Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.5. Nomination of a member of the Court of Auditors - Mihails Kozlovs (A8-0059/2016 - Igor Šoltes)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Rozhodla som sa podporiť Mihailsa Kozlovsa v kandidatúre na funkciu člena Európskeho dvora audítorov, pretože jeho profesijná kariéra naznačuje, že ide o nezávislého, kvalifikovaného a motivovaného kandidáta s vyše pätnásťročnými skúsenosťami v oblasti tvorby hospodárskych politík na európskej aj vnútroštátnej úrovni. Pán Kozlovs sa už počas svojej kariéry venoval rôznorodým činnostiam v oblasti rozpočtu EÚ, verejných financií, verejnej správy, rozvojového bankovníctva, ale aj diplomacie. Prínosným bola pre neho nepochybne priama skúsenosť s prístupovými rokovaniami Lotyšska do EÚ, keďže pôsobil ako riaditeľ útvaru integrácie do EÚ na ministerstve financií v Rige a neskôr ako poradca pre hospodárstvo, financie, rozpočet a zdaňovanie na Stálom zastúpení Lotyšska v Bruseli. Počas tohto pôsobenia sa mu podarilo prehĺbiť znalosti fungovania inštitucionálnych štruktúr EÚ a mal takisto možnosť upevniť svoje znalosti cudzích jazykov. Skúsenosti s medzinárodnými inštitúciami ďalej rozvíjal ako poradca riaditeľa výkonnej rady Európskej banky pre obnovu a rozvoj v Londýne, popri čom si takisto doplnil vzdelanie o výkonný manažérsky titul MBA. Aktívne sa podieľal aj na výkone lotyšského predsedníctva Rady EÚ, kde mal možnosť predsedať skupine ad hoc pre Európsky fond pre strategické investície a tiež spolupredsedať politickým trialógom s EP. Z týchto dôvodov verím, že jeho všestranná a rozhľadená osobnosť bude pre Dvor audítorov prínosom.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice