Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.6. Nomination of a member of the Court of Auditors - Jan Gregor (A8-0057/2016 - Igor Šoltes)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Podporila som kandidáta Jana Gregora na funkciu člena Európskeho dvora audítorov, keďže sa domnievam, že jeho pracovné skúsenosti svedčia o jeho odbornosti v oblasti finančného plánovania a kontroly. Jeho kariérny postup ukazuje, že sa dlhodobo profiloval ako odborník na Ministerstve financií Českej republiky, kde začínal v odboroch európskej integrácie a finančnej politiky. Od roku 2001 bol riaditeľom odboru Národného fondu, kde sa venoval najmä finančnému riadeniu a certifikácii finančných prostriedkov EÚ, ako aj finančnému výhľadu a rozpočtu EÚ. V súčasnosti pôsobí na viacerých prestížnych pozíciách, ktoré poukazujú na jeho široký rozhľad v oblasti finančných služieb. Od roku 2010 je štátnym tajomníkom ministra financií pre sekciu verejných rozpočtov, kde je okrem iného zodpovedný za štátnu pokladnicu, účtovníctvo či finančné prostriedky EÚ. Popritom zastáva post viceprezidenta dozornej rady Českej exportnej banky, je členom správnej rady Európskej investičnej banky, pôsobí v predstavenstve Všeobecnej zdravotnej poisťovne ČR a je aj viceprezidentom dozornej rady Českomoravskej záručnej a rozvojovej banky. Zároveň však dúfam, že jeho rôznorodé aktivity nebudú prekážkou jeho nezávislosti a nestrannosti, keďže ako člen Európskeho dvora audítorov je povinný vykonávať kontrolu využívania prostriedkov EÚ v záujme všetkých európskych občanov.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice