Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Miercuri, 14 decembrie 2011 - StrasbourgEdiţie revizuită
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbal
 3.Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal
 4.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal
 5.Bilanţul Preşedinţiei poloneze (dezbatere)
 6.Proiectul de tablou de bord pentru supravegherea dezechilibrelor macroeconomice (dezbatere)
 7.Votare
  7.1.Instrumentul de asistență pentru preaderare (A7-0397/2011 - Gabriele Albertini) (vot)
  7.2.Sucurile de fructe și anumite produse similare destinate consumului uman (A7-0224/2011 - Andres Perello Rodriguez) (vot)
  7.3.Utilizarea fosfaților și a altor compuși ai fosforului în detergenții de rufe de uz casnic (A7-0246/2011 - Bill Newton Dunn) (vot)
  7.4.Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului UE-Maroc (A7-0394/2011 - Carl Haglund) (vot)
  7.5.Propunere de decizie privind componenţa numerică a comisiilor permanente (B7-0619/2011) (vot)
  7.6.Propunere de decizie privind componenţa numerică a delegaţiilor interparlamentare, a delegațiilor la comisiile parlamentare mixte, precum și a delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (B7-0620/2011) (vot)
  7.7.Numirea unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene: Dl. Coeuré (A7-0443/2011 - Sharon Bowles) (vot)
  7.8.Viitorul protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute în Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Maroc (B7-0691/2011) (vot)
  7.9.Impactul crizei financiare asupra sectorului apărării (A7-0428/2011 - Krzysztof Lisek) (vot)
  7.10.Summitul UE-Rusia (B7-0693/2011) (vot)
 8.Acordarea Premiului Saharov (şedinţă solemnă)
 9.Votare (continuare)
  9.1.Politica europeană de vecinătate (A7-0400/2011 - Mário David, Marek Siwiec) (vot)
  9.2.Politica UE de combatere a terorismului (A7-0286/2011 - Sophia in 't Veld) (vot)
 10.Explicaţii privind votul
 11.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 12.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbal
 13.Componenţa grupurilor politice: consultaţi procesul-verbal
 14.Accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (dezbatere)
 15.Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă (dezbatere)
 16.Spațiul european unic al transporturilor (dezbatere)
 17.Condiţiile de detenţie în UE (dezbatere)
 18.Acordul de parteneriat și cooperare CE-Uzbekistan şi comerţul bilateral cu textile (dezbatere)
 19.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbal
 20.Libera circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană (dezbatere)
 21.Controlul bugetar al asistenţei financiare acordate de UE Afganistanului (prezentare succintă)
 22.Strategia UE pentru Asia Centrală (prezentare succintă)
 23.Sănătatea şi securitatea în muncă (prezentare succintă)
 24.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: consultaţi procesul-verbal
 25.Ridicarea şedinţei
Dezbateri
Ediţie revizuită (1365 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (5346 kb)
Ultima actualizare: 7 martie 2012Notă juridică