Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.8. Nomination of a member of the Court of Auditors - Janusz Wojciechowski (A8-0061/2016 - Igor Šoltes)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Napriek určitým pochybnostiam, ktoré vznikli počas verejného vypočúvania vo výbore, som podporila kandidatúru Janusza Wojciechowskeho na člena Európskeho dvora audítorov. Pán Wojciechowski ako kolega v Európskom parlamente dôverne pozná fungovanie európskych inštitúcií, keďže tu ako poslanec pôsobí už od roku 2004. Na začiatku svojej kariéry sa osvedčil ako nestranný a objektívny sudca, ktorý si získal dôveru sudcovského stavu aj po prechode k demokratickému režimu. V roku 1990 bol poľskými sudcami zvolený do vtedy prvýkrát vymenovanej Štátnej súdnej rady, orgánu zodpovedného za monitorovanie nezávislosti sudcov a súdov. Krátko nato bol ako jeden zo sudcov zvolený do odvolacieho súdu a tiež sa stal sudcom Najvyššieho súdu. V oblasti kontroly verejných financií sa osvedčil počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedu Najvyššieho kontrolného úradu. V rámci tohto ústavného orgánu štátnej kontroly sa medzi iným venoval kontrole plnenia štátneho rozpočtu a bol zodpovedný za prípravu a riadenie rozpočtu samotného NKÚ. Medzinárodné skúsenosti získal najmä ako poslanec Európskeho parlamentu, kde sa venuje záležitostiam rozpočtu EÚ, a to najmä ako podpredseda Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Jeho doterajšie pôsobenie naznačuje, že by svoju funkciu vykonával nestranne. Konečné rozhodnutie o jeho kandidatúre je však v rukách Rady EÚ.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice