Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.10. The EU in a changing global environment - a more connected, contested and complex world (A8-0069/2016 - Sandra Kalniete)
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Mnohé súčasné a budúce výzvy a hrozby pre EÚ sú zložité a vzájomne prepojené, pochádzajú od štátnych a neštátnych subjektov, a to tak v rámci spoločných hraníc, ako aj mimo nich, je potrebná silná politická vôľa a vodcovstvo, ktoré by viedli k ráznym spoločným krokom, aby bolo množné proaktívne, spoločne a účinne reagovať na tieto výzvy, chrániť hodnoty a spoločenský model EÚ. EÚ čelí mnohým hrozbám – terorizmu, organizovanému zločinu, regionálnym konfliktom, ... Preto musí byť cieľom EÚ podpora mieru, jej hodnôt a blaha ľudí a zároveň zabezpečenie bezpečnosti jej občanov a územia. Ak má byť EÚ schopná riešiť meniace sa globálne prostredie, jej stratégia musí vychádzať z identifikácie a prioritizácie hrozieb a výziev, z vymedzenia reakcií na tieto hrozby a výzvy a určenia potrebných prostriedkov. EÚ musí pokračovať vo svojom úsilí o podporu rozvoja a odolnosti vo svojom susedstve a v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre záujmy EÚ, posilňovať toto úsilie. Globálna stratégia by sa mala každých päť rokov revidovať v spolupráci s novým EP a novou Komisiou, čo by umožnilo overovať, či jej ciele a priority stále zodpovedajú hrozbám a bezpečnostnému prostrediu.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice