Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Selected)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 October 2016 - Strasbourg Revised edition

8.5. Request for the waiver of the immunity of Giorgos Grammatikakis (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D ), písomne. ‒ Podporila som návrh uznesenia, aby poslanec EP Giorgos Grammatikakis bol zbavený poslaneckej imunity. Prokurátor Najvyššieho súdu Helénskej republiky požiadal v súvislosti s konaním vo veci údajného prečinu o zbavenie parlamentnej imunity menovaného poslanca. Prečin sa týka diskusie, ktorá sa konala ešte 8. marca 1996, o možnom uzatvorení nového súkromného kolektívneho poistenia – nad rámec povinného – pre všetkých zamestnancov Krétskej univerzity, kde poslanec Giorgos Grammatikakis bol v tom čase predsedom senátu Krétskej univerzity. Vzhľadom na to, že žiadosť o zbavenie imunity sa predkladá 20 rokov po tom, ako k udalostiam došlo, a že grécke súdnictvo nebolo schopné začať konanie proti Giorgosovi Grammatikakisovi, poslanec sám požiadal Európsky parlament o zbavenie imunity na vlastnú žiadosť s cieľom skončiť tento zdĺhavý súdny proces. Aj to bol dôvod, prečo Parlament žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity vyhovel.

 
Last updated: 25 May 2018Legal notice