Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.11. Implementation and review of the EU-Central Asia Strategy (A8-0051/2016 - Tamás Meszerics)
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Stratégia EÚ – Stredná Ázia bola prijatá v kontexte rastúceho významu regiónu a zvýšenej angažovanosti EÚ v susednom Afganistane. Stredná Ázia je napriek spoločnej minulosti heterogénnym regiónom s mnohonárodnostným a mnohonáboženským charakterom. Nedostatok vzájomnej dôvery a pretrvávajúce napätie vyplývajúce z využívania a spoločného používania prírodných zdrojov dosiaľ podkopávali rozvoj skutočnej regionálnej spolupráce. Základným predpokladom užšej spolupráce medzi EÚ a Strednou Áziou je dosiahnutie rovnakého chápania demokracie, zásad právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv. Uzbekistan, Kazachstan, Kirkizsko, Tadžikistan a Turkménsko narážajú pri svojej snahe o dosiahnutie pokroku v oblasti ľudských práv na individuálne problémy, tento región má spoločné problémy, ktoré sa týkajú riešenia otázky práv žien a rodovej rovnosti a presadzovania týchto hodnôt. Aj napriek tomu, že všetkých päť stredoázijských štátov ratifikovalo Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, ich kultúra zostáva patriarchálna s dominanciou mužov a stále existujú výrazné nerovnosti medzi ženami a mužmi v mnohých oblastiach vrátane prístupu k vyššiemu vzdelaniu, k častiam trhu práce a k právnej ochrane.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice