Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 24. mai 2012 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.Olukord Ukrainas, Julija Tõmošenko juhtum (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Homofoobiavastane võitlus Euroopas (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmine (arutelu)
 6.Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele (arutelu)
 7.Üldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta (arutelu)
 8.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 9.Vaktsineerimise jätkuv ja kasvav toetamine arengumaades (kirjalik deklaratsioon)
 10.Hääletused
  10.1.Üldsätted kolmandatele riikidele antava makromajandusliku finantsabi kohta (A7-0157/2012 - Metin Kazak) (hääletus)
  10.2.Olukord Ukrainas, Julia Tõmošenko juhtum (B7-0235/2012) (hääletus)
  10.3.Homofoobiavastane võitlus Euroopas (B7-0234/2012) (hääletus)
  10.4.Ressursitõhus Euroopa (A7-0161/2012 - Gerben-Jan Gerbrandy) (hääletus)
  10.5.Noortele pakutavate võimaluste algatus (B7-0233/2012) (hääletus)
  10.6.Meestele ja naistele võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmine (A7-0160/2012 - Edit Bauer) (hääletus)
  10.7.Šveitsi kehtestatud kvoodid seoses elamislubade andmisega Poola, Leedu, Läti, Eesti, Sloveenia, Slovakkia, Tšehhi Vabariigi ja Ungari kodanikele (B7-0248/2012) (hääletus)
 11.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 12.Selgitused hääletuse kohta
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  15.1.Venezuela võimalik lahkumine üleameerikalisest inimõiguste komisjonist
  15.2.Aserbaidžaan
  15.3.Põhja-Korea põgenike olukord
 16.Hääletused
  16.1.Venezuela võimalik lahkumine üleameerikalisest inimõiguste komisjonist (B7-0239/2012) (hääletus)
  16.2.Aserbaidžaan (B7-0252/2012) (hääletus)
  16.3.Põhja-Korea põgenike olukord (B7-0241/2012) (hääletus)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 18.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 19.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 20.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123) (vt protokoll)
 21.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 22.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 23.Istungjärgu vaheaeg
Arutelud
Uuendatud versioon (797 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3271 kb)
Viimane päevakajastamine: 26. juuni 2012Õigusalane teave