taču mums ir jāizlasa attiecīgās valsts konstitūcija un jānoskaidro fakti. Tikai tad, kad korupcija būs patiesi izskausta Eiropas valstīs, mēs varēsim mēģināt atgriezties pie pavēlniecisko ieteikumu sniegšanas dažādām valstīm savās rezolūcijās, kuras diemžēl paši esam pieņēmuši.

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa atbalsta rezolūcijas vispārējās daļas, taču nopietni šaubās par konkrēti minētajiem punktiem, tāpēc neatbalsta šo rezolūciju.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, autors. – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Diemžēl mums ir pamats izteikt stingru kritiku attiecībā uz politisko situāciju Ukrainā, jo īpaši attiecībā uz tiem līdzekļiem, kas tiek izmantoti opozīcijas politiķu konstitucionālo tiesību ierobežošanai.

Opozīcijas līderes Timošenko kundzes un citu prominentu personu cilvēktiesības ir pārkāptas, un viņiem ir liegts darīt savu politisko darbu, jo pret viņiem tiek ierosinātas politisku motīvu vadītas krimināllietas un tiek piemēroti novecojuši procesa likumi. Ikviens, kurš pārvērš apsūdzētās personas konstitucionālās tiesības piekļūt savai lietai tieši pretējā, proti, apmātībā piekļūt lietai, un ikviens, kurš to dara, kā tas ir Lutsenko kunga gadījumā, izmantojot cietumsodu, un Timošenko kundzes gadījumā, saucot tiesas priekšā līdz šim kopumā 44 reizes, skaidri parāda, kāds cilvēks viņš ir, un to, ka viņš ļaunprātīgi izmanto tiesu sistēmu, lai vecmodīgi risinātu politiskos strīdus.

Prezidentam Yanukovych un viņa iestādēm ir jāpārtrauc šī vajāšana. Viņš ir personīgi atbildīgs par Timošenko kundzes un Lutsenko kunga, viņu kolēģu un atbalstītāju labklājību.

Yanukovych kungs, jūsu rīcība saistībā ar šiem gadījumiem ir skaidrs rādītājs attiecībā uz jūsu uzticamību un jūsu apņēmību ieviest Ukrainā Eiropas vērtības.

(Runātājs piekrita atbildēt uz zilās kartītes jautājumu saskaņā ar Reglamenta 149. panta 8. punktu)

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Priekšsēdētāja kungs! Es piekrītu kolēģim daudzos jautājumos. Mēs visi zinām, cik svarīgi bija Centrālās Eiropas un Austrumeiropas valstīm demokrātijas un cilvēktiesību konsolidēšanas nolūkos panākt iestāšanos Eiropas Savienībā un pirms tam — panākt pievienošanās perspektīvu. Es vēlos jautāt Gahler kungam, vai viņš grib paziņot, ka viņš atbalsta šādas politiskas perspektīvas sniegšanu Ukrainas sabiedrībai un dažādu pārliecību politiķiem un ka ceļš uz Eiropas Savienību viņiem ir atvērts, un vai viņš apstiprinās šādus paziņojumus Eiropas Parlamentā.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, autors. – (DE) Priekšsēdētāja kungs! Pašreizējā Ukrainas valdības rīcība noteikti nepadara vieglāku valsts virzību uz Eiropu.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, autors. Priekšsēdētāja kungs! Mēs šodien neesam šeit, lai spriestu par Jūlijas Timošenko reālo nevainīgumu vai vainu. Nav runa par to, jo Ukrainas iestādes neievēro pareizas juridiskās procedūras un veic pasākumus, kas pārkāpj tiesiskumu.

Mēs protestējam pret politisko oponentu likvidēšanu Ukrainā, izmantojot tiesu sistēmu. Apsūdzētajiem ir jāpiešķir viņu likumīgās tiesības, kā noteikts likumā, un pasākumiem, kas veikti pret viņiem, ir jābūt samērīgiem ar to noziegumu raksturu un smagumam, kuros viņi tiek apsūdzēti.

Šīs rezolūcijas mērķis ir pievērst Ukrainas iestāžu uzmanību dažiem acīmredzamiem tiesību normu pārkāpumiem, kuri attālina Ukrainu no Eiropas vērtībām un kuri, ja tie kļūs vispārizplatīti, var mazināt šīs valsts turpmākās integrācijas iespējas Eiropā.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autors. Priekšsēdētāja kungs! Mēs, Zaļie, atbalstām šo kopīgo rezolūciju tāpēc, ka mēs uzskatām, ka cīņa pret korupciju ir būtisks faktors tiesiskuma ievērošanā un nostiprināšanā Ukrainā, lai izveidotu dziļākas attiecības ar Eiropas Savienību, kuru pamatā būtu politiska apvienošanās.

Tāpēc mēs uzsveram, ka šiem centieniem vajadzīgi taisnīgi, objektīvi un neatkarīgi tiesu procesi. Tieši tāpēc mēs ar bažām norādām uz plaši izplatīto viedokli, ka nesenā pret Timošenko kundzi un pret dažiem valdības locekļiem ierosinātā lieta ir politisku motīvu vadīta, un brīdinām neizmantot krimināltiesības kā līdzekli politisko mērķu sasniegšanai. Tāpēc arī mēs aicinām Ukrainas iestādes nodrošināt, lai tiesu iestāžu pasākumi netiktu piemēroti selektīvi, un nodrošināt vislielāko pārredzamību izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un lietu izskatīšanas gaitā.

Visbeidzot tas ir arī iemesls, kāpēc mēs aicinām Ukrainas iestādes neradīt pamatu aizdomām, ka tiesu iestāžu pasākumi tiek piemēroti selektīvi, un aicinām nodrošināt vislielāko pārredzamību izmeklēšanas, kriminālvajāšanas un lietu izskatīšanas gaitā; mēs arī aicinām Komisiju palīdzēt Ukrainai veikt tiesu reformu, labāk izmantojot ES spēju palielināšanas programmu, un apsvērt jautājumu par tādas augsta līmeņa ES konsultatīvās grupas Ukrainai izveidi, kura atbalstītu šīs valsts centienus nodrošināt atbilstību ES tiesību aktiem, to attiecinot arī uz tiesu iestādēm.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu, PPE grupas vārdā.(RO) Priekšsēdētāja kungs! Ierobežojošie pasākumi pret Jūliju Timošenko norāda uz to, ka pašreizējā valdība turpina veikt tādu darbību kopumu, kuras vērstas pret iepriekšējās valdības locekļiem ar mērķi iebiedēt un vājināt opozīciju. Mēs esam nopietni nobažījušies par tiesu sistēmas izmantošanu politiskiem mērķiem, selektīvi piemērojot pasākumus tikai opozīcijas deputātiem. Tas apdraud tiesiskuma un demokrātijas konsolidāciju Ukrainā.

Mēs aicinām Kijevas iestādes nodrošināt tiesu sistēmas objektivitāti, neatkarību un pārredzamību, nodrošinot atbildētājiem taisnīgu tiesu. Vienlaikus mēs aicinām Ukrainu ievērot demokrātiskas valsts noteikumus un nodrošināt cilvēktiesību ievērošanu, ko tā ir apņēmusies saskaņā ar Austrumu partnerības saistībām. Mums ir jāuzsver, ka šo principu ievērošana ir būtiski svarīga ES un Ukrainas sadarbības attīstībā, tostarp saistībā ar mērķi parakstīt asociācijas nolīgumu.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, S&D grupas vārdā.(PL) Priekšsēdētāja kungs! Viena no nākamās Polijas prezidentūras prioritātēm ir stiprināt Austrumu partnerību. Ukraina kā Polijas tuvākā kaimiņvalsts ir viena no svarīgākajiem partneriem, un tai ir iespēja šajā situācijā iegūt vairāk nekā citiem partneriem. Lai gan es piekrītu viedoklim, ka Ukraina ir jātuvina Eiropas Savienībai, es arī uzskatu, ka Ukrainai ir jāpieņem Eiropas standarti tiesiskuma un sabiedriskās dzīves pārredzamības jomā. Ar lielām bažām es esmu sekojusi korupcijas skandāliem Ukrainā un to politiķu lietu izskatīšanai, kuriem izvirzītās apsūdzības reizēm ir pilnīgi absurdas. Eiropas Savienība ļoti piesardzīgi komentē notikumus Ukrainā. Turklāt arī Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Jūliju Timošenko bija ārkārtīgi piesardzīgs.

Tomēr es uzskatu, ka Eiropas Savienības un Ukrainas turpmākās sadarbības ietvaros ir jāizveido instrumenti, kuri ilgtermiņā palīdzētu stiprināt tiesiskumu Ukrainā. Man ir ideja, piemēram, par konsultatīvas grupas izveidi, kura atbalstītu šīs valsts centienus nodrošināt atbilstību ES tiesību aktiem un palīdzētu dažādās tieslietu jomās, tostarp, piemēram, tiesnešu mācībās. Es uzskatu, ka Ukrainas centienus iekļauties Eiropā, kuriem, no vienas puses, tiek piemēroti ierobežojumi ar nosacījumiem, vajadzētu, no otras puses, atbalstīt, izrādot gatavību palīdzēt šajā darbā. Es ceru, ka ES Padomes Polijas prezidentūras laikā Eiropas Savienība ieņems šādu nostāju.

 
  
MPphoto
 

  Leonidas Donskis, ALDE grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs! Ukraina ir demokrātiska valsts. Tāpēc mēs raidām signālu par savām bažām mūsu partnerim, sabiedrotajam un draugam. Kā mēs visi zinām, neviens šajā pasaulē nav ideāls, taču saskaņā ar Eiropas politiskajiem standartiem un normām, kā arī saskaņā ar loģiku un demokrātijas vērtībām, mēs gaidām, ka Ukrainas varas iestādes neizmantos savu varu ļaunprātīgi, ierosinot un noturot politisku motīvu vadītus tiesas procesus, bet gan nodrošinās aizdomās turētajiem taisnīgu tiesu, nevis politisku atmaksu.

Jūlija Timošenko un citi Ukrainas bijušie valdības locekļi, kas jau sen bija prezidenta Yanukovych sāncenši, nav jāuzskata par kolektīvi atbildīgajiem vai līdzvainīgiem tajā, kas politiskajā praksē tiek iztverts kā atbildība. Pirmām kārtām, viņi visi ir demokrātiskas valsts pilsoņi. Mēs nekādā ziņā nevēlamies šeit teikt aizstāvības runu. Tomēr mēs tikai atgādinām mūsu draugiem, kā darbojas demokrātija.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs! Ir pagājuši seši gadi kopš „Oranžās revolūcijas”, taču Ukrainas politiku joprojām raksturo konkurence un spriedze. Pret bijušo ministru prezidenti J. Timošenko un dažām iepriekšējās viņas vadītās valdības amatpersonām ir ierosinātas krimināllietas, izvirzot apsūdzības iespējamos likumpārkāpumos viņu pilnvaru laikā. Manuprāt, šīs apsūdzības izskatās pēc politisku motīvu vadītām apsūdzībām. Baidos, ka prezidents Yanukovych mēģina neitralizēt vienīgo politisko figūru Ukrainā, kam piemīt pietiekams svarīgums, drosme un popularitāte, kura varētu apdraudēt viņa autoritāti. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka „Oranžā revolūcija” bija tieša atbilde uz V. Yanukovych mēģinājumu viltot 2004. gada prezidenta vēlēšanu rezultātus. Viņš nekad nav saukts pie kriminālatbildības par šo noziegumu.

Timošenko kundzei ir ievērojams tautas atbalsts Ukrainas rietumu daļā, un viņa iemieso miljoniem savu tautiešu cerības. Ir ļoti dīvaini, ka pēdējās apsūdzības par krāpšanu saistībā ar medicīnas budžetu nav izvirzītas pret Zinovii Mytnyk, tā laika veselības ministra vietnieku, kurš parakstījās par šo darījumu, jo tagad viņš ir atkal parādījies, kas ir savādi, jaunā veselības ministra amatā V. Yanukovych valdībā.

Ja V. Yanukovych vēlas mazināt Timošenko kundzes politisko ietekmi, viņam tas jādara atklātā un demokrātiskā ideju cīņā, nevis politiski manipulējot ar tiesu sistēmu. Un mans jautājums Vigenin kungam, jo Sociālistu grupai ir saistība ar V. Yanukovych Reģionu partiju, ir šāds: vai jūs esat pārliecināts par Ukrainas Ģenerālprokuratūras politisko objektivitāti? Vigenin kungs, vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu?

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, EFD grupas vārdā. (SK) Priekšsēdētāja kungs! Ukrainas politiskajai arēnai ir raksturīgs gubernatora vadības stils, dziļi iesakņojies bijušajā padomju ērā. Pat tie, kuri vadīja „Oranžo revolūciju” — Ukrainas prezidents Yushchenko un ministru prezidente Timošenko —, ir demonstrējuši visai savdabīgu politisko uzvedību.

Patiešām, Ukrainā un ārzemēs ir atklāts noslēpums, ka patiesais gāzes krīzes iemesls, kura mūs skāra 2009. gada sākumā, bija ministru prezidentes Timošenko un Ukrainas prezidenta Yushchenko ģimenes klanu nesaskaņas, viņiem cīnoties par gāzes transportēšanas peļņas kontroli. Es piekrītu tam, ka nav pieņemami nepamatoti piedēvēt noziedzīgu darbību politiskajiem oponentiem, lai nomāktu opozīciju, taču man šķiet pārlieku pašpaļāvīgi apgalvot, ka neviens no J. Timošenko komandas nav spēris nevienu nepareizu soli viņu valdības haotiskajā periodā.

J. Timošenko grupa zaudēja vēlēšanās tieši tāpēc, ka vienkāršajiem iedzīvotājiem bija apnikusi plaši izplatītā korupcija un dažu valsts amatpersonu valsts īpašuma zādzības.

Tāpēc, ja mēs patiešām gribam palīdzēt Ukrainai attīstīt atklātu un demokrātisku sabiedrību, mums jāvērš visa uzmanība uz sistēmiskiem ieteikumiem un nav jāskaidro viņiem, ka pret tām augstākajām amatpersonām, kuras varbūt dažiem no jums ir simpātiskas vai kuras ir jūsu draugi, ir jāizturas tāpat kā pret jebkuru citu aizdomās turēto. Patiesi, šeit Eiropas Savienībā mēs arī sakām, ka visi ir vienlīdzīgi, un tas ietver vienlīdzību likuma priekšā.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE).(CS) Priekšsēdētāja kungs! Metodes, ar kādām tiek veikta izmeklēšana saistībā ar Timošenko kundzes un citu opozīcijas politiķu iespējamiem likumpārkāpumiem, pilnīgi diskreditē Ukrainas tiesu sistēmu, policiju un pašreizējo valdību. Šāda vajāšanas prakse bija raksturīga totalitāro komunistisko režīmu arsenālam pagājušajā gadsimtā, un tie ES iedzīvotāji, kuri dzīvoja šādos režīmos, ir īpaši jutīgi pret to. Mēs tagad to novērojam kā vēl vienu valsts varas ļaunprātīgas izmantošanas gadījumu, diskreditējot politiskos oponentus, kas ir absolūti nepieņemami demokrātiskā sabiedrībā. Es vēršu uzmanību uz to, ka tas būtībā apgāž Ukrainas tiesu sistēmas neatkarības faktu pasaules acīs.

Šādos apstākļos es aicinu ES dalībvalstis pievienoties Čehijas Republikai gatavībā piešķirt politisko patvērumu vajātajiem Ukrainas opozīcijas politiķiem un apsvērt sankcijas pret Ukrainu par starptautisko tiesību pārkāpumiem, ja situācija Ukrainā nemainīsies.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR).(PL) Priekšsēdētāja kungs! Mēs nesaprotam, par ko mēs būtībā runājam, jo fakti galu galā ir zināmi, un mēs atbalstām tos, kam pašlaik ir problēmas, un tos, kuri atrodas dienesta stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas pretējā pusē. Tomēr mums ir jāgūst mācība no šīs situācijas, un jāmācās galvenokārt ir Ukrainas varas iestādēm. Normālas demokrātiskās sistēmas izveides nosacījums Ukrainā ir opozīcijas tiesību ievērošana, un mums šodien tas ir ļoti skaidri šeit jāpasaka. Taču šajā sēžu zālē mums tas ir arī ļoti skaidri jāpasaka pašiem sev. Tāda ir Čehijas Republikas, Slovākijas un arī Austrumvācijas pieredze. Nav iespējama nekāda reāla modernizācija šajā Eiropas daļā, ja mēs to nevaram pateikt Ukrainai, un neatkarīgi no valdošās partijas, tai ir vieta Eiropā. Varbūt ne šodien, varbūt ne pēc dažiem gadiem, taču šāda perspektīva patiešām pastāv. Nepasakot skaidri par šo perspektīvu — un to es saku draugiem no visām Eiropas daļām —, mēs faktiski sadarbosimies, saglabājot slikti funkcionējošu demokrātijas sistēmu Austrumos. Nelolojiet nekādas ilūzijas šajā saistībā. Tas ir ļoti vienkārši. Tā vietā, lai turpinātu šīs debates, mēs varam arī darīt ko citu —skaidri pateikt: durvis ir atvērtas, neuztraucieties.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Priekšsēdētāja kungs! Es vēlētos sākt ar Donskis kunga vārdiem, kurš nosauca ukraiņus par mūsu draugiem un sabiedrotajiem. Tā tiešām ir, un tā mums arī jāizturas pret mūsu draugiem Kijevā. Es gribu ikvienam uzdot jautājumu. Man ir līdzīgi komentāri un tāda pati neizpratne, kā lielākajai daļai to, kuri šodien runāja. Es arī neesmu apmierināts ar to, kā tiek ievērotas cilvēktiesības un kā demokrātija darbojas Kijevā, taču ko jūs esat darījuši — ko ir darījis šis Parlaments un ko ir darījuši visi tie, kuri šodien, pamatojoties uz saviem augstajiem principiem, nosodīja situāciju ar Timošenko kundzi — ko jūs esat darījuši, lai raidītu skaidru signālu Kijevai un citām Ukrainas pilsētām, ka mēs esam viņu draugi un sabiedrotie, ka mēs viņus gaidām un ka kādu dienu šim Parlamentam vajadzētu paplašināties ar Ukrainas deputātu klātbūtni? Es to jautāju tāpēc, ka cilvēktiesību un demokrātijas ievērošana Ukrainā lielā mērā ir atkarīga no mums. Es vēlos, lai jūs to saprastu.

(Runātājs piekrita atbildēt uz zilās kartītes jautājumu saskaņā ar Reglamenta 149. panta 8. punktu)

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Priekšsēdētāja kungs! Es vienkārši gribu pajautāt savam kolēģim, vai viņš nezina, ka mēs Parlamentā esam pieņēmuši rezolūciju ar ievērojamu balsu vairākumu — es pats par šo rezolūciju balsoju —, kurā mēs skaidri uzsvērām Ukrainas Eiropas perspektīvu. Mēs to esam darījuši ne tikai vienreiz, bet vairākkārt.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Priekšsēdētāja kungs, Posselt kungs! Pirmkārt, es zinu, un, otrkārt, es pateicos par šo rezolūciju. Es tomēr jautāju, vai tas ir viss, ko varējām izdarīt? Vai tas tiešām ir viss, ko varam raidīt no šīs sēžu zāles un no ES iestādēm Ukrainas iedzīvotājiem, kuri šodien cīnās par tām pašām lietām, kas reiz notika ar Polijas un Čehijas iedzīvotājiem? Visbeidzot, cik daudz šādu pozitīvu signālu par dalību Eiropas Savienībā Ukrainai ir raidījusi, piemēram, Vācijas valdība?

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Priekšsēdētāja kungs! Ceļš uz demokrātiju bieži vien ir lēns un līkumots. Dažas valstis virzās ātrāk nekā citas, un to mēs redzam attiecībā uz valstīm no bijušās Padomju Savienības, kuras tagad ir pilntiesīgas mūsu kolēģes šeit Eiropas Parlamentā.

Citas valstis virzās nedaudz lēnāk — varbūt Ukraina ir tam piemērs. Tomēr ir svarīgi atzīt, ka tā ir guvusi panākumus, bet ir jāiet tālāk. Īpaši, lai izveidotu patiesi demokrātisku valsti, pirmkārt, ir jāsekmē pilsoniska sabiedrība, otrkārt, ir jālikvidē valsts kontrole, jo īpaši attiecībā uz NVO, treškārt, ir jāattīsta patiesi neatkarīga tiesu sistēma, un, ceturtkārt, ir vajadzīga brīva un spēcīga opozīcija.

Nav iespējama īsta demokrātija bez brīvas, spēcīgas un dinamiskas opozīcijas. Mums Eiropas Savienībā ir jāizmanto visi līdzekļi, lai mudinātu Ukrainu iziet pilnu attīstības ciklu un nodibināt patiesu demokrātiju. Tā ir panākusi progresu, taču tai ir jāiet vēl tālāk.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE). - (FI) Priekšsēdētāja kungs! Apsūdzībām, kas ir celtas pret J. Timošenko, kā viņa pati izteicās, ir tīri politisks raksturs. Es gribu arī atgādināt, ka vairāki citi viņas kabineta bijušie locekļi arī ir apsūdzēti vai tiek turēti aizdomās par korupciju.

Es uzskatu, kā Ojuland kundze iepriekš norādīja, mēs neesam tiesa. Mēs neesam šeit, lai lemtu, vai šie cilvēki ir vainīgi vai nevainīgi. Tā vietā mēs vēlamies atgādināt, cik svarīgi ir nodrošināt, lai šīs tiesvedības nekādā gadījumā nebūtu selektīvas un tiesas procesi būtu atvērti un nediskriminējoši.

Es gribu teikt, ka vēlos pateikties baronesei Ashton par viņas maijā paustajām bažas attiecībā uz apsūdzībām pret Ukrainas opozīcijas līderiem un to iespējamiem politiskiem mērķiem. Mums jāturpina iesāktais ceļš un jānodrošina, lai šīs tiesvedības Ukrainā faktiski nekļūtu selektīvas vai vērstas pret opozīciju.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Priekšsēdētāja kungs! Ukraina ir demokrātiska valsts, draudzīga valsts, Eiropas Savienības partnere. ]Taču Ukrainai ir jāpieņem Eiropas standarti arī tiesu iestāžu pārvaldībā, kurām pašreiz raksturīgi politizēti tiesu procesi, kur apsūdzētais nesaņem visas tiesības un lietas izskatīšanai vajadzīgos aizsardzības līdzekļus, tādējādi dažos gadījumos tās ir tīri politiskas lietas. Tas norāda uz politisko oponentu padarīšanu par noziedzniekiem ar mērķi tikai novērst un apklusināt opozīciju. Jūlijai Timošenko, bijušajai ministru prezidentei, un viņas ministriem uzbrūk, izmantojot tiesu paraugprāvas, nevis politisko konfrontāciju, kas, lai arī sakarsēta, varētu būt nopietna un pārredzama. Ukrainas valdībai ir jārespektē opozīcija, nedraudot ar tiesu varas ieroci, un jāievēro demokrātiskas valsts un cilvēktiesību noteikumi, ko tā ir apņēmusies saskaņā ar Austrumu partnerības nolīgumiem.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Priekšsēdētāja kungs! Bijušajai Ukrainas ministru prezidentei Jūlijai Timošenko nācās atbildēt uz vairākām apsūdzībām korupcijā šā gada pavasarī, un ceļošanas aizliegums februārī nav ļāvis viņai doties uz Briseli, lai tiktos ar mums. Ja J. Timošenko beidzot tiks atzīta par vainīgu, viņai tiks piespriests līdz pat desmit gadiem cietumsoda.

Šās lietas apstākļi tomēr izraisa neērtus jautājumus un rada bažas, ka izvirzītās apsūdzības ir daļēji politisku motīvu vadītas. Mūsu rezolūcijā ir pamatoti izvirzīts jautājums par apsūdzībām pret politiskās opozīcijas līderiem, apsūdzībām, kas būtībā izskatās pat vēl selektīvākas, un tiek pieprasīts nodrošināt izmeklēšanas un tiesas procesa pārredzamību.

Cīņa pret korupciju un tiesību normu apstiprināšana ir ne tikai priekšnosacījums Eiropas Savienības un Ukrainas attiecību padziļināšanai: tās ir arī būtiski svarīgas, lai stiprinātu Ukrainas demokrātisku attīstību. Ukrainas jaunajiem politiskajiem vadītājiem ir arī jāuzņemas atbildība un jāsāk īstenot reformas, kas ir palikušas nepabeigtas kopš „Oranžās revolūcijas”.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Priekšsēdētāja kungs! Rezolūcijas priekšlikums par Ukrainas bijušo valdības locekļu lietām ir vajadzīgs, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pamatprincipu ievērošanu, sākot ar cilvēktiesību ievērošanu. Ne jau Ukrainas tiesu sistēma rada vislielākās bažas, bet gan iespējamā politiskā iejaukšanās tiesu organizācijā. Eiropas Savienībai kā tiesiskuma un vērtību Kopienai ir jāatbalsta Ukrainas bijušie valdības locekļi, nodrošinot viņiem nevainīguma prezumpcijas principa un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas ievērošanu.

Es vēlos uzsvērt nepieciešamību turpināt un pastiprināt reformas, kas tiek veiktas Ukrainā, un saskaņot tās tiesību aktus ar ES noteikumiem un pienākumiem, kā svarīgus elementus attiecībā uz mērķi tuvināt Ukrainu Eiropas Savienībai. Ukrainā sāktā reformu procesa panākumi būs atkarīgi no demokrātijas principu, tiesiskuma un pārredzamības ievērošanas un veicināšanas. Attiecībā uz apsūdzībām, kas izvirzītas Jūlijai Timošenko un bijušajiem valdības locekļiem, varu nevar izmantot ļaunprātīgi, lai vērstos pret apsūdzību varas ļaunprātīgā izmantošanā. Ukrainā ir jāpanāk progress demokrātijas jomā, un mēs varam atbalstīt šo procesu.

 
  
MPphoto
 

  Günther Oettinger, Komisijas loceklis. (DE) Priekšsēdētāja kungs, godājamie deputāti! Komisija ļoti uzmanīgi seko notikumu attīstībai Ukrainā saistībā ar bijušajiem Ukrainas valdības locekļiem, Timošenko kundzi, Lutsenko kungu un citiem, to dara arī Parlaments un parlamentārās grupas. Kopš gada sākuma mēs esam skaidrojuši mūsu bažas par iespējamo politisko motivāciju, kas slēpjas aiz šīm lietām. ES ir delegācija šajā valstī, un tā uzmanīgi pārrauga norises.

Progresa ziņojumā par Ukrainu, ko mēs publicējām pirms dažām dienām, ir sniegts plašs pārskats par situāciju valstī pagājušajā gadā. Mūsu izvērtējums situācijai, kura nav mainījusies, liecina par vajadzību pēc visaptverošas tieslietu sistēmas reformas un korupcijas apkarošanas pasākumiem. Ziņojumā uzsvērts, ka ir jānodrošina tiesiskums kriminālajās izmeklēšanās un kriminālvajāšanās un taisnīgs, objektīvs un neatkarīgs tiesas process, lai nodrošinātu, ka kriminālsodi netiek ļaunprātīgi izmantoti politiskiem nolūkiem.

Gadījumos, kas saistīti ar bijušajiem valdības locekļiem, ir skaidri jānošķir kriminālā un politiskā atbildība. Arī bažas par pārmērīgo aizturēšanas un apcietinājuma pasākumu izmantošanu un ceļošanas ierobežojumi rada iespaidu par patvaļīgu pieeju tiesai.

Vienlaikus liela daļa Ukrainas pilsoniskās sabiedrības, eksperti visā pasaulē un Ukrainā strādājoši ārzemju uzņēmēji ir stingri pārliecināti, ka Ukrainā tiesas tiek pakļautas spēcīgam dažādu pušu spiedienam. Mēs ceram, ka turpmākajos grozījumos likumā par tiesu sistēmas reformu tiks ņemts vērā Venēcijas Komisijas un Eiropas Padomes paziņojums un šīs bažas tiks kliedētas.

Es vēlos uzsvērt, ka mēs piešķiram lielu nozīmi tiesiskuma nodrošināšanai Ukrainā; tā ir valsts, ar kuru mēs vēlamies izveidot ciešākas līgumattiecības, pamatojoties uz asociāciju un ekonomisko integrāciju. Lai tas varētu notikt, ir nepieciešama veiksmīgi funkcionējoša, neatkarīga un pārskatāma tiesu sistēma.

Mēs nevēlamies nostāties kāda pusē katrā atsevišķā gadījumā, bet mēs gaidām, ka Ukraina panāks būtiskas pārmaiņas savā sistēmā, lai nodrošinātu objektīvus, godīgus un pārskatāmus tiesas procesus. Mēs esam pārliecināti, ka Ukrainas stabilitāte un tās iedzīvotāju uzticēšanās valsts sabiedrības organizācijām būs atkarīga no panākumiem šajā jomā.

Mūsu integrācijas ar Ukrainu un vice versa ātrums un apjoms būs atkarīgs no tā, vai Ukraina spēs pilnīgi garantēt cilvēktiesību, demokrātijas principu un tiesiskuma principu ievērošanu. Šos principus nekādā veidā nedrīkst apšaubīt. Šis secinājums izriet no Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskata rezultātiem.

ES un Ukrainas Sadarbības padomes tikšanās, kas notiks tuvāko nedēļu laikā, sniegs mums iespēju apspriest daudzus mūsu attiecībām svarīgus jautājumus un raidīt Ukrainai skaidrus signālus, kuri ir tādi paši, kādus jūs raidāt par reformu svarīgo nozīmi šajā jomā.

Esam gandarīti par Ukrainas apņemšanos līdz šā gada beigām pabeigt sarunas par asociācijas nolīgumu. Labi, ka esam tikuši tik tālu. Tomēr Ukrainai ir jāīsteno vajadzīgās tālejošās reformas, jo īpaši tiesu sistēmas un vēlēšanu sistēmas un konstitūcijas jomā, lai varētu izmantot iespējas, ko šis nolīgums spēj piedāvāt attiecībā uz asociāciju un ekonomisko integrāciju ar ES. Turklāt valstij ir jāvelta apņēmīgāki centieni cīņā pret korupciju.

Ukraina nav vienīgā šajā ziņā, bet tai ir jādemonstrē sava beznosacījumu apņemšanās ieviest plašākas un visaptverošākas reformas, ja tā grib tuvināties ES. Mēs turpināsim Ukrainai sniegt ievērojamu atbalstu tās centienos panākt iekšējās reformas.

Visbeidzot es vēlos pateikt, ka mēs izrādīsim absolūtu cieņu pret pienācīgu tiesvedību bez komentāriem. Mēs paļaujamies uz to, ka varam turpināt savu atklāto un pārredzamo dialogu Kijevā un Briselē par Ukrainas iekšējām reformām un par valsts ciešāku integrāciju ar ES, gan ar Ukrainas varas iestādēm, gan opozīciju. Liels paldies!

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Debates tiek slēgtas.

Balsojums notiks pēc īsa brīža.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D) , rakstiski. Es biju pārsteigts par dažu Eiropas Parlamentu politisko spēku vēlmi atbalstīt bijušos Ukrainas līderus gan morāli, gan politiski. Ir zināms, ka Eiropas Tautas partijai ir sadarbības līgums ar Jūlijas Timošenko bloku. Būtu interesanti uzzināt, vai nolīgumā ir punkts par tiesisko aizsardzību un advokāta pakalpojumu sniegšanu?

Šodienas rezolūcija izskatās vairāk pēc apelācijas sūdzības, nevis, piemēram, Eiropas Parlamenta dokumenta. Es uzskatu, ka ir jāatzīst, ka nevienam nav tiesību iejaukties tiesas procesā un kriminālvajāšanas darbībās. Pirms izmeklēšanas beigām izvērtējot prokuratūras darbu, mēs neļaujam īstenot taisnīgumu.

Eiropas Parlaments nav advokātu birojs. Šādos gadījumos mums būtu jāgaida līdz izmeklēšanas beigām. Mums vajadzētu ieteikt apsūdzētajiem sadarboties ar izmeklēšanas iestādēm. Mums nav nekādu tiesību izdarīt spiedienu uz Ukrainas tiesu sistēmu, jo to var kvalificēt kā iejaukšanos iekšējās lietās.

Es esmu kategoriski pret rezolūciju P7_TA-PROV(2011)0272, jo uzskatu, ka tajā tiek izdarīts spiediens uz Ukrainas valdību.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), rakstiski.(PL) Eiropas Ministru Padomes Ukrainas komitejas prioritātes cita starpā ir novērst cilvēktiesību pārkāpumus un nodrošināt tiesiskuma principu ievērošanu. Ukraina ir arī uzņēmusies valstī pilnveidot demokrātiju un nostiprināt vietējo pašvaldību. Vienlaikus Helsinku komiteja brīdina, ka Ukraina pārkāpj Eiropas Cilvēktiesību konvenciju. Preventīvās aizturēšanas un aizliegums izbraukt no valsts, kas ir piemērots svarīgiem opozīcijas locekļiem un bijušajiem valdības pārstāvjiem, liek apšaubīt Ukrainas prokuratūras objektivitāti. Eiropas Parlaments uzskata, ka izmeklēšanās trūkst pārredzamības un ka izmantotās procedūras ir nesamērīgas. Eiropas Parlamentam ir Ukrainas ģenerālprokuroram jāpieprasa šā aizlieguma atcelšana.

Tomēr patiesā problēma ir saistīta ar nemitīgu demokrātijas reformas trūkumu Ukrainā. Eiropas Padomes vietējo un reģionālo iestāžu kongresa laikā 2011. gada martā Ukrainas pārstāvji paskaidroja, ka ir vajadzīgs vairāk laika, lai atbrīvotos no komunisma pagātnes. Es arī uzskatu, ka demokrātijas sasniegšana nav viegla un ka tam ir vajadzīgas pārmaiņas un spēcīgi pasākumi. Kopš PSRS krišanas pagājis gana daudz laika, un citas postkomunistiskās valstis ir panākušas būtisku progresu. Lai izveidotu plurālistisku tiesiskuma sistēmu, Ukrainai jāsāk ar efektīvām pārmaiņām vēlēšanu tiesībās un krimināllikumā. Taču Eiropas Savienībai ir jāuzstāj uz tās prasību izpildi galvenokārt tādēļ, ka tā pati daudz iegulda Austrumu partnerībā un kaimiņattiecību politikā.

 
  

(1) Sk. protokolu.

Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 7. novembraJuridisks paziņojums