Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2019(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0230/2011

Внесени текстове :

A7-0230/2011

Разисквания :

PV 23/06/2011 - 4
CRE 23/06/2011 - 4

Гласувания :

PV 23/06/2011 - 12.22
CRE 23/06/2011 - 12.22
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


Разисквания
четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

4. Тристранна среща във връзка с проектобюджета за 2012 г. (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Първата тема е докладът (A7–0230/2011) на г-жа Balzani, от името на комисията по бюджети, относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2012 г (2011/2019 (BUD)).

 
  
MPphoto
 

  Francesca Balzani, докладчик – (IT) Г-н Председател, госпожи и господа, с мандата за тристранната среща бюджетната процедура навлезе в своя най-конкретен етап, етап в който бюджетните органи всъщност започват обсъждания, които могат да доведат до ползотворни и важни резултати. Ето защо се надявам, че тази тристранна среща е възможност, която ще бъде използвана, възможност, която няма да бъде пропусната.

Стартирахме бюджетната процедура с чувство на изключителен реализъм. Държавите-членки понастоящем прилагат строги политики на консолидиране на националните бюджети и тези политики трябва да реализират важен баланс между необходимостта да се справим с кризата и нуждата от рестартиране на икономиката и инвестирането. Точно затова този път бюджетът на Европейския съюз, който се отличава с уникалната способност да прибавя добавена стойност към разходите, инвестициите и ресурсите, може и със сигурност трябва да играе основна роля. Основна роля, в която е изключително важно стратегията „Европа 2020“ да бъде взета като начална позиция.

Парламентът направи стратегията „Европа 2020“ основен въпрос на бюджетните обсъждания от самото начало. Бюджетът за 2012 г. може и трябва да бъде първата стъпка за предприемане на конкретни мерки по отношение на тази стратегия, която е средството, избрано именно за „рестартирането“ на нашия Съюз.

В този смисъл разглеждането на стратегията „Европа 2020“ във финансови измерения подчертава и предоставя основна роля на нашата последователност и надеждност. Не можем да изградим такава амбициозна стратегия, без да я приложим незабавно, именно във време, в което е изключително важно това средство за рестартиране на икономиката да бъде приложено изцяло с всички свои аспекти.

Следователно последователността, надеждността и амбициозната стратегия „Европа 2020“ са решаващи и от съществено значение за гарантирането на стабилността, от която се нуждаем днес в Европейския съюз, както и по отношение на нашата единна валута.

Има и други факти и политики, които идват на преден план. Имам предвид демократичните процеси в Средиземноморието и нуждата да се гарантира външно измерение на Европейския съюз, който в това време наистина може да играе роля и сам да си възвърне важната позиция на лидер.

Нека не забравяме, че бюджетът не е само инструмент, който да бъде одобрен когато има прогноза за следващата година. Той също така е средство, което трябва да функционира през цялата година. В този смисъл той е въпрос, който изисква много прецизна работа не само във връзка с плащанията за следващата година, но и по отношение на прилагането на бюджета за 2011 г. за настоящата година.

Последователност, надеждност и силно, решително и целенасочено използване на бюджета като основен инструмент за борба с кризата и компенсиране за политиките на консолидация на държавите-членки – това са все въпроси, които изискват поемане на сериозен ангажимент от наша страна, които трябва да гарантират, че отново ще играем жизненоважна роля за сигурността на Европейския съюз и освен това – и това е основното ми безпокойство – които ни приканват да не пропускаме възможността на тристранната среща. Тристранната среща може и трябва да бъде ценна възможност за конкретен и ползотворен обмен, който тази година ще ни доведе до споделено мнение за решенията, които се налага да вземем във връзка с бюджета.

Смятам, че споделянето на решения, когато работим върху един документ толкова важен като бюджета, е друг чудесен знак за нашата способност да работим в рамките на Съюза, което е особено важно в настоящия момент.

 
  
MPphoto
 

  Януш Левандовски, член на Комисията. (EN) Г-н Председател, тук съм, за да изслушам вашите мнения относно проектобюджета, представен от Комисията, и мандата за тристранната среща.

Пред нас стои важна работа и скоро ще имаме възможност на предстоящата тристранна среща да обсъдим важните въпроси за Парламента. Ясно е обаче и беше показано и от докладчика, че при сегашните необичайни обстоятелства съставянето на бюджета за 2012 г. и търсенето на компромиси не може да бъде по „обичайната практика“. Затова е задължително да намерим баланс между консолидирането на публични финанси и инвестиции, които водят до растеж и работни места и считам, че това е очевидно в нашия проектобюджет. Дори във време на криза, се нуждаем от инвестиране, за да подпомогнем плахото възстановяване на европейската икономика.

Ето и част от нашето решение в бюджета за 2012 г. Несъмнено увеличихме приоритетите, свързани със стратегията „Европа 2020“. В нашата прогноза тя е представена с 62,6 млрд. евро, което се равнява на 43,5 % от общия проектобюджет. Увеличен е и разходът, свързан с Договора от Лисабон, който се повишава с 4 %. Това е първата част от решението.

Втората част от решението е, разбира се, строг подход към администрацията, недопускане Комисията да се разраства и това, което наричаме отрицателните приоритети за много строго оценяване на програми – да се види дали те работят, или не, и въз основа на представянето им в някои области да се предвидят по-малко средства в бюджета, в сравнение с предварителното финансово планиране за 2012 г. В резултат от това проектобюджетът за 2012 г. е с почти 9 млрд. евро под тавана на финансовата перспектива, предвидена за 2012 г.

Не е достатъчно да се състави бюджет. Наше общо задължение е да отговорим глобално на обстоятелствата. Това засяга особено ситуацията на Южното Средиземноморие. Затова приехме Писмо за изменение № 1 към бюджета за 2012 г., което беше прието преди седмица, за да увеличи бюджетния дял за нашите съседи и особено за Южното Средиземноморие за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. с повече от 1,3 млрд. евро.

За следващата година това означава да пуснем в обращение допълнително почти 500 млн. евро за Южното Средиземноморие и общо за това съседство, което използва резерва, отделен по Функция 4, но това също така е за сметка на инструменти за гъвкавост до 150-153 млн. евро.

Резултатът е такъв, какъвто беше представен. Плащанията следва да нараснат с 4,9 %, но това не е просто за удоволствие, а за да бъдат платени законодателни задължения, които нарастват на края на финансовата перспектива. Това е, ще повторя още веднъж – точно с 8,8 млрд. евро по-малко, отколкото беше таванът за 2012 г.

Това, което се увеличава, е дялът на научните изследвания и развитието; дялът на политиката на сближаване, което сега се премества, тъй като допустимите програми приключиха и трябва да плащаме сметките на държавите-членки. Като цяло обаче ние сме, дори и ако вземем предвид сближаването, доста под това, което беше предвидено в осъвременената прогноза на държавите-членки за 2012 г.

В обобщение, не очаквам лесни обсъждания със Съвета във връзка с бъдещето. Опитът от Процедура 2011 беше много поучителен. Нуждаем се от подкрепата на Парламента, за да съставим добър бюджет за следващата година: консолидация, от една страна, и принос към растеж и работни места, от друга. Надявам се, че тази година процедурата ще бъде по-гладка и по-спокойна, отколкото беше процедурата за бюджета за 2011 г.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza, докладчик по становището на комисията по външни работи. (ES) Г-н Председател, предложението на Комисията бюджетът за 2012 г. да ограничи своето увеличение до абсолютния минимум, необходим, за да изпълним законодателните задължения на ЕС, би означавало да замразим Европейския съюз и групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент не може да се съгласи с това.

Вярваме в Европа, вярваме в нейните политики и в необходимостта да ги финансираме, защото, г-н Член на Комисията, ЕС не е разход, а по-скоро добавена стойност към националните политики.

Както беше отбелязано от докладчика, напълно сме съгласни, че бюджетът следва да бъде насочен към постигане на стратегията „Европа 2020“, на конкурентоспособност и заетост, но това основно безпокойство не трябва да продължава да отвлича вниманието ни от непрекъснатото предоставяне на по-малко средства за външните действия на Съюза. Несъвместимо е с целта на Европейския парламент, Комисията и Съвета ЕС да бъде важен участник на световната сцена при увеличение на инфлацията само от 2,9 %.

Предложението, което беше направено, прави трудно изпълнението на изискванията на обществото и изпълнението на нашата отговорност към насърчаването на мира, развитието, международната стабилност и правата на човека по света.

Нека да се съсредоточа върху проблемите, които засягат комисията по външни работи.

Първо, разглеждането на европейската политика за съседство, особено нейния средиземноморски аспект, трябва да се отрази върху бюджета. Като начало, г-н Член на Комисията, във връзка с Палестина, с мирния процес в Близкия изток и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) – предложението на Комисията предлага бюджетно съкращение от 100 млн. евро.

Считам, че мирът в Близкия изток е достатъчно деликатна тема и работата на UNRWA е достатъчно важна, за да не бъде година след година предмет на играта на Комисията да предлага по-малки цифри, които впоследствие нарастват по време на преговорите върху бюджетната процедура.

Средиземноморският регион е много важен, г-н член на Комисията, но неговото подпомагане не бива да бъде в ущърб на други области на външната дейност на Европейския съюз.

Пример за това е Латинска Америка и всеизвестното й недостатъчно финансиране. По същия начин като това позорно недостатъчно финансиране, има застой на средства за страни, които биха могли да се възползват от финансовия инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход (ИИС+), но – и с това ще завърша, г-н Председател, неспособни сме да постъпим по друг начин, тъй като няма решение на проблема с правното основание на този инструмент.

Разширяването и инструментът за стабилност също трябва да получат финансирането, от което се нуждаят, както и многостранни въпроси като приноса на Европейския съюз към Международния фонд на ООН за жените. Накрая, г-н Председател, бих искала да кажа, че следва да е възможно и за нас да бъдем гъвкави в използването на бюджета.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis, докладчик по становището на комисията по бюджетен контрол. – (DE) Г-н Председател, от гледна точка на бюджетния контрол, Европейският съюз често е обвиняван, че предприема небрежен подход към разходването на средства. Кой е отговорен за това? В 80 % от случаите това всъщност са държавите-членки, които отговарят съвместно за разходите. Всички помним как британският премиер, г-н Камерън, заяви на председателя на Европейския парламент, че вместо да искаме повече пари, трябва преди всичко да се уверим, че парите се изразходват по-ефикасно. Коя страна беше най-големият нарушител през 2010 г.? Обединеното кралство. Всички британски програми бяха спрени през 2010 г.

Защо е така? Защото правилата са прекалено сложни. Затова бих искал да помоля моите колеги, и по-специално Комисията, да настояват заедно с държавите-членки за по-прости правила, за по-ефикасна и проста система за надзор и за въвеждане на нови компоненти. Например ако политиката по научни изследвания включваше награда или възнаграждение за особено успешен иновативен проект, това би я направило много по-лесна за надзор. Същото се отнася и за политиката по сближаване, където можем да създадем ефект на лоста чрез предоставяне на заеми, свързани с проекти.

Има много възможности за нововъведения, открити пред нас. Следва да направим смела стъпка напред.

 
  
MPphoto
 

  Pervenche Berès, докладчик по становището на комисията по заетост и социални въпроси.(FR) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, комисията по заетост и социални въпроси определя своите приоритети в светлината на обезпокоителен факт: икономическата, финансовата и социалната криза продължават да причиняват безредици, понастоящем около 23 млн. човека са безработни, включително 5,2 млн. младежи.

В своята резолюция относно прилагането на ръководните насоки за политиките за заетост на държавите-членки, Европейският парламент призова Европейския съвет „да не отдава второстепенно значение на въпросите на заетостта, когато разглежда препоръката на Комисията в Годишния обзор на растежа стриктното фискално консолидиране да бъде пръв приоритет за периода 2011–2012 г.“. В бюджетно изражение това изискване трябва да се превърне в силна подкрепа за петте основни цели на стратегията „Европа 2020“, по-специално увеличаване на нивата на заетостта и намаляване на броя на хората, засегнати от или изложени на по-висок риск от бедност или социално изключване.

Комисията по заетост и социални въпроси подчертава факта, че тези цели изискват бюджетът на ЕС да бъде сравним, съвместим и допълващ бюджетите на държавите-членки.

Горещо благодарим на нашия докладчик, Francesca Balzani, тъй като знаем колко силно тя насърчава становището, прието от комисията в тристранната среща.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, докладчик по становището на комисията по регионално развитие. (HU) Г-н Председател, комисията по регионално развитие подложи на разискване и с готовност подкрепя предложението. Комисията го намира за съвсем разумно и счита, че то предоставя подходяща подготовка не само за самата тристранна среща, но също така и за цялостния бюджетен процес за в бъдеще. Разбира се, най-важният аспект за комисията по регионално развитие е финансирането на политиката на сближаване и бихме искали да привлечем вниманието върху факта, че по време на естествения ход на седемгодишния цикъл стигнахме до етапа, в който държавите-членки използват или се опитват да използват все по-големи и по-големи суми въз основа на своите планирани програми. В моята страна например средствата, които получихме през последната година, бяха два пъти повече, отколкото преди бяхме получили за две години. Това показва също така и акселерация, което, разбира се, се дължи и на вътрешни причини, но това явление е очевидно и в други държави-членки. Ето защо се надяваме, че тази политика ще получи сигурна подкрепа.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos, докладчик по становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони.(PT) Г-н Председател, има три основни въпроса във връзка с функция 2: Общата селскостопанска политика (ОСП). Няма големи проблеми във връзка с първия стълб, тъй като той представлява около 90 % от разходите и се прилага почти 100 %, така че приветстваме увеличението от 3 % на разходите за 2012 г., тъй като то покрива разходите, свързани с разширението на Oбщата селскостопанска политика, което, както знаем, ще се извърши постепенно до 2013 г.

Вторият стълб също не представя конкретни проблеми, тъй като бюджетните кредити се увеличават. Това е положителна стъпка, тъй като ние сме в средата на планирания период. От гледна точка на кризата и трудностите, пред които определени държави-членки се изправят във връзка със съфинансиранетo, важно е да ускорим прилагането на този втори стълб, който представлява около 70 %.

Третият въпрос, който бих искал да повдигна, а той е и въпросът, който считам за най-важен, е свързан с определени конкретни програми. В съответствие с решение на Общия съд, схемите за предлагане на плодове и мляко в училищата, и по-специално – програмата за подпомагане на най-нуждаещите се, приключиха, след като бяха значително намалени, тъй като беше разпоредено, че излишъците следва да бъдат пускани в обръщение и използвани единствено чрез механизми за намеса. По време на толкова тежка криза като тази солидарността не следва да бъде просто политически приоритет, а преди всичко императив на нашата съвест. Затова призовавам Комисията и Съвета да предоставят законодателни предложения, за да поправим тази несправедлива ситуация.

 
  
MPphoto
 

  Olle Ludvigsson, докладчик по становището на комисията по икономически и парични въпроси.(SV) Г-н Председател, от името на комисията по икономически и парични въпроси бих искал да откроя три приоритетни области. Първо, новите европейски надзорни органи трябва да бъдат задоволително финансирани. Тяхната способност да играят по-важна роля е от решаващо значение за стабилността на финансовите пазари. Когато се възлагат нови задачи на органите, техните ресурси трябва да бъдат незабавно увеличавани. В по-дългосрочен период трябва да проучим по-отблизо дали набирането на персонал, което в момента се планира, ще бъде наистина подходящо. Второ, Комисията трябва да бъде подготвена да увеличи човешките ресурси в областта на икономическите въпроси веднага след приемането на пакета за икономическо управление. Осъвременените регламенти трябва да бъдат управлявани ефективно от самото начало. Трето, трябва да бъде предвидена възможност в бюджета за подобряване на качеството на статистиката на ЕС. Лошата икономическа статистика би могла да е една от причините за кризата.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, докладчик по становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика. – (DE) Г-н Председател, г-н Левандовски, г-жо Balzani, първо, бих искал да благодаря на г-жа Balzani, от името на моята комисия, за нейната усърдна работа и за тясното сътрудничество, което ни оказа. Тя дава много добър пример.

Г-н Левандовски, казахте, че подходът, при който нещата остават непроменени, не е приемлив. Разбира се, това е напълно правилно. Ако вземем предвид областта на енергийния приоритет в стратегията „Европа 2020“ обаче, става ясно, че Комисията до известна степен е настроена да продължава както преди, тъй като приоритетната област не е напълно финансирана. Правят се съкращения дори във важната област на енергийната политика и това наистина няма смисъл. Както американците казват – трябва да подкрепяме думите си с реални действия, а не да поемаме ангажименти, които след това не изпълняваме.

Второ, в комисията по промишленост, изследвания и енергетика искаме да сме сигурни, че драматичното увеличение на разходите за основни проекти като ядрения реактор „ITER“ и глобалната навигационна система „Галилео“ няма да доведе до изразходване на още повече средства от бюджета за научни изследвания. Направихме предложения в тази връзка и бихме били доволни, ако те получат положителен отговор. В крайна сметка всичко това засяга малките и средните предприятия. Искаме да съставим приоритетите за техния достъп до финансиране на научни изследвания и иновации и до иновативни финансови инструменти.

 
  
MPphoto
 

  Franziska Keller, докладчик по становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (EN) Г-н Председател, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приветства увеличението в пространството на свобода, сигурност и правосъдие, но освен това счита, че преди да предприемем нови мерки и стартираме нови програми, съществуващите такива следва да бъдат правилно оценени и тези оценки следва да бъдат взети като основа за съставянето на новите програми.

Виждаме възможности за използване на взаимодействието и избягване на дублирането, за опростяване на нещата и гарантиране, че генерираме очевидна добавена стойност към дейностите, които развиваме на равнище на ЕС.

Комисията по граждански свободи изразява твърдо убеждение, че следва да погледнем какво наистина се случва около нас точно сега и че се налага да увеличим нашите разходи в областта на закрилата на бежанците, както и в областта на интеграция на ромите. Всички наши агенции трябва да бъдат способни да изпълняват задачите, с които понастоящем ги натоварваме.

Накрая – и това също би могло да заинтересова Комисията – комисията по граждански свободи изразява твърдо убеждение, че значителна част от финансирането на бюджета за ШИС II следва да бъде поставена в резерв, тъй като все още няма ясен резултат. Следва също така да обмислим поставянето на част от разходите за персонал в резерв, в случай че програмата на ЕС за проследяване на финансирането на тероризма, която беше обсъдена само в Комисията, а не от комисията по граждански свободи досега, не стигне до реализиране.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera, докладчик по становището на комисията по правата на жените и равенството между половете. (IT) Г-н Председател, госпожи и господа, трудното икономическо и финансово положение в Европа открои слабостите на отделните държави-членки, които работят усърдно, за да избегнат кризата на държавния дълг. Кризата доведе до рязко намаляване на публичните инвестиции в основни области за насърчаване на създаването на работни места и растежа. Стратегията „Европа 2020“, която е основна за бюджета за 2012 г., предлага начин да разрушим този омагьосан кръг.

Макар че признаваме отговорността, проявена от Комисията при разпределянето на сумите, планирани за 2012 г., в моето качество на докладчик по бюджета за комисията по правата на жените и равенството между половете, изразявам съжаление за минималното увеличение в програми като „Прогрес“, която е отговорна за прилагането на важни инициативи за младите хора, за борбата срещу бедността и за равенство между половете и програмата „Дафне“, която отговаря за политиките за борба с насилието над жени.

В заключение, считам, че е необходимо бюджетът за 2012 г. да бъде способен да отговори по-конкретно на предизвикателствата, пред които Европа се изправя.

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via, от името на групата PPE.(IT) Г-н Председател, г-н Член на Комисията, госпожи и господа, задачата, пред която са изправени трите институции, отговорни за бюджетната процедура, не е лесна и включва установяването на нивото на ресурси, което взема предвид ангажиментите, поети в предходните години и предизвикателствата, пред които Съюзът се подготвя да се изправи. Целта е да потърсим и да намерим баланс между изискванията за растеж и развитие и осъзнаването на потребността от отговорно прилагане на мерки за строги икономии.

Днес Парламентът се подготвя да гласува този важен документ, който представлява мандата, с други думи – посоката, която трябва да бъде предприета в преговорите със Съвета. Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) поиска да внесе добавки към документа, представен от докладчика г-жа Balzani, на която очевидно благодаря за нейната работа, като по този начин помага да се подчертае потребността от наличие на достатъчно ресурси за финансирането на целите на стратегията „Европа 2020“, която е основна за бюджета за 2012 г. и основната роля на бюджета на общността като метод за хармонизиране на политиките на държавите-членки.

Нашите приоритети са интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, подкрепа на научните изследвания, развитието, растежа и иновациите и насърчаване на развитието на малките и средните предприятия. Считам, че инвестирането в тези сектори е единственият начин Европа да бъде изведена от кризата. Подкрепям концепцията за европейската добавена стойност и тази добавена стойност трябва да бъде постигната чрез бюджета и финансовото планиране.

Считам, че следва да добавим конкретна бележка по темата за излишъка. Лично аз подкрепям искането неоползотворените средства да останат в бюджета на Европейския съюз, но от периода на следващата многогодишна финансова рамка, тъй като в момента няма правно основание, което да позволява на Съюза да задържи тези средства. Същото се отнася за таксите и глобите върху просрочените плащания.

Ще завърша с поясняването, че тази година трябва да избегнем повторението на това, което се случи миналия декември, и да се опитаме вместо това да намерим баланс между държавите-членки в тристранната среща през юли. В същото време не трябва да пропускаме да получим адекватно финансиране за стратегическите политики и приоритетни действия на Европа, които са мерки от първа необходимост за истинското рестартиране на Съюза и за 500 милиона европейски граждани.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, от името на групата S&D.(HU) Г-н Председател, приветствам г-н члена на Комисията и моите колеги. Като цяло бюджета за 2012 г. може да бъде разглеждан като малкия брат на законодателния пакет за икономическото управление, тъй като той също се стреми да установи условия за балансиран бюджет и икономически растеж и да увеличи заетостта и конкурентоспособността чрез подходящи средства на икономическата и бюджетната политика. Нуждаем се от резултати, нуждаем се от работни места, от индустриална политика, с други думи – нуждаем се от силна европейска икономика. При наличие на нестабилно евро държавите-членки не могат да започнат да увеличават своя пропорционален на БВП принос към бюджета на ЕС въпреки кризата и рецесията, просто защото се надяваме на увеличение на БВП. Трябва обаче да бъде създадена солидна икономическа база, която да позволи на ЕС наистина да служи на своите граждани. Определихме нашите цели, за да постигнем това. Трябва да приложим стратегията „Европа 2020“. Вместо път към упадък, трябва да подготвим пътя към растежа за Европа, път към индустриална и технологична революция, която е областта на водещите иновации. Бюджетът за 2012 г. следва да допринесе за постигането на стратегията „Европа 2020“. Сега говорим за втората година на тази десетгодишна програма. Не можем просто да кажем, че тя ще приключи по-късно. Не е достатъчно да предлагаме ограничения или да съкращаваме Европейския съюз за европейските граждани. Задължително е проектобюджетът за 2012 г. и Седмата рамкова програма за научни изследвания, които трябва да бъдат внедрени през 2013 г., да обслужват точно тази цел.

 
  
MPphoto
 

  Carl Haglund, от името на групата ALDE. – (SV) Г-н Председател, преди всичко бих искал да благодаря на нашия отличен докладчик за нейната чудесна работа. Харесва ми, че стратегията „Европа 2020“ оформя основата на тази работа. Решенията, които ще вземем за бъдещето, не могат да чакат, докато приемем новата многогодишна финансова рамка, наистина трябва да започнем работата, ориентирана към бъдещето, сега и в това отношение годините 2012 г. и 2013 г. ще бъдат абсолютно решаващи. В същото време следва вероятно да си припомним, че създаването на бюджета за 2011 г. беше доста труден процес. Не успяхме да се споразумеем с Европейския съвет за общ подход. С оглед на всичко това, за съжаление, трябва да оплачем от значителното увеличение, което Комисията предлага във връзка с бюджета за 2012 г. В групата на Алианса на либералите и демократите за Европа считаме, че това увеличение е прекалено голямо. Затова поставихме на обсъждане изменение, което се опитва да състави бюджет, по-близък до реалността, което се надявам да бъде подкрепено и от другите групи, когато гласуваме по-късно днес.

Нещо друго, което бихме искали да подчертаем, е факта, че имаме доста странно установена практика, според която всяка година отпускаме прекалено много средства на определени области, въпреки че тези средства ще бъдат изпратени обратно неоползотворени в края на годината или всъщност – след една година. Нищо ли не можем да направим за това отпускане на прекомерни средства за редица дейности в рамките на Съюза?

Считаме, че е изключително важно да разберем икономическите реалности в Европа. Това означава, за съжаление, че бюджетът за следващата година не може да бъде толкова голям, колкото Комисията счита, че би трябвало да бъде. В същото време считам, че на свой ред Съветът се налага да разбере, че не само не можем да се справим с т.н. „нулев растеж“, но и се нуждаем от нови ресурси за приоритетите, които сме съгласували. Трябва да бъде намерена златната среда и поне в нашата група считаме, че тя може да бъде намерена единствено ако всеки поеме отговорност.

 
  
MPphoto
 

  Lajos Bokros, от името на групата ECR. – (EN) Г-н Председател, гръцката държава е технически фалирала. Уместният въпрос вече е не дали тя се нуждае от опрощаване на дълга, а кога. Колкото по-скоро, толкова по-добре.

Удивително е, че европейските институции не успяват да разберат характера на проблема. Това не е криза на ликвидността, а дълбока криза на платежоспособността, която се отразява на липсата на международна конкурентоспособност на гръцката икономика. Натрупването на повече задължения върху гръцкия данъкоплатец е не само безполезно, но и напълно непродуктивно. За да започне Гърция да излиза от фискалната криза, част от натрупания дълг следва да бъде опростен и поет от кредиторите, обществото и частни лица.

Френските, германските и особено гръцките банки ще трябва да бъдат рекапитализирани. След като закупи големи количества гръцки държавни облигации и прие много като обезпечения, ЕЦБ сега е хваната в капан. Преди двадесет години, когато започна преходът в бившите комунистически държави, една от най-важните структурни реформи беше създаването на независима централна банка със строга законодателна забрана за монетизиране на публичен дълг. ЕЦБ в основата си следваше практиката на комунистическите държави. Има очевиден конфликт на интереси в нейния мандат и сега еврозоната понася последствията.

Точно в този контекст трябва да съставим бюджета за 2012 г. Илюзия е да очакваме някакъв растеж във вноските на държавите-членки за следващата година във връзка с огромната тежест, която данъкоплатците при всички случаи ще понесат. Писмото от президентите и премиерите на петте солидни и платежоспособни страни не бива да бъде забравено и оставено настрани. Опитът от болезнените преговори и обезпокоителният неуспех на Парламента в края на миналата година следва също да бъде запомнен като предупреждение. Мандатът на делегацията на ЕП за тристранната среща следва да бъде много по-умерен и в същото време – по-реалистичен, при условие че Парламентът желае да остане адекватен в контекста на големите промени, пред които ЕС ще се изправи в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н Председател, г-н Левандовски, госпожи и господа, първо, бих искала да заявя моята принципна подкрепа за думите на г-н Левандовски относно факта, че по време на криза важното е да гарантираме точния баланс между необходимостта да реализираме спестявания, ефикасното използване на финансиране, мерките за строги икономии и в същото време – готовността и способността да инвестираме, така че да не преустановим напълно нашата икономика. Подкрепям тези общи ръководни насоки и считам, че те също следва да бъдат отправната точка за нашия бюджет.

Сега въпросът е дали изискванията, които г-н Левандовски така уместно посочи, могат да бъдат наистина изпълнени. Има редица важни области, които могат да бъдат критикувани от позицията на групата на Зелените/Европейски свободен алианс. Ако подчертаем един определен проект – ядреният реактор „ITER“, става ясно, че това е един от проектите, който получава най-голямото увеличение на финансирането в следващия бюджет, с други думи – 740 млн. евро. Това ли е правилният сигнал, който трябва да бъде изпратен във време, когато финансирането на други проекти, свързани с научни изследвания, по-специално – за възобновяема енергия, се намалява? Искаме да приемем насериозно твърденията на Комисията и Европейския съюз, че те наистина смятат да се борят с изменението на климата и да отбелязват напредък по отношение на използването на възобновяема енергия, но след това виждаме, че на финансирането на този проект е даден толкова висок приоритет и считаме това за погрешно решение. По тази причина не сме способни да подкрепим този мандат за водене на преговори, макар и да считаме, че по-голямата част от него е правилна.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL.(PT) Г-н Председател, моята група се съгласява с мандата за преговаряне с правителствата, който ще приемем днес, но при все това бих искал да повдигна един политически въпрос, който не е засегнат във въпросния документ, но е свързан с това, което в момента се случва в Гърция и в моята страна – Португалия, както и с неотдавнашните изказвания на Жан-Клод Юнкер. Тези две страни и вероятно и други в бъдеще могат да бъдат подложени на труден цикъл от политики на прехвърляне на дълг, при което прехвърлянето на техния дълг навън, ще доведе до въвличането им в още повече дългове. Този ад, свързан с мерките за строги икономии, яснo показва намаляващите нива на публични инвестиции и на създаването на работни места.

Считам, че е изключително важно ЕС да има политика по финансиране от структурните фондове за тези страни през 2012 г. и 2013 г. Това ще доведе не само до поява на ресурси, налични от тези фондове, но и специфични условия, свързани с намаляване на съфинансирането – с други думи – намаляване на националните вноски до финансиране, което създава работни места и е предназначено като продуктивна инвестиция. Това е въпрос от критична важност за следващите две години.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, от името на групата EFD. (EN) Г-н Председател, докато разисквахме как Гърция може да бъде спасена от неизпълнението на задължения, което би предизвикало икономически и финансови сътресения навсякъде по света, Парламентът поиска увеличаване на своя собствен бюджет за 2012 г с почти 5 %.

Това просто няма как да бъде обяснено на данъкоплатците в Европа и съвсем не увеличава надеждността на институциите на ЕС. Бюджетът на ЕС не ни измъкна от кризата, нито ще го направи.

Има няколко области на бюджета, в които бихме могли да намалим разходите. Неуспелите проекти следва да бъдат прекратени. Финансирането на проекти, в които са възникнали нередности, или финансирането на региони, в които правата на гражданите се пренебрегват, следва просто да бъдат спрени. Ако преобладава здравият разум, Парламентът ще гласува за съкращаване на бюджета на ЕС за 2012 г. Ако това не стане, вече и без това доста затруднените жители на ЕС ще трябва да разчитат на своите собствени държавни ръководители да ги защитят.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - (NL) Г-н Председател, днес разискваме бюджета на ЕС за 2012 г. Разбира се, нидерландската Партия за свобода (PVV) е категорично против предложеното увеличение от близо 5 %. Всички видове основни инициативи се преглеждат и в резултат от това дори още повече средства се наливат във всички видове безполезни европейски агенции, които само ни струват пари на данъкоплатците.

Най-важната подробност в бюджета обаче са допълнителните средства от 1,3 млрд. евро, които се изискват за проекта Международен експериментален термоядрен реактор (ITER). Средствата за този проект трябва да бъдат взети от други функции в сегашния многогодишен бюджет и това означава, че става въпрос за преразглеждане на този бюджет. Като резултат от това всяка държава-членка има право на вето над бюджета за 2012 г. Това са чудесни новини, тъй като означават, че нидерландското правителство може да упражни своето право да одобри бюджета само ако той отговаря на правилото за абсолютно никакви увеличения, което моето нидерландско правителство защитава. Призовавам Нидерландия и европейските държави-членки, които мислят по подобен начин, да продължат и да използват изцяло това свое право.

 
  
MPphoto
 

  Salvador Garriga Polledo (PPE).(ES) Г-н Председател, г-н Левандовски обикновено разсъждава разумно, затова Групата на Европейската народна партия (Християндемократи) го подкрепя.

Тази година мандатът за бюджета е дори по-важен, отколкото може да е бил през изминалите години, като имаме предвид, че през 2012 г. ще договаряме следващата финансова перспектива.

Всъщност неуспехът на мандата за тристранната среща през юли 2010 г. доведе до много сериозни проблеми със споразумението от ноември. Затова се надяваме, че сега институциите имат по-голяма възможност за постигане на съгласие, отколкото са имали миналата година.

Освен това г-жа Balzani състави мандат, който е много разумен, тъй като включва всички условия, които следва да бъдат договорени в следващата финансова перспектива. Тя подчертава важността на стратегията „Европа 2020“ и на количественото изражение на бюджета, както и колко е важно да обърнем внимание на бюджетните кредити, които още не са разпределени, на сигурността и надеждността на бюджета. Всичко това ще бъде в бюджета за 2012 г. и следващата финансова перспектива. Затова е необходимо този мандат и тристранна среща да бъдат успешни, тъй като резултатът от бюджетното споразумение за 2012 г. ще определи до голяма степен успеха на междуинституционалните преговори за следващата финансова перспектива.

Специално подкрепяме искането на Европейската комисия за увеличение от 4,9% на бюджетните кредити за плащания. Който не желае да види нещата по този начин, трябва просто да погледне как бюджетът се прилагаше тази година и големите проблеми, които имахме с намирането на достатъчно средства за плащания, дори и при прилагането на инструмента за солидарност например, предвиден за някои нуждаещи се региони на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Estelle Grelier (S&D).(FR) Г-н Председател, бих искала да благодаря на нашия докладчик и да похваля качеството на проектния текст за този мандат за тристранната среща, който подчертава неотложната нужда от окончателното поставяне в действие на годишните бюджети в полза на стратегията „Европа 2020“ по начин, който е в съответствие с подхода на европейския семестър.

Въпреки това преговорите обещават да бъдат трудни, тъй като ръководният принцип на Комисията е да удовлетвори, чрез представяне на съкратен бюджет, изискванията за строги икономии, наложени от държавите-членки, игнорирайки потребностите на гражданите. В това отношение, съдбата на програмите за предоставяне на хранителни помощи, насочени към най-бедните народи, е показателна.

Както много от моите колеги, г-н Член на Комисията, бях информирана от пресата, че Европейската комисия планира драстично да съкрати финансирането за програмата за помощ за най-нуждаещите се лица (MDP). По този начин тя би била разделена на четири – от 500 млн. тази година до само 113 млн. следващата година.

Понастоящем Съюзът изразходва 1 евро на глава от населението на година за защита на основния принцип на правото на тези граждани на храна, в съответствие с европейската солидарност. Принасянето в жертва на това символично евро пред олтара на националното себелюбие и бюджетните ограничения илюстрира моралния и политически неуспех на Европа.

Често се казва, че нивото на развитие на човешкото общество може да бъде преценено чрез това как то се грижи за най-уязвимите и нуждаещи се свои членове. Да цитираме технически и законодателни трудности като извинение за премахването на тази програма за предоставяне на хранителни помощи е пагубно не само за заинтересованите лица, но и за авторитета и имиджа на Европа. Комисията взема на присмех членовете на Парламента и гражданите, представлявани от тях, като предлага определени суми през април, а след това – два месеца по-късно – ги разделя на четири.

Г-н Член на Комисията, надявам се, че ще промените мнението си във връзка специално с това решение и че няма да затворите очи пред политическите цели и бюджетните намерения в тази връзка, които са изразени в мандата за тристранната среща.

 
  
MPphoto
 

  James Elles (ECR). - (EN) Г-н Председател, бих искал да поднеса моите поздравления на докладчика. Нейната работа при тези обстоятелства е много трудна, когато амбициите са събрани в стратегията за 2020 г., а малцина са тези, които не биха се съгласили с нуждата от финансиране на редица различни проекти. Истинският проблем е как да финансираме тези амбиции в сегашните дори още по-отчайващи обстоятелства – както виждаме в Европейския съвет и в обсъжданията за еврото и както моят колега, г-н Bokros, спомена.

Нашата група счита, че се налага да съсредоточим вниманието си повече върху въпроса за стойността на парите и върху тези области на бюджета, в които наистина бихме могли да направим съкращения. Комисията започна да показва това с нулевия разход за администрация, но вероятно има и други области от бюджета, в които все още не сме се съсредоточили наистина върху бюджетната процедура.

Наближавайки есента, се нуждаем от сериозен преглед и поставихме около 60 въпроса на Комисията в тази връзка, с цел да определим къде има лошо изпълнение. В противен случай, подобно на циника в прекрасната дефиниция на Оскар Уайлд, ще стигнем до позиция, в която знаем „цената на всичко и стойността на нищо“.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н Председател, в проектобюджета за 2012 г. за първи път целите на стратегията „Европа 2020“ са внимателно взаимосвързани с бюджетния процес. Затова приветстваме работата, която свърши г-жа Balzani.

Безработицата сред младите хора в Европа е близо 20 % средно, а в Испания тя дори достигна нивото от 40 %. Това са тревожни цифри. От тях можем лесно да разберем защо младите хора излизат на улиците, например на Пуерта дел Сол, и защо напоследък все повече говорим за загубено поколение. Трябва да направим много повече за младите хора.

По отношение на стратегията „Европа 2020“, според Комисията около 43,5 % от финансирането, свързано със задължения, ще помогне да постигнем целите за 2020 г. Затова призовавам Комисията да открие повече възможности по време на тазгодишния бюджетен процес за реорганизиране на финансирането с цел постигане на дългосрочните цели.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). - (EN) Г-н Председател, считам, че всички ние знаем, че тазгодишният бюджет и тристранната среща ще бъдат трудни. Като Парламент се налага да бъдем ясни за това какви са нашите приоритети и да бъдем подготвени да ги отстояваме. С други думи, следва да бъдем подготвени да разгледаме преразпределението на ресурси в нашите приоритети.

Според мен нашите приоритети следва да бъдат политики, които насърчават откриването на работни места и растежа в рамките на ЕС, особено във време, когато държавите-членки съкращават своите разходи.

Например политиката на сближаване и структурните фондове са основният начин за насърчаване на растежа в нашите региони. Затова те се нуждаят от адекватно финансиране и аз подкрепям увеличението за структурните фондове. Научноизследователската и развойна дейност в нашите университети и академични институции е също много важна. Иновациите са изключително важни и можем да реализираме научните изследвания и развитието в проекти, предприятия и работни места. Инвестициите в инфраструктура също са важни. Инвестирането в транспорта, нашите енергийни мрежи и широколентовото им покритие, особено в наши региони, ще увеличи заетостта и растежа.

Накрая, с Договора от Лисабон ЕС пое нови отговорности, така че следва да бъдем подготвени да вложим средства в тези нови отговорности. Бих поискал от Комисията да разгледа и този въпрос в бъдеще.

 
  
MPphoto
 

  Anne E. Jensen (ALDE).(DA) Г-н Председател, вече можем да видим, че плащанията се превръщат в проблем и че в съвета има много държави, които не искат да плащат. Очевидно се налага да намерим решение на този проблем. Това обаче зависи изключително много от способността на държавите-членки да използват бюджетните кредити от структурните фондове. Считам за изключително важно за нас да гарантираме, че няма да се провалим в нашите опити да дадем на областта на енергията по-висок приоритет в бюджета за 2012 г. Трябва да гарантираме, че ще предоставим средства за стратегическия план за енергийните технологии (План SET) за възобновяема енергия. Проектите са задвижени и трябва да гарантираме, че ще приложим този план на практика. Трябва да го подкрепим. Второ, има проблеми, свързани с енергийния проект „ITER“, във връзка с които Комисията оказва голям натиск върху нас. Всъщност натискът следва да бъде поставен върху Съвета, тъй като там именно е проблемът понастоящем. Парламентът подкрепя проекта, но Комисията знае добре, че не подкрепяме предоставянето на средства чрез съкращаване на бюджетни кредити за други научни изследвания.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - (EN) Г-н Председател, средствата, оползотворявани на европейско равнище, следва, общо казано, да добавят стойност и това следва да бъде ясно на гражданите. За съжаление, добавянето на стойност и нейното демонстриране са две различни неща. Това е нещо, което трябва да разгледаме внимателно, може би привеждайки бюджета в съответствие, за да докажем на гражданите и на държавите-членки, че това, което наистина правим тук, е добавяне на европейска стойност.

Второ, стратегията „Европа 2020“ е изключително важна за бъдещето на Европейския съюз. През 2020 г. ще бъдем оценявани не според размера на нашия бюджет, а според това дали сме реализирали стратегията, или не. Ако успеем в това, Европа ще бъде по-хубаво място, ще има повече растеж, повече работни места, повече възобновяема енергия, повече средства, оползотворени за иновации, и повече предприемачи. Считам, че това трябва да бъде нашата цел.

Накрая, нуждаем се и от наши собствени ресурси и колкото по-скоро ги имаме, толкова по-малко време ще ни е нужно за разисквания върху бюджетите всяка година.

 
  
MPphoto
 

  Eider Gardiazábal Rubial (S&D). - (ES) Г-н Председател, бих искала да започна, като поздравя нашия докладчик, г-жа Balzani, за доклада, който ни представи.

Бюджетът е наистина началното, основно средство, което подпомага всички политики на ЕС – Общата селскостопанска политика, политиката на сближаване, политиката за научни изследвания и външната политика. Те биха били безсмислени, ако не са подкрепени от бюджета.

Г-н Член на Комисията, ето защо днес повече от всякога, по време на криза, се нуждаем от силен бюджет, който да отговори на потребностите, пред които сме изправени в настоящето. Затова Ви призовавам да предоставите ресурси на основни програми, като програмите за заетост и програмите за обучение на млади хора или програмата, която беше разкъсана на парчета от Европейския съд – програмата за помощ за нуждаещи се лица.

Освен това бихме искали Съветът да спре да разсъждава като счетоводител и поне веднъж да погледне с очите на политик и да не прави изчисления, опитвайки се да измисли как да намали плащанията, защото така бихме се озовали в Съда, като имаме предвид, че, както Вие ни напомнихте, г-н Левандовски, плащанията са законодателни задължения, произлизащи от предварително поети ангажименти. В противен случай просто няма да можем да ги изпълним.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Г-н Председател, има някои изключително важни решения, които трябва да бъдат взети в рамките на извънредно строгите ограничения на бюджета на Съюза, които ръководителите на ЕС изглежда не са склонни да променят, по този начин блокирайки всички перспективи за действителна конвергенция и сближаване.

Неприемливо е, че в условията на изключително тежка криза, засягаща най-уязвимите икономики в ЕС, те продължават да отправят нетърпими изисквания за съфинансиране за използване на средства на Съюза, по-специално – на структурните фондове. Самата Комисия признава ниското участие във фондовете на ЕС от тези държави, но тя настоява съфинансирането да се превърне в изискване и по този начин т.н. мерки за строги икономии, които са наложени върху тях, не им дават възможност да гарантират публично инвестиране, преди всичко защото то е съкратено до извънредно ниски нива. Затова се застъпваме за премахването или същественото съкращаване на вноските на държавите-членки до максимум 10 %, така че страните, които са изправени пред големи трудности, да могат да използват изцяло фондовете на ЕС и средствата да бъдат използвани ефикасно от тези, които се нуждаят в най-голяма степен от тях, вместо да бъдат връщани в хазните на онези, които най-малко се нуждаят от тях.

Трябва да прекратим неумолимата и непрекъсната динамика на разделението, в която ЕС е затънал. Бюджетната политика играе изключително важна роля в този процес.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н Председател, както всички знаем, Европейският съюз ще трябва да затегне коланите. Това е не само защото увеличаването на размера на бюджета би било плесница в лицето на нашите граждани в контекста на националните програми на строги икономии, но също така и защото плащанията следващата година трябва да бъдат извършвани в рамките на постоянния механизъм за европейска финансова стабилизация. Тези средства трябва бъдат намерени във вече твърде орязаните национални бюджети.

Когато една група иска да заобиколи бюджетните ограничения чрез пренасяне в следващата година на годишния бюджетен излишък, който обикновено се връща обратно на държавите-членки, е ясно, че това е опит да хвърлим прах в очите на гражданите. Това би довело до дори по-голямо увеличение на бюджета от това, което се предлага от Комисията.

Възможно е и разходите да са планирани за много многогодишни програми и съответното финансиране да не може да бъде намалено понастоящем, тъй като в противен случай ЕС би могъл да бъде обвинен в нарушение на договор. Според мен обаче има достатъчно възможности за реализиране на спестявания. Освен намаляването на броя на агенциите на ЕС най-важното е да се усъвършенстват процедурите за борба с измамата. Чрез обикновено възстановяване на средствата, които са били некоректно платени, бихме били способни значително да намалим напрежението около бюджета.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - (HU) Г-н Председател, това ми дава възможност да обясня две конкретни предложения, които имам. Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент подкрепя създаването на „ITER“, но не приема прехвърлянето на 100 млн. евро от средствата, предоставени на Седмата рамкова програма за научни изследвания, тъй като тя е необходима за постигане на европейските цели. Вместо това бихме искали да оползотворим 5 % гъвкави средства, позволени в точка 37 от Междуинституционалното споразумение за финансиране на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Трансевропейската транспортна мрежа и Трансевропейската енергийна мрежа. Това е необходимо и достатъчно условие за бюджета на Европейския съюз, за да изпълни наистина своята функция на икономическо възстановяване. Благодаря ви и още веднъж благодаря на докладчика.

 
  
MPphoto
 

  Януш Левандовски, член на Комисията. (EN) Г-н Председател, бих искал да направя малък коментар в очакване на нашата тристранна среща и в отговор на два конкретни въпроса, поставени от Capoulas Santos и г-жа Grelier, в защита на хранителната схема за „най-нуждаещите се лица“.

Те знаят какво се случи – решение на Съда, изискващо храните, участващи в схемата, да идват единствено от складове, доведе до намаляване на обема от 500 млн. евро до 113 млн. евро. Затова трябва да намерим решение и вероятно ново правно основание за схемата.

Моят втори кратък коментар е в отговор на г-н Bütikofer, който твърди, че не сме направили достатъчно, за да отразим приоритетите, свързани с енергетиката, в следващия бюджет.

Трябва да се разбере, че през настоящата година в резултат от закъснението на инвестиционни проекти, специално Набуко и другите проекти, свързани с Азербайджан, както и поради почивката на Азербайджан, след като спечели музикалното състезание Евровизия, имаме огромни закъснения. За съжаление, това оказва влияние и на планирането за следващия период във връзка с основните енергийни междусистемни връзки.

За всички онези, които биха искали да съкратим бюджета, моето послание е, че сред нашите законодателни задължения за извършване на плащания през 2012 г., от нас се изисква да извършим плащания на Гърция и на някои други страни, които са в затруднение. Те се нуждаят от икономии, но също така се нуждаят от инвестиции и нашите законодателни задължения са свързани с инвестиции – със структурно финансиране за тези страни за следващата година.

 
  
MPphoto
 

  Francesca Balzani, докладчик. − (IT) Г-н Председател, госпожи и господа, считам, че това интересно разискване, което последва разискването, което имахме в специалните комисии, показва, че има голямо съгласие в Парламента по отношение на основните стратегии.

Сред всички други теми най-важната остава бюджетът, който несъмнено е единственото и най-важното средство за изграждане на деликатния баланс между консолидацията на публичните сметки и потребността от подкрепяне на растежа. Това е единственият истински бастион, с който ние разполагаме срещу риска, че консолидацията може сериозно да отслаби европейската икономика, макар и обратимо. Следователно бюджетът е основен инструмент.

Европейският парламент не призовава за принципно амбициозен бюджет, а за инструмент, който е силен по отношение на всички приоритети, които днес са ясни и очевидни. В стратегията „Европа 2020“ приоритетът е преди всичко инвестиране в работа. Днес в залата отново споменахме научните изследвания, развитието, социалното сближаване и енергетиката – всички приоритети, относно които бюджетът е най-важният показател за сериозността на нашите намерения. Сериозността на нашите намерения е предпоставка за нашия висок авторитет като институция.

Днес бюджетът е много важен елемент сред много други, тъй като още веднъж привлякохме вниманието към факта, че той е движеща сила за превръщане на нашите ангажименти в реалност, което никак не е малко. Следователно бюджетът става важен елемент за възстановяване на стабилността на Европейския съюз, както и на нашата единна валута.

Затова се надявам, че още в тристранната среща това силно чувство за отговорност, което споделяме, а не би могло и да бъде другояче, ще открие пътя към спокойни, отговорни и конструктивни преговори за бъдещето на нашия Съюз.

 
  
MPphoto
 

  Председател − Разискването приключи.

Гласуването ще се състои днес в 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), в писмена форма. – (RO) Бюджетната тристранна среща стана много важна стъпка в бюджетната процедура и е възможност, която не трябва да бъде пропускана. Докладът, който ще гласуваме днес, трябва да помогне да се даде на преговарящия екип от Парламента силен, ясен мандат. Държавите-членки понастоящем се стремят към строги политики на икономии, които оказват неблагоприятно влияние върху икономическото възстановяване. В този труден климат бюджетът на ЕС трябва да изиграе основна роля за подпомагане на европейската икономика. По-специално, бюджетът на ЕС трябва да бъде свързан с целите на стратегията „Европа 2020“. Не можем да имаме този вид стратегия, без да осигурим необходимите за нея средства. От друга страна, бюджетът за 2012 г. е в известен смисъл „по-малкият брат“ на пакета за европейско управление, но той трябва да предостави икономическа подкрепа на политическия пакет.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), в писмена форма – (HU) Приветствам намерението на Европейската комисия да предостави повече ресурси за укрепване на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в проектобюджета за следващата година. Намирам обаче средствата, предоставени за справяне с последствията от непредвидени инциденти, за недостатъчни, по-специално – бюджетните кредити, предоставени за справяне с имиграцията, която се увеличи непосредствено след вълненията в Северна Африка, и за партньорските инициативи. Европейският съюз трябва да отговори ефективно на промените в Северна Африка и трябва да бъде по-добре подготвен за справяне с непредвидени събития. Кризата може да утежни общия бюджет повече от планираното. Добре е в тази връзка Комисията да предвиди повече ресурси за защита на външните граници, но в същото време Европейският фонд за бежанците и финансовите активи, обслужващи интеграцията, също следва да бъдат увеличени. Цялостното прилагане на Хартата на основните права и укрепването на измеренията на правата на човека в ЕС са в интерес на всички граждани на Съюза. Нарастването на дискриминацията и непрекъснатото разпространяване на нетолерантност в Европа са наши общи проблеми. Ето защо считам, че еднакво важно е разширяването на програмите, които насърчават уважение към основните права, и засилването на гражданското съзнание в ЕС.

 
Последно осъвременяване: 17 октомври 2011 г.Правна информация