Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.1. Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2015/009 SE/Volvo Trucks (A8-0077/2016 - Victor Negrescu)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Komisia 16. februára 2016 prijala rozhodnutie o mobilizácii EGF v prospech Švédska na podporu opätovného začlenenia pracovníkov prepustených v piatich podnikoch pôsobiacich pri výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov. Týka sa asi 500 prepustených pracovníkov. Podľa švédskych úradov je dôvodom prepúšťania vývoj v uplynulých rokoch postihujúcich európsku výrobu úžitkových vozidiel, predovšetkým odvetvie výroby nákladných vozidiel. Prepusteným pracovníkom sa poskytne pomoc vo forme hľadania zamestnania a poradenstva, pomoc pri hľadaní zamestnania so súkromnými poskytovateľmi služieb, cestovné výdavky a súvisiace náklady, príspevok na hľadanie zamestnania, vzdelávanie a odborná príprava a pomoc pri vlastnom podnikaní a zakladaní podnikov. Celková finančná čiastka na takúto pomoc 500 prepusteným pracovníkom predstavuje výšku 1 793 710 EUR z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice