Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Diskusijos
Ketvirtadienis, 2011 m. birželio 23 d. - Briuselis Tekstas OL

12.13. Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas (A7-0183/2011 – Elisa Ferreira)
PV
 

– Prieš balsavimą dėl teisėkūros rezoliucijos:

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vardu. – Ponia pirmininke, komiteto vardu norėčiau paprašyti atidėti balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 57 straipsnio 2 dalį.

Kaip žinote, tokią nuomonę komitetas pareiškė antradienį ir manome, kad dabar galime toliau diskutuoti su Taryba siekdami susitarti dėl priimtino rezultato.

Todėl prašau atidėti balsavimą, kad galėtume dėl šio pranešimo galutinai susitarti arba turėti galimybę pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymą liepos mėn.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, S&D frakcijos vardu. – (DE) Ponia pirmininke, mes, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija, jau komitete balsavome prieš šį pakeitimą. Manėme, kad dėl šio pranešimo turi būti balsuojama dabar, ir tai, kad jam pritarė didžioji dauguma, regis, įrodo, kad buvome teisūs. Mums žinomi argumentai, pateikiami siekiant įtikinti mus, kad turėtume iš naujo pradėti derybas su Taryba, todėl norėčiau pareikšti savo poziciją dėl pasiūlymų atidėti balsavimą dėl kitų rinkinio dalių, kurie bus teikiami. Vertiname tai kaip ženklą, kad Vokietijos ir Prancūzijos vyriausybės turi dar kartą pabandyti susitarti dėl dviejų svarbių klausimų. Tačiau iš to, ką Taryba pranešė, žinome, kad taip neatsitiks. Todėl kyla vienas klausimas, turintis mums lemiamos svarbos: ką darys frakcijos, remiančios šį judėjimo pirmyn planą, jeigu Taryba neatsižvelgs į mūsų sprendimus ir nepadarys jokių pakeitimų? Kaip jos balsuos dėl šių priemonių rinkinių – „už“ ar „prieš“? Šis klausimas mums svarbus.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE). - Ponia pirmininke, norėčiau pabrėžti, ką pasakė S. Bowles: tikimės, kad galutinis susitarimas dėl pranešimo bus pasiektas prieš mūsų plenarinę sesiją liepos mėn.

Parlamentas, įskaitant Socialistų frakciją, šš pat pradžių susitarė, kad vertinsime pranešimu pateiktus pasiūlymus kaip vieną rinkinį. Tad ir vertinkime juos kaip vieną rinkinį ir paremkime S. Bowles pasiūlymą atidėti balsavimą iki liepos mėn.

 
  
 

(Prašymas priimtas)

 
Atnaujinta: 2011 m. spalio 17 d.Teisinis pranešimas