Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0062(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0208/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0208/2011

Viták :

PV 05/07/2011 - 15
CRE 05/07/2011 - 15

Szavazatok :

PV 06/07/2011 - 6.5
CRE 06/07/2011 - 6.5
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0325

Viták
2011. július 5., kedd - Strasbourg Lektorált változat

15. A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közúti közlekedési szabálysértésekről szóló információk határokon átnyúló megosztása
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  President. − The next item is the recommendation for second reading from the Committee on Transport and Tourism on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European Parliament and of the Council facilitating cross-border exchange of information on road safety related traffic offences (17506/1/2010 – C7-0074/2011 – 2008/0062(COD)) (Rapporteur: Inés Ayala Sender) (A7-0208/2011).

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, Ponente. − Señor Presidente, querría proponerle la utilización de mi tiempo en dos partes: los cuatro primeros minutos para la exposición y los dos minutos últimos para contestar a sus Señorías, si a usted no le parece mal.

Señorías, señor Vicepresidente, señor representante de la Presidencia polaca —y bienvenido a este primer debate nocturno, relacionado con el transporte—, querría decir que, entre 2000 y 2010 hemos conseguido el objetivo que nos planteamos de reducir el número de víctimas mortales en la carretera, que en el año 2000 era de 50 000. No hemos conseguido reducirlo a la mitad, a 25 000, según lo previsto, nos hemos quedado en 31 000, de modo que el nuevo objetivo que nos acabamos de dar para el periodo 2010-2020, de reducir a la mitad esas todavía 31 000 víctimas mortales de la carretera, nos exige desde luego nuevas medidas, y medidas importantes.

Con la medida que hoy les propongo —que es fruto de un acuerdo y de una larga historia, iniciada en 2008, a partir de una propuesta de la Comisión, que como Parlamento acogimos muy positivamente, porque nos daba un instrumento más, y nos da, de hecho, un instrumento más para, precisamente, proseguir y mejorar este objetivo de reducir el número de víctimas—, se contabilizaba que, al menos, podíamos evitar 400 víctimas mortales cada año, sin contar también los heridos. Pero en 2008, tras nuestra primera lectura, el informe quedó paralizado. Calculen ustedes, pues, cuántas vidas no hemos conseguido salvar en estos tres años de retraso del informe y de la puesta en marcha de este instrumento. La verdad es que yo me lo he ido criticando cada día, precisamente por no haber sido más diligentes. No era la responsabilidad del Parlamento, era la responsabilidad del Consejo, que, con una minoría de bloqueo, no aceptaba la propuesta conjunta del Parlamento y de la Comisión.

Precisamente con esa idea de poner fin a ese continuo flujo sangriento de víctimas en la seguridad vial, intentamos –con la Presidencia belga y la Presidencia húngara, a quienes tengo que dar las gracias por haber hecho todo lo posible y lo imposible por desatascar y desbloquear este tema– y conseguimos desbloquear el asunto, aunque cambiando la base legal. Nos exigía unanimidad en la cooperación policial y existía el problema del opting out, pues tres Estados miembros —el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca— podían decidir quedarse fuera definitivamente de este nuevo sistema.

También se generaba una serie de problemas, de limitaciones o condicionamientos a un procedimiento que, en nuestra primera lectura y en la propuesta de la Comisión, generaba un sistema completo desde el momento en que se comete la infracción hasta el momento en que se ejecuta la sanción necesaria, y todo ello para, en aquel momento, cuatro infracciones que generaban el 75 % de las víctimas mortales: saltarse un semáforo en rojo, conducir con exceso de velocidad, conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al límite establecido y no llevar el cinturón de seguridad.

Con todo ello, de todos modos, conseguimos, en esa nueva propuesta con una nueva base legal, entrar en un clima de negociación importante donde precisamente conseguimos desatascar el asunto. Un primer paso, un paso fundamental para llevarlo a cabo, como así lo han valorado las asociaciones de víctimas y de familias de víctimas de la carretera, y también las asociaciones de expertos. Ahora mismo estamos pendientes de que un planteamiento procedimental, como son las tablas de correlación, que saltaron en el último minuto, nos pueda bloquear de nuevo.

Solo quiero llevar a la conciencia de sus Señorías la necesidad de no bloquearlo.

 
  
MPphoto
 

  Cezary Grabarczyk, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Ogromnie się cieszę, że mogę wziąć udział w debacie zamykającej długi proces w negocjacjach w kwestii transgranicznej wymiany informacji w sprawie naruszeń bezpieczeństwa drogowego. To ważna dyrektywa. Ułatwi ona państwom członkowskim wymianę informacji dotyczących osób, które dopuściły się wykroczenia drogowego w państwie członkowskim innym od państwa rejestracji pojazdu. Pozwoli to na identyfikację właściciela dowodu rejestracyjnego pojazdu i umożliwi władzom państw ściganie osób naruszających przepisy drogowe niezależnie od ich obywatelstwa.

Wierzę, że przyjęcie dyrektywy pomoże w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na drogach w Unii Europejskiej. Położenie kresu bezkarności kierowców będzie miało działanie prewencyjne. Odstraszy piratów drogowych, którzy zbyt często i zbyt chętnie lekceważą przepisy. Celem tej dyrektywy jest w gruncie rzeczy ratowanie życie na drogach Europy. Pomimo oczywistych korzyści płynących z proponowanej dyrektywy była ona przedmiotem negocjacji od dawna.

Po raz pierwszy propozycja dyrektywy została przedstawiona przez Komisję Europejską w marcu 2008 roku. Dyskusje nad nią miały miejsce podczas prezydencji francuskiej w drugiej połowie 2008 roku. Mimo poparcia propozycji i jej głównych celów przez państwa członkowskie, pojawiły się wątpliwości co do wyboru podstawy prawnej. W rezultacie Rada nie była zdolna do podjęcia porozumienia na tym etapie. Zostało jednak uzgodnione, że prace powinny być kontynuowane w celu znalezienia rozwiązania.

Rada wznowiła przegląd dossier w lipcu 2010 roku w oparciu o nową propozycję przedstawioną przez prezydencję belgijską. Zawierała ona nową podstawę prawną z art. 87 Traktatu o współpracy policyjnej. Dnia 2 grudnia 2010 r. Rada przyjęła jednogłośnie porozumienie dotyczące tej propozycji. Stanowisko Rady zostało przekazane do Parlamentu Europejskiego podczas pierwszego czytania w dniu 24 marca 2011 r. Chciałbym w tym miejscu podziękować pani poseł sprawozdawcy Ayali Sender, jak również prezydencji węgierskiej za ich wysiłki zmierzające do przezwyciężenia różnych przeszkód stojących na drodze tego trudnego kompromisu.

Ostatnią kwestią sporną tego dossier była kwestia tabel zbieżności. W końcu udało się osiągnąć porozumienie dzięki wspólnemu oświadczeniu Parlamentu Europejskiego i Rady oraz osobnemu oświadczeniu Komisji Europejskiej. Bardzo żałuję, że niektórzy członkowie Parlamentu kwestionują tę część naszego porozumienia. Osiągnięcie tego porozumienia zajęło nam dużo czasu i byłoby niezmiernie trudno wyjaśnić obywatelom Unii Europejskiej, dlaczego akt prawny o tak wielkiej wadze został zablokowany na końcowym etapie z powodu różnicy zdań w kwestii ściśle technicznej.

Tabele zbieżności to jeden z punktów spornych między Radą a Parlamentem Europejskim. Polska prezydencja będzie dążyła do porozumienia w tej tak wrażliwej politycznie kwestii. Jednakże będzie to znacznie trudniejsze, jeżeli pojedyncze akty prawne, takie jak ten, nad którym Parlament Europejski debatuje w dniu dzisiejszym, będą blokowane w sytuacji, gdy osiągnięto już porozumienie co do ich meritum. Proszę zatem członków Izby o uszanowanie wyników negocjacji miedzy Radą a Parlamentem i głosowanie za przyjęciem dyrektywy, która pomoże nam poprawić bezpieczeństwo na drogach Europy.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, the Commission welcomes the efforts and commitment by all parties on this important issue, EU road safety policy.

Against this background, I would like to thank all actors for their spirit of compromise and I would like to thank Inés Ayala Sender for her contribution, which has enabled us to try to achieve a second reading agreement on this long-awaited piece of road safety legislation.

I would like to single out the following key points on which the text has been significantly improved as a result of intensive negotiations between the Council and Parliament: the data protection regime, information letters to offenders, the revision of this directive – with a clear perspective on future initiatives concerning the road safety guidelines – and reinforced enforcement mechanisms.

I would like to reiterate that the Commission still considers that the legal basis for transport was more appropriate for this directive, but we can accept the substance of it.

The Commission, as an honest broker, supported both the Council and Parliament in order to find a balanced and satisfactory agreement. The text of the directive, as it stands now, offers a good mix of flexibility and ambition, as requested by the Parliament.

The Commission regrets the absence of correlation tables in this text but, in a spirit of compromise and in order to ensure the immediate adoption of the proposal, can accept the substitution of the obligatory provision on correlation tables, including in the text with the relevant recital encouraging Member States to follow this practice. I would urge you to accept the text in a second reading agreement and not risk reopening all points in conciliation for the sake of a horizontal issue such as a correlation table.

I would like to make a few remarks concerning the history of this document, or this decision. When we started to push this decision it was considered to be heresy. It was considered by the Member States as an insult and an attack on the sacred principles of subsidiarity.

The Member States finally reached a compromise and made a decision. It was very close to failing to do so, but now the Council has reached a compromise. I have to ask you to wait: we have not yet reached an agreement on two issues – correlation tables on one hand and 250 million vehicles on the other – in this long-awaited decision to deal, finally, with cross-border traffic violations.

Numbers show, for instance, that a foreign driver is three times more likely to commit an offence than a resident driver. EU figures suggest that foreign drivers account for 5% of traffic, but around 50% of speeding offences.

So we must wait for a solution on these two things. It is a long-awaited piece of legislation. It was not easy to reach a compromise in the Council. If you think that the Council is a homogenous body which now opposes Parliament on the sole issue of correlation tables, this is not the case.

 
  
MPphoto
 

  Georges Bach, im Namen der PPE-Fraktion. – Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar, sehr geehrte polnische Ratspräsidentschaft! Erlauben Sie mir, dass ich mich Ihrem Dank an die Berichterstatterin, Frau Ayala Sender, anschließe. Wir schon bemerkt, blockierte der Rat seit 2008 ein Weiterkommen in diesem Dossier, bis schlussendlich unter belgischer Präsidentschaft ein Kompromiss erreicht werden konnte. Durch einen verbesserten Datenaustausch unter den Mitgliedstaaten soll, wie gesagt, in Zukunft die grenzüberschreitende Strafverfolgung bei verschiedenen Verkehrsdelikten europaweit ermöglicht werden.

Oberstes Ziel muss es sein, die Straßenverkehrssicherheit zu erhöhen und die Zahl der Verkehrstoten und der Verletzten zu reduzieren. Zusammen mit dem Initiativbericht von Dieter Koch zur Straßenverkehrssicherheit, welcher eine Reihe sehr konkreter Vorschläge enthält, kann diese Richtlinie durch ihren repressiven Charakter auch zu einer besseren Einhaltung dieser Regeln beitragen. Auf diese Regeln muss ich nicht mehr eingehen, die wurden hier schon positiv dargestellt.

Die Änderung der Rechtsgrundlage von der europäischen Verkehrspolitik zur polizeilichen Zusammenarbeit hat es dem Rat endlich erlaubt, eine Gemeinsame Position zu verfassen. Dies bringt jedoch mit sich, dass einige Länder, wie das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark, ausgeschlossen werden. Demnach sind wieder einmal nicht alle europäischen Bürger gleichgestellt. Die Bürger müssen sich im Klaren sein, über welche Rechte sie in puncto Datenschutz verfügen. Wir haben versucht, diesen Aspekt zu stärken, damit der Zugang zu den erhobenen Daten, ihre Übermittlung und ihre Speicherung so streng wie möglich geregelt werden. Auch die Information lag uns sehr am Herzen.

Wenn auch der jetzige Text den Erwartungen des Parlaments nicht voll entspricht, so bin ich dennoch optimistisch, dass dies ein erster Schritt in die richtige Richtung ist. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren auf dieser Grundlage weiter aufbauen können, um einen Schritt zu einer verstärkten Harmonisierung der europäischen Verkehrsregelungen zu setzen. Die vom Parlament eingefügte Revisionsklausel würde ein solches Vorgehen auf jeden Fall erlauben.

Ich bedaure sehr, dass dieser Text nun in den Strudel des institutionellen Konflikts zwischen Rat und Parlament um die Korrelationstabellen geraten ist. Wir haben uns während der Triloge darauf geeinigt, mit der Gemeinsamen Erklärung zu diesem Thema einen Gesamtkompromiss zu finden. Ich möchte ganz kurz noch daran erinnern, dass morgen die Europäische Vereinigung ...

(Der Präsident entzieht dem Redner das Wort.)

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Voorzitter, mijnheer de commissaris, allereerst wil ik graag Inés bedanken voor al haar werk gedurende drie lange jaren en alle schaduwrapporteurs die hebben bijgedragen tot het resultaat.

Mijnheer de commissaris, ik heb vandaag uw twitterbericht gelezen en daarin stond goed nieuws. Daar bleek namelijk uit dat er in 2010 11% minder doden zijn gevallen op onze wegen en dat we goed op weg zijn om in 2020 het aantal doden te halveren. Welnu, de richtlijn die nu op tafel ligt kan daar een heel klein stukje toe bijdragen en we moeten ze dus met overtuiging goedkeuren. De Raad heeft gedurende lange tijd getwist over de juridische basis van deze richtlijn. We hebben daar veel tijd verloren. Ik wil vermijden dat wij nu in het Parlement veel tijd verliezen aan de discussie rond de correlatietabellen. Dit is op zich een belangrijke discussie, maar ik denk niet dat we dit moeten koppelen aan dit dossier. Bijgevolg zal mijn fractie zonder reserve het compromispakket steunen en het amendement met betrekking tot die tabellen verwerpen, want het moet gaan over wat echt belangrijk is en dat is het verminderen van het aantal verkeersdoden, het wegnemen van een gevoel van straffeloosheid dat sommige chauffeurs hebben wanneer ze in het buitenland rijden.

(De Voorzitter onderbreekt de spreker)

 
  
MPphoto
 

  President. − Mr El Khadraoui, I am so sorry but apparently there is no Polish interpreter at present. No doubt they have been struck by food poisoning as a result of the disgusting food in Parliament tonight. Can we just pause while we sort this problem out.

 
  
MPphoto
 

  Saïd El Khadraoui, namens de S&D-Fractie. – Ik zei dus dat gevoel van straffeloosheid moet verdwijnen en dat we daar met deze richtlijn een stukje toe bijdragen. Is het resultaat perfect? Neen, uiteraard niet. Het gaat om een eerste stap, de organisatie van de uitwisseling tussen lidstaten van de identiteit van bestuurders die een overtreding begaan in het buitenland. In de toekomst zullen overtreders die boete dus thuis toegestuurd krijgen en herinneringen toegestuurd krijgen en op die manier zullen zij aangemoedigd worden om de regels te volgen.

Wij hadden natuurlijk graag gezien dat de lidstaten zich zouden engageren om zelf ook achter de veren aan te zitten van hun burgers die elders overtredingen begaan, maar daarover zullen we pas binnen een aantal jaren misschien nieuwe stappen ondernemen. Dat is inderdaad die revisieclausule.

Kortom, we moeten dit steunen, we hebben hier hard aan gewerkt. Het is een kleine stap, maar wel een zeer belangrijke stap.

 
  
MPphoto
 

  Vilja Savisaar-Toomast, fraktsiooni ALDE nimel. – Ka mina tänan raportöör proua Ayala Senderit ja variraportööre hea koostöö eest. Käesolev direktiiv on vajalik eelkõige selleks, et suurendada meie kodanike ohutust liikluses ning vähendada liiklusnõuete rikkumistest tingitud surmasid. Tegemist on esimese olulise sammuga antud suunas.

Olles ise osalenud arvukates triloogides ning läbirääkimistel, olen rahul, et tänaseks on jõutud põhimõttelise kokkuleppeni. Kokkuleppest rääkides pean kahjuks tõdema, et võrreldes parlamendi esimese lugemise tekstiga on käesolev direktiivi projekt märkimisväärselt kaotanud nii sisu kui ka mõju osas. Ära on kaotatud karistuste rakendamiste osa ja seda just nõukogu sunnil. Sellegipoolest peab nõukogu tunnustuseks ütlema, et rikkumiste arvu suurendamine neljalt kaheksale tuli just pärast nõukogu esimest lugemist. See jättis mulje, et nõukogul on siiras soov ja tahe antud teemaga tõsiselt tegeleda. Samas kahjuks muudeti nõukogu soovil õiguslikku alust, mis jättis välja eelpoolmainitud rakendamise osa ning muutis direktiivi ainult piiriüleseks teabevahetuseks. Olenevalt sellest, et direktiiv keskendub ainult teabevahetusele, tegin mitmeid ettepanekuid selles osas, millest enamus leidsid toetust, ning andmekaitse ja privaatusus said tänu neile selgema ja rangema käsitluse.

Nüüd lähemalt muudatusettepanekust, mille esitasin täiskogule ning mis puudutab korrelatsioonitabeleid. Parlamendi esimesel lugemisel ja selle aasta maikuu transpordikomisjoni istungil toetati korrelatsioonitabelite lisamist antud direktiivi. Paraku võeti see ALDE vastuseisule vaatamata viimases triloogis välja. Tänaseks on esimeeste konverents andnud ühehäälse toetuse korrelatsioonitabelite kohta, mis tuleneb ka esimeeste konverentsi kahest eelmise aasta otsusest ning ka viimasel, 30. juunil toimunud istungi otsusest.

Liberaalide ja demokraatide fraktsiooni nimel võin selgelt öelda, et meie toetame antud direktiivi vastuvõtmist. Ja loomulikult püüdlen ka minu poolt esitatud muudatusettepaneku vastuvõtmisele. Aga loomulikult olulisem igal juhul on muidugi saavutatud kompromissiga edasiminek ja selle vastuvõtmine.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, im Namen der Verts/ALE-Fraktion. – Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Zuerst ein Dank an die Berichterstatterin, die sich wirklich sehr bemüht hat, hier noch einen Kompromiss zu finden. Wenn man die unterschiedlichen Verkehrsbilanzen betrachtet, dann kann man sehen, dass gerade dort, wo es sehr viel nichteinheimischen Verkehr gibt, große Unterschiede in der Unfallhäufigkeit zwischen Staatsbürgern oder Bürgern der Region und solchen, die zum ersten Mal in dieses Land kommen, festzustellen sind. Woran liegt das? Es liegt sicher zum Teil daran, dass man in einem unbekannten Gebiet fährt, aber auch daran, dass im Straßenverkehr leider keine Einsicht herrscht, sondern man sich letzten Endes nur dann an Regeln hält, wenn eine Strafdrohung im Raum hängt. Das ist leider eine traurige Tatsache!

Das hat jetzt zu dieser vorliegenden Regelung geführt, denn schließlich müssen wir darauf reagieren, wenn wir die Unfallzahlen wirklich senken wollen. Die Ambitionen des Parlaments und der Kommission wurden aber im Rat sehr, sehr schnell gebremst. Geblieben ist letzten Endes eine Verbesserung des Datenaustauschs bei schwerwiegenden Verstößen, nicht mehr und nicht weniger. Die Kollegen haben das ja schon sehr zurückhaltend und vornehm ausgedrückt. Ich möchte das relativ konkret sagen: Im Rat sitzen die Bremser! Bremsen wäre ja im Verkehrsbereich relativ günstig, aber bei gesetzlichen Regelungen ist es ein Problem. Ich gratuliere den neuen Ratsvorsitzenden zu ihrer Ambition. Ich hoffe, dass sie das auch durchhalten werden.

Trotzdem war es extrem schwierig, den Datenschutz aufrechtzuerhalten, denn die Mitgliedstaaten wollen zwar die Daten, nicht jedoch echte Amtshilfe leisten, wenn es um die Strafverfolgung geht. Leider haben wir hier eine sehr magere Regelung, es ist ein erster Schritt, mehr ist es nicht.

Das Drama um die Korrelationstabellen will ich zum Schluss noch ansprechen. Ich bestehe darauf, dass wir sie haben, denn schließlich und endlich bin ich auch Berichterstatterin für den Bericht über die Umsetzung von Gemeinschaftsrecht, und dazu braucht die Kommission dieses Mittel ganz dringend.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, in de eerste plaats welkom aan minister Grabarczyk. Ik wens hem een goede tijd toe in samenwerking met het Parlement en natuurlijk ook dank aan de rapporteur voor dit verslag.

Ik hoop dat het Parlement morgen zal instemmen met dit akkoord over grensoverschrijdende handhaving van verkeersovertredingen. Dat zou een heuglijk feit zijn na zo lange en moeizame onderhandelingen, want deze wetgeving verbetert daadwerkelijk de Europese verkeersveiligheid. Ik hoop dus niet dat er morgen in dit Huis ook nog Bremser zitten, zoals mevrouw Lichtenberger net heeft verteld aan het adres van de Raad.

Het akkoord heeft onze steun, omdat de Europese Commissie met een schriftelijke verklaring is gekomen, waarin wordt erkend dat lidstaten zelf mogen kiezen, een systeem van kenteken of bestuurdersaansprakelijkheid toe te passen bij de handhaving. Dat was voor mij erg belangrijk. Duitse pogingen om de kentekenaansprakelijkheid te stoppen, waren onacceptabel. Dat zou immers betekenen dat bijvoorbeeld Duitsers op onze snelwegen zouden kunnen racen van de grens naar de kust en dat is zeker niet de bedoeling.

Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat snelheidsduivels in het buitenland niet langer ongestoord en ongestraft hun gang kunnen gaan. De Europese verkeersveiligheid kan morgen echt een stap vooruit zetten. Ik hoop van harte dat het verslag door dit Parlement zal worden aangenomen en dat het niet struikelt over allerlei institutionele futiliteiten.

 
  
MPphoto
 

  Jacky Hénin, au nom du groupe GUE/NGL. – Monsieur le Président, chers collègues, " et la montagne accoucha d'une souris". Si nous voulons vraiment la sécurité pour nos concitoyens, alors en matière de règles de sécurité routière, il est impératif que tous les citoyens et toutes les entreprises des États membres soient égaux devant la loi. Sinon, ce n'est pas d'Union européenne dont il faudra parler, mais de désunion européenne et de chacun pour soi.

Alors que l'idée de base est on ne peut plus légitime – plus de sécurité pour nos concitoyens, combattre la mortalité sur les routes européennes en sanctionnant, sur tout le territoire européen, ceux qui consomment de l'alcool tout en conduisant, ceux qui roulent beaucoup trop vite, surtout chez les autres, ceux qui croient que fumer un pétard permet d'être invisibles aux yeux des représentants de la loi, etc., – voilà que nous aboutissons à un simple échange de données entre États européens – et encore pas tous –, données dont on ne pourra pas faire grand-chose, puisque l'idée même de sanctions est facultative.

Vous parlez d'un progrès! Vous irez expliquer aux conducteurs du Nord-Pas-de-Calais que, lorsqu'ils sont flashés par un radar automatique, ils doivent assumer – ce qui n'est que justice –, mais que les conducteurs britanniques ou d'une autre nationalité pourront, eux, continuer à prendre nos bretelles d'autoroute pour des circuits automobiles. Ces exceptions anglaises, irlandaises et danoises sont inacceptables.

En vertu du scandaleux principe du pays d'origine, si cher aux ultralibéraux qui gouvernent malheureusement l'Union, il serait possible pour ceux qui commettent des infractions d'échapper aux rigueurs de la loi.

En regardant un peu plus loin, on peut même imaginer des entreprises de transport routier low cost immatriculant leur véhicule dans ces pays pour pouvoir, en toute impunité, soumettre leurs salariés aux pires conditions de travail, en leur faisant prendre des risques, parfois mortels pour eux et les autres usagers de la route. Nous demanderons à la Commission et au Conseil d'aller expliquer cette façon de voir aux victimes et à leurs familles et de tenter de leur expliquer qu'ils ne portent aucune responsabilité.

Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez que la collecte des données et leur utilisation sont ici anecdotiques. Au plus vite, pour sauver des vies, il nous faudra revenir sur le sujet, et nous pouvons compter sur la nouvelle présidence polonaise. Vouloir la sécurité pour nos concitoyens, c'est bien; la mettre en pratique, ce sera beaucoup mieux.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, za skupinu EFD. – Vytvorenie priestoru voľného pohybu po celej Európskej únii prináša so sebou aj potrebu primeraného mechanizmu dohľadu nad dodržiavaním pravidiel cestnej dopravy vodičmi, ktorí v dôsledku nedoriešených otázok korektného nakladania s potrebnými informáciami unikali dôsledkom porušovania dopravných predpisov.

Úsilie o potrebnú legislatívu bolo dlhý čas brzdené rozličnými pohľadmi na riešenie uvedenej problematiky členskými štátmi, mne sa však zdá, že v riešení tohto problému bude možné posunúť sa výrazne dopredu. Škoda len, že k dohode štátov došlo skôr v oblasti zjednocovaní pravidiel perzekúcie a postihu vodičov, a koordinácia a zjednocovanie dopravných pravidiel na cestách Európskej únie, čo by vodičom uľahčilo dodržiavanie univerzálnych európskych pravidiel cestnej premávky, ostáva v nedohľadne.

Veď vodič, ktorý bez akýchkoľvek sankcií môže na diaľnici v jednej krajine jazdiť neobmedzenou rýchlosťou, musí pri jazde na takej istej diaľnici v inom štáte dodržiavať výrazne nižší rýchlostný limit. A preto sa oprávnene pýta: kto a prečo stanovuje tak výrazné rýchlostné obmedzenia či výrazné odlišné pravidlá prevádzky v jednotlivých krajinách? Aj na to by sme mali hľadať odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, en première lecture, j'avais considéré que les propositions de ce Parlement comportaient un risque d'inutile persécution des automobilistes au niveau européen, ayant plus à voir avec le rendement fiscal des radars qu'avec la volonté de sauver des vies.

Je crains que, sur le fond, rien n'ait vraiment changé. Certes, surtout dans un pays comme le mien, où la persécution des automobilistes est devenue un sport présidentiel, mettre fin à l'impunité des conducteurs de véhicules immatriculés à l'étranger pouvait apparaître comme une mesure de justice ou d'équité. Il est vrai qu'on y risque moins de sanctions quand on brûle la voiture des autres que quand on conduit la sienne.

Il est significatif d'ailleurs, à cet égard, que l'échange de données se fasse via EUCARIS, un système prévu pour lutter contre le crime organisé et le terrorisme, dans le cadre du traité de Prum; tout un symbole!

Dans mon pays, les véhicules étrangers représenteraient 25 % des infractions constatées dans le cadre des procédures automatisées, voire 50 % l'été. Le nombre d'infractions a explosé depuis 2003 sans que l'on prenne en compte, d'ailleurs, le caractère logique de cette explosion, avec l'instauration puis l'augmentation du nombre des radars installés. Les conducteurs étrangers sont–ils moins attentifs aux panneaux d'avertissement ou aux changements, parfois fantaisistes, de limitation sans véritable motif sécuritaire? Ils se font vraisemblablement flasher plus souvent. Sont–ils plus dangereux? Sont–ils accidentogènes? C'est une autre question.

On nous présente cette directive comme une mesure d'égalité de traitement entre conducteurs européens, mais le Royaume–Uni, par exemple, à l'origine de près de 90 000 infractions constatées l'an dernier en France, ne participe pas, ainsi que deux autres États membres. Les conducteurs français sont obligés de consigner le montant de leur amende pour avoir accès à un recours. Cette mesure illégale est à juste titre contestée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sera–t–elle appliquée ou non aux conducteurs étrangers? Où est l'égalité?

Je regrette enfin que le compromis élaboré avec le Conseil ait fait disparaître beaucoup des garanties que Mme Ayala Sender avait prévues pour protéger les libertés individuelles.

L'orateur accepte de répondre à une question "carton bleu" (article 149, paragraphe 8 du règlement)

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, Mr Gollnisch mentioned that collecting speeding fines in his country had become a kind of presidential hobby. He mentions the number of British drivers who are caught and fined for speeding: would he accept that the system that is run in France of on-the-spot fines, with the number of speed cameras that there are on the motorways as you enter France, is wide open to corruption, and that levying on-the-spot fines without any real receipt is another form of corruption in France?

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI). - Monsieur le Président, je remercie ma collègue, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des risques de corruption. En revanche, il y a des risques manifestes d'injustice et d'arbitraire parce que, pour pouvoir conserver l'usage de leur voiture, des personnes acquitteront l'amende alors que, peut-être, devant un tribunal de police, elles auraient été relaxées.

En ce sens, je comprends les réticences de votre pays, mais alors, il me semble que cela porte atteinte à toute l'économie du texte que nous sommes en train de discuter.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch (PPE). - Herr Präsident! Ich möchte der Berichterstatterin für ihre Beiträge und ihre Arbeit danken, ebenso wie den Schattenberichterstattern, wie auch dem Rat, der belgischen, der ungarischen und auch der jetzigen Ratspräsidentschaft, obwohl insgesamt der Rat nicht die ruhmreichste Rolle bei diesem Dossier gespielt hat, denn das Resultat ist insgesamt unter unseren Erwartungen geblieben.

Es geht um ein sehr sensibles Dossier. Es sind doch immerhin über 30 000 Tote und über 340 000 Schwerverletzte jährlich, und wir wollen durch grenzüberschreitende Verfolgung einfach einmal den Bürgern klar machen, dass es nicht nur darum geht, im eigenen Land für schwere Delikte schwer bestraft zu werden, sondern dass Europa auch einen Transportraum darstellt. Für uns war es mehr als selbstverständlich, die noch immer bestehenden technischen Hürden abzubauen – z. B., wie wir vor kurzem noch gesehen haben, dass Radargeräte in einem Land eingesetzt werden und in einem anderen nicht anerkannt werden. Insbesondere sollen aber die Hürden bei der Verfolgung abgebaut werden, denn wir wollen eine grenzüberschreitende Verbesserung.

Wir haben uns getäuscht, wir sind zwar einen Schritt weiter, einen kleinen Schritt – und den werden wir auch unterstützen –, aber wir hatten gehofft, dass wir die größere Hürde nehmen könnten. Wir haben uns getäuscht, weil wir im Moment nur einen Austausch von Informationen haben. Und das, was eben hier angedeutet wurde, würde ich lieber in einer Debatte im Ausschuss besprechen, als hier im Plenum.

Eines möchte ich noch sagen zu diesem Thema: Ich hoffe, dass wir morgen wirklich eine Mehrheit finden, die dem Rat zum Thema Korrelationstabelle ein klares Zeichen gibt. Wenn morgen eine Mehrheit die Korrelationstabelle in diesem Bereich nicht akzeptiert, dann ist das dennoch kein abgeschlossenes Thema für dieses Parlament. Der Rat muss diese Themen wichtiger nehmen. Und wenn es keine Korrelationstabelle gibt, so legt dies immer die Vermutung nahe, dass der Rat das Thema nicht ernst nimmt.

Meine Herren aus dem Rat, bitte sagen Sie Ihren Kollegen, dass solche Methoden, mit denen gute Dossiers über die Korrelationstabelle blockiert werden, in Zukunft nicht Schule machen dürfen. Ich hoffe, dass wir morgen eine Mehrheit finden. Ich werde auch noch weiter in der EVP dafür plädieren, dass wir den Änderungsantrag der ALDE morgen nicht unterstützen, aber ich hoffe, dass das nicht ein falsches Zeichen für den Rat ist und falsch aufgenommen wird.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D). - Herr Präsident, sehr verehrter Herr Kommissar, sehr geehrte Ratspräsidentschaft, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Heute verlieren immer noch über 31 000 Menschen jährlich auf europäischen Straßen ihr Leben. Im Hinblick darauf finde ich es schon fahrlässig, dass die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten ein so wichtiges Instrument mehr als zwei Jahre lang im Rat blockiert haben. Als Volksvertreter müsste Ihnen im Sinne der Sicherheit Ihrer Bürgerinnen und Bürger eigentlich daran gelegen sein, dass auch Fahrer aus Nicht-Mitgliedstaaten die Verkehrsregeln nicht ungeschoren missachten können.

Die Tatsache, dass wir morgen über diesen Vorschlag abstimmen können, verdanken wir vor allem der Hartnäckigkeit unserer Berichterstatterin. Genauso wie sie bin auch ich enttäuscht darüber, dass der Rat die Rechtsgrundlage für diese Richtlinie geändert und dadurch ein Opt-out von drei Mitgliedstaaten provoziert hat. Hierdurch wird ein Gesetz zur EU-weiten Verfolgung von Verkehrsdelikten geschaffen, welches nicht in der gesamten EU Anwendung finden wird, und ich erachte dies – gelinde gesagt – für suboptimal.

Trotz aller Enttäuschung ist es aber ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung einer engeren Zusammenarbeit im Bereich des Straßenverkehrs, und ich möchte Sie auch alle bitten, morgen diesem Kompromiss zuzustimmen. Ich möchte ausdrücklich noch einmal darauf hinweisen und mich bei der Berichterstatterin dafür bedanken, dass sie sich so intensiv für eine starke Revisionsklausel eingesetzt hat, und hoffe, dass die Verkehrsminister bis zur Überarbeitung in spätestens fünf Jahren nicht nur älter, sondern auch weiser sein werden.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE). - Señor Presidente, mejorar la seguridad vial en Europa y evitar víctimas requiere más formación para los conductores, pero también acabar con la impunidad de quienes cometen las infracciones más peligrosas.

No debe haber fronteras para castigar a quienes ponen en peligro a sus ciudadanos, saltándose semáforos, abusando del alcohol o de las drogas, no utilizando el cinturón de seguridad o saltándose los límites cuando conducen en los Estados donde no residen. Es lo que garantiza esta iniciativa con la transferencia de los datos.

Pero espero, además, que se incluyan las tablas de correspondencia en esta Directiva y, en este sentido, pido, al igual que otros compañeros, un especial esfuerzo al Consejo.

Lamento que haya excepciones en el Reino Unido, Irlanda o Dinamarca, y espero que en el futuro todos seamos conscientes de que cambiar de Estado mientras conducimos no significa olvidar ni la educación ni las obligaciones que tenemos al volante. Y, sobre todo, la obligación de evitar víctimas.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle (ECR). - Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es arī gribētu sākt ar pateicību savai kolēģei Inés Ayala Sender un arī vairākām prezidentūrām par šī kompromisa atrašanu. Sarunas, protams, bija smagas dēļ šī mainītā juridiskā pamata, kas prasīja Padomei vienbalsīgu lēmumu un kas, no otras puses, beidzās ar to, ka trīs valstis ir ārpus šīs likumdošanas. Pozitīvi, ka jaunā direktīva beidzot izbeigs nelāgo praksi, ka autovadītāji, kuri izdara nopietnus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus citās Eiropas Savienības valstīs, faktiski netiek sodīti vai arī tiek sodīti ļoti reti. Un varbūt jānorāda divi būtiski aspekti nākotnei. Pirmkārt, tagad ir dalībvalstu rokās nodrošināt, lai šai direktīvai būtu jēga un rezultāti, un mēs sagaidām, ka dalībvalstu iestādes rīkosies, izmantojot datu apmaiņas sistēmas, ne tikai lai identificētu un atrastu pārkāpējus, bet arī lai tos reāli sodītu. Un attiecībā uz personas datu aizsardzību Parlamentā bija nopietnas bažas, vai šī apmaiņa būs konfidenciāla un kalpos vienīgi tam, lai atrastu un sodītu vainīgo pārkāpēju, un nekalpos citiem mērķiem. Bet es izsaku pozitīvu cerību, ka attiecīgās iestādes dalībvalstīs tā nerīkosies . Visbeidzot – līdzīgi kā komisāra kungs jau teica, man tiešām būtu žēl, ja tomēr pašā finiša posmā kādu iemeslu dēļ šeit rīt nepietiktu balsu šim balsojumam. Es ceru, ka tā nebūs. Paldies!

 
  
MPphoto
 

  Laurence J.A.J. Stassen (NI). - Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid is voor verbetering van de verkeersveiligheid, maar wij zien niets in het plan om op Europees niveau persoonsgegevens voor de inning van flitsboetes door te spelen. Het innen van boetes is een nationale aangelegenheid en waar de behoefte bestaat, kunnen landen nu al bilateraal samenwerken om notoire snelheidsduivels aan te pakken.

Daarom geven wij zeker geen carte blanche aan welk land dan ook om lukraak privacygevoelige persoonsgegevens van Nederlandse burgers op te vragen. Wij, als Partij voor de Vrijheid, zijn daarom tegen dit voorstel.

Wanneer in de praktijk blijkt dat er in een lidstaat buitenproportioneel veel automobilisten uit een andere lidstaat verkeersovertredingen begaan, kunnen deze lidstaten bilaterale afspraken maken zoals nu ook al gebeurt.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Ministrze! W Parlamencie Europejskim jesteśmy zgodni, że potrzebne jest promowanie bezpieczeństwa drogowego w Europie. Dyrektywa w zakresie transgranicznego egzekwowania prawa jest znaczącym krokiem w celu jego poprawy.

Uważam, że w ramach dyrektywy powinniśmy wzmocnić obowiązki państw członkowskich w zakresie przekazywania informacji, wskazując również na potrzebę właściwego i prawidłowego informowania kierowców o obowiązujących przepisach. Powinniśmy wreszcie przeprowadzić przegląd procedur egzekwowania, harmonizację przepisów ruchu drogowego oraz samych procedur kontrolnych. W tym celu powinno zostać zagwarantowane transgraniczne egzekwowanie prawa oparte na sprawnej wymianie informacji między państwami członkowskimi, między innymi poprzez utworzenie elektronicznej sieci wymiany danych, za pomocą której będzie można ustalić tożsamość właściciela pojazdu, a tym samym sprawcę naruszenia przepisów drogowych.

Chciałbym zaznaczyć, że zawarte w sprawozdaniu narzędzia prawne w zakresie bezpieczeństwa uzyskanych danych wydają się być wystarczające. Dyrektywa jest niezwykle istotna, gdyż obejmuje tak poważne wykroczenia drogowe, które już wcześniej zostały kilkakrotnie wymienione. Jutrzejsze głosowanie może otworzyć drogę do porozumienia w drugim czytaniu, na mocy którego zaakceptowane zostaną zmiany podstawy prawnej dyrektywy. W ten sposób już w ciągu 24 miesięcy po opublikowaniu aktu jego zapisy mogłyby obowiązywać w państwach członkowskich.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE). - Monsieur le Président, à mon tour, je remercie notre rapporteure.

Inutile de rappeler, toutefois, que l'objectif de réduire de moitié le nombre de morts chaque année n'a pas été atteint et qu'il reste de gros efforts à accomplir, notamment sur la réduction des infractions transfrontalières, si on veut parvenir à l'objectif que nous nous sommes fixé pour 2020.

Aujourd'hui, la proportion des non-résidents impliqués dans des accidents de la route imputables notamment à la vitesse ou à l'alcool est très élevée pour moi qui suis issue d'une région située au cœur de l'Europe, à la croisée des routes entre l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique. Cela se vérifie quotidiennement.

En résumé, je noterai deux choses: d'abord, il faut tout faire pour harmoniser les sanctions sur l'ensemble du territoire en Europe pour éviter que ne grandisse le sentiment d'impunité et d'injustice. Il est incompréhensible qu'un citoyen, qui conduit en état d'ébriété ou qui grille un feu rouge, puisse rester impuni, pour la seule et simple raison qu'il circule ailleurs que dans son pays de résidence. Deuxièmement, il faut tout faire pour harmoniser les taux d'alcoolémie et les limitations de vitesse au sein de l'Union et, aussi, prendre des mesures concernant la conduite sous l'emprise de la drogue. Au fond, ce n'est pas de plus d'idéologie libérale, ultralibérale, néolibérale, ou que sais-je encore, dont nous avons besoin, mais c'est tout simplement non pas de moins d'Europe, mais de plus d'Europe!

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE). - Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Panie Komisarzu! Jutro w południe będziemy głosować nad dokumentem pani poseł Ayali Sender. Po latach uzgadniania stanowisk mamy szansę na utworzenie jednej unijnej elektronicznej sieci wymiany danych. Mamy szansę na znaczącą poprawę bezpieczeństwa na europejskich drogach. Wiem, że wielu z Was zastanawia się, czy poprzeć jutro poprawkę 36 dotyczącą tabel korelacyjnych.

Szanowni Państwo! Nie mamy czasu na dalsze opóźnienia w przyjęciu tego dokumentu. Każdy dzień to koszt przynajmniej kilku istnień ludzkich użytkowników europejskich dróg. Jestem przeciwny przedkładaniu kwestii proceduralnych nad merytorycznymi, a w tym przypadku mamy do czynienia z próbą udowodnienia wyższości jednego stanowiska nad drugim za wszelką cenę. Pozostało mi tylko kilka sekund, więc powiem krótko. W imieniu milionów osób codziennie poruszających się na europejskich drogach proszę o wsparcie w jutrzejszym głosowaniu tego trudnego kompromisu pomiędzy Parlamentem a Radą.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). - Pane předsedající, chtěla bych v první řadě poblahopřát zpravodajce za její v pravdě houževnatou práci na této zprávě. Dosažený kompromis je třeba brát jako první krok, na který je nutno co nejdříve navázat. Za současného stavu si evropští řidiči v zahraniční připadají beztrestní a většinou i jsou. Přitom podle průzkumu Eurobarometru z června loňského roku je přeshraniční vymáhání předpisů třetí nejvyšší prioritou evropských občanů, pokud jde o bezpečnost na silnicích, a to po zkvalitnění dopravní infrastruktury a vymáhání dopravních předpisů na národní úrovni.

Proto velmi podporuji stanovisko zpravodajky, aby Komise v co nejbližší době navrhla harmonizaci v oblasti vymáhání pravidel silničního provozu. Jedině tehdy, pokud nastavíme sankce na evropské úrovni, dosáhneme toho, že pravidla silničního provozu budou platit pro všechny řidiče bez výjimky. Kompromis, kterého jsme nyní dosáhli, je třeba přivítat. Výměna informací mezi členskými státy může významně pomoci při snižování počtu závažných dopravních nehod. Odhadovaných 5000 ušetřených obětí mluví za vše, a proto apeluji, abychom tento kompromis zítra podpořili.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - Mr President, while saving lives must be of paramount concern to any legislature including this one, and to national governments, I believe in this case that citing that reason is disingenuous.

On Amendment 2, it is clear that there would need to be harmonisation of fixed penalties – another small step towards a European superstate.

I have driven in most European countries, including Eastern European countries, and driving conditions are highly inconsistent, as are signage and driving rules. How can you have a consistent policy here? I am glad the UK will be opting out, because one of the things we have, which some EU states do not have, is the right to appeal to a court: the right to appearance in court for all traffic offences. The position on this is inconsistent across the EU. Is the aim, in fact, to have a single complete legal system?

 
  
MPphoto
 

  Hubert Pirker (PPE). - Herr Präsident! Bis heute führten gänzlich unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten zu Ungerechtigkeiten und auch zu Verantwortungslosigkeit im Straßenverkehr. So konnten Trunkenheit am Steuer oder das Fahren unter Drogeneinfluss nicht in gleichem Maße bei allen Verkehrsteilnehmern in einem Mitgliedstaat geahndet und verfolgt werden. Mit dieser Richtlinie soll sich das nun ändern.

Ein Wermutstropfen bleibt zweifelsohne die Möglichkeit, aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage das Opt-out zu beanspruchen, und ich hoffe, dass möglichst kein Mitgliedstaat tatsächlich dieses Opt-out auf längere Dauer in Anspruch nimmt. Ich hoffe auch, dass es bei der Abstimmung morgen eine große Mehrheit gibt und damit Sicherheit und Gerechtigkeit im Straßenverkehr siegen sowie dass sich der Rat unter dem neuen Vorsitz endlich dazu durchringen wird und durchsetzen können wird, dass die Korrelationstabellen eingeführt werden, sodass tatsächlich kontrolliert werden kann, ob das umgesetzt wird, was im Europäischen Parlament gemeinsam mit dem Rat beschlossen wurde.

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). - Základnou úlohou každého štátu je ochrana života jeho občanov. Preto považujem za mimoriadne dôležité, aby sme boli schopní účinne a rýchlo sankcionovať tých, ktorí svojim konaním ohrozujú životy druhých. Zo štatistík vyplýva, že počet vodičov, ktorí sa dopúšťajú prekročenia povolenej rýchlosti a nemajú v danom členskom štáte trvalý pobyt, je pomerne vyšší, ako tých, ktorí tam trvalý pobyt majú. Z tohto dôvodu je cezhraničná spolupráca v tejto oblasti veľmi dôležitá.

Slabá koordinácia pri vyvodzovaní konsekvencií za dopravné priestupky medzi krajinami napomáha vodičom, ktorí pochádzajú z iného členského štátu ako z toho, v ktorom sa priestupku dopustili. Zároveň diskriminuje vodičov, ktorí sa dopúšťajú priestupku vo svojom domovskom štáte a ktorí sa sankciám nevyhnú.

Možnosť cezhraničného vymáhania sankcií pri závažných trestných činoch, ako napríklad vraždy alebo lúpeže, sa nestretáva s takými komplikáciami ako v prípade dopravných deliktov. Tieto priestupky rovnako ohrozujú životy ľudí, a preto by nemali byť výnimkou.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Vice-President of the Commission. − Mr President, just some factual remarks. First of all, opt-outs. No country has signalled that they will opt out. On the contrary, informal signs are that countries support this legislative act, so it is not being said that these three countries will opt out. This is a legal basis question.

On conciliation: if people think that conciliation will be a solution and offer a better compromise than we achieved today, I am not so sure. As I said at the beginning, this is why I consider this compromise decision so important. Yes, of course, there are a lot of details which can be improved and will be improved, but this is one of the first types of legislation involving cross-border law enforcement and this is a matter of sovereignty, sensitivity, or intelligence, whatever. It is a subsidiarity issue. This is why this was blocked but now we have a compromise and we have a clear understanding that we have at least some tools to enforce the rules and to fight traffic violations. This is why this is so important.

One factual remark about the penalties. There is already a Council framework decision on the mutual recognition of financial penalties, which also covers road traffic offences. So if you receive a penalty, especially after this new law, you will pay.

 
  
MPphoto
 

  Cezary Grabarczyk, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Deputowani! Ta debata była wyjątkowo interesująca i jest ona potwierdzeniem różnicy stanowisk, ale to, co łączy wszystkie wystąpienia, to troska o bezpieczeństwo ruchu drogowego. I to jest najważniejszy cel, który stawiamy sobie podejmując prace nad dyrektywą, która jest wyrazem troski o bezpieczeństwo naszych obywateli, o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Bardzo ważne jest, aby kompromis, który tak trudno było wypracować w trójstronnych rozmowach, został doprowadzony do szczęśliwego końca. Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że tablice zbieżności to jeden z punktów spornych między Radą a Parlamentem Europejskim, ale polska prezydencja będzie dążyła do porozumienia w tej ważnej politycznie kwestii. Chciałbym zapewnić, że tę kwestię będziemy starali się rozstrzygnąć horyzontalnie.

Odnośnie do kilku wątpliwości, które były sformułowane m.in. w zakresie ochrony danych osobowych, nie chcę zagłębiać się w aspekty techniczne, ale chciałbym podkreślić, że art. 7 dyrektywy „Cross-border enforcement” odnosi się właśnie do tej kwestii. W tej dyrektywie został uwzględniony najlepszy możliwy system ochrony danych odnoszący się do decyzji z Prüm, jak również do decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27.11.2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej oraz współpracy sądowej.

Chciałbym także wyrazić przekonanie, że 3 państwa członkowskie, które w zasadzie nie będą brały udziału we wprowadzaniu tej dyrektywy, o czym mówił już komisarz Slim Kallas – Dania, Irlandia, Wielka Brytania – będą mogły zdecydować o uczestniczeniu w tej dyrektywie w późniejszym okresie, zarówno poprzez opcję „opt-in” (zgodnie z art. 4 protokołu nr 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) – dotyczy to Irlandii i Wielkiej Brytanii, jak i poprzez umowę międzynarodową przewidzianą w pkt. 13 dyrektywy – dotyczy to Danii.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że aspekt równości, który był wspomniany podczas dzisiejszej debaty plenarnej, jest ważny i zasługuje na to, aby już jutro w głosowaniu przesądzić o utrwaleniu kompromisu.

Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, jeszcze jedno zdanie: dnia 1 lipca Polska objęła prezydencję Unii Europejskiej i służy teraz wszystkim państwom członkowskim, ale dnia 1 lipca weszła także w Polsce ustawa zwiększająca bezpieczeństwo ruchu drogowego o automatycznej rejestracji przekroczenia prędkości. Jest to także krok ku bezpieczeństwu.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, Ponente. − Señor Presidente, querría agradecer, en primer lugar, las palabras de todas sus Señorías y sobre todo su cooperación, especialmente la de los ponentes alternativos, pero también la de los coordinadores de los grupos, la de los servicios del Parlamento, la de la Comisión de Transportes y Turismo y la de la Comisión, especialmente. Y también, ¿por qué no?, puesto que ha ayudado mucho a las Presidencias belga y húngara, la del Consejo.

Estoy de acuerdo en que la primera lectura era la ambición plena, es decir, corríamos el Parlamento y la Comisión conjuntamente, pero fuimos frenados en seco por una minoría de bloqueo del Consejo, que conocemos en este Pleno y en la Comisión de Transportes y Turismo, porque han bloqueado durante años, y para siempre en algunos casos, algunos expedientes importantes. En este caso, hicimos un esfuerzo. Desbloqueamos. Para ello, es verdad, pragmáticamente, y por el optimismo que nos lleva, en temas de seguridad vial, a utilizar todos los resquicios posibles, aceptamos la propuesta de la Presidencia belga –que yo agradecí– de intentarlo por otro camino. Intentar mover el bloque del Consejo. Y lo conseguimos. La Presidencia belga trabajó muy bien, conjuntamente con nosotros, y también la Presidencia húngara. Y lo conseguimos.

Es verdad que es un primer paso, pero estábamos a cero, bloqueados. Un primer paso. Y conseguimos mejorar la protección de datos, conseguimos obligar al Estado de registro a que diera la información, conseguimos introducir la consulta de las asociaciones de víctimas y de los expertos, y conseguimos también una fuerte cláusula de revisión, que la Comisión aceptó y que le agradezco especialmente al Vicepresidente.

Y ahora querría simplemente, con todo cariño, recordarle a la Sra. Savisaar-Toomast —que lamento que no se haya quedado, después de habernos planteado su reserva— que su Grupo fue capaz de aprobar sin tablas de correlación otro informe de transporte y que, en este caso, creo que podrían hacer el intento –y yo les ruego que lo hagan– de dar salida a este informe, que no va a mejorar la querella con el Consejo, puesto que el Consejo seguirá pudiendo utilizar sus reservas de bloqueo en el futuro. Y en la conciliación no va a ser mejor. Creo que eso es una ilusión que, a lo mejor, la juventud de la Sra. Savisaar-Toomast le hace pensar que podemos conseguirlo, pero creo que no va a ser el caso.

Por lo tanto, rogaría a la Sra. Savisaar-Toomast y al Grupo de los Liberales que mañana nos evitaran tener que votar en contra de la enmienda en relación con las tablas de correlación. No va a mejorar nada y las víctimas, los familiares de las víctimas y los ciudadanos, ahí afuera, no van a entender que, por una querella interinstitucional, frenemos un instrumento tan importante como este, que es un primer paso, pero fundamental, en la buena dirección.

 
  
MPphoto
 

  President. − The debate is closed.

The vote will take place on Wednesday, 6 July 2011.

Written statements (Rule 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. – This important report aims at improving road safety and abolishing the impunity of non-resident drivers in the EU. Incredibly, some 100 people a day die on Europe's roads. We simply must act decisively to improve road safety. EU studies show that respecting the rules of the road would result in 33% fewer road deaths. At present, 75% of road deaths are caused by four offences: speeding, breaking red lights, failure to use seatbelts and drink-driving. Indeed, EU statistics suggest that non-resident drivers account for 5% of traffic but for some 15% of speeding offences. However, most go unpunished because Member State authorities are unable to pursue drivers once they return home. This report approves a system for exchanging information between Member States to enable follow-up on road-safety-related traffic offences committed by non-resident drivers. Unfortunately, the previous Fianna Fáil Government chose not to participate in the drafting of this directive. However, I'm pleased to say that the new government is now carefully considering opting in to the new system.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL), písemně. – Bezpečnost silničního provozu se skládá ze tří okruhů. Prvním okruhem je bezpečnost infrastruktury, tedy konstrukce vozovek, rozhledové poměry, osazení značek atd. Druhým okruhem je bezpečnost a bezpečnostní prvky vozidel a třetím je řidič vozidla. Jestliže byla v bílé knize již před drahnou dobou let vytýčena jako cíl výrazná redukce počtu mrtvých při nehodách v silniční dopravě (cílem byl pokles o 50 %), potom podle různých šetření nejslabším ze tří prvků majících vliv na nehodovost je právě řidič. Je proto důležité přijímat postupně všechna možná opatření, která by tento nejslabší ze tří prvků silničního provozu „vylepšila“. Jedním z těchto opatření je i zlepšení vymahatelnosti dopravních předpisů. Podle různých šetření je zlepšení vymahatelnosti práva v silniční dopravě jedním z důležitých prvků zlepšení současného stavu, tj. nevymahatelnosti pokut za přestupky spáchané v jiném státě. V některých státech si represivní orgány snadno poradí, zejména v případě špatného parkování. V jiných případech je věc složitější, a zejména při použití automatických prostředků je vymahatelnost bez přenosu informací mezi státy mizivá. Téma zprávy je tedy velmi aktuální a mne osobně mrzí, že pozměňovací návrhy Evropské komise a Rady řadu částí původního textu vypouštějí. Přesto věřím, že můžeme po schválení návrhu zpravodajky přijmout použitelný materiál.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), na piśmie. – Wysoka śmiertelność na europejskich drogach jest problemem dotykającym wszystkich mieszkańców Wspólnoty. Jednym z ambitnych celów Białej Księgi, który miał być zrealizowany do roku 2010 było ograniczenie ofiar śmiertelnych wypadków o 50%. Według wspólnotowej bazy danych dotyczących wypadków drogowych (CARE) nastąpiło zmniejszenie, o 36%, co bez wątpienia jest ważnym krokiem naprzód. Badania odnośnie częstotliwości popełniania czynów niedozwolonych w państwie zamieszkania oraz poza nim wyraźnie wskazują na zwiększenie niebezpiecznych zachowań takich jak jazda z nadmierną prędkością, bez pasów, pod wpływem alkoholu poza krajem stałego pobytu. Dlatego należy podjąć wszelkie starania w celu zminimalizowania tych praktyk, wprowadzając surowsze kary a także zmniejszyć bezkarność nierezydentów, ujednolicając przepisy dla wszystkich obywateli europejskich, niezależnie od kraju zamieszkania i popełnienia czynu niedozwolonego. Uważam, że te same zasady powinny dotyczyć wszystkich państw, więc wyrażam głębokie zaniepokojenie traktowaniem Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Danii w sposób odrębny. Bardzo ważnym aspektem w tej kwestii jest komunikacja na linii obywateli oraz organów decyzyjnych. Powinniśmy poszerzać wiedzę obywateli UE na temat obowiązujących w różnych państwach członkowskich przepisach bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wdrożenia nowych dyrektyw, zwłaszcza przy pomocy odpowiednich środków gwarantujących przekazanie wystarczających informacji na temat konsekwencji nieprzestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie podróżowania po innym państwie członkowskim

 
Utolsó frissítés: 2011. november 17.Jogi nyilatkozat