Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 18. apríla 2012 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (rozprava)
 4.Hodina otázok (pre Komisiu)
 5.Ryby ako zdroj prinášajúci všeobecný úžitok (písomné vyhlásenie)
 6.Deti s Downovým syndrónom (písomné vyhlásenie)
 7.Hlasovanie
  7.1.Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (A7-0043/2012 - Milan Cabrnoch)
  7.2.Pristúpenie Európskej únie k Zmluve o priateľstve a spolupráci v juhovýchodnej Ázii (A7-0139/2012 - Elmar Brok) (hlasovanie)
  7.3.Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (súhlas) (A7-0065/2012 - Paulo Rangel) (hlasovanie)
  7.4.Návrh protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy (konzultácia) (A7-0064/2012 - Paulo Rangel) (hlasovanie)
  7.5.Úloha politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020 (A7-0084/2012 - Nuno Teixeira) (hlasovanie)
  7.6.Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti (A7-0086/2012 - Richard Howitt) (hlasovanie)
 8.Slávnostná schôdza – Jordánsko
 9.Hlasovanie (pokračovanie)
  9.1.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Azerbajdžanom (A7-0071/2012 - Anneli Jäätteenmäki) (hlasovanie)
  9.2.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Arménskom (A7-0079/2012 - Tomasz Piotr Poręba) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 13.Prostriedky na boj proti hospodárskej kríze, najmä v eurozóne (rozprava)
 14.Výzva na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a daňovým únikom (rozprava)
 15.Právne zabezpečenie európskych investícií mimo Európskej únie (rozprava)
 16.Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (rozprava)
 17.Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (rozprava)
 18.Nástroje s rozdelením rizika určené členským štátom, ktoré majú alebo im hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (1208 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (4753 kb)
Posledná úprava: 20. mája 2012Právne oznámenie