Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 28. syyskuuta 2011 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla): ks. pöytäkirja
 3.Unionin tila (keskustelu)
 4.Äänestykset
  4.1.Lisätalousarvioesitys nro 4/2011: omat varat sekä muutto- ja pakolaisvirrat (A7-0312/2011 - Sidonia Elżbieta Jędrzejewska) (äänestys)
  4.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Tanska (A7-0309/2011 - Barbara Matera) (äänestys)
  4.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksa (A7-0311/2011 - Barbara Matera) (äänestys)
  4.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugali (A7-0310/2011 - Barbara Matera) (äänestys)
  4.5.Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Argentiinan välinen sopimus) (A7-0297/2011 - Vital Moreira) (äänestys)
  4.6.Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Australian välinen sopimus) (A7-0296/2011 - Vital Moreira) (äänestys)
  4.7.Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus) (A7-0295/2011 - Vital Moreira) (äänestys)
  4.8.Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi (A7-0178/2011 - Corien Wortmann-Kool) (äänestys)
  4.9.Julkisen talouden valvonta euroalueella (A7-0180/2011 - Sylvie Goulard) (äänestys)
  4.10.Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella (A7-0182/2011 - Carl Haglund) (äänestys)
  4.11.Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen (A7-0183/2011 - Elisa Ferreira) (äänestys)
  4.12.Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano (A7-0179/2011 - Diogo Feio) (äänestys)
  4.13.Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset (A7-0184/2011 - Vicky Ford) (äänestys)
  4.14.Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa (B7-0523/2011) (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 8.Ruoka-apuohjelma (keskustelu)
 9.Rio+20 Earth Summit -huippukokous (keskustelu)
 10.EU:n tuki pakolaisille Tunisiassa (keskustelu)
 11.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 12.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (1179 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (4725 kb)
Päivitetty viimeksi: 8. joulukuuta 2011Oikeudellinen huomautus