Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά (επιλεγμένο)
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Πέμπτη 24 Οκτώβριος 2013 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

13.2. Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014 - όλα τα τμήματα (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D ), γραπτώς . – Υπερψήφισα τον Γενικό Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2014. Για άλλη μια χρονιά, η Επιτροπή Προϋπολογισμών του ΕΚ υιοθέτησε μια υπεύθυνη στάση απορρίπτοντας τις οριζόντιες περικοπές του Συμβουλίου που δεν συνάδουν με τις πραγματικές ανάγκες της ΕΕ, ούτε αντικατοπτρίζουν την έκβαση των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ, καθώς, αντί της εμπροσθοβαρούς κατανομής των πόρων για τα προγράμματα Ορίζοντας 2020, Erasmus+ και COSME το 2014, το Συμβούλιο περιέκοψε την πρόταση της Επιτροπής για τα προγράμματα αυτά που συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής που αποτελεί το κύριο και πιο κατάλληλο επενδυτικό μέσο που μπορεί να οδηγήσει την ΕΕ στην ανάκαμψη από τη κρίση, την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αντιμετωπίζοντας με ακρίβεια τις επενδυτικές ανάγκες των περιφερειών, θεωρώ απαράδεκτη την μείωση των πόρων από το Συμβούλιο, τη στιγμή μάλιστα που οι πρόσφατες διαθέσιμες εκτιμήσεις φαίνεται να δείχνουν ότι περίπου 20 δις ευρώ σε λογαριασμούς θα παραμείνουν απλήρωτα στο τέλος του 2013 και θα πρέπει να μεταφερθούν στον Προϋπολογισμό του 2014. Ως Ευρωβουλευτές, οφείλουμε, και αυτό κάνουμε, να διασφαλίσουμε την επαρκή χρηματοδότηση των διαφόρων πολιτικών της ΕΕ και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίες, όπως η Πολιτική Συνοχής, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

 
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιούλιος 2015Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου