Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τρίτη 8 Οκτώβριος 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

8. Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 
 

  Σπύρος Δανέλλης (S&D ), γραπτώς. Στα 28 χρόνια εφαρμογής της, η οδηγία απεδείχθη επιτυχής. Κρίνουμε ωστόσο απαραίτητη την αναθεώρησή της κυρίως όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων επιλογής στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις, την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχονται, τη διοικητική απλούστευση ώστε να καθορίζεται ένα σαφές χρονοδιάγραμμα σε όλες τις φάσεις της έκθεσης και, τέλος, την επέκταση της εφαρμογής της ώστε να καλύπτει και τα έργα που αφορούν το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Στόχος μας να υιοθετηθεί ένα πραγματικά βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη, εναρμονισμένο με κοινούς κανόνες, που θα λαμβάνει υπόψη του τη βιοποικιλότητα, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους φυσικών και ανθρώπινης προέλευσης κινδύνων. Για να είμαστε λοιπόν συνεπείς και ταυτοχρόνως αποτελεσματικοί στηρίζουμε την αναθεώρηση προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύοντας ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που εντοπίστηκαν τα τελευταία χρόνια και δημιούργησαν πολλές νομικές αντιπαραθέσεις τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιούλιος 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου