Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.4. Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Dôležitým nástrojom na riešenie vplyvov štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu je aj Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Dlhodobo sa osvedčuje ako mechanizmus podpory pracovníkov, ktorí stratili prácu kvôli krachu ich zamestnávateľa a zároveň sa nachádzajú v menej rozvinutom regióne, kde sú príležitosti na zamestnanie vzácne. Bez práce sa ocitli aj zamestnanci spoločnosti Ericson na niekoľkých miestach v Švédsku. S uvoľnením prostriedkov z globalizačného fondu som súhlasila, pretože situácia, v ktorej sa títo bývalí zamestnanci ocitli, spĺňa podmienky na čerpanie z globalizačného fondu. Hlavným dôvodom ich prepustenia je podľa švédskych odborov zmena orientácie spoločnosti Ericson. Podľa dostupných informácií Ericson v Európe stále najíma, ale len ľudí s odlišnými zručnosťami, ako tie, ktorými disponujú prepustení pracovníci. Zamestnanci so zručnosťami v oblasti výroby a vývoja hardvéru už nie sú pre túto spoločnosť zaujímaví, a preto došlo k ich prepusteniu pre nadbytočnosť. Dnes sa už spoločnosť orientuje na vývoj softvéru. Švédsku by sa tak mali poskytnúť takmer 4 milióny EUR, ktoré sa majú využiť na pomoc 918 pracovníkom, ktorí sa stali nadbytočnými. Dúfam, že personalizované služby na preškolenie, na ktoré budú mať nárok, im pomôžu rýchlo sa zaradiť späť do pracovného procesu.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice