Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0196(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0038/2011

Внесени текстове :

A7-0038/2011

Разисквания :

PV 23/03/2011 - 20
CRE 23/03/2011 - 20

Гласувания :

PV 24/03/2011 - 6.13
CRE 24/03/2011 - 6.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 23/06/2011 - 12.19
CRE 23/06/2011 - 12.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0116

Разисквания
четвъртък, 23 юни 2011 г. - Брюксел Версия ОВ

12.19. Правата на потребителите (окончателно гласуване) (A7-0038/2011 – Andreas Schwab) (гласуване)
PV
 

– Преди гласуването:

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab, докладчик. (DE) Г-жо Председател, съвсем накратко. Гласуването всъщност се проведе през март, а сега присъстваме на окончателното гласуване. Тъй като ни отне три години да постигнем настоящия компромис, искам да подчертая, че Съветът и Комисията си сътрудничиха особено ефективно. По-специално, унгарското и белгийското председателство свършиха наистина отлична работа. Моите колеги от другите групи, г-жа Gebhardt, г-н Rochefort, г-жа Turunen, г-н Triantaphyllides и г-н Wieland, и най-вече Вие, г-жо Председател, като колега докладчик, имате огромен принос. Благодаря сърдечно. Считам, че директивата ще представлява важна стъпка в развитието на вътрешния пазар в интерес и на потребителите, и на предприятията.

 
  
MPphoto
 

  Martin Schulz, от името на групата S&D. – (DE) Г-жо Председател, както знаем, това е демократична институция и понякога трябва да прилагаме правилата на демокрацията. Затова реших да подкрепя приключването на пакета, защото имам важен въпрос относно пакета от името на моята група. Разполагате с явно мнозинство за позицията, която вземате. Няма съмнение за това и ние сме го приели, макар да не сме съгласни с Вас. Но тъй като процедурата все още не е приключила, имам един въпрос. Отговорът на този въпрос ще окаже голямо влияние върху отношението на нашата група към следващите процедури.

Повдигаме два важни въпроса към Съвета в докладите Wortmann-Kool и Ferreira, които представят позицията на Парламента и искат от Съвета да промени своята позиция. Дотук добре. Сега искам да Ви задам следния въпрос: какво възнамерявате да направите, ако Съветът не промени позицията си? Ще отхвърлите ли пакета? Ще имаме ли второ четене? Ако е така, тогава сме готови да се борим редом с Вас. Или все пак ще одобрите пакета? Предвид искането за отлагане считам, че това е изключително важен въпрос за Парламента.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Г-н Schulz, дадох Ви думата, но не желая да започваме очевидно политически дебат по току-що гласуваното досие.

(Ръкопляскания)

Това може да отнеме време. Имаме много точки за гласуване. Политическият дебат продължава.

(Протести)

Последно давам думата накратко на г-н Daul и г-н Verhofstadt.

 
  
MPphoto
 

  Joseph Daul, от името на групата PPE. (FR) Г-жо Председател, знаете, че винаги съм много кратък.

Martin, ние сме истински демократи – Вие уважавате демокрацията и ние я уважаваме. Вярно е, че е по-лесно да се печели, отколкото да се губи. Ще продължим преговорите и в началото на юли ще проведем окончателното гласуване на доклада.

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE. (EN) Г-жо Председател, само искам да кажа на Martin от името на моята група, че ще продължим да се борим за този важен пакет и за вота на Парламента, включително за всички елементи на пакета.

Ще продължим преговорите и борбата, така че може да разчита на нас. Но сега разчитам на конструктивната подкрепа и на социалистите, за да спечелим битката.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-жо Председател, госпожи и господа, сутринта прочетох в немски всекидневник трогателен апел на трима колеги за бъдещето на Европейския съюз. Подобна демонстрация на единство винаги е много вълнуваща. Очевидно е обаче, че когато става дума за регулиране на финансовите пазари и балансиране на социалната справедливост, това единство е слабо в подробностите. Считам, че сега не следва да се опитваме да прикрием политическите разногласия, а да спорим и да разискваме по прозрачен начин посоката на политиката, дори по време на криза, като услуга за гражданите на Европа.

 
  
MPphoto
 

  Председател. − Комисията ни изпрати следното изявление относно измененията, приети от Парламента:

„Комисията припомня ангажимента си да направи необходимото държавите-членки да съставят таблици на съответствието с мерките, които са приели за транспонирането на директивата на ЕС, и да съобщят за тях на Комисията в рамките на транспонирането на законодателството на ЕС в интерес на гражданите, по-доброто законотворчество и повишаването на законодателната прозрачност, с цел подпомагане на проверката за съответствието на националните разпоредбите с тези на ЕС.

Комисията изразява съжаление поради липсата на подкрепа за разпоредбата, включена в предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 93/13/ЕИО и 1999/44/ЕО и за отмяна на директиви 85/577/ЕИО и 97/7/ЕО, които имаха за цел да направят задължително съставянето на таблици за съответствие.

В дух на компромис и с оглед да се гарантира незабавното приемане на предложението, Комисията може да приеме включената в текста задължителна разпоредба за таблиците на съответствието да се замести със съответното съображение, в което държавите-членки се насърчават да следват тази практика.

Позицията на Комисията по това досие обаче не следва да се счита за прецедент. Комисията ще продължи усилията си за намиране, заедно с Европейския парламент и Съвета, на подходящо решение на този хоризонтален институционален въпрос.“

 
Последно осъвременяване: 17 октомври 2011 г.Правна информация