Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2114(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0367/2012

Teksty złożone :

A7-0367/2012

Debaty :

PV 10/12/2012 - 23
CRE 10/12/2012 - 23

Głosowanie :

PV 11/12/2012 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0469

Debaty
Poniedziałek, 10 grudnia 2012 r. - Strasburg Wersja poprawiona

23. Finansowanie handlu i inwestycji unijnych MŚP (krótka prezentacja)
zapis wideo wystąpień
PV
MPphoto
 

  La Présidente. - L'ordre du jour appelle le rapport de Jan Zahradil sur le financement des activités et des investissements des PME de l'UE: accès facilité au crédit pour aider à l'internationalisation (2012/2114(INI)) (A7-0367/2012).

 
  
MPphoto
 

  Jan Zahradil, zpravodaj. − Paní předsedající, pane komisaři, je to vlastně moje první možnost se s Vámi takto potkat a dovolte mi, abych Vám dodatečně poblahopřál k Vašemu jmenování do funkce. Zpráva, o které teď budeme jednat, se zaměřuje na malé a střední podniky, které chtějí působit mimo jednotný vnitřní trh Evropské unie, tedy vyvážet, dovážet, investovat.

Co to vlastně je malý a střední podnik? Ta definice je trochu nejasná, nicméně podle oficiálních údajů Evropská komise odhaduje, že 99 % všech podniků v Evropské unii jsou malé a střední podniky, 92 % z těchto 99 % jsou mikropodniky, tedy podniky s jedním až devíti zaměstnanci, 6,7 % jsou malé firmy do 50 zaměstnanců a zhruba 1 % jsou střední podniky s 50 až 250 zaměstnanci. Tyto podniky v Evropské unii vytvářejí asi 75 % pracovních míst v soukromém sektoru a v průběhu posledních pěti let vytvořily asi 80 % všech nových pracovních míst. Přitom je zajímavé, že pouze 25 %, zdůrazňuji 25 %, z těchto podniků, tedy malých a středních podniků, působí i za hranicemi svého domovského členského státu a dokonce pouze 13 % z nich vyváží na trhy mimo Evropskou unii. Proč tomu tak je?

Jsou tady dva základní problémy. Jedním z nich je přístup k informacím. Ukázalo se, že jedním z velmi palčivých problémů, kterým tyto malé a střední podniky čelí, je přístup k informacím. Pro tyto podniky jsou zásadní aktualizované údaje o směnných kurzech, právní jistotě, pracovním právu a také o možnosti financování jejich exportu. Za druhé, to je druhý problém, pro tyto podniky je také důležitý přístup ke kapitálu a náležité finanční podpoře pro obchod. Musím říci, že Evropská komise je v tomto ohledu aktivní, samozřejmě nezanedbává to, co má dělat, nezanedbává podporu malých a středních podniků, vytváří pro ně programy. Cílem této zprávy je však přesto ukázat, že tady jsou ještě další možnosti. Jednou z takových možností je případné zavedení nástroje Evropské unie pro vývoz a dovoz, který by měl využívat stávající podporu v oblasti obchodu a financí, která už je dostupná v některých členských státech, a sdílet stávající osvědčené postupy a vládní postupy zaměřené na zlepšení přístupu těchto malých podniků k financování.

Chtěl bych zdůraznit jednu věc. My v této zprávě neusilujeme o vytvoření jakékoliv nové rozpočtové kapitoly, my neusilujeme o vytvoření jakéhokoliv nového úřadu, takže náklady na administrativu nebo na rozpočet Evropské unie jsou v tomto případě nulové. To, co my chceme, je, aby národní strategie a evropská strategie působily dohromady, působily komplementárně, působily synergicky a umožnily tak malým a středním podnikům zlepšit jejich možnosti přístupu k financím, k informacím a také k tomu, aby mohly lépe exportovat na mimoevropské trhy.

Dovolte mi říci, že ve výboru si tato zpráva získala poměrně značnou podporu, podpořilo ji 23 poslanců, pouze jeden byl proti, dva se zdrželi hlasování. Já si toho velmi vážím, vážím si práce všech stínových zpravodajů. Chtěl bych ocenit přístup Výboru pro mezinárodní obchod k této problematice, chtěl bych tady všem, i když nejsou přítomni, poděkovat. Chtěl bych poděkovat také naší poradkyni Jolaně Mungengové, která se na zprávě podílela velkou měrou, a chtěl bych věřit tomu, že zítra se tato zpráva setká s pozitivním přijetím Evropského parlamentu.

 
  
 

Interventions à la demande

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). - Az európai kkv-ket nagymértékben sújtja a pénzügyi világválság. A finanszírozás hiánya korlátozza őket, hogy alkalmazkodni tudjanak a kihívásokhoz, ami egyben gátolja őket, hogy a saját országukon túli piacok felé tudjanak terjeszkedni. A bankkölcsönökért folyamodó kkv-k sokszor elutasítással szembesülnek, vagy a kértnél jóval alacsonyabb hitelhez jutnak. A tőkéhez való hozzáférés nehézségei és az információ hiánya akadályozzák nemzetközivé válásukat. A kkv-k jellegüket tekintve sokfélék, éppen ezért a vállalkozásfejlesztés támogatásához még inkább rászorulnak a szükségleteik általános ismereteit javító információkra. Köztudott, hogy a kkv-knak az Unió gazdaságában meghatározó szerepük van, hisz ők biztosítják a munkahelyek 2/3-át. Meg kell találni azt a finanszírozási modellt, amelynek segítségével képesek megállni helyüket a nemzetközi versenyben. Értékelem, és egyetértek az Európai Bizottság határozatával, hogy segíti a székhelyük szerinti tagállamokon kívül működő kkv-k piacra jutásának javítását a 2014–2020-ra szóló COSME-program létrehozása révén, ami közel 40 000 vállalkozásnak nyújthat segítséget.

 
  
MPphoto
 

  Zofija Mazej Kukovič (PPE). - Mala in srednja podjetja se brez kapitala ne morejo internacionalizirati. Celo težko delajo na notranjem trgu, kajti banke so velikokrat igrale po principu, da držijo odprt dežnik takrat, ko sije sonce, in ga zaprejo takrat, ko dežuje. Pomeni, ko je srednje podjetje prišlo v težavo, se je banka umaknila in ga ni več kreditirala.

Zato je to poročilo še kako dobrodošlo. Veseli me, da ga je 23 držav članic že podprlo in glede na to, da so srednja in mala podjetja en velik up za izhod iz gospodarske krize, bo tudi to poročilo k temu gotovo pripomoglo.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE). - Deşi IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei, fiind un factor determinant pentru economia Uniunii Europene şi pentru crearea de locuri de muncă, din păcate aceste întreprinderi sunt cele mai afectate de lipsa competitivităţii, principalele cauze fiind accesul limitat la capital, tehnologie şi infrastructură. Nu putem vorbi despre extinderea activităţii acestora pe plan internaţional atâta timp cât Uniunea Europeană nu le va acorda sprijin suplimentar şi nu va facilita accesul acestora la finanţare substanţială.

Pe lângă instrumentele de finanţare enumerate în acest raport, consider că nu trebuie neglijat rolul politicii de coeziune în dezvoltarea şi creşterea solidă a întreprinderilor din Uniunea Europeană. IMM-urile trebuie să fie considerate parteneri eligibili pentru investiţiile finanţate prin aceste fonduri şi consider că pentru următoarea perioadă de programare 2014-2020, o alocare suplimentară de fonduri către axele destinate IMM-urilor, precum şi finanţarea unor programe de formare pentru antreprenori, managerii reţelelor de întreprinderi şi ai consorţiilor de export vor fi esenţiale pentru succesul acestor companii pe plan internaţional.

 
  
MPphoto
 

  María Auxiliadora Correa Zamora (PPE). - Señora Presidenta, quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida al Comisario Borg a este Parlamento.

Como ya se ha dicho aquí esta noche, actualmente se estima que hay 23 millones de pequeñas y medianas empresas que operan en el mercado interior, pero tan solo el 25 % de estas empresas opera fuera del territorio de la Unión Europea, un dato a tener en cuenta en un momento tan difícil como el presente, en el cual la internacionalización de nuestras empresas debe ser vista como el motor de salida de la actual crisis económica.

Por otro lado, es cierto que este proceso de salida al exterior conlleva multitud de riesgos y multitud de costes, en especial para las pequeñas y medianas empresas, ya que cuentan con recursos limitados, lo que supone un impedimento a la hora de iniciar un proceso de internacionalización.

Este informe, aprobado en la Comisión de Comercio Internacional de este Parlamento, sin duda es de gran importancia, pues aunque carezca de naturaleza legislativa, propone mejorar esta situación tratando aspectos claves, como el acceso a la información y mecanismos para compartir prácticas existentes en los Estados miembros, así como instrumentos para facilitar el acceso al capital.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - Tak ako už vo svojom úvodnom vystúpení naznačil pán kolega Zahradil, hovoríme o veľmi významnej podnikateľskej skupine, ktorá pôsobí v Európskej únii a ktorá zamestnáva v Európskej únii obrovský počet našich občanov. Venujeme jej strašne veľa papierovania a robíme veľa uznesení, ale výsledok je zatiaľ veľmi slabý a, povedal by som, nedostatočný.

Preto treba oceniť prístup pána poslanca Zahradila, ktorý sa snaží o ucelený postup zlepšenia cezhraničného pôsobenia týchto podnikateľov. Myslím si, že naozaj treba ísť takouto cestou, pretože najmä v tejto oblasti cezhraničného pôsobenia sú tie rezervy najväčšie. Podľa môjho názoru by bolo potrebné v rámci týchto aktivít ešte posilniť aj takú aktivitu, ktorá by sa venovala poradenstvu stavovských organizácií, ktoré by mali poskytovať svojim členom informácie o tom, aké sú rozdielne pravidlá v iných krajinách v rámci Európskej únie, a pripravili ich prípadne na pôsobenie v zahraničí. Možno aj do tohto by mohla Európska únia investovať a pomôcť týmto stavovským organizáciám zriadiť takéto informačné pracoviská, ktoré by túto aktivitu podporili.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - Comisia Europeană estimează că pe piaţa unică a Uniunii Europene operează aproximativ 23 de milioane de IMM-uri, asigurând 75% din locurile de muncă din sectorul privat. Doar în ultimii cinci ani, acestea au contribuit la crearea a aproximativ 80% dintre noile locuri de muncă.

Din păcate, cadrul normativ fragmentat, birocraţia, lipsa de acces la informaţii şi lipsa de finanţare limitează accesul IMM-urilor, în special a întreprinderilor mici şi a microîntreprinderilor la pieţele internaţionale. Doar 25% dintre IMM-uri funcţionează dincolo de frontierele naţionale ale statului lor şi doar 13% dintre IMM-uri sunt active prin exporturi pe pieţele din afara Uniunii.

Salut programul COSME, care va asigura întreprinderilor şi IMM-urilor un mecanism de garantare a împrumuturilor, oferind garanţii pentru finanţarea datoriilor prin împrumuturi obişnuite, împrumuturi subordonate şi participative sau leasing în vederea reducerii dificultăţilor specifice cu care se confruntă IMM-urile la accesarea finanţării pentru dezvoltarea lor.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). - A Uachtaráin, bhíomar ag caint ar SMEs anseo agus na seansanna atá acu chun trádáil taobh amuigh den Aontas Eorpach. Cuidím leis na moltaí atá ag an rapóirtéir agus tá súil agam gur féidir linn iad a chur i bhfeidhm.

It is an extraordinary statistic that, in this era when people are travelling all over the world, 87% of European companies do not trade outside the European Union. There is something wrong. The rapporteur points out that one of the reasons is a lack of information. That is easy to rectify, and it is up to us to do it.

The second point he makes is the lack of finance for people going global – that if we are to use the instruments we have, such as the EIB, the EIF and credit guarantee schemes, etc., to help companies avail of the enormous opportunities that are there, particularly now that we are developing so many Free Trade Agreements, it is important to tie into those the aim of encouraging companies in Europe to trade and avail of these opportunities.

We have the 2020 targets. One of them should be to have 20% of European companies trading outside the European Union by 2020.

 
  
 

(Fin des interventions à la demande)

 
  
MPphoto
 

  Tonio Borg, Member of the Commission. − Madam President, the Commission would like to thank the rapporteur, Mr Zahradil, and the members of the Committee on International Trade for their excellent report. It is a substantive and timely contribution on a question to which the Commission attaches great importance. How can we better help European SMEs in exporting, importing and investing beyond the European Union?

SMEs form the backbone of the European economy. They are the key to achieving the growth and employment targets within our Europe 2020 strategy. Yet only a small percentage of SMEs have the information and financial resources to enlarge their activities beyond the European Union. Improving the competitiveness of European SMEs by placing them in a position to successfully enter new markets is therefore essential if we are to exploit the potential, talent and ideas that exist throughout Europe.

The Commission has in recent years made a number of proposals to improve the situation. Our initiatives range from the future COSME programme, and the 2011 Action Plan to Improve Access to Finance for SMEs, to enhanced support on intellectual property-related questions. We also attach great importance to further enhancing information exchange and cross-border business cooperation, for instance within the Enterprise Europe Network.

Many of these initiatives are based on existing tools, whether at European, national or regional level. In fact the Commission believes that we can only succeed if we all work together in creating the best possible framework conditions within a reasonable timeframe. As the report acknowledges, given the tight resources we have at European level, we need to clearly spell out those measures that can have the greatest impact. In some instances we have to liaise more closely with Member States to encourage them to spread best practice. Only where there is true added value at European level can we step in to acquire an even more active role than we have already assumed.

The Commission is grateful to the committee for spelling out clearly a list of concrete proposals, both on access to information and on access to capital. Your proposals encourage the Commission to continue its ambitious work on the specific topics you raise. They also incentivise us to think further in some domains such as, for example, the provision of export credits. It is particularly important to apply a holistic perspective and to ensure that individual policy areas come together and create a coherent framework that is conducive to the Europe 2020 targets.

I wish to conclude by confirming that the Commission highly appreciates the support Parliament gives us to pursue and, where possible and appropriate, extend and improve our initiatives. We will duly reflect on your positions in our daily work on the implementation of the ‘Small Business, Big World’ communication. In essence, your and our efforts point in the same direction. We invite Parliament to carry this momentum forward and to continue supporting us in turning our SME-related priorities into practice as fast as we can.

 
  
MPphoto
 

  La Présidente. - Le débat est clos.

Le vote aura lieu mardi à 12 heures.

Déclarations écrites (article 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE), na piśmie. – Panie Przewodniczący! Chciałbym zauważyć, że prezentowane sprawozdanie jest niezwykle istotne w kwestii funkcjonowania MŚP, ponieważ odnosi się do tak istotnych kwestii, jak eksport, import oraz podejmowanie inwestycji poza jednolitym rynkiem europejskim. Pamiętajmy, że według statystyk Komisji Europejskiej obecnie na rynku Europejskim funkcjonuje ponad 23 mln MŚP. Co niezwykle istotne – z tej ogromnej ilości przedsiębiorstw zaledwie co czwarte działa poza granicami Unii. W celu ich prężniejszego wejścia na rynki zewnętrzne powinniśmy zatem stworzyć specjalną strategię. Kluczowe są dwa aspekty, trafnie poruszone w sprawozdaniu. Po pierwsze, dostęp do informacji, aby lepiej poznać rynki państw trzecich. W ramach tych informacji Komisja Europejska musiałaby opracować specjalne bazy danych oraz raporty celem usprawnienia dostępu przedsiębiorców do informacji, w ramach swojej działalności. Po drugie, dostęp do kapitału, tak aby wzmocnić opozycję przedsiębiorstw jako bardziej konkurencyjnych i innowacyjnych. W ramach takiego postępowania planuje się miedzy innymi wprowadzić specjalne instrumenty finansowe, jak choćby mikrokredyty, inwestycje EBI czy EFI, czy specjalny fundusz gwarancji eksportowych, tak aby wesprzeć funkcjonowanie MŚP.

 
  
MPphoto
 
 

  Iosif Matula (PPE), în scris. – În contextul economic actual, extinderea activității IMM-urilor la nivel internațional poate să genereze o creștere economică importantă. Cu toate acestea, majoritatea întreprinderilor mici și mijlocii europene sunt reticente în fața provocării pe care o implică intrarea pe piața globală. Principalele obstacole în calea extinderii pe piețele externe sunt lipsa informațiilor, dificultatea în accesarea finanțării, precum și poverile administrative.

Constat cu regret că, în ultimii doi ani, aproximativ o treime dintre IMM-urile europene care au solicitat un credit bancar nu au reușit să îl obțină. Finanțarea sau refinanțarea acestor întreprinderi este necesară pentru stabilitatea și dezvoltarea lor economică. Ca atare, consider că Uniunea Europeană trebuie să ofere pârghii pentru îndeplinirea acestui deziderat. De aceea, o atenție deosebită trebuie acordată intensificării parteneriatelor public-private în vederea acordării de finanțare și capital de risc pentru IMM-urile din Uniunea Europeană. Eforturile viitoare trebuie să se concentreze pe sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii în sectoarele strategice, care oferă un avantaj comercial față de economiile țărilor emergente și pot crea locuri de muncă.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. – Malé a stredné podniky /MSP/ sa právom označujú za chrbtovú kosť európskeho hospodárstva. Hospodárska a finančná kríza najviac zasiahla práve MSP. Chcem oceniť prácu spravodajcu a stotožniť sa s návrhom, že pomoc únie a členských štátov je v zjednodušenom prístupe finančných zdrojov pre malé a stredné podniky. Výraznejšia pomoc členských štátov pre MSP sa očakáva hlavne pri internacionalizácií mikropodnikov na globálnych trhoch a pomoci pri jednoduchšom prístupe ku kapitálu. V rámci výziev k národným vládam sa očakáva, že únia zohrá veľmi dôležitú úlohu najmä pri spolupráci so združeniami MSP v Európskej únií a obchodnými komorami a priemyslom. Podľa prieskumu Eurostatu v minulom roku, je možné konštatovať, že medzi najväčšie problémy, s ktorými sa MSP stretávajú je hľadanie zákazníkov, konkurencia a prístup k finančným zdrojom. Evidentná potreba dodatočných finančných zdrojov je najmä v mojej krajine na Slovensku, ale dodatočné finančné zdroje podľa prieskumu chýbajú aj iným štátom.

 
Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2013Informacja prawna