Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.9. Objection pursuant to Rule 106: renewal of the approval of the active substance glyphosate (B8-0439/2016 )
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Herbicid glyfosát sa v súčasnosti celosvetovo vyrába v najväčšom objeme zo všetkých herbicídov a jeho používanie sa v celosvetovom meradle za posledných 40 rokov dramaticky zvýšilo koeficientom 260 z 3200 ton v roku 1974 na 825 tisíc ton v roku 2014. Glyfosát je neselektívny herbicíd, ktorý zabíja všetky byliny, a až 76 % na celom svete sa používa v poľnohospodárstve, ale tiež sa používa v lesníctve, v mestách a záhradách. Aj z tohto dôvodu glyfosát a jeho rezíduá boli zaznamenané vo vode, pôde, potravinách, nápojoch a tovare, ktorý nie je určený na konzumáciu, ale aj v ľudskom tele. Aj z týchto dôvodov sme uznesením vyzvali Komisiu, aby predložila nový návrh na predĺženie povolenia pre glyfosát s cieľom lepšie zohľadniť udržateľné používanie herbicídov, ktoré ho obsahujú. Zároveň sme požiadali o urýchlené iniciovanie preskúmania celkovej toxicity a klasifikácie problematického herbicídu na základe všetkých dostupných vedeckých dôkazov o jeho karcinogenite a možných vlastnostiach narúšajúcich endokrinný systém. Tiež sme vyzvali Komisiu, aby obnovila povolenie na predaj výrobkov obsahujúcich glyfosát iba na sedem rokov, a aj to výlučne na profesionálne použitie.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice