Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 19 January 2016 - Strasbourg Revised edition

6.9. Towards a Digital Single Market Act (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne ‒ Podporila som uznesenie, lebo jednotný digitálny trh považujem za jedinečnú šancu pre všetky členské štáty EÚ vybudovať podmienky pre online svet, ktorý už teraz je súčasťou bežného života ľudí a podnikateľov. O jeho opodstatnení svedčí aj štúdia, ktorá bola vypracovaná pre Parlament a ktorá hovorí o tom, že plne implementovaný jednotný digitálny trh by mohol priniesť ročný nárast európskeho HDP vo výške 415 až 500 miliárd eur. Žiaľ, ako správa konštatuje, iba 1,7 % podnikov EÚ plne využíva moderné digitálne technológie a len 14 % MSP využíva internet ako predajný kanál. Verím, že zavedenie jednotného digitálneho trhu založeného na súbore spoločných pravidiel, bude pozitívne vplývať na rast a tvorbu pracovných miest a znovu naštartuje jednotný trh EÚ. Očakávam, že v záujme prekonania právnej roztrieštenosti jednotného trhu, zníženia administratívnej záťaže a podpory rastu a inovácie Komisia prehodnotí existujúce právne predpisy, či sú pre dané obdobie vhodné. Som presvedčená o tom, že predkladaná stratégia môže spotrebiteľom priniesť väčšiu ponuku, a to najmä v odľahlých oblastiach, a malým a stredným podnikom poskytnúť nové príležitosti.

 
Last updated: 24 May 2018Legal notice