Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2178(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0083/2012

Teksty złożone :

A7-0083/2012

Debaty :

PV 19/04/2012 - 19
CRE 19/04/2012 - 19

Głosowanie :

PV 20/04/2012 - 10.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0140

Debaty
Czwartek, 19 kwietnia 2012 r. - Strasburg Wersja poprawiona

19. Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – administracja elektroniczna jako projekt przewodni (krótka prezentacja)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  předseda. − Posledním bodem je zpráva, kterou předkládá Silvia-Adriana Ţicău za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, týkající se konkurenceschopného jednotného digitální trhu – elektronická správa jako průkopnický čin (2011/2178(INI))

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, Raportoare. − În 2010, Comisia Europeană a adoptat Strategia UE 2020 care urmăreşte să creeze o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi să îmbunătăţească guvernanţa economică. Una dintre cele şapte iniţiative emblematice ale strategiei de creştere a Europei este agenda digitală pentru Europa, o strategie de exploatare a potenţialului oferit de progresul rapid înregistrat de tehnologiile digitale.

Parlamentul salută adoptarea planului de acţiune privind guvernarea electronică 2011 - 2015 a Strategiei europene de interoperabilitate şi a Cadrului european de interoperabilitate pentru serviciile publice europene şi invită statele membre să ia rapid măsuri pentru a-şi alinia strategiile naţionale la aceste politici generale.

Serviciile cu impact ridicat sunt importante pentru reducerea costurilor, pentru interoperabilitatea transfrontalieră şi pentru realizarea pieţei unice. Având în vedere că piaţa achiziţiilor publice reprezintă 16% din PIB-ul Uniunii Europene şi că IMM-urile reprezintă 99% din întreprinderile Uniunii Europene, trebuie să se acorde o atenţie deosebită interoperabilităţii transfrontaliere a sistemelor de achiziţii publice electronice şi a adoptării pe scară largă a facturării electronice. Dacă ar fi disponibil pe deplin şi utilizat pe o scară mai largă, acesta ar putea conduce la o reducere cu până la 30% a costurilor pentru achiziţiile publice. Cu toate acestea, 14 şi, respectiv, 12 state membre se află deja în faza de punere în aplicare a etapelor de preatribuire şi postatribuire.

De asemenea, salutăm iniţiativele Danemarcei, Finlandei, Italiei, Spaniei şi Suediei de a impune facturarea electronică autorităţilor publice şi solicităm ca facturarea electronică să devină obligatorie pentru toate achiziţiile publice până în 2016. Elementele cheie, în special managementul identităţii electronice, interoperabilitatea şi standardele deschise sunt cele mai importante condiţii prealabile pentru o guvernare electronică de succes şi interoperabilă la nivel european. Statele membre ar trebui să revizuiască cerinţele cadrului lor privind semnătura electronică, pentru a elimina barierele din calea serviciilor transfrontaliere.

Solicităm Comisiei să prezinte cât mai repede propunerea de revizuire a directivei privind semnătura electronică, pentru a asigura recunoaşterea şi interoperabilitatea la nivel transfrontalier a sistemelor sigure de autentificare electronică, precum şi decizia care priveşte recunoaşterea reciprocă a identificării electronice şi a autentificării electronice în Uniunea Europeană.

Parlamentul subliniază că serviciile interoperabile transfrontaliere de guvernare electronică ar trebui să beneficieze de o arhitectură şi tehnologii novatoare, servicii publice din sfera informaticii „dematerializate” (cloud computing) şi arhitectura orientată spre servicii şi solicită modernizarea la nivel IPv6 a infrastructurii de guvernare electronică relevante și a serviciilor online de interes public. Un sistem transfrontalier, sigur de guvernare electronică reprezintă o parte integrantă din programul european privind protecţia infrastructurilor critice.

Salutăm contribuţia programelor IDA, IDA ABC şi ISA şi a proiectelor pilot pe scară largă, precum şi a forumului ePractice la elaborarea şi punerea în aplicare a soluțiilor transfrontaliere interoperabile. Parlamentul susţine propunerea privind mecanismul „Conectarea Europei”, care alocă aproximativ 9,2 miliarde de euro pentru susținerea investițiilor în rețele în bandă largă rapide și foarte rapide și în servicii digitale paneuropene. Parlamentul subliniază că Mecanismul privind Conectarea Europei va asigura subvenții pentru a construi infrastructura necesară lansării serviciilor de identitate electronică, de identificare electronică, de guvernare electronică, de achiziții publice electronice, de e-sănătate, de e-justiție și a serviciilor legate de proceduri vamale și va servi la asigurarea interoperabilității și la acoperirea costurilor de exploatare a infrastructurii la nivel european, conectând infrastructurile statelor membre.

 
  
 

Zahájení vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Στο θέμα αυτό πρέπει να κάνουμε μια γενική παραδοχή, η οποία είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη και η οποία θα κατευθύνει τις μελλοντικές πολιτικές μας στον εν λόγω τομέα. Σήμερα, μέσα σε ένα πολύ βαρύ οικονομικό περιβάλλον, διαπιστώνονται μεταξύ των κρατών μελών αποκλίσεις όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από το διαδίκτυο και, με τη σειρά τους, αυτές οι διαφορές δημιουργούν σημαντικό χάσμα ανταγωνιστικότητας.

Δεν είναι λοιπόν μόνο το εργατικό κόστος, δεν είναι μόνο οι γενικές δημοσιονομικές πολιτικές, είναι και οι ευκαιρίες, η διαφάνεια και η σιγουριά που προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα κράτος το οποίο κάνει εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών στις συναλλαγές του με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτό. Θα πρέπει το ζήτημα αυτό να γίνει κατανοητό. Έλλειμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σημαίνει έλλειμμα ανταγωνισμού για τα κράτη μέλη και, πέραν από την πρόβλεψη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία, θα πρέπει να υπάρξει και εκτεταμένη ανταλλαγή καλών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών στον τομέα αυτόν.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - În primul rând aş dori să o felicit pe colega mea, doamna Ţicău, pentru redactarea acestui raport excelent. Serviciile digitale avansate oferă oportunităţi pentru îmbunătăţirea şi modernizarea serviciilor publice pentru cetăţeni şi întreprinderi. Ele duc la îmbunătăţirea eficienţei şi a transparenţei operaţiunilor guvernamentale.

Astăzi, o mare parte din serviciile publice din statele membre se confruntă cu provocări semnificative. Guvernarea electronică poate duce la transformarea sectorului public într-un factor de dezvoltare a economiei şi a societăţii. Mai mult, ea favorizează creşterea economică şi răspunde provocărilor sociale şi politice cu care se confruntă Uniunea. Consider că un spaţiu european de guvernare electronică pentru tranzacţii transfrontaliere şi IMM-uri va conduce la consolidarea pieţei digitale unice. Salut avantajele multiple pe care guvernarea electronică le poate aduce în special în rândul grupurilor defavorizate ale populaţiei.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Úvodom by som chcel oceniť úsilie pani poslankyne Ţicău vniesť nový impulz do problematiky budovania elektronickej verejnej správy. Popri už popísaných výhodách elektronického komunikovania s verejnou správou by som chcel upriamiť pozornosť na potrebu definovania aspoň základných informatizačných štandardov kompatibility pre inštitúcie verejnej správy, ktoré budú postupne vstupovať do tohto procesu. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby operačné systémy, ako aj na nich postavené aplikácie využívané občanmi boli schopné medzi sebou navzájom komunikovať. Ako v súčasnosti sa využívajú napríklad operačné systémy Microsoft, Android a podobne a tie pri niektorých aplikáciách a pri niektorých zariadeniach nefungujú korektne. Takže ak chceme budovať verejnú správu na úrovni Európskej únie alebo aj komunikovať navzájom medzi istými inštitúciami, je potrebné, aby tieto operačné systémy a aj aplikácie dokázali navzájom si rozumieť a aby v súčinnosti vytvárali, povedal by som ten ucelený systém, ktorý chceme dosiahnuť.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A gazdasági válság három dologra ráirányította mindenképpen a figyelmünket. Egyrészt arra, hogy a bürokráciát csökkenteni kell, gyorsítani az adminisztrációt és megtakarításokat kell eszközölni. Főleg annak tükrében, ahogy Ticău asszony is elmondta, hogy a kkv-k, a cégek, a vállalkozások világában mintegy 99%-os arányt tesz ki, különösen fontos. És ehhez a digitalizálás, az e-kormányzás nagyban hozzájárulhat. Az a helyzet, hogy a jelentés fontosnak tartja az egységesítést is, de hát Kelet-Európában nincs mit egységesíteni, mert ez a rendszer alig működik, tehát ennek a kiépítése különösen fontossá válik, támogatandóvá válik az Európai Unión belül. Viszont két nagyon komoly aggály van ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Az egyik, hogy valamilyen módon garantálni kell az adatvédelmet. Az adatvédelem a cégek szempontjából a gazdasági verseny miatt is nagyon fontos. A másik alapvetés pedig azt kell, hogy legyen, hogy a hatóságok csak a saját nemzetállamukon belül járhassanak el.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). - Informačné a komunikačné technológie, ktoré tu podáva pani spravodajkyňa Ţicău, sa stali bežnou súčasťou každodenného života moderného človeka, ako také významne ovplyvňujú celkové hospodárske, politické, ale aj sociálne dianie. Sektor vytvára až 5 % hrubého domáceho produktu v EÚ a značne prispieva k celkovému rastu produktivity. Skutočný potenciál sektora informačných a komunikačných technológií zostáva nevyužitý vzhľadom na mnohé prekážky na jednotnom digitálnom trhu. Za jedno z najväčších obmedzení považujem obmedzenie cezhraničného poskytovania elektronických a telekomunikačných služieb, ktoré vedie k vytváraniu nerovných podmienok poskytovania rovnakých služieb v rôznych členských štátoch. Takéto prekážky na vnútornom trhu a rozdiely medzi úrovňou rozvoja infraštruktúry v rámci členských štátov musia byť systematicky odstraňované.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). - Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes premiers mots seront pour féliciter Mme Ticău pour l'immense travail qu'elle a accompli au sein de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie sur ce dossier de l'administration en ligne. Merci à la Commission pour son travail.

Je voudrais faire trois observations. D'abord, il faut que nous ayons l'assurance d'avoir la couverture permettant d'utiliser toutes ces nouvelles technologies sur l'ensemble du continent européen, il s'agit d'un élément de compétitivité de notre continent. Dans le canton de Meymac, en Corrèze, dont je suis l'élu, mais aussi en Limousin et en Auvergne, tous nos territoires ne sont pas couverts, et c'est un vrai problème. Il nous faut parvenir à une couverture de 100 % au sein de l'Union européenne et des États membres.

Deuxième observation: il ne faut pas que, sous prétexte de se simplifier la vie, l'administration devienne plus complexe. Nous sommes lassés, nous les citoyens, de trop de complexification et de bureaucratie.

Enfin, une observation concernant l'implantation des fonctionnaires. Ces nouvelles technologies doivent permettre aux fonctionnaires de rester là où ils sont et de travailler en télétravail avec leur administration centrale, grâce précisément à l'administration en ligne.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - Mr President, again I would like to compliment Mrs Ţicău, who gave a tremendous summary of where we need to go in this area and how we should get there.

We are talking about a market, and there are three adjectives associated with it in the title: competitive, digital and single. They are all equally important. Certainly in relation to e-government as a spearhead, there are great opportunities there in terms of e-justice, e-customer services, e-governance, e-health and also, of course, the possibility of developing e-commerce.

It is a sad fact in many ways that 75% of SMEs do not trade outside the European Union and 87% do not trade outside their own country. So the potential is vast. But as my colleague, Jean-Pierre Audy, pointed out, the most important thing to establish is high-speed broadband across the European Union. Then we can create a competitive digital and single market.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE). - Planul european de acţiune privind guvernarea electronică reprezintă o oportunitate de a moderniza administraţiile publice europene şi naţionale, prin reducerea substanţială a cheltuielilor, stimulând creşterea, inovarea şi mobilitatea la nivelul regiunilor. Tehnologia informaţiei şi comunicării în domeniul administraţiei publice locale şi regionale contribuie la creşterea transparenţei, a responsabilităţii cetăţenilor şi reduce sarcinile şi costurile administrative. În unele state membre corespunde cu eliminarea obstacolelor în calea reformei administrative. Guvernarea electronică implică optimizarea şi flexibilitatea procedurilor administrative. La nivelul administraţiilor de la diferite niveluri se impun cu prioritate un set de reguli stabilit pe anumite criterii pentru sistemul achiziţiilor publice, standardizarea şi stabilirea capacităţii juridice a semnăturii electronice şi implementarea platformelor informatice dematerializate de guvernare electronică. Am pus în practică proiecte transfrontaliere a căror implementare a fost deseori îngreunată de tehnologia limitată sau lipsa de corelare între ţările vecine. De aceea, insist asupra necesităţii de dezvoltare a serviciilor interoperabile transfrontaliere în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării. Felicit raportoarea pentru excelentul raport prezentat.

 
  
 

(Konec vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky)

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, Member of the Commission. − Mr President, the report on e-government by Mrs Ţicău is very important and timely and rightly places e-government in the context of a digital agenda and the 2020 Strategy.

We agree that e-government is a window of opportunity to modernise and simplify the public sector and make it more cost-efficient as well as user-friendly. Mrs Ţicău, you rightly underline in your report the strength of the ICT sector in Europe, which contributes, as mentioned, 5% of GDP of the European Union market value of EUR 660 billion. It also contributes 50% of overall productivity growth, which is also important.

We can therefore imagine the potential of this digital market if it could be completely free of barriers. At the moment, both citizens and businesses face many barriers when accessing public services online in another country. This is mainly the responsibility of the Member States. However, in order to enhance the action plan by 2015, the Commission will table a pan-European framework for electronic identification, authentication and signatures at the level of European cooperation by June 2012. This will, firstly, address the issue of interoperability and usability and, secondly, remove the barriers. It will also to address the new requirements: new trusted services and the mutual recognition of and acceptance of electronic identification and signatures.

We take note of – and, what is more, we support – your efforts to make e-invoicing predominant in Europe by 2020. However, we should take account of the requirements of small and medium-sized enterprises within the consistent regulatory framework. We also take note of your ambitious call to the Member States to make e-invoicing mandatory in public procurement by 2016.

Last but not least, funding is needed for the future in the areas of electronic identification, e-procurement, e-justice and e-health, and it should be provided primarily by the Connecting Europe Facility. In order to achieve all this, we need cooperation. The goal is a modern, user-friendly digital single market in Europe.

 
  
MPphoto
 

  předseda. − Tímto je bod uzavřen.

Hlasování se bude konat v pátek 20. dubna 2012 ve 12:00 hodin.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  András Gyürk (PPE), írásban. Az információtechnológia rohamos fejlődésének köszönhetően egyre több ügyet intézünk interneten vagy a mobiltelefonjaink segítségével. Örvendetes, hogy az utóbbi időben több tagállam is élt a kormányzati szolgáltatások területén a technológiai újítások adta lehetőséggel. Egyre világosabbá vált a döntéshozók számára: az elektronikus kormányzati szolgáltatások alkalmazása nagy előrelépést jelent mind az uniós állampolgárok életminősége, mind a tagállami közigazgatás hatékony működése szempontjából. Az utóbbi években Magyarországon is egyre elterjedtebbé vált az elektronikus ügyintézés. A magyar példa a gyakorlatban is igazolta a jelentés egyik fő üzenetét: az állampolgárok időt és pénzt takarítanak meg a rugalmas és gyors online ügyintézéssel. Az online ügyfélkapuk lehetővé teszik, hogy ügyeinket otthonról vagy az irodából intézhessük, megkímélve magunkat az órákig elhúzódó ügyintézéstől és a formanyomtatványok tömkelegétől. Az e-kormányzat bevezetését az állampolgárok mellett az üzleti szféra is támogatja, mert jelentősen csökkenti az adminisztrációs terheket és ezáltal javítja a vállalkozások termelékenységét. Mindezek mellet az elektronikus ügyintézés elterjedéséből a közszféra húzza a legnagyobb hasznot. Az elektronikus kormányzás ugyanis fokozza az adatkezelés hatékonyságát, illetve csökkenti a működési költségeket és a hibák számát. A jó tagállami példák és a kezdeti sikerek ellenére azonban nem dőlhetünk hátra, ugyanis az információtechnológia fejlődése újabb lehetőségeket nyit a hatékonyság növelésére.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), písomne. V roku 2010 Európska komisia prijala stratégiu 2020, ktorá má za úlohu vytvoriť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Jedna zo siedmych iniciatív tohto európskeho rastu je práve Digitálna agenda pre Európu. Primárnym cieľom digitálnej agendy je čo najefektívnejšie využitie IKT a vytvorenie inovatívnej elektronickej verejnej správy. Podľa našich údajov viac ako 65 % populácie EÚ pravidelne používa internet. Pokrytie širokopásmovým internetom dosiahlo 95,3 %. Priemerná prístupnosť verejných online služieb dosiahla v roku 2010 dosiahla 82 %. Chcela by som preto upriamiť vašu pozornosť na potrebu zahrnúť do týchto programov vzdelávacie inštitúcie a využitie vzdelávacích softvérov. Jednou z hlavných výziev je aj riešenie digitálnej gramotnosti obyvateľov Európskej únie, pretože práve obmedzená gramotnosť je najväčšou prekážkou pri plnom a efektívnom využití dostupných technológií.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. Elektronická správa je nástrojem, jehož úspěšné uvedení do praxe občanům a podnikům jednak usnadní komunikaci s orgány veřejné správy, ale také více zapojí veřejnost do demokratického procesu vytváření politik prostřednictvím transparentních veřejných konzultací. Stále bohužel existují skupiny občanů, například v důchodovém věku, které nemají dostatečný přístup k on-line službám, a tudíž jsou pro ně služby elektronické správy obtížně přístupné. Ačkoliv jsou v mé zemi občané nad 65 let za posledních pět let procentuálně nejrychleji rostoucí skupinou využívající internet, stále se jedná o pouhých 13 % občanů. Měli bychom proto usilovat, aby využití těchto služeb nevedlo k prohlubování digitální propasti a sociálních rozdílů, ale již zmíněným pozitivním přínosům. Klíčová je z mého pohledu role vzdělávání. Zvyšme základní gramotnost a přístup občanů k informačním a komunikačním technologiím a zajistěme, aby mohly být služby elektronické správy využívány skutečně masově a všemi sociálními skupinami občanů. Jedině tak naplno využijeme značného potenciálu pro rozvoj on-line služeb v digitální Evropě. Přitom všem však nezapomínejme ani na ty, kteří budou mít vždy přístup a vztah k internetu velmi omezen, a proto nesmíme dopustit, aby se v tomto směru formovala skupina občanů, kteří se ocitnou v informačním a komunikačním vakuu.

 
Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2012Informacja prawna