Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 23 czerwca 2011 r. - Bruksela Wydanie Dz.U.

12.13. Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie (A7-0183/2011 – Elisa Ferreira)
PV
 

Przed głosowaniem nad rezolucją legislacyjną:

 
  
MPphoto
 

  Sharon Bowles, w imieniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych – Pani Przewodnicząca! W imieniu mojej komisji pragnę wnieść o odroczenie ostatecznego głosowania na mocy art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Jak Pani wie, takie było stanowisko komisji wyrażone we wtorek i sądzimy, że możemy teraz przejść do dalszych dyskusji z Radą w celu osiągnięcia zadowalającego wyniku.

Proszę zatem o odroczenie, abyśmy mogli tę sprawę zakończyć lub też otworzyć drogę do jej zakończenia w pierwszym czytaniu w lipcu.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, w imieniu grupy S&D(DE) Pani Przewodnicząca! Jako Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głosowaliśmy już za odrzuceniem tej poprawki w komisji. Naszym zdaniem sprawozdanie to jest już gotowe, by poddać je pod głosowanie, i wydaje się tego dowodzić przeważające poparcie dla niego. Znamy argumenty za tym, abyśmy ponownie otworzyli negocjacje z Radą, dlatego też chciałbym określić moje stanowisko w sprawie wniosków o odroczenie, które zostaną przedstawione przy okazji pozostałych elementów pakietu. Naszym zdaniem wskazują one, że rządy niemiecki i francuski muszą ponownie ustąpić w dwóch ważnych kwestiach. Wiemy jednak od Rady, że tak się nie stanie. Dlatego też pragniemy zadać pytanie decydujące z naszego punktu widzenia: co planują uczynić grupy, które popierają przedmiotowy wniosek, jeżeli Rada nie wprowadzi żadnych zmian odzwierciedlających nasze decyzje? Czy zagłosują wówczas za przyjęciem czy za odrzuceniem pakietów? To dla nas ważna kwestia.

 
  
MPphoto
 

  Corien Wortmann-Kool (PPE) – Pani Przewodnicząca! Pragnę podkreślić to, co powiedziała pani poseł Bowles: mamy nadzieję osiągnąć ostateczne porozumienie w odniesieniu do sprawozdania przed lipcowym posiedzeniem plenarnym.

Od samego początku zajmujemy stanowisko, zgodnie z którym Parlament – w tym również Grupa Socjalistyczna – traktuje wszystkie te akty jako pakiet. Potraktujmy je więc jako pakiet i poprzyjmy teraz wniosek pani poseł Bowles, aby odroczyć głosowanie do lipca.

 
  
 

(Wniosek przyjęto)

 
Ostatnia aktualizacja: 17 października 2011Informacja prawna