Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.4. Nomination of a member of the Court of Auditors - Samo Jereb (A8-0060/2016 - Bart Staes)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Kandidatúru Sama Jereba na člena Európskeho dvora audítorov som podporila, pretože sa domnievam, že jeho doterajšie profesijné skúsenosti svedčia o jeho odbornej spôsobilosti. V oblasti audítorstva sa pohybuje od začiatku svojej profesionálnej kariéry už vyše dvadsať rokov. Bezprostredne po ukončení vysokej školy sa zamestnal v súkromnej audítorskej firme a krátko nato sa stal certifikovaným audítorom. Keďže dlhodobo pracoval s poskytovateľmi verejných služieb a obcami, bol v roku 2004 pozvaný do Dvora audítorov Slovinskej republiky, kde sa stal hlavným štátnym audítorom. Posledné roky sa aktívne podieľal na auditoch vládnych a mimovládnych spotrebiteľov rozpočtu, súdnych spotrebiteľov štátneho rozpočtu a politických strán. Od roku 2013 pôsobí ako druhý zástupca predsedu slovinského Dvora audítorov, pričom je zodpovedný za audity, kde bola podaná námietka voči audítorskej správe bez ohľadu na rozsah auditu. Vo svojej kariére sa už podieľal na medzinárodných projektoch, najmä v oblasti environmentálnych auditov, keďže riadil niekoľko medzinárodných environmentálnych auditov v spolupráci s najvyššími medzinárodnými štátnymi inštitúciami, kde preukázal aj svoju schopnosť pracovať v anglickom jazyku. Popri výkone svojich funkcií certifikovaného audítora, overeného štátneho audítora a overeného interného štátneho audítora sa venuje aj organizovaniu seminárov a vzdelávacích programov. Vzhľadom k tomu som presvedčená, že bude svoju funkciu vykonávať svedomito a nezávisle na vonkajších vplyvoch.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice