Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.2. Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: EGF/2016/000 TA 2016/Technical assistance at the initiative of the Commission (A8-0078/2016 - Andrey Novakov)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Komisia vo februári 2016 prijala nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF a týka sa mobilizácie vo výške 380 tisíc EUR na technickú pomoc pre Komisiu.

Požadovaná suma je určená na monitorovanie a zhromažďovanie údajov o získaných, uhradených a vybavených žiadostiach a navrhnutých a vykonaných opatreniach. Tieto údaje budú sprístupnené na internetovej stránke. Ďalej sa finančné prostriedky použijú na zorganizovanie dvoch seminárov za účasti zástupcov vykonávacích orgánov EGF a sociálnych partnerov s cieľom umožniť nadväzovanie kontaktov medzi členskými štátmi. Okrem toho Komisia aj naďalej pracuje na zavedení štandardných postupov pre žiadosti z EGF a ich riadenie pomocou funkcie SFC 20143, kam sú začleňované. Takto môžu byť žiadosti v rámci nariadenia o EGF zjednodušené, ich spracovanie zrýchlené a extrahovanie údajov z nich na rôzne potreby uľahčené. Podporila som návrh uznesenia, pretože finančné prostriedky z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii majú byť žiadateľovi určené v čo najkratšom čase a práve mobilizácia 380 tisíc EUR pre Komisiu by mohla byť zárukou urýchlených zmien od evidovania žiadosti až po konečnú úhradu príjemcom.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice