Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.7. Nomination of a member of the Court of Auditors - Ladislav Balko (A8-0055/2016 - Igor Šoltes)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Verejné vypočutie kandidáta Ladislava Balka síce neprebehlo podľa predstáv Výboru pre kontrolu rozpočtu, no napriek tomu som sa rozhodla podporiť kandidatúru pána Balka na funkciu člena Európskeho dvora audítorov. Podľa dostupných informácií ide o kvalifikovaného odborníka, ktorý túto funkciu už zastával od roku 2010 a pre Dvor audítorov by bol takto zárukou kontinuity a stability jeho práce. Riadiace funkcie v oblasti finančného a obchodného práva zastával už od 90. rokov, keď pôsobil ako námestník generálneho riaditeľa Všeobecnej úverovej banky. Následne zastával od roku 2001 pozíciu viceguvernéra a člena predstavenstva Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, neskôr pôsobil ako výkonný riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, a nakoniec bol v roku 2004 vymenovaný za člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Na základe svojej dlhoročnej praxe vo finančnej sfére sa stal poradcom predsedu vlády SR pre financie a zahraničné investície a v tejto funkcii prispel tiež k prijatiu eura na Slovensku. Členom Európskeho dvora audítorov sa stal v máji 2010 a počas svojho pôsobenia v tejto inštitúcii bol zodpovedný za vykonávanie auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti v oblasti výskumu a iných vnútorných politík. Vzhľadom na jeho odborné a profesijné skúsenosti sa domnievam, že jeho ďalšie pôsobenie v Dvore audítorov by bolo prínosné.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice