Volver al portal Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (selección)
 Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Debates
Jueves 7 de julio de 2011 - EstrasburgoEdición revisada
ANEXO (Respuestas escritas) - QUESTIONS TO THE COMMISSION

Fråga nr 31 från Anna Hedh (H-000241/11 ) 
 Angående: Yttrande om EU:s anslutning till FN:s barnkonvention
H-000241/11
 

I samband med konferensen ”Europe de l'Enfance” som anordnades av det belgiska ordförandeskapet i september 2010 ställde sig de närvarande medlemsstaterna bakom ordförandeskapets syn på barnstrategin. I punkt 6 slutdokumentet från konferensen uppmanades kommissionen att utarbeta ett yttrande om EU:s anslutning till FN:s konvention om barns rättigheter utifrån erfarenheterna från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, med utgångspunkten att undertecknande och ratificering troligen skulle äga rum genom en unilateral förklaring, ett steg som FN:s kommitté för barnens rättigheter har ställt sig positivt till.

Har kommissionen följt ordförandeskapets uppmaning, och när kan yttrandet i så fall beräknas vara klart?

 
  
 

The possible accession of the European Union to the UN Convention on the Rights of the Child raises a number of questions, in particular as regards the limited powers of the European Union in this area. Under the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, the European Union has no general power in relation to protection of children's rights. The European Union can act only within the limits of the competences conferred upon it by Treaties. Moreover, in accordance with Articles 46 and 48 of the UN Convention on the Rights of the Child, this international instrument is open to accession by State parties only.

For these reasons, the accession of the European Union to the UN Convention on the Rights of the Child is not at this stage envisaged by the Commission. However, the Communication on an EU Agenda for the Rights of the Child reaffirms the Commission's commitment to ensure the protection and promotion of children's rights in all actions of the European Union in accordance with international standards as defined by the UN Convention on the Rights of the Child.

 
Última actualización: 28 de noviembre de 2011Aviso jurídico