Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.3. Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii je dôležitým nástrojom na riešenie vplyvov štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu. Dlhodobo sa osvedčuje ako mechanizmus podpory pracovníkov, ktorí stratili prácu kvôli krachu ich zamestnávateľa a zároveň sa nachádzajú v menej rozvinutom regióne, kde sú príležitosti na zamestnanie vzácne. V takej situácii sa ocitli aj zamestnanci spoločnosti Microsoft na niekoľkých miestach vo Fínsku, a preto som súhlasila s uvoľnením prostriedkov z globalizačného fondu. Podľa informácií poskytnutých fínskymi orgánmi, ktoré žiadosť podávali, je hlavným dôvodom prepúšťania v Microsofte klesajúci podiel spoločnosti na trhu s mobilnými telefónmi. Takisto sa v žiadosti uvádza, že celý elektronický priemysel vo Fínsku je pod tlakom v súvislosti s úpadkom spoločnosti Nokia, ktorá svoju divíziu mobilných telefónov predala práve Microsoftu. Komisia prijala žiadosť o pomoc v prospech Fínska v júli tohto roku s tým, že zámerom je podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených zo spoločnosti Microsoft a z ôsmich z jej dodávateľov a nadväzujúcich výrobcov. Fínsku by sa malo vyplatiť takmer 1,4 milióna EUR, ktoré sa majú využiť na preškolenie 1 441 z celkového počtu 2 161 prepustených pracovníkov. Týmto bývalým zamestnancom Microsoftu budú poskytnuté personalizované služby ako koučing, podpora v podnikaní, dotácie na mzdy alebo príspevky na náklady na cestu.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice