Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000148/2011 (B7-0419/2011)

Debatter :

PV 14/09/2011 - 15
CRE 14/09/2011 - 15

Omröstningar :

OJ 15/09/2011 - 140

Antagna texter :


Debatter
Onsdagen den 14 september 2011 - Strasbourg Reviderad upplaga

15. Åtgärder för att minska klyftan mellan korruptionslagstiftningen och verkligheten (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  El Presidente. − El punto siguiente es el debate sobre

– la pregunta oral al Consejo sobre colmar la brecha entre la legislación anticorrupción y la realidad, de Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil y Manfred Weber, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) (O-000148/2011 – B7-0419/2011),

– la pregunta oral a la Comisión sobre colmar la brecha entre la legislación anticorrupción y la realidad, de Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil y Manfred Weber, en nombre del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-cristianos) (O-000149/2011 – B7-0420/2011),

– la pregunta oral al Consejo sobre el refuerzo de las medidas de lucha contra la corrupción, de Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard y Alfreds Rubiks, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (O-000154/2011 – B7-0422/2011),

– la pregunta oral a la Comisión sobre el refuerzo de las medidas de lucha contra la corrupción, de Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard y Alfreds Rubiks, en nombre del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica (O-000155/2011 – B7-0423/2011),

– la pregunta oral al Consejo sobre cerrar la brecha entre la legislación anticorrupción y la realidad, de Jan Philipp Albrecht y Judith Sargentini, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (O-000172/2011 – B7-0424/2011),

– la pregunta oral a la Comisión sobre cerrar la brecha entre la legislación anticorrupción y la realidad, de Jan Philipp Albrecht y Judith Sargentini, en nombre del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea (O-000173/2011 – B7-0425/2011),

– la pregunta oral al Consejo sobre la aplicación del paquete anticorrupción de la UE, de Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino y Rosario Crocetta, en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (O-000178/2011 – B7-0427/2011),

– la pregunta oral a la Comisión sobre la aplicación del paquete anticorrupción de la UE, de Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino y Rosario Crocetta, en nombre del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (O-000179/2011 – B7-0428/2011),

– la pregunta oral al Consejo sobre medidas contra la corrupción, de Timothy Kirkhope, en nombre de los Conservadores y Reformistas Europeos (O-000190/2011 – B7-0431/2011),

– la pregunta oral a la Comisión sobre medidas contra la corrupción, de Timothy Kirkhope, en nombre de los Conservadores y Reformistas Europeos (O-000191/2011 – B7-0432/2011),

– la pregunta oral al Consejo sobre salvar la brecha entre la legislación en materia de lucha contra la corrupción y la realidad, de Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev y Jens Rohde, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (O-000193/2011 – B7-0433/2011), y

– la pregunta oral a la Comisión sobre salvar la brecha entre la legislación en materia de lucha contra la corrupción y la realidad, de Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev y Jens Rohde, en nombre del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (O-000194/2011 – B7-0434/2011).

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, Autor. − Am vrut şi avem pentru prima oară un mecanism anticorupţie al Uniunii Europene. Este al nostru - să îl susţinem şi să îl aplicăm riguros în toate statele membre. Avem nevoie de el pentru a ieşi din criza economică, financiară şi de încredere.

Marile scandaluri de corupţie din ultimii ani şi criza datoriilor care a afectat statele membre au amplificat sentimentele de neîncredere ale cetăţenilor europeni. Cetăţenii europeni care respectă legile şi care plătesc taxe, din ţara mea, România, şi din toate statele membre trebuie să fie siguri că banii nu se scurg în corupţie, fraudă şi abuzuri. Mai ales acum, când avem şi discutăm despre diverse forme de asistenţă financiară în cadrul Uniunii.

Cetăţenii europeni trebuie să fie siguri că cine încalcă legea este pedepsit în oricare stat membru, că banii obţinuţi ilegal sunt confiscaţi şi puşi în bugetul public, că există definiţii şi reguli egale, clare şi minime pentru pedepsirea corupţiei şi fraudei.

Încrederea în instituţii, în justiţie, în sistemele financiare şi în clasa politică este esenţială şi vitală pentru unitatea Uniunii. Când cerem solidaritate, trebuie să oferim încredere. Aceasta a fost viziunea fondatorilor Uniunii. De aceea, avem urgent nevoie de aplicarea acestui mecanism şi cerem statelor membre onestitate şi severitate în aplicarea lui.

Raportarea şi verificarea măsurilor anticorupţie trebuie să înceapă cu achiziţiile publice, justiţie, agenţii fiscale, finanţarea partidelor politice şi confiscarea banilor şi averilor obţinute ilegal. Cerem Comisiei să facă din lupta împotriva corupţiei o prioritate în contextul agendei de securitate şi să asigure resursele financiare şi umane. Şi să reamintim, atunci când discutăm de buget, că acesta trebuie comparat cel puţin cu cele circa 120 de miliarde EUR care se pierd anual în corupţie în Uniune.

Susţinem acest mecanism şi mulţumim Comisiei şi, în principal, doamnei comisar Cecilia Malmström pentru pachetul anticorupţie din iunie.

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong, Auteur. − Voorzitter, commissaris, we zitten midden in een eurocrisis en dat is natuurlijk eerst en vooral veroorzaakt door onverantwoord gedrag van de financiële instellingen, maar er zijn ook structurele oorzaken. De economische ontwikkeling in de Europese lidstaten is heel verschillend. Dat heeft niet alleen te maken met verschillende niveaus van innovatie en arbeidsproductiviteit, maar het is heel opvallend dat in alle lidstaten die het minder goed doen, corruptie een groot probleem is.

We hebben als groep van gelijkgezinde Europarlementariërs met commissaris Malmström een uitstekende dialoog gevoerd over de urgentie van corruptiebestrijding. Ik dank haar daarvoor en ik dank haar ook voor de voorstellen op dit gebied, die ik zeer verwelkom. Toch, wat betreft de actualiteit, kan de commissaris mij vertellen welke rol zij speelt bij de discussies over het redden van landen als Griekenland? Is er een masterplan ontwikkeld om de corruptie in dit land, maar bijvoorbeeld ook in Ierland, Portugal, Spanje en Italië uit te roeien? Of blijven we lippendienst bewijzen aan dit beleidsgebied, in de praktijk? Wat mij betreft speelt commissaris Malmström een leidersrol bij de onderhandelingen over steun aan eurolanden die in de problemen komen, en waar corruptie een belangrijk probleem is.

Laat ik het nog maar eens opsommen: corruptie belemmert een goed werkend en eerlijk belastingstelsel en zorgt ervoor dat er een informele economie ontstaat, die niet bijdraagt aan de staatskas en daarmee aan het algemeen belang. Publieke voorzieningen als zorg en onderwijs zijn niet voor allen toegankelijk als in die sectoren sprake is van corruptie, en daarmee wordt het opzetten van een kenniseconomie een stuk moeilijker. Graag een reactie van de commissaris welke concrete plannen er nu bestaan voor de bestrijding van corruptie in de zwakke eurolanden.

Tenslotte nog een andere vraag aan de Commissie, ook urgent. Hoe staat het met de rapportage van de Commissie onder het VN-Verdrag tegen corruptie? De Commissie moet hier het goede voorbeeld geven aan de lidstaten. Zijn er nu nog steeds interne coördinatieproblemen, of wordt dit inmiddels voortvarend aangepakt? Ondanks deze opmerkingen wil ik in ieder geval commissaris Malmström van harte steun geven voor haar beleid en ik heb er alle vertrouwen in dat ze ook op de terreinen die ik noemde een belangrijke rol zal spelen.

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht, Verfasser. − Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrte KollegInnen! Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Korruptionsbekämpfung. Wir haben schon häufiger deutlich gemacht, dass wir dieses Thema fraktionsübergreifend für enorm wichtig halten und dass die Europäische Union aktiv werden muss, wenn es darum geht, die Bekämpfung der Korruption wieder in den Fokus der inneren Sicherheit und der Zusammenarbeit in Polizei- und Justizsachen zu rücken. Ich denke, dass es wichtig ist, dies als Priorität zu behandeln.

Das heißt für uns, dass es nicht nur darum geht, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um die bestehenden Vereinbarungen endlich effizient und effektiv umzusetzen, sondern auch darum, Mittel, also z. B. auch finanzielle Mittel, zu finden und Ressourcen in die Hand zu nehmen, um der Korruption in den europäischen Staaten Herr zu werden. Hier ist noch einiges zu tun, und es wäre eigentlich an der Tagesordnung, unsere Prioritätensetzung insgesamt bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität wieder auf solche Straftatsbereiche wie Korruption zu lenken und uns weniger mit den Bereichen weiter zu beschäftigen, in die wir schon in den letzten Jahren sehr viel Energie investiert haben.

Ich denke, dass es wichtig ist, diese Initiative des Europäischen Parlaments aufzunehmen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Am wichtigsten wird meines Erachtens dabei aber sein, den Mitgliedstaaten deutlich zu machen, dass es auch ihre Aufgabe ist, jetzt entsprechende Vorschläge vorzulegen. Da bauen wir natürlich auch auf Sie als Kommissarin, dass Sie den Finger in die Wunde legen und den Mitgliedstaaten deutlich machen: Wir wollen Ergebnisse sehen, und wir wollen bei der Korruptionsbekämpfung und insgesamt bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität Fortschritte sehen!

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, Autora. − O fornecimento de submarinos fabricados na Alemanha a Portugal e à Grécia é clamoroso exemplo da teia de corrupção que funciona a nível europeu e que contribuiu decisivamente não apenas para violar as regras do mercado interno, mas para a crise das finanças públicas nestes dois últimos países. Isto é a prova de que é urgente tomar medidas eficazes para combater a corrupção a nível europeu.

A crise que enfrentamos – e os pesados sacrifícios que estamos a exigir em resultado dela aos cidadãos, em especial nos países sob programa de resgate financeiro – exige um esforço sério, a nível nacional e europeu, na luta contra a corrupção, a fraude, a evasão fiscal e a impunidade dos corruptos e dos corruptores. É por isso preciso que a Comissão e o Conselho reconheçam que os memorandos de entendimento assinados por Portugal, Irlanda e Grécia para assistência financeira oferecem inúmeras oportunidades para a corrupção, sobretudo nas privatizações e na renegociação das parcerias público-privadas.

A Comissão Europeia tem, assim, uma responsabilidade particular em dar visibilidade à luta contra a corrupção e prioridade a essa luta nesses programas, em concreto para os países sob programa de assistência financeira, mas, em geral, porque ela pesa no orçamento dos Estados, no bolso dos contribuintes, no funcionamento das empresas e do mercado interno, na confiança mútua entre os Estados-Membros e na confiança dos cidadãos na própria União Europeia.

A Comissão precisa de avançar urgentemente com a harmonização de medidas para a protecção de denunciantes do crime da corrupção e para a criminalização do enriquecimento ilícito em todos os Estados-Membros, de acordo com as recomendações da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Precisamos de, a nível europeu, impor transparência e controlo nas transacções financeiras, em especial para os paraísos fiscais, dentro e fora da União Europeia, e de concertação europeia na negociação de acordos com jurisdições offshore para garantir a partilha de informação.

A Comissão e o Eurojust devem criar mecanismos mais rápidos e eficientes de cooperação judiciária para acelerar, para garantir que há troca de provas, de documentos e informações entre os Estados-Membros e assim acelerar a tramitação dos processos em investigação ou em julgamento de forma a assegurar a efectiva punição dos corruptos e dos corruptores. E, ao dizer isto, baseio-me na forma ineficaz e demorada como funcionou a cooperação judiciária entre Portugal e a Alemanha, exactamente nas investigações sobre a corrupção no caso dos submarinos alemães vendidos a Portugal.

Esta comunicação da Comissão é bem-vinda, mas tem que se traduzir imediatamente em medidas práticas, como é recomendado pelo Parlamento na resolução em consideração.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, author. − Mr President, one of the words so often associated with the EU, rightly or wrongly, is that it is corrupt. In this Chamber we all know this is a sweeping generalisation, yet we can and should do more to deal with corrupt abuses of EU money.

I welcome action by the Commission and its use of a series of measures that tackle corruption both in the public and the private sphere. However, before we here pass legislation affecting the activities of our citizens, we need to begin by getting our own House in order and securing finally a positive statement of assurance on the EU’s accounts.

We all recall the debates surrounding the interinstitutional agreement attached to the last Multiannual Financial Framework. In the Institute of Internal Auditors, the Council gave a commitment that Member States would self-certify the money they spend on behalf of the EU, which is something like 80% of the EU budget yet, as we near the end of this MFF, we have still to see that promise fully implemented across the EU.

Therefore, I ask the Council and Commission for a firm statement today that they will step up their demands on Member States to provide full and proper self-certification of all EU monies, which hopefully would go a long way towards alleviating auditors’ concerns. Of course, we also need to see more naming and shaming of countries that fail to stamp out corrupt practices.

It was the involvement of this Parliament which forced the inclusion of self-certification in the IIA, and I hope this institution will have a continuing role to play in ensuring that the anti-corruption package really bites.

If the EU economy was a body, then corruption would be deemed a disease. We must control that disease at all times – but particularly when the economic body is weak – so that it cannot be allowed to spread, causing further, possibly irreparable, damage.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano, Autore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, Signor Commissario, ho studiato con estrema attenzione il pacchetto anticorruzione presentato dalla Commissione a giugno e devo dire di essere favorevolmente colpita dai contenuti di questo pacchetto: rappresenta un buon punto di partenza e tutte le istituzioni europee, soprattutto il Parlamento europeo, devono impegnarsi affinché vengano raggiunti risultati concreti e quantificabili in breve tempo.

La corruzione oggi è il principale terreno di penetrazione del crimine organizzato nell'economia legale e nel settore pubblico; tramite la corruzione si creano sistemi criminali, pericolose connessioni tra imprenditori, politici, funzionari pubblici. Il danno stimato della corruzione è stimato in Europa a circa 120 miliardi; mi permetto di dire che è una stima al ribasso, visto che solo nel mio paese, solo in Italia, questa pratica incide per 60 miliardi di euro l'anno, il valore praticamente di una finanziaria che, in questo momento, salverebbe il mio paese dal default.

Riguardo alla comunicazione di giugno e alle proposte presentate, chiedo alla Commissione: quali misure intende proporre per migliorare il contrasto alla corruzione nel settore privato? se può anticipare qualche dettaglio su come intende intervenire per migliorare le indagini finanziarie? quali misure intende proporre per contrastare la corruzione politica e a che punto sono giunte le valutazioni sulla revisione della direttiva appalti per contrastare i conflitti di interesse e sulla proposta di direttiva per regolare le concessioni?

Come ha già detto il collega Albrecht, questo Parlamento, queste istituzioni, si sono occupate già da tanto tempo di problemi altrettanto importanti, come quello sul terrorismo. Questa direttiva, quella sulla corruzione, dà ampio spazio e dà ampia visibilità, ci dà la possibilità soprattutto di considerare, di capire una volta per tutte quanto il crimine organizzato sia fortemente radicato in tutti e 27 gli Stati membri.

D'altronde, Lei, Signor Commissario, questo lo aveva detto esattamente un anno fa, e queste risposte per noi sono di fondamentale importanza, anche in considerazione del fatto che proprio fra un mese voteremo la relazione sul crimine organizzato in Europa di cui sono relatrice.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Miller, Urzędujący Przewodniczący Rady. − Panie przewodniczący! Pani Komisarz! Szanowni Panie i Panowie Posłowie! Rada jest świadoma zagrożeń wynikających z korupcji oraz z jej negatywnego wpływy na gospodarczą i społeczną sferę życia obywateli Unii Europejskiej. Jest to zjawisko, które systematycznie podważa zaufanie obywateli do instytucji publicznych. W związku z powyższym Rada przyjmuje z zadowoleniem wszelkie inicjatywy zmierzające do zwalczanie zjawiska korupcji, jak również wyraża wole aktywnego wspierania działań mających na celu wyeliminowanie tego problemy zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

W tym kontekście należy przypomnieć postanowienia programu sztokholmskiego, który wzywa do zintensyfikowania działań na rzecz zwalczanie korupcji między innymi poprzez zwiększenie koordynacji między państwami członkowskimi w ramach konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji, grupy państw przeciwko korupcji Rady Europy GRECO oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Warto również wspomnieć wniosku Unii Europejskiej dotyczącego przystąpienia do GRECO, który powinien w przyszłości zyskać aprobatę państw członkowskich Unii Europejskiej zasiadających w komitecie ministrów Rady Europy.

Ponadto w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Rada do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odniosła się do korupcji, jako do jednego z wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, oczekując podjęcia dodatkowych działań na szczeblu unijnym. W tym kontekście chciałbym wyrazić uznanie dla Komisji za przyjęcie pakietu antykorupcyjnego, w szczególności za jaj decyzję o utworzeniu unijnego antykorupcyjnego mechanizmu sprawozdawczego. Nie może być żadnych wątpliwości, co do jasnej woli politycznej Unii Europejskiej do walki z korupcją.

Przyjęcie sprawozdania o zwalczaniu korupcji w Unii Europejskiej wynika z założenia, że choć nie ma uniwersalnego rozwiązania dla problemu korupcji, to problem ten jest wspólny dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dzięki okresowej ocenie i publikowaniu obiektywnych, popartych faktami sprawozdań powstaje nowe narzędzie, które daje dodatkowy bodziec dla państw członkowskich do skutecznego rozwiązania problemu korupcji, szczególnie poprzez wdrożenie i egzekwowanie uzgodnionych międzynarodowych standardów walki z korupcją.

Mechanizm sprawozdawczy obowiązujący w jednakowym stopniu wszystkie państwa członkowskie, zapewni przejrzysty przegląd w zakresie funkcjonowania i skuteczności działań antykorupcyjnych w Unii Europejskiej, pomoże wskazać konkretne przyczyny korupcji, tworząc tym samym podstawy do rzetelnego przygotowania przyszłych działań politycznych Unii Europejskiej w celu jej poprawy. Rada postrzega nowy mechanizm, jako kolejny krok w kierunku większej przejrzystości w tej dziedzinie. Powinien on zachęcić państwa członkowskie do ratyfikowania oraz skutecznego wdrażania wszelkich istotnych instrumentów międzynarodowych w tej dziedzinie.

W tym względzie właściwym wydaje się zbadanie potencjału efektywnego wdrażania istniejących w Unii Europejskiej ram prawnych dotyczących walki z korupcją, w szczególności w świetle możliwości oferowanych przez traktat lizboński. Rada w pełni poprze szybki postęp w negocjacjach w sprawie znalezienia odpowiedniego rozwiązania odnośnie do udziału Unii Europejskiej w GRECO. Obecnie czekamy na propozycję Komisji dotyczącą dyrektyw negocjacyjnych w tym zakresie.

Jeśli chodzi o rolę Parlamentu Europejskiego, chciałbym podkreślić zobowiązanie Rady do zapewnienia pełnego poszanowania art. 218 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Rada jest przekonana, że zarówno rozwój, jaki i wdrożenie kompleksowej polityki antykorupcyjnej Unii Europejskiej będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku konstruktywnej współpracy wszystkich unijnych instytucji na rzecz wzmocnienia dialogu między międzyinstytucjonalnego oraz koordynacji, szanując równocześnie uprawnienia każdej instytucji określone w traktatach. Parlament ma ważną rolę do odegranie w tym zakresie Relacje Parlamentu Europejskiego ze społeczeństwem obywatelskim, ze środowiskiem biznesu oraz mieszkańcami dotkniętymi plagą korupcji przyczyniają się do tego, że Rada będzie współpracować z Parlamentem, jako z partnerem w naszych zobowiązaniach zwalczania korupcji.

Dodatkowo, zgodnie z art. 218 ust. 10 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Parlament Europejski będzie natychmiastowo oraz kompleksowo informowany o wszystkich etapach negocjacji prowadzonych z organizacjami międzynarodowymi. Należy pamiętać, że przestępczość korupcyjna niejednokrotnie przyjmuje wymiar międzynarodowy. Powiązania wielu osób i instytucji sfery finansowej opierają się na wzajemnych korzyściach płynących z oddziaływania na kluczowe decyzje polityczne i gospodarcze. Zagrażają jednak demokratycznym instytucjom i procedurom oraz utrudniają wykrywanie działań korupcyjnych. Dlatego wspólna polityka antykorupcyjna jest niezbędna w celu skutecznej walki z patologią korupcji.

Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że Rada pozostaje w pełnej gotowości do rozważenia każdej inicjatywy, którą Komisja uzna za stosowną w celu dalszego wzmacniania unijnej polityki antykorupcyjnej, jeśli jej przyjęcie będzie konieczne oraz zgodne z ustalonymi procedurami stosowanymi w procesie prawodawczym Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, thank you for this chance to discuss corruption. I will try to answer the whole battery of questions that the different groups have submitted to me.

I am proud that we adopted the anti-corruption package just before the summer. It is an important step towards setting out an anti-corruption policy at EU level, but we still have a lot of work to do. Let us face it: there are lots of rules, directives, regulations and international conventions, but what is lacking is not regulation: it is a commitment. It is a political will to have zero tolerance of corruption in all the Member States. That will does not exist to a sufficient degree.

For that reason, in the preparation of the anti-corruption report, the Commission will focus a great deal on the implementation and effectiveness of this. We will highlight in an objective manner the achievements, as well as the vulnerabilities, of the Member States’ anti-corruption efforts. We will focus on a number of cost-cutting issues of particular relevance at EU level, as well as issues that are specific to each Member State, which will be highlighted by country analysis and tailor-made recommendations. The effectiveness of the implementation will be assessed against a number of quantitative and qualitative indicators. We will collect and analyse information from various sources, building on the existing mechanism – GRECO, OECD, UNCAC, civil society and different networks.

We will be assisted in this work by a group of experts. This group will be set up by the Commission soon, following an open call procedure. We hope that we can include people from a variety of backgrounds – law enforcement, prevention of corruption, civil society, research, the private and public sectors, international organisations, etc. There will also be a network of local research correspondents consisting of representatives of civil society and academia. The Commission is planning to adopt the decision to set up the framework for the work of this expert group by the autumn, so that experts can be selected and start work as soon as possible. I know that you are expecting us to come up with the report next year, but I must tell you that it is not possible to produce a thorough, high-quality report before 2013.

We have analysed the option of bringing forward a legislative proposal under Article 83 of the Treaty, as you have mentioned. This could be an option in the long run, but for the moment we need to focus on implementation. That is why a legislative solution would be premature. Compared to other policy areas in which we have taken legal initiatives, we know relatively little about the extent and the implications of this issue. Long and intensive evidence-gathering, careful comparison with existing legal documents, and thorough analysis of the potential impact of a legislative solution would be needed to agree on common definitions and minimum sanctions. Also, as you have acknowledged, the main problem with anti-corruption policy is uneven implementation. Minimum standards on anti-corruption policies have already been defined through international instruments, but effective results are still missing and this is due to the lack of political will.

As part of the package, the Commission also adopted a report on the implementation of the framework decision from 2003 on combating corruption in the private sector. That report indicates that the quality of transposition remained uneven, notably as regards criminalisation of all elements of active and passive bribery and reliability of legal persons. Moreover, even for those Member States who had transposed such provisions, the information on the actual track record is rather scarce.

The Commission will therefore continue to work with Member States on improving enforcement and will monitor further progress. As regards other key international anti-corruption instruments such as the UNCAC, the two Council of Europe conventions and the OECD anti-bribery convention, they all have a dedicated monitoring mechanism and we will seek synergies and cooperate with them.

Regarding all the other international instruments – and you are aware of them – there are differences in implementation. Some Member States have not ratified and some have. In this context we have called upon the Member States to ratify the legal instruments without further delay, and we will keep on monitoring this in the report, calling upon Member States to do the necessary ratification. This will be monitored in the anti-corruption report, in the tailor-made individual recommendations to Member States. That report should therefore try to generate additional political commitment to ensure compliance with EU and international commitments. We are presently not intending to submit draft conclusions to the Council, as these matters have been addressed through the recently adopted anti-corruption package.

The report will be equally applicable to all 27 Member States. The specific circumstances of each Member State will be considered in the country analysis and the shortcomings found will subsequently be reflected in the tailor-made recommendations, but we do not intend to set up flying squads to send to Member States.

The contact-point network against corruption will be a very valuable resource for us, but more needs to be done in terms of specific deliverables and the focus of the EU contact-point network against corruption. We are intending to work closely with that network. We do not include in this any specific provisions on transparency, but of course transparency and accountability are, and will remain, key guiding principles when we adopt legislation.

Finally, I would like to stress once more – just as I did in the contacts we had before this report was prepared – that I really appreciate Parliament’s support, as well as the pressure that it is bringing to bear on the Commission and the Member States. Only by continuing this pressure will we achieve results. Your commitment and your recommendations, as published today and in the future, will be considered by the Commission. I will do my utmost to include them in further work. I make a commitment to you that I will keep you informed of all these steps.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil, f’isem il-grupp PPE. – Il-korruzzjoni hija kwistjoni serja għal ħafna Ewropej. Jingħad illi tiswa lill-Ewropa madwar 120 biljun fis-sena. Kważi daqs il-baġit tal-Unjoni Ewropea għal sena sħiħa. Għalhekk, m’hemmx dubju li rridu nsaħħu l-ġlieda tagħna kontra l-korruzzjoni mhux biss bil-kliem iżda bil-fatti. Kif għadha kif qalet il-Kummissarju Malmström, irridu nuru “zero tolerance” kontra l-korruzzjoni.

Aħna bħala parlament għandna rwol u l-Unjoni Ewropea tista’ tieħu azzjoni. Wara kollox il-korruzzjoni tmur kontra l-valuri bażiċi Ewropej u saħansitra m’għandhiex limiti jew fruntieri. Tista’ timxi minn parti għall-oħra tal-Ewropa u timmultiplika bil-ħeffa. S’issa l-Ewropa għad ma għandhiex l-għodda biex dan il-fenomenu jiġi miġġieled kif suppost. Hu għalhekk li qed ikollna dan id-dibattitu llum sabiex nixprunaw, nistigaw l-azzjoni ħalli dan il-fenomenu jitnaqqas kemm jista' jkun permezz ta' għodda Ewropej. Fir-riżoluzzjoni li ppreżentajna u li se nivvutaw fuqha għada, aħna qed nilqgħu l-pakkett ta' inizjattivi li ppreżentat il-Kummissjoni aktar kmieni din is-sena u nixtieq nifraħ lill-Kummissarju Malmström għal dan. Fl-istess ħin qed ngħidu lill-Kummissjoni sabiex tara li l-Istati Membri jimplimentaw il-liġijiet diġà eżistenti kontra l-korruzzjoni li għandhom, kemm l-impenji li għandhom fuq livell internazzjonali kif ukoll il-liġijiet li diġà għandhom fuq livell nazzjonali. U fuq kollox qed inseħju lill-Unjoni Ewropea u lill-Pajjiżi Membri biex jippromwovu aktar trasparenza, idaħħlu miżuri kontra l-konflitt ta’ interess u jieħdu passi sabiex iżommu għajnejhom fuq setturi fejn il-korruzzjoni hija speċjalment problematika. Dan id-dibattitu huwa biss il-bidu. Se nkomplu fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili, se nkomplu fil-plenarja tal-Parlament sabiex niżguraw li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni ssir prijorità Ewropea.

 
  
MPphoto
 

  Claude Moraes, on behalf of the S&D Group. – Mr President, there are in the Chamber today, I noticed while the debate was going on, many Members who have given literally most of their professional lives to tackling corruption.

What they want to see, and certainly what my Group wants to see, is some definition and highlighting of how exactly we will implement many of the elements of the package which, of course, we welcome.

Corruption is such a catch-all term that we must take the opportunity in this resolution to define and highlight what we can do and to be honest about what we cannot achieve. That is what people want in this Chamber today.

I welcome very much what the Commission has said, but I must say that the lack of transparency and the poor quality of transposition – as somebody who is near to this subject – is something which is very disturbing.

What we must do, and I know the Commission wants to do this, is define the immediate priorities. The Commissioner said we have to wait until 2013, but one idea we have had is that we may want to carry out interim anti-corruption reports before 2013.

I only say this because at a time of austerity, at a time when citizens want us to visibly fight corruption in the Union, perhaps this would send a signal that this is an immediate priority for us in the European Union.

Corruption is, of course, a cross-border issue which needs to be taken seriously by every EU Member State. It therefore needs tough legislation and effective evaluation mechanisms at EU level.

The Council and Member States must also fully implement the existing 1995 and 1997 EU Conventions.

One way we can make progress is to take the general approach of prioritising our fight within the context of our security agenda for years to come.

I notice I am over time, so I will just finally say that the various elements of this resolution are important, but the prioritising of those elements is important.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, on behalf of the ALDE Group. – Mr President, the ALDE Group welcomes the determination of the European Commission to promote transparency and fight corruption across the European Union.

Since corruption is a contagious disease that rapidly transforms itself into a structural epidemic, it has to be addressed by all possible means, from full transparency to harsh sanctions.

The current economic, social and, indeed, political crisis has at its origins years of misconduct, or even offences, which some government or private actors committed but were never punished for. Now the price is being paid not by those directly responsible, but by all EU citizens.

At such times I believe we must focus not so much on past achievements as on the things that still need to be done.

We should not turn a blind eye to our own practices. In March this year, the Global Organisation of Parliamentarians against Corruption stated in a resolution that we have a responsibility to strengthen the confidence of the citizens we represent. In order to do so, we all, regardless of the countries we come from, have to be much more transparent when it comes to our own activities and the financial resources we handle. We need better rules on conflicts of interest and thorough implementation of these rules.

Codes of conduct with a clear and strict definition of conflicts of interest must be drawn up by all EU institutions, EU agencies and Member State governments and public agencies alike.

We, as politicians, must set an example. Therefore, we must take action to fight corruption and prevent it from infiltrating politics by means of strict rules on the financing of political parties and electoral campaigns in all EU Member States.

European citizens placed their trust in us by electing us to represent them; we have no right to betray that trust.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Dziś rano polski minister finansów, występując w tej Izbie w sprawie kryzysu w strefie euro, przedstawił w swoim egzaltowanym wystąpieniu wizję wojny, do której może doprowadzić kryzys w Europie. Wywołał tym zdumienie i konsternację wielu posłów na sali. Te nieprzemyślane słowa wymagają przeprosin ode mnie jako polskiego europosła. Byłoby lepiej, gdyby minister finansów, zamiast wypowiadać słowa o wojnie i roztaczać mogące budzić grozę wizje, przedstawił konkretne propozycje uzdrowienia sytuacji w strefie euro, albo wsparł walkę z korupcją.

Gdy byłem prokuratorem generalnym w poprzednim rządzie, podejmowaliśmy liczne działania służące walce z korupcją. Wykazywaliśmy w tym wielką determinację. Niestety nie można tego powiedzieć o rządzie ministra Rostowskiego. Nie widać już tej determinacji. Natomiast ścigani są konsekwentnie ludzie, funkcjonariusze, którzy walczyli z korupcją. Z wielkim zadowoleniem przyjmuję inicjatywę Komisji Europejskiej, by ograniczać korupcję. Ale można to zrobić tylko wtedy, jeśli w poszczególnych krajach będzie widoczna determinacja, by tę patologię rzeczywiście ograniczać.

(Mówca zgodził się odpowiedzieć na pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki na mocy art. 149 ust. 8 Regulaminu)

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). - Mr President, I want to ask Mr Ziobro whether he thinks that this debate is just continuing the election debate that is currently going on in Poland. That national debate does not have much to do with the report and the Commission’s efforts. I do not think it is very proper to bring up the euro crisis in this debate.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR). - Bardzo dziękuję Pani Poseł za to pytanie, ale wszyscy tutaj doskonale wiemy, że debata dotyczy bardzo ważnego problemu, jakim jest korupcja, podobnie jak debata ranna dzisiaj w Parlamencie Europejskim dotyczyła równie ważnego tematu, jakim jest kryzys w strefie euro, i dlatego tu i tam należało oczekiwać – i myślę, wszyscy oczekują – merytorycznych wystąpień: nie o wojnie, nie o straszeniu, ale o konkretnych propozycjach, które służą rozwiązaniu kryzysu w strefie euro.

Również jeśli chodzi o korupcję, musimy zrobić wszystko, aby ograniczyć tę patologię, która tak wiele zła przynosi w Europie, też w Polsce. I mam nadzieję, że możemy tu solidarnie w tym względzie występować, wykazując determinację, konsekwencję, a nie wypowiadając tylko puste słowa.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Aus persönlicher Erfahrung weiß ich, wie wichtig ein echter Whistleblower-Schutz für die Korruptionsbekämpfung sein kann. Dazu gehören erstens eine detaillierte Begriffsdefinition, zweitens präzise Rechte und Pflichten, drittens genaue Bearbeitungsfristen, viertens ein Recht auf Anhörung und Information, fünftens gezieltes Training für EU-Beamte und sechstens eine unabhängige Anlaufstelle, die anonym über Möglichkeiten aufklärt.

Artikel 22a und Artikel 22b des EU-Beamtenstatuts erfüllen diese Kriterien nicht. Wir haben in den EU-Institutionen de facto keinen echten Whistleblower-Schutz. Was wir aber haben, ist eine anstehende Reform des EU-Beamtenstatuts, und das ist eine riesengroße Chance. Deshalb meine Frage an die Kommission und an den Rat: Sind Sie bereit, jetzt Artikel 22a und Artikel 22b zu reformieren? Sind Sie bereit, jetzt einen passenden und geeigneten Vorschlag dafür vorzulegen?

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE). - Señor Presidente, la corrupción supone tanto como el presupuesto anual de la Unión Europea. Cuatro de cada cinco ciudadanos consideran la corrupción como uno de los mayores problemas de los Estados miembros.

El pasado 6 de junio la Comisión publicó el paquete de medidas destinadas a luchar contra la corrupción. Aplauso. Entre estas medidas destacan la promulgación de normas comunitarias actualizadas para la contratación pública, normas de auditoría y fiscalización reglamentaria de las empresas de la Unión, elaboración de un informe bianual en el que se identifiquen las tendencias de la corrupción, medidas relativas a la confiscación de los productos procedentes del delito, una estrategia de mejora de las investigaciones sobre los delitos financieros y el plan de acción para la mejora de las estadísticas sobre los delitos de corrupción.

Tales propuestas son acogidas con satisfacción. Sin embargo, existen cautelas en cuanto al distinto cumplimiento de la aplicación por parte de los Estados miembros, máxime si tomamos en consideración los datos aportados por el informe de la OCDE, según el cual, de los 27 Estados miembros de la Unión, doce carecen de normas anticorrupción o disponen de una normativa mínima e insuficiente.

Por eso, dudamos respecto a la capacidad real de la Comisión, con independencia de su mejor voluntad, para hacer cumplir las medidas que propone, razón por la que es preciso que vaya más allá y garantizar que el conjunto de los Estados miembros asuma un compromiso real para luchar contra la corrupción, algo muy necesario, más allá del grupo de expertos, de la voluntad política y de las generalidades.

Pedimos concreciones jurídicas vinculantes. Eso es, efectivamente, lo que pedimos.

 
  
MPphoto
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D). - Señor Presidente, utilizaré mi tiempo para expresar apoyo rotundo a la adopción de esta Resolución.

Este Parlamento hace bien en apoyar los trabajos que haya llevado adelante el Consejo en su momento, y ahora la Comisión, con la promoción de este importante paquete anticorrupción, porque este Parlamento hace bien en tomar en serio el artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que recuerda que hay un mandato de aproximación de legislaciones penales frente a la delincuencia organizada transnacional, y el artículo 83, que nos recuerda que la corrupción es un caso gravísimo y claro de delincuencia organizada transnacional que importa económicamente, no sólo en tiempos de crisis -aunque también y sobre todo en este momento de crisis-, porque suma un montante equivalente al 1 % del Producto Interior Bruto de la Unión Europea -120 millones de euros como se ha puesto de manifiesto-, pero importa también políticamente, porque la corrupción deteriora el vínculo –precioso– de confianza entre gobernantes y gobernados, entre representantes y sus representados –en definitiva, entre la política y la ciudadanía–, y la corrupción está en estos momentos causando un daño incuantificable a la confianza de la política en la Unión Europea.

Por tanto, tomar en serio el combate contra la corrupción significa recordar a los Estados miembros que aún no han suscrito los convenios del Consejo de Europea contra la corrupción en materia civil y penal que deben hacerlo; recordar que hay Estados miembros que todavía no han normalizado su legislación y su aparato penal y de persecución del delito contra la corrupción; y significa también decirles, con toda claridad, a los ciudadanos que nos importa recuperar, también a través de la lucha contra la corrupción, la política democrática y la ciudadanía.

 
  
MPphoto
 

  Станимир Илчев (ALDE). - Пакетът от мерки за борба с корупцията, приет от Комисията на 6 юни тази година е прагматичен и сериозен. Това означава, че сме на път да се разделим с едно повърхностно и емоционално отношение към темата за корупцията.

В този пакет правят впечатление идеите законодателството да стане по-ясно и да се прилага по-решително, да се създаде механизъм за наблюдение, да се изготвят доклади на всеки две години. Все още в някои държави основни корупционни модели се третират символично. За да се преборим с политическата демагогия, ние наистина трябва да сме сигурни, че Комисията ще се вгледа във всяка страна членка, за да се убеди, че приетите вече законодателни мерки се прилагат системно и без компромиси.

Много полезно ще бъде също така допълнително да се прецизира самото определение за корупция, защото между западната пазарна експанзия и традиционната източна култура настъпи симбиоза, а тази симбиоза ражда невероятна корупционна изобретателност.

Трябва да приемем също така, че по-високата прозрачност е един абсолютен императив, когато се натъкваме на комбинация от корупционни мотиви, конфликт на интереси и тромаво наказателно преследване. В такива случаи ще бъде добре, г-жо Комисар, в Комисията да се събира важна фактология, която илюстрира действията на личности, корпоративни субекти, партии и длъжностни лица.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Herr Präsident! Schätzungen zufolge kostet die Korruption in der EU bereits jedes Jahr 120 Milliarden Euro, das entspricht ca. 1 % des BIP der EU, also fast dem gesamten Jahreshaushalt. Besonderes Augenmerk sollte man dabei auf die Pleitestaaten richten. Bereits vor 63 Jahren hat Präsident Harry Truman – fast wie ein Prophet – festgestellt: So, wie ein fauler Apfel auch die anderen im Korb ansteckt, kann die griechische Korruption über Italien ganz Europa verderben.

Wie ist die Lage heute? Griechenland ist laut Transparency International Spitzenreiter in Sachen Korruption. Damit aber die Maßnahmen der Kommission nicht zahnlos bleiben, muss der Tatbestand der Korruption einheitlich definiert werden. Wir brauchen auch effiziente und abschreckende Sanktionsmechanismen, denn sonst wird die EU wirklich bald zu einem Korb fauler Äpfel.

(Der Redner ist damit einverstanden, eine Frage nach dem Verfahren der „blauen Karte“ zu beantworten (Artikel 149 Absatz 8 GO).)

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). - Herr Präsident! Nur eine kurze Frage: Herr Obermayr, sind Sie der Meinung, dass Whistleblower eine wichtige Aufgabe für die Korruptionsbekämpfung erfüllen? Und die andere Frage: Wenn ja, was werden Sie machen, damit die EU-Institutionen einen ausreichenden Whistleblower-Schutz erhalten?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). - Zuerst einmal danke für diese Frage. Natürlich ist es wichtig, dass diejenigen, die zur Schaffung von Klarheit beitragen, entsprechenden Schutz erhalten. Es muss auch garantiert werden, dass diese Funktion entsprechend abgesichert ist. Sie haben selber bereits ein paar Vorschläge gemacht, welche Schritte unternommen werden sollten. Ich glaube, dass hier auch einige Bestimmungen im Statut verankert werden müssen, um den Beamten entsprechende Möglichkeiten zu bieten.

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева (PPE). - Корупцията е феномен, за който трябва да говорим на висок глас. Това е феномен, разпространен в цяла Европа и отвъд нейните граници. Сто и двайсет милиарда евро загуби от корупция ни насочват към същността на проблема.

Имаме общо европейско предизвикателство и то изисква общ сериозен и координиран отговор. Единственият антидот за корупционните практики са прозрачните действия. Прозрачност в това, че признаваме съществуването му, прозрачност за предприетите мерки и прозрачност за последвалия контрол и санкции.

Ще обърна внимание на четири важни аспекта. Първо, за да бъде назован конкретно този проблем, трябва да бъдат намерени и използвани независими и надеждни индикатори. Те са основата и трябва да бъдат валидни за всички страни членки. Второ, важно е европейските страни да споделят своя опит в борбата си с корупцията, да идентифицираме добрите практики и нека тук не се страхуваме да почерпим опит от последните влезли в Европейския съюз, каквито са България и Румъния.

Трето, нужно е да се затвърди сътрудничеството между различните държавни европейски и международни институции, занимаващи се с борбата с корупцията. Нека покажем, че Европа има политическа воля за справяне с проблема и нека използваме тази възможност, за да помогнем на нашите страни в условия на икономическа криза да пресекат изтичането на средства от корупция.

И накрая, конкретни действия ще изпратят силно послание към европейските граждани и ще помогнат да преодолеем кризата на доверие, която витае понастоящем във и към Европа и точно това налага участието на Европейския парламент като гаранция за засилваща се пряка връзка с гражданите в борбата с корупцията.

 
  
MPphoto
 

  Rita Borsellino (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Consiglio e signor Commissario, anch'io vorrei salutare positivamente, come hanno fatto altri colleghi, il pacchetto anticorruzione che la Commissione europea ha approvato lo scorso 6 giugno. La corruzione è un fenomeno di portata transnazionale e per combatterlo sono necessarie misure a dimensione europea.

La stragrande maggioranza dei nostri cittadini europei, secondo le stime di Eurobarometro, ritiene che l'Europa debba fare di più. Come dare loro torto? In molti Stati membri è mancata la volontà politica di contrastare la corruzione, basti pensare che ci sono ancora paesi europei che non hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Se pensiamo all'impatto devastante della corruzione sui processi democratici, sui diritti dei cittadini e sulla fiducia nello Stato di diritto, è chiaro che le misure nazionali di contrasto fino a oggi adottate dagli Stati membri sono insufficienti a contenere un fenomeno in espansione. È l'Unione europea che deve dare una risposta unitaria e forte, soprattutto ora, nel pieno di una crisi economica senza precedenti, che sta pesando sulla vita delle persone, sulla tenuta dei sistemi previdenziali e di welfare, sulla capacità delle istituzioni di garantire i servizi essenziali.

La corruzione causa ogni anno la perdita di 120 miliardi di euro, pari all'1% del PIL dell'Unione europea, e sottrae quotidianamente risorse dell'Unione e degli Stati membri che potrebbero essere utilizzate per fornire servizi fondamentali: istruzione, infanzia, occupazione, trasporti; sottrae insomma risorse pulite al sostegno delle persone.

Occorre dunque avere più coraggio e più fermezza, sia vigilando sull'attuazione delle misure anticorruzione, sia intensificando e inasprendo le misure di contrasto alla corruzione a livello dell'Unione. In particolare, non possiamo parlare di lotta alla corruzione se non siamo in grado di adottare quantomeno norme minime per la definizione del reato di corruzione, di cui non vi è traccia nel pacchetto appena varato.

Lo stesso vale per la definizione di parametri uniformi per misurare l'ampiezza del fenomeno nei paesi membri, essenziale per predisporre una risposta efficace. Siamo favorevoli, per esempio, a rilanciare la rete dei punti di contatto dell'UE contro la corruzione, come ho proposto nella risoluzione che voteremo domani.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, ripeto cose che hanno già detto i miei colleghi, e mi fa piacere perché evidentemente siamo tutti d'accordo, sono troppi 120 miliardi di euro ogni anno sprecati nella corruzione, perché pesano terribilmente sulla nostra economia, sono risorse sottratte in modo improprio, inaccettabile, alla società, ai cittadini, alle nostre imprese.

È drammatico anche quello che emerge dall'indagine e dai dati di Eurobarometro, il fatto che 8 cittadini su 10 siano consapevoli del fatto che la corruzione sia davvero un problema grave su cui bisogna impegnarsi di più.

Quindi, è prioritaria l'adozione di una strategia antifrode e anticorruzione a livello europeo, che impegni fortemente gli Stati membri ad attuare il pacchetto anticorruzione adottato dalla Commissione nel giugno scorso, e mi complimento per questo con la Commissaria Malmström.

È altrettanto importante una collaborazione tra gli Stati membri, Europol, Eurojust e OLAF, proprio perché ci sia una cooperazione davvero ampia per perseguire i crimini legati alla corruzione e ristabilire un elevato grado di trasparenza anche nelle transazioni finanziarie.

 
  
MPphoto
 

  Rosario Crocetta (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il Commissario Malmström per aver posto con forza la questione di un pacchetto anticorruzione, però voglio essere molto sincero. Chi, come me, vive in un territorio di mafia e per questo ha anche pagato e continua a pagare un prezzo terribile, non è fra coloro che sono convinti che basti una magica legge per cancellare finalmente la corruzione, che sembrerebbe essere il problema, l'emergenza di oggi.

La corruzione è un sistema molto antico, molto più antico del mondo stesso, e probabilmente ormai è diventato intrinseco al modo di gestire la politica, non solo in Italia, ma in molti altri paesi. Ho apprezzato molto quando il Commissario ha detto se la politica vuole fare sul serio.

Quando pensiamo alla battaglia contro la corruzione, dobbiamo cominciare a chiederci come si fanno gli appalti pubblici, qual è la soglia per cui vi è discrezionalità, se è presente o meno una rete di monitoraggio, per esempio di coloro che vincono, le modalità in cui sono accumulate determinate fortune, la presenza o meno di norme per la tracciabilità del denaro, la verifica dell'effettiva condanna e incarcerazione dei politici condannati o la constatazione della loro permanenza nei parlamenti, protetti dai loro partiti e dalle leggi dei loro paesi.

Bisognerebbe cominciare a fare una rivoluzione, come dire, allora personalmente metterei la lotta contro la corruzione, contro la mafia, contro il crimine organizzato, al centro di questo squarcio di seconda parte di legislatura, per dire agli "Indignados" spagnoli che vogliamo un'Europa più bella, più libera, più trasparente, per dire ai giovani che fanno le rivoluzioni arabe che anche noi vogliamo cambiare il mondo, e lo vogliamo cambiare seriamente, per cui, complimenti Commissario, ma facciamo di più.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE). - Senhor Presidente Vidal-Quadras, Senhor Ministro Miller, Senhora Comissária Malmström, também sinto que há neste debate uma causa comum, a luta contra a corrupção, pelas razões que já foram aqui invocadas por Monica Macovei – razões sociais, económicas e políticas.

Ora creio que também já ouvi neste debate apontar o dedo a países. E vejo documentos em que se fala na Grécia, na Bulgária, na Itália, na Roménia... Mas a verdade é que não existe um único país na União Europeia que não seja afectado pelo flagelo da corrupção. Vários oradores falaram na questão do custo. De facto, é chocante que o custo anual da corrupção possa ser qualquer coisa como o valor global do orçamento da União Europeia.

Cumprimento, por isso, a Comissária Malmström pelo pacote anticorrupção de 6 de Junho, que representa, na minha opinião, um passo em frente na luta contra a corrupção. Gostei muito de ouvir a nossa Comissária dizer que não bastam as leis. O que é necessário é vontade política e tolerância zero. E também gostei de a ouvir referir que é importante apontar os Estados-Membros que são menos rápidos a fazer a transposição ou implementação dessas medidas, e que isso irá constar dos relatórios. Nós sabemos que existem já em vigor quadros jurídicos bastante exigentes, mas a verdade é que a sua aplicação a nível dos Estados-Membros é muito diferente.

Finalmente, Sra. Comissária, tem também razão quando diz que é necessário manter... aperfeiçoar a cooperação policial e judiciária, e eu acrescentaria: pôr as agências europeias também a colaborar nesse sentido.

 
  
MPphoto
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D). - Doamnă comisar, vreau să vă felicit pentru acest pachet de legi. Într-adevăr, când vorbim de lupta împotriva corupţie trebuie să vorbim despre democraţia în statul respectiv, trebuie să vorbim despre achiziţiile publice, trebuie să vorbim despre transparenţa în cheltuirea banilor publici; automat, trebuie să vorbim despre parteneriatul public - privat, despre depolitizarea autorităţilor naţionale de management când vorbim de fonduri europene, despre independenţa justiţiei, despre depolitizarea organelor de control în statul respectiv.

Doamnă comisar, atunci când veţi căuta susţinere la Consiliu, vreau să aveţi în minte un lucru foarte important. De la preşedinte până la ultimul membru al guvernului, în România nu lupta împotriva corupţiei este politică naţională, ci corupţia însăşi.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα ακούγονται σήμερα στην συζήτηση αυτή. Είναι, ωστόσο, ανάγκη να επισημάνουμε και κάτι ακόμα. Η διαφθορά σε επίπεδο κρατικών αξιωματούχων δεν είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζεται μόνο με κυρώσεις σε κυβερνήσεις και κράτη μέλη. Το ταγκό, όπως συνηθίζεται να λέγεται, χρειάζεται δύο για να χορευτεί. Υπάρχει λοιπόν από τη μία πλευρά ο κρατικός λειτουργός που χρηματίζεται, που παίρνει τη μίζα, την παράνομη προμήθεια· υπάρχει όμως και εκείνος που τη δίνει, το φυσικό πρόσωπο ή, τις περισσότερες φορές, κάποιος φορέας, κάποια εταιρεία.

Οι νομοθετικές, λοιπόν, και πολιτικές πρωτοβουλίες της Ένωσης πρέπει να στρέφονται με την ίδια προσοχή τόσο στην κατεύθυνση της επιβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη όσο όμως και σε εκείνους που εμπλέκονται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο σε υποθέσεις δωροδοκίας. Ασυλία στο οικονομικό έγκλημα δεν μπορεί να υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα επίπεδο. Τα 120 δισεκατομμύρια ευρώ που χάνονται εξαιτίας της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο τα στερούνται εθνικές οικονομίες που κάθε άλλο παρά τους περισσεύουν.

Και επειδή σήμερα συζητάμε περί της πλήρωσης του κενού μεταξύ της νομοθεσίας και της πραγματικότητας, αυτό που θα πρέπει πρώτα να δούμε είναι πώς θα σφραγίσουμε μια για πάντα τα παραθυράκια στους νόμους, που υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη, και πώς θα δώσουμε την ίδια στιγμή τα κατάλληλα εργαλεία σε κάθε ευρωπαίο πολίτη ώστε άμεσα, εύκολα και με ασφάλεια να μπορεί να καταγγέλλει τα κρούσματα διαφθοράς.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). - Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Korupcja musi być zwalczana na wielu szczeblach jednocześnie – na szczeblu europejskim, narodowym i lokalnym. Dlatego tak ważna jest deklaracja Komisji, że przyspieszy działania dotyczące zwalczania korupcji. Bardzo się cieszę, że Komisja przedstawiła antykorupcyjny pakiet, szczególnie że podkreśla on monitorowanie tego zjawiska i przede wszystkim kładzie nacisk na właściwą implementację legalnych, już istniejących instrumentów.

Jak wiemy, jednym z problemów Unii Europejskiej jest to, że nie wprowadzamy w pełni prawa europejskiego w życie. Jednocześnie – co wydaje mi się bardzo ważne – nie należy nawet na tym zaprzestawać. Potrzebujemy nowych instrumentów i polityk, które będą dalej walczyć z korupcją. Dzisiaj tak zrobiliśmy w tej Izbie, głosując za regulacją dotyczącą rynku energii. Celem tych uregulowań była większa przejrzystość i odpowiedzialność, które są kluczowe do zwalczania korupcji właśnie na rynku energii. Chcę podkreślić, że musimy prowadzić walkę z korupcją również w politykach sektorowych, a nie tylko mówić ogólnie o wprowadzaniu pewnych narzędzi. To jest możliwe, jak widać w przypadku Komisji.

 
  
MPphoto
 

  Μαριέττα Γιαννάκου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, σημασία έχει το πακέτο που εμφανίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το γεγονός ότι συντονισμένα το Συμβούλιο και η Επιτροπή ασχολούνται με αυτό το θέμα. Η διαφθορά φυσικά είναι μία διεθνική απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και για την ασφάλεια των κρατών μελών. Στην πραγματικότητα, εκτός από την διαφθορά στο επίπεδο της πολιτικής, υπάρχει άφθονη διαφθορά σε άλλα επίπεδα που χρησιμοποιούν σήμερα οργανώσεις, όπως το Διαδίκτυο, σε βαθμό που οι διώκτες τους, δηλαδή οι αστυνομικές αρχές, καθυστερούν και έρχονται πάντοτε δεύτεροι. Εξάλλου, αυτό έχει σχέση με τις δημοκρατικές διαδικασίες, δεδομένου ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν πάρα πολλά χρήματα, μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας και δεν ξέρουμε ούτε από πού προέρχονται τα χρήματα και πολλές φορές ούτε ποιοί είναι.

Επομένως, η εποχή μας μάς καλεί να αναλάβουμε συντονισμένη δράση. Δεν σημαίνει ότι είμαστε αισιόδοξοι, ότι όλα αυτά μπορούν να λυθούν. Διότι αυτά τα οποία μας προδιαθέτουν καλά, τα ανοικτά σύνορα, η ελεύθερη κυκλοφορία, το Διαδίκτυο κλπ., όλα αυτά βέβαια στην ουσία αποτελούν και διευκολύνσεις για τους ανθρώπους που είναι διεφθαρμένοι. Κυρίως έμποροι ναρκωτικών και όπλων διασχίζουν όλη την Ευρώπη και έχουν τεράστιες δραστηριότητες. Ακόμη και το λαθρεμπόριο τσιγάρων, όπως ξέρετε, είναι τόσο ακριβό στον κόσμο όσο ακριβώς και η νόμιμη κυκλοφορία.

Όμως μία προσπάθεια συντονισμένη βήμα-βήμα, η οποία θα παρακολουθήσει με το σωστό τρόπο, θα συνεγείρει τις εθνικές κυβερνήσεις και θα πιέσει τις εθνικές κυβερνήσεις, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να αναλάβουν δράση, νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). - Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana komisarka Malmström, če 78 procentov Evropejcev meni, da bi …zahteva bolj učinkovit boj proti korupciji in pa če vsaj 120 milijard evrov to stane evropske davkoplačevalce, potem je jasno, da nismo najbolj uspešni v boju proti korupciji na ravni Evropske unije.

Jaz seveda čestitam in pozdravljam ukrepe, sveženj ukrepov, ki jih je letos poleti pripravila Evropska komisija v boju proti korupciji, vendar to še zdaleč ni dovolj. Mehanizem poročanja Evropski uniji o korupciji je premalo. To ni velik ukrep. Tisto, kar bi mi potrebovali v Evropski uniji, je nek skupen organ Evropske unije za pregon korupcije in pa tudi organiziranega kriminala.

Zato ni nujno, da se mi ... Evropska unija pridruži Grecu, ki deluje pri Svetu Evrope in skrbi za boj proti korupciji ali pa za usklajevanje boja proti korupciji držav članic, ampak mi sami potrebujemo tovrstne institucije, torej tudi strukturne reforme, ne samo pripravo zakonodaje.

Vem, da so problemi, da je premalo politične volje, da nekatere članice še niso podpisale Konvencije Združenih narodov o boju proti korupciji, da je upravna in politična kultura in poslovna kultura, zlasti v novih članicah, nekaterih novih članicah Evropske unije, prenizka, da imamo celo različna pojmovanja, različne definicije korupcije.

Ampak vendarle jaz mislim, da so ti problemi premagljivi v prihodnosti, in bi rad poudaril, da smo šele na začetku organiziranega spopada s korupcijo in organiziranim kriminalom.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, non v'è dubbio che questo pacchetto costituisce un tassello importante che tuttavia va realmente implementato. Strategia antifrode, strategia anticorruzione, un pacchetto che deve fermare in maniera concreta questa crescita dilagante di un fenomeno che riguarda tutti gli Stati membri.

Ci vuole maggior cooperazione fra i paesi membri, ma ci vuole soprattutto un riordino delle procedure che riguardano gli appalti pubblici, perché, se è vero, come è vero, che è un problema che riguarda il privato, non v'è dubbio che particolarmente riguarda il settore pubblico.

Bisogna salvaguardare gli imprenditori e i cittadini onesti e bisogna sanzionare invece quelli che alterano in maniera fraudolenta le regole del mercato, le regole del gioco, per questo bisogna tutelare la licit economy, va fatto con la volontà politica alla quale faceva riferimento la signora Malmström, va fatto con un pacchetto che deve riguardar anche i singoli Stati membri, perché, se è vero, come è vero, che bisogna colmare il divario fra norma e relativa attuazione, molto devono fare ancora gli Stati membri.

Sanzioni forti, che debbono essere congrue e decise, che debbono portare nei casi più significativi anche a provvedimenti eclatanti e, perché no, innovativi, che riguardano la criminalità organizzata, mi riferisco in particolare alla confisca e al sequestro. Sono queste le misure concrete che consentiranno probabilmente quella tolleranza zero alla quale correttamente la signora Malmström faceva riferimento.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - Peste 70% dintre cetăţenii europeni consideră corupţia o problemă majoră în propria ţară, conform ultimului Eurobarometru, iar noi avem datoria să luăm măsurile adecvate pentru a răspunde acestor preocupări. Sunt necesare, astfel, o abordare unitară la nivel european, dar şi angajament politic susţinut. Salut pachetul general anticorupţie prezentat de Comisia Europeană, precum şi rezoluţia iniţiată de colega mea, doamna Macovei.

În România, insuficienta cunoaştere a procedurilor a generat o serie de nereguli în gestionarea fondurilor europene. De aceea consider că, pe lângă măsurile de monitorizare şi evaluare, trebuie acordată o atenţie deosebită selectării şi formării funcţionarilor, dar şi informării publice, mai ales la nivel local.

Sper că raportul general anticorupţie prezentat de Comisie în 2013 va fi unul obiectiv, care va identifica cele mai bune practici în materie de combatere a corupţiei.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) - Korupcia je vážnym problémom modernej demokratickej spoločnosti. Hoci Únia vynaložila veľké úsilie na tvorbu opatrení a legislatívy na potieranie tohto nepriaznivého javu, viaceré členské štáty s jej implementáciou stále otáľajú. V čase, keď aj predstavitelia Aliancie Fair-play potvrdzujú, že európska protikorupčná legislatíva spĺňa potrebné parametre, je dôležité vynaložiť asi viac úsilia na presadzovanie jej uplatnenia. Preto sa musíme viac orientovať na monitorovacie mechanizmy nezávislých odborníkov či občianske organizácie, aby svojimi aktivitami prispeli k odkrývaniu podozrení z korupcie a k lepšiemu využitiu existujúcich predpisov. Mali by sme sa tiež usilovať o zrýchlenie vyšetrovania či lepšiu ochranu ohlasovateľov. Bolo by tiež dobré zosúladiť sankcie za korupciu cudzích štátnych príslušníkov v rámci celej Únie. Som presvedčený, že len pokojnou, trpezlivou a systematickou prácou môžeme byť v tomto úsilí úspešní.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE) - Verím, že balíček opatrení Európskej komisie k boju s korupciou sa stane účinným nástrojom tohto boja. Keď štyria z piatich občanov Únie vnímajú korupciu ako jeden z najdôležitejších problémov, ako to už spomenuli viacerí kolegovia, treba konať razantne. Takéto vnímanie reality potrebuje jasnú odpoveď, obnovenie dôvery v transparentnosť inštitúcií a silný politický záväzok z našej strany. Únia musí spraviť z boja proti korupcii jednu zo svojich politických priorít smerom k členským štátom, ako aj vo vzťahu k iným krajinám. Týka sa to hlavne všetkých kandidátskych krajín: tu musí byť Únia tvrdšia a vyžadovať konkrétne výsledky. Pri budúcich členských krajinách musí byť našou prioritou urobiť čo najviac pre to, aby sa korupčné praktiky potlačili pred vstupom do Únie. Krajiny kandidujúce na členstvo musia mať jasný postoj a výsledky v implementácii národných protikorupčných politík. Boj proti korupcii preto musí byť integrálnou súčasťou našej vnútornej, ale aj vonkajšej politiky.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, Member of the Commission. − Mr President, thank you to those of you who are left. I think it has been a most useful debate and it shows that we are taking seriously the concerns of citizens, to which many of you have referred. The vast majority of our citizens are very concerned about corruption and want Europe to act more in this regard. As many of you have also said, there are clear links between corruption and organised crime; there are huge amounts of money involved – taxpayers’ money, citizens’ money – that could be used for other things, especially in these times of austerity. Corruption also erodes the legitimacy of the political system of all of us, of our authorities and of our public institutions, and that is devastating for a democracy. Corruption is also therefore a threat to our democracy.

We have to remind many of our political leaders that they actually ran for election on a non-corruption agenda. I think it is time to deliver on that right now because, as I have said and many of you have repeated, it is not lack of legislation that is the problem: it is lack of implementation and it is lack of political will.

The Commission is of course not the police. We cannot send anti-corruption squads to different Member States, but we can work with the existing networks, with civil society, with Europol, with Eurojust, with the Experts’ Group that we will set up and the groups that already exist in Member States, in order to get a better picture of what needs to be done. We must push for implementation of what has been decided and ratification of international instruments.

I do not think we are in a position, Mr Moraes, to make an intermediate report, but we will not sit silent until 2013. We will have hearings, we will have seminars, we will have different activities, public consultations with all of you involved and we will try to develop those indicators, those definitions that are so important, yet very difficult, and that we need to get right. In all this, I would like to work very closely with the European Parliament.

The report is of course not a magic wand, but we can describe the state of play in the different Member States, we can identify shortcomings, we can make recommendations, and I would like very much to work on a thematic aspect. Public procurement would, of course, be one of the most prioritised themes that we would highlight.

We need to keep on pushing. Mr Ehrenhauser, I would like to say to you that protection of whistleblowers throughout the EU is very important and there is very uneven protection of whistleblowers in the Member States at present, and this is also something we need to look at.

There is a lot to do. One very important element is to keep the debate alive all the time, to keep on pushing, and I am looking forward to working with all of you in this very important area.

 
  
MPphoto
 

  Jerzy Miller, urzędujący przewodniczący Rady. − Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Przeprowadzili Państwo bardzo ciekawą dyskusję, która potwierdza wagę zagadnienia, o którym dzisiaj mówimy, nie tylko w sferze efektu finansowego, ale przede wszystkim w czymś, co jest jeszcze chyba ważniejsze – utraty zaufania między rządzonymi i rządzącymi. To, co jest niezbędne do jakiegokolwiek realnego wpływu na życie publiczne, nie tylko mocą prawa, ale przede wszystkim stosowania tego prawa.

Podkreśliłem dwukrotnie uwagę dotyczącą konieczności przejrzystości postępowania w sferach szczególnie narażonych na korupcję. Rozpraszając się na wszelkie sfery, będziemy prawdopodobnie mniej efektywni. Skupiając uwagę na tym, co z tej pierwszej sprawozdawczości będzie wyraźnie przebijało, o sferach dominujących – i nie tylko subiektywnie dominujących, ale z udziałem ekspertów, naukowców, zwymiarowane i w sposób wystandaryzowany przedstawione – porównując państwa członkowskie w wybranych sektorach narażonych na korupcję.

Kwestia implementacji prawa antykorupcyjnego. Rzeczywiście jest to wstydliwa część zaległości niektórych państw członkowskich i na pewno Rada powinna zwrócić uwagę na konieczność uzupełnienia czynności w tym zakresie. Z drugiej strony jestem jednak realistą, że samo wprowadzenie prawa europejskiego do prawa narodowego nie jest rozwiązaniem problemu. Rozwiązaniem jest skuteczne stosowanie tego prawa. Wiemy ze wskaźników, którymi się posługujemy już dzisiaj, że nieraz kraje, które wprowadziły pełny zakres prawa, wcale nie są najmniej dotknięte chorobą korupcji. Skuteczne stosowanie prawa i to w wymiarze współpracy międzypaństwowej, zarówno organów policji, jak i wymiaru sprawiedliwości, to jest niezbędne dla osiągnięcia istotnych postępów.

Transparentność sankcji. Jeżeli nie będziemy równie przejrzyści w egzekwowaniu skutków naruszenia prawa w zakresie korupcji, ten dialog między rządzonymi i rządzącymi również nie będzie pełny.

I jeszcze jedna bardzo istotna kwestia. Dzielenie się dobrymi praktykami między państwami członkowskimi. Przecież nie wszędzie w Unii Europejskiej ta korupcja jest aż tak dotkliwa, a w związku z tym jest możliwość przenoszenia dobrych praktyk z jednego kraju do drugiego, jest kwestia tylko wytrwałości i konsekwencji.

I ostatnia kwestia, którą sobie też podkreśliłem: odbieranie majątku pochodzącego z korupcji. Ta kwestia, która zresztą nie tylko dotyczy korupcji, ale również i innych form przestępczości zorganizowanej, też nie jest najsilniejszą stroną państw członkowskich i wiadomo, że opóźnienie efektu, który był spodziewany już o wiele wcześniej, ciągle jest przedmiotem dyskusji.

Podsumowując, Rada będzie starała się zmobilizować państwa członkowskie, które mają opóźniony proces legislacji do nadrobienia czasu i, dzieląc się wzajemnymi osiągnięciami, obniżyć poziom korupcji, zwłaszcza w tych dziedzinach, które są szczególnie na nią narażone.

 
  
MPphoto
 

  El Presidente. − Para cerrar el debate se ha presentado una propuesta de resolución(1) de conformidad con el apartado 5 del artículo 115 del Reglamento.

Se cierra el debate.

La votación tendrá lugar mañana a las 12.00 horas.

Declaraciones por escrito (artículo 149 del Reglamento)

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. – Korupcia patrí k medzinárodným hrozbám, ktoré predstavujú výzvu pre vnútornú bezpečnosť Únie. Dôsledky korupcie často vedú naprieč či poza hranice EÚ.

Štyria z piatich občanov EÚ považujú korupciu za vážny problém vo svojej krajine.

Korupcia nás ročne pripraví o 120 miliárd EUR, čo činí jedno percento HDP Európskej únie. Oslabuje právny štát, narúša trh a podieľala sa aj na súčasnej hospodárskej kríze.

Všetky inštitúcie EÚ vrátane agentúr EÚ, ako aj členské štáty by mali zabezpečiť vyššiu transparentnosť.

Komisia a agentúra Eurojust by mali zabezpečiť účinnejšiu a rýchlejšiu výmenu dokumentov a informácií medzi súdmi jednotlivých štátov v prípadoch korupcie cezhraničného rozmeru.

Komisia musí zabezpečiť politickú koordináciu protikorupčného mechanizmu.

 
  

(1) Véase el Acta.

Senaste uppdatering: 13 december 2011Rättsligt meddelande