Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.1. Conclusion on behalf of the EU of the Paris Agreement adopted under the UN Framework Convention on Climate Change (Giovanni La Via (A8-0280/2016 ))
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Rozhodnutie o ratifikácii Parížskej zmluvy považujem za najvýznamnejšie hlasovanie v EP v tomto roku. Každý z nás si musí uvedomiť naliehavosť ochrany ovzdušia a potrebu znižovania skleníkových plynov, aby naša planéta ostala zelenou aj pre ďalšie generácie. O vážnosti hlasovania svedčí aj fakt, že generálny tajomník OSN Pan Ki-mun osobne navštívil Európsky parlament a vo svojom krátkom vystúpení pred poslancami EP naliehavo žiadal o čo najskoršie schválenie Parížskej dohody a uplatňovaní v praxi. Parížska dohoda stanovuje dlhodobý cieľ obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2⁰C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a vyvíjať úsilie o to, aby sa nárast teploty obmedzil na 1,5 ⁰C. Dohodou sa vytvára rámec väčšej transparentnosti a zodpovednosti vrátane dvojročného predkladania prehľadu o skleníkových plynoch všetkými zmluvnými stranami, ako aj predkladanie informácií potrebných na sledovanie ich pokroku. EÚ bola vždy v popredí ochrany klímy a ovzdušia a dnešným hlasovaním, kde 610 poslancov sa vyjadrilo za podporu Parížskej dohody, o tom aj svedčí.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice