Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
четвъртък, 15 март 2012 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Изграждане на научен капацитет в Африка: насърчаване на еврпейско-африканските партньорства в областта на радиоастрономията (писмена декларация): вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Трансфер на бюджетни средства
 5.Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 6.Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (разискване)
 7.Шести Световен форум по въпросите на водата (разискване)
 8.Епидемия от вируса от Шмаленберг (разискване)
 9.Установяване на ограничение от максимално 8-часово пътуване за животни, транспортирани в Европейския съюз, с цел клане (писмена декларация)
 10.Въвеждане на програмата „Шах в училище“ в образователните системи в Европейския съюз (писмена декларация)
 11.Време за гласуване
  11.1.Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (A7-0033/2012 - Chris Davies) (гласуване)
  11.2.Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (B7-0152/2012) (гласуване)
  11.3.Резултат от президентските избори в Русия (B7-0177/2012) (гласуване)
  11.4.Казахстан (B7-0135/2012) (гласуване)
  11.5.Положението в Нигерия (B7-0138/2012) (гласуване)
  11.6.Положението в Беларус (B7-0178/2012) (гласуване)
  11.7.Шести Световен форум по въпросите на водата (B7-0130/2012) (гласуване)
 12.Обяснение на вот
 13.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 14.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 15.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 16.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  16.1.Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W.
  16.2.Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили
  16.3.Нарушения на правата на човека в Бахрейн
 17.Време за гласуване
  17.1.Трафик на хора в Синай, по-специално случаят на Solomon W. (B7-0158/2012) (гласуване)
  17.2.Палестина: нападения на палестински телевизионни станции от израелски въоръжени сили (B7-0160/2012) (гласуване)
  17.3.Нарушения на правата на човека в Бахрейн (B7-0171/2012) (гласуване)
 18.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 19.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 20.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 21.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 23.График на следващите заседания: вж. протокола
 24.Прекъсване на сесията
Разисквания
Редактирана версия (789 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (3260 kb)
Последно осъвременяване: 6 юни 2012 г.Правна информация