Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Wednesday, 13 April 2016 - Strasbourg Revised edition

12.13. Situation in Poland (B8-0461/2016 , B8-0463/2016 , B8-0464/2016 , B8-0465/2016 )
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ V Poľsku sa po nástupe novej vlády začali uplatňovať postupy, ktoré vníma EÚ ako postupy, ktoré nie sú v súlade so základnými princípmi fungovania právneho štátu. Efektívny, nezávislý a nestranný súdny systém má zásadný význam pre právny štát na zabezpečenie ochrany základných práv a občianskych slobôd občanov v Európe. Ústavný súd bol vytvorený ako jeden z hlavných prvkov zabezpečujúcich kontrolu a vyváženosť ústavnej demokracie a právneho štátu v Poľsku. Nedávne udalosti v Poľsku, najmä politický a právny spor týkajúci sa zloženia ústavného súdu a nových pravidiel jeho fungovania vzbudili obavy v súvislosti so schopnosťou súdu presadzovať ústavu a zaručiť dodržiavanie zásad právneho štátu. 19. januára 2016 bola poľská premiérka Beata Szydlo v EP vysvetľovať postoje a kroky poľskej vlády, ale keďže v tomto období ešte neboli výsledky Benátskej komisie, uznesenie sa neprijímalo. Dnes vieme, že Benátska komisia jasne uviedla, že ústavný súd nemôže plniť svoje úlohy ako garant zvrchovanosti ústavy Poľska vzhľadom na skutočnosť, že rozsudok z 9. marca 2016 nie je uverejnený, a preto nemôže nadobudnúť právoplatnosť, a že to oslabuje zásady právneho štátu. Benátska komisia zároveň varovala, že oslabenie súdu ohrozuje demokraciu, ľudské práva a zásady právneho štátu. Uznesením som podporila snahy Komisie o nájdenie východiska zo súčasnej situácie prostredníctvom dialógu s poľskými orgánmi.

 
Last updated: 18 May 2018Legal notice